KOROZE CHLADICÍHO SYSTÉMU V AUTOBUSECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOROZE CHLADICÍHO SYSTÉMU V AUTOBUSECH"

Transkript

1 KOROZE CHLADICÍHO SYSTÉMU V AUTOBUSECH Jan SKOLIL 1* 1* CLASSIC Oil s.r.o., Oty Peška 343, Kladno, Česká republika Abstrakt: V posledních letech došlo u většiny autobusů našich dopravních podniků a ČSAD k nárůstu potíží způsobených chladicím systémem motoru. Provozovatele trápí přehřívání převodovek, zanášení radiátorů způsobující neschopnost vozidla topit cestujícím, koroze mrazových zátek a jiných technologických otvorů a nakonec i pronikání vody do olejové náplně nebo naopak díky proreznutí vložek bloku motoru. Jaké jsou příčiny těchto jevů, jak se jim do budoucna vyvarovat a tak trochu i to, kdo z trojice - výrobce autobusu, dodavatel chladicí kapaliny a uživatel vozidla - je za tento stav zodpovědný, se dozvíme v tomto článku. 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Česká republika je z hlediska výroby autobusů světová velmoc. Ani ne tak díky roční produkci (téměř vozidel), ale zejména v poměru počtu vyrobených vozidel na počet obyvatel [1]. V současnosti jsou aktivní dva výrobci: Iveco, jenž pro první plnění používá chladicí kapalinu Paraflu 11 italského výrobce FL Selenia, dnes vlastněného dvacátým největším dodavatelem olejů na světě - firmou Petronas [2]. Stejně tak není tajemstvím, že autobusy konkurenčního výrobce SOR získáte obvykle s prvonáplní Fridex G48. Již od konce minulého desetiletí 21. století se začaly vyskytovat problémy s korozí chladicího okruhu autobusů u většiny dopravních podniků a ČSAD v České republice, především pak u těch, které používají české značky autobusů a české chladicí kapaliny. Podrobnější zprávy jsou k dispozici zejména z DP města Brna [3, 4], Jihlavy, ale také jiných dopravních podniků. Autor zná podrobně situaci s korozí i u ČSAD Kladno a ČSAD Uherské Hradiště. Nejnovější jsou zprávy v rámci provozu Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., kde je ovšem počet vozidel zdaleka nejvyšší - cca 1200 autobusů různých značek [5]. Koroze chladicího systému autobusů se obvykle netýká autobusů zn. Solaris, u nichž se používá specifická kapalina doporučená výrobcem motorů Cummins - EC Fleetguard, rovněž nebývají napadeny ani německé autobusy MAN nebo Mercedes-Benz. Jejich počet v provozu je však nižší než počet vozidel SOR a Iveco. Obdobně starší autobusy zn. Karosa s motory Liaz a Renault také nelze považovat za vypovídající vzorek, neboť počet najetých kilometrů

2 u nich je výrazně vyšší a prošly již dříve používáním rozmanitých druhů chladicích kapalin mj. Fridex Eko Extra, Havoline AFC nebo Paraflu 11. Obr. 1.: Voda (chladicí kapalina) proniklá do olejové náplně motoru (vlevo), zkorodovaná vložka bloku motoru (vpravo). 2. PRŮBĚH KOROZE A ZÁKLADNÍ PREVENCE Začátek je vždy podobný, blok motoru začne korodovat. Korozní zplodiny následně kolují v chladicím okruhu a zacpávají tenké trubičky vedoucí do hliníkových radiátorů, které jsou jinak korozně nedotčeny. Radiátor se stane neprůchodným a nemůže hřát. Pak začne být cestujícím v autobuse zima. Častokrát těmto problémům ještě předchází přehřívání převodovky, zejména při brzdění retardérem. Po delším provozu s takto nevyhovující chladicí kapalinou dojde také k proreznutí mrazových zátek bloku motoru a manipulačních otvorů [3, 4]. Běžné jsou i případy, kdy jsou kavitačně poškozeny celé vložky bloku skrz naskrz, takže se dostane voda do oleje, někde zase naopak (viz Obr. 1). Tento proces je nezávislý na výrobci autobusů, děje se tak podobně u vozů SOR i Iveco. Z toho se dá jednoznačně usuzovat, že za příčinou problému je nutné hledat chladicí kapalinu. Současné problémy s chladicím okruhem jsou bezpochyby z velké části způsobeny aktuálními požadavky legislativy na výrobce motorů. Snižují se emisní limity, klesá spotřeba paliva, a přesto roste jednotkový výkon motorů, a tím i provozní teplota chladicí kapaliny v motoru. Nelze proto tolerovat dřívější zlozvyky některých dopravců, kdy v létě docházelo k používání a dolévání vody do autobusů, zatímco nemrznoucí směs s inhibitory byla přítomna jen na zimu. Naprosto nezbytné je používání chladicí kapaliny po celý rok. Minimální koncentrace by měla činit alespoň 33% z důvodu nemrznoucích vlastností (cca -20 C), ovšem pro antikorozní ochranu by měl být obsah nemrznoucí směsi ještě vyšší. Pro ředění chladicích kapalin je nutné používání kvalitní vody. Hlavně ne tvrdé, už vůbec ne znečištěné. Uživatel by měl znát její vlastnosti, zejména tvrdost (do 20 dh), obsah chloridů,

3 síranů a hodnotu ph [6, 7]. Úplně nejvhodnější není ani voda destilovaná, neboť má tendenci do sebe pohlcovat minerály. Nicméně je to určitě menší riziko, než příliš tvrdá nebo špinavá voda. Z těchto důvodů je vůbec nejlepší zamezit řidičům v úpravě koncentrace nemrznoucí směsi a jejímu dolévání. Koncentrace chladicí kapaliny by měla být ověřována refraktometry (pokud možno odborně kalibrovanými) [8]. S výše popsanými informacemi souvisí i preferování nákupu hotové, předředěné kapaliny s požadovaným bodem tuhnutí. Tento způsob je sice mírně nákladnější, lze se jím však vyhnout problémům s překoncentrováním, podředěním chladicí kapaliny nebo s výběrem nevhodné vody. Popsané neduhy byly dříve hlavní příčinou, na kterou sváděli dodavatelé nemrznoucích směsí problémy dopravců s korozí. Opakovaným výskytem potíží s korozí i tam, kde kupují zejména naředěnou směs (např. DP HMP) je zřejmé, že dominantní problém není v péči o chladicí kapalinu, ale v jejím složení. 3. POŽADAVKY NOREM DODAVATELŮ AUTOBUSŮ Zřetelnější nároky na inhibiční ochranu autobusů by nám měly dát normy výrobců autobusů, resp. jejich dodavatelů motorů. Pro autora jsou dostupné normy Iveco Standard , resp. Renault /Q, pro srovnání je ve výčtu níže uvedena i norma VW TL 744 C, kterou plní nejčastěji používané kapaliny typu G11 / G48 [2, 7, 9]. A také norma ÖNORM V 5123, tu splňuje druhá kapalina schválená výrobcem autobusů SOR - OMV 5123 [10]. Známá je i norma CES 14603, kterou musí plnit kapaliny předepsané pro motory Cummins. Požadavky norem pro chladicí kapaliny Parametry Jednotka Iveco standard Renault V.I. 41- VW TL 744C ÖNORM V /Q Inhibitory hm. % > Obsah dusitanů hm. % Obsah vody hm. % <3 <5 <4 <3 Hustota 20 o C kg/m 3 1,11-1,14 1,12-1,14 1,11-1,14 - Teplota varu o C >165 >150 >160 Volná alkalita ml >11 >15 >11 >8 Bod tuhnutí (1:2 s vodou) C Bod tuhnutí (1:1 s vodou) C ph 50 % - 7,5-8, ,6 ph 33 % - 7,7-8,5-7, ,6 Korozní zkoušky dle ASTM D1384 ASTM D1384 ASTM D1384 GFC L-107-A-90 měď g/m 2 <3 <4 <6 <5 pájka g/m 2 <3 <6 <10 <5 mosaz g/m 2 <3 <4 <6 <5 ocel g/m 2 <3 <4 <6 <2,5 litina g/m 2 <3 <4 <6 <4 silumin g/m 2 <2 <6 <10 <10 Tab. 1.: Přehled požadavků norem výrobců vozidel pro chladicí kapaliny.

4 Z údajů v Tab. 1 je zřejmé, že tyto normy nám neposkytují bližší informace o požadavcích na složení chladicích kapalin. Z hlediska inhibiční ochrany je direktivní pouze požadavek vysoké hodnoty volné alkality a rozmezí ph. Stejně nepodrobné jsou další normy starších výrobců motorů pro chladicí kapaliny [11, 12]. Zajímavé je připomenout požadavek normy TL 774 na nulovou přítomnost toxických dusitanů, výborných ochránců před kavitací, jejichž obsah normy výrobců motorů pro autobusy neregulují. Naopak např. normou John Deere JDM H24 pro oblast heavy duty je jeho dávkování přímo vyžadováno min. na úrovni 2000 ppm u koncentrátu. Výrobce motorů Cummins a firma Iveco doporučují shodně používat chladicí kapalinu pouze v 50% koncentraci s vodou [2]. Z tohoto pohledu se výrazně odlišuje dodavatel autobusů SOR, jenž - ač používá zejména motory Iveco - doporučuje chladicí kapalinu zn. Fridex G48 nebo OMV Coolant Rakouskou kapalinu v koncentraci s bodem tuhnutí -27 C (cca 40% koncentrátu) obdobně pak i českou směs s podobně nízkou nezmrzností. Z pohledu korozní ochrany není ani tak důležitá koncentrace nemrznoucí složky - glykolu - neboť ten od 33% koncentrace s vodou nikdy neztuhne, ale jeho roztok jen zgelovatí, jako koncentrace inhibitorů koroze. Všechny tyto kapaliny jsou takzvaného hybridního typu. Jedná se o produkty s obsahem anorganických i organických inhibitorů koroze. Jejich jednotlivý obsah i chemický typ se dle výrobce může značně lišit, přesto díky tomu, že nemají vyhraněné pouze anorganické či organické složení, je velký předpoklad jejich mísitelnosti. To ovšem neznamená, že by si byly kvalitativně rovny. Pouze to říká, že pokud se setkají v náplni chladicího systému motorů, nedojde jejich smísením k žádné nežádoucí reakci a výsledná směs získá vlastnosti té horší z nich. Obr. 2.: Kapalina typu G48 nepoškozuje plechy dle ASTM D1384 (vlevo), zato chladící okruh autobusu dokonale zacpe korozními zplodinami (vpravo).

5 4. KOROZNÍ ZKOUŠKY CHLADICÍCH KAPALIN Kromě stanovování kvalitativních parametrů kapalin (ph, volná alkalita), je velmi důležitou zkouškou jejich kvality test korozních účinků dle normy ASTM D1384 (viz také [7]). Test je prováděn po dobu 14 dnů při 88 C na šesti definovaných materiálech (měď, pájka, mosaz, ocel, litina a silumin (hliník)) ve tvaru obdélníku, které jsou spojeny šroubem a ponořeny v dotčené chladicí kapalině. Stanovuje se úbytek nebo nárůst hmotnosti jednotlivých kovů. Tato metoda je ovšem nevyhovující svou délkou i nákladností aparatury. Navíc se v problematice koroze chladicí soustavy autobusů ukazuje, že ani tato metoda není dostačující. Kapaliny nakupované většinou dopravních podniků, ČSAD a přepravců jsou z hlediska normy ASTM D1384 naprosto vyhovující, přesto koroze v autobusech probíhá (Obr. 2). Bylo by nutné provádět testování také podle náročnějších korozních testů, např. ASTM D2570, D2809 nebo D4340, což už jsou takové menší simulované chladicí soustavy pro zjištění podmínek výskytu kavitace nebo důlkové koroze. Tudíž opět v praxi pro kontrolu a výběr chladicích kapalin metody nepoužitelné. Z hlediska přeplňovaných naftových motorů je velmi důležitá norma ASTM D6210, která popisuje požadavky na chemické složení kapalin pro heavy duty aplikace. 5. ANALÝZA A SLOŽENÍ INHIBITORŮ KOROZE DOPORUČENÝCH KAPALIN Protože korozní zkoušky jsou, jak je popsáno výše, časově a hlavně finančně velmi náročné, je kromě kvalitativních metod velmi důležitou stránkou vypovídající o vlastnostech chladicích kapalin jejich chemické složení. Většina kapalin, jež jsou používány v současnosti v dopravních podnicích, byla podrobena prvkové analýze pomocí optické emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (dusitany - spektrofotometricky, resp. dusičnany - iontově selektivní elektrodou, hustota pyknometrem) v laboratoři ALS Czech Republic a.s. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 1. Automobilky vlivem environmentálního tlaku začaly postupně některé inhibitory omezovat a zakazovat [7, 10]. V současné době například norma TL 774 pro nejmodernější motory koncernu VW zakazuje používání dusitanů, boritanů, fosfátů, aminů a molybdenanů. Ještě donedávna pak bylo eliminováno také používání silikátů. To sice vede k lepší ekologičnosti nejmodernějších chladicích kapalin, zároveň to však omezuje jejich použitelnost do starších vozidel (s vyšším obsahem železa) a moderních přeplňovaných motorů, které z důvodů vysokých nároků na výkony nemohou brát na vyšší ekologičnost normy TL 774 zřetel. Typickým příkladem jsou kapaliny typu G11/G48 odpovídající normě TL 774C. Pro osobní vozy jsou to výborné kapaliny, pro nákladní techniku a autobusy však

6 Tab. 2.: Přehled chemického složení vybraných chladicích kapalin používaných pro naftové motory. Kapalina / Dodavatel CAT ELC HDX4 Antifreeze Fridex G C Fleetguard ES Compleat CS Antifreeze G Cargo Antifreeze Special Originální kapalina G12++ Glysantin G48 Glysantin G30 ASTM D Petrochem Carless Velvana, a.s. Cummins Czech Republic s.r.o. CLASSIC Oil s.r.o. ENI - AGIP Škoda Auto Jednotka Koncentrace obj. % % cca Bor mg/l - 0, < Molybden mg/l - / > ,30 0, <1 1 1 Křemík mg/l ppm 0, , Draslík mg/l - 5, Sodík mg/l Sodík+draslík mg/l Fosfor mg/l - 7, <0,01 <2,4 0 0 Dusitany mg/l / > <1, ,7 <6,4 0 2 Dusičnany mg/l ppm Hustota kg/m BASF

7 nedostačující. Z Tab. 1. je naprosto zřejmé, že neobsahují žádné dusitany či molybdenany, nezbytnou to ochranu dnešních naftových motorů užitkových vozidel před kavitací a důlkovou korozí. Norma ASTM D6210 (verze 2008) požaduje buď čistě obsah dusitanů min ppm (µg/g) nebo souhrnný obsah dusitanů a molybdenanů min. 780 ppm s tím, že obsah každého z nich pak musí být min. 300 ppm, vše pro 50 obj.% roztok. Moderní inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí nejsou laboratorní chemií tak snadno detekovatelné. Jejich přítomnost, resp. koncentraci, nejlépe odhalí druhá část jejich molekuly - kationt. Čím vyšší obsah sodíku či draslíku, tím vyšší koncentrace organických inhibitorů koroze = solí karboxylových kyselin (samozřejmě po odečtení podílu kationtů z anorganických inhibitorů). Současné problémy s korozí autobusů potvrzují oprávněnost požadavků normy ASTM D6210, že pro správnou ochranu dnešních chladicích systému autobusů je naprosto nutná kombinace obou typů inhibitorů koroze. Anorganických i organických, s nezbytnou přítomností dusitanů, dusičnanů a případně molybdenanů. Dokazuje to i složení ověřených zahraničních chladicích kapalin pro přeplňované naftové motory CAT ELC, EC Fleetguard či HDX4 Antifreeze, které mají dostatečnou antikorozní ochranu (viz Tab. 1.). 6. ZÁVĚR Přestože dopravní podniky používaly či používají některou ze schválených chladicích kapalin výrobci autobusů, probíhá v současnosti nejenom v těchto autobusech koroze chladicího okruhu. Je nutné, aby uživatelé - zejména dopravní podniky, ale i výrobci autobusů požadovaly při výběrových řízeních takový produkt, pro který budou definovány podrobné kvalitativní požadavky, které zajistí vítězství kapaliny splňující nároky přeplňovaných naftových motorů. Vysoutěžená cena na speciální kapalinu (pro heavy duty) bude tímto zadáním, bezpochyby vyšší. Úspory na servisu, čištění, prostojích a náhradních dílech, které vzniknou bezvadnou funkčností chladicího okruhu autobusů, však ušetří mnohem vyšší prostředky než předpokládaný nákup nové špičkové nemrznoucí směsi za více jak dvojnásobnou cenu [13]. Rovněž by ze strany výrobců autobusů a jejich motorů pomohlo rozšíření počtu schválených kapalin na nejméně dva až tři typy. Např. autobusy Solaris či Iveco předepisují každý pouze po jedné zahraniční kapalině, což nedává dost prostoru pro kvalitativní a zejména cenovou optimalizaci při výběru vhodného dodavatele kapaliny.

8 7. LITERATURA [1] Přehled výroby a odbytu domácích vozidel - údaje za rok 2013 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: [2] Iveco Standard : Anti-freeze and protective fluid for engine cooling circuit. Satiz - normazione s. [3] Tulka J.: Expertíza a technické návrhy řešení problematiky koroze motorů. Objednatel: Dopravní podnik města Brna a.s., 2009, 16s. [4] Posouzení příčin korozního napadení bloku motoru. Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., Objednatel: Iveco Czech Republic, a.s. 2009, 16s. [5] Sdružení dopravních podniků ČR: Výroční zpráva za rok [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: [6] Skolil J.: Voda vhodná k ředění provozních kapalin. In: Tribotechnika č. 6/2012, str , ISSN: [7] VW TL , Koncernová norma: Chladicí přísada na bázi ethylenglykolu. Wolfsburg: Volkswagen Aktiengesellschaft, s. [8] Skolil J.: Stanovení koncentrace chladicí kapaliny. In: AutoExpert č. 1+2/2014, str [9] Zadávací podmínky Renault /--Q, Chladicí kapaliny. Oddělení Normalizace Renault Automobiles, s. [10] ÖNORM V 5123 Frostschutzmittel für Kühlsystemem von Verbrennungsmotoren. ON- Komitee ON-K s. [11] Náplně chladicích kapalin pro motory Tedom Tedom s.r.o. - divize motory s. [12] Náplně chladicích kapalin pro motory Liaz Škoda motory s.r.o. - divize motory s. [13] Skolil J.: Proč je nám v autobusech zima? In: AutoExpert č. 3/2014, str

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ Mithon SVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení kapalin používaných při obrábění kovů. Tento

Více

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA:

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: Filtry a oleje. Údaje Stroje Case IH PŘESTAVBA (KÓD) - POČET STRAN: 11 ZPRACOVÁNO PODLE (BULLETIN NUMBER): Case IH DATUM: 12.4.2011 VYPRACOVAL:

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY

1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY 1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY MADOIL s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 sovadinova 10, Břeclav www.madoil.cz www.madoil-servis.cz 2 Obj. číslo Název produktu Plnění Balení Prod. cena bez DPH KAPALINY

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01 Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba Kontrola stavu provozních kapalin Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba OBSAH PŘEDNÁŠKY způsoby znečištění kapalin, vliv na spolehlivost

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - P Kapalina brzdová DOT-4 NATO Code: H - 542 Odpovídá normě: SAE J 1703, DOT-4 STANAG

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů KVALITA IVECO VIDĚNA ZBLÍZKA č. 3 katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco VÝHODY neoriginální tlumič výfuku RIZIKA Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů Napodobený výrobek

Více

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Václav Čadek, Jaroslav Šašek, SZU Praha Seminář u příležitosti 150. Výročí narození prof. Gustava Kabrhela Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes 1900 Gustav

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Jaké jsou nejčastější problémy? Jak je ihned odstranit? Jak jim předcházet do budoucna? Jaké jsou nejčastější problémy? Zelená voda (ve vzácných případech

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY EXOL POWER MOTOROVÝ OLEJ SAE 15W 40 / API CF-4 Pro vysoko-rychlostní, tydobé, atmosféricky plnné motory a motory s turbodmychadlem. Vysoce výkonný motorový olej pro naftové

Více

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10 TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 AKCE 2013 platí od 1. 7. 2013 kód filtr - univerzální rozměr dopojení, držák, klíč v ceně cena bez IVAF10K 1/2-3/4-1 F 399,- kód typ vložky pro IVAR.F 10 použití cena IVAFCPNN50M

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

TECHNICKÝ LIST DECOSOLAR P 32. EKOLOGICKÉ mrazuvzdorné médium s inhibitory koroze do uzavřených solárních systémů

TECHNICKÝ LIST DECOSOLAR P 32. EKOLOGICKÉ mrazuvzdorné médium s inhibitory koroze do uzavřených solárních systémů L G.O.,. Naše česká autokosmetika TECHNICKÝ LIST DECOSOLAR P 32 EKOLOGICKÉ mrazuvzdorné médium s inhibitory koroze do uzavřených solárních systémů Popis Decosolar P 32je ekologická čirá bezbarvá kapalina

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Mithon CVA. Průmyslový konzervační přípravek vhodný pro kosmetické výrobky

Mithon CVA. Průmyslový konzervační přípravek vhodný pro kosmetické výrobky Mithon CVA Průmyslový konzervační přípravek vhodný pro kosmetické výrobky Mithon CVA je biocidní přípravek, který vyniká svou vysokou kvalitou a nízkým zdravotním rizikem během aplikace. Mithon CVA je

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Aleš Blaška. Katalog 2013

Aleš Blaška. Katalog 2013 Katalog 2013 Kompletní produktová řada Gebo Liquid utěsňovací přípravky pro plynové ohřívače, topné soustavy a kotle Liquid Micro vhodný k utěsnění u plynových ohřívačů při ztrátě 10 l vody za den Strana

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM Bateriové Svorky Kryty pólů & adaptér Zkoušečky bateriové kyseliny Servisní doplňky Ekvalizér pro baterie Neutralon Tuk & kartáč na póly Ochranný sprej na póly & kartáč na

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Petr Zlámal, Marcela Fridrichová, Karel Kalivoda Úvod V souladu s dlouhodobým výzkumným záměrem byl na ÚTHD FAST kolem roku 00 zahájen vývoj metodiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO 1.2 Použití

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s.

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu Riotherm Typový list Impressum Typový list Riotherm KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z materiálů na bázi železa s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 802 009 (2012/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z materiálů na bázi železa s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 802 009 (2012/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 801 305-00.1T Pro tepelné zdroje vyrobené z materiálů na bázi železa s provozními teplotami do 100 C 6 720 802 009 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody............................

Více

od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930

od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930 úvod.str. od 1.9.2014 P R A V I D E L N Á Ú D R Ž B A vozidel Karosa řady C 930 Rozsahy provedení a název údržby písmeno cyklu Proběh časová náročnost A (P 20) 20.000 km 3,05 B (P 40) 40.000 km 3,05 C

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill Tepelné tváření otvorů úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování Thermdrill lze použít pro: Šroubové spoje Pájené a svařované spoje Ložiska/fitinky Samořezné šrouby

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu, Hydrokarbonů, organických ředidel a benzínu Unikátně odstraňuje minerální a rostlinné

Více

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 62

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 62 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D17_Z_ELMAG_Elektricky_proud_v_kapalinach_ vyuziti_elektrolyzy_v_praxi_pl Člověk

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více