Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Statutární zástupce: Lenka Floryová tel.: Zástupkyně ředitele: Petra Hauerová, Dipl. um. tel.: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 1. Konzervatoř Duncan centre kapacita 130 studentů IZO Školní jídelna kapacita 69 jídel IZO

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 škola kód název oboru / vzdělávacího programu M,N/ M,P/ M,P/02 cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Hudebně dramatické umění 130 Dobíhající obor Hudebně dramatické umění 130 Dobíhající obor Současný tanec Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy 0 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 1. Branická 41, , Praha 4 (MČ Praha 4) 2. Školní 195, , Praha 4 (MČ Praha 4) b) jiná 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Duncan centre, Branická 145/ 41 sídlí v budově, která je svěřena do péče Městské části Praha 4 a nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce bez udání důvodu. Druhá budova školy, Školní 195/ 3, je také Městské části Praha 4 a smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce bez udání důvodu. V červenci 2013 došlo v budově v Branické ulici k havárii vody a budova byla z velké části poničena. Během školního roku 2013/2014 byla výuka z velké části přesunuta do budovy v ulici Školní. Během letních prázdnin 2014 proběhla v budově v Branické ulici kompletní rekonstrukce. Byla zřízena nová multimediální učebna pro zpracování zvuku a videa pro potřeby a tvorbu pedagogů a studentů. Jedná se o multimediální laboratoř umožňující seznámení se s technologiemi, výuku studentů konzervatoře s multimediální problematikou, pracovnu pro individuální práci studentů s multimédii, pracovnu pro hudebníky školy při práci na hudbě pro studenty a školu, pracovnu s multimédii pro potřeby školy obecně. V této učebně je pro studenty k dispozici 10 počítačů s připojením na internet. Taneční sály byly vybaveny novými, odpruženými podlahami. Škola je nově také připojena na centrální server a po celé budově je možné se bezdrátově 3

4 připojit na internet. Kompletně zrekonstruované jsou nově plynové kotle s termostatickou regulací a komínové systémy, průběžně je také obnovována výpočetní a telekomunikační technika. Škola zajišťuje kontroly pronajatého prostoru a revize technických zařízení z hlediska požární ochrany, prevence a bezpečnosti práce. Z nájemní smlouvy vyplývá povinnost pro školu provádět na své náklady menší opravy objektu. Dámské a pánské sprchy jsou vybaveny studenou a teplou vodou, 2 toaletami a 4 umyvadly. Šatny jsou odvětrávány vzduchotechnikou. V místnosti pro pedagogy jsou tři počítače s přístupem na internet a tiskárna. Ve škole je dostupná videokamera na pořizování, zpracování a prezentaci materiálu. Ve škole je také k dispozici projektor i promítací plátno. Učebny teoretických předmětů jsou vybaveny audio a videotechnikou, DVD přehrávači a počítačem s připojením na internet. Součástí školního objektu je divadelní sál, osvětlovací kabina se zvukovou technikou a sklad s divadelními světly. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení: Předseda školské rady: tel Seznam členů: Mgr. Albert Kubišta Filip Lukáš PhDr. Libuše Švábová MgA. Veronika Rinowski-Šimková Ludmila Matušů Roman Zotov MgA. Veronika Šimková Z důvodů ukončení volebního období tří členů Školské rady Konzervatoře Duncan centre (zástupce pedagogických pracovníků, zástupce nezletilých studentů, zástupce zletilých studentů a to včetně předsedy ŠR) se ve dnech 22. a uskutečnily doplňovací volby do Školské rady. Novými členy Školské rady Konzervatoře Duncan centre, byli zvoleni: Ludmila Matušů za zákonné zástupce nezletilých studentů, Roman Zotov za zletilé studenty, Veronika Rinowski-Šimková za členy pedagogického sboru. Jejich členství v této radě je platné ode dne zvolení Předseda Školské rady KDC bude zvolen na schůzi ŠR, která se uskuteční

5 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 2 2, , , ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. Pracovníků Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 0 0 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 7 zaměření Erasmus Manipulace v pedagogické praxi Právní odpovědnost pedagogických pracovníků a ředitelů 100 dní v nové funkci ředitele Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele PUP počet účastníků vzdělávací instituce Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Descartes v.o.s. Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu, carvingu a skatingu ČR Vzdělávací zařízení fakta s.r.o. CERMAT 5

6 kurzy doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 1 Konference na téma Problematika šikany a kyberšikany 3 MŠMT ČR d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 1 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 13 11,1 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 1 zaměření Erasmus počet účastníků 1 vzdělávací instituce Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) kurzy jiné (uvést jaké) 5 Školení Mzdové a personální účetnictví od Nový občanský zákoník ve školské praxi Školení GORDIC UCR Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 Gordic KDF a POK Vzdělávací agentura PARIS Gordic spol.s.r.o. Ing. Ivana Netoušková 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 7 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 4 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání Škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b) vzdělávání při zaměstnání Škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání Škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 prospělo s vyznamenáním 16 z celkového počtu žáků / studentů: Neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,5 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 96 z toho neomluvených 1,3 b) vzdělávání při zaměstnání Škola prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: Neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do

9 tj. % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 13 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 10 0 neprospěl 1 0 škola MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 5 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 4 0 neprospěl 1 0 škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 8 0 9

10 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 2 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 6 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M,P/02 Současný tanec počet přihlášek celkem 60 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 18 z toho v 1. kole 18 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 42 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x 0 obor: x 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/ b) Gymnázia počet přihlášek celkem délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 10

11 z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x obor: x počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. 1 student Maďarsko (bez speciálních vzdělávacích potřeb) 2 studenti Ruská federace (bez speciálních vzdělávacích potřeb) 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Škola bezproblémově začleňuje do výuky zahraniční žáky. Sociálně znevýhodněným žákům pomáhá výchovná poradkyně ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. V konzervatoři DC jsou nadaní žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jejich podstatnou částí jsou talentové zkoušky. Pracujeme s nimi podle osnov KDC a dalšími tvůrčími aktivitami podporujeme a rozvíjíme jich osobnostní růst. Dále se řídíme Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Ve školním roce 2013/2014 realizována Maturita na nečisto Anglický jazyk. 11

12 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Škola vytvořila ŠVP pro obor Současný tanec dodatek. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. Na Konzervatoři Duncan centre se žáci učí 2 cizím jazyků Anglický jazyk a Latinský jazyk. Konzervatoř Duncan centre využívá středoškolské podpory jazykové výuky Metropolitní program, která umožňuje nadstandardní pojetí cizích jazyků na středních školách zřizovaných hl. m. Prahou. Naše škola každoročně, tak i tento školní rok, využila možnosti zvýšené hodinové dotace výuky povinného cizích jazyka (Anglický jazyk) ve všech ročnících naší šestileté konzervatoře. Hlavní město Praha nám tímto poskytuje účelový neinvestiční finanční příspěvek ze svého rozpočtu na platy a zákonné odvody pedagoga pro předmět Anglický jazyk. Tento program zkvalitňuje výuku tohoto předmětu, zvyšuje úroveň a zásadně rozšiřuje další studijní možnosti našich žáků, zejména absolventů. V rámci Státních maturit, jejich společné části, nám výrazně pomáhá nadprůměrně zvládnout tuto důležitou zkoušku. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 12

13 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk počet kurzů Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) počet Počet ložnic celkem 1 až 3 lůžkových v tom 4 až 6 lůžkových 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny 13

14 b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) Gymnázium SOŠ Konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) Celkem c) Naplněnost domovů mládeže počet ubytovaných ve škol. roce 2012/2013 Kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) f) Další údaje o ubytovaných g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 14

15 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí výchovná poradkyně, spolupracuje s PPP Francouzská 56, Praha 10. (Mgr. Renata Míková, prom. psycholog) Náplní poradny je individuální přístup ke studentům se studijními problémy, řešení výchovných problémů studentů a navrhování výchovných opatření v součinnosti se školním řádem a metodickým pokynem MŠ k prevenci záškoláctví a negativních sociálně patologických jevů, pomoc při řešení osobních problémů, analýza příčin opakující se nadměrné absence omluvené i neomluvené s následným vyvozením důsledků (výchovný pohovor se studentem, pohovor se zákonnými zástupci studenta, hlášení na sociální zprávu, policii), spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci studenta, spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami, spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí. Výchovné problémy jsou spojené se záškoláctvím, drobnými krádežemi a experimentováním dospívající mládeže s marihuanou. Kariérní poradenství funguje na základě individuálních konzultací dle zájmu studenta, vzhledem k tomu, že studium je šestileté. 2. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevenci je věnováno nejvíce pozornosti. Základním předpokladem je využívání volného času studentů v mimoškolních aktivitách. Příprava a účast na představeních, festivalech, performance spojené s aktivní spoluprací s místním Občanským sdružením v Braníku atd. Spolupráce rodiny a školy je důležitou součástí primární prevence. Rodiče jsou zváni na pravidelná setkání s pedagogy a neformální setkávání na představeních či různých akcí školy. (klauzury, absolutoria, maturity, benefiční koncerty, atd.) Seminář protidrogové prevence pro studenty ročníku vedený Mgr. Petrou Václavovou z o.s. Prev-Centrum Břevnov. Všechny tři ročníky se zúčastnily dvou individuálních setkání s paní Václavovou. Vzdělávací seminář pro pedagogy na téma Kyberšikana. Studenti 1. a 2. ročníku navštívili festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 15

16 Více viz Příloha č. II.: Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Naše škola spolupracuje s místním Občanským sdružením v Braníku a vytváří tak úzkou vazbu k prostředí a lidem. Studenti se svými performancemi oslovují místní spoluobčany a utvářejí prostor pro vzájemnou komunikaci a poznávání. Beseda se dvěma zakladatelkami branického projektu Naše zahrada. Naše posvícení, zaměřené na využívání lokálních potravin v jídelně i v soukromém životě, pořádáno ke Světovému dni výživy (16. října). V rámci festivalu Jeden svět - projekce filmu Z popelnice do lednice - varování před obrovským plýtváním potravinami v naší kultuře. Více viz Příloha č. II.: Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 4. Multikulturní výchova Studenti šestého ročníku jezdí pravidelně na půlroční zahraniční stáže a celý šestiletý výukový program je směřován na spolupráci s jinými kulturními entitami. Studentská představení jsou prezentována na festivalech v zahraničí, kde probíhají zároveň workshopy a navazují se zde pracovní i mezilidské vztahy. Škola zároveň pravidelně zve zahraniční pedagogy a umělce, kteří pro studenty KDC vedou semináře tanečních technik. Studenti tak mají možnost se již během školní výuky setkávat, komunikovat a spolupracovat s profesionály z celého světa. Zhlédnutí dokumentu Chicagogirl (Joe Piscatella, USA, Sýrie, 2013, 74 min., 16+; Téma filmu: nová média, krizové oblasti, aktivní občanství; Průřezová témata: mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova). Beseda k vyhrocené situaci v Sýrii, organizovaná organizací Člověk v tísni. Více viz Příloha č. II.: Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Školní studentský parlament slouží k zapojování studentů do aktivní spolupráce se školou a místním Občanským sdružením v Braníku (Branický advent, festival Braník sobě, účast na průvodu k výročí 120 let založení branické ZŠ). Výchova k udržitelnému rozvoji má zcela jasný cíl vést mladé lidi ke kvalitě života a vědomému postoji k prostředí, ve kterém žije. Člověk v tísni pořádá v rámci světového dne výživy akci Naše Posvícení, kde se studenti sami vzájemně inspirují, jak a kde získávat kvalitní potraviny a podporovat tím zároveň místní regiony. Myslet globálně jednak lokálně začíná být 16

17 heslem fungujícím ze zdola a studenti chtějí být aktivně zapojení. V hodinách OBN a na seminářích získávají mimo jiné i informace o globálním partnerství pro odstranění chudoby ( Festival Jeden svět). Více viz Příloha č. II.: Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Kulturní studijní zájezd do Mnichova za účasti studentů (51 osob) a pedagogů (12 osob). Prohlídka budovy státního baletu, zhlédnutí představení státního baletu, výstava závěrečných prací Vysoké školy umělecké, prohlídka Mnichovského muzea ( ). 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Studenti se pravidelně účastní workshopů se zahraničními lektory a jsou zváni na tuzemské i zahraniční festivaly. Více viz příloha č. II., Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE KONZERVATOŘE DUNCAN CENTRE Mezinárodní spolupráce se zahraničními tanečními školami Programy výměny studentů a pedagogů, mezinárodní projekty University of Dance and Circus, Stockholm, Švédsko Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Holandsko London Contemporary Dance School, Londýn, Velká Británie Folkwang Hochschule, Essen, SRN 17

18 Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst, Zeitgenossischer u.klassische Tanz, Frankfurt, SRN New York City University, Hunter College, NYC, USA Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko Perry Dance New York, USA Vysoká škola múzických umění, taneční katedra, Bratislava, Slovenská republika Limón Institute, New York City Artesis Hogeschool Antwerpen Northern School of Contemporary Dance, Leeds, Velká Británie Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick Účast v mezinárodních programech International Visegrad Fund: Mezinárodní choreografická soutěž o cenu Jarmily Jeřábkové ERASMUS, ERASMUS + Účast Konzervatoře Duncan centre v programu ERASMUS a ERASMUS+ Na základě udělení dokumentu Standard ERASMUS University Charter pro akademický rok 2013/2014 Konzervatoř Duncan centre (KDC) zažádala o alokaci prostředků pro mobilitu studentů a pedagogů na uvedené období. Žádost byla vyřízena kladně a na základě udělené finanční částky byly uskutečněny 4 mobility studentů na půlroční stáže a to na: 1) Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Nizozemí; 2) Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko; 3) VŠMU, taneční katedra, Bratislava, Slovenská republika. Dále byly z prostředků ERASMU financovány pobyty 2 zahraničních pedagogů. Další žádost o finanční prostředky byla kladně vyřízena, a proto bylo možno naplánovat studijní stáže 3 studentů do následujících tanečních škol, se kterými KDC uzavřela bilaterální dohodu: ARTESIS Hogeschool Antwerpen, Belgie Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Nizozemí Instituto Politecnico de Lisboa, Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko Na základě žádosti obdržela KDC, coby jediná konzervatoř, povolení podat k Evropské komisi v Bruselu žádost o Chartu pro další období, aby se tak mohla účastnit na vyhlášeném programu 18

19 Erasmus for All. Źádost byla vyřízena kladně a proto během jara 2014 proběhla společně s Artesis Hogeschool Antwerpen a Fontys Dance Academy v Tilburgu příprava podání žádosti o grant na 4 letý mezinárodní evropský projekt programu ERASMUS+ s názvem Inclusive Dance and Movement practise, the transferable skills of the dance artists. Tento projekt byl Evropskou unií schválen, jeho úspěšné zpracování zajistilo KDC mezinárodní prezentaci v rámci tohoto renomovaného projekt. Obecně v rámci programu Erasmus působí v KDC koordinátor a kurátor mezinárodního projektu a koordinátor projektu Students and Teachers Mobility. Členství v mezinárodních organizacích ELIA/European League of Institutes of the Arts/ Artesnet Europe European Commission Lifelong Learning Programme SIBMAS: Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. HAMU - Taneční katedra - spolupráce na podzim 2013, společný projekt na rok 2014 JAMU - Ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby interakční plán na školní rok 2015/16 Pražská taneční konzervatoř návštěva školy a navázání pracovních kontaktů Aktivní interakce na projektech, představeních a seminářích divadlo Ponec, divadlo Archa, Alfréd ve dvoře, Studio Alta, Vize tance, Institut světelného designu, SE.S.TA, NIPOS-ARTAMA, Člověk v tísni, festival Zlatá Praha Výuka tanečních a pohybových technik zahrnuje řadu hostujících pedagogů. Každý seminář obsahuje praktickou část a diskusi. Diskuse probíhá tak, aby studenti získali potřebné informace a mohli konfrontovat svůj názor s názorem hostujícího umělce. Konzervatoř nově navázala bilaterální smlouvu se 3 novými partnery programu ERASMUS+. Je partnerem čtyřletého evropského projektu ERASMUS+ mezi Konzervatoří Duncan a centre s ARTESIS Royal Conservatoire (Belgie), Fontys School of Fine and Performing Arts (Nizozemí) a Northern School for Contemporary Dance Leeds (Anglie). Ve 2. pololetí tohoto školního roku se uskutečnily výměnné semináře s tanečním gymnáziem v Lublani (únor-březen 2014) a hudební konzervatoří Orazio Vecchi v Modeně (červen 2014). Spolupráce a podpora od neziskových organizací: Cesta ke vzdělání, Goethe Institut, Francouzský institut Praha, Fond česko-německé budoucnosti, Nadační fond Isadory Duncanové 19

20 Více viz Příloha č. II.: Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz typ vzdělávání Zaměření počet účastníků pomaturitní specializační kurz určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne Rekvalifikace jiné (uvést jaké) Týdenní seminář dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na taneční výchovu Letní škola 32 Dospělí i mladiství z řad široké veřejnosti Ano 20

21 12. Další aktivity, prezentace Viz Příloha č. II.: Doprovodný program Konzervatoře Duncan centre 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Pronájem sálů v budově v ulici Školní. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Kontrola č.j. ČŠIA 799/14-A dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se uskutečnila dne , předmětem kontroly bylo 1) Dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních a prováděcích předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávacích a školských služeb, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění platném k termínu kontroly, a 2) Poskytnutí součinnosti při komisionálním přezkoušení žáka podle 69 odst. 9 školského zákona na žádost krajského úřadu. Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení VZP ČR provedla ve dnech a kontrolu č. KZB plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Se zprávou o výsledku kontroly a závěrečným protokolem seznámena pí. Milena Vrňáková (ekonom KDC), podpisem se zavázala k uhrazení penále z pozdních plateb, které vzniklo z důvodu nedodržování splatnosti pojistného. Dne byla v budovách KDC provedena kontrola Hygienické stanice HMP. Byly zjištěny nedostatky týkající se nedostatečného vybavení sociálních zařízení, šaten pro studenty, umělého osvětlení a nedostatečných hygienických podmínek spojených s plísní na zdech z důvodu havárie vody v budově v ulici Branická v červenci roku Statutární zástupkyně KDC Lenka Floryová vzala výsledky kontroly na vědomí a dne zaslala Hygienické stanici HMP prohlášení o přijatých opatřeních na základě protokolu o kontrolním zjištění. 21

22 Dne byla v KDC provedena kontrola MHMP na základě dvou stížností, v nichž stěžovatelé poukazovali na neúnosnou situaci panující ve škole z hlediska pracovních podmínek a pracovně společenských vztahů ze strany statutární zástupkyně Lenky Floryové vůči zaměstnancům školy. V průběhu kontroly byly zjištěny nevyhovující pracovní podmínky zaměstnanců v dosud nezprovozněné části sídla školy; pochybení v poskytnutí ubytování americké lektorce v odloučeném pracovišti školy na adrese Praha 4, Školní 3 pouze na základě ústní dohody; neprůkazné vedení odučených přespočetných hodin a vyplacení finančních prostředků bez vyplnění výkazů o odpracovaných hodinách. Statutární zástupkyně KDC Lenka Floryová zaslala k danému datu MHMP prohlášení o přijatých opatřeních na základě protokolu MHMP ze dne Ve dnech a proběhla v KDC kontrola č. 727/14/118 plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebylo zjištěno žádné pochybení. Dne byla na MHMP doručena stížnost pracovněprávního charakteru zaměstnankyně KDC paní Mgr. Hany Součkové směřující proti činnosti zaměstnavatele. Obsah zmiňované stížnosti byl projednán dne přímo v KDC. V rámci šetření nebyla zjištěna důvodnost uváděných informací. Nicméně nad rámec zmiňované stížnosti bylo provedeným šetřením zjištěno porušení 36 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; použití neplatného paragrafu a zákoníku práce ( 53 zákona č. 65/1965 Sb.); použití neodpovídajícího 77 zákoníku práce; nedostatečná evidence stěžovatelky v Knize příchodů a odchodů. Statutární zástupkyně KDC Lenka Floryová zaslala dne MHMP prohlášení o přijatých opatřeních na základě protokolu MHMP ze dne VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 V roce 2012 poskytnuta: dotace MŠMT UZ ve výši ,-Kč dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy UZ 91 ve výši ,-Kč dotace HM Pna metropolitní program UZ 82 ve výši ,-Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje přebytek ve výši ,- Kč. VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 22

23 Příloha č. I učební plány oborů vzdělávání/vzdělávacích programů 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Příloha č. II: DOPLŇKOVÁ ČINNOST KONZERVATOŘE DUNCAN CENTRE Konzervatoř Duncan Centre (dále jen KDC) se ve své doplňkové činnosti ve školním roce 2013 / 2014 zaměřila na: dlouhodobější hostování zahraničních tanečních pedagogů v KDC / vedení tanečních lekcí pro studenty KDC pořádání odborných seminářů, odborných přednášek a happeningů pro studenty KDC návštěva zajímavých kulturních akcí (představení, výstavy, koncerty) aktivní účast studentů na festivalech, komunitních akcích apod. TANEČNÍ SEMINÁŘE PRO STUDENTY KDC Pozvaní zahraniční i čeští pedagogové vedli pravidelné taneční lekce pro studenty KDC: Vladimir RODRIGUEZ (COL) Vladimír vystudoval Akademii umění v Bogotě (COL) a dramaturgii na univerzitě v Paříži. V roce 2003 založil CORTOCINESIS a cvičební systém PISO MOVIL. V roce 2005 vyhrál za svou choreografii La Mesa cenu současného tance v Bogotě a prezentoval ji na Univerzitě v Mexiku. O tři roky později získal Státní cenu současného tance a za svou choreografii "Papayanoquieroserpapaya" získal nejvyšší ocenění Ministerstva kultury v Kolumbii. Mezi lety tančil pod vedením choreografů Faizal Zeghoudi, Ester Aumatell, Coraline Lamaison. V letech spolupracoval na několika představení s italským tanečním souborem Déjàdonné. Byl hostujícím tanečním pedagogem v EPDM, DELFOS DANCE COMPANY, ASAB,JOVEN COMPANIA DE SINALOA, COLLETTIVO UNICO, DEJADONNE, EZIO SCHIAVULLI COMPANY, NANTERRE UNIVERSITE PARISX, ANDANZA, TUMAK AT. Radek MAČÁK (CZ) Tančit začal v osmnácti jazz and show dance. Ve 20 letech potkal Jiřího Lossla, který ho přivedl k moderním a současným technikám. Mimo jiné ho přivedl k technice M. Cunninghama. O rok později odjel do studia Merce Cunninghama v New Yorku (USA), kde studoval rok a půl a vystoupil s RUG. Po návratu do ČR pracoval s různými choreografy na volné noze např. M. Eliasova, P. Opavsky, L. Ottova, J. Lossl, F. Ruckert, M. Vrany, BDT a P. Mika a O. Cobos a dalsi. Jeho dosavadně poslední taneční projekt byl v rámci mezinárodního projektu Trans Dans Europe s Karine Ponties. Při výuce spojuje prvky současných technik a bojových umění, FMA či Capoeiry.

32 Stefan DREHER (DE) Stefan je tanečník, choreograf a pedagog žijící v Mnichově. Vystudoval essenskou Folkwang Hochschule für Musik, Theater und Tanz u Piny Bauschové. Poté prošel angažmá u Joachima Schlömera a četných belgických choreografů, filmařů a výtvarníků. Společně s ostatními tanečníky, herci, spisovateli a umělci založil v roce 2002 skupinu Loving Lucy, v jejíž dílně vznikly mj. choreografie jo-jo: o tichu před bouří (2002), Station to Station, Loving Lucy: o nemožnosti naučit se tančit (2003/04), Angie: instantní komedie v epizodách (2005/06), Ostrov (2007), v roce 2007 pak připravil ve spolupráci s Hansem Theysem projekt představení filmovaných publikem s názvem A Video for YouTube. Od roku 1997 Stefan vyučuje jógu pro téměř všechny taneční skupiny v Belgii, jmenovitě např. Rosa, Ultima Vez, Meg Stuart, Michèle Anne De Mey, Ballets C. de la B., dále v choreografickém centru Charleroi/Danses, P.A.R.T.S. a na taneční akademii SEAD v Salzburgu a pravidelně na mezinárodních tanečních festivalech. V poslední době vede Stefan také lekce improvizace a workshopy taneční techniky. projekt pod uměleckým vedením Stefana Drehera: 6 hodinový taneční maraton DANCING DAYS / 12:00 18:00 V návaznosti na historické taneční maratony pořádané ve 20. letech ve Spojených státech se v květnu 2014 poslední ročníky Konzervatoře Duncan centre společně se svými pedagogy zúčastnily tanečního maratonu nazvaného DANCING DAYS. Podle jasně daných pravidel vytvářeli tanečníci souvislou, nekonečnou řadu pohybů, která v průběhu času vedla podobně jako v hejnu divokých zvířat k neočekávaným sociálním interakcím a až absurdním momentům plným zvratů, přerušení, nových začátků i konců vedla k permanentní choreografii trvající 6 hodin. DANCING DAYS je choreografický projekt německého choreografa, tanečníka a učitele Stefana Drehera. Je podporovaný Mnichovským kulturním referátem a mohl se uskutečnit díky podpoře Bavorského zemského spolku pro současný tanec (BLZT) z prostředků Bavorského státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění; Goethe institutu v Praze a Česko-německého fondu budoucnosti. Cenným partnerem je také divadlo i-camp / Neues Theater v Mnichově. Všem partnerům za jejich podporu vřele děkujeme. 32

33 Foto: Dragan Dragin Maja DELAK (SLO) Maja Delak je slovinská choreografka a tanečnice. Studovala současný tanec v CNDC L' Esquisse v Angers ve Francii a účastnila se řady tanečních seminářů vedených mezinárodně uznávanými pedagogy. Od roku 1993 do roku 2002 byla členkou mezinárodní taneční skupiny En-Knap a také vedoucí realizace středoškolského programu současného tance pro předškolní vzdělávání a gymnázia v Lublani. V roce 2006 Maja Delak založila institut EMANAT, který usiluje o etablování současného tance a to jak samotnými představeními, tak prostřednictvím vzdělávacího programu (AGON). V roce 2010 získala ocenění Prešerenova fondu, nejvyšší uznání za úspěchy v oblasti umění ve Slovinské republice. Její 33

34 představení Hanba bylo v roce 2013 oceněno jako nejlepší performance slovinské taneční platformy Moving-Cake. Ve stejném roce získala Maja Delak spolu s Lukou Prinčič Liberal Acadamy Golden Bird Award za umělecké úspěchy na poli performing arts. Výměnný projekt mezi KDC a tanečním gymnáziem v Lublani pod vedením Maji Delak Představení Někde Jinde, Lublaň (SLO), Praha. Představení Někde Jinde je výsledkem prvního výměnného projektu mezi dvěma podobnými tanečními školami v Praze a ve slovinské Lublani. Pět studentů z každé školy společně pracovalo 10 dní v Praze a poté dalších 9 dní v Lublani. Cílem projektu bylo vytvářet situace, při kterých budou studenti vystaveni kreativnímu procesu. Situace, při kterých se budou setkávat se svými vrstevníky v podnětných situacích a na konci tvořivého procesu výsledky této interakce představí také divákům. Uměleckým vedoucím celého projektu je slovinská choreografka a performerka Maja Delak. Někde Jinde Když lidé přicházejí, žádná hudba, jen ticho. A co ještě? Ošemetné ticho, kterému mnozí vzdorují. Co všechno se stane v jednom tichém momentě. Když jsi potichu a nemluvíš, rozmluvíš každého. Házení, chytání, ohýbání, klouzání, čekání A co ještě? Někde jinde jakoby na jiném místě. Foto: Maja Radojevič 34

35 Teri Jeanette WEIKEL (USA, IT) Teri působila jako choreografka v New Yorku v Donald Byrd Dance Foundation, dále v company maitre de ballet, v Los Angelském Institutu umění. Působila jako profesor na katedře současného tance v The Arts Education Institute v západním New Yorku. V červnu 2005 jí byla udělena cena Distinguieshed Artist Award kalifornským Institutem Umění. O dva roky později graduovala z Feldenkraisovy metody a začala vést tréninky pro tanečníky, zaměřené právě na Feldenkreisovu metodu. Společný projekt KDC a hudební konzervatoře Orazio Vecchi v Modeně pod uměleckým vedením Teri Weikel Taneční a hudební seminář pro studenty V. ročníku KDC, června 2014, Modena, Itálie Projekt sdružuje mladé tanečníky z Konzervatoře Duncan Centre v Praze, mladé italské tanečníky a skladatele a hudebníky z hudební konzervatoře Orazio Vecchi v Modeně pod vedením choreografky, tanečnice a pedagožky Teri Jeanette Weikel. Cílem projektu je, aby studenti a mladí umělci z rozdílných zemí a kultur komunikovali prostřednictvím tance a hudby a tvůrčím způsobem reagovali na práci švýcarského umělce Alberta Giacomettiho. Věříme, že důležitou součástí studia mladých umělců je otevřenost, nezávislý pohled na společnost a používaní nových, interdisciplinárních metod tvorby, které studenty podpoří v jejich uměleckém rozvoji a zároveň i v komunikaci v cizím jazyce. Tanec a hudba sdílí společnou abstraktní uměleckou složku, na jejímž principu je spolupráce postavena. Projekt je volně pak inspirován prací Alberta Giacomettiho, k němuž se jeho taneční a hudební složka vztahuje. Pro úspěšný projekt je důležité, aby mladí umělci sdíleli a konfrontovali své pracovní postupy, diskutovali o tvůrčím procesu a jeho teoretické a praktické složce. Po desetidenní intenzivní spolupráci představili studenti a mladí umělci výsledky své práce ve veřejném vystoupení. Tuto prezentaci pak doprovázela otevřená diskuse s diváky. Studenti Konzervatoře Duncan centre měli možnost s Teri Weikel spolupracovat již při jejím dvouměsíčním semináři na Konzervatoři Duncan Centre na přelomu roku 2013 a 2014, a seznámili se s jejím originálním přístupem k tanci. Teri ve své práci klade důraz na interakci mezi jednotlivými uměleckými jazyky, využívá umělecké podněty od oblasti malby, sochařství a literatury až po hudbu. Od projektu si proto vedle obecně zřejmého přínosu mezinárodní spolupráce slibujeme právě jedinečný přínos uměleckého vedení Teri Weikel. Ta se ve své práci soustředí na propojení fyzického a psychického stavu tanečníka, přičemž využívá Feldenkraisovy metody, práce na podlaze (floorwork) i bodyorganisation. Každé dopoledne měli studenti možnost se zúčastnit 35

36 pravidelného tréninku s Teri Weikel a mladými italskými tanečníky a navštívit vyučování na modenské konzervatoře. Odpoledne se účastnili seminářů tvorby, kompozice a choreografie, na kterých pracovali společně s hudebníky a skladateli. Foto: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler Foto: Daniela Paseková VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PREZENTACE, HAPPENINGY Vzdělávací zájezd do Mnichova Školní vzdělávací zájezd do bavorské státní opery v Mnichově pro všechny studenty a pedagogy. Navštívili jsme: - zkoušku baletního souboru Bavorského státního baletu, zákulisí a technické zázemí opery - představení For ever young - trénink se Stefanem Dreherem - mnichovské výstavy, muzea a galerie Ultima Vez & Wim Vandekeybus, divadlo Archa návštěva zkoušky souboru veřejná zkouška návštěva představení Talk to the Demon Odborné přednášky Tanec a zdraví Přednáška o zdravé výživě, jídelních návycích a prevenci poruchy příjmu potravy taneční pedagogové, lektor 36

37 Ukázková hodina Konzervatoře Jana Deyla pro postižené studenty práce s mentálně postiženými a zrakově postiženými dětmi a dospělými pomocí hudby, rytmu, taneční terapie PaeDr. Mgr. Markéta Kozinová, PhD. zástupkyně ředitele Konzervatoře Jana Deyla, učitelka hudby a zpěvu, lektorka SPOLUPRACUJEME S HAMU - Hudební Akademií Múzických Umění Popis spolupráce: Studenti KDC měli možnost navštěvovat semináře a taneční workshopy organizované tanečním oddělením HAMU. - čtyřdenní workshop s Lindou Kapetanea a Jozefem Fručkem (GR / SK) - čtyřdenní workshop s Wendy Houston (UK) DUNCAN / HAMU: Pořádání workshopů Improvizace, dlouhodobý projekt Popis projektu: Státní konzervatoř Duncan centre a taneční oddělení Hudební akademie múzických umění ve školním roce 2013/2014 poprvé navázaly spolupráci, na které se podílejí studenti, zaměstnanci, produkční i ekonomické oddělení. Projekt vzájemné spolupráce probíhá během celého roku Hlavním cílem projektu je dlouhodobá spolupráce mezi oběma institucemi, při které se sdílejí zkušenosti během přípravy, organizace i samotného učebního procesu a následné evaluace. 37

38 Projekt je koncipován jako cyklus 4 týdenních workshopů, které se uskuteční postupně během roku 2014 (únor, červen, říjen, prosinec) a obě instituce se postupně vystřídají v jejich organizaci pro namíchané skupiny cca 30 studentů z obou škol. V roce 2014 se hlavním tématem projektu stala IMPROVIZACE. Studenti se během 4 workshopů seznámí s různými přístupy, koncepty a pohledy na současný tanec v podání 4 zahraničních profesionálních tanečníků a pedagogů: Katie Duck, Julyen Hamilton, Ivan Wolfe a Christopher Roman. Katie DUCK (USA, NL) - Seminář Improvizace v KDC Tanečnice, choreografka a taneční pedagožka V případě prvního semináře se hostitelem stala Konzervatoř Duncan centre, která pozvala studenty z HAMU a JAMU, poskytla prostory své školy k uskutečnění semináře a zajistila jeho organizaci. Foto: Daniela Paseková 38

39 Katie Duck vystudovala University of Utah. V roce 1976 opustila USA a začala žít v Amsterodamu. V témže roce zalačal po Evropě vystupovat se svými sólovými projekty, v produkci Carlose Traffic, Janga Edwards, a za hudební improvizace holandských muzikantů Ernsta Reijseger (cello), Tristana Honsinger (cello), Seana Bergen (saxofon) a Michaela Moore (saxofon). Své skutečné jméno si změnila na přezdívku Katie Duck a to během jejího prvního turné se sólovým představením duck play v roce V roce 1979 se přestěhovala do Itálie, kde založila skupinu GROUPO (produkce např. Rutles, The Orange Man, Brown eye Green eye a Mind the gap). Participovala na řadě tanečních improvizací s Julyenem Hamiltonem, Kristie Simpson, Stevem Paxton a dalšími. V roce 1991 přijala poloviční úvazek na AHK Hooge school voor de kunsten, na tanečním oddělení v Amsterodamu, kde dodnes učí výzkum pohybu, improvizaci, kompozici a techniku. Současně vede taneční semináře po celém světě (Asie, USA, Jižní Amerika, Evropa), ve spolupráci s Alfredo Genovesi. Na realizaci workshopu Katie Duck v KDC finančně přispěla holandská ambasáda. Za její podporu vřele děkujeme! Více materiálů o kreativním procesu s Katie Duck naleznete pod následujícími odkazy: https://vimeo.com/ , https://www.facebook.com/duncancentre?hc_location=timeline Julyen HAMILTON (UK) Seminář Improvizace na HAMU, V červnu 2014 se studenti KDC v rámci druhého workshopu naopak stali hosty HAMU, která pro workshop Julyena Hamiltona poskytla prostory ve své škole a zajistila jeho organizaci. Foto: Patrick Beelaert Julyen se narodil ve Velké Británii a v současné době působí ve Španělsku.Tanečně se vzdělal v Londýně v polovině 70. let v období radikálních experimentů a od té doby působí v celé Evropě jako zastánce inovativního přístupu. V oblasti improvizace je Julyen Hamilton jedním z nejlepších v celé Evropě. Tančil s mnoha známými tanečními skupinami po celém světě a to ať už sólově, nebo jako součást souboru, a zároveň řídil svou skupinu Julyen Hamilton Company. Skupina pracuje s konceptem tanečního divadla, kde jsou tanečníci a světelní designéři vedeni k neustálé tvorbě; proces improvizace probíhá během zkoušek i během představení. 39

40 V roce 1984 byla Julyenovi udělena cena Zilveren DansPrijs holandským VSCD. Od roku 1980 se hlavním tématem jeho práce stalo vystupování s živými hudebníky. Mimo jiné spolupracoval s Barre Phillips, Fredem Firth, Le Quan Ninh, Alfredem Spirli, uvedeno v Evropě, USA a Rusku, Španělku, Holandsku a Izraeli. Julyenovy schopnosti improvizace jsou velmi rozvinuté. Skrze svá představení vyjadřuje přesvědčení, že improvizace vytváří plnohodnotné představení i sama o sobě. Julyen je respektován pro svůj přístup k výuce, ve které se věnuje jak technikám, tak improvizaci. Je pravidelně zván jako učitel na přední tréninková střediska po celém světě. Můj přístup k výuce vychází přímo ze zkušenosti; proniká do hloubky kompozičních aspektů kreativity skrze oblasti fyzického těla, prostoru, času, dramaturgie a hlasu. https://vimeo.com/ OBČANSKÁ PŘEDSTAVENÍ / ZÚČASTNILI JSME SE... Celopražská sousedská slavnost Zažít město jinak / Braník sobě! Studenti KDC si pro tento branický happening již podruhé připravili site-specific představení. Benefice za Duncan V červenci 2013 došlo k zaplavení velké části budovy Konzervatoře Duncan centre. Vedení konzervatoře se proto rozhodlo zorganizovat na konci září benefiční představení, na kterém se svými choreografiemi podíleli všichni studenti konzervatoře. Akci dále podpořilo několik občanských sdružení. 40

41 Spolupráce s komunitní zahradou ZEBRA Přednáška hlavních organizátorek komunitní zahrady pro studenty konzervatoře, v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now (v ČR zaštítěno organizací Člověk v tísni akce Naše posvícení). Komunitní zahrada také věnovala vlastnoručně vyrobený paletový nábytek studentům konzervatoře. 41

42 JSME VIDĚT! Slavnostní zahájení vysílání nové televizní stanice čt art Studenti konzervatoře vystoupili s choreografií Lenky Floryové na slavnostním večeru při příležitosti zahájení vysílání nové televizní stanice ČT Art. Mezinárodní televizní festival Zlatá praha 2013 Pro mezinárodní festival vytvořili studenti konzervatoře společně se svými profesory tři choreografie, které byly uvedeny v rámci akce Zlatý den Zlaté Prahy. 42

43 Divadlo ponec uvítalo studenty KDC s choreogafií Příští přísliby Mladá česká krev Studenti V. ročníku KDC byli hosty profesionálního souboru NANOHACH a se svými choreografiemi vystoupili 22.listopadu 2013 v pražském divadle Ponec. SCHOLA PRAGENSIS 2013, 18. ročník, Hlavní organizátor MHMP a MŠMT nás pozvali na 18. přehlídku a nabídku pražských středních škol Schola Pragensis Na výstavě se představily pražské střední a vyšší odborné školy. SCHOLA PRAGENSIS Výstava je zaměřena především na studenty 9. tříd základních škol, jejich rodiče a ostatní zájemce o studium na střední a vyšší odborné škole v Praze. Všechny pražské střední a vyšší odborné školy mají možnost na výstavě prezentovat svá zařízení a také výsledky své práce, ať už v hlavním vzdělávacím, tak v doprovodném programu školy. Zájemci o studium na KDC a jejich rodiče mohli zhlédnout promo film o škole, vzít si informační materiály a klást otázky, ale také se osobně setkat s produkční a se studenty školy. 43

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00 Výroční zpráva Školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, 147 00 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více