Měsíčník městské části Praha18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník městské části Praha18"

Transkript

1 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany mají nového starostu - Ivana Kabického vystřídal Ondřej Lněnička. TÉMA MĚSÍCE na str. 4 5

2 2 INZERCE NOVINKA 21. století doplněk stravy s testem bioxtest Zápis na školní rok 2011/12 4 Školička Na Vyhlídce Praha 9 Prosek 4 Školička Čertův vršek Praha 8 Libeň Registrujte se včas! Chcete vědět, kolik agresivních molekul kyslíku máte ve svém těle? Udělejte si test v pohodlí svého domova a sami si naordinujte správné řešení podle výsledku testu. První příznaky vysokého počtu volných radikálů v těle se projevují jako špatné duševní rozpoložení, únava, nízká výkonnost, náchylnost k infekcím a stále výrazněji šedá a vrásčitá pleť. Oxidační stres urychluje proces stárnutí. Může přispívat ke vzniku a ovlivňovat průběh onemocnění jako je rakovina, diabetes, zánětlivé procesy a nemoci srdce. Množství volných radikálů v těle se zvyšuje pracovním, sociálním, nebo rodinným zatížením, užíváním léků a hlavně působením škodlivin z nezdravého životního prostředí a způsobu života. 4 Profesionální soukromá předškolní zařízení 4Rodinné prostředí ve vilách se zahradou 4Pro děti od 18 měsíců 4Každý den od 8.00 do h 4 Zkušený personál s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním tel KROK 1 I Udělejte si test (obsahuje 2 testovací sady) KROK 2 I Podle výsledku testu zvolte doporučený produkt k užívání KROK 3 I Proveďte si kontrolní test po měsíci užívání antioxidantů Žádejte ve své lékárně - Lékárna Letňany, Bechyňská 63, Praha 9, Tel.: nebo u výrobce: Biomedica, s.r.o., Pekařská 8, Praha 5, Tel.: , Správné znění tajenky z minulého čísla:,,teprve, když zdravý onemocní uvědomí si co měl. Výherci křížovky: Martina Straková, Jana Šlopková. GRATULUJEME! Soutěž mateřských škol o REJOVIT 5 litrů multivitaminového sirupu s jódem s příchutí maliny nebo citronu. Sirup získal jodové logo Státního zdravotního ústavu. Jód přispívá k růstu dětí a normální funkci štítné žlázy. Je vhodný při nedostatečném přívodu či zvýšené potřebě jódu, zejména pro malé děti. Soutěž v malování zdravého ovoce - 10 nejhezčích obrázků zašle školka na adresu redakce: Siréna spol., s.r.o. Jihlavská 80, Praha 4. Obrázky posílejte nejpozději do Vítězná školka obdrží 1 kanystr multivitaminového sirupu s jodem.

3 SLOVO STAROSTY... 3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letňanští spoluobčané, podíváte-li se z oken, jistě nepřehlédnete, že i k nám do Letňan přišlo jaro. Jaro, byť jde jen o část opakujícího se ročního cyklu, vždy přináší něco nového. S přicházejícím sluníčkem rozkvétají stromy a trávníky okolo nás dostávají veselejší zelenou barvu. Na duši je lépe i proto, že naše kroky po Letňanech provázejí svým zpěvem ptáci. Co z toho okna vidět není, je skutečnost, která je patrná vám, pozorným čtenářům, z fotky u tohoto úvodníku. Po více jak čtyřech letech se změnila tvář jeho autora. Již jím není respektovaný a úspěšný starosta, můj přítel a kolega Mgr. Ivan Kabický, kterému musím složit poklonu za to, jak Letňany v posledních letech vedl. Zároveň Ivanovi přeji, aby se mu na pražském magistrátu dařilo. Jsem si jist, že tomu tak bude a že to bude dobré i pro nás, Letňanské! Především díky vám jsem se novým letňanským starostou stal já. Je to pro mne velká pocta, za niž vám děkuji, a současně i výzva, které se musím zhostit s pokorou, neboť jen to je cesta k úspěchu, jímž byl, je a musí být rozvoj Letňan a spokojenost jejich občanů. Jsem zdejším rodákem, a tak pro mne Letňany nejsou neznámou. Přesto nemohu být na práci v čele radnice a s tím spojené rozhodování sám. A já vím, že nejsem. Mám okolo sebe množství skvělých, pracovitých lidí, kterým nechybí invence a nasazení, u nichž jsem si jist, že se na ně mohu spolehnout. Není při tom podstatné, zda jde o lidi ze samosprávy městské části, nebo úředníky radnice. Jsou tu a já jsem rád, že tu pro vás jsou! Ačkoliv jaro přináší novinky a přišel jsem s ním i já, mohu vás ubezpečit, že se změnou na postu starosty nepřijde změna ve způsobu a směru vedení naší městské části, který se osvědčil a přinášel pozitivní výsledky. Důsledné prosazování zájmů Letňan, především na úrovni školství, péče o životní prostředí a revitalizace sídlištních ploch, rozvoje volnočasových aktivit, zejména v podobě dokončení lesoparku, prevence kriminality či spolupráce na vzniku nového územního plánu, jsou jen některými z prostředků, jejichž vyústěním je a musí být spokojenost všech letňanských obyvatel. Přeji vám všem krásné jaro i další období, která po něm přijdou. Věřím, že se nám v nich bude společně dobře dařit. Mgr. Ondřej Lněnička, starosta Z OBSAHU Letňany navštívili hosté z Číny. S vedením městské části hovořili o podpoře kultury a grantovém programu. Nefunkční přejezd v Toužimské trápil řidiče mnoho let. Od konce března mají po starostech. Strážníci Městské policie se věnují i přednáškové činnosti. Děti v ZŠ Fryčovická učili, jak se chovat v nouzi. Poprvé v historii konání soutěže krásy se do finále dostala dívka z Letňan. My vám ji krátce představíme. Foto Ing. Tomáš Raška, Stanislav Mlázovský, Olaf Deutsch, Jiří Herman a ingridhs/pixmac Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července).* Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace MK ČR E * Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Olaf Deutsch, Ing. Martin Halama, Mgr. Martin Zástěra. Redakce tel.: , * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Foto na titulní straně: Ing. Tomáš Raška. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.* Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči společnosti Siréna, spol s r.o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s.p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště. Veselé Velikonoce a pohodové jaro Vám přeje redakce LL! Příští číslo vychází 10. května!

4 4 Letňanské LISTY TÉMA MĚSÍCE Letňany mají nového starostu Ing. Josef Dobrý, Mgr. Ivan Kabický. Jen tato dvě jména byla až do 15. března 2011 uvedena v seznamu starostů Letňan zvolených po roce Zastupitelstvo, které zmíněného dne zasedalo, připsalo do tohoto seznamu jméno třetí: Mgr. Ondřej Lněnička. Nutnost volby nového starosty necelý půlrok po komunálních volbách byla vyvolána rezignací bývalého starosty. Mgr. Kabický se stal náměstkem pražského primátora a věnovat se oběma funkcím naplno není zvládnutelné. Proto oznámil zastupitelstvu své odstoupení. Zastupitelé, konkrétně klub ODS, nominovali v souladu s koaliční smlouvou, kterou ODS uzavřela s TOP 09, do volby nového starosty jediného kandidáta Mgr. Lněničku. A protože starosta je nejvyšším článkem samosprávy, významně ovlivňujícím život v obci, požádali jsme jej o rozhovor. Pane starosto, začněme základními informacemi o Vás. Ještě před mým osobním představením mi dovolte poděkovat všem voličům, kteří se v říjnu loňského roku zúčastnili voleb do našeho letňanského zastupitelstva, a tak mi umožnili přijetí funkce starosty. Veliká podpora, které se dostalo mně i mým spolupracovníkům, je pro mě velmi zavazující. Post starosty přijímám s veškerou pokorou a s respektem. Nesmírně zavazující je i důvěra, které se mi dostalo od kolegů zastupitelů, u nichž si navíc cením toho, že mne při volbě podpořili napříč letňanským politickým spektrem. Co uvést k sobě samému? V květnu mi bude 38 let. Jsem ženatý a se svou ženou Romanou mám tři krásné, zdravé děti. Hokejistu Kubu, kterému je 14 let, tříletou dračici Annu Marii a tříměsíčního cvalíka Matěje. Po absolvování základní školy s rozšířeným vyučováním jazyků a gymnázia jsem vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde jsem promoval v roce Týž rok jsem se vydal na pole advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od začátku roku 2002 jako advokát. Mám rád sport. Preferuji kolektivní hry - kopanou a lední hokej. Záliba ve sportu mne dovedla i na funkcionářskou dráhu v ČMFS. Můžete nám přiblížit své postoje a přístup k životu? Mám rád lidi s jasnými a neměnnými postoji a názory, kteří hledají řešení problému a umějí je najít. Mám rád rozum, vůli žít a tvořit, zdravé sebevědomí, logiku, práci a její výsledky, tradice a historii i vize, ale také kajícího se hříšníka, podanou ruku od přítele, rovná záda, i kdyby mělo bolet, pokud přes ně dostanete. A smích - včetně toho, kdy jsme schopni se smát sobě samým. I když to poslední, zdá se mi, se nám z našich životů vytrácí. Vyhledávám pohled z očí do očí, protože oči mluví o člověku a jeho duši. Nemusím pokrytce, lenochy, pseudointelektuály, zneuctěné kritiky, kteří nikdy nic vlastního nevytvořili, kverulanty a jim naroveň postavené permanentní sepisovatele petic, prázdná slova vyřčená jen proto, aby nebylo ticho. Je toho víc, co bych mohl uvést, ale nemyslím si, že by mé slovní eskapády měly být nosným prvkem Letňanských listů. Letňany jsou domovem přibližně obyvatel. Vy jste letňanským rodákem. Co pro Vás život v Letňanech znamená? Letňany jsou mým rodištěm, takže jsou zcela přirozeně, hned za rodinou, tou nejbližší lidskou pospolitostí, kterou sdílím. Sdílím-li něco se svými sousedy, musím se k tomu chovat jako k tomu, co je blízké a vlastní více lidem. Život v Letňanech musí být životem spokojeným a klidným. Jsem rád, že se naše městská část proměnila z dříve velmi průmyslové městské čtvrti či chcete-li sídliště s továrnami uprostřed polí v místo, kde je příjemné žít. Letňany jsou pro mne místem, kam by nikdo neměl chodit jen přespat, ale kam by se měl každý rád vracet a vzpomínat na ně jen v tom nejlepším. Letňany jsou nepochybně budoucností nás všech. Proto musíme zaměřit svou pozornost na řešení toho, co se nás denně dotýká. Ať už má jít o vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání ve školách, přes řešení dopravní obslužnosti, včetně parkování, až po účinné zásahy proti všem druhům kriminality, zejména té, která na životě a zdraví ohrožuje naše děti (drogy), či té drobné majetkové, která jen poškozuje naše vlastnická práva. Kdy Vás poprvé napadlo vstoupit do politiky a kdy a jak jste do ní skutečně vstoupil? Politika, tedy správa obce na komunální úrovni, mne zajímala vždy. Aktivně jsem se o ni začal zajímat, nemýlím-li se, v roce Tehdy mne oslovil s nabídkou, zda bych nevstoupil do ODS, můj dobrý přítel, dnes již více než pět let stranický kolega z ODS, Tomáš Kladívko, který je nyní senátorem. Dlouho jsem neváhal, neboť liberálně-konzervativní hodnoty jsou mi vlastní. V roce 2006 následovala nominace na kandidátku ODS do letňanského zastupitelstva, ve volebním období jsem vykonával funkci zastupitele a radního v naší městské části. V roce 2010 jsem svou pozici obhájil i díky skvělé práci lidí, se kterými jsem spolukandidoval. Kdy a za jakých okolností se poprvé objevilo spojení Lněnička starosta Letňan? Toto spojení se objevilo takřka bezprostředně po loňských říjnových volbách. Poté, co byl Mgr. Kabický zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy, se jeho jméno začalo objevovat v souvislosti s obsazením postu náměstka primátora hl. m. Prahy. Mgr. Kabickému bych chtěl složit velkou poklonu, neboť podle mého názoru to bylo právě jeho starostování v Letňanech, které přesvědčilo i potenciální koaliční partnery na magistrátu o tom,

5 TÉMA MĚSÍCE 5 že politiku dělat umí a že to jde věcně, s pokorou i čistým štítem. S ohledem na volební výsledek a pozici ODS ve vedení městské části jsme byli nuceni se zaobírat otázkou, kdo by mohl po Mgr. Kabickém zaujmout post starosty. Návrh na mé starostování, jeho přednesení a naplnění byl rozhodnutím letňanského sdružení ODS. Mně nezbývá než mým stranickým kolegům poděkovat za důvěru, kterou mi dali. Od nástupu na vysokou školu se věnujete právu a jste profesí advokát. Ihned po zisku mandátu starosty jste se vzdal své advokátní praxe. Bylo to těžké? A co bylo tím, co rozhodlo? Ze zákona mi nevyplývala žádná překážka ve výkonu advokacie, ale rozhodl jsem se po zralé úvaze, že svou aktivní účast v advokacii dočasně přeruším a nechám si pozastavit její výkon. Přišlo by mi nefér jak k letňanským spoluobčanům, tak k mým klientům dělat obě činnosti současně na plný úvazek. Dlouhodobě by to nešlo a trpělo by buď jedno, nebo druhé. V profesním životě jsem měl vždy tři vize: dělat právo, věnovat se politice a angažovat se ve sportu. Starostování je spojeno s prací s právem a lidmi, stejně jako advokacie. Jsem spokojený, že se mi mé vize plní. Jsem si jist, že se poté, co skončím na postu letňanského starosty, budu mít kam vrátit, a že si mě najdou i ti, kteří budou stát o mé právní služby. Stejně jako tomu bylo před devíti lety, kdy jsem zcela sám a bez ničeho začínal s advokacií. Nyní se posuňme k Vašim plánům a vizím. Co by chtěl a co může a nemůže starosta Letňan? Starosta je představitelem a zástupcem městské části, který jako základ pro svou činnost potřebuje dobře fungující kolektivní orgány, tedy zastupitelstvo a radu, a samozřejmě i kvalitní úřad vedený jeho tajemníkem. Starosta je z mého pohledu - mluvčím a zprostředkovatelem kolektivní (většinové) vůle orgánů obce. Za základ dobrého vedení městské části považuji korektní, vyvážené a funkční vztahy s hlavním městem Prahou a přilehlými městskými částmi. Samozřejmostí je otevřenost a vstřícnost k občanům Letňan, včetně toho, že je starosta schopen nasměrovat své spoluobčany tam, kde je možné jejich problémy či potřeby řešit. Shora popsané premisy dobrého vedení naší městské části jsou naplněny, a tak mohu jen věřit, že mi v mé funkci všichni zastupitelé a úředníci naší radnice pomohou. Nikdy nic není one man show a já jsem vždy, stejně jako ve sportu, upřednostňoval kolektivní pojetí, čehož se hodlám držet i nadále. Ivan Kabický je Váš stranický kolega a názorově jste si jistě blízcí. V čem byste chtěl na práci svého předchůdce navázat? Být po Mgr. Kabickém starostou není snadné, neboť kvalitativní laťku starostování nasadil pořádně vysoko. Měl jsem možnost s ním spolupracovat a věřím, že jsem se lecčemu přiučil. V čem konkrétním navázat a čeho se držet? Hlavně bych se chtěl držet otevřenosti a prosazování zájmů Letňan až do samého konce, tedy do doby, kdy budou plně uspokojeny. Věřím, že i díky účasti Mgr. Kabického na magistrátu se nám podaří udržet dotační vztahy, tedy peněžní toky směřující prostředky do rozvoje Letňan. V čem bude starosta Lněnička jiný, než byl starosta Kabický? V čem budu jiný, to nevím. Hodnocení je na ostatních. Ale budu spokojený, když Letňanští budou po skončení mého působení ve funkci starosty říkat: Byl to dobrý starosta! Určitě se budu snažit zachovat vše pozitivní, o čem jsem již hovořil. V zastupitelstvu máte podporu většiny. Jeho součástí je ale i opozice. Jak chcete postupovat v komunikaci s opozicí? Kdo mne zná, ví, že se nebráním věcné diskuzi, a to s kýmkoli a o čemkoli. Budu s kolegy zastupiteli komunikovat tak, jak jsem komunikoval doposud. Jako starosta jste manažerem poměrně velkého týmu lidí. Jaké postupy a metody při řízení lidí používáte, čím je motivujete? Základem úspěchu je dobrá, pravidelná, věcná a osobní komunikace. Nikdo není neomylný, a tak je nezbytně nutné dodržovat stanovené postupy a pokud se objeví chyba, ihned ji napravit a minimalizovat její následky. A samozřejmě najít i příčiny, které ji vyvolaly, a zabránit jejímu opakování. Za každou dobrou práci musí být náležitá odměna. Jsem si jist, že ji s panem tajemníkem najdeme. Nejde jen o standardní pravidelné odměňování zaměstnanců úřadu, ale i zlepšování podmínek na pracovištích, jakož i vytváření prostoru pro jejich volnočasové či oddychové aktivity. V jistém slova smyslu lze užít i příměru: Spokojený úředník = spokojený občan. Právě spokojený občan by měl být cílem konání nás všech na radnici. Jaké budou Vaše priority a jakou stopu byste chtěl jako starosta v Letňanech zanechat? Priority jsou obsaženy v Programovém prohlášení rady. Jako podstatné vidím udržení dynamiky rozvoje Letňan, a to v již rozběhlých projektech, kterými jsou dokončení lesoparku, včetně jeho napojení přístupovou cestou pro pěší i cyklisty, vytvoření nového vstupu do Letňan, dořešení otázky systému parkování, včetně výstavby parkovacího domu, snížení kriminality, k čemuž by měla přispět i nová služebna Městské policie, a konečně pak revitalizace sídliště, především BPT/CPI. Za samozřejmé považuji podporu rozvoje společenských, kulturních a sportovních akcí. Zcela samostatným tématem je i nový územní plán, který si však zaslouží vlastní prostor pro prezentaci. Jsem si jist, že mi s tím pomohou nejenom kolegové zastupitelé, ale i další lidé, kterým není budoucnost Letňan lhostejná. Nepochybuji, že je jich většina. Děkuji za rozhovor a věřím, že se na stránkách Letňanských listů budeme potkávat nad aktuálními tématy co nejčastěji. Text a foto Ing. Tomáš Raška

6 6 Z RADNICE PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rady městské části Praha 18 pro volební období Rada MČ Praha 18 navazuje na výsledky práce samosprávy předchozího volebního období. Jejím prvořadým cílem je, aby Letňany byly pro obyvatele místem, kde se neustále zvyšuje kvalita jejich života. Programové prohlášení Rady MČ Praha 18 na období vychází ze znalosti potřeb obyvatel MČ, opírá se o výsledky sociodemografické studie, která bude základem i pro vypracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha 18. Programové prohlášení zahrnuje podstatné body programů politických stran, které tvoří koalici stojící v čele MČ. Hlavní důraz bude kladen na bezpečnost, čisté životní prostředí, zkvalitnění dopravy a na zlepšení komunikace s veřejností. Veřejná správa a komunikace s občany: otevřená komunikace s občany i s využitím informačních médií a technologií; pravidelná kontrola hospodaření a činnosti organizací zřizovaných MČ; pokračování v transparentních výběrových řízeních; aplikace moderních metod řízení a zvyšování kvality a efektivity činností Úřadu MČ; Zdravé město a Agenda MA21; rozvoj veřejné správy jako služby občanům; rozšiřování nabídky systému Czech-Point. Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch; důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů. Bydlení a regenerace sídliště: podpora výstavby kvalitních rodinných i bytových domů, a to jen ve vhodných oblastech vymezených Územním plánem hl. m. Prahy; příprava a realizace koncepčních kroků a projektů pro regeneraci sídliště; ponechání části bytového fondu v majetku MČ pro sociálně potřebné občany a jeho další rozvoj; investování finančních prostředků z prodeje bytů do revitalizace, oprav a údržby majetku a do zvyšování kvality bydlení. Školství: snižování energetické náročnosti budov škol a školských zařízení; pokračování v modernizaci škol a školských zařízení; zkvalitňování a modernizace vzdělávání v mateřských a základních školách; vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených dětí a žáků; podpora prevence sociálně patologických jevů. Doprava: pokračování oprav a rekonstrukcí komunikací pro pěší i vozidla s důrazem na bezbariérové provedení a zklidnění komunikací; vybudování nových parkovacích stání v místech s nedostačující kapacitou; zabezpečení kvalitní dopravní obslužnosti celého území městské části, rozvoj provozu midilinky pro občany se sníženou pohyblivostí; vybudování přístupu do lesoparku pro pěší a cyklisty; podpora a spolupráce s hl. m. Praha při dokončení stavby vnitřního a vnějšího silničního okruhu; rozšiřování sítě tras pro cyklisty. Bezpečnost: rozšíření a modernizace kamerového systému s využitím dotací; plnění a rozšiřování programu prevence kriminality; snaha o navýšení počtu strážníků Městské policie; kontrola iniciativního a důsledného přístupu strážníků Městské policie k předcházení protiprávního jednání v ulicích MČ a při řešení zjištěných deliktů; podpora činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů;vybudování nové služebny Městské policie. Zdravotnictví a sociální oblast: vybudování klubu pro děti a mládež; vytváření podmínek pro rozšiřování zdravotnických služeb a míst jejich poskytování; poskytování sociálních služeb a podpora činnosti neziskových organizací v této oblasti; komunitní plánování sociálních služeb a péče; podpora činnosti Klubu seniorů; omezení činnosti heren. Kultura, sport a volný čas: pravidelné pořádání kulturních a sportovních akcí, rozvíjení sportu a turistiky, vytváření podmínek k využívání sportovišť zejména dětmi a mládeží, dokončení rekonstrukce objektu tělocvičny v Třinecké ulici, finanční podpora činnosti společenských, kulturních a sportovních organizací v rámci grantových schémat. Hospodaření městské části: zapojení finančních zdrojů (dotační tituly, strukturální fondy EU) do financování MČ; sestavování vyrovnaných rozpočtů; trvalá kontrola hospodaření. Zaměstnanost a podnikání: pokračování ve spolupráci s Úřadem práce; zahájení spolupráce s Hospodářskou komorou zřízením kontaktního centra na ÚMČ Praha 18; podpora pořádání farmářských trhů. Text Mgr. Ondřej Lněnička starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický radní MČ Praha 18 Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Foto archiv

7 Z RADNICE 7 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 a zvolilo nového starostu Nabitý program mělo zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo 15. března Nejdůležitějšími body bylo schválení rozpočtu na rok 2011 a volba nového starosty. Na začátku zasedání oznámil dosavadní starosta Mgr. Ivan Kabický, že se z časových důvodů rozhodl opustit svůj post a naplno se věnovat práci náměstka primátora hlavního města Prahy. Zastupitelé následně schválili zařazení volby nového starosty do programu. Té ovšem předcházela debata a schválení rozpočtu městské části na rok Opoziční zastupitelé předložili svůj vlastní návrh, který počítal s výraznými škrty v některých oblastech, a tím i snížení schodku rozpočtu. Zastupitelé o tomto protinávrhu debatovali velmi věcně, nakonec ho ale nepřijali, protože by to znamenalo omezení některých funkcí obce s negativními dopady na obyvatele. Byl schválen původní návrh, který počítá s celkovými příjmy ve výši cca 110 milionů korun a výdaji ve výši necelých 117 milionů. Z nich pak běžné výdaje (kam patří například údržba komunikací, provoz škol, knihovny, kulturních zařízení či provoz úřadu samotného) představují necelých 93 milionů, investice (větší opravy komunikací, školních budov atd.) přibližně 24 milionů. Poté přistoupili zastupitelé k volbě starosty. Na tento post byl nominován jediný kandidát, a to Mgr. Ondřej Lněnička z ODS. Po svém představení oznámil, že bude-li zvolen, vzdá se své advokátní praxe a odpověděl na otázky zastupitelů. Nový starosta byl následně zvolen, a to hlasy 14 zastupitelů z 21. Ihned po volbě se ujal řízení jednání. Rozhovor s novým starostou přinášíme v titulním článku tohoto vydání Listů. Mgr. Kabický zůstává zastupitelem a také neuvolněným členem Rady městské části Praha 18, na dění v Letňanech se tedy bude podílet i nadále. Text Ing. Tomáš Raška Společné prohlášení Jana Mikuleckého, radního městské části Praha 18, a Milana Mikuleckého, majitele společnosti SIT Prague, a. s., vlastníka letiště Letňany Vzhledem k neustávající kampani, která má za cíl poškodit buď jednoho z nás, případně oba, na základě lživého tvrzení, že jsme bratři a že na základě tohoto příbuzenského poměru postupujeme přinejmenším neeticky při správě veřejných věcí v Praze Letňanech, jsme se rozhodli vydat toto společné prohlášení. Oba dva čestně prohlašujeme, že nejsme v žádném příbuzenském poměru. Tedy nejenom, že nejsme bratři, ale nejsme ani vzdáleně příbuzní. Poprvé jsme byli vzájemně představeni dne 25. ledna Jako jednoznačně lživé musíme označit tvrzení o tom, že díky shodě našich příjmení získala společnost SIT Prague a.s. od MČ Praha 18 pozemky letiště Praha Letňany. MČ Praha 18 nikdy nevlastnila žádný pozemek, který tvoří součást areálu letiště Praha Letňany, ani žádný jiný pozemek, který by dnes vlastnila společnost SIT Prague a.s. Při jednání MČ Praha 18 a SIT Prague a.s. nikdy nedošlo k účasti Jana Mikuleckého (radního). Společnost SIT Prague a.s. získala do svého majetku letiště Praha Letňany v závěru roku Jan Mikulecký se stal zastupitelem MČ Praha 18 v roce Milan Mikulecký V Praze dne Jan Mikulecký Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 Rozpočet MČ Praha 18 na rok 2011 Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet na rok MČ bude v tomto roce hospodařit s celkovými příjmy ve výši Kč, celkové výdaje dosáhnou výše Kč. Schodek Kč bude kryt zapojením Fondu rozvoje a rezerv ve výši Kč a Sociálního fondu ve výši Kč. Přijetí Evropské charty Zastupitelstvo MČ schválilo přijetí Evropské charty pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném životě. Tento dokument, na jehož vzniku se podílel Svaz měst a obcí ČR, je určen místním a regionálním samosprávám, které mají možnost svým působením ovlivňovat rovné zapojení mužů a žen do veřejného života na místní úrovni. MČ Praha 18 se stala jednou z prvních municipalit v České republice, která tento dokument přijala. Harmonogram pro vypracování Strategického plánu Zastupitelstvo MČ vyjádřilo souhlas s návrhem harmonogramu vypracování Strategického plánu MČ Praha 18, který přijala Rada MČ. Tento koncepční dokument, který by měl představovat jeden ze stěžejních podkladů pro další rozvoj městské části, bude vypracován a navrhnut k přijetí do konce roku Na jeho tvorbě by se prostřednictvím diskusí a kulatých stolů zaměřených na jednotlivé problematiky měli podílet i občané Letňan. Domácí zabijačka v Letňanech Rada MČ vyslovila souhlas s pořádáním domácí zabijačky v Letňanech. Na základě pozitivních ohlasů veřejnosti na akci pořádanou v roce 2010 a také s ohledem na vyjádření občanů MČ v anketě Deset problémů je pořádání domácí zabijačky vhodným doplněním programu kulturních akcí podporovaných MČ Praha 18. Součástí programu bude nejen ochutnávka tradičních masných výrobků, ale také ukázka jejich výroby. Akce Letňany si hrají Rada MČ schválila uspořádání kulturní a společenské akce Letňany si hrají. Akce se bude konat v prostorách hasičské zbrojnice a je určena pro děti a mládež ve věku 5-18 let. Hlavní atrakcí budou turnaje v počítačových hrách na konzolích Xbox 360, na kterých budou zapojeny interaktivní hry simulující tanec, sporty a další pohybové aktivity. Zároveň budou přístupné simulátory hudební skupiny, na kterých si návštěvníci budou moci vyzkoušet hraní na různé hudební nástroje a zpěv. Připraven bude také kreativní koutek, ve kterém si děti budou moci vyrobit šperky či namalovat obrázky. V případě dobrého počasí bude k dispozici skákací hrad. Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

8 8 Z RADNICE Oslavíme Mezinárodní den Země V pondělí od 10 do 18 hodin se bude před OC Letňany konat informační kampaň pro veřejnost, zaměřená na témata ochrany životního prostředí, např. třídění odpadů a jejich následné využívání, na informace o zeleni a o cyklistice v Praze. NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST Kampaň, kterou organizuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se ZO ČSOP Koniklec, svozovou společností Pražské služby, a. s., kolektivními systémy Asekol, Ecobat, Elektrowin a s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, proběhne formou informačního stánku, umístěného před vchodem do OC Letňany v Tupolevově ulici. Občané budou moci zhlédnout názorné ukázky sběrných nádob a svozové techniky, získají informace o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad či nápojové kartony, nebo o tom, jak správně nakládat s nebezpečnými odpady, případně kde získat bližší informace o aktuálním stavu životního prostředí v hlavním městě. V rámci kampaně budou probíhat i zajímavé akce pro děti soutěže, hry a vzdělávací programy k tématům Obaly a odpady a Domácí ekologie. U stánku si občané budou moci vyzvednout zdarma různé informační materiály (letáky, brožurky, ročenky aj.), pro děti jsou připraveny tištěné hry, plakáty, balónky atd. Jelikož je rok 2011 vyhlášen mezinárodním rokem lesů, bude i jedním z témat letošních oslav Dne Země. Text Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Ilustrace Frenta/Pixmac Letňanští přivítali návštěvu z Číny Vzácní hosté navštívili 18. března městskou část Praha 18. Do Letňan zavítala delegace zástupců Kulturní komise distriktu Pinggu, který je jedním ze správních obvodů čínského hlavního města Pekingu. Hlavním cílem návštěvy byly rozhovory o kulturních tématech, vzájemné informování jednotlivých municipalit o způsobech rozvoje kultury na svém území. Součástí programu bylo vystoupení folklorního souboru Kytice, který hostům předvedl ukázku českých lidových tanců a písní. Poté následovala prezentace grantového systému, jehož prostřednictvím MČ podporuje letňanské kulturní a společenské organizace. Součástí prezentace bylo také představení akcí, které MČ pravidelně pořádá a které se těší oblibě letňanské veřejnosti. Hosté, v jejichž čele byl předseda Kulturní komise distriktu Pinggu pan Wang Zhen V čele čínské delegace byl předseda Kulturní komise distriktu Pinggu Wang Zhen Guo. Guo, předvedenou prezentaci ocenili a poděkovali zástupcům městské části za výrazný zdroj inspirace pro tamní kulturní projekty. Text Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Masky zahrály před radnicí Krásnou tradici dodržují žáci a učitelé ze Základní školy Rychnovská každoročně pořádají během masopustu průvod masek. Také letos procházeli Letňany a při své cestě se zastavili před radnicí, kde zahráli a zazpívali jak pro zaměstnance úřadu, tak pro přítomné diváky. -red- Ředitel školy byl odvolán Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne odvolala ředitele ZŠ a MŠ Fryčovická Mgr. Petra Bezděku s účinností od Důvodem odvolání byla negativní zjištění při veřejnoprávní kontrole v roce 2010 (kontrolovaným rokem byl rok 2009) a při mimořádné kontrole v roce 2011 (kontrolovaným obdobím bylo září až prosinec 2010). V rámci poslední mimořádné kontroly byly zjištěny též personální nedostatky v obsazení vedení školy, a to na úseku hospodaření a účetnictví. Ze strany pana ředitele tím došlo k závažnému porušení právních povinností. Městská část Praha 18 je zřizovatelem všech základních škol na území Letňan a má mimořádný zájem na jejich řádném chodu. Od roku 2006 došlo ze strany zřizovatele k velkým investicím do ZŠ a MŠ Fryčovická, jejich celková výše dosáhla Kč. V roce 2010 byla zrekonstruována Mateřská škola v Havířovské ulici za Kč. V září t. r. zde budou otevřena další dvě nová oddělení. Dále byly vykoupeny pozemky pod ZŠ a MŠ Fryčovická za částku vyšší než 20 milionů korun. Po odvolání Mgr. Bezděky byla vedením školy pověřena zástupkyně ředitele Mgr. Radka Šillerová, která v současné době úzce spolupracuje s MČ Praha 18 a společně s ostatními učiteli, od nichž má plnou podporu, zajišťuje bezproblémový chod výchovně vzdělávacího procesu. Odbor školství, kultury a tělovýchovy ÚMČ již připravuje konkurzní řízení tak, aby nový ředitel mohl být jmenován Radou městské části na zasedání dne a ujal se své funkce od Odbor školství, kultury a tělovýchovy

9 BEZPEČNOST 9 Trhy najdete letos u Šumperky Také v letošním roce se budou v Letňanech konat pravidelné farmářské trhy. Zahájeny budou v sobotu 23. dubna 2011 na ploše před Šumperkou. Na stejném místě si budou moci zájemci každou sobotu od 7,00 do 13,00 hodin vybrat ze široké nabídky zboží z produkce soukromých chovatelů a pěstitelů ovoce a zeleninu, sadbu, květiny, potravinářské NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST výrobky, ale také potřeby pro zahrádkáře a chovatele (nenajdou tu stánky s konfekcí a textiliemi). Organizátorem farmářských trhů je opět firma SLATR, s. r. o. -red- Rekonstrukce Toužimské pokračuje Vedení městské části se podařilo i pro rok 2011 zajistit finanční prostředky na rekonstrukci komunikací z prostředků hlavního města. Na podzim 2010 započatá rekonstrukce Toužimské finišuje právě v době uzávěrky Letňanských listů. Před zimou byl vyměněn povrch mezi ulicí Beranových a zastávkou Toužimská, nyní je nový povrch i v okolí zrušeného železničního přejezdu. Umožnil to převod pozemku železniční vlečky na obec. Železniční přejezd po dlouhou dobu tvořil problematickou část komunikace, o to víc nás těší uzavřená dohoda a s ní související možnost rekonstrukce tohoto místa. Radnice si je vědoma možného střetu automobilistů s chodci, kteří navštěvují lesopark. Proto nyní usiluje o dobudování chodníku pro pěší a cyklisty mezi vstupem do lesoparku a zastávkou Toužimská. Text Radek Čermák Dopravní komise RMČ Strážníci učí děti opatrnosti Děti, kolik z vás má profil na facebooku?, ptá se strážník žáků prvního stupně v Základní škole Fryčovická. Odpovědí je mu les rukou. V jedné ze tříd právě začala přednáška strážníků z Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. Strážníci pražské městské policie navštěvují Základní školu Fryčovická pravidelně. Tentokrát se konají jejich přednášky hned ve třech třídách. V jedné probírá strážník s dětmi pravidla bezpečného chování na internetu. Ukazuje se, že se děti virtuálního prostoru nebojí a mají k němu až nezdravou důvěru. A tak jim strážník vysvětluje, na co si dát pozor, že si v žádném případě nesmějí smlouvat schůzky naslepo bez vědomí rodičů a že by na internetu nikdy neměly sdělovat žádné soukromé informace. Víte, jaké informace o vás jsou tak důležité, že je nesmíte říkat cizím lidem?, ptá se strážník dětí. Zvedá se řada rukou, některé nadšeně, některé rozpačitě. Jméno?, Telefonní číslo?, Adresa?, spíš se ptají některé děti. To je všechno správně. Ale co třeba, kdo je doma? Řekneme cizím lidem, kdy jsme sami doma?, ptá se strážník. Následuje chvíle ticha. Ne?, zkoušejí děti odpovědět. Přesně tak. Nikdy nikomu na internetu neřekneme, jestli a na jak dlouho jsme sami doma, potvrzuje strážník. Ve vedlejší třídě se mladší žáci učí, jak se chovat, když se ztratí, nebo když je kontaktuje cizí člověk. Děti si samy vyplní test a pak na každou otázku společně odpovídají. Díky tomu se dozvídají, jak se chovat v nejrůznějších situacích, které je mohou potkat na ulici i doma. Strážnice s dětmi opakuje tísňová telefonní čísla a vysvětluje jim, na koho se obrátit v nouzi a že důvěrné informace, jako je adresa, smějí říct jedině strážníkovi nebo policistovi. Strážníci městské policie kladou na prevenci velký důraz - jen v loňském roce provedli přednášek na základních školách a 321 přednášek ve školách mateřských. Za obvodní ředitelství se snažíme preventivní působení strážníků maximálně podpořit například prostřednictvím okrskářů, kteří nejen pomáhají dětem ráno při cestě do školy, ale soustřeďují se při výkonu hlídkové služby i na okolí školy. Snažíme se, aby děti věděly, že strážník je kamarád, doplňuje ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9 Vlastimil Olič. Text a foto Hana Fialová Doleželová oddělení komunikace s veřejností Městská policie hl. m. Prahy

10 10 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Známe výherce výtvarné soutěže V únorovém vydání Listů vyhlásilo Centrum bezpečnosti výtvarnou soutěž pro děti do 15 let měly namalovat svou oblíbenou pohádkovou bytost. Ze všech obrázků nakonec bylo vybráno šest nejhezčích a jejich autoři byli odměněni věcnými cenami. Na 1. místě se umístily Lucie Černá a Barbora Potančoková; druhé místo obsadil Samuel Myslík a na 3. místě skončili Martin Potančok, Josef Pavle a Kateřina Bárová. Vítězům blahopřejeme! Text Lucie Hauserová Centrum bezpečnosti SPOLEČENSKÁ KRONIKA LETŇANSKÁ MIMINKA Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! Barborka Šidliáková Matěj Kratochvíl Vojtěch Fryč V ÚNORU SLAVILI Hedvika Čadíková Karolínka Vašková Michaela Rezková Tomáš Daněk 102 let Žofková Jozefa 80 let Černá Hana 75 let Dalešický Karel Plicková Růžena Červený Vladimír Hronek Jiří Somora Jan Maršíková Marie Neumannová Jaroslava Jubilantům přejeme vše nejlepší!

11 Z KLUBU SENIORŮ 11 Svátek žen oslavili zpěvem Sté výročí od svého vzniku slavil letos Mezinárodní den žen. Svátek, který připadá na 8. března, si nemohli nechat ujít ani letňanští senioři, kteří při této příležitosti zorganizovali malou oslavu. Součástí programu byla tombola, do které se zapojil téměř každý, a také vystoupení profesorky Anny Huječkové. Ta za houslového doprovodu své vnučky Lucie zahrála na klavír několik známých skladeb. Jejich vystoupení se všem velmi líbilo. Poté paní Huječková vyměnila klavír za harmoniku a zahrála na přání mnoho oblíbených písniček. Za městskou část Praha 18 jsem se této akce ráda zúčastnila a všem oslavenkyním přinesla malý sladký dárek. Byla jsem mile překvapena nejen hojnou účastí, ale i zapojením seniorů do programu. Ti svým zpěvem pomohli vytvořit příjemnou atmosféru oslavy, kterou si všichni přítomní náležitě užili. Děkuji tímto paní profesorce Huječkové nejen za krásné vystoupení, ale i za nabídku zúčastnit se dalších setkání s hudbou. Profesorka Huječková potěšila společně se svou vnučkou Lucií přítomné krásnou hudbou. Text Iveta Lojková, zástupkyně starosty Foto Mgr. Martin Zástěra Senioři, braňte se! Pozvánka na zájezd Městská část Praha 18 s Národní sítí zdravých měst a místní Agendou 21 pořádá ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl.m. Prahy pro letňanské seniory přednášku na téma Trestná činnost páchaná na seniorech (a prevence). Akce se bude konat NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST v úterý 17. května od 14,30 hodin v Klubu seniorů v Třinecké ulici, přednášet bude nadpraporčík Jiří Havel z Krajského ředitelství policie. Všichni zájemci o uvedené téma jsou srdečně zváni! Text Iveta Lojková zástupkyně starosty Foto goldenkb/pixmac V Klubu se hovořilo o zdravé výživě Oblastní spolek ČČK Praha 8 pořádá ve středu zájezd na Kokořínsko. PROGRAM KOKOŘÍN (hrad na pískovcové skále) POKLIČKY (zajímavý přírodní útvar ve vápencových skalách) VRÁTENSKÁ HORA (nově postavená rozhledna s krásným výhledem do kraje) NOSÁLOV (rázovitá vesnička s roubenými stavbami, OBĚD v roubené hospůdce) MŠENO. Navíc je připraveno překvapení. Další přednášku o stravování zorganizoval pro letňanské seniory místní Klub ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství na čtvrtek 17. března. V průběhu téměř dvouhodinové akce, kterou vedli Mgr. Miroslava Slavíková z Krajské hygienické stanice v Teplicích a Olaf Deutsch z Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství, představili přednášející nové internetové stránky pro spotřebitele viscojis.cz a aktivity Informačního centra pro spotřebitele. Dále hovořili o závadných potravinách v supermarketech, o metodách zajištění bezpečnosti potravin praktikovaných v ČR, ale také o nemocích souvisejících s nesprávným stravováním a jejich prevenci. Na závěr dostali přítomní drobné dárky. Text Olaf Deutsch Ministerstvo zemědělství Odjezd je v 8 hod. od Úřadu MČ, Bechyňská 639. Návrat v cca 18 hod. k Úřadu. Se zájezdem pojede průvodce. Cena zájezdu je cca 200 Kč. Zájemci o výlet se mohou přihlásit osobně u paní Herzingerové každou středu od 15 do 17 hod. v DPS Malkovského 603, nebo tel , mobil Foto Wikipedie KLUB SENIORŮ PŘIPRAVUJE Klub seniorů, Sportovní hala Třinecká 650, Praha Letňany, kontaktní osoba: J. Koníček, tel : Sportovní odpoledne vede p. Erben : Mimořádné události přednáška Městské policie Letňany : Senior party : Výlet do Sázavského kláštera od 14,30 h: Čistota v Letňanech beseda s O. Kajínkem z odboru hospodářské správy a investic ÚMČ : Výlet na Okoř odjezd autobusu z konečné M Dejvická, odjezd bude upřesněn v Klubu : Beseda s předsedou Rady seniorů ČR p. Pernesem : Výlet lanovkou na Petřín, návštěva Pražského hradu : Senior party : Výlet do Mníšku p. B. odjezd ze Smíchovského nádraží od 14,30 h: Trestná činnost páchaná na seniorech - přednáška Policie ČR : Výlet do Kamenného Přívozu odjezd z nádraží Modřany Pokud není uvedeno jinak, začínají akce v Klubu ve 14 hodin. Změna programu vyhrazena.

12 12 Z HISTORIE Vzpomínky na koupaliště Místo z minulé fotografické hádanky se do dnešních dob změnilo skutečně radikálně, a tak i počet těch, kdo ho poznali, byl nižší. Zároveň jste nám ale poslali mnoho vzpomínek vztahujících se k bývalému koupališti na Staré Návsi, což je místo z fotografie v minulém čísle. Za všechny vybíráme z mailu pana Jana Hlináka: Jde o staré koupaliště s částí kravína na levé straně. V levém zadním rohu koupaliště byl bazén hluboký zhruba čtyři metry o rozměrech zhruba 10x6 metrů. Jako děti jsme tam trávili v létě většinu času, naučili jsme se tam nejen plavat, ale také bruslit, neboť koupaliště sloužilo v zimě jako kluziště. Napouštělo se ze studny, která byla ve směru fotografa nalevo kousek od vchodu do koupaliště. Jediný pozůstatek koupaliště jsou túje při chodníku směrem od kapličky k letováckým rodinným domkům. Do koupaliště prosakovaly fekálie z kravína a proto bylo uzavřeno. Tak to alespoň bylo prezentováno lidem. Je škoda, že v té době nebyly známé nynější stavební technologie a koupaliště bylo zrušeno. Panu Hlinákovi předáme malou pozornost. Dnešní podoba místa z minulé hádanky. Vyfotografovat ho ze stejného stanoviště nelze, protože na něm stojí panelový dům. Mohutné túje jsou na původní fotografii malé stromky podél plotu koupaliště, dům v průhledu mezi nimi a panelákem je ten, který je v pravé části staré fotografie. Kravín v levé části byl zbořen, na jeho místě stojí bytové domy a park na Staré Návsi. jednom místě, jen z jiných pohledů. Napište nám, kde se ono místo nachází, odpovědi očekáváme na adrese do Nakonec vás prosíme: pokud máte doma staré fotografie Letňan a můžete je naskenovat a zaslat do redakce, učiňte tak. Děkujeme. Pro dnešní hádanku vám předkládáme dvě fotografie, které byly pořízeny na Text a foto Ing. Tomáš Raška a archiv Napište nám, jaké místo vidíte na fotografii. Galerie Letiště Letňany vstupuje do druhé sezony Zahajovací výstava, která byla instalovaná v galerii pod širým nebem na Letišti Letňany na začátku října loňského roku, měla velký úspěch. I proto se zástupce majitele letiště, společnosti SIT Prague, a. s., Milan Mikulecký rozhodl, že ve spolupráci se společností PPF, a. s., představí zájemcům další unikátní velkoplošné fotografie. Tématem druhé výstavy je bohatá historie letišť nacházejících se v Letňanech a jejich těsném sousedství. Návštěvníci tak uvidí historické snímky letňanského a kbelského letiště i dnes již zaniklého továrního letiště Avie. Fotografie a doprovodné texty pro výstavu poskytli Václav Šorel, letňanský patriot a letecký publicista, občanské sdružení Historická letka republiky Československé a Vojenský historický ústav Praha. Nejnovější výstava v Galerii Letiště Letňany bude zahájena v sobotu 16. dubna a opět bude přístupná zdarma. Vzhledem k tomu, že galerie je umístěna v neveřejné části letiště, budou muset návštěvníci akce při vstupu do těchto prostor předložit ostraze průkaz totožnosti. To se samozřejmě netýká těch, kteří vlastní ID karty umožňující vstup do areálu letiště. Další informace o výstavě a Galerii Letiště Letňany najdete na S využitím podkladů Letiště Letňany připravil Olaf Deutsch Foto Olaf Deutsch

13 KULTURA 13 3 otázky pro Andreu Kabickou finalistku soutěže Česká MISS 2011 Finálového večera soutěže Česká MISS 2011, který se konal 19. března, se zúčastnila i letňanská rodačka, jednadvacetiletá studentka UK Andrea Kabická. A protože se nestává každý rok, aby mezi nejkrásnějšími dívkami ČR byla zástupkyně naší městské části, položili jsme jí tři otázky. Víme o Vás, že se aktivně věnujete biketrialu. Co Vás vedlo k tomu vyměnit adrenalinový sport za pódium a přehlídkové molo? To je dobrá otázka :). Sama ani nevím, kdy a jak přesně přišel ten zkrat a já si řekla, že se zkusím přihlásit do soutěže Česká Miss. Už od mala jsem soutěže Miss hltala, ale ani ve snu by mě nenapadlo do toho skutečně jít. Ale časem mi to začalo vrtat hlavou a někdy na jaře loňského roku jsem si řekla, že je čas zažít něco nového a že to zkusím. Průběh celé soutěže, ale především příprava na finálový večer byly jistě psychicky velmi náročné. Nastal okamžik, kdy jste si řekla Končím? Přípravy na finále byly sice velmi náročné, ale nikdy toho na mě nebylo příliš. Naopak užívala jsem si každou minutu, hrozně Na finálový večer si Andrea oblékla šaty od Oscara de la Renty z butique Obsession. mě to bavilo. Jsem ten typ, který má rád, když se kolem něho pořád něco děje. A navíc jsem z rodiny zvyklá na dívčí kolektiv :). Takže jsem žádnou krizí během soutěže neprocházela. Soutěž skončila. Jaké jsou kromě studia na Karlově univerzitě Vaše další plány? Vrátíte se zpět ke kolu, nebo se chcete více věnovat aktivitám souvisejícím s módou a modelingem? Co přinese budoucnost, to se teprve uvidí. Pokud přijdou nějaké nabídky, tak se velmi ráda chytím skvělé příležitosti, kterou mi Česká Miss dala. Během příprav jsem mohla trošku nahlédnout pod pokličku modelingu a moc se mi to líbilo, takže bych v tom i ráda pokračovala, pokud to bude možné. Ale kolo taky neplánuji pověsit na hřebík i když na ně teď bude asi o dost méně času. Děkujeme a přejeme hodně štěstí. -red- Foto Jiří Herman Umělecká agentura.cz uvádí DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Vernisáž výstavy v klubu Ojai Až do poloviny května můžete navštívit výstavu fotografií z 2. ročníku Sochařského sympozia, jejíž vernisáž se konala v pátek 8. dubna večer v klubu Ojai. Akci doplnilo promítání krátkého filmu z dílny CINDY films, který byl snímaný časosběrnou metodou (snímek můžete zhlédnout na internetové stránce pod názvem,,sochařské sympozium 2010 ). Večer zpříjemnila kapela Kolhal, která pro film propůjčila svou skladbu. Vstup na výstavu, přístupnou v otevíracích hodinách klubu, je volný. Akci, stejně jako sympozium, podpořila MČ Praha 18. Další, již 3. ročník Sochařského sympozia se uskuteční opět na přelomu června a července v areálu ZŠ Tupolevova. Text Aneta Bradáčová, studentka publicistiky Foto archiv klubu Ojai Strhující show pro malé i velké diváky Jedinečná zábava pro celou rodinu! DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Mírové náměstí 44, Líbeznice u Prahy tel./fax: , mobil: Předprodej vstupenek po celé ČR také v sítích TICKET ART a TICKETPRO.

14 14 KULTURA Během večera se diváci díky poutavému vyprávění I. Mackerleho přenesli do Tichomoří, Austrálie a na Sibiř. Na začátku března se v letňanské knihovně konala přednáška Anomální a prokletá místa na naší Zemi. Přednášel přední český záhadolog a cestovatel Ivan Mackerle. Ivan Mackerle se dlouhodobě zabývá záhadnými a neobjasněnými jevy. O svých výzkumech napsal několik knih a své články publikuje v českých i zahraničních časopisech, například v americkém Fate a v anglickém Fortean Times. O jeho přednášku v Letňanech byl velký zájem. Přestože v knihovně nebylo k hnutí, vydrželi všichni přítomní až do Knihovna plná záhad konce. Ivan Mackerle nejenže velice živě a zajímavě vyprávěl o záhadných místech, která navštívil, ale v průběhu večera promítal krátké filmy, jež pořídil na svých výpravách. Ve své přednášce posluchače zavedl do lokalit, které jsou známé díky podivným úkazům - například na Horu smrti v Austrálii, v jejíchž útrobách mizí lidé, nebo do podzemních chodeb s kostrami obrů v Nan Madol v Tichomoří a také do sibiřského Údolí smrti s tajemnými kotli. Na konci zajímavého setkání záhadolog odpovídal na otázky diváků. Foto a text Olaf Deutsch POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERTY Zveme všechny příznivce sborového zpívání na 13. ročník Čakovického festivalu sborového zpěvu, který se bude konat od 8. do 29. května. Festival pořádá pěvecký sbor Camerata Praha za finanční podpory městské části Praha Čakovice. Vedle Cameraty a dětských sborů Broučci a Kamarádi se festivalu zúčastní i pěvecké sbory z Nymburku, Rychnova nad Kněžnou, Plzně, Prahy a Vraného nad Ťoplou (SR). Koncerty se uskuteční v kostele sv. Remigia a v sále zámku v Čakovicích, v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze - Vinoři a v kostele sv. Alžběty ve Kbelích. Vstupné je dobrovolné. Více informací na Velikonoční koncerty vokální hudby CANTICORUM JU- BILO, v jejichž rámci vystoupí společně s letňanským pěveckým sborem AJETO (působícím při ZŠ generála F. Fajtla DFC, Rychnovská) pěvecké sdružení z německého Lüneburgu TOTAL VOKAL, se budou konat v neděli 17. dubna od 18 hodin v barokním kostele Povýšení sv. Kříže v Praze -Vinoři a v pondělí 18. dubna od 18 hodin v Husově kapli v Praze 8. Dětský folklorní soubor Kytice pořádá na začátku května dva koncerty. Ve středu 4. května od 10 hodin v Salesiánském divadle na Kobyliském nám. v Praze 8 Výchovný koncert pro maminky s dětmi, ve stejný den a na stejném místě od 18 hodin pak Jarní koncert pro širokou veřejnost. V neděli 8. května se sbor zúčastní galakoncertu konaného v rámci Mezinárodního festivalu Tuchlovice. Koncert, jehož pořadateli jsou Pražská folklorní unie a Folklorní sdružení ČR, začíná ve 14 hodin. Všichni milovníci hudby jsou srdečně zváni! Text Mgr. Petra Hazlbauerová, pěvecký sbor Camerata Marta Lísková, pěvecký sbor AJETO a Mgr. Helena Harčariková, DFS Kytice KULTURNÍ TIPY FILM TIP REDAKCE! KRÁLOVA ŘEČ (The King s Speech, Drama, Velká Británie, 2010; Režie: T. Hopper, Hrají: C. Firth, G. Rush, H. Bonham Carter) Začátkem roku obdržel film britského režiséra T. Hoppera několik cen včetně Oscara Americké filmové akademie za nejlepší film roku. Oceněný byl i výkon C. Firtha, který ztvárnil krále Jiřího VI., otce královny Alžběty II., jenž se během svého panování potýkal s předsudky a s nedůvěrou okolí kvůli své vadě řeči. Premiéra: ÚTĚK ZE SIBIŘE (The Way Back, Drama, USA, 2010, Režie: P. Weir, Hrají: C. Farrell, M. Strong, Ed Harris) Pod záštitou National Geographic vznikl snímek vyprávějící příběh skupiny vězňů, jež se rozhodli uprchnout z ruského gulagu. Před vězni stojí tisíce kilometrů, které musejí překonat, aby se dostali do bezpečí. Film vznikl na motivy skutečné události a je inspirován knihou Dlouhá cesta, kterou napsal Polák Slawomir Rawicz, za války vězněný v sibiřském gulagu. Premiéra: NEZNÁMÝ (Unknown, Thriller, USA/Velká Británie/ Francie, 2010, Režie: J. Collet-Serra, Hrají: L. Neeson, D. Kruger, B. Ganz) Doktor Martin Harris cestuje se svou ženou na vědeckou konferenci do Berlína. Cestou do centra města auto s oběma havaruje a hlavní hrdina se ocitá na několik dní v komatu. Po probuzení zjišťuje, že se za něj někdo vydává. Harrisova manželka navíc tvrdí, že jej nezná... Harris musí zjistit, kdo a proč se rozhodl ukrást mu jeho rodinu a život. Premiéra: KNIHA MIROSLAV DONUTIL PTEJTE SE MĚ NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI, ODPOVÍM (nakladatelství Deus, 202 stran)

15 VOLNÝ ČAS 15 Oblíbený český herec, komik a vypravěč Miroslav Donutil seznamuje v nové knize čtenáře s veselými historkami, které zažil během mnoha let strávených na televizní obrazovce či na prknech nejen českých divadel. Kniha je souborem příběhů a odpovědí na dotazy návštěvníků představení, která Donutil pro své příznivce pořádal. HUDBA ROXETTE CHARM SCHOOL (2010, vydavatelství Popron) Populární švédská skupina přichází po deseti letech s novým albem, které je jednou z nejočekávanějších desek tohoto roku. P. Gessle a M. Fredriksoon na ně zařadili dvanáct nových písní. Album by mělo být během roku doprovozeno světovým turné. Jednou ze zastávek na tomto turné bude i pražská O2 aréna. Text Mgr. Martin Zástěra Foto Popron, Deus, Warner, Bontonfilm a Bioscop NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ Knihovna MČ Praha 18 Rychnovská 651, 1. patro objektu Šumperka, Praha 9 Letňany; knihovna.letnany.cz, tel: , kontaktní osoba: Mgr. Jana Babková POZOR ZMĚNA 19. dubna od 18 hodin: Autorské čtení a beseda s přední českou socioložkou Jiřinou Šiklovou, autorkou knih Deník staré paní, Dopisy vnučce a Matky po u. VSTUP ZDARMA Kulturní dům Letňanka tel , Rýmařovská 561, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: JUDr. M. Dvořák od 17 do 21 hodin: Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 17 do 18 hodin: Divadelní představení pro děti (pořádá Klub Slunečnice) od 19 do 22 hodin: Country večer s Watsekou od 17 do 21 hodin: Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 19 do 22 hodin: Country večer s Watsekou od 17 do 21 hodin: Taneční zábava se Staropražskými heligonkami Klub Montessori, o. s. Malkovského 587, Praha 9 Letňany, tel , kontaktní osoba: Iva Tělecká od 18 hodin: Přednáška astroložky Miroslavy Holoubkové na téma: Jaký mají vliv astrologická znamení na povahu člověka a proč spolu některá znamení vycházejí a jiná ne : Víkendový seminář EDU-KINESTETI- KA - učení pohybem, vhodný způsob jak pomoci dětem s poruchami učení a poruchami koncentrace a pozornosti Od 1. od Dovolená s Montessori na Benecku Kurzy grafomotoriky, práce s dětmi s DYS poruchami Logopedie skupiny i individuální péče Další přednášky s montessoriovskou tématikou Klub Slunečnice, o. s. Třinecká 350, Praha 9 Letňany, tel.: , hodin: Šperk/Kočičí oko - večerní dílna pro dospělé zaměřená na výrobu autorského šperku kombinováním korálků a drátkování , 17 hodin: Velikonoční divadélko JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUT- KOVÁ MALOVALI VAJÍČKA, pohádka s velikonočními zvyky a tradicemi. Příběh z pohádkové vesnice, kde nezvaný host Vajíčkojed Žlutý společně s paní Kohoutkovou zachrání neposlušného pana Slepičku. Délka trvání 50 min. REZERVACE NUTNÁ! , hodin KREATIVNÍ WORK- SHOP, celodenní výtvarné dílny hodin: Smaltovaný šperk, Textilní techniky šablonování, tisk a dekorace fóliemi hodin: Ketlovaný šperk, Sítotisk na textil Sítotisk MY STYLE hodin: Filcování mokré plstění, Sítotisk na textil Sítotisk MY STYLE Rezervace je nutná nejpozději do , hodin: MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ Hedvábné pareo na léto Na všechny akce je vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace předem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST nám. 25. března 17, Praha Čakovice, kontaktní osoba: P. Pavel Budský, tel , Bohoslužby v Letňanech se konají každou neděli od 17 hodin v Klubu seniorů, v Třinecké ulici 650. Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli od 9 hodin a dále ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hodin. Pražský veletržní areál Letňany Beranových 667, Praha Letňany, telefon: , : AMPER, COMMTEC, OPTONIKA : FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR WASTE & CLEANING : Mezinárodní výstava psů všech plemen 2011 ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA BOHEMIANS PRAHA stadion Prosek, Lovosická 559, Praha 9 SK HLAVICE sobota v h kontrolní útržek VSTUP ZDARMA PRO 2 OSOBY *

16 16 SPORT Fotbalová Bohemka má nakročeno do druhé ligy Fotbalové hřiště klubu Bohemians Praha bývá často spojováno se Střížkovem. Jedním z důvodů je také skutečnost, že leží v blízkosti stejnojmenné zastávky metra. Většina tohoto hřiště, na kterém se prohánějí fotbalisté všech věkových kategorií, však spadá do katastrálního území městské části Praha 18, a je tak s Letňany neodmyslitelně spjato. Po dlouhá léta hrál místní klub Bohemians Praha své domácí zápasy na tomto stadionu. Ke stěhování jej přimělo až působení v první lize, kterou zelenobílí odehráli na Strahově a na stadionu Viktorie Žižkov. V současné době však Bohemka působí v České fotbalové lize, kterou po podzimní části soutěže vedla s rekordním náskokem 17 bodů. Návrat na domácí hřiště tak zelenobílým svědčí, o čemž se mohou kromě soupeřů přesvědčit také diváci, kteří domácí utkání navštěvují. Vzhledem ke svému postavení v tabulce je pravděpodobné, že si tým trenéra Jaromíra Jindráčka vybojuje na konci sezóny postup do II. ligy. Tuto soutěž by hráči nejraději odehráli na svém hřišti, které však nesplňuje druholigové parametry a muselo by být upraveno. Zatím provádíme vyměřování hřiště, aby splňovalo předepsané normy. Budeme jej muset rozšířit na délku zhruba o pět metrů a na šířku o čtyři, popisuje plánované změny sekretář klubu Vladimír Rosenberger. Přísnější pravidla pro druholigová hřiště se odrážejí také v požadovaném zázemí pro hráče, trenéry a rozhodčí. S těmito podmínkami si však zelenobílí nemusejí lámat hlavu, jelikož v minulosti došlo k rozsáhlým stavebním úpravám, které zvyšují komfort pro domácí tým i pro tým soupeře. V tomto ohledu máme splněno, kabiny byly zhruba před rokem plně zrekonstruovány. Chybí jen místnost pro dopingové zkoušky, říká správce hřiště Luboš Votýpka. V mužstvu trenéra Jindráčka působí vedle mladých talentovaných fotbalistů, mezi které patří například nigerijský střelec Stanley Ibe, také hráči se zkušenostmi z největších českých klubů. Jedním z nich je obránce Jan Flachbart, který několik let nastupoval v první české lize za Jablonec a Spartu, se kterou si zahrál i několik utkání Ligy mistrů například proti slavnému Realu Madrid. Dnes působí jako základní stavební kámen defenzivy Bohemians Praha a se svými spoluhráči usiluje o postup do druhé ligy. Zda se ke splnění tohoto cíle zelenobílí opět přiblíží se můžete přesvědčit sami na některém z domácích zápasů. V době jejich konání je připraven pro malé i velké diváky doprovodný program, který počítá se zábavnými atrakcemi pro děti a ochutnávkou grilovaného masa pro dospělé. Více informací o klubu a jeho zázemí najdete na Text a foto Mgr. Martin Zástěra člen Komise sportu ROZPIS zápasů fotbalového klubu Bohemians Praha ,00 hod. Bohemians Praha vs. FC Chomutov, předehrávka 33. kola ,15 hod. Bohemians Praha vs. SK Hlavice, 24. kolo ,15 hod. Bohemians Praha vs. 1.FC Karlovy Vary, 25. kolo ,15 hod. Bohemians Praha vs. Viktoria Plzeň B, 27. kolo ,15 hod. Bohemians Praha vs. Slavia Praha B, 29. kolo ,00 hod. Bohemians Praha vs. FC Písek, 31. kolo Zimní tábor s Kazimírkou Děti trávily celé dny na sněhu. Začátkem února a koncem března se uskutečnily dva týdenní zimní tábory v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Jejich účastníci byli ubytováni v hotelu kousek od sjezdovek - každé dopoledne trávili na sjezdovkách U Čápa, odpoledne byla ve znamení bobování, stavění sněhových soch, koulovaček, závodů ve spřežení nebo výletu k osmiboké tesařovské kapli. Náplní večerních programů byly soutěže týmů, Kufr, turnaj v pexesu, oblíbená schovávaná a vydařený karneval. Zimní tábory rychle utekly, všichni si prázdniny pěkně užili. Text a foto Lenka Kubištová Sdružení Kazimírka VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPNEKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPNEKA ZDARMA VSTUPENKA ZDARMA na utkání 24. kola Bohemians Praha vs. SK Hlavice v sobotu od 10,15 hodin VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPNEKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPNEKA ZDARMA

17 SPORT / ZÁBAVA NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKCÍ 17 Kazimírka, o. s. www. kazimirka.cz, tel.: , Frýdecká 441, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: L. Kubištová Prvomájové slavnosti ve Vlašimi Výlet na tradiční májové slavnosti v parku vlašimského zámku. Na programu budou zajímaví hosté, strašidla ve sklepení, spousta písniček, soutěží a her Víkend na Ještědu: Turistický víkend pro děti 6-15 let.připraven je program a výlet. Ubytování v hotelu Ještěd, zajištěna strava, doprava a přítomnost vedoucích sdružení. Letní dětské tábory: RS Vranov, Vysočina; RZ Lažánky, jižní Čechy; RS Hrachov, okr. Příbram pro děti od 5 do 15 let, ubytování v chatkách, strava 5x denně, vyškolení vedoucí, zdravotníci, doprava autobusem z Prahy. Více informací na Příměstské tábory v Letňanech: , a pro děti od 5 do 13 let, které o prázdninách zůstaly v Praze, nechtějí sedět doma. Cena tábora zahrnuje pestrý program (exkurzi na letiště Ruzyně, hru na hrad, koupaliště, cirkusový festival, Solvayovy doly, skanzen Řepora a další zajímavosti), vstupné a vyškolené vedoucí. Sport Agency Praha tel , KD Letňanka, zrcadlový sál - druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: Mgr. G. Doležalová Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let Rytmika pro děti od 3 do 5 let bez rodičů Sportovní taneční klub Orientální tance a pilates pro ženy Kondiční cvičení pro muže Taneční kurzy pro dospělé Cvičení pro ženy Klub Laky Cvičení rodičů s dětmi. Taneční skupina SANDRA 96 tel , , ZŠ Tupolevova 522, Praha 9 - Letňany, kontaktní osoba: P. Mandová Hip-hop moderní tanec roztleskávačky mažoretky břišní tance latinskoamerické tance klasické tance aerobic modeling. Squashcentrum MODRÝ SVĚT (neslouží pro rezervace), tel , , ul. Beranových 125, Praha 9 Letňany, kontaktní osoba: J. Steiner Nabízí kurty na squash, individuální posilovnu, saunu, víceúčelový sál pro skupinová cvičení a taneční dospělých i dětí. Každý měsíc pořádá centrum turnaj pro rekreační hráče. Sport Centrum Praha tel , Tupolevova 710, Praha 9 Letňany Multifunkční sportovní centrum nabízí zázemí pro širokou škálu aktivit volejbal, nohejbal, florbal, badminton, tenis, šerm, skupinová cvičení pro ženy, cvičení s dětmi, rekondiční programy pro seniory, Body&Cord, ZUMBU, SPIDERAP, ale také individuální fyzioterapeutické lekce vedené špičkovými odborníky. AEROKLUB Praha Letňany tel , Hůlkova 16, Praha 9 Letňany Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na sportovních letounech. Více informací na TJ Letov Letňany tel , kontaktní osoba: Ing. Martin Halama V areálu TJ Letov v Třinecké ulici probíhá stále nábor dětí do tenisové školičky. Letňany Lagoon s.r.o. Tupolevova 665, Praha Letňany, tel od 10 do 17 hodin Od nory k noře, až se objeví moře." od 10 do 17 hodin Lagůňáčkovy rady první pomoci. Zařízení nabízí možnost využití bazénu, fitness centra a nově sálku na program H.E.A.T., relaxační centrum se saunou a whirlpoolem, solárium atd. CENTRUM BEZPEČNOSTI Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež Základní škola Fryčovická 462, Praha-Letňany, tel , vchod zboku od ulice Vítkovické Vhodné pro děti od 5 do 15 let. Denní provoz pondělí-pátek. Dopoledne vyhrazeno pro základní a mateřské školy. Odpoledne hodin pro veřejnost. Plocha na hraní, výuka dopravní výchovy, cyklokurzy, výuka první pomoci, fotbálek, autíčka na dálkové ovládání, počítače, občerstvení, prodejna s reflexními prvky a další. Klub Slunečnice, o. s. Třinecká 350, Praha 9 Letňany, tel.: , LAKROS SLUNEČNICE Dynamický sport vhodný pro chlapce i dívky. Mistr světa z roku 1999 a trenér mistrů světa 2005 trénuje každé úterý od 6,30 do 18,30 hodin v tělocvičně Třinecká. Do další sezóny budeme přibírat nové členy pro věkové kategorie 5-10 let a let. Po předchozí domluvě je možné se zúčastnit tréninku a vyzkoušet si tento zábavný sport. Řešení:

18 18 INZERCE / ZÁBAVA ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, čalounění dveří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy, malování, silikon, těsnění. Petříček, tel.: , INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, výměna kuchyňských desek a dřezů. Telefon: PŘENECHÁM PRONÁJEM ZAHRÁDKY NA PRAZE 4, v Kateřinkách v dosahu MHD, cca 200 m 2. Na zahrádce jsou ovocné stromy, keře, vinná réva, zahradní chata. Zahrádku je možno vidět po tel. domluvě na čísle , prosím jen vážné nabídky děkuji. PRON. ZDĚNOU GARÁŽ, mont.jáma,elektr. tel.: HARMONIE LETŇANY Kurz na téma : Uzdravte se sami tel.: , PRO ZAMĚSTNANCE BANK A POJIŠŤOVEN SHÁNÍME BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRONÁJMU. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: OPRAVY BYTOVÉHO JÁDRA rekonstrukce koupelny úpravy kuchyně rekonstrukce bytu zedníci obkladači elektrikáři instalatéři krátké termíny vše zajistíme na klíč. Volejte ihned tel.: , BROUŠENÍ střihacích strojků, nožů a nůžek. Chlebovická 495. Sládek RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 V PRAZE, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: STAVBY, REKONSTRUKCE - zedník, instalace, elektro vč. revize. Záruka 3 roky. Profesionální práce. Objednávky: mob.: STŘIHÁNÍ PUDLŮ a jejich kříženců 20-letá praxe a láska k tomuto plemenu LETŇANY, Sládková LETŇANSKÉ LISTY CENÍK INZERCE Rozměr je uváděn : šířka v mm x výška v mm. Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH 20%! 186 x ,- 186 x ,- 90 x ,- 186 x x ,- 186 x x ,- 90 x ,- 41 x ,- 20tiskových stran formát A4, náklad ks. Drobná inzerce řádková 25 znaků včetně mezer 60,- Kč - maximálně 150 znaků) Příplatky a slevy info v redakci Vedoucí inzerce: Anna Šimůnková, Mobil: , Tel.: , fax: Adresa Prodejna Bahok, Malkovského ulice 608, tel.: Otevírací doba po až pá 9 18 hod. Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: MALOVÁNÍ Novotný Tel.: malování, lakování, tapetování, štukování, fasády zaměření zdarma, práce i o víkendu Pod letňanskou pokličkou Zima končí a na zahrádkách se objevily první zelené výhonky, takže můžeme při vaření ve větší míře využívat čerstvé bylinky. Třeba lístky mladých kopřiv, petrželku a pažitku. Nádivka s bylinkami osolíme a vmícháme nadrobno nasekané bylinky. Dáme do pekáčku a upečeme. Dobrou chuť! Připravte si: 1 lžíci oleje * 1 cibuli * 1 stroužek česneku * 100 g žemle nakrájené na kostičky * 2 lžíce zakysané smetany * 2 vejce * citron * sůl * bylinkové koření * strouhaný muškátový oříšek * bylinky - pažitku, petržel, kerblík, řeřichu, kopřivu apod. Postup: Na oleji zpěníme pokrájenou cibulku a prolisovaný česnek, přendáme do mísy, přidáme osmažené kostičky žemle, zakysanou smetanu a vejce a necháme v lednici asi 15 minut odpočinout. Poté ochutíme nastrouhanou kůrou z citronu, Text a foto časopis Dekor, TIP Pokud máte rádi maso, přidejte do nádivky na kostičky pokrájenou šunku, uzené maso nebo libovou anglickou slaninu.

19 INZERCE / ZÁBAVA 19 TÁMHLETO STARO INDICKÝ BÁSNÍK LOVECKÁ FANFÁRA ŘECKÝ BŮH VÁLKY KOUZELNÝ PŮVAB (BÁS.) SENÁT EPICKÁ BÁSEŇ BOHYNĚ STAROŘECKÁ SPZ KOŠICE ŘÍMSKÝCH ŽIVOTNÍHO POHŘEBNÍ -VENKOV 102 OSUDU OBĚŤ SRNEC FRANCOUZSKY ČAJ POHODLNÁ ŽIDLE Nápověda amaru TAŽNÉ VOZIDLO ODPOVĚĎ ZKR. STROJNÍ TRAKTOROVÉ STANICE KORÁLOVÝ OSTROV HOŘKÉ LÉKY VČELÍ JED ZESÍLENÝ ZÁPOR MĚSÍC PLANETY SATURN ZKRATKA NAŠÍ VYSOKÉ ŠKOLY 1.ČÁST TAJENKY CEMENT SOPEČNÉHO PŮVODU ÚŘAD PRO KOSMONAUTIKU (USA) ZAKALENÁ NÁZEV PÍSMENE X ZKR. KREVNÍHO TLAKU CHEM.ZN. NIKLU ZLÝ SKŘÍTEK SLABIKA BOBIZAČNÍ CHEM.ZN. OLOVA VČELÍ PŘÍBYTEK (ZAST.) PŘEDLOŽKA CHEM.ZN. RUTHENIA DOMÁCKÉ ŽENSKÉ JMÉNO VÝZVA KINA ELEMENTY SPZ PROSTĚJOV DOMÁCKY CEDRIK ZKR. IRSKÉ REPUBLIKÁNSKÉ ARMÁDY SLOVENSKY VÍRA KÓD FALKLANDSKÝCH OSTROVŮ GENETICKY VYTVOŘENÝ JEDINEC VRCH ZKR. AMERICKÉ RASISTICKÉ ORGANIZACE KLADENSKÝ PODNIK NÍZKÝ ZASYČENÍ KEŘÍČEK S FIALOVO ČÁST ÚSTROJÍ RUŽOVÝMI MOČOVÉHO KVĚTY SPZ OKRESU KARVINÁ ČESKÝ KERAMIK SPZ OKRESU ZNOJMO ŠPANĚLSKÁ EXKRÁLOVNA ZDRHOVADLO SPZ ZNOJMO DEBIL VĚDOUCÍ HLAS ZVONKU ŘÍMSKY 2001 SPZ TEPLICE CHEM.ZN. KADMIA TÍLKA STUDENT PRVNÍHO ROČNÍKU (SLANG.) 2. ČÁST TAJENKY ŘÍMSKÉ Č PÍSMENO R POHYB NOHOU MANŽEL NADĚŽDY KRUPSKÉ OBRUBA NÁZEV PÍSMENE ANGLICKY ŠKUBNOUT ČÁST OBCE EVROPANÉ (SLOVENSKY) SLOV. KDYŽ Správné znění citátu se dozvíte v tajence.,,umění žít je vědět, jak vychutnat.... Tajenku zasílejte do na adresu Na dva vylosované výherce čekají poukazy v hodnotě 1000 Kč na nákup služeb v salonu Slender Life na Jižním Městě. Nabídku služeb najdete na Dream Healther Slender Life Rolletic Massage VacuShape Andulační lehátko ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské, malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , ŠUMAVA PENZION HRÁTKY U OBCE SRNÍ Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze. Telefon: , P O D L A H Y KLADENÍ A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Plovoucí podlahy, renovace parket, linoleum, PVC, koberce, korek... J. Lipták, tel.: VZORKOVNA: ul. Ostravská 631, Letňany NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ulice. Tel.: Jiří Cinko NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Zpracování daňových přiznání Poradenství v daňových záležitostech Mzdové účetnictví Sociální a zdravotní pojištění KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4 tel.: , fax: Mgr. Jakub Kratochvíl - ADVOKÁT nabízí kompletní právní poradenství v rozsahu generální praxe např: rodinné právo a pracovní právo trestní právo obchodní právo bytové právo a nemovitosti přestupky tel.:

20 s posuvnými dveřmi a nábytek na míru INZERCE kvalita spolehlivost serióznost nízké ceny KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4 tel.: , fax: Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA. Doprava ZDARMA. Tel./fax: , úklidové služby VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice OTEVŘENO: Po Pá hod. (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice) Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek a obchůdek s dětským zbožím PRIMAMAMINA...a budete mít vždy perfektně uklizeno. Chcete změnit své stravovací návyky? Víte, že musíte cvičit, ale nevíte jak? Potřebujete zlepšit tělesnou kondici, zformovat postavu, zbavit se kil navíc? Poradíme a pomůžeme... 92_30_leden_2011_letnanskelisty:Sestava inzerce_90x32_redukce.indd 1 t I p d 2 T z O t s w a pondělí pátek hodina 60 Kč 2 hodiny 120 Kč 3 hodiny 180 Kč 4 hodiny 240 Kč KAŽDÝ DEN S PROGRAMEM hraní, vycházky, soutěže, říkadla, tvoření, zpívání y klubík Pulsí k B ab Komplexní péče včetně sonografie. Příjem pacientek bez čekacích lhůt. MUDr. David Hradecký Po:16-18 Út Pá: 8-12 hod. MUDr. Kateřina Maxová Út: hod. Info: tel , U Parku 1, Praha 8-Březiněves alpinning indoor cycling inzerce_41x61_finale.indd :42:21 zumbadance pilates chi-toning jumping dětské aktivity posilovna stolní tenis solárium masáže tel.: aneb první chvilky bez maminky na posuvné dveře! KURZ REDUKCE A FORMOVÁNÍ Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze. Telefon: , Letňanské LISTY 04 I 2011 KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ kompletní úklid domácností a firem tel.: NOVINKA doživotní garance BELADONA_INZERAT91x62.indd 1 U OBCE SRNÍ Sociální a zdravotní pojištění Tel: Soukromá mateřská škola :49:27 HAPPY CHILD s.r.o. pro děti od 2 6 let Pobočka Letňany, Tvrdého 47 Kroužky: hudební a taneční, jóga, angličtina, výtvarná dílnička Tel.: , 11:12 ZÁPIS NA ROK 2011 PROBÍHÁ PRÁVĚ TEĎ Zpracujeme vaše účetnictví, mzdy- i pro velké organizace, :46:26 jednání na úřadech, 20 let praxe. Daňový poradce Vanda Vendlová Zenklova 8, Praha , Vyměníme byt 2+1 v osobní vlastnictví za 3+1 nebo větší - osobní nebo družstevní vlastnictví Pneuservis DAKUMA Za rozdíl ve velikosti DOPLATÍME Byt v Dudkově ulici za větší v Letňanech Zprivatizovali jste velký byt a stačil by Vám menší? Vyměňte jej a my Vám doplatíme za rozdíl v m2. Vlastník - mobil: , Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes v rámci zkvalitnění služeb všem majitelům zvířecích miláčků vám nabízí možnost využít následující služby: Prodej značkových krmiv a klinických diet Označování zvířat mikročipy dle ISO normy a vystavování Pet passportů Preventivní medicína vakcinace, problematika vnitřních i zevních parazitóz, konzultace výživy Chirurgie RTG a ultrasonografické vyšetření Odběry krve a laboratorní vyšetření krve přímo v ordinaci Dermatologie-mikroskopické vyšetření kožních seškrabů Stomatologie zubní ultrazvuk Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Non-stop odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/km bez DPH. VZ fa J. MACHÁČ Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Rekonstrukce umakartových koupelen obkladovými panely Tel.: , , levně od Kč, Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě rychle 3 až 5 dní, m zam bez bourání a nepořádku. Výměny van, klozetů, baterií, kuchyňských desek, instalace sprchových koutů, dlažby, malování, lepení podhledů a jiné práce. Montáž a doprava nového ZPROSTŘEDKOVÁNÍ nábytku z nákupních center. PRODEJE NEMOVITOSTÍ Instalace zabezpečovacích prvků proti VÝKUP NEMOVITOSTÍ zranění vašich nejmenších. VYPLÁCENÍ Tel.: 777EXEKUCÍ VOLEJTE ZDARMA Široký sortiment antiparazitárních obojků, postřiků a ampulí. Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK Č OlafŠumperská Deutsch, Miroslava Remišová, Milan Čmelík. Kontakt na redakci Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Z Kontakt: Praha 9-Letňany, 652 (za lékárnou), archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. inzerce tel.: , , Za prodeji. obsah inzerátu odpovídá inz ProPříjem naše klienty poptáváme: Byty a domy k tel.: , Toto číslopobočku: vyšlo X Distribuce Volejte zdarma 760 do každé domácnosti MČ Praha 1 Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků.

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více