Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Město dokončí opravu Komenského ulice Nymburk ulici opraví díky dotaci. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba šest milionů korun. Aktuality str. 6 Město spouští tři nové virtuální projekty Od září fungují webové stránky TIC, web věnovaný Bohumilu Hrabalovi a památky mají QR kódy. Historie a kultura str. 11 Dny evropského dědictví Již v sobotu 14. září si od 10 do 16 hodin budete moci zcela zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky. Úvodem Slovo místostarosty Vážení občané, letošní září se nese ve znamení změn. Můžete se připojit k elektronické aukci elektrické energie a zemního plynu. Probíhá druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F., chystáme dokončení opravy Komenského ulice, pracuje se na nové sociální přístavbě budovy gymnázia, vyměnila se okna v nemocnici, začaly opravy morového sloupu na náměstí, probíhá zateplení mateřské školky Sluníčko... Novinek je hodně. Abyste mohli porovnat, jak město vypadalo dříve a jak vypadá nyní, připravili jsme pro vás stolní a nástěnný kalendář s historickými snímky. Minulost se sice vrátit nedá (a někdy je to opravdu škoda), ale i tak v Nymburce najdete spoustu pěkných a malebných míst. Zdeněk Vocásek e-aukce energií V průběhu měsíce září bude probíhat 1. kolo sběru dat pro elektronickou aukci elektrické energie a zemního plynu. Informační setkání pro občany proběhne ve středu 11. září od 18 hodin v Malém sále Obecního domu. Více informací naleznete na str. 8 a 9. Město Nymburk a Městské kulturní středisko ve spolupráci s rádiem Jizera Vás zvou na Sobota 31. srpna 2013 JARMARK Kulturní program Na Rejdišti: 9.00 Zahájení s rádiem Jizera 9.10 Pohádka pro děti Divadlo Bouda Dobrovice Písničky pro děti TV Stars Pohádka pro děti Petrpaslíkovo divadlo Melody gentlemen Lednice hity 30. a 40. let Hudební program rádia Jizera: EX 05 rocková legenda z Benátek Maxim Turbulenc roztančí celý Nymburk Olga Lounová zpěvačka a showmanka Walda Gang rockový nářez David Deyl populární zpěvák Posvícenská zábava v Obecním domě k tanci a poslechu hraje Fortuna 77 a DJ Tomáš Březina Stánkový prodej na Palackého třídě, Na Příkopě a Na Rejdišti Během dopoledne v ulicích vyhrává dechovka Nymburská Bramboračka Doprovodný program: Výstava exotického ptactva až Moštárna od 10 do 18 hod., do 17 hod., pořádá ZO ČSCH Krchleby. Kostel sv. Jiljí mše svatá od 9.30 hod, Příběhy včelích medvídků v 15 hod. Park U Vodárenské věže Tištěno na recyklovaném papíru Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality investice Město dokončí opravu Komenského ulice Komenského ulice bude opravena díky dotaci. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery je předpokládaná cena rekonstrukce druhé části ulice zhruba šest milionů korun. První etapa opravy ulice byla dokončena 2. prosince Komenského ulice se tehdy rekonstruovala v úseku mezi křižovatkou s ulicí Havlíčkovou až po Boleslavskou třídu. Stavba stála 7,1 milionu korun a byla financována z rozpočtu města. Na poslední etapu rekonstrukce město získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy z oblasti 1.1. Regionální dopravní infrastruktura, prioritní osa 1, Doprava, a to Poslední neopravený úsek Komenského ulice ve výši 3,28 milionu korun. Oprava bude dofinancována z rozpočtu města Nymburk. Konečná cena zakázky bude předmětem veřejné soutěže. Ta byla vypsána v červenci a začátkem září bychom měli znát zhotovitele, sdělil starosta města. Nedokončená část ulice měří zhruba 164 metrů a jedná se o úsek od křižovatky s Boleslavskou třídou až k Jičínské ulici. Vozovka bude široká sedm metrů. Část bude mít povrch z asfaltobetonu a část z betonové dlažby. Po obou stranách komunikace budou zbudovány zelené pruhy, široké 1,3 metru. Zhruba polovina stávajících stromů bude kvůli špatnému zdravotnímu stavu vykácena a nahrazena novou výsadbou. Chodníky ze žulové mozaiky budou široké zhruba dva metry. Součástí rekonstrukce je výměna veřejného osvětlení a nové dopravní značení. Také dojde k zaústění stávajících dešťových svodů z domů přilehlých ke komunikaci do jednotné kanalizační sítě. Současně se stavbou provede VaK Nymburk a. s. opravu kanalizačních přípojek a na náklady obyvatel ulice i rekonstrukci některých přípojek vodovodních, popsal připravovanou investiční akci Miloš Petera. Předpokládám, že rekonstrukce bude hotova do konce listopadu Povrch ulice je už v téměř havarijním stavu a obyvatelé Komenského ulice si opravu skutečně zaslouží, dodal Miloš Petera. Začala druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F. Od srpna do října letošního roku probíhá druhá etapa revitalizace ulice Letců R. A. F. Opravená část ulice V rámci investiční akce budou opraveny povrchy a dořešena bezbariérovost komunikace. Dojde k navýšení počtu parkovacích míst, vysadí se nové stromy, instaluje mobiliář, nové veřejné osvětlení a dokončí se oprava severní části ulice, vypočítal starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Upozorňujeme občany, aby během oprav dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti. V době výstavby budou přístupy do domů a obchodní zóny zajištěny v součinnosti s realizační firmou. Stavba bude rozdělena do několika etap a veškerá dopravní omezení budou řádně označena. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích. Prosíme obyvatele ulice, aby během revitalizace parkovali v bočních ulicích, popřípadě na parkovišti u polikliniky. Po dobu oprav také dojde k přemístění zastávek MHD do Zbožské ulice. Ve směru na Drahelice bude stanice autobusu nově naproti řeznictví Hlinka, ve směru do centra u stojanu Eko vody. V případě nejasností se občané mohou obrátit přímo na stavbyvedoucího (pan Stehlík tel. č ), popřípadě na technický dozor stavebníka (Jan Pokorný tel. č , ). V roce 2011 byl dokončen úsek mezi Havlíčkovou ulicí a Boleslavskou třídou Práce na opravě ulice se rozeběhly v srpnu Veřejnou zakázku na opravu ulice vyhrála společnost MATEX HK s. r. o. s nabídkovou cenou Kč. Město na tuto akci získalo dotaci čtyři miliony korun z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, doplnil starosta města. Text a foto: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: archiv a Markéta Tomčíková. Text: M. Tomčíková Investice nové projekty a okna Město Nymburk chce pokračovat v započaté regeneraci panelového sídliště Drahelice. Abychom v příštím roce mohli žádat o dotace, musíme být projekčně připraveni. Vypsali jsme proto veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací na opravy ulic Jurije Gagarina a Generála Antonína Sochora, řekl starosta města Ing. Miloš Petera. Komunikace v této lokalitě byly vybudovány v 70. letech minulého století. Vedou mezi panelovými domy a částečně jsou bez chodníků. Projektová dokumentace by tak měla řešit opravu komunikace, vybudování a opravu chodníků, optimalizaci parkovacích míst, odvodnění, sadové úpravy, městský mobiliář, veřejné osvětlení a dopravní značení. Dokumentace bude respektovat výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli sídliště, sdělil Petera. V obou případech byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Ing. Hynka Seinera. Projektovou dokumentaci na opravu ulice Jurije Gagarina zpracuje za Kč včetně DPH, za stejnou cenu i dokumentaci na Generála Antonína Sochora. Během srpna byla vyměněna okna v pavilonu C v Nemocnici Nymburk s. r. o. Veřejnou zakázku vyhrála firma Matnex Plus s. r. o. z Hradce Králové s nabídkovou cenou ,50 Kč včetně DPH. V ceně zakázky je výměna 41 stávajících dřevěných oken za okna plastová. Součástí dodávky byla doprava, demontáže starých oken, montáže nových oken a vnitřních parapetů. Všechna nová okna mají vnitřní horizontální žaluzie a jsou opatřena sítí proti hmyzu. Provoz nemocnice nebyl omezen. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Kaziko a. s. z Prahy s cenou korun včetně DPH. V rozpočtu je pro letošní rok vyčleněna částka osm milionů korun. V letošním roce počítáme s profinancováním osmi milionů korun. Stavba by měla být kompletně dokončena a dofinancována na jaře 2014, řekl starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Předmětem zakázky je demolice nevyhovující sociální přístavby, která není původní a vznikla ve 2. polovině 20. století, a stavba nové s vestavěným výtahem. Podle Miloše Petery kapacita hygienických zařízení neodpovídá platným normám a předpisům. Tento nesoulad souvisí se stářím budovy, která je navíc památkově chráněná, se změnami v užívání budovy a měnícími se hygienickými podmínkami ve školních budovách. V době svého vzniku bylo gymnázium čistě chlapeckou školou, a nebyly zde proto projektovány dívčí toalety. Postupem času byl do dvora školy přistavěn malý přístavek, do něhož se umístily kabinky s WC pro dívky. Současné normy stanovující podmínky pro provoz školních budov, resp. normy platné již nejméně od roku 2005, kladou na sociální zázemí škol zcela jiné nároky, vysvětlil Petera. V rámci investiční akce bude vybudován dostatečný počet hygienických zařízení pro dívky. Dojde ke zvýšení počtu umyvadel a zřízení hygienických kabin a postaví se také toaleta pro hendikepované. Přístavba v sobě dále bude integrovat výtah, který bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech podlaží budovy. Pro hendikepované studenty a pedagogy bude vytvořen aktuality Po opravách nabídne gymnázium větší komfort Rada města Nymburk vybrala na svém červnovém zasedání zhotovitele zakázky přístavba a stavební úpravy budovy gymnázia. Pavilon C Gymnázium z ptačí perspektivy nový vstup z dvorní části přímo k nové nástupní stanici výtahu. Toho jsme docílili vložením mezipatra mezi podzemním podlažím a 1. nadzemním podlažím, sdělil Miloš Petera. Během léta proběhla v budově gymnázia oprava oken. V rámci zakázky bylo repasováno 26 oken na jižní straně budovy. rock for dogs pomohl i nymburským pejskům Benefiční festival Rock for Dogs se konal 28. června v kavárně U strejčka. Na festivalu vystoupily kapely Lipno a Jablkoň. Podle organizátorky akce Lucie Trejbalové se vybralo korun, které byly rozděleny mezi psí útulky v Poděbradech a v Lysé nad Labem a záchytné kotce v Nymburce. Nymburk získal korun, které budou použity k nákupu granulí, vodítek, obojků a náhubků pro psy. Děkujeme za pomoc! koncert pro obce postižené povodněmi V sobotu 27. července se na dvoře pivovaru uskutečnil benefiční koncert na podporu obcí postižených povodní. Koncert, jehož hlavní hvězdou byl Aleš Brichta, se bohužel protáhl do pozdních nočních hodin. Frontman kapely do Nymburka přijel až kolem jedenácté hodiny a vystoupení ukončil dlouho po půlnoci. Moc děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. Celkem se vybralo korun, které byly rozděleny mezi Budiměřice, Křinec, Netřebice a Vestec. Dále bych chtěl poděkovat festivalu Votvírák, který zaplatil hlavní hvězdu večera, za pomoc s organizací pak nymburskému pivovaru, městu Nymburk a sboru dobrovolných hasičů, řekl duchovní otec celé akce, policista František Kuneš. 2 3

3 Aktuality povodně V Nymburce se uskutečnila konference věnovaná červnovým povodním Ve středu 10. července 2013 se sešli starostové záplavami postižených obcí, vedení měst Nymburk a Poděbrady, zástupci Povodí Labe, ředitel Státního pozemkového úřadu Nymburk, zástupce Policie ČR a Ing. Tomáš Czernin. 4 Myslím si, že je třeba vyslat signál státním orgánům, jak postupovat, abychom povodním mohli předcházet. V horizontu příštích několika let by se mohla protipovodňová opatření realizovat. Musíme se však o to aktivně snažit, řekl na úvod konference starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Ing. Bohumil Pleskač z Povodí Labe pak popsal rozměr letošních povodní. Povodně zasáhly povodí Mrliny již poněkolikáté. Letošní však byly největší a nejhorší. Navíc měly specifický průběh. Souběh ze všech dílčích povodí přišel do nejproblematičtějšího úseku Mrliny od Křince po Nymburk. V současné době se snažíme vyhodnotit kulminační průtok, aby bylo možné stanovit rozsah opatření. V průběhu minulých let byly přehodnoceny průtokové křivky a původní průtok pro stoletou vodu vzrostl z 60 m 3 za vteřinu na 90 m 3 za vteřinu. Jak se průtok změní po letošních povodních, zatím netušíme. Každopádně je jisté, že opatření, která se začala chystat po povodni v roce 2003, budou muset být přehodnocena. Jednáme s Českým hydrometeorologickým ústavem a předpokládám, že do roka by mělo být vše zmapováno, prohlásil Bohumil Pleskač. Na konferenci se řešila také otázka vybudování suchého polderu Nepokoj, který by mohl obcím ohrožovaným velkou vodou značně pomoci. Podle Povodí Labe se s přípravou protipovodňových opatření začalo již v roce Dvě nádrže mají na průtoky zásadní vliv: Mlýnec na řece Mrlině pod prodej domu na BoleslaVSké třídě Záměr prodeje domu č. p. 416 na Boleslavské třídě schválilo Zastupitelstvo města Nymburk koncem roku V přízemí domu se nachází prodejna květin a vinotéka. V domě je dále sedm bytů 2+1 a jeden byt 1+1. Nemovitost včetně projektové dokumentace rekonstrukce byla prodána za korun. Jsem rád, že se prodej podařil. Podle mých informací chce nový majitel dům opravit a byty prodat či pronajímat, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. městská policie zřídila novou schránku důvěry Novou schránku důvěry občané naleznou v Habeši na křižovatce ulic Maršála Koněva a Kramolínova. Do schránek mohou občané házet podněty a připomínky a také nalezené předměty. V roce 2012 občané osobně přinesli na služebnu nebo odevzdali prostřednictvím schránek důvěry celkem 214 nálezů. Z toho se podařilo předat zpět majitelům 46 nálezů. Nejčastěji se jednalo o osobní doklady, peněženky a klíče. Nejvíce je využívána schránka důvěry u hlavního nádraží a na Náměstí Přemyslovců. Kopidlnem a polder Nepokoj na Štítarském potoce. Byl zpracován investiční záměr, ale kvůli majetkoprávním problémům nebyl projekt dokončen. Každopádně při letošních povodních by tyto nádrže asi příliš nepomohly. Oba poldery však rozhodně chceme v budoucnu řešit a připravovat, vysvětlil ředitel státního podniku Povodí Labe Ing. Pavel Řehák. Starostové postižených obcí se shodli, že se budou snažit o pozemkové úpravy v oblasti suchého polderu Nepokoj a jsou připraveni aktivně spolupracovat se Státním pozemkovým úřadem Nymburk. Koncem července obce dodaly požadavky k protipovodňovým opatřením. Ty jsme zpracovali a předali na kompetentní místa. Také jsme posoudili situaci na Bučickém rybníku. Pan Czernin podá zprávu o průběhu oprav protržené hráze na rybníku Komárov. Povodí zpracuje harmonogram úprav a také informaci, zda a v jakém rozsahu počítá s obnovou a čištěním melioračních zařízení. Předpokládám, že se v podobné sestavě sejdeme na podzim, shrnul starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Červnová povodeň objektivem Jiřího Tepera Město koupilo vysoušeče V nymburském správním obvodu obce s rozšířenou působností je celkem třicet devět obcí. Při červnových povodních byly nejhůře postiženy Budiměřice, Křinec, Netřebice a Rožďalovice. Z důvodů poměrně častých lokálních záplav jsme se rozhodli nakoupit deset vysoušečů, které budou v případě nutnosti občanům operativně k dispozici, a nebude tedy nutné čekat na přístroje distribuované ze státních hmotných rezerv. V současné době jsme podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR na nákup šesti vysokotlakých čističů WAP a dalších třiceti vysoušečů, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Distribuci vysoušečů bude zajišťovat výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Nymburk (tel , Text: M. Tomčíková, foto: M. Tomčíková a Z. Vocásek, J. Teper Foto: ŘVC ČR, text M. Tomčíková O přístaviště se bude starat nová obecně prospěšná společnost Zastupitelstvo města Nymburk rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti Vodní cesty na Labi. V roce 2012 bylo zastupitelstvem města schváleno Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť. Memorandum bylo uzavřeno mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a obcemi Nymburk, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady, Velký Osek a Neratovice. V tomto memorandu ŘVC deklarovalo, že do roku 2015 vybuduje na vlastní náklady síť veřejných přístavišť ve jmenovaných obcích. Obce se zavázaly vybudovat přístupové cesty k veřejným přístavištím a základní infrastrukturu. S budováním jednotlivých přístavišť by se mělo začít koncem roku Tyto snahy podporuje také Středočeský kraj. V období ekonomické krize je budování dopravní infastruktury jedním z předpokladů znovunastartování hospodářského rozvoje, vysvětlil starosta města Nymburk a statutární zástupce hejtma- Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby V divadle bude nová technologie scénického osvětlení Stávající technologie scénického osvětlení byla podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka zcela zastaralá. V rámci zakázky došlo k výměně veškerých rozvodů v prostoru jeviště, přiblížil Pavel Fojtík. Veřejnou zakázku vyhrála společnosti TS Technik s. r. o. z Újezdu u Brna s nabídkovou cenou korun včetně DPH. Zakázka byla realizována v srpnu. Další divadelní sezona se tak rozběhne s novým zařízením. Diváci asi rozdíl na první pohled nepoznají. Pro provozovatele divadla to však znamená snažší a komfortnější obsluhu scénického osvětlení, které už také bylo značně poruchové během představení se občas stávalo, že se některá světla vypnula. V neposlední řadě se touto investicí otevřela možnost rozšíření stávajícího osvětlení, což zatím z technických důvodů nebylo možné, dodal Fojtík. Město proto v současné době pracuje na doplnění scénického osvětlení a na výměně hlavního rozvaděče. Rádi bychom tyto zakázky připravili a realizovali do konce letošní roku. K jejich provedení nebude nutná odstávka divadla, informoval PhDr. Pavel Fojtík. Vizualizace nymburského přístaviště na a náměstek hejtmana pro oblast dopravy Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Systém přístavišť by měl fungovat na principu, který se osvědčil na Baťově kanálu. Tady provoz, rozvoj i propagaci zajišťuje společnost Baťův kanál, o. p. s. Tento model podporuje i vedení ŘVC. Na založení obecně prospěšné společnosti jsme se dohodli na setkání, které proběhlo 29. května 2013 v Nymburce. Jediná obecně prospěšná společnost by do budoucna měla sdružit všechny města, v nichž budou vybudována přístaviště. Zakladatelem společnosti je aktuality Město Nymburk a APL Asociace lodního průmyslu, což je neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství. APL je členem mezinárodní organizace ICOMIA (International Council of Marine Industry Association) a EBI (European Boating Industry), sdělil Miloš Petera. V průběhu září se uskuteční konference na Baťově kanálu. Zde by se měli sejít starostové měst, v nichž mají vzniknout přístaviště, a měl by být představen plán činnosti nové společnosti. Mateřská škola Sluníčko se zatepluje Po Čtyřlístku a Adélce se oprav dočká další mateřská škola. V rámci probíhající zakázky bude zateplen plášť a střechy budovy a vyměněna okna a dveře, sdělil místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Naturtep spol. s. r. o. s cenou 2,58 milionu korun včetně DPH. Město Nymburk na tuto zakázku získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Dotace by měla pokrýt až devadesát procent celkových způsobilých nákladů, doplnil Fojtík. Práce se rozběhly začátkem srpna, dílo by podle smlouvy mělo být dokončeno do 30. listopadu Město už v roce 2012 vyměnilo v budově šest oken, která byla v havarijním stavu. Rada města navíc schválila čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského, pod kterou mateřská škola patří, a to ve výši dvě stě tisíc korun. Tyto peníze budou použity na obnovu vnitřního vybavení budovy. Provoz školky bude po dobu trvání investiční akce přerušen. Děti budou dočasně přesunuty do družiny ZŠ Letců R. A. F. 5

4 Aktuality web Město spouští tři nové virtuální projekty Od září budou fungovat zbrusu nové webové stránky Turistického informačního centra, světlo světa spatřil web věnovaný Bohumilu Hrabalovi a památky se dočkaly QR kódů. V září se znovu spustí webové stránky infocentra, které z technických důvodů nebyly delší dobu v provozu. Společně s odborem informatiky jsme stránky vylepšili a zaktualizovali. Na v sekci Turistika najdete informace nejen o městě, jeho historii, památkách a zajímavostech, ale i o okolí Nymburka. Pro turisty je připraven přehled ubytování či restaurací, informace o cyklostezkách nebo tipy na výlety. Pro rodiče s dětmi jsme připravili přehled dětských hřišť, řekla Jana Štočková. Novinkou jsou odkazy s přesměrováním do mapy města. seriál o sociálních službách Dny sociálních služeb znovu i na radnici V Nymburce se uskuteční již třetí ročník oblíbené akce. Hrabal na webu Příští rok uběhne 100 let od narození spisovatele Bohumila Hrabala. Logo oslav už máme a od září budou plně funkční webové stránky věnované slavnému pábiteli, informoval PhDr. Pavel Fojtík. Na adre- Letošní dny proběhnou od 7. do 13. října v době konání celorepublikového Týdne sociálních služeb. Zájemcům se představí jednotliví poskytovatelé sociálních služeb z regionu. Občané budou moci, získat více informací o poskytovaných sociálních službách, vybrat si propagační materiály či zakoupit drobné předměty z chráněných dílen. Bližší program naleznete ve druhé polovině září na -nymburk.cz/komunitni-planovani/ nebo na vývěsních místech města Nymburk, řekl místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Celá akce, která probíhá pod záštitou města Nymburk, je hrazena z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPL ZZ v rámci nového projektu s názvem Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ se naleznete podrobný životopis, biografická data, seznam vyznamenání a poct i rubriku věnovanou knihám, které o Bohumilu Hrabalovi vyšly. Prostor je pochopitelně věnován i filmové a divadelní tvorbě inspirované Hrabalovým dílem a také organizacím, které jsou se slavným spisovatelem spjaté. V sekci zajímavosti naleznete i tipy na výlet. Budeme se snažit na web umisťovat aktuální informace a také všechny akce, které proběhnou v souvislosti s oslavami stého výročí spisovatelova narození. Na webu stále pracujeme. Chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci Janu Řehounkovi, který je autorem většiny textů, a Davidu Kynclovi, jenž web naprogramoval, doplnil Pavel Fojtík. Památky v mobilu Pokud budete chtít během procházky městem zjistit, jak se jmenuje některá památka nebo kdo a kdy ji postavil, nebudete se muset ptát kolemjdoucích, ale jednoduše se podíváte do mobilu. Veškeré informace zjistíte pomocí QR kódů. Na příslušných památkách a vytipovaných místech jsou totiž nově upevněny cedulky s kódem, který odkazuje na článek popisující konkrétní památku. Zatím se jedná o deset nejznámějších památek města. Ke čtení QR kódu potřebujete chytrý mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečkou kódů. O projektu budeme průběžně informovat na stránkách města. QR kód (anglicky QR Code) je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického Quick Response, tedy kód rychlé reakce. Handicap centrum Srdce z Poděbrad a jeho prezentace v loňském roce Text: M. Tomčíková, J. Štočková, Bc. Z. Hauerlandová, P. Hájková. Foto: M. Tomčíková a archiv PROVIZNÍ SYSTÉM 80/20 80 % PRO MAKLÉŘE 6 170x257mm_nymburskyzpravodaj_cervenec.indd 2 7 6/18/13 2:06 PM

5 e-aukce E-aukce v Nymburce ušetřete na výdajích za energie! Každá koruna se počítá. S tím se nedá než souhlasit. V posledních letech jsme si už pomalu zvykli na každoroční zvyšování cen za elektrickou energii a plyn. Město Nymburk se proto rozhodlo občanům poskytnout možnost zapojit se do elektronické aukce na dodavatele energií. Jako první v České republice přišlo s touto službou pro občany letos v lednu město Říčany. Lidé v podstatě nemají jinou možnost, jak výrazněji snížit ceny energií. Proto jsme se rozhodli elektronickou aukci zajistit. Vzhledem k budoucímu avizovanému zvyšování cen je nyní pro tyto aukce ideální doba, uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek. Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky, a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu, a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží. Síla každého klienta je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout, uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která bude aukci na dodavatele v Nymburce zajišťovat. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o balík domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Pro občany je tato služba úplně zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady od všech domácností. 3. krok: ecentre sdruží poptávku do e-aukční síně. 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účast v e-aukci. 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů, tím je zajištěna férová soutěž. 6. krok: Poskytovatel služby porovná vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. 7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn stoprocentní administrativní servis. I když v poslední době někteří dodavatelé nabízejí slevy až 11 procent, v našich aukcích se podařilo získat pro občany ceny za elektřinu a plyn v průměru o 30 procent nižší, vysvětlila Jolana Cibulcová, manažerka společnosti ecentre. Jak to dopadlo jinde? Například v Sadské dosáhla průměr- ná sleva na elektrickou energii 31,27 %. V Poděbradech 33,76 a v Kutné Hoře dokonce 35,87 procent. Průměrné úspory u zemního plynu byly v Sadské 28,14, v Poděbradech 31,98 a v Kutné Hoře 32,68 procent. Z těchto výsledků můžeme udělat jednoduchý příklad. Představte si, že rodina platí korun měsíčně za elektřinu, to je korun za rok. Za zemní plyn pak měsíčně zaplatí korun, což je ročně Kč. Tato rodina má možnost prostřednictvím elektronické aukce ušetřit až korun za elektřinu a korun ročně za zemní plyn. A to se už určitě vyplatí. Co budete potřebovat? Kopie smluv na elektřinu a zemní plyn, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek. Kopie ročních vyúčtování za elektřinu a zemní plyn. Podepsanou smlouvu mezi ecen- TRE a klientem. Termíny pro zařazení do e-aukce Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce zapojit, aby své podklady předali nejpozději do Poté bude probíhat kontrola podkladů a ecentre bude vyzývat občany k případnému doplnění potřebných dat tak, aby jejich domácnost mohla být do e-aukce zařazena. Orientační časový harmonogram Do odevzdávejte, prosím, své podklady. Do bude definitivně uzavřeno 1. kolo sběru dat podkladů od domácností města Nymburk. Koncem října se uskuteční e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Od budou na kontaktním místě pro občany připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. ecentre pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění od občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny a zemního plynu. Foto: archiv Odpovědi na nejčastěji kladené otázky Za změnu dodavatele klient nehradí žádný poplatek. Změnit dodavatele může každý. Při změně nemůže dojít k přerušení dodávek ani se nemění elektroměr/plynoměr. Jsou jiní dodavatelé silové elektřiny solidní? Mohu se na ně spolehnout? Přestože se pohybujeme na liberalizovaném trhu s elektrickou energií, obchodovat se silovou energií mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria. Jsou dobře známí a je možné se na ně spolehnout. Dokáže vaše společnost nabídnout nižší cenu na celé období 12 měsíců, když by e-aukce probíhala např. v listopadu, ale dodávka energie pro společnost by začala až březnu následujícího roku? Ve specifikaci poptávky pro elektronickou aukci je možné požadovat zahájení dodávky vítězným obchodníkem od zvoleného data, samozřejmě při respektování nutnosti ukončení současného smluvního vztahu na dodávky k tomuto datu. Delší časový úsek mezi konáním e-aukce a vlastním zahájením dodávky však může (ale nemusí) mít za následek uplatnění určitého rizikového koeficientu k nabídkové ceně (uvedený časový úsek listopad až březen však zřejmě žádný vliv na cenu mít nebude). Výrazný vliv na cenu však má doba závazné platnosti vítězné ceny. To znamená, za jak dlouho po ukončení e-aukce dojde k uzavření dodavatelské smlouvy s vítěznou cenou mezi klientem a vítězným dodavatelem (požadovanou dobu závazné platnosti si zvolí klient jako jednu z podmínek do specifikace e-aukce). Může se stát, že zůstaneme bez proudu nebo plynu? Ano v důsledku poruchy nebo havárie distribuční nebo přenosové soustavy. V žádném případě to nemá souvislost s tím, kdo nám prodává elektřinu nebo plyn. Kdo nám garantuje kvalitu dodávek proudu? Standardy kvality dodávek elektřiny jsou dány Vyhláškou 540/2005 Sb. Jedná se především o případné problémy provozovatele distribuční sítě. Už se někdy stalo, že se v e-aukci neušetřilo? V e-aukci je vždy dosaženo nejlepší ceny na trhu v ČR v daném okamžiku. Vyplatí se soutěžit na delší dobu, třeba na 4 roky? Při rozkolísaném cenovém vývoji uplatňují obchodníci s energiemi ve svých nabídkových cenách tzv. rizikový koeficient v závislosti na délce období požadované dodávky. Doporučuje se proto volit období požadované dodávky kratší obvykle 1 rok. Jak je ošetřeno, že za elektřinu sice ušetřím, ale dodavatel mi nenaúčtuje skryté poplatky? Již ve specifikaci zadání e-aukce a v pozvánce obchodníkům do aukce je uvedeno, že svou účastí současně deklarují neuplatnění žádných skrytých poplatků v souvislosti se změnou dodavatele. Všechny neregulované platby jsou obsaženy v nabídkové ceně. Informační den pro občany: Ve středu 11. září 2013 od 18 hodin proběhne v Obecním domě informační setkání pro občany (Bedřicha Smetany 55, Nymburk) Způsob předání podkladů: Osobně na kontaktním místě (kopie dokumentu v tištěné podobě) Kontaktní místo: Vstupní hala radnice města Nymburk od 2. do Pondělí a středy hod., čtvrtky hod. Kontaktní osoba ecentre: Jolana Cibulcová, tel , Ladislav Zíta, tel , Kontaktní osoba za městský úřad: Markéta Tomčíková, tel: , , Co mám dělat, když nemůžu najít smlouvu se stávajícím dodavatelem? Požádejte současného dodavatele (jehož faktury hradíte) o vyhotovení kopie smlouvy. Dojde změnou dodavatele k demontáži plynoměru? V souvislosti s případnou změnou obchodníka se zemním plynem nedochází k demontáži plynoměru. Plynoměry jsou majetkem provozovatele distribuční sítě, což je vždy jiný právní subjekt než obchodník. Jak se vypočítá úspora odběr v letošním roce přece bude jiný než v předchozím? Výpočet úspor předpokládá stejný odběr jako v minulém období. Pokud je odběrateli známo, že se bude v následujícím období odběr výrazně lišit, musí tento předpoklad při poskytování podkladů sdělit. Můj stávající dodavatel plynu mi dává takové podmínky, které mi jiný dodavatel není schopen zajistit. Má pravdu? Každý obchodník tvrdí, že prodává to nejlepší na trhu! Nezbývá, než si to ověřit v situaci, kdy licencovaní obchodníci při stejných, vámi naformulovaných soutěžních podmínkách v on-line elektronické aukci nabídnou nejnižší konečnou cenu. Nikdo z obchodníků neví, kolik má v e-aukci konkurentů ani kdo z nich uvedl aktuální nejnižší nabídku. Klient akceptoval nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele. Má to vliv na vypovězení smlouvy u stávajícího dodavatele? Množí se případy, kdy klienti opomenout fakt, že akceptovali nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele a následně tímto jednáním provedli změnu smlouvy odesláním zaslaného dopisu s nabídkou. Tento stav může zkomplikovat vypovězení stávající smlouvy. Doba dodávky stávajícího dodavatele se prodlužuje od termínu zahájení dodávek dle dodatku smlouvy, a nikoliv od data uzavření původní smlouvy. U smluv na dodávku elektřiny a zemního plynu uzavřených po , prosím uvádějte i termín zahájení dodávek. 8 9

6 Sadová Na Pøíkopì PLAVEME SE ZPŠ V ZÁŘÍ, ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI ZDARMA pro pojištěnce ZPŠ i pro všechny nové pojištěnce, kteří se k ZPŠ zaregistrují. Každou neděli od do od 8:00 do 9:00 h, každou sobotu od do od 18:00 do 19:00 h v plaveckém bazénu v Mladé Boleslavi. Při vstupu do bazénu je nutné se prokázat platným průkazem pojištěnce ZPŠ (tzv. EHIC). V případně nových pojištěnců kartičkou nového pojištěnce ZPŠ, kterou obdržíte při registraci na ZPŠ. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013 Přijďte si zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky! Staré děkanství a Kaplanka Budova Starého děkanství přistavěna ke Kaplance. Kaplanka je jedna z dochovaných hradebních věží. Hálkovo divadlo Moderní budova postavená v letech v kubistickém stylu. kino sokol Prohlídka promítací kabiny. Výstava historických filmových plakátů. kostel sv. jiljí Komentované prohlídky gotického chrámu ze 13. století. kaple sv. jana nepomuckého Dochovaný presbytář bývalého konventního kostela Panny Marie Růžencové, který byl součástí dominikánského kláštera. pravěká mohyla Skříňový mohylový hrob z pozdní doby kamenné. kultura V sobotu 14. září hodin mlýn bašta Prohlídka barokně-klasicistní vily z roku 1783, ve které v 19. století mimo jiné pobývali a tvořili členové známé malířské rodiny Mánesů. Hydroelektrárna Nymburk Komentované prohlídky elektrárny začínají ve 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, a v hod. Počet míst na prohlídky hydroelektrárny omezen! Rezervace na u nebo tel. č Místa si je možné rezervovat od 2. do 10. září 2013! Nymburk z výšky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Výšková budova Střední odborné školy a Středního odborného učiliště nabízí nádherný výhled na město Nymburk. gymnázium nymburk Výhled na město z věže nymburského gymnázia. vystřihněte si mapku a užijte si den plný historie! MONTÁŽ VODA TOPENÍ PLYN MĚŘENÍ REGULACE SERVIS A REVIZE PLYNOVÝCH KOTLŮ mobil: Mapa: Tomáš Kukal DRAHELICE Široká Brigádnická Rùžová Šeøíková Potoèní Zbožská 10 Topolová Za Dráhou Máchova U Skály Máchova Jièínská Kostomlátecká Jièínská Tylova Purkyòova Purkyòova Vorlíèkova Purkyòova 28. øíjna K Náplavce Zbožská Nerudova Tylova Velké valy U Hulièkù Komenského Malé valy Drahelická Pøíèná Boleslavská tøída Velké valy Malé valy Hradební Husova 2. kvìtna 9 Hálkova Hálkova Husova Komenského Bedøicha Smetany 8 Elišèina tøída 7 Park v Kolonii 28. øíjna Havlíèkova Velké valy Malé valy Dlouhá tøída U Staré sladovny Vodárenská 1 2 Soudní Resslova Resslova Malé valy Jízdecká Kostelní Dláždìná Na Pøístavì Resslova Palackého tø. Na Fortnì Školní V Kolonii Velké valy 3 Palackého tøída 4 5 Na Pøístavì Masarykova U Katovny Na Rejdišti U Nádraží Masarykova Podìbradská 1 Støední odborné uèilištì 2 Gymnázium 3 Pravìká mohyla 4 Chrám sv. Jiljí 5 Staré dìkanství a Kaplanka 6 Hydroelektrárna 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého 8 Hálkovo divadlo 9 Kino Sokol 10 Mlýn Bašta Boženy Nìmcové Raisova Kramolínova Kramolínova Hrachovinova 6 Raisova Petra Bezruèe U Cukrovaru U Cukrovaru U Cukrovaru Èernohorského Nad Elektrárnou U Vleèky Pod Eliškou Pod Mlýnem 10 Tyršova Na Parkánì 11

7 granty Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku Rada města schválila poskytnutí grantů v oblasti kultury, sportu a společenského života a také v sociální oblasti. Granty v oblasti kultury, sportu a společenského života Výlet s tajenkou, Velká dobrodružství, s. r. o Kč. Večery v klubu, David Šitavanc, Kč. Večerníčkový pohádkový les, Velká dobrodružství, s. r. o., Kč. Adventní koncert, Římskokatolická farnost Nymburk, Kč. Binič Fest IX., Jan Procházka, Kč. Poletíme? na Cejpovně, Petr Procházka, Kč. Letní dětský tábor, Sbor dobrovolných hasičů Nymburk, Kč. Vývoj půdorysu města Nymburka, Jan Ritter, Kč. Labská stezka bez bariér, Labská stezka o. s., Kč. Letní tábor s keramikou, Dům dětí a mládeže, Kč. LDT 2013, Klub mladých při OV KSČM Nymburk, Kč. Tenisový dětský den, Miloslav Špaček, Kč. Vánoční turnaj mladších žáků v ledním hokeji, Pavel Papoušek, Kč. Workshop pro žáky capoeiry Ginga Mundo a veřejnost, Capoeira Ginga Mundo, ČR Kč. Mladí hasiči na Nymbursku, Okresní sdružení hasičů Nymburk, Kč. Tenisové turnaje mládeže, Miloslav Špaček, Kč. Letní krasobruslařské soustředění 2013, Krasobruslařský klub Nymburk, Kč. Letní soustředění plaveckého oddílu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Sportovní soustředění AFK Nymburk, AFK NYMBURK, Kč. Podzimní polabský pře- Celkem bylo přijato padesát žádostí v oblasti kultury a sportu a osm žádostí v sociální oblasti. Na podporu kulturních a sportovních akcí bylo pro druhé kolo k dispozici 750 tisíc korun. V kulturní oblasti byly podány žádosti v celkové výši 1,3 milionu korun. Grantová komise nakonec rozdělila příspěvky ve výši korun. Na sport putuje korun, do kultury korun, zbytek peněz získali například pořadatelé dětských táborů, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Schválené akce musí proběhnout do 31. prosince V sociální oblasti bylo ve druhém grantovém kole rozděleno korun. Z osmi přijatých žádostí byly tři vyřazeny. bor v karate 2013, PROSport 011, Kč. 2. ročník turnaje žáků ve stolním tenisu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Na prázdniny na kolech, TJ Sokol Drahelice, oddíl ASPV Kč. I. ročník distančního závodu, TJ Lokomotiva Nymburk o. s., Kč. Mikulášské závody prosinec, SKP Nymburk o. s., Kč. Přebory atletické přípravky ve všestrannosti, SKP Nymburk o. s., Kč. Objemové soustředění plavců před MR ČR září 2013, SKP Nymburk o. s., Kč. Prázdninové soustředění starších žáků, SKP Nymburk o. s., Kč. Prázdninové soustředění mladších žáků, Sport SKP Nymburk o. s., Kč. O nejlepšího atleta Nymburka, SKP Nymburk o. s., Kč. O nejrychlejšího Nymburáka prosincový závod pro mládež, SKP Nymburk o. s., Kč. Sportovní den pro všechny generace Pohyb je život, SKP Nymburk o. s., Kč. Nymburský turnaj 3. tříd v minihokeji, Roman Musil, Kč. Vánoční turnaj mládeže, Centrum sportu, Kč. Polabský volejbalový pohár 3. ročník, Centrum sportu, Kč. Letní soustředění žákovského týmu hokejistů TJ Stadion Nymburk, Mezi akce, které byly v letošním roce podpořeny grantem, patřil i Nymburský půlmaraton Pavel Papoušek, Kč. Polabský Pavouk 2013, HO TJ Sokol Nymburk, Kč. NBK Streetball Tournament, Ing. Pavel Hauerland, Kč. Festival minivolejbalu listopad, Centrum sportu, Kč. Účast člena TJ Sokol Nymburk Karla Ruso na soutěžích ME a MS v silovém trojboji, TJ Sokol Nymburk, Kč. Nohejbalový turnaj legend, Karel Horáček, Kč. MS Killeen/Texas, TJ Sokol Nymburk, Kč. Jezdecké závody v parkurovém skákání, Jezdecký klub Komárno Nymburk, Kč. MS Killeen/Texas, TJ Sokol Nymburk, Kč. Granty v sociální oblasti Sociální služby, HCS Poděbrady, o. p. s., Kč. Podpora pečujících rodin, CSZS Poděbrady o. p. s., Kč. Podpora tréninkové kavárny Strejda Burger, Fokus Mladá Boleslav, Kč. Služby NZDM Nymburk, Semiramis, o. s., Kč. Sportovně sociální činnost, AFK Nymburk, Kč. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 9/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem : Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník : Vzdělávací institut Středočeského kraje za podpory Středočeského kraje a města Nymburk, pod záštitou hejtmana MVDr. Josefa Řiháka a starosty města Ing. Miloše Petery otevírá v roce 2013 AKADEMII TŘETÍHO VĚKU A3V Studijní program HISTORIE A KULTURA Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let 1. semestr: září prosinec semestr: únor červen 2014 Slavnostní ukončení studia: červen 2014 Poplatek: 700 Kč za 1 semestr Občané města Nymburk budou při studiu podpořeni příspěvkem města Nymburk. Studium bude realizováno ve studijním středisku A3V VISK: Nymburk, učebna VISK, V Kolonii 1804 (8. patro budovy SOŠ a SOU) Obsah studia: Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Zařazen bude i blok regionálních dějin. vzdělávání Předměty: Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny. Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o rozsahu 5 hodin. Rozsah studia je ve dvou semestrech 8 studijních dnů, každý semestr bude ukončen závěrečným hodnotícím setkáním. Přihlášky ke studiu přijímáme do Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže: Přihláška AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU A3V VISK 2013 Studium bude realizováno ve středisku Nymburk Jméno a příjmení, titul: Datum a místo narození: Kontaktní adresa: Kontaktní telefon: Kontaktní Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, V Kolonii 1804, Nymburk, přihlášku s nadepsanou adresou můžete vhodit i do naší schránky umístěné na recepci u vchodu do budovy SOŠ a SOU. Bližší informace Simona Vaníčková, tel , Jiřina Kelymanová, , 12 13

8 Jak se vydařil loňský školní rok a co nového je připraveno pro rok následující nám řekla její ředitelka, Mgr. Kateřina Bínová. jich tedy nesejde více než 6 v jedné skupině. Přístup je tak velmi individuální a výuka efektivnější. Jazyková škola Lingua Effect se ale nevěnuje pouze veřejnostním kurzům pro dospělé a děti, ale také připravuje firemní výuku na míru. Ano, o zpracování firemních kurzů je velký zájem a jsou pojímány trochu jiným způsobem. Vytváříme je přímo na míru, realizujeme intenzivní školení, výjezdové jazykové kurzy, tematické semináře, ale i pravidelné kurzy flexibilně uskutečňované ve firmách nebo po telefonu či skypu. Absolutní novinkou, kterou vaše jazyková škola zavedla, je osobní jazykový koučink. Co si pod tím máme představit? Je to věc, kterou jsme zavedli jako reakci na poptávku našich studentů. Jde o variantu individuálního kurzu, váš lektor není ale pouze přítomen na lekcích, které s ním absolvujete, ale v podstatě je vaším osobním Jazyková škola Lingua Effect funguje již pátým rokem, ale v Nymburce se první kurzy otevřely teprve v loňském září. Nevěděli jsme, jaký bude o kurzy zájem, předpokládali jsme, že se na začátku otevře maximálně 10 kurzů. Příjemně nás tedy překvapilo, že se podařilo otevřít a s úspěchem realizovat téměř 35 jazykových kurzů. Byly mezi nimi nejen klasické semestrální kurzy, ale i velmi oblíbené tříměsíční intenzivní nebo individuální uzavřené. Účastníci kurzu si velmi pochvalovali, že omezujeme maximální počet osob ve skupinách a nikdy se jazykovým trenérem. V první řadě s vámi provede úvodní pohovor, podle kterého zjistí vaši výchozí úroveň, vaše možnosti (typologie učení, mechanická či logická paměť, atd.), navrhne vám konkrétní časový plán kurzu, připraví materiály a sestaví jakýsi manuál, ve kterém najdete přesné pokyny rozvržené na každý týden. Dále je vám k dispozici při přítomnostních lekcích nebo kdykoli ke konzultaci na telefonu. Výsledkem je, že to, co se naučíte ve skupinovém kurzu za 4 roky, zvládnete tímto způsobem za 1 rok. I když je jazykový koučink dražší záležitostí, nakonec ušetříte čas i peníze. Na co se u vás můžeme těšit v novém školním roce? Otevíráme novou samostatnou sekci jazykové školy MICKEYHO ŠKOLA, která bude zaměřena pouze na dětské kurzy s nově vytvořenou metodikou a otevřeným přístupem k dětské výuce jazyků. Také rozšiřujeme prostory školy, abychom mohli uspokojit více zájemců. Budeme se těšit i na vás! JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT EFEKTIVNÍ VÝUKA JAZYKŮ V MALÝCH SKUPINÁCH 4 AŽ 6 OSOB Jak šel čas Nymburkem Bourání v Palackého třídě Pohled z roku 2013 Foto a text: Jan Řehounek a jeho archiv Jazyková škola Lingua Effect zahájila v loňském školním roce svou činnost na nymbursku historie Peter Kováč při mši Je to právě čtvrt století, co část Palackého třídy mezi Grandhotelem Praha (dnes Grand Hotel) a ulicí Na Příkopě ztratila svůj archaický ráz, který měl neopakovatelné kouzlo starých časů. Pamětníci si určitě vzpomenou na rohové řeznictví s nápisy na zdi: Výsek všech druhů masa prodej moravských uzenin, kterému, ač patřilo pod socialistický obchod Pramen, místní stále říkali U Krubertů. V dalším domku měl provaznický obchůdek pan Štastný prodával rovněž rybářské potřeby a akvarijní rybičky, v domku s půlkulatým štítem s namalovaným střeleckým terčem bývalo puškařství pana Kopřivy, později prodejna Domácí dílna. Vedle pak stál dům s vysokým štítem zdobený krásnými sgrafity, v posledních letech překrytými nevzhledným březolitem. Do malých domků vjely v roce 1988 buldozery na dlouhou dobu tu zůstal nezastavěný prostor, na němž se prováděly archeologické výzkumy. Později tu vyrostly nové domy, jako první Fotomarket, pak dům JUDr. Vančury, nedávno rohový bytový dům s obchody v přízemí. Jedna parcela zůstává stále prázdná. angličtina francouzština němčina ruština italština španělština-čeština Jazyková škola Lingua Effect Nymburk nabízí: Mickeyho škola nabízí: Semestrální kurzy Konverzační kurzy pro děti od 9 let Tříměsíční intenzivní kurzy Přípravné kurzy k maturitě Firemní výuka Kurzy v mateřských školách Kurzy na míru Jazykový koučink Kontakt: telefon: Výuku zahajujeme 23. září

9 kultura a sport KŘEHKÁ KRÁSA ELEGANCE A FUNKČNOST. OBALOVÉ SKLO 19. A 20. STOLETí Vlastivědné muzeum Nymburk, denně mimo pondělí od 9 do 17 hod. Výstava představí nejrůznější průmyslové i domácí způsoby využití skla, některé jejich producenty i regionální firmy, jež sklo jako obal používaly. Návštěvníci se seznámí s obaly pro ukládání potravin, nápojů, kosmetiky, léků, esencí a řady dalších produktů. Budou moci obdivovat jejich tvarovou rozličnost, eleganci a ladnost taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje Rail Band petra börnerová trio Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 80 Kč. Folk-roots-blues steel heaven & DKV Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné dobrovolné. Powermetal a trashmetal lodě na labi Na břehu Labe u Šafaříkova mlýna (u železobetonového mostu) od 9.30 do 18 hodin. Ukázky lodí, plavby lodi Král Jiří, létající vodní muž. Plavby lodi Král Jiří: Poděbrady Nymburk, Nymburk Poděbrady, Nymburk Poděbrady, a Okružní plavby v Poděbradech. Pořádá Zlatý pruh Polabí burčákobraní Od 13 hodin v restauraci Panorama, vstupné 200 Kč, rezervace nutná. V ceně vstupného je neomezená konzumace burčáku, abstinenti a řidiči si mohou dát hroznovou šťávu, rezervace na tel Loučení s prázdninami u Kotherů Ve 14 hodin ve Dřeváku. Vyhodnocení červencové výtvarné soutěže Malujeme U Kotherů, předání diplomů a cen vítězům. Pořádá DDM Nymburk a restaurace U Kotherů (Dřevák) sportovní karate, sebeobrana nábor Nábor nových členů každé úterý a čtvrtek od hod. v Sokolovně Nymburk. Více na foggy irish night shannon V kavárně U Strejčka, vstupné bez kostýmu 150 Kč, Dress Code 80 Kč. Traditional Irish Band dny evropského dědictví Podrobné info na str Dragon fest 2013 Od 9.30 hodin Na Přístavě. 9. ročník tradičních závodů pro fun posádky. Po skončení závodů následuje tradiční dragon párty od 20 hodin hraje skupina Kabát revival, vstup volný Burza oblečení Mateřské centrum Svítání pořádá Podzimní burzu dětského, těhotenského oblečení, kočárů a sportovních potřeb. 16. a příjem oblečení, prodej oblečení, 19. a třídění, 23. a výdej peněz a oblečení atmosphere & cupcake collective Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč (kavárna v Kostelní ulici 41, Nymburk) Burza kočárů 23. a příjem kočárů a sportovních potřeb, prodej, 26. a výdej peněz a věcí. Více na plakátech před konáním burzy adriano trindade & los quemados Od 21 hod. v kavárně U Strejčka, vstupné 50 Kč sonuz V kavárně U Strejčka, vstupné volné. Depp, Minimal, Electro house from Portugal. zprávičky z ticu Letos nově! Novinkou letošní turistické sezony je změna ve zpřístupnění kostela sv. Jiljí. Kromě hlavního vchodu se otevírají i vnitřní prosklené dveře, které umožňují přistoupit k železné mříži a nahlédnout do krásného interiéru kostela s barokním oltářem a vysokými gotickými klenbami. Chrám boží je během sezony otevřen denně od 9 do 17 hodin. Kalendář I v letošním roce jsme zapátrali po historických fotografiích a vydali jsme kalendáře pro rok 2014, a to jak velký nástěnný, tak i klasický stolní. Koupit si je můžete již během nymburského posvícení ve stánku města a poté v infocentru na Náměstí Přemyslovců. Nástěnný kalendář bude stát 100 Kč, stolní kolem 60 Kč. fotbal Krajský fotbalový přebor SK Polaban Nymburk Český lev Union Beroun Neděle 8. září od 17 hod., Veslák SK Polaban Nymburk SK AFK Sokol Semice Neděle 22. září od hod., Veslák SK Polaban Nymburk TJ Tatran RAKO Rakovník Neděle 29. září od hod., Veslák Foto: archiv TIC a Polabské muzeum městská knihovna ze šuplíku Kresby a akvarely Ilony Bochníčkové Slavnostní zakončení výstavy proběhne v 16 hod Mezigenerační vztahy Přednáška z cyklu Akademie třetího věku o vztazích mezi rodiči, prarodiči a dětmi. Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský a rodinný poradce a supervizor let Bible kralické Od 17 hod. Přednáška navazuje na oslavu 400. výročí posledního vydání Bible kralické, která proběhne na Náměstí Přemyslovců od 14 do hod. Cílem oslav je znovu národu připomenout duchovní a historický odkaz Bible. Přednáší David Loula, kazatel sboru Křesťanské společenství Žďár nad Sázavou a vedoucí sdružení České studny. Záštitu převzal starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Akademie třetího věku nejen pro seniory Cyklus přednášek zaměřený na psychologii a historii našeho regionu. Pět přednášek se uskuteční v prostorách knihovny od září do prosince zpravidla každou druhou středu v měsíci, cca 120 min. Přihlášky můžete podávat osobně, telefonicky, em nebo na první přednášce v knihovně. Začátek přednášek vždy od 15 hod. Cena cyklu 150 Kč. Jednotlivě 40 Kč. Další program akademie: Komunikace mezi manžely a partnery Psychologie partnerství a manželství. Přednáší Mgr. Zora Urbánková Procházka za sochami Proměny českého moderního sochařství. Přednáší Mgr. Jan Červinka Z historie našeho regionu Přednáší Jan Řehounek, autor řady knih o dějinách a osobnostech města a regionu Židé v Nymburce Přednáška o historii židů v Polabí do II. světové války. Židovské památky v regionu. Přednáší Mgr. Blanka Rozkošná. Bližší informace najdete na internetových stránkách V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: -nbk.cz nebo na telefonním čísle: V září MÁME PRO VÁS OTEVŘENO TAKÉ V SOBOTU 7. září OD 9 DO 11 HOD. klub důchodců DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI TROCHU SI PROCVIČÍME PAMĚŤ DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI ZPÍVÁME A TANČÍME PŘI HARMONICE ZÁJEZD NA ZÁMEK KŘINEC dny evropského dědictví DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI CO NÁS ZAJÍMALO (pokračování) ZÁJEZD DO POLSKA A DO NÁCHODA Zájezd byl odložen kvůli horkému počasí DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI LÉKY A DALŠÍ OTÁZKY KOLEM ZDRAVÍ DECHOVÉ CVIČENÍ NA ŽIDLI Změny programu pouze na vývěsce za oknem klubu důchodců. Ve druhé polovině roku budeme opět nabízet zajímavé výlety, akce a přednášky. Přednášky vždy od 13 hodin. kultura a sport Městské kulturní středisko Výstava Miroslava Břeského: Čechy, země ostrovů Unikátní výstava leteckých fotografií ve spolupráci s pilotem Zbyňkem Adamem z nymburského letiště. Kaple sv. Jana Nepomuckého ve všední dny od 10 do16 hodin, vstupné 20 Kč Hýbeme se po prázdninách aneb sobota pro ženy Cvičení, kosmetika, pedikúra, masáže, kadeřnice, přednášky, možnost nákupu se slevou. Obecní dům od 9 do 15 hodin, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. Cena v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč La ALMA & O LÁSCE CTI A KURÁŽI Koncert Lucie Šoralové. Kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hodin. Cena 60 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. Připravujeme na říjen: Koncert skupiny ERUPCE Obecní dům od 19 hodin, cena 60 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, Infocentrum Koncert v rámci festivalu B. M.Černohorského Smíšený pěvecký sbor sv. Cecilie z Poděbrad. Kaple sv. Jana Nepomuckého od 18 hodin. Cena 30 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům, TIC. volejbal VOLEJBALOvá SEZoNA V NYMBURCE ZAČÍNÁ Mužský prvoligový volejbal v Nymburce začíná svou druhou sezonu. Po loňském úspěšném vystoupení v 1. lize a letní pauze se začíná nanovo. Tým se postupně formuje, začíná se trénovat, a hlavně od září tým absolvuje řadu přípravných turnajů. Jedním z již tradičních turnajů je POLABSKÝ POHÁR. Turnaj se bude hrát v Nymburce v hale ZŠ Komenského v sobotu a zúčastní se ho dva extraligové týmy VK Karbo Benátky n/jiz. a ČZU Praha A a dále dva prvoligové týmy, domácí Volleyball Nymburk a ČZU Praha B. Program turnaje: hod. ČZU Praha A Volleyball Nymburk hod. Benátky n/jiz. ČZU Prah B hod. o 3. místo hod. FINÁLE Přijďte se podívat na kvalitní volejbal a také na to, jak se domácí tým obměnil. Komentář Jirka Urbánek. ÚVODNÍ UTKÁNÍ 1. LIGY V EXTRALIGOVÉM BALENÍ V pátek 4. října se těšte na volejbalový bonbónek. První utkání 1. ligy bude přímo extraligové, jelikož oba soupeři, tj. domácí Volleyball Nymburk (za který nastoupí VK Benátky n/jiz.) a Volejbal Brno nastoupí v extraligových kádrech. Přijďte zafandit domácím, protože klub VK Benátky je nyní přímo svázán s nymburským volejbalem (Volleyball Nymburk je de facto béčkem pro extraligový tým Benátek). Určitě to bude skvělý svátek nymburského volejbalu! Jindřich Licek 16 17

10 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky kultura Program kina WOLVERINE T 12 elysium T a v 19 hod., 126 min., 110 Kč Akční americký film Hugh Jackman se tentokrát podívá do Japonska a střetne se se svou největší Nemesis. Režie J. Mangold 9. a v 19 hod., 109 min., 130 Kč Americké akční sci-fi V roce 2159 žijí bohatí na kosmické stanici. Zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, jbos T který se rozhodne přinést rovnost mezi 4. a v 19 hod., 122 min., 100 Kč dva rozdělené světy Hrají: M. Da- Americké životopisné drama mon, J. Foster. Režie N. Blomkamp Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti POT A KREV T a v 19 hod., 129 min., 110 Kč Apple, ožívá na filmovém plátně. Hrají: Americká akční krimikomedie A. Kutcher, A. O'Reilly, J. Gad. Mark Wahlberg a Dwayne Johnson se Režie J. Michael Stern ve filmu Michela Baye pokusí dostat ke LETADLA štěstí zkratkou, bude je to ale stát nejen 6. a v 17 hod., 92 min., 110 Kč pot a krev, ale i slzy. Americký animovaný film LIDSKÝ ROZMĚR (art kino) Práškovací letoun s velkým srdcem v 19 hod., 82 min., 80 Kč a rychlými křídly sní o tom, že se zúčastní leteckého závodu. Bohužel má ale Jan Gehl navrhuje řešení, která vracejí Dánský dokumentární film strach z výšek Režie K. Hall lidský rozměr tam, kde ho odstranily magistrály a mrakodrapy. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 10 do 16. hod., vstup zdarma JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 14. a od 17 hod., 96 min., 100 Kč Španělský animovaný film Pohádka o chlapci Justinovi, který sní, jak se stát chrabrým rytířem, a krokodýlovi, ZUZANA MICHNOVÁ JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT v 19 hod., 94 min., 90 Kč Český dokumentární hudební film Film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Režie J. Němcová Program divadla Večery v klubu v hod., 120 Kč Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem. Malá scéna. KREJČÍK HONZA v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední představení pro školky a školy. U dopoledních představení pro školy a školky není možný předprodej vstupenek. Vždy se raději předem telefonicky informujte o obsazenosti. Vstupenky se v den konání představení prodávají pouze na pokladně divadla. Vstupenka co chtěl být drakem. Režie M. Sicilia COLETTE a v 19 hod., 126 min., 110 Kč Drama ČR/Nizozemí/SR Jiří Mádl a Clémence Thioly v křehkém příběhu lásky podle novely Arnošta Lustiga. Režie M. Cieslar NEJVYŠŠÍ NABÍDKA T a v 19 hod., 124 min., 110 Kč Italské romantické drama Život znalce umění Geoffreyho Rushe není na konkrétní místo, ale po domluvě s uvaděčkou budete usazeni. Pašáci & Hadi v hod., 120 Kč DS JeLiTa uvádí divadelní hru na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka. DIVADELNÍ ŠKOLIČKA Divadlo Nymburk nabízí pro vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku, který je zaměřen na umělecký projev (monology, dialogy, běží zcela bez emocí a překvapení. Vše se však změní, když do jeho života vstoupí tajemná dívka. Režie G. Tornatore POZICE DÍTĚTE T v 19 hod., 83 min., 90 Kč Rumunské drama (art kino) Vítězný snímek letošního Berlinale vypráví o patologické lásce stárnoucí ženy ke svému dítěti. Režie C. P. Netzer SPRINGSTEEN & I (projekt živě) v 19 hod., 85 min., 150 Kč Americký hudební dokument Jeho hudba ovlivnila generace na kontě má více než 120 milionů alb prodaných na celém světě a bezpočet ocenění včetně ohromujících dvaceti cen Grammy. Režie B. Walsh DIANA T 23. a v 19 hod., 110 min., 110 Kč Životopisný film VB/USA/Švédsko Legenda je vždy jen část pravdy. Poslední roky života princezny z Walesu. Hrají: N. Watts, N. Andrews, D. Hodge. Režie O. Hirschbiegel RIDDICK T 25. a v 19 hod., 124 min., 100 Kč Americké akční sci-fi Vin Diesel jako Riddick opět bojuje o přežití. Režie D. Twohy JAKO NIKDY 27. a v 19 hod., 93 min., 110 Kč České drama Jiří Schmitzer, Petra Špalková a Taťjana Medvecká vedou marný boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně i mezi sebou. Režie Z. Tyc ONE DIRECTION: THIS IS US v 19 hod., 95 min., 140 Kč Britský hudební film (hudební září) Strhující záběry na koncertní pódia, ale i komorní pohled do zákulisí života chlapecké kapely. Režie M. Spurlock divadelní techniky) a zpěv. Kroužek je pořádán od září 2013 vždy jednou týdně v pondělí od 15 do 17 hodin pod vedením Petra Pištěka. Zápis probíhá každé pondělí od 9. září Veškeré informace v kanceláři divadla. Prodej abonmá 2013/2014 na pokladně divadla do 13. září Od bude zahájen prodej vstupenek na představení HRÁČI, které bude uvedeno ! Abonentní program je volně k dostání na pokladně divadla nebo v Turistickém informačním centru a také na T T Holandský nábytek Chcete ozvláštnit svůj interiér? Nabízíme sortiment v antique stylu. Líbí se vám starožitnosti, ale obchody v centru jsou příliš drahé? Naše ceny jsou mnohem příznivější a lépe odpovídají hodnotě zboží. Nabízíme holandský nábytek a bytové doplňky, sortiment je obohacen o prodej second handu pro dospělé i pro děti Otevírací doba: Po až pá od 9 do 17 hod. So od 9 do 12 hod. Šeříková 2206 Sídliště Jankovice OD Adéla Nabízíme kompletní služby v oblasti návrhů, výstavby a rekonstrukcí koupelen, kuchyní a podlahových krytin. Nechte se inspirovat bohatou produktovou nabídkou. Ve vzorkové prodejně naleznete na 600 m 2 pestrou škálu vybavení do interiérů. Poradíme s výběrem materiálů, technologií a provedením Otevírací doba: Po až pá 9 až 12 a 13 až 17 hod. So od 9 do 12 hod. na cestách Kdo říká, že na cestách člověk moudří! Ten ví o čem mluví... tak proč neochutnáte kousek Evropy i Vy? VÍKEND V BENÁTKÁCH PROVENCE A LANGUEDOC PAŘÍŽ a VERSAILLES HRDÁ ANGLIE aneb po stopách Harryho Pottera , ,- ŘÍM a FLORENCIE SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ , , , ,- každý víkend * luxbusem * s usměvavým průvodcem a štamprličkou pro dobrou náladu Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :

11

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6.

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září 2014 2011 ZDARMA Aktuality str. 3 Město opravilo další školku. Tentokrát na sídlišti Mateřská škola U pejska a kočičky byla zateplena i díky dotaci z fondů

Více

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H.

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H. Městský zpravodaj Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Mateřská školka Sluníčko je opravená Rekonstrukce školky probíhala od podzimu loňského roku a ukončena byla v úterý 1. dubna. Aktuality

Více

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií.

Více

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude

Více

Město zavádí další rezidentní parkovací. Přinášíme přehledný. kde mohou parkovat držitelé karet.

Město zavádí další rezidentní parkovací. Přinášíme přehledný. kde mohou parkovat držitelé karet. Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Byla dokončena oprava Komenského ulice Oprava se uskutečnila díky dotacím z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Aktuality

Více

Aktuality str. 5. Svatý Josef s Ježíškem v náručí před cestou do restaurátorské dílny. Pozvánka na jednání zastupitelstva

Aktuality str. 5. Svatý Josef s Ježíškem v náručí před cestou do restaurátorské dílny. Pozvánka na jednání zastupitelstva Městský zpravodaj Informační měsíčník Prosinec 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Nymburk ušetří díky realizaci úsporných opatření nejméně 4,5 mil. korun ročně Vedení města se rozhodlo šetřit na výdajích

Více

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s.

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Únor 2011 2013 ZDARMA Nymburk aktuality str. 3 Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz ve zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického

Více

aktuality str. 4 Dny evropského dědictví nabídly zábavu i poučení

aktuality str. 4 Dny evropského dědictví nabídly zábavu i poučení Městský zpravodaj Informační měsíčník Říjen 2014 ZDARMA aktuality str. 3 Děti si užívají opravenou školku na sídlišti Díky dotacím byla zateplena Mateřská škola U Pejska a kočičky. Otevřena byla v srpnu.

Více

Rozhovor str. 5. S Věrou Špinarovou nejen o sportu. rock - popové scény v Hálkově městském divadle. Zasedání zastupitelů

Rozhovor str. 5. S Věrou Špinarovou nejen o sportu. rock - popové scény v Hálkově městském divadle. Zasedání zastupitelů Městský zpravodaj Informační měsíčník Červen 2015 ZDARMA Aktuality str. 4 Nymburáci poprvé fandili hokeji pod hradbami. Velká obrazovka a atmosféra hromadného fandění byla, chybělo jen vítězství našich.

Více

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str.

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str. Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA Aktuality str. 3 Po dohodě odešla jednatelka nemocnice. Nahradila ji nová jednatelka, která zajistí především plynulost rekonstrukce. Rozhovor str.

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Letní příloha str. 9 16. Tipy na výlet

Letní příloha str. 9 16. Tipy na výlet Městský zpravodaj Informační měsíčník časopis XXX Červenec 2011a srpen 2012 ZDARMA Nymburk Téma měsíce str. 4 5 Město Nymburk uctilo památku obětí holocaustu V úterý 12. června město vzpomínalo na spoluobčany

Více

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 Most přes Olši čeká generální oprava Řada komunikací má nový povrch 2 3 3 Kvalita sociálních služeb ve městě je na vysoké úrovni S kolem kolem Karviné 6 KARVINSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 SLOVO PRIMÁTORA

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str.

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

M Ě S T A S T R A K O N I C E

M Ě S T A S T R A K O N I C E Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 3 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 3/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: PODOMNÍ

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka Radniční listy 3 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce AFO a Pevnost poznání: duben ve znamení vědy Zoo chystá další část safari str. 4 Opravy silnic přinesou řadu uzavírek str. 11 13 Na sídlišti

Více

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili.

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili. K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou KVĚTEN / 2014 15,- Kč Jednání o letišti ve Vodochodech Starostka Máslovic Vladěna Sýkorová, líbeznický starosta Mgr. Martin

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10 Měsíčník obyvatel města 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné úvodní slovo Přípravy strategického plánu města začaly strana 8 Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba MŠ M pros taly pět ích hřišť Mariánské náměstí se opravuje Město umožnilo lidem otestovat alkohol Každý účet obce uveřejníme tak, aby každý z občanstva mohl jej posouditi Tomáš Baťa, starosta Zlína itosti:

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více