PETR BUCHER a and PETR MARTINEK b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR BUCHER a and PETR MARTINEK b"

Transkript

1 INFLUENCE OF YEAST MORPHOLOGY ON THE PROPERTIES OF CELL WALL GLYCOPROTEINS MARTA BRLEJOVÁ, MILAN ČERTÍK, PETER RAPTA, nd VLASTA BREZOVÁ Fculty of Chemicl nd Food Technology, Slovk University of Technology, Rdlinského 9, Brtislv, Slovk Republic The work ws focused on chrcteriztion of properties of cell wll glycoproteins from three yest strins (Cndid lbicns CCY , Rhodotorul glutinis CCY , Pichi pstoris CCY ) growing on different cultivtion medi. Effect of these environmentl conditions on protein/scchride rtio of glycoproteins ws nlysed. Antioxidnt cpcities s well s rdicl scvenging properties of isolted glycoproteins were mesured by ABTS method nd EPR technique, respectively. NEW METHOD FOR PREPARATION OF CROSSLINKED HYALURONIC ACID DERIVATIVES WITH DIETHYLENETRIAMINE- PENTAACETIC ACID AND THEIR METAL COMPLEXES. SYNTHESIS, EVALUATION AND STRUCTURE ANALYSIS RADOVAN BUFFA nd VLADIMIR VELEBNY CPN spol. s r.o., Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč, Czech Republic Mcromoleculr conjugtes of hyluronic cid with diethylenetriminepentcetic cid (DTPA) metl complexes hve been synthesized nd chrcterized by FTIR, NMR, SEC-MALLS nd ICP nlysis. Severl prmeters of crosslinking rection s moleculr weight of strting HA, temperture, equivlent of DTPA bis nhydride nd rection time hve been studied. Reltions between the moleculr weight ssigned by SEC-MALLS method, rection prmeters nd reologicl properties of finl crosslinking products were investigted. EXPERIENCE WITH THE ASSESSMENT OF BASIC SUGARS IN CEREAL GRAIN PETR BUCHER nd PETR MARTINEK b Potto Reserch Institute Hvlíčkův Brod, Ltd., Lborty Centre Lbortory of Anlyticl Chemistry, Dobrovského 2366, Hvlíčkův Brod, b Agriculturl Reserch Institute Kromeriz, Ltd., Hvlíčkov 2787, Kroměříž, Czech Republic Contents of scchrose, glucose nd fructose in grin nd flour of vrious cerel species were determined using HPLC. These components together with sprgine re precursors of crylmide (potentil crcinogen) production vi Millrd rection. The effect of dissolvents (wter, cetonitrile, cetone, ethnol nd methnol), possibility of centrifugl seprtion nd problems with chnges in nlyte concentrtion during the nlysis re discussed. In whet grin, the content of scchrose vries from 5000 to mg kg 1, glucose from 70 to 2000 mg kg 1 nd fructose from 80 to 450 mg kg 1. The study ws supported by the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic, project MSM ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ARABINOXYLAN FROM CEREALS KRZYSZTOF BUKSA Deprtment of Crbohydrte Technology, University of Agriculture, Crcow, Polnd Arbinoxyln isolted from cerels, especilly from rye brn consists of -L-rbinofurnose residues ttched s brnch-points to -(1,4)-linked D-xylopyrnose polymeric bckbone chins; it is hydrocolloid with interesting properties (high wter-holding cpcity, forming viscous solutions culminting in gels with high surfce ctivity). Wter soluble rbinoxyln e.g. improves bred qulity leding to higher bred volume, softer bred crumb structure, longer shelf life nd higher fibre content. 755

2 AN ARABINOGALACTAN-PROTEIN ISOLATED FROM INSTANT COFFEE POWDER OF Coffe rbic MÁRIA MATULOVÁ, PETER CAPEK *, JÁN KOZÁK, LUCIANO NAVARINI b, nd FABIO S. LIVERANI b Institute of Chemistry, Center for Glycomics, Slovk Acdemy of Sciences, Dúbrvská cest 9, SK Brtislv, Slovki, b Illycffè S.p.A., Reserch & Innovtion, vi Flvi 110, I Trieste, Itly It is known tht polyscchrides cellulose, glctomnnn nd rbinoglctn-proteins (AGPs) represent dominnt prt of mture coffee bens. AGPs constitute bout % of dry weight of bens. These mcromolecules exist s n extremely heterogeneous mixture of cidic rbinoglctn-proteins. They hve highly brnched structure, re glycosylted nd possess lrge scle of functions in biologicl processes. They hve been recognized s rosted coffee rom precursors nd ply n importnt role in determining some functionl properties of coffee brews. Due to their highly brnched structures, AGPs cn be esily extrcted from coffee bens. However, drstic industril processing conditions during the instnt coffee powder preprtion cuses significnt structurl modifictions in AGP mcromolecules including depolymeriztion of the min nd side chins. The extent of degrdtion depends on industril conditions used, i.e. rosting, extrction nd spry drying processes. Up to now little ttention hs been dedicted to the study of AGPs modifictions in instnt coffee prepred from rosted Coffe rbic bens 1,2. In the present work we reports on the isoltion nd structurl chrcteriztion of AGP from instnt coffee powder prepred from rosted Coffe rbic bens. Chemicl nd spectroscopic nlyses reveled high degree of AGP destruction in comprison with AGP from the green coffee. Its ntive verge moleculr mss (~ ) ws mrkedly reduced to bout Structurl studies on AGP indicted the presence of longer segments of non substituted 1,3-linked Glp units in the bckbone nd lower degree of substitution by Arf residues in side chins in comprison with the ntive AGP. The intensity of signls in NMR spectr due to terminl 1,3-linked Glp units of the bckbone s well s, Glp residues of the reducing ends confirmed the presence of lower moleculr mss frgments of AGP in instnt coffee powder. 2. Cpek P., Mtulová M., Nvrini L., Suggi-Liverni F.: J. Food Nutr. Res. 48, 80 (2009). SLEDOVÁNÍ ZMĚN OBSAHU ŠKROBU A REZISTENTNÍHO ŠKROBU U HRACHU RADMILA DOSTÁLOVÁ JIŘÍ HORÁČEK Agritec, výzkum, šlechtění služby s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk, Česká republik U hrchu zujímá největší podíl semene škrob. Hrách je možno rozdělit n skupiny: 1. Hrách polní Pisum stivum L. ssp. stivum vr. stivum, který se sklízí v plné zrlosti, se vyznčuje kultými hldkými semeny oválnými škrobovými zrny 2. Hrách dřeňový Pisum stivum L. ssp. stivum vr. medullre se svrsklými semeny má škrobová zrn pprsčitě rozštěpen, sklízí se v technologické zelené zrlosti. K složkám, které pozitivně ovlivňují trávicí procesy, ptří rezistentní škrob (RS). Englyst spol. 1 ho definuje jko škrob jeho degrdční produkty, které zdrvý člověk není schopný strávit vstřebt v tenkém střevě. Z literárních zdrojů je zřejmé, že obsh RS závisí n množství mylosy právě dřeňový hrách má vyšší obsh mylosy, než obilniny nebo pseudoobilniny 3. V AGRITECu je k dispozici kolekce genových zdrojů hrchu (kultosemenného, hrchu se svrštělým povrchem semen intermediárního hrchu), u kterých byly zjišťovány korelce mezi obshem škrobu mylosy, mylopektinu hrubého proteinu 2. Cílem práce bylo zjistit obsh celkového škrobu, mylosy rezistentního škrobu v semenech polního dřeňového hrchu, zjistit postihnout změny obshu RS u dřeňového hrchu v různých termínech technologické sklizně. This work ws supported by the Illy Cffe grnt, VEGA Grnt No. 2/0155/08, nd APVV Grnt No. 0030/ Wolfrom L., Anderson E.: J. Agr. Food Chem. 15, 687 (1967). Obr. 1. Grfické znázornění obshu celkového škrobu %, mylosy % v g/100 g sušiny 756

3 Obr. 2. Závislost obshu RS n mylose Obsh celkového škrobu v semenech hrchu byl stnoven metodikou NIRS (Ner Infr-Red Spektroskopy). Klibrce přístroje byl ověřen pomocí série stndrdních vzorků hrchu se známým obshem škrobu. Obsh škrobu v těchto stndrdních vzorcích byl stnovován pomocí komerčního kitu Megzyme (AOAC metod ). Stnovení rezistentního škrobu (tj. škrobu, který nepodléhá enzymtické hydrolýze) bylo prováděno pomocí komerčního kitu Megzyme (AOAC metod ). Stnovením obshu škrobu ( ) polního hrchu byly zjištěny hodnoty v rozmezí 53,61 57,23 %. Tento obsh je dle klsifikční stupnice pro kultosemenný hrách klsifikován stupněm (vysoký-velmi vysoký). Průměrný obsh mylosy byl 27,87 % (obr. 1). Obsh RS se pohybovl od 2,68 6,25 %. U dřeňového hrchu byl zjištěn obsh škrobu v rozmezí 26,57 32,55 %. Dle klsifikční stupnice pro dřeňový hrách je klsifikován stupněm (nízký-střední). Průměrný obsh mylosy byl 76,82 % z celkového obshu škrobu (obr. 1). Obsh rezistentního škrobu se pohybovl v rozmezí 12,64 18,05 % v plné zrlosti. V roce 2008 byly obshy rezistentního škrobu (RS %) ve vzorcích dřeňových hrchů výrzně nižší než v předchozích ročnících. Obsh rezistentního škrobu v osivu kolísl v rozmezí 4,45 5,4 % RS v sušině. Byly sledovány vzthy mezi obshem mylosy obshem rezistentního škrobu u polního dřeňového hrchu. Pomocí korelční nlýzy byl zjištěn vysoce průkzná závislost obshu mylosy rezistentního škrobu u obou typů hrchů. Obsh RS n mylose lze vyjádřit vysoce průkzným korelčním koeficientem r = 0,74**, což odpovídá mnoh literárním zdrojům 4,5 (obr. 2). Podobně byl zjištěn i závislost celkového škrobu RS, kdy korelční koeficient dosáhl hodnoty r = 0,94**. U dřeňového hrchu byly porovnávány obshy RS ve třech termínech technologické sklizně. Obsh RS nejdříve stoupá doshuje u některých kultivrů mximálních hodnot. Dále jeho obsh zřejmě stgnuje později výrzně poklesne. Ve zrlém semenu pk ž n průměrnou hodnotu 4,84 % (obr. 3). Tto práce byl podpořen grntem Ministerstv školství mládeže tělovýchovy ČR MSM 2B06085 MSM Obr. 3. Změny obshu RS v průběhu dozrávání dřeňového hrchu 3 termíny sklizně LITERATURA 1. Englyst H., N., Kingmn J. H., Cummings J. H.: Eur. J. Clin. Nutr. 46, 33 (1992). 2. Hýbl M., Urbn J., Václvíková J., Grig M.: Czech J. Genet. Plnt Breed. 37, 114 (2001). 3. Mikulíková D., Čičová I., Antlíková G., Kric J.: Czech J. Genet. Plnt Breed. 41, 96 (2005). 4. Sjilt M. G., Singhl Rekh S. Kulkrni Pushp R.: Resistnt Strch A Review. Comprehensive rewiews in food Science nd Food Sfety. Vol. 5, str Vsnthn T., Bhtty R. S.: Strch 50, 275 (1998). INFLUENCE OF AGEING ON PROPERTIES OF STARCH CLAY NANOCOMPOSITES PETR DUCHEK *, JAROMÍR DLOUHÝ, MILENA ŠPÍRKOVÁ b, ADAM STRACHOTA b, nd RADOMÍR ČERSTVÝ University of West Bohemi, Fculty of Mechnicl Engineering, Univerzitní 20, Plzeň, b Institute of Mcromoleculr Chemistry, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, Prh 6, Czech Republic Nnocomposites bsed on thermoplstic ctionized strches nd sodium montmorillonite were prepred. Both mechnicl properties of the product nd its structure 757

4 proved tht ctioniztion of the strch mtrix lowers the tensile strength nd the modulus. On the contrry, geing of the thermoplstic strch itself nd its low-ctionized derivtive improves its mechnicl properties expresively. The cly nnofiller generlly increses the strength of the mteril even t low concentrtions. The uthors wish to thnk the Ministry of Industry nd Trde of the Czech Republic (TIP grnt No. FR - TI1/566 ) for finncil support. LIGHT MICROSCOPY AND IMAGE ANALYSIS AS A SUITABLE SCREENING METHOD FOR CHARACTERIZATION OF WHEAT STARCH GRANULES VÁCLAV DVOŘÁČEK*, JAN LUKÁŠ, DAVID NOVOTNÝ, nd LUDMILA PAPOUŠKOVÁ Crop Reserch Institute, Drnovská 507, Prgue 6 - Ruzyně, Czech Republic The light microscopy with subsequent imge nlysis ws used for chrcteriztion of strch grnules in two model doubled hploid whet lines (Triticum estivum L.) differing in the presence or the bsence of 1B/1R rye trnsloction. There were nlyzed more thn strch grnules of ech smple nd verified n optiml number of strch grnules for obtining of representtive results bout size nd shpe distribution of strch grnules. There were found out tht the optiml number of nlyzed strch grnules should exceed more thn 4000 grnules. We confirmed the typicl bimodl strch distribution in the whet smples s well. In spite of high genetic similrity between the both lines there were detected the significntly higher vlue of circulrity in the trnslocted whet line (L110) nd the trend of higher dimeter verge of strch grnules in the whet line (L159) chrcterized by the bsence of 1B/1R trnsloction. Supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Projects No. 1G FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRODUKCI ŠKROBU U TRITIKALE OLDŘICH FAMĚRA, MARKÉTA MAYEROVÁ b, JAN LIPAVSKÝ b, BOŽENA RILJÁKOVÁ LENKA KOUŘIMSKÁ Česká zemědělská univerzit v Prze, b Výzkumný ústv rostlinné výroby v Prze, v.v.i., Česká republik Tritikle je plodinou s vysokým obshem škrobu. Výrobky ze škrobu se upltňují při nejrůznějších potrvinářských nepotrvinářských průmyslových výrobách. Vzhledem ke šptné vypírtelnosti lepku u tritikle bude jeho upltnění spíše pro kvsné technologie, především pro výrobu ethnolu. Zvýšená spotřeb ethnolu je vyvolná zvedením přidávání ethnolu do utomobilového benzinu. V mloprcelkových pokusech (sklizeň ) s odrůdmi tritikle ozimého (Kitro, Lmberto, Lupus, Ticino, Tricolor) byly upltněny 2 intenzity pěstování: úsporná (90 kg N h 1 ) intenzivní (120 kg N h 1 1 fungicid). Pokusy byly zloženy n třech stnovištích v brmborářské výrobní oblsti (Humpolec, Lukvec, Pernolec) n jednom stnovišti v pícninářské výrobní oblsti (Vysoké n. Jiz.). Podmínky pro tvorbu škrobu v zrnu tritikle byly v obou ročnících příznivé bylo doshováno obdobného obshu škrobu v zrnu, v roce 2007 v průměru 68,6 %, v ,0 %. Mezi zkoušenými odrůdmi byly zjištěny rozdíly mezi dvěm skupinmi odrůd. V průměru celého pokusu doshovly vyššího obshu škrobu Lupus 69,4 %, Ticino 69,3 % Tricolor 69,1 %. Odrůdy Lmberto 68,3 % Kitro 68,2 % měly o 1 % hodnoty nižší, to jk při nižší, tk i při zvýšené dávce dusíktého hnojení. Dvě vrinty pěstitelské technologie se lišily především dávkou dusíku. Projevil se protikld s dusíktými látkmi v zrnu. Zvýšené dusíkté hnojení (intenzivní technologie) snižovlo v obou letech obsh škrobu o 0,4 %. Nejvíce se tento trend projevil n nejméně úrodném stnovišti ve Vysokém, kde rozdíl činil 1,2 % ve prospěch nižšího hnojení dusíkem. Mezi dlšími pokusnými místy nebyl zjištěn průkzný rozdíl 68,4 % (Lukvec) ž 69,0 % (Pernolec Humpolec). Tké výnosově dopdly v průměru ob ročníky podobně ,15 t h ,10 t h 1. Význmně se lišily technologie pěstování. Zvýšená dávk dusíku podpořil výnos zrn o 0,91 t h 1. Nevýznmně vyšší výnosy poskytly odrůdy Lmberto Lupus 8,66 t h 1, dále Kitro 8,50 t h 1, Ticino 8,47 t h 1. Nejnižší výnos byl u odrůdy Tricolor 6,50 t h 1. Při hodnocení hektrového výnosu škrobu byl rozhodující výnos zrn u jednotlivých vrint pokusu, protože rozdíly obshu škrobu v zrnu byly mlé. Průměrné hektrové výnosy škrobu byly proto vyšší u vrint s vyšší dávkou dusíku o 0,49 t h 1. Význmně se odlišil odrůd s nízkým výnosem zrn Tricolor 4,39 t h 1 škrobu. U osttních odrůd byl výnos škrobu v užším rozmezí 0,14 t h 1, Lmberto 5,92 t h 1, Ticino 5,86 t h 1, Lupus 5,81 t h 1, Kitro 5,78 t h 1. Práce vznikl z podpory projektu NAZV č. 1G57056 výzkumného záměru MSM

5 SORPTION PROPERTIES OF PLUM PUREE EDIBLE FILMS: EFFECT OF APPLE PUREE AND WHEY PROTEIN ISOLATE EBRU FIRATLIGIL-DURMUS, nd OZGUL EVRANUZ Istnbul Technicl University, Food Engineering Deprtment, Istnbul, Turkey An edible film is defined s thin lyer of edible mteril formed on food s coting or between food components. Edible films, by regulting trnsfer of moisture, oxygen, crbon dioxide, lipid, rom nd flvor compounds in food systems, cn increse food product shelf-life nd improve food qulity. Although the use of edible films in food products my seem new, the ide of edible films nd cotings hs intrigued pckging nd food scientists for long time. For instnce, during the twelfth nd thirteenth centuries, dipping of ornges nd lemons in wx to retrd wter loss ws prcticed in Chin. Edible films nd cotings find use in vriety of pplictions including csings for susges, chocolte cotings for nuts nd fruits, nd wx cotings for fruits nd vegetbles. The use of fruit puree is incresing becuse of its functionl properties in food processing nd storge. High fruit production, to be low cost source, to be esy to process nd to use s nturl, helthy food dditive re incresing its importnce. Objectives of this reserch were to (1) obtin edible film tht incresed shelf life from plum puree, (2) determine the effect of pple puree nd whey protein isolte ddition (10, 30 nd 50 % of plum puree s dry mtter) on sorption properties of films. 1. Alhmdn A. M., Hssn B. H.: J. Food Eng. 39, 301 (1999). 2. Iglesis H. A., Chirifie J.: Hndbook of Food Isotherms : Wter Sorption Prmeters for Food nd Food Components. Acdemic Press, Florid McHugh T. H., Huxsoll C. C., Krocht J. M.: J. Food Sci. 61, 88 (1996). 4. McHugh T. H., Krocht J. M.: Permebility Properties of Edible Films, in Edible Cotings nd Films to Improve Food Qulity, (Krocht J. M., Bldwin E. A., ve Nisperos-Crriedo M. O., ed.), pp Technomic Publishing Inc., USA MODIFIED HYALURONIC ACID HYDROGELS MARCELA FOGLAROVA nd VLADIMIR VELEBNY CPN spol. s r.o., Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč, Czech Republic Tyrmine-substituted hyluronn is promising substnce for tissue engineering nd other pplictions. Hydrogel is formed fter enzyme nd hydrogen peroxide is dded. Present results indicte tht tyrmine substitution of bout 5 % is sufficient for preprtion of mteril with interesting mechnicl nd biologicl properties. Cells encpsulted within hydrogel during cross linking rection remin metbolic ctive for t lest 10 dys of culture. THE MULTIVARIATE ANALYSIS OF VIBRATIONAL SPECTRA OF WOOD MUSHROOMS OF GENERA Phellinus AND Inonotus KARIKOGA GORDON GOMBA *, JANA ČOPÍKOVÁ, MICHAEL TOMŠOVSKÝ b, nd ANDRIY SYNYTSYA Institute of Chemicl Technology, Technická 1905, Prgue 6, b Mendel University of Agriculture nd Forestry in Brno, Zemědělská 1, Brno, Czech Republic A set of smples (fruit bodies nd submersion cultures) originted from wood mushrooms of gener Phellinus nd Inonotus were nlysed by FT-IR (trnsmittnce of KBr pellets, ATR) nd FT-NIR (diffuse reflectnce) spectroscopy. Purifiction of some smples by wshing with dilute HCl in 80% ethnol led to some spectroscopic chnges, which were more pronounced for submersion cultures. Normlised spectr were used for hierrchy cluster nlysis (HCA), nd second derivtives (SD) of these spectr for principl component nlysis (PCA). Fruit bodies nd submersion cultures were successfully discriminted by HCA (Wrd method, Mnhttn distnces) nd by principl component (PC) 1, which ccounted for 46 % (FT-IR trnsmittnce), 61 % (FT-IR ATR) nd 78 % (FT-NIR) of the vrition in ll vribles. The mjor PC1 extremes contributing to discrimintion were ssigned to proteins, romtics nd polyscchrides. Rw nd purified submersion cultures of genus Phellinus were discriminted by PC2. The combintion of PC1 nd PC3 llowed fruit bodies of gener Phellinus nd Inonotus to be discriminted minly due to the differences in the contribution of romtics nd polyscchrides, while discrimintion of Phellinus species ws unsuccessful. 759

6 This work ws supported by the by the Czech Science Foundtion (project 52 /07/J03) nd the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic (project MSM ). CHARACTERIZATION OF STARCH- CONTAINING CERAMIC SUSPENSIONS AND CERAMIC GREEN BODIES PREPARED BY STARCH CONSOLIDATION CASTING EVA GREGOROVÁ, ZUZANA ŽIVCOVÁ, WILLI PABST, nd MARTIN ČERNÝ b Institute of Chemicl Technology, Prgue (Deprtment of Glss nd Cermics), Technická 5, Prgue 6, b Institute of Rock Structure nd Mechnics, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, V Holešovičkách 41, Prgue 8, Czech Republic This work dels with the chrcteriztion of unfired bodies (so-clled green bodies) of lumin (Al 2 O 3 ) cermics prepred by the strch consolidtion csting technique. Three ntive strch types (potto, corn nd whet strch) hve been used nd the influence of the type nd mount of strch on the strength nd shrinkge of the s-prepred smples is studied. Prt of the work is rheologicl study of cermic suspensions with different strch types. ANALYSIS OF MIXED-LINKED (1 3)(1 4)- -D-GLUCAN IN WHEAT CULTIVARS (Triticum estivum L.) AND POSSIBILITIES OF ITS UTILIZATION MICHAELA HAVRLENTOVÁ *, SVETLANA ŠLIKOVÁ, VALÉRIA ŠUDYOVÁ, PAVOL HAUPTVOGEL, nd ALENA BURGÁROVÁ b Slovk Agriculturl Reserch Centre-Reserch Institute of Plnt Production Piešťny, Brtislvská cest 122, , Piešťny, Slovk Republic, b Deprtment of Nutrition nd Food Evlution, Fculty of Chemistry nd Food Technology, Slovk University of Technology Brtislv, Rdlinského 9, , Brtislv, Slovk Republic On the field experiment in the loclity of the Slovk Agriculturl Reserch Centre-Reserch Institute of Plnt Production Piešťny (Slovk Republic) set of both Slovk lndrces nd Slovk modern cultivrs of whet (Triticum estivum L.) ws grown in the yer Grin smples of 16 lndrce cultivrs (Šmorínsk, Bučinsk červenoklsá, Bučinská V.T. 16, Bučinská 316, Košútská, Rdošinská Dord, Rdošinská Krol, Rdošinská Norm, Rdošinská polornná 562, Rdošinská rnná 594, Slovenská B, Slovenská 2, Slovenská 777, Trebišovská 76, Vígľšská červenoklsá, nd Vrkúnská) nd 15 modern ones (Ilon, Ignis, Vidor, Pvlín, Torys, Zerd, Veldv, Mrkol, Stnislv, Venistr, Verit, Solr, Vnd, Alcris, nd Genovev) were nlyzed in two duplictions for the -D-glucn content enzymticlly by Megzyme ssy kits. The verge content of -D-glucn ws in Slovk whet cultivrs 0.71 %. Modern cultivrs disposed of 0.58 % of -D-glucn. Higher mounts (0.84 % in verge) were showed in lndrces, wht ws 31 % more thn in modern cultivrs. Cultivrs with the highest content of - D-glucn (Košútsk, Rdošinská Dord, nd Rdošínsk Krol with the content > 1.00 %) cn be used in breeding progrmme nd seed processing in food industry s convenient rw mteril for production of functionl foods. In view of consumers requirements for helthy nutrition, the food industry regultes the development of new products directed to functionl foods nd ingredients. Functionl foods re etbles which provide besides their initil function (stition nd nutrition of the orgnism) lso the helth benefit to consumer. The functionl food must fulfil the following requirements: it must be food consisting of nturl components nd not tblet or powder; it cn nd should be consumed s prt of the dily mels; its specil regultion lies in regulting the prticulr process ongoing in the humn orgnism. A certin portion in the production of functionl foods should be creted by foods, which re nturlly enriched with vitmins, minerls, ntioxidnts, suitble enzymes, etc. For preprtion of functionl foods either the ddition of nturl rw mteril with beneficil qulity prmeters or supplementtion of isolted prts ( -D-glucn hydrogels for exmple) is possible. The im of our next experiments ws the microbiologicl nd sensoric evlution of food (bred nd ketchup) with the ddition of -D-glucn hydrogels isolted from whet. The sensoric evlution of bred ws done by six evlutors. In ddition to the positive sensoric nd microbiologicl influence of -D-glucn, the reologicl behviour nd wter ctivity ws monitored with the results tht the ddition of the given hydrogels modertely decresed the wter ctivity. The tomto ketchup ws wrehoused t lbortory temperture for 180 dys nd subsequently sensoric evlution of the influence of hydrogels ddition on wrehousing nd the sensoric qulity ws done. Lstly, the microbiologicl purity of the food ws controlled. The results showed tht cerel hydrogels ddition to food does not influence the food qulity negtively nd therefore it is perspective in further exploittion for prepring new, helth-beneficil forms of food. Bsed on the experimentl results, it cn be concluded tht the ddition of -D-glucn cn contribute to improve not only the sensoric qulity but lso the helth spect of the types of food mentioned in this work. Moreover, the ddition of -Dglucn positively ffected the rheologicl properties of the bred dough nd lso contributed to softening of the cid tste of ketchup, which could be exploited in producing 760

7 new innovted products. Consumption of these innovted products, especilly bred, could hve preventive effect on the civiliztion diseses linked with food. This work ws supported by the Slovk Reserch nd Development Agency under the contrct No. APVV nd No. APVV-SK-CZ CONTENT OF (1 3)(1 4)- -D-GLUCAN IN WHEAT CULTIVARS AFTER ARTIFICIAL INFECTION WITH FUNGI Fusrium culmorum SACC. MICHAELA HAVRLENTOVÁ*, SVETLANA ŠLIKOVÁ, VALÉRIA ŠUDYOVÁ, nd PAVOL HAUPTVOGEL Slovk Agriculturl Reserch Centre-Reserch Institute of Plnt Production Piešťny, Brtislvská cest 122, Piešťny, Slovk Republic The whet spikes of 16 lndrce cultivrs (Šmorínsk, Bučinsk červenoklsá, Bučinská V.T. 16, Bučinská 316, Košútská, Rdošinská Dord, Rdošinská Krol, Rdošinská Norm, Rdošinská polornná 562, Rdošinská rnná 594, Slovenská B, Slovenská 2, Slovenská 777, Trebišovská 76, Vígľšská červenoklsá, nd Vrkúnská) nd 15 modern ones (Ilon, Ignis, Vidor, Pvlín, Torys, Zerd, Veldv, Mrkol, Stnislv, Venistr, Verit, Solr, Vnd, Alcris, nd Genovev) were inoculted with conidil suspensions of Fusrium culmorum isolte in the field during flowering in the yer The inocultion of cultivrs contined highly pthogenic isolte from the re of Rdošin, Fusrium culmorum (RA/02), nd origintes from the microorgnism collection held t the Reserch Institute of Plnt Production in Piešťny. At nthesis, twenty-five spikes from ech cultivr were spryed (block 1) with Fusrium culmorum nd were covered for 24 hours with yellow bg. The spikes were visully evluted on % scle t 10, 15, nd 20 dys fter inocultion. After ripening, twenty-five spikes were hrvested mnully from ech plot of blocks (block 1. inoculted, block 2. uninoculted). The res under disese progress curves (AUDPC) were computed, -D-glucn nd deoxynivlenol (DON) content in grins were determined using Megzyme nd Ridscreen Fst DON ssy kits. The verge content of -D-glucn ws in Slovk whet cultivrs from uninoculted block 0.71 % nd from inoculted block 0.46 %, respectively. Modern cultivrs disposed of 0.58 % -D-glucn from uninoculted block nd 0.40 % from inoculted block. The content of -Dglucn ws in lndrces cultivrs 0.84 % from uninoculted block nd 0.51 % from inoculted vrint. The modern cultivrs hd 21.6 % less of monitored polyscchride thn lndrces cultivrs from inoculted block. Cultivr Šmorínsk disposed of the highest content of -D-glucn (0.66 %). The lowest -D-glucn contents were in modern cultivrs, mostly in Verit, Veldv, nd Mrkol. The highest reduction in -D-glucn content ws in lndrce cultivr Košútská (59 %) nd the miniml reductions (< 5 %) were in modern cultivrs, minly in Vnd, Alcris, nd Genovev. The men AUDPC vlue for tested cultivrs ws 470. The men AUDPC vlue ws lower (308.6) for lndrces thn for modern cultivrs, where the men vlue ws The verge kernel contmintion with DON ws 34.4 mg kg 1. The lndrce cultivrs ccumulted 67.4 % less DON thn modern ones. The DON ccumultion in lndrce cultivrs ws in the rnge from 1.6 mg kg 1 to 48.6 mg kg 1. The low DON contents were in Rdošinská Norm, Rdošinská rnná 594, nd Rdošinská Dord. On the otjer hnd, high DON contents were in Vígľšská červenokls nd Bučinsk 316 detected. The rnge of DON ccumultion ws in lndrce whet cultivrs between 23.2 mg kg 1 nd mg kg 1. High DON contents were in cultivrs Veldv, Ignis, nd Vnd nd low in Solr nd Genovev. The explntion for the -D-glucn decresing in infected mteril is tht most prsitic biotrophs derive nutrients from shoot tissue nd hve no lterntive energy sources 1 nd therefore they pper to bsorb nutrients from the host plnt, mostly -D-glucn, storge polyscchride used s source of energy nd mteril 2 in mture cerel grins. Another explntion could be tht in cerel grins -glucnses re involved in vriety of physiologicl processes such s the defense ginst pthogens 3 nd this enzyme is ble to degrde the (1 3)(1 4)- -D-glucn present in the cell wlls of the Grminee grss species. These preliminry results obtined from the grin nlysis of whet lndrce nd modern cultivrs showed tht content of -D-glucn decrese fter rtificil inocultion with fungi (Fusrium culmorum). There ws lso positive reltionship between the content of -D-glucn nd resistnce to Fusrium culmorum in AUDPC vlues nd DON ccumultion observed. Lndrces dispose of higher -D-glucn content nd showed higher resistnce in comprison to modern whet cultivrs wht is compred to the ssocition of venntrmide 4 nd -D-glucn 5 concentrtion in ot grin with crown rust incidence nd genetic resistnce. This work ws supported by the Slovk Reserch nd Development Agency under the contrct No. APVV-SK-CZ Schulze-Lefert P., Pnstrug R.: Annu. Rev. Phytopthol. 41, 641 (2003). 2. Hoson T. J.: Plnt Res. 115, 277 (2002). 3. Simmons C. R.: Crit. Rev. Plnt Sci. 13, 325 (1994). 4. Wise M. L., Doehlert D. C., McMullen M. S.: Cerel Chem. 85, 639 (2008). 761

8 5. Hvrlentová M., Msár Š., Gubiš J.: Vliv biotických biotických stresorů n vlstnosti rostlin 2008: knih příspěvků. 216 (2008). DEFORMATION CURVES IN TENSILE TESTS OF -GLUCAN FILMS ANNA HEJLOVÁ nd JIŘÍ BLAHOVEC Czech University of Life Sciences Prgue, Kmýcká 129, Prh 6 Suchdol, Czech Republic Mechnicl properties of -Glucn (herefter - glucn) foils were studied in tensile tests, using the testing mchine Instron. The bsis of these tests is deformtion curve, obtined t constnt deformtion rte. A considerble portion of nonelstic deformtion ws observed in ll cses. Bsic prmeters derived from the curves s the tensile strength, elongtion nd moduli were exmined. The deformtion curves were nlysed by the Bluehill softwre nd by Excel. Vrious methods of Young s modulus computtion were discussed. This work ws supported by the Czech Science Foundtion (project 525/09/1133) nd by the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic (MSM ). LIEHOVARNÍCKE VYUŽITIE FRAKCIÍ KUKURICE VIERA HORVÁTHOVÁ, HANA NOVANSKÁ, VLADIMÍR ONDÁŠ DANIELA MIKULÍKOVÁ b Ktedr biotechnológií, Fkult prírodných vied, Univerzit sv. Cyril Metod, Námestie J. Herdu 2, Trnv, b Výskumný ústv rstlinnej výroby SCPV, Brtislvská 122, Piešťny, Slovenská republik Kukuric má v rámci obilnín význmné postvenie. Má vysoký potenciál úrodnosti je vhodná pre izoláciu škrobu i výrobu liehu. Z pohľdu svetovej i domácej produkcie s zrdil medzi njdynmickejšie s rozvíjjúce plodiny. Etnol s dá z kukurice vyrobiť zo zrnovej j lignocelulózovej čsti, všk predfermentčná úprv je rôzn 1 3. Prác s zoberá výrobou etnolu z vlákniny vznikjúcej ko odpd pri výrobe kukuričného škrobu (5% obsh škrobu) zo zošrotovného kukuričného zrn (61% obsh škrobu). 10% suspenzi sušiny týchto substrátov bol hydrolyzovná príprvkom termostbilnej -mylázy pri 120 C, pululnázou glukomylázou pri 60 C. Enzýmovou hydrolýzou kukuričného šrotu sme získli 716,3 mg glukózy/g sušiny, hydrolýzou vlákniny z 1 grmu sušiny to bolo 69,2 mg glukózy. Zo škrobového hydrolyzátu, ktorý s podrobil etnolovej fermentácii z použiti kvsiniek Scchromyces cerevisie CCY-11-3 sme získli 0,46 g etnolu/g glukózy v prípde kukuričného šrotu 0,48 g etnolu/g glukózy v prípde vlákniny. Tuhý podiel po enzýmovej hydrolýze bol pred fermentáciou oddelený filtráciou sprcovný: (1) kyslou hydrolýzou koncentrovnou H 2 SO 4 lebo HCl pri 120 C, (2) hydrolýzou pôsobením multienzýmového príprvku (zmes celuláz, rbináz, -gluknáz, hemiceluláz xylnáz) (3) predhydrolýzou koncentrovnou H 2 SO 4 lebo HCl pri 120 C s následnou hydrolýzou pôsobením multienzýmového príprvku. Njvyšší výťžok redukujúcich schridov 586,7 mg g 1 sušiny vlákniny glukózy 116,7 mg g 1 sušiny vlákniny bol dosihnutý po kyslej predúprve s HCl. N fermentáciu lignocelulózových hydrolyzátov boli použité kvsinky Pichi stipitis CCY lebo Cndid shehte CCY V prípde kvsiniek Pichi stipitis CCY s množstvo etnolu pohybovlo v intervle od 0,38 do 0,43 g bezvodého etnolu n 1 g redukujúcich schridov. V prípde kvsiniek Cndid shehte CCY s množstvo získného etnolu pohybovlo v intervle od 0,10 do 0,16 g bezvodého etnolu n 1 grm redukujúcich schridov. V tejto práci bol tktiež uskutočnená simultánn schrifikáci fermentáci kukuričného šrotu. 10% suspenzi bol v prvom kroku stekutená termostbilnou - mylázou pri 120 C, v druhom kroku prebehlo 30 minútové predscukrenie pululnázou, glukomylázou multienzýmovým celulázovým príprvkom pri 60 C. Množstvo bezvodého etnolu dosihnuté po fermentácii hydrolyzátu kvsinkmi Scchromyces cerevisie bolo 0,51 g n 1 g sušiny kukuričného šrotu, použitím kvsiniek Pichi stipitis CCY to bolo 0,44 g kvsinkmi Cndid shehte CCY s získlo 0,34 g etnolu/ g sušiny kukuričného šrotu. Prác vznikl z finnčnej podpory projektu APVV LPP LITERATÚRA 1. Crdon A. C., Sànchez J. Ò.: Bioresour Technol. 98, 2415 (2007). 2. Atkin D. E., Rigsby L. L.: Appl. Biochem. Biotechnol. 144, 59 (2008). 3. Sun Y., Cheng J.: Bioresour. Technol. 83, 1 (2002). 762

9 POTENTIAL ANTIOXIDANT CAPACITY OF WATER SOLUBLE POLYSACCHARIDES OF THE OIL PUMPKIN BIOMASS ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ, ZDENKA HROMÁDKOVA, ANNA EBRINGEROVÁ, nd JÁN HIRSCH Institute of Chemistry, Center for Glycomics, Slovk Acdemy of Sciences, Dúbrvská cest 9, Brtislv, Slovki Polyphenols nd crotenoids exhibit potent rdicl scvenging ctivity. Crotenoids 1, ft-soluble plnt pigments, re commonly found in fruits nd vegetbles, those with the strongest colors being the helthiest. In humn orgnism, crotenoids ply two primry roles: exert ntioxidnt ctivity, but some re lso converted into vitmin A. Considerble ntioxidnt ctivity hs been lso reported with polyphenols nd those conjugted with polyscchrides 2. Pectic polyscchrides, cell-wll components, hve recently been shown to exert n ntiooxidtive effects 3,4. The polyscchride conjugte extrcts from green te possessed ntioxidnt ctivity even fter most of the components tht produce interference were removed 5. The uronic cid content of different frctions ws quntified, nd polyscchrides with high uronic cid content hd stronger rective oxygen species scvenging ctivities. Ro et l. 6 suggested, tht prt from phenolic cids, the presence of sugrs with >C=O (uronyl/cetyl) groups nd degree of polymeriztion imprt strong ntioxidnt ctivity to the polyscchrides. The pumpkin belongs to the fmily Cucurbitcee. Three of these, Cucurbit mxim Duchense, Cucurbit moscht Duchense nd Cucurbit pepo L. represent economiclly importnt species. The most importnt technologicl indices of pumpkin fruits re dry mtter, the content of soluble solids nd crotenoids 1. Strong correltion between the totl crotenoids content of pumpkin fruits nd ntioxidtive ctivity ws found 7. The fruit biomss of pumpkins, fter removing seeds, contins next to pectin lrge vriety of other biologiclly ctive compounds 8. Nr et l. 3 evluted the ntioxidnt ctivity of wter soluble polyscchrides extrcted from Cucurbit mxim Duchense. The smples contined no polyphenols, suggesting tht the DPPH rdicl scvenging ctivity ws cused by polyscchrides rther thn ntioxidtive polyphenols. The ntioxidnt efficiency ws enhnced proportionlly to the totl sugr content. The stndrd pumpkin (Cucurbit pepo L) nd the hull-less oil pumpkin (Cucurbit pepo L. vr. Styric) re economiclly importnt horticulturl plnts in Slovki. The scope of this work ws to study ntioxidnt ctivities of the polyscchride frctions isolted from the seeded pumpkin of both fruits. The biomsses were dewtered by drying on ir nd by solvent exchnge with ethnol. The polyscchride frctions were extrcted using sequentil extrction (wter nd 1 % NOH) nd/or by three-step extrction procedure using 0.1M EDTA, 1 % nd 5 % NOH s extrctnts. Short ultrsound tretments t vrious conditions were pplied in the first step. Frctions extrcted by lkli showed the highest ntioxidnt ctivity by the ferric reducing ntioxidnt power (FRAP) ssy. These smples possessed lso significnt ntioxidnt effects in the DPPH rdicl scvenging test. This work will focus on the min components nd structure of extrcted polyscchrides from pumpkin in connection with their ntioxidnt ctivity. Grnt SAV-FM-EHP nd the Slovk Grnt Agency VEGA, grnt No. 2/0062/09 finncilly supported this work. 1. Gjewski M., Rdznowsk J., Dnilcenko H., Jriene E., Cerniuskiene J.: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 36, 73 (2008). 2. Ohkmi H., Tzv K., Kobyshi K., Fujimki M.: J. Exp. Clin. Cncer Res. 165, 33 (1997). 3. Nr K., Miyoshi T., Honm T., Kog H.: Biosci. Biotechnol. Biochem. 70, 1486 (2006). 4. Yng X., Zho Y., Lv Y.: J. Agric. Food Chem. 55, 4684 (2007). 5. Chen H., Zhng M., Xie B.: J. Agric. Food Chem. 52, 3333 (2004). 6. Ro R. S. P. R, Murlikrishn G.: Phytochemistry 67, 91 (2006). 7. Puluskiene A., Dnilcenko H., Jriene E., Gjewski M., Seroczynsk A., Szymczk P., Korzeniewsk A.: Veg. Crops Res. Bull. 65, 137 (2006). 8. Cili F., Hun S., Qunhong L.: Plnt Foods Hum. Nutr. 61, 70 (2006). KOMPOSITNÍ MOUKY CHARAKTERISTIKY ŠKROBU A PEČIVA MARIE HRUŠKOVÁ, IVAN ŠVEC, MICHALA KUBALOVÁ, MARKÉTA BACHANOVÁ TAŤÁNA HOFMANOVÁ Vysoká škol chemicko-technologická, Technická 5, Prh 6, Česká republik Pšeničná mouk světlá jko zákldní surovin pro výrobu pečiv může být uprven přídvky netrdičních plodin (vytvoří tzv. kompozitní mouky) s cílem získt cereální výrobky srovntelné kvlity s vyšší nutriční hodnotou. V pekřské technologii ptří škrob k důležitým složkám pšeničné mouky jeho chování při zhřívání závisí n mnoho vnějších vnitřních fktorech. Změny vlstností škrobové suspenze ve třech fermentčních fázích pekřského procesu mjí vliv n vlstnosti finálního vý- 763

10 robku upltňují se tké v procesu pečení. Přídvky % pros, kukuřice, pohnky, sóji, lupiny, mrntu quinoi k pšeničné mouce světlé vznikjí různé druhy kompozitní mouky s nutričním přínosem pro výrobu netrdičních pekřských výrobků. Amylogrf jko uznční rotční viskozimetr firmy Brbender (ICC 126/1) popisuje změny chování moučné suspenze v rotující nádobě při konstntním zvyšování teploty. Pekřský pokus podle interní metodiky umožňuje připrvit pečivo z stndrdních podmínek posoudit jeho objektivní (měrný objem, ploch řezu, penetrce) i smyslové chrkteristiky (model pro senzorickou nlýzu). Získné mylogrfické křivky zchycují průběh změny viskozity kompozitní mouky v závislosti n množství druhu netrdiční plodiny. Ve srovnání s pšeničnou moukou světlou byl zjištěn příznivý vliv 10% přídvku sledovných plodin n vlstnosti finálního výrobku. Vyšší koncentrce pros, sóji, lupiny, mrntu quinoi nopk negtivně ovlivnil mylogrfické mximum i senzorické chrkteristiky pečiv. FIRST EXPERIENCE WITH CULTIVATION OF HIMEMATSUTAKE MUSHROOM (Agricus brsiliensis) IN THE CZECH REPUBLIC IVAN JABLONSKÝ, RUDOLF RYZNER, nd MILAN LIBICH Mendel University of Agriculture nd Forestry, Zemědělská 1, Brno, Czech Republic This mushroom ws found in Brzil in 60ties lst century nd lter on it becme mtter in issue of txonomic studies. Originlly the fungus ws nmed Agricus blzei Murill, however, the identifiction ws chnged by Wsser et l. (2002) s A. brsiliensis Wsser et l. Nevertheless, Kerrign (2005) insisted on the nme A. subrufescens Peck. However, the most widely used nme now is Agricus brsiliensis. Glucns isolted from fruit bodies of the mushroom re sources for preprtion of different nutrceuticls. The structure of glucns nd their significnt heth effects were published in series of ppers (e.g. Mičkov nd Synytsy et. l. 2006). Becuse of the shortge of informtion deling with cultivtion of this mushroom, we estblished series of growing experiments. Bsed on existing informtion, tht the fungus cn be grown on the sme compost with the sme csing soils tht re used for A. bisporus cultivtion. In the period of spwn running the temperture ws kept t C nd for fructifiction support the temperture fluctution between 22 C nd 25 C ws set t 12 hour intervls; the illumintion ws set to Lux. To determinte optiml fruit body setting condition nd the yield, three vrints were crried out. In the first vrint colonized csing soil ws ruffled, in the second vrint the ptches of myceli on csing surfce were covered by low lyer of csing soil, while control plot ws untreted. Dte of the first hrvest nd totl yields on different vrints were compred. The ruffling showed to hve significntly negtive effect on the mushroom production. It ws lso found out, tht A. brsiliensis differs from A. bisporus in the wy of pinning. Wheres in A. bisporus visible nodules develops on mycelium nd subsequently smooth primordi re formed, on A. brsiliensis culture disorgnized primordi under the csing surfce. The wrinkle-shped primordi of A. brsiliensis re grdully turning to fruit bodies with regulr shpe nd smooth pileus surfce. This work ws supported by NAZV Agency (Project QH 82173). 1. Kerrign R. W.: Agricus Subrufescens, Cultivted Edible nd Medicinl Mushroom, nd its Synonyms, 2005, vol. 97, Míčková K., Synytsy A., Čopíková J.: Chem. Listy 100, 839 (2006). 3. Wsser S. P., Didukh M. Y, de Meijer A.: Int. J. Med. Mushrooms 4, 267 (2002). CONTENT OF CARBOHYDRATE COMPOUNDS IN CANNED EDIBLE MUSHROOMS GRAŻYNA JAWORSKA, EMILIA BERNAŚ, nd RADOSŁAWA SKOCZEŃ-SŁUPSKA Deprtment of Rw Mterils nd Fruit nd Vegetble Processing, University of Agriculture, Blick 122 Str Krkow, Polnd The contents of totl crbohydrtes, totl sugrs, dietry fibre including soluble nd insoluble frctions, chitin, chitosn nd bet-glucnes in the cnned pilei of Agricus bisporus, Pleurotus ostretus nd Boletus edulis were compred. The totl crbohydrtes constituted % of dry mtter with the highest contribution of totl dietry fibre together with its insoluble frction nd chitin. Except for chitosn content, these vlues were the highest in the cnned P. ostretus. 764

11 THE CONTENT OF SELECTED CARBO- HYDRATES IN THE FRESH AND COOKED SEVERAL VARIETIES OF IMMATURE SEEDS FLAGEOLET BEANS TYPE JACEK SŁUPSKI, JACEK ACHREM- ACHREMOWICZ, ZOFIA LISIEWSKA, nd GRAŻYNA JAWORSKA Deprtment of Rw Mterils nd Fruit nd Vegetble Processing, University of Agriculture, Blick 122 Str Krkow, Polnd The im of the work ws the evlution of totl sugrs, strch nd dietry fiber contents in immture flgeolet type ben seeds. The bens were hrvested when the dry mtter ws 40%. The seeds were cooked to consumption consistency in wter. Fresh ben seeds contined g of totl sugrs, strch nd g fiber. Cooking resulted in decrese of ll the nlyzed components by %, % nd % respectively. THERMAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ACETYLATED DISTARCH ADIPATE PRODUCED FROM CASSAVA STARCH LESŁAW JUSZCZAK, TOMASZ ZIĘBA b, ARTUR GRISZKIN b, SŁAWOMIR PIETRZYK, nd TERESA FORTUNA Deprtment of Anlysis nd Evlution of Food Qulity, University of Agriculture, Blick 122 Str Krkow, Polnd, b Deprtment of Food Storge nd Technology, Wroclw University of Environmentl nd Life Sciences, C.K. Norwid 25/27 Str., Wroclw, Polnd The effect of dul chemicl modifiction on therml nd rheologicl properties of cssv strch ws investigted. The modifiction decresed phse trnsition tempertures (T O, T P, T E ) nd psting temperture but hs no effect on geltiniztion enthlpy ( H). The obtined strch derivtives were chrcterized by higher viscosities of pstes fter cooling, pprent viscosities during flow nd higher vlues of storge (G ) nd loss (G ) moduli. EFFECT OF SUGAR TYPE ON HIGH-METHOXY AND LOW-METHOXY PECTIN GELS DOROTA GAŁKOWSKA, LESŁAW JUSZCZAK, nd MARIA SŁOWIK Deprtment of Anlysis nd Evlution of Food Qulity, University of Agriculture, Blick 122 Str Krkow, Polnd The effect of sucrose nd fructose on physicl properties of model high-methoxy (HM) nd low-methoxy (LM) pectin gels (pectin concentrtion 0.5, 0.4, 0,1 wt.% nd 0.8, 0.6, 0.3 wt.% for HM nd LM pectin gels, respectively) ws studied. The gels were chrcterised by bck extrusion test, low mplitude oscilltory mesurements of storge nd loss moduli, s well s by colour description. Replcement of sucrose by fructose cused chnges in the bove chrcteristics. EFFECT OF PECTIN ADDITION ON THERMAL DENATURATION OF WHEY PROTEINS RENÁTA KOVÁČOVÁ *, ANDRIY SYNYTSYA b, nd JIŘÍ ŠTĚTINA ICT Prgue, Deprtment of Diry nd Ft Technology, b Deprtment of Crbohydrte Chemistry nd Technology, Technick 5, Prgue 6, Czech Republic The influence of ddition of different types of pectins on therml denturtion of whey proteins ws observed by both dynmic light scttering (DLS) nd differentil scnning clorimetry (DSC). The ddition of high esterified pectin successfully prevent to huge ggregtion t denturtion tempertures of pure -lctoglobulin s well s proteins in rennet whey. The DSC ws used for chrcteriztion of differences in thermodynmic behvior of whey proteins in presence of structurlly different pectins. RELATIONSHIP BETWEEN CONTENT OF SOIL POLYSACCHARIDES AND SOME SOIL DIAGNOSTIC PARAMETERS JANA KREJČOVÁ Crop Reserch Institute, Drnovská 507, Prh 6 - Ruzyně, Czech Republic This pper hs evluted the reltionship between the soil polyscchrides (PS) content nd other prmeters commonly used for soil dignostics (oxidizble crbon (C ox ), totl nitrogen (N t ), totl sulphur (S t ), ph H2O, ction 765

12 exchnge cpcity (CEC) nd lso plnt nutrients (K, C, Mg). Tested soils were collected from 30 cites of The Czech Republic (Hplic Luvisol, Eutric Cmbisol). Smples were tken from the topsoil (0 30 cm). Sieved irdried smples were used for nlyses. The strong positive correltion of soil polyscchride content nd oxidizble crbon (R 0.05 = 0.81), totl nitrogen (R 0.05 = 0.80) nd totl sulphur content (R 0.05 = 0.82) ws found. According to presented results the soil polyscchride content cn be suitble prmeter for dignostics of soil environment s well s oxidizble crbon, totl nitrogen or sulphur contents. In the contrry, there ws no significnt correltion between PS nd ph H2O (R 0.05 = 0.15), CEC (R 0.05 = 0.31 plnt nutrients (Mg: R 0.05 = 0.03, C: R 0.05 = 0.27), except potssium content (vlue of this correltion coefficient ws sttisticlly significnt (R 0.05 = 0.39) but it ws very low). COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA MAGDALENA LAHODOVÁ nd JIŘÍ BLAHOVEC Czech University of Life Sciences, Kmýcká 129, Prgue 6, Czech Republic Principle of Dynmic Thermo Mechnicl Anlysis (DMA, DMTA) is bsed on the specimen loding by definite force (strin, stress) nd by the mesurement of strin response t stress temperture. These dt llow us to crete dependencies of elsticity module nd loss ngle on time, on the force frequency, on the deformtion etc. DMA ws pplied to potto cortex tissue of 5 cultivrs in the temperture rnge of C nd constnt ir humidity of 90 %. The scn prmeters used were: rte of temperture chnge 1 C per minute, deformtion in bending t frequency of 1 Hz. The obtined scns indicte the pek in both prts (rel nd imginry) of modulus of elsticity s the min process of heting t tempertures higher thn 70 C. The pek ws observed t tempertures higher thn the corresponding pek for extrcted potto strch. Chrcteristic tempertures of the pek were well obtined in replicted experiments wheres the pek chrcteristic vlues were very vrible. The specimen ws mechniclly fixed into two points so tht the longitudinl xis is perpendiculr to the fixing jws nd free length of the specimen between jws ws 10 mm. The height of the fixed specimen ws ppr. 3 mm. Gined behviours re used for the chrcteristic mteril properties determintion, for mteril dmges, mesurement of creep, for crystlliztion degree or for gel point determintion. The pek is identified nd discussed with the process of strch complex strch trnsformtion in potto cellulr structure (CSTPC) s result of strch geltiniztion nd induced psting process. Results of DMA nlysis showed possibility of its usge for gel point observtion. For better reproduction of results is necessry to repet mesurements on the sme experimentl conditions. Next mesurements will be bsed on the smller temperture step. The potto tissue expresses similr temperture dependent deformtion s the extrcted strch. DMA pplied to the potto tissue indictes either geltiniztion or psting strch processes similrly s the extrcted strch. The strch psting is the strongest process indicted in potto cellulr structure during its heting. This work ws supported by the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic (project MSM ). 1. Lhodová M., 2008: Potto DMA t temperture between 30 nd 90 C, BPS, Book of bstrcts, p Rtnyke W., Jckson D. S.: Adv. Food Nutr. Res. 55, 221 (2009). 3. Singh N., Singh J., Kur L., Sodhi N. S., Gill B. S.: Food Chem. 81, 219 (2003). FRUCTANS: OCCURANCE, STRUCTURE AND HEALTHY PROPERTIES RENATE LÖPPERT *, WERNER PRAZNIK, nd EVA CIESLIK b Deprtment of Chemistry, University of Nturl Resources nd Applied Life Sciences, Vienn, Austri, b Centre of Food Monitoring nd Certifiction, Agriculturl University, Crcow, Polnd Fructns re fructose-bsed oligo- nd polymers tht occur s reserve crbohydrtes in bout 15 % plnt species. The inulin-type fructn consisting of (2 1) linked fructofurnosyl units is found in composites such s chicory nd jeruslem rtichoke. The levn-type fructn, consisting of (2 6) linked fructofurnosyl units, nd the mixed-type fructn, consisting of (2 1) nd (2 6) linked fructofurnosyl units with more or less brnched structures, is found in monocots such s cerels, llium L. species (onion, grlic) or gve. Fructns from different crops re pplied in dily diet products s well s rw mterils for novel food (orgnic products) nd spirituous beverges. The reson of the explosion of fructn ppliction in food products is the helth promoting effects of fructooligo- nd polyscchrides for the humn body. Fructns re soluble non-digestible crbohydrtes promoting formtion of microflor popultion in colon system with helthy bifidogenic effects (prebiotics). Additionlly, they interfere with glucidic nd lipidic metbolism nd the fcilittion of minerl bsorption. With respect to this bck- 766

13 ground, products with well-defined technologicl properties, such s improved solubility or incresed therml stbility or better ph-resistnce, were developed. These new mterils my be obtined for instnce by membrne filtrtion nd/or chromtogrphy which 'cut' sections of interest from ntive fructn distribution profiles. Another possibilty is the ppliction of enzymes to modify inulin nd sucrose for production of 'tylored' fructooligoscchrides (FOS). Utiliztion of jeruslem rtichoke powders nd chickory inulin in bkery products nd the use of Agve tequil Weber vr. Azul s feedstock for the Tequil production nd bsic mteril for functionl food or orgnic products will be discussed in detil. ÚČINEK AMIDOVANÉHO PEKTINU A CHOLESTYRAMINU NA HOMEOSTÁZI CHOLESTEROLU U POTKANŮ MILAN MAROUNEK,b, ZDENĚK VOLEK, EVA SKŘIVANOVÁ JAN TŮMA c Výzkumný ústv živočišné výroby, Prh, b Ústv živočišné fyziologie genetiky AV ČR, Prh, c ArhusKrlshmns, Prh, Česká republik V pokusech s potkny jsme srovnli midovný pektin, cholestyrmin, kombinci obou sorbentů cholesterolu. Krmivo potknů obshovlo 1 % cholesterolu 5 % plmového tuku. Krmivo pokusných potknů bylo doplněno o 5 % midovného pektinu či 2 % cholestyrminu, dále i o jejich kombinci. Pektinmid, cholestyrmin jejich kombince snížily sérový cholesterol z 2,63 mol ml 1 n 1,56, 1,70 1,62 mol ml 1. Obdobně byl snížen obsh cholesterolu v játrech z 4,91 mg g 1 n 2,41, 2,52 2,43 mg g 1. Uvedené koncentrce byly v pokusných skupinách sníženy téměř n úroveň negtivní kontroly (bez cholesterolu v krmivu). Pektinmid, cholestyrmin jejich kombince zvýšily koncentrci neutrálních sterolů v exkrementech z 40,6 mol g 1 n 51,2, 43,5 50,9 mol g 1. Podobně byl zvýšen koncentrce žlučových kyselin z 3,2 mol g 1 n 6,0, 12,0 12,4 mol g 1. Celkové množství sterolů v exkrementech potknů přijímjících pektinmid, cholestyrmin kombinci obou sorbentů činilo 57,2, 55,5 63,3 mol g 1. Výsledky lze shrnout do konsttování, že pektinmid v trávicím trktu sorbuje především neutrální steroly (cholesterol, koprostnol) cholestyrmin žlučové kyseliny. U kombince obou sorbentů bylo celkové množství vyloučených sterolů signifikntně vyšší než v přípdě smotného pektinmidu nebo cholestyrminu. Potvrdil se tk předpokld, že účinky látek s různým mechnismem působení mohou být ditivní. Nežádoucí vedlejší účinky cholestyrminu při léčbě hypercholesterolemie jsou známy 1 3. V nšem pokuse měly obě skupiny potknů přijímjících cholestyrmin zvýšenou hldinu sérových minotrnsfers. Sorbenty neutrálních sterolů by možná pomohly terpeutické dávky cholestyrminu snížit. Finnčně podpořeno projektem MZE LITERATURA 1. Knodel L. C., Tlbert R. L.: Med. Toxicol. 2, 10 (1987). 2. Scheel P. J. Jr., Whelton A., Rossiter K., Wtson A.: J. Clin. Phrmcol. 32, 536 (1992). 3. Vroonhof K., vn Rijn H. J., vn Httum J.: Neth. J. Med. 61, 19 (2003). GENETICKY PODMIENENÁ ADHÉZIA ŠKROBU NA BIELKOVINY V ZRNE OZIMNEJ PŠENICE DANIELA MIKULÍKOVÁ *, LENKA KLČOVÁ, ŠTEFAN MASÁR, ALŽBETA ŽOFAJOVÁ VIERA HORVÁTHOVÁ b Výskumný ústv rstlinnej výroby, Centrum výskumu rstlinnej výroby, Brtislvská 122, Piešťny, b Fkult prírodných vied Univerzity sv. Cyril Metod, Námestie Jozef Herdu 2, Trnv, Slovenská republik Jedným z hlvných ukzovteľov chlebo-pekárskej kvlity pšenice je tvrdosť endospermu zrn. Je dná stupňom dhézie škrobových grnúl n bielkovinový mtrix, ktorá je sprostredkovná fribilínom 1. Podsttnú čsť tejto bielkoviny tvori puroindolín (Pin) puroindolín b (Pinb), ktoré sú podmienené puroindolínovými génmi, loklizovnými n krátkom rmene 5D chromozómu 2. Divý typ pšenice má mäkký endosperm, má dominntné funkčné lely pre ob puroindolínové gény 3 (Pin-D1 Pinb-D1) nchádz s v ňom fribilín, loklizovný medzi škrobom bielkovinou. V tvrdej pšenici v dôsledku mutácie puroindolínových génov tento proteín chýb, prípdne je nefunkčný (má zmenenú štruktúru, preto strtil schopnosť väzby medzi bielkovinovú škrobovú zložku endospermu). Vzhľdom nto, že s u nás ztiľ neštudovl tvrdosť zrn n molekulárnej úrovni, cieľom práce bolo pomocou vhodných mrkerov polymerázovej reťzovej rekcie (PCR) 4,5 monitorovť výskyt funkčných j mutovných lel puroindolínových génov Pin Pinb v 100 registrovných 24 historických slovenských odrodách ozimnej pšenice. V hodnotených odrodách pšenice sme identifikovli 3 kombinácie lel puroindolínových génov: 1) dominntné funkčné lely oboch génov (divý typ s mäkkým endospermom) Pin-D1/Pinb-D1, 2) funkčná lel Pin génu nulová lel Pinb génu Pin-D1/Pinb-D1b 3) nulová lel Pin génu funkčná lel Pinb génu Pin-D1b/ Pinb-D1. V židnej odrode pšenice sme nepotvrdili prí- 767

14 tomnosť nulovej lely oboch puroindolínových génov. V súčsných slovenských odrodách bol njvic zstúpený (61,0 %) divý typ pšenice s mäkkým endospermom s dominntnými funkčnými lelmi oboch puroindolínových génov. Pomerne čstý bol všk j výskyt recesívnej nulovej lely Pinb-D1b. Táto lel Pinb-D1b má bodovú mutáciu 6 v prvej báze tripletu GGC AGC (zámen minokyselín glycín serín) v polohe 46 puroindolínového génu Pinb. Jej výskyt bol v súčsných odrodách 38,0 %, v historických dokonc ž 91,7 %. Táto nulová lel bol čstejši v odrodách oz. pšenice s dobrou chlebopekárskou kvlitou (Alcris, Aln, Axis, Bld, Blv, Bon De, Brut, Chrger, Hn, Ilon, IS Krpti, Ludwig, Sulmit). Preukázl s j v historických odrodách Slovenská 777 (I V), Stupická Bstrd (I V), Kštická bezosintá (I III), Rdošínsk Dord (I V), Slovenská 200/I, Slovenská B (I II) Bučinsk červenoklsá (I II). Nulová lel Pin-D1b, ktorá spôsobuje väčšiu tvrdosť endospermu 7 než nulová lel Pinb-D1b, s nšl ib v odrode Rhei. Uvedené odrody môžu slúžiť ko donory nulovej lely Pin Pinb génov pre molekulárne šľchtenie z účelom zvýšeni tvrdosti zrn ko jedného z ukzovteľov kvlity oz. pšenice. Genotypy s nulovou lelou Pinb-D1b mli oproti divému typu Pinb-D1 význmne (P < 0,05) dlhšie zrná význmne (P < 0,01) väčší pomer dĺžky zrn k šírke. Okrem toho mli svetlejšie zrno, komponenty frby zrn (RGB) mli význmne (P < 0,01) vyššie hodnoty. Genotypy s Pinb-D1 mli tmvšie zrno, komponenty frby červená (R) zelená (G) modrá (B) mli význmne (P < 0,01) nižšie hodnoty. Prác vznikl z podpory Ministerstv pôdohospodárstv SR (projekt 2006 UO27/ / Biologické fktory podmieňujúce efektívnu konkurencieschopnú rstlinnú výrobu) APVV projektu VMSP-P LITERATÚRA 1. Greenbltt G. A., Bettge A. D., Morris C. F.: Cerel Chem. 72, 172 (1995). 2. Dubreil L., Gborit T., Bouchet B., Gllnt D. J., Broekert W. F., Quillien L., Mrion D.: Plnt Sci. 138, 121 (1998). 3. Morris C. F.: Plnt Mol. Biol. 48, 633 (2002). 4. Gutier M. F., Alemn M. E., Guiro A., Mrion D., Joudrier P.: Plnt Mol. Biol. 25, 43 (1994). 5. Trnquilli G., Lijvetzky D., Muzzi G., Dubcovsky J.: Mol. Gen. Genet. 262, 846 (1999). 6. Giroux M. J., Morris C. F.: Theor. Appl. Genet. 95, 857 (1997). 7. Morris C. F., Mss A. N.: Cerel Chem. 80, 674 (2003). AGING OF CELLULOSE A SURVEY OF RECENT KNOWLEDGE MILOSLAV MILICHOVSKY, MICHAELA FILIPI, SVATAVA MILICHOVSKA b, PAVEL HAVELKA c, nd TOMÁŠ SOPUCH d Deprtment of Wood, Pulp nd Pper, Fculty of Chemicl Technology, University of Prdubice, Studentsk 95, Prdubice, b Brozikov 436, Prdubice, c VUOS.s., Prdubice-Rybitví, d AliChem.s., division Synthesi, Prdubice-Semtín, Czech Republic Terms s recycling, secondry fibres, pper recovery, preservtion nd conservtion of culture heritge on wood nd pper bsis etc. re connected with ging of lignocellulosic mterils like pper nd other cellulosic products. Especilly, the cellulose s skeletl component of nturl cell-wlls is most importnt. The ging of pper is evoked by mechnicl influence, physicl influence (temperture, rel. humidity), chemicl nd photochemicl influence, biochemicl influence nd lso sometimes by rdiochemicl influence. By ging there re chnged hypermoleculr properties of pper (hornifiction), prtly reversible process revitlised by beting nd chemicl composition of lignin nd cellulose fully irreversible deteriortive processes with ftl impct on cellulosic mtter. Recently findings bsed on experimentl observtions by help of synchrotron X-ry microtomogrphy, therml techniques, chemi-luminescence nd EPR techniques but predominntly UV-VIS spectroscopy of oxidised cellulose solution ccompnied with pproprite chemicl nlysis fforded new informtion. A specific role during ging plys the light-sensitivity of lignin cusing the low photo-stbility nd mteril discolourtion. However, due to structures of lignin compounds corresponding to the hindered phenols, lignin cn ct s effective ntioxidnts cpble to scvenge rective rdicl intermedites. Cellulose ging is evoked by cid nd enzymtic hydrolysis, by chemicl nd photochemicl oxidtion or by combintion of both rections oxidtive or photooxidtive hydrolysis. As typicl, due to these rections cellulose nd cellulosic mterils re getting more frgile nd yellow. The detiled knowledge of nitroxide-medited oxidtion of cellulose including its degrdtion nd destruction hs helped to better understnding of cellulose mteril ging becuse oxides of nitrogen pollute the ir. The hypotheticl mechnism of degrdtion nd destruction of cellulose ging process during its cid oxidtion process under the influence of ir pollution is presented. This enbles the process of cellulose ging followed by chnge of its ppernce properties, ftl decresing of fibre mechnicl properties nd finished by totlly decy of cellulosic mteril to be explined. A key role in the oxidtive hydrolysis of cellulose mtter plys trnsient intermedite PAGA-GA which is responsible for fully 768

15 following destruction of oxidized cellulose. Both the oxidtive nd photo-oxidtive hydrolyse of cellulose hve destructive chrcter on cellulosic mterils ccompnied by wter elimintion. Denturising of polyscchride mterils is obviously evoked by presence of nitrogen oxides in tmosphere. The uthors thnk the Ministry of Industry nd Ministry of Eduction of Czech Republic for finncil support. This reserch ws supported by grnts IMPULS FT-TA4/051 nd INGO LA 287. PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF (1-3),(1-6)-D-GLUCAN FOILS MIROSLAV NOVÁK, JÍŘÍ BLAHOVEC b, ANNA HEJLOVA b, ANDRIY SYNYTSYA, ONDREJ GEDEON, ALLA SYNYTSYA, PETR SLEPIČKA, VÁCLAV PROCHÁZKA, nd JANA ČOPÍKOVÁ Institute of Chemicl Technology, Technická 1905, Prgue 6, b University of Agriculture in Prgue, Kmýcká 129, Prh 6 Suchdol, Czech Republic (1-3),(1-6)-D-glucn (herefter -glucn), either itself or in combintion with other proper substnces, cn be used in the form of foil s bio-rtificil wound dressing. The min effect of such skin substitute, in ddition to wound protection, is to promote wound heling by stimulting the host to produce vrious cytokines, whose stimultes the production of components in the bsement membrne, preventing dehydrtion nd incresing inflmmtion, nd promotes the formtion of grnultion tissue. A good bio-rtificil dressing, besides its woundheling qulities, to the sme degree necessittes certin physicl nd mechnicl properties, e.g., strength, flexibility, porosity, etc. Thus, for complex understnding of mechnism of physicl nd mechnicl effects is importnt to know mcrostructure of prepred foils nd their surfce shpe. -Glucn foils were prepred by csting nd drying of suspension of -glucn, isolted from bker's yest (Scchromyces cerevisie). Identity, chemicl composition nd structure of prepred foils from -glucn were tested by FTIR spectroscopy, elementl nlysis nd X-ry diffrction. Appernce of foil surfce ws observed by microscopic methods nd strength of foils ws exmined by tensile tests. This work ws supported by the by the Czech Science Foundtion (project 525/09/1133) nd the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic (project MSM ). MODIFIED CHITOSAN HYDROGEL MEMBRANES FOR TECHNICAL AND PHARMACEUTICAL APPLICATIONS JADWIGA OSTROWSKA-CZUBENKO nd MILENA PIERÓG* Fculty of Chemistry, Nicolus Copernicus University, Ggrin St, Toruń, Polnd Chitosn is ctionic liner polyscchride usully obtined by lkline decetyltion of crustcen chitin from crb nd shrimp shell wstes. Recently, chitosn nd chemiclly nd/or physiclly modified chitosn ttrcted interest s membrne mterils for different kinds of phrmceuticl nd technicl pplictions. Chitosn membrnes re modified by different methods, including blending, multilyer csting nd crosslinking. In the present work we hve obtined threecomponent hydrogel membrnes by crosslinking of chitosn (Ch) by low-moleculr compounds. Glutrldehyde (GA), sulfuric cid (H 2 SULF) nd trisodium citrte (N 3 CIT) were used s non-ionic nd ionic crosslinking gents, respectively. Moleculr nd supermoleculr structure s well s some physicochemicl properties of synthesized three-component Ch/GA/SULF nd Ch/GA/CIT membrnes were studied using FTIR spectroscopy, X-ry diffrction method, SEM/EDX nd AFM nlysis. The results were compred to those obtined erlier for twocomponent Ch/GA, Ch/SULF, Ch/CIT ones nd for unmodified Ch membrne. The results show tht modifiction of chitosn membrne by dding low moleculr crosslinking gents leds to the formtion of covlently nd ioniclly crosslinked chitosn membrnes. The crosslinking process influences the supermoleculr structure of chitosn membrne (its crystllinity) nd its properties (swelling behviour). SEM nd AFM imges indicte tht the effect of modifiction on chitosn membrne morphology is rther smll. VYUŽITÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE PŘI STANOVENÍ OLIGOSACHARIDŮ KLÁRA POCEDIČOVÁ*, LENKA DIBLÍKOVÁ LADISLAV ČURDA Ústv technologie mlék tuků, VŠCHT Prh, Technická 5, Prh 6, Česká republik Pro stnovení cukrů se využívá řd technik, jko jsou kplinová chromtogrfie s pulsní mperometrickou detekcí, iontově výměnná, kplinová chromtogrfie s reverzní fází, lignd výměnná (zložená n tvorbě komplexu mezi hydroxylovou skupinou cukru vícemocného kovového prvku, jko je Pb 2+ ), finitní chromtogrfie, 769

16 2. Indyk H. E., Edwrds M. J., Woollrd D. C.: Food Chem. 57, 580 (1996). FRUCTOOLIGOSACCHARIDES AS TEXTURE IMPROVING AGENT IN MILK DESSERTS ELIZA POTOCKA, WALDEMAR GUSTAW b, nd EWA SOLARSKA Obr. 1. Chromtogrmy stejného vzorku pro jednotlivé kolony; I) NH 2 kolon, II) vápentá kolon, III) olovntá kolon; A: glkto-oligoschridy (1 2 různé druhy), B: lktos, C: glukos, D: glktos, E: fruktos-vnitřní stndrd, F: dischridy plynová chromtogrfie tké kpilární elektroforéz 1. V potrvinářství se nejvíce pro stnovení mono- oligoschridů využívá kplinová chromtogrfie s refrktometrickou detekcí (RI). Používjí se různé kolony npř. iontově výměnná (vápentá, olovntá, le i vodíková) či se skupinou NH 2 váznou n silikgel. Rozdíl mezi použitými kolonmi je v pořdí dělení cukrů, citlivosti tké v různých mobilních fázích. Ztímco kolon s minově vázným silikgelem šptně dělí monoschridy glukosu glktosu, tk vzniklé oligoschridy je schopn rozdělit velmi dobře identifikovt di- trischridy, kdežto n iontově výměnné koloně je odhleno dleko menší množství oligoschridů 2. V mé práci jsem se změřil n stnovení směsi schridů vzniklých při trnsglktosylční rekci, jednlo se tdy o následující směs schridů: glktooligoschridy, lktos, glukos, glktos fruktos používná jko vnitřní stndrd. Tto směs byl nlyzován n dvou iontově-výměnných jedné koloně s nváznou NH 2 skupinou. První iontově-výměnnou kolonou byl vápentá, tto kolon výborně dělí monoschridy lktosu, nedělí ovšem oligoschridy. Druhou kolonou byl tké iontově-výměnná olovntá, tto kolon dělí monoschridy lktosu, le již částečně dělí oligoschridy. Třetí byl kolon s váznou NH 2 skupinou, tto kolon dělí oligoschridy, le nedělí vznikjící monoschridy. Pro iontově-výměnné kolony byl použit vod jko mobilní fáze v přípdě NH 2 kolony byl mobilní fází cetonitril ve směsi s vodou. Detektor pro všechny tři kolony byl ELS. Chromtogrmy seprovné směsi schridů jsou znázorněny n obr. 1. Tto práce byl podporován MŠMT, České republiky (Výzkumný záměr 140 MSM ). LITERATURA 1. Krlsson G., Winge S., Sndberg H.: J. Chromtogr., A 1092, 249 (2005). Deprtment of Biotechnology, Humn Nutrition nd Sciences of Food Comodities, University of Life Sciences in Lublin, Skromn 8, Lublin, b Deprtment of Milk nd Hydrocolloids Technology, University of Life Sciences in Lublin, Skromn 8, Lublin, Polnd Rheologicl properties of milk desserts re minly ffected by the type nd mount of gelling gent 1. Inulin is nturl component of severl fruits nd vegetbles nd is considered, not s n dditive, but s ntive nd sfe ingredient 2. Inulin ddition to ft free diry dessert incresed sweetness, thickness nd creminess 3. No published dt exists on influence of inulin on rheologicl properties of whey protein desserts. Mterils nd methods: Inulins GR, HPX nd oligofructose P95 (Beneo-Orffti, Belgium); WPI, WPC65 nd WPC85 (Milei, Germny), SMP (Biomlek Polnd), wxy mize strch (Ntionl Strch, Germny) nd crrgeenn (Sigm Aldrich, Polnd) were used. Their chemicl composition ws evluted using AOAC methods 4. Desserts were prepred by mixing 4 % protein, inulin 4 or 5 %, strch 3 or 4 % nd crrgeenn (0.05, 0.1 or 0.2 %). Rheologicl properties of diry desserts were nlyzed using RS-300 ThermoHke rheometer. The hrdness nd dhesiveness were nlyzed using TA-XI2i texture nlyzer. Results nd discussion: Diry desserts with strch, crrgeenn, inulin or oligofructose nd skimmed milk powder (SMP) ws compred with desserts obtined with whey proteins (WPI or WPC). All obtined diry desserts showed sher-thinning flow behvior. This type of behvior is ccordnce with previous observtions on diry desserts obtined with inulin 3. In comprison to whey proteins desserts, SMP produced desserts with lower pprent viscosity. The ddition of inulins or P95 modified rheologicl properties of diry desserts. cused decrese of diry dessert hrdness. The highest vlue of hrdness Hrdness (N) WPI SMP P95 HPX GR Viscosity (P s) GR HPX P Sher rte (1/s) 770

17 ws observed for dessert obtined with 4% P95 ( bout 2N). Dessert obtined with ddition of inulin GR nd HPX hd similr vlues of hrdness. The ddition of crrgeenn cused significntly increse in hrdness nd decrese in dhesiveness of diry desserts. The effect 4% inulin or oligofructose ddition on rheologicl properties of diry dessert ws clerly dependent on strch nd crrgeenn concentrtion. Obtined results re of interest in formultion of whey protein desserts prticulrly in terms of incresed nutritionl vlue products. 1. Mleko S., Gustw W.: Milchwissenschft 3, 149 (2000). 2. Milo L.: Food Technol. 58, 71 (2004). 3. Trreg A., Costell E.: Int. Diry J. 16, 1104 (2006). 4. AOAC, Officil methods of nlysis, 15 th Edn., Assocition of Officil Anlyticl Chemists, Wshington, DC (1990). MOLECULAR DIMENSION AND STRUCTURE OF WATER SOLUBLE POLYSACCHARIDES BY MEANS OF ADEQUATE CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES WITH DIFFERENT DETECTION SYSTEMS Invited lecture WERNER PRAZNIK, *, RENATE LOEPPERT, nd ANTON HUBER b Plnt Crbohydrtes group, Deprtment of Chemistry, University of Nturl Resources nd Applied Life Science, Vienn, Austri, b CePoL/MC - Centrl Polymer Lb / Moleculr Chrcteristics, IfC -Institut fürchemie, KF- Univ Grz, Austri Due to the fct tht oligo- nd polyscchrides from nturl resources typiclly re brod distributed heterogeneous mix, preprtive nd nlyticl frctiontion combined with controlled enzymtic nd pure chemicl frgmenttion need to be pplied to chieve informtion bout sugr moieties, linkges types, brnching chrcteristics nd moleculr dimension. Additionlly polyscchrides re mde by nture in rther complex sequence of synthesis-, trnsformtion-, trnsporttion- nd disssembling-processes nd prior to nlysis pss number of isoltion- nd purifiction- nd dissolution-steps. Hence, history of polyscchride mteril my become s essentil for obtined nlyticl results s the generl polymer-chemicl bckground. Becuse of the fct tht polyscchrides re brod distributed mterils with severl superimposed heterogeneities ny of these distributions must be considered with respect to mss frctions profile s well s to molr frctions profile. Men vlues on moleculr chrcteristics my provide first order informtion; however, s even slight vritions in ny of the distributions my cuse significnt chnges of surfce / interfce-qulities of polyscchride mterils, stte of the rt chrcteriztion regrds ctul distribution-dt rther thn men vlues. A chnce to seprte polyscchride frctions due to differences in component men-dimensions is entropycontrolled size-exclusion chromtogrphy (SEC). Such SEC-elution profiles provide distributions of frctions with similr / identicl excluded volumes with the need to consider the ctul excluded volume for ech of these frctions s result from bsiclly three groups of contributing influences: moleculr dimension (1) scled by molecule conformtion (2) nd milieu conditions (3). Interprettion of SEC seprted polyscchride chrcteristics bsed on on-line detected elution profiles of mss, scttering nd viscosity provides bsolute informtion bout dimension nd conformtion distributions. However, due to the pronounced nd permnently ctive tendency of polyscchrides to form supermoleculr structures, such bsolute informtion is rther 'pprently bsolute' thn 'truly bsolute'. Under this spect new pproch for prticulr glucns being independent on supermoleculr structures quntittive lbeling of the unique terminl hemicetl groups on ech glucn molecule combined with determintion of mss nd molr glucn concentrtions ws developed nd provides informtion on de fcto moleculr dimensions of individul glucns. In this cse SECseprtion with mss detection (refrctive index) nd molr detection (fluorescence of lbeled hemicetls) is pplied. Furthermore comprehensive nlysis of polyscchrides such s long-chin brnched (lcb)-glucns (ntive mylose), short-chin brnched (scb) glucns (mylopectin), fructns nd plnt gums will be presented. In this frme determintion of moleculr dimension (e.g. molr mss), moleculr conformtion (e.g brnching pttern) nd interction with solvent/environment (e.g. sttus of dissolution / ggregtion) will be shown. Additionlly Thin Lyer Chromtogrphy (TLC) combined with cidic nd enzymticlly ctlyzed hydrolysis will be demonstrted s useful tool for nlysis of constituting sugr moieties. Informtion on structurl detils of identified moieties my be chieved by mens of reductive methyltion prior to gs chromtogrphy (GC) nd flme ioniztion detection (FID) or mss spectroscopy (MS). 771

18 ROLE OF NON-STARCH COMPONENTS OF THE SURFACE OF WHEAT STARCH GRANULES ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ENZYMATIC STARCH HYDROLYSATES JUSTYNA ROSICKA-KACZMAREK* nd EWA NEBESNY Technicl University of Lodz, Institute of Chemicl Technology of Food, ul. Stefnowskiego 4/10, Łódź, Polnd Aprt from strch its grnules of different botnicl origin contin vrious mounts of other components such s: lipids, proteins nd pentosns. Fribilins (circ 15 kd) rnk mong proteins contined in the surfce of strch grnules 1. Most importnt members of this group of proteins re puroindoline A nd puroindoline B, which re generlly regrded s mrkers of hrdness of cerel endosperm. Owing to the occurrence of tryptophn domin in their polypeptide chins both puroindoline A nd B re cpble of binding lipids. It gve rise to hypothesis tht lipids prticipted in binding of puroindolines with the surfce of strch grnules 1,3,4. Objectives of this work were: verifiction of the hypothesis postulting tht puroindolines disply vrious ffinities for the surfce of strch grnules isolted under industril conditions from strch smples produced from 3 different whet vrieties, nd determintion of their impct on physicochemicl properties of enzymtic strch hydrolystes. Three different strch frctions: A, B nd C were used in our experiments. These strch frctions differed in dimensions of strch grnules nd their chemicl composition. Frctions of strch grnule ssocited proteins (SGAPs), which were extrcted by using different solvents nd extrction conditions (dependent on composition of frctions of surfce-bonded lipids), were subjected to qulittive nd quntittive nlyses nd their effect on physicochemicl chrcteristics of hydrolystes of frction A of strch ws determined. These investigtions were crried out by mens of differentil scnning clorimetry (DSC), X-ry crystllogrphy nd polycrylmide gel electrophoresis under denturing conditions (SDS-PAGE). Our experiments reveled tht the size of strch grnules ffected the quntity of substnces ssocited with their surfce such s proteins, lipids nd pentosns. The gretest mounts of proteins nd lipids were dsorbed on the smllest strch grnules. We found tht lipids intercted with members of puroindoline fmily of proteins exposed on the surfce of strch grnules. The presence of surfce-bound proteins in whet strch grnules contributed to worse filtrtion performnce nd lower degree of scchrifiction of glucose syrups produced from strch. We found correltion between the percentge content of puroindolines in totl surfce proteins nd the color of strch hydrolystes. The percentge content of fribilins (puroindolines) in totl surfce proteins ws the highest for the lrgest strch grnules (frction A which ws subjected to hydrolysis) s compred to the smller strch grnules (frctions B nd C). This percentge content of puroindolines depends on the botnicl source of strch. DSC nlyses reveled different mounts of mylose-lipid complexes (AML) in whet strch grnules, relted to their size nd the type of solvent used for protein extrction from the surfce of these grnules. This in turn ffected the susceptibility of strch to geltiniztion nd digestion by -mylse. When proteins were extrcted with 2% queous solution of SDS the content of AML in strch ws doubled nd the strch ws more resistnt to hydrolysis ctlyzed by -mylse lthough its geltiniztion begun nd ws completed t reltively lower tempertures. When fribilins (puroindolines) were extrcted from the surfce of strch grnules with 0.05N NCl in 50% isopropnol (1:1) the chnges in AML polymorph (from morphous to crystlline) were observed. However, the totl AML content in strch did not chnge. By contrst, protein extrction with 2% SDS solution resulted in concomitnt increse in AML concentrtion nd its conversion from morphous form to the crystlline one, which in turn decresed the susceptibility of whet strch to hydrolysis by -mylse. This work is finncilly support by the Ministry of Science nd High Eduction Project No. NN Bldwin P. M.: J. Sci. Food Agric. 55, 87 (2006). 2. Bhve M., Morris C. F.: Plnt Mol. Biol. 66, 221 (2008). 3. Feiz L., Mrtin J. M., Giroux M. J.: J. Cer. Chem. 85, 45 (2008). 4. Gzz L., Coron V., Bogini G., Pogn N. E.: J. Cer. Sci. 34, 243 (2001). SEED TYPE IDENTIFICATION BY USING IMAGE ANALYSIS CORRELATION OF NUTRITIVE COMPOUNDS WITH SIZE, SHAPE AND COLOR CHARACTERISTICS IVA SMÝKALOVÁ, MIREK HÝBL b, MARTIN PAVELEK c, nd JIŘÍ HORÁČEK Deprtment of Biotechnology, b Deprtment of Grin Legumes, c Deprtment of Technicl Crops, Agritec Plnt Reserch, Ltd., Zemědělská 16, Šumperk, Czech Republic Imge nlysis is the method in griculture/biology suitble to nlyse differences mong vrieties bsed on evlution of qulittive nd quntittive chrcteristics of seeds 1. In the study differences in seed morphology were investigted by digitlized imge system softwre Nis- 772

19 Fig. 1. MxFeret- projection of object t = 0,10, 180 Elements v.2.3 (Lim, Prgue, Czech Republic) bsed on scnning (size nd shpe). The color of detected imges of seeds were cptured by cmer DUS-U1 with mcrooptik lens Cosmicr (color). Mthemticl morphologicl opertions extrcted prmeters such s Are, MxFerret, Elongtion, Cirulrity etc. (Fig. 1.) with view on vrietl differences in shpe, size nd color of seeds of model crops - pe (lrge seedy crop) nd flx (smll seedy crop) Fig. 2. The generted dt were sttisticlly evluted (Sttsoft. Inc., USA). In ddition of the other report 2 results of imge nlysis (determintion of clsses of highly contrsting seeds visible cler differences) were tken in comprison/correltion with griculturl importnt compounds in seeds utillized in food/feed industry, in pe polyschrides nd in flx ftty cids. The compounds, which did not correspond directly with size nd color of seeds, cn be helpfull in grnding system of seed technology. In pe content of polyschrides in % of DW for the tested vrieties Aln=53.81, Bohtýr=56.16, Herold=56.76, Jnus=50.15, Romeo=53.27, Smrgd=51.75, Tyrkys=54.02 Zekon=50.62 ws determined. In flx ftty cids composition suggest bout significnt vrietl differences. The results of dt nlysis confirm positive correltion content of ft (%) nd colour prmeters for flx seeds. If the compounds effected the colortion of seeds (Fig. 3.), then we could detect the flx with low-linoleic (v. Lol 4.1%) nd high-loinoleic (v.rin 60.1%) vrieties of brown colorted seeds high distinct from yelow vrieties (Amon nd Jntr). Although the similr sitution couldn t be found for pe, the obtined I.A. prmeters were used for the identifiction of pe vrieties. The seed chrcteriztion nd clssifiction method ws developed for evlution of genetic resourses similr to Cndin grnding mchine vision system for lens 3. b Fig. 3. Flx - ftty cid composition () nd RGB vlues (b) This project ws finncilly supported by the Ministry of Eduction, Czech Republic (MSM No ). 1. Venor G., Grillo O., Shhin M. A., Symons S. J.: Food Res. Int. 40, 161 (2006). 2. Wiesnerová D., Wiesner I.: Comput. Electronic Agr. 61, 126 (2008). 3. Shnin M. A., Symons S. J.: Cn. Biosystems Eng. 43, 7.7 (2001). STORAGE STABILITY OF THE QUAIL (Coturnix coturnix) EGG PASTA KRZYSZTOF SURÓWKA, MAGDALENA RZEPKA, ALEXANDER DANDAR b, nd JOZEF AUGUSTIN b Deprtment of Refrigertion nd Food Concentrtes, University of Agriculture, Blick Street 122, Krków, Polnd, b Ustv biotechnologie potrvinrstv FCHPT STU Brtislv, Slovc Republic Fig. 2. Pe v. Aln (left) nd flx v.venic (right) The objective of the study ws to nlyse storge stbility of the quil (Coturnix coturnix) egg pst obtined from common whet flour. Thus, the Accelerted Shelf Life Test (ASLT) ws employed with rising temperture nd ir humidity. Anlysis of the sorption iso- 773

20 therm s well s microbil nd sensory ssys reveled tht the shelf life of the product strongly depends on ir humidity nd cn be stble for 12 months, when the product is stored t 20 C under the conditions recommemded by Polish Stndrd. BIODEGRADOVATELNÉ PLASTY PŘIPRAVENÉ Z ACETYLOVANÉHO B-ŠKROBU EVŽEN ŠÁRKA, ZDENĚK KRULIŠ b, JIŘÍ KOTEK b, LUBOMÍR RŮŽEK c, KATEŘINA HRUŠKOVÁ, LENKA CIHELKOVÁ, ZDENĚK BUBNÍK VLADIMÍR POUR Ústv chemie technologie schridů, Fkult potrvinářské biochemické technologie, VŠCHT Prh, Technická 5, Prh 6, b ÚMCH, AV ČR, Heyrovského nám. 2, Prh 6, c Fkult grobiologie, potrvinových přírodních zdrojů, ČZU Prh, Kmýcká 129, Prh 6 Suchdol, Česká republik Obr. 1. Průběh vnitřní teploty kompostéru Při zprcování pšeničné mouky n škrob se během rfince dvě velikostní skupiny škrobových zrn oddělují, tkže výsledným produktem je komerční A-škrob o velikosti zrn m B-škrob s menšími škrobovými zrny. Chemické složení struktur zrn B-škrobu ovlivňují jeho funkční fyzikálně-chemické vlstnosti (měrný povrch, krystlinitu, chrkteristiky mzovtění d.) 1. Jeho využitelnost je dosud omezená (vyšší energetická náročnost při sušení, nižší kvlit) hledjí se proto dlší plikce. Jednou z možností jeho dlšího použití je do biodegrdbilních plstů. Podle Thkore spol. 2 esterifikce škrobu umožňuje zvýšit termoplstické chrkteristiky jko tepelnou odolnost, hydrofóbnost krystlinitu těchto mteriálů. Byl proveden proto nejprve cetylce průmyslového B-škrobu, která byl relizován v lbortorní prtuře. Vzhledem k tomu, že menší zrn mjí nižší rektivitu s cetnhydridem než velká, bylo nutné syntézu cetylovných škrobů optimlizovt z hledisk rekční doby, způsobu dávkování přídvku činidel, které uprvovly chrkter vzniklé suspenze. Šlo především o zmezení vzniku pevných gregátů v míchné směsi. K tomuto účelu byly zkoušeny následující látky: sírn sodný, silikgel povrchově ktivní látky. Různě měněné rekční podmínky ovlivňovly i konečný stupeň cetylce. Připrvený cetát škrobu byl poté násobně promýván, z mokr desintegrován usušen. Vzniklý mteriál byl nmlet n šrotovcím mlýnku použit k příprvě kompozitů, ze kterých byly tvrovány zkušební plstové fólie o tloušťce 0,5 mm. U zkušebních těles připrvených plstů byly pomocí trhcího stroje Instron 5800 vyhodnoceny následující chrkteristiky: modul pružnosti, mez kluzu, poměrné prodloužení n mezi kluzu, mez pevnosti, poměrné prodloužení n mezi pevnosti poměrné prodloužení při přetržení. Mechnické vlstnosti byly porovnávány s plstem z čistého PCL PCL s A-škrobem v cetylovné podobě. Biodegrdbilit vyrobených plstů byl testován ve směsném substrátu, vyrobeném umístěném ve dvou kompostérech AL-KO K390 ve venkovním prostředí při průměrné teplotě 17,0 ± 2,4 C (viz obr. 1). Substrát v kompostéru 3 byl připrven ze zeleného komunálního odpdu, bílé vrchovištní ršeliny jílovité výkopové zeminy. U plstů byly určeny jejich mechnické chrkteristiky. Kromě vlstností plstů před po kompostování byl testován i odolnost plstů vůči vodě. Příspěvek byl zprcován v rámci řešení grntového projektu GA ČR 525/09/0607 Biodegrdbilní kompozitní mteriály n bázi B-škrobu s upotřebením v zemědělství výzkumného záměru MSM Setrvlé zemědělství, kvlit zemědělské produkce, přírodní krjinné zdroje. LITERATURA 1. Šárk E., Bubník Z.: Chem. Listy, v tisku 2. Thkore I. M., Desi S., Srwdde B. D., Devi S.: Eur. Polym. J. 37, 151 (2001). 3. Růžek L., Růžková M., Koudel M., Voříšek K.: Zhrdnické využití substrátů z ršeliny zelených komunálních odpdů. Odpdové fórum 2008, Milovy , s

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015. Vojtěška [Lucerne] Medicago L.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015. Vojtěška [Lucerne] Medicago L. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015 Vojtěšk [Lucerne] Medicgo L. 1. polní pozorování výnos ING. PAVEL KRAUS, PH.D. ING.

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Zmìna habitu obarvených krystalù sacharosy jako funkce pøesycení a koncentrace barviva

Zmìna habitu obarvených krystalù sacharosy jako funkce pøesycení a koncentrace barviva Zmìn hbitu obrvených krystlù schrosy jko funkce pøesycení koncentrce brviv HABIT MODIFICATION OF DYED SACCHAROSE CRYSTALS AS FUNCTIONS OF SUPERSATURATION AND DYE CONCENTRATION Jn Grbk, Ann Sztekmiller-Szymñsk

Více

PRÍRODNÉ POLYSACHARIDY TYPU β-1,3 (1,6)-D-GLUKÁNOV RHEOLOGICAL CONTROL OF ENZYMATIC CONVERSION OF BIOMASS POLYSACCHARIDES

PRÍRODNÉ POLYSACHARIDY TYPU β-1,3 (1,6)-D-GLUKÁNOV RHEOLOGICAL CONTROL OF ENZYMATIC CONVERSION OF BIOMASS POLYSACCHARIDES PRÍRODNÉ POLYSACHARIDY TYPU β-1,3 (1,6)-D-GLUKÁNOV JOZEF AUGUSTÍN, ALEXANDER DANDÁR, KRZYSZTOF SURÓWKA b, GRAŽYNA JAWORSKA b LUCIA MINAROVIČOVÁ Ústv biotechnológie potrvinárstv FCHPT STU Brtislv, SR, b

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ZPRÁVY LESNICKÉHO KUPKA VÝZKUMU, I. et l. 60, 2015 (1): 24-28 ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ALGAE-BASED MATERIALS EFFECT ON MORTALITY AND INITIAL GROWTH PLANTATIONS

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce. Bc. Kamila Šimánková

Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce. Bc. Kamila Šimánková Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce Bc. Kamila Šimánková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování vhodného extrakčního postupu k izolaci vitaminu C a

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions Petr Dvořák, Karel Hamouz, Perla Kuchtová, Jaroslav Tomášek KRV ČZU

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN NA ÚSTAVU MORFOLOGIE,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ.

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ. RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY PETR TŮMA EVA SAMCOVÁ Ústv biochemie, molekulární buněčné biologie, 3. lékřská fkult, Univerzit

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L.

VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L. VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L. Vábková J. 1, Neugebauerová J. 1 1 Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE SIARHEI SKOBLIA, DANIEL TENKRÁT, MARTIN VOSECKÝ,b, MICHAEL POHOŘELÝ b, MARTIN LISÝ c, MAREK BALAŠ c, ONDŘEJ PROKEŠ Vysoká škol chemicko-technologická v

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

EVALUATION OF ROOT SYSTEM CHARACTERISTICS BY MEASUREMENT OF ELECTRICAL CAPACITY AND IMAGE ANALYSIS

EVALUATION OF ROOT SYSTEM CHARACTERISTICS BY MEASUREMENT OF ELECTRICAL CAPACITY AND IMAGE ANALYSIS EVALUATION OF ROOT SYSTEM CHARACTERISTICS BY MEASUREMENT OF ELECTRICAL CAPACITY AND IMAGE ANALYSIS Hajzler, M., Středa, T., Klimešová, J. Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Faculty

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL J. Kára 1 ), R. Koutný 1 ), J. Kouďa 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

HEAT TREATMENT OF TOOL STEEL

HEAT TREATMENT OF TOOL STEEL HEAT TREATMENT OF TOOL STEEL HEAT TEPELNÉ TREATMENT ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÉ OF TOOL STEEL OCELI 1 HEAT TREATMENT OF TOOL STEEL Cover Foto n photos oblu from zlev left doprv: to right: Böhler Uddeholm Česká

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

5P-01 DERIVATIZATION AND ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES

5P-01 DERIVATIZATION AND ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES 5P-01 DERIVATIZATION AND ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES MAREK ELIAS b, LENKA ZAJÍČKOVÁ b, PETR SYNEK b, ONDŘEJ JAŠEK b, NAGENDER REDDY PANYALA, GRACIAN TEJRAL, MILAN ALBERTI* b, JOSEF HAVEL,b, nd MILOŠ KLÍMA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky

Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky Experimental determination of sample range necessary for comparison

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

1P-02 THERMODYNAMIC CONSIDERATION ON THE SPECIFIC SORPTION AND MOLECULAR RECOGNITION OF SOME PHENOLIC ACIDS

1P-02 THERMODYNAMIC CONSIDERATION ON THE SPECIFIC SORPTION AND MOLECULAR RECOGNITION OF SOME PHENOLIC ACIDS 1P-1 APLIKACE MAGNETSEPARAČNÍCH TECHNIK PR IZLACI PŠKZENÉ DNA MARTINA ZATLUKALVÁ, VERNIKA NEZHDVÁ, JITKA ULRICHVÁ, VLADIMÍR KŘEN b JAN VACEK * Ústv lékřské chemie biochemie, Lékřská fkult, Univerzit Plckého,

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více