Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007"

Transkript

1 Biskupské gymnázium Skuteč Výroční zpráva za školní rok 006/007 čj. 86/007

2 OBSAH:. Základní údaje o škole. Kontakty. Vedení školy. Učební plán pro čtyřleté studium 5. Učební plán pro osmileté studium 6. Charakteristika školy 7. Harmonogram školního roku 006/ Přehled akcí ve školním roce 006/ Pedagogický sbor Biskupského gymnázia Skuteč 0. Provozní pracovníci školy a domova mládeže. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 006/007. Přehled výběrových předmětů ve školním roce 006/007. Třídy ve školním roce 006/007 (stav k ). Seznam ubytovaných v Domově mládeže ve školním roce 006/ MANA srovnávací testy maturantů 6. Změny během a v závěru školního roku 006/ Přijímací řízení ve školním roce 006/ Naplněnost kapacity školy 9. Maturity Úspěšnost maturantů 007 v přijímání na VŠ a VOŠ. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 006. Přílohy

3 . Základní údaje o škole Název školy: Bískupské gymnázium Skuteč Identifikátor zařízení: Adresa: Vítězslava Nováka Skuteč Ředitelka: ing. Miroslava Břeňová Právní forma: školská právnická osoba IČO: Zřizovatel: Adresa: Biskupství královéhradecké právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 005 Velké náměstí Hradec Králové Statutární zástupce: ThLic. Dominik Duka OP Škola sdružuje:. Biskupské gymnázium cílová kapacita: 60 žáků. Domov mládeže cílová kapacita: lůžek Adresa: Vítězslava Nováka Skuteč. Školní jídelna kapacita: neuvádí se. Školní klub kapacita: 0 žáků IZO: IZO: IZO: IZO: Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání: Biskupské gymnázium. 79--K/08 Gymnázium živé jazyky studium denní cílová kapacita: 50 žáků vstupní požadavky: absolventi ZŠ char. studia: úplné střední SOŠ, gymn K/80 Gymnázium všeobecné studium denní cílová kapacita: 0 žáků vstupní požadavky: 5.-7.r. ZŠ před koncem PŠD char. studia: úplné střední SOŠ, gymn. Datum zařazení do sítě škol: délka studia: roky délka studia: 8 roků

4 . Kontakty tel: fax: tel. DM: Vedení školy Ředitelka školy: ing. Miroslava Břeňová Zástupce ředitelky Mgr. Milan Horák pro věci pedagogické Zástupce ředitelky Mgr. Jindřich Čejka pro prezentaci školy Mgr. Luděk Výchovný poradce: Netolický Za zřizovatele: Mons. Josef Socha Hospodářka školy: Zdeňka Šplíchalová

5 . Učební plán pro čtyřleté studium Učební plán gymnázia se čtyřletým učebním cyklem zaměření: živé jazyky 79--K/08 vygenerovaný na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.0 595/99 - předmět Český jazyk a lit..cizí jazyk. cizí jazyk Latina Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Disponibilní hodiny Součet.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Volitelný předmět jedna je ve všech ročnících náboženství/religionistika. Závazné poznámky k učebnímu plánu č.j /99 platí v plném rozsahu. 5

6 5. Učební plán pro osmileté studium Učební plán gymnázia s osmiletým cyklem zaměření: všeobecné 79--K/80 vygenerovaný na základě dokumentu MŠMT ČR č.j.0 59/99 předmět prima secunda tercie quarta quinta sexta septima octava celkem Český j. a lit. 5 5.cizí jazyk 0.cizí jazyk 8 Latina Občanská v. Zákl.spol.věd 6 Dějepis 6 Zeměpis Matmatika Fyzika Chemie 0 Biologie 6 Informatika 8 Estet. v. / Tělesná v. 6 Vol.před. 8 Vol.před. Vol.před. Vol.před. Disponibil.hod. 8 Součet / hodiny estetické výchovy = hodiny výtvarné a hodina hudební výchovy. Volitelný předmět jedna je ve všech ročnících náboženství/religionistika. Závazné poznámky k učebnímu plánu č.j. 059/99-5 platí v plném rozsahu. 6

7 6. Charakteristika školy Zřizovatelem naší školy je Biskupství královéhradecké. Dle našeho názoru je dobré a vhodné, že se tento fakt promítá již do názvu našeho gymnázia. Škola je totiž nejenom kvalitním nástrojem vzdělávání, ale i zprostředkovatelem pravdivých hodnot života, které přináší křesťanství. Naše škola se svou činností snaží o odstranění předsudků, mezi které často patří představy o tom, že je zde nucena víra, že se zde děti musí modlit atd. Žáci naší školy jsou ze / nevěřící (dvě třetiny našich žáků nejsou křesťané). Naše škola je otevřená pro všechny a snaží se vést ke vzájemné toleranci a úctě. V prvé řadě individuální přístup ke všem bez rozdílu. Snažíme se uchopit jednotlivé studenty jako osobnosti. Naší snahou je rozvíjet jedince ve smyslu podpory aktivizace jeho schopností a dovedností. Snahou je, aby toto vše probíhalo v příjemné atmosféře. Biskupské gymnázium ve Skutči má ambice stát se vhodnou regionální alternativou tradičním školám. Kromě typické nabídky kvalitního gymnaziálního vzdělávání nabízí škola možnost studia a tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Poslání a cíle škola otevřená pro každého bez rozdílu přesvědčení osobní přístup ke studentům, který umocňuje rodinné klima školy rozšířená výuka jazyků větší hodinová dotace a výběr obecná propagace myšlenky integrovaného života návaznost na projekty EU bohaté mimoškolní aktivity přispívající k přirozenému rozvoji osobnosti alternativní formy výuky vlastní projekty školy pěstování partnerských vztahů s jinými školami a organizacemi Biskupské gymnázium Skuteč díky společnému úsilí vedení, pedagogů, zaměstnanců a přátel školy rychle získalo dobrou pozici. Cílová kapacita školy je 60 žáků ve dvanácti třídách osmiletého a čtyřletého studia. Gymnázium má solidní hmotné zázemí: budovu školy s moderně vybavenými učebnami, školní kuchyni s jídelnou. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využívat školní klub a v omezené míře také domov mládeže. Na naše gymnázium mohou studenti nastoupit po ukončení 5. či 9. třídy základní školy do osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Žáci si mohou vybrat z rozšířené nabídky jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, latina). Škola také udržuje kontakty se spřátelenými gymnázii: s St. Stephan Gymnasium v Augsburgu a Liceo ginnasio Jacopo Stellini v Udine. Škola každoročně organizuje zájezd do zahraničí, kde studenti prakticky využívají znalosti cizích jazyků. Studenti gymnázia se v závěru studia mohou profilovat nejen v jazykových, ale i v humanitních a přírodovědných předmětech. Volitelné předměty v posledních dvou ročních umožňují našim absolventům pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole dle jejich vlastního zájmu a výběru. K životu naší školy neodmyslitelně patří sportovní vyžití: lednový lyžařský kurz pro žáky secundy a quint, turistický kurz pro žáky septim nebo reprezentace školy v oblastních či krajských kolech soutěží v kolektivních sportech. K dalším aktivitám, které jsou spjaty s životem školy, patří sborový zpěv, kde žáci mohou rozvíjet svůj hudební talent, studentské bohoslužby, zapojení se do různých kreativních či charitativních projektů. Naši žáci pravidelně reprezentují svoji školu ve školních soutěžích okresní i krajské úrovně (ekoolympiáda, chemická a biologická olympiáda, konverzační či recitační soutěž v anglickém a 7

8 německém jazyce. Organizujeme odborné exkurse a přednášky na téma ekologie, dospívání, člověk v tísni, drogy apod. Z kulturních akcí pravidelně pořádáme vánoční besídku, koncerty, maturitní ples a akademii na závěr školního roku. Žáci každého ročníku mají možnost zúčastnit se během roku několika kulturních akcí ve Skutči i v jiných městech. K oblíbeným tradicím naší školy patří také mikulášská nadílka, štědrý den v jednotlivých třídách před Vánocemi, stužkovací večírek maturitních ročníků, poslední zvonění, červnové výlety jednotlivých tříd na závěr školního roku. Za velký kulturní svátek považujeme Skutečský majáles poprvé uskutečněný v roce 006. Zvlášť kladně byla hodnocena jeho součást Dětská majálesová olympiáda pořádaná jako sportovní a vědomostí soutěž pro okolní základní školy. Přitom není důležité, kdo zvítězí, ale že žáci mají možnost změřit své síly, poznat nové kamarády a pocítit radost ze společenství. V kolektivu je síla a ne vždy je možné spoléhat jen a jen na sebe. Od května 006 je Jazykové gymnázium V. J. Tomáška ve Skutči zapojeno do projektu SROP spolufinancovaného z Evropských strukturálních fondů Handicapovaní žáci na gymnáziu poskytování nových vzdělávacích služeb pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním v systému středoškolského vzdělávání. Vyvrcholením školního roku jsou maturitní zkoušky, které našim absolventům otevírají cestu k dosažení dalšího vzdělání na vysokých školách. Naše škola je typickým maloměstským gymnáziem, žijícím nejenom pro sebe, ale vnímající i širokou veřejnost. Kromě tradičních akcí, které si už našly své místo, se škola snaží podporovat různé aktivity kulturního a společenského života celého města a regionu Skutečska. 8

9 7. Harmonogram školního roku 006/007 Září hod. možnost ubytování v domově mládeže 8.00 hod. slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie hod. - slavnostní zahájení školního roku ve škole prima a quinta A i B nejprve společně v aule, potom ve třídách. Ostatní ve svých třídách.00 hod. krátká provozní porada 5.9. opravná maturita zkrácené vyučování dle provizorního rozvrhu od.9. Vyučování bude již probíhat podle trvalého rozvrhu 0.9. Rodičovská schůzka pro primu a quintu B od 5.0 hod Státní svátek 9.9. Ředitelské volno Říjen. 0. Do tohoto data odevzdají všichni vyučující tématické plány. Noví třídní učitelé odevzdají vyplněné katalogové listy..0. Zasedání školské rady (výroční zpráva). 0. Provozní porada a 7.0. Podzimní prázdniny Listopad 8.. Den otevřených dveří během vyučování od hod. 5.. Provozní porada a čtvrtletní pedagogická rada 6.. Informační odpoledne pro rodiče hod. 7.. Státní svátek Během tohoto měsíce proběhne stužkovací večírek octavy. 9

10 Prosinec.. Den otevřených dveří během vyučování hod. 6.. Do školy přijde svatý Mikuláš V týdnu od 8.. Vánoční slavnost v kulturním domě.. Mše svatá mimořádně v 8.00 hod. - první vyučovací hodina odpadá. Rozvrh bude v tento den zkrácený. Ve třídách proběhne rozdílení dárků Provozní porada všech zaměstnanců. Ředitelské volno Vánoční prázdniny Nástup do školy ve středu. ledna 007 Leden Nástup do školy po vánočních prázdninách Počátek inventarizace sestavení komisí a určení termínů 6.. Zapojení se do Tříkrálové sbírky Lyžařský výcvikový kurz quint A a B Den otevřených dveří hod... Den otevřených dveří hod.. Den otevřených dveří hod.. Pololetní pedagogická rada. Vydání pololetního vysvědčení Únor.. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny 6.. Maturitní ples 8.. Konec inventarizace 0

11 Březen.. Provozní porada Duben.. Maturitní písemná práce z českého jazyka.. Slavnostní mše svatá - vzhledem k nadcházejícím velikonočním svátkům Velikonoční prázdniny.. Přijímací zkoušky. kolo 8.. Čtvrtletní pedagogická rada 0.. Informační odpoledne pro rodiče hod. 0.. Ředitelské volno Květen.5. Přijímací zkoušky. kolo Majáles 7.5. Ředitelské volno 9.5. Klasifikační porada k octavě.5. Poslední zvonění Předmaturitní týden volna octava Maturitní týden.5. Slavnostní zahájení maturit mší svatou v 7.0 hod.. První vyučovací hodina odpadá. Právě tak slavnostní zakončení a předávání vysvědčení bude zahájeno mší svatou za stejných podmínek. Přesný den bude včas určen. Červen Tento měsíc je doporučen ke konání školních výletů, které organizují a zajišťují třídní učitelé.podrobný plán, vypracovaný podle stanovených požadavků, schvaluje ředitelka. Na nižším gymnáziu se omezuje doba trvání školního výletu na jeden den. Další akce, které budou probíhat během června, jejichž přesná data konání budou určena až po všeobecné dohodě.

12 Různé sportovní a společenské akce ve spolupráci s městským úřadem AKADEMIE Cvičení pro případ nějaké výjimečně nebezpečné situace Předvádění první pomoci všemi složkami.6 Závěrečná pedagogická rada Odevzdávání učebnic, vzájemný prodej učebnic mezi žáky, informace o učebnicích a učebních pomůckách pro příští školní rok, úklid a různé kulturní akce 9.6. Závěrečná slavnostní mše svatá v 8.00 hod. a rozdání vysvědčení, poslední porada všech zaměstnanců školy s přátelským posezením. Během celého školního roku budeme zařazovat kulturní a vzdělávací akce tak, jak budou nabízeny různými organizacemi, nebo které si sami vyhledáme.

13 8. Přehled akcí ve školním roce 006/007 Nejdůležitější akce pořádané Biskupským gymnáziem Skuteč ve školním roce 006/007. Slavnostní otevření nových učeben a přechod topení na vytápění tepelnými čerpadly Zážitkové programy v Budislavi pro žáky primy a obou quint (chybí). Zahraniční zájezd - Anglie a Wales Plavecká soutěž měst Zmizelí Romové a Romové dnes Zahraniční výukový zájezd Polsko, Krakow Oswietim Wieliczka Zahraniční zájezd Londýn Paříž Multikulturní týden Lyžařský výcvikový kurz Návštěva partnerské školy v Udine Skutečský majáles Turistický kurz SpA Turistický kurz SpB

14 Slavnostní otevření nových učeben a přechod na vytápění tepelnými čerpadly Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na Biskupském gymnáziu ve Skutči. Dnes jsme se zde sešli, abychom vám ukázali, co nového jsme u nás na gymnáziu vybudovali během dvou prázdinových měsíců. Především bychom vám chtěli ukázat nově vybudované učebny v prostorách domova mládeže, dále vás seznámit s projektem spolufinancovaným z evropských strukturálních fondů v rámci opatřební.. společného rozvojového operačního programu. V neposlední řadě se dozvíte a na vlastní oči uvidíte realizaci otopného systému tepelnými čerpadly, kterými bude vytápěno gymnázium i sousední základní umělecká škola. V prostorách domova mládeže ještě v červnu letošního roku byly pokoje pro ubytované studenty. Vzhledem k tomu, že se na naše gymnázium hlásí v posledních letech více studentů z blízkého okolí, ubývá ubytovaných studentů a prostory domova mládeže přestávají být k původnímu účelu plně využívány. Loni bylo v domově mládeže ubytováno studentů, leto máme přihlášených na ubytování dětí. Naopak naše Biskupské gymnázium se rozrůstá, školní rok zahájíme s 60 studenty v třídách a v budově školy začínáme pociťovat nedostatek vhodných prostor jak pro kmenové, tak pro odborné učebny. Tuto situaci jsme se snažili vyřešit právě využitím prvního patra domova mládeže pro vznik nových odborných učeben. Spojením vždy dvou sousedních pokojů vznikla jedna učebna, těmito stavebními úpravami jsme získali počítačové učebny, velkou učebnu vývarné výchovy, učebnu náboženství a kabinet informatiky a výpočetní techniky. Hlavní učebna IVT je vybavena 8 nejmodernějšími žákovskými stanicemi, jedním učitelským pracovištěm a dataprojektorem. V druhé menší učebně se nachází 5 počítačů žákovských a učitelský. Obě jsou zasíťovány s možností připojení na internet. Menší učebna bude sloužit i návštěvníkům školního klubu, kdy se svolením paní vychovatelky mohou žáci využít přístup k počítačům mimo školní vyučování. Vybavení školy touto moderní výpočetní technikou vyžaduje rychlý vývoj v tomto směru a my jako škola připravující studenty na vysoké školy nemůžeme zůstat pozadu. Rovněž musíme vyhovět požadavkům projektu z evropských strukturálních fondů, do kterého jsme se přihlásili na základě výzvy Pardubického kraje a při jehož vyhodnocení jsme byli úspěšní. Vše kolem projektu se událo ve velmi krátkém časovém intervalu. Loni v říjnu jsme se začali zabývat myšlenkou využití peněž z Evropské unie a při řešení této problematiky nám velmi pomohlo Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, kde mají s podobnými projekty bohaté zkušenosti. Během dvou měsíců jsme zvládli průzkum i podání žádosti, která byla posouzena kladně. Od u nás na gymnáziu běží projekt Handicapovaní žáci na gymnáziu poskytování nových vzdělávacích služeb pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním v systému středoškolského vzdělávání. Bude realizován v průhěhu dvou let a je mimo jiné postaven na komunikaci žáků se školou prostřednictvím internetu či jiných interaktivních médii v době jejich dlouhodobé nepřítomnosti. První etapa, která v sobě zahrnovala vybudování technického zázemí trvala pouhé tři měsíce, takže ve velmi krátkém časovém úseku jsme museli zvládnou velice nesnadný úkol, jehož výsledky dnes vidíte kolem sebe. Mimo jiné je naše gymnázium vybaveno 5 novými dataprojektory, 5 vizualizéry a 7 notebooky. V průběhu letních měsíců se nám podařilo zasíťovat kmenové učebny, což znamená, že všichni žáci mají v době svého volna přístup k počítači a k internetu. O novém otepném systému tepelnými čerpadly hovořil p. Jan Matyska z Biskupství královéhradeckého, jakožto investora celého díla. Slavnostní setkání bylo provázeno dataprojekcí, která dokumentovala průběh stavebních prací na Biskupském gymnáziu ve Skutči.

15 ANGLIE+WALES 006 V dnešní době už je zcela samozřejmé, že součástí studia na střední škole je aspoň jeden krátký studijní pobyt v zahraničí. Tak i letošní školní rok zahájilo 9 studentů skutečského gymnázia výpravou za poznáním a přírodou do Anglie a Walesu. Bohatý program zahrnoval návštěvu skanzenu-vesnice z 9. století, zachovanou tak, jak skutečně vypadala a fungovala, se všemi řemeslníky, obchody, bankou i školou, turistický výlet na vrchol nejvyšší hory Walesu, prohlídku hradu, muzea a stadionu v hlavním městě Walesu, a na závěr pak celodenní procházku Londýnem. Navíc, při noclehu v rodinách, studenti získali osobní zkušenost jak se v Anglii bydlí a žije, dostali podrobné informace od vynikající průvodkyně, k tomu příjemní řidiči autobusu, kteří spolehlivě najeli více než 000 km, bezvadné počasí, co více lze dopřát těm, kteří se zatím po světě rozhlížejí. Mgr. Věra Procházková 5

16 PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST Dne. října 006 proběhl v krytém plaveckém bazénu veskutči již 5. ročník Plavecké soutěže měst. Zúčastněná města byla rozdělena do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, Skuteč do kategorie A tj. do obyvatel. Akce s volným vstupem byla určena plavcům všech věkových kategorií a zúčastnit se jí mohly všechny základní a střední školy, veřejnost a rodiny s dětmi. Každý účastník měl uplavat 00 m libovolným způsobem a dosáhnout co nejlepšího času. Ty se sčítaly podle bodovacích tabulek. Bodový součet výsledných časů byl nahlášen do Českého rozhlasu v Praze. Město Skuteč získalo 859 bodů, což je více než loni, a tím skončilo na pěkném šestém místě ve své kategorii. V našem městě se soutěže zúčastnilo 0 plavců. V rámci této soutěže také proběhla celorepubliková soutěž základních a středních škol TUČŇÁK OPEN. O umístění školy v republikových výsledcích rozhodoval součet bodů u 50 nejúspěšnějších žáků. Přitom nebylo rozhodující, jakou část z celkového počtu reprezentantů školy tvořily dívky a jakou chlapci. Patronkou této školní akce byla dlouholetá úspěšná reprezentantka Ilona Hlaváčková. Ta také věnuje vítězným školám jednu ze svých trofejí, které vybojovala na velkých akcích. Pokud se týká škol na. a. místě, ty dostanou poháry od Českého olympijského výboru. Navíc pro všechny žáky, jejichž zásluhou ta která škola obsadí medailovou příčku, byly nachystány věcné ceny a suvenýry. Republikové výsledky v době psaní článku ještě bohužel nebyly zveřejněny. V rámci skutečských škol byly nejlepší tyto plavkyně: Jana Kropáčková ze ZŠ Komenského s časem min. 5 s, Petra Volfová z Biskupského gymnázia (BG) :9, Michaela Kopřivová (BG) za :5. Z plavců byli nejlepší: Filip Netolický (BG) za :, Jaroslav Hetfleiš (BG) za :5 a Marek Rybička za Speciální školy za :. Gratulujeme. Jako výraz poděkování byli ti nejlepší pozváni na radnici, kde jim z rukou starosty Pavla Novotného byly předány medaile a upomínkové předměty. Tímto chci poděkovat všem aktérům 5. ročníku plavecké soutěže měst za jejich přízeň a účast. Věřím, že další, již 6. ročník soutěže přiláká v říjnu příštího roku ještě více příznivců plavání. Ing. Jan Krupka, vedoucí společnosti, Městská sportoviště Skuteč, s. r. o. 6

17 Listopad ve znamení holocaustu Pro žáky Bigy Skuteč se zájmem o dějepis a základy společenských věd byl v listopadu připraven program, v jehož rámci se mohli dozvědět nové informace týkající se. světové války, resp. holocaustu, setkat se s pamětníky a navštívit bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Dne 6. listopadu OO6 se v odpoledních hodinách uskutečnil přednáškový program ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES. V úvodní části Helena Danielová (pracovnice Muzea romské kultury) seznámila účastníky přednášky s historií Romů a také s aktuální situací na našem území. Po přednášce následovala beseda s pamětnicí romského holocaustu Elinou Machálkovou. Paní Machálková pochází z významné rodiny moravských Romů. Elina Machálková vzpomínala na osudy své a své rodiny během. světové války, ale také na období po válce. Program Zmizelí Romové a Romové dnes vznikl z iniciativy o.s. Živá paměť. 9. listopadu následoval dvoudenní výlet do Polska, jehož vyvrcholením byla návštěva bývalého koncentračního tábora Osvětim. Během těchto dvou dní žáci navštívili historické centrum Krakova Wawel, krakovský rynek, bývalou židovskou čtvrť Kazimierz, solné doly ve Věličce. Hlavní program exkurze se však týkal návštěvy Osvětimi. Kromě prohlídky bývalého koncentračního tábora Osvětim I a tábora Osvětim II Březinka, žáci absolvovali workshop vztahující se k výstavě představující romský holocaust a zhlédli film, který zaznamenal první okamžiky po osvobození. Organizace těchto akcí se ujala pí. uč. Čermáková a pí. uč. Kombercová. 7

18 Londýn Paříž Letošní adventní čas trávilo dvacet jedna studentů našeho gymnázia ve vánočně vyzdobeném Londýně a Paříži. Měli jsme mimořádné štěstí na nečekaně slunečné počasí, takže nic nestálo v cestě, aby byl splněn velmi bohatý a náročný program. V úterý, 5.., v čase, kdy se rodiny připravují na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla odjížděli studenti luxusním autobusem Student agency přes Německo a Belgii směrem do Velké Británie. Lamanšský průplav jsme překonali rychlovlakem následující den v časných ranních hodinách. Cesta vlakem trvala asi půl hodiny a byla rychlejší než přeprava trajektem. Druhý den jsme celý věnovali poznávání Britského muzea, dále jsme mohli zhlédnout památky jako jsou Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, White Hall, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Národní galerie, Piccadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street. Druhou noc strávili studenti v anglických rodinách, kde si mohli v praxi vyzkoušet své jazykové znalosti a také ochutnat pravou anglickou kuchyni. Třetí den v Londýně byl zaměřen na poznání královského sídla ve Winsdoru a návštěvě Přírodopisného muzea. Obrovský úspěch u dětí měla prohlídka muzea voskových figurín Madame Tussaud s. V pátek, poslední den pobytu v Londýně, jsme se naposledy věnovali londýnským památkám, procházeli jsme se pod mostem Tower Bridge, dále po Thames Walk ke katedrále St. Pauls. Navečer jsme se rozloučili s Londýnem a naši řidiči zamířili s autobusem směr Paříž. Tentokrát jsme přespali v hotelu F. Celou sobotu jsme pak prožili v romantickém městě návštěvou dalších památek. Cesta začala pěší prohlídkou kolem Vítězného oblouku až k Eiffelově věži, na kterou jsme vyjeli výtahem a mohli si vychutnat pohled na bílou Paříž. Dále jsme navštívili Louvre, St. Chapelle, Justiční Palác, Notre Dame a Latinskou čvrť. Večer jsme se vraceli nádherně vyzdobenou a osvětlenou Paříží zpět do České republiky. Na závěr ještě něco z postřehů našich studentů: Nejvíce mě zaujalo Přírodovědné muzeum se svou sbírkou fosilií. Když jsem konečně spatřil na vlastní oči kostru Diplodoca, div jsem se nerozplakal dojetím. Též jsem žasnul nad předními končetinami Deinocheira. (Vašek) Nejvíce mě zaujala prohlídka muzea Madame Tussaud s, nejlepší byla hororová scéna. (Dáša) Velmi ráda cestuji a Londýn byl nádherný, stejně tak i Paříž. (Kateřina) Překvapilo mě, že v Paříži je mnohem levněji než v Londýně. (Aneta) Názor na život v anglických rodinách: Překvapila mě vstřícnost lidí. (Jana) Vyšší životní úroveň. (Martina) Chytli jsme nejlepší rodinu, co jsme mohli. Dali nám i dárečky, hodně si s námi povídali. Jen to jídlo bylo neobvyklé, ale dalo se to přežít. (Terka) Málo jedli. (Káťa) Ač sami jistě nebyli moc movití, rozdělili se s námi o první poslední. (Vašek a Jarda) Dagmar Legardová a Věra Švecová 8

19 Multikulturní týden V předvánočním týdnu, v rámci akce nazvané Multikulturní týden, řekli žáci Biskupského gymnázia sbohem předsudkům. Učitelé Bigy svým žákům připravili program, během kterého se studenti seznamovali s odlišnými kulturami a představiteli národnostních menšin. A to díky projektovému vyučování a široké nabídce doprovodných programů besedy, koncerty, aj. Pondělí se neslo v duchu romské kultury, v úterý proběhl muslimský den, středeční den patřil Židům a závěrečný den křesťanům, resp. představení evangelické církve a vánočnímu programu v jednotlivých třídách. Již při příchodu do školy se žáci na vstupních dveřích mohli naučit pozdravy jednotlivých kultur a následně se zaposlouchat do tématické hudby. Začátek každého dne pak patřil vyplňování dotazníků, díky kterým si žáci ověřili své znalosti základních pojmů a informací daných kultur či menšin. Dotazníky byly následně zpracovány a vyhodnoceny. Během dopoledních dílen třídy zpracovávaly konkrétní témata a výstupy své práce vyzdobily chodby školy. V rámci dopoledního programu proběhly také videoprojekce. Největší úspěch však slavili pozvaní hosté se svými programy: ukázka romského tance v podání tanečnice Reny Milgrom nebo rychlokurz arabské abecedy. Za zmínku jistě stojí také to, že do celé akce se zapojili také zaměstnanci školní jídelny a žáci tak mohli ochutnat tradiční romské, arabské a židovské jídlo. Odpoledne se škola otevřela široké veřejnosti a stala se tak místem pro setkávání a dialog různých kultur. Pozvání na odpolední besedy přijali Richard Samko redaktor a moderátor České televize se svými přáteli z romské skupiny Bengas, zástupkyně Muslimské unie, brněnský rabín Moše Chaim Koller a farář evangelické církve Jiří Kučera. V době, kdy je stále aktuálnější téma multikulturality, téma tolerance odlišných kultur je důležité žákům podávat co nejvíce informací o menšinách a národech s odlišnou kulturou. Troufám si říci, že naše škola akcí MULTIKULTURNÍ TÝDEN aneb sbohem předsudkům vykročila správným směrem. 9

20 Lyžařský výcvikový kurz Letošní lyžařský výcvik Biskupského gymnázia porušil tradici. Oproti předchozím létům zima nebyla milovníkům zimních sportů příliš nakloněna a tak se studentů naší školy skiareál Benecko nedočkal. Studenti quinty A a quinty B, spolu několika dalšími studenty a vyučujícími vyrazili od pondělí 5. do pátku do rakouských Alp. Naší základnou se stala studentská ubytovna v Mallnitz, kam jsme dorazili po nočním přesunu autobusem. Okamžitě jsme se ubytovali a vyrazili na sjezdovku do Ankogel. První den se dobré počasí velmi rychle střídalo s mlhou, která nás zvláště nepříjemně překvapila při poslední jízdě. Následující dny se počasí už jen zlepšovalo a tak jsme mohli vyrazit na ledovec a postupně objevit všechny krásy areálu Moelltaler Gletscher, který nabízel celkem přes 50 km sjezdovek. Mnoho studentů se zvláště těšilo na tzv. krtka metro, které nás z údolí dopravilo do nadmořské výšky 00 m. Kdo chtěl jezdit ještě výše, mohl použít kabinovou lanovku, která při jízdě nabízela úžasný výhled na Alpy. Největším zážitkem bylo lyžování na nejvýše položených sjezdovkách (00 m), které byly široké a výborně upravené a nabízely každému, aby využíval svých jezdeckých schopností podle jeho chuti. Jako velmi příjemná alternativa se nabízel snowpark se svými boulemi a skokánky, na kterých si mohli studenti vyzkoušet, co dovedou. Domů jsme dorazili brzy ráno v pátek, většinou unavení svými sportovními výkony, avšak zároveň plní zážitků z toho, co nám Alpy nabídly. 0

21 Česko-italský projekt Biskupského gymnázia Skuteč 006/007 Biskupské gymnázium Skuteč s radostí oznamuje skutečským občanům, studentům a všem ostatním zájemcům úspěšné pokračovaní česko-italského projektu Skuteč Udine. V letošním školním roce se uskutečnila již druhá návštěva českých studentů v Udine, která se odehrála v období Čeští a italští studenti, učitelé i rodiče tímto setkáním zahájili již čtvrtý rok úspěšného mezinárodního projektu. Italové se k nám přijeli podívat již minulý rok a další česko italské setkání bude následovat příští školní rok opět ve Skutči. Tento projekt zaštiťuje a podporuje Biskupství královehradecké a Honorární konzulát České republiky se sídlem v Udine. Projekt je založen na vzájemném poznávání obou regionů v rámci České republiky a Itálie. Studenti se postupně seznámili s regionální historií, naučili se respektovat a chápat odlišnou tradici, mentalitu a rytmus života jak na italské, tak na české straně. Zjistili, že pro vzájemné pochopení je skutečně zapotřebí tolerance a schopnosti přizpůsobit se poněkud odlišným podmínkám. Přesvědčili se také o tom, že pro komunikaci je nezbytná znalost cizích jazyků. A v neposlední řadě se zbavili všech předsudků a stereotypních náhledů, pramenících z neznalosti daných poměrů. Čeští studenti a učitelé byli srdečně přijati paní Fantini, ředitelkou partnerské školy v Udine. Rádi bychom připomněli, že naší partnerskou školou je jediné klasické gymnázium Jacopo Stellini v rámci města Udine, které je považováno za nejprestižnější školu tohoto stotisícového města. Studenti byli přivítáni žákovským orchestrem a sborem. Obě hudební tělesa řídí pouze studenti bez pomoci učitelů. Téměř polovina studentů školy se zároveň hudebně vzdělává na blízké konzervatoři a má tedy k hudbě hluboký vztah. Zároveň bychom rádi skutečskou veřejnost informovali o tom, že i na této prestižní a náročné škole existuje integrovaná výuka tělesně postižených žáků, kterým při výuce pomáhají asistenti se speciálně pedagogickým vzděláním. Někteří handicapovaní žáci ukončí studium s výbornými výsledky, pro jiné je důležitá samotná integrace ve třídě a složení maturitní zkoušky není podmínkou. Klasické gymnázium Jacopo Stellini je tedy důkazem toho, že je skutečně možné skloubit kvalitní výuku na škole s možností studia pro handicapované studenty, aniž by došlo ke snížení kvality výuky. V rámci návštěvy školy se čeští studenti účastnili dopoledního vyučování. Měli možnost poznat výuku matematiky, chemie, jazyka italského, latinského, řeckého, anglického, historie a filozofie. Společně s italskými studenty se zapojili do konverzace v jazyce anglickém a vyzkoušeli si výuku angličtiny v multimediální učebně. Naším prvořadým úkolem byla návštěva významných osobností regionu Friuli (čes. Furlandsko). Byli jsme přátelsky přivítáni viceprezidentem Provincie Friuli, generálním vikářem arcibiskupství se sídlem v Udine a samozřejmě jsme se opět setkali s honorárním konzulem České republiky, Dr. Paolem Pettiziolem, sídlícím taktéž v Udine. V průběhu letošního italského pobytu jsme navštívili také historicky významná místa regionu Friuli: Benátky s Bazilikou sv. Marka a náměstím sv. Marka, patriarchální palác v Aquilei, nádherné přímořské městečko Grado a také Muzeum lesa a nádhernou horskou oblast s jezery v okolí Tarvisia-Fusine nedaleko od rakouských hranic. V průběhu jednoho týdne jsme tedy navštívili hory, moře, historické památky a uvědomili jsme si, že Friuli je velmi výjimečným krajem. Hory kolem městečka Tarvisia jsou jediným místem v Evropě, kde se stýkají tři civilizační okruhy: románský, germánský a slovanský! Obyvatelé žijící v této jedinečné oblasti pořádají několikrát do roka slovansko-italsko-germánská setkání a vystupují na okolní horské hřebeny.

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více