ZÁPIS. z výroční členské schůze KČT, odbor POHODA konané dne v zasedací místnosti sekretariátu ústředí KČT, Revoluční 8, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z výroční členské schůze KČT, odbor POHODA konané dne 22. 1. 2014 v zasedací místnosti sekretariátu ústředí KČT, Revoluční 8, Praha 1"

Transkript

1 ZÁPIS z výroční členské schůze KČT, odbor POHODA konané dne v zasedací místnosti sekretariátu ústředí KČT, Revoluční 8, Praha 1 Přítomno: 37 členů Omluveni: K.Rybářová, J. Chejnová, J.Lekešová, H.Benešová Host: 1 - viz prezenční listina v příloze 2 1/ J. Krpec zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné. 2/ J. Krpec přečetl návrh programu schůze (příloha 1) a návrh složení předsednictva (K. Zezulová, M. Eisenreichová, J. Krpec). Oba návrhy byly bez připomínek odhlasovány všemi přítomnými. Dále byly předneseny návrhy na složení mandátové a návrhové komise, jež byly též odsouhlaseny většinou přítomných (navržení členové se zdrželi hlasování). 3/ Předsedkyně odboru, K. Zezulová přednesla zprávu o činnosti odboru v roce 2013 viz příloha 3. Ve své zprávě zhodnotila počet akcí a počet celkově nachozených km, jmenovala nejaktivnější členy odboru a jmenovitě poděkovala všem členům, kteří se podíleli na organizaci akcí v roce K. Zezulová také poděkovala všem novým vedoucím výletů, kteří se aktivně zapojili a připravili řadu výletů. Předsedkyně připomněla členům, že jejich účast na veřejných pochodech, pořádaných odborem POHODA, je zdarma, ale vzhledem k velkému počtu turistů je třeba upozornit organizátory na startu. K. Zezulová potvrdila, že odborové příspěvky pro rok 2014 a 2015 zůstávají ve stejné výši, tj. 160,- Kč. Příspěvky pro ústředí KČT a pro oblast KČT pro rok 2014 se nemění. K. Zezulová informovala přítomné o konání turistického bálu KČT Praha v pátek a o setkání seniorů, členů KČT, ve středu / Dalším bodem schůze byla zpráva o hospodaření odboru v roce 2013, kterou vypracovala a přednesla hospodářka odboru M. Heyerová viz příloha 4. Přehled hospodaření byl jednotlivým členům předán současně s pozvánkou na výroční schůzi buď osobně při výběru příspěvků nebo em. Výraznou položku příjmů tvoří výdělky z veřejných pochodů, které v roce 2013 činily ,- Kč. Z přehledu vyplývá, že odbor s finančními prostředky hospodaří úsporně, členové výboru, všichni vedoucí výletů, organizátoři akcí a pomocníci pracují zdarma. V roce 2013 poskytl odbor svým členům příspěvky na In-karty, na vícedenní akce a z velké části financoval autobusový výlet. 5/ P. Dufek informoval o členské základně. V roce 2014 má KČT, odbor POHODA 60 členů (z toho je 14 dospělých, 46 seniorů, prům. věk členů je 67 let) a 1 hosta. 6/ Dále byly předány pamětní listy členům, kteří v roce 2013 oslavili významné jubileum. 7/ Diskuse: V diskusi byly přítomným představeny 3 lokality na autobusový výlet v září 2014: - M. Heyerová sdělila přítomným navrhovaný program zájezdu do Miletína a okolí (7 hlasů). - P. Dufek seznámil přítomné s možným programem zájezdu v okolí Nového Města n. Metují (3 hlasy). - A. Šantrochová představila svůj návrh programu v okolí Lipna a Stezku v korunách stromů (19 hlasů). J. Krpec informoval přítomné o přibližných nákladech autobusového výletu, vzhledem ke vzdálenosti lokalit. U výletu do okolí Lipna upozornil na skutečnost, že tento zájezd bude dražší než ostatní, což znamená vyšší cenu zájezdu pro člena odboru. Ceny pro účastníka jsou: Zájezdy do Miletína a do Nového Města n. M.: Dospělí 270, Kč, senioři 170, Kč, děti členů do 15 let 50, Kč. Zájezd na Lipno činí: Dospělí 370, Kč, senioři 270, Kč, děti členů do 15 let 50, Kč. Autobus s kapacitou 48 osob + řidič nebyl v roce 2013 zcela naplněn. Všichni přítomní na výroční schůzi odsouhlasili objednání menšího autobusu pro výlet v roce 2014, aby se snížily náklady výletu. J. Krpec v diskusi doporučil členům, přihlášeným na lyžařský zájezd (18 členů), aby si již nyní zakoupili jízdenky na autobus do Božího Daru z nádraží Praha, Florenc v sobotu v 8.00 hod a případně zpáteční jízdenku z Božího Daru v sobotu ve hod.

2 . 8/ Přestávka 15 min 9/ Po přestávce se hlasovalo o autobusovém výletu. Zvítězil zájezd na Lipno vč. Stezky v korunách stromů s vědomím všech, že cena bude vyšší. Zájezd připraví A. Šantrochová ve spolupráci s P. Dufkem a výborem. 10/ P. Dufek byl navržen jako delegát KČT, odboru POHODA na konferenci KČT dne Náhradníkem byl zvolen J. Krpec. Členská schůze delegáty jednomyslně odhlasovala. 11/ P. Dufek přečetl zprávu Mandátové komise (ve složení: V. Bernhäserová, T. Kratochvílová, P. Dufek): Na schůzi bylo přítomno 37 členů. Členská schůze byla usnášeníschopná viz příloha 5. 12/ Návrhová komise (ve složení: M. Vondráčková, A. Šantrochová, L. Jirsová) sdělila usnesení, viz příloha 6. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 13/ Závěrem K. Zezulová poděkovala všem přítomným za účast na schůzi a ještě jednou za aktivní činnost v odboru POHODA. Zapsala: M. Eisenreichová Přílohy: 1 Pozvánka a program schůze 2 Prezenční listina 3 Zpráva o činnosti odboru v r Zpráva o hospodaření odboru v r Zpráva Mandátové komise 6 Usnesení členské schůze 7 Přehled aktivní účasti na pořádání odborových akcí

3 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KČT, ODBOR POHODA Vážení a milí turisté, zveme Vás na členskou schůzi našeho odboru, která se koná ve středu v hod. v zasedací místnosti ústředí KČT, v Praze 1, Revoluční 8, (tram. zastávka Dlouhá třída, zde průchodem domu a za ním doleva a po schodech do druhého patra). Na schůzi budou sděleny informace o činnosti odboru za uplynulý rok 2013, o programu na rok 2014, o novinkách podle nového občanského zákoníku a další. Program schůze: 1. Uvítání účastníků a schválení programu schůze 2. Volba předsednictva a komisí 3. Zpráva o činnosti odboru v r Zpráva o hospodaření odboru 5. Zpráva o členské základně 6. Předání pamětních listů 7. Diskuse 8. Přestávka 9. Zpráva mandátové komise 10. Návrh a schválení delegátů na konferenci KČT Praha v roce Návrh a schválení usnesení 12. Závěr schůze Budeme rádi za Vaši účast a uvítáme Vaše připomínky, názory a podněty. Těšíme se na setkání. Výbor: Klára Zezulová Petr Dufek Jarda Krpec Marie Heyerová Jitka Chejnová Míla Eisenreichová Jana Vejvodová

4

5

6 ČLENSKÁ SCHŮZE KČT, ODBOR POHODA DNE Zpráva o činnosti odboru v r ) Poděkování 2) Statistika 3) detail, autobusový zájezd, veřejné pochody s MČ 4) člen. příspěvky a věkové kategorie (změna pro seniory), upozornění, změna částky na výlet pro nečleny Pohody 5) rok 2014 a aktivity odboru POHODA, oblasti PRAHA Rok utekl jako voda a my jsme se opět sešli na členské schůzi odboru POHODA, tentokrát v jiném termínu, tedy až v lednu po zaplacení členských příspěvků. Během roku jsme zvládli zorganizovat několik veřejných pochodů, řadu jedno či vícedenních výletů, zájezdů a oslavit životní jubilea. Protože výlety, zájezdy a veřejné pochody absolvované v tomto roce by se neobešly bez pomoci, ráda bych tímto poděkovala: P. Dufkovi, M. Heyerové, A. Horákové, A. Fukové, J. Krpcovi, J. a O. Chejnům, M. Táborské, T. Kratochvílové, L. Lukešové, M. Zezulové, V. Bernhäserové, J. Vejvodové, A. Šantrochové, K. Rybářové, Z. Moravcové, B. a L. Toušům, J. Krausovi, M. Eisenreichové, M. Merklové, R. Peškovi a L. Konečné. Dále patří poděkování novým vedoucím výletů, kteří v dubnu 2013 úspěšně absolvovali školení a složili zkoušky a ve druhém pololetí již organizovali několik výletů - V. Bernhäuserová, K. Bareš, L. Konečná a L. Touš. Poděkování M. Vondráčkové, která je u nás jako host, přesto organizuje oblíbené středeční výlety. Zvláštní poděkování pak patří B. Neubertová, která pro nás vytvořila návrhy loga POHODY (další motivy budou letos použity na turistické akce Courání Prahou a Jarní přírodou), Aleně Horákové a Jitce Chejnové, které připravily nové doplněné návrhy diplomů na naše veřejné pochody a úpravy pololetního Kalendáře akcí a Jardu Krause, který se stará o naše webové stránky POHODY. V období od do uspořádal KČT, odbor POHODA celkem 75 turistických akcí (pěší a lyžařská turistika), z toho 7 pro veřejnost s průměrnou účastí 150 lidí (5 podvečerních a 2 celodenní). Z toho bylo: Jednodenní 60 Dvoudenní 1 Třídenní 3 Čtyřdenní 1 Osmidenní 1 (lyžařské soustředění ) Desetidenní 1 Dvanáctidenní 1 (Monte carlo Itálie) Odbor POHODA jednotlivci (součet km pouze z odborových akcí): J. Krpec km, M. Heyerová 784 km, K. Rybářová 588 km, J. Chejnová 584 km, E. Marková 490 km. Monte Carlo - Itálie V roce 2013 také osm turistů dokončilo po 16-ti letech cestu do Monte Carla ( až ), která začala v roce 1998 ještě jako členové turistického oddílu SK Start. Cesta začala noclehem u italských přátel ve vesnici San Benigno Canavese u Turina. Po prohlídce Turina výprava odjela na hranice mezi Itálií a Francii, kde přespali v klášteře Santa Anna di Vinadio. Další dny začalo již putování přes hory, při přechodu horských sedel se pohybovali v nadmořské výšce přibližně 2600 m. V průběhu cesty navštívili lázeňské městečko Terme di Valdieri, přehradu Bacino del Chiotas.

7 Zajímavým místem cesty bylo Údolí zázraků (Vallée des Merveilles). V nadm. výšce 2800 m se na 30 km 2 rozkládá divoká a záhadná horská krajina s ledovcovými jezery, známá výskytem prehistorických kreseb na skalách kolem hory Mont Bego, vysoké 2873 m. Výprava si prohlédla část rytin, které jsou přístupné bez průvodce a vydala se na další putování. Cestu zakončili v Monte Carlu samozřejmě u casina. Na prohlídku vstupních prostor casina určenou pro turisty je pustili i v pohorkách. Monte Carlo si prohlédli i z výšky, protože ke casinu došli pěšky. Nad Monte Carlem se tyčí kopce o nadmořské výšce cca 1200 m, takže sestup do města je poměrně náročný a prudký. Další zajímavostí byla prohlídka Mořského muzea s obrovskými akvárii s mořskými živočichy všech možných barev a tvarů. Cesta byla úspěšně dokončena. Velký dík patří Marii Táborské, která nejen tento rok, ale i přechchozí léta obětavě a spolehlivě zajišťovala ubytování pro celou skupinu, tím velmi přispěla k úspěšnému dokončení celé akce a také velice pomohla při tlumočení do francouzštiny a italštiny. Zároveň děkujeme Ottovi a Jitce Chejnovým za výběr tras této cesty a všem účastníkům za dobrou partu. Září 2013 autobusový zájezd do Litomyšle V roce 2013 se opět konal autobusový zájezd (sobota ), tentokrát do Litomyšle, malebného města ve východních Čechách pod vedením Petra Dufka, který po osobní návštěvě měl dopředu domluvené prohlídky a oběd. Pro účastníky se tento den proměnil v malý svátek. Ve městě se narodil přední český hudební skladatel Bedřich Smetana a významný malíř, krajinář Julius Mařák. Žili zde Alois Jirásek, Božena Němcová a buditelsky tu působila M. D. Rettigová. Z mladší generace tu tvořili sochař Olbram Zoubek a architekt Jiří Pleskot. V programu byla prohlídka renesančního náměstí, domu Portmoneum, vyzdobeného unikátními malbami Josefa Váchala a zrenovovanou klášterní zahradu. Vyvrcholením programu byla návštěva zámku se dvěma patry arkád a bohatou sgrafitovou výzdobou zapsaným roku 1999 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po obědě se účastníci vydali na malou procházku kolem Orlice z Chocně do Brandýsa nad Orlicí. Poděkování také patří A. Šantrochové za výklad o Litomyšli a okolí. Podvečerní pochody ve spolupráci s MČ: V roce 2013 velice úspěšné 3 akce. V roce 2014 budeme spolupracovat opět se 3 MČ. Členské příspěvky na rok 2014: V roce 2013 došlo k posunutí věkové hranice pro seniory (ženy 60 let a muži 62 let). Změna věkové hranice byla schválena na celostátní konferenci KČT z důvodu reakce na postupné prodlužování věku odchodu do důchodu. Příspěvek na rok 2014 bude v celkové výši 410,- Kč dospělí (ústředí=120,-kč; oblast=130,- Kč a odbor=160,- Kč) a 270,- Kč senioři (ústředí=60,-kč; oblast=50,- Kč a odbor=160,- Kč). Zůstává stejný jako v roce Upozornění: Účast členů na veřejných pochodech, pořádaných KČT odborem POHODA, je zdarma. Je nutno se hlásit na startu, aby nedošlo omylem k přehlédnutí vzhledem k velkému náporu turistů. Změna poplatku na výlety pro nečleny KČT, odbor POHODA od je to pouze 10,- Kč. Rok ) výběr členských příspěvků proběhl v termínech 8. a ) pravidelné sobotní nebo vícedenní výlety a) ve dnech 20. až proběhne prodloužený víkend v Tatrách Závazné přihlášky zasílejte na mailovou adresu do ) veřejné pochody a) Zimní sobotní pochod Courání Prahou, 4. ročník v sobotu b) Březnový sobotní pochod dne S Pohodou jarní přírodou, 3. Ročník c) jarní podvečerní pochod Prahou 11 ve spolupráci s MČ Praha 11 d) jarní podvečerní pochod Prahou 22 ve spolupráci s MČ Praha 22 - Uhříněves e) podzimní podvečerní pochod Prahou 2 ve spolupráci s MČ Praha 2 f) podzimní podvečerní pochod Prahou 11 ve spolupráci s MČ Praha 11

8 4) Pátek turistický bál KČT Praha (od 18:00 do 24:00) v restauraci Na Vlachovce 5) POZOR ZMĚNA! Setkání seniorů, které bylo vždy ve stejný den jako společenský večer, bude v roce 2014 ve středu od 15:00 v restauraci Šeberák a pro zájemce se bude konat před setkáním od 14:30 krátká procházka Kunratickou bažantnicí. Účast je možná od 65 let a pro jubilanty je připravená malá pozornost. V případě zájmu prosím o sdělení účasti M. Eisenreichové do konce ledna Na závěr mi ještě dovolte znovu poděkovat těm, kteří se podílejí na proníkání odboru POHODA do podvědomí veřejnosti a hlavně turistů. Vždyť na naše veřejné pochody přijedou nejen z Prahy, ale i z celé ČR. Děkuji všem, že jste se zapojili aktivně do činnosti odboru a zvládnout organizaci veřejných akcí. Přeji všem, abyste v roce 2014 byli opět v pohodě s POHODOU.

9 Přehled nákladů a příjmů za r.2013 náklady příjmy zisk/ztráta příspěvky/odvod KČT 9170, , ,00 veřejné akce 3 393, , ,00 dotace od KČT 940,00 940,00 autobus.zájezd , , ,00 příspěvky členům (na IN karty,vícedenní akce) 5 200,00 0, ,00 prodej Pohodáčku 0,00 300,00 300,00 výběr od nečlenů na výletech 0,00 620,00 620,00 školení cvičitelů 1 362,00 0, ,00 kancelářské potřeby 278,00 0,00 278,00 poštovné 196,00 0,00 196,00 bankovní poplatky 177,00 0,00 177,00 úroky 0,00 2,17 2,17 ostatní (na př.dary,pozornosti,květiny) 151,00 0,00 151,00 příspěvek na IN karty 2 200,00 0, ,00 Celkem , ,17 140,83 Výnos z veřejných akcí náklady příjmy zisk/ztráta Courání Prahou , , ,00 S Pohodou jarní přírodou , , ,00 Jarní výšlap Uhřiněves , , ,00 Po stopách židů v Praze , , ,00 Pražské Milíčovslé rybníky , , ,00 Cesta nejen ke hvězdám , , ,00 Z Kunratic do Bráníka , , ,00 Celkem 1 100, , ,00 Příspěvky členům na vícedenní akce příspěvek počet účastníků Lyžařské soustředění,boží Dar ,00 11,00 Manětín a okolí ,00 11,00 DEP Jižní Čechy ,00 5,00 Jizerské hory ,00 13,00 celkem 5 200,00 40,00 dotace od KČT na Jizerské hory 250,00 Konečný příspěvek 4 950,00 autobus.zájezd ,00 39,00 dotace od KČt 690,00 Konečný příspěvek 9 570,00

10 Doplňující poznámky k přehledu nákladů a příjmů za r Přehled nákladů a příjmů za r.2013 V nákladech na veřejné akce za rok 2013 (3.393, Kč) je započten tisk diplomů pro akce roku 2014 ve výši 2.293, Kč.Protoje rozdílná částka v tabulce Přehled nákladů a příjmů za r.2013 a v tabulce Výnos z veřejných akcí,kde jsou uvedeny jen náklady za rok Výnos z veřejných akcí Je výrazným příspěvkem do rozpočtu. Náklady jsou minimalizovány jen na nutné výdaje.všichni dobrovolní pomocníci věnují svůj čas a práci zcela nezištně. Příspěvky členům Nejnákladnější položkou je autobusový zájezd (9.570, Kč). Částka na příspěvky na vícedenní akce (4.950, Kč) je přibližně poloviční pro skoro stejnýpočetúčastníků. Celkový příspěvek členům včetně IN karet činí: Autobus.zájezd Vícedenní akce IN karty(odhad) Celkem 9.570, Kč 4.950, Kč 2.000, Kč , Kč Výhled na r.2014 Je sestaven jako vyrovnaný. Předpokládá,že nenastane výrazný pokles počtu členů.v současnosti má zaplaceno 59 členů a 1host. Počítá s obdobným ziskem z veřejných akcí při stejném počtu akcí jako v roce V případě výrazných odchylek bude třeba provézt odpovídající úpravy. Stav financí k na účet vpokladně celkem ,20 Kč 297, Kč , Kč

11

12

13

14

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

1 / 2013. Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání

1 / 2013. Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání 1 / 2013 Z P R A V O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání obsah 2484-2543 = 1/2013 strana 1-60 jaro 3 ÚVODEM Král je mrtev, ať žije

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

10 let kralování Zdeňka Trošky

10 let kralování Zdeňka Trošky Vážení turisté a fandové a příznivci turistiky a turistů, máme tu nový rok, již 14. v novém miléniu. Staré kalendáře jsme vyhodili, doufám že všichni do kontejneru na separovaný sběr papíru. Zatím, alespoň

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Šumavské putování 2013

Šumavské putování 2013 Milí čtenáři, především se Vám musím omluvit za několikatýdenní zpoždění, s jakým za Vámi přicházíme s posledním letošním číslem. Důvodem bylo jednak moje onemocnění a potom urychlená práce na kompletaci

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

125. DOPIS ČLENŮM. červen 2008

125. DOPIS ČLENŮM. červen 2008 Logo 125. DOPIS ČLENŮM červen 2008 Sekretariát Polská 4 (suterén), 120 00 Praha 2 - Vinohrady, telefon/fax: 222 250 603 Úřední hodiny: pondělí 14-18, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 12 hodin Bankovní spojení:

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne 21. března 2015 v Příkazích SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 8 10 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení shromáždění představitelů SDH okresu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více