Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě"

Transkript

1 Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen rozšířené STK: Buchníček - předsedové STK krajů: Křivský, Nováková, Sabol, Průdek, Hrdlička, Siebenburger, Hajšman M., Pelikán, Marek, - vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK a členy STK): Kořínek, Hnilička, Šmajzr, Šmajzrová, Václavík - hosté: Skála, Paulovič, Hajšman L., Durchan, Partl Program: 1. Zahájení v 10,00 hodin, schválení programu 2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2014/2015, pokuty, spory atd. 3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení 4. Sportovní kalendář 2015/ Rozdělení družstev do skupin 6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2015/ Návrhy na změny Soutěžního řádu 8. Projednání statutu vedoucího soutěže 9. Různé 1. Zahájení a schválení programu Vedením schůze se ujal předseda STK Ing. Petr Záruba a schůzi zahájil v 10:00. Na základě statutu STK byl členům rozšířené STK (přítomní předsedové krajských STK, vedoucí soutěží v sezóně 2014/2015, Petr Buchníček, Milan Paulovič host zastupující PŠS, Milan Durchan host zastupující JŠS) udělen hlas rozhodující, vyjma rozhodnutí ve kterých si úzká STK předem vyhradí hlasování jen pro sebe. Následně bylo hlasováno o programu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce. Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program byl přijat. 2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2014/2015, pokuty, spory atd. Po domluvě všech členů rozšířené schůze STK bylo rozhodnuto, že schvalování výsledků a pokut bude probíhat postupně od Extraligy až po 2. ligu F. Pokud družstvo zaslalo k udělené pokutě vyjádření, pak to bylo citováno před všemi členy rozšířené STK. V případě, že některý ze členů rozšířené STK nesouhlasil s navrhovanou pokutou pro některé družstvo v dané soutěži, mohl podat protinávrh a o této pokutě bylo hlasováno zvlášť. Poté se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěži.

2 tht Extraliga: Zikuda Turnov 2.500,- Kč za člena základní sestavy (Jan Sodoma), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii Proti pokutě nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a této pokuty: Počet hlasujících 21 z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny. 1. liga - Z: SK AD Jičín QCC České Budějovice ŠK Sokol Vyšehrad 500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (9. kolo) 1.500,- Kč za člena základní sestavy (Stanislav Cifka), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii 3.000,- Kč (0,- Kč) za člena základní sestavy (Vladimír Tichý), který nesehrál předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie ŠK Sokol Vyšehrad již v průběhu sezóny uvedl skutečnost, že pan Tichý je dlouhodobě nemocen a nebude moct nastoupit. Na základě toho VS navrhnul prominutí této pokuty: Počet hlasujících 21, z toho 15 pro, 1 proti, 5 se zdrželo. Bylo schváleno prominutí pokuty pro ŠK Sokol Vyšehrad. Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy - Z byly schváleny. 1. liga - V: ŠK Lokomotiva Brno A ŠK Lokomotiva Brno A Agentura 64 Grygov A Region Panda Rychnov n/k Region Panda Rychnov n/k ŠK Zlín A ŠK Staré Město A ŠK Duras BVK B 1.000,- Kč (300,- Kč) za kontumaci 8. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (3. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (11. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 800,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (10. kolo) 800,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (11. kolo) Družstvo ŠK Lokomotiva Brno poslalo vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o změně výše pokuty, tak aby odpovídala neobsazené šachovnici. Počet hlasujících 21, z toho 16 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Bylo schváleno snížení pokuty na 300,- Kč. Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy - V byly schváleny. 2. liga A: ŠK Kladno TJ Sokol Praha-Vršovice 500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (2. kolo) 2.500,- Kč za kontumaci 4. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (5. kolo) Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: Počet hlasujících 21 z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy - A byly schváleny. 2. liga B: Šachklub AD Jičín "C" 2.500,- Kč za kontumaci 4. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (5. kolo)

3 CHESS MOST "A" ŠK ZIKUDA Turnov B ŠK ZIKUDA Turnov B ŠK Spartak Ústí nad Labem 1.500,- Kč za neobsazení šachovnice (10. kolo) 3.000,- Kč za člena základní sestavy (Miroslav Frank), který nesehrál předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie 1.500,- Kč za člena základní sestavy (Tomáš Kulhánek), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii 1.500,- Kč za člena základní sestavy (Mikhail Kuznetsov), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii Družstvo ŠK Spartak Ústí nad Labem poslalo vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o prominutí pokuty: Počet hlasujících 20, z toho 4 pro, 7 proti, 9 se zdržel. Prominutí pokuty nebylo schváleno. Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut: Počet hlasujících 21, z toho 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy - B byly schváleny. 2. liga C: Silko Gambit Jihlava Dolní Kralovice (TJ Spartak Vlašim) Sokol Praha-Kobylisy B Sokol Praha-Kobylisy B ŠK Joly Lysá nad Labem C Klub šachistů Říčany ,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (8. kolo) 500,- Kč za kontumaci 8. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (9. kolo) 800,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (10. kolo) 3.000,- Kč za člena základní sestavy (Martina Kořenová), který nesehrál předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: Počet hlasujících 21 z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy - C byly schváleny. 2. liga D: ŠK AD Jičín B ŠK AD Jičín B AKIS Pardubice 1.000,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (7. a 9. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: Počet hlasujících 21 z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy - C byly schváleny. 2. liga E: TJ Podlužan Prušánky TJ Podlužan Prušánky ŠK Zlín "B" ŠK Staré Město B ŠK Staré Město B ŠK Staré Město B ŠK Lokomotiva Brno B ŠK Vinohrady Brno 1.500,- Kč za neobsazení šachovnice (3. kolo) 1.500,- Kč za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (8. kolo) 1.500,- Kč (0,- Kč) za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (7. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (7. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (10. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (9. kolo) 1.500,- Kč za neobsazení šachovnice (10. kolo) Družstvo ŠK Zlín poslalo záznam o nehodě hráče. Na základě tohoto záznamu navrženo prominutí této pokuty: Počet hlasujících 21, z toho 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Bylo schváleno prominutí pokuty.

4 Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy - E byly schváleny. 2. liga F: ŠO TJ Mosty u Jablunkova ŠK Slavoj Poruba B SK Slavia Orlová "B" 1.500,- Kč za kontumaci 6. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (9. kolo) 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 1.500,- Kč za člena základní sestavy (Viktor Dmitrenko), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: Počet hlasujících 21 z toho 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy - F byly schváleny. 3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení. Na začátku projednávání tohoto bodu předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěží za odvedenou práci a konstatoval, že až na pochybení v 1. lize V a 2. lize F, proběhl letošní ročník všech soutěží družstev řízených ŠSČR bez problémů. Na základě problémů v 1. lize V a 2. lize F navrhnul snížení odměn pro příslušné vedoucí těchto skupin. Z diskuze vyplynul návrh na snížení odměny pro Jiřího Koptu ve výši 1.000,- Kč a pro Jaroslava Kořínka ve výši 200,- Kč. Následně se o tomto hlasovalo. Snížení odměny pro Jiřího Koptu: Počet hlasujících 21, z toho 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Snížení odměny pro Jiřího Koptu ve výši 1.000,- Kč byla schválena. Snížení odměny pro Jaroslava Kořínka: Počet hlasujících 21, z toho 15 pro, 1 proti, 5 se zdrželo. Snížení odměny pro Jaroslava Kořínka ve výši 200,- Kč byla schválena. Poté bylo provedeno hlasování o odměnách pro zbylé VS (Hnilička, Václavík, Šmajzr [3 soutěže], Šmajzrová, Malec) v plné výši: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Odměny pro VS - Hnilička, Václavík, Šmajzr [3 soutěže], Šmajzrová, Malec v plné výši byly schváleny. 4. Sportovní kalendář 2015/2016 Dva návrhy sportovního kalendáře byly členům rozeslány předem (viz Příloha A, B). Na základě diskuze byla vytvořena třetí verze (viz Příloha C). Následně se o této verzi hlasovalo. Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Sportovní kalendář (viz Příloha C) byl schválen. 5. Rozdělení družstev do skupin Návrhy rozdělení družstev byly účastníkům schůze zaslány s předstihem mailem. Zároveň tyto varianty byly zveřejněny na webu ŠSČR (viz Příloha D, E, F). Rozdělení Extraligy (viz Příloha D) bez diskuze. Proto se hned přešlo ke schvalování: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení Extraligy bylo schváleno.

5 Rozdělení 1. ligy na východní a západní část (viz Příloha E) bylo krátce diskutováno s ohledem na odmítnutí postupu Hradeckým družstvem, které nahradí Polička a konstatováno, že i přes tuto výměnu je navržené nejoptimálnější variantou. Poté se přešlo ke schvalování: Počet hlasujících 21, z toho 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení 1. lig bylo schváleno. Předseda předal slovo Petru Buchníčkovi, aby okomentoval navržené varianty rozdělení 2. lig (viz Příloha F). Poté začala diskuze nad varianty a z této diskuze vznikly 2 nové rozdělení E+F (viz Příloha G) jako kombinace rozdělení skupin B a D. Následně se hlasovalo o těchto variantách: Počet hlasujících 21, z toho 6 pro rozdělení E, 14 pro rozdělení F, 1 se zdržel. Bylo schváleno rozdělení do skupin 2. lig podle návrhu F. Na základě schválení rozdělení 2. lig bylo nutné ještě přerozdělit pražská družstva do jednotlivých skupin lig. Přerozdělení bylo provedeno řízeným losem. Skupina A: ŠK ERA Poštovní spořitelna C, SK OAZA Praha, Šachový oddíl TJ DUKLA Praha, ŠK Sokol Vyšehrad B Skupina B: ŠK ERA Poštovní spořitelna B Skupina C: TJ Bohemians Praha A, ŠK Holdia DP Praha, TJ Sokol Praha-Vršovice, GROP Praha B 6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2015/2016 Předseda STK představil Rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy pro následující sezónu (viz. Příloha H, I). V těchto rozpisech nejsou ještě doplněny nároky na slevu vkladu podle MČR mládežnických družstev, které se teprve budou hrát. Rozpisy doznaly jen minimum faktických změn od minulého ročníku. Do diskuze k předloženým dokumentům se nikdo nepřihlásil a tak se přešlo k schvalování rozpisu Extraligy: Počet hlasujících 21, z toho 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Rozpis Extraligy 2015/2016 (viz Příloha H) byl schválen. A poté ke schvalování rozpisu 1. a 2. ligy: Počet hlasujících 21, z toho 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Rozpis 1. a 2. ligy 2015/2016 (viz Příloha I) byl schválen. 7. Návrhy na změny Soutěžního řádu Předseda STK představil návrhy na změnu od STK ŠSČR: Nahradit slovní spojení vyšší moc spojením omluvitelné důvody. Sjednotit podání přihlášek pro soutěže družstev řízených ŠSČR na Zrušení uvádění hodnot ELO, FELO VT do soupisek družstev. Přidání možnosti stanovit rozpisem jiný postih pro družstva, která se 2x nedostaví k utkání. (Původní návrh z konference ŠSČR) Následně byla diskutována otázka volných hráčů, kde byla plánována změna od letošní sezóny. A to možnost pro družstva postavit až 4 VH bez omezení, další VH by mohli startovat podle počtu družstev. Návrh z konference ŠSČR byl nepočítat do limitu hráče mladších 16 let nebo zcela zrušit limit na VH a omezit počet písmenkových hráčů, kteří k utkání mohou nastoupit. Tyto varianty byly diskutovány. V rámci diskuze byla shoda

6 navýšení věku na 18 let (snadnější identifikace těchto hráčů v databázi ŠSČR) v první variantě. Následně z diskuze vyplynulo hlasovat nejdříve, zdali je vůle znovu měnit počet VH: Počet hlasujících 21, z toho 13 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Bylo schváleno zabývat se tímto tématem. Protože zrušení limitu VH je vyšší uvolnění než udělení výjimky pro nezapočítávání hráčů mladších 18 let, dohodnuto, že když bude zrušen limit VH, tak o druhém návrhu již nemá smysl hlasovat. Poté následovalo hlasování o zruštění limitu VH: Počet hlasujících 21, z toho 14 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Bylo schváleno zrušení limitu VH. Následovala diskuze o platnosti tohoto rozhodnutí. A to zdali toto rozhodnutí má být platné již od této sezony nebo až sezony 16/17. Po diskuzi se přešlo k samotnému hlasování o platnosti již v sezoně 15/16: Počet hlasujících 21, z toho 16 pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Byla schválena platnost zrušení limitu VH již od sezony 15/16. V rámci tohoto uvolnění proběhla diskuze na snížení počtu písmenkových hráčů do sestavy k utkání. Následně se o tomto návrhu hlasovalo: Počet hlasujících 21, z toho 1 pro, 18 proti, 2 se zdrželi. Snížení počtu písmenkových hráčů nebylo schváleno. Dále ještě diskutováno navýšení počtu povinně odehraných partií a to na 30% nebo 25% případně navýšení počtu povinných partií z 2 na 3. Poté následovalo hlasování, zdali členové schůze rozšířené STK jsou pro navýšení počtu povinných partií: Počet hlasujících 21, z toho 10 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. Navýšení počtu povinných partií nebylo schváleno. Pan Hajšman opětovně navrhnul změnu SŘ, aby hosté na první šachovnici měli bílé. Po krátké diskuzi o tomto návrhu hlasováno: Počet hlasujících 21, z toho 6 pro, 7 proti, 8 se zdrželo. Návrh, aby hosté měli na první šachovnici bílé figury, nebyl schválen. Předseda STK slíbil, že tento bod nechá zahrnout do koncepce soutěží družstev a do případné ankety, které se chystají. Na závěr došlo na schválení nového znění Soutěžního řádu: Počet hlasujících 21, z toho 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Bylo schváleno nové znění Soutěžního řádu. Předseda STK takto změněný Soutěžní řád předloží ke schválení VV, který má konečné slovo. 8. Projednání statutu vedoucího soutěže Předseda STK představil aktualizovaný Statut vedoucího soutěže (viz Příloha J). Změny v tomto statutu jsou hlavně z důvodu změn započítávání lig na FIDE ELO. V rámci diskuze domluveno s Martinem Šmajzrem, že sepíše nové požadavky do dokumentu, který bude vyvěšen na stránkách ŠSČR, aby VS v nižších soutěží přesně věděli, co bude po nich požadováno od Rating Officera. Následně se o novém znění Statutu vedoucího soutěže hlasovalo: Počet hlasujících 21, z toho 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Nové znění Statutu vedoucího soutěže (viz Příloha J) bylo schváleno. 9. Různé Předseda STK opětovně zopakoval, aby si krajští předsedové zkontrolovali, mají-li vedoucí soutěží v jejich kraji u soutěží se zápočtem na FIDE ELO zaplacený licenční poplatek FIDE pro rozhodčí. V případě nesplnění této podmínky může dojít k problémům při zápočtu těchto soutěží na FIDE ELO. Stejně je nutné, aby si pořadatelé hlídali, že cizinci startující v jejich turnajích měli FIDE ID, jinak turnaj nebude

7 započítán na FIDE. Pavel Chrz komentoval aktuální dění na reformně soutěží mládeže a juniorů a požádal o vyjádření, zdali i členové rozšířené STK souhlasí se zachováním současných soutěží pro juniory (MČR juniorů v rapid šachu, Polofinále MČR juniorů, MČR juniorek, MČR juniorů), které STK na počátku století uvedla v praxi a téměř 15 let řídí a stará se o ně. Následně se o tomto usnesení hlasovalo: Počet hlasujících 21, z toho 15 pro, 0 proti, 6 se zdrželo. Bylo schváleno zachováním současných soutěží pro juniory (MČR juniorů v rapid šachu, Polofinále MČR juniorů, MČR juniorek, MČR juniorů). Na závěr předseda STK poděkoval účastníkům za účast a popřál pohodovou cestu domů. Schůze byla ukončena v 17:30. Petr Záruba, předseda STK ŠSČR ve Frýdku-Místku

8 Příloha A Sportovní kalendář 2015/2016 v MEU mládeže SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MS juniorů, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže SP, MS juniorů, ME Mládeže SP, SP, MS juniorů MS juniorů, Mládežnické ligy, Bundesliga MS juniorů, MS žen, Mládežnické ligy, Bundesliga MS juniorů, MS žen, Klubový pohár MS juniorů, MS žen, Klubový pohár 1. liga MS mládeže, Klubový pohár, MMaS mládeže, MČ mládeže MS mládeže, Klubový pohár, MMaS mládeže, MČ mládeže MS mládeže, MČ mládeže MS mládeže 1. liga Extra Extra liga MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let, Bundesliga? 1. liga MS seniorů MS seniorů 2. liga Mládežnické ligy liga Extra Extra liga Bundesliga Bundesliga 6 1. liga ME Blesk+rapid, MČR Blesk ME Blesk+rapid liga liga Bundesliga? 2. liga Mládežnické ligy liga Bundesliga 7, Bundesliga 9 2. liga liga Extra Extra liga Bundesliga Bundesliga liga liga MČR Mládež

9 MČR Mládež Bundesliga 12, MČR Mládež Bundesliga liga Extra Extra liga Velikonoce Velikonoce liga Bundesliga Bundesliga liga Extra Extra liga Mládežnické ligy Mládežnické ligy Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků

10 Příloha B Sportovní kalendář 2015/2016 v MEU mládeže SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MS juniorů, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže SP, MS juniorů, ME Mládeže SP SP MS rapid+blitz, Bundesliga 3, Mládežnické ligy MS rapid+blitz, MS žen, Bundesliga 4, Mládežnické ligy MS žen, Klubový pohár MS žen, Klubový pohár 2. liga MS mládeže, Klubový pohár, MČ mládeže MS mládeže, Klubový pohár, MČ mládeže 1. liga-v MS mládeže, MČ mládeže, MMaS mládeže MS mládeže, MMaS mládeže 1. liga-z Extra Extra liga MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let, Polofinále juniorů MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let, Polofinále juniorů, Bundesliga? 1. liga MS seniorů, Polofinále juniorů MS seniorů 2. liga Mládežnické ligy liga Extra Extra liga Bundesliga Bundesliga 6 1. liga ME Blesk+rapid, MČR Blesk ME Blesk+rapid liga liga Bundesliga? 2. liga Mládežnické ligy liga Bundesliga 7, Bundesliga 9 2. liga liga Extra Extra liga Bundesliga Bundesliga liga liga MČR Mládež MČR Mládež

11 Bundesliga 12, MČR Mládež Bundesliga liga Extra Extra liga Velikonoce Velikonoce liga Bundesliga Bundesliga liga Extra Extra liga Mládežnické ligy Mládežnické ligy Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků

12 Příloha C Sportovní kalendář 2015/2016 final MEU mládeže SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MČR juniorů v rapidu, MČR mládeže v rapidu SP, MS juniorů, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže, Bundesliga SP, MS juniorů, ME Mládeže SP, MS juniorů, ME Mládeže SP SP 1. liga MS rapid+blitz, Bundesliga 3, Mládežnické ligy MS rapid+blitz, MS žen, Bundesliga 4, Mládežnické ligy MS žen, Klubový pohár MS žen, Klubový pohár 2. liga MS mládeže, Klubový pohár, MČ mládeže MS mládeže, Klubový pohár, MČ mládeže 1. liga-v MS mládeže, MČ mládeže, MMaS mládeže MS mládeže, MMaS mládeže 1. liga-z Extra Extra liga MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let, Polofinále juniorů MS seniorů, MČ mládeže do 8 a 10 let, Polofinále juniorů, Bundesliga? 1. liga MS seniorů, Polofinále juniorů MS seniorů 2. liga Mládežnické ligy liga Extra Extra liga Bundesliga Bundesliga 6 1. liga ME Blesk+rapid, MČR Blesk ME Blesk+rapid Extra Extra liga Bundesliga? 1. liga Mládežnické ligy liga Bundesliga 7, Bundesliga 9 1. liga Extra liga Extra liga Bundesliga Bundesliga liga liga MČR Mládež MČR Mládež

13 Bundesliga 12, MČR Mládež Bundesliga liga liga Velikonoce Velikonoce liga Bundesliga Bundesliga liga Extra Extra liga Mládežnické ligy Mládežnické ligy Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR mládeže do 8 let Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev starších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků Mistrovství ČR družstev mladších žáků

14 Příloha D Příloha E

15 Příloha F Sportovně technická komise

16

17 Příloha G Sportovně technická komise

18 Příloha H Rozpis tht Extraligy ČR družstev v šachu, ročník 2015/ Pořadatel: Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: , , 2. Řídící orgán: Sportovně technická komise ŠSČR. 3. Vedoucí soutěže: Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, Ústí nad Orlicí 6, mobil: , 4. Systém soutěže: 12 družstev každý s každým systémem dvojic. 5. Určení pořadí družstev: O pořadí družstev rozhodují kritéria dle čl Soutěžního řádu ŠSČR. 6. Postupy a sestupy: První 3 družstva v konečném pořadí mají právo účasti v Evropském poháru klubových družstev. Vítěz tht Extraligy obdrží příspěvek na účast v Evropském poháru klubových družstev ve výši dané rozpočtem ŠSČR. Poslední dvě družstva závěrečného pořadí sestupují do 1. ligy. 7. Časový rozvrh: přihlášky soupisky kolo kolo kolo kolo kolo Ve výjimečných případech, pokud by došlo ke změně v termínech oficiálních reprezentačních akcí, má STK ŠSČR právo provést drobné úpravy, a to nejpozději při losování soutěže. 8. Právo účasti: 1. Novoborský ŠK ŠK Rapid Pardubice, o.s. ŠK JOLY Lysá nad Labem A Šachový klub HM Ostrava Beskydská šachová škola z.s. ŠK Mahrla Praha Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. ŠK Slavoj Poruba Tatran Litovel TŽ Třinec ŠK Duras BVK ŠK JOLY Lysá nad Labem B (Výstaviště Lysá nad Labem) (Labortech Ostrava) (BŠŠ Frýdek-Místek) (AD Mahrla Praha) (Slavoj Ostrava - Poruba) (Ancora Tatran Litovel) V závorce za názvy některých družstev jsou uvedeny názvy, pod kterými družstva (upřesnění označení družstva či v případě odlišnosti od názvu oddílu) získala právo účasti v soutěži.

19 9. Vklady, poplatky a pokuty: Základní vklad do soutěže činí 5 000,- Kč. Družstva, jejichž mládež se účastní soutěží mládeže vyjmenovaných v Ekonomické směrnici ŠSČR, mají slevu ve výši poloviny základní sazby vkladu. Slevy budou v tomto rozpisu aktualizovány po dohrání těchto soutěží. V souladu s Ekonomickou směrnicí ŠSČR je každé družstvo povinno současně s vkladem do soutěže, uhradit poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE v celkové výši 800,- Kč. Výpočet vkladu, poplatku a pokut pro sezónu 2015/2016: Družstvo oddílu Vklad ELO Sleva* Pokuty Celkem 1. Novoborský ŠK 5.000,- 800, ,- 0, ,- ŠK Rapid Pardubice, o.s ,- 800,- 0,- 0, ,- ŠK JOLY Lysá nad Labem ( A ) 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- Šachový klub HM Ostrava 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- Beskydská šachová škola z.s ,- 800, ,- 0, ,- ŠK Mahrla Praha 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- Šachový klub Zikuda Turnov - o.s ,- 800,- 0, , ,- ŠK Slavoj Poruba 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- Tatran Litovel 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- TŽ Třinec 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- ŠK Duras BVK 5.000,- 800, ,- 0, ,- ŠK JOLY Lysá nad Labem ( B ) 5.000,- 800,- 0,- 0, ,- * slevy na základě účasti družstva oddílu na MČR družstev mladších žáků (14. 6.) budou doplněny dodatečně. Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet ŠSČR u GE Money Bank, a.s. Praha (GEMB), číslo účtu /0600 na základě faktury vystavené ŠSČR. 10. Přihlášky: Přihlášky se zasílají em na adresu vedoucího soutěže do Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti dle čl Soutěžního řádu ŠSČR, tj.: název družstva + přesný název oddílu (dle db.chess.cz), označení soutěže, pro kterou je přihláška určena, kontaktní adresu pro korespondenci (včetně telefonického a ového spojení), razítko, podpis a IČ zřizovatele oddílu. Vzor přihlášky je přílohou tohoto rozpisu (Příloha č. 1) nebo je možné použít přihlášku na internetových stránkách ŠSČR: Přijetí přihlášky vedoucí soutěže potvrdí ovou odpovědí. Pokud vedoucí soutěže neobdrží přihlášku ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Pokud oddíl nedostatky nenapraví do , ztrácí právo účasti v soutěži a vedoucí soutěže osloví náhradníka. 11. Soupisky: Soupisky se zasílají em vedoucímu soutěže do s náležitostmi dle čl Soutěžního řádu ŠSČR. V soupisce musí být i evidenční čísla FIDE u všech hráčů. Pro hostující hráče musí být přiloženo povolení mateřského oddílu k hostování. Vedoucí soutěže vyškrtne před vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže (do ) ze soupisky všechny hráče bez platné registrace v ŠSČR (včetně cizinců), eventuálně bez povolení k hostování, a všechny hráče bez evidenčního čísla FIDE.

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 1 OBSAH: Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM.. 3 13 Postupový

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více