ŢIVOTOPIS. Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta. TU Brno, Technologická fakulta Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŢIVOTOPIS. Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta. TU Brno, Technologická fakulta Zlín"

Transkript

1 ŢIVOTOPIS Pracovní náplň: odpadové hospodářství 1. Příjmení: Černík 2. Jméno: Bohumil 3. Datum narození: Národnost: česká 5. Stav: ţenatý 6 Vzdělání: Od (měsíc/rok) - do 10/2003 Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta probíhá Od (měsíc/rok) - do 9/1993-6/1994 Od (měsíc/rok) - do 9/1983-6/1984 Od (měsíc/rok) - do 9/1972 to 8/1977 TU Brno, Technologická fakulta Zlín PDC in Environmental Management and Cleaner Production in Industry Česká zemědělská univerzita, Fakulta ekologie a tvorby krajiny Kostelec nad Černými lesy Racionalizace spotřeby materiálů a energií v průmyslu Vysoká škola chemicko-technologická Inţenýr chemie 7. Jazykové schopnosti: (hodnocení od 1 do 5 - nejlepší je 1) Jazyk Číst Mluvit Psát český slovenský německý anglický ruský 2 3 3

2 8. Členství v odborných společnostech: International Solid Waste Association (ISWA) (em) Česká společnost pro ţivotní prostředí (ČSŢP) (em) Asociace manaţerů čistší produkce (AMCP) 9. Další schopnosti: PC (Word, Excel,Maya) 10. Současné postavení: ţivnostník - majitel konzultační firmy ENZO 11. Délka posledního zaměstnání (roky): Reference: Spolupráce na projektu: Vstupní hodnocení moţností inovací udrţitelné spotřeby a výroby a návrhu inovačního projektu, ENVIROS,, 2008 Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje MŢP ČR SL/7/102/05: Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti, PřF UK v Praze, Spolupráce na projektu: EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšovaní konkurenceschopnosti, Eco-trend,, ESF/JPDIII CZ / /4064, Spolupráce na projektu: Kritéria posuzování sluţeb v odpadovém hospodářství pro zajištění plnění POH ČR, SLEEKO,, 2007 Kvantitativní a kvalitativní charakteristiky ţivnostenských odpadů v ČR (EKO-KOM, ) Environmentální výrobkové deklarace (EPD) 4 elektrospotřebiče (2005) Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů v krajích - Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký (Krajské úřady, EKO-KOM, ) Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje MŢP ČR 720/5/03 Výzkum moţností zvýšené recyklace papíru, plastů, skla a neţelezných kovů s ohledem na legislativu EU, PřF UK v Praze, Plány odpadového hospodářství krajů Zlín, Pardubice, Hradec Králové, Liberec (Krajské úřady, ) Spolupráce na Plánu odpadového hospodářství ČR, Krajské koncepce odpadového hospodářství - Pardubice, Hradec Králové, Liberec (Krajské úřady, ) Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje MŢP ČR 720/4/01 Recyklační programy PřF UK v Praze, Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje MŢP ČR 720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu LCA studie v odpadovém hospodářství PřF UK v Praze, Spolupráce na Projectu REC Odpadové hospodářství v zemích střední a východní Evropy: Současný stav a výhledy (DHV, ) Spolupráce na Projektu PHARE CZ Implemantation/Investment Strategies for EC Waste Directives (AEA Technology, ) Návrh Národní koncepce hospodaření s komunálním odpadem (spolupráce na projektu Ministerstva ţivotního prostředí, 2000) Spolupráce na zavádění čistší produkce v Rusku (projekt UNIDO, )

3 Návrh a realizace Integrovaného systému odpadového hospodářství v regionu Jiţní Čechy a příprava výstavby spalovny komunálního odpadu České Budějovice ( ) Průzkum trvalých efektů projektů čistší produkce ve 22 podnicích ČR (České centrum čistší produkce, 1999) Návrh variant cílů a trendů nakládání s odpady a porovnání s trendy v EU (spolupráce na projektu Ministerstva ţivotního prostředí ČR, 1998) Spolupráce na zavádění čistší produkce v Chorvatsku a Uzbekistanu (projekt UNIDO, ) Průzkum moţností vyuţití separovaných sloţek komunálního odpadu (spolupráce na projektu Ministerstva ţivotního prostředí ČR, 1997) Projekty čistší produkce (EPH Jablunkov, KOH-I-NOOR, SYNTHESIA Pardubice, TS Zlín, CAESAR CRYSTAL Světlá nad Sázavou, TRUSTFIN Vsetín)( ) Koncepce odpadového hospodářství České republiky (spolupráce na I. verzi, 1994) Programy odpadového hospodářství obcí (Sokolov, Šternberk, Osoblaha, 2) a okresů (Nový Jičín, Plzeň-město)( ) Vývoj technologie třídění komunálního odpadu ( ) Výzkum sběru, úpravy a recyklace druhotných surovin ( ) 13. Odborné zkušenosti v zahraničí: Chorvatsko: PROJECT CAPACITY BUILDING OF CLEANER PRODUCTION IN CROATIA Implemented by: UNIDO/UNEP Programme for establishing national CP centres Financed by: Multiratelal Development Assistance Programme of the Czech Republic Project period: Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague (project manager Ing. Z. Horsák) Organizing Cooperation: APO-Hazardous Waste Management Agency (Damir Subasic) Basic Strategy: training of trainers and developing and demonstration projects in enterprises - LABUD Zagreb, SIPRO Umag, CIMOS Buzet, PAZINKA Pazin, HERBOS Sisak, PLIVA Zagreb, SAPONIA Osjek) Position: consultant Uzbekistan: INTRODUCTION OF CLEANER PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE CLEANER PRODUCTION PROGRAMME FOR UZBEKISTAN Implemented and financed by: UNIDO project DP/UZB/95/C10 Project period: Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague (project manager Ing. B. Navrátil) Organizing Cooperation: United Nations office in Uzbekistan (B. Burkhanov) and GOSKOMPRIRODA (A. Chabibulajev) Basic Strategy: training of trainers and developing demonstration projects in enterprises - MUBAREK I, MUBAREK II, PAMUK, SHURTAN, TRACTOR, LAKOKRASO, UZKTZM, SUT Position: consultant Rusko: CLEANER PRODUCTION INTEGRATED PROGRAMME OF RUSSIA Implemented and financed by: UNIDO project XP/RUS/99/042/11-51 Project period: Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague Organizing Cooperation: ANIPIGAZ Astrakhan (Y.I.Kruglov) Basic Strategy: training of trainers and developing demonstration projects in OOO ASTRACHANGAZPROM Astrakhan

4 Position: project manager (special service agreement No /TS) 14 Přehled zaměstnání: Od (měsíc/rok) - do 3/ nyní ENZO majitel (hpv) poradenská a vydavatelská činnost v odpadovém hospodářství Od (měsíc/rok) - do 12/1991-3/1992 Česká inspekce ţivotního prostředí - divize odpadů inspektor kontrola podniků Od (měsíc/rok) - do 1/ /1991 Ostrava UNIGEO Ostrava projektant sluţby v odpadovém hospodářství pro obce a regiony (sběr, recyklace, skládkování) Od (měsíc/rok) - do 1/ /1990 Kutná Hora Ústav nerostných surovin Kutná Hora výzkumný pracovník vývoj technologie třídění komunálního odpadu Od (měsíc/rok) - do 11/ /1987 Výzkumný ústav místního hospodářství vedoucí oddělení druhotných surovin výzkum sběru, úpravy a recyklace druhotných surovin

5 Od (měsíc/rok) - do 10/ /1980 ČKD DUKLA projektant projekty spaloven odpadů Od (měsíc/rok) - do 02/ /1972 Pardubice VCHZ SYNTHESIA Pardubice dělník Provozní chemik 15. Jiné (publikace) Vstupní hodnocení moţností inovací udrţitelné spotřeby a výroby a návrhu inovačního projektu, ENVIROS,, 2008 Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel, Agrospoj,, 2001 Příručka pro obce o systému nakládání s odpady, EKO-KOM,, 1998 (ISBN ) Návod a projektové podklady pro výstavbu sběrných dvorů (OBORD),, 1998 (ISBN X) Katalog českých a slovenských firem v oblasti odpadového hospodářství SOS ODPADY (1992, 1993, 1994, 1995, 1996; ISBN , , ) Omezování vzniku odpadů - čistší produkce (překlad A. Amundsen: Miljoteknologi og renere produksjon, 1995, ISBN (norsky), (česky)) Technický diář pro ekology (1994, 1995, 1996, 1997) Příručka zacházení s tuhým komunálním odpadem (spolupráce, 1990, ISBN )

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 151 157 ISSN 1335-0285 MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR Jiří Kalina, Jiří Hřebíček Centrum pro výzkum toxických

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí Integrované systémy řízení jakosti, environmentálního managementu a BOZP, legislativní požadavky, ověřování emisí skleníkových

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Diplomová práce Bc. Josef Ţid Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH

PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Supportive Enterprise Infrastructure in Selected

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Mechanicko biologická úprava odpadů:

Mechanicko biologická úprava odpadů: (i) INFORMAČNÍ LIST Mechanicko biologická úprava odpadů: významný příspěvek k recyklaci a materiálovému vyu žití odpadu Zatímco sousední země, jako jsou Německo a Rakousko, využívají polovinu i více svých

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad Produkce živnostenských odpadů v ČR Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz, č.t.: 274 818 715, www.kotoulova.cz Ing. Bohumil Černík, ENZO, Rezlerova 310, 109 00

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Výroční zpráva o veřejné podpoře v České republice za rok 2000 Říjen 2001 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 8 2.1 Podpory poskytované ze Státního fondu životního prostředí...8 2.2 Nakládání s radioaktivními

Více