oauhnews 4.číslo, Hana Syslová - Bůčková na OAUH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oauhnews 4.číslo, www.oauh.cz Hana Syslová - Bůčková na OAUH"

Transkript

1 oauhnews 4.číslo, Hana Syslová - Bůčková na OAUH 1

2 editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou již čtvrté, tedy dubnové číslo OAUH NEWS. Jaro je již cítit všude kolem, ohlašuje příchod třetího čtvrtletí školního roku 2010/2011, který se nadechuje ke svému vrcholu. Proto chci dnešní editorial věnovat právě přehledu dubnových událostí. Koncem března a začátkem dubna jsme oslavili Den učitelů. Ti jsou pro kvalitu školy rozhodující. Ke Dni učitelů došlo na školu jedno krásné přání. Pisatelka zde cituje názor jedné z bývalých studentek. Chce se o něj s Vámi podělit: učitel je jedno z nejdůležitějších povolání. Měl by žáky učit a vychovávat tam, kde nestačí klasické základy poskytované rodinou, plus případně by bylo fajn, kdyby vyspravil to, co rodina zkazila. Obvykle pro to nemá ani vhodné podmínky ani vhodné žáky. Placen je zoufale a občas na něj pořádají nájezdy rodiče, co se domnívají, že problém není v jejich něžné a maximálně snad jen trochu živější ratolesti, ale v učiteli. A mimo to: že jsme měli dobrého učitele, si často uvědomíme až delší dobu poté, co jsme vystudovali. Učitelům proto patří dík. Nejen u příležitosti Dne učitelů. Zaslouží si určitě větší uznání celé společnosti. Tuto skutečnost velmi dobře vystihují slova J. A. Komenského: Takový je příští věk, jak jsou vychovávaní příští jeho občané. Až doposud platila nejrůznější poněkud okřídlená úsloví o kvetoucích kaštanech, která radila studentům, co a jak ve vztahu k přípravě na maturitu. Dnes se studentům rozhodně nedoporučuje řídit se takovými poučkami. Naopak se jim doporučuje řídit se radami uvedenými na webové adrese a hlavně se na maturitní zkoušku opravdu, ale opravdu řádně připravovat. Určitě jste také pozorovali relativitu času, která je ve školách pozorována již od nepaměti. Zejména studenti vyšších ročníků měli možnost tento úkaz vysledovat. Je totiž známo, že nejrychleji čas plyne právě po pololetí, zejména ke konci školního roku. V této souvislosti vzpomenu některé události. Je to Sluníčkový den, který proběhne opět v režii studentů druhých ročníků. Touto humanitární akcí vyjadřují žáci i pracovníci školy své postoje a pomáhají získat finanční prostředky na pomoc a podporu opuštěným dětem a pěstounským rodinám. Proběhne okresní kolo SOČ, kde se nejlepší studenti školy utkají se svými vrstevníky z jiných středních škol. Čtvrťáky čeká náročné maturitní období, které odstartuje praktická maturitní zkouška a obhajoby maturitních prací. Čtvrtletní pedagogická rada zhodnotí výsledky ve studiu a posoudí chování žáků. K měsíci dubnu dále patří třídní schůzky, setkání učitelů s rodiči. Proběhnou přijímací zkoušky, které stanoví pořadí, v němž budou uchazeči z řad žáků devátých ročníků přijímáni do prvních ročníků středních škol. V dubnu si budou moci maturanti ověřit na zkušebních testech z CJL,CIJ a MAT, jak jsou připraveni pro novou maturitu. Velmi důležitou skutečností, která školu významně profiluje, je zapojení do evropských projektů. V měsíci dubnu se uskutečnila konference jednoho z takových projektů s názvem Axapta ve výuce. Jedná se o prezentaci výsledků projektu s názvem VIP (vzdělávání, inovace, praxe) KVALITA, registračního čísla CZ.1.07/2.1.00/ , jejímž realizátorem je právě naše škola, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště. Tento projekt přinese do budoucna škole zajímavou profilaci směrem k manažerským informačním systémům a svým způsobem také nemalou konkurenční výhodu. V měsíci dubnu proběhnou zasedání dvou důležitých orgánů, které při škole pracují. Proběhne jednání Školské rady, které se vyjádří k hospodaření za rok 2010 a projedná návrh rozpočtu na rok Zasedá správní a dozorčí rada Obecně prospěšné společnosti při obchodní akademii, aby schválila zprávu o rozpočetu 2010 a návrh rozpočtu Přeji Vám krásné a příjemně prožité jarní dny. Jiří Durďák ředitel školy 2

3 editorial oauhnews Šéfredaktor: aleš durďák redaktoři: Mário Keck, lukáš Pavlica Grafi cká úprava: lukáš oslzla Korektoři: vladimír teťhal KontaKtnÍ informace obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nádražní Uherské Hradiště tel.: ,

4 absolvent Hana Syslová-vlčková na OAUH neúspěchy ano, s odstupem času nás více pobaví právě ty neúspěchy! Který z předmětů považujete ve své současné profesi jako nejužitečnější? V pátek 18. března navštívil naši školu v rámci projektu OAUH=SPRÁVNÝ START PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT již čtvrtý host a konečně také první žena paní Hana Syslová - Vlčková, která je současnou manažerkou a certifikovanou lektorkou anglického jazyka v Uherském Hradišti. O přísloví kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem se mohli přesvědčit posluchači třetího ročníku, kterým se dostalo několika důležitých informací ze zahraničních stáží, které Hana absolvovala. Celkově se jednalo o velmi vydařenou přednášku, která v závěru sklidila zasloužený potlesk a došlo taky na několik zvídavých dotazů. Společně s přednáškou nám Hana zodpověděla několik otázek, týkajících se nejen naší školy. Ve své profesi považuji za užitečnou zejména angličtinu, neboť znalost angličtiny formovala směr, kterým jsem se po střední škole ubírala - studium angličtiny na VŠ a následně podnikání v oblasti výuky angličtiny. Vyzdvihnout musím také ekonomické předměty, díky nimž jsem mimo jiné získala vztah k podnikání a ekonomickým záležitostem obecně. Kladně hodnotím i třeba znalosti psaní na počítači, obchodní korespondence nebo počítačových programů. A na co se v dnešní době tak trochu zapomíná - český jazyk. Myslím si, že znalost pravidel českého pravopisu patří mezi důležité znalosti moderního manažera, podnikatele... 3) Na které učitele nejraději vzpomínáte? Na co si nejraději ze studií na OAUH vzpomenete? Na studium na OAUH vzpomínám s radostí. Se svými bývalými spolužáky se poměrně často scházíme a vždycky probíráme události, které nás během studia potkaly. Rádi se ke všemu vracíme, ať už jsou to zážitky z vyučování, školní výlety a jiné mimoškolní aktivity nebo studijní 4 Bylo by těžké říci konkrétní jméno, protože každý na mne svým způsobem zapůsobil. Celý náš učitelský sbor vnímám spíše jako celek, spjatý s tehdejší Obchodní akademií, proto bych nerada jmenovala.

5 Rozhovor absolvent 4) Na co by se měli studenti připravit, pokud by chtěli vycestovat do zahraničí? Na kulturní šok. A to doslova. Je to proces, kterým si projde více méně každý při poznávání nové kultury, od počátečního okouzlení a nadšení, přes menší či větší krizi nebo i pocit vyčerpání, neschopnosti, až po vyrovnání se s jiným, odlišným životním stylem. Jediné, co mi zahraniční zkušenost vzala, je iluze, že mohu žít v zahraničí dlouhodobě - dnes už vím, že jsem prostě zakotvená tady, na Slovácku:-) Děkuji za rozhovor (AD) Samozřejmě se naučíte samostatnosti, více se otrkáte. Ale myslím si, že je důležitější to, že pokud člověk stráví čas v zahraničí, pozná jinou kultury a její odlišnosti, naučí se více respektovat druhé. Najednou pochopí, že co je normální pro nás, je pro jiné naprosto cizí, a zase naopak. Každý by měl odjíždět otevřen novým zážitkům, připraven tzv. na vše, ale také s pokoro a úctou k druhým. Na druhé straně nelze zapomínat na zdravé sebevědomí a národní hrdost. U spousty lidí se právě v zahraničí to národní cítění projeví a uvědomí si krásu vlastní země. 5) Co Vám zahraniční zkušenost dala a naopak vzala? Životní zkušenosti jsou podle mě obecně ve většině případů obohacující. Kromě toho, co už jsem řekla, bych ráda zdůraznila, že pobyt v zahraničí mi dal opravdu hodně. I když to bylo často složité a chtěla jsem to někdy i vzdát, beru to velmi pozitivně a rozhodně bych neměnila. Naopak, kdybych mohla, pokusila bych se vycestovat častěji. Zůstala mi ale celkově láska k cestování a radost z něj a např. do Španělska jsem se už několikrát vrátila a určitě se tam ještě vrátím. 5

6 osobnost Rozhovor s Martinem Sklenářem Jak se cítíš jako sportovec roku 2010 v Uherském Hradišti? Je to super, nejvíce mě potěšilo, že jsem obhájil titul z minulého roku. Tvá rodina na tebe musí být jistě pyšná. Co na tvůj úspěch otec? Jak vlastně probíhá oslava takové významné události ve sportovní rodině? Jsou to bujaré oslavy, nebo se musíš kvůli tréninku nějak omezovat? Martin Sklenář, student OAUH a současně vynikající oštěpař, dokázal po roce věc nevídanou obhájil loňské prvenství a opět se tak stal nejlepším sportovcem města Uherského Hradiště. Martina jsme pro náš časopis vyzpovídali a zeptali se jej nejen na záležitosti týkající se sportu Otec i mamka jsou určitě moc rádi. Nějaká speciální oslava neprobíhala, spíš jsem to oslavil s kamarády... Zmínil jsem tvého otce, který byl vyhlášen trenérem roku 2010 v Uherském Hradišti. Jaká vnímáš pozitiva a negativa ze společných tréninků s tátou? Na úvod bych se tě, Martine, zeptal, co ti udělalo v poslední době největší radost ve sportovním a v osobním životě? Ve sportovním životě toho v poslední době moc není, protože pro mě sezóna začíná až na jaře Spokojenost může být momentálně s tím, že se zlepšuji v posilovně a všeobecně na tréninku. V osobním životě to asi byly narozeniny, které jsem oslavil 3.března, takže mám momentálně čerstvých 19 let :-) Pozitiva jsou určitě taková, že mi nic nedaruje a tudíž plním vše na 100%, navíc mě podporuje, jak to jen jde, kupuje mi oblečení, tretry atd., jednoduše, snaží se pro mě udělat to nejlepší. Negativa nejsou žádná. ;) Slyšel jsem, že bys měl trénovat s olympijskou legendou Janem Železným. Jak se na tuto příležitost těšíš? 6 To je zatím jen takový sen. Mám před sebou nejtěžší zkoušku svého života - maturitu, což pro mě bude hodně těžká a složitá zkouška. Není snadné skloubit školu, trénink

7 osobnost a učení. Ale pokud se to podaří, tak mám slibně našlápnuto trénovat u Jana Železného ve skupině. Bylo by to určitě super. Kdo by také nechtěl trénovat u trojnásobného olympijského vítěze a světového rekordmana? :-) Jak zvládáš spojit tréninky se školními povinnostmi? Jak vlastně vypadá tvůj běžný den? Je to opravdu hodně těžké. Vstávám okolo sedmé hodiny, ihned po škole jdu na trénink, který je opravdu náročný a trvá například dvě a půl hodiny, po takto namáhavém tréninku jsem rád, že se dostanu domů a můžu odpočívat, ale bohužel bych se právě měl učit, což je hodně složité. Takto to mám každý den, od pondělí do pátku, a trénuji dokonce i v sobotu ráno. Určitě jsi během své sportovní kariéry poznal spoustu zajímavých míst a lidí? Který člověk a které místo tě nejvíc zaujalo a čím? Jaký jsi typ sportovce? Býváš před závody nervózní, nebo jsi spíš pohodář? A máš třeba nějaký předzávodní rituál či nějaký talisman? Jsem naprostý pohodář a žádný talisman nebo něco podobného nepoužívám. Mezi svá nejoblíbenější místa řadím Nymburk. I když se to nachází v Česku, tak je to opravdu super místo, vždy, když tam dojedem na soustředění, tak je tam někdo, kdo je špička ve sportu, většinou jsou to atleti z Dukly Praha, většina z nich objíždí všechny světové soutěže. Většinou se právě zde setkám s Janem Železným a jeho skupinou, je to super sledovat jejich tréninky, všechno je naprosto dokonalé, tak jak to má být. Jinak zde potkávám například i Romana Šebrleho. Jaký je tvůj vysněný sportovní cíl? Je to například olympiáda? Myslím, že pro každého sportovce je cíl (sen) se dostat na tu největší (nejvyšší) soutěž, a to je právě olympiáda, potom záleží na každém, jak se k tomu postaví :-) Chtěl by jsi na závěr někoho z tvých trenérů vyzdvihnout a poděkovat mu? Určitě bych chtěl poděkovat taťkovi, který mě v atletice podporuje nejvíc jak to jde a je to nejlepší trenér. Samozřejmě mě podporuje i mamka ;) Děkuji za rozhovor Zpovídal Aleš Durďák 7

8 AKCE AXAPTA ve výuce V pondělí 4.dubna 2011 se na půdě Obchodní akademie a VOŠ v Uherském Hradišti uskutečnila konference s názvem Axapta ve výuce. Konference, určená studentům VOŠ, se konala v rámci projektu VIP Kvalita (Vzdělání-Inovace-Praxe). Jedná se o projekt zavádění manažerského informačního systému MS Dynamics AX do výuky, který škola realizuje od ledna Konferenci, probíhající v příjemné atmosféře, zahájil úvodním slovem ředitel školy Ing. Jiří Durďák. Průběh projektu poté nastínil projektový manažer Ing. Šimík a po jeho příspěvku studentům představili samotný informační systém Axapta zástupci firmy Autocont Ing. Chovanec a Ing. Jánská. Závěrem shrnula Ing. Hrabcová své praktické zkušenosti a postřehy z již probíhající výuky MS Dynamics AX na VOŠ. Konference dále pokračovala praktickou ukázkou systému, během které se studenti seznámili s pracovním prostředím Axapty a vyzkoušeli si základní ovládání tohoto systému. OA a VOŠ Uh. Hradiště se zavedením výuky MS Dynamics AX stává, vedle VŠE Praha, teprve druhou vzdělávací institucí v ČR, která tuto výuku studentům může nabídnout. Navíc jako jediná umožňuje výuku v nejaktuálnější verzi systému. Pro studenty se tak otvírá možnost získání výjimečných znalostí a dovedností, které lze výrazným způsobem zúročit na trhu práce. (pr) 8

9 Názory studentů SNÍH reportéra a chtěl jej evidentně zabít. Syd nevěděl proč, ale byl touto zprávou značně znepokojený a vlastně to bylo poprvé v životě, kdy jej něco znepokojilo n.l. Lidstvo se změnilo. Zmizela korupce, přestal zločin a ctění životního prostředí se stalo zásadou každého člověka. Všechny sny všech náboženství se uskutečnily, každičký člověk dbal na přání druhých, byl skromný a poctivý. Vědecké teze přestaly být stejně dogmatické jako dříve náboženství, uvolnily stavidla lidské tvořivosti a udělaly z lidstva nejdokonalejší součást vesmíru. Profesore? P-profesore? ozval se hlas z horních lavic kruhové třídy. Ano? Profesorův hlas byl jako vždy příjemný a vyrovnaný, ostatně jako všech lidských bytostí. Mladý nadějný student meta-astrofyziky Syd s lehkým úsměvem položil svoji otázku. Pane profesore, co si myslíte o novém výzkumu profesora Mathuzstika? Třída, ve které mezitím probíhala hluboká, ale ukázněná debata, znepokojivě utichla. Profesor Freewill se zatvářil malinko kysele a pomalu a hloubavě odpověděl : Nejsem si moc jistý, jestli tento výzkum není pouze neutuchající touhou zachovat si zbytky zdravé mysli. Zvláštní, Freewill nebyl nikdy k čemukoliv ani trochu skeptický, ale přistihl sám sebe, že tomuto prostě nevěří, prostě tomu nemůže věřit, prostě nechce. Syd kráčel pomalu po cestě, která jej vedla domů. Když tak nad tím přemýšlel, je to docela dlouho, co naposledy šel domů pěšky. Trochu mu to zvedlo náladu a vykouzlilo nepatrný náznak úsměvu na tváři. Přesto však nebyl schopný pustit z hlavy včerejší neutronové zprávy, ve kterých profesor Mathuzstick vykřikoval, že nadcházející vlna smete vše, že břímě celého světa leží pouze na něm, načež se vrhnul na Přišel domů a padl na něj pokoj a klid všech barev duhy. Hřejivé světlo zhuštěné tělesné energie jej hladilo po tváři a on konečně po prvním nejistém a nepříjemném dni ve svém životě cítil, že tentokrát je to v pořádku, že tady je v bezpečí. Natáhl se na pohovku a poslouchal tóny hudby, které pocházely z jeho oblíbeného Jupiteru, zvuky harmonie, jenž se staly odrazem mysli každého živého tvora. Nevnímal, jak dlouho ležel, než si všimnul, že obloha již ztmavla. Trochu ho to rozesmutnilo, každý večer sledoval západ slunce. No co, alespoň se stihnu podívat na zprávy. Natočil se k neutronové obrazovce, která zářila uklidňujícím bílým světlem a přepnul na zpravodajský kanál. Všechny zprávy mu přišly nezajímavé, až na jedinou. Profesor Mathuzstick utekl z meditační kliniky. Člověk takového formátu nemůže jen tak pobíhat po světě, kde byla poslední vražda spáchána roku dva tisíce dvanáct. Je to nebezpečné individuum, přátelé, dávejte si na něj pozor, ohrožuje veřejné blaho všech na této planetě. řekl na adresu profesora člověk který dostal tento případ na starost, tedy vlastně ne případ. Nazvali to převychování. Syd si uvědomil, že cenzura je jediné správné vyznání a uklidněný přikyvoval do rytmu monotónního hlasu převychovatele. Utíkal, věděl, že pokud neuteče, je to jen jeho konec. Věděl moc dobře, že každá vteřina, kdy by se otočil, by jej zpomalila. Ale hlavně věděl, že pokud nedokáže utéci, nikam by to nevedlo. Pot se mu převaloval přes záda a čelo. Ještě pár kroků, ještě pár kroků, pomyslel si profesor. Syd vyběhl na ulici, musel se nadýchat čerstvého vzduchu, bylo mu neuvěřitelně špatně. Nechápal tu rychlou a ničím nepodloženou změnu. Viry přece žijí s lidmi v symbióze, stejně jako všechno ostatní. Přesto se mu zvednul žaludek a obsah dnešního, vládou pro něj speciálně připraveného, obědu skončil na kamenné cestě. Padl na všechny čtyři a svinstvo z jeho žaludku se mísilo se slzami. Pláču, blesklo mu hlavou. Náhle ucítil ostrou bolest v žebrech a uslyšel 9

10 názory studentů pád dalšího těla. Pitomče, pitomče! Co to tady děláš? Mathuzstick šílel zlostí. P-p-promiňte, pane profesore, vykoktal ze sebe překvapený Syd. Na Mathuzstickově tváři se rozlil uvolněný fosforeskující úsměv. Pojď! Ulička, do které Mathuzstick Syda zatáhnul, byla temná a nenápadná a poskytovala dokonalé krytí před vnějšími vlivy. Tak a teď mě poslouchej, profesor jej chytl za ramena a necitelně s ním škubnul, aby upoutal jeho plnou pozornost. Podívej se kolem sebe, co vidíš? Řekni mi, jaký smysl má žití, jaký smysl má to, jestli dýcháš? Co je tvým životním posláním? a poslední otázku položil s mírným úšklebkem, co nás čeká v budoucnosti? Sydovi hučela hlava ze spousty otázek které se na něj valily a i když se snažil jakkoliv přemýšlet nic jej nenapadalo. Tak já ti to povím: nic. Syd se na něj pouze nechápavě a mírně přihloupě podíval. Copak to nevidíš? Lidstvo je na vrcholu své existence, pochopilo, poznalo a splynulo se vším. Již není žádný další stupeň. Mysl každého člověka je tichá a klidná Nastala malá odmlka. Nikoliv jako ta moje. Delší odmlka. Nebo ta tvoje. My jsme poslední nedokonalost v tomto vesmíru, uvědomuješ si to? Nastal okamžik kdy se Sydovi rozzářil svět, pochopil. Když si uvědomil co se děje zjistil, že mu z nosu teče krev a klečí na chodníku. Mathuzstick pohotově zareagoval, to je v pořádku, taky se mi to stalo. Syd opatrně vstal. Co je potřeba udělat? snažil se vypadat sebevědomě. Profesor se dlouze nadechl a chystal se odpovědět, když zazněla obrovská rána a jeho tělo se skácelo mrtvé na zakrvácený chodník. Syd zůstal stát jako opařený. Jeho veškerá naděje, jeho nový a současně první životní cíl zahynul společně s osobou na chodníku. Ani nevnímal, když byl odnášen nosítky do záchranné kabiny. Bylo mu vše jedno, jeho mysl byla prázdná. Ale nikoliv jako při každodenní meditaci, ze které poslušně odesílal záznamy svým nadřízeným, ale jako mysl mrtvoly, která se vrátila ze záhrobí na svoji pouť pseudoživotem. A v tom nekonečném a bezčasovém tichu se mu dostalo pochopení, je posledním článkem. Musí zemřít. Pomalinku začal měnit hadičky, které jej napájely. Věděl, co musí udělat, věděl, že již není cesty zpět. A pak jeho klidná mrtvá mysl skonala. A s ní celé lidstvo. Lukáš Pavlica 10

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi. 祝 福 : 结 婚 Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Více

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání Centráček (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016 2. vydání Poděkování Tímto bych chtěla vyjádřit své díky hlavně paní Ivě, která přišla s nápadem vytvořit náš vlastní časopis a také za oslovení

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Čím více rozdáváme úsměv, radost a štěstí, tím více dostáváme. Pomáháme-li druhým k úspěchu, jsme úspěšní i my po všech stránkách. Listopad 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Mylný pohled na energii

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti nápomocná při tvé cestě. Hodně štěstí! Marek Gerlich

Více