Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně. Obsah"

Transkript

1

2 Obsah (Out)oorka...2 Příroda tečka com...3 álkový plavec...4 Na tříkolce, na kole...5 Stěnolez svislý...6 valda...8 Paintball...9 Věrka je mountbikerka...10 Ďáblice nděla...11 Zimní písnička...12 Snowboardďák...14 thletic baby...16 Volám o pomoc...17 Na prsty si pískám...20 Krasobruslařka...22 Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně ovládat hudební nástroje, ale také zažívat hudbu naplno se vším, co k tomu patří. íky tomu mají všichni každoročně šanci prožít pár dní v kůži profesionálního muzikanta. Zimní měsíce už tradičně trávíme v nahrávacím studiu a před mikrofony neúnavně zaznamenáváme výsledky našeho celoročního úsilí. Hotovou nahrávkou ale práce zdaleka nekončí a všechny písničky ještě několik týdnů zkoušíme a pilujeme k dokonalosti. Vrcholem pro malé i velké umělce je pak živé vystoupení před stovkami diváků na Hudebním mazci. Letos se škole povedlo naplnit vlastními autorskými písničkami, které mají moderní zvuk a jsou plné energie a optimismu přesně tak, jak by správná písnička pro děti měla být. Každý autor dal do svého díla kus sebe, stejně jako všichni muzikanti a zpěváci, kteří neúnavně skládali tón za tónem, až se z nich vyklubal jejich vlastní, nezaměnitelný hit. Tímto zpěvníkem chceme dát šanci vám všem, abyste si s námi zahráli a zazpívali naše originální kousky. oufáme, že si je s chutí zabroukáte na hodině hudební výchovy, večer u táboráku nebo ráno ve sprše.

3 (Out)oorka mi na hra-ně. Vi sím (Out)oorka hudba: Petr Tichý mi text: Taťána očková / Pavel Machač Petr Tichý Petr Tichý Taťana Taťana očková/pavel očková/pavel Machač Machač q = 150 SLOK q = 150 SLOK chcí -plou kry - su, ne-mám dal - ší e-ner - gi y-la y jed- la nou jed-nou jed-na or- ka, ši-kov-ná to by-la hol- F /E mi /H / jed -na or- ka, mi ši-kov-ná to by-lami hol- F /E mi /H / - ka, - ka, u-ne-sl u-ne ji sliz - - a ji kýsliz -_zá drak. ký- loždrak. -ní i- baví --te -co Ví ri se -t i. dě v - loe- ě Vi-s pak? - pak? c mi dlou Je - jíjeká - jí - moš ká - moš jmé-nem jmé-nem Ja- nekja - nek, -hou chví- F li, /Eg -o misi mě r oi- - cho-či F mi mi ne-má au to, ba zén, zá - mek, vě- nu-je se out-doo - ru, ne-má au- to, ba- zén, zá- mek, vě-nu-je se out-doo - ru, /H / /H / REFRÉN REFRÉNF F Emi Emi Jsemjaklach-tan vy-hou - pa-ná, za-vo-lám s e b ó -o ru. j U-í- mí špl-o hat, u-mí lézt, iv_ko mi REFRÉN Eb teď s e F ó b -o ru. j U-í- mí špl-o hat, u-mí lézt, F iv_ko mi F na Tar - za-na. Ří-ka - jí mi teď mi lo Emi lo se Emi lích lích, se u - míu - mívplést, vplést. mi mi pro-hápro - ní -há -se ní pose Nuspo -Nus lích. - - v_le-du na pře - su, v i při na kona - ko ni - ni i na i brus na brus lích. U-mí U-mí lích. lích. - s Zlatou rybku na rybníce chytil Janek bez udice. Ryba řekla lidským hlasem: hceš-li orku, pusť mě zase. Splavíš řeky, zlezeš hory, na skále tě přejdou fóry. Janek vyšel na túru v zbrusu novém mundúru. 3. Po třech týdnech dospěl k sluji. Vstoupím, jen si boty zuji. rak předvádí divné tance, balí orku ve strouhance. Míří chlapec dračím směrem, skolí zrůdu krokoměrem. neska Janek, taky óra ani ránu bez outdoora. Rap: Sehnal lana, hole, skoby, neboť je to jeho hobby, funkční prádlo, koně, helmu, aby přemoh slizkou šelmu, karimatku, spacák, lampu, kdyby musel přespat v campu, loďku, pádlo, ploutve, činky, přestal myslet na blbinky. Refr. Uměj šplhat, uměj lézt i v kolo se uměj vplést. 2 Na koni i na bruslích proháněj se po Nuslích.

4 Příroda tečka com Kameel Machart SLOK Kou kej Po / Příroda tečka com / Eb hudba: edřich Šmarda text: Kameel Machart edřich Šmarda - se,brou- ček! Klik ni- -ší. Tře ba tam se po-hne, tře-ba nássly my - ší. / Eb 7 -dí vej, - - srn- ka! Je o kud se dí- vá. / O REFRÉN 7 ja ko ži- vá. Ry- chle, na-toč- to, do-kud se dí- vá. / Eb/ / / Eb/ / dim Tam-hle-to ze l - ne- -ní to strom? n Vé vé vé pří, r čo- -ka kom. 6 Eb 3 3 s - i- to-po- ly, lí - k pa a buk. a To, mu-sím hned na fejs - bůk H7 na fejs - bůk. 3 3 na-psat na Emi fejs - bůk d Píšu ti mejlem černé na bílém: Vyfoť tu srnku aspoň mobilem! Z té černé díry netopejr vylít... Trochu jsem se lek a zmáčknul dylít. Refr. 2 Strakapoud s ťuhýkem, vrána, datel... Pospěš si a dej ho do přátel. hladivý větříček i slunce šajn. Vždyť je to nádhera: Les on lajn. 3

5 álkový plavec aniela aniela Lebedová/Petr Lebedová/Petr Lidinský Lidinský q = 142 q = SLOK 142 SLOK álkový álkový plavec plavec hudba: Petr Lidinský text: aniela Lebedová / Petr Lidinský Petr Lidinský Petr Lidinský Eb F Eb b F Stáh n Stáhčn k u- čřes k u- hla o- řes vu, hla o- to vu, do kou tot do p - takou le-p -r ta tí, lezbý - tí, -i vazbý -jí jen -va-tre jí jen -nýr tre - ky, -nýr teďky, mi Eb mi Eb b ne-koune kej- -kou kej- ě- ti. ě- ti. e- Ja-ká e- -Ja ko- ká -lid -ko tra- ble d tra ces -ble -tou cespři -tou -hopři -dit -ho se- dit mů se - že. mů - že. F mi REFRÉN Eb F mi REFRÉN Eb tak scho tak- vám schosvo -vám -jisvo krá -ji sukrá do -sužra do ů-čí- že. ů-k že. lo- Plak -vu lo- Pla jak- vu jak ži- vot, ži- vot, F mi F mi b vý- dech, vý- dech, ná- dech, ná- dech, věč-něvěč se- němi sestými - ská stýpo - ská ry po- bích ryka -bích -maka -rá -ma - dech. -rá- dech. Eb Eb F F Pla - Pla vu - vu si v_tem si v_tem - pu - pu le - vá, le - vá, pra - pra vá, - vá, mi mi b do - pla do - vu pla - až vu tam, až tam, kde kde slun - slun ce -ne ce - za ne -- pa za -- dá. pa - dá. - teď Znak a prsa střídám jako velkej borec, motýlkem kry rozrážím jako ledoborec. Voda je tak studená, až mě z toho mrazí. S holkou si mě klidně spleteš, když jsme oba nazí. 3. Na hlavě mi přistála malá vlhká placka. Není to nic vážného, je to pozdrav racka. Někdo se mě usilovně zkouší chytit na háček. Podél celé zátoky tu vidím běhat naháče 4. Kampak mě to zanesly ty zrádné mořské proudy. Na břehu místo mrakodrapů kokosové boudy. Říkalo se o mně, že žiju jako bohém. Místo toho stanu se teď navždy místním bohem. Refr. 2 Plaval jak o život, výdech nádech. Už se mu nestýská po rybích kamarádech. 4 Plaval si v tempu levá pravá. oplaval až k nám, kde slunce nezapadá.

6 Na tříkolce, na kole Vojta orusík SLOK Když se bo lí Kaž Na tříkolce, na kole blí- ží zá- vo- dy, hudba: Vojta orusík text: Vojta orusík Vojta orusík stá-va-jí se div-né pří-ho- dy, 7 #7 7 F#7 H7 E7 - bři-cho ne b sval, o- E7 s_tím-hle kaž-dý po - čí- tal. -dé rá -no pěk-ně cvič, na le nost m u být s bič, í- 7 #7 vždyť je MEZIHR 6 na 7 F#7 pře-ce krás-ný den, 7 po- le, 6 REFRÉN E7 a le Jedeš rychle, ale ouha, do cíle je cesta dlouhá. Podél cesty lidi fandí, o to líp se ti pak drandí! Hurá!!! ojel jsi do cíle, stála za to ta tvá píle. Ze všech nejlepší jsi byl. Máš pohár, o němž jsi snil. - no H7 E7 tak se jdi pro - běh-nout ven. Na tří- kol na c ko- le, e- když vy - je i -deš H7 drn - cá ti to, z u cva- kaj, b y- - hy po - řád ma - kaj. 5

7 Stěnolez svislý Stanislav Stanislav Lidinský Lidinský q = 190 q = 190 Sloka: Sloka: SLOK SLOK mi mi mi mi vor vor- ě, - ě, Horolezkyně Mo -Mo hla-jsem jsem le-žet le-žet ve ve va-ně va-ně mi mi v a- jen-že jenjá -že vi já- sím n vi-sím na la na- něla -ně mi mi mi mi b na na-hra ně. -ně. mi mi chcí chcí -plou- plou kry kry - su, - 6 hudba: Josef Štěpánek text: Stanislav Lidinský Josef Josef Štěpánek Štěpánek ve sty ve l sty u- - t -o- k a mám a mám to dos to-dos ti -ti Vi-sím Vi-v_le sím-v_le du -du na pře na pře - su, - su, vi- při při - -nám -nám p o mi mi mi mi ne-mám ne-mám dal -dal ší - ší e-ner e--ner gi -igi i - - mi mi a _zá- lož _zá - ní lož- ní ba i- -ba te - ri te -i. ri - i. v Vi-sím Vi-sím tu fakt tu fakt b mi mi dlou dlou -hou- hou chví chví - li, mi mi Jsemjaklach -tan-tanvy vy-hou - pa- pa-ná, mi mi su, - li, REFRÉN REFRÉN Eb na Tar na Tar - za- za-na. g - -o si mě si mě r - cho oi- --cho či --či ly. - ly. l y b Eb b b b Ří- ka Ří- kají - mi jí mi l u- b za-vo za- -lám vo-po lám-moc po-moc F F stě-no no-lez

8 2 svi Eb Eb -slý, Jen Eb Ye - tti ví, za-le - zu rá - da F co si F do dí - ry sys -lí. o-prav-du my-slím. F Le z a u- le z a u- le z a u- le z a u- le z a u- le-zu, mi MEZIHR mi než mi doj - de ky - slík. mi mi Fotili mě pro pí ár agenturu oblečenou jako divnou stvůru, letáky na ozdravnou kúru na levné máslo do arrefouru. Prý že jsou lezci na stěně stejní jako lvi v aréně. le já nemám další energii ani v záložní baterii. Visím tu fakt dlouhou chvíli. orily si mě ochočily. Jsem jak lachtan vyhoupaná. Zavolám pomoc na Tarzana. 7

9 valda text: Juky M Refr. 4/4 Hmi Fismi / Emi // Raz, dva, tři! Tohle přece není v pořádku. Raz, dva, tři! Podobat se prasátku. Raz, dva, tři! Tak neseď doma na zadku, začni dělat sport a neber to jako pohádku. 1. Už jako malej kluk chtěl jsem bejt hvězda, co láme rekord za rekordem, o tom se ti nezdá. Je přece tolik možností, není jedna cesta. htěl jsem dobýt okruhy, arény a města. le zůstalo jen u snu, ze mě se stal cvalda. Oběd byla pro mě jídla jedna velká halda. Fůůůj, další kalorická palba. yl jsem prostě širší než rodinný alba. co teprv jednou, při odchodu do krámu kouk na sebe do zrcadla, nevešel se do rámu. Řekl sem si dost, už nežer tolik salámu. ooo? Musím začít běhat po ránu! Měl sem pupek jako děda, vlasy jako holky. Miloval sem vdolky, hranolky a rolky a připadal si hrozně, když kluci dali stojky, páč já měl vanu a prsa možná dvojky. Takhle to, hochu, už prostě vážně nejde, můj vlastní zadek se do gatí sotva vejde. Musím dělat sport- a žádný že to nejde. ooo? Jakej? co na tom sejde? Karate, fotbal, veslování, endůro Hlavě kila budou dole, uvidím si na čůro! ěhání, hokej, k tomu nebe azůro, šerm, box, basket Zmiz tuková nestvůro! Tak sem začal cvičit, dělal tam to a to tam, věnoval se sportu a po večeru notám. neska hraju florbal, no, spíš se tam motám. le cooo? Hlavně že se ohnu k botám. Takže moje rada je celkem jednoduchá, ve zdravém těle totiž najdeš i zdravýho ducha. okaž všem i to, o čem nemaj ani tucha. To, že na to máš, ať nejsi za lenocha. Refr. Refr. Refr. Refr. 8

10 Ladislav Štefek SLOK mi Paintball hudba: Ladislav Štefek text: Ladislav Štefek Paintball Ladislav Štefek SLOK nes-ka mi za-vo-la-li klu- ci, prý o mi mi lunes - ci. -ka mi za-vo-la-li klu- ci, prý o mi Za - mi je -dem do le - sa a tam lu - ci. mi REFRÉN Fmi Za - je -dem do le sa a tam roz- ba - l ba-rev í- -ný stan. mi m u e -de-me bě-hat po le- se, jo to bu REFRÉN Fmi mi roz- ba - l ba rev í- -ný stan. m u e -de-me bě-hat po le- se, jo to bu de zas re - ce - se, až bu - dem mo- drý, ze - le - ný, ru - dý, špi - mi Fmi de zas re - ce - se, až bu - dem mo- drý, ze - le - ný, ru - dý, špi - na - vý jak pra se. - bě - hat po le - se, já pu - du Fmi mi Ladislav Štefek s - me- l r a nai - vý jak kdyžpra se. nech - ce - bě se, -u hat po bo le d - se, při jáe- paint pu - du- m mi mi iba - llu, když jstenech mrt - ví, - ce stej - ně se, hou- bybo sta - nepřise. paint mi Paintball ba - llu, když jste mrt - ví, stej - ně hou- by sta - ne se. Ladislav Štefek s - me- l r a - u d e- - Prý v jednu ať su na hlaváku a vemu tatu, ba i bráchu. Kup lístek směrem Radotín a nech za sebou Prahy stín. 3. Když vystoupil jsem v Radotíně, v podbřišku cítil jsem to silně. Že s klukama se zmalujem, zabijem zase celý den paintballem. 4. Jak tu tak ležím zakopany, dneska už dostal jsem dvě rany. Hlavou myšlenky dou mi divné, že svět je místo srdceryvné. Refr. 2 Že jiní běhaj po lese, není to vůbec recese, a že jsou černý, žlutý, bílý s cejchem smrti na drese. Že jiní běhaj po lese a musí, i když nechce se, protože to už není paintball, však rozumu regrese. 9

11 Věrka je mountbikerka Stanislav Lidinský SLOK Zi-mní tre- try, tlus-tý sve - Věrka mountbikerka try, E E let - ní tre- try, F hudba: Petr Lidinský text: Stanislav Lidinský Petr Lidinský na noc na ho-rách před-ní vi- dli- ce, zad-ní vi- dli- ce. 6 Nabike vždy - po-hl-cu-je pot, vo d u- i vod-ní pá - ru. REFRÉN ka, - ců, Přední tlumiče, zadní tlumiče, orientální tanec u tyče, sníh i ornice, kamení a mech, kapacita plic, síla ve svalech, vždycky má navíc trochu štěstí, co chodí po lidech. tri ckyno-vépy- sli p ze sa-vé-ho ma-te-ri- á- lu, co F b No-vá - ko-vá Věr - na ka kop -ci při-le-pe- ná pal - je F mount ja-ko vo-do - měr F - b - ker i- - va- cet s ců e- a o - smd ko-tr - m- mel na ra-me-ni sví - tí je- jí kér-ka ka. N o v 10

12 Ďáblice nděla Kameel Machart Kameel Machart q = 139 SLOK q = 139 SLOK b9 9 Ďá -bli-ce n-dě- lo, Ďá -bli-ce - n - -dě- lo, Sně ho vá kra ji - na Sně ho vá kra ji - na b9 b9 o- bý-vám tvé tě- o- bý-vám - tvé tě- - Ne lo, Ne lí - ná, je lo, ji - ná, lí - ná, je ji - ná, Ebmi b7 Ebmi b7 Ebmi b7 Ebmi Ďáblice Ďáblice nděla nděla b7 Ebmi Ebmi b7 mi7 mi7 mr - s_o-cás ho mr - s_o ho - lí -cás lí - ky ky Fmi Fmi vr od cho vr- - od - cho - ly lás ly - ky lás - ky b7 Ebmi Ebmi b7 b7 REFRÉN REFRÉN Eb hudba: edřich Šmarda text: Kameel edřich Machart Šmarda edřich Šmarda v_le- sy, há - v_le- hra sy, - há no - sta je. - hra - no - sta je. Ebmi b7 Ebmi b7 Hi-ma - lá Hi-ma ne -roz lá - -ta ne-roz ta - - je. - je. Vez-mu mač - ky, Vez-mu mač - ky, Eb Eb b/b H b/b b ce- pín, la-na. Má m i je mas l -ko-á- va - ná. Na bí se bí ce- pín, la-na. Má m i je mas l -ko á- - va ná. Na bí se bí b/b H b/b out out doo Jen tenoučká lávka, propasti, vodopád... Trochu strach, abych se do tebe nepropad. ojím se. Jistím se na laně. To je účel. bych tam, má milá, po hlavě nezahučel. - lá scho - vá. Má - lá scho - vá. Má mi b bsus4 bsus4 - doo - ro - vá. - - ro - vá. F7 F7 mi - lá - lá b b l é- l é- je je. je. Eb je je. je. 11

13 Zimní písnička ida Mujačic Vzpo ^ Hmi7 6 / Zimní ^ 6 hudba: Petra Kotvová text: ida Mujačic Petra Kotvová / Už z a -dím s o-blo-hu e- bí - lou, za-me-tám půlme ě- hu. tru- ^ -mín-ky na 7 tro-chu blí- že. Hmi7 6 / ^ 6 Hmi7 ho- ry, čer-ve - né ly - že, kéž by mi by ^ 6 / -ly jen / Ká-mo-ška Ka-tka na - vlé-kla si hůl- ky, $ v s le-do-vou stez -kou už si to ťa- pe. mi E mi E O-pa-ku- ju. O mi E 4X - pa-ku-ju po-ma- lu. O- pa-ku-ju po-ma-lu 12

14 2 mi E 2 po-hy by a Hmi7 / - le lyže si nepamatují správné strany! jí ^ 6 le lyže si nepamatují správné strany! jí le-vou ly-ži už mám za hla- vou. le-vou ly-ži už mám za hla- vou. 6 / Hmi7 těž ce mi - zná- mý. E ^ 6 po-hy by a 6 - zná ^ těž Hmi7 / 6 mý. ^ Fine / / Le-vá no-ha šlá-pla na l y -vou ž i -ce se zved- nu, Ná-ma-hou sa-mou i - se zved- nu, Ná-ma-hou sa-mou i / Le -vá no-ha šlá-pla na l ^ -y vou ž i Hmi7 6 hvil -u- vá, než hvil k - vá, u- než.s..s. al Fine al Fine Fine ^ tro-chu zbled- nu. tro-chu zbled- nu. 13

15 Snowboarďák Marek Marek ureš/šimon ureš/šimon Král Král q = q 158 = 158 SLOK SLOKHmi Hmi Snowboard Hmi Hmi 14 chví chví -li -hle li -hle dám -dám v_so v_so -bě-běo - odva - dva - hu. - hu. Hmi Hmi E hudba: Šimon Král text: Marek ureš / Šimon Král Šimon Šimon Král Král Pak Pak na-na sa sa-dím přil přil -bu- buna na hla-hla vu, - vu, ry-ry chlá -chlá jíz-jíz da-sto -sto jí -jí E Hmi Hmi E za tu za tuná -ná ma- -ma hu, - hu, služ služ -ba-hor hor -ská- ská ne-ne mu- mu - sí- jet sí k_zá jet k_zá -sa -sa hu. - hu. RIE Hmi RIE Hmi Na Na snow snow -boar -boar -du- dujá se já cí se -cí tím - tímvždy vždy -cky -cky ja-ko ja-kokrál, král, REFRÉN REFRÉN sjí sjí ko-ko ho-sva sva h - y- -ždět ždět ba-ba ví -ví je můj je můj ka -ka ma- ma - rád. - rád. Hmi Hmi Má Má je -je du- du jak jak žha žha -vejvej drát. to Když Když se se dí-dí vám -vámdo -do lů -lů ze ze sva sva - hu, - hu, tospád, spád, Hmi Hmi - drát. Mám Mám když když do-do lů -lů a a-k - o- o to to rád, rád, E

16 2 - chví li jenvol-nej pád, Hmi Vzdá - - le - ná Hmi o-toč-ka na-dva- krát. Ptám ví tr mi na-po- ví, - je do-lů. ces ta se jak mi-nout stro-mo- ví. E ptám, Nahoru a dolů dokola, nemůžu se dočkat, až mě zima zavolá. První vločky z okna pozdravím, potom rychle s partou vyrazím na hory, kde leží bílej sníh. ridge Na sjezdovce já se cítím vždycky jako král, dobrý prkno, správná výstroj, čeho bych se bál? 15

17 thletic baby Petr Petr Harmáček/Stanislav Lidinský SLOK mi9 mi9 Já Já jsem jsemtu, tu, F7sus4 F7sus4 thletic baby hudba: Petr Harmáček text: Petr Harmáček / Stanislav Lidinský Petr Petr Harmáček dva dva kro kro ky ky ^9 ^9 mám mámto to teď teď na na blo blo - ky, - ky, 9#5# 9#5# mi9 mi9 já já jsem jsem tu, tu, mé mé tre-tre try, - try, k_čá k_čá -ře-to tomámám blíž. blíž. Krát Krát - ká - ká hra hrami mi spí spí - ná, - ná, sprint F7sus4 F7sus4 9#5# 9#5# sprint je má je má dis dis -ci -ci plí --plí na, - na, krát krát - ká- ká hra, hra, no no sto sto pro pro -y- dlou - dlou -ží-re re flek -flek -to -tory. - ry. ^ ^ mi9 REFRÉN mi9 Jsem Jsem a -thle a -thle -tic- tic ba ba 9#5# 9#5# mi9 mi9 by, by, svůj svůj běh běh mám mám tak tak rád, rád, mi9 mi9 dnes dnes -ka- jsem ka jsem dal dal ko ko l -ček -ček už už se-se dm- dm -de -de sát. -sát. Jsem Jsema -thle a -thle -tic- tic ba ba - by, - by, svůj svůj mi% mi% - - ^ ^ 9#5# 9#5# běh běh mám mám tak tak rád, rád, na na no-no hy- hy mám mám vy-vy sta - sta -ve- -ve nej -nej cer cer ti-ti fi -fi kát. - kát. hvíle má teď přišla, rána už teď vyšla. hvíle má, má šance na sportovní romance. Čtvrt míle, jen nohy, aréna pro bohy. Čtvrt míle a dresy, přehlídka pro komtesy. ridge V překážkách jsem špičkový stroj, na triku mám hurdle race boy. 16

18 Volám o pomoc Urbanovská Šárka Emi F Volám o pomoc 17 /F# hudba: Urbanovský Zdeněk text: Urbanovská Šárka Urbanovský Zdeněk Pro ně-ko-ho je a-dre-na-lin jakpla-vat v_prou d u- a ji - ný mu mně však žá-dný sport to,jak lá-sku pro-ží - vám. sus4 Emi nej - ěj ší tě - zu, Hmi Jsem /E s í- - žít vol n z pád, ý- a /F# ni-kdy ne na t - a přá-ní j- kně - zů, /H Hmi - - hra d í- Emi / jak ví-těz-ná hy-mna ná čel- - n ků, í- jak mi Emi Hmi n jak pes u-rva nej Hmi ze ře sus4 - jak dě r - pa- -dák v_le - tu. v e j Pa -

19 2 ^ dám Emi na ^ Emi ne-bi, sus F /H do svých snů sus pod vo-dou, pě- ^ le - tím Emi na pouš -ti, stop - sus4 střem-hlav bez sus4 ne bo v_tom lí - tám kam ve-dou Emi ši-ny kli k - a- pa-dám. t é, Pro ně-ko-ho je a ji - ný mu mně však žád-ný sport /F# svěd - ků, že- bří -ma k -né, y- a-dre-na-lin jak pla-vat v_prou d u- s í- - žít vol n z pád, ý- a ni-kdy ne na to,jak lá-sku pro-ží - vám. /F# - - hra d í- Hmi pro-to ne-pou-štím se na 18

20 mi Emi ten ký - led, Hmi mi sus kon k - -ci u- ptá kůmne-děr - lám, e n 3 ris-ku ju Hmi mi - pou-ze přihře na ho-ně-nou, Emi /H sna-žím když na dně jsem, se vy -pla-vat. sus ^ Pa - dám do svých /H snů sus Emi střem-hlav bez svěd- ků, ^ le - tím - ne bo v_tom /H lí 1. Emi Emi - tám, vo-lám o po-moc pa Emi vo po -moc, lám- v po -moc, o l Emi sus vo -lám o po -moc. 19

21 Šárka Pexová SLOK F#mi sví - ti- lo, byl spor na zá Vče-ra byl tov - da na Sportovní den Na prsty si pískám ne pís #mi - kám. spor -tov ní 20 - den, no pros -tě pa-rá - da, prv svo -ní den, j e- - ní mís- E hudba: Šárka Pexová text: Šárka Pexová Šárka Pexová slu-ní - se tě - vši chni to. F#mi jen já jsem še pta E -čko š i- - - la, jsem ma-rod Vče r l a v_kr-ku ba c - i- l že y lať k, u REFRÉN Já ra-dě-ji na prs- ty si -pře-sko- čím, to že vím na-ji- sto. #mi když mu sím - ven po no-tách stý - mi6 na skám si krou-žek bě-há - ní. Já ce- lý den, F#mi ra-dě-ji na pr- sty si

22 2 hvíz - dám, #mi všem kra-so - jí - zdám 1. dát chtě-la bych mi chtě v_me-lo- di - i tát mi va- le, a- le... - la bych dát, a pak se smát. jen si Seřazený na štafetu s kolíkem uháním, slibně to vypadá. Všichni se těšili na svoje první místo. Najednou pod nohy se připletu bum bác ho do písku. Sotva dech popadám. Proč by to řešili, když já v hlavě mám už jisto. 21

23 Krasobruslařka Míša ernatová INTRO /H / před do-mem / na ší - mi / mi za-lesk - la h -nem o- a ry-chle /H ruslení /H se prv - ní lou- že, mi / SLOK mu-sím vy-zkou -šet, jak to klou / mi hudba: Libor Tauš text: Míša ernatová Libor Tauš /H nes k - no a- /H a-spoň šá - lu - že. Ta-hle lou - že zna m - e- že při-šla ta pra n - vá chví á - le,, /H / mi ho-dím bru -sle přes ra - me-na, REFRÉN mi let. Jar - da Já - gr, ne na-kre-slím si v_le- du, Sta ju - pí, hu-rá, bě ž k í -l ě u m čí- - o-draz a už je - du, den rych lá jak mi - l ěe- pád, o -k blou - čky, á- buř - tí - ky m sprá-vná hol-ka na bru-slích se pře c - e- bát. n Refr. 2 Ještě jeden odraz a už letím, předhoním vítr, pád mě neleká, kdo jednou zkusil, zná zimní radost dětí. ni ne tak šaty, brusle dělaj člověka. 22

24 Je to vždycky alchymie. Můžete mít sebelepší text a muziku, a pořád nevíte, co se vyklube, jestli se písnička vůbec narodí, jestli zapadne, nebo bude bavit a bude se zpívat. věřte mi, každý autor touží složit hit. Máte v ruce a zpěvník písniček, které jste si napsali Vy a Vaše mámy a tátové, Vaši učitelé a kamarádi. Společné téma outdoorový sport uchopil každý po svém a bylo hezké sledovat, jakou cestou se vydáváte, jak sbíráte nápady, hledáte rýmy a broukáte si melodie, které Vám vlezly do hlavy. Jak vznikalo naše čko? Nashromážděné písničky Pepa Štěpánek opracoval, dal jim formu, a pak do studia vábil své kolegy. icí nabušili Markéta Podhajská a Ondřej Pomajsl, basu nabručel Honza Lstibůrek. Pepa Štěpánek na to navrstvil kytary a nabrnkal banjo, Ráca Havlíček kytaru. Petr Tichý a Zdeněk Urbanovský se představili jako mistři klavíru a přišla řada na pány dechaře. o trubky fučel Petr Harmy Harmáček, sopránku, altový, tenorový saxofon a klarinet střídal éda Šmarda. o trombonu dul Jiří Kadlec a tubu zmákla Kateřina Medová. Základy byly na světě. zpívalo se. Veselé hlasy ke zpěváčkům přidali Tereza Rajnincová, Erika Horká a táta Král. Ve studiu s Vámi pracovaly Táňa očková, Jana orková a Šárka Pexová. Přitom se snědlo 10 krabic esíček, 15 čokolád, kila ovoce, několik pizz, hrnec poctivého guláše a haldy mých pověstných lívanců, k tomu kýbl smetany ylo nahráno, Petr Lidinský to všechno poslouchal, šmikal, míchal, pak ještě mastering a tečka. bych nezapomněla, Zdeněk Urbanovský nakonec zapsal písničky do not, Kameel Machart nakreslil obrázky a vyrobil zpěvník. Uf, to bylo práce. íky všem, kteří tak neuvěřitelně makali a navíc tvořili s nasazením a chutí. Jak se nám to povedlo? No, to posoudíte Vy a čas Nezbývá než popřát, aby se tohle čko ve světě neztratilo, abyste ho točili dokola a našli tam nějakou tu svou, kterou si rádi zahrajete a zazpíváte. My budeme potají poslouchat u školních dveří a třeba na letní párty a budeme se těšit, že tyhle písničky budou žít s Vámi. Tak zase za rok! Vaše Míla Lidinská 23

25 Naše Zuška je právě letos krásná a svěží dvacetiletá slečna. to už si zaslouží alespoň malé ohlédnutí. Když Míla Lidinská přišla s nápadem založit soukromou základní uměleckou školu, mnozí ji považovali za naivního snílka. le ona se nedala odradit a pustila se do toho. Zuška přijala svoje první žáky, začaly se ozývat první tóny, pokresleny byly první čtvrtky. Za pár let se Zuška usadila v budově u řeky Litavky, prostory smutného internátu se rozsvítily barvami a rozezvučely melodiemi a kytarovými rify. Povodňová vlna neznamenala konec, ale naopak nový začátek. Přibyly zkušebny pro kapely a s nimi i více rock n rollu. V posledních letech už Zušce začalo být v budově těsno a začala expanze mimo eroun postupně byly otevřeny pobočky v Rudné, Loděnici, Králově voře a Hořovicích. Zuška samozřejmě pronikla na web i na facebook (je totiž stále in ). Krásnou tradicí se stal Hudební mazec festival plný muziky pro radost a poučení žáků základních škol - a k tomu vždy jako dárek slavný host - a domů s sebou cédéčko vytvořené žáky a učiteli Zušky. vacet let uteklo jako voda. Míla je pořád plná energie a nápadů. Nechci předbíhat, ale tuším, že se Zuška brzy dočká něčeho nového a pěkného. Těšme se společně. Za příležitost být u toho děkuje Petr Tichý 24

26 Soukromá ZUŠ r. Lidinské U Stadionu 787, eroun tel.: , ISN Zpěvník OUTOOR 2013 Pro Soukromou základní uměleckou školu r. Lidinské vydalo nakladatelství Machart. Vyšlo v dubnu Vydání první. Ilustrace a kresba na obálce: Kameel Machart Zpracování notových podkladů: Zdeněk Urbanovský

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Liščí mazurka (taneček)

Liščí mazurka (taneček) Liščí mazurka (taneček) Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. Metla

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

2.3.6 Vektory - shrnutí

2.3.6 Vektory - shrnutí .3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová INFORMACE Chemický kroužek je jednou za čtrnáct dní vpátek. Vede ho paní učitelka Dvořáková. Je určen pro osmou adevátou třídu. MŮJPOHLED

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Kapitola první. si, že ho při tom nikdo nevidí. Nebo jak se naše ššššš! se s námi kvůli něčemu pohádá, schovává za rozvěšeným.

Kapitola první. si, že ho při tom nikdo nevidí. Nebo jak se naše ššššš! se s námi kvůli něčemu pohádá, schovává za rozvěšeným. Kapitola první Už jste si někdy všimli, jak si všímáte věcí ko - lem sebe? Někdy si všímám toho, jak si všímám, tak moc, že mě to všímání si všímání dočista pohltí. Ráda si všímám všeho možného. Třeba

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

ZIMA. Anežka Pražáková

ZIMA. Anežka Pražáková Konečně na nás dýchla zima a přinesla s sebou tuny sněhu. Střechy domů jsou pocukrované bílým práškem. Když začne padat sníh, nastoupí bílá tma. Sněhová peřina pokryla celé město. Sníh se za svitu měsíce

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí.

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Verbování Slon Jumbo se smutně motá, co mu zbývá ze života? Jen to pití, jen ten chlast, tak

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Název: Příprava kultivační půdy pro plísně

Název: Příprava kultivační půdy pro plísně Název: Příprava kultivační půdy pro plísně Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, chemie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Fara byla trochu bojovější, hlavně později, kdy jsme narazili na toalety

Fara byla trochu bojovější, hlavně později, kdy jsme narazili na toalety Navaříme jim samé dobroty!!! No, super bylo hlavně to bloudění!!! Děcka z Juventusu za chvíli přijedou, tak to tu musím nějak připravit Tento víkend je v Drahotuších, to je kousek od nás! Tak na tomhle

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54)

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) PGA OF CZECH REPUBLIC TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) ETIKETA: 1/ Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy? a Nezáleží na tom, kterým směrem. b

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

každýsvoupeřinu D naj G di. Hajajajajaja D ja G já Kuba,Lenka,máma D a G já, dřívnežzítraslunko C začne G hřát dobrounoc D a G spát.

každýsvoupeřinu D naj G di. Hajajajajaja D ja G já Kuba,Lenka,máma D a G já, dřívnežzítraslunko C začne G hřát dobrounoc D a G spát. Jaromír Nohavica 1. G G Denužsezešeřil, Em7 D užjstesidostuži G li, tak C D7 hajdydopeřin, aneabystetammocřá li. G G Zítrajetakyden, Em7 D slunkomitodneskaslíbi G lo, 7 C přejtesihezký D7 sen, akéžbysenámtospl

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více