Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Drzoun Osvoboditelem seminární dějepisná práce Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav

2 Prohlašuji, že seminární práci na téma Drzoun Osvoboditelem - Vývoj veřejného mínění o TGM jsem zpracoval samostatně a použité zdroje jsem uvedl v přiloženém seznamu. dne podpis 2

3 Obsah Obsah... 3 Úvod Vysokoškolák a pedagog Profesorem v Praze Atheneum Spory Spor o rukopisy Spor s církví Masarykova víra Poprvé v parlamentu Vliv na Slovenské národní uvědomění Hilsneriáda Realistická strana Záhřebský proces První světová válka Prezidentem Kramářova kritika Po smrti proklet Závěr Přílohy

4 Úvod Před pár lety proběhla celorepubliková soutěž Největší Čech. V ní jsem se rozhodoval mezi Karlem IV. a Masarykem. Nakonec jsem se rozhodl pro Masaryka (i když zvítězil Karel). Přemýšlel jsem tak, že se jedná o osobnost, která do našich současných životů zasáhla bezprostředněji než Karel IV. před téměř šesti sty let. Ovšem co vím o Masarykovi? Jeho podoba nám splynula se sochou, kterou najdeme u školy nebo v parku a ke které pamětníci s politiky skládají věnce. Masaryk byl Prezident Osvoboditel, Tatíček Masaryk, takový ten elegantní pán v bílém obleku s čepicí a na koni. Cílem mé práce je zjistit, jaký Masaryk byl, než se stal touto ikonou, než se stal symbolem a prezidentem. Masarykův vývoj (od drzouna k Osvoboditeli) chci pozorovat ve vztahu k veřejnosti jaký byl a jak ho vnímala veřejnost. Jak je možné, že se z něj stal právě takový symbol? Po zjištění, že samotné osvobození republiky nestačilo, že mu předcházelo množství sporů a bojů, že byl Masaryk dokonce nazýván vlastizrádcem, úplatným nepoctivcem, Němcem, pavědcem apod. rozhodl jsem se podívat na méně známou část Masarykova života podrobněji.

5 1. Mládí Tomaš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho otec, uherský Slovák, pracoval jako kočí na císařských statcích, matka, rozena Terezie Kropáčkova, byla kuchařka. Tomášova otce panstvo neustále překládalo z místa na místo, takže Tomáš Masaryk prožíval dětství v okolních vesnicích s mladšími bratry Martinem a Ludvíkem. Už jako mladý vnímal sociální a národnostní nerovnoprávnost mezi služebnictvem (česky mluvícím) a pány (německy mluvícími). Maminka Tomáše vychovávala k víře. Osobnost kaplana Františka Satory, který odmítal částečně dogmata víry a částečně autoritu církve, vedly Tomáše k dalšímu tématu: přemýšlení o otázkách víry a církve. Právě František Satora (se kterým Tomáš debatoval) se zasadil o to, aby nezůstal jen u učení se kovářem, ale aby šel studovat do Brna. Tomáš na německém gymnáziu v Brně nebyl prvotřídní student ale spíše samouk. Přesto (nebo právě proto) byl doporučen do rodiny policejního prezidenta Le Monniera, aby pomáhal při výuce syna, kterého zpozdila obrna. Díky vstupu do prominentní rodiny se výrazně rozšířily Tomášovi obzory. Díky svému taktu se navíc snadno začlenil do rodiny, což mu umožnilo překonat i další karambol. To když Masaryk oponoval řediteli gymnázia a nazval ho šuftem. Tomáše pobouřilo, že ředitel po něm požadoval, aby prováděl pravidelnou zpověď třeba i bez upřímnosti - stačí jen, že tím vyhoví společenským požadavkům. Tomáš byl vyloučen po té, co se rozzlobenému řediteli bránil pohrabáčem. Právě díky Le Monnierově povýšení se Tomáš dostal v roce 1869 na prestižní akademické gymnázium ve Vídni. Po náhlé smrti Le Monniera se Tomáš dostal do paláce dr. Schlesingera, generálního rady Anglo-rakouské banky. Pomáhal v učení bankéřským potomkům, dostával značné kapesné a hlavně přicházel do kontaktu s vídeňskou elitou a nejzásadnějšími tématy doby. Odmaturoval a nastoupil na filosofickou fakultu vídeňské univerzity. S přáteli pak vytvořil hesla, pro Tomáše typická: Nic není velké, co není pravdivé; Vědění je moc; Pravdou k právu. Od této myšlenkové manifestace můžu o Tomášovi začít psát jako o Masarykovi. 1.1 Vysokoškolák a pedagog Za studií se poprvé dostal k možnosti reagovat na českou otázku a začal navštěvovat studentský Akademický spolek. Čeští poslanci po období tzv. pasivní rezistence nepracovali zřejmě tak, jak by si Masaryk představoval. Po složení doktorátu proto vytvořil v 26 letech český akční program. 25. srpna 1875 vypsal svůj dosavadní vývoj (curriculum vitae) do žádosti na universitní úřad ve Vídni, ke zkouškám na filosofický doktorát. Na doktora filosofie byl povýšen 10 března "Jaká je

6 podstata duše u Platona" byla prací k rigorosu. 1 Po smrti Antona Le Monniera, v roce 1873, našel nové výnosné místo hofmistra v rodině Rudolfa Schlessingera, generálního rady Anglo-rakouské banky, jehož syna vyučoval. Za odměnu za úspěšnou maturitu mladého Schlessingera odjeli společně, po Masarykově doktorátu (1876), na cestu po Itálii a na roční pobyt na univerzitě v Lipsku. Tam se Masaryk seznámil s Charlottou Garrigue, dcerou newyorského podnikatele a 10. srpna 1877 byli zasnoubeni. 2 Masaryk se pak pustil do habilitační práce, aby se jakožto docent mohl za rok s Charlottou oženit. Kvůli nehodě Charlotty se s ní oženil v New Yorku již Z úcty k své ženě (nadané a z bohaté rodiny) si jméno doplnil na Tomáš Garrigue Masaryk. Habilitoval v roce 1879 prací na téma Sebevražda hromadným zjevem společenským přítomnosti (důvodem většího množství sebevražd podle něj byla ztráta víry v Boha a řešením tedy znovunalezení víry). Tato práce založila Masarykovu vědeckou pověst a proslavila ho i v zahraničí. 1.2 Profesorem v Praze Masaryk napsal v dopise: V zatuchlé provincii se mně nelíbí, a proto se rozhodně připravuji k daleké cestě, navždy, do Ameriky. Duch můj bez svobody zakrní a zde není nic než různé podoby otroctví, ve společnosti, v církvi, ve státu, všude. 3 Díky své ženě se rozhodl neodjet do Ameriky a zakotvit v Praze. Masarykovi se tak s dcerou Alicí a synem Herbertem usídlili v Praze, kde díky rozdělení Univerzity Karlo-Ferdinandovy na českou a německou část dostal Masaryk místo mimořádného profesora. 16. října 1882 měl profesor Masaryk první přednášku na české universitě v Praze. Další přednášky "O praktické filosofii" s vyzýváním studentů: "Já bych rád, aby mládež nepřijímala nic slepě, ale studovala a dělala si samostatný úsudek. " Jeden z žáků později napsal: "Masaryk je právě nejenom učenec, on je i umělec a pedagog, který stojí na výši své doby a je si vědom velikého a těžkého svého údělu: formovat lidi a jejích duši. Vidí život v celé jeho plnosti, složitosti a tíze, a proto mu filosofie nebyla jen školním předmětem, nýbrž výrazem a klíčem života, život sám". V listopadu 1882 přednášel v sále české techniky na téma: Blaise Pascal Následovalo nesčetně přednášek mimo síně universitní. 3. května 1889 vyšel časopis českého studentstva s pečetí masarykovských myšlenek s článkem Masarykovým "O úkolech českého studentstva" v druhém čísle a je otištěn v knize "Naše nynější krise". 15. října 1883 vyšlo prvé číslo kritického listu vědeckého Athenaeum, založené Masarykem s obory filosofie, psychologie, politika, náboženství, dějiny kulturní, sociologie, etika a estetika. 1

7 1.2.1 Atheneum S kolegy profesory založil časopis Atheneum, který měl šířit vzdělání popularizací vědy a informacemi o evropské vědě a kultuře. K besedám byli přizvání i nadaní studenti, mezi nimi i Štefánik a Beneš. Masaryk začal také pořádat přednášky pro širokou veřejnost, ve kterých se soustředil na národní hrdiny: Husa, Komenského a Borovského. Dalším místem Masarykova působení byl dům Náprstků, ve kterém se shromažďovali tzv. amerikáni. Masarykovi sem byli zváni a prezentovali své názory. Právě zde Masaryk řekl, že za nejvyšší poznání považuje poznání umělecké, což je k vzhledem k jeho racionalitě velmi zajímavé. Masaryka potěšilo v této době znovuvybudování Národního divadla.

8 2. Spory 2.1 Spor o rukopisy V roku 1886 se realisté rozhodli vyvolat debatu o pravdivosti Rukopisů, pro takovou debatu bylo již dostatek podnětů, které ukazovaly na nepravost Rukopisů a nebyly řádně okomentovány příznivci. V únoru v Atheneu vyšel z podnětu Tomáše Garriguea Masaryka článek předního českého filologa Jana Gebauera - Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. 5 Mne by nebylo napadlo do těch sporů se pouštět, ale přišel Gebauer s ním jsem se do té doby jen málo stýkal abych mu otiskl v Athenaeu článek, ve kterém dokazoval, že takzvaný Rukopis královédvorský a zelenohorský jsou padělky z našeho století. Já jsem článek, rozumí se, přijal: jednak jsem znal, jaký je Gebauer učenec, jednak jsem sám v pravost Rukopisů nevěřil. Pro mne otázka Rukopisů byla v první řadě otázkou mravní jsou-li podvržené, musíme se z toho před světem vyznat. Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži. A pak: ani své vlastní dějiny jsme nemohli správně poznat, dokud jsme klopýtali o vymyšlenou minulost. Tož to se mně rozumělo samo sebou. 4 TGM pak v březnu téhož roku proti RKZ vystoupil ze sociologického hlediska. V červnu popsali nemožnost pravosti RKZ z literárně historického hlediska Jindřich Vančura a Jaroslav Vlček a nakonec v červenci sepsal Jaroslav Goll námitky z historického pohledu. V průběhu roku 1886 vystoupil i Josef Truhlář, který sbíral paralely. 5 Za nějaký čas se ale začala formovat skupina obránců Rukopisů, a to kolem Národních listů a takových osobností jako byl Julius Grégr a Martin Hattala. Jiná skupina obránců se seskupovala kolem Osvěty, což byl měsíčník vydávaný V. Vlčkem. Jejími hlavními oporami a autoritami byli profesoři historikové V. V. Tomek a J. Kalousek. Kalousek, nedávno ještě jeden z blízkých spolupracovníků Athenaea, byl mezi obránci Rukopisů zvlášť aktivní. Začaly se vydávat časopisové články, statě a obrany v dobrém jménu Rukopisů, a tím začalo znevážení odborné kvalifikace, jak prof. Gebauera, tak Masaryka. Poznámky, že se Masaryk chová k Rukopisům jako melouchář, který přistupuje k drahocenným freskám se zednickou štětkou místo s jemným malířským štětcem, patřily mezi slušnější, kterými zaútočil Grégr a jeho rádcové na Masaryka. O Masarykovi se psalo, že na něm není kromě jména a titulu profesora české univerzity nic českého. Přirovnali ho dokonce k hyeně, která vstupuje do posvátného Pantheonu české kultury, aby v něm hlodala a zohavila kosti nejslavnějších a nejlepších českých vlastenců. O obou - Masarykovi i Gebauerovi - napsali, že přišli jako cizí minéři, aby podryli naši práci a otrávili, co zbylo z dávné lepší minulosti. Nakonec žádali odstranění škůdců z univerzity.

9 Z toho byla patálie, která trvala léta. Nás potíral Hattala, Kvíčala, který se Gebauerovi svěřil, že v Rukopisy nevěří, také se obrátil proti nám, pak se do nás daly noviny, že jsme nevlastenci a zrádci národa nu, hloupé to bylo. Pak se do nás pustily spolky, aji ulice. 4 Masaryk byl nařčen z kažení mládeže a čelní básníci jako Eliška Krásnohorská nebo Hejduk o něm psali urážlivé básně. Na Masaryka uvalily Národní listy veřejnou klatbu. Kvůli nepopularitě kritiky nakladatel J. Otto vypověděl Masarykovi v dubnu 1886 vydání Athenaea a Masaryk jej musel převzít do vlastní režie. Boj rukopisný byl mu příznakem celého našeho přerodu, počátkem nové doby. Masaryk přispěl k popravě obou rukopisů estetickým a sociologickým rozborem. Šlo mu o mravní stránku a očištění národa. Česká universita vybojovala za boje svobodu slova vědě. Boj byl i politickým mezníkem, začala se objevovat třetí strana - pozdější lidová (pokroková). 1 Masaryk považoval celý spor především jako pokračování pokusu mladé vědecké generace o vybudování nové duchovní autority v českém národním životě. Chápal, že vědecké instituce jako bylo Museum nebo Učená společnost, povolané tuto autoritu v českém podvědomí vytvářet, byly po smrti Palackého téměř mrtvy. Za tohoto stavu se snažila duchovní autoritu národa zabezpečit jedině žurnalistika, a to hlavně již zmiňované Národní listy. Žurnalistika měla ve 2. polovině 19. století fakticky rozhodující vliv na veřejný život v tehdejší české společnosti. Formovala nejen běžné veřejné mínění, ale ovlivňovala též poslance, veřejné pracovníky, profesory, studenstvo a nejrůznější instituce. Když byla zřízena univerzita, chtěly Národní listy ovlivňovat i ji. Podobně se k pražské univerzitě chovaly i jiné vlivné kruhy. Za počátek druhé fáze Rukopisného boje je považován Gebauerův článek v Athenaeu. Od této doby začalo bláznivé sprosťáctví žurnalistiky a jejích náhončích. Útoky obránců urychlily formování kritiků v semknutou literární skupinu. Pod palbou Národních listů, posléze i staročeského tisku a předních literárních listů, se z původní široce názorově založené skupiny kolem časopisu Athenaeum vytvářela skupina ideově vyhraněnější, vnitřně seskupenější a svojí podstatou i političtější. Významným momentem přeměny skupiny literární ve skupinu politickou bylo i založení časopisu Čas. Odehrával se tak proces známý z dějin, kdy z neformální skupiny původně jen literárního charakteru se postupem času vyvinul nový politický směr, a to směr realistický. Podle Masaryka Grégr pochopil, že v časopise Athenaeum vyrůstá Národním listům odvážný konkurent, schopný zbavit Listy dominujícího vlivu na studentskou mládež, a tím postupně i na celou mladou inteligenci. Uvažoval materialisticky: univerzitní studenti znamenali nejpočetnější skupinu čtenářů jeho Národních listů a jejich množná ztráta mu dělala znepokojující starosti. Obrovským výpadem proti kritikům Rukopisů, osobně však mířeným spíše proti samotnému Masarykovi, se snažil hrozící nebezpečnou situaci odvrátit a narůstající význam Athenaea zlomit.

10 Další vývoj rukopisného boje se začal odvíjet podle Masarykových prvotních představ. Militantním obráncům Rukopisů, převážně představitelům starších generací, se nepodařilo oslabit ani zlomit nový vliv nastupující vědecké a žurnalistické generace. Učení studenti za Národními listy nešli. Na filozofické fakultě měla již strana mladých studentů převahu. Zapříčiněno to mohlo být i tím, že děkanem fakulty se pro školní rok stal jeden z jejich profesorů Jan Gebauer. Skupina starších se pomalu začala rozkládat. Nejvíce utrpěla, dříve velice význačná, autorita profesora Kvíčaly. Někteří odpůrci mladé generace a Athenaea odešli na odpočinek, čímž se kruh starších pomalu rozpadával. Také na fakultě právnické a lékařské se formovaly minority orientované zcela realisticky. Mimo univerzitní půdu viděl Masaryk pozici realistů mezi inteligencí docela optimisticky. I na středních školách a vůbec v inteligenci máme přívržence z nejlepší sorty i není pochyby, že po letech náš směr a vliv bude rozhodující. Pravda, kterou měl Masaryk se svými kolegy v rukopisné otázce, neznamenala, že všechno, co v boji dělal, bylo úplně bez stínů. Přestože se nikdy neuchýlil k vulgárnímu napadání a nízkostem po vzoru Grégrových Národních listů, v některých případech vracel rány s tvrdostí a drsností, které mohly i zbytečně zraňovat. Přiznal se k tomu i veřejně dne 16. března 1889 v časopise Čas, kde napsal, že v žáru svého boje tu a tam pero trochu víc přitlačil. Za jistých podmínek projevil dokonce ochotu a vstřícnost se svým odpůrcům a nepřátelům omluvit. I mnohem později, když vzpomínal na svoje paměti bojů osmdesátých let, uznal, že také dělal mnoho chyb a některé z lidí odpuzoval Spor s církví Když Pius IX. V roce 1870 vyhlásil neomylnost papeže, požadovalo se po profesorech, aby služebně přísahali na neposkvrněné početí Panny Marie. Masaryk vystoupil z katolické církve. Masaryk si uvědomil, že církev a její struktury na sebe samou strhávají pozornost (víru) lidí a tím pádem ji oddalují od Boha. Masaryk rozhodně nebyl katolíkem, ovšem nepatřil ani do evangelické církve vyznával svou upřímnou bezprostřední víru. Masaryka popudil výrok Schwarzenberka, když řekl o husitech, že byli jen bandou lupičů Masaryk se pak postavil do čela snah o vybudování pomníku Husa v Praze. Byl obžalován za urážku kněžského stavu, když se zastal profesora, který byl postižen kvůli porušení mlčenlivosti při zpovědi. To ovšem nebyl poslední boj. Následovalo obvinění z rušení náboženství, Masarykovi hrozilo vyloučení ze všech Rakousko-Uherských univerzit. Masaryka asi zachránila studie časopisu Die christiche Welt, kde byl Masaryk vyzdvihován jako velmi zajímavý náboženský myslitel. Masaryk byl osvobozen. Proces už měl značnou publicitu před soudem čekaly zástupy lidí. Masaryk byl uvítán poprvé potleskem. Myslím si, že se jednalo především o to, že veřejnost vítala boj proti katolické církvi, tedy i monarchii a nešlo ji tedy o samotnou spravedlnost či zdravý rozum.

11 2.2.1 Masarykova víra Čemu přesně Masaryk věří, nedokázal někdy přesně říci ani on sám, jisté však bylo, že věřícím člověkem je a že o bytostném významu víry pro svůj život nepochybuje. Nebyl ateista. Problém byl v tom, že objektivně jeho učení vedlo k odstranění Boha bez náhrady. Občas si to sám také uvědomoval. Když třeba v roce 1906 vedl trochu absurdní spor s 308 katechety, kteří ho obžalovali pro urážku na cti (řekl o nich na jakési schůzi, že jsou to státem placení denuncianti), sice spor vyhrál a katechetové byli odhaleni jako příslušníci poněkud problematické profese - avšak s tím výsledkem, že veřejnost požadovala nikoli jejich náhradu učiteli jiného a lepšího náboženství, ale odchod katechetů ze škol jednou provždy. Na druhé straně Masarykovým přáním i ve funkci prezidenta zůstávalo zmenšit vliv katolíků a Vatikánu pokud možná na minimum. Ukázal to například v průběhu státních oslav výročí úmrtí Jana Husa v roce 1925 (slaveného poprvé jako státní svátek). Tehdy dokonce nechal na Hradě vyvěsit husitský prapor s kalichem, což papežského nuncia Marmaggiho rozlítilo do té míry, že obratem opustil Prahu a Vatikán s ČSR přerušil styky. Podle dokumentů citovaných historikem Antonínem Klimkem v knize Boj o Hrad událost navnadila prezidenta do bujaré a bojovné nálady. Večer prý hrál na klavír slovenské písně, tančil a nakonec zazpíval Ktož jsú boží bojovníci. Zbytek národa však zareagoval chladněji a tak se ani Husovo výročí nestalo přelomem v dějinách národní církve. 6 Masaryk byl vyznavačem svébytné, individuální víry popírající veškerá tradiční náboženská dogmata a přizpůsobující se pružně jeho životním potřebám. Do náboženských poměrů v zemi nejvíc zasáhl tvrzením, že určující myšlenkou českých dějin je idea humanity, vyjádřená v šestnáctém století v učení Jednoty bratrské a obnovená na přelomu století osmnáctého a devatenáctého zakladateli národního obrození. "Česká otázka" byla podle Masaryka otázkou náboženskou; náboženstvím se však mínil takový druh víry, jenž člověku umožňoval plný a svobodný rozvoj jeho osobnosti. Jen ten, kdo věří v Boha, může mít naději, že bude svobodný. A v Boha věříme proto, abychom tuto možnost mohli naplnit Poprvé v parlamentu Masaryk začal svou činnost na poli politiky. Zde našel spolupracovníky v Josefu Kaizlovi a Karlu Kramářovi a formuloval nový politický směr, který prosazoval přesné vědecké poznávání věcí proti romantické fantastice realismus. Revue Čas se stala tribunou realistů, v níž předávali své názory a postoje poměrně úzkému okruhu veřejnosti, i když podstatně širšímu než intelektuálního Athenaea. Masaryk hledal politické seskupení, kde by mohl prosazovat své zásady a zájmy. Po neúspěšných jednáních realistů se staročechy byli koncem roku 1890 přijati k mladočechům, kteří na jaře 1891 získali mandáty do Říšské rady (celorakouského parlamentu), v prosinci 1891 byl Masaryk zvolen do Zemského sněmu. 2

12 2. a 4. března 1891 ve volbách do říšské rady zvolen Masaryk ve skupině pošumavských měst 26. června 1891 v parlamentu při položce Veřejná bezpečnost mluvil Masaryk o sociální otázce, 30. června o nedostatcích rakouského středního školství, 30. října naléhal na reformu středního školství s potřebou studia žen. Svůj politický program vyložil svým voličům ve Strakonicích ke konci prázdnin roku ledna 1892 mluvil na říšské radě o reformě právnických studií a o úkolech moderního práva a státu včetně sociální otázky, 7. dubna zasáhl do rozpočtové debaty na českém sněmu. Významná byla i jeho řeč 6. června 1982 v Brně na sjezdu na Moravě založené lidové strany. Před prázdninami pronesl na říšské radě řeč o potřebě druhé české university, 19. října ostře odsoudil zlořády v okupovaných zemích jako na příklad v Bosně. 18. listopadu 1892 na říšském sněmu v rámci rozpočtové debaty při tlumočení nespokojenosti českého národa českými poslanci, Masaryk završil bouři ve sněmovně klidným vyložením evropského i světového postavení českého národa s vyjádřením požadavku na celé a dokonalé žití národní s českým státním právem počátkem února na říšské radě vystoupil Masaryk proti klerikálním snahám o konfesionální školu a při projednávání finančního zákona pro českou otázku a pro spravedlivý zákon menšinový. Opětovně v debatách a interpelacích mluvil o zbědovaných poměrech v Bosně a Hercegovině. V červnové delegaci ve Vídni mluvil i Masaryk za české delegáty, kde následně císař urazil české delegáty a tím i všechen český lid. Po červencové aféře Šromotově proti Grégrovi s obviněním Důležitým počinem byla reakce na snahu Deutsche Böhme o rozbití celistvosti české koruny. Napsal stať o délce časopisu Čas. Zdůraznil rovnoprávnost národů a kritizoval nacionalistický separacionalismus, nezapomněl ani na českou vlasteneckou povrchnost (fangličkářství). V kontrastu s německými díly, která měla promyšlenou (pro Čechy i nebezpečnou) otázku nacionální (Neumann Mitteleuropa), všiml si, že Čechům podobný plán chybí rozhodl se odejít z parlamentu a vypracovat fundament moderní české politiky. 1 Masaryk, po vyhlášení výjimečného stavu v Čechách způsobeném procesem s Omladinou, složil v září mandát říšský i sněmovní v důsledku vyvrcholení dlouhodobých názorových rozporů s radikální částí mladočechů. V září 1893 se ale obou mandátů vzdal. Jednou z příčin byla skutečnost, že se mu rodina rozrostla o další dvě děti Jana a Olgu. 2 Tehdejší politikaření se však příčilo jeho zásadám, a proto se po složení poslaneckého mandátu opět intenzivně věnoval vědecké práci. Mimo jiné nesouhlasil s příliš tvrdým až radikálním prosazováním českých zástupců a vnitrostranickými půtkami. 14

13 Říjen Po zániku Athenaea stal se Masaryk redaktorem a řídícím duchem nově založené revue Nová doba s rozsáhlou "Slovanskou studií" a v druhém ročníku studie "Časové směry a tužby" s myšlenkou, že také filosofie a věda jsou národní. Ze studií v Naší době a z universitních přednášek vzniklo rychle za sebou patero knih. 13 Masaryk vypracoval tato díla: Česká otázka, Naše nynější krize, Studie o Husovi (1895), monografii o Havlíčkovi (1896) a dvousvazkovou Otázku sociální, která byla značně ovlivněna Charlottou. V těchto dílech ještě zůstal u myšlenky naší rovnoprávné existence v rámci Rakouska Uherska Vliv na Slovenské národní uvědomění Vzhledem k v současnosti, dle mého, problematického vztahu Slováků k Masarykovi a Československu, nemůžu vynechat tento odstavec: období styků se Slováky, od hovorů v bytě ve Školské ulici (Vavro Šrobár a další), slovenští studenti na Masarykových přednáškách, seznámení s Českou otázkou, Naší nynější krisí i s revuí Nová doba, setkání s martinskou společností v rámci oslav Kollárových stých narozenin v Bystričce roku 1893, Hlas a slovenských realistů. Setkání slovenské studující mládeže s Masarykem v Bystričce během martinských slavností roku 1897 vyšlo z potřeby znát jeho názory o založení slovenského měsíčníku a rady Masarykovy s nešovinistickým názorem o lásce k národu (povinni jste milovat svůj národ, ale cizí nemusíte nenávidět) atp je překvapovali. l vyšel Hlas a to dle slov Šrobárových byly počátky slovenského obrození a tímto rokem se začala na Slovensku aktivita politická i kulturní. Toto hnutí v mládeži vedlo k prohlášení svatomikulášskému l a k slovenské deklaraci svatomartinské z 30. října Hilsneriáda 1. dubna 1899 bylo v lese Březina u Polné nalezeno mrtvé tělo devatenáctileté Anežky Hrůzové, švadleny, která v té době denně pěšky docházela z rodné vesnice Malá Věžnice3 do blízkého městečka Polná.4 Tělo Anežky Hrůzové, která byla bestiálním způsobem zavražděna 29. března, bylo objeveno 1. dubna. Ve zprávě se zdůrazňovalo, že pod mrtvolou se nacházela nepatrná kaluž krve, veliká jako dlaň a nepřímo se zde naznačovalo, že motiv vraždy nespočíval ani v loupežném úmyslu, ani v sadisticky úchylném založení vraha, ale v potřebě získat krev z těla mravně bezúhonné křesťanské panny. Ranami, které byly oběti zasaženy kameny do hlavy, pachatelé prý chtěli oběť pouze omráčit, aby ji pak mohli podříznout a odsát krev. Hned po nálezu se ozvalo v zástupu přihlížejících tvrzení, že dívka byla zavražděna podle židovských bohoslužebných předpisů. Od této chvíle ovládala lidskou mysl přihlížejících představa pověstné, i když nikdy nespatřené a neprokázané rituální vraždy. A tato představa ovlivňovala, ať vědomě či bezděčně, i

14 vyšetřování celého případu. Nestranný posuzovatel měl však na vybranou dva různé směry pátrání, a konkrétně to, že ještě před nálezem těla mladé Anežky bylo vidět na cestě od jejího bydliště k lesu krvavou stopu. Nato lidé pozorovali zvláštnosti v chování i vzhledu dívčina bratra a její matky. Tak se objevilo podezření, že vrahem by mohl být Anežčin vlastní bratr a nasnadě byla i hypotéza, že vraždu mohl provést doma. Na místě začalo probíhat dlouhé vyšetřování vedené jak úředními vyšetřovateli, tak vyšetřovateli místními, kteří, až na výjimky, byli vedeni antisemitsky předpojatým polenským starostou. Ti se naopak snažili dokázat pravdivost utkvělé představy, ovlivňující od počátku i výpovědi řady místních svědků, že vrahem nemůže být nikdo jiný, než místní Žid Leopold Hilsner. Nedlouho před spácháním zločinu byl totiž poblíž osudného místa spatřen. Tak se začalo rozhlašovat, že Hilsner zavraždil křesťanskou dívku jen proto, aby získal její krev pro židovské náboženské obřady. 4 Na Hilsnerovu obranu se jako jeden z mála postavil profesor Tomáš G. Masaryk, který označil rituální vraždu za pověru a pozadí procesu označil za antisemitské. Po jeho protestech proti rozsudku a na základě dalších znaleckých posudků byl rozsudek zrušen. Za svou obhajobu si Masaryk vysloužil posměch a odsudky od společnosti i velké části svých studentů. Masarykovi nešlo ani tak o samotného Hilsnera, o kterém se vyjadřoval dosti hanlivě, ale o to, aby celý případ nebyl vnímán jako židovská rituální vražda. 8 Hilsner byl souzen kutnohorskou porotou od 12. do , uznán za úkladného vraha a odsouzen k smrti provazem bez přímých důkazů. Kromě různých jiných novinářských projevů však největší pozornost upoutalo včasné a věcné vystoupení profesora Masaryka. Byl již znám svými sociologickými a filozofickými spisy a svou angažovaností ve veřejném životě. Do polenského případu se ale Masaryk zprvu nehodlal vměšovat. Já jsem se zprvu o ten Hilsnerův proces nezajímal, ale přijel za mnou můj bývalý žák z Vídně, spisovatel Sigismund Münz, Moravan, a ten mě přiměl k tomu, že jsem vystoupil. O rituální pověře jsem znal knihy berlínského bohoslovce Starcka, který vypsal vznik a historii té pověry. Řekl jsem panu Münzovi svůj názor o věci a on to oznámil veřejnosti v Neue Freie Presse. Tím jsem se dostal do té mely. Úkolu se Masaryk ujal v rozměrech přesahujících sílu jednotlivce. Koupil stenografický protokol procesu a pustil se do jeho studia. Problém si vynutil i studium anatomie, soudní medicíny a dalších právnických a lékařských spisů. Pak započal s rozsáhlými konzultacemi s domácími i evropskými

15 odborníky a s rozsáhlou korespondencí. Výsledek výzkumu promítl do článků v časopise Čas, kde upozornil, že hlavním důvodem k jeho vystoupení nebyla obrana Žida Hilsnera nebo celého židovstva, ale propast, do které byl strháván český národ. Proti nevzdělanosti lidu, pověře a antisemitismu. Masaryk se pustil nejen do polemiky proti pověře, ale i proti způsobu vedení procesu a proti rozsudku. Chtěl zároveň vyřešit otázku, kdo, kde a jak vraždu spáchal. První brožura Nutnost revidovati proces polenský,14 která byla vydána 6. listopadu 1899, byla ještě téhož dne konfiskována. Rakouské úřady zakázaly její rozšiřování a na autora i jejího nakladatele dr. Jana Herbena15 podaly žalobu. Oba obžalovaní byli uznáni vinnými a odsouzeni. Masaryk k pokutě 60 korun nebo k 6 dnům vězení a dr. Herben k pokutě 40 korun nebo 4 dnům vězení a oba k společné náhradě všech útrat. Jen o pár dní později, dne 8. listopadu, Katolické listy16 nazvaly Masaryka Zolou č. II v Hilsnerově obhajobě. Oficiálním důvodem byla skutečnost, že rozsudek nad Hilsnerem ještě nenabyl právní moci a kritika procesu tedy ještě nebyla přípustná. 4 Následovaly výtky, útoky, podezírání o uplacení židy. Napsal článek pro Naši dobu, který pro bouři proti Masarykovi nebyl otištěn. Pod názvem "Nutnost revidovati proces polenský?" byl otištěn 6. ll. v Čase ale též téhož dne konfiskován. Vyšel až po interpelaci poslance Kronawettera na říšské radě. České studentstvo s klerikálními vůdci rozhodlo se Masaryka při přednášce praktické filosofie vypískat. V Klementinu bez možnosti mluvit psal své prohlášení křídou na tabuli s replikami. Opustil sál a přerušil přednášky do 27. ll. Ohlas událostí byl v zahraničí. Bolela ho zbabělost studentů i jejich učitelů a zejména samé university, která neučinila nejmenšího projevu. 1 Po výtržnostech z listopadu 1889, na kterých se objevovali studenti ze všech fakult, byly Masarykovy přednášky vedením univerzity na osm dní zastaveny. Poté je na nějaký čas znovu zastavil sám Masaryk, protože své myšlenky nemohl v klidu přednášet. Na ulici se mezitím zpívaly posměšné písničky jako: Masaryku to je bolné, žes omejval žida z Polné, Masaryku, kaj se z hříchu brožurka tvá je jen k smíchu. Podobného rázu byla i básnička, kterou uveřejnily o Masarykovi vlastenecké žurnály nebo Humoristické listy. Není v světě nic nového, řekl Ben Akiba, lepší nežli hloupě mluvit mlčet jako ryba. Před sto lety nevěděli, co je elektrika, do nedávena někdo věřil ještě v Masaryka.

16 Každá písnička má konec, jitrnice sedum, dnes se bojí pan Masaryk vylézt za dne před dům. Nedala mu totiž spáti Hilsnerova vina, že prý příčinou té vraždy věc je zcela jiná. Sednul na to, brožury psal a domlouval lidu, učiněné cherubíny dělal ze všech židů. Jenže, jak jsem to už řekl, mnoho bylo lidí, kteří o něm roztrousili, že nás vlastně šidí. Především to ale byli jeho studentíci, ti ho uvítali pěkně sborem na ulici. Rozumí se, na tu ránu dostal englišflastr, za zásluhy tisícovku na ten lepší knastr. Ale že si pokazil tím navždy reputaci, bude nejspíš nucen hledat ňákou novou štaci. Z toho bylo trapně slušným studentům, ale v této věci nemohli pro Masaryka nic udělat. Masarykovo postavení v českém veřejném životě bylo takové, že se mu zdálo nesnesitelné a pomýšlel dokonce i na odchod z Čech. 15 Jeho snahu následovaly opět útoky, byl obviněn, že je placen židy. Do bytu mu chodily dopisy jako: Masaryčku, Masaryčku, máš velmi úlisnou hubičku víme, že jsi dostal od židáčků mnoho tisíc na ručičku. Zasloužil bys, Masaryčku, jít s Hilsnerem na houpačku! Pod bytem se zhrocoval dav, který mu později znemožňoval vyučovat. Po útoku na Charlottu chtěl Masaryk do Ameriky. Jeho citát na otázku, novinářů, jak snáší své útrapy: Jako když prší. Roztáhne se deštník a jde se dál! je nadnesený, proč by si jinak pořídil se zbrojní pas a revolver? Vynesením rozsudku v Písku a milostí císařovou, kterou byl trest smrti změněn na doživotní žalář, neznamenalo pro Masaryka konec úsilí o Hilsnerovu rehabilitaci. Protože bylo doma Masarykovo postavení otřeseno a oslabeno, upustil od konání přednášek v Praze a staral se o to, aby vzbudil pro Hilsnerovu revizi náladu v zahraničí. Psal do zahraničních časopisů a roku 1907 konal přednášky i v Americe. Ještě roku 1914 Masaryk trpce vzpomíná: Ještě dnes vidím ustrašené tváře mnoha svých známých, vzpomínám si, jak se mi vyhýbali a jak mi byl objasňován antisemitský klerikalismus, vzpomínky, které dodnes tíží mou unavenou duši V zahraničí si ale získal dobrou reputaci a status bojovníka za pravdu a humanitu. Jeho sociálně politická činnost, zvláště jeho osobní vystoupení v procesech, byla sledována reportéry a psalo se o ní v novinách nejen celé Evropy, často s vřelými projevy uznání. Byl tak například označen za jednu z

17 nejjasnějších osobností, které kdy činností svou zdobily místnosti evropské univerzity nebo jako muž takového vědeckého významu, jakých má český národ v přítomnosti asi jen málo. Masarykovy názory byly v roce 1899 horlivě diskutovány, ale nedá se říci, že by byly v tehdejší české společnosti s velkým nadšením přijaty. Při některých příležitostech měly značnou inspirující sílu, která byla Masarykovi vlastní, ale obecně uznány nikdy nebyly. Masaryk byl národní pedagog posláním, ale ne charakterem. Bylo v něm něco buditelského a pokrokového, jak o něm bývalo často řečeno, ale chyběla mu rozvaha a filozofický klid nad lidskou nedokonalostí. Jeho přátelé mu patrně s narážkou na jeho přílišnou horlivost přezdívali pastýř. Ale také ho někdy považovali za rváče a divili se jeho lhostejnosti k rizikům: Byl varován a poučen dost a dost, ale on bez rozmyslu, bez plánu a pln lehkovážnosti jde lvu do tlamy a ví, že bude pozřen Realistická strana Po letech byl přijat všeobecný volební zákon a vyhlášeny volby. Masaryk si vybral za volební obvod Valašsko. Konkurentem mu byl klerikál Povondra, majitel pohřebního ústavu. Tak byl opět Masaryk černěn jako člověk rušící tradiční hodnoty jako je víra, rodina a národ. Kdo miluje přímou, srdečnou a upřímnou povahu, nevolí Masaryka! Dříve byl Němcem, nyní dělá Čecha. Protikampaň obsahovala i jednoznačné lži. Samozřejmě nezapomněli vyobrazit ho jako kandidáta židů. První kolo dopadlo nerozhodně. V druhém kole stáhli svého kandidáta sociální demokraté a hlasovali pro Masaryka. Masaryk založil realistickou stranu měla pouhé dva mandáty a bylo jí přezdíváno profesorská (mudrlantská). Když mu císař měl potřást rukou, jakožto novému poslanci, neučinil tak a řekl Tak to jste vy, ten Masaryk!. Masaryk se otočil na podpatku a prostě odešel z ceremoniálu. Ve Vídni si získal jméno nejen díky znalostem USA a Ruska. Jeho spory s dr. Luegerem, starostou Vídně, o celoříšských tématech (rozpočet či školství), tak přitáhl pozornost jak diváků do parlamentu, tak i vídeňského tisku. 2.5 Záhřebský proces vídeňské ministerstvo zahraničních věcí, vedené hrabětem Aloisem Leopoldem Lexou Aehrenthalem, doprovázelo navíc anexi Bosny a Hercegoviny monstrózní protisrbskou kampaní. Rakouské vyslanectví v Bělehradě dodávalo od konce roku 1907 nadřízenému ministerstvu ve Vídni jím očekávané zprávy, které měly dokazovat, že někteří Jihoslované, občané habsburské monarchie, mají se Srby v Srbsku nebezpečné styky. Na základě těchto zpráv začalo v létě 1908 v Chorvatsku, jež bylo tehdy ještě ve svazku Rakousko Uherska, rozsáhlé zatýkání lidí, Srbů i Chorvatů, úřadům ve

18 Vídni nepohodlných. V červenci toho roku dodal další údajné důkazy o jejich velezrádné činnosti policejní udavač, agent a provokatér, Djordje Nastić. On sám uveřejnil brožurku s výmluvným názvem Finále, ve které líčil a popisoval svoji spolupráci s revolucionáři, kteří chtěli, jak tvrdil, odtrhnout Jihoslovany obývaná území od Rakousko Uherska a připojit je k Srbsku. Na tomto základě byl v chorvatském Záhřebu připravován velký soudní proces s třiapadesáti údajnými velezrádci, který se týkal loňské anexe Bosny a Hercegoviny. Ten se započal 3. března Obžaloba byla založena hlavně na údajích obsažených v Nastićově Finále. K tomu vídeňské ministerstvo poskytlo přednímu rakouskému historikovi Heinrichu Friedjungovi spisy dodávané mu předtím z bělehradského vyslanectví. Na základě těchto spisků měl Friedjung sepsat a zveřejnit stať, jež by dokazovala teze obžaloby, že na území Rakousko Uherska existuje srbsko - chorvatské protistátní spiknutí. Obžalovaným se za vinu kladlo členství v zahraničním, bělehradském klubu Slovenski Jug, jehož cílem prý byla revoluce proti Rakousko Uhersku. Friedjung objednaný článek napsal a 25. března 1909, což bylo v době, kdy se právě uskutečňoval záhřebský proces, jej zveřejnila vídeňská Neue Freie Presse. Z velezrádné činnosti v něm byli obviněni spolu s mnoha jinými i tři poslanci, představitelé srbsko - chorvatské koalice zasedající v maďarském parlamentě: Franjo Supilo, Svetozar Pribičević a Edo Lukinič. Obžalovaní v záhřebském procesu byli připraveni bránit se sami, nicméně o pomoc požádali právě T. G. Masaryka. Ten sledoval vývoj poměrů na Balkáně pozorně již od začátku devadesátých let minulého století. Masaryk znal tyto končiny už ze své první návštěvy v září 1892, kdy jako poslanec, pověřený referátem o stavu obou zemí, pozoroval život na balkánském poloostrově a stýkal se s místními občany, aby mohl v parlamentu předat fundovanou zprávu o jejich poměrech. Tehdy se přesvědčil o civilizačním přínosu okupační správy, ale byl sledován uherským správcem Kállayem, který vnášel do tamního režimu i neblahé zvyklosti maďarského způsobu vlády. Některé z obžalovaných záhřebského procesu znal tudíž osobně, neboť mezi nimi byli i jeho bývalí posluchači a studenti z pražské univerzity. Výzvu proto přijal bez váhání. V novinách četl zprávy o procesu, sledoval pobouření, které se kolem této aféry zdvihalo na Balkáně, v Čechách i po celé Evropě. Počátkem dubna 1909 se začal pečlivě připravovat do Záhřebu. Věděl, že se na Balkán musí vypravit znovu, a že tentokrát bude jeho výprava mnohem složitější a delší než před šestnácti lety. Záhřebský proces a po něm proces Friedjungův, to byl kus diplomacie. Tím jsem se dostal do té kampaně proti zahraničnímu ministrovi Aehrenthalovi a do zahraniční politiky. To bylo tak: v Záhřebě postavili v roce devět na soud pro velezradu třiapadesát Charvátů, inteligentů i sedláků. Maďarští agenti proti nim falšovali doklady. Šlo tu o šibenice. Měl jsem v Bosně i Charvátsku známé už od své kampaně proti Kállayovi a měl jsem tam dost žáků. Přišli na mne, abych přijel do Záhřebu. Já do toho mnoho chuti neměl, bál jsem se, že mi to zabere mnoho času nu, nakonec jsem do Záhřeba jel, byl

19 jsem při procesu a potom jsem celý případ vyložil v parlamentě. Pak celý proces a s ním i politiku ministerstva zahraničních věcí podrobil zdrcující kritice. Před očima všech přítomných odhaloval vše co se skrývalo pod rouškou ilegality. Na příkladech demonstroval politickou a morální nevěrohodnost výpovědí řady svědků. Někteří z nich byli analfabeti, lidé, jimž byly do úst vkládány politické úvahy, jimž sami nerozuměli. Jeden ze svědků byl v minulosti odsouzen jako vrah, jiný vězněn osmnáct měsíců, jiní vypovídali o tom, co neviděli ani neslyšeli, zato však věděli, že se o tom mluvilo mezi lidmi. O vyšetřujícím soudci a jeho metodách vyšetřování Masaryk doložil, že šlo o člověka, který byl v minulosti jako soudce trestán za falšování protokolů. Někteří obhájci obžalovaných byli v době konání procesu pokutováni, jiní nebyli k soudu vůbec připuštěni s odůvodněním, že jsou podezřelí ze stejných zločinů jako obžalovaní. Akutní hrozba byla zatím zmařena, ale Masaryk chtěl učinit mnohem více než zachránit ohrožené lidské životy. Na tomto exemplárním případu chtěl veřejně odsoudit celý politický systém umožňující několika jednotlivcům rafinovaně a skrytě provádět svou aristokratickou diplomacii, která se neštítí intrik a lží. Snažil se o to, aby celkově odstranil celý zastaralý politický okultismus. Celý proces se tak stal před světem velikou ostudou a prestiž Rakousko Uherska jako státu tím velice utrpěla. Válka, očekávaná v době zatýkání obžalovaných Srbů a Chorvatů, byla mezitím zažehnána. Záhřebský soud poté musel vynést nějaké rozsudky, neboť usvědčující důkazy byly už jednou oficiálně přijaty a nedaly se jen tak smést ze stolu. Proto také když soud vynesl dne 5. října 1909 rozsudek, dvaadvacet z celkového počtu třiapadesáti obžalovaných žaloby zcela zprostil. Ostatních jedenatřicet obžalovaných dostalo trest vězení od pěti do dvanácti let. To byly tresty relativně mírné. Masaryk komentoval rozsudek a tresty vymezené v něm jako doznání, že v Záhřebu se úřady dopustily chyby. Přitom vrchní soud zpochybnil i tento rozsudek a nařídil nové projednání celé záležitosti. Celou soudní frašku nakonec ukončil sám císař František Josef I., když proces zastavil. Dne 11. dubna 1910, třináct měsíců po jeho zahájení, byli všichni obžalovaní znovu na svobodě! Všech svých vědomostí o metodách rakouské diplomacie, získaných téměř dvouletým studiem, využil Masaryk v parlamentním vystoupení konkrétně dne 8. listopadu Přihlásil se o slovo ve všeobecné debatě o rozpočtu ministerstva zahraničních věcí a poté mluvil o mezinárodní krizi v souvislosti s anexí Bosny a Hercegoviny, o Friedjungově procesu a falešných dokumentech. S odvoláním na již známá fakta položil zde přítomnému ministru zahraničí Aehrenthalovi řadu otázek. Mezi mnoha jinými například: Kdo z vysoce postavených osobností falešné dokumenty znal a kdo dal Friedjungovi oprávnění k tomu, aby na jejich základě napsal a zveřejnil inkriminovaný článek? Jak je možné, že na základě tak falešných podkladů zhotovuje generální štáb armády mapy pro své důstojníky v případě války proti Srbsku? Při kladení těchto podobných dotazů si Masaryk uvědomoval,

20 že jak sám řekl, řádný, poctivý člověk na ně bohužel odpovědět nemůže, musí mlčet. Jednání přítomný Aehrenthal také mlčel, prohru ale otevřeně nepřiznal. I to však nepřímo dokazovalo, že celá, s pomocí falzifikátů rozehraná protisrbská kampaň, která měla dodatečně zdůvodnit anexi Bosny a Hercegoviny, utrpěla před světem diplomatickou potupu. V polovině prosince, kdy se konaly další delegační volby, byl Masaryk k nelibosti ministra Aehrenthala opět zvolen do sboru českých delegátů a měl tak nadále příležitost vyslovovat se k rakouské zahraniční politice.ve stejné době, přesněji ve dnech 22. a 23. prosince 1910, byl v Bělehradě souzen i Vladimír Vasić, student, jenž při falšování inkriminovaných dokumentů spolupracoval s úředníky tamního rakousko uherského vyslanectví. Druhý den soudního procesu byl Vladimír Vasić odsouzen k pěti rokům vězení za velezradu a spojení s cizím vyslanectvím. Vídeňská vláda, konfrontovaná s dalšími inkriminujícími podrobnosti, přiznala den po Vasićově odsouzení, že do aféry byl zapleten tajemník rakouského vyslanectví Viktor Swientochovski, který však jen kopíroval a upravoval dokumenty dodané Vasićem jako údajné originály. Vasić dopodrobna a velice konkrétně vypovídal o této události před bělehradským soudem. Masaryk byl na požádání příslušných bělehradských míst jednání soudu přítomen jako pozorovatel. To se opět znelíbilo ministru zahraničí Aehrenthalovi. Podnítil proto proti Masarykovi tiskovou kampaň, ve které byl Masaryk obviněn z nevlastenectví a ze zrady. Masaryk se na toto téma k celému problému vyjádřil ve dvou vystoupeních na zasedání delegací 29. prosince Aehrenthalovi vytknul, že proti věcné kritice bojuje nejen nešikovně, ale i hrubě unfair. Užil i větu: V kampani, jež se proti mně vede v tisku, už nestříká inkoust, nýbrž močůvka. V závěru své řeči z 29. prosince 1910 připomněl také jinou důležitou pravdu. Dříve než zahájil svou nekonspirující akci, navštívil vyslance Forgáche i ministra Aehrenthala. Oběma dal dostatečně najevo, že o jejich nečistých praktikách mnohé ví a že je ochoten urovnat celou věc neveřejně smírně, ovšem za předpokladu, že celý záhřebský proces bude zastaven a vše bude uvedeno do pořádku. Tento jeho loajální návrh ale nebyl vyslyšen. Řeč proto zakončil tvrdou žalobou: Kdo se prosím spřáhl s tímto Vasićem, Nastićem a touto sběří? Já? Nikoli, já jsem to odhalil, ale bělehradské vyslanectví a ministerstvo zahraničí se s těmito individui spřáhlo, aby zakročilo nejen proti Srbsku, nýbrž i proti příslušníkům této monarchie. Hrabě Aehrenthal použil padělků, aby zasáhl proti Chorvatům, proti Uhrům i proti nám Rakušanům. Je-li někdo vinen, pak je to hrabě Aehrenthal. Domluvil jsem. V posledním střetnutí s hrabětem Lexou Aehrenthalem zvítězil Masaryk na konci února Na zasedání delegací v Budapešti rozdal tištěnou brožuru, ve které shrnul celý průběh sporů. Promluvil 22. února ve všeobecné debatě o zahraniční politice a připomněl Aehrenthalovi, že zůstal dlužen

21 konkrétní odpověď na fakta a argumenty, které mu předložil. Všechny tři procesy, záhřebský, vídeňský i bělehradský poškodily silně důvěryhodnost rakouské politiky na Balkáně. Vůdčím činitelům monarchie se mohly - a měly - stát mementem v jejich další balkánské politice. Avšak pro Masaryka byla účast v těchto procesech jedním z velkých bojů, které sváděl v různých dobách od svého příchodu z Vídně do Prahy. I v tomto zatím posledním sporu prokázal své uvědomělé kvality. S neúnavnou vervou zjišťoval pravdu zavalenou nánosem falzifikací a zřejmých lží. S odvahou čelil podvodům vysokých činitelů legitimních státních institucí. Výrazná přitom byla slušnost a takt, který prokázal v přísné kritice státní mocí zneužitého dějepisce Heinricha Friedjunga. Masaryk se za svá vystoupení v době procesů vepsal do myslí a duší mnoha Jihoslovanů a respekt s uznáním si získal i jinde ve světě. Navázal tak pro budoucnost mnoho osobních přátelství. Již u příležitosti šedesátého výročí Masarykova narození o něm psal Božidar Markovič, profesor právnické fakulty na bělehradské univerzitě, který se v obtížném čase záhřebského a Friedjungova procesu s Masarykem také setkal. Pro Markoviče byl Masaryk první člověk, který se obětoval pro vítězství spravedlivé věci. Ve své celkové činnosti se Markovičovi jevil jako apoštol vědy, pravdy a spravedlnosti. K tomu sám dodal: Vše, co mi říkal o Srbsku, o lidech, o poměrech a situaci i o tom, co je dobré a co špatné, jakož i o příčinách toho všeho, bylo tak podrobné a správné, že ani nejlepší znalci Srbska nemohli by nic jiného říci. Ernest Denis při stejné příležitosti o Masarykově roli v době záhřebského procesu napsal: Sám nebo skoro sám dovedl svým stejně obratným jako statečným pátráním rozmetati strojené důvody soudců zpronevěřilých a omezených diplomatů. Tehdy, jeho zásluhou, malý národ český stál veliký a vznešený před celým světem. Bylo vidět, že rod Husův, Komenských, Palackých a Havlíčkův dosud nevymřel. Ve stejné době se Masaryk poznal i se Skotem Robertem Williamem Seton-Watsonem a Angličanem Henry Wickhamem Steedem. Oba dva sledovali procesy jako dopisovatelé předních britských novin. Steed napsal později ve své knize Třicet let novinářem: Na mne záhřebský velezrádný proces, Friedjungův proces a později doznání padělatele Vasiće působily ohromně. Do té doby jsem věřil, že Rakousko Uhersko se může obrodit uvnitř, bude-li dynastie pracovati v souhlase se svými zájmy. Ale důkaz, který tyto procesy podaly, nasvědčoval, že dynastie nemá ponětí o svých vlastních zájmech O Masarykovi v této souvislosti poznamenal, že nezanedbal jediné příležitosti, aby objevil zjevnou pravdu, a že mravní autoritu, kterou si získal v jihoslovanském světě již dříve, si svým neohroženým a mravně pevným postupem v kritice procesů ještě zvýšil. 4 Masaryk zachránil 53 lidí před smrtí, rozkryl hrozivý stav rakouské diplomacie i soudnictví. Bylo mu nabídnuto předsednické místo v parlamentu a dokonce i ministerské křeslo. Hlavně však zku-

22 šenosti ze Zahřebského procesu Masarykovi ukázaly nutnost samostatné existence Českého národa mimo struktury prohnilé monarchie. V roce 1912 už byl Masaryk považován za morální autoritu. Vyhrál v průzkumu novin v té době imaginární místo prvního prezidenta samostatného státu. Masaryk byl nominován na Nobelovu cenu míru 18, její získání překazil ten Ferdinand d Este, jehož smrt vyprovokovala první světovou válku. Po debatě s ministerským předsedou Körberem o šancích Čechů na rovnoprávné postavení po případně Němci vyhrané válce, byl definitivně rozhodnut osamostatnit český národ od monarchie. Neviděl šanci v rozpoutání domácího odboje a v 65 letech se rozhodl pro emigraci. S sebou si vzal Komenského Kšaft. 3. První světová válka Nikdo neměl zájem na dalším drobení Střední Evropy. Masaryk tedy musel přesvědčit spojence o nutnosti změny. V lednu 1915 odjel do Švýcarska. V Reformačním sále Univerzity v Ženevě 6. července 1915 pronesl svůj slavný projev k pětistému výročí Husova upálení, v kterém vyhlásil boj habsburské nadvládě - Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem. 7 Plán byl takovýto: spojit početné krajanské organizace v zahraničí (díky americkým krajanům získat peníze), provést propagační kampaň a tím působit na novináře a diplomaty. Zásadní roli měly sehrát legie, které by vstoupením do boje ukázaly reálný a pocítitelný zájem Čehů a Slováků o samostatnost. Doma byla situace značně odlišná od Masarykových představ. Někteří poslanci byli dál loajální Habsburkům kromě katolíků i socialisté. Někteří se rozhodovali, na kterou stranu se přiklonit. Další skupinou byli panslavisté v čele s Karlem Kramářem. Tato koncepce málem zvítězila, když se Rusové dostali až k Ostravě jenže pak nastal zvrat a museli ustupovat zpět. Kramářova koncepce se zhroutila a její vůdce byl odsouzen k smrti (amnestie Karla I. ho zachránila). Masaryk to také neměl lehké. Syn Herbert zemřel v Haliči na tyfus. Dceru Alenu zavřeli a chtěli pověsit, nevrátí-li se Masaryk do Rakouska. Jen díky tlaku světové veřejnosti Alena přežila. V Praze byli exulanti obviňováni, že se nanejvýš povalují v zahraničních hotelích. Přitom to bylo naopak, i když jejich usilovná práce neměla do roku 1916 téměř odezvu, vývoj na frontách byl nepříznivý a styk s Mafií byl stále obtížnější. Jediným ukazatelem úspěchu odboje bylo zvyšující se množství rakouských špiónů, kteří se o odboj zajímali. Masaryka to vedlo k ostentativnímu

23 trénování střelby a nepřímo i k oblibě jízdy na koni. Po Únorové revoluci Masaryk sepsál závěť a vydal se do Ruska, aby se pokusil zformovat legie. Prvním impulsem byl Zborov, díky kterému získal podporu Rusů. Masaryk objížděl všemožné posádky. Z 200 tisíc zajatých Čechů a Slováků vytvořil 77 tisícový legionářský korpus. Velmi důležitá byla činnost Masaryka přímo s legionáři. Musel je přesvědčit, aby se znova vrátili do válečného pekla, s vědomím, že jakožto zrádci budou při neúspěchu popraveni - a navíc bez jasné vidiny možného úspěchu. Zvratem se stala Říjnová revoluce, která znemožnila jak účast na přímém boji s Centrálními mocnostmi, tak i možnost snadného návratu legionářů domů. K obrovské publikační činnosti vedla Masaryka snaha amerického prezidenta, aby se Rakousko za finanční odměny vymanilo z područí Německa. O tajném jednání mladého císaře Karla se však dozvěděl Německý císař Vilém, což vedlo ke konečnému spoutání Rakouska k Německu. Po vstupu Ameriky do války ji Masaryk ohodnotil za rozhodující mocnost. přesunul se do Ameriky aby tam působil na prezidenta Wilsona, který převzal evropské názory o možné transformaci rakouské monarchie do národně svobodného svazku autonomních států. Ještě z Tokia poslal Wilsonovi memorandum o stavu Ruska, aby ho zaujal, ale hlavně v něm zdůraznil význam a úspěchy československých legií 2 Díky konfliktu legionářů s bolševiky, ve kterém v podstatě Čechoslováci ovládli Sibiř a krátkodobě ovládli i zlatý poklad Ruské říše (28 vagónů zlata), se legionáři dostali na první stránky světového tisku. O jejich anabázi se psalo jako o nejneznačnějším a nejslavnějším manévru světové války. 29. dubna 1918 Masaryk dorazil do USA, 5. května byl, k jeho překvapení, v Chicagu přijat jásajícími davy, žádán o projevy, zasypáván květinami a podobné přijetí čtvrtmilionem krajanů zažil i v ulicích New Yorku. 2 Masaryk nedostal pozvání od prezidenta, proto se přesunul do Washingtonu a využil tisku. Stýkal se intenzivně s novináři, poskytoval rozhovory, přednášel na univerzitách. Po šesti týdnech ho Wilson přijal. Na čtyřicet pět minut. Masaryk mluvil o návratu legií, Wilson o intervenci v Rusku - Francie chtěla legie na své frontě, Britové v Rusku. Wilson měl přitom strach, že při intervenci do Ruska vpadnou i Japonci. Jednalo se tedy spíš o dva monology než o rozhovor. V Americe zorganizoval velkou přesvědčovací kampaň mezi americkými Čechy a Slováky na podporu samostatného státu. K nim se připojili i představitelé Rusínů. 30. května podepsali v Pittsburghu dohodu o společném státu. Ve Filadelfii byl zvolen prezidentem demokratického sdružení malých středoevropských a jihoslovanských národů a u zvonu svobody podepsal a vyhlásil jejich deklaraci

24 nezávislosti. 8 Když odjel prezident Wilson na dovolenou, sepsal Masaryk memorandum, jeho část cituji z knihy Ano, Masaryk: uvádí se o mně, že jsme pánem Sibiře, většího území než je Evropa, a že disponuji třemi armádami ve třech státech a přesto stále figuruji jako soukromá osoba. Žádná velmoc přece nemůže jednat o využití legií, aniž by je uznala. Československo má armádu a nemá statut. Hodláte snad uchránit Rakousko, tento zlý sen s německou páteří? jsme tady a svými skutky jsme prokázali, že máme právo na svobodu! Opřel se o úspěch na všech frontách, odboj, který konečně doma začal a po sedmi dnech vypracoval Prohlášení nezávislosti, které poslal jak prezidentovi, tak tisku. Nad svým sídlem vztyčil Československou vlajku. Pro přesvědčení americké veřejnosti a státníků o československé věci pomohly i Masarykovy dobré styky s představiteli krajanů a vlivnými osobnostmi z jeho předcházejících návštěv u manželčiny rodiny a veřejných vystoupení. Podařilo se mu tak dostat se k prezidentu Wilsonovi a přesvědčit ho, že požadavky porobených národů rakouské monarchie jsou oprávněné 18. října Wilson veřejně odvolal svoje dosavadní stanovisko, přispěl k rozpadu v troskách ležícího Rakouska-Uherska, a podpořil tak i vznik Československa. Masarykova Washingtonská deklarace se tak stala v podstatě zakládající listinou nového demokratického Československého státu, Čs. republiky. 2 Masaryk se domů plavil se na luxusní lodi obklopen novináři. Před Vánoci konečně přijel do vlasti. Byl vítán s nebývalou slávou, ovšem čekala ho spousta práce.

25 4. Prezidentem Že jsem se stal prezidentem: na to jsem nebyl připraven. I když jsem byl uznán za hlavu naší zahraniční vlády, i když jsem si už byl jist, že s té vojny vyjdeme svobodni a že se navrátím co budu dělat, až zase budu doma, o tom jsem neměl kdy přemýšlet. A mnoho, snad denně jsem se musel učit něčemu novému; to není maličkost, být prvním presidentem v novém státě, který nemá své tradice vládnutí a reprezentace. Viděl jsem chyby, které se dělaly, a které jsem dělal já. Musel jsem se hodně napřemýšlet, co je a jaký má být prezident demokratického státu Žil jsem posud co nejvíce v soukromí, ale teď jsem se musel smířit s těmi strážemi dole, s parádami, recepcemi a se vší tou reprezentací; co dělat, říkám někdy, to patří ke kšeftu. Po té stránce, řekl bych, to máme zařízeno dobře, náš republikánský ceremoniál, náš protokol se stal v mnohém příkladem. Sám pro sebe žiju tak, jak bych si přál, aby mohl žít každý občan; má jediná nákladnější záliba jsou knížky, ale ty budou složit veřejnosti. 9 V Benešovi měl ideálního ministra zahraničí. Další spojenec Štefánik, ministr obrany, zahynul v květnu 1919, když se jeho letoun za války s Maďary za nejasných okolností zřítil. Rašín, ministr financí, Masarykův někdejší protivník ale nyní spolehlivý spojenec, předčasně zemřel 1923 na následky atentátu a ve stejném roce odchází na věčnost i Masarykova žena Charlotta Garrigue. Ve Švehlovi (agrární strana), předsedovi vlády, měl dalšího spojence. Ale Kramář (Národně demokratická strana), se stal novým politickým odpůrcem, i když zůstali osobními přáteli. 2 Z pohledu státotvorného je výraznou zásluhou Masaryka zrovnoprávnění ženy v ústavě. Ze současného pohledu je zajímavé, že s profesorem Hanischem debatoval o myšlence Panevropy věděli, že Evropa ještě není připravená, i když je třeba se na sbližování chystat. Masarykův denní režim odpovídal jeho pracovitosti. Aby vyrovnal nezkušenost parlamentu, zval na porady členy vlády, do funkcí povolával sokoly a legionáře, využíval učitelů, formoval křídla sympatizantů v politických stranách, inspiroval se mezi umělci (tzv. Pátečníci). Snažil se, aby veřejné mínění utvářel nezávislý tisk. Byl nadstranickým prezidentem a proto své články a názory uveřejňoval pod různými pseudonymy. Nedostatky v sociální péči nahradil založením fondu z financí bankéřů a velkopodnikatelů. Samostatnou kapitolou, která se v této práci nezabývám, je jakási mytologizace Masaryka. Ten uvažoval tak, že běžný občan, zvyklý po staletí na obraz panovníka, není schopen okamžitě akceptovat světského prezidenta republiky. Tak docházelo k částečné stylizaci Masaryka, která byla výrazně podpořena láskou lidu, který po generace znal panovníka jen z vyprávění. Masaryk jezdil mezi lid. Byl schopný začít jako první kopat základy, ke kolečku pozval třeba Beneše a tímto lidovým přístupem si dokázal získat i komunistickou vesnici horníků. Lánští se mohli účastnit

26 pravidelných promítání v zámečku. Ve státě a tedy i v parlamentu (a nevýrazném senátu) měl Masaryk obrovskou moc. Nebyla dána ústavou, ale autoritou jeho osobnosti. 4.1 Kramářova kritika Když v roce 1921 Masaryk těžce onemocněl, jmenoval za svého nástupce Beneše, což se nesmírně dotklo Karla Kramáře. Svou kritiku začal článkem Buď proklet krysa M!, které přecházela snaha o omezení prezidentských pravomocí. Nejvýrazněji se rozpor projevia ve sporu o 28. říjen. Otázkou bylo, kdo se více zasloužil o vznik samostatné republiky. Masaryk byl opět obviňován z válení se po hotelích, zatímco představitelům domácího odboje hrozila smrt. Klerikálové požadovali účty zahraničního odboje. Dalším konfliktním tématem byl Husův den, jež se stal díky Masarykovi státním svátkem. Papežský nuncius opustil Československo a na 2 roky byly zmraženy vztahy s Vatikánem. Masarykovi se podařilo odhalit a předejít puči, o který se měl pokusit fašista Gajda. Na Masaryka byl opakovaně vystaven snahám o atentát Gorgulova(který později zabil francouzského prezidenta). Zajímavou snahou bylo obrátit proti Masarykovi jeho vybrané chování, kdy byl nařčen, že jeho matka měla poměr s nějakým šlechticem a Masaryk je levoboček. Samozřejmě se objevily pomluvy o židovském původu Masaryka. Silným argumentem pro Kramářovskou opozici byla hospodářská krize. Nejsnadnější bylo obvinit Masaryka. Stav ještě zhoršila událost, kdy bylo stříleno do stávkujících dělníků. Příslušného ministra Masaryk odvolal. Masaryk také pozoroval, kritizoval a varoval před nacismem. Československo bylo ostrůvkem demokracie a cílem mnoha emigrantů z Německa. O státním svátku 28. října tak vyjel v čele armádní přehlídky, stařec na koni, na protest proti nástupu Hitlera v Německu. Masaryk byl zvolen znovu prezidentem, přestože jeho zdravotní stav byl už dost kritický, musel proto po pouhém roce abdikovat. V roce 1937 zemřel Kramář, Šalda i Pekař. 14. Září 1937 zemřel Masaryk. 4.2 Po smrti proklet Americké noviny psaly o ztrátě hrdiny. Thomas Mann psal, že kdyby byli v Evropě čtyři Masarykovi podobní, tak by se její dějiny vyvíjeli výrazně lépe. G. B. Shaw psal, že jiného než Masaryka, by v čele Spojených států evropských neviděl. Po Mnichovském diktátu byl Masaryk obviňován z nezdařeného experimentu, z popření vlády Boha na zemi a kdo ví čeho ještě. Za druhé světové války byl Masaryk zakázán, po válce měl chvíli prostor, než ho opět zakázali komunisté. A dnes, si čtete tuto práci.

27 5. Závěr K formě práce. Když jsem s prací začínal, chtěl jsem použít nějakou stručnou životopisnou literaturu jako základ, na který budu navazovat dalšími přesnějšími informacemi. Tomuto popisu nejlépe vyhovoval Ano, Masaryk od Mahlera. Je zjevné, že autor Masarykovi straní, proto jsem se snažil využít jen fakta. Myslel jsem si, že postupně práci budu doplňovat fakty se zaměřením na veřejné mínění ovšem jak jsem si půjčoval různé knížky, zjistil jsem, že se většinou zabírají jinými tématy. Je spousta literatury o legiích, obrovské množství o politice první republiky nebo o Masarykově filozofii. Většina literatury, mě osobně obohatila ovšem pro moji práci měla jen poměrně zanedbatelný přínos. Během psaní se tak stal hlavním zdrojem informací internet, i když se velmi často jedná o odkazy na určitou část nějaké knihy. Postupným rozrůstáním navíc práce nabrala dostačující obsah a naplnila i snahu poznat cestu od drzého Tomáše k Osvoboditeli Masarykovi. I když jsem si svou práci představoval docela jinak určitě je pro mě přínosem. Během práce o Masarykovi jsem zjistil, jak obtížné je zaměřit se na část jeho života nebo činnosti. Pravděpodobně je to tím, že jsem se této osobnosti věnoval poprvé. Od začátku jsem byl velmi překvapen a ohromen Masarykovou osobností. Například představa mladého Masaryka, který se brání pohrabáčem řediteli gymnázia mě nejen pobavila, zároveň důvod této situace tedy nezlomná touha Masaryka v mém věku po pravdě se mě přirozeně dotkla. Bylo mi radostí pozorovat Masarykův život, který je velmi inspirativní. Masaryka mnohokrát zachránilo štěstí, i když on sám by řekl, že to byla Prozřetelnost Boží. Celý jeho život je protknut zásadami ze studentských let: Nic není velké, co není pravdivé; Vědění je moc; Pravdou k právu. Pročítal jsem knihy, které jen dál rozváděly tyto myšlenky, nebo je popisovali. Pro mě ovšem bylo důležité, jak se Masaryk s takto pravdivými, moudrými tudíž i těžko prosaditelnými myšlenkami, protloukal životem ba co víc, jak je lidsky i politicky prosazoval. Využíval pedagogických přednášek, vzdělával pomocí časopisů, debat s kolegy, studenty, osobnostmi, politiky. Jeho pokrokovost přirozeně narážela na pověry, předsudky, maloměšťanství. Právě tyto negativní reakce jsou důležitou částí mé práce. Ukazují, že pokrok není možný bez odporu. A tato myšlenka je pro mě osobně velmi hodnotný výsledek této práce celá filozofie Masaryka mě zásadně ovlivnila a obohatila. Přirozeně jsou záležitosti, ve kterých bych byl s Masarykem v rozporu což je vzhledem k 140letému rozdílu pochopitelné.

28 5.1 Resumé Masaryk s life is quite inspiriting and I am very happy that I found his undeniable characteristics which are described in three sentences from his studies: With truth to law; Nothing is great, what is not true and Knowledge is power. His work combines education and statesmanship, philosophy and will to fight against injustice, babbittry and make-believe. These fights enrich my life. In this work I used first of all Zdeněk Mahler s book Ano, Masaryk. I realized how many books are about Masaryk s faith, philosophy, work during First World War and his presidency. It was difficult to find information about earlier part of life and my working process was quite different than I supposed. My work is finished, but my relationship to Masaryk has started.

29 6. Zdroje, použitá literatura MAHLER, ZDENĚK - Ano, Masaryk, 2. vyd. Praha, Primus, 2002, str. 93, ISBN HERBEN, JAN - T. G. MASARYK, výtah: Barbora Schmeidlerová: Sociálně politické zápasy Tomáše Garrigua Masaryka za Rakouska, diplomová práce name=news&file=article&sid=2272&mode=thread&order=0&thold= name=news&file=article&sid=2271&mode=thread&order=0&thold= ČAPEK, KAREL. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1969.s. 151

30 7. Přílohy Příloha č. 1 Leopold Hilsner v době svého zatčení 4 Příloha č.2 - Karikatura T. G. Masaryka s Židem z období Hilsnerovy aféry 4

31 Příloha č.3 - Vděční Jihoslované pořídili v Záhřebu dne 17. dubna 1909 tuto fotografii, opatřili ji svými podpisy a věnovali svému ochránci T. G. Masarykovi 4 Příloha č.4 množství publikací o Masarykovi/od Masaryka/ posmrtně od Masaryka/ v angličtině

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná 1/1 1918-2008 Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu Vznik Československa a cesta do Evropy slovem i obrazem která je podpořena odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_32 Češi rukovali do I. sv. války

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJEN Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJNA 1918 27. října 1918 vyjádřila vídeňská vláda ochotu jednat o mírových podmínkách navržených americkým prezidentem Woodrow Wilsonem. Tato zpráva se rychle dostala

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

JAK PODVÁDĚT PŘI VOLBÁCH ČESTNĚ!

JAK PODVÁDĚT PŘI VOLBÁCH ČESTNĚ! JAK PODVÁDĚT PŘI VOLBÁCH ČESTNĚ! Doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Ústav aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT Na Florenci 25 110 00 Praha 1 e-mail: becvamar@fd.cvut.cz I. Politická situace v Bulharsku

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více