oauhnews 4.číslo, Hana Syslová - Bůčková na OAUH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oauhnews 4.číslo, www.oauh.cz Hana Syslová - Bůčková na OAUH"

Transkript

1 oauhnews 4.číslo, Hana Syslová - Bůčková na OAUH 1

2 editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou již čtvrté, tedy dubnové číslo OAUH NEWS. Jaro je již cítit všude kolem, ohlašuje příchod třetího čtvrtletí školního roku 2010/2011, který se nadechuje ke svému vrcholu. Proto chci dnešní editorial věnovat právě přehledu dubnových událostí. Koncem března a začátkem dubna jsme oslavili Den učitelů. Ti jsou pro kvalitu školy rozhodující. Ke Dni učitelů došlo na školu jedno krásné přání. Pisatelka zde cituje názor jedné z bývalých studentek. Chce se o něj s Vámi podělit: učitel je jedno z nejdůležitějších povolání. Měl by žáky učit a vychovávat tam, kde nestačí klasické základy poskytované rodinou, plus případně by bylo fajn, kdyby vyspravil to, co rodina zkazila. Obvykle pro to nemá ani vhodné podmínky ani vhodné žáky. Placen je zoufale a občas na něj pořádají nájezdy rodiče, co se domnívají, že problém není v jejich něžné a maximálně snad jen trochu živější ratolesti, ale v učiteli. A mimo to: že jsme měli dobrého učitele, si často uvědomíme až delší dobu poté, co jsme vystudovali. Učitelům proto patří dík. Nejen u příležitosti Dne učitelů. Zaslouží si určitě větší uznání celé společnosti. Tuto skutečnost velmi dobře vystihují slova J. A. Komenského: Takový je příští věk, jak jsou vychovávaní příští jeho občané. Až doposud platila nejrůznější poněkud okřídlená úsloví o kvetoucích kaštanech, která radila studentům, co a jak ve vztahu k přípravě na maturitu. Dnes se studentům rozhodně nedoporučuje řídit se takovými poučkami. Naopak se jim doporučuje řídit se radami uvedenými na webové adrese a hlavně se na maturitní zkoušku opravdu, ale opravdu řádně připravovat. Určitě jste také pozorovali relativitu času, která je ve školách pozorována již od nepaměti. Zejména studenti vyšších ročníků měli možnost tento úkaz vysledovat. Je totiž známo, že nejrychleji čas plyne právě po pololetí, zejména ke konci školního roku. V této souvislosti vzpomenu některé události. Je to Sluníčkový den, který proběhne opět v režii studentů druhých ročníků. Touto humanitární akcí vyjadřují žáci i pracovníci školy své postoje a pomáhají získat finanční prostředky na pomoc a podporu opuštěným dětem a pěstounským rodinám. Proběhne okresní kolo SOČ, kde se nejlepší studenti školy utkají se svými vrstevníky z jiných středních škol. Čtvrťáky čeká náročné maturitní období, které odstartuje praktická maturitní zkouška a obhajoby maturitních prací. Čtvrtletní pedagogická rada zhodnotí výsledky ve studiu a posoudí chování žáků. K měsíci dubnu dále patří třídní schůzky, setkání učitelů s rodiči. Proběhnou přijímací zkoušky, které stanoví pořadí, v němž budou uchazeči z řad žáků devátých ročníků přijímáni do prvních ročníků středních škol. V dubnu si budou moci maturanti ověřit na zkušebních testech z CJL,CIJ a MAT, jak jsou připraveni pro novou maturitu. Velmi důležitou skutečností, která školu významně profiluje, je zapojení do evropských projektů. V měsíci dubnu se uskutečnila konference jednoho z takových projektů s názvem Axapta ve výuce. Jedná se o prezentaci výsledků projektu s názvem VIP (vzdělávání, inovace, praxe) KVALITA, registračního čísla CZ.1.07/2.1.00/ , jejímž realizátorem je právě naše škola, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště. Tento projekt přinese do budoucna škole zajímavou profilaci směrem k manažerským informačním systémům a svým způsobem také nemalou konkurenční výhodu. V měsíci dubnu proběhnou zasedání dvou důležitých orgánů, které při škole pracují. Proběhne jednání Školské rady, které se vyjádří k hospodaření za rok 2010 a projedná návrh rozpočtu na rok Zasedá správní a dozorčí rada Obecně prospěšné společnosti při obchodní akademii, aby schválila zprávu o rozpočetu 2010 a návrh rozpočtu Přeji Vám krásné a příjemně prožité jarní dny. Jiří Durďák ředitel školy 2

3 editorial oauhnews Šéfredaktor: aleš durďák redaktoři: Mário Keck, lukáš Pavlica Grafi cká úprava: lukáš oslzla Korektoři: vladimír teťhal KontaKtnÍ informace obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nádražní Uherské Hradiště tel.: ,

4 absolvent Hana Syslová-vlčková na OAUH neúspěchy ano, s odstupem času nás více pobaví právě ty neúspěchy! Který z předmětů považujete ve své současné profesi jako nejužitečnější? V pátek 18. března navštívil naši školu v rámci projektu OAUH=SPRÁVNÝ START PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT již čtvrtý host a konečně také první žena paní Hana Syslová - Vlčková, která je současnou manažerkou a certifikovanou lektorkou anglického jazyka v Uherském Hradišti. O přísloví kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem se mohli přesvědčit posluchači třetího ročníku, kterým se dostalo několika důležitých informací ze zahraničních stáží, které Hana absolvovala. Celkově se jednalo o velmi vydařenou přednášku, která v závěru sklidila zasloužený potlesk a došlo taky na několik zvídavých dotazů. Společně s přednáškou nám Hana zodpověděla několik otázek, týkajících se nejen naší školy. Ve své profesi považuji za užitečnou zejména angličtinu, neboť znalost angličtiny formovala směr, kterým jsem se po střední škole ubírala - studium angličtiny na VŠ a následně podnikání v oblasti výuky angličtiny. Vyzdvihnout musím také ekonomické předměty, díky nimž jsem mimo jiné získala vztah k podnikání a ekonomickým záležitostem obecně. Kladně hodnotím i třeba znalosti psaní na počítači, obchodní korespondence nebo počítačových programů. A na co se v dnešní době tak trochu zapomíná - český jazyk. Myslím si, že znalost pravidel českého pravopisu patří mezi důležité znalosti moderního manažera, podnikatele... 3) Na které učitele nejraději vzpomínáte? Na co si nejraději ze studií na OAUH vzpomenete? Na studium na OAUH vzpomínám s radostí. Se svými bývalými spolužáky se poměrně často scházíme a vždycky probíráme události, které nás během studia potkaly. Rádi se ke všemu vracíme, ať už jsou to zážitky z vyučování, školní výlety a jiné mimoškolní aktivity nebo studijní 4 Bylo by těžké říci konkrétní jméno, protože každý na mne svým způsobem zapůsobil. Celý náš učitelský sbor vnímám spíše jako celek, spjatý s tehdejší Obchodní akademií, proto bych nerada jmenovala.

5 Rozhovor absolvent 4) Na co by se měli studenti připravit, pokud by chtěli vycestovat do zahraničí? Na kulturní šok. A to doslova. Je to proces, kterým si projde více méně každý při poznávání nové kultury, od počátečního okouzlení a nadšení, přes menší či větší krizi nebo i pocit vyčerpání, neschopnosti, až po vyrovnání se s jiným, odlišným životním stylem. Jediné, co mi zahraniční zkušenost vzala, je iluze, že mohu žít v zahraničí dlouhodobě - dnes už vím, že jsem prostě zakotvená tady, na Slovácku:-) Děkuji za rozhovor (AD) Samozřejmě se naučíte samostatnosti, více se otrkáte. Ale myslím si, že je důležitější to, že pokud člověk stráví čas v zahraničí, pozná jinou kultury a její odlišnosti, naučí se více respektovat druhé. Najednou pochopí, že co je normální pro nás, je pro jiné naprosto cizí, a zase naopak. Každý by měl odjíždět otevřen novým zážitkům, připraven tzv. na vše, ale také s pokoro a úctou k druhým. Na druhé straně nelze zapomínat na zdravé sebevědomí a národní hrdost. U spousty lidí se právě v zahraničí to národní cítění projeví a uvědomí si krásu vlastní země. 5) Co Vám zahraniční zkušenost dala a naopak vzala? Životní zkušenosti jsou podle mě obecně ve většině případů obohacující. Kromě toho, co už jsem řekla, bych ráda zdůraznila, že pobyt v zahraničí mi dal opravdu hodně. I když to bylo často složité a chtěla jsem to někdy i vzdát, beru to velmi pozitivně a rozhodně bych neměnila. Naopak, kdybych mohla, pokusila bych se vycestovat častěji. Zůstala mi ale celkově láska k cestování a radost z něj a např. do Španělska jsem se už několikrát vrátila a určitě se tam ještě vrátím. 5

6 osobnost Rozhovor s Martinem Sklenářem Jak se cítíš jako sportovec roku 2010 v Uherském Hradišti? Je to super, nejvíce mě potěšilo, že jsem obhájil titul z minulého roku. Tvá rodina na tebe musí být jistě pyšná. Co na tvůj úspěch otec? Jak vlastně probíhá oslava takové významné události ve sportovní rodině? Jsou to bujaré oslavy, nebo se musíš kvůli tréninku nějak omezovat? Martin Sklenář, student OAUH a současně vynikající oštěpař, dokázal po roce věc nevídanou obhájil loňské prvenství a opět se tak stal nejlepším sportovcem města Uherského Hradiště. Martina jsme pro náš časopis vyzpovídali a zeptali se jej nejen na záležitosti týkající se sportu Otec i mamka jsou určitě moc rádi. Nějaká speciální oslava neprobíhala, spíš jsem to oslavil s kamarády... Zmínil jsem tvého otce, který byl vyhlášen trenérem roku 2010 v Uherském Hradišti. Jaká vnímáš pozitiva a negativa ze společných tréninků s tátou? Na úvod bych se tě, Martine, zeptal, co ti udělalo v poslední době největší radost ve sportovním a v osobním životě? Ve sportovním životě toho v poslední době moc není, protože pro mě sezóna začíná až na jaře Spokojenost může být momentálně s tím, že se zlepšuji v posilovně a všeobecně na tréninku. V osobním životě to asi byly narozeniny, které jsem oslavil 3.března, takže mám momentálně čerstvých 19 let :-) Pozitiva jsou určitě taková, že mi nic nedaruje a tudíž plním vše na 100%, navíc mě podporuje, jak to jen jde, kupuje mi oblečení, tretry atd., jednoduše, snaží se pro mě udělat to nejlepší. Negativa nejsou žádná. ;) Slyšel jsem, že bys měl trénovat s olympijskou legendou Janem Železným. Jak se na tuto příležitost těšíš? 6 To je zatím jen takový sen. Mám před sebou nejtěžší zkoušku svého života - maturitu, což pro mě bude hodně těžká a složitá zkouška. Není snadné skloubit školu, trénink

7 osobnost a učení. Ale pokud se to podaří, tak mám slibně našlápnuto trénovat u Jana Železného ve skupině. Bylo by to určitě super. Kdo by také nechtěl trénovat u trojnásobného olympijského vítěze a světového rekordmana? :-) Jak zvládáš spojit tréninky se školními povinnostmi? Jak vlastně vypadá tvůj běžný den? Je to opravdu hodně těžké. Vstávám okolo sedmé hodiny, ihned po škole jdu na trénink, který je opravdu náročný a trvá například dvě a půl hodiny, po takto namáhavém tréninku jsem rád, že se dostanu domů a můžu odpočívat, ale bohužel bych se právě měl učit, což je hodně složité. Takto to mám každý den, od pondělí do pátku, a trénuji dokonce i v sobotu ráno. Určitě jsi během své sportovní kariéry poznal spoustu zajímavých míst a lidí? Který člověk a které místo tě nejvíc zaujalo a čím? Jaký jsi typ sportovce? Býváš před závody nervózní, nebo jsi spíš pohodář? A máš třeba nějaký předzávodní rituál či nějaký talisman? Jsem naprostý pohodář a žádný talisman nebo něco podobného nepoužívám. Mezi svá nejoblíbenější místa řadím Nymburk. I když se to nachází v Česku, tak je to opravdu super místo, vždy, když tam dojedem na soustředění, tak je tam někdo, kdo je špička ve sportu, většinou jsou to atleti z Dukly Praha, většina z nich objíždí všechny světové soutěže. Většinou se právě zde setkám s Janem Železným a jeho skupinou, je to super sledovat jejich tréninky, všechno je naprosto dokonalé, tak jak to má být. Jinak zde potkávám například i Romana Šebrleho. Jaký je tvůj vysněný sportovní cíl? Je to například olympiáda? Myslím, že pro každého sportovce je cíl (sen) se dostat na tu největší (nejvyšší) soutěž, a to je právě olympiáda, potom záleží na každém, jak se k tomu postaví :-) Chtěl by jsi na závěr někoho z tvých trenérů vyzdvihnout a poděkovat mu? Určitě bych chtěl poděkovat taťkovi, který mě v atletice podporuje nejvíc jak to jde a je to nejlepší trenér. Samozřejmě mě podporuje i mamka ;) Děkuji za rozhovor Zpovídal Aleš Durďák 7

8 AKCE AXAPTA ve výuce V pondělí 4.dubna 2011 se na půdě Obchodní akademie a VOŠ v Uherském Hradišti uskutečnila konference s názvem Axapta ve výuce. Konference, určená studentům VOŠ, se konala v rámci projektu VIP Kvalita (Vzdělání-Inovace-Praxe). Jedná se o projekt zavádění manažerského informačního systému MS Dynamics AX do výuky, který škola realizuje od ledna Konferenci, probíhající v příjemné atmosféře, zahájil úvodním slovem ředitel školy Ing. Jiří Durďák. Průběh projektu poté nastínil projektový manažer Ing. Šimík a po jeho příspěvku studentům představili samotný informační systém Axapta zástupci firmy Autocont Ing. Chovanec a Ing. Jánská. Závěrem shrnula Ing. Hrabcová své praktické zkušenosti a postřehy z již probíhající výuky MS Dynamics AX na VOŠ. Konference dále pokračovala praktickou ukázkou systému, během které se studenti seznámili s pracovním prostředím Axapty a vyzkoušeli si základní ovládání tohoto systému. OA a VOŠ Uh. Hradiště se zavedením výuky MS Dynamics AX stává, vedle VŠE Praha, teprve druhou vzdělávací institucí v ČR, která tuto výuku studentům může nabídnout. Navíc jako jediná umožňuje výuku v nejaktuálnější verzi systému. Pro studenty se tak otvírá možnost získání výjimečných znalostí a dovedností, které lze výrazným způsobem zúročit na trhu práce. (pr) 8

9 Názory studentů SNÍH reportéra a chtěl jej evidentně zabít. Syd nevěděl proč, ale byl touto zprávou značně znepokojený a vlastně to bylo poprvé v životě, kdy jej něco znepokojilo n.l. Lidstvo se změnilo. Zmizela korupce, přestal zločin a ctění životního prostředí se stalo zásadou každého člověka. Všechny sny všech náboženství se uskutečnily, každičký člověk dbal na přání druhých, byl skromný a poctivý. Vědecké teze přestaly být stejně dogmatické jako dříve náboženství, uvolnily stavidla lidské tvořivosti a udělaly z lidstva nejdokonalejší součást vesmíru. Profesore? P-profesore? ozval se hlas z horních lavic kruhové třídy. Ano? Profesorův hlas byl jako vždy příjemný a vyrovnaný, ostatně jako všech lidských bytostí. Mladý nadějný student meta-astrofyziky Syd s lehkým úsměvem položil svoji otázku. Pane profesore, co si myslíte o novém výzkumu profesora Mathuzstika? Třída, ve které mezitím probíhala hluboká, ale ukázněná debata, znepokojivě utichla. Profesor Freewill se zatvářil malinko kysele a pomalu a hloubavě odpověděl : Nejsem si moc jistý, jestli tento výzkum není pouze neutuchající touhou zachovat si zbytky zdravé mysli. Zvláštní, Freewill nebyl nikdy k čemukoliv ani trochu skeptický, ale přistihl sám sebe, že tomuto prostě nevěří, prostě tomu nemůže věřit, prostě nechce. Syd kráčel pomalu po cestě, která jej vedla domů. Když tak nad tím přemýšlel, je to docela dlouho, co naposledy šel domů pěšky. Trochu mu to zvedlo náladu a vykouzlilo nepatrný náznak úsměvu na tváři. Přesto však nebyl schopný pustit z hlavy včerejší neutronové zprávy, ve kterých profesor Mathuzstick vykřikoval, že nadcházející vlna smete vše, že břímě celého světa leží pouze na něm, načež se vrhnul na Přišel domů a padl na něj pokoj a klid všech barev duhy. Hřejivé světlo zhuštěné tělesné energie jej hladilo po tváři a on konečně po prvním nejistém a nepříjemném dni ve svém životě cítil, že tentokrát je to v pořádku, že tady je v bezpečí. Natáhl se na pohovku a poslouchal tóny hudby, které pocházely z jeho oblíbeného Jupiteru, zvuky harmonie, jenž se staly odrazem mysli každého živého tvora. Nevnímal, jak dlouho ležel, než si všimnul, že obloha již ztmavla. Trochu ho to rozesmutnilo, každý večer sledoval západ slunce. No co, alespoň se stihnu podívat na zprávy. Natočil se k neutronové obrazovce, která zářila uklidňujícím bílým světlem a přepnul na zpravodajský kanál. Všechny zprávy mu přišly nezajímavé, až na jedinou. Profesor Mathuzstick utekl z meditační kliniky. Člověk takového formátu nemůže jen tak pobíhat po světě, kde byla poslední vražda spáchána roku dva tisíce dvanáct. Je to nebezpečné individuum, přátelé, dávejte si na něj pozor, ohrožuje veřejné blaho všech na této planetě. řekl na adresu profesora člověk který dostal tento případ na starost, tedy vlastně ne případ. Nazvali to převychování. Syd si uvědomil, že cenzura je jediné správné vyznání a uklidněný přikyvoval do rytmu monotónního hlasu převychovatele. Utíkal, věděl, že pokud neuteče, je to jen jeho konec. Věděl moc dobře, že každá vteřina, kdy by se otočil, by jej zpomalila. Ale hlavně věděl, že pokud nedokáže utéci, nikam by to nevedlo. Pot se mu převaloval přes záda a čelo. Ještě pár kroků, ještě pár kroků, pomyslel si profesor. Syd vyběhl na ulici, musel se nadýchat čerstvého vzduchu, bylo mu neuvěřitelně špatně. Nechápal tu rychlou a ničím nepodloženou změnu. Viry přece žijí s lidmi v symbióze, stejně jako všechno ostatní. Přesto se mu zvednul žaludek a obsah dnešního, vládou pro něj speciálně připraveného, obědu skončil na kamenné cestě. Padl na všechny čtyři a svinstvo z jeho žaludku se mísilo se slzami. Pláču, blesklo mu hlavou. Náhle ucítil ostrou bolest v žebrech a uslyšel 9

10 názory studentů pád dalšího těla. Pitomče, pitomče! Co to tady děláš? Mathuzstick šílel zlostí. P-p-promiňte, pane profesore, vykoktal ze sebe překvapený Syd. Na Mathuzstickově tváři se rozlil uvolněný fosforeskující úsměv. Pojď! Ulička, do které Mathuzstick Syda zatáhnul, byla temná a nenápadná a poskytovala dokonalé krytí před vnějšími vlivy. Tak a teď mě poslouchej, profesor jej chytl za ramena a necitelně s ním škubnul, aby upoutal jeho plnou pozornost. Podívej se kolem sebe, co vidíš? Řekni mi, jaký smysl má žití, jaký smysl má to, jestli dýcháš? Co je tvým životním posláním? a poslední otázku položil s mírným úšklebkem, co nás čeká v budoucnosti? Sydovi hučela hlava ze spousty otázek které se na něj valily a i když se snažil jakkoliv přemýšlet nic jej nenapadalo. Tak já ti to povím: nic. Syd se na něj pouze nechápavě a mírně přihloupě podíval. Copak to nevidíš? Lidstvo je na vrcholu své existence, pochopilo, poznalo a splynulo se vším. Již není žádný další stupeň. Mysl každého člověka je tichá a klidná Nastala malá odmlka. Nikoliv jako ta moje. Delší odmlka. Nebo ta tvoje. My jsme poslední nedokonalost v tomto vesmíru, uvědomuješ si to? Nastal okamžik kdy se Sydovi rozzářil svět, pochopil. Když si uvědomil co se děje zjistil, že mu z nosu teče krev a klečí na chodníku. Mathuzstick pohotově zareagoval, to je v pořádku, taky se mi to stalo. Syd opatrně vstal. Co je potřeba udělat? snažil se vypadat sebevědomě. Profesor se dlouze nadechl a chystal se odpovědět, když zazněla obrovská rána a jeho tělo se skácelo mrtvé na zakrvácený chodník. Syd zůstal stát jako opařený. Jeho veškerá naděje, jeho nový a současně první životní cíl zahynul společně s osobou na chodníku. Ani nevnímal, když byl odnášen nosítky do záchranné kabiny. Bylo mu vše jedno, jeho mysl byla prázdná. Ale nikoliv jako při každodenní meditaci, ze které poslušně odesílal záznamy svým nadřízeným, ale jako mysl mrtvoly, která se vrátila ze záhrobí na svoji pouť pseudoživotem. A v tom nekonečném a bezčasovém tichu se mu dostalo pochopení, je posledním článkem. Musí zemřít. Pomalinku začal měnit hadičky, které jej napájely. Věděl, co musí udělat, věděl, že již není cesty zpět. A pak jeho klidná mrtvá mysl skonala. A s ní celé lidstvo. Lukáš Pavlica 10

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín. Kateřina Neumannová: magazín 2014

Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín. Kateřina Neumannová: magazín 2014 magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Kateřina Neumannová: Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín FinBob

Více

Petr Hanák ajťák. Kdo jsme? Katka, Petr, Vojta, Monika, Radka, Terka, Helča a další, kteří byli zrovna nemocní. Redakční rada

Petr Hanák ajťák. Kdo jsme? Katka, Petr, Vojta, Monika, Radka, Terka, Helča a další, kteří byli zrovna nemocní. Redakční rada NEWS Redakční rada Kdo jsme? Katka, Petr, Vojta, Monika, Radka, Terka, Helča a další, kteří byli zrovna nemocní Slovo úvodem Zdravím všechny čtenáře. Po roce se vám opět hlásím já, ajťák. Již několik

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou:

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: S finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK občasný občasník 29 listopad 2010 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE CO BYLO A CO BUDE STUŽKÁČ NOVÁ TVÁŘ ŠKOLY ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VÁNOČNÍ NADÍLKA ROZHOVOR NA ŽHAVÉ TÉME STAVBA VÝZVA K MOŽNOSTI

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

LEAVEGYM www.casopisgym.cz

LEAVEGYM www.casopisgym.cz LEAVEGYM www.casopisgym.cz no. 33 04/14 EDITORIAL Chci, aby GYM rozdával hlavně radost Je začátek května a na stole vám leží nový GYM! Na co se můžete těšit tentokrát? Z naší školy, a zároveň i redakce

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Na cestě k romské knihovně

Na cestě k romské knihovně Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Projekt je finančně podporován

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více