OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠK. ROKU 2009/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004 A M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY AND GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 1 (celkem 26)

3 2. Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Ţiţkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manager Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Ing. Martin Šalomoun zástupce rodičů - předseda Martin Novák zástupce zletilých ţáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů PaedDr. Ivana Střechová zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s vyuţitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Strana 2 (celkem 26)

4 3. Přehled pracovníků školy Učitelé Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Voštová Vlasta VŠ - MAT, DEG Ano 39 Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE Ano 1 Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 22 Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 9 Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 12 Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 23 Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 18 Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 17 Havlíková Soňa VŠ - FRJ, DEJ Ano 4 Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 4 Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 17 Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 26 Karamonová Marie VŠ - ČJL, NEJ Ano 32 Kotíková Olena VŠ - ČJL, FRJ Ano 20 Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 10 Lakomý Karel VŠ - MAT, CHE Ano 17 Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 24 Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 32 Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 23 Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 10 Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 6 Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 4 Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 21 Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 17 Smejkalová Věroslava VŠ - ekon. př. Ano 39 Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 1 Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 20 Voláková Jolana VŠ - ekon. př. Ano 3 Provozní zaměstnanci: Faltová Jana SOU 4 Hodová Jitka SEŠ 8 Nikodýmová Dana VŠE 8 Badalík Bohumír SPŠ 9 Berka Jaroslav ZŠ 8 Berková Jaroslava SOŠ 8 Gondeková Eva SOU 21 Jonášová Věra SOU 16 Strana 3 (celkem 26)

5 4. Časový přehled hlavních akcí školního roku 2009/ Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Opravné ústní maturitní zkoušky Podzimní prázdniny Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium Oslava výročí 90 let od zaloţení Obchodní akademie v Jihlavě Státní zkoušky z anglického jazyka Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací,osoa Pololetní klasifikační porada Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Partnerská schůzka projektu Comenius pořádaná na naší škole (prezentace výstupů z projektu, exkurze do Římova a Českého Krumlova, Třebíče, apod.) Praktická odborná maturitní zkouška Praktická odborná maturitní zkouška Ústní maturitní zkoušky tříd 4. A a 4. B Ústní maturitní zkoušky třídy 4. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace vybraní ţáci z 2. a 3. ročníků Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Závěrečná klasifikační porada Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Rozdání výročních vysvědčení Strana 4 (celkem 26)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/004 a M/02) Počet studentů na začátku studia: 364 Formy studia: čtyřleté denní studium (12 tříd, 357studentů) pětileté dálkové studium (1 třída, 7 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů Strana 5 (celkem 26)

7 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/004) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Předmět Zkratka Ročník Český jazyk a literatura CJL Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 4/4 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 3/3 3/3 12/12 Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie INT 2/2 2/2 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 2/2-8/8 Ekonomika EKO 3 3 3/1 12/1 Právo PRN Účetnictví UCE 3/1 4/3 4/3 11/7 Statistika STA - - 2/2 2/2 Zboţíznalství ZBO Fiktivní firma FIF - - 2/2 2/2 Volitelné předměty Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Strana 6 (celkem 26)

8 Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z moţností, ve 4. ročníku 5 hodin z moţností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 2 2 Strana 7 (celkem 26)

9 Ruský jazyk RUJ 2 2 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 1 2 Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1? Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zboţíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem. Strana 8 (celkem 26)

10 5.4. Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky Opravné ústní maturitní zkoušky Třídní schůzky prvních ročníků Sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry chlapců ve fotbalu naše škola 2. místo Středoškolské závody v atletice druţstvo dívek naší školy 2. místo První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné sluţby účast studentů tříd 2. A a 2. C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze studentů 1. ročníků do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi Charitativní projekt Bílá pastelka účast ţáků 2. ročníků Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné sluţby účast studentů třídy 2. B Podzimní prázdniny Dějepisná exkurze do Památníku Vojna u Příbrami, pracovního tábora z 50. let 20. století účast studentů 2. ročníků Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 3. místo Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 2. místo Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Exkurze ve firmě Patrol účast studentů třídy 4. C Čtvrtletní klasifikační porada Charitativní projekt Bílá hůl účast ţáků 3. ročníků Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium Středoškolské hry chlapců ve volejbalu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 2. místo Středoškolské hry chlapců v basketbalu naše škola 5. místo Prezentace moţnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Oslava výročí 90 let od zaloţení Obchodní akademie v Jihlavě Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 4. místo Strana 9 (celkem 26)

11 Středoškolské hry dívek i chlapců v házené druţstvo chlapců 2. místo, druţstvo dívek 1. místo, postup do krajského kola Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z anglického jazyka Středoškolské hry dívek v házené krajské kolo naše škola 3. místo Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Exkurze do Vídně účast němčinářů všech ročníků Školení o BOZP vyučující a THP Prezentace moţnosti studia na Newton Colledge v Brně účast studentů 4. ročníků Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Divadelní představení Generálka účast studentů 1. a 2. ročníků Týdenní lyţařský kurz třídy 2. B Uzavření klasifikace za 1. pololetí Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 3. A Pololetní klasifikační porada Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 4. C Exkurze v Komerční bance v Jihlavě účast studentů třídy 3. C Týdenní lyţařský kurz třídy 2. A Soutěţ Má dáti dal (účetnictví) na OA a SVŠE ve Znojmě úspěšná účast Petry Jurečkové (4. A) Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Jarní prázdniny Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ v DDM Jihlava Soňa Kalaninová 3. místo, Andreas Kourek (oba 3. B) 4. místo Týdenní lyţařský kurz 2. C Přednáška k volbě povolání účast studentů tříd 4. B a 4. C Informace pro třídu 4. A na Úřadu práce Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Informace pro třídu 4. B na Úřadu práce Jihlava Exkurze třídy 2. A u Okresního soudu v Jihlavě Informace pro třídu 4. C na Úřadu práce Jihlava Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů ze 4. ročníků Exkurze na Veletrh fiktivních firem a do Národní galerie v Praze účast studentů 3. ročníků Exkurze třídy 2. B u Okresního soudu v Jihlavě Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA a JŠ v Třebíči Velikonoční prázdniny Mezinárodní turnaj ve volejbalu dívek na OA a JŠ Třebíč naše škola 4. místo Strana 10 (celkem 26)

12 Písemná maturitní zkouška z českého jazyka 4. ročníky, ředitelské volno 1. ročníky, ostatní ročníky výuka dle rozvrhu Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Fotografování tříd Partnerská schůzka projektu Comenius pořádaná na naší škole (prezentace výstupů z projektu, exkurze do Římova a Českého Krumlova, Třebíče, apod.) Mistrovství České republiky v grafických disciplínách na OA v Pelhřimově Uzavření klasifikace za 2. pololetí třídy 4. A a 4. B Klasifikační porada maturitních tříd 4. A a 4. B Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Poznávací zájezd do Berlína účast vybraných studentů ročníků Praktická odborná maturitní zkouška Praktická odborná maturitní zkouška Přednáška o drogové závislosti účast studentů tříd 2. A a 2. B Přednáška o prevenci kriminality účast studentů 2. ročníků Exkurze třídy 2. A u Okresního soudu v Jihlavě Uzavření klasifikace za 2. pololetí třída 4. C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Klasifikační porada maturitní třídy 4. C Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Ústní maturitní zkoušky tříd 4. A a 4. B Souvislá odborná praxe 3. ročníků Soutěţ Světlo pro AIDS účast studentů třídy 1. A Přednáška o drogové závislosti účast studentů třídy 2. C Ústní maturitní zkoušky třídy 4. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace vybraní ţáci z 2. a 3. ročníků Exkurze třídy 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Veřejná prezentace výsledků odborné praxe 3. ročníky Exkurze třídy 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Soutěţ Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných druţstev studentů 3. ročníků Přednáška o nebezpečí drog účast studentů 1. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds Uzavření klasifikace za 2. pololetí Závěrečná klasifikační porada Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Strana 11 (celkem 26)

13 Vlastivědné exkurze a výlety kaţdá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Praha, DT Kalich, Řásná, apod.) Den ochrany člověka při mimořádných situacích (filmy s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku Strana 12 (celkem 26)

14 5.5. Přehled tříd Třída: 1.A, třídní učitel: Mgr. Karafiát Jiří, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 8, dívek 22 Andělová Veronika, Broţová Denisa, Cejnková Jana, Hartl Lukáš, Janák Jakub, Jelínek Petr, Jurečková Barbora, Kalas Ondřej, Katrincová Lucie, Koumar Filip, Krichťáková Bohdana, Kruţík Miroslav, Křivánková Gabriela, Mondeková Lucie, Mutlová Iveta, Němcová Sabina, Neradová Michaela, Novotná Iveta, Ondřejková Lenka, Ortová Nikola, Pázmaňová Anna, Petrosyan Marat, Procházková Erika, Salák Filip, Skuciusová Lenka, Smejkalová Jana, Štrejbarová Denisa, Táborská Marie, Teplá Alena, Zimolová Anna Třída: 1.B, třídní učitel: Ing. Sedláková Marcela, počet žáků celkem 28, z toho chlapců 4, dívek 24 Bauerová Monika, Bednářová Eliška, Benedikovičová Anna, Brodinová Tereza, Černohousová Lucie, Doleţalová Agáta, Doleţalová Lenka, Dolská Helena, Fiala Filip, Habermannová Rachel, Havlíčková Lenka, Holubová Petra, Janoušek Daniel, Jiráková Lenka, Karásková Nikola, Korbičková Jana, Křivánková Barbora, Matulová Eva, Milichovský Martin, Němcová Kristýna, Nováková Pavla, Pádivá Věra, Pavlíčková Nikola, Ryšavá Petra, Smejkalová Olga, Solařová Iva, Šinka Ondřej, Vítková Lenka Třída: 1.C, třídní učitel: Mgr. Jehličková Miluše, počet žáků celkem 27, z toho chlapců 4, dívek 23 Bošnjaková Kateřina, Brychtová Lucie, Čáp Matěj, Denev Patrik, Hladný Ladislav, Horská Jana, Jiráková Ivana, Kuthanová Jana, Nováková Kateřina, Novotná Kamila, Oberreiterová Monika, Ondráčková Michaela, Pačutová Zuzana, Pátková Ivana, Pavlíčková Eliška, Poţárová Monika, Říhová Gabriela, Římalová Daniela, Svatková Barbora, Šedivá Martina, Šperlík Max, Švarcová Daniela, Vacková Veronika, Vomlelová Monika, Vrzalová Sabina, Vystrčilová Aneta, Zemanová Nikola Třída: 1.JA, třídní učitel: Skála David, počet žáků celkem 16, z toho chlapců 6, dívek 10 Hladík Jiří, Hochová Martina, Králová Petra, Lagronová Lucie, Majerová Ivona, Michalová Kateřina, Munduchová Eva, Šandera Martin, Ullmann Leoš, Votoupalová Veronika, Vyslouţil Bohdan, Brunnerová Aneta, Schneider Matěj, Brejšová Aneta, Křenová Dita, Munduch Michal Třída: 2.A, třídní učitel: Mgr. Bojanovský Tomáš, počet žáků celkem 26, z toho chlapců 5, dívek 21 Bodešínská Tereza, Cahová Veronika, Čekalová Aneta, Dvořáková Beáta, Hadwigerová Natálie, Hanák Jiří, Hosová Aneta, Chalupová Lenka, Charaklia Pinelopi, Komárková Sabina, Kotenová Nikola, Kovářová Veronika, Lengsfeldová Tereza, Matějková Nicola, Nováková Jana, Pavlíková Michaela, Pospíchalová Daniela, Prchalová Markéta, Sochor Josef, Šarounová Lucie, Šerá Denisa, Varhaník Ivoš, Veselý Ondřej, Vestfál Tomáš, Vranková Alexandra, Vránová Kateřina Třída: 2.B, třídní učitel: Ing. Bouchnerová Dana, počet žáků celkem 32, z toho chlapců 6, dívek 26 Dibelková Lucie, Jaitner Marek, Jarkovský Adam, Kodrasová Nikol, Komůrková Eva, Kosičková Helena, Křivanová Diana, Kuchaříková Zuzana, Lhotková Karolína, Maršánová Petra, Matulová Aneta, Menclová Dominika, Navrátil Petr, Němcová Klára, Němcová Šárka, Parmová Monika, Pechová Zuzana, Pilátová Tereza, Procházková Tereza, Rousová Kristýna, Rychnovský Jan, Smutný Marek, Svoboda Jan, Šalandová Radka, Šalomounová Andrea, Šimonová Veronika, Talpová Iveta, Vacková Kateřina, Valentová Dana, Valíková Kristýna, Varmuţová Blanka, Zajícová Miriam Třída: 2.C, třídní učitel: Ing. Sýkorová Bohumila, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 5, dívek 25 Andresová Sabina, Dolejší Sandra, Drštičková Daniela, Ehrenbergerová Zuzana, Fousová Radka, Ftoreková Michaela, Havlíčková Zuzana, Hilenková Monika, Houzar Patrik, Jaseňáková Tereza, Jedličková Renata, Jelínková Zdeňka, Jouklová Dagmar, Kinclová Denisa, Klíma Šimon, Krejčová Veronika, Manová Jitka, Mareš Kamil, Matějková Michaela, Nováková Klára, Oščádalová Lucie, Palánová Michaela, Pavelcová Strana 13 (celkem 26)

15 Krystýna, Plachý Daniel, Policarová Barbora, Provázek Hanuš, Sekavová Markéta, Tlačbabová Marie, Trnková Ivana, Varhaníková Petra Třída: 3.A, třídní učitel: Mgr. Siglerová Eva, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Bartušková Veronika, Búziková Veronika, Cejnková Petra, Čadová Lenka, Čutková Markéta, Dočekalová Pavla, Dvořáková Veronika, Gilbertová Veronika, Haičmanová Blanka, Hanzelová Lenka, Holasová Kristýna, Jurková Aneţka, Karásek Lukáš, Kejvalová Aneta, Kissová Beáta, Klimentová Michaela, Kovář Michal, Král Jakub, Krejčová Veronika, Kubátová Marcela, Kuřítko Martin, Mach Libor, Malíková Veronika, Moravcová Gabriela, Mutl Ondřej, Nováková Markéta, Pěška Ondřej, Simandlová Ester, Skořepová Aneta, Wenigová Barbora Třída: 3.B, třídní učitel: Ing. Král Zbyněk, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 9, dívek 21 Bastrová Jana, Beranová Petra, Bokr Vlastimil, Brodinová Markéta, Cihlářová Nikola, Dáňa Jiří, Hejdová Alena, Hodková Petra, Hofbauerová Kristýna, Jadrná Kateřina, Janíčková Lucie, Jiránek Pavel, Kalaninová Soňa, Kittlerová Klára, Kourek Andreas, Kovářová Petra, Kremláčková Kateřina, Kukla Tomáš, Nosková Petra, Nováček Stanislav, Novotná Pavla, Novotný Petr, Pospíšil Ondřej, Procházková Gabriela, Svobodová Kristýna, Vítková Renata, Vytasilová Petra, Zichová Lucie, Ţáčková Karolína, Ţiţka Filip Třída: 3.C, třídní učitel: Mgr. Janouškovcová Jindřiška, počet žáků celkem 32, z toho chlapců 5, dívek 27 Blaţková Kateřina, Francálková Ivana, Jakšlová Iveta, Jurková Iveta, Klimešová Iveta, Kocourková Jana, Krejčová Simona, Křehlíková Nikola, Ligač Michal, Mayerová Kristýna, Meszárová Mária, Mrva Jakub, Nováková Michaela, Pavlíček Petr, Pazourová Nikola, Růţičková Ţaneta, Slavíková Kamila, Šamánková Štěpánka, Tůmová Martina, Václavková Ivana, Valentová Eva, Vaňková Eliška, Vašíčková Jana, Vávrová Kamila, Vítek Jakub, Vítková Adéla, Vlková Lucie, Vrtalová Petra, Wisterová Zdeňka, Zabloudil Jakub, Zadraţilová Pavlína, Zdarsová Petra Třída: 3.DS, třídní učitel: Ing. Přibylová Iva, počet žáků celkem 7, z toho chlapců 1, dívek 6 Beranová Monika, Bezděkovská Julija, Kováčová Kateřina, Křišťálová Jana, Marčanová Lucie, Rychlý Jaroslav, Uherčíková Lenka Třída: 4.A, třídní učitel: Mgr. Rybáček Petr, počet žáků celkem 31, z toho chlapců 6, dívek 25 Bartáková Silvie, Borošová Veronika, Bouchnerová Lucie, Burdová Kateřina, Coufalová Martina, Drobný Tomáš, Fialová Lucie, Fischerová Lucie, Gröhlingová Kristýna, Havlová Petra, Hill Martin, Holub Tomáš, Hondlová Michala, Horáková Hana, Jelínková Anna, Jurečková Petra, Kabátková Michaela, Kazdová Markéta, Klofáčová Soňa, Klusková Tereza, Konířová Eva, Křivánková Iva, Kučera Tomáš, Laňková Barbora, Ligmajerová Michaela, Němec Jiří, Novák Martin, Součková Dagmar, Šimková Tereza, Zdarsová Andrea, Zikmundová Petra Třída: 4.B, třídní učitel: PaedDr. Gurka Marian, počet žáků celkem 29, z toho chlapců 9, dívek 20 Bartoňová Aneta, Beránek Lukáš, Dvořák Milan, Dvořáková Petra, Grygarová Lucie, Honsa Sebastian, Kuchyňová Adéla, Kunst Karel, Matějíček Daniel, Mikšíová Karla, Nováková Tereza, Peroutková Hana, Pešout Radim, Polcar Michael, Policarová Lucie, Pospíchalová Jana, Prokešová Veronika, Prokšová Tereza, Radochová Martina, Schligsbier Michal, Slaninová Petra, Smejkalová Ţaneta, Steidlová Tereza, Straková Iva, Škrdlová Petra, Týmová Leona, Vacková Petra, Václavek Tomáš, Vojáčková Lenka Třída: 4.C, třídní učitel: Ing. Langmajerová Hana, počet žáků celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Brychtová Soňa, Bulíčková Andrea, Děchtěrenková Šárka, Doleţal Milan, Habrová Ivana, Hanzlíková Eva, Heroutová Marie, Joukl Jiří, Kazatel Denis, Klimentová Kateřina, Koníř Petr, Kopecký Petr, Králíková Nikola, Kučera Jaroslav, Marešová Adéla, Marková Martina, Mokrejšová Eva, Mokrejšová Jana, Okapalová Ţaneta, Pavlová Veronika, Perničková Veronika, Polanská Petra, Procházka Ondřej, Sidimáková Ivana, Sokoliová Milada, Soldátová Veronika, Šteflová Monika, Teichmanová Andrea, Velcová Kristýna, Vlníčková Helena Strana 14 (celkem 26)

16 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2009/2010 Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 29 2, ,7 1. B 29 1, ,8 1. C 26 2, ,6 2. A 26 2, ,9 2. B 32 2, ,3 2. C 31 2, ,3 3. A 30 2, ,4 3. B 30 2, ,6 3. C 32 2, ,3 4. A 31 1, ,5 4. B 29 2, ,1 4. C 30 2, ,7 Celkem 355 2, ,9 3.DS 8 2, ,9 Celkem 8 2, ,9 II. pololetí 2009/2010 Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 30 2, ,9 1. B 28 1, ,0 1. C 27 2, ,5 2. A 26 2, ,4 2. B 32 2, ,9 2. C 30 2, ,8 3. A 30 2, ,5 3. B 30 2, ,0 3. C 32 2, ,4 4. A 31 2, ,1 4. B 29 2, ,3 4. C 30 2, ,0 Celkem 355 2, ,9 3. DS 7 2, ,1 Celkem 7 2, ,1 Strana 15 (celkem 26)

17 5.7. Výsledky maturitních zkoušek 1. termín květen 2010 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C V. DS Celkem termín září 2009 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C V. DS Celkem Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet ţáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A 31 2, IV. B 28 2, IV. C 29 2, V.DS Celkem 89 2, Strana 16 (celkem 26)

18 5.8. Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Za železnou oponou Dne se skupina 42 studentů a 4 učitelů BHAK Zwettl zúčastnila druhé besedy s autory seriálu České televize Ostrava Příběhy ţelezné opony, jehoţ pilotní díly byly odprezentovány studentům partnerských škol v jejich domovském městě jiţ v červnu v rámci Dolnorakouské zemské výstavy. Filmaři seznámili studenty s dalšími drastickými případy uprchlíků z totalitních reţimů, praktikami StB a vývojem situace kolem tzv. ţelezné opony před rokem Po besedě následovala krátká návštěva obchodní akademie, společný oběd a prohlídka centra Jihlavy s historickým výkladem. Společníky rakouské delegaci byly po celý den dvě německé třídy studentů OA se svými vyučujícími. Obě strany konstatovaly opětovný posun v rozvoji vzájemných vztahů obou škol a vyjádřily chuť k další přeshraniční spolupráci. Comenius COM - MP Dvouletý multilaterální projekt partnerských škol Evropa - pokladnice k objevení, sdílení a zhodnocení Ve školním roce 2009/2010 úspěšně pokračoval a byl zakončen dvouletý společný projekt pěti škol z Itálie, Polska, Irska, Kypru a ČR pod názvem Evropa - pokladnice k objevení, sdílení a zhodnocení - Budování kulturních mostů prostřednictvím 5 smyslů, jehoţ hlavním koordinátorem byla naše obchodní akademie. V průběhu školního roku se studenti partnerských škol prostřednictvím partnerských schůzek a blogu na společných webových stránkách detailně seznamovali s kulturním dědictvím zúčastněných zemí. Projekt, ukončený v srpnu, byl financován evropským grantem obdrţeným od Národní agentury LLP a podporován a dofinancován krajem Vysočina. Tradičně na vysoké úrovni organizovaná třetí partnerská schůzka v polském Krosnu, která se konala v říjnu 2009, opět potvrdila snahu zemí bývalého východního bloku být rovnocennými a platnými členy Unie a přidat i více tak, aby bylo prezentováno bohaté historické dědictví země. Výlety do měst i obcí Podkarpatska střídaly workshopy prezentující polské umění, hudbu, tanec, typické pokrmy, tradice apod. Čeští studenti se zaměřili na ochutnávky typických produktů našeho potravinářského průmyslu, tradiční pokrmy a celosvětově uznávanou českou klasickou hudbu. Osvěţující byly i besedy vedené s učiteli a vedením školy. Studenti se velmi sblíţili se svými hostiteli a domů se vraceli nejen obohaceni o nové poznatky z Polska, ale i o základy nových trvalých přátelství. Tým koordinátorů konstatoval rozvoj v práci na výstupech projektu, povzbuzení padlo na adresu Irska a Kypru, jeţ se dosud práce na blogu neúčastnily, dohodnuty byly termíny dalších schůzek a nové výstupy pro druhý rok - kolekce DVD se záznamy partnerských schůzek a kalendář - kuchařka s národními pokrmy zúčastněných zemí. Dosavadní progres projektu byl úspěšně prezentován studentům a pedagogům školy účastníky polské schůzky v rámci výuky cizích jazyků a veřejnosti pak formou nových propagačních materiálů školy při příleţitosti oslav 90 let fungování obchodní akademie. Přelom roku 2009/2010 byl věnován především práci týmu na blogu a přípravě na nadcházející březnovou schůzku na Sicílii. Zkušený italský koordinátor se svým týmem připravil na počátek března hodnotný program čtvrté partnerské schůzky, který plně sledoval cíle projektu. Během tří dnů jsme procestovali polovinu Sicílie, poznali ţivot velkých měst, vnitrozemských i přímořských vesnic, hodně času bylo věnováno architektuře, výtvarnému umění, náboţenství, typické kuchyni regionu, hudbě i tradicím oblasti. Málo času bylo věnováno pobytu ve škole vlastní, neboť její vybavenost odpovídá standardu českých škol v období totality. Opět se však potvrdily různé přístupy ke studentovi a rozdíly v objemu učiva (rozsahem dvě třetiny učiva obdobné české školy). Přes prvotní obavu o úroveň ubytování v sicilských rodinách, kterou italský koordinátor projevil, vše dopadlo k vzájemné spokojenosti a schůzka byla hodnocena jako velmi podnětná a povedená. Všechny zúčastněné země dostaly konkrétní úkoly pro následující, poslední schůzku v ČR tak, aby byly kompletně zvládnuty a zajištěny výstupy projektu. Strana 17 (celkem 26)

19 V závěru dubna 2010 se uskutečnila poslední, pátá partnerská schůzka v Jihlavě, na níţ jsme přivítali rekordní počet účastníků, 35 studentů se svými učiteli. Studenti OA se bez problémů ujali funkce hostitelů v rodinách a aktivně se podíleli na tvorbě programu pro své protějšky. V pracovní části schůzky proběhly prezentace z oblasti kultury, umění, hudby, tance a národních tradic zúčastněných zemí. Studenti OA se zaměřili na představení českých památek UNESCO s důrazem na region a formou kvízu prezentovali celosvětově pouţívané české vynálezy. V poznávací části poté studenti zhlédli expozici v jihlavské bráně Matky Boţí a navštívili jihlavskou ZOO. Učitelé si prohlédli Mahlerův dům, Galerii Vysočiny, jihlavské kostely a městské muzeum. Dva dny byly věnovány praktické návštěvě památek UNESCO. OA připravila celodenní zájezd do Českého Krumlova s návštěvou zámku a lorety v blízkém Římově. Poslední den byl věnován výletu vlakem do Třebíče s návštěvou ţidovské čtvrti a baziliky. Při závěrečné diskusi koordinátorů bylo konstatováno splnění vytyčených cílů projektu, byly dohodnuty postupy na dokončení společných výstupů a nastíněny moţnosti další budoucí spolupráce. Přátelství některých studentů se rozvinulo do podoby pozvánek ke strávení společných prázdnin. Irští učitelé v čele s ředitelem školy přijeli znovu do Jihlavy na soukromou návštěvu jiţ v počátku července. Dle poděkování, zaslaných organizátorům schůzky v Jihlavě, byl její program a průběh hodnocen jako nejlepší v rámci celého dvouletého projektu. V současnosti probíhá diseminace výsledků projektu, doplňování stálé expozice, webových stránek projektu a Národní agentuře LLP byla zaslána finální zpráva o ukončení projektu. V návaznosti na úspěchy minulých 5 let a zkušenosti s projekty Comenius je na říjen 2010 svolána na obchodní akademii přípravná schůzka koordinátorů škol ze Španělska, Slovinska, Lotyšska, Itálie a Turecka, jejímţ cílem bude práce na přihlášce nového projektu. ESF - OPVK - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1. Učíme interaktivně (anglický a francouzský jazyk) Projekt probíhající v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, za přispění ESF, se rozeběhl na podzim OA se jej účastní partnersky (koordinátor je OA Jičín) a jejím úkolem je prostřednictvím 3 vyučujících jazyků vytvářet a do centrální republikové databáze distribuovat výukové videoklipy pro anglický a francouzský jazyk. Základem pro jejich činnost se stala učebna s dodanou interaktivní tabulí, jeţ můţe být vyuţívána i pro jiné předměty. 2. Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ kraje Vysočina Projekt pod hlavičkou OPVK, za spoluúčasti ESF, byl iniciován naší školou vzhledem k naší 4leté zkušenosti s vedením mezinárodních zkoušek C&G pro region Vysočina. Škola se jej od podzimu 2009 účastní opět partnersky (vede Vysočina Education Jihlava) a je zodpovědná za metodickou pomoc partnerským ZŠ a SŠ, ukládání zpracovaných materiálů do internetového programu MOODLE a závěrečné testování ţáků a studentů připravovaných na zkoušky. Strana 18 (celkem 26)

20 5.9.Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dne Korektura textu: 6. místo Veronika Malíková (3. A) 7. místo Zdeňka Jelínková (2. C) 9. místo Monika Parmová (2. B) Psaní na klávesnici: 19. místo Monika Parmová (2. B) 24. místo Veronika Malíková (3. A) Wordprocessing: 4. místo Monika Parmová (2. B) 5. místo Aneta Matulová (2. B) Mistrovství ČR v grafických disciplínách Obchodní akademie Pelhřimov dne Korektura textu: 22. místo Veronika Malíková (3. A) Soutěž Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 9. místo Lenka Vítková (1. B) 10. místo Alena Teplá (1. A) Korektura textu: místo Alena Teplá (1. A) místo Monika Oberreiterová (1. C) 6. místo Lenka Vítková (1. B) 9. místo Denisa Štrejbarová (1. A) Psaní na klávesnici soutěţ druţstev: 2. místo OA a JŠ Jihlava Strana 19 (celkem 26)

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU. Výroční zpráva SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.BIZ - 1 - Est modus in rebus certi sunt denique fines

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více