4. května 2007 Cena 6,00 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. května 2007 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 9/ května 2007 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, v poslední době stále více přibývá přeplněných nádob na odpad a volně odloženého odpadu u popelnic. Vedle kontejnerů a popelnic se nachází často nezanedbatelné množství odpadu (nejen směsného komunálního) v různých krabicích, taškách či pytlích nevhodné pevnosti. Svoz takto odloženého odpadu je časově náročnější. Při manipulaci dochází k rozsypání, což má kromě jiného za následek i zdržování posádky svozové společnosti na stanovišti. Stav u popelnic je nepěknou vizitkou občanů a celého města. Městský systém nakládání s komunálním odpadem je často zneužíván i likvidaci jiného odpadu, který nemá s komunálním odpadem nic společného. Často se s městským systémem sveze i řada podnikatelů. Tento stav je jednoznačně alarmující a rozhodně se k němu nelze stavět tolerantně. Řada skutečností ukazuje na fakt, že mnoho občanů se ještě nesmířilo s tím, že odpad je opravdu třeba třídit. Místní poplatek není kompenzací za netříděný odpad v duchu když já zaplatím, někdo to za mě udělá. Třídění odpadu je činností povinnou, nikoliv dobrovolnou. Netříděním komunálního odpadu dochází k navyšování množství směsného komunálního odpadu, a tím se samozřejmě zvyšují celkové náklady města v odpadovém hospodářství, neboť odstranění směsného komunálního odpadu je nákladově nejnáročnější položkou v odpadovém hospodářství. Pro třídění odpadu jsou připraveny plastové sběrné nádoby (barevné zvony), jejichž stanoviště rozšiřujeme tak, aby donášková vzdálenost byla pro vás, občany, co nejkratší. Znovu si dovolím zopakovat poměrně jednoduché pravidlo, které se dotýká peněženek nás všech: Čím více budeme odpad třídit, tím méně budeme za likvidaci komunálního odpadu platit. Proč? Odpověď je jednoduchá. Zatímco za uložení směsného komunálního odpadu na skládku platíme nemalé peníze, tak naopak, za vytříděný odpad, který prodáme, finanční prostředky získáváme. Je tedy v zájmu nás všech přispět tříděním odpadu ke snížení poplatku za likvidaci komunálního odpadu v příštích letech. Z praxe víme, že pokud je komunální odpad tříděn minimálně v rozsahu papír, sklo, plasty, kompozitní obaly, vyřazené elektro, objemný a nebezpečný odpad, stačí 110 l klasická popelnice se svozem jedenkrát týdně čtyřčlenné rodině. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti oznamuje Město Sušice občanům, že s platností od dubna letošního roku posádka svozové společnosti nebude nakládat a odvážet odpad umístěný mimo sběrnou nádobu. Rovněž nebude odvážen odpad, který evidentně není odpadem komunálním (např. stavební suť, odpad původem z podnikatelské činnosti ). Jsme si vědomi toho, že uvedené opatření se u řady občanů nesetká s pochopením, nicméně je to opatření nezbytné. Případné reklamace ohledně nevyvezení směsného komunálního odpadu budou posuzovány jednotlivě. V případě neoprávněné reklamace bude nutno zkoumat, zda ze strany stěžovatele nedochází k porušování obecně závazné vyhlášky města se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Co si od tohoto kroku slibujeme: 1. zrychlení svozu směsného komunálního odpadu 2. zlepšení vzhledu okolí popelnic 3. vyšší podíl vytříděných složek odpadu 4. pokles množství směsného komunálního odpadu Věřím, že zavedená opatření přinesou pozitivní výsledky ke spokojenosti všech. PETR MOTTL, starosta města V polovině dubna přijel do České republiky na pracovní návštěvu v rámci programu State Partnership mezi ČR a Texasem, který trvá již od roku 1994 (od té doby se uskutečnilo na 800 společných akcí, v loňském roce obdrželi čtyři představitelé AČR vysoké vojenské vyznamenání státu Texas Medaili Osamělé hvězdy za zásluhy (The Lone Star Distinguished Service Medal), generálmajor John T. Furlow. Generálmajor John T. Furlow je zástupcem velitele Texaské národní gardy pro pozemní vojsko a zároveň velitelem 36. Pěchotní divize Texaské národní gardy. V průběhu pobytu v ČR navštívil také Sušici společně s majorem Craigem T. Normandem (na foto vpravo), důstojníkem pro bilaterální vztahy s AČR (kancelář pro obrannou spolupráci ODC při Velvyslanectví USA v Praze) a seržantem Sportlonem Jonesewm (na foto zcela vlevo), poddůstojníkem pro mezinárodní vztahy (Texaská národní garda). Nikdo z nich v minulosti na Šumavě ani v Sušici nebyl. Jedním z důvodů pro návštěvu našeho města byl fakt, že otec J. T. Furlowa byl členem 90. Pěchotní divize americké armády, která v roce 1945 Sušici osvobodila. John T. Furlow Na sušické radnici je přijal starosta města Petr Mottl a po krátkém oficiálním setkání si hosté prohlédli město (zejména památná místa, u nichž probíhají každoročně pietní vzpomínkové akty) a jeho okolí. Návštěva generálmajora Johna T. Furlowa pokračovala kromě jiného jednáním na Velvyslanectví USA v Praze, Generálním štábu AČR, jednáním na Velitelství společných sil v Olomouci a u 43. Mechanizovaného praporu v Chrudimi. as Cestování vozíčkářů České dráhy dále zlepšují podmínky Město Sušice se do projektu pro cestování vozíčká- zapojilo v loňském roce a částkou řů. Nové mobilní plošiny mohou nyní využívat také ve stanicích Horažďovice předměstí, Sušice a Stříbro. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2007 plánují České dráhy investice několik milionů korun do projektů, které usnadňují cestování 80 tisíc korun přispělo na zakoupení a instalaci plošiny pro svou železniční stanici. Slavnostního předání se zúčastnil místostarosta Ing. Petr Kocman, novou pomůcku pro snazší cestování si mj. přišli prohlédnout také zástupci a obyvatelé Domova důchodců handicapovaným spolu- v Sušici. občanům. Jednu z forem pomoci představují i mobilní plošiny, které významným způsobem ulehčují nástup vozíčkářů do vlaku. V polovině dubna byly oficiálně předány do provozu plošiny v Horažďovicích předměstí a Sušici. Předání se kromě zástupců V současné době je po celé České republice rozmístěno více než 90 kusů mobilních plošin. Pouze část je jich plně hrazena z prostředků Českých drah, na části projektů se finančně podílejí i města a nadace Konto Bariéry. Využití mobilní plošiny je nutné které plošinami disponují. V Sušici si můžete službu objednávat na telefonním čísle , Českých drah zúčastnili i představitelé objednat 24 hodin před pravi- více informací můžete získat Krajského úřadu Plzeňského kraje, měst a místních organizacích delným odjezdem vlaku, objednávky jsou přijímány v osobních také na bezplatné telefonní lince nebo na zdravotně postižených. pokladnách železničních stanic, bezprekazek. red Přečtěte si program oslav Den Sušice 2007 sušická voda chutná lépe na otázky odpovídá Michal Malina, člen zastupitelstva města z jednání rady a zastupitelstva města názory čtenářů co vás zajímá sportovní aktuality Sušice se připravuje na Mistrovství ČR v atletice KD Sokolovna neděle 6. května od hod. Oslavy k výročí osvobození na sušickém náměstí (program na straně 2) neděle 13. května ve hod. Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek Poslední volná místa! 2. června Legoland Výlet pro rodiny s dětmi 27. července pohádka Zlatovláska Otáčivé hlediště Č. Krumlov. Pro rodiny s dětmi, spojeno s návštěvou loveckého zámku a ZOO Ohrada u Hluboké n. Vltavou. Informace v MKS

2 strana Zastupitelé odpovídají Otázka pro Michala Malinu, předsedu Komise kultury a cestovního ruchu Vážený pane Malino, moje otázka se týká Sušice, jako turistického centra Šumavy. Jaké máte Vy (v oblasti zlepšení podmínek cestovního ruchu) priority a co se již daří změnit? Mám na mysli lepší využití Luhu, Svatoboru, Fuferen a Andělíčku. Jaký máte názor na využití historické branky? Děkuji za odpovědi. Milena Stárková Vážená paní Stárková, cestovní ruch je dnes dynamicky se rozvíjející odvětví a jeho zákazníci nabývají neustále nové zkušenosti, mají možnost srovnání a neustále zvyšují svoje nároky. Je nutné neustále vytvářet a udržovat atraktivnost destinace. Co je považováno nyní za luxusní se bude rychle měnit na standardní průměr (např. služby, ubytování, nabídka aktivit apod.). Pro naplnění jakékoliv vize bude nutné postupovat komplexně, rozvíjet všechny podstatné parametry cestovního ruchu (např. ubytování, stravování, dopravní dostupnost, kulturní a sportovní nabídku, čistotu apod.). Znamená to aplikovat nové strategie marketingu a řízení v cestovním ruchu, zkrat- Městská policie upozorňuje Uzavírka náměstí při oslavách Den Sušice 2007 Náměstí bude uzavřeno od čtvrtka 17. května od hod. do soboty 19. května do hod. Pro zásobování bude vjezd umožněn do pátku do 6 00 hod., v sobotu od 3 00 do 6 00 hod. kově označované jako tzv. destinační management, kdy dochází ke spojení sil všech zainteresovaných subjektů a regionální kooperací vzniká silná jednotka destinace, jež má možnost uspět na trhu. Podstatou jakéhokoliv úspěchu bude spojení sil veřejného a soukromého sektoru, sjednocení zájmů všech subjektů a vznik funkčního partnerství, které bude přínosem pro všechny zainteresované. Jednou ze změn, která již začne ovlivňovat Sušicko, byl vstup města Sušice do velmi turisticky atraktivního mikroregionu Michal Malina Šumava Západ. Jsem přesvědčen, že Sušice do budoucna využije potenciál tohoto území pro rozvoj a zatraktivnění vlastní nabídky, a že z tohoto partnerství budou mít užitek nejen podnikatelé a firmy nabízející dostatečně kvalitní služby, že bude atraktivní nejen pro turisty, ale i přínosné pro místní obyvatele regionu. O možnostech využití branky v současné době také jedná Komise kultury a cestovního ruchu. Své náměty, například i k využití branky mohou občané posílat také na nový kontaktní komise Ptáme se zastupitelů Zeptejte se prostřednictvím Sušických novin svých zastupitelů na to, co vás zajímá, v rubrice Otázky pro zastupitele. Své příspěvky do diskuse se zastupitelem můžete posílat na adresu redakce: (poštou na adresu MKS T. G. Masaryka 120, Sušice, nebo osobně v kanceláři MKS sokolovna, 1. patro), vždy do určeného data. Otázky pro pro Josefa Maršáta, předsedu Finančního výboru, zasílejte do 7. května 2007, otázky pro starostu Sušice Petra Mottla můžete posílat až do 18. května redakce Kaleidoskop Zveme vás na Den Sušice 2007 pátek 18. května náměstí Sušice Akce klatovského deníku Den s deníkem vystoupení MŠ Tylova Klubíčko Zahájení koncertem Solovačky, pokračuje taneční oddělení ZUŠ, Dechový orchestr mladých ZUŠ Klatovy, soubor pozounistů Gospel 4 Trombones Prahy. V pátečním podvečeru ještě uvidíte historickou hru Golem, skupinu Strašlivá podívaná z Plzně, dále kapelu Andromeda a před i po ohňostroji vás čeká veselice se skupinou Orchidea. pátek 18. května ohňostroj u řeky Otavy sobota 19. května od na náměstí Během celého dne vystoupí se svým programem MŠ Smetanova, všechny základní školy a SOŠ a SOU, hosty budou taneční skupina Modern Klatovy, TK Fialka, pop rocková skupina Relaxis z Domažlic, členky TJ Sokol Sušice. Odpoledne se divákům představí finalistky soutěže Dívka Šumavy Program zpestří účinkující z partnerského města Wenzenbach, hudební skupina z rakouského Judenburgu, který je členem Douzelage, vystoupí také účastníci projektu New Eyes studenti z univerzity amerického státu Utah. Vyvrcholením programu bude koncert brněnské skupiny Gulo čar. sobota 19. května od 14 hod. scéna na Fufernách Přehlídka hudebních skupin: Rausch Centipede, Purpurová kedlubna na anabázi soustruhu, Veterán Western, Original Band, Karavana Swinger s Band, Gentleman s. Dále vystoupí část Sušického dětského sboru Včelky a smíšený pěvecký sbor Svatobor. Zejména děti se mohou těšit na soutěže a atrakce, které pro ně připravil Sbor dobrovolných hasičů, mj. uvidíte také žonglování na jednokolkách. Program na Fufernách zakončí ohňová show. Gulo čar Talent, láska k hudbě, spousta práce to všechno vyneslo brněnskou skupinu Gulo čar do pozice významných interpretů. Diváky nadchli a kritici jim přidělili Anděla za rok 2003 v kategorii world music. Víte, co vlastně znamená gulo čar? Kapelník to rád vysvětlí: Gulo čar v romštině znamená sladká tráva, ale také sladká mísa tak jsme jako děti říkali kakaové buchtě, kterou nám pekla maminka. Lepší charakteristiku hudby skupiny lze těžko vymyslet voňavá, nadýchaná, plná energie, je směsí funky, popu a romské melodiky, ozdobená nádherným hlasem zpěvačky Ireny Horváthové. Všichni členové kapely prošli dalšími skupinami, jako skupina Gulo čar debutovali v roce Od té doby vydali několik alb, vystupovali jako předkapela legendární Gipsy Kings nebo na prestižních hudebních festivalech. Posluchači se tedy určitě mají na co těšit. Doprovodný program Jako každý rok doprovází hlavní program Dne Sušice i řada doprovodných akcí: čtvrtek 17. května Sokolovna Akademie ZŠ Lerchova k 25. výročí školy pátek 18. května ZŠ Lerchova Den otevřených dveří k 25. výročí školy ZŠ Lerchova výstava k výročí školy Běh Terryho Foxe stadion TJ Sušice PDA diskotéka sobota 19. května ZŠ Lerchova výstava k 25. výročí školy Pohádkový les zábavné odpoledne pro děti park u ZŠ TGM exhibice skateboard a BMX skatepark u zim. stadionu Santos taneční zábava, hraje Fortuna PDA sobotní diskotéka neděle 20. května ročník tradičního turistického rodinného výletu na Svatobor pro pěší a cyklisty možnost startu z různých míst, setkání na Svatoboru u chaty Svatobor možnost opékání vuřtů, hudba (11 14), posezení. Těšíme se na vás :-) Projekt New Eyes začíná Informační schůzka českoamerického projektu se uskuteční v KD Sokolovna v pondělí 7. května v 17 hodin. Na tomto setkání budou upřesněny poslední podrobnosti průběhu pobytu amerických studentů v českých rodinách a jejich působení v Sušici. Všichni účastníci (rodiny, podnikatelé, podniky) jsou zváni. Oslavy osvobození neděle 6. května 2007, náměstí Svobody, Sušice Program oslav hraje Solovačka příjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona ulicí Americké armády, ukázka boje hlavní část oslav u pamětní desky na Muzeu Šumavy česká a americká hymna slavnostní projevy položení květin hraje Karavana Swingers Band odjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona vzpomínkový akt u Památníku padlých (park u TGM) Program oslav 80. výročí Základní školy T. G. Masaryka v Sušici středa 9. května ve 14 hodin Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků a učitelů školy a partnerské školy Arnbruck v Muzeu Šumavy Sušice čtvrtek 10. května nepřetržitě, po celý den od 8 hodin Pokus žáků o překonání českého rekordu ve cvičení leh sed pátek 11. května sportovní soutěže na stadionu sobota 12. května od 10 hodin Den otevřených dveří od 14 hodin kulturní vystoupení před školou, setkání učitelů a absolventů v budově školy, spolu s dětmi vystoupí také Solovačka a Karavana Swingers Band Srdečně zveme veřejnost a těšíme se, že společně s námi oslavíte krásné jubileum naší školy. Základní škola Sušice, Lerchova ulice slaví 25. výročí Naše škola oslaví v letošním roce 25 let svého trvání. Ve srovnání s jinými školami to není mnoho, ale určitě je co oslavovat. Oslavy už vlastně začaly v dubnu. Probíhají třídní besídky a sportovní soutěže, děti se seznamují s mladou historií naší školy a připravují zvláštní číslo školního časopisu, chystá se společný výstup současných a bývalých žáků na Svatobor Oslavy ukončíme až se slavnostním zahájením nového školního roku a přestěhováním výstavy na radnici. Vrcholem oslav bude čtvrtek 17. a pátek 18. května, kdy proběhne školní akademie, den otevřených dveří a zahájení výstavy žákovských prací spojené s keramickým jarmarkem. Dovoluji si srdečně pozvat bývalé kolegy a absolventy, všechny rodiče a přátele naší modré školy na školní akademii do sokolovny, i na páteční den otevřených dveří a vernisáž výstavy. Na setkání s vámi se těší učitelé se svými žáky a všichni zaměstnanci školy. Čestmír Kříž, ředitel školy Program oslav 25. výročí 17. a 18. květen 2007 Školní akademie čtvrtek od 17 hod. v sokolovně Den otevřených dveří pátek od 8 hod. do 16 hod. Výstava žákovských prací Keramický jarmark pátek ve 14 hod. slavnostní zahájení v hale školy (Výstava otevřena v sobotu od 9 hod. do 15 hod.) Sušická voda lépe chutná Nádrž a dávkovací čerpadlo aktivního uhlí na úpravně vody Sušice. Především zkvalitnění chuťových vlastností při dodávání pitné vody do sítě města Sušice to byl důvod, proč provozovatel vodovodních a kanalizačních sítí v tomto městě, společnost 1. JVS, a. s., investoval ve spolupráci s vlastníkem vodohospodářského majetku Městem Sušice 320 tisíc korun do dávkování aktivního uhlí. Právě smícháním vody se speciální emulzí aktivního uhlí dochází k odstranění pachových stop ve vodě. Upravená voda zaznamenávala drobné zhoršení chuťových vlastností především v období tání sněhu, popřípadě spadu listí. Zhoršenou chuť způsoboval výskyt mikroorganismů, konkrétně řas, které do vody pronikly z infiltračních nádrží v Luhu. Přestože splňovala veškerá kritéria kvality pitné vody a její rozbory vyhovovaly legislativním požadavkům, na její chuti se podobné okolní vlivy projevily. Celé zařízení, které se skládá z míchací nádrže, dávkovacího čerpadla včetně elektropříslušenství a automatického ovládání, bylo instalováno do budovy úpravny vody a v minulém měsíci také spuštěno. Náklady byly uhrazeny z prostředků, které město získalo od provozovatele za pronájem vodovodních a kanalizačních sítí města Sušice. tz, jk

3 Aktuality strana 9. jednání rady města se konalo 16. dubna. Rada schválila tato usnesení: Rada města schválila předložený návrh kroniky města Sušice za rok RM schválila přidělení finančních prostředků na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a společenských organizací pro rok 2007 a na 1. kolo grantů na podporu projektů z oblasti kultury a volného času dětí, mládeže a zájmových organizací pro rok 2007 dle přílohy, a to v celkové výši Kč. RM uložila odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu seznámit organizace s rozhodnutím rady města o přidělení finančních prostředků a kontrolovat jejich vyúčtování (přehled přidělených prostředků na str. 11). RM souhlasila s tím, aby si manželé Kovácsovi zažádali o přidělení bytu o velikosti 2+1. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM revokovala usnesení ve věci přidělení bytu č. 3, 3+1. RM nesouhlasila, aby žádost o přidělení bytu manželů Marcových byla ponechána v seznamu žadatelů, formou výjimky ze Zásad nájmu bytů v domech v majetku města Sušice. RM revokovala usnesení ve věci přidělení bytu č. 1, 2+1, ul. Volšovská 904, Sušice, Stanislavu Mestlovi. RM souhlasila s přidělením bytu č. 3, 3+1, Ivetě Pscheidlové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi Lubošem Chmelíkem a Bohumírem a Martou Daňkovými, oba byty v Sušici. RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z Luboše Chmelíka na Bohumila Daňka k RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z Ing. Petra Javorského na Markétu Václavkovou k RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 30, ul. Kaštanová 1259, Sušice, mezi Markétou Václavkovou a Ing. Petrem Javorským od do RM souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, ul. Kaštanová 1259, Sušice k na základě žádosti Ing. Petra Javorského a zároveň souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem tohoto garážového stání s Markétou Václavkovou. RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z Adama Valdmanna na Radku Kováčovou k RM souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 4, ul. Kaštanová 1258, na základě žádosti Adama Valdmanna a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem tohoto garážového s Radkou Kováčovou. RM souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 2, ul. Kaštanová 1257, Sušice, s Ivanou Matějkovou do RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 27, ul. Kaštanová 1257, Sušice, mezi Františkem Červeným a Michalem Svobodou od do RM souhlasila s rozšířením bytu Zasedání rady města č. 1, vel. 3+1, ul. Pod Nemocnicí 116, Sušice, o jednu místnost, která dosud byla nebytovým prostorem. Veškeré náklady spojené se stavebními úpravami a přípravou akce bude hradit nájemce. RM souhlasila s udělením výjimky ze Zásad nájmu bytů v domech v majetku města Sušice pro manžele Slivoňovy a souhlasila se zapsáním jejich žádosti do seznamu žadatelů. RM nesouhlasila s žádostí Františka Pšeidla o snížení nájemného. Rada města vzala na vědomí žádost nájemců o privatizaci bytového domu čp. 852/853, ul. Stupkova, Sušice, ale vzhledem k tomu, že zájem o privatizaci domu není 100%, nesouhlasila rada města s privatizací výše uvedeného domu. RM přidělila Emilii Marešové 5 bodů z důvodu mimořádné situace a souhlasila s přidělením bytu 0+1 na dobu určitou jednoho roku. RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Sušice Základní škola Lerchova výměna oken v pavilonu B dokončení a v pavilonu A část. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: D PRODUKT, s. r. o., Lázně Kynžvart, AR Okenní technika, s. r. o., Nýřany, Stanislav Tauscher Kdyně, HT Produkt Horšovský Týn, REDNEX, s. r. o., Klatovy. RM schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, Ing. Karel Marek, Václav Hrabý. RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Oprava střechy Základní škola Sušice, Lerchova ul. pavilon B. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: Swietelsky stavební, s. r. o., Sušice, Koramex, a. s., Sušice, Garance Plzeň, s. r. o. RM schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, Ing. Karel Marek, Václav Hrabý. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, kino rekonstrukce kotelny, s tím, že bude realizována 2. varianta, tj. osazení kondenzačních kotlů, a dále schválila uzavřít smlouvu o dílo s firmou EKOMARS Bříza & Vlček Klatovy s částkou Kč včetně 19 % DPH. RM doporučila zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely č. 150/1 v k. ú. Divišov u Sušice o výměře cca. 72 m² Růženě Vondráškové. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. RM doporučila zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely č. 2288/2 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 80 m². Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. RM schválila výpůjčku poz. parcely 1178/3 a návrh smlouvy mezi městem Sušice a Agenturou Human Help o uspořádání koncertu Šumava Rocks, dne RM schválila pronájem pozemkových parcel č a 1026/3 v k. ú. Sušice nad Otavou, na dobu určitou Vlastimilu Lagronovi, Klatovy pro pořádání Sušické pouti. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k. ú. Sušice o výměře 35 m² ke zřízení restaurační předzahrádky na dobu určitou od do RM schválila záměr prodeje pozemkových parcel č. 2096/2, 2096/5, 2096/6 a stavebních parcel č. 3266, 3372, 3052, 3267, 3375, 3376 v k. ú. Sušice nad Otavou, včetně budov a zařízení na nich stojících a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Města Sušice. RM pověřila odbor majetku a rozvoje města dalším jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, ohledně ceny a vyjasnění nabídky, týkající se ideální poloviny pozemkové parcely č. 1595, ppč PK a 1036 PK vše v k. ú. Sušice. Dále uložila OMRM vstoupit v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně společné nájemní smlouvy vůči současnému uživateli pozemků. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k. ú. Sušice o výměře 21 m² ke zřízení restaurační předzahrádky na dobu určitou od do RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k. ú. Sušice o výměře 35 m² ke zřízení restaurační předzahrádky na dobu určitou od do RM schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu PDA Sušice a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku. RM schválila provedení rekonstrukce elektroinstalace v objektu koupaliště firmou Elektro Veselý v celkové ceně díla Kč a pověřila OMRM zajištěním realizace do doby otevření areálu koupaliště pro veřejnost. RM uložila tajemníkovi nově prověřit výdělečnou činnost všech úředníků. RM schválila připojení města Sušice k Evropskému dni bez aut Ve městě bez mého auta a pověřila pana starostu podepsáním Charty 2007 a uložila Školské komisi připravit program na Evropský den bez aut RM schválila zadání a podmínky soutěže o veřejnou zakázku akce Město Sušice rekonstrukce tepelného hospodářství Nemocnice Sušice a oslovení výzvou následující firmy: Kotle mont, a. s., Praha, Regotherm servis, spol. s r. o., Rokycany, Tenza, a. s., Brno, Unitherm, spol. s r. o., Jablonec n. Nisou, Jihospol, a. s., Strakonice, Sekom, spol. s r. o., Praha. RM jmenuje odbornou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení soutěže, včetně náhradníků v tomto složení: Ing. Petr Kocman náhradník Petr Mottl, Ing. Věra Marešová náhradník Ing. Vladimír Marek, Ing. Stanislav Švíka náhradník Ing. Jiří Rašek, JUDr. Jiřina Rippelová náhradník Ing. Karel Broža, Josef Kolář náhradník Bc. Ing. Josef Farták, Ing. Václav Dušek náhradník Ing. Arch. Pavel Lejsek, Ing. Pavel Holub náhradník Jaroslav Kunský. as Zasedání zastupitelstva města vinným a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, jako oprávněným, a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV /1 d mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, jako oprávněným, týkající se možnosti zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitostech, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 313/1 v k. ú. Sušice nad Otavou a na pozemkových parcelách č ZE a 1165/9 KN k. ú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 315,80 m². ZM schválilo dohodu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí mezi Městem Sušice a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, podle ustanovení 25 odst. 10) zákona 458/2000 Sb., ve které je náhrada stanovena spolu s omezeními na Kč. ZM neschválilo odprodej pozemkové parcely č. 2364/1 v k. ú. Sušice nad Otavou. ZM neschválilo odprodej nebytových prostor v objektu bytového domu Smetanova č. p. 746 Sušice II., na stavební parcele č. 1188/2 v k. ú. Sušice nad Otavou. ZM vzalo na vědomí zápis z 2. jednání kontrolního výboru. ZM vzalo na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení minulého zastupitelstva ze dne a ZM rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 7/1 o výměře 322 m² v k. ú. Milčice u Sušice, včetně objektu na parcele stojícím, společným žadatelům za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. ZM odložilo jednání o odprodeji stavební parcely č. 10/1 v k. ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu V Brance č. p. 156/I stojícího na parcele. Tento bod bude předmětem jednání zastupitelstva města v září t. r. as Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory nebytové prostory v zadním objektu čp. 255/II v Sušici (nízká budova býv. velitelství tzv. teletník). Objekt tvoří samostatné místnosti o výměře cca 15 m², nevytápěné, vhodné pouze jako skladovací prostory. Místnosti lze pronajímat i samostatně. jednu místnost se samostatným sociálním zařízením o celkové výměře 13,99 m² vhodné jako kancelář. Nebytové prostory jsou umístěny v přízemí hlavního objektu v Lerchově ul. č. p. 255/II. (hudební škola). jednu místnost se samostatným sociálním zařízením o celkové výměře 34,45 m², vhodné jako kancelář, nebo drobná provozovna služeb. Voda zavedena přímo do místnosti. Nebytové prostory jsou umístěny v přízemí hlavního Zasedání rady města v roce a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15., a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. prosince. Zasedání zastupitelstva města v roce června, 12. září, 21. listopadu, 19. prosince. Zvýšený výskyt požárů Půdní vlhkost, vymezená na základě procent využitelné vodní kapacity půdy, dosahuje v současnosti na našem území nízkých hodnot, většinou od 10 do 50 % využitelné vodní kapacity půdy. Vyšší pravděpodobnost výskytu požárů ve všech krajích vyžaduje určitou prevenci, proto vyzývá Hasičský záchranný sbor ČR občany, aby dodržovali následující zásady: v lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů, od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy. dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše Kč spalování většího množství biologického odpadu předem nahlaste hasičům, jste-li svědkem vzniku mimořádné události i informujte včas hasiče na tísňové lince 150 nebo 112. další informace a rady najdete na tz 5. zasedání ZM se konalo 11. dubna ZM přijalo následující usnesení: ZM schválilo převod Kč z hospodářského výsledku roku 2006 do rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby a jeho použití a převod zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku r ve výši Kč na účet města. ZM schválilo rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých přísp. organizací dle návrhu a nařizuje příspěvkovým organizacím odvod zůstatků na účet města. ZM schválilo rozpočtové opatření 8 zvýšení org. příspěvky zájmovým organizacím granty o Kč a snížení org. 252 o tutéž částku. ZM schválilo rozpočtové opatření snížení org. rezerva na investice a provoz o 35 tis. Kč, zvýšení org. sochy města o Kč. ZM schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a uložilo příspěvkovým organizacím odvod hospodářského výsledku na účet města. ZM schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2390/1 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře m² a pozemkové parcely č. 634/2 v k. ú. Velká Chmelná o výměře m² z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Sušice. ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako oprávněným, týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemkových parcelách č. 1911/8, č. 1920/2 a 2363/10 v k. ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví Města Sušice a možnosti vstupu a vjezdu zaměstnanců ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na tyto pozemky za účelem oprav a udržování této soustavy. ZM schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP /2 d mezi Městem Sušice jako poobjektu v Lerchově ul. č. p. 255/ II. (hudební škola). nebytové prostory prodejny v č. p. 1180/II. Kaštanová ul., Sušice. Objekt o celkové výměře 78,08 m² tvoří prostor prodejny, skladu, úklidové komory a sociálního zařízení. Vhodné hlavně jako prodejna, nebo drobná provozovna. tři místnosti s předsíní a samostatným sociálním zařízením o celkové výměře 83,75 m². Nebytové prostory jsou umístěny v objektu Kina Sušice. Vhodné pro kanceláře nebo ordinace. dvě reklamní plochy o rozměrech 5 2,4m na zastávkách MHD v ulicích Volšovská a Kaštanová. Informace na Odboru majetku a rozvoje města, tel

4 strana 4 Vzpomínky Dne 14. května 2007 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás opustil pan Ondřej Netal ze Sušice. Všem, kteří vzpomněli s námi, děkuje rodina. Není bolestné zemřít, vždyť všem je to určeno, je však bolestné umírat mlád, před zraky rodičů svých. Dne 16. dubna 2007 uplynulo šest let od úmrtí našeho drahého bratra a syna Václava Uhra Společenská kronika Gratulace Dne 11. května 2007 oslaví krásné životní jubileum 85 let pan Karel Rendl z Volšov. Do dalších let pevné zdraví, optimismus a spokojenost přejí manželka, syn a dcera s rodinami a ostatní příbuzní. K přání se připojuje také redakce Sušických novin, jichž je pan Karel Rendl dlouholetým dopisovatelem. Přejeme hodně elánu, zdraví a radosti. Redakce SN Dne 6. května 2007 oslaví 80. narozeniny pan Václav Hrabý MC Medvídek kurzy pro klienty 7. 6., hod. 5. Profesní zaměření kam do zaměstnání po mateřské dovolené Bc. Dagmar Karlíková Trh práce možnosti v regionu, uplatnění na trhu práce, profesní životopis, plný a zkrácený pracovní úvazek, právní předpisy související se zaměstnáním o zaměstnanosti, zákoník práce, předpisy v sociální oblasti. Přihlásit se můžete v projektové kanceláři MC Medvídek, ul. Americké armády 74, v otevíracích hodinách: po, st, čt, pá 9 12 hod. Bližší informace naleznete i na MÚ nebo na ÚP. Kontaktní osoby: M. Kulhánková, tel , E. Mašková, tel , Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. ze Zaluží. Vzpomínají sourozenci s rodiči. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Byla to nejdražší, byla to maminka Dne 20. dubna 2007 uplynulo pět dlouhých smutných let od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Daniely Šebelíkové roz. Veithové ze Sušice. S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel Láďa, dcera Dana s rodinou a synové Láďa a Martin s rodinami. Roky tiše plynou jak klidné řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. Dne 9. května 2004 uplyne 10 let od úmrtí pana Miloslava Němce ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Kdo v srdcích žije, neumírá... Dne 5. května 2007 vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Josefa Vichra ze Sušice. 16. července 2007 by oslavil 60. narozeniny. Všem, kteří vzpomenete společně s námi, děkujeme. Manželka, děti, matka a bratři s rodinami Čas neúprosně plyne, vzpomínky zůstávají Dne 11. května 2007 uplyne první smutný rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Kamil Richter ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera, vnoučata. Odešel jsi tiše, jak si osud přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál. Dne 6. května 2007 vzpomeneme druhého smutného výročí, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, bratr, pan Josef Kůrka z Chmelné. Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna, syn Josef a dcera Jana s rodinami, ostatní příbuzní. Opustili nás František Hadraba (1932), Josef Zábranský (1935), Marie Rohlíčková (1922), Jarmila Muchnová (1924), Martin Jaček (1928), Marie Blažková (1924), Václav Heřman (1943), Jindřicha Taterová (1925), Anna Bublíková (1919), Anna Kašparová (1923), Kateřina Kizeková (1913), Jiřina Kučerová (1938). Vítáme nové občánky Václav Brůha * Jan Zdeněk * Aneta Balintová * * Veronika Šebelíková * Adéla Machová * Agáta Škrvnová * * Václav Bauer * Jolana Koppová * ze Sušice. Především hodně zdraví a spokojenosti, radost, pohodu a optimismus mu do dalších let přejí dcera a syn s rodinami. ČKA vás zve Vezmu žlutou tužku, namaluji hrušku. A pod hrušku talíř sláva, už jsem malíř Básnička z doby předškolního věku. Mnohé děti ji přednášely, ale malířem se přece nestaly. Kdo ale měl v pěti letech v ruce více tužku než míč, je náš host cyklu Posezení s Mgr. Miloslav Čelakovský. 14. dubna 2007 oslavil sedmdesátiny. Narodil se v Plzni, kde vystudoval jedenáctiletku a poté Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova a ruština, v Praze. Od roku 1963 působil v Sušici na základní škole na Husově náměstí. V letech vystudoval výtvarnou výchovu na pražské filozofické fakultě, kde jeho učiteli byli např. Cyril Bouda nebo Jiří Patera. Osobním přítelem, velkým vzorem a učitelem, mu byl známý plzeňský malíř Vladimír Modrý, který Mgr. Čelakovského ovlivnil i myšlenkově. Od roku 1970 až do odchodu do důchodu učil na Gymnáziu v Sušici. Řadu svých žáků přivedl ke studiu malířství či architektury např. jsou to akademický malíř Petr Míka, architekti Karel Janda, Václav Franěk a další. Uspořádal celkem 22 samostatných výstav hlavně kreseb a olejů (Sušice, Plzeň, Praha, Tábor, Tachov, v zahraničí pak Berlín a Kötzing). Upoutávaly ho náměty z jihočeské krajiny, vesniček, ale i např. plzeňská předměstí či motivy italského moře. S malířem Mgr. Miloslavem Čelakovským se setkáme ve čtvrtek 10. května 2007 v hodin v jídelně Domu Penzion v Sušici. Těšíme se na vás spolu s Mgr. Hambergrem, moderátorem večera. Za ČKA Dr. Prajerová Světlo světa spatřil v roce 1917 ve Vlastějovicích u Ledče nad Sázavou, kde po ukončení měšťanské školy absolvoval tehdejší Lindnerův učitelský ústav pro učitele obecných škol. Absolvoval v roce 1936, ale učitelské místo nebylo k dispozici, tak si vydělával jako pracovník u zemědělského dvora i jako cestář s denní mzdou 12 Kč. Všiml si jej však ředitel jednotřídky v Horce nad Sázavou a po povolení okresního školního výboru jej vzal na školu, kde mu mohl bezplatně vypomáhat a i si trochu zaučit, aby nevyšel za cviku. Ovšem další školní rok byl zase bez práce. Byl odveden, ale jeho žádost o odklad vojenské služby byla kladně vyřízena, aby po dvou letech mohl složit další potřebnou zkoušku učitelské způsobilosti. Podal na Ministerstvo školství sedm žádostí o učitelské místo a v říjnu 1937 byl umístěn do Prachatic, po dvou měsících byl přeložen na dvoutřídní obecnou školu na okraji Českého Krumlova. Po tři měsíce vykonával dlouhou cestu do školy z druhého konce Českého Krumlova a přesídlil do státní menšinové měšťanské školy ve Skránčicích u Netolic. Byla to velmi malá vesnice, kde byla postavena škola pro žactvo z širokého okolí Lhenic. Tam zastupoval učitelku českého jazyka. Ale za tři měsíce putoval na dvoutřídní obecnou školu do Podhůrky u Českých Budějovic jako výpomocný učitel, kde působil do června Začátek dalšího školního roku jej přivítal v obecné škole ve Zdíkově a ani zde to neměl lehké. Po třech letech služby žádal o zařazení na učitelského čekatele, ale inspektor to svéprávně nedoporučil. Tak si Josef vzpomněl na známého člena Zemské školní rady, kterému kdysi na Sázavě poradil, kde berou ryby, když tam trávil letní byt a on oplátkou slíbil, že když něco bude potřebovat, aby se na něho obrátil. A tak se obrátil, stal se učitelským čekatelem a prve uvedený inspektor mu jeho troufalost nezapomněl. Tip na knihu Nová obrazová publikace V lednu měl v Městské knihovně v Klatovech přednášku Jan Kavale na téma Tasmánií a jihovýchodní Austrálií. Veliký ohlas vzbudila zejména kolekce jeho nevšedních snímků. Lze bez nadsázky říci, že přítomné posluchače nejen zaujala, ale přímo okouzlila. Nedávno Turistické putování Tasmánií vyšlo knižně. Autorem textu je opět Libor Chvojka. Jak mi autor fotografií řekl, splnil si svůj klukovský sen, když se s přáteli vydal na tuhle dalekou cestu, na níž pobyl více než dva měsíce. Na ní pořídil fotografie zachycující bizarní tasmánskou přírodu, charakteristická místa krajin a hlavně zdejší národní parky. Jsou opravdu jedinečné a bylo by škoda s Honzou nepobesedovat než se vydá na některou ze svých dalších cest. IVAN NIKL Dárcům krve Odběry se provádí na určených místech vždy od do hodin. Bližší informace lze získat na tel. číslech: (TO Klatovy), (Oblastní spolek ČČK Domažlice), (Oblastní spolek ČČK Klatovy) Staňkov Velhartice Sušice Sušice Horažďovice Klatovy Horažďovice Kantorská odysea Josefa Nixbauera Ve Zdíkově se seznámil s kolegyní Boženkou Kumherovou, která se mu v roce 1943 stala celoživotní družkou v dobrém i zlém. Ta docházela na půl úvazku jako učitelka ručních prací do Nového Dvora, protože ve Zdíkově byla nadbytečná. Josef ještě v září 1938 měl převzít školu v Borové Ladě, ale tam učil jenom jeden den, druhý den již byla škola poničena zfanatizovanými Němci. Ještě byl pověřen převzít majetek škol na Bučině a Nové Peci, ale tam se už nedostal. Po tomto úkoly byl převelen na trojtřídku do Zdíkovce a manželka na expozituru Vacovské školy do Čábuze, kde bylo 12 dětí od 1. do 5. třídy. Protože byl Josef galantní, tak si to spolu vyměnili a dnes vzpomíná jak v zimě prošlapával cestu do Zdíkovce a Boženka pak sama šlapala ještě nějaký ten kilometr do Čábuze. Ješitný inspektor nezapomněl a v září 1944 je Josef Totálně nasazen jako dělník v Hněvicích u Roudnice nad Labem a od února 1945 pracuje na stavbě úzkokolejky Křemže Brloh. Začátkem května 1945 je ustanoven učitelem v Horním Těšově, ale po domluvě s kolegyní Šimkovou odcházejí všichni na trojtřídku do Prášil, kde po odsunu německého obyvatelstva zůstala jen manželka a on. 1. září 1946 odchází učit do Hartmanic. Inspektor Picka jej pověřuje úkolem připravit školu na Novém Zhůří k zahájení vyučování s přistěhovalými žáky, což splní. Po tříleté službě v pohraničí žádá o možnost návratu do Zdíkova, ale opět to nelze. Tak manželka začíná učit v Hartmanicích a on je jmenován ředitelem dvoutřídky ve Štěpanicích, kde slouží až do roku Krom školy se oba věnovali i práci ochotnického divadla a nechyběli svou pomocí při žádné sportovní či kulturní akci. Od roku 1961 zastupoval nemocnou ředitelku Základní školy v Hartmanicích, od roku 1968 byl jmenován ředitelem a dobrým ředitelem byl až do odchodu do důchodu v roce Spolu s manželkou užívali činorodě důchodu. Boženka v roce 1989 zemřela, ale Josef nezůstal sám. Má mnoho přátel, kteří jej navštěvují a přestože prošel náročným životem, oslavil se svými přáteli v březnu v obdivuhodné duševní i tělesné kondici své devadesátiny. A tak do dalších let přejeme Josefovi, aby nám vydržel takový, jaký byl po celý svůj život. EMIL KINTZL

5 Městské informační centrum nabízí propagační materiál Čechy Bavorsko: let sousedství informace o Bavorské zemské výstavě, která se uskuteční ve Zwieselu ve dnech 25. května až 14. října informace o značených vycházkových okruzích a naučných stezkách v okolí Kašperských Hor. Odrážky, odstavce a tabulátory. Formátovat, formátovat text, opakují si pořád dokola. A už se určitě těší na mistrovství republiky. Dostali jsme se k tomu vlastně náhodou, říká učitelka informatiky na sušickém gymnáziu Mgr. Štěpánka Baierlová. Ta se o konání soutěže ve Wordprocessingu dozvěděla od své bývalé spolužačky a v roce 2003 studenti pod jejím vedením poprvé závodili v Chebu. Od té doby se dostali mezi českou špičku v této disciplíně. Naposled ve složení Petr Löffelmann (4. A), Jan Paták (Sexta A) a Alena Řezanková (Oktáva A) doslova ovládli krajské kolo v Plzni. Každé závodní kolo ve Wordprocessingu se skládá ze tří základních úkolů. Soutěžící nejdříve čeká úprava nenaformátovaného (pro laiky neupraveného) textu, následuje vytvoření hromadné korespondence. Devadesátiminutové klání pak končí přeformátováním již upraveného textu. Ke splnění těchto úkolů jim slouží textový editor, nejčastěji se Bitva na Kvildě květnové oslavy podle historického scénáře U příležitosti 62. výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové války se uskuteční již tradiční květnové víkendové oslavy na Kvildě. Jako každý rok si připomeneme bezohlednost a krutost jak válečných, tak i poválečných let v tomto regionu. Po pátečním příjezdu nás bude v sobotu čekat v dopoledních hodinách stavba tábora, kde si bude moci veřejnost osahat historickou vojenskou techniku. Odpoledne bude už patřit dětem, pro které budou připraveny nejen soutěže a táborový oheň s opékáním špekáčků a s country kapelou. Večer pak bude následovat ještě ohňostroj k výročí osvobození. Hlídky MP budou dávat bedlivý pozor aby vše probíhalo naprosto v pořádku. Nedělní ráno, do kterého se Kvilda probudí, pak už bude ve Spolu to jde lépe O. s. AYA pořádá již 3. prázdninové pobyty pro děti od 6 do 14 let a jejich postižené kamarády v Buděticích u Rabí u Sušice. Termíny pobytů: a , maximální kapacita je dvanáct dětí, přičemž do kolektivu mají šanci se přihlásit handicapované děti bez omezení postižení a věku. Stravování 5 denně, dostatek tekutin po celý den, cena 700 Kč pro členy sdružení, Kč pro nečleny, dvě děti nečlenů Kč (cena je bez pojištění a dopravy na místo). Přihlášky a informační leták si lze vyžádat em cmail.cz nebo informace tel , nebo na adrese MUDr. Petra Maříková, občanské sdružení Aya, Pod Nemocnicí 116, Sušice. Přihlášky nejpozději do na uvedené adrese. Mistři textu jedná o MS Word. Do vyšších kol se pak postupuje podle počtu získaných bodů, nezáleží tedy na umístění v dané oblasti. Studenti Gymnázia v Sušici jsou v posledních letech velmi úspěšní. V roce 2006 vyhrál celostátní kolo Jan Paták. Rok předtím vybojovala Alena Řezanková na mezinárodní soutěži ve Vídni 4. místo a ani Petr Löffelmann svými výsledky nijak nezaostává. Pohádkový les bude! Jenom jsme ho zase museli přesunout, ačkoli velká voda letos Pohádkový les snad neohrozí V loňském roce Otava zaplavila místo, odkud se mělo vycházet do tradičního Pohádkového lesa. Vstup byl sice posunutý trochu stranou, ale přesto byla celá akce účastníky hodnocena jako velmi povedená. Letos si pro změnu zařádil orkán Kyrill a zrušil nám všem kus Luhu. Přesto při oslavách Dne Sušice nesmí Pohádkový les chybět! Proto jsme se mezi námi organizátory a se souhlasem Městského úřadu domluvili, že letošní POHÁDKOVÝ LES připravíme v parku u školy T. G. Masaryka. Všechny malé i velké účastníky rádi uvítáme v sobotu 19. května od hodin v parku při Hravých písničkách. Pionýrská skupina Otava Akce je realizována s finanční podporou MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží, za podpory KÚ Plzeň a MÚ Sušice. Názory / Co vás zajímá Letos mají Alena a Petr poslední šanci vybojovat titul, protože se chystají maturitní zkouškou završit své středoškolské studium. Mistrovství republiky 2007 se konalo 25. a 26. dubna v Praze. Poprvé se tam měla objevit v soutěžních zadáních i makra. Studenti Gymnázia určitě školu i město dobře reprezentovali o výsledcích z Mistrovství si přečtěte v příštím vydání SN. jš znamení netrpělivě očekávané bitvy. Německá osádka by měla při osvobozování Kvildy sehrát klíčovou úlohu a zamezit postupu amerických sil. K hlavnímu střetu dojde úderem jedenácté hodiny dopolední. Ztráty budou jistě na obou stranách, ale doufáme že vše dopadne tak, jak známe z historie. Celý víkendový program bude zakončen pietním aktem u Pomníku neznámého vojína v centru obce, kam bude položena kytice. Cílem slavností je připomenutí událostí na přelomu dubna a května Tehdy americké jednotky překročily průsmyky v jižní části Českého Lesa a Šumavy v prostoru Hartmanic a Kunžvartu (dnešního Strážného), dále Zátoně a Horní Vltavice. Tam se také střetly se zbytky jednotek SS a dále 7. a 11. elitní obrněné divize. Při osvobozování právě této části Šumavy padl také jeden z posledních amerických vojáků na našem území. Byl jím Čechoameričan Charles Havlata. Na osvobození prostoru od Kunžvartu se nejvíce podílelo uskupení A XII. sboru 3. armády (generálmajor Brown) zvané Red Diamond. Přímo ve Kvildě působila 42. jízdní průzkumná squadrona, která se do tohoto prostoru dostala až ze 6. na 7. května. Cesta od Bučiny nebyla přístupná pro četné zátarasy. To způsobilo zdržení, a tak ještě na samém sklonku války došlo ke ztrátám na životech v řadách civilního obyvatelstva. Pochod smrti, který 1. května prošel od Zhůří do Kvildy a dále směrem do Borových Lad, je toho důkazem. Během jedné noci ve Kvildě zemřelo devatenáct žen a dalších třináct pak během dalšího postupu. Po osvobození byla těla zemřelých pohřbena na hřbitově ve Volarech. Kvildské květnové oslavy, včetně historického programu, podporuje Krajský úřad PK, obec Kvilda, Klub 4. obrněné divize Plzeň, KuK. Infanterie N.O company Plzeň, 2. pěší divize a 2. Rangers Plzeň, za podporu děkujeme také celé řadě sponzorů a místním obyvatelům. Za Obec Kvilda vás na tuto akci srdečně zve starosta obce Václav Vostradovský. Již jednou jsem v SN jasně deklarovala podporu bývalému zastupitelstvu a ještě stále si myslím, že kolegové udělali spoustu dobré práce. Na druhé straně jsem jako nová zastupitelka trochu nemile překvapena objevováním menších či větších pomníčků věcí neřešených, nedokončených, postupně se objevujících a (znovu opakuji) překvapujících. Jen namátkou neřešený problém ZŠ Nuželická (dříve školy zvláštní), zadluženost města, neřešený špatný technický stav zimního stadionu, neexistující harmonogram investic (v tuto chvíli bychom potřebovali na nezbytné opravy a rekonstrukce městského majetku téměř Kč chybí výhled do čeho, kdy a kolik investovat) Sama sebe se ptám, co se ještě objeví? A ejhle gotická branka! Pro mě patří k Sušici stejně jako Svatobor, Andělíček, radnice a spousta dalších objektů. Ani by mě nenapadlo, že by ji někdo mohl chtít prodat! A přece. Ptám se tedy po Nerudovsku: Co s ní? Léta se do ní neinvestovalo (a to je opravdu ostuda města, paní Stárková), léta se pro ni údajně hledalo využití, ale byť jsem velmi pečlivým čtenářem SN a zvláště zápisů z rad a zastupitelstev, nepamatuji si žádnou výzvu k občanům týkající se tohoto bodu. Nepočítám-li vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce. A tak tedy učinilo nové zastupitelstvo dne Šalamounské rozhodnutí: dali jsme si lhůtu 5 měsíců (nikoliv 8 let!) na to, abychom buď našli vhodné využití pro tento památkově chráněný objekt, anebo abychom rozhodli o jeho prodeji. Osobně jsem proti tomu, aby se branka dostala do soukromých rukou. Kohokoliv. Takže vás, čtenáře a občany v jedné osobě, tímto prosím o pomoc při hledání odpovědi na již zmiňovanou otázku: CO S NÍ? MILENA NAGLMÜLLEROVÁ Douška pro paní Stárkovou: Vaše informace čtenářům již podruhé nejsou zcela přesné. Před časem jste zveřejnila tabulku, kolik některá města vynakládají ze strana 5 Šalamounské rozhodnutí ano či ne? svého rozpočtu na financování tělovýchovy a sportu. U Sušice se objevila částka 2 mil. Kč. Počítejte, prosím, se mnou (vše si lze jednoduše ověřit ve schváleném rozpočtu města na tento rok): 5 mil. rezerva na opravu zimního stadionu; 0,5 mil. příspěvek TJ na bruslení; 1,5 mil. příspěvek na sportovní činnost dětí; 52 tis. příspěvky na bruslení školám; 2,4 mil. provoz zimního stadionu; 315 tis. provoz koupaliště; 70 tis. skrápěcí zařízení pro zimní stadion; 350 tis. cyklostezky; 700 tis. příspěvek TGM na umělý povrch hřiště; 700 tis. příspěvek TJ na palubovku. To znamená, že v letošním rozpočtu bylo vyčleněno na podporu sportovních aktivit celkem Kč. A druhá nepřesná informace zkráceně cituji z vašeho článku: P. Motlík zatím vytvořil přes 60 pracovních míst a kavárnou by vznikla další. Já jsem p. Motlíka velmi pozorně poslouchala, mluvil o vytvoření jednoho pracovního místa! Prosila bych, abyste nadále čtenáře nemystifikovala! Děkuji. MN Mícháme bahnem lehce zapácháme Tak cosi takového by měli odepsat zastupitelé paní Stárkové, která se v minulém vydání SN hluboce zamyslela nad osudem branky a rušnou debatou nepřipravených zastupitelů. V jednom musím s paní Stárkovou souhlasit. Tento památkově chráněný objekt už je opravdu několik let ostudou města. Musím se ale ještě zeptat, kdo naše město dříve spravoval a proč tuto ostudu tak dlouho trpěl? Dnešní zastupitelstvo zdědilo hned několik danajských darů a gotická branka je jedním z nich. Paní Stárková ve svém článku ještě psala o animozitě některých zastupitelů vůči sušickému podnikateli. To, že město branku neprodalo, bych nenazvala animozitou. Stačí slovo obava. Obava o další osud branky. Nelze totiž přehlédnout, že si pan Motlík při přestavbě a výstavbě architektury počíná poněkud neobratně. Mám na mysli necitlivě provedenou rekonstrukci hotelu Koruna a k ní přilepené jakési makety selského baroka, tvářící se jako architektura. Prodejem branky výše zmíněnému podnikateli by město ztratilo naději, že po seriózní rekonstrukci získá pěknou dominantu nábřeží. Dostalo by jedině jistotu, že bude mít další pěknou perníkovou chaloupku, na kterou zase nebudeme pyšní. BOHUMILA SKRBKOVÁ Módní přehlídka aneb jak se rodí nové modelky Ještě několik úprav a můžeme začít, říká paní vychovatelka Mirka Pokorná. Ve čtvrtek 12. dubna zahájila v naší školní družině ZŠ Lerchova v Sušici druhý ročník módní přehlídky. My děvčata jsme předvedla celou řadu modelů dle vlastního výběru a úpravy jak pro volný čas, tak pro chvíle slavnostní. Přípravám jsme se opravdu věnovaly a kolekci obohatily i o koupací úbory a svatební šaty. Bonbónkem přehlídky byli chlapci, kteří přispěli svou troškou do mlýna. Jak děti, tak i rodiče, kteří se přišli podívat, se opravdu bavili. Bylo to zábavné odpoledne s humorným průvodním slovem paní vychovatelky. Těšíme se na další ročník módní přehlídky, neboť taková akce je vždy příjemným setkáním dětí a rodičů. Spokojené děti ŠD, Lerchova

6 strana 6 Jíme proto, abychom žili, nikoliv naopak Žáci 6. třídy ZŠ Komenského při hodinách rodinné výchovy popustili uzdu své fantazii. Výsledkem jsou následující slogany tematicky zaměřené na zdravý životní styl. Papejte mrkvičku, ať nedostanete mrtvičku. E. Valdmanová Mysli na müsli. M. Kopelent Jezte ovoce a zeleninu, nebudete mít rakovinu. Velkou sílu najdeš v sýru. Ovoce a zelenina nejzdravější potravina. J. Chudý Nechceš-li být mrtvý, živ se jenom mrkví. Pro zdravé tělíčko dej si malé jablíčko. Dej si hrušku pro dobrou mušku. R. Bláha Červená jahůdka je prima lahůdka. L. Polanková Pro každého hráče je tady rajče. D. Weinfurter Obezita ztrácí se autorita. Místo dortíčku dejte si broskvičku. Z. Pavlíková Pro zdravá očička pomáhá mrkvička. V. Šatrová Dejte si jahodu pro dobrou pohodu. J. Dáňa A na závěr jeden veršík z jiného soudku Chcete-li mít zdravou hlavičku, kupte si pevnou helmičku. Z. Hrabová M. K., ZŠ Komenského Děti z Dlouhé Vsi hrají tradiční loutkové divadlo Na foto: Tereza Soukupová, Michaela Rovňanová, Anička Panská, Milan Mareš, Adélka Barossová, Bára Herzigová a Ondra Dolejš. Dovolte mi, abych se s vámi podělila o radost dětí ze ZŠ Dlouhá Ves, které propadly světu loutek. Hrajeme představení pro děti u nás ve škole, ale také v Domově důchodců v Sušici. Již druhým rokem je vrcholem naší loutkářské sezóny dětský divadelní festival TARTAS, který se letos uskutečnil 13. a 14. dubna ve Stříbře. Na festivalu jsme zahráli pohádku Obušku z pytle ven, za níž jsme získali Čestné uznání. Před festivalovým představením nám byla velkou inspirací návštěva loutkového divadla v Sušici na představení Krejčík, švec a Kašpárek, které se hrálo 9. března. Po něm nás sušičtí loutkáři pozvali do zákulisí svého divadla, kde nám předvedli a ochotně ukázali celé technické zázemí. Poděkování patří celému loutkovému sboru, zvláště manželům Zvárovým a Dr. Prajerové. Rok 2007 je pro nás úspěšný i proto, že se můžeme účastnit i dalších zajímavých akcí např. hrou Dvě čarodějnice jsme pomohli vytvořit atmosféru na Sletu čarodějnic, který pořádalo sušické gymnázium na Santosu. Nyní připravujeme představení, které zahrajeme k 60. výročí založení naší školy v Dlouhé Vsi. Za malé loutkáře napsala Jitka Soukupová Jeden z nejlepších českých sportovců, světový rekordman Jan Železný házel oštěpem. My modeláři v kategorii H (házedlo) házíme s modely letadel o maximálním rozpětí 600 mm. Úspěšnost hodu závisí na výšce a délce letu modelu. Kromě síly a zvládnutí techniky hodu musíme mít rychlé nohy ke sprintu za odlétávajícím modelem. Maťo Janoušek ve sprintu převálcuje i zajíce. Tak při každém závodu máme dvojboj, vždy nás bolí ruce a nohy. A jaké máme výsledky? V sobotu 21. dubna jsme létali Čtenáři nám píší Kampaň Dětská hřiště dnes a příště Kampaň Sítě mateřských center ke zkvalitnění veřejných prostranství měst a obcí ( ) Dětská hřiště patří neodmyslitelně k veřejným prostranstvím našich měst a obcí, jsou veřejností, stejně jako orgány státní správy, vnímána často účelově. To znamená, že dětské hřiště je chápáno jako prostor určený výhradně dětem a jejich rodičům. Kampaň Dětská hřiště dnes a příště se snaží upozornit nejen na užitnou kvalitu dětských hřišť pro primární uživatele tj. pro děti a rodiče. Současně usilujeme o vnímání estetických, užitných i ekologických hodnot dětských hřišť jako nedílných částí městského, či venkovského prostoru. Cílem uvedené kampaně je osvěta o bezpečnostních a hygienických normách, stejně jako prosazování demografických, ekologických, architektonických a pedagogických hledisek při budování dětských hřišť a v neposlední řadě i vzbuzení zájmu široké veřejnosti zapojit se do řešení této problematiky. Kampaň bude probíhat ve třech fázích: I. Jak se žije na dětském hřišti 1? Zhodnocení stavu a užívání dětských hřišť v Sušici. Tato fáze kampaně proběhne v neděli od do na dětských hřištích a prostranstvích pro děti: u gymnázia, na Fufernách, na Santosu a v Kaštanové ulici (Vojtěška). V tuto dobu budou na uvedených prostranstvích pracovnice Mateřského centra Sušice Medvídek, které budou monitorovat pohyb rodičů a dětí na hřišti, budou rodiče informovat o problematice dětských hřišť, budou mít k vyplnění anketní lístky a budou s rodiči diskutovat o tom, co se jim na hřišti líbí a co by bylo možné zde změnit. II. Veřejná anketa Dětské hřiště nejen dětem Dobrovolnice z řad MC budou v Sušici rozdávat anketní lístky k problematice dětských hřišť na výše uvedené akci. Dále budou anketní lístky k dispozici v kanceláři MC ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) a na webových stránkách www. mcmedvidek.eu, v Informačním centru a v mateřský školách. Anketní lístky bude možné vyplnit a doručit do Mateřského centra Medvídek do III. Jak se žije na dětském hřišti 2? Pracovnice MC Medvídek vyhodnotí anketu. Výsledný materiál o stavu dětských hřišť v Sušici včetně fotodokumentace bude předán zástupcům samosprávy města Sušice, bude také k dispozici na našich webových stránkách. Budeme také požadovat nápravu případných nedostatků dětských hřišť a kontrolovat, zda byly odstraněny. Celá kampaň bude Sítí mateřských center zhodnocena i na celostátní úrovni z jejích výsledků bude vytvořena publikace a zřejmě proběhne seminář na téma Současnost a budoucnost dětských hřišť v ČR. em Letecké modelářství je sport okresní přebor. Byli jsme úspěšní 1. místo vybojoval Pešek David, 2. místo Vaňová Stefanie a Oborník Jakub, 3. místo Vachoušek František a tři čtvrtá místa získali Dlouhý Jan, Pance Štěpán, Jarolímek Jaroslav ve svých věkových kategoriích. Ostatní účastníci neměli tolik štěstí, ale získali nové zkušenosti. Vždyť začátky jsou vždy těžké, ale již víme, jaké modely jsme postavili a co je potřeba ještě vylepšit. Získané zkušenosti využijeme 26. května na další soutěži na louce u Týnce u Horažďovic. Vodlet DDM Sušice Literární exkurze Úterý ; sušické gymnázium Téměř jako poslední dobíháme do přistaveného autobusu. Zabíráme sedadla, všichni se vesele bavíme, někdo už rozmotává sluchátka od přehrávače. Kolem panuje pohodová bezstarostná nálada a proč vlastně taky ne? První hodina nám odpadla pan Fedor stále stůně druhá byla spíše odpočinková a teď nás čeká výlet do Prahy! Hurá! Už to jede, už se to rozjíždí a drkotá a třese to ta prvorepubliková dlažba Konečně se vykodrcáme na asfaltku a vyrážíme přibližně směr sever. No, hodně přibližně. Před sebou máme zhruba 2 3 hodiny cesty a jednu zastávku na benzínce. Tam se všichni houfně nahrneme na toalety, skoupíme čerstvé pečivo a časopisy a zase se jako malé stádečko natlačíme zpátky do autobusu. První zastávka přijde alespoň pro mne zcela nečekaně. Uprostřed holé pustiny nás autobus nemilosrdně vyplivne. A následuje další překvapení. Musíme hezky šlapat po svých. Neohroženě se tedy vydáváme za předním konvojem. Při pohledu na místní terén docela polituji spolužačky ve společenských botách. Po několika málo minutách ostrého pochodu přírodní krajinou dorazíme k hezkému domečku. Strž. Památník Karla Čapka. U domku je ještě jeden menší domeček, kde jak hlásá nápis na tabuli se prodává zmrzlina. A důkaz vyleze z domečku hned vzápětí. Malá návštěvnice z předchozí prohlídky drží v ruce čerstvě rozbaleného nanuka. Chvilku ještě postáváme venku, pak někdo něco vykřikne, zavládne menší zmatek a všichni se najednou začnou tlačit do domku. Tam nás milá brýlatá osůbka paní průvodkyně uvítá a usadí v malé chladné místnosti, kde nám pustí krátké video o Karlu Čapkovi, jeho ženě Olze a jeho bratru Josefovi. Poté se přesouváme z jedné místnosti do druhé, kde se nachází různě uspořádané výstavy, které jsou zaměřené jak jinak na život a dílo Karla Čapka. Paní průvodkyně nám vždycky každou místnost sáhodlouze uvede, dozvídáme se zajímavosti nejen z Čapkova života, ale i z života jeho bratra Josefa, ženy Olgy a přítele novináře Ferdinanda Peroutky. Po skončení prohlídky si Ekologická vycházka Poslední akcí ekologického programu Šumaváček v tomto školním roce byla pro předškolní děti ekologická vycházka, kterou uspořádala naše mateřská škola Smetanova ulice ve spolupráci se SULES, s. r. o., Sušice. Panu Bělohradovi, který se ujal organizace programu pro děti, tímto za vzornou přípravu děkujeme. Během cesty z MŠ děti plnily úkoly z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, konkrétně si vyzkoušely třídění odpadu do barevných kontejnerů. U řeky Otavy byly úkoly zaměřeny na čistotu vody a pořádku v okolí řeky i lesa. Na vlastní oči děti viděly, co způsobí vichřice v přírodě a jaké má následky na životní prostředí. Na závěr vycházky si v prostoru SULESU děti opekly vuřty, pomohly s úklidem prostranství, prohlédly si vycpaná zvířata, která žijí v lesích v okolí Sušice. Ekologická vycházka se dětem velice líbila a určitě v nich zanechala poznatky, jak se k přírodě chovat a jak chránit životní prostředí. Učitelky MŠ konečně můžeme koupit tu zmrzlinu. Pomalu se vracíme stejnou cestou zpátky k autobusu po hrázi, kolem rybníka. Je krásné počasí, slunko svítí, větřík vane, jen ta zmrzlina mizí moc rychle. Další zastávkou je Pražský hrad. Zde se má konat výstava o Bohuslavu Hasištejnském z Lobkovic. Sice se koná a pro milovníky historie musí být zcela jistě fascinující, leč my asi nejsme schopní ji úplně docenit. Na spolužácích je trochu vidět zklamání. Knihy s dobovými rytinami a krásně zdobenými iniciálami jsou sice úžasné, ovšem kdyby si je tak člověk mohl ošahat a prohlédnout. Takhle přes sklo ztrácejí na půvabu a tedy i na zajímavosti. A zjevně falešné korunovační klenoty nás také příliš neuchvátily. A proto ale možná i z jiných důvodů se všichni po několika málo minutách rozprchávají do všech možných směrů. Nastává slíbený a tolik očekávaný rozchod. Rozchod! Slovo, které znamená 3 hodiny absolutní svobody, volnosti pohybu po celé Praze. Někteří tedy spíše většina šli nakupovat, jiní šli na procházku nebo na jídlo ; most Legií Na domluvené místo srazu dobíhají poslední opozdilci, já samozřejmě mezi nimi, a společně čekáme na náš autobus. V autobuse si vyprávíme své zážitky z předchozích několika hodin, někteří se ještě převlékají do společenského a ten zbytek do sebe cpe svačinu. Posledním bodem našeho programu je divadelní představení v Divadle na Vinohradech. Hra nese název Jistě, pane ministře! a má se jednat o politickou komedii. Prostory vinohradského divadla nás obklopí známou intimní atmosférou, všichni se sháníme po svých místech, protože jsme jako vždy rozstrkaní po celém divadle. My máme sedadlo na prvním balkóně, kde je celkem dobrý výhled. Hra začíná a my nestačíme žasnout. Viktor Preiss v hlavní roli to na jevišti rozparádil takovým způsobem, že nám všem poklesla čelist. Jeho grandióznímu výstupu úspěšně sekundoval František Němec, jemuž suchý anglický humor dokonale sedl. Ve vedlejší roli excelovala Simona Postlerová, která mi svými afektovanými výstupy připomněla postavu Lorelai Gilmorové, kterou dabuje v nám jistě známém seriálu Gilmorova děvčata. Nelze opomenout ani Jana Šťastného, Danielu Kolářovou a Jakuba Prachaře, kteří byli ve svých rolích také nezapomenutelní. Ovšem abych hru jen nevychvalovala jednu výtku bych měla. Mě osobně trochu zklamal Svatopluk Skopal, který podle mého možná nepatřičného názoru přehrával. Ale ani to nemohlo zkazit výsledný dojem ze hry. Po skončení představení jsme se ještě s rozechvělými bránicemi vrátili do autobusu. Cesta domů proběhla bez problémů, někdo si i zdříml. Druhý den nám byla prominuta první hodina, to abychom se alespoň trochu vyspali. Literární exkurze vlastně tedy nebyla ani takovou exkurzí, jako spíše příjemným výletem. Jen víc takových výletů! Vendula Šubová, Gymnázium Sušice 3. A

7 Program kina Sušice Kultura Filmový klub strana 7 Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Jako malé děti/little Children * Kriminální drama klasického milostného trojúhelníku. Hrají Kate Winslet, Jennifer Connely, Patrick Wilson aj., režie Todd Field. USA, titulky, 137 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (neděle pondělí) Ghost Rider * Pekelný jezdec platí dluh ďáblovi s nímž uzavřel smlouvu. Hrají N. Cage, E. Mendes aj., režie Mark Steven Johnson. USA, titulky, 105 min., přístupný, vstupné 70 Kč (úterý středa) Atentát v Ambassadoru/Bobby * Od senátora Roberta F. Kennedyho si mnozí slibovali velké změny, atentát v Los Angeles však změnil historii i životy lidí. Hrají Helen Hunt, Anthony Hopkins, Elijah Wood, Demi Moore aj., režie Emilio Estevez. USA, titulky, 117 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! 10. (čtvrtek) Filmový klub Nepříjemná pravda/an Inconvenient Truth * Dokumentární film, který představuje unikátní vizi bývalého viceprezidenta USA Ala Gora o řešení následků globálního oteplování. Je v silách lidstva odvrátit ekologickou katastrofu? USA, titulky, 95 min., přístupný, vstupné 55 Kč. Velmi zajímavé, nenechte si ujít! (pátek sobota) Dreamgirls * Trnitá cesta za slávou, vzestupy a pády dívčího tria, skvělá hudba. Hrají Beyoncé Knowles, Jamie Foss, Eddie Murphy, Danny Glover aj., režie Bill Condon.USA, titulky, 130 min., od 12 let, vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (neděle pondělí) Rande měsíce/employee of the Month * Komedie o soupeření dvou zaměstnanců obchodního domu o titul Zaměstnanec měsíce a zároveň o přízeň nové kolegyně. Hrají Jessica Simpson, Dane Cook aj., režie Greg Coolidge. USA, titulky, 103 min., od 12 let, vstupné 55 Kč (úterý středa) Rocky Balboa * Dramatický příběh šampiona, který se vrací do boxerského ringu. Hrají Sylvester Stallone, Burt Young aj., režie Sylvester Stallone. USA, titulky, 102 min., přístupný, vstupné 55 Kč (čtvrtek pátek) Spiderman 3 * Pokračování oblíbeného kultovního příběhu pavoučího muže. Hrají Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco aj., režie Sam Raimi. USA, titulky, 140 min., od 12 let, vstupné 70 Kč (sobota neděle) hrajeme od hod. Most do země Terabithia/Bridge to Terabithia * Dobrodružný fantasy příběh dětí, které vytvoří imaginární království, plné kouzelných bytostí, v němž se stanou králem a královnou. Hrají Anna Sophia Robb, Josh Hutcherson aj., režie Gabor Csupo. USA, titulky, 95 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! Nepříjemná pravda čtvrtek 10. května Současný dokument, který zaujal širší diváckou obec, přináší ekologické poselství, podložené statistickými daty a dlouholetými vědeckými výzkumy. Pojednává o hrozbě globálního oteplení a protagonistou snímku je Al Gore, bývalý viceprezident Billa Clintona a těsně poražený kandidát prezidentských voleb v USA v roce Po tomto neúspěchu se politik rozhodl věnovat se ochraně životního prostředí. Objíždí celý svět a přednáší, usiluje o to, aby se s jeho názory seznámilo co nejvíce lidí a spojil se s producenty, kteří rovněž považují za svou povinnost burcovat veřejné mínění. Snímek byl natočen po tragédii v New Orleansu, způsobené hurikánem Katrina v r Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Základní škola Sušice, Lerchova ulice zřizuje ve školním roce třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků přijímací testy středa od 8 00 hod. 6. třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků přijímací testy středa od 8 00 hod. 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy talentové testy středa od hod. Přihlášky do pátku Informace, přihlášky v kanceláři školy, telefon nebo Základní škola Sušice, Lerchova ulice pořádá Školní přípravku pro předškoláky v pondělí 7., 14., 21. a od do hod. Schůzku s rodiči budoucích prvňáčků v pondělí od hod. ve školní jídelně 12. května Vídeň jednodenní výlet za historickými památkami města OBSAZENO 2. června Legoland výlet plný zábavy pro rodiny s dětmi 16. června Pasov prohlídka města 22. a 29. června Sluha dvou pánů Otáčivé hlediště Český Krumlov. 7. července Dvůr Králové Safari Oblíbená cesta za zvířátky (pro rodiny s dětmi). 13. července Cikánský baron opereta Otáčivé hlediště Český Krumlov. 20. července Cikánský baron opereta Otáčivé hlediště Český Krumlov. Poslední dvě volná místa 21. července Výlet s prohlídkou zámků Hrádek u Nechanic a Častolovice v roce července Zlatovláska pohádka Otáčivé hlediště Český Krumlov. Pro rodiny s dětmi, začátek představení v hod. Cestou navštívíme lovecký zámek a zoologickou zahradu Ohrada u Hluboké nad Vltavou. 11. srpna Výlet s prohlídkou zámků Vranov nad Dyjí a Dačice 17. srpna Kráska a zvíře Otáčivé hlediště Český Krumlov. 25. srpna Výlet s prohlídkou zámků Nelahozeves a Libochovice 8. září Mnichov výlet s prohlídkou historických památek města 20. září Litoměřice návštěva výstavy Zahrada Čech 8. prosince Vídeň za krásami vánoční metropole Objednané vstupenky si vyzvedávejte do 31. května v kanceláři MKS (Sokolovna, I. patro). Jako malé děti května Snímek inspirovaný románem Toma Perrotty nabízí realistický, lehce černohumorný pohled na každodenní život osamělé matky z předměstí, pro jejíž pocity neuspokojení z práce ženy v domácnosti nemá pochopení ani manžel, ani sousedky. Jednoho dne se setká s mužem, který v parku pečuje o svého syna, a postupně se z nich stanou kamarádi, přátelé i milenci. I on je ochoten riskovat vztah s manželkou. Partneři obou se o vztazích mimo manželství dozví, nic už není jako dřív a všechno spěje k tragickému finále. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. sz Atentát v Ambassadoru května Scénárista, režisér a herec Emilio Estevez připravoval svůj projekt o atentátu v Ambassadoru sedm let. Zaměřil se v něm na dvaadvacet postav, které se ocitnou v (kdysi) vyhlášeném losangeleském hotelu 4. června Ten den se konají ve Spojených státech primárky, v nichž za Demokratickou stranu kandiduje na prezidenta Robert Francis Kennedy ( ). V hotelu sídlí jeho volební štáb a koná se tam společenský večer s kandidátovým projevem v okamžiku, kdy je jasné, že v Kalifornii zvítězil. Při odchodu ze sálu je Kennedy v hotelové kuchyni smrtelně zraněn palestinským atentátníkem Sirhanem B. Sirhanem. Estevez se soustřeďuje na hrdiny z řad návštěvníků hotelu, jeho zaměstnanců nebo členů volebního štábu. Děj zachycuje drobné epizody všedního dne, v nichž se však odehrávají rozhodující okamžiky. Tvůrci hojně využívají archivních materiálů Bobby Kennedy se prakticky objevuje jen jejich prostřednictvím, dokumenty vytvářejí dobovou atmosféru. Autor však využil i řadu filmových hvězd různých generací Anthony Hopkins, Sharon Stone, Demi Moore, Elijah Wood a další. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Dreamgirls května Scénárista úspěšného muzikálu Chicago Bill Condon se vrátil k dalšímu úspěšnému muzikálu a jeho stejnojmennou filmovou adaptaci také sám režíroval. Původní muzikál měl premiéru v prosinci 1981 na Broadwayi, během čtyř let se dočkal více než patnácti set představení a pak byl uveden na zájezdech v USA i ve světě. Mimo jiné získal šest prestižních cen Tony. Autoři se inspirovali osudem slavné zpěvačky Diany Rossové a černošského vokálního tria Supremes, jež v šedesátých letech přineslo do popmusic nový styl soulové hudby. Bill Condon vsadil zejména na inscenaci hudebních čísel, příběh se odehrává v různých prostředích spojených s hudbou sálech divadel, nočních klubů či nahrávacích a televizních studií. V hlavních rolích zazářila dosud neznámá Jennifer Hudsonová a dále Jamie Foxx i zpěvačka Beyoncé Knowlesová. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Rande měsíce května Komedie z prostředí supermarketu, kde zaměstnanci soutěží každý měsíc o titul Zaměstnanec měsíce. Odměnou pro vítěze je jeho fotka na zdi slávy v zaměstnanecké odpočívárně. Zack Bradley je ovšem ten největší flákač, zato mezi kolegy je velmi oblíbený. To poslední, o co by stál, je získat ocenění za kvalitní práci a spolehlivost. Situace se však změní, když nastoupí nová pokladní, o které se proslýchá, že na rande chodí jen se Zaměstnancem měsíce. Zachovi se líbí a zahájí proto urputný boj se svým soupeřem, který byl vyhlášen nejlepším zaměstnancem již několikrát, a rozhodne se vyhrát a získat tak lákavou odměnu rande měsíce. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Rocky Balboa května Když byl v roce 1976 do kin uveden původní film Rocky, stal se mezinárodním fenoménem a nesmrtelnou klasikou. Nečekaný hit se probojoval do oscarového klání a byl nominován na 10 cen, nominace proměnil ve tři ceny za nejlepší film, režii a střih. Sám Sylvester Stallone byl oceněn hned dvakrát. Uplynulo třicet let a Rocky se vrací do ringu. Během času ovdověl a čas tráví vysedáváním v italské restauraci. Čas a rány osudu ho pokořily, otupily jeho pěsti a vzaly mu všechno kromě jeho starých historek. Uvnitř je však pořád stejný bojovník, který chce vydržet na nohou až do posledního kola. A tak, když se naskytne možnost velkolepé exhibice, při níž se má Rocky utkat s úřadujícím šampionem, nastupuje, navzdory šesti křížkům na krku, znovu do ringu. Pošesté a definitivně naposled se přijďte na Rockyho podívat Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Spiderman května Příznivci komiksového hrdiny se znovu setkávají s pavoučím mužem. Na začátku třetího dílu série se s Peterem Parkerem setkáváme ve chvíli, kdy se mu konečně daří spojit oddanost ženě se svými superhrdinskými povinnostmi. Zdánlivý klid je však pouze tichem před bouří. Když se barva jeho obleku začne měnit na černočervenou a propůjčí jeho schopnostem mnohem větší sílu, začne se měnit i Peter. Pod vlivem nového obleku se stává příliš sebejistým a začne zanedbávat lidi, na kterých mu nejvíce záleží. Spiderman bude tentokrát potřebovat objevit sám v sobě svůj smysl pro slitování, který z něj dělá to, čím ve skutečnosti je opravdového hrdinu. Komise kultury a cestovního ruchu Své připomínky a náměty v oblasti kultury a cestovního ruchu můžete zasílat na nebo na adresu Městský úřad Sušice, Komise kultury a cestovního ruchu, nám. Svobody 138, Sušice.

8 strana 8 Sport Stihl Timbersports Czech Cup na Šumavě Drsné a atraktivní dřevorubecké soutěže míří také do Sušice. Všichni, kdo mají rádi napětí, létající třísky a stoupající adrenalin, se mohou těšit na kvalifikační závody divácky atraktivní dřevorubecké soutěže STIHL TIMBER- SPORTS. Ze dvou kvalifikačních závodů, jen nejlepších jedenáct postoupí do otevřeného Mistrovství STIHL TIMBERSPORTS ČR To se bude konat 8. července 2007 v areálu nákupního a zábavního centra Olympia v Brně Modřicích. Dvanáctým účastníkem bude obhájce titulu Jan Svoboda a dvě místa zbývají na divokou kartu pro nejlepší v intenzivním kempu. První kvalifikační závod proběhne na sušickém náměstí 12. května na náměstí Svobody od 10 hodin ve čtyřech disciplínách: Standing Block Chop, STI- HL Stock Saw, Single Buck a Underhand Chop. Jedním z účastníků letošních závodů je také Martin Komárek V sobotu 14. dubna 2007 část sušických volejbalistů vyjela na turnaj do Kdyně. Hráli jsme v sestavě: Čestmír Kříž, František Pekhart, Ján Vištiak, Pavel Blažek a Tomáš Pajma. Cílem našich hráčů bylo: a) dobře si zahrát, b) porazit odvěké a velké rivaly Kdyně A a B. První zápas proti Kdyni B byl pro nás velice zajímavý. K našemu zděšení se totiž hrálo venku. Přechod z tělocvičny na hřiště pod širým nebem není tak snadný, jak by se mnohým zdálo. Slunce, vítr a velký prostor dokážou udělat s orientací hráčů a jejich přesnou hrou přímo divy. Po několika za sebou prohraných míčích se naši hráči rychle vzpamatovali a začali hrát dobrý volejbal. Hlavně hráli s chutí a dařilo se jim ve všech herních činnostech. Přispěly k tomu velice dobré nahrávky Jána Vištiaka, které smečaři dokázali beze zbytku využívat. Vyhráli jsme 20:14 a 20:13. Náš druhý soupeř Koloveč celý první set vedl o několik bodů a my jsme pořád jenom dotahovali. Závěr setu měl pro nás šťastnější konec. Vyhráli jsme 20:19. Ve druhém setu, při postavení František Pekhart na podání a Čestmír Kříž s Pavlem Blažkem na bloku, se nám povedla rekordní šňůra devíti bodů. Ta rozhodla o vývoji celého setu. Vyhráli jsme 20:7 Ve třetím zápase byli naším soupeřem hráči Kdyně A, kteří hrají o jeden stupínek vyšší soutěž než my. Proto to bylo pro nás velice prestižní utkání. Mohli jsme si dokázat, že náš volejbal je na dobré úrovni a podle toho vypadal celý zápas. První set byl vyrovnaný do poloviny. Potom (na fotografiích v jednotlivých disciplínách), čtyřnásobný mistr Evropy a třetí v pořadí na mistrovství světa v dřevorubeckých sportech. Je přesvědčen, že tento sport je atraktivní pro širokou veřejnost a zve všechny na sušické náměstí na atraktivní podívanou. Každý s trochou elánu a nadšením pro překonání nové výzvy má možnost si tento sport vyzkoušet v rámci tréninkového kempu. Chanovice byli jako třetí tým tabulky krajského přeboru před utkáním mírným favoritem. Sušičtí v boji o záchranu potřebují bodovat v každém zápase a Chanovicím nechtěli dát nic zadarmo. Po vítězství v Přešticích v minulém kole se navíc mužstvo nacházelo v dobrém rozpoložení. Začátek utkání byl plný zajímavých momentů. Aktivnější byli sušičtí fotbalisté. V osmé minutě nebezpečně pronikal Kočí, o mise naši utrhli a skvělým závěrem vyhráli 20:16. Ve druhém setu se soupeř obětavou hrou v poli probil k vedení 17:11. Potom naši hráči (opět skvělým servisem a dobrým blokem) vyrovnali hru i skóre. V závěru setu naši prokázali větší vůli po vítězství a zaslouženě vyhráli 20:19. V posledním čtvrtém zápase jsme nastoupili proti neznámému soupeři z Osvračína. Protože úkol, který jsme si dali na začátku, byl již splněný, přistoupili jsme k tomuto zápasu trochu laxně. To se nám okamžitě vymstilo. Soupeř byl lepší a nic nám nedovolil. Diktoval hru a vyhrál 20:12. Ve druhém setu se naši hráči více soustředili na hru a začali se více snažit. To se okamžitě projevilo na skóre. Vyhráli jsme 20:16. Začátek třetího setu do stavu 7:7 byl vyrovnaný. Po změně stran se u našich hráčů začala projevovat únava (hráli jsme jenom v pěti). Fyzické vyčerpání bylo největším důvodem naší porážky. Prohráli jsme 15:10. Podle pořadatelů jsme celkově obsadili druhé místo, když při rovnosti bodů dali přednost poměru míčů před poměrem setů. Dá se říct, že jsme si velice dobře zahráli a dokázali jsme si, že můžeme porazit i soupeře, který hraje vyšší soutěž než my. A to je velice dobře, protože volejbal v Sušici pořád žije a jeho úroveň je na naše poměry dobrá. it Velká cena města Sušice TJ Sušice, oddíl atletiky, ve spolupráci s Městským úřadem Sušice pořádají 32. ročník VC Města Sušice na 100 m mužů a rámcové discipliny v úterý 15. května 2007 od hod., stadion TJ Sušice Časový pořad m dorostenci rozběhy oštěp muži m ženy rozběhy m muži rozběhy m žáci m žákyně m dorostenci Malá cena Finále dálka muži i ženy m ženy Finále vené pro typ dřeva, který se přesekává. Single Buck řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín. Tady rozhoduje rytmus a dynamika závodníka. Pila musí řezat zcela rovně, Úspěšný turnaj ve Kdyni m muži Velká cena Finále koule muži m žákyně m žáci blok vyhlášení vítězů m ženy m muži m překážek muži m ženy m muži blok vyhlášení vítězů Závody jsou 2. ročníkem Velké ceny na zrekonstruované atletické dráze sušického stadiónu. Zúčastní se i řada českých reprezentantů včetně vítěze z roku 2006 Jiřího Vojtíka finalisty Mistrovství Evropy v atletice. Zveme všechny příznivce dobrého sportu! Vstup volný. Divákům, kteří se přijdou podívat na kvalifikační závody, mohu zaručit, že se jistě nudit nebudou, což potvrzuje bohatá divácká kulisa na závodech, jichž se účastním. Určitě přijďte, čeká vás atraktivní podívaná! Co si má laik představit, když slyší o dřevorubeckém sportu? Můžete nám jednotlivé disciplíny závodu trochu přiblížit? Stručně řečeno, znamená: Stock Saw řezání klasickou motorovou pilou disciplína poměřuje zručnost závodníků v řezání klasickou motorovou pilou. Standing Block Chop je přesekávání stojícího kmene simuluje se kácení stromů a odkrývá zručnost závodníka v zacházení se sekerou. Závodníci používají extrémně ostré, na míru vyrobené sekery, upraprotože při sebemenším vychýlení ztrácí závodník drahocenný čas. A poslední disciplínou je Underhand Chop přesekávání ležícího kmene závodníci stojí na ležícím kmeni a v půli jej přesekávají nejdříve z jedné strany, pak z druhé strany. Organizátorem a sponzorem tohoto klání je společnost Andreas STIHL, která je celosvětovou jedničkou na trhu s motorovými pilami. Podívanou na náměstí osvěží také přítomnost nablýskaných strojů účastníků 13. ročníku srazu MOTO GUZZI, který probíhá ve stejných dnech. tz, as Putovní pohár si odnesly děti ze Staňkova Dětský domov DOMINO Plzeň pořádal ve dnech dubna 2007 XIII. ročník mezinárodního turnaje dětských domovů v sálové kopané. Kromě fotbalu soutěžily děti ve stolním tenise a v šipkách. Letošní akce se zúčastnilo 21 družstev (asi 220 dětí). Devatenáct účastníků bylo z České republiky, dva dětské domovy přijely ze SRN (Gera a Regensburg) a poprvé byli přivítáni i účastníci ze St. Eten (Francie). Francouzští sportovci přivezli dětem z DOMINA pozdrav od trenéra Ivana Haška a českého fotbalisty Heinze, kteří v současné době působí v jejich fotbalovém klubu. V Sušici bude Mistrovství ČR v atletice! Je to skutečně tak, stadión TJ Sušice se v sobotu 8. září 2007 stane místem, kde se ve finále extraligy utkají nejlepší české kluby mužů i žen o tituly mistrů republiky v soutěži atletických družstev pro letošní rok. O tom, že pořadatelství této mistrovské soutěže bude pro rok 2007 svěřeno sušickému atletickému oddílu, se rozhodlo v listopadu loňského roku ve výběrovém řízení Českého atletického svazu. Sušice dostala přednost před svými protikandidáty, zejména z důvodu dobré možnosti propagace královny sportu na regionální úrovni, a své zde také sehrály určité pořadatelské zkušeností z mládežnických mistrovství republiky, které domácí oddíl zajišťoval již v minulosti několikrát, ještě na staré škvárové dráze. Nová dráha, slavnostně otevřená v loňském roce, je samozřejmě nutným předpokladem k pořádání takové soutěže. Definitivně jsme své pořadatelství však mohli potvrdit až poté, kdy se podařilo díky pochopení osvícené většiny zastupitelstva uvolnit finanční prostředky z městského rozpočtu na dokončení nejnutnějších úprav atletických sektorů. V současné době tyto stavební a montážní práce probíhají tak, abychom již začátkem června mohli při soutěžní zátěži vyzkoušet zejména nový vrhačský sektor s velkou ochrannou klecí na vedlejším hřišti. Pořádná porce práce nás však čeká na dalších drobných úpravách, které si musíme zajistit svépomocí. Rovněž obstarávání chybějícího nářadí, náčiní a vybavení bude stát další finanční prostředky a hlavně spoustu volného času dobrovolných funkcionářů, pořadatelů a dalších příznivců. Putovní pohár pro vítěze a cenu, kterou darovala Nadace 700 let MP, si odnesly děti ze Staňkova, na druhém místě se umístil Dětský domov Česká Lípa a třetí cena putovala do Jablonného v Podještědí. Sportovci z pořádajícího DD Domino skončili po velmi pěkném výkonu na sedmém místě. Zahraniční hosté ze SRN se umístili na devátém a šestnáctém místě a Dětský domov ze St. Etien na osmém místě. Celý sportovní víkend provázela příjemná kamarádská atmosféra, organizátoři byli pochváleni a děti si kromě cen odvezly i řadu hodnotných sportovních zážitků. tz Jelikož v týmech finalistů extraligy startují prakticky všechny špičky domácí atletiky, budeme moci v září v Sušici vidět v akci na vlastní oči i takové hvězdy evropské a světové atletiky, jako jsou desetibojaři Roman Šebrle a Tomáš Dvořák, ostěpařka Barbora Špotáková nebo diskařka Věra Cechlová. Celkem přes dvě stovky startujících se zúčastní tohoto republikového mistrovství a mezi nimi i celá řada mladých českých juniorských nadějí, jako třeba klatovský odchovanec oštěpař Petr Frydrych. V dresu pražského Olympu uvidíme zase sušického odchovance čtyřstovkaře Richarda Synka mladšího. Je tedy na co se těšit a zbývá si jen přát patřičnou diváckou účast a kulisu, abychom potvrdili očekávání, že mistrovství v Sušici bude sice na tzv. českém venkově, ale bude mít příznivější prostředí a atmosféru, než tomu obvykle bývá na poloprázdném velkém stadionu někde v Praze nebo v Ostravě. Závěrem jedna důležitá informace Česká televize bude ze sušického republikového mistrovství pořizovat dvacetiminutový záznam, který bude následně odvysílán v přehledu hlavních víkendových sportovních událostí. Takže i pro samotné město Sušici docela slušná propagace. Samozřejmě hodláme o přípravách a aktuálních novinkách k tomuto mistrovství čtenáře Sušických novin dále informovat a připravujeme i propagační kampaň v rámci celého regionu. Ing. JOSEF FARTÁK, předseda TJ Sušice Ing. ZDENĚK NEŠPOR, předseda oddílu atletiky Cenné vítězství sušických fotbalistů TJ Sušice Chanos Chanovice 2:1 (0:1) Branky domácích: Prchlík 2 Sestava Sušice: Kindelmann Kodýdek, Hoda, T. Marek, Sládek (71. Hubáček) J. Cihlář, Hrach, Prchlík, Hlaváč (46. Klíma), Hupka (46. Junek) Kočí V neděli 22. dubna získali sušičtí fotbalisté velmi důležité tři body. Na svém hřišti dokázali porazit Chanos Chanovice 3:2. nutu později trefil Kodýdek pravačkou jen chanovického obránce. Sušický tlak vyvrcholil faulem na Kočího, po kterém rozhodčí nařídil pokutový kop. Kapitán Hrach však nabídnutou šanci nevyužil. Brankář Chanovic jeho pokus z jedenácti metrů vyrazil a skóre zůstalo beze změn. Sušické neproměněná penalta rozhodila a do hry se dostali i hosté. Ti se brzo dočkali vedení. Při jednom z prvních útoků hostů chanovický útočník Tafat mířil přesně a domácí tak prohrávali 0:1. Po této brance úroveň fotbalu upadala, diváci dlouhé minuty neviděli téměř žádnou střelu na branku. Do druhého poločasu domácí trenér Vašica připravil hned dvě změny v sestavě, které oživily hru domácích. V 51. minutě se Sušice dočkala vyrovnání. Perfektně zahraný přímý kop Prchlíka skončil v levém horním rohu chanovické branky a stav byl srovnán na 1:1. Utkání se rozhodlo až v samotném závěru. V 81. minutě se nechal po druhé žluté kartě zbytečně vyloučit Kočí a sušičtí konec zápasu dohrávali o deseti. Přesto se nakonec Sušice radovala z vítězství. Dvě minuty před koncem rozhodčí odpískal druhý pokutový kop pro domácí. Prchlík se tentokrát nemýlil a svou druhou brankou rozhodl o vítězství domácích 2:1. jon

9 Hlasujte pro Dívku sympatie 2007 Finalistky druhého ročníku soutěže Dívka Šumavy 2007 byly oficiálně představeny ve čtvrtek 5. dubna v autosalonu Investtel auto Klatovy. Předvedly kolekci společenských šatů návrhářek Ivety Hrabětové a Anny Hampekové, kolekci modelů butiku Siluette v Klatovech a na závěr plavky z kolekce Aleny Šeredové. Slavnostním odpolednem provázel moderátor Jan Suda. Mezi jednotlivými módními přehlídkami vystoupila taneční skupina Bonbon a s tanečním vystoupením také loňská stříbrná Dívka Šumavy 06 Iveta Býčková. Hosté mohli obdivovat nejen krásné dívky, ale také novou Škodu Fabia. Vítězka ankety bude vyhlášena na finálovém večeru v Sušici. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jak můžete hlasovat? Pro vámi vybranou dívku zašlete SMS ve tvaru DS 01 až 12 (DS mezera 01 12) a odešlete na číslo Hlasovat můžete až do 6. června V rámci hlasování o Dívku Sympatie můžete vyhrát dovolenou na Šumavě a HIFI věž. Foto finalistek Ivan Štefko, vizáž finalistek Design Block. Číslo Příjmení a jméno SMS Město Výška Míry Věk 1 Sitterová Andrea DS 01 Vimperk Hofmanová Alena DS 02 Kdyně Hlavatá Jana DS 03 Sušice Křenová Markéta DS 04 Přeštice Houfová Kamila DS 05 Č. Budějovice Marešová Lucie DS 06 Sušice Krýslová Eliška DS 07 Příkopy Hostouň Palečková Eva DS 08 Švihov Ježovy Netrvalová Monika DS 09 Švihov Vejvodová Kamila DS 10 Sušice Tumpachová Jitka DS 11 Holýšov Baťková Renata DS 12 Prapořiště Cena SMS je 6 Kč vč. DPH, službu technicky zajišťuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 11, Praha 1, Infolinka Informace strana 11 Rada města schválila přidělení finančních prostředků RM schválila na svém 9. jednání dne 16. dubna 2007 přidělení finančních prostředků na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a společenských organizací pro rok 2007 a na 1. kolo grantů na podporu projektů z oblasti kultury a volného času dětí, mládeže a zájmových organizací pro rok Žadatelé o příspěvky na činnost 2007 č. Název organizace Schvál. částka 1. Český rybářský svaz, MO Sušice Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Sušice Český svaz včelařů, ZO Sušice Junák svaz skautů a skautek ČR Klub vojenských důchodců Sušice Kolektiv mladých hasičů Sušice Mateřské centrum Sušice Medvídek, obč. sdr Oblastní charita Sušice Pionýrská skupina Otava Sušice Sdružení přátel Sušického dětského sboru Základní kynologická organizace 301 Sušice Celkem Žadatelé o granty 1. kolo 2007 č. Název organizace Název projektu Schvál. částka 1. Český rybářský svaz, MO Sušice Rybářské závody dětí, mládeže a dospělých; rekonstrukce klubovny Český svaz chovatelů, ZO Sušice Výstava drobného zvířectva Pohár starosty města Sušice Dům dětí a mládeže Sušice 4. Recitační soutěž Jazykově poznávací zájezd do partnerského města Uetendorf Gymnázium Sušice Slet ježibab, Majáles Výstava hub Zwiesel 2007 Bavorská zemská výstava 0 9. Klub českého pohraničí, o. z. Večer přátelství; Položení kytice k pomníku padlých; Vzpomínka na M. Jana Husa; Oslava vzniku ČSR 10. Klub českých turistů Jarní sraz turistů Plzeň; Nýrsko Nýrské okruhy; Prášily 10. výročí otevření chaty KČT LZVA, obč. sdružení Rock na Santosu Sportovní olympiáda Mateřská škola Sušice, Smetanova 13. Veřejná akademie ke Dni matek Mateřská škola Sušice, Tylova Klubíčkovské veselé hraní a zpívání Občanské sdružení AYA Spolu to jde lépe 3 léto Keramická dílna zámku Volšovy Oblastní charita Sušice 17. Sochařské setkání na zámku ve Volšovech Jarní koncert Svatoboru a jejich hostů Pěvecký sbor Svatobor 19. Zájezd Svatoboru do Liberce Pionýrská skupina Otava Sušice Pohádkový les Průcha Motorové nářadí, s. r. o. Sušický kvalifikační závod Timbersport SDH Volšovy 125. výročí SDH Volšovy Jarní koncert se semilským sborem Sdružení přátel Sušického 24. SDS zájezd do partnerského města Kötzting dětského sboru 25. Zájezd SDS do Meerssenu (Nizozemí) TK Fialka Celostátní postupová taneční soutěž s názvem O velkou cenu města Sušice Co si sami uvaříme, to si sníme Základní škola 28. Malovaná trička Komenského Máme rádi zvířata, protože jsou Atletický trojboj skok do dálky, hod míčkem, běh na krátkou vzdálenost Jak pracovat s keramickou hlínou Nikdo by neměl být sám Poznej a chraň krajinu svého domova Základní škola Přátelské setkání se seniory Učíme Lerchova ul. se společně na počítači Přátelské utkání se sportovním vyžitím Setkávání se seniory Naučte mě vařit Setkávání se seniory Pojďte s námi vyrábět Výstup žáků, rodičů, absolventů ZŠ Lerchova na Svatobor k 25. výročí školy Základní škola Výchova ke zdravému životnímu stylu T. G. Masaryka a aktivní využití volného času dětí Exkurze: Národní galerie v Praze, 40. ZUŠ Sušice 0 Veletržní palác, Pražský hrad výtvarný obor 41. Výtvarný workshop Večer živých obrazů Volšovy Celkem Městské informační centrum náměstí Svobody 138, tel , pondělí až pátek sobota a hodin hodin

10 strana 12 Sušice neděle 6. května náměstí Svobody Oslavy osvobození začátek ve hodin (info na str. 2 SN) Společenská zábava neděle 13. května ve hod. KD Sokolovna Pro dobrou náladu hraje harmonikář Jan Vondrášek pátek 18. a sobota 19. května Den Sušice 2007 Podrobný program, místa a časy jednotlivých akcí na informačních letácích distribuovaných prostřednictvím České pošty a na sobota 9. června v hod. KD Sokolovna Finále Dívka Šumavy 2007 Vstupenky v MKS od 14. května do konce května přízemí radnice Lesní kalamita století u sušických lesů ve fotografii výstava z materiálů SULES, s. r. o. Klub českých turistů odbor Sušice Hvězdicový výstup na Sedlo, Nýrské okruhy, Vyšší Brod a okolí, Klatovský karafiát více uvnitř SN každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka Tradiční kloub Podrobný program uvnitř SN. Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek hod. taneční kroužek 22. května v hod. hudební kroužek 15. a 29. května v hod. Cvičení v těhotenství a po porodu porodní asistentka B. Křížová, tel cvičení v těhotenství středa hod. cvičení po porodu info na tel. čísle Fit Studio Luboš Jánský tel (areál sportovní haly TJ Sušice) Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Kultura Oblastní kulturní přehled od 4. do 18. května a hod hod. Městské informační centrum budova radnice tel , nebo Kontakty školy, DDM ZŠ Komenského ul. tel , ZŠ Lerchova ul. tel , ZŠ T. G. Masaryka tel , www. zstgmasaryka.euweb.cz ZŠ Sušice, Nuželická 60 tel , Gymnázium tel , SOŠ a SOU tel , Základní umělecká škola tel , zussusice.skolniweb.cz Dům dětí a mládeže tel , Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v 11 00, v a v hod. Horská synagoga tel , denně kromě pondělí hod. Informace Městské IC, Tel , Kašperské Hory informace o akcích na tel Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství Galerie tel úterý sobota hod. neděle hod. V prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů. Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura informace tel Horažďovice Kino Otava (oba dny ve hod.) Ghost Rider Jeho prokletí se stalo jeho silou. V hlavní roli Nicholas Cage. USA, titulky (v pátek ve hod., v sobotu v hod.) Jedné noci v jednom městě Nový český celovečerní animovaný film s prvky hororu i černého humoru (středa ve hod., čtvrtek v hod.) Robinsonovi Nejnovější animovaný film z produkce studia Walta Disneye. USA, český dabing (oba dny ve hod.) Babel Náhodně propletené lidské osudy. Drama USA, titulky, od 15 let (oba dny ve hod.) Prázdniny pana Beana Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Přístupná komedie Velké Británie, titulky. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel sobota 5. května ve hod. Festival rockových kapel čtvrtek 10. května v hod. Koncert ke Dni matek Účinkují dětské pěvecké sbory. sobota 12. května ve hod. Parkán rocková zábava úterý 15. května v hod. Eva a Vašek koncert populární hudební dvojice sobota 19. května ve hod. Extraband revival rocková zábava Informace Informační centrum tel Městské muzeum tel dotazy možno em výstavy v roce 2007 Zbraně a zbroj v historii Horažďovic od počátku 14. do poloviny 17. století Island a Lofoty drsný sever na fotografiích L. Hejtmana Kyrill ozvěny proměn a proměny ozvěn velkoplošné fotografie a fotografiky tváře krajiny v doznívajícím orkánu; Petr Mika DDM Horažďovice ve hod. parkán Zlatá kulička přebor ve cvrnkání kuliček 10. května ve hod. nádvoří zámku Švihadlový trojboj dvojic 11. května ve hod. Na Lipkách Den pro skate na překážkové dráze skateparku Hrady a zámky Rabí tel., fax úterý neděle a hod. Kašperk tel úterý neděle hod. Velhartice tel úterý až neděle hod. Švihov tel úterý až neděle hod. Klatovy Barokní lékárna tel , Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , pátek v hod. přednáška Petr Holman: Eseje Otokara Březiny Zámek Klenová Janovice n. Úhlavou, tel , sobota v hod. Vernisáž výstavy Eva Kmentová Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel (pokladna), fax , sumavanet.cz/muzeumkt Výstava ke 100. výročí dostavění hlavní budovy klatovského muzea hlavní schodiště ve vstupní hale, celoroční výstava Výstavy (do 3. června 2007) Exotické předměty ve sbírkách klatovského muzea vitríny ve vstupní hale muzea Pošumaví fotografie Vratislava Baštáře a Jaroslava Touše výstavní sál muzea Tentokrát něco pro pány dýmky a další kuřácké potřeby vitríny ve vstupní hale muzea Smírčí kříže drobné kamenné památky na Klatovsku přednáškový sál muzea Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) OMRM , městská policie , Policie ČR 158, lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. ÚP oddělení SSP tel pondělí, středa hod. úterý, čtvrtek, pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel fax , www. cuzk.cz pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Sušické lesy a služby, s. r. o. Areál SULES provoz , budova vedení , , Poruchy elektřiny, plynu ČEZ Plzeň poruchová linka zákaznická linka Voda havarijní linka info linka Bytservis, s. r. o. denní i pohotovostní služba , Zubní pohotovost soboty, neděle a státní svátky 8 12 hod. Zubní pohotovostní služby jsou zajišťovány stomatology v rámci celého okresu Klatovy. Informace o aktuální pohotovostní službě obdržíte na tel jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Usnesení č. 220 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.03.2010. Usnesení č. 221 Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více