Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014"

Transkript

1 RK , RK xx, př. 3př. 3 počet stran: 50 Počet stran: 50 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 Přílohy k Rozpočtu kraje 2014

2 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT 7 PŘÍLOHA D1 SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ 9 PŘÍLOHA D2 INVESTICE V DOPRAVĚ 12 PŘÍLOHA Z1 ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE 15 PŘÍLOHA Z2 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE PŘÍLOHA KR1 ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD 20 PŘÍLOHA M1 PŘÍLOHA M2 PŘÍLOHA M3 TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ 21 TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH 23 TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH 24 PŘÍLOHA M4 INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ 25 PŘÍLOHA M5 INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ 26 PŘÍLOHA M7 TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH 27 PŘÍLOHA M8 INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH 28 PŘÍLOHA I1 ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 29 PŘÍLOHA OFO1 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 32 PŘÍLOHA EU1 ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY 33 2

3 B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA 38 2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA 39 3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ 40 4 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ 41 5a BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL 44 5b BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ 45 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL 46 7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU 47 8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ 48 9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL 50 3

4 A PŘÍLOHY 4

5 PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2014 v tis. Kč paragraf Organizace Skutečnost 2012 Schválený rozpočet 2013 Návrh 2014 Index 2014/ Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká ,00 a) 3114 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod , Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina , Základní škola Pelhřimov, Komenského , Základní škola Humpolec, Husova , Základní škola speciální a Praktická škola Černovice , Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského , Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská , Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí , Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova , Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Ţďár nad Sázavou , Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš , Základní škola Nové Město na Moravě, Malá , Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební ,41 celkem , Gymnázium Havlíčkův Brod , Gymnázium Chotěboř , Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou , Gymnázium Jihlava , Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč , Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského , Gymnázium Pacov , Gymnázium Pelhřimov , Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova , Gymnázium Třebíč , Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem , Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě , Gymnázium Velké Meziříčí , Gymnázium Ţďár nad Sázavou ,03 celkem , Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř , Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod , Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava , Střední průmyslová škola Jihlava , Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava , Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova , Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola , Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč , Střední škola stavební Třebíč , Střední průmyslová škola Třebíč , Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč , Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí , Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Ţďár nad Sázavou, Studentská , Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ţďár nad Sázavou ,05 celkem , Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Ţiţkova , Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod , Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť , Střední škola automobilní Jihlava , Střední škola obchodu a sluţeb Jihlava , Střední škola technická Jihlava , Střední škola stavební Jihlava , Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov , Střední škola Kamenice nad Lipou ,00 b) 3123 Hotelová škola Třebíč , Střední škola řemesel a sluţeb Moravské Budějovice , Střední škola řemesel Třebíč , Střední odborná škola Nové Město na Moravě , Střední škola technická Ţďár nad Sázavou , Střední škola řemesel a sluţeb Velké Meziříčí ,56 celkem , Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí ,87 celkem , Školní statek,humpolec, Dusilov ,00 celkem ,00 5

6 v tis. Kč paragraf Organizace Skutečnost 2012 Schválený rozpočet 2013 Návrh 2014 Index 2014/ Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí , Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava , Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov , Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč , Pedagogicko-psychologická poradna Ţďár nad Sázavou ,19 celkem , Domov mládeţe a Školní jídelna Jihlava ,32 celkem , Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko sluţeb školám, příspěvková organizace ,00 celkem , Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře , Dětský domov, Telč, Štěpnická , Dětský domov, Humpolec, Libická , Dětský domov, Senoţaty , Dětský domov, Budkov , Dětský domov, Hrotovice, Sokolská , Dětský domov, Jemnice, Třešňová , Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká , Dětský domov, Rovečné ,64 celkem ,76 celkem ,82 a) změna zřizovatelské funkce od b) sloučena se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov k

7 PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) podle 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2014 v Kraji Vysočina, činí tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 poţádal kraj o částku tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěţí a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, Ţďár nad Sázavou, IČO Předpokládáme pro rok 2014 podporu soutěţí a přehlídek uvedených v tabulce 1 3. V roce 2013 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠMT tis. Kč. Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěţí a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/ č.j /2013-1) Název soutěţe (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěţ v německém jazyce Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ ve francouzském jazyce Soutěţ v latinském jazyce Soutěţ v ruském jazyce Soutěţ ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěţe ţáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Atletický čtyřboj ţáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Soutěţ v programování 7

8 Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěţí (kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/ č.j /2013-1) Okresní sportovní soutěţe probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Volejbal Stolní tenis Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou CORNY - Středoškolský atletický pohár Florbal Přespolní běh běháme s BK Tour Atletický čtyřboj Minifotbal - McDonald's Cup Vybíjená - ZŠ Basketbal ZŠ Plavání Minifotbal ZŠ Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěţí a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/ č.j /2013-1) Okresní nesportovní soutěţe a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěţ v německém jazyce Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ ve francouzském jazyce Soutěţ v latinském jazyce Soutěţ v ruském jazyce Soutěţ ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěţe ţáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Atletický čtyřboj ţáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Pythagoriáda Soutěţ v programování 8

9 PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ Havlíčkobrodsko - silnice v tis. Kč Číslo Pořadí Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění silnice sanace krajů dílčí, recyklace za studena dle TP 208, kryt ACO rozpad krytu, deformace na vozovce, větší mnoţství trhlin, oprava propustků a 1 III/34817 Pozovice - Kamenná 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a 5,541-6,700 odvodnění krajnic 2 II/347 Habry - křiţ. III/3461 Lubno 3 III/3444 Horní Krupá propustek 4 II/347 Bačkov propustek 5 II/150 Nová Ves u Světlé oprava vozovky v km 73,67-74,16 6 III/3489 Lípa - Šmolovy 7 III/3399 křiţ. II/339 - Jedlá - hr. kraje, 1. etapa částečné frézování, sanace krajů dílčí, recyklace za studena, kryt ACL 16+5 cm, ACO 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a krajnic oprava propustku, PD 2013, oprava silnice v oblouku na hrázi poţární nádrţe PDPS 2013, nový propustek, nová konstrukce vozovky + rozšíření, realizace zároveň s akcí Habry - Lubno a s mostem DIA+PDPS , sanace kraje vozovky, oprava krytu vozovky, ACL 16+6 cm, ACO 11+5 cm, úpravy vjezdů k nemovitostem, spolupráce s obcí DIA 2013, částečné frézování v obci Šmolovy+sanace poruch, kryt ACO 11+5 cm, nezbytné větší sanace podkladních vrstev, úpravy odvodnění, propustků, krajnic oprava krytu vozovky, frézování, ACO 11+5 cm, oprava odvodnění, lokální sanace tělesa, krajnice, příkopy 0,180-1,150 chemická údrţba, rozpad krytu, poklesy krajů vozovky, deformace na vozovce, větší mnoţství trhlin, oprava propustků a odvodnění 0,350 propustek velmi špatný stavební stav IV, spolupráce a podíl s obcí 2,154 velmi špatný stav propustku, bodová závada v trase silnice 73,67-74,16 deformace kraje vozovky, nutnost opravit nefunkční odvodnění 8,318-9,870 0,000-2,000 vozovka ve velmi špatném stavu (dopravní zatíţení, chemická údrţba), první úsek navazuje na úsek realizovaný v roce 2011 deformace ve vozovce, nefunkční odvodnění, poruchy v krytu, místy rozpad krytu, větší dopravní zatíţení - lom Vlastějovice Havlíčkobrodsko - mosty Číslo Pořadí Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění silnice oprava mostního svršku po úroveň izolace, oprava křídel a nevyhovující stavební stav svršku mostu, oprava odvodnění, oprava křídel 1 II/347 Habry most ,806 opevnění pod mostem, odvodnění mostu a předmostí mostu Jihlavsko - silnice Pořadí Číslo silnice Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění 1 II/405 křiţ. II/404 - Brtnice DIA, PDPS 2013, oprava krytu, oprava odvodnění, úprava svahu špatný stav krytu, počínající rozpad, trhliny, výtluky, dokončení zbývající části 11,230-11,610 vpravo mezi dvěma opravovanými úseky 2 III/13421 Rácov průtah recyklace za studena, PDPS 2013, kryt ACO 11+5 cm, oprava velmi špatný stav krytu, deformace, výtluky - dorava z lomu Rácov, spolupráce 2,074-2,620 odvodnění s obcí, návaznost na akci z roku III/01945 Vyskytná nad Jihlavou - Jeţená - křiţ. II/602 sanace propadlých krajů, lokální plošná sanace podkladních špatný stav krajů vozovky, nutná oprava odvodnění, místy nevyhovující stav vrstev, vyrovnávky, dvojnásobný nátěr, oprava odvodnění, 7,652-10,693 krytu, návaznost na akci z roku 2013 propustky, stavební údrţba mostu III/13419 křiţ. III/ Jihlávka nádraţí - křiţ. III/13417 DIA+PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena dle TP 208, velmi špatný stav vozovky, deformace, výtluky, poklesy v krajích, nevyhovující 0,000-0,823 obnova odvodňovacích zařízení odvodnění 5 III/11261 Hostětice - Částkovice vyrovnávky + dvojnásobný nátěr/vyrovnávky + ACO 11+5 cm, v havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění - úsek byl objízdnou trasou při obci Hostětice recyklace za studena dle TP 208, oprava 1,476-3,031 stavbách na I/23; stíţnosti obcí odvodnění a propustků 6 III/4025 Kněţice, opěrná zeď v km 0,169-0,210 DSP+SP 2013, rekonstrukce opěrné zdi a odvodnění v souvisejícím úseku silnice, obnova konstrukce vozovky 0,169-0,210 havarijní stav opěrné zdi, nutná oprava odvodnění, stíţnost obce 7 III/34817 Polná - Nové Dvory vyrovnání ACL+16, dvojnásobný uzavírací nátěr, lokální sanace krajů, opravy propustků 0,000-1,494 nevyhovující stav vozovky i odvodnění, návaznost na akce výroby z roku

10 Jihlavsko - silnice Číslo Pořadí silnice Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění 8 III/4045 křiţ. II/404 - křiţ. III/4051 Puklice vyrovnání ACL16+ - krajní pruhy, kryt ACO 11+5 cm, úsekově uzavřeno dvojnásobným uzavíracím nátěrem, oprava odvodnění, úsek u mostu bude vynechán, nová svodidla 0,000-2,280 úseky nevyhovující stavební stav, objízdné trasy - křiţ. II/404 x III/4045 a další stavby, havarijní odvodnění v lesním úseku Pelhřimovsko - silnice Pořadí Číslo silnice Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění 1 II/128 křiţ. I/19 - Eš mikrokoberec EMK 0/8 tl. 14 mm, lokální sanace krajů vozovky 20,500-22,050 špatný stav povrchu, počínající četné trhliny, lokální deformace krajů, pokračování akce z r III/11244 Hessova pila - Letny - křiţ. II/112 vyrovnávky krajů vozovky, zesílení ACO 11+5 cm, obnova deformace vozovky - zejména krajů, špatný stav krytu, trhliny, nefunkční 5,820-7,880 funkce odvodnění odvodnění 3 II/409 II/128 Černovice - Včelnička frézování + ACO 11+5 cm, úprava odvodnění, krajnice 26,900-29,700 nevyhovující stav krytu, nutná oprava odvodnění 4 II/132 Horní Cerekev - Horní Ves a pro oba úseky platí: frézování + ACO 11+5 cm, úprava 23,488-24,845 Ţirovnice - Počátky odvodnění, propustky, obnova krajnic 13,840-15,630 počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění 5 II/112 Zajíčkov - Hánův mlýn frézování + ACO 11+5 cm 67,700-68,450 počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění 6 III/1334 Proseč pod Křemešníkem recyklace za studena, sníţení nivelety, deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění, 1,160-1,500 pokládka ACO 11+5 cm spolupráce s obcí 7 III/11258 Rohovka - Ostrovec recyklace za studena, pokládka ACO 11+5 cm, oprava nebo nové propustky 3,120-4,980 deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění 8 III/12920A Košetice průtah PDPS 2013, oprava krytu, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění, součinnost s obcí - chodníky, přechod pro obce 3,800-4,359 nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spolupráce s obcí 9 III/12924 VD Sedlice - vozovka na hrázi 10 III/4097 Bezděčín, zárubní zeď pro KSÚSV stavební objekty: SO 101 silnice III/12924 a DZ, SO 201 vozovka v koruně hráze a SO 901 DIO (podíl) smlouva o společném postupu zadavatelů PDPS v roce 2013, vybudování nové zárubní zdi - ţelezobetonová gravitační zeď v délce cca 20 m 4,800-4,900 Akce Povodí Vltavy, Praha. Oprava památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto jiţ dříve, přesun z roku ,850-3,870 zřícení zárubní zdi u domu čp. 6, nyní provizorně zajištěna Třebíčsko - silnice Číslo Pořadí silnice Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění 1 III/41019 Menhartice průtah 2 III/40511 křiţ. III/ Radonín, 3. etapa 3 III/36057 Rudíkov křiţ. III/ konec obce nová konstrukce vozovky na části úseků u krajů, na zbývající části zesílení ACL 16+5 cm, ACO 11+4 cm, obnovení funkce odvodnění, částečná úprava křiţovatky II/410 a III/41019 oprava a zesílení krytu vozovky, lokální frézování; vyrovnávky krajů, ACO 11+5 cm, 2. etapa - vybraný dílčí úsek v návaznosti na práce v roce 2012 a další v roce 2013 (předpoklad-práce výroby TR), PDPS 2013, předpoklad zesílení krytu vozovky nebo recyklace a reprofilace za studena dle TP 208, bezpečností zařízení, kryt ACO 11+5 cm, nová opěrná zeď, oprava a prodlouţení propustků, sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění 0,000-0,177 0,000-5,220 (dílčí úseky) 0,850-1,284 rozsáhlejší poruchy v krytu, deformace vozovky, návaznost na akci z roku 2013, spolupráce s obcí - vybudování nového jednostranného chodníku velmi špatný stav vozovky, výtluky, prosedlé kraje, plošné deformace konstrukce vozovky, výrony vody z konstrukce silnice místy v havarijním stavu, výtluky, rozsáhlejší podélné deformace, zřízení funkčního odvodnění a nového bezpečnostního zařízení, stíţnosti, lokální závada, spolupráce s městem (podíl na akci) 10

11 Třebíčsko - silnice Číslo Pořadí Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění silnice sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění, oprava a Okříšky, ul. Masarykova - oprava vozovky lokální závada krytu a odvodnění, bezpečnost provozu, spolupráce s městem 4 II/405 navýšení opěrné zídky, rekonstrukce krytu vozovky, součinnost 23,755-23,806 u RD čp. 331, 554 (podíl na akci) s městem Okříšky 5 III/36068 III/36070 podjezd trati SŢDC - Vícenice 6 III/35110 křiţ. II/351 - Svatoslav 7 III/35125 Koţichovice, opěrná zeď v km 1,500-1,604 8 III/40513 Pokojovice průtah 9 III/4027 Předín průtah zesílení vozovky v extravilánu, vyrovnávky a reprofilace a ACO 11+5 cm, průtahy obcí - dle diagnostiky, DIA + PDPS 2013, alt. recyklace za studena + ACL 16+6 cm a ACO 11+4 cm PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena tl. 200 mm a zesílení vozovky - ACL 16+6 cm a ACO 11+5 cm nová opěrná zeď z převrtávaných pilot DN 630, oprava zbývající části zdi, nové odvodnění v úseku zdi, oprava krytu vozovky lokální sanace a zesílení podkladních vrstev v místech, kde nebyla realizována nová kanalizace oprava krytu: frézování cca 5 cm nebo odstranění cca 9 cm krytových vrstev, nová obrusná vrstva ACO 11+5 cm, nebo navíc zasílení ACL 16+5 cm 3,254-4,904 4,146-4,622 0,000-3,100 1,500-1,604 5,020-5,810 0,000-0,690 stíţnosti, původní kryt PMH + nátěry, velké deformace, výtluky, spolupráce s obcí nutná (hotový úsek - zastávky BUS) celý úsek v havarijním stavu, nutná rekonstrukce odvodňovacího systému, dva nové propustky opěrná zeď v hrázi rybníka na vzdušném líci - havarijní stav, odklon od svislice směrem k obývanému RD, oprava zbývající části zdi, nové řešení odvodnění vozovky příprava KSÚSV pro celoplošnou opravu vozovky po kanalizaci, úzká vozovka ve velmi špatném stavu, nelze řešit po polovinách havarijní stav vozovek silnice v průtahu, nutná oprava krytu, odvodňovací systém bude (pokud moţno) zachován Třebíčsko - mosty Číslo Pořadí silnice 1 II/401 Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění Vladislav most oprava dilatačních závěrů oprava dilatačních závěrů mostu dle PD, oprava krytu podél DZ, stavební údrţba svršku mostu a odvodnění mostu 0,151 špatný stavební stav obou EMZ, výtluky přímo v ploše EMZ, nutná stavební údrţba mostu Ţďársko - silnice Číslo Pořadí silnice Název úseku navrţeného k opravě Návrh technologie opravy Staničení v km Odůvodnění 1 II/353 Kadov - Krátká 2 III/35726 Jimramov - Sněţné 3 III/3922 Dolní Heřmanice - Oslava 4 III/3491 Chlumek průtah 5 II/390 Vlkov - Osová Bítýška PDPS 2013, rozšíření prostoru v zářezu silnice, nové řešení odvodnění silnice v zářezu, úpravy svahů a silniční zeleně, vozovka opravena v předchozích letech sanace krajů, vyrovnávky v pruzích, lokální vysprávky, zesílení vozovky ACL 16+, ACO 11+5 cm, odvodnění, propustky - oprava a nové vyrovnávky ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+5 cm, krajnice, propustky oprava krytu, lokální opravy konstrukce vozovky PDPS 2013, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, podél obrubníků dláţděné rigoly, lokální sanace podkladních vrstev oprava krytu, lokální sanace krajů vozovky, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění 18,670-19,330 0,000-9,954 0,000-1,900 3,780-4,480 15,743-16,579 vytvoření prostoru pro odhrnutí sněhu v úseku, kde dochází k zavátí silničního zářezu deformace krajů vozovky, výtluky, nefunkční odvodnění, nelze jiţ udrţet běţnou údrţbou havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění, navazuje na rekonstrukci silnice II/392 Velké Meziříčí - Tasov v průtahu Dolními Heřmanicemi počínající poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na kanalizaci a MK, spolupráce obcí v průtahu poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na akci z předchozích let, dořešit odvodnění Celkem příloha

12 PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ Číslo akce ORJ Investice do silnic II. a III. tříd v tis. Kč Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka IV Poloţka ORG II/639 Batelov - úprava křiţovatky realizace II/348 Herálec příprava II/345, II/340, III/3455 Vilémov - průtah příprava II/388 Bobrová - Zvole příprava III/3507 Havlíčkova Borová realizace II/344 Dolní Krupá realizace II/404, III/4045 Komárovice - křiţ. s III/4045 realizace II/602 Olešná - průtah příprava III/11244 Radňov příprava III/3494 Uhřínov - průtah realizace II/345 Chotěboř - průtah příprava II/130 Golčův Jeníkov - křiţovatka s D1 příprava III/1327 Ţirovnice - průtah realizace II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah příprava II/150 Pavlíkov - Leštinka příprava III/0183a Ledeč n. Sázavou - okruţní křiţovatka příprava II/405 Okříšky - křiţovatka příprava II/339 Ledeč n. S. - bodová závada realizace III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky realizace II/152 Moravské Budějovice - průtah příprava III/4036 Brtnička - Opatov příprava II/408 hr. kraje - Jemnice příprava II/150 Havlíčkův Brod - ul. Ţiţkova, Dolní realizace II/150 Babice - Okrouhlice příprava II/405 Brtnice průtah a rekonstrukce svahu příprava II/523 Jihlava - ţel. přejezd St.Hory - křiţ s III/13112 příprava III/1281 Košetice - Lukavec příprava III/12924 Humpolec - ul. Lnářská příprava

13 III/34771 Humploce - ul.luţická příprava II/347 Humpolec - ul. Čejovská příprava II/136, 128, 409 Černovice, křiţ. silnic příprava II/348 Úsobí - úprava předmostí realizace II/349 Svatoslav - křiţ. s II/351 Čechtín příprava II/351 Třebíč - křiţ.s II/399 příprava II/379 V.Bíteš - křiţ. s III/3792 příprava II/602 Velké Meziříčí ul. Sokolovská a Karlov realizace III/3853 Dolní Roţínka - Stráţek realizace II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa příprava II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace realizace III/15249 Rouchovany - přeloţka realizace III/3443 Dolní Krupá - přeloţka příprava II/602 V. Bíteš - křiţovatky příprava II/392 Velké Meziříčí - Tasov realizace III/3906 Náměšť nad Oslavou - křiţovatka se sil. I/23 realizace II/353 Počítky - odvodnění komunikace příprava III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu příprava II/405 Zašovice - průtah realizace II/112 Telč - Ţeletava příprava II/523 Jihlava - Humpolec příprava II/353 Nové Veselí - obchvat příprava III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu realizace II/404 Luka n.jihlavou - křiţ. s II/602 příprava II/150 Okrouhlice - opěrné zdi relizace III/41011 Bítovánky - Cidlina realizace III/34529 Chotěboř - ul. 5. května příprava III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křiţovatky realizace II/351 Česká Bělá - Ţiţkovo Pole realizace III/34525 Nová Ves u Chotěboře - přestavba propustku příprava II/602 hr. kraje - Pelhřimov stavba realizace Technická pomoc pro přípravu staveb

14 ORJ Investice do mostů Číslo akce Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka IV Poloţka ORG II/410 Chotěbudice - most ev.č příprava III/03818 Stříbrné Hory-mosty ev.č , 2 a 3 příprava II/150 H.Brod - most ev.č (Ţabinec) příprava III/4051 Předboř - most ev.č realizace II/128 Černovice - most ev.č realizace II/129 Ţeliv - most ev.č a 008 příprava II/112 Bácovice - most ev.č příprava III/03824 Jihlava - most ev.č realizace II/150 Dobrá most ev.č realizace II351 Třebíč - most ev.č příprava II/150 Okrouhlice - most ev.č příprava III/4066 Třešť - most ev.č realizace III/3507 Modlíkov - most ev.č příprava II/351 Macourov - most ev.č příprava III/35429 Starý Telečkov - most ev.č příprava III/35429 Pavlov - most ev.č příprava III/36044 Křiţanov - most ev.č příprava III/1296 Pošná - most ev.č příprava III/4102 Stařeč - most ev.č příprava II/410 Jemnice - most ev.č příprava II/150 Okrouhlice - most ev.č příprava II/405 Příseka - most ev. č příprava Celkem příloha

15 PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE Poloţka Název poloţky Skutečnost 2012 Schválený rozpočet 2013 Návrh 2014 v tis. Kč Index 14/ Ostatní osobní výdaje % 5023 Odměny členů zastupitelstva % 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n % 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení % 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění % 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem % sesk. 50 Osobní výdaje % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % 5139 Nákup materiálu % 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích % 5153 Plyn % 5156 PHM a maziva % 5161 Sluţby pošt % 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací % 5163 Sluţby peněţních ústavů % 5164 Nájemné % 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby % 5167 Sluţby školení a vzdělávání % 5169 Nákup ostatních sluţeb % 5171 Opravy a udrţování % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) % 5175 Pohoštění % 5176 Účastnické poplatky na konference % 5178 Nájemné za nájem s právem koupě % 5179 Ostatní nákupy j. n % 5194 Věcné dary % sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související % 5361 Nákup kolků % 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu % sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům % 5492 Dary obyvatelstvu % sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu % 5901 Nespecifikované rezervy % sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje % NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % 6122 Stroje, přístroje a zařízení ***** 6123 Dopravní prostředky % sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související % INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % VÝDAJE CELKEM % 15

16 Termín konání akce PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2014 VIP AKCE KRAJE VYSOČINA Název akce Specifikace akce Pořadatel (příjemce) Výše dotace v tis. Kč srpna květen - červenec června června ledna 27.ledna - 4. února října srpna června května června Celkem Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: ) Mezinárodní hudební festival váţné hudby (16. ročník) 550 Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Hybešova 29, Brno Valeč Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2014 Mezinárodní hudební festival váţné hudby (12. ročník) Občanské sdruţení Mahler Společnost Gustava Mahlera (IČO: ) 300 Místo konání: kraj Vysočina Jaromírova 48, Praha 2 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. Concentus Moraviae Mezinárodní hudební festival klasické hudby v 13 (IČO: ) městech Kraje Vysočiny (19. ročník). Místo konání: kraj Vysočina Polní 6, Brno Zlatá lyţe-světový pohár 2014 Zlatá lyţe spol. s r. o. (IČO: ) Jeden ze seriálu světového poháru v běhu na lyţích. Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Jedná se jiţ o 76. ročník Vlachovická 1355, Nové Město n. M. Moravě Otevřené mistrovství Evropy v biatlonu IBU "OV Biatlon" (IČO: ) Open European Championship 2014 ME v biatlonu 2014, největší vrcholné biatlonové akce Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na pro seniorské a juniorské kategorie evropského formátu Vlachovická 1355, Nové Město n. M. Moravě Festival sborového umění Jihlava 2014 Nesoutěţní přehlídka amatérských špičkových Společnost pro FSU, o.s. (IČO: ) Místo konání: Jihlava pěveckých sborů z ČR i zahraničí (57. ročník) Lesní 5, Jihlava Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2014 Festival autorského dokumentárního filmu. Prestiţní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě. 18. Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: ) 550 Místo konání: Jihlava ročník Jana Masaryka 16, Jihlava Zlatá podkova 2014 Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: ) Místo konání: Humpolec všestrannosti a spřeţení. 49. ročník Dusilov 384, Humpolec Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (24. ročník) Místo konání: Pelhřimov Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě. Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: ) Nábřeţí rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov Světový pohár horských kol, Bike Vysočina 2014 Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v Merida Bike Team s. r. o. (IČO: ) kategorii muţi, ţeny, junioři a juniorky a ve sprintu. Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina Součástí akce je bohatý doprovodný program. (6. aréna ročník) Ţelezné 32, Tišnov Arts & film Telč International European Evropský filmový festival, představuje evropskou Film Festival filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, MĚSTO TELČ (IČO: ) Místo konání: Telč dokumentární, experimentální, studentskou). Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč

17 DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA Termín konání května rok srpna Název akce KULTURNÍ AKCE Specifikace akce Pořadatel (příjemce) Soutěţící z 35 zemí světě se utkají před odbornou Mezinárodní pěvecká soutěţ Ţďár nad Sázavou Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: ) mezinárodní porotou - pod záštitou Petera Dvorského. Místo konání: Ţďár nad Sázavou, Jihlava, Dolní Soutěţ vyvrcholí následnými koncerty vítězů v různých Mělkovice 2441, Ţďár nad Sázavou Cerekev, Telč, Velká Bíteš městech Vysočiny. Tančírna Třešť celá sezóna 2014 Celoroční projekt s 17 letou tradicí zaměřený na ţivou Tančírna Třešť, občanské sdruţení (IČO: ) swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných ţánrů, doplněný o mnoţství performancí divadelních, Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně Na Vyhlídce 92/2, Třešť Jihlava, Brtnice specifické vizualizace daného prostoru. Václav Hudeček a jeho hosté Mezinárodní hudební festival - oslava houslového MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: ) (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými Místo konání: Moravské Budějovice umělci. (7. ročník) Purcnerova 62, Moravské Budějovice Výše dotace v tis. Kč srpna září Slavnosti jeřabin 2014 Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část Město Ţďár nad Sázavou (IČO: ) a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají Místo konání: Ţďár nad Sázavou Ţiţkova 227/1, Ţďár nad Sázavou divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (20. ročník) července Vysočina Fest 2014 Multiţánrový hudební festival představující špičky české YASHICA s.r.o., (IČO: ) hudební scény. Doplněn o hudební soutěţ začínajících Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos kapel. Ţďárského 186, Třebíč Sázava Fest Multikulturní a multiţánrový hudební festival in promotion, s.r.o., (IČO: ) července - představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR. Dává 2. srpna Místo konání: Světlá nad Sázavou prostor i mladým kapelám a projektům. Frýdlanstká 1316/11, Praha 8, Celkem Termín konání akce 20. dubna srpen listopadu SPORTOVNÍ AKCE Název akce Specifikace akce Pořadatel Silniční běh na 15 km městem Jarmily Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: ) Kratochvílové běţeckého poháru (30. ročník) Místo konání: Golčův Jeníkov Komenského 460, Golčův Jeníkov VYSOČINA 2014 Mezinárodní cyklistický etapový závod muţů. Milan Plocek (IČO: ) Místo konání: Ţďár nad Sázavou a okolí (18. ročník) Brodská 47/15, Ţďár n. S. AXIS CUP 2014 Mezinárodní plavecké závody. Cca 300 závodníků. Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: ) Místo konání: Jihlava Součást Českého poháru v plavání. Rošického 6, Jihlava 17 Výše dotace v tis. Kč

18 Termín konání akce července května 16. září Celkem Název akce Specifikace akce Pořadatel Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. Mistrovství Evropy muţů v softballe 2014 Oficiální Mistrovství Evropy v softballe muţů. Účastní se (IČO: ) nejlepší evropská reprezentační druţstva. Místo konání: Havlíčkův Brod Ledečská 3028, Havlíčkův Brod Jihlavská 24 MTB 2014 Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: ) středních škol Kraje Vysočina na horských kolech 6 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos hodin. (4. ročník) Bří. Čapků 15, Jihlava Jihlavský půlmaraton Vytrvalostní běţecký závod pro širokou veřejnost. Kategorie závodů: Muţi, ţeny, dorost, děti. Závodníci SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: ) registrovaní a rekreční běţci. Déky tratí: 20 km, 10 km, Místo konání: Jihlava, start a cíl Masarykovo náměstí 4 km. Dětský závod na 1 km. Štafeta 4 x 5 km pro Bří. Čapků 15, Jihlava střední školy a dorost. 1. ročník Výše dotace v tis. Kč SPOLEČENSKÉ AKCE Termín konání akce července srpna srpna 25. července srpna června 26. července - 2. srpna HRAČKOBRANÍ 2014 Místo konání: Kamenice nad Lipou Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2014 Místo konání: Pelhřimov Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: ) U Kulturního domu 495, Kamenice nad Lipou Zájmové sdruţení hasičských hudeb České republikyobčanské sdruţení (IČO: ) Poţárnická 1240, Pelhřimov Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (IČO: Pyro Car 2014 Setkání poţárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek zaměřené na výměnu zkušeností dobrovolných ) Místo konání: Přibyslav-Letiště hasičů a ukázky techniky diváků Římská 45, Praha 2 Místo konání: Telč Název akce Specifikace akce Pořadatel (příjemce) Komenského 30, Jihlava Evropský festival filozofie (8. ročník) Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se JUPITER club, s. r. o. (IČO: ) Místo konání: Velké Meziříčí zaměřením především na mladé posluchače. Náměstí 17, Velké Meziříčí Místo konání: Areál zámku Náměšť nad Oslavou Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (9. ročník) Přehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských činností, výstava techniky sloţek IZS. (14. ročník) Prázdniny v Telči Cca dvoutýdenní festival - účast špiček české folk a Ing. Milan Kolář (IČO: ) country scény - (32. ročník) Festival "Folkové prázdniny" Osmidenní multiţánrový festival zaměření především MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: ) na world music. (27. ročník) Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou Dětský den a letecká show Chotěboř Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: ) 21. června Místo konání: Letiště Chotěboř hudebními vystoupeními Letiště Počátky 67, Chotěboř Výše dotace v tis. Kč září Mlékárenský den 2014 Soutěţní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s Město Přibyslav IČO: Místo konání: Přibyslav ochutnávkou a doprovodným programem.(22. ročník) Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav 18 25

19 Termín konání akce září Celkem Název akce Specifikace akce Pořadatel (příjemce) Gastronomická akce s cílem posílit postavení Vysočiny Ochutnejte Vysočinu - slavnosti brambor jako atraktivní cíl gastroturistiky. Akce se skládá z EDEN centre s.r.o. (IČO: ) gastronomického, odborného a doprovodného programu. Hlavním motivem jsou brmabory Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem prezentované špičkovými šéfkuchaři a odborníky na Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem pěstování. Výše dotace v tis. Kč Termín konání května duben, září Celkem Název akce Podpora automobilových soutěţí - dotace na zajištění zdravotnické záchranné sluţby na akci Specifikace akce Pořadatel (příjemce) Zámecký vrch - MANN FILTER 2014 Rychlostní závody současných a historických AUTOSPORT KLUB V ACR (IČO: ) Místo konání: Náměšť nad Oslavou automobilů do vrchu. (33. ročník) Březník 238 MOTOKROS Pacov Mezinárodní Mistrovství ČR - duben 2014 Automotoklub Pacov v AČR (IČO: ) Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad Přeborový závod motokros. Střediska - září 2014 nám. Svobody 1, Pacov Výše dotace v tis. Kč Celková navrhovaná podpora Rezerva 200 Rozpočet celkem

20 PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD Poloţka Název poloţky Skutečnost 2012 Schválený rozpočet 2013 Návrh 2014 v tis. Kč Index 14/ Platy zaměstnanců % 5021 Ostatní osobní výdaje % 5024 Odstupné ***** 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n % 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení % 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění % 5051 Mzdové náhrady ***** sesk. 50 Osobní výdaje % 5132 Ochranné pomůcky % 5133 Léky a zdravotnický materiál % 5134 Prádlo, oděv a obuv % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % 5139 Nákup materiálu % 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích % 5151 Studená voda % 5152 Teplo % 5153 Plyn % 5154 Elektrická energie % 5156 PHM a maziva % 5161 Sluţby pošt % 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací ***** 5163 Sluţby peněţních ústavů % 5164 Nájemné % 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby % 5167 Sluţby školení a vzdělávání % 5169 Nákup ostatních sluţeb % 5171 Opravy a udrţování % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) % 5175 Pohoštění % 5176 Účastnické poplatky na konference % 5179 Ostatní nákupy j.n % 5191 Zaplacené sankce ***** 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady % sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související % 5361 Nákup kolků % 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu % 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ***** sesk. 53 Nein. transfery a další platby rozpočtům % 5424 Náhrady mezd v době nemoci % 5492 Dary obyvatelstvu ***** sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu % 5901 Nespecifikované rezervy % sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje % NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení ***** 6123 Dopravní prostředky % sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související % INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % VÝDAJE CELKEM % 20

21 PŘÍLOHA M1: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ Číslo akce ORJ 8001 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka ORG JI SŠ technická Jihlava Rekonstrukce el.instalace JI SPŠ Jihlava Oprava oken J.Masaryka JI SZS a VOŠZ Jihlava Rekonstrukce elektroinstalace JI SOŠ a SOU Třešť Rekonstrukce výtahu JI SPŠ Jihlava Rekonstrukce kotelny JI Gymnázium O.B. a SOŠ Telč Rekonstrukce střechy JI Dětský domov Telč Oprava vstupu JI DM a ŠJ Jihlava Rekonstrukce elektroinstalace HB OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Rekonstrukce kotelny Kyjovská ul HB Dětský domov N. Ves u Chotěboře Oprava oplocení II. část HB Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. GO sklářské pece HB Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. Oprava střechy tělocvičny HB ČZA v Humpolci, střední škola Oprava oken DM Světlá n Sázavou HB PPP Havlíčkův Brod Sanace suterénu a úprava schodiště HB ČZA v Humpolci, střední škola Rekonstrukce kovárny HB Gymnázium Havlíčkův Brod Rekonstrukce elektroinstalace PE Obchodní akademie Pelhřimov Oprava venkovního schodiště PE SPŠ a SOU Pelhřimov Zateplení tělocvičny PE ČZA v Humpolci, střední škola Zateplení učeben na Dusilově PE ČZA v Humpolci, střední škola Oprava střechy na internátě SOU PE Gymnázium Humpolec Oprava střechy na škole PE Gymnázium Pelhřimov Oprava vytápění PE ZŠ Pelhřimov Oprava vstupu PE Dětský domov Senoţaty Oprava vjezdu do areálu domova PE Školní statek Humpolec Oprava střechy na bramborárně, hlavní budova TR VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč Rekonstrukce vstupu, UT a elektroinstalace TR Střední škola řemesel Třebíč Rekonstrukce střechy, VZT a elektroinstalace dílen TR Obchodní akademie Třebíč Oprava oken TR Základní škola Třebíč Rekonstrukce vytápění a přístřešku Zahradníčkova TR Dětský domov Náměšť nad Oslavou Oprava oken a ohřevu TV TR Hotelová škola Třebíč Rekonstrukce oken Sirotčí TR Gymnázium Třebíč Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace TR Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Oprava elektroinstalace TR Obchodní akademie Třebíč Rekonstrukce vstupů, soc. zařízení a elektroinstalace PD TR Gymnázium Třebíč Oprava střechy PD v tis. Kč 21

22 Číslo akce Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka ORG TR Obchodní akademie Třebíč Přístavba spojovací chodby TR Střední škola stavební Třebíč Rekonstrukce vytápění ZR Gymnázium Ţďár nad Sázavou Rekonstrukce sociálních zařízení ZR Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí Rekonstrukce cvičné kuchyně ZR VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Oprava střechy a svodů ZR SZŠ a VOŠ zdravotnická Ţďár nad Sázavou Oprava elektroinstalace a sociálních zařízení ZR Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí Oprava podlah a obloţení telocvičny ZR Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Úprava sportovního areálu ZR VOŠ a SPŠ Ţďár nad Sázavou Rekonstrukce vstupu a výdejny ZR VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Výstavba parkovacích přístřešků ZR Střední odborná škola Nové Město na Moravě Oprava oplocení a výplní Petrovice ZR Dětský domov Rovečné Rekonstrukce střechy PD ZR Gymnázium Ţďár nad Sázavou Rekonstrukce elektroinstanlace PD ZR Gymnázium Velké Meziříčí Oprava oken PD CELKEM PŘÍLOHA

23 PŘÍLOHA M2: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH Číslo akce ORJ 8002 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka JI ZZS Kraje Vysočina Rekonstrukce hangáru a vnějšího pláště HB Nemocnice Havlíčkův Brod Oprava teras budovy 9 nad ZZS KV JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce přípravny radiofarmak HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce výtahů HB Nemocnice Havlíčkův Brod Oprava trafostanice HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rozšíření ARO a JIP chirurgie v tis. Kč ORG CELKEM PŘÍLOHA

24 PŘÍLOHA M3: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH Číslo akce ORJ 8003 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka ORG JI Muzeum Vysočina Jihlava Roštejn-rekonstrukce elektroinstalace JI OGV Jihlava Edukativní místnost a stavební úpravy JI Muzeum Vysočiny Jihlava Roštejn-rekonstrukce podhradí v tis. Kč CELKEM PŘÍLOHA

25 PŘÍLOHA M4: INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ Číslo akce ORJ 8004 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce pavilonu interny PD TR Nemocnice Třebíč Pavilon chirurgických oborů PD PE Nemocnice Pelhřimov Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie PE Nemocnice Pelhřimov Rekonstrukce oken a krčku GYNPOR v tis. Kč ORG CELKEM PŘÍLOHA

26 PŘÍLOHA M5: INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ Číslo akce ORJ 8005 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka HB Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. Rekonstrukce budovy DM ZR Gymnázium V.Meziříčí Přístavba šaten a tělocvičny TR Gymnázium Třebíč Přístavba učeben TR Střední průmyslová škola Třebíč Rekonstrukce budovy A a B TR Hotelová škola Třebíč Přístavba tělocvičny PE SPŠ a SOU Pelhřimov Rekonstrukce kuchyně v tis. Kč ORG CELKEM PŘÍLOHA

27 PŘÍLOHA M7: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH Číslo akce ORJ 8007 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka ORG HB Domov ve Věţi Sanace a odvodnění kaple HB Domov ve Věţi Stavební úpravy podkroví PE DoDů Onšov Rekonstrukce elektroinstalace PE DoDů Proseč u Pošné Oprava páteřního rozvodu vody PE DÚSP Černovice Oprava střechy PE ÚSP Lidmaň Oprava podlah a hydroizolací 7,8 oddělení PE DoDů Proseč-Obořiště Oprava stropu zámku TR ÚSP Nové Syrovice Rekonstrukce kanalizace a nádvoří ZR ÚSP Křiţanov Oprava sprch chráněného bydlení ZR Domov pro seniory Mitrov Oprava střechy dílen HB Domov ve Zboţí Oprava oplocení v tis. Kč CELKEM PŘÍLOHA

28 PŘÍLOHA M8: INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH Číslo akce ORJ 8008 Okres Název akce Organizace Akce Projekt Částka Poloţka ZR Domov pro seniory Velké Meziříčí Relaxační a pohybové centrum PE Domov důchodců Proseč u Pošné Přístavba pavilonu v tis. Kč ORG CELKEM PŘÍLOHA

29 PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 3636 Územní rozvoj Druh výdaje Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka Spoluúčasti na centrálních projektech region projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty region ROP - BroadBand, Interreg IVC, FP7 Projekt TIIZS region projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií Projekty ehealth - sdílené vybavení na KrÚ region projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW) Provozní náklady sítě ROWANet region nájem a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP) Provozní náklady sítě SomtNet-Max region licence, ÚŘ, napájení Investice ROWANet region výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN) mimo projekt IOP Síťové spoje Jihlava region dodatečné rozšížení infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky Provoz videokonferencí region krajské konference dotace Moravskoslezskému kraji Příspěvek sdruţení EPMA region příspěvek projektové agentuře Rozvoj eambulance region rozvoj projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdrav.) Rozvoj Muzeum4U region rozvoj projektu průvodcovského systému Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí region soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb Projekt ecrime region semináře a kurzy v rámci projektu ecrime - provence elektronické kriminality DMVS + Geoportál region projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade Technologické centrum (TCK) region provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont) TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp region podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache TCK - podpora ostatní - PRTG region podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK region podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW TCK - podpora ostatní - Veeam region podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW Projekt Digitalizace a ukládání region provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU Projekt Vnitřní integrace úřadu region Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM Celkem Činnost regionální správy Druh výdaje Částka v Kč 2014 Provoz 2014 Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka Připojení k Internetu - Cesnet správa sítě poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ Připojení organizací k síti NREN správa sítě poplatky za připojení, kryto příjmy Svěřená správa DMZ správa sítě outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ Servis aktivních prvků správa sítě pozáruční servis aktivních prvků Racky, klima správa sítě vybavení serveroven Aktivní prvky správa sítě dokoupení SW s PoE pro VoIP Bezpečnostní projekt správa sítě bezpečnostní audit ICT KrÚ - výstupy strategie, realizace navrhžených opatření Tel. ústředna správa sítě náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen Klimatizace správa sítě náklady na servisní zásahy a nové klimatizace, jídelna! UPSky správa sítě pořízení nové UPS - budova A Ostatní materiál správa sítě materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje) Servery servery výměna zastaralých tech. + VMWare Stanice stanice nákup a obnova stanic Notebooky, tablety notebooky nákup a obnova notebooků Kopírky, tiskárny - pořízení tisk doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren 29

30 Druh výdaje Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru) tisk náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy Ostatní opravy HW správa sítě opravy projekční techniky, serverů správa sítě celkem Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány telefonie Telefonie - pevné, VoIP telefonie Telefonie - data telefonie správa sítě - telefonie celkem AuditPro - support support podpora softwaru na audit softwaru El. podpis provozní kvalifikované certifikáty, karty CISnet support využívání internetového portálu CISnet - ODSH INISOFT support podpora k programovým produktům - OŽP Veritas - support support podpora zálohovacího systému ASPI - support support systém právních informací Oracle - support support podpora databázového systému GINIS - licence provozní licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby GINIS - support support podpora systémů GINIS, ostatní služby CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support support terminálový systém - podpora Win7 SA - pro 20 počítačů - učebna support podpora OS pro PCv učebně WMWare - support support podpora virtualizačníční serverového nástroje VYK,UCR,ISP - support support podpora systémů výkaznictví Yamaco - support support podpora agendového systému odboru dopravy KS personalistika - support support podpora personálního systému Anet - docházka provozní nákup licencí docházkového systému, terminály Anet - docházka - support, upgrade support podpora a doplnění docházkového systému Kvasar - Ovzduší - support agendy podpora agendového systému (OŽP) KROS - support agendy podpora agendového systému (OLVHZ) Faxchange - support support podpora systému distribuce faxů a sms SW Dotace - support support podpora systému evidence dotací OLVHZ EMA - support+linux RedHat support support podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) ASPE provozní podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby ASPE - support provozní podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby MS Office office licence kancelářského balíku MS Ostatní provozní ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, ) Provoz modulu Vismo e provozní provoz internetového serveru a systému Vismo Provoz Vismo provozní ověřený snímek webu a registr oznámení Výkaznictví JASU provozní projekt PC výkaznictví JASU 602XML Designer provozní technická podpora produktu 602XML Designer Ostatní agendové aplikace agendy Vývoj na zakázku Ostatní software provozní grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) Design a údrţba WWW provozní servis webových stránek kraje, extranetové aplikace GFI AntiSpam - support support podpora softwaru pro Antispamové řešení Softender B2B - support provozní podpora nástroje na elektronickou evidenci a vedení veřejných zakázek Tagra support Vyčítání tachografů Portál PO, projektové řízení řízení PO rozvoj systémů, podpora Procesní portál (Sharepoint) procesní řízení rozvoj systémů, podpora správa databází a aplikací

31 Druh výdaje Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka Support ArcGIS desktop gis podpora licencí software ESRI Ostatní sluţby GIS support ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu) Údrţba agendových geodat data gis geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje data gis data balíček od ZÚ Tématické datové vrstvy data gis ostatní mapové vrstvy (PRVKUK, DPP,...) Hardware GIS, materiál hw gis monitory, papír, inkoust Spado - support VARS www GIS systém plánování dopr. obslužnosti (převedeno z ODSH) Support PanoramaGIS - Web Videopasport sw gis dopravní aplikace - pasport - foto, laserě WMS ortofoto Geodis sw gis ortofotomapy pro aplikace v dopravě Software GIS sw gis 2x ArcView single use na floating; ArcGIS for Server testovací licence;onyx RIP tiskový server - upgrade oddělení GIS Celkem Celkem za kapitolu Informatika

32 PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU Příjmy Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) v tis. Kč Návrh Příjmy celkem Výdaje tis. Kč Návrh 2014 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK Dárkové poukázky k ţivotnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod Výdaje celkem Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k

33 Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty Odbor analýz a podpory řízení Název projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina C E L K E M O D B O R SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Odbor dopravy a silničního hospodářství Název projektu SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat II/405 Zašovice - Okříšky II/405 Příseka - obchvat II/353 Velký Beranov - obchvat II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba II/353 Stáj - Zhoř (ROP) II/353 Bohdalov - Rudolec II/128 Salačova Lhota - obchvat II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba II/360 Trnava - Rudíkov II/128 Lukavec - obchvat II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba II/129 Březina - most evid. číslo II/128, II/150 Lukavec - hr. kraje II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř II/13035 Hořice - most evid. č II/150 Okrouhlice - mosty evid. č Severojiţní propojení kraje Vysočina - 3 (OP EÚS) II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba II/406 Telč - průtah II/152 Moravské Budějovice průtah II/408 Jemnice - Dobrá Voda Analýza potenciálu veřejné dopravy C E L K E M O D B O R

34 Odbor informatiky Název projektu SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Technologické centrum kraje Vysočina Digitalizace a ukládání C E L K E M O D B O R Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Název projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic C E L K E M O D B O R SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Odbor regionálního rozvoje 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Výdaje Příjmy Saldo financování prostředků projektu RECOM CZ - AT (OP AT - CZ) Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika v kraji Vysočina Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21) Partner AT-CZ PRO (OP AT-CZ) Dosaţitelnost spojuje Zdraví bez hranic Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC) Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (CEC5) Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina C E L K E M O D B O R

35 Odbor sekretariátu hejtmana Název projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU C E L K E M O D B O R SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Odbor sociálních věcí Název projektu SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz I. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz II. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křiţanov I Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko Harmonizace při opatrování dětí Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz III. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křiţanov II C E L K E M O D B O R Odbor zdravotnictví 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Název projektu SU/AU na Výdaje Příjmy Saldo financování projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina C E L K E M O D B O R Vrácení finančních prostředků 35

36 Odbor ţivotního prostředí Název projektu SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Vrácení finančních prostředků Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 2. etapa Biodiverzita I Biodiverzita II Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina Biomonitoring Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou Hrad Kámen - revitalizace parku Revitalizace zámeckého parku ve Zboţí Informování veřejnosti o Natuře C E L K E M O D B O R Odbor školství, mládeţe a sportu Název projektu SU/AU 2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Výdaje Příjmy Saldo na financování projektu Badatelská centra pro přírodní vědy School as learning institutions C E L K E M O D B O R Vrácení finančních prostředků C E L K E M

37 B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 37

38 1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů Vlastní příjmy: Přijaté transfery: Celkem: tis.kč tis.kč tis.kč Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů 51% 49% Vlastní příjmy: Přijaté transfery: b) Poměr běţných a kapitálových příjmů Běţné příjmy: Kapitálové příjmy: Celkem: tis.kč tis.kč tis.kč Poměr běžných a kapitálových příjmů 0% Běžné příjmy: Kapitálové příjmy: 100% 38

39 2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr běţných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených poloţek Běţné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené poloţky: Celkem: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů a rezerv 10% 7% Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené položky: 83% b) Odvětvová struktura výdajů Kapitola Částka % Zemědělství tis. Kč 1 Školství, mládeţe a sportu tis. Kč 53 Kultura tis. Kč 2 Zdravotnictví tis. Kč 5 Ţivotní prostředí tis. Kč 0 Územní plánování tis. Kč 0 Doprava tis. Kč 19 Sociální věci tis. Kč 1 Poţární ochrana a IZS tis. Kč 0 Zastupitelstvo kraje tis. Kč 1 Krajský úřad tis. Kč 3 Regionální rozvoj tis. Kč 1 Nemovitý majetek tis. Kč 5 Informatika tis. Kč 0 Analýzy a podpora řízení tis. Kč 0 Ostatní finanční operace tis. Kč 1 Rezerva a rozvoj kraje tis. Kč 2 Evropské projekty tis. Kč 4 Celkem tis. Kč

40 3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) Paragraf Poloţka Název Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Celkem třída 1 Daňové příjmy xxxx 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací xxxx 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Celkem třída 2 Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Invest.ičnípřijaté transfery od obcí Celkem třída 4 Přijaté transfery Celková bilance rozpočtu příjmů 52% 45% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 0% 3% 40

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Přílohy k Rozpočtu kraje 2013 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ

Více

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Adresář příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina CESTOVNÍ RUCH Vysočina Tourism, příspěvková organizace E-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz Telefon: 564 602 533, 606 775 429 Web: www.vysocinatourism.cz

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18 4 Majetek a investice Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje fungující, kvalitní a zároveň

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda a b 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 240 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 360 00 2212 **** 630 00 2219 Ost. záležitosti pozemních

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění P ř í l o h a RK19 usnesení příl.k usn.rk/19/806/2008 b.48 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I.

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více