Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně. Obsah"

Transkript

1

2 Obsah (Out)oorka...2 Příroda tečka com...3 álkový plavec...4 Na tříkolce, na kole...5 Stěnolez svislý...6 valda...8 Paintball...9 Věrka je mountbikerka...10 Ďáblice nděla...11 Zimní písnička...12 Snowboardďák...14 thletic baby...16 Volám o pomoc...17 Na prsty si pískám...20 Krasobruslařka...22 Naše Zuška se snaží ze všech sil naučit své žáky nejen perfektně ovládat hudební nástroje, ale také zažívat hudbu naplno se vším, co k tomu patří. íky tomu mají všichni každoročně šanci prožít pár dní v kůži profesionálního muzikanta. Zimní měsíce už tradičně trávíme v nahrávacím studiu a před mikrofony neúnavně zaznamenáváme výsledky našeho celoročního úsilí. Hotovou nahrávkou ale práce zdaleka nekončí a všechny písničky ještě několik týdnů zkoušíme a pilujeme k dokonalosti. Vrcholem pro malé i velké umělce je pak živé vystoupení před stovkami diváků na Hudebním mazci. Letos se škole povedlo naplnit vlastními autorskými písničkami, které mají moderní zvuk a jsou plné energie a optimismu přesně tak, jak by správná písnička pro děti měla být. Každý autor dal do svého díla kus sebe, stejně jako všichni muzikanti a zpěváci, kteří neúnavně skládali tón za tónem, až se z nich vyklubal jejich vlastní, nezaměnitelný hit. Tímto zpěvníkem chceme dát šanci vám všem, abyste si s námi zahráli a zazpívali naše originální kousky. oufáme, že si je s chutí zabroukáte na hodině hudební výchovy, večer u táboráku nebo ráno ve sprše.

3 (Out)oorka mi na hra-ně. Vi sím (Out)oorka hudba: Petr Tichý mi text: Taťána očková / Pavel Machač Petr Tichý Petr Tichý Taťana Taťana očková/pavel očková/pavel Machač Machač q = 150 SLOK q = 150 SLOK chcí -plou kry - su, ne-mám dal - ší e-ner - gi y-la y jed- la nou jed-nou jed-na or- ka, ši-kov-ná to by-la hol- F /E mi /H / jed -na or- ka, mi ši-kov-ná to by-lami hol- F /E mi /H / - ka, - ka, u-ne-sl u-ne ji sliz - - a ji kýsliz -_zá drak. ký- loždrak. -ní i- baví --te -co Ví ri se -t i. dě v - loe- ě Vi-s pak? - pak? c mi dlou Je - jíjeká - jí - moš ká - moš jmé-nem jmé-nem Ja- nekja - nek, -hou chví- F li, /Eg -o misi mě r oi- - cho-či F mi mi ne-má au to, ba zén, zá - mek, vě- nu-je se out-doo - ru, ne-má au- to, ba- zén, zá- mek, vě-nu-je se out-doo - ru, /H / /H / REFRÉN REFRÉNF F Emi Emi Jsemjaklach-tan vy-hou - pa-ná, za-vo-lám s e b ó -o ru. j U-í- mí špl-o hat, u-mí lézt, iv_ko mi REFRÉN Eb teď s e F ó b -o ru. j U-í- mí špl-o hat, u-mí lézt, F iv_ko mi F na Tar - za-na. Ří-ka - jí mi teď mi lo Emi lo se Emi lích lích, se u - míu - mívplést, vplést. mi mi pro-hápro - ní -há -se ní pose Nuspo -Nus lích. - - v_le-du na pře - su, v i při na kona - ko ni - ni i na i brus na brus lích. U-mí U-mí lích. lích. - s Zlatou rybku na rybníce chytil Janek bez udice. Ryba řekla lidským hlasem: hceš-li orku, pusť mě zase. Splavíš řeky, zlezeš hory, na skále tě přejdou fóry. Janek vyšel na túru v zbrusu novém mundúru. 3. Po třech týdnech dospěl k sluji. Vstoupím, jen si boty zuji. rak předvádí divné tance, balí orku ve strouhance. Míří chlapec dračím směrem, skolí zrůdu krokoměrem. neska Janek, taky óra ani ránu bez outdoora. Rap: Sehnal lana, hole, skoby, neboť je to jeho hobby, funkční prádlo, koně, helmu, aby přemoh slizkou šelmu, karimatku, spacák, lampu, kdyby musel přespat v campu, loďku, pádlo, ploutve, činky, přestal myslet na blbinky. Refr. Uměj šplhat, uměj lézt i v kolo se uměj vplést. 2 Na koni i na bruslích proháněj se po Nuslích.

4 Příroda tečka com Kameel Machart SLOK Kou kej Po / Příroda tečka com / Eb hudba: edřich Šmarda text: Kameel Machart edřich Šmarda - se,brou- ček! Klik ni- -ší. Tře ba tam se po-hne, tře-ba nássly my - ší. / Eb 7 -dí vej, - - srn- ka! Je o kud se dí- vá. / O REFRÉN 7 ja ko ži- vá. Ry- chle, na-toč- to, do-kud se dí- vá. / Eb/ / / Eb/ / dim Tam-hle-to ze l - ne- -ní to strom? n Vé vé vé pří, r čo- -ka kom. 6 Eb 3 3 s - i- to-po- ly, lí - k pa a buk. a To, mu-sím hned na fejs - bůk H7 na fejs - bůk. 3 3 na-psat na Emi fejs - bůk d Píšu ti mejlem černé na bílém: Vyfoť tu srnku aspoň mobilem! Z té černé díry netopejr vylít... Trochu jsem se lek a zmáčknul dylít. Refr. 2 Strakapoud s ťuhýkem, vrána, datel... Pospěš si a dej ho do přátel. hladivý větříček i slunce šajn. Vždyť je to nádhera: Les on lajn. 3

5 álkový plavec aniela aniela Lebedová/Petr Lebedová/Petr Lidinský Lidinský q = 142 q = SLOK 142 SLOK álkový álkový plavec plavec hudba: Petr Lidinský text: aniela Lebedová / Petr Lidinský Petr Lidinský Petr Lidinský Eb F Eb b F Stáh n Stáhčn k u- čřes k u- hla o- řes vu, hla o- to vu, do kou tot do p - takou le-p -r ta tí, lezbý - tí, -i vazbý -jí jen -va-tre jí jen -nýr tre - ky, -nýr teďky, mi Eb mi Eb b ne-koune kej- -kou kej- ě- ti. ě- ti. e- Ja-ká e- -Ja ko- ká -lid -ko tra- ble d tra ces -ble -tou cespři -tou -hopři -dit -ho se- dit mů se - že. mů - že. F mi REFRÉN Eb F mi REFRÉN Eb tak scho tak- vám schosvo -vám -jisvo krá -ji sukrá do -sužra do ů-čí- že. ů-k že. lo- Plak -vu lo- Pla jak- vu jak ži- vot, ži- vot, F mi F mi b vý- dech, vý- dech, ná- dech, ná- dech, věč-něvěč se- němi sestými - ská stýpo - ská ry po- bích ryka -bích -maka -rá -ma - dech. -rá- dech. Eb Eb F F Pla - Pla vu - vu si v_tem si v_tem - pu - pu le - vá, le - vá, pra - pra vá, - vá, mi mi b do - pla do - vu pla - až vu tam, až tam, kde kde slun - slun ce -ne ce - za ne -- pa za -- dá. pa - dá. - teď Znak a prsa střídám jako velkej borec, motýlkem kry rozrážím jako ledoborec. Voda je tak studená, až mě z toho mrazí. S holkou si mě klidně spleteš, když jsme oba nazí. 3. Na hlavě mi přistála malá vlhká placka. Není to nic vážného, je to pozdrav racka. Někdo se mě usilovně zkouší chytit na háček. Podél celé zátoky tu vidím běhat naháče 4. Kampak mě to zanesly ty zrádné mořské proudy. Na břehu místo mrakodrapů kokosové boudy. Říkalo se o mně, že žiju jako bohém. Místo toho stanu se teď navždy místním bohem. Refr. 2 Plaval jak o život, výdech nádech. Už se mu nestýská po rybích kamarádech. 4 Plaval si v tempu levá pravá. oplaval až k nám, kde slunce nezapadá.

6 Na tříkolce, na kole Vojta orusík SLOK Když se bo lí Kaž Na tříkolce, na kole blí- ží zá- vo- dy, hudba: Vojta orusík text: Vojta orusík Vojta orusík stá-va-jí se div-né pří-ho- dy, 7 #7 7 F#7 H7 E7 - bři-cho ne b sval, o- E7 s_tím-hle kaž-dý po - čí- tal. -dé rá -no pěk-ně cvič, na le nost m u být s bič, í- 7 #7 vždyť je MEZIHR 6 na 7 F#7 pře-ce krás-ný den, 7 po- le, 6 REFRÉN E7 a le Jedeš rychle, ale ouha, do cíle je cesta dlouhá. Podél cesty lidi fandí, o to líp se ti pak drandí! Hurá!!! ojel jsi do cíle, stála za to ta tvá píle. Ze všech nejlepší jsi byl. Máš pohár, o němž jsi snil. - no H7 E7 tak se jdi pro - běh-nout ven. Na tří- kol na c ko- le, e- když vy - je i -deš H7 drn - cá ti to, z u cva- kaj, b y- - hy po - řád ma - kaj. 5

7 Stěnolez svislý Stanislav Stanislav Lidinský Lidinský q = 190 q = 190 Sloka: Sloka: SLOK SLOK mi mi mi mi vor vor- ě, - ě, Horolezkyně Mo -Mo hla-jsem jsem le-žet le-žet ve ve va-ně va-ně mi mi v a- jen-že jenjá -že vi já- sím n vi-sím na la na- něla -ně mi mi mi mi b na na-hra ně. -ně. mi mi chcí chcí -plou- plou kry kry - su, - 6 hudba: Josef Štěpánek text: Stanislav Lidinský Josef Josef Štěpánek Štěpánek ve sty ve l sty u- - t -o- k a mám a mám to dos to-dos ti -ti Vi-sím Vi-v_le sím-v_le du -du na pře na pře - su, - su, vi- při při - -nám -nám p o mi mi mi mi ne-mám ne-mám dal -dal ší - ší e-ner e--ner gi -igi i - - mi mi a _zá- lož _zá - ní lož- ní ba i- -ba te - ri te -i. ri - i. v Vi-sím Vi-sím tu fakt tu fakt b mi mi dlou dlou -hou- hou chví chví - li, mi mi Jsemjaklach -tan-tanvy vy-hou - pa- pa-ná, mi mi su, - li, REFRÉN REFRÉN Eb na Tar na Tar - za- za-na. g - -o si mě si mě r - cho oi- --cho či --či ly. - ly. l y b Eb b b b Ří- ka Ří- kají - mi jí mi l u- b za-vo za- -lám vo-po lám-moc po-moc F F stě-no no-lez

8 2 svi Eb Eb -slý, Jen Eb Ye - tti ví, za-le - zu rá - da F co si F do dí - ry sys -lí. o-prav-du my-slím. F Le z a u- le z a u- le z a u- le z a u- le z a u- le-zu, mi MEZIHR mi než mi doj - de ky - slík. mi mi Fotili mě pro pí ár agenturu oblečenou jako divnou stvůru, letáky na ozdravnou kúru na levné máslo do arrefouru. Prý že jsou lezci na stěně stejní jako lvi v aréně. le já nemám další energii ani v záložní baterii. Visím tu fakt dlouhou chvíli. orily si mě ochočily. Jsem jak lachtan vyhoupaná. Zavolám pomoc na Tarzana. 7

9 valda text: Juky M Refr. 4/4 Hmi Fismi / Emi // Raz, dva, tři! Tohle přece není v pořádku. Raz, dva, tři! Podobat se prasátku. Raz, dva, tři! Tak neseď doma na zadku, začni dělat sport a neber to jako pohádku. 1. Už jako malej kluk chtěl jsem bejt hvězda, co láme rekord za rekordem, o tom se ti nezdá. Je přece tolik možností, není jedna cesta. htěl jsem dobýt okruhy, arény a města. le zůstalo jen u snu, ze mě se stal cvalda. Oběd byla pro mě jídla jedna velká halda. Fůůůj, další kalorická palba. yl jsem prostě širší než rodinný alba. co teprv jednou, při odchodu do krámu kouk na sebe do zrcadla, nevešel se do rámu. Řekl sem si dost, už nežer tolik salámu. ooo? Musím začít běhat po ránu! Měl sem pupek jako děda, vlasy jako holky. Miloval sem vdolky, hranolky a rolky a připadal si hrozně, když kluci dali stojky, páč já měl vanu a prsa možná dvojky. Takhle to, hochu, už prostě vážně nejde, můj vlastní zadek se do gatí sotva vejde. Musím dělat sport- a žádný že to nejde. ooo? Jakej? co na tom sejde? Karate, fotbal, veslování, endůro Hlavě kila budou dole, uvidím si na čůro! ěhání, hokej, k tomu nebe azůro, šerm, box, basket Zmiz tuková nestvůro! Tak sem začal cvičit, dělal tam to a to tam, věnoval se sportu a po večeru notám. neska hraju florbal, no, spíš se tam motám. le cooo? Hlavně že se ohnu k botám. Takže moje rada je celkem jednoduchá, ve zdravém těle totiž najdeš i zdravýho ducha. okaž všem i to, o čem nemaj ani tucha. To, že na to máš, ať nejsi za lenocha. Refr. Refr. Refr. Refr. 8

10 Ladislav Štefek SLOK mi Paintball hudba: Ladislav Štefek text: Ladislav Štefek Paintball Ladislav Štefek SLOK nes-ka mi za-vo-la-li klu- ci, prý o mi mi lunes - ci. -ka mi za-vo-la-li klu- ci, prý o mi Za - mi je -dem do le - sa a tam lu - ci. mi REFRÉN Fmi Za - je -dem do le sa a tam roz- ba - l ba-rev í- -ný stan. mi m u e -de-me bě-hat po le- se, jo to bu REFRÉN Fmi mi roz- ba - l ba rev í- -ný stan. m u e -de-me bě-hat po le- se, jo to bu de zas re - ce - se, až bu - dem mo- drý, ze - le - ný, ru - dý, špi - mi Fmi de zas re - ce - se, až bu - dem mo- drý, ze - le - ný, ru - dý, špi - na - vý jak pra se. - bě - hat po le - se, já pu - du Fmi mi Ladislav Štefek s - me- l r a nai - vý jak kdyžpra se. nech - ce - bě se, -u hat po bo le d - se, při jáe- paint pu - du- m mi mi iba - llu, když jstenech mrt - ví, - ce stej - ně se, hou- bybo sta - nepřise. paint mi Paintball ba - llu, když jste mrt - ví, stej - ně hou- by sta - ne se. Ladislav Štefek s - me- l r a - u d e- - Prý v jednu ať su na hlaváku a vemu tatu, ba i bráchu. Kup lístek směrem Radotín a nech za sebou Prahy stín. 3. Když vystoupil jsem v Radotíně, v podbřišku cítil jsem to silně. Že s klukama se zmalujem, zabijem zase celý den paintballem. 4. Jak tu tak ležím zakopany, dneska už dostal jsem dvě rany. Hlavou myšlenky dou mi divné, že svět je místo srdceryvné. Refr. 2 Že jiní běhaj po lese, není to vůbec recese, a že jsou černý, žlutý, bílý s cejchem smrti na drese. Že jiní běhaj po lese a musí, i když nechce se, protože to už není paintball, však rozumu regrese. 9

11 Věrka je mountbikerka Stanislav Lidinský SLOK Zi-mní tre- try, tlus-tý sve - Věrka mountbikerka try, E E let - ní tre- try, F hudba: Petr Lidinský text: Stanislav Lidinský Petr Lidinský na noc na ho-rách před-ní vi- dli- ce, zad-ní vi- dli- ce. 6 Nabike vždy - po-hl-cu-je pot, vo d u- i vod-ní pá - ru. REFRÉN ka, - ců, Přední tlumiče, zadní tlumiče, orientální tanec u tyče, sníh i ornice, kamení a mech, kapacita plic, síla ve svalech, vždycky má navíc trochu štěstí, co chodí po lidech. tri ckyno-vépy- sli p ze sa-vé-ho ma-te-ri- á- lu, co F b No-vá - ko-vá Věr - na ka kop -ci při-le-pe- ná pal - je F mount ja-ko vo-do - měr F - b - ker i- - va- cet s ců e- a o - smd ko-tr - m- mel na ra-me-ni sví - tí je- jí kér-ka ka. N o v 10

12 Ďáblice nděla Kameel Machart Kameel Machart q = 139 SLOK q = 139 SLOK b9 9 Ďá -bli-ce n-dě- lo, Ďá -bli-ce - n - -dě- lo, Sně ho vá kra ji - na Sně ho vá kra ji - na b9 b9 o- bý-vám tvé tě- o- bý-vám - tvé tě- - Ne lo, Ne lí - ná, je lo, ji - ná, lí - ná, je ji - ná, Ebmi b7 Ebmi b7 Ebmi b7 Ebmi Ďáblice Ďáblice nděla nděla b7 Ebmi Ebmi b7 mi7 mi7 mr - s_o-cás ho mr - s_o ho - lí -cás lí - ky ky Fmi Fmi vr od cho vr- - od - cho - ly lás ly - ky lás - ky b7 Ebmi Ebmi b7 b7 REFRÉN REFRÉN Eb hudba: edřich Šmarda text: Kameel edřich Machart Šmarda edřich Šmarda v_le- sy, há - v_le- hra sy, - há no - sta je. - hra - no - sta je. Ebmi b7 Ebmi b7 Hi-ma - lá Hi-ma ne -roz lá - -ta ne-roz ta - - je. - je. Vez-mu mač - ky, Vez-mu mač - ky, Eb Eb b/b H b/b b ce- pín, la-na. Má m i je mas l -ko-á- va - ná. Na bí se bí ce- pín, la-na. Má m i je mas l -ko á- - va ná. Na bí se bí b/b H b/b out out doo Jen tenoučká lávka, propasti, vodopád... Trochu strach, abych se do tebe nepropad. ojím se. Jistím se na laně. To je účel. bych tam, má milá, po hlavě nezahučel. - lá scho - vá. Má - lá scho - vá. Má mi b bsus4 bsus4 - doo - ro - vá. - - ro - vá. F7 F7 mi - lá - lá b b l é- l é- je je. je. Eb je je. je. 11

13 Zimní písnička ida Mujačic Vzpo ^ Hmi7 6 / Zimní ^ 6 hudba: Petra Kotvová text: ida Mujačic Petra Kotvová / Už z a -dím s o-blo-hu e- bí - lou, za-me-tám půlme ě- hu. tru- ^ -mín-ky na 7 tro-chu blí- že. Hmi7 6 / ^ 6 Hmi7 ho- ry, čer-ve - né ly - že, kéž by mi by ^ 6 / -ly jen / Ká-mo-ška Ka-tka na - vlé-kla si hůl- ky, $ v s le-do-vou stez -kou už si to ťa- pe. mi E mi E O-pa-ku- ju. O mi E 4X - pa-ku-ju po-ma- lu. O- pa-ku-ju po-ma-lu 12

14 2 mi E 2 po-hy by a Hmi7 / - le lyže si nepamatují správné strany! jí ^ 6 le lyže si nepamatují správné strany! jí le-vou ly-ži už mám za hla- vou. le-vou ly-ži už mám za hla- vou. 6 / Hmi7 těž ce mi - zná- mý. E ^ 6 po-hy by a 6 - zná ^ těž Hmi7 / 6 mý. ^ Fine / / Le-vá no-ha šlá-pla na l y -vou ž i -ce se zved- nu, Ná-ma-hou sa-mou i - se zved- nu, Ná-ma-hou sa-mou i / Le -vá no-ha šlá-pla na l ^ -y vou ž i Hmi7 6 hvil -u- vá, než hvil k - vá, u- než.s..s. al Fine al Fine Fine ^ tro-chu zbled- nu. tro-chu zbled- nu. 13

15 Snowboarďák Marek Marek ureš/šimon ureš/šimon Král Král q = q 158 = 158 SLOK SLOKHmi Hmi Snowboard Hmi Hmi 14 chví chví -li -hle li -hle dám -dám v_so v_so -bě-běo - odva - dva - hu. - hu. Hmi Hmi E hudba: Šimon Král text: Marek ureš / Šimon Král Šimon Šimon Král Král Pak Pak na-na sa sa-dím přil přil -bu- buna na hla-hla vu, - vu, ry-ry chlá -chlá jíz-jíz da-sto -sto jí -jí E Hmi Hmi E za tu za tuná -ná ma- -ma hu, - hu, služ služ -ba-hor hor -ská- ská ne-ne mu- mu - sí- jet sí k_zá jet k_zá -sa -sa hu. - hu. RIE Hmi RIE Hmi Na Na snow snow -boar -boar -du- dujá se já cí se -cí tím - tímvždy vždy -cky -cky ja-ko ja-kokrál, král, REFRÉN REFRÉN sjí sjí ko-ko ho-sva sva h - y- -ždět ždět ba-ba ví -ví je můj je můj ka -ka ma- ma - rád. - rád. Hmi Hmi Má Má je -je du- du jak jak žha žha -vejvej drát. to Když Když se se dí-dí vám -vámdo -do lů -lů ze ze sva sva - hu, - hu, tospád, spád, Hmi Hmi - drát. Mám Mám když když do-do lů -lů a a-k - o- o to to rád, rád, E

16 2 - chví li jenvol-nej pád, Hmi Vzdá - - le - ná Hmi o-toč-ka na-dva- krát. Ptám ví tr mi na-po- ví, - je do-lů. ces ta se jak mi-nout stro-mo- ví. E ptám, Nahoru a dolů dokola, nemůžu se dočkat, až mě zima zavolá. První vločky z okna pozdravím, potom rychle s partou vyrazím na hory, kde leží bílej sníh. ridge Na sjezdovce já se cítím vždycky jako král, dobrý prkno, správná výstroj, čeho bych se bál? 15

17 thletic baby Petr Petr Harmáček/Stanislav Lidinský SLOK mi9 mi9 Já Já jsem jsemtu, tu, F7sus4 F7sus4 thletic baby hudba: Petr Harmáček text: Petr Harmáček / Stanislav Lidinský Petr Petr Harmáček dva dva kro kro ky ky ^9 ^9 mám mámto to teď teď na na blo blo - ky, - ky, 9#5# 9#5# mi9 mi9 já já jsem jsem tu, tu, mé mé tre-tre try, - try, k_čá k_čá -ře-to tomámám blíž. blíž. Krát Krát - ká - ká hra hrami mi spí spí - ná, - ná, sprint F7sus4 F7sus4 9#5# 9#5# sprint je má je má dis dis -ci -ci plí --plí na, - na, krát krát - ká- ká hra, hra, no no sto sto pro pro -y- dlou - dlou -ží-re re flek -flek -to -tory. - ry. ^ ^ mi9 REFRÉN mi9 Jsem Jsem a -thle a -thle -tic- tic ba ba 9#5# 9#5# mi9 mi9 by, by, svůj svůj běh běh mám mám tak tak rád, rád, mi9 mi9 dnes dnes -ka- jsem ka jsem dal dal ko ko l -ček -ček už už se-se dm- dm -de -de sát. -sát. Jsem Jsema -thle a -thle -tic- tic ba ba - by, - by, svůj svůj mi% mi% - - ^ ^ 9#5# 9#5# běh běh mám mám tak tak rád, rád, na na no-no hy- hy mám mám vy-vy sta - sta -ve- -ve nej -nej cer cer ti-ti fi -fi kát. - kát. hvíle má teď přišla, rána už teď vyšla. hvíle má, má šance na sportovní romance. Čtvrt míle, jen nohy, aréna pro bohy. Čtvrt míle a dresy, přehlídka pro komtesy. ridge V překážkách jsem špičkový stroj, na triku mám hurdle race boy. 16

18 Volám o pomoc Urbanovská Šárka Emi F Volám o pomoc 17 /F# hudba: Urbanovský Zdeněk text: Urbanovská Šárka Urbanovský Zdeněk Pro ně-ko-ho je a-dre-na-lin jakpla-vat v_prou d u- a ji - ný mu mně však žá-dný sport to,jak lá-sku pro-ží - vám. sus4 Emi nej - ěj ší tě - zu, Hmi Jsem /E s í- - žít vol n z pád, ý- a /F# ni-kdy ne na t - a přá-ní j- kně - zů, /H Hmi - - hra d í- Emi / jak ví-těz-ná hy-mna ná čel- - n ků, í- jak mi Emi Hmi n jak pes u-rva nej Hmi ze ře sus4 - jak dě r - pa- -dák v_le - tu. v e j Pa -

19 2 ^ dám Emi na ^ Emi ne-bi, sus F /H do svých snů sus pod vo-dou, pě- ^ le - tím Emi na pouš -ti, stop - sus4 střem-hlav bez sus4 ne bo v_tom lí - tám kam ve-dou Emi ši-ny kli k - a- pa-dám. t é, Pro ně-ko-ho je a ji - ný mu mně však žád-ný sport /F# svěd - ků, že- bří -ma k -né, y- a-dre-na-lin jak pla-vat v_prou d u- s í- - žít vol n z pád, ý- a ni-kdy ne na to,jak lá-sku pro-ží - vám. /F# - - hra d í- Hmi pro-to ne-pou-štím se na 18

20 mi Emi ten ký - led, Hmi mi sus kon k - -ci u- ptá kůmne-děr - lám, e n 3 ris-ku ju Hmi mi - pou-ze přihře na ho-ně-nou, Emi /H sna-žím když na dně jsem, se vy -pla-vat. sus ^ Pa - dám do svých /H snů sus Emi střem-hlav bez svěd- ků, ^ le - tím - ne bo v_tom /H lí 1. Emi Emi - tám, vo-lám o po-moc pa Emi vo po -moc, lám- v po -moc, o l Emi sus vo -lám o po -moc. 19

21 Šárka Pexová SLOK F#mi sví - ti- lo, byl spor na zá Vče-ra byl tov - da na Sportovní den Na prsty si pískám ne pís #mi - kám. spor -tov ní 20 - den, no pros -tě pa-rá - da, prv svo -ní den, j e- - ní mís- E hudba: Šárka Pexová text: Šárka Pexová Šárka Pexová slu-ní - se tě - vši chni to. F#mi jen já jsem še pta E -čko š i- - - la, jsem ma-rod Vče r l a v_kr-ku ba c - i- l že y lať k, u REFRÉN Já ra-dě-ji na prs- ty si -pře-sko- čím, to že vím na-ji- sto. #mi když mu sím - ven po no-tách stý - mi6 na skám si krou-žek bě-há - ní. Já ce- lý den, F#mi ra-dě-ji na pr- sty si

22 2 hvíz - dám, #mi všem kra-so - jí - zdám 1. dát chtě-la bych mi chtě v_me-lo- di - i tát mi va- le, a- le... - la bych dát, a pak se smát. jen si Seřazený na štafetu s kolíkem uháním, slibně to vypadá. Všichni se těšili na svoje první místo. Najednou pod nohy se připletu bum bác ho do písku. Sotva dech popadám. Proč by to řešili, když já v hlavě mám už jisto. 21

23 Krasobruslařka Míša ernatová INTRO /H / před do-mem / na ší - mi / mi za-lesk - la h -nem o- a ry-chle /H ruslení /H se prv - ní lou- že, mi / SLOK mu-sím vy-zkou -šet, jak to klou / mi hudba: Libor Tauš text: Míša ernatová Libor Tauš /H nes k - no a- /H a-spoň šá - lu - že. Ta-hle lou - že zna m - e- že při-šla ta pra n - vá chví á - le,, /H / mi ho-dím bru -sle přes ra - me-na, REFRÉN mi let. Jar - da Já - gr, ne na-kre-slím si v_le- du, Sta ju - pí, hu-rá, bě ž k í -l ě u m čí- - o-draz a už je - du, den rych lá jak mi - l ěe- pád, o -k blou - čky, á- buř - tí - ky m sprá-vná hol-ka na bru-slích se pře c - e- bát. n Refr. 2 Ještě jeden odraz a už letím, předhoním vítr, pád mě neleká, kdo jednou zkusil, zná zimní radost dětí. ni ne tak šaty, brusle dělaj člověka. 22

24 Je to vždycky alchymie. Můžete mít sebelepší text a muziku, a pořád nevíte, co se vyklube, jestli se písnička vůbec narodí, jestli zapadne, nebo bude bavit a bude se zpívat. věřte mi, každý autor touží složit hit. Máte v ruce a zpěvník písniček, které jste si napsali Vy a Vaše mámy a tátové, Vaši učitelé a kamarádi. Společné téma outdoorový sport uchopil každý po svém a bylo hezké sledovat, jakou cestou se vydáváte, jak sbíráte nápady, hledáte rýmy a broukáte si melodie, které Vám vlezly do hlavy. Jak vznikalo naše čko? Nashromážděné písničky Pepa Štěpánek opracoval, dal jim formu, a pak do studia vábil své kolegy. icí nabušili Markéta Podhajská a Ondřej Pomajsl, basu nabručel Honza Lstibůrek. Pepa Štěpánek na to navrstvil kytary a nabrnkal banjo, Ráca Havlíček kytaru. Petr Tichý a Zdeněk Urbanovský se představili jako mistři klavíru a přišla řada na pány dechaře. o trubky fučel Petr Harmy Harmáček, sopránku, altový, tenorový saxofon a klarinet střídal éda Šmarda. o trombonu dul Jiří Kadlec a tubu zmákla Kateřina Medová. Základy byly na světě. zpívalo se. Veselé hlasy ke zpěváčkům přidali Tereza Rajnincová, Erika Horká a táta Král. Ve studiu s Vámi pracovaly Táňa očková, Jana orková a Šárka Pexová. Přitom se snědlo 10 krabic esíček, 15 čokolád, kila ovoce, několik pizz, hrnec poctivého guláše a haldy mých pověstných lívanců, k tomu kýbl smetany ylo nahráno, Petr Lidinský to všechno poslouchal, šmikal, míchal, pak ještě mastering a tečka. bych nezapomněla, Zdeněk Urbanovský nakonec zapsal písničky do not, Kameel Machart nakreslil obrázky a vyrobil zpěvník. Uf, to bylo práce. íky všem, kteří tak neuvěřitelně makali a navíc tvořili s nasazením a chutí. Jak se nám to povedlo? No, to posoudíte Vy a čas Nezbývá než popřát, aby se tohle čko ve světě neztratilo, abyste ho točili dokola a našli tam nějakou tu svou, kterou si rádi zahrajete a zazpíváte. My budeme potají poslouchat u školních dveří a třeba na letní párty a budeme se těšit, že tyhle písničky budou žít s Vámi. Tak zase za rok! Vaše Míla Lidinská 23

25 Naše Zuška je právě letos krásná a svěží dvacetiletá slečna. to už si zaslouží alespoň malé ohlédnutí. Když Míla Lidinská přišla s nápadem založit soukromou základní uměleckou školu, mnozí ji považovali za naivního snílka. le ona se nedala odradit a pustila se do toho. Zuška přijala svoje první žáky, začaly se ozývat první tóny, pokresleny byly první čtvrtky. Za pár let se Zuška usadila v budově u řeky Litavky, prostory smutného internátu se rozsvítily barvami a rozezvučely melodiemi a kytarovými rify. Povodňová vlna neznamenala konec, ale naopak nový začátek. Přibyly zkušebny pro kapely a s nimi i více rock n rollu. V posledních letech už Zušce začalo být v budově těsno a začala expanze mimo eroun postupně byly otevřeny pobočky v Rudné, Loděnici, Králově voře a Hořovicích. Zuška samozřejmě pronikla na web i na facebook (je totiž stále in ). Krásnou tradicí se stal Hudební mazec festival plný muziky pro radost a poučení žáků základních škol - a k tomu vždy jako dárek slavný host - a domů s sebou cédéčko vytvořené žáky a učiteli Zušky. vacet let uteklo jako voda. Míla je pořád plná energie a nápadů. Nechci předbíhat, ale tuším, že se Zuška brzy dočká něčeho nového a pěkného. Těšme se společně. Za příležitost být u toho děkuje Petr Tichý 24

26 Soukromá ZUŠ r. Lidinské U Stadionu 787, eroun tel.: , ISN Zpěvník OUTOOR 2013 Pro Soukromou základní uměleckou školu r. Lidinské vydalo nakladatelství Machart. Vyšlo v dubnu Vydání první. Ilustrace a kresba na obálce: Kameel Machart Zpracování notových podkladů: Zdeněk Urbanovský

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky

Více

Zpěvník La Venta 2010

Zpěvník La Venta 2010 Zpěvník La Venta 2010 Obsah Bedna od whisky... 3 Bezejmenná.... 3 arpe diem... 3 olorado... 4 Černobílý svět... 4 itrónky... 4 ajána... 5 ej mi víc své lásky... 5 iego... 5 ívám se dívám... 6 okud se zpívá...

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ VÝSTUP

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ VÝSTUP SOŇA VOMÁČKOVÁ O SVÉM VÝSTUPU NA MAKALU MARK ALLEN O TOM, JAK NA TO NA MNOHA MÍSTECH V ČECHÁCH SE SURVI- VALOVALO STRANA 3 STRANY 6 7 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník II. Číslo

Více

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI HOROLEZENÍ V HIMALÁJÍCH BLOK MATERIÁLŮ ALJAŠŠTÍ MUSHEŘI OPĚT ZOPAKOVALI SLAVNÉ SERUM RUN LETNÍ SURVIVALOVÝ ZZ PROBĚHL V BUDISLAVI Jiří Havel je takřka renesanční osobností outdoorové scény u nás. Původně

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8 Ročník 2007, číslo 3, Cena 35 Kč Š kola končí, zvonek zvoní, po schodech se běží - známe z jedné písničky. Školákům opravdu škola končí a před nimi jsou dva měsíce prázdnin. Pro někoho velmi krátké, pro

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ PROTOŽE

Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ PROTOŽE JAK ZAČÍT S PARA- GLIDINGEM? VENDÉE GLOBE PRO AUGUINA NEJKRÁSNĚJŠÍ VLNA NA SVĚTĚ DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník I. Číslo 2/97 Cena 18 Kč / 22 Sk Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ

Více

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ GÖRAN KROPP A JEHO SWEDEN EVEREST SOLO SNOWBOARD DISCIPLÍNA S FENOME- NÁLNÍM NÁSTUPEM NAMIBIE RADY PŘED CESTOU Jaký byl průběh tvého posledního závodu? Sikkimský rododendronový ultrama raton jsem nejen

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově Červenec 2005 ročník čtrnáctý Dubské děti mají muziku v srdci Již několik let se na základě ratifikační smlouvy mezi partnerskými městy Du bím a duryňským Arnstadtem usku tečňují výměnné krátkodobé pobyty

Více

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky,

Více

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 6 Večerníček rozzářil Petra Janů musí nabírat hodně sil! strana 7 Nový sportovní přístav strana 8 Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 Fejeton Pomníčky u cest strana

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

Petr Horálek. Kometa

Petr Horálek. Kometa Petr Horálek Kometa Petr Horálek léto 2003 Slovo autora Vážený čtenáři. Pravděpodobně jste si po přečtení obálky této knížky uvědomil, že jde o vědeckou práci, věnovanou známým astronomickým úkazům, jimž

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

STRANA 12. Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22 Sk

STRANA 12. Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22 Sk JIŘÍ NOVÁK O OSMI- TISÍCOVKÁCH CANYONING V SIERRA DE GUARA PŘEHLED ZNÁMÝCH EXTRÉMNÍCH ZÁVODŮ STRANA 3 STRANA 12 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22

Více

Pojdte s námi poodhalit tajemství napsaného, V posledním čísle jsme vám představili vítěze soutěže o nej pohádku Křižanovského zpravodaje.

Pojdte s námi poodhalit tajemství napsaného, V posledním čísle jsme vám představili vítěze soutěže o nej pohádku Křižanovského zpravodaje. Z P RAVODAJ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ č.1/09, BEZPLATNÝ VÝTISK Vydal Úřad městyse Křižanova za finančního přispění občanského sdružení Centrum Džungle Křižanov a ZŠ a MŠ Křižanov Slíbili jsme, že všechny soutěžní

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ Název: Lenochod a vesmír Autor: František Koukolík Nakladatelství: Vyšehrad, 1995 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

V sedmi sbírá poháry,

V sedmi sbírá poháry, V sedmi sbírá poháry, v motokrosu už je hvězdou Je mu jen sedm let, učí se číst, psát, počítat, ale v motokrosu je už hvězdou. Řeč je o Dominiku Kuče říkovi ze Stříbra. Ten se vloni posadil na KTM 50 cm

Více

SBORNÍK. kar lo var ského gymnázia 1924 1999

SBORNÍK. kar lo var ského gymnázia 1924 1999 SBORNÍK k 75. výročí založení kar lo var ského gymnázia 1924 1999 První če ské gymnázium v Kar lových Varech 1999 V duchu vidím tu krás nou Vřídelní kolonádu s železným slou povím, sněhobílými lavičkami,

Více