Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007"

Transkript

1 Biskupské gymnázium Skuteč Výroční zpráva za školní rok 006/007 čj. 86/007

2 OBSAH:. Základní údaje o škole. Kontakty. Vedení školy. Učební plán pro čtyřleté studium 5. Učební plán pro osmileté studium 6. Charakteristika školy 7. Harmonogram školního roku 006/ Přehled akcí ve školním roce 006/ Pedagogický sbor Biskupského gymnázia Skuteč 0. Provozní pracovníci školy a domova mládeže. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 006/007. Přehled výběrových předmětů ve školním roce 006/007. Třídy ve školním roce 006/007 (stav k ). Seznam ubytovaných v Domově mládeže ve školním roce 006/ MANA srovnávací testy maturantů 6. Změny během a v závěru školního roku 006/ Přijímací řízení ve školním roce 006/ Naplněnost kapacity školy 9. Maturity Úspěšnost maturantů 007 v přijímání na VŠ a VOŠ. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 006. Přílohy

3 . Základní údaje o škole Název školy: Bískupské gymnázium Skuteč Identifikátor zařízení: Adresa: Vítězslava Nováka Skuteč Ředitelka: ing. Miroslava Břeňová Právní forma: školská právnická osoba IČO: Zřizovatel: Adresa: Biskupství královéhradecké právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 005 Velké náměstí Hradec Králové Statutární zástupce: ThLic. Dominik Duka OP Škola sdružuje:. Biskupské gymnázium cílová kapacita: 60 žáků. Domov mládeže cílová kapacita: lůžek Adresa: Vítězslava Nováka Skuteč. Školní jídelna kapacita: neuvádí se. Školní klub kapacita: 0 žáků IZO: IZO: IZO: IZO: Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání: Biskupské gymnázium. 79--K/08 Gymnázium živé jazyky studium denní cílová kapacita: 50 žáků vstupní požadavky: absolventi ZŠ char. studia: úplné střední SOŠ, gymn K/80 Gymnázium všeobecné studium denní cílová kapacita: 0 žáků vstupní požadavky: 5.-7.r. ZŠ před koncem PŠD char. studia: úplné střední SOŠ, gymn. Datum zařazení do sítě škol: délka studia: roky délka studia: 8 roků

4 . Kontakty tel: fax: tel. DM: Vedení školy Ředitelka školy: ing. Miroslava Břeňová Zástupce ředitelky Mgr. Milan Horák pro věci pedagogické Zástupce ředitelky Mgr. Jindřich Čejka pro prezentaci školy Mgr. Luděk Výchovný poradce: Netolický Za zřizovatele: Mons. Josef Socha Hospodářka školy: Zdeňka Šplíchalová

5 . Učební plán pro čtyřleté studium Učební plán gymnázia se čtyřletým učebním cyklem zaměření: živé jazyky 79--K/08 vygenerovaný na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.0 595/99 - předmět Český jazyk a lit..cizí jazyk. cizí jazyk Latina Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Disponibilní hodiny Součet.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Volitelný předmět jedna je ve všech ročnících náboženství/religionistika. Závazné poznámky k učebnímu plánu č.j /99 platí v plném rozsahu. 5

6 5. Učební plán pro osmileté studium Učební plán gymnázia s osmiletým cyklem zaměření: všeobecné 79--K/80 vygenerovaný na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.0 59/99 předmět prima secunda tercie quarta quinta sexta septima octava celkem Český j. a lit. 5 5.cizí jazyk 0.cizí jazyk 8 Latina Občanská v. Zákl.spol.věd 6 Dějepis 6 Zeměpis Matmatika Fyzika Chemie 0 Biologie 6 Informatika 8 Estet. v. / Tělesná v. 6 Vol.před. 8 Vol.před. Vol.před. Vol.před. Disponibil.hod. 8 Součet / hodiny estetické výchovy = hodiny výtvarné a hodina hudební výchovy. Volitelný předmět jedna je ve všech ročnících náboženství/religionistika. Závazné poznámky k učebnímu plánu č.j. 059/99-5 platí v plném rozsahu. 6

7 6. Charakteristika školy Zřizovatelem naší školy je Biskupství královéhradecké. Dle našeho názoru je dobré a vhodné, že se tento fakt promítá již do názvu našeho gymnázia. Škola je totiž nejenom kvalitním nástrojem vzdělávání, ale i zprostředkovatelem pravdivých hodnot života, které přináší křesťanství. Naše škola se svou činností snaží o odstranění předsudků, mezi které často patří představy o tom, že je zde nucena víra, že se zde děti musí modlit atd. Žáci naší školy jsou ze / nevěřící (dvě třetiny našich žáků nejsou křesťané). Naše škola je otevřená pro všechny a snaží se vést ke vzájemné toleranci a úctě. V prvé řadě individuální přístup ke všem bez rozdílu. Snažíme se uchopit jednotlivé studenty jako osobnosti. Naší snahou je rozvíjet jedince ve smyslu podpory aktivizace jeho schopností a dovedností. Snahou je, aby toto vše probíhalo v příjemné atmosféře. Biskupské gymnázium ve Skutči má ambice stát se vhodnou regionální alternativou tradičním školám. Kromě typické nabídky kvalitního gymnaziálního vzdělávání nabízí škola možnost studia a tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Poslání a cíle škola otevřená pro každého bez rozdílu přesvědčení osobní přístup ke studentům, který umocňuje rodinné klima školy rozšířená výuka jazyků větší hodinová dotace a výběr obecná propagace myšlenky integrovaného života návaznost na projekty EU bohaté mimoškolní aktivity přispívající k přirozenému rozvoji osobnosti alternativní formy výuky vlastní projekty školy pěstování partnerských vztahů s jinými školami a organizacemi Biskupské gymnázium Skuteč díky společnému úsilí vedení, pedagogů, zaměstnanců a přátel školy rychle získalo dobrou pozici. Cílová kapacita školy je 60 žáků ve dvanácti třídách osmiletého a čtyřletého studia. Gymnázium má solidní hmotné zázemí: budovu školy s moderně vybavenými učebnami, školní kuchyni s jídelnou. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využívat školní klub a v omezené míře také domov mládeže. Na naše gymnázium mohou studenti nastoupit po ukončení 5. či 9. třídy základní školy do osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Žáci si mohou vybrat z rozšířené nabídky jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, latina). Škola také udržuje kontakty se spřátelenými gymnázii: s St. Stephan Gymnasium v Augsburgu a Liceo ginnasio Jacopo Stellini v Udine. Škola každoročně organizuje zájezd do zahraničí, kde studenti prakticky využívají znalosti cizích jazyků. Studenti gymnázia se v závěru studia mohou profilovat nejen v jazykových, ale i v humanitních a přírodovědných předmětech. Volitelné předměty v posledních dvou ročních umožňují našim absolventům pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole dle jejich vlastního zájmu a výběru. K životu naší školy neodmyslitelně patří sportovní vyžití: lednový lyžařský kurz pro žáky secundy a quint, turistický kurz pro žáky septim nebo reprezentace školy v oblastních či krajských kolech soutěží v kolektivních sportech. K dalším aktivitám, které jsou spjaty s životem školy, patří sborový zpěv, kde žáci mohou rozvíjet svůj hudební talent, studentské bohoslužby, zapojení se do různých kreativních či charitativních projektů. Naši žáci pravidelně reprezentují svoji školu ve školních soutěžích okresní i krajské úrovně (ekoolympiáda, chemická a biologická olympiáda, konverzační či recitační soutěž v anglickém a 7

8 německém jazyce. Organizujeme odborné exkurse a přednášky na téma ekologie, dospívání, člověk v tísni, drogy apod. Z kulturních akcí pravidelně pořádáme vánoční besídku, koncerty, maturitní ples a akademii na závěr školního roku. Žáci každého ročníku mají možnost zúčastnit se během roku několika kulturních akcí ve Skutči i v jiných městech. K oblíbeným tradicím naší školy patří také mikulášská nadílka, štědrý den v jednotlivých třídách před Vánocemi, stužkovací večírek maturitních ročníků, poslední zvonění, červnové výlety jednotlivých tříd na závěr školního roku. Za velký kulturní svátek považujeme Skutečský majáles poprvé uskutečněný v roce 006. Zvlášť kladně byla hodnocena jeho součást Dětská majálesová olympiáda pořádaná jako sportovní a vědomostí soutěž pro okolní základní školy. Přitom není důležité, kdo zvítězí, ale že žáci mají možnost změřit své síly, poznat nové kamarády a pocítit radost ze společenství. V kolektivu je síla a ne vždy je možné spoléhat jen a jen na sebe. Od května 006 je Jazykové gymnázium V. J. Tomáška ve Skutči zapojeno do projektu SROP spolufinancovaného z Evropských strukturálních fondů Handicapovaní žáci na gymnáziu poskytování nových vzdělávacích služeb pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním v systému středoškolského vzdělávání. Vyvrcholením školního roku jsou maturitní zkoušky, které našim absolventům otevírají cestu k dosažení dalšího vzdělání na vysokých školách. Naše škola je typickým maloměstským gymnáziem, žijícím nejenom pro sebe, ale vnímající i širokou veřejnost. Kromě tradičních akcí, které si už našly své místo, se škola snaží podporovat různé aktivity kulturního a společenského života celého města a regionu Skutečska. 8

9 7. Harmonogram školního roku 006/007 Září hod. možnost ubytování v domově mládeže 8.00 hod. slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie hod. - slavnostní zahájení školního roku ve škole prima a quinta A i B nejprve společně v aule, potom ve třídách. Ostatní ve svých třídách.00 hod. krátká provozní porada 5.9. opravná maturita zkrácené vyučování dle provizorního rozvrhu od.9. Vyučování bude již probíhat podle trvalého rozvrhu 0.9. Rodičovská schůzka pro primu a quintu B od 5.0 hod Státní svátek 9.9. Ředitelské volno Říjen. 0. Do tohoto data odevzdají všichni vyučující tématické plány. Noví třídní učitelé odevzdají vyplněné katalogové listy..0. Zasedání školské rady (výroční zpráva). 0. Provozní porada a 7.0. Podzimní prázdniny Listopad 8.. Den otevřených dveří během vyučování od hod. 5.. Provozní porada a čtvrtletní pedagogická rada 6.. Informační odpoledne pro rodiče hod. 7.. Státní svátek Během tohoto měsíce proběhne stužkovací večírek octavy. 9

10 Prosinec.. Den otevřených dveří během vyučování hod. 6.. Do školy přijde svatý Mikuláš V týdnu od 8.. Vánoční slavnost v kulturním domě.. Mše svatá mimořádně v 8.00 hod. - první vyučovací hodina odpadá. Rozvrh bude v tento den zkrácený. Ve třídách proběhne rozdílení dárků Provozní porada všech zaměstnanců. Ředitelské volno Vánoční prázdniny Nástup do školy ve středu. ledna 007 Leden Nástup do školy po vánočních prázdninách Počátek inventarizace sestavení komisí a určení termínů 6.. Zapojení se do Tříkrálové sbírky Lyžařský výcvikový kurz quint A a B Den otevřených dveří hod... Den otevřených dveří hod.. Den otevřených dveří hod.. Pololetní pedagogická rada. Vydání pololetního vysvědčení Únor.. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny 6.. Maturitní ples 8.. Konec inventarizace 0

11 Březen.. Provozní porada Duben.. Maturitní písemná práce z českého jazyka.. Slavnostní mše svatá - vzhledem k nadcházejícím velikonočním svátkům Velikonoční prázdniny.. Přijímací zkoušky. kolo 8.. Čtvrtletní pedagogická rada 0.. Informační odpoledne pro rodiče hod. 0.. Ředitelské volno Květen.5. Přijímací zkoušky. kolo Majáles 7.5. Ředitelské volno 9.5. Klasifikační porada k octavě.5. Poslední zvonění Předmaturitní týden volna octava Maturitní týden.5. Slavnostní zahájení maturit mší svatou v 7.0 hod.. První vyučovací hodina odpadá. Právě tak slavnostní zakončení a předávání vysvědčení bude zahájeno mší svatou za stejných podmínek. Přesný den bude včas určen. Červen Tento měsíc je doporučen ke konání školních výletů, které organizují a zajišťují třídní učitelé.podrobný plán, vypracovaný podle stanovených požadavků, schvaluje ředitelka. Na nižším gymnáziu se omezuje doba trvání školního výletu na jeden den. Další akce, které budou probíhat během června, jejichž přesná data konání budou určena až po všeobecné dohodě.

12 Různé sportovní a společenské akce ve spolupráci s městským úřadem AKADEMIE Cvičení pro případ nějaké výjimečně nebezpečné situace Předvádění první pomoci všemi složkami.6 Závěrečná pedagogická rada Odevzdávání učebnic, vzájemný prodej učebnic mezi žáky, informace o učebnicích a učebních pomůckách pro příští školní rok, úklid a různé kulturní akce 9.6. Závěrečná slavnostní mše svatá v 8.00 hod. a rozdání vysvědčení, poslední porada všech zaměstnanců školy s přátelským posezením. Během celého školního roku budeme zařazovat kulturní a vzdělávací akce tak, jak budou nabízeny různými organizacemi, nebo které si sami vyhledáme.

13 8. Přehled akcí ve školním roce 006/007 Nejdůležitější akce pořádané Biskupským gymnáziem Skuteč ve školním roce 006/007. Slavnostní otevření nových učeben a přechod topení na vytápění tepelnými čerpadly Zážitkové programy v Budislavi pro žáky primy a obou quint (chybí). Zahraniční zájezd - Anglie a Wales Plavecká soutěž měst Zmizelí Romové a Romové dnes Zahraniční výukový zájezd Polsko, Krakow Oswietim Wieliczka Zahraniční zájezd Londýn Paříž Multikulturní týden Lyžařský výcvikový kurz Návštěva partnerské školy v Udine Skutečský majáles Turistický kurz SpA Turistický kurz SpB

14 Slavnostní otevření nových učeben a přechod na vytápění tepelnými čerpadly Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na Biskupském gymnáziu ve Skutči. Dnes jsme se zde sešli, abychom vám ukázali, co nového jsme u nás na gymnáziu vybudovali během dvou prázdinových měsíců. Především bychom vám chtěli ukázat nově vybudované učebny v prostorách domova mládeže, dále vás seznámit s projektem spolufinancovaným z evropských strukturálních fondů v rámci opatřební.. společného rozvojového operačního programu. V neposlední řadě se dozvíte a na vlastní oči uvidíte realizaci otopného systému tepelnými čerpadly, kterými bude vytápěno gymnázium i sousední základní umělecká škola. V prostorách domova mládeže ještě v červnu letošního roku byly pokoje pro ubytované studenty. Vzhledem k tomu, že se na naše gymnázium hlásí v posledních letech více studentů z blízkého okolí, ubývá ubytovaných studentů a prostory domova mládeže přestávají být k původnímu účelu plně využívány. Loni bylo v domově mládeže ubytováno studentů, leto máme přihlášených na ubytování dětí. Naopak naše Biskupské gymnázium se rozrůstá, školní rok zahájíme s 60 studenty v třídách a v budově školy začínáme pociťovat nedostatek vhodných prostor jak pro kmenové, tak pro odborné učebny. Tuto situaci jsme se snažili vyřešit právě využitím prvního patra domova mládeže pro vznik nových odborných učeben. Spojením vždy dvou sousedních pokojů vznikla jedna učebna, těmito stavebními úpravami jsme získali počítačové učebny, velkou učebnu vývarné výchovy, učebnu náboženství a kabinet informatiky a výpočetní techniky. Hlavní učebna IVT je vybavena 8 nejmodernějšími žákovskými stanicemi, jedním učitelským pracovištěm a dataprojektorem. V druhé menší učebně se nachází 5 počítačů žákovských a učitelský. Obě jsou zasíťovány s možností připojení na internet. Menší učebna bude sloužit i návštěvníkům školního klubu, kdy se svolením paní vychovatelky mohou žáci využít přístup k počítačům mimo školní vyučování. Vybavení školy touto moderní výpočetní technikou vyžaduje rychlý vývoj v tomto směru a my jako škola připravující studenty na vysoké školy nemůžeme zůstat pozadu. Rovněž musíme vyhovět požadavkům projektu z evropských strukturálních fondů, do kterého jsme se přihlásili na základě výzvy Pardubického kraje a při jehož vyhodnocení jsme byli úspěšní. Vše kolem projektu se událo ve velmi krátkém časovém intervalu. Loni v říjnu jsme se začali zabývat myšlenkou využití peněž z Evropské unie a při řešení této problematiky nám velmi pomohlo Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, kde mají s podobnými projekty bohaté zkušenosti. Během dvou měsíců jsme zvládli průzkum i podání žádosti, která byla posouzena kladně. Od u nás na gymnáziu běží projekt Handicapovaní žáci na gymnáziu poskytování nových vzdělávacích služeb pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním v systému středoškolského vzdělávání. Bude realizován v průhěhu dvou let a je mimo jiné postaven na komunikaci žáků se školou prostřednictvím internetu či jiných interaktivních médii v době jejich dlouhodobé nepřítomnosti. První etapa, která v sobě zahrnovala vybudování technického zázemí trvala pouhé tři měsíce, takže ve velmi krátkém časovém úseku jsme museli zvládnou velice nesnadný úkol, jehož výsledky dnes vidíte kolem sebe. Mimo jiné je naše gymnázium vybaveno 5 novými dataprojektory, 5 vizualizéry a 7 notebooky. V průběhu letních měsíců se nám podařilo zasíťovat kmenové učebny, což znamená, že všichni žáci mají v době svého volna přístup k počítači a k internetu. O novém otepném systému tepelnými čerpadly hovořil p. Jan Matyska z Biskupství královéhradeckého, jakožto investora celého díla. Slavnostní setkání bylo provázeno dataprojekcí, která dokumentovala průběh stavebních prací na Biskupském gymnáziu ve Skutči.

15 ANGLIE+WALES 006 V dnešní době už je zcela samozřejmé, že součástí studia na střední škole je aspoň jeden krátký studijní pobyt v zahraničí. Tak i letošní školní rok zahájilo 9 studentů skutečského gymnázia výpravou za poznáním a přírodou do Anglie a Walesu. Bohatý program zahrnoval návštěvu skanzenu-vesnice z 9. století, zachovanou tak, jak skutečně vypadala a fungovala, se všemi řemeslníky, obchody, bankou i školou, turistický výlet na vrchol nejvyšší hory Walesu, prohlídku hradu, muzea a stadionu v hlavním městě Walesu, a na závěr pak celodenní procházku Londýnem. Navíc, při noclehu v rodinách, studenti získali osobní zkušenost jak se v Anglii bydlí a žije, dostali podrobné informace od vynikající průvodkyně, k tomu příjemní řidiči autobusu, kteří spolehlivě najeli více než 000 km, bezvadné počasí, co více lze dopřát těm, kteří se zatím po světě rozhlížejí. Mgr. Věra Procházková 5

16 PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST Dne. října 006 proběhl v krytém plaveckém bazénu veskutči již 5. ročník Plavecké soutěže měst. Zúčastněná města byla rozdělena do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, Skuteč do kategorie A tj. do obyvatel. Akce s volným vstupem byla určena plavcům všech věkových kategorií a zúčastnit se jí mohly všechny základní a střední školy, veřejnost a rodiny s dětmi. Každý účastník měl uplavat 00 m libovolným způsobem a dosáhnout co nejlepšího času. Ty se sčítaly podle bodovacích tabulek. Bodový součet výsledných časů byl nahlášen do Českého rozhlasu v Praze. Město Skuteč získalo 859 bodů, což je více než loni, a tím skončilo na pěkném šestém místě ve své kategorii. V našem městě se soutěže zúčastnilo 0 plavců. V rámci této soutěže také proběhla celorepubliková soutěž základních a středních škol TUČŇÁK OPEN. O umístění školy v republikových výsledcích rozhodoval součet bodů u 50 nejúspěšnějších žáků. Přitom nebylo rozhodující, jakou část z celkového počtu reprezentantů školy tvořily dívky a jakou chlapci. Patronkou této školní akce byla dlouholetá úspěšná reprezentantka Ilona Hlaváčková. Ta také věnuje vítězným školám jednu ze svých trofejí, které vybojovala na velkých akcích. Pokud se týká škol na. a. místě, ty dostanou poháry od Českého olympijského výboru. Navíc pro všechny žáky, jejichž zásluhou ta která škola obsadí medailovou příčku, byly nachystány věcné ceny a suvenýry. Republikové výsledky v době psaní článku ještě bohužel nebyly zveřejněny. V rámci skutečských škol byly nejlepší tyto plavkyně: Jana Kropáčková ze ZŠ Komenského s časem min. 5 s, Petra Volfová z Biskupského gymnázia (BG) :9, Michaela Kopřivová (BG) za :5. Z plavců byli nejlepší: Filip Netolický (BG) za :, Jaroslav Hetfleiš (BG) za :5 a Marek Rybička za Speciální školy za :. Gratulujeme. Jako výraz poděkování byli ti nejlepší pozváni na radnici, kde jim z rukou starosty Pavla Novotného byly předány medaile a upomínkové předměty. Tímto chci poděkovat všem aktérům 5. ročníku plavecké soutěže měst za jejich přízeň a účast. Věřím, že další, již 6. ročník soutěže přiláká v říjnu příštího roku ještě více příznivců plavání. Ing. Jan Krupka, vedoucí společnosti, Městská sportoviště Skuteč, s. r. o. 6

17 Listopad ve znamení holocaustu Pro žáky Bigy Skuteč se zájmem o dějepis a základy společenských věd byl v listopadu připraven program, v jehož rámci se mohli dozvědět nové informace týkající se. světové války, resp. holocaustu, setkat se s pamětníky a navštívit bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Dne 6. listopadu OO6 se v odpoledních hodinách uskutečnil přednáškový program ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES. V úvodní části Helena Danielová (pracovnice Muzea romské kultury) seznámila účastníky přednášky s historií Romů a také s aktuální situací na našem území. Po přednášce následovala beseda s pamětnicí romského holocaustu Elinou Machálkovou. Paní Machálková pochází z významné rodiny moravských Romů. Elina Machálková vzpomínala na osudy své a své rodiny během. světové války, ale také na období po válce. Program Zmizelí Romové a Romové dnes vznikl z iniciativy o.s. Živá paměť. 9. listopadu následoval dvoudenní výlet do Polska, jehož vyvrcholením byla návštěva bývalého koncentračního tábora Osvětim. Během těchto dvou dní žáci navštívili historické centrum Krakova Wawel, krakovský rynek, bývalou židovskou čtvrť Kazimierz, solné doly ve Věličce. Hlavní program exkurze se však týkal návštěvy Osvětimi. Kromě prohlídky bývalého koncentračního tábora Osvětim I a tábora Osvětim II Březinka, žáci absolvovali workshop vztahující se k výstavě představující romský holocaust a zhlédli film, který zaznamenal první okamžiky po osvobození. Organizace těchto akcí se ujala pí. uč. Čermáková a pí. uč. Kombercová. 7

18 Londýn Paříž Letošní adventní čas trávilo dvacet jedna studentů našeho gymnázia ve vánočně vyzdobeném Londýně a Paříži. Měli jsme mimořádné štěstí na nečekaně slunečné počasí, takže nic nestálo v cestě, aby byl splněn velmi bohatý a náročný program. V úterý, 5.., v čase, kdy se rodiny připravují na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla odjížděli studenti luxusním autobusem Student agency přes Německo a Belgii směrem do Velké Británie. Lamanšský průplav jsme překonali rychlovlakem následující den v časných ranních hodinách. Cesta vlakem trvala asi půl hodiny a byla rychlejší než přeprava trajektem. Druhý den jsme celý věnovali poznávání Britského muzea, dále jsme mohli zhlédnout památky jako jsou Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, White Hall, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Národní galerie, Piccadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street. Druhou noc strávili studenti v anglických rodinách, kde si mohli v praxi vyzkoušet své jazykové znalosti a také ochutnat pravou anglickou kuchyni. Třetí den v Londýně byl zaměřen na poznání královského sídla ve Winsdoru a návštěvě Přírodopisného muzea. Obrovský úspěch u dětí měla prohlídka muzea voskových figurín Madame Tussaud s. V pátek, poslední den pobytu v Londýně, jsme se naposledy věnovali londýnským památkám, procházeli jsme se pod mostem Tower Bridge, dále po Thames Walk ke katedrále St. Pauls. Navečer jsme se rozloučili s Londýnem a naši řidiči zamířili s autobusem směr Paříž. Tentokrát jsme přespali v hotelu F. Celou sobotu jsme pak prožili v romantickém městě návštěvou dalších památek. Cesta začala pěší prohlídkou kolem Vítězného oblouku až k Eiffelově věži, na kterou jsme vyjeli výtahem a mohli si vychutnat pohled na bílou Paříž. Dále jsme navštívili Louvre, St. Chapelle, Justiční Palác, Notre Dame a Latinskou čvrť. Večer jsme se vraceli nádherně vyzdobenou a osvětlenou Paříží zpět do České republiky. Na závěr ještě něco z postřehů našich studentů: Nejvíce mě zaujalo Přírodovědné muzeum se svou sbírkou fosilií. Když jsem konečně spatřil na vlastní oči kostru Diplodoca, div jsem se nerozplakal dojetím. Též jsem žasnul nad předními končetinami Deinocheira. (Vašek) Nejvíce mě zaujala prohlídka muzea Madame Tussaud s, nejlepší byla hororová scéna. (Dáša) Velmi ráda cestuji a Londýn byl nádherný, stejně tak i Paříž. (Kateřina) Překvapilo mě, že v Paříži je mnohem levněji než v Londýně. (Aneta) Názor na život v anglických rodinách: Překvapila mě vstřícnost lidí. (Jana) Vyšší životní úroveň. (Martina) Chytli jsme nejlepší rodinu, co jsme mohli. Dali nám i dárečky, hodně si s námi povídali. Jen to jídlo bylo neobvyklé, ale dalo se to přežít. (Terka) Málo jedli. (Káťa) Ač sami jistě nebyli moc movití, rozdělili se s námi o první poslední. (Vašek a Jarda) Dagmar Legardová a Věra Švecová 8

19 Multikulturní týden V předvánočním týdnu, v rámci akce nazvané Multikulturní týden, řekli žáci Biskupského gymnázia sbohem předsudkům. Učitelé Bigy svým žákům připravili program, během kterého se studenti seznamovali s odlišnými kulturami a představiteli národnostních menšin. A to díky projektovému vyučování a široké nabídce doprovodných programů besedy, koncerty, aj. Pondělí se neslo v duchu romské kultury, v úterý proběhl muslimský den, středeční den patřil Židům a závěrečný den křesťanům, resp. představení evangelické církve a vánočnímu programu v jednotlivých třídách. Již při příchodu do školy se žáci na vstupních dveřích mohli naučit pozdravy jednotlivých kultur a následně se zaposlouchat do tématické hudby. Začátek každého dne pak patřil vyplňování dotazníků, díky kterým si žáci ověřili své znalosti základních pojmů a informací daných kultur či menšin. Dotazníky byly následně zpracovány a vyhodnoceny. Během dopoledních dílen třídy zpracovávaly konkrétní témata a výstupy své práce vyzdobily chodby školy. V rámci dopoledního programu proběhly také videoprojekce. Největší úspěch však slavili pozvaní hosté se svými programy: ukázka romského tance v podání tanečnice Reny Milgrom nebo rychlokurz arabské abecedy. Za zmínku jistě stojí také to, že do celé akce se zapojili také zaměstnanci školní jídelny a žáci tak mohli ochutnat tradiční romské, arabské a židovské jídlo. Odpoledne se škola otevřela široké veřejnosti a stala se tak místem pro setkávání a dialog různých kultur. Pozvání na odpolední besedy přijali Richard Samko redaktor a moderátor České televize se svými přáteli z romské skupiny Bengas, zástupkyně Muslimské unie, brněnský rabín Moše Chaim Koller a farář evangelické církve Jiří Kučera. V době, kdy je stále aktuálnější téma multikulturality, téma tolerance odlišných kultur je důležité žákům podávat co nejvíce informací o menšinách a národech s odlišnou kulturou. Troufám si říci, že naše škola akcí MULTIKULTURNÍ TÝDEN aneb sbohem předsudkům vykročila správným směrem. 9

20 Lyžařský výcvikový kurz Letošní lyžařský výcvik Biskupského gymnázia porušil tradici. Oproti předchozím létům zima nebyla milovníkům zimních sportů příliš nakloněna a tak se studentů naší školy skiareál Benecko nedočkal. Studenti quinty A a quinty B, spolu několika dalšími studenty a vyučujícími vyrazili od pondělí 5. do pátku do rakouských Alp. Naší základnou se stala studentská ubytovna v Mallnitz, kam jsme dorazili po nočním přesunu autobusem. Okamžitě jsme se ubytovali a vyrazili na sjezdovku do Ankogel. První den se dobré počasí velmi rychle střídalo s mlhou, která nás zvláště nepříjemně překvapila při poslední jízdě. Následující dny se počasí už jen zlepšovalo a tak jsme mohli vyrazit na ledovec a postupně objevit všechny krásy areálu Moelltaler Gletscher, který nabízel celkem přes 50 km sjezdovek. Mnoho studentů se zvláště těšilo na tzv. krtka metro, které nás z údolí dopravilo do nadmořské výšky 00 m. Kdo chtěl jezdit ještě výše, mohl použít kabinovou lanovku, která při jízdě nabízela úžasný výhled na Alpy. Největším zážitkem bylo lyžování na nejvýše položených sjezdovkách (00 m), které byly široké a výborně upravené a nabízely každému, aby využíval svých jezdeckých schopností podle jeho chuti. Jako velmi příjemná alternativa se nabízel snowpark se svými boulemi a skokánky, na kterých si mohli studenti vyzkoušet, co dovedou. Domů jsme dorazili brzy ráno v pátek, většinou unavení svými sportovními výkony, avšak zároveň plní zážitků z toho, co nám Alpy nabídly. 0

21 Česko-italský projekt Biskupského gymnázia Skuteč 006/007 Biskupské gymnázium Skuteč s radostí oznamuje skutečským občanům, studentům a všem ostatním zájemcům úspěšné pokračovaní česko-italského projektu Skuteč Udine. V letošním školním roce se uskutečnila již druhá návštěva českých studentů v Udine, která se odehrála v období Čeští a italští studenti, učitelé i rodiče tímto setkáním zahájili již čtvrtý rok úspěšného mezinárodního projektu. Italové se k nám přijeli podívat již minulý rok a další česko italské setkání bude následovat příští školní rok opět ve Skutči. Tento projekt zaštiťuje a podporuje Biskupství královehradecké a Honorární konzulát České republiky se sídlem v Udine. Projekt je založen na vzájemném poznávání obou regionů v rámci České republiky a Itálie. Studenti se postupně seznámili s regionální historií, naučili se respektovat a chápat odlišnou tradici, mentalitu a rytmus života jak na italské, tak na české straně. Zjistili, že pro vzájemné pochopení je skutečně zapotřebí tolerance a schopnosti přizpůsobit se poněkud odlišným podmínkám. Přesvědčili se také o tom, že pro komunikaci je nezbytná znalost cizích jazyků. A v neposlední řadě se zbavili všech předsudků a stereotypních náhledů, pramenících z neznalosti daných poměrů. Čeští studenti a učitelé byli srdečně přijati paní Fantini, ředitelkou partnerské školy v Udine. Rádi bychom připomněli, že naší partnerskou školou je jediné klasické gymnázium Jacopo Stellini v rámci města Udine, které je považováno za nejprestižnější školu tohoto stotisícového města. Studenti byli přivítáni žákovským orchestrem a sborem. Obě hudební tělesa řídí pouze studenti bez pomoci učitelů. Téměř polovina studentů školy se zároveň hudebně vzdělává na blízké konzervatoři a má tedy k hudbě hluboký vztah. Zároveň bychom rádi skutečskou veřejnost informovali o tom, že i na této prestižní a náročné škole existuje integrovaná výuka tělesně postižených žáků, kterým při výuce pomáhají asistenti se speciálně pedagogickým vzděláním. Někteří handicapovaní žáci ukončí studium s výbornými výsledky, pro jiné je důležitá samotná integrace ve třídě a složení maturitní zkoušky není podmínkou. Klasické gymnázium Jacopo Stellini je tedy důkazem toho, že je skutečně možné skloubit kvalitní výuku na škole s možností studia pro handicapované studenty, aniž by došlo ke snížení kvality výuky. V rámci návštěvy školy se čeští studenti účastnili dopoledního vyučování. Měli možnost poznat výuku matematiky, chemie, jazyka italského, latinského, řeckého, anglického, historie a filozofie. Společně s italskými studenty se zapojili do konverzace v jazyce anglickém a vyzkoušeli si výuku angličtiny v multimediální učebně. Naším prvořadým úkolem byla návštěva významných osobností regionu Friuli (čes. Furlandsko). Byli jsme přátelsky přivítáni viceprezidentem Provincie Friuli, generálním vikářem arcibiskupství se sídlem v Udine a samozřejmě jsme se opět setkali s honorárním konzulem České republiky, Dr. Paolem Pettiziolem, sídlícím taktéž v Udine. V průběhu letošního italského pobytu jsme navštívili také historicky významná místa regionu Friuli: Benátky s Bazilikou sv. Marka a náměstím sv. Marka, patriarchální palác v Aquilei, nádherné přímořské městečko Grado a také Muzeum lesa a nádhernou horskou oblast s jezery v okolí Tarvisia-Fusine nedaleko od rakouských hranic. V průběhu jednoho týdne jsme tedy navštívili hory, moře, historické památky a uvědomili jsme si, že Friuli je velmi výjimečným krajem. Hory kolem městečka Tarvisia jsou jediným místem v Evropě, kde se stýkají tři civilizační okruhy: románský, germánský a slovanský! Obyvatelé žijící v této jedinečné oblasti pořádají několikrát do roka slovansko-italsko-germánská setkání a vystupují na okolní horské hřebeny.

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

PROČ ZVOLIT GYMNÁZIUM VE SKUTČI:

PROČ ZVOLIT GYMNÁZIUM VE SKUTČI: PROČ ZVOLIT GYMNÁZIUM VE SKUTČI: SEZNAMOVACÍ KURZ pro nové studenty jeho hlavním smyslem je pomocí sociálněpsychologických a sportovních aktivit usnadnit proces adaptace nových žáků (kvintánů a primánů)

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více