TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!"

Transkript

1 TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IV. ZASEDÁNÍ AS FF UP , 1. října 2014 Pozn.: následuje přepis průběhu zasedání. Upozorňuji, že text jednotlivých vystoupení je mírně formálně upraven (výrazy, slovosled, opakování), obsah sdělení je však důsledně zachováván. Místa psaná bez kurzívy jsou poznámkami autora přepisu, nikoli slovy daného senátora. Značka (...) nahrazuje pasáže věcně irelevantní, opakované, nebo jinak zbytné. Jména jsou z praktických důvodů uváděna ve zkrácené podobě. Jména jsou označena barvami, které rozlišují senátory zastupující programy jednotlivých volebních kandidátek (viz níže). Veřejná hlasování jsou opatřena poznámkou, v níž je uveden výčet těch, kteří hlasovali v menšině. Dodatek ke znovu zveřejněné verzi: z přepisu byl odstraněn text shrnutí a výčet přítomných osob. Dokument se zabývá pouze osobami hovořícími a hlasujícími. Autor přepisu: Jiří Pavlásek BEZ JAZYKOVÉ KOREKTURY!! HOVOŘÍCÍ OBSAH SDĚLENÍ POZNÁMKY Engelbrecht Dámy a pánové, můžeme zahájit zasedání. Myslím si, že dnes bude poměrně bohatý progra. ( ) Nejdříve dám schvalovat program našeho dnešního jednání, jak jsem vám ho poslal. Engelbrecht Dále tady máme program minulého zasedání. Jsou k němu nějaké připomínky? Pokud ne, žádám o schvalování. Engelbrecht Pak je zde ještě zápis hlasování per rollam ukončeného 13: června. Poznamenávám, že k tomu bude dnes ještě 5. bod jednání, tedy volba zástupců ekonomické komise AS UP, protože ke schválení nedošlo. Prosím o schválení zápisu. Engelbrecht Nyní bych rád předal slovo panu senátoru Dudovi, který nám poslal poznámky a vyjádření právního oddělení UP ve věci pořizování a zveřejňování videonahrávek z našich zasedání. Duda Děkuji za slovo. Takže v této věci, o které jsme se naposledy bavili na jaře, mi právní oddělení zaslalo poměrně rozsáhlou zprávu, kterou jsem vám přeposlal a měli jste možnost si ji prostudovat. Velmi stručně z ní vyplývá to, že je možné pořizovat a archivovat videozáznamy ze zasedání, s tou výhradou, že přitom nesmí být zabírán prostor pro usazení veřejnosti. Je to kvůli tomu, že veřejnost má ze zákona právo účastnit se zasedání, ale může tak učinit jako soukromá osoba. Pokud se někdo ovšem rozhodne požádat senát o slovo a vystoupit zde, tento jeho projev se již bere jako veřejný a může být zaznamenán a zveřejněn i bez explicitního souhlasu dotčeného. V podstatě je tedy pouze o to nastavit kameru tak, aby zabírala jen tu část místnosti, kde jsme usazeni my. Potom zde padla ještě ta připomínka ze strany pana předsedy senátu, že záznam by měl být přerušován v době přestávek, ale to je jen takový detail. Takto by to každopádně mělo vypadat a já bych chtěl požádat senát, aby se vyslovil, zda s takovouto podobou pořizování a Já nevím, možná jsem nedával pozor, ale nebyla tam určitá podmínka registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů? Duda Ano, to jsem zapomněl říct. Než začneme s pořizováním záznamu, musí to být formálně oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů. Což nemusí nutně být formální procedůra. Nechci to rozporovat, já jsem pro. Ale jenom tím říkám, že je to velmi závažný prvek celého toho procesu, jelikož Úřad pro ochranu osobních údajů je často velmi nepříjemný kontrolní orgán. Je potřeba, aby to tady zaznělo a abychom si toho byli vědomi. Duda V této chvíli bych neměl problém tu žádost poslat a To může udělat pouze někdo, kdo je oprávněn za univerzitu nebo fakultu jednat. Engelbrecht Takže, dám asi hlavot o tom, jestli budeme chtít pořizování videozáznamů z našich jednání. HLASOVÁNÍ PRO 17, PROTI 0, ZDRŽELI SE 1. ZDRŽEL SE: Seitl Engelbrecht Pane kolego, jak byste potom chtěl to nahrávání zajistit (pozn. konec věty nesrozumitelný).. od fakulty? Duda Ano. Engelbrecht Takže od příštího zasedání. Duda Od té doby, kdy splníme (pozn.: nesrozumitelné) Nevím, jestli je nutné řešit to nějakým usnesením, ale je tam skutečně podmínka, že fakulta do té doby vybaví to oznámení pro Úřad pro ochranu osobních údajů. Do té doby to samozřejmě být nemůže. Tak jenom jestli budeme žádat my, nebo jestli to udělá exekutiva automaticky na základě tohoto rozhodnutí... nevím. My to uděláme. Pane předsedo, nechte zformulovat za senát, co tam má být napsáno a já to pak udešlu. Engelbrecht Já to vidím tak, že ty videozáznamy by byly schovány podobně, jako jsou schovány zvukové záznamy, takže by měly být centrálně na fakultě přístupné senátorům tak, aby se to nedalo zneužívat. Takže to by pak chtělo opravdu vymyslet, popř. ještě přeložit nějaký plán, jak to přesně (pozn.: nesrozumitelné) Je také nutno zajistit, aby to bylo tak, jak naše právní oddělení Nyní tedy volba zástupce do ekonomické komise AS UP. Nejprve bych od vás chtěl slyšet, koho byste navrhovali, protože minulí kandidáti v hlasování per rollam nebyli schváleni. Stejkal Jestli můžu, vycházím tedy z toho, že kandidáty, kteří byli navrženi, jsme neschválili. Navrhuji tedy, zda bychom k tomu nepřistoupili tak, že by bylo praktické, kdyby v čele ekonomické komise AS UP. A tak navrhuji, i když jsem to sním nepředjednal, pana doktora Seitla. Seitl (pozn.: nesrozumitelné) Přijímám. Engelbrecht Jiné návrhy? Pane docent (pozn.: Stejskale), vy sám byste nechtěl? Stejskal Přiznávám, že by to bylo už nad moje síly. (technická konzultace s paní zapisovatelskou) Nejeschleba Já bych měl ještě jeden návrh. V minulém volebním období byla členkou ekonomické komise UP paní tajemnice. Bylo to rozumné rozhodnutí, protože paní tajmenice vlastně velmi dobře vidí do těch ekonomických věci, byť je tam trochu háček, rád bych na to upozornil, protože paní tajmenice je zároveň zaměstnankyní univerzity a podléhá přímo panu kvestorovi. tajemnice Ne, podléhám panu děkanovi. Jakože metodicky. Jinak podléhá kvestorovi. Nejeschleba Dobře. Já bych tedy navrhl jako dalšího kandidáta paní tajemnici. Engelbrecht Přijímáte návrh? tajemnice Myslím si, že volba by měla být z více kandidátů, tak z toho titulu ano. Já mám ještě otázku. Volíme zástupce, nebo volíme kandidáta? Engelbrecht My volíme kandidáta Pak je to ale v programu špatně. Engelbrecht ( ) My musíme dneska zvolit kandidáta, protože osmého příští týden My si nerozumíme. Tady je napsáno "volba zástupce", ale my ho nevolíme. My jen vybíráme kandidáta. Engelbrecht (pozn.: potvrzuje) Já jenom abychom si nemysleli, že jsme ho dneska zvolili. Engelbrecht Takže. Než se připraví lístky, podíval bych se na další bod a to je volba delegátů do Rady vysokých škol. Každopádně bychom dnes měli navrhnoutjednoho delegáta za fakultu, ale můžeme navrhnout víc. Alespoň tak jsem vyrozumněl z dopisu předsedy AS UP. (,,,) Pokud bude náš zástupce zvolen, musíme ještě doplnit základní charakteristiku dotyčné osoby. Jsou tady k tomu nějaké papíry, já je mám tady a vy jste je dostali v elektronické podobě. Možná by bylo vhodné, kdybychom navrhli alespoň dva kandidáty, totiž jednoho do Studentské Komory RVŠ a jednoho kandidáta za celou fakultu. Takže, teď bych vás poprosil o návrhy. (pozn.: postupně odmítají: Veselovská,, Tichý, Skopal, Harviš,, Droberjar, Vepřek,.. a výběr kandidátů se v jednání posouvá na pozdější dobu) Engelbrecht Nyní bych tedy navrhl skrutátory pro hlasování k předchozímu bodu. Souhlasíte, aby jimi byli pan doc. a pan senátor Tichý? HLASOVÁNÍ PRO 17, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2. ZDRŽELI SE:, Tichý (pozn.: hlasování a sčítání hlasů) Engelbrecht 13 lidí hlasovalo pro paní Menšíkovou a 5 pro pana Seitla, takže do velkého senátu navrhujeme paní tajemnici. tajemnice Děkuji za důvěru. Engelbrecht Další bod je navržen panem děkanem, nejdřív ale delegát do RVŠ. Měli bychom někoho pokud možno navrhnout, někoho, kdo bude cestovat a reprezentovat naši fakultu. ( ) Pokud by byli ochotní, mohli bychom navrhnout senátory z velkého senátu. Já osobně bych navrhoval pana prof. Daniela, pokud je ochotný přijmout.

2 Daniel Ano. Engelbrecht Pokud jsou další návrhy, rád je vyslechnu. Cieslar My jsme navrhovali pana Fafejtu, ale pořád tady není. ( ) Můžeme to dát jako návrh, že to přesuneme až za další bod programu, než se pan vrátí.. Engelbrecht Návrh je změna programu, předřazení před různé. Souhlasíte? Engelbrecht Pokračujeme s bodem č. 7. Poprosil bych pana děkana, nebo pana proděkana, aby vystoupili s návrhem vytvoření Centra jazykového vzělávání. Předtím bych vás ještě poprosil o souhlas s tím, že by zde vystoupil pan vedoucí Katedry aplikované lingivstiky, stejně tak pan () a paní tajemnce katedry. Jestli můžu doplnit, na cestě je pan kolega Martin Šterba, vedoucí Britského centra. Mohli byste jej také zařadit? Engelbrecht Dobže. Takže ten návrh zní, aby všichni jmenovaní dostali možnost vystoupit. Engelbrecht Nejdřív tedy pan proděkan. Všichni máte důvodovou zprávu. (pozn. příprava techniky k prezentaci) Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych vám ve stručnosti, přestože jste dostali materiály, představil krátkou prezentaci, kde ještě jednou představím ty klíčové body zamýšlené organizační změny, která se týká jazykového vzdělávání na filozofické fakultě. Pokud bude třeba, klidně se ptejte už během prezentace. Potom se, věřím, otevře diskuze. Velmi krátce k důvodům, které vedou k této navrhované organizační změně. Jedním z nich je požadavek pana rektora na řešení ve věci mezifakultního finančního vyrovnání za kredity typu C. Jak jistě víte, je tady dlouhodobý problém toho, že filozofická fakulta přichází o relativně velký balík peněz za jazykovou výuku prostřednictvím kreditů C, tzv. mezifakultních studentů, čili studentů, kteří mají zájem o jazykovou výuku, přichází nejen, ale ve velké většině na katedru aplikované lingvistika, zaplňují tam kurzy a ty jsou v podstatě nezaplacené. Nedochází k žádnému, nebo jinému fakultnímu vyrovnání. Pan děkan se rozhodl, že zamezíme přístupu studentům z jiných fakult, pokud se na vyrovnání nedohodneme. Když o tom vyrovnání mluvíme, jsme zrovna v několika jednáních, s tím, že to finanční vyrovnání by mělo být výhodné jak pro filozofickou fakultu, tak pro jednotlivé fakulty, protože fungují rozpočtově trošku jinak. Případně se k tomu dostaneme. Pan rektor nás v reakci na ten deklarovaný stop-stav požádal, abychom přišli s koncepcí, co bychom nabídli těm jednotlivým fakultám. Věřím, že se dohodneme, ta jenání probíhají, z některých fakult máme pozitivní reakci, že by o takovou spolupráci stáli. Na některých fakultách funguje jazyková výuka dobře, třeba lékařská fakulta má svůj ústav, kde nestojí o spolupráci, protože se zabývají specifickým jazykem a počet studentů, který by navštěvoval kurzy Tato změna a dohoda by měla přinést peníze pro filozofickou fakultu za tyto konkrétní mezifakultní studenty. Dalším důvodem k této organizační změně je s tím související navázání spolupráce s vybranými fakultami v jazykovém vzdělávání. Některé fakulty již outsourcují jazykové služby, některé o tom uvažují, ale zase, jednáme o tom, za jakých podmínek, jakou formou. Někde uvažují o tom, že by redukovali spolupráci s externisty, kteří jim tu výuku zajišťují. Těch důvodů je několik, samozřejmě organizační zátěž, snížení osobních nákladů. Některé fakulty dokonce uvažují o tom, že by některé ty jazykové kabinety zrušily, protože je to finančně i organizačně náročné. Na úrovni výuky akademických pracovníků ta mezifakultní spolupráce již probíhá. Můžu zmínit pedagogickou fakultu, přírodovědeckou fakultu, fakultu zdravotních věd, lékařskou fakultu, FTK. Tuto výuku zajišťuje jazyková škola UPLIFT. Jenom pro orientaci, FTK rekreologie si například objenala 1000 individuálních hodin výuky pro své zaměstnance. FZV v následujících letech plánuje otevřít program v angličtině, myslím si, že se jední primárně o porodnictví, byť nevím, jestli je to přesné. Ale jejich lektoři nejsou schopni přednášet v angličtině, takže v horizontu dvou tří let plánují akreditovat tento obor a my jim v této chvíli zajišťujeme výuku, aby na to byli patřičně jazykově vybavení. Čili jedná se o další příjem pro filozofickou fakultu. Po rekonstrukcích teď bude nějakou dobu trvat, než proběhnou, ale po nich se plánuje, že Třída Svobody 26 bude fungovat jako centrum komerčních aktivit. Po rekonstrukcích bude nabízet prostory, které do budoucna nebudou využívány, takže pokud by se to centrum mělo přesunout na Třídu Svobody, tak ta by měla zajistit dostatečný prostor a případný další rozvoj pracoviště jako takového. Dalším důvodem je roztříštěnost jazykových služeb, které fakulta nabízí. Pravdou je, že zcela chybí rozcestník jazykových služeb. Když příjde nějaký člověk z jiné fakulty nebo zvenčí, tak se jen ztěží dokáže orientovat, chybí marketing, špatně ty služby inzerujeme, ať už se jedná o doplňkovou činnost, nebo o jiné služby. Katedra aplikované lingvistiky nabízí a zajišťuje mezinárodní zkoušky ECL, katedra bohemistiky zkoušky pro trvalý pobyt cizinců a zajištění státního občanství, mezinárodní jcambridgeské zkoušky zajišťuje právě jazyková škola ve spolupráci s Britským centrem a knihovna Britského centra navíc nabízí další možnosti, které jsou v jednání a v podstatě jsme dohodnuti, že British Council nám poskytně jako univerzitě velmi výrazné slevy při mezinárodních zkouškách. Víte, že ty mezinárodní zkoušky jsou platné takovým způsobem, že vám umožňují ucházet se třeba o pracovní pozice v zahraničí, protože máte zajišťěno, že jste jazykově vybavený. Britská knihovna má položky v řádech tisíců, myslím, že kolem položek, je to velmi užitečný partner v kontextu jazykového vzdělávání. Ta idea toho rozcestníku je zajistit komplexní nabídku služeb a efektivnější marketing, který bude cílen na požadavky těch zájemců o Dalším důvodem je nespokojenost s činností katedry aplikované lingvistiky. Ta si nese do jisté míry špatnou pověst z minulosti, v posledních letech pod vedením pana dr. Nového se ta situace řekl bych výrazně lepší. Můžeme potom hovořit o tom, co je lepší a co není dostatečné. Například chybí dostatečné pre-testování studentů, zejména na úrovni anglického jazyka. Chybí e- learningová platforma, která je dnes v rámci výuky jazyků běžná a patřičně šetří čas. Za poslední rok jsem zaznamenal asi dvě stížnosti na to, aby se to řešilo. Díval jsem se do zápisů z jednání senátu z minulých let a bylo to téma, které bylo několikrát probíráno. Samozřejmě reflektuji to, že nějaké změny probíhají a jsou to změny k lepšímu. Centrum jazykového vzdělávání jako takové by mělo pomoci zajistit kvalitní tým lektorů, koncepci výuky, nahraditelnost při výpadku lektora, e-learningovou platformu, kterou již teď využívá např. jazyková škola UPLIFT. Špatná finanční situace je dalším důvodem a jedním z těch hlavních důvodů je, že KAL v porovnání s dalšími katedrami není financována z více zdrojů a chybí kompenzace výpadků ze zdroje 11, který je těžko preikovatelný. Zaměstnanci KAL nepublikují, což po nich ale není vyžadováno, protože tato katedra byla vždycky prezentována jako servisní, tedy zajišťující výuku pro studenty napříč jednotlivými katedrami a studijními obory. Nicméně tento výpadek lze nahradit tou doplňkovou činností, ať už překladatelstvím, jazykovými službami, atd. Dalším důvedem je, že KAL není zatížena akreditacemi, státnicemi bakalářskými a diplomovými pracemi. To samozřejmě souvisí i s financováním v PVČ, IGA a dalších různých projektů a v podstatě 18 týdnů v roce neprobíhá výuka. Toto je zase věc, na kterou bylo poukazováno v minulosti. Mám tady zápis ze zasedání , kdy na toto bylo poukázáno několika členy senátu, někteří jsou zde přítomni. Takže já vidím i tu možnost posílit činnost KAL v období letních měsíců, kde je prostor vytvořit další komerční aktivity. Tady nerozumějme komerčními aktivitami jen honbu za penězi, ale také např. organizaci kurzů pro akademické pracovníky, pro studenty FF a dalších fakult. Samozřejmě na něčem se dá vydělávat a saturovat výpadky ze zdroje 11, něčím zase můžeme poskytovat určitý benefit zaměstnancům a studentům FF. Je to k diskuzi. Dalším důvodem je vzniklá jazyková škola UPLIFT, která vznikla v loňském roce. Je to projekt, který byl dlouhodobý, už vlastně na minulém zasedání jsem přislíbil základní analýzu toho, jak jazyková škola funguje. Dovolte mi proto asi dva slajdy. V tuto chvíli nabízí komplexní služby od výuky, přes překlady, korektury, tlumočení, případně kurzy měkkých dovedností, ve spolupráci s Britským centrem jazykové zkoušky, získala akreditaci na udílení rakouského certifikátu, usiluje o získání dalších certifikátů v souladu se svým statutem. Nabízí několik jazyků od angličtiny, němčiny, přes románské jazyky, až po ruštinu, švédštinu a češtinu pro cizince. Díky katedře anglistiky a amerikanistiky v současné době disponuje tlumočnickou technikou v hodnotě několika statísíců, doposud byla ta technika využívána tak, aby poskytovala praxi studentům překladu a tlumočení, na druhou stranu, požadavky jsou různé. Co tím chci říci je, že pokud někdo z fakulty nebo z univerzity vyžaduje nějakého profesionála, my jsme schopni jej zajistit a jsme schopni poskytnou tlumočnickou techniku za velmi přátelskou cenu, která by měla v průběhu času přinést nové prostředky na nákup, popř. inovaci této techniky. Jazyková škola, byť začala fungovat v režimu 19 - hlavní činnosti, po dohodě s rektorátem se přesunula do režimu doplňkové činnosti. V tuto chvíli probíhá jednání, protože někteří to vidí, že bychom mohli fungovat i v hlavní činnosti, ale to asi

3 Engelbrecht Jazyková škola disponuje jak zaměstnanci, kteří disponují akademickým jazykem, tak externisty, těch je myslím 25 v tuto chvíli. Velkou výhodou jazykové školy je zkušenost s anglickým jazykem, zejména jazykem anglickým, a to díky projektu UPLIFT, který myslím si plní tu roli, kterou si zadal. Sečteno podtrženo, jazyková škola představuje silný stavební prvek pro Centrum jazykového vzdělávání. Já jsem na dnešní zasedání pozval současnou ředitelku Michaelu Čekányovou, která se ale omluvila, protože v tuto dobu učí. Byla jmenována od Velmi stručně, jazyková škola začínala asi s 5-6 kurzy pro veřejnost, v tuto chvíli je těch kurzů asi 22, zejména se jedná o angličtinu a další jazyky, nabízí kurzy češtiny pro cizince, přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky, dětské kurzy, což je velký potenciál, je o ně veliký zájem - na začátku byl kurz 1, dnes jich je 8, individuální výuku napříč univerzitou a ze strany veřejnosti ji využívá asi Navázali jsme spolupráci s rektorátem, který nám byl ochoten saturovat i finančně výuku Erasmus studentů, protože, to asi víte, pokud vám výuku navštěvují studenti Erasmu, tak často nedisponují angličtinou natolik, aby byli vůbec schopni komunikovat. Takže ta výuka je velmi intenzivní ze začátku, aby jim dala nějakou podporu v té jazykové kompetenci. Nabídli jsme byla překvapivě pozitivní odezva od studentů, kteří nastupují do prvního ročníku na filozofické fakultě napříč obory. Přihlásilo se jich v prvním roce 50, ve druhém asi 30, kvůli termínu, ale pře začátkem semestru přijedou na týdenní intenzivní kurz anglického jazyka. Dále spolupracujeme s Mezinárodní školou a mateřskou školou Olomouc, kde nabízíme kurzy. Velkou výhodou, byť fungujeme v režimu doplňkové činnosti, že cena, a to i pro veřejnost, se nenavyšuje o DPH. Je to jak konkurenční výhoda, tak nám to dává určitý prostor, např. zaplatit kvalitní lektory. Zároveň při vnitřním přeúčtování se rovněž cena nenavyšuje o DPH, ani při tlumočení, narozdíl třeba od vydavatelství, které své služby na jednotlivých fakultách musí dodaňovat. Tady to je veliký potenciál a o tom budu mluvit na dalším slajdu, což jsou překlady. Až překvapivě se rozjela nabídka překladů, ať už pro veřejnost, nebo v rámci univerzity. Obrat v roce 2014 do dnešního data činí asi 900 tisíc. Dle nasmlouvaných projektů, na kterých se teď pracuje, budeme na konci roku asi na milionu a půl. Hovořím o obratu, není to čistý zisk, což je samozřejmě o něco méně, resp. o dost méně, a má to několik důvodů. Jedním z nich je, že jazyková škola samozřejmě disponuje několika vlastními zaměstnanci, několika externisty, ale těch překladů za necelý rok se rozjelo takové množství, že to vlastními zaměstnanci nepokryjeme. To znamená, že musíme nasmlouvat externisty a to snižuje Centrum jazykového vzdělávání by mělo disponovat větší lektorskou základnou i s přesahem do těch ostatních jazykových služeb, např. lektory z KAL, z té tzv. akademické divize, tak během těch letních měsíců by mohli pracovat na překladech, korekturách, a mohli by přinášet do fakultního rozpočtu více peněz. Když to shrnu, a budu už končit, tak ty hlavní cíle organizačních změn. Otevřít se jiným fakultám v užší spolupráci při jazykovém vzdělávání. O tuto spolupráci je aktuálně zájem a rektorát a některé fakulty čekají na to, s jakou nabídkou příjdeme. Je to jeden z důvodů, proč tuhle změnu předkládáme právě v tento čas. Rozšířit portfolio jazykových služeb pro filozofickou fakultu, ale také pro jiné fakulty, ať už se jedná o výuku, nebo jiné služby - překlady, tlumočení, odborné poradenství, atd. Dalším cílem je zkvalitnit jazykové vzdělávání na filozofické fakultě, v nějakém horizontu stanovit obsah výuky, požadovat kontinuitu při předávání výuky, zavedení e- learningové platformy. Já jsem tady v rámci prezentace nezmínil skutečnost, že některé katedry si začaly výuku zajišťovat samy. V momentě, kdy jsme chtěli, aby tu výuku zajišťoval KAL, protože filologické obory by se měly soustředit na své studenty v rámci svých akreditovaných programů a na vědeckou činnost, tak důvodem bylo, že nevěřili, že to KAL bude schopná saturovat. Dalším důvodem je efektivní využívání lidských zdrojů. Např. to znamená primárně využívat vlastní zaměstnance a až poté externisty, což v některých případech je nutné, v některých případech to samozřejmě přinese fakultě více peněž, konkrétně třeba v těch letních měsících, kdy neprobíhá Další důvod je administrativa. Já jsem tady nezmiňoval např., že v rámci té struktury je navržena Letní škola slovanských studií, čeština pro cizince, kterou na jedné straně zajišťuje katedra bohemistiky, na druhou stranu je schovaná pod děkanát, je tu spoustu administrativních pracovníků, kteří by si vzájemně mohli vypomoci. Nečekám, že by právě Letní škola slovanských studií nějakým způsobem byla touto změnou zasažena, bude jenom spolupracovat s někým jiným a každý pracovník má samozřejmě právo té nabídky využít, nebo ne. Ta změna se týká především spolupráce jazykové školy a KAL - k tomu se ještě vrátím. Dalším důvodem je zajistit finanční stabilitu a soběstačnost Centra jazykového vzdělávání, saturovat výpadky ze zdroje 11 jinou činností (...). Zvýšit komerční potenciál služeb, které poskytuje filozofická fakulta veřejnosti, dalším fakultám a rektorátu. Rektorát využil v tom to roce v jazykových službách mám pocit že využil cca půl milionu přes jazykovou školu, plánuje s, že by se v této spolupráci pokračovalo. Dalším důvodem je sjednotit a zefektivnit marketingové snahy jednotlivých jenotek, které nabízejí jazykové služby. Čili vytvořit rozcestník pro lidi, kteří se třeba neorientují na filozofické fakultě, nebo do ní ani nepatří a přichází zvenčí, tak aby se rychle zorientovali, mají-li například zájem o Dalším důvodem soustředění služeb do jednoho centra je přispět k projektovým možnostem, což po konzultaci s ředitelkou projektového servisu je velký potenciál, aneboť ty budoucí výzvy pravděpodobně budou přesahovat jednotlivé fakulty. S tímto schématem jste se seznámili (pozn. odkazuje na prezentaci). Ideou je využívat lektorské týmy napříč těmi jednotlivými divizemi, které by měly spolupracovat a přispět ke zkvalitnění, tak ke stabilizaci prostředí a vytvoření perspektivy, co se týče pracovníků na daném pracovišti. Tady je zase jen orientačně navrženo, na jaké služby by se ty jednotlivé jenotky měly soustředit. Tímto vám velmi děkuji za pozornost a ještě mi dovolte v rychlosti reagovat na ten dopis, který vám byl rozeslán panem dr. Novým. On se k tomu určitě vyjádří, já jsem s ním o tom už mluvil a byl bych hrozně nerad, kdyby to vyšlo tak konfrontačně, jak to z toho dopisu vyplývá. Jenom chci říct k tomu obsahu. Tady tu změnu jsme komunikovali s panem doktorem již několik měsíců, o tom, co se plánuje jsem informoval již na jaře a v průběhu léta. Pan dr. Kysučan, nejen proto, že je člen AS, ale hlavně proto, že byl dočasným vedoucím katedry, byl s plánem seznámen jako první, informovali jsme ho o tom, že počítáme s tím, že s převážnou většinou zaměstnanců se počítá, že budou převedeni do nové jednotky a já jsem nikdy nepoužil, ani pan děkan, slovo "zrušit". Samozřejmě legislativně, když jsem potom tu organizační změnu konzultoval s právním oddělením, tak jsem vždycky preferoval používat slovo transformace. Ta transformace se dá samozřejmě vykládat různými způsoby, ale legislativně ta katedra musí být zrušena, pokud vzniká něco nového. Čili za nás, my preferujeme tu transformaci, tedy chceme stavět na tom, co už je vystavěno, chceme využívat potenciál toho, co KAL již vytvořila a ceníme si zaměstnanců, kteří zde pracují. Co se týče v dopise zmíněné finanční situace, pane doktore, v zápise ze zasedání AS jste sám přišel s tím, že katedra je ve špatné finanční situaci. Komunikovali jsme ji spolu i přes e- maily, popř. můžu senátu doložit, využíval jste např. stipendijního fondu, abyste saturoval některé výpadky, což je samozřejmě cesta možná, ale právnímu oddělení se to vůbec nelíbilo. Vyřešili jsme to, ale zase je to jen podtruju tu skutečnost, že finanční situace katedry sice není nijak katastrofická, ale rozhodně je co zlepšovat. Další důvodem je, že využíváte externistů, kteří nezajistí ani kontinuitu, ani stabilitu, protože externista vám může ze dne na den uprchnout. Čili počet kmenových pracovníků se u vás snížil. Dále zmiňujete studijní plány. Naše změna nepočítá s tím, že by se zrušily a že by vzniklo něco nového. Studijní plány by měly přejít, pouze se změní kód: místo KAL tam bude něco jiného. Počítáme s tím, že naprostá většina z těch vámi zmiňovaných 100 kurzů bude zachována. Nechal jsem si dělat vlastní evaluace a vůbec nepochybuji o tom, že třeba německý jazyk je na velmi vysoké úrovni, možná cesta, kde zlepšovat, je možná ten anglický jazyk, kam chodí nejvíce studentů. Když jsem se namátkově díval do STAGu, tak mezi nejpoužívanější literaturu patří Murphy a Headway, což z jazykového hlediska je v podstatě Ještě k té finanční situaci, je také faktem, že máte limity, pracujete s rozpočtem, který máte, ale když limitujete lektory, nakolik mohou kopírovat, má to samozřejmě zase vliv na kvalitu výuky. Víte, že jsme spolu spolupracovali, když jste požádal, nabídl jsem vám např. jazykové rozřazovací testy, které používáme v jazykové škole. A poslední poznámka je k tomu Goethe-Institutu. Přiznám se, že tam mě to trošičku zamrzelo, protože vy jste přišel s tím, že při zrušení Státní jazykové školy v Olomouci se zrušil Goethe-Institut, že by byla vůle ho převzít a nabídl jste ho jazykové škole. Já jsem říkal, pane doktore, abyste se toho ujal, abyste tuhle věc rozpracoval a že do budoucna se to bude určitě hodit, protože nevidím nikoho jiného, kdo by v oblasti německého jazyka, kromě tedy toho rakouského certifikátu, by byl na tu věc vhodnější. Tím končím. Byl bych velmi nerad, kdyby to před senátem vypadalo, že je ta změna konfrontační, že chceme někoho vyhodit, něco zrušit a přijít s něčím novým. My chceme naopak využít a spojit ty síly do budoucí spolupráce a přinést perspektivu jak na současné pracoviště KAL, tak na Centrum jazykového vzdělávání a já věřím, že má velký potenciál a že se může blížit např. těm jazykovým centrům na jiných univerzitách, kde to funguje velmi dobře. Děkuji za pozornost a jsem samozřejmě připraven Děkuji. Než dám slovo ostatním, mám praktický dotaz. Čili vy navrhujete zřízení centra a jaké bude pak přesně statut pro KAL, pro Letní školu slovanských studií a pro Britské centrum? KAL a letní školu tady v té vaší struktuře vidím, ale to Britské centrum ne.

4 Jasně, tady ta organizační struktura jednak, každá organizační změna podléhá schválení akademického senátu. Podotýkám, že se jedná o statutární změnu, čili musí být schválena 13 hlasy. Ta změna se týká toho, že se bude měnit struktura, Britské centrum je nezávislé a nespadá pod filozofickou fakultu, spadá pod Knihovnu UP a v podstatě je to jiná jednotka, ale byla by škoda nevyužít toho potenciálu, který Britská knihovna nabízí a která se může rozvíjet. My jsme již domlouvali i jistou spolupráci na univerzitní úrovni v tom smyslu, že bychom objížěli ty jenotlivé fakulty s nabídkou přípravy jazykových kurzů. Pan kolega Štěrba byl na tzv. seznamováku, kde bylo asi 300 studentů a kde informoval, protože ta informovanost je dost malá. Nevím, kolik studentů navštěvuje Britské centrum, ale kdo tam chodíte, tak víte, že je to za velmi výhodných podmínek a tato knihovna poskytuje řekl bych unikátní nabídku učebnic, textů všeho druhu v jazykovém vzdělávání, převážně tedy anglického jazyka. Tady ale nechám případně specifikovat pana kolegu Engelbrecht Teď bych předal slovo panu vedoucímu katedry aplikované lingvistiky. Nový (pozn.: host sedí mimo standardní dosah mikrofonu, nahrávka je místy zkreslená) Děkuji za slovo. Úvodem bych chtěl říct, že naše katedra je a nadále bue otevřena v poskytování jazykových služeb na filozofické fakultě. Všichni stávající členové katedry jsou přesvědčeni, že katedra funguje velmi dobře. Zaslal jsem vám materiál, který popisuje současný stav KAL, jenom mě mrzí, že pan proděkan označil toto jako konfrontační. My jsme chtěli pouze uvést fakta. Například, teď jsme slyšeli, že KAL nemá e-learning. Má e-learning. Že prý kal 18 týdnů v roce neposkytuje výuku. Poskytujeme X kurzů () komunikace, tzv. osvěžovací kurzy a angličtinu mezi semestry, takže květen, červen, září, leden máme tzv. blokové kurzy, téměř všichni na katedře jsou zapojení do těchto jazykových kurzů mezi semestry, na jiných katedrách mají jinou činnost. Pokud tady senát rozhodne o zrušení, či transformaci, pak bychom žádali, pokud si to můžeme dovolit, o následující garance. Čili garance pracovní pro stávající lektorský tým (), garanci zachování dosavadní nabídky kurzů s ohledem na potřeby studentů - to pan proděkan potvrdil - a garanci diskuze o odborném dohledu a koordinaci všech činností, všech subjektů, tak, aby v konečném výsledku studenti filozofické fakulty nebyli jakkoli znevýhodnění, nebo omezováni v jazykovém vzdělávání. Nevím, Jeslti mohu ještě k tomu, že nemáme pretesting. Pretesting momentálně neuplatňujeme proto, že nabízíme jazykové kurzy ve čtyřech úrovních a domníváme se, že dospělý student, který má již jisté zkušenosti s jazykem, dokáže odhanout úroveň kurzu. Pak máme ještě před uzavřením STAGu týdenní prostor pro přechody mezi kurzy. Jinak e-learningové portály využíváme, konkrétně portál EDIS a v něm speciálně vypracovaný systém () a ten jsme zavedli právě u blokových kurzů a někteří vyučující budou využívat () na podporu svých kurzů. Co se týká kopírování, tak externisté možná kopírovat nemůžou, ale není problém, aby materiály posílali přes mail a student je pak povinen si materiály sám vytisknout a přinést, takže šetříme naše materiální zdroje. Jinak jsem chtěla říct, že v důvodové zprávě nás zaskočil ten bod "návrh na zrušení KAL", který je zřejmě nutným administrativním postupem při zřízení centra. Katedra je momentálně na vzestupu, co se týče spokojenosti studentů, obnovy lektorského týmu a co se týká i jiných faktorů. Takže z problematických učitelů, hlavně v té anglické sekci, už u nás nepracuje nikdo a od studentů máme výborné ohlasy. Máme i děkovné dopisy, ale nebudeme zatěžovat. Co se týče typu kurzů, tak nabízíme obecné kurzy, odborně orientované kurzy, akademicky orientované kurzy, a to v osmi jazycích na čtyřech úrovních. Spousty našich kurzů jsou součástí akreditačních spisů oborových kateder a tyto předměty jsou v kategoriách A a B. Co se týče změny kódu, tak naše předměty jsou vedeny pod zkratkou KAL/předmět, a podle STAGistů nelze kódy jen tak vyměnit, je třeba zavést úplně nové. Takže technická stránka by byla poměrně pracná. Dále není jasná logistika, co se týče třídy Svobody. Ta je dostupná pro tamní studenty a pro studenty jiných fakult, ale např. pro studenty z Křížkovského, nebo pro studenty z Vodární, je to už budova vzdálenější. Nevím ale, do jaké míry se uvažuje i o přesunech v rámci budov, to ještě probíráno nebylo. Takže my bychom se přimlouvali za Vodární, protože to mají 10 minut jak studenti z Křížkovského, tak studenti z třídy Svobody, což se dá stihnout v 15-ti minutové přestávce. To jsou tedy technické stránky věci. Ten návrh přichází v době, kdy se opravdu snažíme tu katedru budovat a celkem se nám to daří. A z hlediska těch zkoušek v rámci Goethe-Institutu, tak tam došlo zřejmě k nějakému informačnímu šumu, protože naše katedra tuto zkoušku skutečně garantovat bude. Jenom jsme nabídli jazykové škole, že by eventuélně mohli poskytnout přípravné kurzy k této zkoušce, čili by šlo o komerční využití. Samozřejmě bychom tyto kurzy mohli prodávat i na KALu, ale nabídli jsme je. Vzhledem k jazykové škole UPLIFT jsme udělali ještě jeden vstřícný krok, a to ten, že jsme pro tento akademický rok přestali nabízet začátečnické kurzy. Takže vlastně nabízíme kurzy od B1, což se sice setkalo s velkou nevolí u studentů i kolegů, nicméně jsme to prosadili. A ještě chci říct, že opravdu velice rádi budeme spolupracovat na jakémkoli budoucím centru, které povede k ještě většímu zkvalitnění těch nabízených služeb. Ale chci ještě říct, hovoříme tady o různých komerčních aktivitách.. za tu naši sekci, divizi, nebo katedru nám opravdu záleží na našich studentech, na studentech filozofické fakulty a na tom, jakou má fakulta pověst. Záleží nám na tom, že studenti budou chodit studovat k nám do Olomouce a ne jinam. A my od studentů víme, že často jdou radši do Olomouce, než do Brna, právě kvůli jazykům. Kvůli širokým možnostem, Nový V době, kdy se katedry potýkají s odlivem studentů, je to významná věc (). Takže nám skutečně záleží na studentech, především na jejich kompetenčním profilu. Samozřejmě, že veškeré standardy, které máe stanoveny, jsou v souladu s aktuálními poznatky lingvo-didaktiky. Svoje postupy, co se týká metod, cílů, atd pravidelně diskutujeme např. s Centrem jazykové přípravy KU, jsme s nimi plně srovnatelní, čili standardy kvality můžeme určitě zaručit. Záleží nám také na spokojenosti kateder, na tom, aby to, co my poskytneme studentům, odpovídalo právě tomu kompetenčnímu profilu, které požadují a které pak mohou nabídnout těm svým budoucím studentům. No a samozřejmě nám také záleží na tom, aby ten náš sedmičlenný tým lektorů skutečně nebyl ohrožen ztrátou pracovního místa, neboť mohu za nás za všechny říct, že do své práce dáváme opravdu všechno, máme ji rádi, máme rádi studenty a neradi bychom o tuto práci přišli. Takže prosím i za nás, jako členy katedry a připomínám ještě jednou, že v současné době opravdu u nás není jediný lektor, který by byl problematický, ať už se týče komunikace se studenty, komunikace v rámci týmu apod. Na tom na opravdu záleží. Takže pokud budou garantovány tyto věci, pokud bude garantován profil našich studentů - ještě chci podotknout, pokud možno zdarma - tak určitě budeme rádi spolupracovat. Takže to jsem asi Potom ještě, v rámci případné transformace by bylo dobré, resp. bychom opravdu potřebovali, aby probíhal odborný dohled nad celým procesem, s tím, že v něm budou zapojeny všechny jednotky, kterých se to týká. Aby se nestalo, že proběhne něco "o nás bez nás". Aby ve výsledku šlo skutečně o kvalitu a nějaké zlepšení. Veselovská Já budu mít technický dotaz. Já jsem z projevu pana proděkana vcelku pochopila ten pavouk a pochopila jsem, že existuje asi pět různých činností, které se zabývají jazykem. Vy byste navrhovali z aší strany - myslím si, že asi pan Nový by věděl - aby se zachovala KAL a sloučily se ty čtyři ostatní, nebo aby se zachovalo všech pět odděleně, nebo tvrdíte, že když se zachová KAL, tak jste všechny schopni pojmout vy? Rozumíte, mě není jasné, jaká je ta vaše alternativa. (...) Nový No, pokud to senát schválí, tak prostě budeme jedna z těch pěti součástí. Ovšem neradi bychom, aby to bylo zadokováno (?) jako akademická angličtina a nad to nic. To určitě ne. Já si myslím, že z toho záměru je patrné, že se jedná o rozšíření těch jednotlivých možností. Já ve stručnosti budu reagovat na několik těch bodů, které jste zmínila. Začnu tím pretestingem. Kdo má nějakou zkušenost s výukou jazyků, tak může potvrdit tu skutečnost, že člověk se sám není schopen dobře odhadnout. Kolega Štěrba může potvrdit, oni mají pretesting povinný. Protože když máte nevyrovnaný kurz o 15 lidech, kde jsou 3 o několik úrovní jinde, než ostatní, tak vám to rozbíjí celou hodinu. Ten pretesting je nutný požadavek k tomu, aby byla garantována kvalita. Za blokové kurzy jsem samozřejmě rád, ale obávám se, že je o nich malá informovanost. Nejaký marketing by to mohl opravdu zlepšit. Dále, v současné době nikdo nechce po studentech filozofické fakulty, aby za výuku jazyků platili. Tam je ta výzva spíše na univerzitní úrovni, kde se očekává, že nám ostatní fakulty budou proplácet studenty, kteří přicházejí na FF, mají zájem třeba o nějaký exotičtější jazyk a my ho budeme schopni nabízet. Je jasné, že v rámci akreditací musíme zachovat studijní plány i tu jazykovou pestrost. Musím ovšem nesouhlasit s jednou věcí. Věřím vám, že máte kladné evaluace mnoho pochvalných ů, opravdu vám to ze srdce přeji, pokud si vzpomínáte, my jsme dělali i na KAL papírové testování, nejaká evaluace probíhala i na facebooku, ta data samozřejmě máme a můžeme doložit, že ne všichni - a bylo by naivní si myslet něco jiného - jsou spokojeni, především co se týče výuky angličtiny. Zase, sedí tady hodně angličtinářů, ve většině kurzů máte Headway a Murphyho. Myslím si, že to není v tuhletu chvíli aktuální a kvalitní materiál, skterým by se na univerzitní úrovni dalo pracovat.

5 Nový Stejskal Zmiňovala jste Brno. V Brně jsou v jazycích mnohem mnohem dál a my jsme tou koncepcí do určité míry inspirováni. Jednali jsme i s nimi a jen ve stručnosti: v Brně mají stanovený standard, pod který student nejde, v případě, že jde, tak filozofická fakulta nezajišťuje výuku a student si ji musí platit sám. Před vstupem musí student prokázat určitou kvalitu a na výstupu musí dokázat určitý progres a pretestování je samozřejmostí. Další věc jsou ty kódy. To je samozřejmě pouze technická záležitost a je to taky jeden z důvodů, proč jsme tu změnu předložili už teď, aby byl dostatečný prostor pro tu realizaci. A dalším důvodem je i předpokládaný termín rozjetí Centra jazykového vzdělávání, tedy od nového akademického roku 2015/2016. Poslední poznámka, která se týká Goethe-Institutu. Zase, mohu doložit... buď tedy došlo k velkému nedorozumění, kdy tedy pan doktor čekal na impuls, protože říkal, že na to nemá kapacitu, aby to rozjel. Až potom, co jsem ho prosil, aby tu iniciativu převzal, tak převzal a předával mi i kontakt na člověka, s kterým bychom to měli vyjednávat. V prvním kroku se tedy nejednalo o to, že bychom v této věci měli Ještě bych se chtěl zeptat na ten e-learning. Pane doktore, já jsem se díval na váš článek z té konference, kterou jste měli myslím na konci května, teď si nepamatuju, bylo to na jaře.. v těch vizích tam máte, že teprve zavedete e-learning. Nevím, jestli jste ho už zavedli, ale je to teda otázka asi několika měsíců, nechci se ptát, ale zajímalo by mě, kolik z těch sta kurzů je zpracováno v elektronické podobě, protože si myslím, že jste na počátku. Ano. Ta konference byla v listopadu loňského roku, takže ten článek je v podstatě rok starý. Jasně, já jsem z něj vycházel a ten sborník pak vyšel na jaře. Jo. Týká se to hlavně těch blokových kurzů, které mají elektronické pojetí. Já bych se vrátil k té základní otázce, kterou dnes máme projednávat a to je ustavení Centra jazykového vzdělávání. Podle mého názoru je to dobrý posun. Všichni asi cítíte, že ta roztříštěnost jazykového vzdělávání na naší fakultě byla jednoznačná. A to není dobré, protože si různé katedry a pracoviště navzájem konkurují. Ten navrhovaný pavouk se mi také líbí, protože zastřešuje veškeré to jazykové vzdělávání a má jednu velkou výhodu, že nad tím pavoukem ční nějaký odborník. Předpokládám, že to bude nějaký dobře fundovaný odborník na jazyky, ale zároveň to bude tzv. lingvodidaktik, čili člověk, který se vyzná v metodologii, výzkumu a rozvoji vyučování. To se mi líbí. Ovšem tento pavouk si žádá spolknutí KALu. Někdo říká transformace, ale je tady jasně psáno rozhodnutí děkana o zrušení. Čili je to prostě zrušení KALu. Jak jste slyšeli, KAL původně byla ta, která veškeré jazykové vzdělávání zastřešovala. Měla ovšem jeden aspekt, a to ten výzkum vyučovacích metod, čímž měla bdít nad tím, jak se budou vyučovací metody v moderní době rozvíjet a používat. To opustila, i když to samozřejmě není vina nynějšího vedení. Takže my dnes nemůžeme udělovat doktoráty, ani docentury, ani (pozn.: nesrozumitelné slovo) z metodologie anglického, německého, ani jiného jazyka. O to jsme přišli, což je škoda. Ale pokud jde o tu věc, já si myslím, že katedra by neměla být zrušena, ale měla by být - padlo tady to slovo transformace, bude to možná otázka legislativní - začleněna do tohoto pavouku tam, kde tady trčí, podle mě stále dost nevyjasněné, kdo co bude dělat a co se bude vyučovat, jakási akademická divize - to je jistě děkanský návrh - že by prostě byla ta katedra zapojena do tohoto a byla by jednou z těch složek. Jistě, že ta čeština pro cizince se tady jednak nabízí jako zvláštní doplňková činnost, jazyková škola ji taky nabízí, takže už tady si nějak konkurujeme. Ale dobře, to se vyřeší. Takže, můj návrh je nerušit, začlenit, možná, když bude potřeba, přejmenovat, aby bylo vyhověno oběma Můžu na to ve stručnosti reagovat? Pane profesora, moc vám děkuji za váš názor. Já jsem již konzultoval tu případnou transformaci, pokud se zasahuje do statutu a vzniká nová jednotka, tak ve výsledku ta, která zaniká, nebo je transformována, musí být ve výsledku zrušena - ať už tomu říkáme jakkoli. Já samozřejmě nemám v rukávu 30 lidí, kteří by přešli do nově vznikající divize, která bude zastřešovat tu činnost KAL. Já počítám s tím, že se začlení a že se využije lidí právě i z KALu, kteří budou posíleni o další kolegy, zejména ve výuce anglického jazyka. Co se týče češtiny pro cizince, byla dohoda, jednali jsme o tom s katedrou bohemistiky, že ty malé věci, když je zájem o výuku jednou dvakrát týdně budeme zajišťovat my, tu češtinu pro cizince, která jak možná víte probíhá jak v Olomouci, tak v Praze a ve velkém, v tom kontextu, že si někdo zaplatí za X desítek tisíc celoroční kurz, tak takové ambice jsme neměli. Tady šlo skutečně spíš o spolupráci. Pan profesor mi částečně vzal vítr z plachet. V některý záležitostech s vámi naprosto souhlasím. Děkuji. Jenom se cítím k tomu povinen vyjádřit, protože KAL také byla jednou z kateder, která nás podporovala ve volebním programu a tahle problematika byla vlastně i jedním z našich volebních bodů. Proto bych se rád zeptal, proč vlastně.. protože na minulém senátu se toto řešilo už několikrát, žádostí minulých senátorů bylo otevřít KAL veřejnosti, tehdy bylo řečeno, že to není možné, že to není legislativně proveditelné a najednou tady máme takový legislativní kolos, který bude dělat to, co tehdy nešlo. Za prvé se tedy ptám, proč to teď jde a tehdy to nešlo. Za druhé, ano, katedra jako taková se musí zrušit, s tím pravděpodobně zaniknou všechny pracovní úvazky, které byly z větší části obnoveny v konkurzech tento rok. Takže vlastně letos se konala většina konkurzů na pracovní místa na KALu, což samozřejmě.. KAL podle mého názoru stál mnoho energie a pravděpodobně tedy zbytečně, protože teď se budou muset otevřít nová výběrová řízení a nelíbí se mi bohužel to vaše slovo "většina" lektorů, která by se tam měla uplatnit. Já bych byl opravdu nejradši, kdyby všichni byli součástí toho nového centra a aby to bylo nějak písemně garantováno. Což je tedy ta druhá otázka, potom se ptám, jakým způsobem by toto centrum mělo být financováno. Vzhledem k tomu, že zase dostaneme nějaký rozpočet, to centrum bude fungovat jako katedra, protože bude mít stuentokredity? Pravděpodobně ano, bude, ale nějakým způsobem to sanovat tou veřejností... nevidím do toho, nerozumím tomu, proto se na to ptám. Nebo bych možná za celý senát byl rád, kdybychom něco takového měli v ruce. Třetí malá poznámka jenom k těm evaluacím. Myslím si, že evaluace v jazykovém vzělávání jsou poměrně problematická záležitost, protože, jak již bylo řečeno, jedná se o katedru servisní. Člověk, který chodí na kurzy k člověku, který ho dobře zná, nebude ho hodnotit špatně, když chodí na servisní katedru, navštěvuje ji jen jednou za semesr, můžeme očekávat, že ty evaluace budou trochu extrémnější, než v těch ostatních případech. A čtvrtý bod, poslední, a tím předám slovo panu Pořízkovi, aby se k tomu taky vyjádřil, protože nerozumím tomu, proč by se do toho měla začleňovat i Letní škola slovanských studií, protože ona teď funguje samostatně nějakým způsobem a tohle by podle mě vedlo k její byrokratizaci. Jestli tomu správně rozumím, budou tady dva ředitelé, kteří ten management povedou... když tady tím procesem projde, tak to bude všechno značně problematičtější. Můžu rychle reagovat? Případně mě doplní pan děkan. Centrum jazykového vzělávání má zachovat a spíše zvýšit pestrost jazykového vzdělávání na FF. Co se týče financí, tak jde o kombinaci hlavní a doplňkové činnosti, jedná se tedy o zdroj 19 a zdroj 90, s tím, že KAL v minulosti - mám z toho zápis a je to logické, protože je to servisní katera - se odmítl hlouběji ponořit do doplňkové činnosti, protože samozřejmě, tu náplň má jinou. Tady jde o to využít ten potenciál, který ty jednotlivé jednotky mají a využít těch lektorských týmů v tom, že zaměstnanost, teď budu mluvit o KALu, může přispět, třeba při těch konkrétních jazykových službách, konzultace, překlady a může tak saturovat ne úplně perspektivní výhled, co se týče financování a spoléhání se výhradně na SKR Zdroj 11 tedy využit vůbec nebude? Bude využit. Proto říkám, bude kombinovat hlavní činnost, což je činnost výuková, financování ze zdroje 11, resp. Na základě studentokreditů, ale toto zároveň doplňovat o činnost doplňkovou, perspektivně by to mělo stabilizovat celé to centrum i jednotlivé jednotky. Co se týče evaluací, někteří senátoři jsou matadoři a určitě si vzpomenou, že kvalita KALu byla, minimálně v minulosti, velmi intenzivně napadána, v některých případech až do takové míry, že některé katedry už s KALem přestaly fungovat. Nechci to vést konfrontačně, ale zase, eventuélně to můžu doložit. Co se týká ještě těch konkurzů, počítá se s tím, že se s těmi zaměstnanci uzavře dohoda. Nepočítám momentálně s tím, že by se se všemi, kteří pracovali, nebo prošli výběrovým řízením, uzavíral pracovní poměr.. rozhodně ne. Je tam jedna věc, které jsem úplně neporozumněl, tak bych byl rád, kdyby byla osvětlena. Tam padlo, že jedním z důvodů té finančně neutěšené situace je to, že studenti jiných fakult, kteří využívají služeb KALu, za ně neplatí. A teď nerozumím tomu, jestli je tam nějaká příčinná souvislost vyjednávání s jinými fakultami se vznikem toho centra. Teoreticky, kdybychom vyjednali s jinými fakultami, že začnou něco platit, tak ten KAL třeba ve špatné situaci třeba nebude. Takže tuhletu souvislost bych prosil nějak vysvětlit. A pak ještě jeden trochu sobecký zájem v jedné věci.. my jako katedra historie samozřejmě vyžadujeme výuku ušitou na míru, hlavně němčinu pro historiky, a docela nám to funguje. A mám teď trochu obavu z nějakých velkých otřesů, pokud by došlo.. a tohle si myslím, že bude veliký otřes.. aby nedošlo prostě k nějakým výpadkům. Aby tato záležitost skutečně byla garantována. To je moje ryze sobecká obava v této věci.

6 Pořízka Jestli mohu v rychlosti reagovat, co se týče vyrovnávání s jinými fakultami, tak naše reakce byla zastavit přístup studentům jiných fakult, jelikož to snižuje kvalitu v tom smyslu, že místo 15ti placených studentů je tam 25 neplacených, logicky je tím ohrožena kvalita.. rektor požaduje, abychom se domluvili mezifakultně, ta jednání pokračují a já věřím, že budou pozitivní a že vyjednáme to, aby ti mezifakultní studenti byli zaplaceni. Pokud dojde k navýšení a rozšíření toho, že by některou jazykovou výuku měla převzít ať už KAL v současné podobě, nebo nové centrum, tak to bude požadovat rozhodně větší počet učeben a prostě další administrativní záležitosti a tady to centrum by k tomu mělo přispět, aby administrativně, ale i co se týče technického zázemí zajistila. Zase, v kontextu té důvodové zprávy, jazyková škola má, teď nevím, jestli je tam 7, nebo 8 učeben, které jsou plně vybaveny, na třidě Svobody bychom do budoucna samozřejmě mohli ten počet učeben rozšiřovat, pan dr. Nový, a v minulosti jsme to řešili několikrát, v této chvíli dostatečný počet učeben nemá, resp. je to jen tak tak a nevěřím tomu, že by KAL byl schopen na Vodární tu výuku teďka rozšiřovat. Nemyslím si ani, že by mělo docházet k otřesům, které zmiňujete, protože se počítá s těmi, kteří jsou zaměstnanci KALu a zajišťují specifickou výuku např. němčiny, tak by měii fungovat v té nové podobě a samozřejmě budou probíhat jednání i na úrovni té přípravné fáze s jednotlivými katedrami a bude brán ohled na to, zda jste spokojeni, jaká je vaše vize.. pokud to funguje, není důvod něco měnit. To To můžu doplnit. Reagoval bych přímo na některé poznámky kolegy a, popř. to, co zmiňoval pan doc. Stejskal. Snad je to patrné z toho diagramu i z toho textového popisu.. Nám jde o to, aby veškeré jazykové aktivity, které na fakultě jsou, byly čitelné pokud možno pro všechny. Pro studenta fakulty, který je nově příchozí, pro studenta, který si chce zdokonalovat jazykovou dovednost o druhý, třetí, čtvrtý, pátý jazyk, pro veřejnost.. a to samozřejmě vyžaduje poměrně výraznou flexibilitu, kterou, i kdyby KAL byl výborný a excelentní, by nebyl schopen nabídnout. To by nezvládla žádná katedra. To není specificky problém KALu. Proč je Letní škola zařazená do diagramu? Z jejího pohledu by se neměnilo vůbec nic, pouze komunikace ředitele, v tomto případě pana dr. Pořízky, by nesměřovala pouze k děkanovi, ale k řediteli toho Centra jazykového vzdělávání. Ta administrativa by zůstala úplně stejná. Ale i na Letní škole můžou být situace, kdy je potřeba kooperovat s dalšími jednotkami na fakultě, které se tím jazykovým vzděláváním Dále jsi říkal, že trváš na písemné garanci toho, že nikdo nepřijde o práci. No tak to nikdo nedá a nemůžu to dát ani já, protože platí, že na akademické půdě probíhají výběrová řízení, studenti je dělají, aby mohli studovat, kantoři je dělají, aby mohli pracovat a pohybujeme s v určitém konkurenčním prostředí. To znamená, že všichni dobří a excelentní pracovníci, kteří tu pozici obhájí... ale to platí i na té katedře. Čili i kdybychom se k té změně neodhodlali, na té katedře budou vznikat změny tehdy, jestliže ta situace nebude optimální. Tzn. proběhne výběrové řízení a bude vybrán nejlepší. Tak, jako na katedře germanistiky, politologie, jako na každé jiné katedře. Opravdu žádná písemná garance neexistuje v tomto ohledu a nemůžeme ji dát. Proč jsme k této změně sahali? Tady to vypadá, že vedení se najednou rozhodlo přijít s nějakou novou reformou, že už jsme toho měli těch reformních snah málo v posledním období.. to není pravda, té činnosti máme poměrně hodně v poslední době.. ale od doby, co jsem povinován se starat se fakultu, od roku 2010, řeším periodicky KAL.. v různých otázkách.. kvalita výuky, kvalita managementu, výrazné problémy, které si dokonce vynutily výraznou změnu na postu vedení katedry před cca 3 roky atd. Loni jsme se dohodli s panem dr. Novým, že navrhneme, aby KAL měla navýšen KEN na 1.2, protože to je katedrá se pohybuje v oblasti filologie. Senát tento návrh unizono odmítl. Klidně se podívejte do zápisů AS z minulosti, že vedení fakulty bylo opakovaně vyzýváno, aby něco činilo. Čili my jsme připravili poměrně propracovanou koncepci, o které jsem bytostně přesvědčen, že parametricky bude lepší, než současný stav. Kvalita výuky na fakultě by měla být podstatně ne že A pak je tady ještě jeden problém. Netýká se to pouze KAL, ale týká se to se to všech kateder na FF. Já si půjčím katedru romanistiky. V minulém akademickém roce měla katedra romanistiky cca 250 studentů s ostatních fakult, kteří tam chodili na praktický jazyk. Tyto studenty vyučovali buďto doktorandi, nebo kmenoví pracovníci. V obou případech to považuju za nedobré, uvedu proč a pak už skončím. Doktorand se má věnovat disertační práci, měl by, pokud učí, učit zejména v těch oblastech, které jakýmsi způsobem, alespoň trošičku, souvisí s tématem jeho práce a neměl by učit několik kurzů praktického jazyka. Pokud tu výuku jazyka realizuje kmenový pracovník, odborný asistent a výš, tak je to zase špatně, protože by se měl věnovat vědecké činnosti. Katedra romanistiky je extrémní příklad, ale těch případů je více. Jsou katedry, které si platily a organizovaly jazykovou výuku samy z toho, či onoho důvodu. Čili já bych chtěl ty dobré činnosti KAL zachovat, tzn. KAL se prioritně a z větší části dobře věnoval výuce cizích jazyků pro studenty FF a UP. To bych chtěl zachovat. Ale zároveň bych chtěl, aby se ostatní katedry odbřemenily od jazykové výuky, aniž by vypadlo to, co si přeje pan doc. Stejskal a není sám, tedy aby se studenti mohli nějakým způsobem jazykově vzdělávat. Tedy sumarizuji: problémy s kalem byly, problémy budou přetrvávat z hlediska toho, že ta poptávka po jazycích je ohromná a měnící se.. my nabízíme určité komplení řešení, které zahrne větší část pracovníků KAL, klidně i 100%, pakliže Děkuji za slovo, jsem rád, že můžu pronést aspoň pár slov. Já jsem byl překvapený, že se tam ta Letní škola objevila a musím říct, že jsem se to dozvěděl až včera odpoledne, že se nějaké přesuny Letní školy týkají. My jsme s panem děkanem na toto téma krátce mluvili a on mi řekl v podstatě to, co řekl zde, tedy že by se to údajně Letní školy nijak významně dotknout nemělo, pouze formálně v tom významu, že by ředitel LŠSS komunikoval z ředitelem Centra jazykového vzdělávání. Tam je potřeba ale říci, co všechno ta komunikace obsahuje, aby nedošlo právě k té byrokratizaci, kterou zmiňoval třeba Viktor. A druhá věc je, že teď vlastně, když se dívám na to schéma, tak je tam ředitel pro Letní školu i pro češtinu pro cizince, čili nevím, jestli to číst tak, že je to ředitel, který zahrne oba dva ty subjekty. Protože zase by to tedy nebylo tak, že se Letní školy netýká žádná změna.. toto by byla velká změna a řeknu proč. Letní školu jsem převzal v roce 2006, pak jsme měli velký audit k UP, tedy samozřejmě teď za mě hovoří audit, nehovořím já, aby to nevypadlo, že prostě tady dělám Letní škole reklamu. Ale tady se hovoří o finanční neutěšenosti, ale Letní škola je finančně utěšená. Tady se hovoří o problémech s lektory, ty Letní škola také nemá, všechno si řeší sama. V podstatě si nenárokujeme ani žádné učebny, budovy, já sedím v kanceláři, kterou mám na katedře bohemistiky.. výuku vykonáváme vlastně během toho programu, který je vždycky na rozhraní července a srpna.. ten máme na Konviktu a tomu, resp. fakultě, platíme komerční nájem, takže se dá de facto říct, že Letní škola platí měsíční provoz těch 12-ti měsíců celého Konviktu. Jsme soběstační, nedostáváme z fakulty rozpočet, takže tohleto jsou všechno ekonomické a jiné důvody, které vypovídají o tom, že je to subjekt samostatný, ale on je to subjekt svého druhu i z pohledu toho provozního, protože probíhá v době, kdy skutečně tady skoro všichni konáme řádnou dovolenou. Tzn. i z hlediska těch lektorů, kdybych chtěl využít ty, kteří pracují na fakultě, tak se mi jich zpravidla nedostane, protože konají dovolenou atd. atd. Takže já z mého pohledu, pokud chápu snahy vedení fakulty o jakési zastřešení do nějaké struktury, ale zároveň, pokud by Letní škola měla do tohoto prostoru náležet, tak by bylo jaksi vhodné mít také jakési garance dejme tomu skutečně té provozní a ekonomické samostatnosti, Ještě mě napadá jedna věc. Letní škola slovanských studií a čeština pro cizince. Tady samozřejmě existuje jakási trojkolejnost: letní kurzy češtiny pro cizince, čeština pro cizince na katedře bohemistiky a teď ještě pod UPLIFTem. Tam si myslím, že je spíš problém v tom, že katedra bohemistiky provozuje ty větší podniky a UPLIFT jaksi má to, co tam zbývá. Tam si myslím, že by to spíše mělo být na jednom subjektu.. že buďto by to měla kompletně garantovat katedra bohemistiky a nezatěžovat tím UPLIFT, nebo obráceně. A navíc, Letní škola slovanských studií má přecejen širší zaměření. Tam se to netýká jen češtiny pro cizince, tam jsou to i kurzy přecejen i jinak zaměřené. Pak jsem tam viděl v těch různých činnostech v tom druhém slajdu, že se např. ECL zkoušky objevily zpátky pod tou aktivitou čeština pro cizince. Já jsem vlastně pod Letní školou ECL zkoušky v roce 2007 spolu s panem docentem rozjížděl a vždycky jsem se snažil zachovat ten charakter Letní školy, tzn. nědělat z toho něco víc, než to je. Čili zachovat čistě náplň toho subjektu. Proto v momentě, kdy čeština pro cizince v rámci ECL zkoušek byla stabilizovaná, tak jsem měl zájem na tom, předat je jinému subjektu, protože tam se teď studuje celá řada jiných jazyků a nabízet v rámci Letní školy němčinu atd. nedává moc valný smysl. Takže to by byl z mého pohledu třeba velký krok zpátky, kdyby se zloušky ECL vracely někam pod češtinu pro cizince. ECL zkouška je něco na úrovni těch Cambridgeských, takže v tomto duchu bych s tím zacházel. Ale spíše by mě zajímalo tady to spojení či nespojení LŠSS a češtiny pro cizince a z mého pohledu ta Já krátce zareaguji na vaše dotazy. Letní školy slovanských studií by se to mělo dotknout minimálně. Ta idea začlenit ji do Centra jazykového vzdělávání bylo jednak sloučit ty marketingové snahy a je jasné, že cílíte na úplně jinou skupiny, ale minimálně v odkazování stránek víte, že ještě když jsem měl na starosti jazykovou školu, tak jsme to zmiňovali, že bychom v nějaké spolupráci začít mohli. To je jeden důvod. Druhý je, že v tuto chvíli je čeština pro cizince pod děkanátem zahraničního oddělení, čili pod doc. Kalousem, který v podstatě zajišťuje, ale administrativně funguje ve spolupráci s kolegyní (), která zajišťuje výuku po organizační stránce, a ve spolupráci s mnoha dalšími lektory. Mnoho těch lektorů působí právě i v Letní škole slovanských studií. To, jestli zkoušky ECL budou pod tou či onou divizí, to si myslím, že je už pak technická otázka toho, jak se mezi sebou ty jednotlivé složky dohodnou a je jasné, že budou muset intenzivně spolupracovat, aby našly optimální cestu. Co se týká financí, moc dobře víte, jak je nastaveno to, jak funguje zdroj 19, jak funguje zdroj 90, SPP prvky a je velmi jednoduché alokovat ty jednotlivé zisky na jednotlivé jednotky a není to myšleno tak, že by snad někdo chtěl využít

7 Pořízka Pořízka Práger Jestli můžu, nejde tady čistě jen o toto, protože jak jsem říkal, naopak z toho rozpočtu Letní školy fakulta profituje. Nejen kvůli tomu, že je na tom Konviktu, ale když jsou přebytky, tak pan děkan ví, že vždycky nabízím do fakultního rozpočtu přebytek a pan děkan mi to s grácií nechává v rámci nějaké rezervy. Ale mě jde spíš o tu procesuálnost, o tu samostatnost. Já pokud jsem komunikoval z hlediska i nějakých schvalovacích postupů s panem děkanem, s paní tajemnicí i s paní hlavní ekonomkou, tak jsme si vystačili, celé roky jsme takhle fungovali a tak je to prostě jednoduché, efektivní a rychlé. Čili mě vůbec nejdo o to, že bych přepočítával korunky kde a jak, to se dá skutečně zařídit tím SPP prvkem na tu danou jednotku, ale spíš mi jde tady o toto, že skutečně to Ano. Já si myslím, že to lze organizačně zařídit tak, aby vám tady ta flexibilita byla zachována a.. můžu? Bude to tak, jak to je. Stačí to? Ano, pokud je to tak. Já musím říct, že jsem rád, že v té diskuzi slyšíme spíše technické věci, nikoli nějaké silné námitky proti. Samozřejmě každá podobná změna vyvolává u řady těch aktérů jisté obavy. Na druhou stranu, mě se to jeví jako určité vize - konečně - jak výrazně racionalizovat a zefektivnit jazykové vzdělávání na naší fakultě a samozřejmě i mimo naši fakultu, kam až může působit. Mě se na té idei nejvíce líbí to, že tady lze velmi výrazně zefektivnit výuku jak našich fakultních studentů, tak studentů, kteří přicházejí za komerční výukou jazyka, i dalších překladatelských služeb. Je zřejmé, že když se tyto procesy odehrávají na několika pracovištích vedle sebe, nikdy to nebude tak efektivní, jako když budete mít jeno zastřešující pracoviště a ti lidé můžou participovat určitým dílem na všech. To znamená, že budou existovat lidé, kteří se budou věnovat převážně výuce komerční, někteří výce našich studentů, někteří obojí, do toho můžou mít ještě překladatelské aktivity.. ti lidé se uživí mnohem lépe a celý ten proces v podstatě povede ke zkvalitnění, protože ty lidi budeme moci lépe zaplatit, oni si nebudou muset hledat nějaké vedlejší joby, kde stejně by dělali tu stejnou práci. Budou to dělat na jednom pracovišti a za lepší peníze. To se mi na tom opravdu líbí. Já osobně jsem byl ten vedoucí katedry, který byl v minulosti nucen se se službami KALu rozejít. Nás to vůbec netěšilo, já jsem to dělal s velkou nechutí, protože my nejsme katedra, která by se chtěla zabývat výukou jazyků, konkrétně angličtiny. A ten důvod byl dlouhodobá nespokojenost s výukou angličtiny nikoli z naší strany, ale ze strany našich studentů. Oni si chodili permanentně stěžovat na kvalitu výuky angličtiny a tím posledním hřebíkem do rakve bylo, když jsem zjistil, že.. my, jako ostaní obory, jsme měli dva semestry angličtiny zakončené zkouškou za 10 kreditních bodů.. to jsme vyžadovali, protože pro nás je angličtina velice důležitá atd.. posledním hřebíkem do rakve bylo, že v rámci takovéhoto jazykového vzdělávání bylo možné si zapsat kurz, kde se vůbec nevyučoval jazyk a který byl založen na dvou věcech. Na tom, že studenti chodili na stáže do soukromých firem, kde v lepším případě tím jazykem alespoň mluvili, A druhou aktivitou toho kurzu bylo, že organizovali diskuze se známými osobnostmi, podotýkám, že v českém jazyce, byli to Češi, s angličtinou to nemělo vůbec co dělat, a navíc velice problematické, protože ti studenti samozřejmě ve svém nadšení nám na ty diskuze zvali lidi, které my si dlouhá léta opečováváme, aby k nám jednou za čas přijeli atd. a oni zcela neřízeným způsobem nám do tohoto dlouhodobě budovaného procesu zasahovali, takže nám zvali lidi jako je Pavel Telička, tedy lidi, s kterými my udržujeme dlouhodobé vztahy a ti lidé nám volali a ptali se "to je vaše aktivita, nebo čí?" Toto byl kurz, který vás opravňoval mít tu zkoušku za 10 kreditů a tady jsem už řekl "ne". To byl taky důvod, proč jsem se nechtěl vrátit pod KAL. Museli jsme to zajistit jinými způsoby, ta spokojenost tam teďka je, ale já budu velmi rád, když do budoucna budeme moct převést zpátky na Centrum jazykového vzdělávání, protože opravdu necítíme se jako katedra, která by studentům měla dávat jazykovou výuku. Je to pro nás v podsatě nouzové řešení. Já bych chtěl ještě reagovat na to, co říkal pan děkan a potom i na to, co říkal pan Pořízka a také odpovědět na otázu paní Veselovské, která chtěla vědět alternativu. Já jsem jí tedy v tom, co říkali zde přítomní zástupci KALu slyšel, ale vy jste to asi neslyšla. Tady v té místnosti asi není nikdo, komu by se ten plán jako takový nelíbil, včetně zástupců KALu, takže se myslím můžeme sjednotit v tom, že nějaké Centrum jazykového vzdělávání vznikne, ano, ale ne takto, resp. jsou tam body, které by chtělo do příště ještě doladit. A sice za prvé, aby ten ředitel Letní školy slovanských studií zůstal pouze ředitelm Letní školy slovanských studií, případně aby ta čeština pro cizince přešla pod ředitele jazykové školy, protože de facto je to taky jazyková výuka. Každá jazyková škola má češtinu pro cizince, taky to řídí jeden ředitel, zároveň potom pod ním může být garance jazykových zkoušek. To je jedna věc. Čím déle se na to dívám, tím déle vidím, že vlastně ta akademická divize nemá vlastně žádného nadřízeného, kromě toho ředitele centra jako takového, takže on pod sebou bude mít vlastně dva podředitele a zaměstnance, kteří budou vést to, co dnes dělá KAL a tím reaguju jen na to, co jsi říkal ty, že jsi vlastně věnoval plno energie tomu KALu a myslím si, že v tomto momentě ten KAL je na tom nejlépe, jak byl za celou tu dobu, to nemůžeš mít nic proti tomu, protože všichni zaměstnanci prošli výběrovým řízením. Tady tihle problematičtí, o kteřích se mluví, ti už jsou pryč. Všichni, kteří tam mají být, tak tam teď jsou a já nevidím důvod, proč by se jako alternativa neměl KAL prostě a jednoduše přejmenovat na Centrum jazykového vzdělávání, jehož doplňkovou činností vznikne jazyková škola, tedy UPLIFT s češtinou pro cizince, případně průvodcovskými službami a další doplňkovou činností Letní škola, přičemž celý tento koncept bude na třídě Svobody, nebude se muset vyplácet odstupné všem těm z KAL, tedy ušetříme i na tomto, legislativně si myslím, že to doladit půjde. Takže to je můj návrh. Já bych měl jen dotaz k té Letní škole slovanských studií. Tam bylo řečeno, že se nic nezmění, ale jako sociolog zabývající se i teorií byrokracie, tam vidím dva ředitele a musím říct, že to by byl skutečně zázrak a až si dodělám docenturu, tak profesutu bych si udělal právě na tento zázrak. Takže já stále nechápu, když nad tím přemýšlím, proč ta Letní škola slovanských studií má být začleněna, když se nemá nic změnit, protože se vážně domnívám, že se z hlediska té byrokratizace Můžu Ondřeji zareagovat místo tebe? Já jsem poměrně úsečně odpověděl Petrovi Pořízkovi. Ta funkčnost Letní školy v posledních letech je ideální, tečka. Moje řpedstava je taková, že komunikace třeba mezi ředitelem Letní školy a děkanem probíhá na úrovni nějaké obecné představy a podobně, ale já už nejsem schopen vzhledem ke své neodbornosti nějak koncepčně pomáhat s dalším rozvíjením. Moje představa je taková, že Letní škola slovanských studií je záležitost, která fakultě i univerzitě dost výrazně pomáhá a docela rád bych viděl, pokud by zrodily další Letní školy. Tady by byl konzultační hlas Petra Pořízky zcela ideální. Co je velkým průšvihem celé univerzity, ale naší fakulty obzvlášť, je předávání informací. Tady zrovna ta komunikace mezi ředitelem LŠSS a ředitelem Centra jazykového vzělávání byla ideální, protože si představuju, že někdo příjde na stránky, udělá klik a okamžitě se tam zorientuje. (...) Čili v této úrovni. My jsme ten diagram museli nějaknakreslit a já jsem bytostně přesvědčen, že ta koordinace tady musí prostě existovat. A bude lepší, než když to koordinuje Petr Pořízka se mnou. Přikazování operací atd. zůstane tam, kde je. A pak to po té vaší docentuře (pozn.: na Fafejtu) můžeme probrat. Můžeme to publikovat spolu. Já bych byl velmi nerad, aby tady zapadla poznámka pana prof. Macháčka, která se týká toho metodického přístupu k jazykové výuce, protože jestliže my vytvoříme toto centrum, tak vznikne největší centrum jazykového vzdělávání v podstatě v rámci celé univerzity. My tam máme tu administrativní a výkonnou složku, ale mezi tím nemáme nikoho, kdo by se zabýval tou metodikou výuky jazyků. Abychom se nedostali v rámci senátní diskuze k tomu, jestli má být nebo nemá být pretestování, jaké má být hodnocení atd. To si myslím, že je něco, co by se mělo řešit na té metodické rovině, s tím, že existuje celá řada metodických názorů na výuku jazyků oběcně, specifických jazyků, jazyků pro historiky, pro celou řadu oborů.. a taky bych se chtěl trochu zastat KAL, a říkal to už kolega, my neustále mluvíme o tom, co bylo. Kolega řekl něco, co už stalo a je to strašlivé, ale my znovu opakujeme, že tito lidé už tam nejsou, toto už se neděje a velká část toho odůvodnění, proč vzniká centrum, je založena na tom, že kopeme do KALu, který dnes už vlastně není v té situaci, v které byl před lety. Pojďme se bavit o těch pozitivních věcech. My tady všichni souhlasíme s tím marketingem, že je potřeba ho udělat efektivní, všichni souhlasíme s tím, že katedry by neměly zajišťovat vzdělávání samy za sebe.. nechme už KAL být, protože KAL dělá, co může a všichni to uznávají a nechme KALu právě tu akademickou a případně tu metodickou část, protože v tom jsou nejlepší.. ať nedělají komerční aktivity, ale věnují se té metodice jazykového vzdělávání, protože to v té struktuře není, jak již podotknul pan prof.. Nejde o tu osobu ředitele, to je v podstatě jen jeden člověk.. ať už je Čekányová odbornice, nebo není, bude minimálně potřebovat tým lidí, kteří budou schopní metodicky a

8 Engelbrecht Engelbrecht Veselovská Štěrba Práger Engelbrecht Jestli můžu zareagovat, vize Centra jazykového vzdělávání se právě dívá dopředu. Samozřejmě je zmiňováno to, co se dělo v minulosti a s čím mě ještě v minulých měsících kontaktovaly dvě katedry, aby se řešilo. Nemám pocit, že by ta idea a vize byla nějak konfrontační vůči KALu, byť to samozřejmě tady v diskuzi nějak zaznělo. Co se týče metodiky vzdělávání, či určité spolupráce v tomto směru, děkuji za ten podnět, protože to je velmi relevantní. Je to důvod, proč stojím o to, aby se dále rozšiřovala spolupráce s Britským centrem. Britské centrum zajišťuje metodické vzdělávání pro v podstatě všechny lektory a středoškolské učitele v Olomouckém kraji, má celou řadu spolupracovníků a zve odborníky právě v oblasti metodickéo vzdělávání. Druhý důvod, kolegyně mě omluví, že ji jmenuji, dlouhodbě jsme s panem děkanem snažíme přesvědčit kolegyni dr. Pazderovou, která působila na katedře anglistiky a amerikanistiky a která je nesporně, a to případně potvrdí i kolegové, jednou z největších kapacit v metodickém vzdělávání v regionu, přednáší i jinde, tak abychom ji začlenili. Jazyková škola si několikrát zaplatila a pozvala ji, aby se lektoři účastnili jejího metodického kurz. (...) Takže ta struktura je udělána jednoduše, aby bylo zřejmé, co se zamýšlí, ale nemůže být úplně do detailů, ale metodika je důležitá, pokud jde o Já mám ještě dotaz, co se týče té komerční stránky. Jak by to bylo právně ošetřeno, abychom neměli potíže s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže? ( ) Veškeré smluvní záležitosti jsou samozřejmě připravovány ve spolupráci s právním oddělením, smlouvy jak ve vztahu k lektorům, tak k jednotlivým subjektům jsou oddělením schvalovány a v režimu doplňkové činnosti můžeme tuto aktivitu vykonávat. Je to všechno lege artis. (pozn.: obává se toho, aby činnost centra nebyla interpretována jako zneužití monopolního postavení univerzity) Vzhledem k tomu, že je tady např. jazyková škola Lingua, která je X-krát větší a Centrum jazykového vzdělávání nemá vizi pohltit veškerý trh v Olomouci, ani to není možné, tohohle bych Jeden organizační dotaz. Dnes si dovedu představit, že existuje jeden dobrý učitel jazyka - není jich v Olomouci zase tolik, takže se nebojím, že by si nenašel místo - který má úvazek na KAL, nemluvím o nikom konkrétním, a mohl by mít i dohodu s UPLIFTem a potom by se domluvil s Pořízkou, že bude učit na Letní škole slovanských studií. Pokud by existoval tento systém, tak by to byl zaměstanec centra, nebo by měl ty tři smlouvy? Tam se počítá s tím týmem a jestli bude zařazen pod tou, či onou jednotkou, tak to je technická záležitost. Jde o to, aby ten člověk měl umožněno působit v jednotlivých jednotkách podle toho, jestli večer učí v jazykové škole, dopoledne vykonává současnou činnost KALu, případně po odpoledních vykonává průvodcovské služby. Takže tam to jde pak udělat tak, aby byl daný člověk maimálně vytížen v rámci toho svého úvazku. A adekvátně zaplacený. Jestli můžu jen doplnit, než bude hovořit kolega Štěrba. My dneska jako celá fakulta máme opravdu potíž uspokojit ty výkyvy požadavků o jazykovou výuku ze strany ostatních fakult. A popřípadě uspokojit ji tak, aby byli všichni spokojeni s kvalitou. Dneska to prostě nejsme schopni realizovat, ty kurzy mají různou kvalitu, spousta filologických kateder vyučuje jazyk, což by podle mého soudu dělat neměly. To centrum jazykového vzdělávání by mělo vyvažovat právě tyto záležitosti. Potřebuju více překladatelů, můžu se obrátit na další jednotky. Nebude to pochopitelně chaotický pohyb mezi všemi jednotkami, ale bude v tom jistá koordinace. Navíc se v tom dá jistým způsobem plánovat, dají se střihnout na míru projekty - a teď to nemyslím jenom v tom smyslu OPVK - které budou mít synergický efekt v rámci budoucí výzvy ESF, U3V a všechno se to bude snadno koordnovat. Já říkám, proti KALu nic nemám a kdybych měl, tak bych se neangažoval tak, jako jsem se angažoval v minulosti. Ale tohle prostě 8 ani 20 lidí prostě nevyřeší a nezajistí. To musí zajistit nějaký větší celek, který bude mít i nějaké metodické vedení. Vypadá to, jako zrušení KALu, já se ostrých slov nebojím, podstatné ale je, že tam většina lidí zůstane a ti lidé budou žít ve větším komfortu, protože se ukáže, jestli jsou využitelní jako Protože se tady Britské centrum a moje jméno již několikrát zmínilo, tak bych rád taky řekl, o co vlastně jde a jak my se k tomuto projektu stavíme. Jak říkal pan kolega, Britsk centrum funguje pod knihovnou UP a zajišťuje mimo jiné jazykové služby, ale také služby metodické a akce pro učitele, které mají právě rozvinout tu pomoc v oblasti metodologie. Takže ta nabídka je celkem široká a musím říct, že máme velice dobrou spolupráci s různými pracovišti během těch 20 let naší existence, včetně KALu, i když musím říct, že jsou pracoviště, které naše služby tedy využívají mnohem víc. Rozhodně si myslím, že pokud vznikne takovýto kolos, tak musí mít minimálně nějakého garanta odbornosti a myslím si, že pokud se tam podaří přesvědčit paní dr. Pazderovou, tak to bude vynikající. ta naše nabídka v rámci metodologie se netýká pouze angličtiny, ale dá se skutečně využít pro všechny jazyky. Věnujeme se sice primárně angličtině, ale zabýváme se i didaktikou obecně. Pokud jde o ten návrh, z naší zkušenosti např. z Velké Británie víme, že o angličtinu je veliký zájem, takže na každé škole existuje škola, která své kativity nabízí na komerčním základě. A jestli tomu správně rozumím, tak na FF jsou tři subjekty, z nichž teda jeden je dinamicky fungující, komerčně orientovaný, jeden je tradiční, dlouhodobý se současnými úspěchy a jeden je více méně na jakési cestě k dalšímu zlepšení. Já si myslím, že ta situace je dlouhodobě neudržitelná, že to takhle nejde dlouhodobě provozovat a že stejně k nějakému spojení dojít musí, protože jestli tomu správně rozumím, tak ty tři jazykové školy řídí momentálně pan děkan a není tam nikdo jiný, kdo by se o to staral. Rozhodně si tedy myslím, že je dobré, pokud vznikne velká jazyková škola vykonávající všechny ty funkce a nebudou tam tři různé, které Já bych chtěl říct jednu konkrétní věc a pak návrh, který by mohl, myslím si, řadu těch obav nějakým způsobem rozptýlit, nebo uspokojit. Podle mě je řada těch námitek, které tady padly, jen dílčími technickými věcmi, které vycházejí z toho, že je tady nějaký dílčí zájem někoho, který je ventilován buď přímo tím člověkem, nebo někým, kdo sedí v senátu atd. Bylo by strašně škoda, kdyby jsme takovou příležitost shodili ze stolu jen na základě takových technikálií. Před námi stojí rozhodnutí, jestli schválíme změnu statutu a umožníme tento vznik, nebo ne. Já bych navrhoval následující. Protože se tady už několikrát řeklo, že to bude obrovský kolos a že bude třeba skutečně výrazně kontrolovat kvalitu, navrhoval bych toto. Každá katedra, která má doktorské studium, což je podle mě každá standardní katedra na FF, alespoň tedy dlouhodobě, tak má jako zastřešující instituci odbornou radu. Já bych dal ke zvážení exekutivě fakulty, zda by nechtěla zřídit odbornou, nikoli oborovou radu Centra jazykového vzdělávání, která bude složena z odborníků, kteří budou schválen stejně, jako členové oborových rad vědeckou radou a která svoji práci začne tím, že bude dohlížet na ten proces transformace. Na to, aby skutečně bezproblémově přešli zaměstnanci KAL do té akademické divize Centra pro jazykové vzdělávání, aby ty standardy výuky se nesnížily, jak se např. obávali lidé z katedry historie.. aby - ačkoli nejsem lingvista - skutečně ta jazyková výuka probíhala na nejvyšší možné úrovni, jaké jsme schopni dosáhnout.. a podle mne by toto ta odborná rada mohla plnit. A pokud bychom skutečně požádali o to, aby takováto rada byla zřízena, tak si myslím, že bychom tím v podstatě celou řadu těch technikálií mohli vyřešit. AS samozřejmě není exekutiva. My nemůžeme tady detailně řešit každý jeden post a každý jeden detail. Takže dávám tento návrh, ale zároveň bych asi prosil pan děkana a pana proděkana, aby se Já si myslím, že to je výborný nápad a nemám s tím žádný problém, naopak jsem pro, aby takováto komise byla zřízena. ( ) Jestli můžu drobé doplnění, já také děkuji za tento nápad, za tuto iniciativu, souhlasím. My bychom stejně museli něco takového, ať už ve formě institucionalizované, nebo neinstitucionalizované, udělat, protože opravdu máme zadání od pana rektora, abychom se jako fakulta, která realizuje jazykovou výuku pro větší část univerzity dopracovali k nějakému komplexnímu materiálu. Záleží samozřejmě na dnešním hlasování, ale třeba pro příští zasedání AS bychom mohli připravit informaci, jak by taková rada vypadala a myslím si, že by měla zahrnovat nejen pana dr. Nového, co by vedoucího KAL, Ondřeje a, co by proděkana pro organizaci a zároveň člověka, který stál u zrodu UPLIFTu, ale i některé externí lidi - myslím tedy externí z Já bych přecejen zůstal u toho, co říkal pan doc.. On mluvil o radě složené z odborníků z kateder z doktorského studia. Ondřej to rázem transformoval na komisi, což není totéž, na transformační komisi, což už vůbec není totéž a slyšel jsem slova případně a podobně. Já bych přecejn byl rád, kdyby v zápisu byl návrh ve znění, jak jej vyřkl pan doc., ne proto, že by to muselo takto být, ale myslím si, že je to jedna z nejrozumnějších forem, jak vlastně zajistit ten dlouhodobý metodologický dohled nad fungováním jazykové výuky takto velké organizace... aby to skutečně byla rada odborníků. To, jestli z kateder si myslím, že není podstatné, to můžou být i interní odborníci, externí odborníci.. očekávám, že to samozřejmě budou odborníci na výuku jazyků. Čím více to budeme specifikovat, tím to bude horší, si myslím. Praktický dotaz na pana děkana. Chcete, aby se dnes přímo hlasovalo o vyvoření Centra jazykového vzdělávání, nebo to chcete třeba odložit na příští zasedání s tím, že by pan proděkan návrh dopracoval?

9 Chci, aby se to hlasovalo dnes. Proto jsem ten návrh předkládal. Jak správně zmínil doc., to technické zabezpečení je v rukou exekutivy, tzn. Vedení fakulty. O tom, jak bude řízena ta, či ona jednotka, to skutečně nemůže dělat AS, při vší úctě. Já jsem bedlivě vyslechl všechny připomínky. Jak jste všichni viděli, ten materiál je poměrně podrobný, ale neznamená to, že je definitivní v každém technickém detailu. Takže schávlení té dnešní struktury vůbec není v rozporu s tím, že se k tomu budou připojovat další technikálie. Z definice se budou muset připojovat, aby se ta transformace vůbec mohla uskutečnit. Co můžeme slíbit je to, že budeme pravidelně podávat informace o tom, jak to probíhá. Samozřejmě za to všechno bude mít odpovědnost děkan, ten se z toho nevyviní, takže potom třeba i při schvalování rozpočtu bude patrné, jak co funguje a moje představa je taková, že ty finanční pohyby v rámci Centra jazykového vzdělávání budou zcela otevřené a senát je bude moci kontrolovat spolu s rozpočtem. Ale byl bych rád, pane předsedo, Flajšarová Já mám ještě jeden praktický dotaz. Jazykové zkoušky v rámci doktorského studia spadnou pod tu akademickou divizi, nebo budou delegovány na oborové katedry, nebo jak to bude fungovat? Snad s vyjímkou němčiny zajišťují oborové zkoušky filologické katedry. Nevidím důvod, proč to tak nenechat. Ten německý jazyk může zůstat na té akademické divizi, protože funguje a pan dr. Nový je uznávaný odborník a zajistí tu kvalitu. ( ) Engelbrecht Vzhledem k tomu, že už v podstatě dvě a půl hodiny jednáme, bych teď vyhlásil 10 minutovou přestávku na občerstvení a poté bych dal hlasovat. (PAUZA) Engelbrecht Pane děkane, já bych se vás tedy chtěl zeptat na přesné znění návrhu. Já bych poprosil Akademický senát FF, aby hlasoval o návrhu tak, jak byl předložen v písemné podobě, tzn. zřízení Centra jazykového vzdělávání, s tím, že my reflektujeme ta další doporučení a pro příští zasedání AS - ve smyslu množného čísla - budeme dále informovat, jak postupuje technická realizace. Čili počítáme s tím, že bychom zřídili akademickou radu podle doc. Lebedy, ale prosíme o to, aby byl návrh hlasován tak, jak byl předložen. Engelbrecht Takže návrh je zřízení Centra jazykového vzdělávání. Případné návrhy na usnesení, abychom to pak postupně odhlasovali, začínají s návhem pana děkana. Kdo je pro? To je zase zmatečné tohle. Zřízení Centra jazykového centra, tečka? Ne, tak jak bylo dáno v písemné podobě. Co je to "dáno"? To znamená tu důvodovou zprávu? (neident.) Ano. S opatřeními, která jsou tam zanesena? Tak jak jsme to podali. zapisovatelka Hlasování o zřízení Centra jazykového vzdělávání. Je to změna statutu. Takže hlasujeme o tom, že KAL špatně pracuje a že je.. Ne, ne. Hlasuje se o změně o statutu! Ale to je třeba říct, o čem se hlasuje. No právě. Engelbrecht Takže se zeptáme.... ne, to musíte říct vy! Engelbrecht Takže o zřízení centra. O zřízení centra, tečka. Engelbrecht Čili je to změna statutu? To se ptáte vy mně? Hlasuje se o všech změnách statutu, které jsou uvedeny v důvodové správě. Já to upřesním. Tato změna zřizující Centrum jazykového vzdělávání ve svém důsledku bude měnit Statut FF a proto se musí hlasovat o té statutární změně. To znamená, že aby byla schválena, musí pro ni hlasovat 13 senátorů. A pod tyto změny patří i zrušení KAL? Patří. Je to tady v tom návrhu. Engelbrecht Takže hlasujeme o změně Statutu FF, s tím, že bude zřízeno Centrum jazykového vzdělávání, jako extra jednotka v rámci všech těch, které jsou uvedeny ve statutu. Dobře. Kdo je pro? HLASOVÁNÍ PRO 6, PROTI 2, ZDRŽELI SE 11. PRO:, Seitl, Veselovská, Nejeschleba, Práger, Skopal; PROTI:, Tichý; (chybí: Kysučan, Špatenková) Vážení kolegové, položím vám otázku, kterou jsem již pokládal, když většina senátorů hlasovala způsobem "zdržel jsem se hlasování". Jestliže nejsem pro, tak jsem proti, ale nerozumím tomu, proč se zdržuju hlasování, zvláště u takovéto věci, která se dá podle mého tímto těžko odůvodnit. Zdržení se hlasování není podle mého nic jiného, než hlasování proti. To všichni víme. Moc tomu nerozumím, nerozumím logice ani některých jiných dnešních hlasování a docela bych byl rád, kdyby jsme si je tady mohli alespoň neformálně vyříkat. Řeknu vám co. Přestože mám s paní tajemnicí velmi dobré vztahy a myslím si, že je to velmi dobrá tajmenice, tak úplně nerozumím tomu, proč jsme někoho, kdo je členem fakultní exekutivy, vyslali do kontrolního orgánu univerzitní exekutivy. Je to nelogické hlasování a já jsem z toho byl úplně šokován, jak málo jsme tady prozíraví. Místo toho, aby jsme svého člena, kohokoli z nás, to nemusel být tady kolega, kdokoli z nás, senátora, aby jsme ho vyslali kontrolovat univerzitní exekutivu, tak místo toho uděláme co? Vyšleme tam zaměstnance fakulty, který ještě navíc nepřímým podřízeným kvestora. Člověka, který už tak ty informace má. Paní tajemnice ty informace má z pravidelných schůzek s kvestorem. Mohli jsme mít jednoho člověk navíc, který do těch věcí uvidí. Neuvidí. Teďka tady zamítneme systémovou změnu, proti které tady nepadla jediná závažná námitka. Kdyby tady někdo řekl skutečně nějakou fundamentální námitku, proč ne, tak ok. Ale tady se diskutovalo o technikáliích a z těch technikálií nakonec vypadne to, že to neprojde. Ok, rozumím tomu. Ale sáhněte si každý do svědomí, jestli jste hlasovali tedy v zájmu této fakulty, nebo v zájmu nějakého lobingu dílčích zájmů, které za tím stojí. Omlouvám se za to, že jsem byl tak tvrdý. Jestli můžu, rád bych se k tomu, co jste říkal vyjádřil. Myslím si, že když zvednu ruku pro, znamená to, že jsem pro návrh v celém jeho znění, když proti, jsem proti návrhu v celém jeho znění a když se zdržím hlasování.. a to já přestože jsem proti tomuto návrhu.. hájím své kolegy, protože si myslím, že to znamená nejsem proti návrhu, ale to, co bychom teď měli formulovat jako senát, je usnesení, že chceme zapracovat změny, které tady dnes zazněly. A to je to "zdržím se". Zdržím se.. ale jak chcete změny zapracovat do statutu? Statut jenom říká, jaká existuje jednotka a jaká bude vypuštěna. Ano. My ale nechceme.. to, co jsem řekl, na tom si trvám. Já si myslím, že právně v pořádku a taky po stránce té byrokracie a peněz bude nejjednodušší zachovat KAL, přejmenovat ji na Centrum jazykového vzdělávání, zachovat její hlavní činnost takovou, jaká je, přičlenit k ní další doplňkové činnosti, takže z toho nakonec vznikne přesně to, co tady bylo na tabuli, přesto jednodušší. No to nevznikne, protože ona je jednou z pěti součástí. No ano. Ale to je zase změna statutu. To budete zase muset přejmenovat katedru na něco jiného. No ano, ale zachováme pracovní pozice lidí na KALu. Teď, kdybych zvedl ruku pro, tak bych takže to je ten důvod?! Ano, pro mě ano. Aha. Tak to je ale zajímavá informace. Já jsem se zdržel, jsem pro tu změnu, ale domnívám se, že by se o tom dále mělo jednat. Že tady není žádná překážka, proč bychom to nemohli projednávat za měsíc. Mě například překvapilo, že ředitel Letní školy slovanských studií se o tom dozvěděl až včera. Z toho mám dojem, že to skutečně ještě nebylo jaksi řádně projednáno a ten svůj dotaz, který jsem tady řekl.. stále se domnívám, že na něj nebylo odpovězeno. Možná na něj ani odpovědět nelze. To, že tam nenaroste byrokracie, to se skutečně nedomnívám, že je pravděpodobné. Čili já si myslím, že je ještě třeba jednat ze strany pana děkana a nedomnívám se, že je to otázka, která by zas až tak hořela. To jo, ale změní se tím jednáním něco na tom, že bude zřízena jedna jednotka a zanikne druhá, nebo že se ta jednotka přejmenuje? No třeba v ní už nebude ta Letní škola slovanských studií, já nevím. Ale o tom jsme nehlasovali. (několik senátorů) Hlasovali. My jsme hlasovali o změně statutu. (všeobecný ruch) Ale tam není tato prezentace! Tam není nic z té struktury. (všeobecný ruch) Já se omlouvám, že jsem to nekonzultoval s panem ředitelem Letní školy, stejně tak se omlouvám, že jsem to nekonzutoval s panem doc. Stejskalem, protože se to Letní školy v podstatě nedotkne a nedotkne se to ani historie, ani politologie, ani psychologie. Čili diskutoval jsem to s lidmi a pracovištěmi, kterých se to dotkne. Hovořil jsem s panem proděkanem em, který ještě opakovaně jednal s panem dr. Novým, hovořil jsem dokonce s panem doc. Kysučanem, který už vedoucím katedry není, ale byl. Čili, možná jsem mohl informovat dopředu dr. Pořízku, že připravujeme něco, co se Letní školy nedotkne, ale opravdu jsem to necítil jako potřebné. No ale proč tam pak ta Letní škola v tom schématu je? Na to jsem nedostal odpověď. Ale já bych to skutečně nebral jako otázku života a smrti, jak to teďka vypadá. Vždyť máme čas, není to rozpočet, za měsíc budeme hlasovat, takže já bych to skutečně neviděl jako problém.

10 Jenom k té otázce života a smrti. Je potřeba zabezpečit výuku v příštím akademickém roce a ta není zabezpečena KALem a v jejích silách není, aby byla. Jestli že dnes napíšu dopis panu dr. Novému, že jej žádám, aby zabezpečil ne prostřednictvím stipendijního fondu, ne prostřednictvím externistů, ne prostřednictvím učebnic Headway..... ty kurzy už tam nejsou. Díval jsem se teď v průběhu zasedání na vaše kurzy, prvních pět, které jsem tam otevřel tu učebnici mají. To jsou předměty, které dobíhají. Je to v aktuálním akademickém roce. Čili, je to potřeba řešit. Okey. Nějak se s tím vyrovnáme. Já respektuji vůli AS, ale jestli bych mohl o něco poprosit, AS má schvalovat rámce ve kterých fakulta funguje. Vy volíte děkana a další aparát platí fakulta proto, aby se zabýval technickými detaily. Já vás ubezpečuju, že pokud se posuneme v rámci AS do situace, že budeme projednávat detaily toho, jak se uskuteční hlasování AS, tak nebudete mít nic jiného na práci. Takže tento návrh jsem považoval za rámcovou změnu, za změnu statutu, ten diagram v něm neměl být přímo uvedený, ten je pracovní, vizuální pomůcka, abyste věděli, jaký má být konečný stav. Engelbrecht Dámy a pánové, já bych tedy navrhoval následující usnesení, aby AS FF uložil panu děkanovi, aby na příštím zasedání předložil návrh znovu, ale po zapracování námitek a komentářů, které zazněly na tomto zasedání. Které to jsou ale? Omlouvám se, toto akademický senát nemůže udělat. Engelbrecht Tak může navrhnout děkanovi. Navrhnout může. Engelbrecht Takže aby navrhl. Já teď plánuji, že připravíme upravený návrh, který bude zahrnovat např. zřízení oborové rady Centra jazykového vzdělávání. Podotýkám, že se nám teď výrazně zkomplikovalo vyjednávání s ostatními fakultami. Stejskal Já jsem se zdržel hlasování prostě proto, že těch technikálií bylo příliš mnoho a zdálo se mi, že jsem na ně nedostal odpověď, nebo jsem o odpovědi nebyl přesvědčen. Třeba ta, která zcela zapadla, zda-li nebudeme popotahováni jako nekalá konkurence, začneme-li podnikat, aniž To už se děje ale. To takhle změna vůbec neřešila. Stejskal Já vím, ale ve chvíli, kdy tady zřídíme takové centrum, upozorníme na to. To je jedna z těch připomínek, které si myslím, že tady nebyly uspokojivě vysvětleny. Třeba si myslím, že kdybychom napřed hlasovali o tom, že chceme inkorporovat tu oborovou radu, že chceme, aby na to dohlížela, asi by všechno bylo snažší. Ale těch technikálií tady bylo... Já s vámi souhlasím kolego, ale to by muselo vedení AS tímto způsobem postupovat. Já nejsem předseda senátu, já tímto způsobem postupovat nemůžu, já jsem to navrhoval. Nikdo prostě.. rozumějte, tady je také třeba řídit to takovým způsobem, aby se ty návrhy nějakým způsobem hlasovaly. Pane docente, to mě velice mrzí, že jedním z těch důvodů je to DPH. Protože např. jazykový škola Lingua - když už jste se na to zeptal znovu, ačkoli já měl pocit, že už jsem na to odpověděl - má tuto vyjímku ze zákona také. Je to zcela marginální věc. Je to konkurenční výhoda, je to výňatek ze zákona, já ho zpaměti neznám, protože nejsem právník, ale pro nás je to konkurenční výhoda a doplňková činnost je přesně stanovena zákonem a my přesně v tomto režimu budeme dále postupovat, resp. polovina fakulty funguje v doplňkové činnosti a je to zcela lege artis. Co se týče toho návrhu, já bych možná poprosil o to, jestli by se k tomu AS mohl vyjádřit, protože jak jsem pochopil, tak ten návrh byl zamítnut z technických důvodů. Každý návrh tohoto rozsahu bude v budoucnu vyžadovat spoustu ad-hoc řešení a bude vyžadovat nějaký čas, aby se ta struktura usadila. Jde o tu konkrétní vizi. Moc by nám pomohlo, a je to pouze návrh, kdyby AS mohl hlasovat o tom, zda souhlasí a chce tady to zřízení Centra jazykového vzdělávání. My můžem rovnou usnesením prostou většinou. Nakonec to ale samozřejmě podléhá statutární změně a 13 hlasům. Ten důvod, proč jsme to vůbec předkládali já jsem to říkal už na začátku a možná to malinko zapadlo, což je škoda zvážil bych, jestli se nesetkat i dříve a ten důvod je, že jsme měli v nejbližších dnech předložit návrh panu rektorovi o tom, jak chceme řešit jazykovou výuku v kontextu ostatních fakult. A pokud příjde fakulty XY, která řekne, že chce využívat našich služeb pro např. 500 studentů, tak my v tuto chvíli nemáme, jak se k tomu postavit. Druhá věc je, že této příležitosti se může chytnout např. jiná pedagogická fakulta. Engelbrecht Další komentáře? Navrhoval bych tedy jako usnesení.. teď se podíváme.. zapisovatelka Akademický senát navrhuje děkanovi, aby předložil návrh na příštím zasedání AS znovu po zpracování námitek a komentářů, které zazněly na tomto zasedání. HLASOVÁNÍ PRO 17, PROTI 2, ZDRŽELI SE 0. PROTI:, Seitl (ruch kolem formulace druhého návrhu) Takže "senát podporuje zřízení Centra jazykového vzdělávání" Engelbrecht Teď je opravdu problém, že nemáme legislativní komisi, protože těm bychom mohli předložit návrh pana proděkana. Ale já bych požádal, aby se pan proděkan oficálně poradil s dvěma zbývajícími komisemi, které máme - pedagogickou a ekonomickou. Aby tady už bylo stanovisko obou komisí, než budeme příště hlasovat znovu. Pak už budeme mít něco, z čeho budeme moci (senátoři žádají o hlasování o diskutovaném usnesení) zapisovatelka AS podporuje zřícení Centra jazykového vzdělávání. Nicméně ho neschválil (smích). HLASOVÁNÍ PRO 19, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. (neident.) Zařízli vývoj o několik měsíců. Engelbrecht To jsou ty technikálie. Ale my tady nejsme od toho, abychom řešili každou technikálii. Za chvíli začneme zaměstnávat (všeobecný ruch) Engelbrecht Bod 8. Všem jsme přeposlali zprávu SKM. To souviselo s plánovaným zrušením SKM a změnami Statutu UP a zřízení nové jednotky. Tady nemáme v podstatě co k tomu říct, ale pokud se k tomu někdo chce vyjádřit Pan prof. Daniel žádal o slovo. Kdo s tím souhlasí. HLASOVÁNÍ PRO 19, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. Daniel Já mám jen informaci, kterou bych rád vyčistil to informování. Totiž, jestli máte tu informaci, že to na program jednání AS UP teď nepříjde v té podobě, jak to poprvé bylo oznámeno.. že se to řešení odkládá. Já to nedokážu úplně přesně odrecitovat, ale může se o tom samozřejmě rozvinout diskuze. Je to pouze posunuto.. není to na tom senátu příští týden. Jenom na to jsem chtěl Tichý Já bych k tomu ještě případně doplnil, protože ta informace přišla v pondělí večer, že nastaly určité skutečnosti, na základě kterých bere zpět předložený návrh změn týkajících se SKM. To je Engelbrecht Dobře. To samé je asi bod 9. Dostali jste to a měli bychom se vyjádřit do 26. září. Takže teď se vrátíme k volbě dělegáta do Rady vysokých škol. Já bych si dovolil navrhnout pana prof. Daniela. Daniel Děkuji za důvěru. Jestliže se na tom dohodnete, tak to příjmu jako úkol. Není to něco, po čem bych toužil, ale pokud se tak rozhodnete Engelbrecht A jako další návrh myslím si padl pan dr.. Já se přiznám, že mě to docela zaskočilo a jsem poměrně dost vytížen. Už tak do Prahy jezdím na několik komisí a přemýšlel jsem, jestli bych nějakou z nich chtěl opustit a nakonec jsem dospěl k názoru, že ne, protože tam také reprezentuji fakultu a kdybych odešel z úřadu vlády, sociologického ústavu akademie věd, tak by tam byl hned jmenovaný někdo jiný a nebyl by to člověk z naší fakulty. Kdysi byly ty komise tvořeny pouze lidmi z UK a byl to docela průlom, že jsem se tam dostal, takže já bych rád pokračoval v této práci. (...) (zapisovatelka jde tisknout lístky, odchází) Engelbrecht Má někdo něco do různého? Pokud ne, tak je tady bod k termínu dalšího zasedání. (na návrh Petra Cieslara se termín stanovuje mimořádně na 15. října, pročež je nutné odhlasovat zkrácení termínu předložení pozměněného návrhu) Pokud budete mít nějaké připomínky, prosím, kontaktujte pana proděkana a a my se budeme snažit je zapracovat. Jen upozorňuji, že jsou tam i protichůdné připomínky, takže nebudeme moci vyhovět všem. (pokračuje se hlasováním o skrutátorech - Tichý a Práger - pro tajné hlasování o zvolení prof. Daniela jako kandidáta do Rady vysokých škol) (probíhá tajné hlasování) (prof. Daniel byl zvolen počtem 17 hlasů ze 17 přítomných)

Zápis ze 190. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 2. 2010 v Opavě

Zápis ze 190. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 2. 2010 v Opavě Zápis ze 190. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 2. 2010 v Opavě Přítomni: Omluveni: Vaněk, Sedlář, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Vojtal, Římovská, Botlík, Harasimová,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Program: Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006

Program: Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006 Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Janák, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Franěk, Sedlář, Berger, Bednařík, Vacková, Smysl,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Přítomní členové CVK: J. Juda OVK Vysočina, M. Dědek OVK Hruboskalsko, R. Mikuláš OVK Dubské skály P.Weisser OVK Jižní Morava, K. Berndt

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram Podkladový materiál pro jednání ASF dne 29. dubna 2015 Obsah dokumentu: Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram DOPIS FAKULTNÍ VEŘEJNOSTI

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Přítomni: Sedlář, Vojtal, Harasimová, Urbanec, Janiš, Ševčík, Fogltonová, Řihák, Bernatík, Botlík, Šperka,

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami)

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) I. Úvod: A. Výuka v cizích jazycích v předchozích strategických dokumentech univerzity: Již první Strategie internacionalizace

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF

Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF Pořadové číslo zápisu: 35 Datum zasedání: 28. 5. 2008 Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF Přítomni: RNDr. Zdeněk Franěk, Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc., Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., Ing. Jana

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 Přítomní členové (bez titulů): O. Doskočil, P. Zimmelová, P. Scholz, R.

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě

Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích listopad 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21. 23.

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Přítomni: M. Beneš, J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Kovář, J. Krejčí, M. Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, L. Šulová, A. Čmejrková,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 20. června 2013, 12.00 hod. NB 457 Přítomni: Čajka, Češková, Pošvicová, Čapková,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Akademický senát UK FTVS

Akademický senát UK FTVS Akademický senát UK FTVS Č.j.: AS-7/2012 Zápis z řádného zasedání ze dne 12.6.2012 ve 13.00 hod Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina Zaměstnanecká komora: Čechovská, Dvorský, Hojka, Horčic, Jelen,

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy

Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy 16. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: MŠMT: Ing. Vlastimil Finke (problematika financování regionálního školství) PaedDr. Jaromír Krejčí

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více