42. SETKÁNÍ 5. října 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "42. SETKÁNÍ 5. října 2013"

Transkript

1 ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 42. SETKÁNÍ 5. října 2013 zapsala: Michaela Palátová kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Přednášky Výuka vidu v kurzech češtiny jako cizího jazyka - PaedDr. Ilona Kořánová vyjadřování změny stavu v češtině Příspěvek k metodice výuky slovesného vidu jakým způsobem se vid popisuje charakteristika 2 dimenze času a kvality sémaziologický přístup převládá vzniká koncept vidové dvojice jeden člen má příznak, druhý je bezpříznakový vidové dvojice na základě podobnosti formy psát napsat (prostě perfektizační význam), malovat namalovat neexistuje napisovat není potřeba sekundární imperfektivizace podepsat v jiných jazycích není žádný společný etymologický základ Stavy a jejich změny: kdo jsme, co cítíme a prožíváme, co víme, co děláme se svým tělem, jak se náš stav v čase proměnil mluvčí potřebuje tyto fáze vyjádřit v co nejdřívější fázi svého vyjadřování Vendlerovy typy slovesných významů 1) Stav State stav se nemění v čase, je statický, má trvání a nemá koncový bod, není ohraničený 2) Aktivita Activity aktivita vyjadřuje vývoj v čase, je to dynamická událost nebo proces, má trvání, není ohraničená, nemá koncový bod 3) Dosažení něčeho Je to rovněž proces, ale vyjadřuje změnu stavu, výsledek, který je okamžitý, čili vyskytne se jen v jednom časovém bodě, je to proces časově ohraničený Jak se řekne česky, že jsem něco nevěděl a teď to vím? nejsem/nevím - jsem/vím 1

2 Sémantické stavy 1. Mentální stavy spojené s poznáním/věděním Nevědět vědět Nevědět - dozvědět se - vědět přechod ze stavu nevědění do stavu vědění Nevědět - vzpomenout si - vědět, nepamatovat si vzpomenout si pamatovat si Nejde o formální podobnost, sémanticky změnu však vyjádříme Vzpomenout si oživit nepamatovat si zapamatovat si pamatovat si nevědět uvědomit si vědět stav nepochopení do stavu pochopení vědět zapomenout nevědět neznat poznat znát formální základ je stejný nevědět dozvědět se vědět měli bychom se zajímat o dvě dimenze čas a kvalit Kvalitativní změna dozvědět se okamžitost perfektiv 2. Stavy spojené se smyslovým vnímáním a prožíváním vidět, slyšet, cítit milovat nevidět (moře) uvidět (moře) vidět (moře) neslyšet (hlasy) uslyšet (hlasy) slyšet (hlasy) nemilovat zamilovat se milovat formální různost zamilovat se prepozice a genitivní vazba gramatikové vedou spory, co je vidová dvojice kvalitativní změna mezi dvěma stavy dva různé případy užití perfektiva okamžitá kvalitativní změna, počátek děje, který dále trvá neslyšet uslyšet slyšet završení předchozího stavu necítit pocítit cítit ne vždy potřebujeme trojici, někdy stačí dvojice kvalitativní změnu umocňují signální slova /TAM (Temporal Aspectual Markers) najednou, okamžitě, hned, naráz, rázem poznal, dozvěděl se, uslyšel, pocítil nevědět - hned vědět - vědět nepotřebujeme perfektivum, změna často vyjádřena signálním slovem Přišel jsem tam a HNED jsem věděl, že se mi tam bude líbit. Najednou jsem viděl, jak moc mi na ní záleží. signální slovo stačí, abychom vyjádřili změnu 3. Stavy spojené s emocemi a fyzickými potřebami nemít hlad dostat hlad mít hlad nemít žízeň 2

3 kvalitativní změna dostat a. Existenční stavy nebýt zpěvačka stát se zpěvačkou být zpěvačka nebýt maminka stát se maminkou být maminka b. Stavy spojené se změnou (tělesné) pozice stát - položit(se) - ležet ležet - postavit(se) - stát stát - posadit(se) - sedět vztah mezi stát postavit, stát položit - z hlediska komunikačních velice důležité upozornit studenty průběh kvalitativní změny stavu (postupný proces) Poznámky na závěr kvalitativní změna stavu může být hodnocena pozitivně nebo negativně perfektivum dosažení něčeho, okamžitý výsledek stav- proces okamžité změny stav posun zleva doprava na časové ose je zcela základní, z hlediska znalosti studentů primární teprve posun horizontálně vertikální vyjadřuje úplný průběh důležitější je umět vyjádřit nejprve kvalitativní změnu neznat poznat znát pak se zaměřit na vyjádření postupnosti průběhu změny neznat poznávat poznat znát výuka od vidových aspektů k tvorbě vidových dvojic Diskuze: 1) Helena Confortiová poznámky k tématu s čím souhlasí, s čím ne dvojice slyšet uslyšet, vidět uvidět - změna stavu nevědět vzpomenout si vědět - nemůžu si vzpomenout, když jsem to nevěděl 2) Lída Holá signální slova námět na příští přednášku námět do výuky do jaké míry je to využitelné pro výuku vidu Ilona Kořánová publikace Čítanka s přílohou Imperfective verbs a and related signal words charakteristika signálních slov + příklady, Perfecive verbs and related signal words další příloha 3

4 Dva vyučující na jedné lekce přínos, nebo komplikace? A pro koho? - Mgr. Kateřina Kunová nejprve vysvětlení, že se jedná opravdu o přítomnost dvou lektorů na jedné lekci Program přednášky: 1) Teoretická část 2) Terminologie, modely týmového vyučování 3) Praktická část 4) Týmové vyučování v rámci praxe UČCJ, nízkoprahové kurzy CIC 5) Výběr spolulektorů, očekávání 6) Plánování, příprava 7) Lekce role 8) Zpětná vazba 9) Pozitivní a negativní zkušenosti (jak) lze negativním předejít? 10) Shrnutí doporučení 1) Teoretická část: Hledání vhodné terminologie Nedostatek odborné literatury (+ v našem případě: jazyk + čjc) Pedagogika pro učitele Vonková (in Kasíková, Vališová aj., 2011, s. 181) 2) Terminologie, modely týmového vyučování Týmové vyučování jedna z organizačních forem vyučování, počátek 60. Léta USA (team teaching) Spolupráce několika učitelů, mnoho podob Co teaching, tandem (teaching) Modely týmového vyučování 5-6 modelů klasické, doplňující, paralelní (rozdělení třídy na dvě části), rozdělená třída 3) Praktická část Praxe studentek oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka 4) Týmové vyučování 8 lektorek, různá délka této praxe (semestr 4 semestry) zkušenosti s více jak 1 spolulektorkou 50 minutový rozhovor Otázky okruhy: výběr, očekávání, plánování, (ne) spokojenost s čím, doporučení, 5) Výběr spolulektorů 6) Plánování a příprava lekce práce doma, komunikace přes , společná práce 7) Lekce role 8) Zpětná vazba potřeba zpětné vazby- náslechy, účast na setkáních 4

5 9) Pozitivní zkušenosti a negativní zkušenosti pozitivní zkušenosti/dojmy: opora zejména na začátku jiný náhled, rozvoj dovedností lekce je živější, zábavnější usnadnění přípravy většinou zlepšení/utužení vztahu negativní zkušenosti/dojmy: spolulektorka zanedbává přípravu vše dělá jedna spolulektorka má mezery ve znalostech! kontrola spolulektorka utlačuje přijetí nechtěné role zklamání, vztek, frustrace konflikty reakce, řešení (?) domluva změna (ideální případ) NPK CIC: Změna spolulektora rezignace (zejm. obava z narušení kamarádského vztahu) nárůst konfliktů situace se zhoršuje, patrné i na lekci 10) Doporučení: spolupráce zodpovědnost, nejedná se o soutěž nikdy se nehádat před studenty brát to jako zkušenost závěr: nová zkušenost, doplňování se, podpora, lekce je dynamická, žádoucí při větším počtu studentů, vliv: (ne)dobrovolný výběr spolulektora, (ne)možnost ukončení spolupráce, nevyhovuje to každému (povinné/nepovinné) Diskuze: 1) Jaskmanická: a) K dalšímu výzkumu by nám pomohly poznatky ze školy Montessory b) Názory romských asistentů c) Má zkušenost s workshopy ve dvou d) Problém placení e) Byla přítomna na náslechu CIC ať si sedne třetí nezávislá osoba a zjistí, jak studenti reagují M. Kunová: a) a b) není náš případ, d) ano, často je to prodělečné, e) nízkoprahové kurzy pozitivní reakce na co? Na téma, ale na osoby ne. 5

6 2. Aktuality Marie Poláčková představila rozrůstající se činnost AUČCJ projekty. M. Poláčková představila nové projektové manažery P. Pytlíka a T. Kubala. poslední projekt, do kterého se AUČCJ zapojila projekt s Masarykovou univerzitou. Slovo předáno M. Friedlové, která představila projekt Czech online projekt první svého druhu, mezinárodní. Cílem projektu online výukové prostředí úrovně A1-A2, B1 zaměřené na lékařské prostředí, vyjmenování partnerů, objem 326 tis. Eur. Až bude portál hotový, bude zdarma a k dispozici portál pro samostudium. Josef Zemek si připravil zajímavé odkazy týkající se češtiny pro cizince: - - NIDV chystá příručku Mnohojazyčná lingvistická terminologie - Portál 3. Prezentace učebnic a učebních materiálů Pavel Pečený a kol.: Připravujeme se k Cerfitikované zkoušce z češtiny úroveň B1 Certifikovaná zkouška z češtiny cvičná sada tří variant testu, doplněná metodickými radami. Publikace, která pomůže nacvičit si strategii zkoušky. Učebnice obsahuje 8 kapitol. Všechny varianty testů jsou opatřeny i nahrávkami, scénáři poslechu a klíčem. V příštím roce by měla vyjít sada A2 a B2. Autor věnoval jeden výtisk knihovně AUČCJ. Marie Boccou Kestřánková a kol.: Čeština pro cizince. Úroveň B2 Celek je rozdělen na 3 části učebnice, cvičebnice, MP3. Vhodná pro všechny národnosti. Nejde o nácvik na určitý formát zkoušky. První lekce je úrovně B1, pak již následuje úroveň B2. Není vhodná pro děti, pro specifické skupiny rovněž ne. Vhodná pro práci ve skupinách. Kniha obsahuje oproti B1 gramatické tabulky, ukázky z filmů, písničky, aktivity před a po. Každá lekce má 10 podčástí. Helena Confortiová a kol.: Češskij jazyk Čeština pro rusky hovořící Učebnice s MP3 pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Lekce 1-5 je věnována fonetice. Lekce 6-20 obsahuje úvodní text, slovíčka, poznámky, lexikální cvičení (k textům), gramatika: výklad a přehled. V každé lekci víc gramatických jevů. Po probrání 6

7 jednoho jevu následují cvičení jednotlivé části gramatického výkladu. Dále učebnice obsahuje: konverzační témata, informace o ČR, upravené ukázky z literatury, nahrávky, klíč, slovníček Č-R. Autorka věnovala jeden výtisk knihovně AUČCJ. Ladislav Kaska: Čeština pro začátečníky Autorovi chybělo v klasických učebnicích spousta učiva, proto začal psát svou vlastní učebnici. Kniha byla psána postupně, 7 let ji autor zkoušel (11 x prošlo studenty). Vyzkoušeno na studentech všech jazykových skupin. Kniha obsahuje 21. lekcí a je rozdělena na dvě části. Obsahuje pouze základní gramatiku např. deklinace cizích slov chybí. V prvních šesti lekcích chybí asimilace znělosti. Přílohou je červená průhledná fólie, která slouží k procvičování deklinace. V knize se nachází kolem 550 cvičení. Přílohou je audio klíč. 4. Přednášky Osvojování cizího jazyka u dětí psycholingvistická perspektiva- Mgr. Linda Doleží, Ph. D. imitace představení dialogu dětské řeči dítě něco imituje, ale potřebuje i něco navíc, ne pouze imitaci schéma teorie Nativisté x funkcionalisté N. maturační (diskontinuitní přístupy) a N. kontinuitní přístupy hypotéza silné kontinuity, hypotéza slabé kontinuity Funkcionalisté kognitivní gramatika, konstrukční gramatika, metoda socializace, konekcionismus Chomsky jazyk pro něj není chováním, jazyk je samostatný autonomní systém a my máme pro něj vrozené předpoklady (univerzální gramatika) proces akvizice se často nazývá jako proces růstu hypotéza kritického období pokud se dítě nenaučí svému mateřskému jazyku do určitě doby, tak už se jej nenaučí nikdy (začátek puberty) percepce a produkce porozumění a produkce ukázky v souvislosti s věkem osvojování cizího jazyka: učíme děti druhý jazyk, které již zvládly svůj mateřský jazyk hypotéza kritického období první promluvy v cizím jazyce gestikulace, nemá rádo mluvit ve skupině, telegrafická řeč rozdíly: vstupují do hry např. talent, osobnost Paradisová (2009) - lexikon, morfosyntax, zdroje rozdílů: motivace, talent, osobnost, typologie L1, věk, socioeknomický status, kvalita a kontext L2 inputu - porozumění akvizici cizího jazyka u dětí je zásadní pro kompletní porozumění Swartzová - jazykový instinkt L2 7

8 - výzkumník: Shall we play with your toys? / Budeme si hrát s tvými hračkami? - dítě: Yes, toys play. Ano, hračky hrát. (Haznedar, 1995) - dítě v počátečních fázích používá slovosled svého jazyka - přímý přístup jde přes svůj mateřský jazyk - nepřímý přístup nejde přes svůj mateřský jazyk neurolingvistika - žádný rozdíl v aktivitě Wernickeovy oblasti, rozdíly v aktivitě v Brocově oblasti v závislosti na věku L2 Faruji (2011) shrnuje dosavadní studie, zdůrazňuje pravou hemisféru pro osvojování jazyka v případě cizího jazyka pravá hemisféra - přehodnocení tradičních konceptů, pravá hemisféra klíčová při L2 akvizici, funkční rozdělení Brocovy oblasti do tří regionů fonologie, sémantika, syntax, psycholingvistický přístup Vzdělávání žáků cizinců na naší základní škole- Mgr. Helena Meluzínová škola, která se zaměřuje na výuku dětí cizinců Vzdělávací program škola bez hranic vychází z myšlenek daltonské výuky (volnost, samostatnost a spolupráce) princip výuky děti si volí úkoly, které by rády dělaly učitel má větší možnost individuálního přístupu ke každému žáku profilace jazyková škola s výukou češtiny pro žáky cizince a s výukou ukrajinštiny v současné době se na škole vzdělává 230 žáků celkem 100 žáků z 27 států 79 žáků z třetích zemí 21 žáků z Evropské unie Ukrajina, Vietnam, Arménie, Čína, Brazílie, Španělsko, Portugalsko děti musí projít přijímacím řízením: 1) žádost o přijetí 2) doklady dítěte s ID údaji 3) doklady o předchozím vzdělávání 4) o zařazení rozhoduje ředitelka školy na základě předložených dokumentů žáky-cizince začleňují do běžných tříd ve všech ročnících pro každého žáka je zpracován výukový plán českého jazyka se zaměřením na jejich jazykovou úroveň Evropský referenční rámec cizích jazyků přizpůsoben podmínkám základní školy. Úrovňové stupně: A0, A1, A2, B1, B2, C1 A0 nemluví vůbec, A1 slova, A2 používá věty bezplatná výuka českého jazyka žáků cizinců z EU a TZ (MŠMT) odpolední jazykový kurz / 70 hodin 3hod/týden EU, 3 hod/týden TZ studenti dané školy + žáci z jiných škol smíšené skupiny /1.-9. ročník/ nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ 4hod/týdně berou si děti z výuky a učí se s nimi 8

9 projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 (MV/TZ) jazykové kurzy v odpoledních hodinách 6 hodin českého jazyka týdně po celý rok intenzivní kurz v dopoledních hodinách 2 hodiny českého jazyka denně po celý rok intenzivní prázdninový kurz 2 týdny, 4 hodiny denně příprava na výuku vlastní pracovní listy, které obsahují obrázek a český ekvivalent, klasická témata z běžného života, obrázková zásoba hlavní cílem je slovní zásoba ukázka fotografií z výuky Přechod vietnamského školáka na českou ZŠ - Prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc. zkušenosti z praxe žák z Vietnamu - 10 let 4. třída ve Vietnamu A0-C1 na konci ročníku nejlepší žák školy druhý žák rovněž úroveň A0 13 let, minimálně motivovaný srovnání: první žák motivovaný x druhý žák nikoliv nejlepší je žáka A0 dát mezi stejně staré děti společné zájmy neexistuje lepší metoda dle zkušeností než kolektiv v kolektivu probíhají procesy, které se neustále opakují děti si v kolektivu snadno osvojí normu rychle a správně preferuje se vytváření sítí kamarádství v těchto sítích se učí uplatňovat to, co pochytí ve společenstvích Diskuze: 1) D. Macháčková na H. Meluzínovou Nedostatek materiálů pro žáky cizince, je možné je někde zakoupit? H. Meluzínová - Není možné je zakoupit, nechá AUČCJ 1 výtisk 2) Otázka na L. Dolejší: Je v pořádku, když dítě si drží strukturu, můžu počítat s tím, že s vývojem se to zlepší nebo tomu máme nějak pomoci? Dolejší: Role opravování nehraje žádnou roli Vaše osobní zkušenosti? Dolejší: Netlačit na pilu, určitě věřit ve schopnosti, které ještě mají (nasávací schopnosti) 3) Petra Zdravá české děti - integrující se do německé školy rok se integrují, pokud jsou schopny se integrovat -do normální školy, pokud ne - zůstávají v integrační škole 9

10 H. Meluzínová na škole by chtěli prosadit alespoň nultý ročník, kde by si osvojili češtinu, ale je to otázkou financí Marie Poláčková ukončila oficiální část setkání a pozvala všechny účastníky na další setkání. Téma sociolingvistika, výuka odborné češtiny (7. prosinec) 5. Workshopy Výuka cizího jazyka u předškoláků- Mgr. Linda Dolejší, Ph. D. 9 účastníků, Dolejší má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny předškolního věku, mladší děti dělají velké pokroky jeden po druhém říká, jaké zkušenosti má nebo nemá, Struktura lekce: a) rutina začátek/konec lekce, důležité zavést b) loutka Miky jim řekne Hi, mají menší problém komunikace s loutkou, může pomoci c) prostorové ukotvení např. barevný koberec na sezení, skupina 4-8 dětí (5-6 ideální) d) zapojení všech smyslů pohyb, důležité e) bohatost a různost materiálů a aktivit f) maximální vystavení se cílovému jazyku během lekce i mimo ni g) časové omezení max. 45 min. h) kázeň i) velké věkové rozpětí 0-5/6 Tipy: a) použij vhodné aktivity, zapoj děti b) vysvětli a ukaž c) hry a soutěže potřeba rozmyslet si to, zjistit, kde co kde funguje d) výtvarničení a výstavka výstava děl, které děti vytvořily e) laminuj vše dát do plastové fólie f) čím méně učíš, tím více se děti naučí pocit hry, víc než role učitele Jaký jazyk? Oba přístupy, záleží i na metodickém přístupu recepce vs. produkce děti i při osvojování mateřského jazyka nejprve jazyk přijímají a teprve později produkují děti by měly mluvit 10

11 Aktivita č. 1: Aktivita č. 2: Aktivita č. 3: Skupina se postaví a dvojice a slepí se tím, co si vylosují, např. ušima, koleny, rameny, vnímá se všemi smysly hra na robota rychlosti obrázky a kostka - Skládání obrázků, zvířátková kostka dřevěné kostky suché zipy + obrázky Aktivita č. 4: Říkanka pokyny velice důležité zavést a používat - potom děti budou rozumět!!! Byl jednou jeden domeček, V tom domečku stoleček, Na stolečku mistička, V té mističce vodička, V té vodičce rybička, Spolkla nám ji kočička, Je tlustá jak kulička. názorné ukázky píseň Kočka leze dírou, Kočky od Svěráka pohádka Krtek a kalhotky video (fráze, dá se naučit spousta věcí) děti dostanou kalhoty a malují, zakroužkovat, která zvířátka děti viděly Použitá literatura: Dvořáková, H. (2009): Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Raabe, Praha. Fichnová, K., Szobiová, E. (2012): Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí: náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. Portál, Praha Holderness, J., Hughes, A. (1998): 100+ ideas for Children. Macmillan Musiol, M. Villarroel: My first English Adventure Nixon, C. Tomilison, M.(2001): Primary Activity Box Paul, D. (1996): Songs and Games for Children. Macmillan Publishers, Oxford Jazykové probuzení Mgr. Josef Zemek (workshop) 11

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr Cvičebnice ruského jazyka nový studijní materiál Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Mgr. V. Klausová představení cvičebnice,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Charakteristika kurzu AEC

Charakteristika kurzu AEC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu AEC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Komu komunikátor slouží? Komunikátor vznikl především z potřeby ulehčit a zpřehlednit komunikaci mezi školou a rodinou u integrovaných žáků s poruchou autistického

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Charakteristika kurzu SECB

Charakteristika kurzu SECB CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SECB Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingea Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingea Live o.p.s.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1

Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1 Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1 1 Pedagogický projekt, metoda výuky Vícejazyčná školka je místem, kde děti rády tráví čas, učí se jeden od druhého pravidla

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více