S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012. ředitel SOŠ Luhačovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012. ředitel SOŠ Luhačovice"

Transkript

1 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O LA L U H A Č O V I C E P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2011/2012 LUHAČOVICE, 29. ZÁŘÍ 2011 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice

2 A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední odborná škola Luhačovice Sídlo školy: Luhačovice, Masarykova 101 Odloučená pracoviště: Luhačovice, Hradisko 290 Zřizovatel: Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21 Ředitel: PaedDr. Karel Milička Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Libuše Dostálová Telefon - fax: Web: vedeni-zav-sosluhac.cz Pracovník pro informace: Jana Šátková Telefon - fax ek. úsek: Součásti školy: 1. Střední odborná škola 2. Domov mládeţe 3. Školní jídelna. 1. Pro školní rok 2011/2012 má škola schváleny tyto kapacity: Střední škola 550 ţáků Domov mládeţe 64 lůţek Školní jídelna bez udání kapacity 2. Ve školním roce 2011/2012 ukončí studium 105 ţáků, z toho: obory ukončené maturitou Knihovnické a informační systémy a sluţby 25 ţáků Management a podnikání v umění a reklamě 32 ţáků Umělecká řemesla 25 ţáků obory ukončené výučním listem RVP Kuchař číšník 23 ţáků 3. V přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 bylo přijato celkem 84 ţáků, z toho na: obory ukončené maturitou ŠVP Management umění a reklamy 33 ţáků Umělecká řemesla 24 ţáků obory ukončené výučním listem RVP Kuchař-číšník 27 ţáků 4. Školská rada: (zřízena na základě 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.): Členové školské rady a) Zástupci zřizovatele: PhDr. František Hubáček, starosta Luhačovic, Ing. Josef Hampl, ředitel Zálesí, a.s., Ing. Zbyněk Kudera, podnikatel b) Zástupci rodičů a ţáků: René Lekeš, zákonný zástupce, další 2 zástupci budou zvoleni na 1. Schůzi školské rady ve šk.r. 2011/12. c) Zástupci školy: Ing. Radomír Divila, ZŘ pro VMV, předseda, Ing. Lubomír Kacálek, učitel, Květoslava Švagerová, UOV Počet setkání: 2 ročně 5. Další instituce působící ve škole: Klub rodičů a přátel školy, OS Literární Luhačovice, OS Divadelní Luhačovice. 1

3 B. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Pro školní rok 2011/2012 má škola schváleno 17 oborů střední školy. Do školy nastoupilo k 1. září 2011 celkem 363 ţáků ve 14 třídách. 1. Obory střední školy ukončené maturitou - dobíhající Knihovnické a informační systémy a sluţby, M/001 učební osnovy schváleny , č. j /98-23 s platností od Management a podnikání v umění a reklamě, M/048 učební osnovy schváleny , č. j / s platností od obecný učební plán schválen , č. j / s platností od Uměleckořemeslné zpracování kovů L/003 práce kovářské a zámečnické učební osnovy schváleny , č. j / s platností od Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/006 práce truhlářské L/007 práce řezbářské UO schváleny , č. j / s platností od l Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky L/014 práce keramické, učební osnovy schváleny , č. j / s platností od Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje L/009 učební osnovy schváleny , č. j / s platností od Výuka podle nových ŠVP - Obory střední školy ukončené maturitou ŠVP Informační sluţby v knihovnách a veřejném sektoru s platností od dle RVP M/01 Informační sluţby ŠVP Informační sluţby ve firmách a institucích s platností od dle RVP M/01 Informační sluţby ŠVP Management umění a reklamy s platností od dle RVP M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva s platností od dle RVP L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠVP Design a zpracování dřeva s platností od dle RVP L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠVP Design a zpracování kovů s platností od dle RVP L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů ŠVP Design a tvorba keramiky s platností od dle RVP L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky ŠVP Stavba strunných hudebních nástrojů s platností od dle RVP L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - Obory střední školy ukončené výučním listem ŠVP Kuchař kuchařka s platností od dle RVP H/01 ŠVP Číšník servírka s platností od dle RVP H/01 ŠVP Kuchař číšník s platností od dle RVP H/01 2

4 C. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH A PROVOZNÍCH ÚKOLŮ 1. Vedení školy Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělání Kvalifikace Milička Karel, PaedDr. ředitel VŠ JČ + Děj, PdF UP a FF UJEP Brno Dostálová Libuše, Mgr. ZŘ pro teorii (ZSO) VŠ M + F, PřF UJEP Brno Divila Radomír, Ing. ZŘ pro VMV VŠ Stroje a zař., Strojní fak. -VUT + DPS Brno Šuráňová Jana, Ing. ZŘ pro praxi VŠ Národohospodářství, VŠB, Fak.ekon., DPS Kozáková Zuzana, Ing. vedoucí P-E úseku VŠ VŠB TU Ostrava, fakulta ekonomická Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, tituly 2. Teoretické vyučování učitelé Funkce Stupeň vzdělání Kvalifikace Běšínská Iva, Ing. učitelka VŠ Elektrofakulta - VUT + DPS Celý Pavel, Mgr. učitel VŠ FF Brno, hudební věda na SŠ Černobila Lubor, Mgr. učitel VŠ F + ZT, PdF + PřF MU Brno Dostálová Jitka, Mgr. učitelka VŠ JA + JČ, PdF UP, MU Brno Dostálová Libuše, Mgr. ZŘ VŠ M + F, PřF UJEP Brno Dvořák Martin, Mgr. učitel VŠ Dějiny umění, FF UP Olomouc Hnátková Taťána, Mgr. učitelka VŠ Hv + JNě, FF UJEP Brno Hrabal Petr, Mgr. učitel VŠ Tv + Bv, PdF UJEP Brno Johnová Anna, Mgr. učitelka VŠ M + B,. PřF UJEP Brno Kacálek Lubomír, Ing. učitel VŠ Technol.dřeva,VŠ lesnická a dř. Zvolen + DPS, Kaňovská Martina, Mgr. učitelka VŠ JN + ON, FF Ostrava Klimková Šárka, Mgr. učitelka VŠ Uč.soc. a zdr. předm., PdF UP, FF UK - JN Krčmářová Ľudmila, Mgr. učitelka VŠ M + Z + VT, PřF UK Bratislava Lekeš Zbyněk, Mgr. učitel VŠ JR + ON, PdF UJEP, JČ- FF MU Brno Marková Alena, Mgr. učitelka VŠ vych. osob vyţ. zvl. péči, PdF UP Olomouc Martinková Petra, RNDr. učitelka VŠ M + Bio + JA, PřF + FF MU Brno MMMRNDr. Masařová Klára, Mgr. učitelka VŠ SOUK + DPS, Fakulta managementu UTB Mikešová Kateřina, MgA. učitelka VŠ Fakulta MK+DPS, Univerzita T. Bati Zlín Milička Karel, PaedDr. ředitel VŠ JČ + Děj, PdF UP Olomouc, FF UJEP Brno Pařízková Věra, Mgr. učitelka VŠ JČ+JA, FF UJEP Brno Sęková Renata, Ing. učitelka VŠ Fakulta ekonomická, Ostravská univerzita Semela Ivan, PhDr. učitel VŠ Filozofie + ekonomie, FF UJEP Brno Šarounová Dagmar, Mgr. učitelka VŠ JA+JR, FF UP Olomouc Šuráňová Jana, Ing. ZŘ VŠ Národohospodářství, VŠB, Fak. ekon., DPS Šuráňová Martina, Mgr. učitelka VŠ Uč. odb. předmětů, Ostravská univerzita Trnčáková Jarmila, Mgr. učitelka VŠ SŠ knih., sociální pedagogika, UTB Zlín, DPS Váp Jiří, ak. sochař učitel VŠ Ker.a porcelán., VŠ uměieckoprůmyslová Vlaţná Mirka, Ing. učitelka VŠ VŠCHT + VOŠ- ek. a zahr. obch., DPS Vohnická Hana, Mgr. učitelka VŠ JČ + JR+ ON, FF UP Olomouc 3

5 3. Praktické vyučování učitelé odborného výcviku Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělán Kvalifikace Čech Petr UOV í ÚSO SOŠ Luhačovice, DPS Guryča Radomír UOV ÚSO obor truhlář + nástavba, DPS Haková Marie UOV ÚSO Gy + SPgŠ Chvíla Rostislav UOV ÚSO SOŠ Luhačovice, DPS Rosinová Jana, Bc. UOV VŠ SzeŠ + ISŠ + DPS, t.č. na RD, MU Brno Stolaříková Alena UOV ÚSO SŠ pro pracující + DPS Sudková Magda UOV USO SOŠ Luhačovice, DPS Suchánek Jiří UOV ÚSO obor kovář + nástavba, DPS Šuráňová Martina, Mgr. UOV VŠ Uč. odb. předmětů, Ostravská univerzita Švagerová Květoslava UOV ÚSO Střední hotelová škola + DPS Příjmení, jméno, tituly Funkce 4. Domov mládeţe a VMV Stupeň vzdělání Kvalifikace Divila Radomír Ing. ZŘ, ved. vych. VŠ Stroje a zař., Strojní fak. -VUT + DPS Gavlasová Jana vychovatelka ÚSO SPŠ + DPS Šoltysová Irena vychov. vychovatelka ÚSO SPgŠ Trnčáková Jarmila, Mgr. vychovatelka VŠ SŠ knih., sociální pedagogika, UTB Zlín, DPS 4. Ekonomický a provozní úsek Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělání Divilová Gabriela, Bc hospodářka VŠ Kacálek Lubomír, Ing. správce budov VŠ Konečná Zdeňka vedoucí prodejny ÚSO Krajča Oldřich školník-údrţbář SO Maňas Michal, Bc. správce sítí VŠ Michalčíková Lenka uklízečka ÚSO Oksnerová Petra účetní ÚSO Poláchová Zdeňka uklízečka SO Semelová Marie uklízečka Z Šátek Petr údrţbář SO (neplacené volno) Šátková Jana personalistka+sekretářka ÚSO Ševčík František údrţbář SO Štěpánková Monika uklízečka SO Toralová Marie vedoucí účetní ÚSO Vítková Jana uklízečka SO Příjmení, jméno, tituly Funkce 5. Školní jídelna Stupeň vzdělání Koutná Marie kuchařka SO Miková Pavla kuchařka SO Mikuličková Blanka kuchařka SO Petříková Soňa vedoucí ŠJ ÚSO Zábojníková Emília kuchařka Z 4

6 D. ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY ŠKOLY Základním posláním školy je výchova všestranně rozvinutého člověka. K naplnění tohoto poslání je třeba: 1. výchovu směřovat k občanským a demokratickým hodnotám, zejména působit proti všem formám patologického chování a na základě toho zpracovat minimální preventivní program, úzce spolupracovat s rodiči, s odborníky prevence, sociálními pracovníky, policií apod.; 2. zvýraznit aktivní úlohu ţáka, zejména jeho tvořivé myšlení, zlepšovat materiální i etickou kulturu školy a vztah všech zainteresovaných činitelů ke škole, za tímto účelem dokončit vnitřní evaluaci školy prostřednictvím daných prostředků DAP (v dvouletém cyklu); 3. v oborech se schváleným RVP zavést od příslušné ŠVP u oborů uměleckých řemesel a revidovat a upřesnit jiţ zpracovaná ŠVP u stávajících oborů (vyuţít připomínek ČŠI); 4. vyuţívat pracoviště vybavená grafickým softwarem další multimediální technikou, dále zpřístupnit internet pro ţáky i vyučujícím a UOV, a tak vytvářet další podmínky pro vyuţití ICT prostřednictvím moderní techniky a e-learningového vyučování dle projektu z ESF; 5. spolupracovat se sociálními partnery školy (viz dále), zvláště při náboru na problematické obory gastronomie a Informační sluţby, zajišťování odborného výcviku a odborné praxe ţáků a při vzdělávání dospělých a veřejnosti, vyvíjet aktivity při vzdělávání dospělých, podílet se na uznávání kvalifikací prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení; 6. pro školní rok 2011/2012 navázat na stávající zahraniční kontakty prostřednictvím nových projektů Leonardo da Vinci. Ukončit projekt Propagace lázeňství, zejména jeho vlivu na zdravý ţivotní styl spolu se slovinskou Střední školou v Zagorje a zpracovat projekty Leonardo da Vinci pro další obory; 7. dokončit projekt UNIV 2 kraje, s důrazem na další vzdělávání dospělých; 8. pokračovat jako partner v projektu Další vzdělávání pro vás (projekt Střední průmyslové školy polytechnické Zlín) s důrazem na spolupráci s ostatními školami, partnery projektu; 9. pokračovat v zapojení v projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností ţáků středních škol ve Zlínském kraji s vyuţitím IKT; 10. zapojit se do projektů EU peníze středním školám (tzv. Šablony) v oblasti podpory 1.5 OP VK, v případě získání samostatného projektu OP VK v oblasti podpory 1.1 zahájit práce v oblasti zlepšování výuky učebních oborů s výučním listem a oborů uměleckých řemesel; 11. pokračovat ve školních projektech 14. Divadelní Luhačovice a 21. Literární Luhačovice ve spolupráci s příslušnými občanskými sdruţeními, spolupracovat s krajskými a městskými orgány na rozvoji kulturního a společenského ţivota kraje a města Luhačovice; 12. zajištění pracoviště odborného výcviku oboru gastronomie, účelně vyuţívat pro výuku i mimoškolní činnost nových prostor DM (přednáškový sál a sál volnočasových aktivit); 13. hlavní pozornost věnovat propagaci školy, zejména zvyšováním jejího kreditu mezi širokou občanskou i odbornou veřejností především vysokou úrovní veškeré výchovné a pedagogické práce a promyšlenými prezentačními akcemi s vyuţitím aktivit všech oborů a aktivní spoluprací s přidruţenými školami UNESCO a tím zajistit vysokou odbornou a pedagogickou úroveň výuky, na všech úrovních škola, praxe, VMV, obor, třída, učitel, UOV, vychovatel dosáhnout vysoké míry sebereflexe a evaluace výchovné a vzdělávací práce a činností, kladným příkladem a chováním pedagogů ovlivňovat osobnosti ţáků, zvláštní pozornost věnovat ţákům ze sociálně handicapovaných rodin a talentovaným ţákům. 5

7 E. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Odpovídá: Mgr. Libuše Dostálová Teoretické vyučování řídí a kontroluje zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Obsah teoretického vyučování je dán učebním plánem jednotlivých oborů a učebními osnovami předmětů, u prvních a druhých ročníků schválenými RVP. Je konkretizován v tematických plánech učiva a bude postupně rozvíjen dle schválených RVP do individuálních ŠVP. ŠVP a tematické plány jsou závazné pedagogické dokumenty. Organizace teoretického vyučování je stanovena ročním harmonogramem, měsíčním plánem a měsíčním rozvrhem vyučování, který je závazným pedagogicko-organizačním dokumentem. Úroveň vyučování (výchovy a vzdělávání) zajišťují a kontrolují vedoucí předmětových komisí, kteří spolupracují s výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, třídními učiteli, učiteli všeobecných a odborných předmětů a UOV. Předmětové komise a jejich vedoucí - scházejí se nejméně 2x za pololetí, o svých jednáních vţdy předem informují zástupce ředitele pro teoretické vyučování; - garantují odbornou a pedagogickou úroveň výuky a doporučují řediteli ke schválení náplň ŠVP a tematických plánů; zajišťují tvorbu a uplatňování ŠVP ve svých oborech a navrhují jejich úpravy a změny; - odpovídají za odbornou a pedagogickou přípravu a úroveň maturitních zkoušek, závěrečných a přijímacích zkoušek, ročníkových testů a vstupních testů do 1. ročníků a připravují jejich rozbory - organizují mimoškolní činnost ţáků, exkurze, soutěţe, olympiády a SOČ; - řídí je vedoucí, který organizuje a kontroluje prostřednictvím hospitační činnosti pedagogické působení členů své předmětové komise a o jednání komise vede písemnou dokumentaci; Ve školním roce 2011/2012 jsou ustaveny tyto předmětové komise: - českého jazyka a literatury vedoucí Mgr. Zbyněk Lekeš (členové: VOH, JDO) - cizích jazyků vedoucí Mgr. Taťána Hnátková (členové: PAŘ, KLM, KAŇ, MAT, JDO, ŠAR, VOH) - matematiky a přírodních věd vedoucí Mgr. Anna Johnová (členové: KRČ, DOS, VLA, ČER, MAT) - informačních technologií vedoucí Ing. Iva Běšínská (členové KRČ, JOH, MAS, MAR, KAC) - ekonomických předmětů vedoucí Ing. Jana Šuráňová (členové: VLA, SEK, MAS) - společenských věd a odborných předmětů kniţní kultury vedoucí PhDr. Ivan Semela (členové: : TRN, MAS, ČER, KLM, KAŇ, VOH) - odborných technických předmětů vedoucí Mgr. Lubor Černobila (členové: VAP, KAC + UOV) - odborných předmětů estetické výchovy vedoucí Mgr. Libuše Dostálová (členové: MIK, MIL, VAP, DVO) - tělesné výchovy a zeměpisu vedoucí Mgr. P. Hrabal (členové: KAC, DIV za VMV) 6

8 Třídní učitelé jsou integrujícími činiteli pedagogického procesu ve své třídě. Koordinují činnost jednotlivých vyučujících, spolupracují se zástupcem ředitele pro VMV, výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, učiteli odborného výcviku a rodiči. Ve školním roce 2011/2012 jsou ustanoveni tito třídní učitelé: 1. G 27 ţáků - Mgr. Hana Vohnická 1. U 24 ţáků - Mgr. Věra Pařízková 1. M 33 ţáků - Ing. Renata Sęková 2. G 22 ţáků - Mgr. Alena Marková 2. U 30 ţáků - Mgr. Ľudmila Krčmářová 2. K 19 ţáků - Mgr. Petr Hrabal 2. M 25 ţáků - RNDr. Petra Martinková 3. G 23 ţáků - Mgr. Anna Johnová 3. U 30 ţáků - Mgr. Lubor Černobila 3. K 21 ţáků Mgr. Dagmar Šarounová 3. M 27 ţáků - Mgr. Zbyněk Lekeš 4. U 25 ţáků - Mgr. Jitka Dostálová 4. K 25 ţáků - Mgr. Šárka Klimková 4. M 32 ţáků - Ing. Mirka Vlaţná Učitelé Činnost učitele je stěţejním předpokladem úspěšnosti pedagogické práce. Jeho úkoly jsou stanoveny v pracovním a organizačním řádu. Kvalifikaci a odbornost si většina učitelů zvyšuje samostudiem a průběţnou účastí na seminářích, vzděláváním v rámci DVPP nebo spoluúčastí na vytváření a naplňování školních i evropských projektů a na tvorbě ŠVP. Další funkce ustanovené na škole - výchovný poradce Mgr. Hana Vohnická - preventista sociálně patologických jevů PhDr. Ivan Semela - bezpečnostní referent a poţární preventista Ing. Lubomír Kacálek - školní koordinátor EVVO RNDr. Petra Martinková - ICT koordinátor Mgr. Libuše Dostálová F. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Odpovídá: Ing. Jana Šuráňová Praktické vyučování řídí a kontroluje zástupce ředitele pro praxi. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik ţáků a odbornou praxi ţáků. Jeho obsah je dán příslušnými učebními osnovami a ŠVP a je konkretizován v tematických plánech učiva schvalovaných ředitelem školy. Organizace praktického vyučování je stanovena ročním harmonogramem a měsíčním rozpisem odborného výcviku a odborné praxe. Roční harmonogram je spolu s rozvrhem teoretického vyučování zpřístupněn zejména na webu školy. Měsíční rozvrh odborného výcviku a odborné praxe zahrnuje: pracoviště ţáků, jména ţáků, obor a třídu. Za odbornou a pedagogickou úroveň praktického vyučování odpovídají předmětové komise odborných předmětů. 7

9 Kromě vlastního plnění osnov je třeba v tomto školním roce: 1. Prohloubit odbornou a pedagogickou úroveň odborného výcviku a odborné praxe, zejména systematicky pracovat s instruktory odborného výcviku. 2. Spolupracovat na naplňování ŠVP a jejich případných inovacích. 3. Zvyšovat odbornou kvalifikaci UOV, a to: - odborné přednášky, kurzy a semináře - osobní samostudium - vytváření projektů. 4. Optimalizovat síť pracovišť odborné praxe a odborného výcviku oborů informační sluţby, managementu umění a reklamy, uměleckých řemesel, oborů gastro a prohloubit odbornou a pedagogickou spolupráci s těmito pracovišti. 5. Odpovědně připravit praktickou část přijímacích, maturitních a jednotných státních závěrečných zkoušek. 6. Ve spolupráci se sociálními partnery řešit účast ţáků a pedagogických pracovníků na kniţních veletrzích (např. Praha), na výstavách, společenských akcích, recepcích apod. 7. Ţáky všech oborů seznamovat formou přednášek, exkurzí a připadnou účastí na akcích apod. s činností podnikatelské sféry. 8. Zvýšenou pozornost věnovat problematice bezpečnosti práce jak ve školních dílnách, tak na smluvně zajištěných pracovištích. 9. Soustavně prohlubovat odborné dovednosti ţáků zapojením do organizace významných akcí pořádaných našimi partnery. G. DOMOV MLÁDEŢE A VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ Odpovídá: Ing. se Radomír Divila Domov mládeţe řídí a kontroluje zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování. Ve výchovné práci Domova mládeţe je třeba klást vysoké nároky na práci vychovatelů, zvláště na jejich osobní příklad. Zájmovou činnost ţáků lze organizovat pouze na základě dobrovolnosti a přitaţlivosti prováděných činností. S ohledem na odborné zaměření přípravy ţáků je třeba v zájmové činnosti věnovat potřebnou pozornost sportovní, ale i estetické výchově, literární a dramatické zájmové činnosti a koordinovat ji s pedagogickými záměry v teoretickém a praktickém vyučování školy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat problematice drogové závislosti, vztahům mezi ţáky, šikaně, násilí a ostatním sociálně patologickým jevům. Organizace práce DM je stanovena v ročním plánu činnosti, v měsíčním plánu a měsíčním rozvrhem sluţeb. K tvořivému naplnění zájmových aktivit vyuţít zejména: - programy a veřejná vystoupení ţáků v rámci aktivit školy - zájmové krouţky na DM - besedy s významnými osobnostmi společenského a kulturního ţivota pro školu i veřejnost - Vánoční den školy - zájezdy na divadelní představení - Filmový klub - vydávání školního internetového časopisu MLOK - kulturní akce organizované DK Elektra, lázeňskými domy a jinými institucemi v Luhačovicích - výchovné a vzdělávací aktivity organizované DDM v Luhačovicích - tvorbu mezinárodních projektů - spolupráce na projektech Literární Luhačovice, Divadelní Luhačovice apod. Zájmová činnost musí být koordinována s výchovně vzdělávacím procesem ve škole. 8

10 H. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Ve školním roce 2011/2012 škola uskuteční nový projekt Leonardo da Vinci v návaznosti na předchozí spolupráci s dosavadními zahraničními partnery (Rakousko): 1) Ukončení projektu mobilit Leonardo da Vinci CZ/10/LLP-LdV/IVT Propagace lázeňství, zejména jeho vlivu na zdravý ţivotní styl (partner Srednja šola Zagorje, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 5, Slovinsko) 2) Dne 1. srpna 2011 začaly práce na novém dvouletém projektu partnerství Leonardo da Vinci s názvem THE INTEGRATION OF VOCATIONAL EDUCATION WITH THE INDUSTRIES (CZ/11/LLP- LdV/PS/P/134074). Cílem projektu je nalezení metod posílení spolupráce mezi odbornými školami a firmami, zlepšení komunikace mezi nimi, sjednocení výstupů odborného vzdělávání s poţadavky praxe. Odborníci ze škol a jejich sociální partneři budou moci vyuţívat příkladů dobré praxe z jiných zemí tak, aby nedocházelo k paradoxní situaci, kdy na jedné straně absolventi odborných škol nemohou najít práci a na druhé straně firmy nenachází zaměstnance odpovídající kvalifikace. V projektu budou pracovat tyto školy: Střední odborná škola Luhačovice, Česká republika, NEVSEHIR TEKNIK VE ENDUSTRI MESLEK LISESI, Nevsehir, Turecko, Skive Tekniske Skole, Midtjylland, Dánsko, Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabruck in Bersenbruck, Německo, TECHNICZNE ZAKLADY NAUKOWE, DĄBROWA GÓRNICZA, Polsko, GRUP SCOLAR ENERGETIC NR.1, TG-JIU, Rumunsko. 3) Projekt CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Marketingové komunikační aktivity v evropském sektoru. Projekt umoţní 6 ţákům oboru Management umění a reklamy a 2 ţákům oboru Informační sluţby, aby se v rámci stáţe v rakouských institucích zaměřených na marketing a reklamu seznámili s jejich provozem a organizací. Budou tak mít moţnost porovnat systém práce v této oblasti u nás a v Evropě. Bude se realizovat v několika rakouských institucích v St. Pöltenu. Našimi partnery jsou: Zemská učňovská škola, nakladatelství Residenz, Landesmuseum, Festspielhaus St. Pölten a firma Marketing St. Pölten se sídlem na radnici města. I. MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ 1. Materiální záleţitosti a otázky provozu řídí vedoucí provozně ekonomického úseku a materiální a finanční zajištění úkolů školy je realizováno prostřednictvím rozpočtu školy, který je přidělován a schvalován zřizovatelem. Rozpočet školy je vydáván pro kalendářní rok a nekryje se se školním rokem. Ukazatele uvedené v tomto rozpočtu jsou pro školu závazné a jejich nedodrţení se povaţuje jako závaţné porušení hospodaření. Zvláštní finanční prostředky, které jsou v rozpočtu jiţ zohledněny nebo teprve budou přiděleny v nejbliţším termínu, jsou ty, které se týkají mimořádných aktivit školy. 2. Rozpočet na rok 2012, který bude částečně pokrývat provoz zařízení pro školní rok 2011/2012, se připravuje na základě poţadavků jednotlivých oborů a bude předloţen zřizovateli ke schválení. 3. V průběhu školního roku budou zajišťovány dodatečné zdroje od zřizovatele a sociálních partnerů ke krytí nákladů nadstandardních akcí školy. Úkolem školy bude získat část prostředků prostřednictvím darů, dotací (granty a projekty) a doplňkovou činností, která je neoddělitelnou součástí financování rozvoje školy. Výsledky DČ školy jsou po schválení zřizovatelem zdrojem dodatečného financování provozu a slouţí ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce. 4. Škola uţ se nepotýká s prostorovými problémy. S podporou Zlínského kraje jako investora přestavby vyřešila havarijní situaci střechy na hlavní budově Masarykova 101 a půdní prostory byly získány pro rozšíření výuky v hlavní budově školy místo učeben v budově Masarykova 350 a Nádraţní 253 (prostory pro praktickou výuku oborů gastro budou přesunuty na pracoviště v budově ZŠ, a do hlavní budovy byl přesunut i ekonomický úsek. Byl tedy splněn hlavní úkol střednědobého plánu školy optimalizovat provoz školy a modernizovat výuku tak, aby byly splněny všechny poţadavky na chod vzdělávací instituce, jejíţ prioritou je nalézat pro své absolventy bohaté uplatnění v dalším vzdělávání nebo odpovídající postavení na rychle se měnícím trhu práce. 5. Škola bude i nadále vyuţívat sportovní halu a hřiště města Luhačovic. 6. Odborný výcvik a praxe ţáků bude probíhat na smluvně zajištěných pracovištích sociálních partnerů i ve vlastních kapacitách. 7. Neoddělitelnou součástí školy je Domov mládeţe, který poskytuje ubytování studentům ze vzdále- 9

11 nějších míst. Ani v tomto roce nepostačuje jeho kapacita, a proto musí zájemci vyuţívat volné kapacity v soukromí. Pro vyuţití volného času ţáků bude i nadále fungovat v suterénu DM volnočasové centrum: přednáškový sál s projekční technikou a sportovní sál s posilovnou a aerobikovým parketem, který bude dále zdokonalován. Tyto prostory budou slouţit k rozšíření nabídky pro akce pořádané školou i akce v rámci doplňkové činnosti školy, která nemalou měrou přispívá k rozvoji hlavní činnosti školy. J. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 1. Školní výlety a exkurze ţáků představují integrující prvek vyučování. Učitelé, třídní učitelé, UOV zahrnou exkurze do svých tematických plánů. Plán exkurzí je zahrnut do celoročního plánu, aktualizován v měsíčních plánech (odpovídají ZŘ pro teorii, třídní učitelé, učitelé, UOV) 2. Lyţařský kurz 2. ročníků, sportovní kurz a jazykové soustředění 3. ročníků (zodpovídá Mgr. Hrabal, Mgr. Hnátková) 3. SOČ - patří k zájmovým aktivitám ţáků prohlubujících jejich odborný rozvoj, samostatnost, tvořivost a vede k účelnému vyuţívání volného času (zodpovídá ZŘ pro praxi a vedoucí PK) 4. Literární Luhačovice a Divadelní Luhačovice představují obecně uznávanou vrcholnou akci. Jsou organizovány ve spolupráci s Klubem českých spisovatelů, Občanským sdruţením Literární Luhačovice, OS Divadelní Luhačovice, případně dalšími literárními organizacemi a společenskými institucemi (zodpovídá ŘŠ, Mgr. Vohnická, Mgr. Černobila) 5. Vydávání internetového časopisu MLOK. MLOK je interním školním časopisem. Jeho základním posláním je prezentovat ţivot školy, jejích partnerů a dát prostor pro literární a výtvarné aktivity ţáků. Vychází 4 x ročně (zodpovídá Mgr. Klimková, Mgr. Kaňovská) 6. Spolupráce se sociálními partnery při náboru ţáků a v celoţivotním vzdělávání dospělých, zejména s firmami Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice, Zálesí, a.s., Lázně Luhačovice, a.s. (zodpovídá ZŘ pro praxi) 7. Kurz kresby pro 2. a 3. ročníky a přípravný kurz pro vycházející ţáky ze ZŠ příprava na talentovou zkoušku (zodpovídá vedoucí PK) Přílohy: 1. Termínový plán práce 2. Plán práce DM 3. Harmonogram 4. Plán personálního rozvoje pracovníků školy 10

12 PŘÍLOHA Č. 1 TERMÍNOVÝ PLÁN PRÁCE 2011/2012 ZÁŘÍ 1. Zahájení školního roku v sále RONDO MIL Stmelovací soustředění ţáků 1. ročníku 2. Slavnostní zahájení výuky na hlavní budově školy MIL 2. Poučení o BOZP a PO pro ţáky UŘ (praxe) ŠUR 2. Třídnické schůzky (poučení o chování, BOZP a PO) TU 5. Odjezd ţáků do S. Poeltenu Projekt LdV DOS 6. Opravné maturitní zkoušky ŠUR, DOS 7. Slavnostní otevření rekonstruované budovy MIL, DIV Kurz kresby 2. U a 3. U v Roštíně VAP Exkurze ţáků do Prahy 4. K a 4. M Folklorní festival ŠUR Setkání škol UNESCO Uherské Hradiště ŠUR Písemné maturitní práce DOS 16. Porada UŘ ŠUR 17. Prezentace UŘ Březůvky ŠUR Výstava maturitních prací v Senátu PČR ŠUR, DIV 23. Odevzdání tematických plánů a pedagogické dokumentace VŠICHNI 23. Vernisáţ výstavy UŘ (Senát PČR) MIL 28. Státní svátek 29. Porada vedení MIL 29. Pedagogická porada MIL ŘÍJEN 3. Vyhlášení soutěţe Evropa ve škole (lit. i výt.) SEM 3. Nástup nové směny 1. G, 2. G, 2. U 3 třídnické hodiny TU 5. Beseda novinář MF Exkurze PRAHA 4. U 6. Evaluace školy DAP ŠUR Konference UNIV 10. SVES zahraniční návštěva 12. Bílá pastelka DIV 13. Gastronomický veletrh Olomouc 14. Porada UŘ Břeclav prezentace školy ŠUR 20. WOOD TECH KAC 20. Porada vedení MIL 20. Pedagogická porada MIL 21. Školská rada - jednání DIV 21. Den otevřených dveří MIL Podzimní prázdniny MIL 28. Státní svátek Divadelní představení LEK, VOH, DOS 11

13 LISTOPAD 1. Vyhlášení soutěţe o nejlepší novoročenku VAP Gaudeamus Brno 4. ročníky VOH Točířská soutěţ Bechyně ŠUR 11. Kovářská soutěţ Hovorany ŠUR 11. Stuţkovací večírek 4. M VLA Den otevřených dveří PED Přípravný kurz na talentové zkoušky ŠUR 16. Třídní schůzky rodičů DOS, TU 16. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí MIL 17. Státní svátek DIV 24. Porada vedení MIL 25. Den otevřených dveří PED 25. Přípravný kurz na talentové zkoušky ŠUR 25. Stuţkovací večírek 4. K KLM 25. Předmětové komise postupně dle harmonogramu. vedoucí PK, DOS Kurz studené kuchyně STO 30. Termín podání přihlášek pro obory s talentovou zkouškou MIL Junior Achievement akademie SEK PROSINEC 1. Vyhlášení nejlepší PF na rok 2010 KAC 2. Mikulášský jarmark Luhačovice ŠUR 2. Stuţkovací večírek 4. U JDO 3. Valašský jarmark V. Klobouky ŠUR 10. Den otevřených dveří PED 12. Zadání témat pro praktickou maturitní zkoušku 4. M, 4.K ŠUR Klauzurní práce UŘ 2. U, 4. U VAP 15. Uzávěrka podání přihlášek ţáků k MZ řediteli školy DOS 16. Zadání témat pro praktickou maturitní zkoušku 4. U ŠUR 21. Imatrikulace 1. ročníků DIV, TU 22. Porada vedení MIL 22. Pedagogická porada a provozní porada MIL 22. Vánoční turnaj ve volejbalu HRA Vánoční prázdniny Studentská společnost Veletrh v Ostravě Výchovný koncert dle nabídky LEK, VOH, DOS Exkurze, krajská galerie Zlín, 1.M a 3.K KAN LEDEN 3. Začátek vyučování PED Talentové zkoušky do oborů UŘ VAP 6. Den otevřených dveří PED 7. Den otevřených dveří PED Klauzurní práce hodnocení UŘ 1. U, 3. U DOS 26. Porada vedení MIL 26. Klasifikační porada MIL, DOS 26. Předmětové komise vedoucí PK 31. Ukončení 1. pololetí, vysvědčení DOS, TU 12

14 ÚNOR 3. Pololetní prázdniny 17. Ples školy DIV Jarní prázdniny Lyţařský kurz pro ţáky HRA Divadelní představení LEK, DOS, VOH 28. Porada vedení MIL 28. Pedagogická porada MIL BŘEZEN 15. Termín odevzdání přihlášek k dennímu studiu DOS 22. Porada vedení MIL 22. Pedagogická porada MIL 22. Provozní porada MIL Junior Achievement akademie Filmové představení LEK DUBEN Praktické maturity 4. U ŠUR Velikonoční prázdniny 19. Porada vedení MIL 19. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí DOS 19. Třídní schůzky rodičů DOS, TU Přijímací řízení 1. kolo DOS, MIL 27. Uzavření klasifikace a klasifikační porada 4. roč. DOS 30. Odevzdání maturitních prací 4. U ŠUR KVĚTEN 1. Státní svátek Didaktické testy a písemné práce společné části MZ MIL 4. Majáles školy DIV 8. Státní svátek Praktické maturity 4. K a 4. M ŠUR 18. Poslední zvonění 4. K a 4. M DOS Studijní volno 4. K a 4. M Praktické maturity 4. U ŠUR 25. Poslední zvonění 4. U ŠUR Ústní zkoušky společné a profilové části MZ 4. K a 4. M DOS Studijní volno 4. U Sportovní a jazykový kurz 3. ročníků HRA, HNÁ 29. Uzavření klasifikace a klasifikační porada 3. G 31. Porada vedení MIL Divadelní představení LEK, VOH, DOS Exkurze Olomouc knihovny MAS, TRN Muzeum Luhačovického Zálesí, 1. ročníky KAN 13

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více