Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Město dokončí opravu Komenského ulice Nymburk ulici opraví díky dotaci. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba šest milionů korun. Aktuality str. 6 Město spouští tři nové virtuální projekty Od září fungují webové stránky TIC, web věnovaný Bohumilu Hrabalovi a památky mají QR kódy. Historie a kultura str. 11 Dny evropského dědictví Již v sobotu 14. září si od 10 do 16 hodin budete moci zcela zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky. Úvodem Slovo místostarosty Vážení občané, letošní září se nese ve znamení změn. Můžete se připojit k elektronické aukci elektrické energie a zemního plynu. Probíhá druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F., chystáme dokončení opravy Komenského ulice, pracuje se na nové sociální přístavbě budovy gymnázia, vyměnila se okna v nemocnici, začaly opravy morového sloupu na náměstí, probíhá zateplení mateřské školky Sluníčko... Novinek je hodně. Abyste mohli porovnat, jak město vypadalo dříve a jak vypadá nyní, připravili jsme pro vás stolní a nástěnný kalendář s historickými snímky. Minulost se sice vrátit nedá (a někdy je to opravdu škoda), ale i tak v Nymburce najdete spoustu pěkných a malebných míst. Zdeněk Vocásek e-aukce energií V průběhu měsíce září bude probíhat 1. kolo sběru dat pro elektronickou aukci elektrické energie a zemního plynu. Informační setkání pro občany proběhne ve středu 11. září od 18 hodin v Malém sále Obecního domu. Více informací naleznete na str. 8 a 9. Město Nymburk a Městské kulturní středisko ve spolupráci s rádiem Jizera Vás zvou na Sobota 31. srpna 2013 JARMARK Kulturní program Na Rejdišti: 9.00 Zahájení s rádiem Jizera 9.10 Pohádka pro děti Divadlo Bouda Dobrovice Písničky pro děti TV Stars Pohádka pro děti Petrpaslíkovo divadlo Melody gentlemen Lednice hity 30. a 40. let Hudební program rádia Jizera: EX 05 rocková legenda z Benátek Maxim Turbulenc roztančí celý Nymburk Olga Lounová zpěvačka a showmanka Walda Gang rockový nářez David Deyl populární zpěvák Posvícenská zábava v Obecním domě k tanci a poslechu hraje Fortuna 77 a DJ Tomáš Březina Stánkový prodej na Palackého třídě, Na Příkopě a Na Rejdišti Během dopoledne v ulicích vyhrává dechovka Nymburská Bramboračka Doprovodný program: Výstava exotického ptactva až Moštárna od 10 do 18 hod., do 17 hod., pořádá ZO ČSCH Krchleby. Kostel sv. Jiljí mše svatá od 9.30 hod, Příběhy včelích medvídků v 15 hod. Park U Vodárenské věže Tištěno na recyklovaném papíru Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality investice Město dokončí opravu Komenského ulice Komenského ulice bude opravena díky dotaci. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery je předpokládaná cena rekonstrukce druhé části ulice zhruba šest milionů korun. První etapa opravy ulice byla dokončena 2. prosince Komenského ulice se tehdy rekonstruovala v úseku mezi křižovatkou s ulicí Havlíčkovou až po Boleslavskou třídu. Stavba stála 7,1 milionu korun a byla financována z rozpočtu města. Na poslední etapu rekonstrukce město získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy z oblasti 1.1. Regionální dopravní infrastruktura, prioritní osa 1, Doprava, a to Poslední neopravený úsek Komenského ulice ve výši 3,28 milionu korun. Oprava bude dofinancována z rozpočtu města Nymburk. Konečná cena zakázky bude předmětem veřejné soutěže. Ta byla vypsána v červenci a začátkem září bychom měli znát zhotovitele, sdělil starosta města. Nedokončená část ulice měří zhruba 164 metrů a jedná se o úsek od křižovatky s Boleslavskou třídou až k Jičínské ulici. Vozovka bude široká sedm metrů. Část bude mít povrch z asfaltobetonu a část z betonové dlažby. Po obou stranách komunikace budou zbudovány zelené pruhy, široké 1,3 metru. Zhruba polovina stávajících stromů bude kvůli špatnému zdravotnímu stavu vykácena a nahrazena novou výsadbou. Chodníky ze žulové mozaiky budou široké zhruba dva metry. Součástí rekonstrukce je výměna veřejného osvětlení a nové dopravní značení. Také dojde k zaústění stávajících dešťových svodů z domů přilehlých ke komunikaci do jednotné kanalizační sítě. Současně se stavbou provede VaK Nymburk a. s. opravu kanalizačních přípojek a na náklady obyvatel ulice i rekonstrukci některých přípojek vodovodních, popsal připravovanou investiční akci Miloš Petera. Předpokládám, že rekonstrukce bude hotova do konce listopadu Povrch ulice je už v téměř havarijním stavu a obyvatelé Komenského ulice si opravu skutečně zaslouží, dodal Miloš Petera. Začala druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F. Od srpna do října letošního roku probíhá druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F. Opravená část ulice V rámci investiční akce budou opraveny povrchy a dořešena bezbariérovost komunikace. Dojde k navýšení počtu parkovacích míst, vysadí se nové stromy, instaluje mobiliář, nové veřejné osvětlení a dokončí se oprava severní části ulice, vypočítal starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Upozorňujeme občany, aby během oprav dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti. V době výstavby budou přístupy do domů a obchodní zóny zajištěny v součinnosti s realizační firmou. Stavba bude rozdělena do několika etap a veškerá dopravní omezení budou řádně označena. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích. Prosíme obyvatele ulice, aby během revitalizace parkovali v bočních ulicích, popřípadě na parkovišti u polikliniky. Po dobu oprav také dojde k přemístění zastávek MHD do Zbožské ulice. Ve směru na Drahelice bude stanice autobusu nově naproti řeznictví Hlinka, ve směru do centra u stojanu Eko vody. V případě nejasností se občané mohou obrátit přímo na stavbyvedoucího (pan Stehlík tel. č ), popřípadě na technický dozor stavebníka (Jan Pokorný tel. č , ). V roce 2011 byl dokončen úsek mezi Havlíčkovou ulicí a Boleslavskou třídou Práce na opravě ulice se rozeběhly v srpnu Veřejnou zakázku na opravu ulice vyhrála společnost MATEX HK s. r. o. s nabídkovou cenou Kč. Město na tuto akci získalo dotaci čtyři miliony korun z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, doplnil starosta města. Text a foto: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: archiv a Markéta Tomčíková. Text: M. Tomčíková Investice nové projekty a okna Město Nymburk chce pokračovat v započaté regeneraci panelového sídliště Drahelice. Abychom v příštím roce mohli žádat o dotace, musíme být projekčně připraveni. Vypsali jsme proto veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací na opravy ulic Jurije Gagarina a Generála Antonína Sochora, řekl starosta města Ing. Miloš Petera. Komunikace v této lokalitě byly vybudovány v 70. letech minulého století. Vedou mezi panelovými domy a částečně jsou bez chodníků. Projektová dokumentace by tak měla řešit opravu komunikace, vybudování a opravu chodníků, optimalizaci parkovacích míst, odvodnění, sadové úpravy, městský mobiliář, veřejné osvětlení a dopravní značení. Dokumentace bude respektovat výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli sídliště, sdělil Petera. V obou případech byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Ing. Hynka Seinera. Projektovou dokumentaci na opravu ulice Jurije Gagarina zpracuje za Kč včetně DPH, za stejnou cenu i dokumentaci na Generála Antonína Sochora. Během srpna byla vyměněna okna v pavilonu C v Nemocnici Nymburk s. r. o. Veřejnou zakázku vyhrála firma Matnex Plus s. r. o. z Hradce Králové s nabídkovou cenou ,50 Kč včetně DPH. V ceně zakázky je výměna 41 stávajících dřevěných oken za okna plastová. Součástí dodávky byla doprava, demontáže starých oken, montáže nových oken a vnitřních parapetů. Všechna nová okna mají vnitřní horizontální žaluzie a jsou opatřena sítí proti hmyzu. Provoz nemocnice nebyl omezen. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Kaziko a. s. z Prahy s cenou korun včetně DPH. V rozpočtu je pro letošní rok vyčleněna částka osm milionů korun. V letošním roce počítáme s profinancováním osmi milionů korun. Stavba by měla být kompletně dokončena a dofinancována na jaře 2014, řekl starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Předmětem zakázky je demolice nevyhovující sociální přístavby, která není původní a vznikla ve 2. polovině 20. století, a stavba nové s vestavěným výtahem. Podle Miloše Petery kapacita hygienických zařízení neodpovídá platným normám a předpisům. Tento nesoulad souvisí se stářím budovy, která je navíc památkově chráněná, se změnami v užívání budovy a měnícími se hygienickými podmínkami ve školních budovách. V době svého vzniku bylo gymnázium čistě chlapeckou školou, a nebyly zde proto projektovány dívčí toalety. Postupem času byl do dvora školy přistavěn malý přístavek, do něhož se umístily kabinky s WC pro dívky. Současné normy stanovující podmínky pro provoz školních budov, resp. normy platné již nejméně od roku 2005, kladou na sociální zázemí škol zcela jiné nároky, vysvětlil Petera. V rámci investiční akce bude vybudován dostatečný počet hygienických zařízení pro dívky. Dojde ke zvýšení počtu umyvadel a zřízení hygienických kabin a postaví se také toaleta pro hendikepované. Přístavba v sobě dále bude integrovat výtah, který bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech podlaží budovy. Pro hendikepované studenty a pedagogy bude vytvořen aktuality Po opravách nabídne gymnázium větší komfort Rada města Nymburk vybrala na svém červnovém zasedání zhotovitele zakázky přístavba a stavební úpravy budovy gymnázia. Pavilon C Gymnázium z ptačí perspektivy nový vstup z dvorní části přímo k nové nástupní stanici výtahu. Toho jsme docílili vložením mezipatra mezi podzemním podlažím a 1. nadzemním podlažím, sdělil Miloš Petera. Během léta proběhla v budově gymnázia oprava oken. V rámci zakázky bylo repasováno 26 oken na jižní straně budovy. rock for dogs pomohl i nymburským pejskům Benefiční festival Rock for Dogs se konal 28. června v kavárně U strejčka. Na festivalu vystoupily kapely Lipno a Jablkoň. Podle organizátorky akce Lucie Trejbalové se vybralo korun, které byly rozděleny mezi psí útulky v Poděbradech a v Lysé nad Labem a záchytné kotce v Nymburce. Nymburk získal korun, které budou použity k nákupu granulí, vodítek, obojků a náhubků pro psy. Děkujeme za pomoc! koncert pro obce postižené povodněmi V sobotu 27. července se na dvoře pivovaru uskutečnil benefiční koncert na podporu obcí postižených povodní. Koncert, jehož hlavní hvězdou byl Aleš Brichta, se bohužel protáhl do pozdních nočních hodin. Frontman kapely do Nymburka přijel až kolem jedenácté hodiny a vystoupení ukončil dlouho po půlnoci. Moc děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. Celkem se vybralo korun, které byly rozděleny mezi Budiměřice, Křinec, Netřebice a Vestec. Dále bych chtěl poděkovat festivalu Votvírák, který zaplatil hlavní hvězdu večera, za pomoc s organizací pak nymburskému pivovaru, městu Nymburk a sboru dobrovolných hasičů, řekl duchovní otec celé akce, policista František Kuneš. 2 3

3 Aktuality povodně V Nymburce se uskutečnila konference věnovaná červnovým povodním Ve středu 10. července 2013 se sešli starostové záplavami postižených obcí, vedení měst Nymburk a Poděbrady, zástupci Povodí Labe, ředitel Státního pozemkového úřadu Nymburk, zástupce Policie ČR a Ing. Tomáš Czernin. 4 Myslím si, že je třeba vyslat signál státním orgánům, jak postupovat, abychom povodním mohli předcházet. V horizontu příštích několika let by se mohla protipovodňová opatření realizovat. Musíme se však o to aktivně snažit, řekl na úvod konference starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Ing. Bohumil Pleskač z Povodí Labe pak popsal rozměr letošních povodní. Povodně zasáhly povodí Mrliny již poněkolikáté. Letošní však byly největší a nejhorší. Navíc měly specifický průběh. Souběh ze všech dílčích povodí přišel do nejproblematičtějšího úseku Mrliny od Křince po Nymburk. V současné době se snažíme vyhodnotit kulminační průtok, aby bylo možné stanovit rozsah opatření. V průběhu minulých let byly přehodnoceny průtokové křivky a původní průtok pro stoletou vodu vzrostl z 60 m 3 za vteřinu na 90 m 3 za vteřinu. Jak se průtok změní po letošních povodních, zatím netušíme. Každopádně je jisté, že opatření, která se začala chystat po povodni v roce 2003, budou muset být přehodnocena. Jednáme s Českým hydrometeorologickým ústavem a předpokládám, že do roka by mělo být vše zmapováno, prohlásil Bohumil Pleskač. Na konferenci se řešila také otázka vybudování suchého polderu Nepokoj, který by mohl obcím ohrožovaným velkou vodou značně pomoci. Podle Povodí Labe se s přípravou protipovodňových opatření začalo již v roce Dvě nádrže mají na průtoky zásadní vliv: Mlýnec na řece Mrlině pod prodej domu na BoleslaVSké třídě Záměr prodeje domu č. p. 416 na Boleslavské třídě schválilo Zastupitelstvo města Nymburk koncem roku V přízemí domu se nachází prodejna květin a vinotéka. V domě je dále sedm bytů 2+1 a jeden byt 1+1. Nemovitost včetně projektové dokumentace rekonstrukce byla prodána za korun. Jsem rád, že se prodej podařil. Podle mých informací chce nový majitel dům opravit a byty prodat či pronajímat, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. městská policie zřídila novou schránku důvěry Novou schránku důvěry občané naleznou v Habeši na křižovatce ulic Maršála Koněva a Kramolínova. Do schránek mohou občané házet podněty a připomínky a také nalezené předměty. V roce 2012 občané osobně přinesli na služebnu nebo odevzdali prostřednictvím schránek důvěry celkem 214 nálezů. Z toho se podařilo předat zpět majitelům 46 nálezů. Nejčastěji se jednalo o osobní doklady, peněženky a klíče. Nejvíce je využívána schránka důvěry u hlavního nádraží a na Náměstí Přemyslovců. Kopidlnem a polder Nepokoj na Štítarském potoce. Byl zpracován investiční záměr, ale kvůli majetkoprávním problémům nebyl projekt dokončen. Každopádně při letošních povodních by tyto nádrže asi příliš nepomohly. Oba poldery však rozhodně chceme v budoucnu řešit a připravovat, vysvětlil ředitel státního podniku Povodí Labe Ing. Pavel Řehák. Starostové postižených obcí se shodli, že se budou snažit o pozemkové úpravy v oblasti suchého polderu Nepokoj a jsou připraveni aktivně spolupracovat se Státním pozemkovým úřadem Nymburk. Koncem července obce dodaly požadavky k protipovodňovým opatřením. Ty jsme zpracovali a předali na kompetentní místa. Také jsme posoudili situaci na Bučickém rybníku. Pan Czernin podá zprávu o průběhu oprav protržené hráze na rybníku Komárov. Povodí zpracuje harmonogram úprav a také informaci, zda a v jakém rozsahu počítá s obnovou a čištěním melioračních zařízení. Předpokládám, že se v podobné sestavě sejdeme na podzim, shrnul starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Červnová povodeň objektivem Jiřího Tepera Město koupilo vysoušeče V nymburském správním obvodu obce s rozšířenou působností je celkem třicet devět obcí. Při červnových povodních byly nejhůře postiženy Budiměřice, Křinec, Netřebice a Rožďalovice. Z důvodů poměrně častých lokálních záplav jsme se rozhodli nakoupit deset vysoušečů, které budou v případě nutnosti občanům operativně k dispozici, a nebude tedy nutné čekat na přístroje distribuované ze státních hmotných rezerv. V současné době jsme podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR na nákup šesti vysokotlakých čističů WAP a dalších třiceti vysoušečů, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Distribuci vysoušečů bude zajišťovat výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Nymburk (tel , Text: M. Tomčíková, foto: M. Tomčíková a Z. Vocásek, J. Teper Foto: ŘVC ČR, text M. Tomčíková O přístaviště se bude starat nová obecně prospěšná společnost Zastupitelstvo města Nymburk rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti Vodní cesty na Labi. V roce 2012 bylo zastupitelstvem města schváleno Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť. Memorandum bylo uzavřeno mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a obcemi Nymburk, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady, Velký Osek a Neratovice. V tomto memorandu ŘVC deklarovalo, že do roku 2015 vybuduje na vlastní náklady síť veřejných přístavišť ve jmenovaných obcích. Obce se zavázaly vybudovat přístupové cesty k veřejným přístavištím a základní infrastrukturu. S budováním jednotlivých přístavišť by se mělo začít koncem roku Tyto snahy podporuje také Středočeský kraj. V období ekonomické krize je budování dopravní infastruktury jedním z předpokladů znovunastartování hospodářského rozvoje, vysvětlil starosta města Nymburk a statutární zástupce hejtma- Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby V divadle bude nová technologie scénického osvětlení Stávající technologie scénického osvětlení byla podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka zcela zastaralá. V rámci zakázky došlo k výměně veškerých rozvodů v prostoru jeviště, přiblížil Pavel Fojtík. Veřejnou zakázku vyhrála společnosti TS Technik s. r. o. z Újezdu u Brna s nabídkovou cenou korun včetně DPH. Zakázka byla realizována v srpnu. Další divadelní sezona se tak rozběhne s novým zařízením. Diváci asi rozdíl na první pohled nepoznají. Pro provozovatele divadla to však znamená snažší a komfortnější obsluhu scénického osvětlení, které už také bylo značně poruchové během představení se občas stávalo, že se některá světla vypnula. V neposlední řadě se touto investicí otevřela možnost rozšíření stávajícího osvětlení, což zatím z technických důvodů nebylo možné, dodal Fojtík. Město proto v současné době pracuje na doplnění scénického osvětlení a na výměně hlavního rozvaděče. Rádi bychom tyto zakázky připravili a realizovali do konce letošní roku. K jejich provedení nebude nutná odstávka divadla, informoval PhDr. Pavel Fojtík. Vizualizace nymburského přístaviště na a náměstek hejtmana pro oblast dopravy Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Systém přístavišť by měl fungovat na principu, který se osvědčil na Baťově kanálu. Tady provoz, rozvoj i propagaci zajišťuje společnost Baťův kanál, o. p. s. Tento model podporuje i vedení ŘVC. Na založení obecně prospěšné společnosti jsme se dohodli na setkání, které proběhlo 29. května 2013 v Nymburce. Jediná obecně prospěšná společnost by do budoucna měla sdružit všechny města, v nichž budou vybudována přístaviště. Zakladatelem společnosti je aktuality Město Nymburk a APL Asociace lodního průmyslu, což je neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství. APL je členem mezinárodní organizace ICOMIA (International Council of Marine Industry Association) a EBI (European Boating Industry), sdělil Miloš Petera. V průběhu září se uskuteční konference na Baťově kanálu. Zde by se měli sejít starostové měst, v nichž mají vzniknout přístaviště, a měl by být představen plán činnosti nové společnosti. Mateřská škola Sluníčko se zatepluje Po Čtyřlístku a Adélce se oprav dočká další mateřská škola. V rámci probíhající zakázky bude zateplen plášť a střechy budovy a vyměněna okna a dveře, sdělil místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Naturtep spol. s. r. o. s cenou 2,58 milionu korun včetně DPH. Město Nymburk na tuto zakázku získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Dotace by měla pokrýt až devadesát procent celkových způsobilých nákladů, doplnil Fojtík. Práce se rozběhly začátkem srpna, dílo by podle smlouvy mělo být dokončeno do 30. listopadu Město už v roce 2012 vyměnilo v budově šest oken, která byla v havarijním stavu. Rada města navíc schválila čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského, pod kterou mateřská škola patří, a to ve výši dvě stě tisíc korun. Tyto peníze budou použity na obnovu vnitřního vybavení budovy. Provoz školky bude po dobu trvání investiční akce přerušen. Děti budou dočasně přesunuty do družiny ZŠ Letců R. A. F. 5

4 Aktuality web Město spouští tři nové virtuální projekty Od září budou fungovat zbrusu nové webové stránky Turistického informačního centra, světlo světa spatřil web věnovaný Bohumilu Hrabalovi a památky se dočkaly QR kódů. V září se znovu spustí webové stránky infocentra, které z technických důvodů nebyly delší dobu v provozu. Společně s odborem informatiky jsme stránky vylepšili a zaktualizovali. Na v sekci Turistika najdete informace nejen o městě, jeho historii, památkách a zajímavostech, ale i o okolí Nymburka. Pro turisty je připraven přehled ubytování či restaurací, informace o cyklostezkách nebo tipy na výlety. Pro rodiče s dětmi jsme připravili přehled dětských hřišť, řekla Jana Štočková. Novinkou jsou odkazy s přesměrováním do mapy města. seriál o sociálních službách Dny sociálních služeb znovu i na radnici V Nymburce se uskuteční již třetí ročník oblíbené akce. Hrabal na webu Příští rok uběhne 100 let od narození spisovatele Bohumila Hrabala. Logo oslav už máme a od září budou plně funkční webové stránky věnované slavnému pábiteli, informoval PhDr. Pavel Fojtík. Na adre- Letošní dny proběhnou od 7. do 13. října v době konání celorepublikového Týdne sociálních služeb. Zájemcům se představí jednotliví poskytovatelé sociálních služeb z regionu. Občané budou moci, získat více informací o poskytovaných sociálních službách, vybrat si propagační materiály či zakoupit drobné předměty z chráněných dílen. Bližší program naleznete ve druhé polovině září na -nymburk.cz/komunitni-planovani/ nebo na vývěsních místech města Nymburk, řekl místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Celá akce, která probíhá pod záštitou města Nymburk, je hrazena z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPL ZZ v rámci nového projektu s názvem Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ se naleznete podrobný životopis, biografická data, seznam vyznamenání a poct i rubriku věnovanou knihám, které o Bohumilu Hrabalovi vyšly. Prostor je pochopitelně věnován i filmové a divadelní tvorbě inspirované Hrabalovým dílem a také organizacím, které jsou se slavným spisovatelem spjaté. V sekci zajímavosti naleznete i tipy na výlet. Budeme se snažit na web umisťovat aktuální informace a také všechny akce, které proběhnou v souvislosti s oslavami stého výročí spisovatelova narození. Na webu stále pracujeme. Chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci Janu Řehounkovi, který je autorem většiny textů, a Davidu Kynclovi, jenž web naprogramoval, doplnil Pavel Fojtík. Památky v mobilu Pokud budete chtít během procházky městem zjistit, jak se jmenuje některá památka nebo kdo a kdy ji postavil, nebudete se muset ptát kolemjdoucích, ale jednoduše se podíváte do mobilu. Veškeré informace zjistíte pomocí QR kódů. Na příslušných památkách a vytipovaných místech jsou totiž nově upevněny cedulky s kódem, který odkazuje na článek popisující konkrétní památku. Zatím se jedná o deset nejznámějších památek města. Ke čtení QR kódu potřebujete chytrý mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečkou kódů. O projektu budeme průběžně informovat na stránkách města. QR kód (anglicky QR Code) je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického Quick Response, tedy kód rychlé reakce. Handicap centrum Srdce z Poděbrad a jeho prezentace v loňském roce Text: M. Tomčíková, J. Štočková, Bc. Z. Hauerlandová, P. Hájková. Foto: M. Tomčíková a archiv PROVIZNÍ SYSTÉM 80/20 80 % PRO MAKLÉŘE 6 170x257mm_nymburskyzpravodaj_cervenec.indd 2 7 6/18/13 2:06 PM

5 e-aukce E-aukce v Nymburce ušetřete na výdajích za energie! Každá koruna se počítá. S tím se nedá než souhlasit. V posledních letech jsme si už pomalu zvykli na každoroční zvyšování cen za elektrickou energii a plyn. Město Nymburk se proto rozhodlo občanům poskytnout možnost zapojit se do elektronické aukce na dodavatele energií. Jako první v České republice přišlo s touto službou pro občany letos v lednu město Říčany. Lidé v podstatě nemají jinou možnost, jak výrazněji snížit ceny energií. Proto jsme se rozhodli elektronickou aukci zajistit. Vzhledem k budoucímu avizovanému zvyšování cen je nyní pro tyto aukce ideální doba, uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek. Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky, a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu, a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží. Síla každého klienta je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout, uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která bude aukci na dodavatele v Nymburce zajišťovat. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o balík domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Pro občany je tato služba úplně zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady od všech domácností. 3. krok: ecentre sdruží poptávku do e-aukční síně. 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účast v e-aukci. 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů, tím je zajištěna férová soutěž. 6. krok: Poskytovatel služby porovná vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. 7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn stoprocentní administrativní servis. I když v poslední době někteří dodavatelé nabízejí slevy až 11 procent, v našich aukcích se podařilo získat pro občany ceny za elektřinu a plyn v průměru o 30 procent nižší, vysvětlila Jolana Cibulcová, manažerka společnosti ecentre. Jak to dopadlo jinde? Například v Sadské dosáhla průměr- ná sleva na elektrickou energii 31,27 %. V Poděbradech 33,76 a v Kutné Hoře dokonce 35,87 procent. Průměrné úspory u zemního plynu byly v Sadské 28,14, v Poděbradech 31,98 a v Kutné Hoře 32,68 procent. Z těchto výsledků můžeme udělat jednoduchý příklad. Představte si, že rodina platí korun měsíčně za elektřinu, to je korun za rok. Za zemní plyn pak měsíčně zaplatí korun, což je ročně Kč. Tato rodina má možnost prostřednictvím elektronické aukce ušetřit až korun za elektřinu a korun ročně za zemní plyn. A to se už určitě vyplatí. Co budete potřebovat? Kopie smluv na elektřinu a zemní plyn, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek. Kopie ročních vyúčtování za elektřinu a zemní plyn. Podepsanou smlouvu mezi ecen- TRE a klientem. Termíny pro zařazení do e-aukce Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce zapojit, aby své podklady předali nejpozději do Poté bude probíhat kontrola podkladů a ecentre bude vyzývat občany k případnému doplnění potřebných dat tak, aby jejich domácnost mohla být do e-aukce zařazena. Orientační časový harmonogram Do odevzdávejte, prosím, své podklady. Do bude definitivně uzavřeno 1. kolo sběru dat podkladů od domácností města Nymburk. Koncem října se uskuteční e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Od budou na kontaktním místě pro občany připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. ecentre pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění od občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny a zemního plynu. Foto: archiv Odpovědi na nejčastěji kladené otázky Za změnu dodavatele klient nehradí žádný poplatek. Změnit dodavatele může každý. Při změně nemůže dojít k přerušení dodávek ani se nemění elektroměr/plynoměr. Jsou jiní dodavatelé silové elektřiny solidní? Mohu se na ně spolehnout? Přestože se pohybujeme na liberalizovaném trhu s elektrickou energií, obchodovat se silovou energií mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria. Jsou dobře známí a je možné se na ně spolehnout. Dokáže vaše společnost nabídnout nižší cenu na celé období 12 měsíců, když by e-aukce probíhala např. v listopadu, ale dodávka energie pro společnost by začala až březnu následujícího roku? Ve specifikaci poptávky pro elektronickou aukci je možné požadovat zahájení dodávky vítězným obchodníkem od zvoleného data, samozřejmě při respektování nutnosti ukončení současného smluvního vztahu na dodávky k tomuto datu. Delší časový úsek mezi konáním e-aukce a vlastním zahájením dodávky však může (ale nemusí) mít za následek uplatnění určitého rizikového koeficientu k nabídkové ceně (uvedený časový úsek listopad až březen však zřejmě žádný vliv na cenu mít nebude). Výrazný vliv na cenu však má doba závazné platnosti vítězné ceny. To znamená, za jak dlouho po ukončení e-aukce dojde k uzavření dodavatelské smlouvy s vítěznou cenou mezi klientem a vítězným dodavatelem (požadovanou dobu závazné platnosti si zvolí klient jako jednu z podmínek do specifikace e-aukce). Může se stát, že zůstaneme bez proudu nebo plynu? Ano v důsledku poruchy nebo havárie distribuční nebo přenosové soustavy. V žádném případě to nemá souvislost s tím, kdo nám prodává elektřinu nebo plyn. Kdo nám garantuje kvalitu dodávek proudu? Standardy kvality dodávek elektřiny jsou dány Vyhláškou 540/2005 Sb. Jedná se především o případné problémy provozovatele distribuční sítě. Už se někdy stalo, že se v e-aukci neušetřilo? V e-aukci je vždy dosaženo nejlepší ceny na trhu v ČR v daném okamžiku. Vyplatí se soutěžit na delší dobu, třeba na 4 roky? Při rozkolísaném cenovém vývoji uplatňují obchodníci s energiemi ve svých nabídkových cenách tzv. rizikový koeficient v závislosti na délce období požadované dodávky. Doporučuje se proto volit období požadované dodávky kratší obvykle 1 rok. Jak je ošetřeno, že za elektřinu sice ušetřím, ale dodavatel mi nenaúčtuje skryté poplatky? Již ve specifikaci zadání e-aukce a v pozvánce obchodníkům do aukce je uvedeno, že svou účastí současně deklarují neuplatnění žádných skrytých poplatků v souvislosti se změnou dodavatele. Všechny neregulované platby jsou obsaženy v nabídkové ceně. Informační den pro občany: Ve středu 11. září 2013 od 18 hodin proběhne v Obecním domě informační setkání pro občany (Bedřicha Smetany 55, Nymburk) Způsob předání podkladů: Osobně na kontaktním místě (kopie dokumentu v tištěné podobě) Kontaktní místo: Vstupní hala radnice města Nymburk od 2. do Pondělí a středy hod., čtvrtky hod. Kontaktní osoba ecentre: Jolana Cibulcová, tel , Ladislav Zíta, tel , Kontaktní osoba za městský úřad: Markéta Tomčíková, tel: , , Co mám dělat, když nemůžu najít smlouvu se stávajícím dodavatelem? Požádejte současného dodavatele (jehož faktury hradíte) o vyhotovení kopie smlouvy. Dojde změnou dodavatele k demontáži plynoměru? V souvislosti s případnou změnou obchodníka se zemním plynem nedochází k demontáži plynoměru. Plynoměry jsou majetkem provozovatele distribuční sítě, což je vždy jiný právní subjekt než obchodník. Jak se vypočítá úspora odběr v letošním roce přece bude jiný než v předchozím? Výpočet úspor předpokládá stejný odběr jako v minulém období. Pokud je odběrateli známo, že se bude v následujícím období odběr výrazně lišit, musí tento předpoklad při poskytování podkladů sdělit. Můj stávající dodavatel plynu mi dává takové podmínky, které mi jiný dodavatel není schopen zajistit. Má pravdu? Každý obchodník tvrdí, že prodává to nejlepší na trhu! Nezbývá, než si to ověřit v situaci, kdy licencovaní obchodníci při stejných, vámi naformulovaných soutěžních podmínkách v on-line elektronické aukci nabídnou nejnižší konečnou cenu. Nikdo z obchodníků neví, kolik má v e-aukci konkurentů ani kdo z nich uvedl aktuální nejnižší nabídku. Klient akceptoval nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele. Má to vliv na vypovězení smlouvy u stávajícího dodavatele? Množí se případy, kdy klienti opomenout fakt, že akceptovali nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele a následně tímto jednáním provedli změnu smlouvy odesláním zaslaného dopisu s nabídkou. Tento stav může zkomplikovat vypovězení stávající smlouvy. Doba dodávky stávajícího dodavatele se prodlužuje od termínu zahájení dodávek dle dodatku smlouvy, a nikoliv od data uzavření původní smlouvy. U smluv na dodávku elektřiny a zemního plynu uzavřených po , prosím uvádějte i termín zahájení dodávek. 8 9

6 Sadová Na Pøíkopì PLAVEME SE ZPŠ V ZÁŘÍ, ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI ZDARMA pro pojištěnce ZPŠ i pro všechny nové pojištěnce, kteří se k ZPŠ zaregistrují. Každou neděli od do od 8:00 do 9:00 h, každou sobotu od do od 18:00 do 19:00 h v plaveckém bazénu v Mladé Boleslavi. Při vstupu do bazénu je nutné se prokázat platným průkazem pojištěnce ZPŠ (tzv. EHIC). V případně nových pojištěnců kartičkou nového pojištěnce ZPŠ, kterou obdržíte při registraci na ZPŠ. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013 Přijďte si zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky! Staré děkanství a Kaplanka Budova Starého děkanství přistavěna ke Kaplance. Kaplanka je jedna z dochovaných hradebních věží. Hálkovo divadlo Moderní budova postavená v letech v kubistickém stylu. kino sokol Prohlídka promítací kabiny. Výstava historických filmových plakátů. kostel sv. jiljí Komentované prohlídky gotického chrámu ze 13. století. kaple sv. jana nepomuckého Dochovaný presbytář bývalého konventního kostela Panny Marie Růžencové, který byl součástí dominikánského kláštera. pravěká mohyla Skříňový mohylový hrob z pozdní doby kamenné. kultura V sobotu 14. září hodin mlýn bašta Prohlídka barokně-klasicistní vily z roku 1783, ve které v 19. století mimo jiné pobývali a tvořili členové známé malířské rodiny Mánesů. Hydroelektrárna Nymburk Komentované prohlídky elektrárny začínají ve 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, a v hod. Počet míst na prohlídky hydroelektrárny omezen! Rezervace na u nebo tel. č Místa si je možné rezervovat od 2. do 10. září 2013! Nymburk z výšky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Výšková budova Střední odborné školy a Středního odborného učiliště nabízí nádherný výhled na město Nymburk. gymnázium nymburk Výhled na město z věže nymburského gymnázia. vystřihněte si mapku a užijte si den plný historie! MONTÁŽ VODA TOPENÍ PLYN MĚŘENÍ REGULACE SERVIS A REVIZE PLYNOVÝCH KOTLŮ mobil: Mapa: Tomáš Kukal DRAHELICE Široká Brigádnická Rùžová Šeøíková Potoèní Zbožská 10 Topolová Za Dráhou Máchova U Skály Máchova Jièínská Kostomlátecká Jièínská Tylova Purkyòova Purkyòova Vorlíèkova Purkyòova 28. øíjna K Náplavce Zbožská Nerudova Tylova Velké valy U Hulièkù Komenského Malé valy Drahelická Pøíèná Boleslavská tøída Velké valy Malé valy Hradební Husova 2. kvìtna 9 Hálkova Hálkova Husova Komenského Bedøicha Smetany 8 Elišèina tøída 7 Park v Kolonii 28. øíjna Havlíèkova Velké valy Malé valy Dlouhá tøída U Staré sladovny Vodárenská 1 2 Soudní Resslova Resslova Malé valy Jízdecká Kostelní Dláždìná Na Pøístavì Resslova Palackého tø. Na Fortnì Školní V Kolonii Velké valy 3 Palackého tøída 4 5 Na Pøístavì Masarykova U Katovny Na Rejdišti U Nádraží Masarykova Podìbradská 1 Støední odborné uèilištì 2 Gymnázium 3 Pravìká mohyla 4 Chrám sv. Jiljí 5 Staré dìkanství a Kaplanka 6 Hydroelektrárna 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého 8 Hálkovo divadlo 9 Kino Sokol 10 Mlýn Bašta Boženy Nìmcové Raisova Kramolínova Kramolínova Hrachovinova 6 Raisova Petra Bezruèe U Cukrovaru U Cukrovaru U Cukrovaru Èernohorského Nad Elektrárnou U Vleèky Pod Eliškou Pod Mlýnem 10 Tyršova Na Parkánì 11

7 granty Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku Rada města schválila poskytnutí grantů v oblasti kultury, sportu a společenského života a také v sociální oblasti. Granty v oblasti kultury, sportu a společenského života Výlet s tajenkou, Velká dobrodružství, s. r. o Kč. Večery v klubu, David Šitavanc, Kč. Večerníčkový pohádkový les, Velká dobrodružství, s. r. o., Kč. Adventní koncert, Římskokatolická farnost Nymburk, Kč. Binič Fest IX., Jan Procházka, Kč. Poletíme? na Cejpovně, Petr Procházka, Kč. Letní dětský tábor, Sbor dobrovolných hasičů Nymburk, Kč. Vývoj půdorysu města Nymburka, Jan Ritter, Kč. Labská stezka bez bariér, Labská stezka o. s., Kč. Letní tábor s keramikou, Dům dětí a mládeže, Kč. LDT 2013, Klub mladých při OV KSČM Nymburk, Kč. Tenisový dětský den, Miloslav Špaček, Kč. Vánoční turnaj mladších žáků v ledním hokeji, Pavel Papoušek, Kč. Workshop pro žáky capoeiry Ginga Mundo a veřejnost, Capoeira Ginga Mundo, ČR Kč. Mladí hasiči na Nymbursku, Okresní sdružení hasičů Nymburk, Kč. Tenisové turnaje mládeže, Miloslav Špaček, Kč. Letní krasobruslařské soustředění 2013, Krasobruslařský klub Nymburk, Kč. Letní soustředění plaveckého oddílu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Sportovní soustředění AFK Nymburk, AFK NYMBURK, Kč. Podzimní polabský pře- Celkem bylo přijato padesát žádostí v oblasti kultury a sportu a osm žádostí v sociální oblasti. Na podporu kulturních a sportovních akcí bylo pro druhé kolo k dispozici 750 tisíc korun. V kulturní oblasti byly podány žádosti v celkové výši 1,3 milionu korun. Grantová komise nakonec rozdělila příspěvky ve výši korun. Na sport putuje korun, do kultury korun, zbytek peněz získali například pořadatelé dětských táborů, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Schválené akce musí proběhnout do 31. prosince V sociální oblasti bylo ve druhém grantovém kole rozděleno korun. Z osmi přijatých žádostí byly tři vyřazeny. bor v karate 2013, PROSport 011, Kč. 2. ročník turnaje žáků ve stolním tenisu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Na prázdniny na kolech, TJ Sokol Drahelice, oddíl ASPV Kč. I. ročník distančního závodu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Mikulášské závody prosinec, SKP Nymburk o. s., Kč. Přebory atletické přípravky ve všestrannosti, SKP Nymburk o. s., Kč. Objemové soustředění plavců před MR ČR září 2013, SKP Nymburk o. s., Kč. Prázdninové soustředění starších žáků, SKP Nymburk o. s., Kč. Prázdninové soustředění mladších žáků, Sport SKP Nymburk o. s., Kč. O nejlepšího atleta Nymburka, SKP Nymburk o. s., Kč. O nejrychlejšího Nymburáka prosincový závod pro mládež, SKP Nymburk o. s., Kč. Sportovní den pro všechny generace Pohyb je život, SKP Nymburk o. s., Kč. Nymburský turnaj 3. tříd v minihokeji, Roman Musil, Kč. Vánoční turnaj mládeže, Centrum sportu, Kč. Polabský volejbalový pohár 3. ročník, Centrum sportu, Kč. Letní soustředění žákovského týmu hokejistů TJ Stadion Nymburk, Mezi akce, které byly v letošním roce podpořeny grantem, patřil i Nymburský půlmaraton Pavel Papoušek, Kč. Polabský Pavouk 2013, HO TJ Sokol Nymburk, Kč. NBK Streetball Tournament, Ing. Pavel Hauerland, Kč. Festival minivolejbalu listopad, Centrum sportu, Kč. Účast člena TJ Sokol Nymburk Karla Ruso na soutěžích ME a MS v silovém trojboji, TJ Sokol Nymburk, Kč. Nohejbalový turnaj legend, Karel Horáček, Kč. MS Killeen/Texas, TJ Sokol Nymburk, Kč. Jezdecké závody v parkurovém skákání, Jezdecký klub Komárno Nymburk, Kč. MS Killeen/Texas, TJ Sokol Nymburk, Kč. Granty v sociální oblasti Sociální služby, HCS Poděbrady, o. p. s., Kč. Podpora pečujících rodin, CSZS Poděbrady o. p. s., Kč. Podpora tréninkové kavárny Strejda Burger, Fokus Mladá Boleslav, Kč. Služby NZDM Nymburk, Semiramis, o. s., Kč. Sportovně sociální činnost, AFK Nymburk, Kč. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 9/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem : Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník : Vzdělávací institut Středočeského kraje za podpory Středočeského kraje a města Nymburk, pod záštitou hejtmana MVDr. Josefa Řiháka a starosty města Ing. Miloše Petery otevírá v roce 2013 AKADEMII TŘETÍHO VĚKU A3V Studijní program HISTORIE A KULTURA Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let 1. semestr: září prosinec semestr: únor červen 2014 Slavnostní ukončení studia: červen 2014 Poplatek: 700 Kč za 1 semestr Občané města Nymburk budou při studiu podpořeni příspěvkem města Nymburk. Studium bude realizováno ve studijním středisku A3V VISK: Nymburk, učebna VISK, V Kolonii 1804 (8. patro budovy SOŠ a SOU) Obsah studia: Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Zařazen bude i blok regionálních dějin. vzdělávání Předměty: Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny. Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o rozsahu 5 hodin. Rozsah studia je ve dvou semestrech 8 studijních dnů, každý semestr bude ukončen závěrečným hodnotícím setkáním. Přihlášky ke studiu přijímáme do Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže: Přihláška AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU A3V VISK 2013 Studium bude realizováno ve středisku Nymburk Jméno a příjmení, titul: Datum a místo narození: Kontaktní adresa: Kontaktní telefon: Kontaktní Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, V Kolonii 1804, Nymburk, přihlášku s nadepsanou adresou můžete vhodit i do naší schránky umístěné na recepci u vchodu do budovy SOŠ a SOU. Bližší informace Simona Vaníčková, tel , Jiřina Kelymanová, , 12 13

8 Jak se vydařil loňský školní rok a co nového je připraveno pro rok následující nám řekla její ředitelka, Mgr. Kateřina Bínová. jich tedy nesejde více než 6 v jedné skupině. Přístup je tak velmi individuální a výuka efektivnější. Jazyková škola Lingua Effect se ale nevěnuje pouze veřejnostním kurzům pro dospělé a děti, ale také připravuje firemní výuku na míru. Ano, o zpracování firemních kurzů je velký zájem a jsou pojímány trochu jiným způsobem. Vytváříme je přímo na míru, realizujeme intenzivní školení, výjezdové jazykové kurzy, tematické semináře, ale i pravidelné kurzy flexibilně uskutečňované ve firmách nebo po telefonu či skypu. Absolutní novinkou, kterou vaše jazyková škola zavedla, je osobní jazykový koučink. Co si pod tím máme představit? Je to věc, kterou jsme zavedli jako reakci na poptávku našich studentů. Jde o variantu individuálního kurzu, váš lektor není ale pouze přítomen na lekcích, které s ním absolvujete, ale v podstatě je vaším osobním Jazyková škola Lingua Effect funguje již pátým rokem, ale v Nymburce se první kurzy otevřely teprve v loňském září. Nevěděli jsme, jaký bude o kurzy zájem, předpokládali jsme, že se na začátku otevře maximálně 10 kurzů. Příjemně nás tedy překvapilo, že se podařilo otevřít a s úspěchem realizovat téměř 35 jazykových kurzů. Byly mezi nimi nejen klasické semestrální kurzy, ale i velmi oblíbené tříměsíční intenzivní nebo individuální uzavřené. Účastníci kurzu si velmi pochvalovali, že omezujeme maximální počet osob ve skupinách a nikdy se jazykovým trenérem. V první řadě s vámi provede úvodní pohovor, podle kterého zjistí vaši výchozí úroveň, vaše možnosti (typologie učení, mechanická či logická paměť, atd.), navrhne vám konkrétní časový plán kurzu, připraví materiály a sestaví jakýsi manuál, ve kterém najdete přesné pokyny rozvržené na každý týden. Dále je vám k dispozici při přítomnostních lekcích nebo kdykoli ke konzultaci na telefonu. Výsledkem je, že to, co se naučíte ve skupinovém kurzu za 4 roky, zvládnete tímto způsobem za 1 rok. I když je jazykový koučink dražší záležitostí, nakonec ušetříte čas i peníze. Na co se u vás můžeme těšit v novém školním roce? Otevíráme novou samostatnou sekci jazykové školy MICKEYHO ŠKOLA, která bude zaměřena pouze na dětské kurzy s nově vytvořenou metodikou a otevřeným přístupem k dětské výuce jazyků. Také rozšiřujeme prostory školy, abychom mohli uspokojit více zájemců. Budeme se těšit i na vás! JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT EFEKTIVNÍ VÝUKA JAZYKŮ V MALÝCH SKUPINÁCH 4 AŽ 6 OSOB Jak šel čas Nymburkem Bourání v Palackého třídě Pohled z roku 2013 Foto a text: Jan Řehounek a jeho archiv Jazyková škola Lingua Effect zahájila v loňském školním roce svou činnost na nymbursku historie Peter Kováč při mši Je to právě čtvrt století, co část Palackého třídy mezi Grandhotelem Praha (dnes Grand Hotel) a ulicí Na Příkopě ztratila svůj archaický ráz, který měl neopakovatelné kouzlo starých časů. Pamětníci si určitě vzpomenou na rohové řeznictví s nápisy na zdi: Výsek všech druhů masa prodej moravských uzenin, kterému, ač patřilo pod socialistický obchod Pramen, místní stále říkali U Krubertů. V dalším domku měl provaznický obchůdek pan Štastný prodával rovněž rybářské potřeby a akvarijní rybičky, v domku s půlkulatým štítem s namalovaným střeleckým terčem bývalo puškařství pana Kopřivy, později prodejna Domácí dílna. Vedle pak stál dům s vysokým štítem zdobený krásnými sgrafity, v posledních letech překrytými nevzhledným březolitem. Do malých domků vjely v roce 1988 buldozery na dlouhou dobu tu zůstal nezastavěný prostor, na němž se prováděly archeologické výzkumy. Později tu vyrostly nové domy, jako první Fotomarket, pak dům JUDr. Vančury, nedávno rohový bytový dům s obchody v přízemí. Jedna parcela zůstává stále prázdná. angličtina francouzština němčina ruština italština španělština-čeština Jazyková škola Lingua Effect Nymburk nabízí: Mickeyho škola nabízí: Semestrální kurzy Konverzační kurzy pro děti od 9 let Tříměsíční intenzivní kurzy Přípravné kurzy k maturitě Firemní výuka Kurzy v mateřských školách Kurzy na míru Jazykový koučink Kontakt: telefon: Výuku zahajujeme 23. září

9 kultura a sport KŘEHKÁ KRÁSA ELEGANCE A FUNKČNOST. OBALOVÉ SKLO 19. A 20. STOLETí Vlastivědné muzeum Nymburk, denně mimo pondělí od 9 do 17 hod. Výstava představí nejrůznější průmyslové i domácí způsoby využití skla, některé jejich producenty i regionální firmy, jež sklo jako obal používaly. Návštěvníci se seznámí s obaly pro ukládání potravin, nápojů, kosmetiky, léků, esencí a řady dalších produktů. Budou moci obdivovat jejich tvarovou rozličnost, eleganci a ladnost taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje Rail Band petra börnerová trio Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 80 Kč. Folk-roots-blues steel heaven & DKV Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné dobrovolné. Powermetal a trashmetal lodě na labi Na břehu Labe u Šafaříkova mlýna (u železobetonového mostu) od 9.30 do 18 hodin. Ukázky lodí, plavby lodi Král Jiří, létající vodní muž. Plavby lodi Král Jiří: Poděbrady Nymburk, Nymburk Poděbrady, Nymburk Poděbrady, a Okružní plavby v Poděbradech. Pořádá Zlatý pruh Polabí burčákobraní Od 13 hodin v restauraci Panorama, vstupné 200 Kč, rezervace nutná. V ceně vstupného je neomezená konzumace burčáku, abstinenti a řidiči si mohou dát hroznovou šťávu, rezervace na tel Loučení s prázdninami u Kotherů Ve 14 hodin ve Dřeváku. Vyhodnocení červencové výtvarné soutěže Malujeme U Kotherů, předání diplomů a cen vítězům. Pořádá DDM Nymburk a restaurace U Kotherů (Dřevák) sportovní karate, sebeobrana nábor Nábor nových členů každé úterý a čtvrtek od hod. v Sokolovně Nymburk. Více na foggy irish night shannon V kavárně U Strejčka, vstupné bez kostýmu 150 Kč, Dress Code 80 Kč. Traditional Irish Band dny evropského dědictví Podrobné info na str Dragon fest 2013 Od 9.30 hodin Na Přístavě. 9. ročník tradičních závodů pro fun posádky. Po skončení závodů následuje tradiční dragon párty od 20 hodin hraje skupina Kabát revival, vstup volný Burza oblečení Mateřské centrum Svítání pořádá Podzimní burzu dětského, těhotenského oblečení, kočárů a sportovních potřeb. 16. a příjem oblečení, prodej oblečení, 19. a třídění, 23. a výdej peněz a oblečení atmosphere & cupcake collective Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč (kavárna v Kostelní ulici 41, Nymburk) Burza kočárů 23. a příjem kočárů a sportovních potřeb, prodej, 26. a výdej peněz a věcí. Více na plakátech před konáním burzy adriano trindade & los quemados Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 50 Kč sonuz V kavárně U Strejčka, vstupné volné. Depp, Minimal, Electro house from Portugal. zprávičky z ticu Letos nově! Novinkou letošní turistické sezony je změna ve zpřístupnění kostela sv. Jiljí. Kromě hlavního vchodu se otevírají i vnitřní prosklené dveře, které umožňují přistoupit k železné mříži a nahlédnout do krásného interiéru kostela s barokním oltářem a vysokými gotickými klenbami. Chrám boží je během sezony otevřen denně od 9 do 17 hodin. Kalendář I v letošním roce jsme zapátrali po historických fotografiích a vydali jsme kalendáře pro rok 2014, a to jak velký nástěnný, tak i klasický stolní. Koupit si je můžete již během nymburského posvícení ve stánku města a poté v infocentru na Náměstí Přemyslovců. Nástěnný kalendář bude stát 100 Kč, stolní kolem 60 Kč. fotbal Krajský fotbalový přebor SK Polaban Nymburk Český lev Union Beroun Neděle 8. září od 17 hod., Veslák SK Polaban Nymburk SK AFK Sokol Semice Neděle 22. září od hod., Veslák SK Polaban Nymburk TJ Tatran RAKO Rakovník Neděle 29. září od hod., Veslák Foto: archiv TIC a Polabské muzeum městská knihovna ze šuplíku Kresby a akvarely Ilony Bochníčkové Slavnostní zakončení výstavy proběhne v 16 hod Mezigenerační vztahy Přednáška z cyklu Akademie třetího věku o vztazích mezi rodiči, prarodiči a dětmi. Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský a rodinný poradce a supervizor let Bible kralické Od 17 hod. Přednáška navazuje na oslavu 400. výročí posledního vydání Bible kralické, která proběhne na Náměstí Přemyslovců od 14 do hod. Cílem oslav je znovu národu připomenout duchovní a historický odkaz Bible. Přednáší David Loula, kazatel sboru Křesťanské společenství Žďár nad Sázavou a vedoucí sdružení České studny. Záštitu převzal starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Akademie třetího věku nejen pro seniory Cyklus přednášek zaměřený na psychologii a historii našeho regionu. Pět přednášek se uskuteční v prostorách knihovny od září do prosince zpravidla každou druhou středu v měsíci, cca 120 min. Přihlášky můžete podávat osobně, telefonicky, em nebo na první přednášce v knihovně. Začátek přednášek vždy od 15 hod. Cena cyklu 150 Kč. Jednotlivě 40 Kč. Další program akademie: Komunikace mezi manžely a partnery Psychologie partnerství a manželství. Přednáší Mgr. Zora Urbánková Procházka za sochami Proměny českého moderního sochařství. Přednáší Mgr. Jan Červinka Z historie našeho regionu Přednáší Jan Řehounek, autor řady knih o dějinách a osobnostech města a regionu Židé v Nymburce Přednáška o historii židů v Polabí do II. světové války. Židovské památky v regionu. Přednáší Mgr. Blanka Rozkošná. Bližší informace najdete na internetových stránkách V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: -nbk.cz nebo na telefonním čísle: V září MÁME PRO VÁS OTEVŘENO TAKÉ V SOBOTU 7. září OD 9 DO 11 HOD. klub důchodců DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI TROCHU SI PROCVIČÍME PAMĚŤ DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI ZPÍVÁME A TANČÍME PŘI HARMONICE ZÁJEZD NA ZÁMEK KŘINEC dny evropského dědictví DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI CO NÁS ZAJÍMALO (pokračování) ZÁJEZD DO POLSKA A DO NÁCHODA Zájezd byl odložen kvůli horkému počasí DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI LÉKY A DALŠÍ OTÁZKY KOLEM ZDRAVÍ DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI Změny programu pouze na vývěsce za oknem klubu důchodců. Ve druhé polovině roku budeme opět nabízet zajímavé výlety, akce a přednášky. Přednášky vždy od 13 hodin. kultura a sport Městské kulturní středisko Výstava Miroslava Břeského: Čechy, země ostrovů Unikátní výstava leteckých fotografií ve spolupráci s pilotem Zbyňkem Adamem z nymburského letiště. Kaple sv. Jana Nepomuckého ve všední dny od 10 do16 hodin, vstupné 20 Kč Hýbeme se po prázdninách aneb sobota pro ženy Cvičení, kosmetika, pedikúra, masáže, kadeřnice, přednášky, možnost nákupu se slevou. Obecní dům od 9 do 15 hodin, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. Cena v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč La ALMA & O LÁSCE CTI A KURÁŽI Koncert Lucie Šoralové. Kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hodin. Cena 60 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. Připravujeme na říjen: Koncert skupiny ERUPCE Obecní dům od 19 hodin, cena 60 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, Infocentrum Koncert v rámci festivalu B. M.Černohorského Smíšený pěvecký sbor sv. Cecilie z Poděbrad. Kaple sv. Jana Nepomuckého od 18 hodin. Cena 30 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. volejbal VOLEJBALOvá SEZoNA V NYMBURCE ZAČÍNÁ Mužský prvoligový volejbal v Nymburce začíná svou druhou sezonu. Po loňském úspěšném vystoupení v 1. lize a letní pauze se začíná nanovo. Tým se postupně formuje, začíná se trénovat, a hlavně od září tým absolvuje řadu přípravných turnajů. Jedním z již tradičních turnajů je POLABSKÝ POHÁR. Turnaj se bude hrát v Nymburce v hale ZŠ Komenského v sobotu a zúčastní se ho dva extraligové týmy VK Karbo Benátky n/jiz. a ČZU Praha A a dále dva prvoligové týmy, domácí Volleyball Nymburk a ČZU Praha B. Program turnaje: hod. ČZU Praha A Volleyball Nymburk hod. Benátky n/jiz. ČZU Prah B hod. o 3. místo hod. FINÁLE Přijďte se podívat na kvalitní volejbal a také na to, jak se domácí tým obměnil. Komentář Jirka Urbánek. ÚVODNÍ UTKÁNÍ 1. LIGY V EXTRALIGOVÉM BALENÍ V pátek 4. října se těšte na volejbalový bonbónek. První utkání 1. ligy bude přímo extraligové, jelikož oba soupeři, tj. domácí Volleyball Nymburk (za který nastoupí VK Benátky n/jiz.) a Volejbal Brno nastoupí v extraligových kádrech. Přijďte zafandit domácím, protože klub VK Benátky je nyní přímo svázán s nymburským volejbalem (Volleyball Nymburk je de facto béčkem pro extraligový tým Benátek). Určitě to bude skvělý svátek nymburského volejbalu! Jindřich Licek 16 17

10 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky kultura Program kina WOLVERINE T 12 elysium T a v 19 hod., 126 min., 110 Kč Akční americký film Hugh Jackman se tentokrát podívá do Japonska a střetne se se svou největší Nemesis. Režie J. Mangold 9. a v 19 hod., 109 min., 130 Kč Americké akční sci-fi V roce 2159 žijí bohatí na kosmické stanici. Zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, jbos T který se rozhodne přinést rovnost mezi 4. a v 19 hod., 122 min., 100 Kč dva rozdělené světy Hrají: M. Da- Americké životopisné drama mon, J. Foster. Režie N. Blomkamp Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti POT A KREV T a v 19 hod., 129 min., 110 Kč Apple, ožívá na filmovém plátně. Hrají: Americká akční krimikomedie A. Kutcher, A. O'Reilly, J. Gad. Mark Wahlberg a Dwayne Johnson se Režie J. Michael Stern ve filmu Michela Baye pokusí dostat ke LETADLA štěstí zkratkou, bude je to ale stát nejen 6. a v 17 hod., 92 min., 110 Kč pot a krev, ale i slzy. Americký animovaný film LIDSKÝ ROZMĚR (art kino) Práškovací letoun s velkým srdcem v 19 hod., 82 min., 80 Kč a rychlými křídly sní o tom, že se zúčastní leteckého závodu. Bohužel má ale Jan Gehl navrhuje řešení, která vracejí Dánský dokumentární film strach z výšek Režie K. Hall lidský rozměr tam, kde ho odstranily magistrály a mrakodrapy. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 10 do 16. hod., vstup zdarma JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 14. a od 17 hod., 96 min., 100 Kč Španělský animovaný film Pohádka o chlapci Justinovi, který sní, jak se stát chrabrým rytířem, a krokodýlovi, ZUZANA MICHNOVÁ JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT v 19 hod., 94 min., 90 Kč Český dokumentární hudební film Film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Režie J. Němcová Program divadla Večery v klubu v hod., 120 Kč Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem. Malá scéna. KREJČÍK HONZA v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední představení pro školky a školy. U dopoledních představení pro školy a školky není možný předprodej vstupenek. Vždy se raději předem telefonicky informujte o obsazenosti. Vstupenky se v den konání představení prodávají pouze na pokladně divadla. Vstupenka co chtěl být drakem. Režie M. Sicilia COLETTE a v 19 hod., 126 min., 110 Kč Drama ČR/Nizozemí/SR Jiří Mádl a Clémence Thioly v křehkém příběhu lásky podle novely Arnošta Lustiga. Režie M. Cieslar NEJVYŠŠÍ NABÍDKA T a v 19 hod., 124 min., 110 Kč Italské romantické drama Život znalce umění Geoffreyho Rushe není na konkrétní místo, ale po domluvě s uvaděčkou budete usazeni. Pašáci & Hadi v hod., 120 Kč DS JeLiTa uvádí divadelní hru na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka. DIVADELNÍ ŠKOLIČKA Divadlo Nymburk nabízí pro vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku, který je zaměřen na umělecký projev (monology, dialogy, běží zcela bez emocí a překvapení. Vše se však změní, když do jeho života vstoupí tajemná dívka. Režie G. Tornatore POZICE DÍTĚTE T v 19 hod., 83 min., 90 Kč Rumunské drama (art kino) Vítězný snímek letošního Berlinale vypráví o patologické lásce stárnoucí ženy ke svému dítěti. Režie C. P. Netzer SPRINGSTEEN & I (projekt živě) v 19 hod., 85 min., 150 Kč Americký hudební dokument Jeho hudba ovlivnila generace na kontě má více než 120 milionů alb prodaných na celém světě a bezpočet ocenění včetně ohromujících dvaceti cen Grammy. Režie B. Walsh DIANA T 23. a v 19 hod., 110 min., 110 Kč Životopisný film VB/USA/Švédsko Legenda je vždy jen část pravdy. Poslední roky života princezny z Walesu. Hrají: N. Watts, N. Andrews, D. Hodge. Režie O. Hirschbiegel RIDDICK T 25. a v 19 hod., 124 min., 100 Kč Americké akční sci-fi Vin Diesel jako Riddick opět bojuje o přežití. Režie D. Twohy JAKO NIKDY 27. a v 19 hod., 93 min., 110 Kč České drama Jiří Schmitzer, Petra Špalková a Taťjana Medvecká vedou marný boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně i mezi sebou. Režie Z. Tyc ONE DIRECTION: THIS IS US v 19 hod., 95 min., 140 Kč Britský hudební film (hudební září) Strhující záběry na koncertní pódia, ale i komorní pohled do zákulisí života chlapecké kapely. Režie M. Spurlock divadelní techniky) a zpěv. Kroužek je pořádán od září 2013 vždy jednou týdně v pondělí od 15 do 17 hodin pod vedením Petra Pištěka. Zápis probíhá každé pondělí od 9. září Veškeré informace v kanceláři divadla. Prodej abonmá 2013/2014 na pokladně divadla do 13. září Od bude zahájen prodej vstupenek na představení HRÁČI, které bude uvedeno ! Abonentní program je volně k dostání na pokladně divadla nebo v Turistickém informačním centru a také na T T Holandský nábytek Chcete ozvláštnit svůj interiér? Nabízíme sortiment v antique stylu. Líbí se vám starožitnosti, ale obchody v centru jsou příliš drahé? Naše ceny jsou mnohem příznivější a lépe odpovídají hodnotě zboží. Nabízíme holandský nábytek a bytové doplňky, sortiment je obohacen o prodej second handu pro dospělé i pro děti Otevírací doba: Po až pá od 9 do 17 hod. So od 9 do 12 hod. Šeříková 2206 Sídliště Jankovice OD Adéla Nabízíme kompletní služby v oblasti návrhů, výstavby a rekonstrukcí koupelen, kuchyní a podlahových krytin. Nechte se inspirovat bohatou produktovou nabídkou. Ve vzorkové prodejně naleznete na 600 m 2 pestrou škálu vybavení do interiérů. Poradíme s výběrem materiálů, technologií a provedením Otevírací doba: Po až pá 9 až 12 a 13 až 17 hod. So od 9 do 12 hod. na cestách Kdo říká, že na cestách člověk moudří! Ten ví o čem mluví... tak proč neochutnáte kousek Evropy i Vy? VÍKEND V BENÁTKÁCH PROVENCE A LANGUEDOC PAŘÍŽ a VERSAILLES HRDÁ ANGLIE aneb po stopách Harryho Pottera , ,- ŘÍM a FLORENCIE SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ , , , ,- každý víkend * luxbusem * s usměvavým průvodcem a štamprličkou pro dobrou náladu Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :

11

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Obec Březí nabízí veřejnosti, jak domácnostem, tak podnikatelům, možnost ušetřit na elektřině a zemním plynu. Obyvatelé sdružení do červnové e-aukce ušetřili v

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. PREZENTACE PROJEKTU MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA www.zbb.cz www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE PROJEKTU Konference o bezbariérovost

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zpravodaj obce Březí č.3

Zpravodaj obce Březí č.3 Zpravodaj obce Březí č.3 Vážení občané, Obec Březí chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín

Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín Zápis ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín Přítomni: MUDr. Balík, p. Čejka, p. Čtvrtečka, Mgr. Herčík, p. Holoubek, p. Sarauer, p. Smejkal, p.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více