Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium studijní zaměření ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ studijní zaměření STUDIJNÍ KRESBA A MALBA studijní zaměření MALBA studijní zaměření MULTIMÉDIA studijní zaměření KERAMIKA studijní zaměření TEXTILNÍ TVORBA studijní zaměření FOTOGRAFIE studijní zaměření DŘEVĚNÁ PLASTIKA ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Miloslava Stibora výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 CHCEŠ-LI BÝT UMĚLCEM, MUSÍŠ BÝT PŘEDEVŠÍM ČLOVĚKEM Předkladatel: Základní umělecká škola Miloslava Stibora výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 adresa: Pionýrská 4, Olomouc IČO: Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Hrubošová Telefon: Zřizovatel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Telefon: Platnost dokumentu od:

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost ZUŠ Miloslava Stibora je jednooborová škola vyučuje se zde pouze výtvarný obor. To škole umožňuje soustředit se na vlastní projekty a svou činnost jim cele podřídit. Kapacita školy je 640 žáků a každoročně je tato kapacita zaplněna. Výuka probíhá v budově školy v Olomouci, Pionýrské ulici, a na pobočkách školy v Dolanech, Náměšti na Hané a ve Velké Bystřici. 2.2 Historie a současnost Počátkem šedesátých let 20. století byly založeny první výtvarné obory lidových škol umění. Lidušky, jak se jim tehdy říkalo, se do té doby věnovaly pouze hudebnímu vzdělávání a rozšíření jejich působnosti do výtvarné pedagogiky jen odráželo volání po systematickém vzdělávání i v této sféře. Samostatné výtvarné obory vznikly pouze v několika velkých městech. Výtvarnému oboru v Olomouci stál tehdy v čele Dr. Miloslav Stibor, vynikající fotograf, který školu vedl dlouhých 27 let. Od svého založení v roce 1960 působil olomoucký výtvarný obor v Domě armády pod názvem Základní výtvarná škola, o dva roky později přejmenovaná na Výtvarný obor lidové školy umění. V roce 1975 se škola přestěhovala do zadaptované budovy staré školy na Pionýrské ulici, kde sídlí dodnes. Po roce 1989 byly LŠU přejmenovány na základní umělecké školy. Ta naše v roce 2002 získala navíc čestný název Základní umělecká škola Miloslava Stibora. Škola si brzy vytvořila velmi dobrou pověst díky vynikajícím pedagogům, aktivním výtvarným umělcům, a tuto tradici si nese dodnes. Neustále se zvyšující počet zájemců o studium na škole i to, že každoročně uspěje kolem dvaceti studentů u talentových zkoušek na středních a vysokých školách, je určitým důkazem, že kvalita výuky i její zázemí je na vysoké úrovni. Na mezinárodních výtvarných výstavách dětí získávají každoročně žáci ZUŠ významná ocenění. Na národních přehlídkách základních uměleckých škol ČR se práce našich žáků v silné konkurenci rozhodně neztrácejí. Z iniciativy ředitelů největších VO ZUŠ Severomoravského kraje vznikla v roce 1993 Nadace malíře Jana Zrzavého, nyní Společnost malíře Jana Zrzavého o.p.s.. Jejím sídlem se stala naše škola. Hlavní činnost nadace spočívá v podporování výstavní činnosti základních uměleckých škol této oblasti (projekt Zrzavý salon ) a v organizaci přednášek a seminářů dalšího vzdělávání pro výtvarné pedagogy ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Škola má od roku 1976 svou vlastní galerii. Vystavují v ní naši žáci a studenti, studenti z vysokých uměleckých škol, děti z jiných ZUŠ v republice, měli jsme možnost vystavit práce dětí z Japonska, z Číny, studentů z USA, Holandska. Samostatné výstavy architektů, malířů, grafiků a sochařů v galerii ZUŠ jsou pro všechny důležitou inspirací, poučením a zajímavým seznámením s autorem. 3

5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Na ZUŠ Miloslava Stibora působí na výtvarném oboru 11 učitelů. Jsou to plně kvalifikovaní odborníci, kteří se intenzivně věnují svému oboru i výtvarné pedagogice. Většinou jsou sami aktivní výtvarníci, pořádají výstavy svých prací či se zúčastňují výstav kolektivních. Ve všeobecně zaměřených i specializovaných atelierech školy tito učitelé pomáhají žákům všestranně rozvíjet tvořivé myšlení a kultivovat jejich výtvarný projev, seznamují je s rozličnými výtvarnými technikami a výtvarnou kulturou. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty: - vlastníme galerii v budově školy, každý měsíc zde probíhá vernisáž výstavy, na které se žáci seznamují s názory vystavujících umělců, často studentů vysokých uměleckých škol. Každoročně se zde představují svými výstavami olomoucké umělecky zaměřené střední školy, žáci tak získávají přehled o možnostech dalšího studia a profesního uplatnění - škola pořádá rozsáhlé jubilejní výstavy prací svých žáků ve Vlastivědném muzeu pro širokou veřejnost - škola spolupracuje s Univerzitou Palackého při zabezpečování pedagogické praxe studentů Katedry výtvarné výchovy oboru Učitelství pro ZUŠ - škola je sídlem Společnosti malíře Jana Zrzavého o.p.s., pořádá vzdělávací semináře pro učitele VO ZUŠ severní Moravy a Slezska, pořádá trienále Zrzavý salon přehlídku výtvarných oborů této oblasti Regionální spolupráce: - pravidelně spolupracujeme s magistrátem města Olomouce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví připravujeme tématické výstavy v prostorách radnice - spolupracujeme se středními školami v Olomouci pořádáme výstavy maturitních prací studentů, maturujících z výtvarné výchovy, stejně tak ve školní galerii hostíme výstavy olomouckých středních škol s obory s výtvarným zaměřením a umožňujeme tak našim žákům, aby si vytvořili přesnou představu o možnostech studia na těchto školách - učitelům základních škol a jejich žákům nabízíme návštěvy naší galerie v dopoledních hodinách, samozřejmostí je zasvěcený výklad k výstavě od některého z našich pedagogů Mezinárodní spolupráce: - škola dle možností vystavuje v partnerských městech Olomouce (Owensboro USA, Veenendaal Holandsko, Tampere Finsko), ve školní galerii hostí výstavy prací žáků z těchto měst, nejedná se však o pravidelnou spolupráci. Snažíme se vyhledávat další možnosti a příležitosti pro prezentaci práce našich žáků a učitelů 4

6 2.5 Vybavení školy a její podmínky ZUŠ Miloslava Stibora je škola s padesátiletou tradicí. Nachází se v klidném prostředí nedaleko centra města, je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou. Vybavení učeben pro výuku výtvarného oboru odpovídá platným hygienickým a bezpečnostním normám. Speciálním vybavením jsou zařízeny odborné učebny keramiky, dřevěné plastiky, fotografie, škola vlastní několik hlubotiskových lisů pro výuku grafiky. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány, učitelé mají k dispozici digitální fotoaparáty, počítačové zázemí a odbornou knihovnu. Škola má vlastní galerii určenou žákům a veřejnosti. Prezentuje školní projekty i tvorbu současných výtvarných umělců. Škola nemá bezbariérové přístupy. V blízkosti školy je nemocnice, učitelé absolvovali školení první pomoci. 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1 Zaměření školy Naše škola nabízí svým žákům: vzdělání v samostatném výtvarném oboru - práce v kolektivu žáků s podobnými zájmy, výchova žáků ke vzájemné úctě a toleranci rozvoj jemné motoriky, představivosti i fantazie u předškoláků a mladších školáků - hledání nekonečných proměn všedních věcí kolem nás, eliminace povrchního a konzumního pojetí světa práci pod odborným vedením výtvarných pedagogů žák se setkává s učiteli, aktivními výtvarníky, kteří jej směřují a pomáhají mu hledat vlastní výtvarnou cestu výuku ve specializovaných ateliérech je ojedinělou příležitostí dále rozvíjet své schopnosti po získání základních znalostí a dovedností výchovu k empatii, citlivosti a úctě ve vztahu k sobě samotnému i přírodě se žák učí umění naslouchat, pozorovat, vnímat a hodnotit, je součástí společnosti, kterou může ovlivňovat a měnit základy uměleckého řemesla rozvoj manuální zručnosti umožňuje žákovi vědomě plánovat a realizovat vlastní výtvarný záměr, je důležitou součástí výuky, nezbytností pro další umělecký růst, prohlubuje vztah k hodnotě uměleckého díla, řemeslné tradici reprezentaci školy, města i země škola nabízí možnost prezentace prací žáků na mezinárodních i tuzemských výstavách, tradičních přehlídkách, místních i zahraničních soutěžích 5

7 3.2 Vize školy Udržet si jako škola s výhradně výtvarným zaměřením vysoký standard, neztratit prestiž v očích veřejnosti Pokračovat v úspěšné reprezentaci školy, města i země, rozvíjet nadále spolupráci s jinými školami podobného zaměření u nás i v zahraničí Podporovat další vzdělávání učitelů, udržet, popř. zvyšovat počet žáků studujících na naší škole Rozšiřovat technické vybavení školy, zadaptovat půdy a získat tak nové prostory pro malířský a fotografický ateliér a pro práci s multimédii Otevřít školu jako centrum uměleckého vzdělávání pro všechny generace, rozšířit nabídku tohoto vzdělávání 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE názorně předvádíme jednotlivé výtvarné postupy a necháváme prostor pro experiment využíváme příklady z dějin umění, s žáky o nich diskutujeme a tím je vedeme k vytváření vlastního názoru a schopnosti ho formulovat učíme žáky dílo promyslet v hlubších rovinách a souvislostech a dílo realizovat žáky vedeme k péči o výtvarné pomůcky a materiály, budujeme jejich vztah k životnímu prostředí zapojujeme žáky do kolektivních činností, při kterých je vedeme k přijímání projevů, názorů a respektování pracovního prostoru druhých navštěvujeme se žáky výstavy v muzeích a galeriích, organizujeme exkurze klademe důraz na poznávání kultury našeho regionu na základě jejich zkušenosti s vlastní tvorbou směřujeme žáky k úctě ke kulturním a uměleckým hodnotám ukazujeme možnosti, jakým způsobem dokáže umění náš život obohacovat 6

8 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Charakteristika studia: Výtvarný obor je určen pro tvořivé žáky se zájmem o výtvarné aktivity. Vzdělávací obsah výtvarného oboru je zaměřen na rozvoj výtvarného cítění a myšlení žáků, osvojování výtvarného jazyka, prohlubování zájmu o výtvarnou kulturu a celkovou kultivaci osobnosti žáka. Naše škola nabízí žákům studium ve studijních zaměřeních Základní výtvarné vzdělávání, Fotografie, Keramika, Malba, Multimédia, Studijní kresba a malba, Textilní tvorba, Dřevěná plastika,. Filozofie procesu vzdělávání na naší škole je založena na postupném získávání základních vědomostí a dovedností, po jejichž osvojení, ve věku, kdy žák dokáže zodpovědně určit své další výtvarné směřování, si volí přestup do příslušného studijního zaměření. Podrobně je vzdělávací obsah definován v učebních osnovách jednotlivých předmětů studijních zaměření. Všeobecné poznámky: - v tabulkách učebních osnov je uvedena týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů. Výuka těchto předmětů probíhá většinou ve tříhodinových blocích - v případě mimořádných studijních výsledků žáka mu může být na základě doporučení třídního učitele a souhlasu ředitele školy navýšena týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů Struktura studia: Studium se skládá z dvouletého přípravného studia pro žáky od 5 let, sedmiletého studia prvního stupně pro žáky od 7 let a čtyřletého studia druhého stupně pro žáky od 14 let. Škola svým žákům nabízí i studium pro dospělé. Učební plán tohoto čtyřletého studia odpovídá učebnímu plánu studia II. stupně příslušného studijního zaměření. Učitel může dospělému žákovi připravit individuální studijní plán. Výuka všech stupňů studia probíhá ve skupinách maximálně 15 žáků. 7

9 5.1 Přípravné studium Přípravné studium podporuje dítě, aby se vyvíjelo v citlivého člověka. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování. Děti se seznamují s výtvarnými materiály a nástroji. Formou hry zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby zacházení. Nový žák II. stupně, který neabsolvoval studium I. stupně, může být zařazen do přípravného studia II. stupně. Toto studium je jednoleté, žák v něm plní vzdělávací obsah studia I. stupně. Učební plán Předmět: 1. ročník 2. ročník Přípravné výtvarné 3 3 vzdělávání Celkem hodin týdně 3 3 Učební osnovy vyučovaného předmětu: PŘÍPRAVNÉ VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. ročník Rozpozná a pojmenuje základní výtvarné prvky (linie, tvary, barvy) Užije různé kresebné stopy kresba linkou, spontánní vykrývání ploch Svobodně zachází s výtvarnými prostředky a materiály, volně uplatňuje své představy a způsob podání jak v plošné, tak prostorové tvorbě 2. ročník Spontánně kombinuje jednoduché techniky, experimentuje Porovná základní vlastnosti povrchů a objemů Vědomě tvaruje materiál a usiluje o záměrný plastický projev Vyjádří svůj názor v komunikaci s učitelem i ostatními žáky Umí vyjádřit zážitky z výtvarného díla 8

10 5.2 studijní zaměření ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Studium je zaměřeno na systematické rozvíjení schopností a dovedností v prakticky všech oblastech výtvarné tvorby kresbě, malbě, grafice, prostorovém vytváření, objektové a akční tvorbě. Dává žákům základy, na které může ve vyšších ročnících navázat studiem v jiném studijním zaměření. Učební plán: Předmět: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Plošná tvorba ,5 1,5 1,5 1,5 Prostorová tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 Volná tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem hodin týdně Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět PLOŠNÁ TVORBA V předmětu Plošná tvorba se žáci seznamují s principy kresby, malby a grafiky. Pracují s klasickými i netradičními kreslířskými a malířskými materiály, v grafice se věnují především tisku z výšky a z hloubky. I. STUPEŇ: 1. ročník Při práci uplatňuje linii a jednoduchou šrafuru Objevuje rozmanitost stop různých výtvarných prostředků a umí je ve své práci použít Spontánně pracuje s různými prvky v ploše a pojmenovává jejich vzájemné vztahy Porovnává světelné kontrasty Zná základní barvy, barvy míchá 2. ročník Míchá barvy, experimentuje s barevnou skvrnou a plochou, rozpozná barvy teplé a studené, bledé a syté Využívá náhodné kreslířské a malířské objevy Umístí kresbu do formátu Pozná a slovně popíše oblasti umělecké tvorby, které jsou jeho věku dostupné 9

11 Porovnává viděnou skutečnost s jejím výtvarným ztvárněním. Prozkoumává a srovnává vlastnosti různých výtvarných materiálů 3. ročník Chápe význam světla a stínu pro vyjádření objemu Rozliší objem a plochu, kresbou vystihne rozdíl mezi objemem a plochou Poznává emocionální působení barev, uplatňuje barevnou nadsázku Uvědomuje si roli světla, barvy, prostoru v uměleckém díle 4. ročník Samostatně zachází se stopami různých výtvarných prostředků Experimentuje se vzájemným postavením prvků v kompozici, zkoumá jeho účinek Najde hlavní znaky tvaru, stylizuje Zachytí světelné a barevné kontrasty, uplatní je v kompozici Dokáže využít prožitek z účinku výtvarného díla pro svou práci Slovně vyjádří vlastní názor na výtvarné dílo, používá základní terminologii 5. ročník Vědomě pracuje s umístěním objektu do formátu, vyjádří základní prostorové vztahy Barevnou škálu obohacuje o další odstíny, využívá valérů a barevných kontrastů Je schopen různými výtvarnými prostředky vyjádřit své pocity, prožitky i výtvarné postřehy Prohlubuje své teoretické znalosti z oblasti výtvarného umění Zná rozdíl mezi studijní a volnou kresbou a malbou 6. ročník Rozdíl mezi objemem a plochou vystihne v kresbě i malbě Barevně rozliší světlo a stín Ve volné malbě uplatní výrazové účinky barev a kontrastů Při vlastní tvorbě uplatňuje poznatky z výtvarné kultury Dokáže využít poznatky z návštěv výstav a historických památek, přiřadí je ke svým dosavadním znalostem 7. ročník Dokáže poměřováním zachytit základní proporce zobrazovaného objektu Využívá výrazových možností linií Uspořádá lineární kompozici, pracuje s celkem, detailem i výřezem motivu Zná základy lineární perspektivy Experimentuje a umí vytvářet variace k námětu V rámci výtvarných akcí pracuje tvořivě, vnímá vlastní pocity a smyslové zážitky a dokáže je popsat II. STUPEŇ: I. ročník Má zkušenost s používáním jednotlivých výtvarných technik, vhodně a citlivě je používá a experimentuje s nimi Respektuje odlišné výtvarné přístupy Projevuje výtvarnou kázeň Pracuje s různými formáty 10

12 II. ročník Pracuje s poměřováním proporcí zobrazovaného objektu Vědomě využívá účinky kontrastů, rytmu, barev a proporcí V barevné kompozici využívá vlastností barev a barevných kontrastů a jejich vzájemné působení Dané téma aktivně rozvíjí III. ročník Cíleně používá výtvarné materiály s ohledem na jejich vlastnosti a možnosti Porovná a zhodnotí účinky jednotlivých prvků plošného vyjádření linie, bod, tvar, plocha, objem, barva, kompozice Umí v plošném zobrazení znázornit prostor Samostatně řeší výtvarné problémy, je schopen dlouhodobé a soustředěné práce na daném tématu IV. ročník Vylučuje nepodstatné detaily a dílo realizuje jako samostatný vyvážený kompoziční celek Vytváří na dané téma variace a aktivně hledá řešení Orientuje se v pojmech výtvarného jazyka a odborné terminologii Využívá koncepčního myšlení Zná a podle potřeby v malbě používá prostorové plány, barevnou perspektivu a optické a psychologické účinky barev Vyučovací předmět PROSTOROVÁ TVORBA V předmětu Prostorová tvorba se žáci seznamují s principy modelování (práce s keramickou hlínou) a konstruování (materiály, použitelné k prostorovému vyjádření papír, drát, sádra, dřevo, textil, plasty, ) I. STUPEŇ: 1. ročník Ovládá jednoduché postupy při práci s modelářskou hlínou (odebírání, přidávání, spojování) Rozliší charakter různých materiálů a uvědomuje si rozdílný způsob jejich použití 2. ročník Spontánně vystihne podstatné, Odlišuje podstatné tvary od méně důležitých Respektuje vícepohledovost prostorové práce 3. ročník Vědomě zjednodušuje tvar Využívá základní výrazové možnosti objemu, tvaru, linie a plochy v prostoru 4. ročník Cíleně využívá výrazové možnosti povrchu, experimentuje s nimi 11

13 S materiály zachází s ohledem na jejich tvarové vlastnosti a konstrukční možnosti 5. ročník Uvědoměle pracuje s celkem a detailem Komponuje tvarové a prostorové vztahy (kontrast, dynamika, rytmus, velikost) a jejich účinky porovná, zhodnotí 6. ročník Respektuje rozdíl mezi studijní a volnou plastikou Využívá výrazové možnosti objemu, tvaru, linie a plochy v prostoru (tvarový kontrast, struktura, textura, rytmus, světlo, dynamika) 7. ročník Uplatňuje netradiční materiály a experimentuje s nimi Respektuje vztah mezi prostorovým dílem a prostředím Orientuje se v základní terminologii a používá ji II. STUPEŇ: I. ročník Zachycuje proporce pozorovaného objektu Zkoumá možnosti tvarové stylizace, získané poznatky uplatňuje Citlivě zachází s povrchovou texturou Uvědomuje si rozdíl mezi volným a užitým uměním II. ročník Hledá variace tvaru Při úpravě povrchu přizpůsobí barevnost výtvarnému záměru Využívá tvarové nadsázky k vyjádření výrazu Důsledně uplatňuje princip vícepohledovosti, přehledné výstavby tvaru a citlivého zpracování tvárné hmoty III. ročník Umí pracovat s poměřováním proporcí pozorovaného objektu Volnou plastiku modeluje jako kompozičně vyvážený celek Postupuje od zjednodušeného celku k detailu Rozhoduje o významu a funkci plastiky Umí nakreslit přípravnou skicu (prostorový náčrt) a objekt na jejím základě realizovat IV. ročník Samostatně zvolí téma, odpovídající jeho potřebě vyjádření, zvolí vhodný materiál a rozvrhne postup realizace. Práci (objekt, akci, instalaci) realizuje, osobitým přístupem jí dává hlubší význam Správně používá odbornou terminologii oblasti prostorové tvorby 12

14 Vyučovací předmět VOLNÁ TVORBA V předmětu Volná tvorba dostávají žáci prostor pro individuální práci, vztahující se k jejich zájmům. Zvolené téma zpracovávají technikou, která je jim nejbližší a mají svobodu k experimentu. I. STUPEŇ: 1. ročník Zpracuje zadané téma osobitým způsobem Svou práci dokončí 2. ročník Zvolí si prostředky pro své vyjádření Zvolí si formát své práce O svém záměru dokáže hovořit 3. ročník Samostatně si volí téma své práce Zvolí si na základě svých dosavadních zkušeností techniku S pomocí učitele naplánuje postup své práce 4. ročník Ve své práci experimentuje s prvky výtvarného jazyka Samostatně rozvrhne postup své práce 5. ročník S technikami experimentuje, kombinuje je a nalézá vlastní cesty pro sebevyjádření O svém záměru dokáže diskutovat 6.ročník Svobodně pracuje s prvky výtvarného jazyka, cíleně využívá jejich účinku a vzájemného působení Uplatňuje poznatky z výtvarné kultury, z návštěv výstav a historických památek 7. ročník Svou představu umí propojit s využitím získaných řemeslných základů Námět je schopen uchopit klasickou i experimentální cestou II. STUPEŇ: I. ročník Projevuje výtvarnou kázeň a respektuje odlišné výtvarné přístupy Disponuje širšími poznatky z výtvarné technologie II. ročník Koncepčně propojí studijní i volnou formu výtvarného projevu Aktivně využívá účinků různých vyjadřovacích prostředků a výtvarných technik 13

15 III. ročník Samostatně řeší výtvarné problémy, je schopen dlouhodobé a soustředěné práce na daném tématu K realizaci své představy volí vhodné prostředky IV. ročník Realizuje dílo jako samostatně vyvážený kompoziční celek Na dané téma vytváří nové variace, aktivně hledá řešení a využívá koncepčního myšlení Vyučovací předmět VÝTVARNÁ KULTURA Předmět Výtvarná kultura prostupuje všemi oblastmi výtvarného vzdělávání, zahrnuje seznamování s dějinami výtvarného umění a se současnou výtvarnou scénou, pomáhá nalézat inspiraci pro vlastní práci žáka. Žáci navštěvují výstavy, účastní se exkurzí, pracují s internetem, obrazovými publikacemi apod. Výuka výtvarné kultury neprobíhá samostatně, je neoddělitelnou součástí celého výukového procesu. Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná kultura je plněn i ve všech ostatních studijních zaměřeních. Má neopominutelné výchovné aspekty, kultivuje žáky, vytváří jejich vztah ke kulturnímu dědictví. II. STUPEŇ: I. ročník Svou tvorbu porovnává s příklady výtvarného umění Zajímá se o současné výtvarné umění II. ročník Uvědomuje si vztah mezi obsahem a formálním zpracováním uměleckého díla, je si vědom působení kompozice, barevnosti, rukopisu, kontrastu Ví, kde vyhledat informace týkající se dějin umění a výtvarné kultury Rozpozná malířskou či kreslířskou techniku, odhadne technologický postup na viděné reprodukci III. ročník Interpretuje malířskou tvorbu Popíše výtvarné dílo, používá výtvarnou terminologii IV. ročník Popíše základní znaky jednotlivých slohů a tendencí ve výtvarném umění. Výtvarné dílo zařadí do kontextu dějin umění Orientuje se ve výtvarné kultuře, účastní se kulturního dění 14

16 5.3 studijní zaměření STUDIJNÍ KRESBA A MALBA Studijní zaměření Studijní kresba a malba je určeno především žákům, kteří uvažují o studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Je zaměřeno jak na zvládnutí perspektivy, tak na zvládnutí figurální kresby a malby; tříbení, věcnost, umění argumentace. Výuka v tomto studijním zaměření probíhá individuálně podle konkrétních požadavků jednotlivých škol a osobního zaměření žáka. Učební plán: Předmět: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Plošná tvorba Prostorová tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 Volná tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Studijní kresba a malba 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 celkem hodin týdně Výuka v ročníku probíhá podle studijního zaměření Základní výtvarné vzdělávání Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět STUDIJNÍ KRESBA A MALBA I. STUPEŇ: 6. ročník žák: Rozdíl mezi objemem a plochou vystihne v kresbě i malbě Barevně rozliší světlo a stín Experimentuje s detailem a celkem Při vlastní tvorbě uplatňuje poznatky z výtvarné kultury Využije poznatky z návštěv výstav a historických památek, přiřadí je ke svým dosavadním znalostem 7. ročník Zná základy lineární perspektivy Pro studijní barevný přepis skutečnosti využívá znalostí ze studijní kresby 15

17 Pracuje s poměřováním proporcí zobrazovaného objektu Zachytí strukturu povrchu a charakter materiálu Porovnává výrazové možnosti linií Uspořádá kompozici, ve studijní kresbě a malbě pracuje s celkem, detailem i výřezem motivu Projevuje výtvarnou kázeň II. stupeň I. ročník Pracuje s vyjádřením prostoru v plošném zobrazení Ve studijní malbě vyjádří objem, tvar, barevnost Samostatně uspořádá kompozici, ve studijní kresbě a malbě pracuje s celkem, detailem i výřezem motivu Respektuje odlišné výtvarné přístupy Získané poznatky uplatňuje při plnění domácích úkolů II. ročník Dané téma aktivně rozvine Vědomě užije účinky kontrastů, rytmu, barev a proporcí Zpřesňuje svůj grafický i malířský projev Porovná a zhodnotí účinky jednotlivých prvků plošného vyjádření linie, bod, tvar, plocha, objem, barva III. ročník Zachytí celou škálu struktur a povrchů materiálů Buduje práci jako kompoziční celek Cíleně používá výtvarné materiály s ohledem na jejich vlastnosti a možnosti Umí v plošném zobrazení znázornit prostor Samostatně řeší výtvarné problémy, je schopen dlouhodobé a soustředěné práce na daném tématu IV. ročník Zná a dokáže použít barevnou perspektivu a prostorové plány Dílo realizuje jako samostatný vyvážený kompoziční celek Vytváří na dané téma variace a aktivně hledá řešení Orientuje se v pojmech výtvarného jazyka a odborné terminologii Využívá koncepčního myšlení Vyučovací předmět VÝTVARNÁ KULTURA viz studijní zaměření Základní výtvarné vzdělávání 16

18 5.4 studijní zaměření MALBA Studijní zaměření Malba je určeno žákům, kteří si chtějí osvojit hlubší znalosti malířských technik. Učební plán: Předmět: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Plošná tvorba Prostorová tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 Volná tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Malba 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 celkem hodin týdně Výuka v ročníku probíhá podle studijního zaměření Základní výtvarné vzdělávání Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět MALBA vzdělávací obsah: I. STUPEŇ: 6. ročník Vystihne rozdíl mezi objemem a plochou Barevně rozliší světlo a stín Ve volné malbě uplatní výrazové účinky barev a kontrastů Experimentuje a umí k námětu vytvářet variace Při vlastní tvorbě uplatňuje poznatky z výtvarné kultury 7. ročník Zvládne malbu v jednom tónu Pracuje s valéry Pomocí barev vystihne rozdíl mezi objemem a plochou Uspořádá barevnou kompozici, pracuje s celkem, detailem i výřezem motivu V rámci výtvarných akcí pracuje tvořivě, vnímá vlastní pocity a smyslové zážitky a dokáže je popsat Dokáže využít poznatky z návštěv výstav a historických památek, přiřadí je ke svým dosavadním znalostem 17

19 II. STUPEŇ: I. ročník Pracuje s různými formáty Pracuje se širší škálou barev Je schopen individuálně si zvolit motiv Vnímá výtvarné dominanty motivu Má zkušenost s používáním jednotlivých malířských technik a experimentuje s nimi Respektuje odlišné výtvarné přístupy Projevuje výtvarnou kázeň II. ročník Vědomě využívá účinky kontrastů, rytmu, barev a proporcí V barevné skladbě využívá vlastností barev a jejich vzájemné působení Podle potřeby dokáže rozlišovat a používat prostorové plány a barevnou perspektivu Je schopen v kompozici kombinovat různé prvky Dané téma aktivně rozvíjí III. ročník Má základní znalosti malířských technologií a materiálů Umí v plošném zobrazení znázornit prostor Zná princip zlatého řezu a umí jej použít Vhodně a citlivě využívá jednotlivé techniky Vytváří variance na dané téma a hledá řešení Samostatně řeší výtvarné problémy Je schopen dlouhodobé a soustředěné práce na daném tématu IV. ročník Dokáže v malbě aplikovat prostorové plány, barevnou perspektivu a optické a psychologické účinky barev Vylučuje nepodstatné detaily a dílo realizuje jako samostatný vyvážený kompoziční celek Je schopen tvůrčím způsobem pracovat s parafrází Využívá koncepčního myšlení Umí vybrat vhodné prostředky pro vlastní osobité vyjádření a prezentaci Orientuje se v pojmech výtvarného jazyka a odborné terminologii Podle potřeby využívá nová média Vyučovací předmět VÝTVARNÁ KULTURA viz studijní zaměření Základní výtvarné vzdělávání 18

20 5.5 studijní zaměření MULTIMÉDIA Studijní zaměření multimédia je určeno především žákům, kteří chtějí ve větší míře využívat digitálních technologií k vyjádření svého výtvarného záměru. Učební plán: Předmět: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Plošná tvorba Prostorová tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 Volná tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Multimédia 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 celkem hodin týdně Výuka v ročníku probíhá podle studijního zaměření Základní výtvarné vzdělávání Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět MULTIMÉDIA I. STUPEŇ: 6. ročník Při tvorbě využívá své inspirace ze skutečnosti i fantazie Pracuje s prvky plošné i prostorové tvorby (výrazové možnosti linií, objemu, světla, kontrastu, proměny, rytmu...) a uvědomuje si jejich působení v multimédiích 7. ročník Užívá multimediálních a audiovizuálních prostředků k realizaci výtvarného záměru Uvědomuje si působení světla v digitální proměně Podílí se na dramaturgii, produkci, realizaci i post-produkci jednoduchého projektu Rozezná typické projevy hlavních epoch uměleckého vývoje. Jsou mu srozumitelné základní pojmy výtvarného oboru Zkoumá možnosti tvarové stylizace, získané poznatky uplatňuje Experimentuje a umí vytvářet variace k námětu 19

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba

5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba 5.2.3 Studijní zaměření: Multimediální tvorba Obsahem tohoto studijního zaměření je práce s digitálními technologiemi, které představují nástroj uměleckého vyjádření nahrazující staré řemeslné techniky.

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Opava, Solná 8 -příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Opava, Solná 8 -příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Opava, Solná 8 -příspěvková organizace 1 obsah: 1. Identifikační údaje, str. 3 2. Charakteristika školy, str. 4-5 3. Zaměření a vize školy, str. 6 4. Výchovně

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu výtvarná výchova 2. stupeň spolu s hudební a dramatickou výchovou vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura stanovených RVP ZV a vyučuje se na II. stupni

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více