ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR. 08 45 ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR. 46 47 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ŠKOLY NEPRODEJNÉ ROZHOVOR Ing. Mgr. Lucie Svobodová ŠKOLY A ŠKOLKY NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ STR ROZHOVOR Oľga Košútová PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 PŘEHLED ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR MAPA ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR

2 PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PREZENTACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHY 14 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 VYHLÁSILA SOUTĚŽ PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PRAZE 14. CÍLEM VŠECH PREZENTACÍ JE PŘEDSTAVIT SVOJI ŠKOLU OČIMA ŽÁKŮ. Žáci základních škol se prezentují slohovými útvary, které psali na téma Největší školní zážitek/co se mi na mé škole líbí a děti z mateřských škol se prezentují formou obrázků Jaká je moje školka. Dále pořádáme pro žáky základních škol Prahy 14 nepovinnou videosoutěž na téma Co je na mé škole COOL. Na vás je nyní si vybrat jednu prezentaci základní školy, jednu prezentaci mateřské školy a nejlepší videospot, který lze zhlédnout na facebooku. Hlasování probíhá od do , a to na facebookových stránkách / Městská část Praha 14 (klik na TO SE MI LÍBÍ ), či prostřednictvím hlasovacího lístku umístěného v tomto mimořádném vydání ŠKOLY. Hlasovací lístek lze vhazovat do uren, které jsou umístěny po celou dobu hlasování na ÚMČ Praha 14 podatelna, Bratří Venclíků 1073, Plechárna Černý Most, Bryksova 1002, a v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47. Poté budou hlasy z facebooku a hlasovacích lístků sečteny a na jejich základě vyhlásíme vítěze. HLASOVACÍ LÍSTEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ CHVALETICKÁ ZŠ VYBÍRALOVA HLASOVACÍ LÍSTEK MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné MŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) MŠ CHVALETICKÁ MŠ PACULOVA MŠ VYBÍRALOVA 968/4 MŠ JAHODNICE, MŠ OSICKÁ MŠ SLUNÍČKO ZELENEČSKÁ, MŠ SADSKÁ MŠ KORÁLEK MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ, MŠ ŠESTAJOVICKÁ MŠ OBLÁČEK MŠ VYBÍRALOVA 967/6 HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VIDEOSOUTĚŽ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14 (křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný) ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ CHVALETICKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ Šéfredaktor: Jakub Mračno tel.: MČ Praha 14: Michaela Všetečková Tiskové oddělení tel.: Časopis ČTRNÁCTKA Časopis není periodikem žádného politického subjektu Za obsah článků odpovídají autoři Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, Praha 4 Krč, IČ: Náklad: výtisků Periodicita: měsíční Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) Registrace: MK ČR E Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky Nevyžádané příspěvky se nevracejí Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr) Foto na titulní straně: Ilustrační foto 02

3 ŠKOLY A ŠKOLKY NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ O AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTECH I PERSPEKTIVÁCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHY 14 S 1. ZÁSTUPKYNÍ STAROSTY PRAHY 14 ING. MGR. LUCIÍ SVOBODOVOU OTÁZKA NA ÚVOD JE ASI VÍCE NEŽ ZŘEJMÁ. PANÍ MÍSTOSTAROSTKO, PROČ VLASTNĚ TOTO SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY? Dá se asi říct, že z toho, co městská část zajišťuje, představuje školství jednu z nejvýznamnějších agend. Když se začal blížit čas zápisů pro další školní rok, uvědomili jsme si, že by bylo dobré zpracovat něco jako praktického průvodce pro rodiče. Původně jsme uvažovali o nějakém letáku či brožurce a pak se objevila myšlenka speciálního čísla Čtrnáctky. CO JE JEJÍM OBSAHEM? Především chceme představit naše školská zařízení. Hodně jsme přemýšleli, jakou zvolit formu, a nakonec zvítězil návrh, aby se školy a školky představily samy, prostřednictvím prací svých žáků. Koneckonců co lépe hovoří za školu než výsledky práce žáků, které jsou zároveň i odrazem práce pedagogů. Vedle praktických informací tak hlavní obsah tohoto speciálu tvoří právě prezentace jednotlivých školek a škol. JAK PREZENTACE VZNIKALY? Naším cílem bylo všechny maximálně motivovat, proto jsme vyhlásili soutěž. Pro mateřské školy byla přirozeně vyhrazena výtvarná kategorie. Žáci základních škol soutěží slohovými pracemi. A abychom podpořili všestranný rozvoj dětí, soutěžilo se i o nejlepší video. Výtvarné a literární práce mohou posoudit čtenáři Čtrnáctky, videa jsou na facebookových stránkách MČ. Chtěla bych moc poprosit všechny čtenáře, aby se zapojili a podpořili vynaložené úsilí dětí i pedagogů svým hlasováním. Pravidla soutěže najdou v tomto speciálu. PŘEJDĚME NYNÍ K VLASTNÍ AGENDĚ ŠKOLSTVÍ, ZA KTEROU V RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI ODPOVÍDÁTE. MOHLA BYSTE ÚVODEM POPSAT, JAKÁ JE VŮBEC ÚLOHA RADNICE V TÉTO OBLASTI, RESPEKTIVE KONKRÉTNĚ V OBLASTI ŠKOL MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH? Myslím, že je skutečně dobré si připomenout, že odpovědnost za tuto oblast školství je rozdělena mezi samosprávu obec a stát. Je tedy třeba rozlišovat, jak vy říkáte, to, co můžeme ovlivnit z radnice, a to, co naopak ovlivnit nemůžeme. PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE PŮJDE PŘEDEVŠÍM O FINANCE. Bohužel. Městská část plní úlohu takzvaného zřizovatele škol, tedy i jejich financiéra. Dříve se o náklady stát a samospráva dělily. Postupnými změnami daňových zákonů jsme ale dospěli do situace, že neseme veškeré provozní náklady našich školských zařízení sami. Od případného pořízení budov, jejich oprav, údržby, vybavení, pořízení pedagogických pomůcek, včetně třeba nákladného vybavení počítačových učeben až po provozní náklady, to vše musíme ufinancovat. Stát nadále hradí pouze platy zaměstnanců, i když i na tuto oblast fakticky doplácíme. A JAK JE TO S ODPOVĚDNOSTÍ ZA VLASTNÍ VÝUKU? Tu nadále garantuje stát a dohlíží nad ní prostřednictvím České školní inspekce. Městská část dohlíží pouze na tu oblast provozu, na nakládání s prostředky, které poskytujeme. V kompetenci zřizovatele je sice jmenování a odvolání ředitelů škol, ale ani to nijak nesouvisí s vlastní pedagogickou činností. PŘEJDĚME TEDY K VLASTNÍ NABÍDCE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZKUSME TO VZÍT JAKSI CHRONOLOGICKY, TEDY S VĚKEM DÍTĚTE. JAKÁ JE SITUACE V OBLASTI MATEŘSKÝCH ŠKOL? A CO BUDE RODIČE PATRNĚ NEJVÍC ZAJÍMAT: BUDE DOSTATEČNÁ KAPACITA? Myslím, že si ve vedení Prahy 14 dostatečně uvědomujeme přirozená specifika této oblasti. Tady se nedají jednoduše uplatňovat principy poptávky a nabídky. Školy zkrátka nejsou továrny, aby mohly jednoduše omezovat či rozšiřovat výrobu. Vždyť už to přirovnání zní naprosto nepatřičně: školství je složitý organismus, kde pracujeme s jednou z nejcitlivějších hodnot se vzděláním našich dětí a v širším kontextu i s utvářením jejich hodnot. Školství stojí na lidech. Vzpomeňme si každý, co pro každého 03

4 z nás znamenal dobrý, nebo naopak špatný učitel a jak nás tito lidé formovali. Navíc továrnu dnes postavíme a zprovozníme třeba i během několika měsíců. Ale vybudovat dobrou školu či školku, to je práce na léta. JAK SE S TÍM VYPOŘÁDÁVÁTE? Především se snažíme situaci dlouhodobě monitorovat a být, zdůrazňuji v rámci reálně možných a racionálně obhajitelných nákladů, připraveni. CO SI POD TÍM MÁME KONKRÉTNĚ PŘEDSTAVIT? Podle našich údajů nás přibližně do roku 2017 čeká řekněme boom. Proto již od roku 2010 postupně navyšujeme kapacitu, ať už navýšením počtu míst ve stávajících třídách, nebo fyzickým navýšením kapacity budov. Celkově jsme tak navýšili kapacitu školek za poslední čtyři roky o 117 míst. TIP PRO RODIČE DĚTÍ Z LOKALITY JAHODNICE Zvažte zápis do mateřské školy Vybíralova 968 (zde budou od otevřené 2 nové třídy), a dále mateřské školy Obláček a Sluníčko. A to zejména vy, kteří máte možnost děti dopravovat autem, pokud ho pak využíváte k další dopravě do práce. 04 BUDE TEDY VŠUDE DOST MÍST? Tady bohužel musíme rozlišovat mezi celkovou kapacitou školek a kapacitou té které školky ve vztahu k poptávce po umístění v ní. Jednoduše řečeno dokážeme téměř uspokojit poptávku po umístění ve školce v rámci kapacit celé Prahy 14, ale bohužel nemůžeme garantovat, že dítě bude umístěno ve školce nejbližší, či ve školce kvalitně dopravně dostupné či pro rodiče jinak komfortní. DĚLÁ TO NĚKDE VELKÝ PROBLÉM? Určité problémy máme v lokalitě Jahodnice, zejména v důsledku prudkého rozvoje nové výstavby. My máme samozřejmě radost z toho, že na Prahu 14 přichází noví lidé a s nimi pochopitelně jejich děti. Na straně druhé jde o přirozený a svým způsobem dočasný výkyv, přičemž my jsme kapacitu jahodnické školky zvedli na maximum, které dnes činí 133 míst. Jak jsem již uvedla, zbytek poptávky dokážeme pokrýt ostatními zařízeními na Praze 14. O problémech, které to přináší, komunikujeme se zástupci rodičů z Jahodnice přímo a snažíme se jim rámci možností a ekonomické reality vyjít vstříc. A DOJDE TEDY V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ K NĚJAKÉ ZMĚNĚ V KAPACITĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL? K žádné faktické. Jen bych v té souvislosti ráda předem upozornila, že v této oblasti připravuje úřad městské části určité administrativní opatření. Při revizi jsme totiž zjistili, že existují rozpory mezi faktickou a takzvanou zapsanou kapacitou mateřských škol. Jednoduše řečeno: že číslo udávající kapacitu školky je vyšší, než kolik dětí se do školky fyzicky vejde, což je třeba dát do pořádku. Ráda bych touto cestou všechny ujistila, že jde skutečně o administrativní krok, nikoli o faktické snížení kapacity školek, jak by to podle čísel mohlo vypadat. Skutečná kapacita školek se, jak už jsem uvedla, zvýšila. PŘEJDĚME V ČASE DÁL. DĚTI POVYROSTOU, PŘIJDE ČAS ZMĚNIT MATEŘSKOU ŠKOLU ZA ZÁKLADNÍ. JAK NEJLÉPE ZVLÁDNOUT TENTO PŘECHOD? Tak to je jistě především otázka pro pedagogy a psychology. My se v praxi potýkáme s problémem dětí, jejichž nástup do školy bývá z nejrůznějších důvodů odložen ať už je to otázka pozdních dětí, které ke dni zápisu nedovrší příslušný věk, mají nějaký zdravotní či vývojový problém či nejsou dostatečně zralé pro školní docházku, anebo se rodina potýká s jiným znevýhodněním. CO MŮŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ŠKOLSKÝ SYSTÉM NABÍDNOUT? Rodiče mají bohužel tendenci v takovéto situaci ponechat dítě o rok déle v mateřské školce. To ale není řešení pro nikoho. Pro rodiče to znamená finanční zátěž, protože v případě odkladu povinné školní docházky dítěte je další umístění v mateřské škole již zpoplatněno. Dítě samotné svým způsobem ztratí rok, za který nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené. A konečně pro všechny ostatní rodiče to znamená, že kapacita dané mateřské školky bude takto zatížena. V některých případech se dokonce stalo, že takovéto děti například zaplnily téměř celou jednu třídu, která mohla sloužit dětem mladším. JAKÁ EXISTUJE ALTERNATIVA? Alternativou, za kterou se přimlouvají pedagogicko-psychologičtí poradci z hlediska odborného a současně i já z hlediska provozního, jsou přípravné třídy základních škol. Ty tvoří právě jakýsi polštář pro přechod mezi předškolní a školní docházkou. Vzhledem k tomu, že jde o dost zásadní téma, věnujeme mu v tomto speciálu samostatný článek. KDYŽ TEDY NASTANE TEN SPRÁVNÝ OKAMŽIK A MÁME DOMA BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA ČI ŠKOLAČKU, KAM KONKRÉTNĚ SE MÁME PŘIHLÁSIT? Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem, a to ve škole podle spádové oblasti. Jejich přehled v naší městské části je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství. A CO KDYŽ CHCI PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA NĚJAKOU TU LEPŠÍ ŠKOLU, NEŽ DO KTERÉ ZROVNA PODLE SPÁDOVOSTI PATŘÍ? Víte, já bych v takovém tom hodnocení, která škola je lepší a která horší, byla velmi rezervovaná. Myslím si, že je to hodně o předsudcích a jakémsi haló efektu, což obojí má s realitou jen málo společného. Sama jsem navštívila všechny školy a udělala si představu, kterou jsem se rozhodla nezveřejnit. Nebylo by to fér, protože naše školy nejsou horší a lepší. Každá je zkrátka jiná a každý hledá či ocení něco jiného. Jsem však pevně přesvědčena, že všechny naše školy poskytují dětem kvalitní základní vzdělání. A to je to hlavní. DO KTERÉ ŠKOLY PŘIHLÁSIT DÍTĚ? Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem, a to ve škole podle spádové oblasti. Jejich přehled v naší městské části je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.

5 ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL bude probíhat během měsíce března 2014 přesný termín bude v dostatečném časovém horizontu upřesněn. JAK SI TEDY RODIČE MAJÍ UDĚLAT PŘEDSTAVU A VYHNOUT SE PŘÍPADNÝM UNÁHLENÝM SOUDŮM? Nápad, aby se školy prezentovaly samy, o kterém jsem hovořila v úvodu, vznikl právě během těch návštěv. I rodiče si tak mohou sami udělat obrázek, případně mohou využít nabídku dní otevřených dveří. PŘESTO CHCI-LI PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO JINÉ ŠKOLY, MÁM NA TO PRÁVO? Právo přihlásit dítě na jinou školu pochopitelně existuje, ale pozor, neexistuje reciproční povinnost ředitele školy dítě v takovémto případě přijmout. A já bych se opět přimlouvala, aby to rodiče, pokud pro to neexistují skutečně vážné důvody, nedělali. Ono nám to totiž opět může dělat potíže ve vytížení kapacit. A jak pro žáky, tak pro pedagogy nebude jistě žádnou výhrou, když v jedné škole bude jedna třída o dvaceti žácích a ve druhé škole tři o třiceti žácích. To je koneckonců i příklad toho, jak se předpokládaná výhoda může rychle změnit v nevýhodu. BLÍŽÍME SE K ZÁVĚRU. SOUTĚŽÍCÍ ŽÁCI PÍŠÍ O TOM, CO SE JIM NA ŠKOLKÁCH LÍBÍ. EXISTUJE NĚCO KONKRÉTNÍHO, CO V DANÉ OBLASTI TĚŠÍ VÁS? Byť je školství, jak jsem řekla v úvodu, především o lidech, tak bez toho materiálna to přece jen také nejde. Proto jsem ráda, že se nám podařilo získat dotace na zateplení čtyř škol Bratří Venclíků, Generála Janouška, Chvaletická a na v současné době dokončovanou Vybíralovu. Celkem jsme takto získali přes 90 milionů mimo náš rozpočet, bez kterých by nikdy nebylo možné tyto projekty realizovat. V současnosti máme již přislíbeno dalších 12,5 mil. Kč na zateplení šesti mateřských školek, které bude realizováno v následujících dvou letech. Zateplení navíc znamená úsporu provozních nákladů, kterou odhadujeme přes tři miliony ročně, což je pro představu roční provozní rozpočet naší největší školky. A to, že pořídíme za méně peněz více muziky, to mě těší. Byť mimo soutěž. DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A ČTENÁŘŮM PŘIPOMÍNÁME, ŽE REKONSTRUKCE ŠKOLSKÝCH OBJEKTŮ JSME VE STYLU PŘED A PO SHRNULI DO OBRAZOVÉ PREZENTACE UVEŘEJNĚNÉ V TÉTO ČTRNÁCTCE. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Škola Termín zápisu Náhradní termín zápisu Dny otevřených dveří ZŠ Bří Venclíků hod hod. ZŠ Gen. Janouška hod hod. ZŠ Hloubětínská hod hod hod hod hod hod hod hod. ZŠ Chvaletická hod. domlouvá se individuálně hod. ZŠ Šimanovská hod hod hod. ZŠ Vybíralova hod hod hod. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČERNÝ MOST Základní umělecká škola Černý Most působí v ulici Generála Janouška 1060 od roku Je pobočkou Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, jejíž sídlo je v Horních Počernicích. Zřizovatelem školy je hl. m. Praha. V současné době má škola celkem 800 žáků (z toho na Černém Mostě 250) a 37 pedagogů. Hlavním cílem školy je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé a odborně je vzdělávat, případně připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření. ZUŠ nabízí odborné vzdělávání ve třech uměleckých oborech hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. V hudebním oboru lze navštěvovat studijní zaměření hra na klavír, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje a samozřejmě sólový a sborový zpěv. Ve škole působí řada sborů a souborů. Stálými jsou pěvecké sbory Malíček a Paleček, pěvecké soubory Mozaika a Notička, orchestr Junior Band, Big Band, rocková kapela Nechte nás BEAT, smyčcový orchestr, klarinetové kvarteto a dvě saxofonová kvarteta. Žáci a studenti reprezentují školu na různých koncertech, vystoupeních, výstavách, přehlídkách a soutěžích. Více informací najdete na 05

6 REKONSTRUKCE, KTERÉ ZMĚNILY TVÁŘ NAŠICH ŠKOL ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ ČERNÝ MOST Školní budova byla kompletně zateplena, dostala nová termoizolační okna, dveře a další prvky fasády. Rekonstruovány byly kompletně i přilehlá sportoviště, tělocvična a části interiérů včetně školních učeben a sociálních zařízení. ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ČERNÝ MOST Budova základní školy byla zateplena a získala navou barevnou fasádu. Dále byly kompletně opraveny tělocvičny, sociální zařízení a další součásti interiéru v celé škole. 06 ZŠ CHVALETICKÁ LEHOVEC Po zateplení získala budova atraktivní barevnou fasádu. Rok 2013 znamenal prázdninovou rekonstrukci interiérů. Škola má nyní nové podhledy a nové vybavení ve školní kuchyni.

7 JAK POMOHOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, KTERÉ FUNGUJÍ NA ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA NA ČERNÉM MOSTĚ, POMÁHAJÍ DĚTEM S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. NĚKTEŘÍ Z RODIČŮ SEM ALE ZAPISUJÍ SVÉ POTOMKY JEŠTĚ DŘÍVE PROTO, ŽE JIM PŘÍPRAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIJDE NEDOSTA- TEČNÁ, A CHTĚJÍ TAK DĚTEM POMOCI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY. O TOM, ŽE JSOU PŘÍPRAVKY SKUTEČNÝM PŘÍNOSEM, SVĚDČÍ POZITIVNÍ REAKCE RODIČŮ I DĚTÍ, ALE TAKÉ FAKT, ŽE ŠKOLA BEZ PROBLÉMŮ NAPLNÍ KAPACITU VŠECH TŘÍ PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD, KTERÉ NYNÍ NA PRAZE 14 FUNGUJÍ. U NÁS MÁME TRADICI JIŽ ŠEST LET, TAKŽE SE K NÁM CHODÍ UČIT I PEDAGOGOVÉ Z JINÝCH ŠKOL, ŘÍKÁ OĽGA KOŠÚTOVÁ, SYMPATICKÁ PANÍ UČITELKA, KTEROU JSME NA TÉMA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VYZPOVÍDALI PŘÍMO VE TŘÍDĚ, JEŽ KOMBINUJE KLASICKÉ ŠKOLNÍ LAVICE S HERNÍM PROSTOREM. VYSVĚTLEME NA ÚVOD, KOMU JSOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY URČENY A CO MUSÍ RODIČE UDĚLAT PRO TO, ABY MOHLI DÍTĚ DO TAKOVÉ TŘÍDY PŘIHLÁSIT? Přípravný ročník je určen především pro sociálně znevýhodněné děti, nebo s odkladem školní docházky, rodiče proto musí předložit rozhodnutí o vyřízení odkladu, což je povinný dokument. Aby rodič toto potvrzení získal, musí ředitelství školy předložit doporučení od pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra (SPC) a doporučení lékaře. U nás ve škole potom stačí pouze vyplnit žádost a předat s rozhodnutím o odkladu zprávu z poradny nebo SPC, která nám vlastně říká, co konkrétně je třeba s dítětem rozvíjet, jaký má hendikep a na co se má učitelka v přípravné třídě zaměřit. Cílem přípravné třídy je umožnit dětem, které mají nějaký hendikep, stát v první třídě na stejné startovní čáře jako ostatní žáci. PANUJE OBECNÁ PŘEDSTAVA, ŽE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JSOU URČENY PRO ZLOBIVÉ DĚTI. JE TO TAK? Tak tomu rozhodně není, tato příprava pomáhá dětem, které mají logopedické problémy, které neumí správně držet psací potřeby, dětem, které nebyly zvyklé na kolektiv, protože třeba nenavštěvovaly mateřskou školu, pro děti cizinců, které mají jazykové problémy Důvodů k odkladu školní docházky může být mnoho a jsou různé JAK VÝUKA V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PROBÍHÁ, NA CO SE JAKO UČITELKA ZAMĚŘUJETE? Na základě předložené zprávy vypracováváme pro každé dítě z přípravné třídy individuální plán rozvoje, ve kterém zohledňujeme konkrétní potřeby. Když má dítě logopedický problém, zaměříme se na něj, když jde o dítě cizince, které ještě neumí dostatečně dobře česky, zaměříme se na rozvoj jazykových schopností apod. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15, což umožňuje individuální přístup ke každému z dětí. Obecně je učíme i základním sociálním dovednostem a také přípravě na samotné učení, aby si zvykly na školní režim, což platí i pro rodiče, protože ti si musí zvyknout na domácí úkoly, kontrolu sešitů, třídní schůzky apodobně. Denně mají děti čtyři vyučovací hodiny, mají možnost chodit ve škole na oběd a odpoledne potom mohou trávit ve školní družině. CO SE DĚTI V PŘÍPRAVCE UČÍ A JAK SE VÝUKA LIŠÍ OD VÝUKY V KLASICKÉ PRVNÍ TŘÍDĚ? Výuka je rozdělena do oblastí, které vycházejí z jednotlivých předmětů. Máme přípravu na matematiku, na psaní, na čtení, na prvouku a podobně. Práce se prolíná s hudební, výtvarnou a pracovní výchovou, dvakrát týdně máme tělocvik. Zejména na počátku školního roku ale není ten režim úplně striktní. Děti se učí, v průběhu výuky se ale věnují i hrám, s postupem školního roku se potom více soustředíme na výuku, aby si děti zvykaly na delší soustředění pozornosti a na školní režim jako takový. Samotná výuka ale stále probíhá více hravou formou a vychází i z toho, jak se děti zrovna cítí. Děti se také zapojují do školních akcí, jako jsou divadelní představení, sportovní akce a podobně. RODIČE BY ASI ZAJÍMALO I TO, JAKÝM ZPŮSOBEM MOHOU POKROKY SVÉHO DÍTĚTE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU SLEDOVAT... Rodiče mohou v průběhu celého školního roku sledovat veškeré školní práce. Ty se zakládají do portfolia, které si mohou rodiče kdykoliv prohlédnout. Z prací je vidět, jak se dítě zlepšuje například v psaní, ve vybarvování apodobně. Děti v přípravné třídě nedostávají vysvědčení, na konci školního roku ale dostanou diplom a rodičům předáme podrobnou závěrečnou zprávu, v níž je výsledné hodnocení každého žáka podle jednotlivých oblastí výuky. (jam) PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V letošním školním roce jsou otevřené 3 přípravné třídy v ZŠ G. Janouška a 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova. MČ Praha 14 uvažuje od školního roku 2014/2015 otevřít až 3 nové přípravné třídy a to v ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, potřebuje však znát předběžný zájem rodičů o tuto možnost v jednotlivých lokalitách Prahy 14. Vyzýváme proto rodiče, kteří budou uvažovat o umístění svých dětí do přípravné třídy, aby informovali oddělení školství prostřednictvím u nebo na tel. čísle

8 ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ PRAHA 9 ČERNÝ MOST I Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most 435 Mgr. Klára Machová (pověřena vedením ZŠ) Kde nás najdete: Škola se nachází v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada. Jací jsme: Základní škola byla dostavěna a slavnostně otevřena dne 1. září Koncem roku 1995 bylo do části školy dislokováno Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s. r. o. Co u nás máme/co děláme: Škola disponuje čtyřmi odbornými učebnami: chemie/přírodopis, český jazyk/dějepis, dílny a fyzika/zeměpis. Můžeme se také pochlubit vlastní keramickou pecí. Škola má dvě tělocvičny, které byly s přispěním MČ Praha 14 nově zrekonstruovány, a čtyři venkovní hřiště, což dává dostatečný prostor pro sportovní vyžití. Žákům nabízíme tyto sporty: softbal, nohejbal, basketbal, florbal, korfbal, malou kopanou a tenis. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: od první třídy anglický jazyk a od třídy sedmé ruský jazyk. Co dále nabízíme: Pro využití volného času nabízíme ve škole celkem 25 různých zájmových kroužků pro žáky od 1. do 9. ročníku. Například aerobik, klub mladého diváka, šachy, tenis, výuku hudby klavír či housle, basketbal pro dívky i chlapce, softbal, výtvarné kroužky, taneční kroužky a spoustu dalších. ZŠ vyučuje podle školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA, který vychází z těchto pedagogických zásad: žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků, žáky pozitivně motivujeme, postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků, výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojování všech smyslů, vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci, využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou, žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci, žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme a přistupujeme k nim jako k plnohodnotným lidským bytostem. Kam jezdíme: Pravidelně s dětmi prvního stupně vyjíždíme na školy v přírodě a s druhým stupněm na poznávací výlety do Anglie a Německa konkrétně Míšeň, Norimberk, Drážďany. Také pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy. Více informací na webových stránkách školy. 08

9 09 Ondřej Dolínek, 4. B

10 Pavlínka Nguyenová, 6. B Jiří Sekáč, 3. B Svatoňová, 4. B 10

11 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA PRAHA 9 ČERNÝ MOST II Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II 597 Mgr. Ilona Šťastná Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Černý Most II. Nejbližší autobusová zastávka (Generála Janouška) je od školy vzdálená zhruba pět minut chůze. Jací jsme: Jsme základní škola, která své dveře žákům poprvé otevřela Obhájili jsme již třikrát mezinárodní titul Ekoškola a jsme nositeli titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupně, který uděluje Klub ekologické výchovy. Liga lidských práv ocenila školu titulem Férová škola. Co u nás máme/co děláme: Školní vzdělávací program s názvem Strom poznání zahrnuje výuku anglického jazyka od prvního ročníku, německého jazyka od sedmého ročníku a má ekologické zaměření. Každoročně vystupujeme se svými žáky na Dni Země, který pořádá MČ Praha 14, zúčastňujeme se žákovských ekologických konferencí, oslavujeme Světový den Ekoškol. Naše škola je tvůrcem projektu Školní arboretum, jehož součástí je přírodní učebna ve výukové části školní zahrady, skleník, školní naučné stezky s výukovými panely, altán a nově otevřená ornitologická část naučné stezky. Naším cílem je vytvořit uprostřed panelového sídliště neformální přírodní zázemí, které přispěje ke zkvalitnění výuky. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí příjemně. Škola má také tři počítačové učebny a řadu odborných učeben (kinosál, hudebnu, dílny, školní kuchyňku). Některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro žáky je otevřena každý den školní knihovna. Žáci využívají tři tělocvičny, taneční sál, atletickou dráhu a venkovní víceúčelové hřiště. Co dále nabízíme: Škola nabízí pro své žáky mnoho zajímavých aktivit sportovní hry, moderní gymnastiku, psaní všemi deseti, florbal spolupracujeme se sportovním oddílem Athletics Praha, stolní tenis, atletiku, karate, bojové umění, tanec, angličtinu a spoustu dalších. Žáci rádi navštěvují školní družinu a školní klub. Každoročně pořádáme dny otevřených dveří na I. i II. stupni. Škola se zapojila do mnoha projektů, např. Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Podpora lyžování ve školách, Rozumíme penězům, Děti dětem, Rodiče vítáni, Podpora žáků základních škol Prahy 14, Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 14. Kam jezdíme: Pořádáme pobytové výjezdy: školy v přírodě, lyžařské a snowboardové kurzy, ekologicky zaměřené pobyty a adaptační kurzy. V rámci výuky se žáci účastní nejrůznějších exkurzí, kulturních pořadů a preventivních programů. Více informací na webových stránkách školy. 11

12 Tereza Vernerová, 4. C Tereza Seifertová, 4. B 12

13 Lucie Hošková, 7. B Matěj Kulhánek, 5. B 13

14 ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ PRAHA 9 HLOUBĚTÍN Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín 367 Mgr. Bc. Eva Hradská Kde nás najdete: Škola se nachází ve vilové zástavbě Hloubětína, zhruba pět minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a tři minuty od autobusové zastávky. Jací jsme: Jsme základní školou rodinného typu s dlouholetou tradicí; výuka byla zahájena v roce Vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání budovy odbouráváme anonymitu velké školy. Jsme členem Klubu škol Rozumíme penězům. Co u nás máme/co děláme: Kromě kmenových učeben máme také odborné pracovny pro cizí jazyky, informační technologie, fyziku, výtvarné činnosti a keramický ateliér. Ve třinácti učebnách jsou interaktivní tabule. Škola se může pochlubit novou zrekonstruovanou tělocvičnou. V areálu školy se také nachází víceúčelové hřiště. Pro školu jsou charakteristické projekty, které se každoročně opakují a tvoří tradici školy (např. Škola nanečisto, Slavnosti slabikáře, Vánoční a Velikonoční dílny, Adopce na dálku, Olympijský den, Letní slavnosti, prodejní jarmarky a trhy). Co dále nabízíme: Volný čas mohou žáci trávit v mnoha zájmových kroužcích; máme hudebně-pohybový, keramický, dramatický, výtvarný a historicko-turistický kroužek, dále kurzy Základy znakového jazyka a Tvorba prezentací na webu. Ve škole působí také dětské centrum Fialka, dvě jazykové školy, klub Věda nás baví, Judo club, RSC Praha, BLK Slavia Praha, které nabízejí další kroužky. Kam jezdíme: Pořádáme ozdravné pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, studijně poznávací pobyty v Anglii, víkendové akce školní družiny, tematické exkurze a školní výlety. Více informací na webových stránkách školy. 14

15 Matěj Havelka, 5. A Josef Řemenář, 3. A 15

16 Alena Krausová, 7. A Matěj Čížek, 5. A 16

17 ZŠ CHVALETICKÁ PRAHA 9 LEHOVEC Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 673 Mgr. Josef Knepr Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Lehovec, v blízkosti autobusové zastávky Žárská. Jací jsme: Jsme dobrá, akční škola, kde to žije. Jsme škola bezbariérová, která své motýlkové dveře poprvé dětem otevřela v roce Co u nás máme/co děláme: Prioritami naší školy jsou výuka jazyků, výuka ICT a také sportovní a turistické aktivity. Na naší škole vyučujeme pět jazyků. Děti se mohou věnovat jazykům již od první třídy. Na druhém stupni se nám osvědčil Clil výuka tělesné výchovy v anglickém jazyce. Škola má k dispozici tři PC učebny, ve školní síti je 135 PC. S počítačem u nás žáci pracují již od první třídy. Žákům nabízíme celkem 47 povinně volitelných předmětů. V pedagogickém sboru je šest speciálních pedagogů, škola má školního psychologa. Máme školní galerii, kde pravidelně pořádáme vernisáže. Příjemné je Listopadání noční vyučování přístupné i rodičům. Máme skvělé rodiče, kteří se aktivně zapojují do školního života i prostřednictvím OS Lehovec. Co dále nabízíme: Žákům nabízíme řadu aktivit. Děti v naší škole si mohou vybrat z 52 nabízených kroužků, včetně doučování a tak atraktivních volnočasových aktivit, jako je horolezení, judo, okinawské karate, krav maga, pohybové a míčové hry, pozemní hokej, street dance. Nabízíme aerobik (přípravku, závodní, trampolíny), kde žáci dosahují vynikajících výsledků. Kroužek stepu postoupil z republikového mistrovství na letošní MS. Dále nabízíme kroužky latinskoamerických tanců, zobcovou flétnu, kroužky PC včetně kroužku Scratch. Máme i kroužek Věda nás baví. Pravidelně pro žáky organizujeme školní přebory v plavání, atletice, stolním tenisu, závody v jízdě na kole, na koloběžkách, ve skoku vysokém, v běhu do schodů apod. Žáci během prázdnin mohou navštěvovat školní příměstský tábor vedený pedagogy školy. Pro rodiče organizujeme kurzy anglického jazyka a pro maminky kondiční cvičení. Nejen senioři mohou využívat naši školní jídelnu, vaříme i o prázdninách. Přijďte ochutnat. Kam jezdíme: Během školní docházky naše děti absolvují školy v přírodě, v první třídě jsou to dále lyžařské výlety, na prvním i druhém stupni lyžařské kurzy, ve třetí, v páté a v deváté třídě raftový výlet, v osmé třídě cyklovýlet, v první třídě přechod Krkonoš atd. Jezdíme pravidelně na školní jazykové zájezdy, naši žáci se podívali i do New Yorku. Více informací na webových stránkách školy. 17

18 Jan Šamša, 4. A Žáci z 5. A Antonín Štainbruch, 4. A 18 Pokračování na str. 19

19 Pokračování ze str. 18 Žáci z 5. A Adéla Vítů a Michaela Volcánová, 9. A Lukáš Hanousek, 5. C 19

20 ZŠ ŠIMANOVSKÁ PRAHA 9 KYJE Základní údaje o škole Adresa Počet žáků Ředitel/ka Telefon Web ZŠ Šimanovská 16, Kyje 217 Mgr. Jiří Bartek Kde nás najdete: Škola se nachází poblíž Kyjského rybníka ve staré zástavbě rodinných domků vedle kostela sv. Bartoloměje. Autobusová zastávka Kyje, zhruba tři minuty chůze. Jací jsme: Jsme základní škola rodinného typu, jejíž historie sahá až do 18. století. Naším hlavním cílem je kvalitně připravit děti pro studia a další život. Co u nás máme/co děláme: Ve škole jsou kromě kmenových učeben také multimediální a počítačová učebna, odborné učebny fyziky, chemie i přírodopisu. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a čtyřmi interaktivními tabulemi. Při výuce je využívána školní zahrada a hřiště s umělým povrchem. Naše škola se může pochlubit úspěchy v nejrůznějších soutěžích Pražské poetické setkání, plavecké závody, stolní tenis. Co dále nabízíme: Na škole probíhá řada zájmových kroužků, které mohou žáci navštěvovat. Je to: hra na hudební nástroje, šachy, hip hop a moderní tanec, sborový zpěv, keramika, vaření, malování, věda nás baví, in-line bruslení, vědecké pokusy, anglický jazyk. Žáci hudebních kroužků vystupují pravidelně na Dni Země, který pořádá MČ Praha 14, a dvakrát ročně koncertují v KD Kyje. Kam jezdíme: Pořádáme výlety do zajímavých měst naší vlasti. Pravidelně navštěvujeme divadla, kina, zoo, exkurze. Organizujeme školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy, případně i výukové pobytové zájezdy do zahraničí. Více informací na webových stránkách školy. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více