zpravodaj Zličína a Sobína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Zličína a Sobína"

Transkript

1 zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 4 září 2014 Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Zličín a Zastupitelstva hlavního města Prahy Zličínský jarmark Oslavy Dne seniorů Volby do zastupitelstva 1

2 Pr Městská část Praha - Zličín kultura pořádá Městská část Praha - Zličín pořádá v sobotu 13. září 2014 v sobotu 13. září 2014 Program: 13:00-18:00 Pohádková 16:30-17 Bubnování bojovka v kruhu dobové stánky Zrcátková občerstvení dílna K poslechu hraje muzika 14:00 Praštěnka - z Prahy 14:30 Jste srdečně zváni Bubnování v kruhu 15:00 POZVÁNKA -16:00 PRO Hloupý SENIORY Honza na představení oslavy Dne seniorů a 10. výročí Divadla založení Domu v Dlouhé s pečovatelskou službou 16:30-17 Kdy: 1. října Bubnování 2014 od 14:00 do 17: 00 v hodin kruhu Kde: Dům s pečovatelskou službou, Křivatcová 416 Pořádá: MČ Praha - Zličín dobové stánky občerstvení K poslechu hraje muzika Praštěnka z Prahy představení Divadla v Dlo H Hloupý -16:00 15:00 13 PROGRAM : slavnostní zahájení otevření nového Seniorparku s cvičebními prvky klubový pořad Pavlíny Filipovské filmový kabaret Světlany Nálepkové a Petra Martináka Jste srdečně zváni 16:30-17 Bubnování v k Zrcá dobové stánky občerst 14 K poslechu hraje muz 15:00-16:0 představení D 16:30-17 Bu dobové stánk 13:00-18:00 Pohádková bojovka Zrcátková dílna 14:00-14:30 Bubnování v kruhu 15:00-16:00 Hloupý Honza představení Divadla v Dlouhé Jste srdečně zváni K poslechu Jste sr Pohád Bubnov Praštěn Praštěnka z Prahy zprávy z radnice Oznámení o době a místě konání voleb v Městské části Praha - Zličín do Zastupitelstva MČ Praha Zličín a Zastupitelstva hlavního města Prahy ve dnech 10. a 11. října 2014 pořádá Starostka MČ Praha Zličín podle 29 zákona č. 491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Zličín a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech Program: pátek od hodin do hodin sobota od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb na území MČ Praha -Zličín Okrsek Volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, Křivatcová 416, Praha-Zličín pro ulice: Bertrámová, Dolňanská, Do Blatin, Halenkovská, Hevlínská, Hrozenkovská, Jílová, Kakostová, K Třešňovce, Křivatcová, Lačnovská, Leskovecká, Lidečská, Lipovská, Mistřínská, Rozrazilová, Strojírenská, Šumická, Tvrdonická, Tylovická, U lípy, Věstonická, V pískovně, Vratičová, Vrbková, Za archivem, Za Dolejšákem, Za Radostí a Zličín - č. p. 30, 324 Okrsek Volební místnost v Základní škole a Mateřské škole, Nedašovská 328, Zličín pro ulice: Chabská, Nedašovská, Tasovská, Vsetínská, Na Radosti, Do Zahrádek I., Do Zahrádek II., Mladých, U Zličína, U Zličínského hřiště Okrsek Volební místnost v Základní škole a Mateřské škole, Nedašovská 328, Zličín pro ulice: Lanžhotská, Milotická, Míšovická, Prušánecká, Sazovická, Tulešická, Vřesovická Okrsek Volební místnost v Hospůdce na hrázi, Sobín pro ulice: Blatnická, Bojkovická, Boleratická, Brňovská, Bzenecká, Čejkovická, Habřická, Havranická, Hostivická, Jasenická, Ke Břvům, Ke Zličínu, Lubnická, Mikulčická, Nivnická, Pavlická, Petrovská, Radějovská, Slavičínská, Šakvická, Valtická, Vlčnovská 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Jde-li o cizince, prokáže volič po příchodu do volební místnosti státní občanství státu, jehož Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstava městské části Praha-Zličín a zastupitelstva Hlavního města Prahy Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí) vyhlásil prezident republiky rozhodnutím č. 112 ze dne Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. Kdo může volit Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do zastupitelstva městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části. Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb na území hlavního města Prahy (pro volby do zastupitelstev městských částí na území dané městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie (Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. 5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Úřad MČ Praha Zličín a ve dny voleb též okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tel.: , ve dny voleb okrsek tel. č , okrsek a tel. č a okrsek tel. č JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Bulharská republika, Rumunská republika a Chorvatská republika), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy. Co je třeba si ověřit ve volební místnosti Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem vzor, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb 13:00-18:00 14:00-14:30 Jste srdečně zváni Zrcátková dílna Pohádková bojovka Praštěnka z Prahy Bubnování v kruhu v sobotu 13. září 2014 K poslechu hraje muzika Městská část Praha - Zličín 15:00-16:00 Hloupý Honza představení Divadla v Dlouhé dobové stánky občerstvení 16:30-17 Bubnování v kruhu 2 3

3 zprávy z radnice zprávy z radnice se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Ve volební místnosti je voličům k dispozici volební zákon. Čím volič prokazuje svoji totožnosti a státního občanství Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem. Hlasovací lístek V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce (tj. Hlavní město Praha na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy nebo název městské části na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva městské části) a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději 7. října 2014, budou voličům dodány do schránek hlasovací lístky, a to pro volby do Zastupitelstva MČ Praha Zličín a pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy bude označen na levém okraji svislým pruhem žluté barvy. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Způsob hlasování Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen zastupitelský úřad ) není při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v hl. m. Praze úřadem městské části. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, v hl. m. Praze úřadu městské části, potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi. Hlasování voličů - státních občanů jiných států Právo volit do zastupitelstev obcí, tj. i do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do zastupitelstev městských částí, má podle 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí ), vedle státního občana České republiky i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. V současné době se jedná pouze o občany členských států Evropské unie, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Občané členských států Evropské unie), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt. Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16,00 hodin, tj. do 8. října 2014 do 16,00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 8. října 2014 do 16,00 hod.) nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa). Pokud volič - občan jiného státu o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže. Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Při samotném hlasování ve volební místnosti pak volič - občan jiného státu - prokáže okrskové volební komisi podle 33 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí svou totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepředloží-li volič občan jiného státu tento doklad, nebude mu hlasování umožněno. Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny všechny volební strany, které kandidují do zastupitelstva. Volič má fakticky k dispozici tolik hlasů, kolik členů se do daného zastupitelstva volí. Do Zastupitelstva MČ Praha Zličín se volí 15 členů. Ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volí 65 členů budoucího zastupitelstva. Jak je možné hlasovací lístek upravovat Při úpravě hlasovacího lístku se volič může rozhodnout některým z následujících způsobů: chci hlasovat pro volební stranu v takovém případě je třeba označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany vybranou volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty Volební období končí Přiblížil se konec volebního období a s ním i čas konečného bilancování. Řada dobrých věcí se nám společně podařila, řada zůstala rozpracovaných a je naděje, že v nejbližší době budou úspěšně dokončeny. O těch dokončených nebo skoro dokončených není třeba příliš psát občané sami vidí, co se za poslední dobu změnilo a jestli jim to život zpříjemnilo či nikoliv. I v tomto volebním období však zůstaly některé problémy přes veškerou snahu nedořešeny a potýkat se s nimi bude muset zastupitelstvo, které bude zvoleno do dalšího období. Zatím do současné doby neuzavřen zůstal absurdní záměr fy Benefit Development a.s. vybudovat spalovnu pro uhynulá domácí zvířata přímo v centru městské části Zličín. O této záležitosti jsme předpokládali, že si vyžádá delší dobu a jsme stále přesvědčeni, že zdravý rozum musí zvítězit... bezpodmínečně nutné však je, abychom zachovali jednotný postup a zájmy hájili společně. v takovém případě je třeba označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem vybrané kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; pro volby do Zastupitelstva MČ Praha Zličín 15 kandidátů, pro volby do Zastupitelstva hl.m.prahy 65 kandidátů. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je vždy uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. chci hlasovat pro volební stranu i pro kandidáty z jiných volebních stran v takovém případě je třeba označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud má být např. voleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloup-ců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Volební strana tak nezíská všechny hlasy voliče, ale z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasů, kolik kandidátů z jiných stran volič zakřížkuje. Pokud by však byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více Jen tak se naše síla může v plném rozsahu projevit. V současné době máme na Zličíně téměř 1000 dětí do 15 let věku, a přesto musíme stále vysvětlovat, především MHMP, že plně organizovaná základní škola je pro nás absolutní nezbytností. Přesto, že byly dostavěny dvě třídy mateřské školy, je míst v předškolních zařízeních stále katastrofální nedostatek. Určitým řešením snad bude připravená výstavba nové čtyřtřídní mateřské školy a po výstavbě nové základní školy případné vrácení dnešní základní školy jejímu původnímu účelu, čímž by se počet míst v předškolních zařízeních opět zvýšil. Zličín je dynamicky se rozvíjející městská část. Má výhodnou polohu, přívětivé životní prostředí a proto je cílem velkých developerů umístit do naší městské části další a další bytovou výstavbu. Za poslední volební období se počet občanů trvale hlášených k pobytu ve Zličíně zvýšil o 100 % a ještě jednou takový kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pro hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části volič použije pouze jedinou úřední obálku. Neplatnost hlasů nastává v těchto případech volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu volič označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky volič hlasovací lístek přetrhne volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva Preferenční hlasy Systém hlasování v komunálních volbách se liší od hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují tzv. preferenční hlasy, jako je tomu ve volbách do Sněmovny. Přesto je však možné, aby se kandidát z nižšího místa na kandidátní listině přednostně dostal do zastupitelstva. Metody pro přepočet hlasů na mandáty jsou uvedeny na webových stránkách Českého statistického úřadu. Ing. Petra Kubíková, tajemnice úřadu nárůst lze předpokládat v nejbližším období, pokud se plány velkých developerů naplní. Velké množství je také občanů k trvalému pobytu nepřihlášených, kteří čerpají všechny výhody občanů městské části, přidělené finanční prostředky však na ně městská část nedostává. Překotný rozvoj výstavby v MČ není doprovázen odpovídající občanskou vybaveností, protože žádný zákon takovou povinnost developerům neukládá a dobrovolně se k takovým závazkům hlásí jen velmi sporadicky. Městská část je dopravně přetížena z důvodu prudce narůstající bytové výstavby a rozšiřování obchodního centra, což není provázeno budováním odpovídající struktury komunikací. Území rovněž trpí nedostatkem parkovacích míst. Tzv. záchytná parkoviště by bylo třeba budovat ještě na území Středočeského kraje, protože v poslední době se městská část, vzhledem ke své výhodné poloze u metra, stala pro občany 4 5

4 Středočeského kraje lehce dostupným parkovacím místem, což na druhé straně komplikuje život obyvatel MČ. Přes všechny problémy a úkoly, které čekají na budoucí zastupitelstvo, myslím, že se můžeme zpět na splněné úkoly ohlédnout s uspokojením. Proto mi dovolte, abych na konci volebního období poděkovala všem zastupitelům, bez ohledu k jaké části politického spektra patří. I když jednání byla mnohdy bouřlivá, je možné konstatovat, že přes existující názorové rozdíly směřovala diskuse a vlastní rozhodování vždy k závěrům ve prospěch MČ. Osobně mi dovolte poděkovat zaměstnancům ÚMČ, vedeným tajemnicí ing. Kubíkovou. Jde o zkušené odborníky, kteří po celou dobu výkonu mé funkce byli vždy připraveni pomoci mě, radě či zastupitelům hledat optimální řešení konkrétních záležitostí a bez větších šrámů mě dokázali provést všemi zákoutími problematiky výkonu samosprávy a státní správy a že jich za tu dobu byl nějaký počet! Poděkovat chci všem občanům městské části, kteří se připomínkami, radami či účastí na společných setkáních s občany, prací v komisích rady a výborech zastupitelstva podíleli na plnění konkrétních úkolů po celé volební zprávy z radnice; doprava a územní rozvoj období. Nedocenitelná je podpora občanů v boji proti realizaci záměru vybudování spalovny uhynulých zvířat u Parku Na prameništi. Díky patří i všem podnikatelským subjektům a živnostníkům, kteří svoji činnost vyvíjejí na našem území a přispívají tak k jejímu rozvoji. O majetek MČ se dlouhodobě dobře stará Správa majetku K. Kolářové. Opomenout nemůžeme firmy Luďka a Jana Sekyry, které mají obrovskou zásluhu na tom, že Zličín vypadá tak jak vypadá, a čistotu a upravenost nám okolní městské části mohou jen tiše závidět. K nim nepochybně patří i společnost M. Nezhyby a jejich zásahy v případě nutnosti kácení přestárlých či nemocných stromů. O zdraví občanů se bezchybně starají lékaři, lékárníci, zdravotní sestřičky, Centrum fyzioterapie i Centrum sociálně zdravotních služeb Prahy 17. Naše jednotka SDH je vždy tam, kde je jí potřeba ať již jde o pomoc při požárech či povodních apod. Zličínská knihovna je naší chloubou, která je oceňována i za hranicemi MČ. Výchově dětí se věnují naše učitelky v předškolním i školním zařízení a řada dalších občanů při organizování volného času dětí a mládeže jako jsou např. hasiči, FC Zličín, Mateřské centrum Studánka, divadelní soubor a další, na které jsem snad, i když nerada, v tomto výčtu zapomněla. Řešení každodenních problémů, souvisejících s běžným životem občanů Zličína a Sobína tvořilo náplň naší činnosti v uplynulém volebním období a stejný trend by měl být zachován. To všechno by se však nikdy nepodařilo, kdyby vedení městské části necítilo podporu ze strany svých občanů, nemohlo se opírat o jejich podněty a připomínky a využívat jejich zkušeností. K řízení městské části ve prospěch svých občanů potřebuje každé zastupitelstvo silný mandát voličů. To by měli mít občané na paměti v okamžiku, kdy se budou rozhodovat, zda k volbám půjdou a komu odevzdají svůj hlas. Na závěr tohoto volebního období proto nejen jménem svým, ale i jménem rady i celého zastupitelstva a všech zaměstnanců ÚMČ bych ráda ještě jednou poděkovala našim občanům za důvěru a podporu projevovanou v průběhu končícího volebního období, pozvala občany k co největší účasti při komunálních volbách ve dnech 10. a a popřála šťastnou ruku všem, kteří k volbám přijdou a pomohou tak vybrat nejlepší cestu, kterou by se měl vývoj Zličína ubírat v dalších čtyřech letech. JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Praha Zličín Přistavování mobilních sběrných dvorů (dále jen MSD) v Městské části Praha Zličín ve druhém pololetí 2014 Městská část Praha Zličín ve spolupráci s hlavním městem Prahou zajistila pro občany ve druhém pololetí několik možností likvidace odpadů. Jedná se částečně o systém, na který jsou již občané zvyklí (systém přistavování velkoobjemových kontejnerů, systém sběrných dvorů), a částečně o systém nový, provozovaný teprve druhým rokem. Tímto relativně novým systémem je zřízení tzv. mobilního sběrného dvora. Mobilní sběrný dvůr (MSD) funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a VOK na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. V naší městské části bude tento mobilní sběrný dvůr zřízen na parkovišti při Tasovské ulici na sídlišti Zličín, pozemek parc. č. 262/5, k. ú. Zličín, a to ve dnech: (sobota), hodin Termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů 2. pololetí (sobota), hodin (neděle), hodin (sobota), hodin Svozová společnost zajišťující MSD povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad jméno a příjmení, adresa, složka KO, množství. Současně žádáme občany, aby v uvedené termíny na parkovišti svá vozidla neparkovali. ing. J. Hindová, vedoucí odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic ÚMČ Praha-Zličín Místo přistavení datum Datum Datum Datum Datum Sobín, hřiště Habřická Zličín-sídliště, parkoviště Tasovská Zličín, Do Blatin Zličín, Vratičová Zličín, Sazovická Zličínský dvůr,lipovská x Věstonická zprávy z radnice Přehled kandidátních listin podaných registračnímu úřadu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Zličín volební období Volební strany jsou v tomto přehledu uvedeny v abecedním pořadí. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku byo losováno po ukončení registrace kandidátních listin. V zákonné lhůtě byly podány registračnímu úřadu kandidátní listiny těchto volebních stran: název volební strany typ volební strany volební program Pořadí volebních je uveden na straně stran na hlasovacím lístku Česká strana sociálně demokratická sdružení politické strany Česká strana sociálně a nezávislí kandidáti pro Nový Zličín demokratická a nezávislých kandidátů 8 až 11 4 Hnutí nezávislých Zličína a Sobína sdružení nezávislých kandidátů 12 až 16 6 Hnutí občanů Prahy politické hnutí 17 až 21 7 Hnutí pro zdravou společnost sdružení nezávislých kandidátů 26 až 28 5 Občané pro Zličín a Sobín sdružení nezávislých kandidátů 22 až 25 8 Pro Prahu politické hnutí 29 až 33 1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 34 až 38 3 Strana soukromníků České republiky sdružení politické strany Strana soukromníků a nezávislých kandidátů Zličína České republiky a nezávislých kandidátů 7 2 Strana soukromníků České republiky a Nezávislí kandidáti Zličína cílem je zapojit se aktivně do rozvoje Zličína a podílet se na konstruktivních změnách pro kvalitní rozvoj obce. Program strany se zaměří na: vytvoření kvalitní zdravotní péče v městské části, podporu školství a kultury s tím, že by do získání finančních zdrojů zapojila jak podnikatelské subjekty, které mají zájem v rámci developerských projektů působit v městské části, tak i získávat zdroje z EU vypracovat strategický plán rozvoje městské části se zaměřením na: - zlepšení dopravní situace - eliminovat nebezpečná místa a předcházet zpomalovacími pruhy, retardéry apod. mechanismy případným kolizím, dát důraz na ochranu chodců představení jednotlivých kandidátních listin Ing. Petr Pavlousek - zlepšení školství - podporovat výstavbu nové školy - v rámci zdravotní péče přivést investory se zaměřením na výstavbu medicinského centra - lékařský dům apod. - v oblasti kultury rozvoj kvalitních zábavně-naučných kurzů, podpora vznikajících hudebních i dramatických seskupení, podílet se na vytvoření centra pro pravidelné kulturní akce, případně podporovat letní slavnosti, soutěže podpora soukromníků, řemeslníků, působících v rámci městské části 6 7

5 Nezávislí kandidáti pro NOVÝ ZLIČÍN s podporou Nezávislí kandidáti pro NOVÝ ZLIČÍN s podporou ČSSD 1. Ing. Petr ROŽEK, Ph.D. 53 let, mezinárodní doprava, bez politické příslušnosti Otec 2 dospělých dětí, vdovec. Zaměstnání mezinárodní doprava a přeprava, poradenství v dopravě a pojištění zboží. Externí lektor na UPa a VŠE. Ač povahou spíše světoběžník, Zličín mám rád a vždy se domů velmi rád vracím. Již od roku 2002 v Zastupitelstvu, poslední 2 období jako předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ. Z toho vyplývá moje urputná snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu, moje námitky vůči megalomanským projektům bez zajištěného financování. I v příštím volebním období bych se rád zabýval touto tématikou. 2. Petr Zárybnický 45 let soukromý podnikatel ČSSD 3. David Riedl 35 let manager v hotelu bez politické příslušnosti 4. Ludvík Mlch 33 let manager v letecké společnosti bez politické příslušnosti 5. Tomáš Raszka 30 let fotograf ČSSD 6. Jan Melichar 35 let bank operation manager bez politické příslušnosti 7. Jakub Pecháček 27 let pracovník v gastronomii bez politické příslušnosti 8. Michal Vaněk 34 let obchodní zástupce bez politické příslušnosti 9. Josef Soukup 30 let stavební technik bez politické příslušnosti 10. Martin Kilian 37 let finanční poradce bez politické příslušnosti 11. Michaela Kühnelová 20 let asistentka prodeje bez politické příslušnosti 12. Veronika Pilátová 31 let servírka ČSSD 13. Roman Krincvaj 34 let vedoucí provozu restaurace bez politické příslušnosti 14. Petr Padevět 35 let manager v Citi bank bez politické příslušnosti 15. Petr Růžička 22 let kuchař bez politické příslušnosti hospodárnost otevřenost upřímnost efektivita hospodárnost otevřenost upřímnost efektivita 8 9

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 10 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 6 OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY PREVENCE ČERNÝCH SKLÁDEK: VÍCE KONTEJNERŮ

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Kandidáti se představili

Kandidáti se představili Ovocnářství na Valašsku Valašské muzeum připravilo zajímavou výstavu, která měla mezi návštěvníky velký úspěch. STRANA 2 Evropský den jazyků Rožnovské gymnázium pozvalo na svoji půdu několik zajímavých

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010 Školní rok začal v parku FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXIV září 2014 TÝNECKÉ LISTY číslo 5 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, Týnecké listy Vám opět přináší informace o dění ve městě. Přečíst si můžete o velkých projektech

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Komunální volby 15. a 16. října

Komunální volby 15. a 16. října Vážení spoluobčané, opět uplynuly další čtyři roky volebního období, plného práce pro všechny, kteří v našem městě společně žijeme a přejeme si, aby se nám žilo lépe. Něco se podařilo více, něco méně,

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

VOLBY 2006. Poděkování Redakce našich novin obdržela dopis s následujícím. Ročník XIV / říjen 2006 / zdarma

VOLBY 2006. Poděkování Redakce našich novin obdržela dopis s následujícím. Ročník XIV / říjen 2006 / zdarma VOLBY 2006 Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech: 20. října od 14.00 do 22.00 hodin, 21. října od 8.00 do 14.00 hodin. Zdůrazňujeme, že v našem obvodu budeme volit kandidáty do Zastupitelstva

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více