zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje ku prospěchu občanů. Všem voličům chceme poděkovat za účast ve volbách a projevenou důvěru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje ku prospěchu občanů. Všem voličům chceme poděkovat za účast ve volbách a projevenou důvěru."

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v říjnových komunálních volbách se volilo devět členů zastupitelstva a voliči svými hlasy rozhodli, že v novém zastupitelstvu budou zastoupeny tři volební strany. Strana Sdružení nezávislých kandidátů I. získala jednoznačnou většinu 6 mandátů z 9. Vzhledem k takovému úspěchu si nemůžeme dovolit naše voliče zklamat tím, že rozhodovací pravomoci přeneseme na někoho jiného, proto jak starosta, zástupce starosty, tak i předseda finančního výboru byli zvoleni z řad zastupitelů této volební strany. Naopak pro transparentnost hospodaření obce byl kontrolní výbor plně svěřen do rukou opozice a pevně věříme v konstruktivní spolupráci 11/2010 ku prospěchu občanů. Všem voličům chceme poděkovat za účast ve volbách a projevenou důvěru. Všichni vstupujeme do nových funkcí s předsevzetím navázat na vše dobré, co bylo vykonáno, poučit se z toho, co se nepovedlo a úspěšně se poprat s novými tématy. Zdaleka ne vše můžeme zásadně ovlivnit. Řada oblastí života naší městské části je v působnosti hlavního města Prahy. Tam musí věci posuzovat z hlediska celoměstských priorit, které se někdy mohou výrazně lišit od zájmů Lysolaj. My se však budeme snažit tyto zájmy hájit a prosazovat. Abychom věci řešili v souladu s požadavky občanů, nutně potřebujeme zpětnou vazbu. Tu pokládáme za jeden z důležitých prostředků k řízení městské části. Nic nechceme řešit jen administrativně a chceme naslouchat názoru. Mnoho z vás spoluobčanů zde prožilo celý život a na vlastní kůži zažilo změny k lepšímu, i ty horší. Rádi bychom vás proto vyzvali ke spolupráci, slyšeli vaše názory, postřehy nebo návrhy řešení. Jsme si vědomi, že věc pokaždé nedokážeme vyřešit, ale můžeme vám slíbit, že se každou jednotlivou připomínkou budeme vážně zabývat, aby se nám všem v duchu našeho volebního hesla žilo v Lysolajích dobře a pohodově. Dovolte, abychom vás zároveň pozvali na společné oslavy příchodu Vánoc a doufáme, že v připraveném adventním programu si na své přijdou nejen ti nejmenší, ale i ti dříve narození. Petr Hlubuček starosta Zleva: Pavlína Beranová, Jiří Karvánek, Marie Štědrá, Michaela Císařová, Petr Hlubuček, Alexander Hemala, Dana Malečková, Milan Janda, Milada Komárková Foto: Michaela Zdražilová ZPRAVODAJ_zlom.indd 1 11/25/10 7:53:32 PM

2 2 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ naše škola a školka v obrazech ZPRAVODAJ_zlom.indd 2 11/25/10 7:53:33 PM

3 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 3 Povolební zasedání V pondělí 8. listopadu 2010 se v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje konalo slavnostní první zasedání nově zvolených zastupitelů městské části Praha-Lysolaje. Jednání zahájil pan Milan Janda a jako nejstarší zastupitel byl, v souladu s tradicemi římského práva, pověřen vedením schůze do doby, než byl zvolen nový starosta. Po zahájení přečetl slib, který do jeho rukou postupně skládali všichni noví zastupitelé. Pan Janda složil slib zastupitele jako poslední, a to do rukou svého kolegy pana Mgr. Alexandra Hemaly. Volba starosty Předsedající vyzval zastupitele k volbě starosty. Volba probíhala veřejným hlasováním. Jako jediný kandidát byl navržen pan Ing. Petr Hlubuček. Zastupitelstvo ho v následném hlasování jednomyslně do funkce starosty zvolilo. Pan Milan Janda pogratuloval ke zvolení a požádal starostu, aby se ujal vedení zasedání. Starosta bude funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný. Zástupce starosty Zastupitelstvo se rozhodlo volit veřejným hlasováním jednoho zástupce starosty. Z navržených kandidátů paní Ing. Pavlíny Beranové a paní MUDr. Marie Štědré zastupitelstvo do funkce zástupkyně starosty zvolilo paní MUDr. Marii Štědrou. Zprávy ze školy a školky Rádi bychom ve stručnosti shrnuli události posledních dvou měsíců. V září jsme pro děti a jejich rodiče podobně jako v minulých letech připravili zahradní party, na které se každý mohl pobavit, zasportovat si a poměřit své síly s ostatními v tradičních i netradičních disciplínách. Na závěr si všichni mohli posedět u táboráku s kytarou. Počasí nám mimořádně přálo a atmosféra byla báječná. Na konci září proběhly první letošní třídní schůzky a od října začala činnost zájmových kroužků, kterých je opět více než vloni. Od začátku školního roku se uskutečnila celá řada akcí, jak kulturních a poznávacích, tak sportovních. Za zmínku stojí exkurze druháčků do stájí a meteostanice v areálu ČZU, děti z 1., 2. a 3. třídy navštívily divadelní představení Sněhurka v Dejvickém divadle a žáci 6. a 7. třídy absolvovali prohlídku Pražského hradu s odborným výkladem. Žáci 2. a 4. třídy podnikli celodenní výlet do Lán, všechny děti z 1.stupně okouzlil kouzelník a žáci 2. stupně soutěžili v malé kopané a florbalu. První třídy navštívila Policie ČR, aby dětem připomněla zásady bezpečného chování na ulici. Třeťáci si užívali se svými rodiči a třídní učitelkou rodinný víkend v rekreač- Noví předsedové výborů Funkční období předchozích výborů zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva, a proto byly zřízeny kontrolní a finanční výbor. Zastupitelé rovněž zvolili předsedy a členy výborů zastupitelstva. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Milada Komárková, místopředsedou pan Ing. Miloš Šimon a členy paní Ivana Majerová, Jana Dolejšová a Ing. Michal Pullmann. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Milan Janda a členy Ing. Marcela Masařová, Ing. Eva Matyášová, Věra Pfeiferová a Mgr. Alena Borůvková. Návštěva senátora Slavnostního zasedání se zúčastnil senátor pan Ing. Petr Bratský, který v závěrečné diskusi pogratuloval nově zvolenému zastupitelstvu a vedení městské části. Představil svůj záměr zřídit v městské části kontaktní místo, kde by byl jednou v měsíci, popř. jednou za dva měsíce k dispozici občanům a zastupitelům. Zároveň nabídl novému vedení městské části budoucí spolupráci. Jiří Karvánek Poznámka: Kontakty na všechny nově zvolené zastupitele jsou k dispozici na nebo na Úřadu městské části Praha-Lysolaje. Tamtéž naleznete také podrobnosti o dalších projednávaných bodech a usneseních nového zastupitelstva. ním středisku Želivka. K podzimu také patří výroba draků a dlabání dýní. V družině proběhla praxe studentek vychovatelství a práci učitelek 1. stupně shlédli studenti Pedagogické fakulty UK. I v letošním roce pokračují učitelé naší školy v kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Nově se naše škola zapojila do projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání a budeme žádat o granty vypsané společností ČEZ. V suterénu školy se během listopadu rozběhla pod patronací ÚMČ Praha Lysolaje rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor. Od nového roku se tedy můžeme těšit na větší jídelnu, která bude kapacitou odpovídat rostoucímu počtu dětí. V prosinci škola ožije přípravami na Den otevřených dveří, který je již tradičně spojen s vánočními trhy a vánočním vystoupením dětí. Letos se uskuteční v pondělí 20. prosince od Anketa měsíce: Jak byste změnili podobu Lysolajského zpravodaje? O čem byste se rádi dočetli? Kdo z občanů by měl zájem o dovážku obědů přímo do domu? V případě dostatečného počtu zájemců bychom zavedli rozvoz obědů přímo až k vám do domu ve spolupráci se skvělou kuchyní čtyřhvězdičkového Hotelu Wienna-Galaxie ze Suchdola. cena menu o třech chodech (polévka, hlavní chod a desert) do 70,- Kč včetně dopravy! každý den výběr ze dvou hlavních jídel! včetně sobot, nedělí a svátků! nabídka platí nejen pro seniory! POZOR, z hygienických důvodů nutnost vlastních NEREZOVÝCH třídílných nosičů! Pište na nebo na adresu: ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje nebo telefonujte na tel. č.: hodin a jako host vystoupí divadelní soubor Buchty a loutky se svým úplně novým vánočním představením. Těšíme se na hojnou účast z řad veřejnosti. Mateřská škola Letos na podzim nám velmi přálo počasí, a proto mohly děti dlouho využívat nově upravenou zahradu i v odpoledních hodinách. Od začátku školního roku proběhla tři divadelní představení, která se dětem velmi líbila, shlédli jsme kouzelnické vystoupení v tělocvičně základní školy a v pátek jsme návštívili cirkus Giroldon. Od října mají děti možnost navštěvovat některý ze zájmových kroužků přímo ve školce. Jsou to kroužky tanečně-pohybový, flétna, keramika, angličtina a kroužek zpívání. Známe již přesný termín konání školy v přírodě. Pojedeme opět do rekreačního zařízení ve Svaté Kateřině. Doufejme, že se budeme mít stejně báječně jako v loňském roce. V předposledním říjnovém týdnu si děti pořádně užily dýní. Vytvořili jsme 30 různých obličejů, zasoutěžili jsme si na školní zahradě a společně jsme podzimně nazdobili celou školku. V nejbližší době nás čeká další divadelní představení, a pak už nezbývá než čekat na Mikuláše a Vánoce. Dana Lukášová, Denisa Vranová a Michal Hevák ZPRAVODAJ_zlom.indd 3 11/25/10 7:53:34 PM

4 4 Z HISTORIE LYSOLAJ KRONIKA rok 1923, listy Po čtyřech a čtvrt roce vypsány byly beze všech předchozích příprav pojednou 25. září obecní volby po celé česksl. republ. na den 16. Září. 16. září klidným způsobem provedeny volby do obce. Bylo tudíž kandidátek 5: I. Strana Komunistická II. Českosl. Domov III. Strana Lidová (Klerikální) IV. Českosl. strana socialistická V. Republikánská českosl. venkova (agr.) Zapsaných voličů bylo v seznamech 577 a to mužů 283 žen 294. Odevzdáno hlasů 542, číslo volební bylo 34. ZE SOUČASNOSTI Komunální volby v číslech Počet volených členů do zastupitelstva MČ Praha Lysolaje 9, počet oprávněných voličů v seznamu 836, počet vydaných obálek 532, volební účast 63,64 %, počet odevzdaných obálek 532. Kandidátní listina Česká strana sociálně demokratická Sdružení nezávislých kandidátů I Sdružení nezávislých kandidátů II Hlasy Název Absolutní V procentech LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Zastupitelé zvolení v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Praha Lysolaje, konaných ve dnech Kandidující strana Kandidát Věk Počet hlasů 1 Sdružení nezáv. kandidátů I Hemala Alexander Mgr Sdružení nezáv. kandidátů I Hlubuček Petr Ing Sdružení nezáv. kandidátů I Štědrá Marie MUDr Sdružení nezáv. kandidátů I Karvánek Jiří Ing Sdružení nezáv. kandidátů I Malečková Dana Ing Sdružení nezáv. kandidátů I Komárková Milada Sdružení nezáv. kandidátů II Beranová Pavlína Ing Sdružení nezáv. kandidátů II Císařová Michaela Česká str. soc. demokratická Janda Milan Počet mandátů , , ,92 2 ZPRAVODAJ_zlom.indd 4 11/25/10 7:53:37 PM

5 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ ZA HUMNY Prodloužení tratě v Podbabě má povolení Prodloužení tramvajové tratě v Podbabě má již stavitele firmu Eurovia CS. Stavba už má také stavební povolení. Projekční práce by měly být zahájeny ještě tento měsíc, stavba začne na přelomu roku. Tato investice dosáhne výše nejméně 282 milionů korun. Hotovo by mělo být příští rok v červnu. Trať bude prodloužena o 260 metrů. Navíc se stále plánuje zbudování železniční zastávky Praha Podbaba, ne však tam, kde byla (u viaduktu směr Šárecké údolí), ale na místě bývalé sběrny v Jednořadé. 5 ODS se na šestce spojila s ČSSD Zastupitelé šestky na své první schůzi rozhodli, že starostou bude opět Tomáš Chalupa. Zástupci starosty se stali Petr Ayeboua a Jan Záruba (ODS), který už starostu zastupoval, a René Pekárek a Štěpán Stupčuk (ČSSD). Žádný z kandidátů neměl při volbě konkurenta. Velká koalice ODS a ČSSD má v pětačtyřicetičlenné radě 29 hlasů. Do opozice jde TOP 09, komunisté a zelení. Kafírna na Kulaťáku Novou atrakcí pro cestující na trase Vítězné náměstí Lysolaje je nová kafetérie Starbucks coffee na Kulaťáku, konkrétně vedle Dejvické NA TOULKÁCH tileté pauze, předtím tu byla převoznice paní Libuše Kořínková. Až nebudete-li vědět co s roupama, kde je vyvenčit, Podhoří a Zámky skvěle se k tomu hodí. fefík Tentokrát po okolí Podhoří a Zámků Podhoří a Zámky jsou jedním z pozoruhodných koutů Prahy a jsou zde tři neméně pozoruhodné osvěžovny, které by vážený čtenář měl alespoň spatřiti, když už ne sosáček smočiti. I já s jistou zvědavostí přehlížel jsem přes řeku Vltavu na její pravý břeh a řekl jsem si, že reportérská čest mi velí přemoci se a podívat se do Podhoří. Šel jsem pěšky, což jsem byl vzácný exemplář, neb tady je to cyklistická dálnice, člověk leckdy v poslední chvíli uskočí kolistovi, který s šíleným výrazem polykače kilometrů hledí kamsi k Řeži, Mělníku, do Drážďan. Jeho chyba. Kousek za přívozem z Podbaby, v půvabném stavení č. 3, baví se muž důchodového věku tím, že si v zahradě směrem k řece otevřel bufet. Řeknu vám, tak dobré rychlokvašky neboli močáky jak od něj nejedl jsem snad nikdy. Míjím někdejší známou výletní restauraci U Loskotů. Duše má pozná hostinec, i když je dnes převlečen za autoopravnu. Škoda. Podhoří je vlastně pozůstatek obce Podhoř. Hrazená osada je tu prokázána již 700 až 400 let před Kristem. První písemná zmínka o ní pochází z let cca V roce 1843 tu v 29 domech žilo 209 obyvatel, či spíše sardinek. O sedm let později byla Podhoř úředně spojena s Trójou. Nejslavnější osobou zde žijící byl Hugo Toman, který tu ve své vile v roce 1898 skonal. Jeho spisy o husitství jsou dávno zapomenuty, ale jeho zásluhy o zřízení Muzea hlavního města a záchranu kostela svaté Anežky na Františku nikoli. Končí Trója a přicházejí Bohnice, Zámky (podle prastarého hradiště Zámka), a s ní jde dřevěná bouda s občerstvením Sluníčko. Pak mne potkala část nejtěžší. Překonat hydrofobii a nechat se převézt přívozem na levý břeh do Sedlce. Naštěstí je ochotný převozník dobře zásoben medovinou a byť jeho maringotka asi nebude zanesena v prestižních průvodcích, mně zachránil život, nebo aspoň čisté prádlo. Přívoz funguje denně (pokud není velká voda) od roku 2005 po čtrnác- Varování lysolajské lišky AKTUÁLNĚ Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v úterý na těchto místech: stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD, ul. Lysolajské údolí u čp. 18/35 ZPRAVODAJ_zlom.indd 5 pasáže. Otevřeno je v pracovní dny od 7 do 22, o víkendu od 8 do 21. hodiny. Prosíme občany, aby si více všímali cizích osob, pohybujících se v okolí jejich bydliště a zabezpečili si důkladně svůj majetek. Množí se zde vloupání do domů, garáží, zahradních chatek. Staly se i případy nočních vloupání do domů za přítomnosti spících majitelů. V případě jakéhokoliv podezření prosím ihned kontaktujte ÚMČ (tel ), městskou policii (156) nebo policii české republiky (158 nebo 112). Žádáme občany, kteří stále nemají zaplacené nájemné za pozemek a poplatek za svého psího miláčka, aby tak neprodleně učinili! Děkujeme. ÚMČ NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ RECEPT Mrkváčky 20 dkg vařené mrkve 25 dkg tuku 50 dkg polohrubé mouky studenou mrkev prolisujeme zpracujeme v těsto vyválíme placku na stéblo silnou vykrojíme kolečka plníme marmeládou, přeložíme, slepíme v horké troubě upečeme do růžova teplé obalujeme vanilkovým cukrem Dobrou chuť přeje Anna Pešková 11/25/10 7:53:45 PM

6 Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. Cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. ZPRAVODAJ_zlom.indd 6 11/25/10 7:53:55 PM

7 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 7 Senátor je zvolen, práce začíná Vážení občané Lysolaj, ve druhé polovině října jsem byl zvolen senátorem ve volebním obvodu č. 25, jehož důležitou součástí je i vaše městská část. Dovolte, abych poděkoval všem, kdo přišli volit v komunálních i obou kolech senátních voleb a projevili tak aktivní starost o své společenství. Zvláště děkuji těm, kdo mi svým hlasem dali důvěru pro příštích šest let. Své vítězství přijímám s radostí, ale také s pokorou. Chci být dobrým senátorem všem občanům svého volebního obvodu. Volbami nic neskončilo, ta hlavní práce teprve začíná. Chci naplnit svůj volební program a být více v kontaktu s veřejností. Brzy zřídím senátorské kanceláře a budu k dispozici pro vaše náměty a připomínky k zákonům i k místním záležitostem. Nemohu nahrazovat práci zastupitelstev a radnic, ale budu se snažit jim být co nejvíce nápomocen. Budu rád spojkou mezi místní a celostátní politikou, centrálními úřady, ministerstvy. Jsem prakticky založený člověk, znám práci z pohledu starosty i zákonodárce. Informace o mé činnosti a kontaktní spojení budete moci nalézt na internetových stránkách Senátu (www.senat.cz), na mých osobních stránkách (www.bratsky.cz), případně v místních periodicích. Těším se na práci pro Prahu 6, Prahu 17, Zličín, Suchdol, Nebušice, Lysolaje i Přední Kopaninu. Pro všechny jejich občany. Mé slovo platí. Dveře ke mně máte otevřené. Ing. Petr Bratský váš senátor Vítězství v Řeži Životní jubilea srpen listopad 2010 paní Katarína Zacharová 70 let pan Stanislav Bendl 80 let paní Miluše Císařová 88 let paní Věra Holubová 70 let Jubilantům upřímně gratulujeme. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. První říjnovou sobotu se tak jako každoročně konal souboj hasičských družstev v požárním útoku O putovní pohár starosty obce Řež. Do Řeže jezdíme velmi rádi, dobře zorganizovaná soutěž je výborně obsazená a také ceny pro vítěze jsou velice atraktivní. Tyto závody bývají pro nás zpravidla poslední v sezóně. Zakončují dlouhou řadu sportovních klání, kterých se náš sbor každoročně účastní. Naší snahou je vždy na této soutěži podat dobrý výkon a ukončit tak sportovní rok pohárovým úspěchem. Jsem rád, že i letošní zakončení sezóny bylo úspěšné a lysolajští hasiči byli ověnčeni dalším vítězstvím. Vděčíme za to především našemu družstvu žen, které podalo vrcholný výkon a obsadilo první místo v této prestižní soutěži. Radost byla o to větší, že děvčata porazila dlouholeté favorizované soupeřky z Kněževsi. Děkujeme našim dívkám za vzornou reprezentaci našeho sboru i obce a doufáme, že je tato výborná forma neopustí ani v příštím roce. Lukáš Zapletal ROZLOUČENÍ Dne nás navždy opustil člen našeho Lysolajského dobrovolného hasičského sboru bratr a kamarád Antonín Jíša. Patřil mezi skalní a dlouholeté členy naší organizace, kde byl za svoji záslužnou činnost několikrát po zásluze vyznamenán a oceněn. Jeho odchod je pro sbor i nás všechny velikou ztrátou, která nás velice zasáhla a budeme se s ní jen těžko smiřovat. Čest jeho památce. Hasiči Lysolaje ZPRAVODAJ_zlom.indd 7 11/25/10 7:54:03 PM

8 Advent v Lysolajích , 16:00 Rozsvícení vánočního stromu se svátečním slovem Kateřiny Macháčkové a Alexandra Hemaly, na louce v ulici Sídlištní , 14:00 Mikulášská besídka s Magickými bublinami, soutěžemi, diskotékou a mikulášskou nadílkou v sále hasičské zbrojnice , 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské zbrojnice (výroba vánočních dekorací) , 14:00 Vánoční koncert v sálu hasičské zbrojnice, vystoupí kvarteto ARCHI DI PRAGA komorní orchestr, umělecký vedoucí František Eret, sólo Věra Eretová, zazní A. Vivaldi Čtvero ročních období + české a světové vánoční koledy Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích. Těšíme se na vás! ZPRAVODAJ_zlom.indd 8 11/25/10 7:54:05 PM

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 ÚVODNÍ SLOVO Škrtám a již napsané mažu ještě že to v počítači jde tak jednoduše napsané o tom, jak se u nás v Lysolajích krásně rodí jaro.

Více

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011

zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11/2011 Úvodní slovo Milí spoluobčané, přišel ten zvláštní přelomový čas, kdy z lysolajských kuchyní zvolna vyvanula vůně pečené svatomartinské kachny a

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory leden, únor / 2015 Co nás čeká... Lysolajský V www.praha-lysolaje.cz ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory nebo se nechystají

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 12 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 VRATISLAVICE MAJÍ NOVÉ VEDENÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 11/2014 Ročník 62 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VÁCLAVU HAVLOVI Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2014 DO 2. 11. VÝSTAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více