42. SETKÁNÍ 5. října 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "42. SETKÁNÍ 5. října 2013"

Transkript

1 ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 42. SETKÁNÍ 5. října 2013 zapsala: Michaela Palátová kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Přednášky Výuka vidu v kurzech češtiny jako cizího jazyka - PaedDr. Ilona Kořánová vyjadřování změny stavu v češtině Příspěvek k metodice výuky slovesného vidu jakým způsobem se vid popisuje charakteristika 2 dimenze času a kvality sémaziologický přístup převládá vzniká koncept vidové dvojice jeden člen má příznak, druhý je bezpříznakový vidové dvojice na základě podobnosti formy psát napsat (prostě perfektizační význam), malovat namalovat neexistuje napisovat není potřeba sekundární imperfektivizace podepsat v jiných jazycích není žádný společný etymologický základ Stavy a jejich změny: kdo jsme, co cítíme a prožíváme, co víme, co děláme se svým tělem, jak se náš stav v čase proměnil mluvčí potřebuje tyto fáze vyjádřit v co nejdřívější fázi svého vyjadřování Vendlerovy typy slovesných významů 1) Stav State stav se nemění v čase, je statický, má trvání a nemá koncový bod, není ohraničený 2) Aktivita Activity aktivita vyjadřuje vývoj v čase, je to dynamická událost nebo proces, má trvání, není ohraničená, nemá koncový bod 3) Dosažení něčeho Je to rovněž proces, ale vyjadřuje změnu stavu, výsledek, který je okamžitý, čili vyskytne se jen v jednom časovém bodě, je to proces časově ohraničený Jak se řekne česky, že jsem něco nevěděl a teď to vím? nejsem/nevím - jsem/vím 1

2 Sémantické stavy 1. Mentální stavy spojené s poznáním/věděním Nevědět vědět Nevědět - dozvědět se - vědět přechod ze stavu nevědění do stavu vědění Nevědět - vzpomenout si - vědět, nepamatovat si vzpomenout si pamatovat si Nejde o formální podobnost, sémanticky změnu však vyjádříme Vzpomenout si oživit nepamatovat si zapamatovat si pamatovat si nevědět uvědomit si vědět stav nepochopení do stavu pochopení vědět zapomenout nevědět neznat poznat znát formální základ je stejný nevědět dozvědět se vědět měli bychom se zajímat o dvě dimenze čas a kvalit Kvalitativní změna dozvědět se okamžitost perfektiv 2. Stavy spojené se smyslovým vnímáním a prožíváním vidět, slyšet, cítit milovat nevidět (moře) uvidět (moře) vidět (moře) neslyšet (hlasy) uslyšet (hlasy) slyšet (hlasy) nemilovat zamilovat se milovat formální různost zamilovat se prepozice a genitivní vazba gramatikové vedou spory, co je vidová dvojice kvalitativní změna mezi dvěma stavy dva různé případy užití perfektiva okamžitá kvalitativní změna, počátek děje, který dále trvá neslyšet uslyšet slyšet završení předchozího stavu necítit pocítit cítit ne vždy potřebujeme trojici, někdy stačí dvojice kvalitativní změnu umocňují signální slova /TAM (Temporal Aspectual Markers) najednou, okamžitě, hned, naráz, rázem poznal, dozvěděl se, uslyšel, pocítil nevědět - hned vědět - vědět nepotřebujeme perfektivum, změna často vyjádřena signálním slovem Přišel jsem tam a HNED jsem věděl, že se mi tam bude líbit. Najednou jsem viděl, jak moc mi na ní záleží. signální slovo stačí, abychom vyjádřili změnu 3. Stavy spojené s emocemi a fyzickými potřebami nemít hlad dostat hlad mít hlad nemít žízeň 2

3 kvalitativní změna dostat a. Existenční stavy nebýt zpěvačka stát se zpěvačkou být zpěvačka nebýt maminka stát se maminkou být maminka b. Stavy spojené se změnou (tělesné) pozice stát - položit(se) - ležet ležet - postavit(se) - stát stát - posadit(se) - sedět vztah mezi stát postavit, stát položit - z hlediska komunikačních velice důležité upozornit studenty průběh kvalitativní změny stavu (postupný proces) Poznámky na závěr kvalitativní změna stavu může být hodnocena pozitivně nebo negativně perfektivum dosažení něčeho, okamžitý výsledek stav- proces okamžité změny stav posun zleva doprava na časové ose je zcela základní, z hlediska znalosti studentů primární teprve posun horizontálně vertikální vyjadřuje úplný průběh důležitější je umět vyjádřit nejprve kvalitativní změnu neznat poznat znát pak se zaměřit na vyjádření postupnosti průběhu změny neznat poznávat poznat znát výuka od vidových aspektů k tvorbě vidových dvojic Diskuze: 1) Helena Confortiová poznámky k tématu s čím souhlasí, s čím ne dvojice slyšet uslyšet, vidět uvidět - změna stavu nevědět vzpomenout si vědět - nemůžu si vzpomenout, když jsem to nevěděl 2) Lída Holá signální slova námět na příští přednášku námět do výuky do jaké míry je to využitelné pro výuku vidu Ilona Kořánová publikace Čítanka s přílohou Imperfective verbs a and related signal words charakteristika signálních slov + příklady, Perfecive verbs and related signal words další příloha 3

4 Dva vyučující na jedné lekce přínos, nebo komplikace? A pro koho? - Mgr. Kateřina Kunová nejprve vysvětlení, že se jedná opravdu o přítomnost dvou lektorů na jedné lekci Program přednášky: 1) Teoretická část 2) Terminologie, modely týmového vyučování 3) Praktická část 4) Týmové vyučování v rámci praxe UČCJ, nízkoprahové kurzy CIC 5) Výběr spolulektorů, očekávání 6) Plánování, příprava 7) Lekce role 8) Zpětná vazba 9) Pozitivní a negativní zkušenosti (jak) lze negativním předejít? 10) Shrnutí doporučení 1) Teoretická část: Hledání vhodné terminologie Nedostatek odborné literatury (+ v našem případě: jazyk + čjc) Pedagogika pro učitele Vonková (in Kasíková, Vališová aj., 2011, s. 181) 2) Terminologie, modely týmového vyučování Týmové vyučování jedna z organizačních forem vyučování, počátek 60. Léta USA (team teaching) Spolupráce několika učitelů, mnoho podob Co teaching, tandem (teaching) Modely týmového vyučování 5-6 modelů klasické, doplňující, paralelní (rozdělení třídy na dvě části), rozdělená třída 3) Praktická část Praxe studentek oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka 4) Týmové vyučování 8 lektorek, různá délka této praxe (semestr 4 semestry) zkušenosti s více jak 1 spolulektorkou 50 minutový rozhovor Otázky okruhy: výběr, očekávání, plánování, (ne) spokojenost s čím, doporučení, 5) Výběr spolulektorů 6) Plánování a příprava lekce práce doma, komunikace přes , společná práce 7) Lekce role 8) Zpětná vazba potřeba zpětné vazby- náslechy, účast na setkáních 4

5 9) Pozitivní zkušenosti a negativní zkušenosti pozitivní zkušenosti/dojmy: opora zejména na začátku jiný náhled, rozvoj dovedností lekce je živější, zábavnější usnadnění přípravy většinou zlepšení/utužení vztahu negativní zkušenosti/dojmy: spolulektorka zanedbává přípravu vše dělá jedna spolulektorka má mezery ve znalostech! kontrola spolulektorka utlačuje přijetí nechtěné role zklamání, vztek, frustrace konflikty reakce, řešení (?) domluva změna (ideální případ) NPK CIC: Změna spolulektora rezignace (zejm. obava z narušení kamarádského vztahu) nárůst konfliktů situace se zhoršuje, patrné i na lekci 10) Doporučení: spolupráce zodpovědnost, nejedná se o soutěž nikdy se nehádat před studenty brát to jako zkušenost závěr: nová zkušenost, doplňování se, podpora, lekce je dynamická, žádoucí při větším počtu studentů, vliv: (ne)dobrovolný výběr spolulektora, (ne)možnost ukončení spolupráce, nevyhovuje to každému (povinné/nepovinné) Diskuze: 1) Jaskmanická: a) K dalšímu výzkumu by nám pomohly poznatky ze školy Montessory b) Názory romských asistentů c) Má zkušenost s workshopy ve dvou d) Problém placení e) Byla přítomna na náslechu CIC ať si sedne třetí nezávislá osoba a zjistí, jak studenti reagují M. Kunová: a) a b) není náš případ, d) ano, často je to prodělečné, e) nízkoprahové kurzy pozitivní reakce na co? Na téma, ale na osoby ne. 5

6 2. Aktuality Marie Poláčková představila rozrůstající se činnost AUČCJ projekty. M. Poláčková představila nové projektové manažery P. Pytlíka a T. Kubala. poslední projekt, do kterého se AUČCJ zapojila projekt s Masarykovou univerzitou. Slovo předáno M. Friedlové, která představila projekt Czech online projekt první svého druhu, mezinárodní. Cílem projektu online výukové prostředí úrovně A1-A2, B1 zaměřené na lékařské prostředí, vyjmenování partnerů, objem 326 tis. Eur. Až bude portál hotový, bude zdarma a k dispozici portál pro samostudium. Josef Zemek si připravil zajímavé odkazy týkající se češtiny pro cizince: - - NIDV chystá příručku Mnohojazyčná lingvistická terminologie - Portál 3. Prezentace učebnic a učebních materiálů Pavel Pečený a kol.: Připravujeme se k Cerfitikované zkoušce z češtiny úroveň B1 Certifikovaná zkouška z češtiny cvičná sada tří variant testu, doplněná metodickými radami. Publikace, která pomůže nacvičit si strategii zkoušky. Učebnice obsahuje 8 kapitol. Všechny varianty testů jsou opatřeny i nahrávkami, scénáři poslechu a klíčem. V příštím roce by měla vyjít sada A2 a B2. Autor věnoval jeden výtisk knihovně AUČCJ. Marie Boccou Kestřánková a kol.: Čeština pro cizince. Úroveň B2 Celek je rozdělen na 3 části učebnice, cvičebnice, MP3. Vhodná pro všechny národnosti. Nejde o nácvik na určitý formát zkoušky. První lekce je úrovně B1, pak již následuje úroveň B2. Není vhodná pro děti, pro specifické skupiny rovněž ne. Vhodná pro práci ve skupinách. Kniha obsahuje oproti B1 gramatické tabulky, ukázky z filmů, písničky, aktivity před a po. Každá lekce má 10 podčástí. Helena Confortiová a kol.: Češskij jazyk Čeština pro rusky hovořící Učebnice s MP3 pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Lekce 1-5 je věnována fonetice. Lekce 6-20 obsahuje úvodní text, slovíčka, poznámky, lexikální cvičení (k textům), gramatika: výklad a přehled. V každé lekci víc gramatických jevů. Po probrání 6

7 jednoho jevu následují cvičení jednotlivé části gramatického výkladu. Dále učebnice obsahuje: konverzační témata, informace o ČR, upravené ukázky z literatury, nahrávky, klíč, slovníček Č-R. Autorka věnovala jeden výtisk knihovně AUČCJ. Ladislav Kaska: Čeština pro začátečníky Autorovi chybělo v klasických učebnicích spousta učiva, proto začal psát svou vlastní učebnici. Kniha byla psána postupně, 7 let ji autor zkoušel (11 x prošlo studenty). Vyzkoušeno na studentech všech jazykových skupin. Kniha obsahuje 21. lekcí a je rozdělena na dvě části. Obsahuje pouze základní gramatiku např. deklinace cizích slov chybí. V prvních šesti lekcích chybí asimilace znělosti. Přílohou je červená průhledná fólie, která slouží k procvičování deklinace. V knize se nachází kolem 550 cvičení. Přílohou je audio klíč. 4. Přednášky Osvojování cizího jazyka u dětí psycholingvistická perspektiva- Mgr. Linda Doleží, Ph. D. imitace představení dialogu dětské řeči dítě něco imituje, ale potřebuje i něco navíc, ne pouze imitaci schéma teorie Nativisté x funkcionalisté N. maturační (diskontinuitní přístupy) a N. kontinuitní přístupy hypotéza silné kontinuity, hypotéza slabé kontinuity Funkcionalisté kognitivní gramatika, konstrukční gramatika, metoda socializace, konekcionismus Chomsky jazyk pro něj není chováním, jazyk je samostatný autonomní systém a my máme pro něj vrozené předpoklady (univerzální gramatika) proces akvizice se často nazývá jako proces růstu hypotéza kritického období pokud se dítě nenaučí svému mateřskému jazyku do určitě doby, tak už se jej nenaučí nikdy (začátek puberty) percepce a produkce porozumění a produkce ukázky v souvislosti s věkem osvojování cizího jazyka: učíme děti druhý jazyk, které již zvládly svůj mateřský jazyk hypotéza kritického období první promluvy v cizím jazyce gestikulace, nemá rádo mluvit ve skupině, telegrafická řeč rozdíly: vstupují do hry např. talent, osobnost Paradisová (2009) - lexikon, morfosyntax, zdroje rozdílů: motivace, talent, osobnost, typologie L1, věk, socioeknomický status, kvalita a kontext L2 inputu - porozumění akvizici cizího jazyka u dětí je zásadní pro kompletní porozumění Swartzová - jazykový instinkt L2 7

8 - výzkumník: Shall we play with your toys? / Budeme si hrát s tvými hračkami? - dítě: Yes, toys play. Ano, hračky hrát. (Haznedar, 1995) - dítě v počátečních fázích používá slovosled svého jazyka - přímý přístup jde přes svůj mateřský jazyk - nepřímý přístup nejde přes svůj mateřský jazyk neurolingvistika - žádný rozdíl v aktivitě Wernickeovy oblasti, rozdíly v aktivitě v Brocově oblasti v závislosti na věku L2 Faruji (2011) shrnuje dosavadní studie, zdůrazňuje pravou hemisféru pro osvojování jazyka v případě cizího jazyka pravá hemisféra - přehodnocení tradičních konceptů, pravá hemisféra klíčová při L2 akvizici, funkční rozdělení Brocovy oblasti do tří regionů fonologie, sémantika, syntax, psycholingvistický přístup Vzdělávání žáků cizinců na naší základní škole- Mgr. Helena Meluzínová škola, která se zaměřuje na výuku dětí cizinců Vzdělávací program škola bez hranic vychází z myšlenek daltonské výuky (volnost, samostatnost a spolupráce) princip výuky děti si volí úkoly, které by rády dělaly učitel má větší možnost individuálního přístupu ke každému žáku profilace jazyková škola s výukou češtiny pro žáky cizince a s výukou ukrajinštiny v současné době se na škole vzdělává 230 žáků celkem 100 žáků z 27 států 79 žáků z třetích zemí 21 žáků z Evropské unie Ukrajina, Vietnam, Arménie, Čína, Brazílie, Španělsko, Portugalsko děti musí projít přijímacím řízením: 1) žádost o přijetí 2) doklady dítěte s ID údaji 3) doklady o předchozím vzdělávání 4) o zařazení rozhoduje ředitelka školy na základě předložených dokumentů žáky-cizince začleňují do běžných tříd ve všech ročnících pro každého žáka je zpracován výukový plán českého jazyka se zaměřením na jejich jazykovou úroveň Evropský referenční rámec cizích jazyků přizpůsoben podmínkám základní školy. Úrovňové stupně: A0, A1, A2, B1, B2, C1 A0 nemluví vůbec, A1 slova, A2 používá věty bezplatná výuka českého jazyka žáků cizinců z EU a TZ (MŠMT) odpolední jazykový kurz / 70 hodin 3hod/týden EU, 3 hod/týden TZ studenti dané školy + žáci z jiných škol smíšené skupiny /1.-9. ročník/ nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ 4hod/týdně berou si děti z výuky a učí se s nimi 8

9 projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 (MV/TZ) jazykové kurzy v odpoledních hodinách 6 hodin českého jazyka týdně po celý rok intenzivní kurz v dopoledních hodinách 2 hodiny českého jazyka denně po celý rok intenzivní prázdninový kurz 2 týdny, 4 hodiny denně příprava na výuku vlastní pracovní listy, které obsahují obrázek a český ekvivalent, klasická témata z běžného života, obrázková zásoba hlavní cílem je slovní zásoba ukázka fotografií z výuky Přechod vietnamského školáka na českou ZŠ - Prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc. zkušenosti z praxe žák z Vietnamu - 10 let 4. třída ve Vietnamu A0-C1 na konci ročníku nejlepší žák školy druhý žák rovněž úroveň A0 13 let, minimálně motivovaný srovnání: první žák motivovaný x druhý žák nikoliv nejlepší je žáka A0 dát mezi stejně staré děti společné zájmy neexistuje lepší metoda dle zkušeností než kolektiv v kolektivu probíhají procesy, které se neustále opakují děti si v kolektivu snadno osvojí normu rychle a správně preferuje se vytváření sítí kamarádství v těchto sítích se učí uplatňovat to, co pochytí ve společenstvích Diskuze: 1) D. Macháčková na H. Meluzínovou Nedostatek materiálů pro žáky cizince, je možné je někde zakoupit? H. Meluzínová - Není možné je zakoupit, nechá AUČCJ 1 výtisk 2) Otázka na L. Dolejší: Je v pořádku, když dítě si drží strukturu, můžu počítat s tím, že s vývojem se to zlepší nebo tomu máme nějak pomoci? Dolejší: Role opravování nehraje žádnou roli Vaše osobní zkušenosti? Dolejší: Netlačit na pilu, určitě věřit ve schopnosti, které ještě mají (nasávací schopnosti) 3) Petra Zdravá české děti - integrující se do německé školy rok se integrují, pokud jsou schopny se integrovat -do normální školy, pokud ne - zůstávají v integrační škole 9

10 H. Meluzínová na škole by chtěli prosadit alespoň nultý ročník, kde by si osvojili češtinu, ale je to otázkou financí Marie Poláčková ukončila oficiální část setkání a pozvala všechny účastníky na další setkání. Téma sociolingvistika, výuka odborné češtiny (7. prosinec) 5. Workshopy Výuka cizího jazyka u předškoláků- Mgr. Linda Dolejší, Ph. D. 9 účastníků, Dolejší má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny předškolního věku, mladší děti dělají velké pokroky jeden po druhém říká, jaké zkušenosti má nebo nemá, Struktura lekce: a) rutina začátek/konec lekce, důležité zavést b) loutka Miky jim řekne Hi, mají menší problém komunikace s loutkou, může pomoci c) prostorové ukotvení např. barevný koberec na sezení, skupina 4-8 dětí (5-6 ideální) d) zapojení všech smyslů pohyb, důležité e) bohatost a různost materiálů a aktivit f) maximální vystavení se cílovému jazyku během lekce i mimo ni g) časové omezení max. 45 min. h) kázeň i) velké věkové rozpětí 0-5/6 Tipy: a) použij vhodné aktivity, zapoj děti b) vysvětli a ukaž c) hry a soutěže potřeba rozmyslet si to, zjistit, kde co kde funguje d) výtvarničení a výstavka výstava děl, které děti vytvořily e) laminuj vše dát do plastové fólie f) čím méně učíš, tím více se děti naučí pocit hry, víc než role učitele Jaký jazyk? Oba přístupy, záleží i na metodickém přístupu recepce vs. produkce děti i při osvojování mateřského jazyka nejprve jazyk přijímají a teprve později produkují děti by měly mluvit 10

11 Aktivita č. 1: Aktivita č. 2: Aktivita č. 3: Skupina se postaví a dvojice a slepí se tím, co si vylosují, např. ušima, koleny, rameny, vnímá se všemi smysly hra na robota rychlosti obrázky a kostka - Skládání obrázků, zvířátková kostka dřevěné kostky suché zipy + obrázky Aktivita č. 4: Říkanka pokyny velice důležité zavést a používat - potom děti budou rozumět!!! Byl jednou jeden domeček, V tom domečku stoleček, Na stolečku mistička, V té mističce vodička, V té vodičce rybička, Spolkla nám ji kočička, Je tlustá jak kulička. názorné ukázky píseň Kočka leze dírou, Kočky od Svěráka pohádka Krtek a kalhotky video (fráze, dá se naučit spousta věcí) děti dostanou kalhoty a malují, zakroužkovat, která zvířátka děti viděly Použitá literatura: Dvořáková, H. (2009): Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Raabe, Praha. Fichnová, K., Szobiová, E. (2012): Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí: náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. Portál, Praha Holderness, J., Hughes, A. (1998): 100+ ideas for Children. Macmillan Musiol, M. Villarroel: My first English Adventure Nixon, C. Tomilison, M.(2001): Primary Activity Box Paul, D. (1996): Songs and Games for Children. Macmillan Publishers, Oxford Jazykové probuzení Mgr. Josef Zemek (workshop) 11

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Chyba! Chybný vložený objekt. Obsah: 1. Výchozí

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615. Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: MŠMT-39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více