OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠK. ROKU 2009/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004 A M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY AND GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 1 (celkem 26)

3 2. Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Ţiţkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manager Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Ing. Martin Šalomoun zástupce rodičů - předseda Martin Novák zástupce zletilých ţáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů PaedDr. Ivana Střechová zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s vyuţitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Strana 2 (celkem 26)

4 3. Přehled pracovníků školy Učitelé Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Voštová Vlasta VŠ - MAT, DEG Ano 39 Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE Ano 1 Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 22 Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 9 Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 12 Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 23 Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 18 Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 17 Havlíková Soňa VŠ - FRJ, DEJ Ano 4 Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 4 Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 17 Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 26 Karamonová Marie VŠ - ČJL, NEJ Ano 32 Kotíková Olena VŠ - ČJL, FRJ Ano 20 Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 10 Lakomý Karel VŠ - MAT, CHE Ano 17 Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 24 Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 32 Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 23 Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 10 Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 6 Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 4 Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 21 Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 17 Smejkalová Věroslava VŠ - ekon. př. Ano 39 Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 1 Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 20 Voláková Jolana VŠ - ekon. př. Ano 3 Provozní zaměstnanci: Faltová Jana SOU 4 Hodová Jitka SEŠ 8 Nikodýmová Dana VŠE 8 Badalík Bohumír SPŠ 9 Berka Jaroslav ZŠ 8 Berková Jaroslava SOŠ 8 Gondeková Eva SOU 21 Jonášová Věra SOU 16 Strana 3 (celkem 26)

5 4. Časový přehled hlavních akcí školního roku 2009/ Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Opravné ústní maturitní zkoušky Podzimní prázdniny Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium Oslava výročí 90 let od zaloţení Obchodní akademie v Jihlavě Státní zkoušky z anglického jazyka Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací,osoa Pololetní klasifikační porada Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Partnerská schůzka projektu Comenius pořádaná na naší škole (prezentace výstupů z projektu, exkurze do Římova a Českého Krumlova, Třebíče, apod.) Praktická odborná maturitní zkouška Praktická odborná maturitní zkouška Ústní maturitní zkoušky tříd 4. A a 4. B Ústní maturitní zkoušky třídy 4. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace vybraní ţáci z 2. a 3. ročníků Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Závěrečná klasifikační porada Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Rozdání výročních vysvědčení Strana 4 (celkem 26)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/004 a M/02) Počet studentů na začátku studia: 364 Formy studia: čtyřleté denní studium (12 tříd, 357studentů) pětileté dálkové studium (1 třída, 7 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů Strana 5 (celkem 26)

7 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/004) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Předmět Zkratka Ročník Český jazyk a literatura CJL Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 4/4 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 3/3 3/3 12/12 Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie INT 2/2 2/2 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 2/2-8/8 Ekonomika EKO 3 3 3/1 12/1 Právo PRN Účetnictví UCE 3/1 4/3 4/3 11/7 Statistika STA - - 2/2 2/2 Zboţíznalství ZBO Fiktivní firma FIF - - 2/2 2/2 Volitelné předměty Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Strana 6 (celkem 26)

8 Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z moţností, ve 4. ročníku 5 hodin z moţností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 2 2 Strana 7 (celkem 26)

9 Ruský jazyk RUJ 2 2 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 1 2 Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1? Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zboţíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem. Strana 8 (celkem 26)

10 5.4. Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky Opravné ústní maturitní zkoušky Třídní schůzky prvních ročníků Sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry chlapců ve fotbalu naše škola 2. místo Středoškolské závody v atletice druţstvo dívek naší školy 2. místo První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné sluţby účast studentů tříd 2. A a 2. C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze studentů 1. ročníků do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi Charitativní projekt Bílá pastelka účast ţáků 2. ročníků Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné sluţby účast studentů třídy 2. B Podzimní prázdniny Dějepisná exkurze do Památníku Vojna u Příbrami, pracovního tábora z 50. let 20. století účast studentů 2. ročníků Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 3. místo Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 2. místo Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Exkurze ve firmě Patrol účast studentů třídy 4. C Čtvrtletní klasifikační porada Charitativní projekt Bílá hůl účast ţáků 3. ročníků Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium Středoškolské hry chlapců ve volejbalu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 2. místo Středoškolské hry chlapců v basketbalu naše škola 5. místo Prezentace moţnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Oslava výročí 90 let od zaloţení Obchodní akademie v Jihlavě Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 4. místo Strana 9 (celkem 26)

11 Středoškolské hry dívek i chlapců v házené druţstvo chlapců 2. místo, druţstvo dívek 1. místo, postup do krajského kola Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z anglického jazyka Středoškolské hry dívek v házené krajské kolo naše škola 3. místo Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Exkurze do Vídně účast němčinářů všech ročníků Školení o BOZP vyučující a THP Prezentace moţnosti studia na Newton Colledge v Brně účast studentů 4. ročníků Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Divadelní představení Generálka účast studentů 1. a 2. ročníků Týdenní lyţařský kurz třídy 2. B Uzavření klasifikace za 1. pololetí Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 3. A Pololetní klasifikační porada Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 4. C Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 3. C Týdenní lyţařský kurz třídy 2. A Soutěţ Má dáti dal (účetnictví) na OA a SVŠE ve Znojmě úspěšná účast Petry Jurečkové (4. A) Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Jarní prázdniny Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ v DDM Jihlava Soňa Kalaninová 3. místo, Andreas Kourek (oba 3. B) 4. místo Týdenní lyţařský kurz 2. C Přednáška k volbě povolání účast studentů tříd 4. B a 4. C Informace pro třídu 4. A na Úřadu práce Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Informace pro třídu 4. B na Úřadu práce Jihlava Exkurze třídy 2. A u Okresního soudu v Jihlavě Informace pro třídu 4. C na Úřadu práce Jihlava Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů ze 4. ročníků Exkurze na Veletrh fiktivních firem a do Národní galerie v Praze účast studentů 3. ročníků Exkurze třídy 2. B u Okresního soudu v Jihlavě Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA a JŠ v Třebíči Velikonoční prázdniny Mezinárodní turnaj ve volejbalu dívek na OA a JŠ Třebíč naše škola 4. místo Strana 10 (celkem 26)

12 Písemná maturitní zkouška z českého jazyka 4. ročníky, ředitelské volno 1. ročníky, ostatní ročníky výuka dle rozvrhu Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Fotografování tříd Partnerská schůzka projektu Comenius pořádaná na naší škole (prezentace výstupů z projektu, exkurze do Římova a Českého Krumlova, Třebíče, apod.) Mistrovství České republiky v grafických disciplínách na OA v Pelhřimově Uzavření klasifikace za 2. pololetí třídy 4. A a 4. B Klasifikační porada maturitních tříd 4. A a 4. B Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Poznávací zájezd do Berlína účast vybraných studentů ročníků Praktická odborná maturitní zkouška Praktická odborná maturitní zkouška Přednáška o drogové závislosti účast studentů tříd 2. A a 2. B Přednáška o prevenci kriminality účast studentů 2. ročníků Exkurze třídy 2. A u Okresního soudu v Jihlavě Uzavření klasifikace za 2. pololetí třída 4. C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Klasifikační porada maturitní třídy 4. C Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Ústní maturitní zkoušky tříd 4. A a 4. B Souvislá odborná praxe 3. ročníků Soutěţ Světlo pro AIDS účast studentů třídy 1. A Přednáška o drogové závislosti účast studentů třídy 2. C Ústní maturitní zkoušky třídy 4. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace vybraní ţáci z 2. a 3. ročníků Exkurze třídy 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Veřejná prezentace výsledků odborné praxe 3. ročníky Exkurze třídy 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Soutěţ Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných druţstev studentů 3. ročníků Přednáška o nebezpečí drog účast studentů 1. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds Uzavření klasifikace za 2. pololetí Závěrečná klasifikační porada Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Strana 11 (celkem 26)

13 Vlastivědné exkurze a výlety kaţdá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Praha, DT Kalich, Řásná, apod.) Den ochrany člověka při mimořádných situacích (filmy s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku Strana 12 (celkem 26)

14 5.5. Přehled tříd Třída: 1.A, třídní učitel: Mgr. Karafiát Jiří, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 8, dívek 22 Andělová Veronika, Broţová Denisa, Cejnková Jana, Hartl Lukáš, Janák Jakub, Jelínek Petr, Jurečková Barbora, Kalas Ondřej, Katrincová Lucie, Koumar Filip, Krichťáková Bohdana, Kruţík Miroslav, Křivánková Gabriela, Mondeková Lucie, Mutlová Iveta, Němcová Sabina, Neradová Michaela, Novotná Iveta, Ondřejková Lenka, Ortová Nikola, Pázmaňová Anna, Petrosyan Marat, Procházková Erika, Salák Filip, Skuciusová Lenka, Smejkalová Jana, Štrejbarová Denisa, Táborská Marie, Teplá Alena, Zimolová Anna Třída: 1.B, třídní učitel: Ing. Sedláková Marcela, počet žáků celkem 28, z toho chlapců 4, dívek 24 Bauerová Monika, Bednářová Eliška, Benedikovičová Anna, Brodinová Tereza, Černohousová Lucie, Doleţalová Agáta, Doleţalová Lenka, Dolská Helena, Fiala Filip, Habermannová Rachel, Havlíčková Lenka, Holubová Petra, Janoušek Daniel, Jiráková Lenka, Karásková Nikola, Korbičková Jana, Křivánková Barbora, Matulová Eva, Milichovský Martin, Němcová Kristýna, Nováková Pavla, Pádivá Věra, Pavlíčková Nikola, Ryšavá Petra, Smejkalová Olga, Solařová Iva, Šinka Ondřej, Vítková Lenka Třída: 1.C, třídní učitel: Mgr. Jehličková Miluše, počet žáků celkem 27, z toho chlapců 4, dívek 23 Bošnjaková Kateřina, Brychtová Lucie, Čáp Matěj, Denev Patrik, Hladný Ladislav, Horská Jana, Jiráková Ivana, Kuthanová Jana, Nováková Kateřina, Novotná Kamila, Oberreiterová Monika, Ondráčková Michaela, Pačutová Zuzana, Pátková Ivana, Pavlíčková Eliška, Poţárová Monika, Říhová Gabriela, Římalová Daniela, Svatková Barbora, Šedivá Martina, Šperlík Max, Švarcová Daniela, Vacková Veronika, Vomlelová Monika, Vrzalová Sabina, Vystrčilová Aneta, Zemanová Nikola Třída: 1.JA, třídní učitel: Skála David, počet žáků celkem 16, z toho chlapců 6, dívek 10 Hladík Jiří, Hochová Martina, Králová Petra, Lagronová Lucie, Majerová Ivona, Michalová Kateřina, Munduchová Eva, Šandera Martin, Ullmann Leoš, Votoupalová Veronika, Vyslouţil Bohdan, Brunnerová Aneta, Schneider Matěj, Brejšová Aneta, Křenová Dita, Munduch Michal Třída: 2.A, třídní učitel: Mgr. Bojanovský Tomáš, počet žáků celkem 26, z toho chlapců 5, dívek 21 Bodešínská Tereza, Cahová Veronika, Čekalová Aneta, Dvořáková Beáta, Hadwigerová Natálie, Hanák Jiří, Hosová Aneta, Chalupová Lenka, Charaklia Pinelopi, Komárková Sabina, Kotenová Nikola, Kovářová Veronika, Lengsfeldová Tereza, Matějková Nicola, Nováková Jana, Pavlíková Michaela, Pospíchalová Daniela, Prchalová Markéta, Sochor Josef, Šarounová Lucie, Šerá Denisa, Varhaník Ivoš, Veselý Ondřej, Vestfál Tomáš, Vranková Alexandra, Vránová Kateřina Třída: 2.B, třídní učitel: Ing. Bouchnerová Dana, počet žáků celkem 32, z toho chlapců 6, dívek 26 Dibelková Lucie, Jaitner Marek, Jarkovský Adam, Kodrasová Nikol, Komůrková Eva, Kosičková Helena, Křivanová Diana, Kuchaříková Zuzana, Lhotková Karolína, Maršánová Petra, Matulová Aneta, Menclová Dominika, Navrátil Petr, Němcová Klára, Němcová Šárka, Parmová Monika, Pechová Zuzana, Pilátová Tereza, Procházková Tereza, Rousová Kristýna, Rychnovský Jan, Smutný Marek, Svoboda Jan, Šalandová Radka, Šalomounová Andrea, Šimonová Veronika, Talpová Iveta, Vacková Kateřina, Valentová Dana, Valíková Kristýna, Varmuţová Blanka, Zajícová Miriam Třída: 2.C, třídní učitel: Ing. Sýkorová Bohumila, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 5, dívek 25 Andresová Sabina, Dolejší Sandra, Drštičková Daniela, Ehrenbergerová Zuzana, Fousová Radka, Ftoreková Michaela, Havlíčková Zuzana, Hilenková Monika, Houzar Patrik, Jaseňáková Tereza, Jedličková Renata, Jelínková Zdeňka, Jouklová Dagmar, Kinclová Denisa, Klíma Šimon, Krejčová Veronika, Manová Jitka, Mareš Kamil, Matějková Michaela, Nováková Klára, Oščádalová Lucie, Palánová Michaela, Pavelcová Strana 13 (celkem 26)

15 Krystýna, Plachý Daniel, Policarová Barbora, Provázek Hanuš, Sekavová Markéta, Tlačbabová Marie, Trnková Ivana, Varhaníková Petra Třída: 3.A, třídní učitel: Mgr. Siglerová Eva, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Bartušková Veronika, Búziková Veronika, Cejnková Petra, Čadová Lenka, Čutková Markéta, Dočekalová Pavla, Dvořáková Veronika, Gilbertová Veronika, Haičmanová Blanka, Hanzelová Lenka, Holasová Kristýna, Jurková Aneţka, Karásek Lukáš, Kejvalová Aneta, Kissová Beáta, Klimentová Michaela, Kovář Michal, Král Jakub, Krejčová Veronika, Kubátová Marcela, Kuřítko Martin, Mach Libor, Malíková Veronika, Moravcová Gabriela, Mutl Ondřej, Nováková Markéta, Pěška Ondřej, Simandlová Ester, Skořepová Aneta, Wenigová Barbora Třída: 3.B, třídní učitel: Ing. Král Zbyněk, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 9, dívek 21 Bastrová Jana, Beranová Petra, Bokr Vlastimil, Brodinová Markéta, Cihlářová Nikola, Dáňa Jiří, Hejdová Alena, Hodková Petra, Hofbauerová Kristýna, Jadrná Kateřina, Janíčková Lucie, Jiránek Pavel, Kalaninová Soňa, Kittlerová Klára, Kourek Andreas, Kovářová Petra, Kremláčková Kateřina, Kukla Tomáš, Nosková Petra, Nováček Stanislav, Novotná Pavla, Novotný Petr, Pospíšil Ondřej, Procházková Gabriela, Svobodová Kristýna, Vítková Renata, Vytasilová Petra, Zichová Lucie, Ţáčková Karolína, Ţiţka Filip Třída: 3.C, třídní učitel: Mgr. Janouškovcová Jindřiška, počet žáků celkem 32, z toho chlapců 5, dívek 27 Blaţková Kateřina, Francálková Ivana, Jakšlová Iveta, Jurková Iveta, Klimešová Iveta, Kocourková Jana, Krejčová Simona, Křehlíková Nikola, Ligač Michal, Mayerová Kristýna, Meszárová Mária, Mrva Jakub, Nováková Michaela, Pavlíček Petr, Pazourová Nikola, Růţičková Ţaneta, Slavíková Kamila, Šamánková Štěpánka, Tůmová Martina, Václavková Ivana, Valentová Eva, Vaňková Eliška, Vašíčková Jana, Vávrová Kamila, Vítek Jakub, Vítková Adéla, Vlková Lucie, Vrtalová Petra, Wisterová Zdeňka, Zabloudil Jakub, Zadraţilová Pavlína, Zdarsová Petra Třída: 3.DS, třídní učitel: Ing. Přibylová Iva, počet žáků celkem 7, z toho chlapců 1, dívek 6 Beranová Monika, Bezděkovská Julija, Kováčová Kateřina, Křišťálová Jana, Marčanová Lucie, Rychlý Jaroslav, Uherčíková Lenka Třída: 4.A, třídní učitel: Mgr. Rybáček Petr, počet žáků celkem 31, z toho chlapců 6, dívek 25 Bartáková Silvie, Borošová Veronika, Bouchnerová Lucie, Burdová Kateřina, Coufalová Martina, Drobný Tomáš, Fialová Lucie, Fischerová Lucie, Gröhlingová Kristýna, Havlová Petra, Hill Martin, Holub Tomáš, Hondlová Michala, Horáková Hana, Jelínková Anna, Jurečková Petra, Kabátková Michaela, Kazdová Markéta, Klofáčová Soňa, Klusková Tereza, Konířová Eva, Křivánková Iva, Kučera Tomáš, Laňková Barbora, Ligmajerová Michaela, Němec Jiří, Novák Martin, Součková Dagmar, Šimková Tereza, Zdarsová Andrea, Zikmundová Petra Třída: 4.B, třídní učitel: PaedDr. Gurka Marian, počet žáků celkem 29, z toho chlapců 9, dívek 20 Bartoňová Aneta, Beránek Lukáš, Dvořák Milan, Dvořáková Petra, Grygarová Lucie, Honsa Sebastian, Kuchyňová Adéla, Kunst Karel, Matějíček Daniel, Mikšíová Karla, Nováková Tereza, Peroutková Hana, Pešout Radim, Polcar Michael, Policarová Lucie, Pospíchalová Jana, Prokešová Veronika, Prokšová Tereza, Radochová Martina, Schligsbier Michal, Slaninová Petra, Smejkalová Ţaneta, Steidlová Tereza, Straková Iva, Škrdlová Petra, Týmová Leona, Vacková Petra, Václavek Tomáš, Vojáčková Lenka Třída: 4.C, třídní učitel: Ing. Langmajerová Hana, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Brychtová Soňa, Bulíčková Andrea, Děchtěrenková Šárka, Doleţal Milan, Habrová Ivana, Hanzlíková Eva, Heroutová Marie, Joukl Jiří, Kazatel Denis, Klimentová Kateřina, Koníř Petr, Kopecký Petr, Králíková Nikola, Kučera Jaroslav, Marešová Adéla, Marková Martina, Mokrejšová Eva, Mokrejšová Jana, Okapalová Ţaneta, Pavlová Veronika, Perničková Veronika, Polanská Petra, Procházka Ondřej, Sidimáková Ivana, Sokoliová Milada, Soldátová Veronika, Šteflová Monika, Teichmanová Andrea, Velcová Kristýna, Vlníčková Helena Strana 14 (celkem 26)

16 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2009/2010 Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 29 2, ,7 1. B 29 1, ,8 1. C 26 2, ,6 2. A 26 2, ,9 2. B 32 2, ,3 2. C 31 2, ,3 3. A 30 2, ,4 3. B 30 2, ,6 3. C 32 2, ,3 4. A 31 1, ,5 4. B 29 2, ,1 4. C 30 2, ,7 Celkem 355 2, ,9 3.DS 8 2, ,9 Celkem 8 2, ,9 II. pololetí 2009/2010 Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 30 2, ,9 1. B 28 1, ,0 1. C 27 2, ,5 2. A 26 2, ,4 2. B 32 2, ,9 2. C 30 2, ,8 3. A 30 2, ,5 3. B 30 2, ,0 3. C 32 2, ,4 4. A 31 2, ,1 4. B 29 2, ,3 4. C 30 2, ,0 Celkem 355 2, ,9 3. DS 7 2, ,1 Celkem 7 2, ,1 Strana 15 (celkem 26)

17 5.7. Výsledky maturitních zkoušek 1. termín květen 2010 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C V. DS Celkem termín září 2009 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C V. DS Celkem Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet ţáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A 31 2, IV. B 28 2, IV. C 29 2, V.DS Celkem 89 2, Strana 16 (celkem 26)

18 5.8. Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Za železnou oponou Dne se skupina 42 studentů a 4 učitelů BHAK Zwettl zúčastnila druhé besedy s autory seriálu České televize Ostrava Příběhy ţelezné opony, jehoţ pilotní díly byly odprezentovány studentům partnerských škol v jejich domovském městě jiţ v červnu v rámci Dolnorakouské zemské výstavy. Filmaři seznámili studenty s dalšími drastickými případy uprchlíků z totalitních reţimů, praktikami StB a vývojem situace kolem tzv. ţelezné opony před rokem Po besedě následovala krátká návštěva obchodní akademie, společný oběd a prohlídka centra Jihlavy s historickým výkladem. Společníky rakouské delegaci byly po celý den dvě německé třídy studentů OA se svými vyučujícími. Obě strany konstatovaly opětovný posun v rozvoji vzájemných vztahů obou škol a vyjádřily chuť k další přeshraniční spolupráci. Comenius COM - MP Dvouletý multilaterální projekt partnerských škol Evropa - pokladnice k objevení, sdílení a zhodnocení Ve školním roce 2009/2010 úspěšně pokračoval a byl zakončen dvouletý společný projekt pěti škol z Itálie, Polska, Irska, Kypru a ČR pod názvem Evropa - pokladnice k objevení, sdílení a zhodnocení - Budování kulturních mostů prostřednictvím 5 smyslů, jehoţ hlavním koordinátorem byla naše obchodní akademie. V průběhu školního roku se studenti partnerských škol prostřednictvím partnerských schůzek a blogu na společných webových stránkách detailně seznamovali s kulturním dědictvím zúčastněných zemí. Projekt, ukončený v srpnu, byl financován evropským grantem obdrţeným od Národní agentury LLP a podporován a dofinancován krajem Vysočina. Tradičně na vysoké úrovni organizovaná třetí partnerská schůzka v polském Krosnu, která se konala v říjnu 2009, opět potvrdila snahu zemí bývalého východního bloku být rovnocennými a platnými členy Unie a přidat i více tak, aby bylo prezentováno bohaté historické dědictví země. Výlety do měst i obcí Podkarpatska střídaly workshopy prezentující polské umění, hudbu, tanec, typické pokrmy, tradice apod. Čeští studenti se zaměřili na ochutnávky typických produktů našeho potravinářského průmyslu, tradiční pokrmy a celosvětově uznávanou českou klasickou hudbu. Osvěţující byly i besedy vedené s učiteli a vedením školy. Studenti se velmi sblíţili se svými hostiteli a domů se vraceli nejen obohaceni o nové poznatky z Polska, ale i o základy nových trvalých přátelství. Tým koordinátorů konstatoval rozvoj v práci na výstupech projektu, povzbuzení padlo na adresu Irska a Kypru, jeţ se dosud práce na blogu neúčastnily, dohodnuty byly termíny dalších schůzek a nové výstupy pro druhý rok - kolekce DVD se záznamy partnerských schůzek a kalendář - kuchařka s národními pokrmy zúčastněných zemí. Dosavadní progres projektu byl úspěšně prezentován studentům a pedagogům školy účastníky polské schůzky v rámci výuky cizích jazyků a veřejnosti pak formou nových propagačních materiálů školy při příleţitosti oslav 90 let fungování obchodní akademie. Přelom roku 2009/2010 byl věnován především práci týmu na blogu a přípravě na nadcházející březnovou schůzku na Sicílii. Zkušený italský koordinátor se svým týmem připravil na počátek března hodnotný program čtvrté partnerské schůzky, který plně sledoval cíle projektu. Během tří dnů jsme procestovali polovinu Sicílie, poznali ţivot velkých měst, vnitrozemských i přímořských vesnic, hodně času bylo věnováno architektuře, výtvarnému umění, náboţenství, typické kuchyni regionu, hudbě i tradicím oblasti. Málo času bylo věnováno pobytu ve škole vlastní, neboť její vybavenost odpovídá standardu českých škol v období totality. Opět se však potvrdily různé přístupy ke studentovi a rozdíly v objemu učiva (rozsahem dvě třetiny učiva obdobné české školy). Přes prvotní obavu o úroveň ubytování v sicilských rodinách, kterou italský koordinátor projevil, vše dopadlo k vzájemné spokojenosti a schůzka byla hodnocena jako velmi podnětná a povedená. Všechny zúčastněné země dostaly konkrétní úkoly pro následující, poslední schůzku v ČR tak, aby byly kompletně zvládnuty a zajištěny výstupy projektu. Strana 17 (celkem 26)

19 V závěru dubna 2010 se uskutečnila poslední, pátá partnerská schůzka v Jihlavě, na níţ jsme přivítali rekordní počet účastníků, 35 studentů se svými učiteli. Studenti OA se bez problémů ujali funkce hostitelů v rodinách a aktivně se podíleli na tvorbě programu pro své protějšky. V pracovní části schůzky proběhly prezentace z oblasti kultury, umění, hudby, tance a národních tradic zúčastněných zemí. Studenti OA se zaměřili na představení českých památek UNESCO s důrazem na region a formou kvízu prezentovali celosvětově pouţívané české vynálezy. V poznávací části poté studenti zhlédli expozici v jihlavské bráně Matky Boţí a navštívili jihlavskou ZOO. Učitelé si prohlédli Mahlerův dům, Galerii Vysočiny, jihlavské kostely a městské muzeum. Dva dny byly věnovány praktické návštěvě památek UNESCO. OA připravila celodenní zájezd do Českého Krumlova s návštěvou zámku a lorety v blízkém Římově. Poslední den byl věnován výletu vlakem do Třebíče s návštěvou ţidovské čtvrti a baziliky. Při závěrečné diskusi koordinátorů bylo konstatováno splnění vytyčených cílů projektu, byly dohodnuty postupy na dokončení společných výstupů a nastíněny moţnosti další budoucí spolupráce. Přátelství některých studentů se rozvinulo do podoby pozvánek ke strávení společných prázdnin. Irští učitelé v čele s ředitelem školy přijeli znovu do Jihlavy na soukromou návštěvu jiţ v počátku července. Dle poděkování, zaslaných organizátorům schůzky v Jihlavě, byl její program a průběh hodnocen jako nejlepší v rámci celého dvouletého projektu. V současnosti probíhá diseminace výsledků projektu, doplňování stálé expozice, webových stránek projektu a Národní agentuře LLP byla zaslána finální zpráva o ukončení projektu. V návaznosti na úspěchy minulých 5 let a zkušenosti s projekty Comenius je na říjen 2010 svolána na obchodní akademii přípravná schůzka koordinátorů škol ze Španělska, Slovinska, Lotyšska, Itálie a Turecka, jejímţ cílem bude práce na přihlášce nového projektu. ESF - OPVK - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1. Učíme interaktivně (anglický a francouzský jazyk) Projekt probíhající v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, za přispění ESF, se rozeběhl na podzim OA se jej účastní partnersky (koordinátor je OA Jičín) a jejím úkolem je prostřednictvím 3 vyučujících jazyků vytvářet a do centrální republikové databáze distribuovat výukové videoklipy pro anglický a francouzský jazyk. Základem pro jejich činnost se stala učebna s dodanou interaktivní tabulí, jeţ můţe být vyuţívána i pro jiné předměty. 2. Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ kraje Vysočina Projekt pod hlavičkou OPVK, za spoluúčasti ESF, byl iniciován naší školou vzhledem k naší 4leté zkušenosti s vedením mezinárodních zkoušek C&G pro region Vysočina. Škola se jej od podzimu 2009 účastní opět partnersky (vede Vysočina Education Jihlava) a je zodpovědná za metodickou pomoc partnerským ZŠ a SŠ, ukládání zpracovaných materiálů do internetového programu MOODLE a závěrečné testování ţáků a studentů připravovaných na zkoušky. Strana 18 (celkem 26)

20 5.9.Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dne Korektura textu: 6. místo Veronika Malíková (3. A) 7. místo Zdeňka Jelínková (2. C) 9. místo Monika Parmová (2. B) Psaní na klávesnici: 19. místo Monika Parmová (2. B) 24. místo Veronika Malíková (3. A) Wordprocessing: 4. místo Monika Parmová (2. B) 5. místo Aneta Matulová (2. B) Mistrovství ČR v grafických disciplínách Obchodní akademie Pelhřimov dne Korektura textu: 22. místo Veronika Malíková (3. A) Soutěž Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 9. místo Lenka Vítková (1. B) 10. místo Alena Teplá (1. A) Korektura textu: místo Alena Teplá (1. A) místo Monika Oberreiterová (1. C) 6. místo Lenka Vítková (1. B) 9. místo Denisa Štrejbarová (1. A) Psaní na klávesnici soutěţ druţstev: 2. místo OA a JŠ Jihlava Strana 19 (celkem 26)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Náměstí Svobody 1 Jihlava Autoevaluace školy za školní roky 2007/2008-2009/2010 V Jihlavě 30.10. 2010... Ing. Bohumír Jelínek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2008-2009 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007 2008 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Učebnice ve školním roce 2011/2012

Učebnice ve školním roce 2011/2012 Učebnice ve školním roce 0/0 Obor vzdělání : Třída : A. Třídní učitel : Mgr. Miroslava Lupačová ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ, LIV Soukal: Přehled dějin literatury Soukal: Čítanka pro.

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava.

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava. 1 z 7 8.9.2009 22:06 Výsledky Velké ceny Jihlavy Datum konání: 5.9.2009 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Jihlava Atletika Jihlava Anděl/Nováková Jiří Goth Ivan

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více