ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR. 08 45 ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR. 46 47 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ŠKOLY NEPRODEJNÉ ROZHOVOR Ing. Mgr. Lucie Svobodová ŠKOLY A ŠKOLKY NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ STR ROZHOVOR Oľga Košútová PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 PŘEHLED ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR MAPA ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR

2 PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PREZENTACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHY 14 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 VYHLÁSILA SOUTĚŽ PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PRAZE 14. CÍLEM VŠECH PREZENTACÍ JE PŘEDSTAVIT SVOJI ŠKOLU OČIMA ŽÁKŮ. Žáci základních škol se prezentují slohovými útvary, které psali na téma Největší školní zážitek/co se mi na mé škole líbí a děti z mateřských škol se prezentují formou obrázků Jaká je moje školka. Dále pořádáme pro žáky základních škol Prahy 14 nepovinnou videosoutěž na téma Co je na mé škole COOL. Na vás je nyní si vybrat jednu prezentaci základní školy, jednu prezentaci mateřské školy a nejlepší videospot, který lze zhlédnout na facebooku. Hlasování probíhá od do , a to na facebookových stránkách / Městská část Praha 14 (klik na TO SE MI LÍBÍ ), či prostřednictvím hlasovacího lístku umístěného v tomto mimořádném vydání ŠKOLY. Hlasovací lístek lze vhazovat do uren, které jsou umístěny po celou dobu hlasování na ÚMČ Praha 14 podatelna, Bratří Venclíků 1073, Plechárna Černý Most, Bryksova 1002, a v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47. Poté budou hlasy z facebooku a hlasovacích lístků sečteny a na jejich základě vyhlásíme vítěze. HLASOVACÍ LÍSTEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ CHVALETICKÁ ZŠ VYBÍRALOVA HLASOVACÍ LÍSTEK MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné MŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) MŠ CHVALETICKÁ MŠ PACULOVA MŠ VYBÍRALOVA 968/4 MŠ JAHODNICE, MŠ OSICKÁ MŠ SLUNÍČKO ZELENEČSKÁ, MŠ SADSKÁ MŠ KORÁLEK MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ, MŠ ŠESTAJOVICKÁ MŠ OBLÁČEK MŠ VYBÍRALOVA 967/6 HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VIDEOSOUTĚŽ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ CHVALETICKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ Šéfredaktor: Jakub Mračno tel.: MČ Praha 14: Michaela Všetečková Tiskové oddělení tel.: Časopis ČTRNÁCTKA Časopis není periodikem žádného politického subjektu Za obsah článků odpovídají autoři Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, Praha 4 Krč, IČ: Náklad: výtisků Periodicita: měsíční Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) Registrace: MK ČR E Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky Nevyžádané příspěvky se nevracejí Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr) Foto na titulní straně: Ilustrační foto 02

3 ŠKOLY A ŠKOLKY NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ O AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTECH I PERSPEKTIVÁCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHY 14 S 1. ZÁSTUPKYNÍ STAROSTY PRAHY 14 ING. MGR. LUCIÍ SVOBODOVOU OTÁZKA NA ÚVOD JE ASI VÍCE NEŽ ZŘEJMÁ. PANÍ MÍSTOSTAROSTKO, PROČ VLASTNĚ TOTO SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY? Dá se asi říct, že z toho, co městská část zajišťuje, představuje školství jednu z nejvýznamnějších agend. Když se začal blížit čas zápisů pro další školní rok, uvědomili jsme si, že by bylo dobré zpracovat něco jako praktického průvodce pro rodiče. Původně jsme uvažovali o nějakém letáku či brožurce a pak se objevila myšlenka speciálního čísla Čtrnáctky. CO JE JEJÍM OBSAHEM? Především chceme představit naše školská zařízení. Hodně jsme přemýšleli, jakou zvolit formu, a nakonec zvítězil návrh, aby se školy a školky představily samy, prostřednictvím prací svých žáků. Koneckonců co lépe hovoří za školu než výsledky práce žáků, které jsou zároveň i odrazem práce pedagogů. Vedle praktických informací tak hlavní obsah tohoto speciálu tvoří právě prezentace jednotlivých školek a škol. JAK PREZENTACE VZNIKALY? Naším cílem bylo všechny maximálně motivovat, proto jsme vyhlásili soutěž. Pro mateřské školy byla přirozeně vyhrazena výtvarná kategorie. Žáci základních škol soutěží slohovými pracemi. A abychom podpořili všestranný rozvoj dětí, soutěžilo se i o nejlepší video. Výtvarné a literární práce mohou posoudit čtenáři Čtrnáctky, videa jsou na facebookových stránkách MČ. Chtěla bych moc poprosit všechny čtenáře, aby se zapojili a podpořili vynaložené úsilí dětí i pedagogů svým hlasováním. Pravidla soutěže najdou v tomto speciálu. PŘEJDĚME NYNÍ K VLASTNÍ AGENDĚ ŠKOLSTVÍ, ZA KTEROU V RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI ODPOVÍDÁTE. MOHLA BYSTE ÚVODEM POPSAT, JAKÁ JE VŮBEC ÚLOHA RADNICE V TÉTO OBLASTI, RESPEKTIVE KONKRÉTNĚ V OBLASTI ŠKOL MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH? Myslím, že je skutečně dobré si připomenout, že odpovědnost za tuto oblast školství je rozdělena mezi samosprávu obec a stát. Je tedy třeba rozlišovat, jak vy říkáte, to, co můžeme ovlivnit z radnice, a to, co naopak ovlivnit nemůžeme. PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE PŮJDE PŘEDEVŠÍM O FINANCE. Bohužel. Městská část plní úlohu takzvaného zřizovatele škol, tedy i jejich financiéra. Dříve se o náklady stát a samospráva dělily. Postupnými změnami daňových zákonů jsme ale dospěli do situace, že neseme veškeré provozní náklady našich školských zařízení sami. Od případného pořízení budov, jejich oprav, údržby, vybavení, pořízení pedagogických pomůcek, včetně třeba nákladného vybavení počítačových učeben až po provozní náklady, to vše musíme ufinancovat. Stát nadále hradí pouze platy zaměstnanců, i když i na tuto oblast fakticky doplácíme. A JAK JE TO S ODPOVĚDNOSTÍ ZA VLASTNÍ VÝUKU? Tu nadále garantuje stát a dohlíží nad ní prostřednictvím České školní inspekce. Městská část dohlíží pouze na tu oblast provozu, na nakládání s prostředky, které poskytujeme. V kompetenci zřizovatele je sice jmenování a odvolání ředitelů škol, ale ani to nijak nesouvisí s vlastní pedagogickou činností. PŘEJDĚME TEDY K VLASTNÍ NABÍDCE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZKUSME TO VZÍT JAKSI CHRONOLOGICKY, TEDY S VĚKEM DÍTĚTE. JAKÁ JE SITUACE V OBLASTI MATEŘSKÝCH ŠKOL? A CO BUDE RODIČE PATRNĚ NEJVÍC ZAJÍMAT: BUDE DOSTATEČNÁ KAPACITA? Myslím, že si ve vedení Prahy 14 dostatečně uvědomujeme přirozená specifika této oblasti. Tady se nedají jednoduše uplatňovat principy poptávky a nabídky. Školy zkrátka nejsou továrny, aby mohly jednoduše omezovat či rozšiřovat výrobu. Vždyť už to přirovnání zní naprosto nepatřičně: školství je složitý organismus, kde pracujeme s jednou z nejcitlivějších hodnot se vzděláním našich dětí a v širším kontextu i s utvářením jejich hodnot. Školství stojí na lidech. Vzpomeňme si každý, co pro každého 03

4 z nás znamenal dobrý, nebo naopak špatný učitel a jak nás tito lidé formovali. Navíc továrnu dnes postavíme a zprovozníme třeba i během několika měsíců. Ale vybudovat dobrou školu či školku, to je práce na léta. JAK SE S TÍM VYPOŘÁDÁVÁTE? Především se snažíme situaci dlouhodobě monitorovat a být, zdůrazňuji v rámci reálně možných a racionálně obhajitelných nákladů, připraveni. CO SI POD TÍM MÁME KONKRÉTNĚ PŘEDSTAVIT? Podle našich údajů nás přibližně do roku 2017 čeká řekněme boom. Proto již od roku 2010 postupně navyšujeme kapacitu, ať už navýšením počtu míst ve stávajících třídách, nebo fyzickým navýšením kapacity budov. Celkově jsme tak navýšili kapacitu školek za poslední čtyři roky o 117 míst. TIP PRO RODIČE DĚTÍ Z LOKALITY JAHODNICE Zvažte zápis do mateřské školy Vybíralova 968 (zde budou od otevřené 2 nové třídy), a dále mateřské školy Obláček a Sluníčko. A to zejména vy, kteří máte možnost děti dopravovat autem, pokud ho pak využíváte k další dopravě do práce. 04 BUDE TEDY VŠUDE DOST MÍST? Tady bohužel musíme rozlišovat mezi celkovou kapacitou školek a kapacitou té které školky ve vztahu k poptávce po umístění v ní. Jednoduše řečeno dokážeme téměř uspokojit poptávku po umístění ve školce v rámci kapacit celé Prahy 14, ale bohužel nemůžeme garantovat, že dítě bude umístěno ve školce nejbližší, či ve školce kvalitně dopravně dostupné či pro rodiče jinak komfortní. DĚLÁ TO NĚKDE VELKÝ PROBLÉM? Určité problémy máme v lokalitě Jahodnice, zejména v důsledku prudkého rozvoje nové výstavby. My máme samozřejmě radost z toho, že na Prahu 14 přichází noví lidé a s nimi pochopitelně jejich děti. Na straně druhé jde o přirozený a svým způsobem dočasný výkyv, přičemž my jsme kapacitu jahodnické školky zvedli na maximum, které dnes činí 133 míst. Jak jsem již uvedla, zbytek poptávky dokážeme pokrýt ostatními zařízeními na Praze 14. O problémech, které to přináší, komunikujeme se zástupci rodičů z Jahodnice přímo a snažíme se jim rámci možností a ekonomické reality vyjít vstříc. A DOJDE TEDY V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ K NĚJAKÉ ZMĚNĚ V KAPACITĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL? K žádné faktické. Jen bych v té souvislosti ráda předem upozornila, že v této oblasti připravuje úřad městské části určité administrativní opatření. Při revizi jsme totiž zjistili, že existují rozpory mezi faktickou a takzvanou zapsanou kapacitou mateřských škol. Jednoduše řečeno: že číslo udávající kapacitu školky je vyšší, než kolik dětí se do školky fyzicky vejde, což je třeba dát do pořádku. Ráda bych touto cestou všechny ujistila, že jde skutečně o administrativní krok, nikoli o faktické snížení kapacity školek, jak by to podle čísel mohlo vypadat. Skutečná kapacita školek se, jak už jsem uvedla, zvýšila. PŘEJDĚME V ČASE DÁL. DĚTI POVYROSTOU, PŘIJDE ČAS ZMĚNIT MATEŘSKOU ŠKOLU ZA ZÁKLADNÍ. JAK NEJLÉPE ZVLÁDNOUT TENTO PŘECHOD? Tak to je jistě především otázka pro pedagogy a psychology. My se v praxi potýkáme s problémem dětí, jejichž nástup do školy bývá z nejrůznějších důvodů odložen ať už je to otázka pozdních dětí, které ke dni zápisu nedovrší příslušný věk, mají nějaký zdravotní či vývojový problém či nejsou dostatečně zralé pro školní docházku, anebo se rodina potýká s jiným znevýhodněním. CO MŮŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ŠKOLSKÝ SYSTÉM NABÍDNOUT? Rodiče mají bohužel tendenci v takovéto situaci ponechat dítě o rok déle v mateřské školce. To ale není řešení pro nikoho. Pro rodiče to znamená finanční zátěž, protože v případě odkladu povinné školní docházky dítěte je další umístění v mateřské škole již zpoplatněno. Dítě samotné svým způsobem ztratí rok, za který nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené. A konečně pro všechny ostatní rodiče to znamená, že kapacita dané mateřské školky bude takto zatížena. V některých případech se dokonce stalo, že takovéto děti například zaplnily téměř celou jednu třídu, která mohla sloužit dětem mladším. JAKÁ EXISTUJE ALTERNATIVA? Alternativou, za kterou se přimlouvají pedagogicko-psychologičtí poradci z hlediska odborného a současně i já z hlediska provozního, jsou přípravné třídy základních škol. Ty tvoří právě jakýsi polštář pro přechod mezi předškolní a školní docházkou. Vzhledem k tomu, že jde o dost zásadní téma, věnujeme mu v tomto speciálu samostatný článek. KDYŽ TEDY NASTANE TEN SPRÁVNÝ OKAMŽIK A MÁME DOMA BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA ČI ŠKOLAČKU, KAM KONKRÉTNĚ SE MÁME PŘIHLÁSIT? Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem, a to ve škole podle spádové oblasti. Jejich přehled v naší městské části je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství. A CO KDYŽ CHCI PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA NĚJAKOU TU LEPŠÍ ŠKOLU, NEŽ DO KTERÉ ZROVNA PODLE SPÁDOVOSTI PATŘÍ? Víte, já bych v takovém tom hodnocení, která škola je lepší a která horší, byla velmi rezervovaná. Myslím si, že je to hodně o předsudcích a jakémsi haló efektu, což obojí má s realitou jen málo společného. Sama jsem navštívila všechny školy a udělala si představu, kterou jsem se rozhodla nezveřejnit. Nebylo by to fér, protože naše školy nejsou horší a lepší. Každá je zkrátka jiná a každý hledá či ocení něco jiného. Jsem však pevně přesvědčena, že všechny naše školy poskytují dětem kvalitní základní vzdělání. A to je to hlavní. DO KTERÉ ŠKOLY PŘIHLÁSIT DÍTĚ? Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem, a to ve škole podle spádové oblasti. Jejich přehled v naší městské části je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.

5 ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL bude probíhat během měsíce března 2014 přesný termín bude v dostatečném časovém horizontu upřesněn. JAK SI TEDY RODIČE MAJÍ UDĚLAT PŘEDSTAVU A VYHNOUT SE PŘÍPADNÝM UNÁHLENÝM SOUDŮM? Nápad, aby se školy prezentovaly samy, o kterém jsem hovořila v úvodu, vznikl právě během těch návštěv. I rodiče si tak mohou sami udělat obrázek, případně mohou využít nabídku dní otevřených dveří. PŘESTO CHCI-LI PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO JINÉ ŠKOLY, MÁM NA TO PRÁVO? Právo přihlásit dítě na jinou školu pochopitelně existuje, ale pozor, neexistuje reciproční povinnost ředitele školy dítě v takovémto případě přijmout. A já bych se opět přimlouvala, aby to rodiče, pokud pro to neexistují skutečně vážné důvody, nedělali. Ono nám to totiž opět může dělat potíže ve vytížení kapacit. A jak pro žáky, tak pro pedagogy nebude jistě žádnou výhrou, když v jedné škole bude jedna třída o dvaceti žácích a ve druhé škole tři o třiceti žácích. To je koneckonců i příklad toho, jak se předpokládaná výhoda může rychle změnit v nevýhodu. BLÍŽÍME SE K ZÁVĚRU. SOUTĚŽÍCÍ ŽÁCI PÍŠÍ O TOM, CO SE JIM NA ŠKOLKÁCH LÍBÍ. EXISTUJE NĚCO KONKRÉTNÍHO, CO V DANÉ OBLASTI TĚŠÍ VÁS? Byť je školství, jak jsem řekla v úvodu, především o lidech, tak bez toho materiálna to přece jen také nejde. Proto jsem ráda, že se nám podařilo získat dotace na zateplení čtyř škol Bratří Venclíků, Generála Janouška, Chvaletická a na v současné době dokončovanou Vybíralovu. Celkem jsme takto získali přes 90 milionů mimo náš rozpočet, bez kterých by nikdy nebylo možné tyto projekty realizovat. V současnosti máme již přislíbeno dalších 12,5 mil. Kč na zateplení šesti mateřských školek, které bude realizováno v následujících dvou letech. Zateplení navíc znamená úsporu provozních nákladů, kterou odhadujeme přes tři miliony ročně, což je pro představu roční provozní rozpočet naší největší školky. A to, že pořídíme za méně peněz více muziky, to mě těší. Byť mimo soutěž. DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A ČTENÁŘŮM PŘIPOMÍNÁME, ŽE REKONSTRUKCE ŠKOLSKÝCH OBJEKTŮ JSME VE STYLU PŘED A PO SHRNULI DO OBRAZOVÉ PREZENTACE UVEŘEJNĚNÉ V TÉTO ČTRNÁCTCE. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Škola Termín zápisu Náhradní termín zápisu Dny otevřených dveří ZŠ Bří Venclíků hod hod. ZŠ Gen. Janouška hod hod. ZŠ Hloubětínská hod hod hod hod hod hod hod hod. ZŠ Chvaletická hod. domlouvá se individuálně hod. ZŠ Šimanovská hod hod hod. ZŠ Vybíralova hod hod hod. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČERNÝ MOST Základní umělecká škola Černý Most působí v ulici Generála Janouška 1060 od roku Je pobočkou Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, jejíž sídlo je v Horních Počernicích. Zřizovatelem školy je hl. m. Praha. V současné době má škola celkem 800 žáků (z toho na Černém Mostě 250) a 37 pedagogů. Hlavním cílem školy je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé a odborně je vzdělávat, případně připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření. ZUŠ nabízí odborné vzdělávání ve třech uměleckých oborech hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. V hudebním oboru lze navštěvovat studijní zaměření hra na klavír, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje a samozřejmě sólový a sborový zpěv. Ve škole působí řada sborů a souborů. Stálými jsou pěvecké sbory Malíček a Paleček, pěvecké soubory Mozaika a Notička, orchestr Junior Band, Big Band, rocková kapela Nechte nás BEAT, smyčcový orchestr, klarinetové kvarteto a dvě saxofonová kvarteta. Žáci a studenti reprezentují školu na různých koncertech, vystoupeních, výstavách, přehlídkách a soutěžích. Více informací najdete na 05

6 REKONSTRUKCE, KTERÉ ZMĚNILY TVÁŘ NAŠICH ŠKOL ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ ČERNÝ MOST Školní budova byla kompletně zateplena, dostala nová termoizolační okna, dveře a další prvky fasády. Rekonstruovány byly kompletně i přilehlá sportoviště, tělocvična a části interiérů včetně školních učeben a sociálních zařízení. ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ČERNÝ MOST Budova základní školy byla zateplena a získala navou barevnou fasádu. Dále byly kompletně opraveny tělocvičny, sociální zařízení a další součásti interiéru v celé škole. 06 ZŠ CHVALETICKÁ LEHOVEC Po zateplení získala budova atraktivní barevnou fasádu. Rok 2013 znamenal prázdninovou rekonstrukci interiérů. Škola má nyní nové podhledy a nové vybavení ve školní kuchyni.

7 JAK POMOHOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, KTERÉ FUNGUJÍ NA ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA NA ČERNÉM MOSTĚ, POMÁHAJÍ DĚTEM S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. NĚKTEŘÍ Z RODIČŮ SEM ALE ZAPISUJÍ SVÉ POTOMKY JEŠTĚ DŘÍVE PROTO, ŽE JIM PŘÍPRAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIJDE NEDOSTA- TEČNÁ, A CHTĚJÍ TAK DĚTEM POMOCI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY. O TOM, ŽE JSOU PŘÍPRAVKY SKUTEČNÝM PŘÍNOSEM, SVĚDČÍ POZITIVNÍ REAKCE RODIČŮ I DĚTÍ, ALE TAKÉ FAKT, ŽE ŠKOLA BEZ PROBLÉMŮ NAPLNÍ KAPACITU VŠECH TŘÍ PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD, KTERÉ NYNÍ NA PRAZE 14 FUNGUJÍ. U NÁS MÁME TRADICI JIŽ ŠEST LET, TAKŽE SE K NÁM CHODÍ UČIT I PEDAGOGOVÉ Z JINÝCH ŠKOL, ŘÍKÁ OĽGA KOŠÚTOVÁ, SYMPATICKÁ PANÍ UČITELKA, KTEROU JSME NA TÉMA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VYZPOVÍDALI PŘÍMO VE TŘÍDĚ, JEŽ KOMBINUJE KLASICKÉ ŠKOLNÍ LAVICE S HERNÍM PROSTOREM. VYSVĚTLEME NA ÚVOD, KOMU JSOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY URČENY A CO MUSÍ RODIČE UDĚLAT PRO TO, ABY MOHLI DÍTĚ DO TAKOVÉ TŘÍDY PŘIHLÁSIT? Přípravný ročník je určen především pro sociálně znevýhodněné děti, nebo s odkladem školní docházky, rodiče proto musí předložit rozhodnutí o vyřízení odkladu, což je povinný dokument. Aby rodič toto potvrzení získal, musí ředitelství školy předložit doporučení od pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra (SPC) a doporučení lékaře. U nás ve škole potom stačí pouze vyplnit žádost a předat s rozhodnutím o odkladu zprávu z poradny nebo SPC, která nám vlastně říká, co konkrétně je třeba s dítětem rozvíjet, jaký má hendikep a na co se má učitelka v přípravné třídě zaměřit. Cílem přípravné třídy je umožnit dětem, které mají nějaký hendikep, stát v první třídě na stejné startovní čáře jako ostatní žáci. PANUJE OBECNÁ PŘEDSTAVA, ŽE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JSOU URČENY PRO ZLOBIVÉ DĚTI. JE TO TAK? Tak tomu rozhodně není, tato příprava pomáhá dětem, které mají logopedické problémy, které neumí správně držet psací potřeby, dětem, které nebyly zvyklé na kolektiv, protože třeba nenavštěvovaly mateřskou školu, pro děti cizinců, které mají jazykové problémy Důvodů k odkladu školní docházky může být mnoho a jsou různé JAK VÝUKA V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PROBÍHÁ, NA CO SE JAKO UČITELKA ZAMĚŘUJETE? Na základě předložené zprávy vypracováváme pro každé dítě z přípravné třídy individuální plán rozvoje, ve kterém zohledňujeme konkrétní potřeby. Když má dítě logopedický problém, zaměříme se na něj, když jde o dítě cizince, které ještě neumí dostatečně dobře česky, zaměříme se na rozvoj jazykových schopností apod. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15, což umožňuje individuální přístup ke každému z dětí. Obecně je učíme i základním sociálním dovednostem a také přípravě na samotné učení, aby si zvykly na školní režim, což platí i pro rodiče, protože ti si musí zvyknout na domácí úkoly, kontrolu sešitů, třídní schůzky apodobně. Denně mají děti čtyři vyučovací hodiny, mají možnost chodit ve škole na oběd a odpoledne potom mohou trávit ve školní družině. CO SE DĚTI V PŘÍPRAVCE UČÍ A JAK SE VÝUKA LIŠÍ OD VÝUKY V KLASICKÉ PRVNÍ TŘÍDĚ? Výuka je rozdělena do oblastí, které vycházejí z jednotlivých předmětů. Máme přípravu na matematiku, na psaní, na čtení, na prvouku a podobně. Práce se prolíná s hudební, výtvarnou a pracovní výchovou, dvakrát týdně máme tělocvik. Zejména na počátku školního roku ale není ten režim úplně striktní. Děti se učí, v průběhu výuky se ale věnují i hrám, s postupem školního roku se potom více soustředíme na výuku, aby si děti zvykaly na delší soustředění pozornosti a na školní režim jako takový. Samotná výuka ale stále probíhá více hravou formou a vychází i z toho, jak se děti zrovna cítí. Děti se také zapojují do školních akcí, jako jsou divadelní představení, sportovní akce a podobně. RODIČE BY ASI ZAJÍMALO I TO, JAKÝM ZPŮSOBEM MOHOU POKROKY SVÉHO DÍTĚTE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU SLEDOVAT... Rodiče mohou v průběhu celého školního roku sledovat veškeré školní práce. Ty se zakládají do portfolia, které si mohou rodiče kdykoliv prohlédnout. Z prací je vidět, jak se dítě zlepšuje například v psaní, ve vybarvování apodobně. Děti v přípravné třídě nedostávají vysvědčení, na konci školního roku ale dostanou diplom a rodičům předáme podrobnou závěrečnou zprávu, v níž je výsledné hodnocení každého žáka podle jednotlivých oblastí výuky. (jam) PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V letošním školním roce jsou otevřené 3 přípravné třídy v ZŠ G. Janouška a 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova. MČ Praha 14 uvažuje od školního roku 2014/2015 otevřít až 3 nové přípravné třídy a to v ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, potřebuje však znát předběžný zájem rodičů o tuto možnost v jednotlivých lokalitách Prahy 14. Vyzýváme proto rodiče, kteří budou uvažovat o umístění svých dětí do přípravné třídy, aby informovali oddělení školství prostřednictvím u nebo na tel. čísle

8 ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ PRAHA 9 ČERNÝ MOST I Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most 435 Mgr. Klára Machová (pověřena vedením ZŠ) Kde nás najdete: Škola se nachází v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada. Jací jsme: Základní škola byla dostavěna a slavnostně otevřena dne 1. září Koncem roku 1995 bylo do části školy dislokováno Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s. r. o. Co u nás máme/co děláme: Škola disponuje čtyřmi odbornými učebnami: chemie/přírodopis, český jazyk/dějepis, dílny a fyzika/zeměpis. Můžeme se také pochlubit vlastní keramickou pecí. Škola má dvě tělocvičny, které byly s přispěním MČ Praha 14 nově zrekonstruovány, a čtyři venkovní hřiště, což dává dostatečný prostor pro sportovní vyžití. Žákům nabízíme tyto sporty: softbal, nohejbal, basketbal, florbal, korfbal, malou kopanou a tenis. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: od první třídy anglický jazyk a od třídy sedmé ruský jazyk. Co dále nabízíme: Pro využití volného času nabízíme ve škole celkem 25 různých zájmových kroužků pro žáky od 1. do 9. ročníku. Například aerobik, klub mladého diváka, šachy, tenis, výuku hudby klavír či housle, basketbal pro dívky i chlapce, softbal, výtvarné kroužky, taneční kroužky a spoustu dalších. ZŠ vyučuje podle školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA, který vychází z těchto pedagogických zásad: žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků, žáky pozitivně motivujeme, postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků, výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojování všech smyslů, vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci, využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou, žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci, žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme a přistupujeme k nim jako k plnohodnotným lidským bytostem. Kam jezdíme: Pravidelně s dětmi prvního stupně vyjíždíme na školy v přírodě a s druhým stupněm na poznávací výlety do Anglie a Německa konkrétně Míšeň, Norimberk, Drážďany. Také pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy. Více informací na webových stránkách školy. 08

9 09 Ondřej Dolínek, 4. B

10 Pavlínka Nguyenová, 6. B Jiří Sekáč, 3. B Svatoňová, 4. B 10

11 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA PRAHA 9 ČERNÝ MOST II Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II 597 Mgr. Ilona Šťastná Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Černý Most II. Nejbližší autobusová zastávka (Generála Janouška) je od školy vzdálená zhruba pět minut chůze. Jací jsme: Jsme základní škola, která své dveře žákům poprvé otevřela Obhájili jsme již třikrát mezinárodní titul Ekoškola a jsme nositeli titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupně, který uděluje Klub ekologické výchovy. Liga lidských práv ocenila školu titulem Férová škola. Co u nás máme/co děláme: Školní vzdělávací program s názvem Strom poznání zahrnuje výuku anglického jazyka od prvního ročníku, německého jazyka od sedmého ročníku a má ekologické zaměření. Každoročně vystupujeme se svými žáky na Dni Země, který pořádá MČ Praha 14, zúčastňujeme se žákovských ekologických konferencí, oslavujeme Světový den Ekoškol. Naše škola je tvůrcem projektu Školní arboretum, jehož součástí je přírodní učebna ve výukové části školní zahrady, skleník, školní naučné stezky s výukovými panely, altán a nově otevřená ornitologická část naučné stezky. Naším cílem je vytvořit uprostřed panelového sídliště neformální přírodní zázemí, které přispěje ke zkvalitnění výuky. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí příjemně. Škola má také tři počítačové učebny a řadu odborných učeben (kinosál, hudebnu, dílny, školní kuchyňku). Některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro žáky je otevřena každý den školní knihovna. Žáci využívají tři tělocvičny, taneční sál, atletickou dráhu a venkovní víceúčelové hřiště. Co dále nabízíme: Škola nabízí pro své žáky mnoho zajímavých aktivit sportovní hry, moderní gymnastiku, psaní všemi deseti, florbal spolupracujeme se sportovním oddílem Athletics Praha, stolní tenis, atletiku, karate, bojové umění, tanec, angličtinu a spoustu dalších. Žáci rádi navštěvují školní družinu a školní klub. Každoročně pořádáme dny otevřených dveří na I. i II. stupni. Škola se zapojila do mnoha projektů, např. Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Podpora lyžování ve školách, Rozumíme penězům, Děti dětem, Rodiče vítáni, Podpora žáků základních škol Prahy 14, Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 14. Kam jezdíme: Pořádáme pobytové výjezdy: školy v přírodě, lyžařské a snowboardové kurzy, ekologicky zaměřené pobyty a adaptační kurzy. V rámci výuky se žáci účastní nejrůznějších exkurzí, kulturních pořadů a preventivních programů. Více informací na webových stránkách školy. 11

12 Tereza Vernerová, 4. C Tereza Seifertová, 4. B 12

13 Lucie Hošková, 7. B Matěj Kulhánek, 5. B 13

14 ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ PRAHA 9 HLOUBĚTÍN Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín 367 Mgr. Bc. Eva Hradská Kde nás najdete: Škola se nachází ve vilové zástavbě Hloubětína, zhruba pět minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a tři minuty od autobusové zastávky. Jací jsme: Jsme základní školou rodinného typu s dlouholetou tradicí; výuka byla zahájena v roce Vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání budovy odbouráváme anonymitu velké školy. Jsme členem Klubu škol Rozumíme penězům. Co u nás máme/co děláme: Kromě kmenových učeben máme také odborné pracovny pro cizí jazyky, informační technologie, fyziku, výtvarné činnosti a keramický ateliér. Ve třinácti učebnách jsou interaktivní tabule. Škola se může pochlubit novou zrekonstruovanou tělocvičnou. V areálu školy se také nachází víceúčelové hřiště. Pro školu jsou charakteristické projekty, které se každoročně opakují a tvoří tradici školy (např. Škola nanečisto, Slavnosti slabikáře, Vánoční a Velikonoční dílny, Adopce na dálku, Olympijský den, Letní slavnosti, prodejní jarmarky a trhy). Co dále nabízíme: Volný čas mohou žáci trávit v mnoha zájmových kroužcích; máme hudebně-pohybový, keramický, dramatický, výtvarný a historicko-turistický kroužek, dále kurzy Základy znakového jazyka a Tvorba prezentací na webu. Ve škole působí také dětské centrum Fialka, dvě jazykové školy, klub Věda nás baví, Judo club, RSC Praha, BLK Slavia Praha, které nabízejí další kroužky. Kam jezdíme: Pořádáme ozdravné pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, studijně poznávací pobyty v Anglii, víkendové akce školní družiny, tematické exkurze a školní výlety. Více informací na webových stránkách školy. 14

15 Matěj Havelka, 5. A Josef Řemenář, 3. A 15

16 Alena Krausová, 7. A Matěj Čížek, 5. A 16

17 ZŠ CHVALETICKÁ PRAHA 9 LEHOVEC Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 673 Mgr. Josef Knepr Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Lehovec, v blízkosti autobusové zastávky Žárská. Jací jsme: Jsme dobrá, akční škola, kde to žije. Jsme škola bezbariérová, která své motýlkové dveře poprvé dětem otevřela v roce Co u nás máme/co děláme: Prioritami naší školy jsou výuka jazyků, výuka ICT a také sportovní a turistické aktivity. Na naší škole vyučujeme pět jazyků. Děti se mohou věnovat jazykům již od první třídy. Na druhém stupni se nám osvědčil Clil výuka tělesné výchovy v anglickém jazyce. Škola má k dispozici tři PC učebny, ve školní síti je 135 PC. S počítačem u nás žáci pracují již od první třídy. Žákům nabízíme celkem 47 povinně volitelných předmětů. V pedagogickém sboru je šest speciálních pedagogů, škola má školního psychologa. Máme školní galerii, kde pravidelně pořádáme vernisáže. Příjemné je Listopadání noční vyučování přístupné i rodičům. Máme skvělé rodiče, kteří se aktivně zapojují do školního života i prostřednictvím OS Lehovec. Co dále nabízíme: Žákům nabízíme řadu aktivit. Děti v naší škole si mohou vybrat z 52 nabízených kroužků, včetně doučování a tak atraktivních volnočasových aktivit, jako je horolezení, judo, okinawské karate, krav maga, pohybové a míčové hry, pozemní hokej, street dance. Nabízíme aerobik (přípravku, závodní, trampolíny), kde žáci dosahují vynikajících výsledků. Kroužek stepu postoupil z republikového mistrovství na letošní MS. Dále nabízíme kroužky latinskoamerických tanců, zobcovou flétnu, kroužky PC včetně kroužku Scratch. Máme i kroužek Věda nás baví. Pravidelně pro žáky organizujeme školní přebory v plavání, atletice, stolním tenisu, závody v jízdě na kole, na koloběžkách, ve skoku vysokém, v běhu do schodů apod. Žáci během prázdnin mohou navštěvovat školní příměstský tábor vedený pedagogy školy. Pro rodiče organizujeme kurzy anglického jazyka a pro maminky kondiční cvičení. Nejen senioři mohou využívat naši školní jídelnu, vaříme i o prázdninách. Přijďte ochutnat. Kam jezdíme: Během školní docházky naše děti absolvují školy v přírodě, v první třídě jsou to dále lyžařské výlety, na prvním i druhém stupni lyžařské kurzy, ve třetí, v páté a v deváté třídě raftový výlet, v osmé třídě cyklovýlet, v první třídě přechod Krkonoš atd. Jezdíme pravidelně na školní jazykové zájezdy, naši žáci se podívali i do New Yorku. Více informací na webových stránkách školy. 17

18 Jan Šamša, 4. A Žáci z 5. A Antonín Štainbruch, 4. A 18 Pokračování na str. 19

19 Pokračování ze str. 18 Žáci z 5. A Adéla Vítů a Michaela Volcánová, 9. A Lukáš Hanousek, 5. C 19

20 ZŠ ŠIMANOVSKÁ PRAHA 9 KYJE Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Šimanovská 16, Kyje 217 Mgr. Jiří Bartek Kde nás najdete: Škola se nachází poblíž Kyjského rybníka ve staré zástavbě rodinných domků vedle kostela sv. Bartoloměje. Autobusová zastávka Kyje, zhruba tři minuty chůze. Jací jsme: Jsme základní škola rodinného typu, jejíž historie sahá až do 18. století. Naším hlavním cílem je kvalitně připravit děti pro studia a další život. Co u nás máme/co děláme: Ve škole jsou kromě kmenových učeben také multimediální a počítačová učebna, odborné učebny fyziky, chemie i přírodopisu. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a čtyřmi interaktivními tabulemi. Při výuce je využívána školní zahrada a hřiště s umělým povrchem. Naše škola se může pochlubit úspěchy v nejrůznějších soutěžích Pražské poetické setkání, plavecké závody, stolní tenis. Co dále nabízíme: Na škole probíhá řada zájmových kroužků, které mohou žáci navštěvovat. Je to: hra na hudební nástroje, šachy, hip hop a moderní tanec, sborový zpěv, keramika, vaření, malování, věda nás baví, in-line bruslení, vědecké pokusy, anglický jazyk. Žáci hudebních kroužků vystupují pravidelně na Dni Země, který pořádá MČ Praha 14, a dvakrát ročně koncertují v KD Kyje. Kam jezdíme: Pořádáme výlety do zajímavých měst naší vlasti. Pravidelně navštěvujeme divadla, kina, zoo, exkurze. Organizujeme školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy, případně i výukové pobytové zájezdy do zahraničí. Více informací na webových stránkách školy. 20

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 STR. 04 06 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK STR. 22 ROZHOVOR: LÁĎA ANGELOVIČ HUMOR JE SKVĚLÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT! NAŠE ŠKOLY NOVINKA NA LEHOVCI ŠKOLIČKA U MAŠINKY

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT! NAŠE ŠKOLY NOVINKA NA LEHOVCI ŠKOLIČKA U MAŠINKY měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT! STR. 04 05 NAŠE ŠKOLY NOVINKA NA LEHOVCI ŠKOLIČKA U MAŠINKY STR. 15 ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 VNITROBLOKY BY MĚLY SLOUŽIT MÍSTNÍM

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Mateřinky chystají zápisy

Mateřinky chystají zápisy Mateřinky chystají zápisy 3 2013 zprávy z magistrátu svatosska.loyd.cz Nové byty byty 1+kk až 3+1 výměry od 33 do 98 m 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 8. 3. 2012 14 18 hodin sobota 9. 3. 2013 9 12 hodin Prohlédněte

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

kvalitní péče o vzdělávání

kvalitní péče o vzdělávání Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 9/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Fotogalerie konec školního roku kvalitní péče o vzdělávání 3 6 Naše základní školy 7 Nejlepší moravská jídelna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za 2012/2013 První kniha napsaná a ilustrovaná dětmi naší školy je jednou z aktivit naší školy. Děkuji všem za realizaci smysluplných aktivit školy. Mgr. Jan Korda,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více