7/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení..."

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 7/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Ing. Martin Špryňar, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 Toto číslo bylo předáno do tisku dne OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Aktivity Sdružení...3 Zápis ze shromáždění zástupců regionů...6 Usnesení Shromáždění zástupců regionů...12 Mimořádný všesokolský slet dopravců...13 Španělsko: Výborné víno i přísná policie...15 Transport show ECOTAXE SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...24 Česko-ruská smíšené komise...26 Zprávy ze světa...27 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele...29 Český právní řád v roce Výměna karty DT...32 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...34 TecHNiKA RENAULT TRUCKS ČR...37 Subaru Outback...38 Renault Trucks kompletně inovoval svou nabídku Cesta vznětového motoru...49 Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha - Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno - Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava - Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové - Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň - Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA, 762 výstřelů z různých palných zbraní, jedna žena zasažena do krku, několik mužů vážně zraněno, velké materiální škody, atmosféra strachu. To není začátek reportáže z bojové mise do Afghánistánu, ale výsledek několikaletého šílení jednoho německého řidiče, který usoudil, že na tamních dálnicích zuří válka a touto cestou je třeba zjednat nápravu. Jeho oběťmi byly posádky kamionů, on sám také řidič kamionu. Nestřílel tedy ze sedla divokého mustanga po desperátech, ale výhradně ze své pneumaticky odpružené sedačky v trucku po svých kolezích. A prý to byl takový hodný, prima soused. Jistě, každodenní zprávy o činech teroristů, kteří na to jdou podobně chytře, mohou nevyrovnané a psychotické jedince ponouknout k podobným řešením. Inspirací však nemusí být nutně islámský terorista, docela dobře stačí i zelený. Houževnaté sémě zasel do myslí našich řidičů exministr Bursík, který tvrdil, že za všechny havárie a kongesce mohou náklaďáky a nasadil veškeré síly, aby pro ně vymohl zákaz jízdy od pátku do neděle. Má samozřejmě řadu pohrobků, kteří pod tlakem své paranoidní nenávisti k silničním motorovým vozidlům například blokují všechny větší dopravní stavby. Ostatně proti rozdmýchávání vášní mezi motoristy nejsou ani mnozí politici, lépe se jim pak obhajuje nekonečné zvyšování daní a utužování všelijakých restrikcí. Slušný teroristický potenciál má i zpráva z Belgie, kde se údajně chystá skupina asi 300 řidičů útočit na východoevropské kamiony, a hodlá tak zabránit blíže nespecifikované nekalé soutěži. Velmi kalým způsobem v podobě propíchaných pneumatik, rozbitých skel a rozřezaných plachet. Je to sice informace ne zcela ověřená, kterou i belgická strana získala od nějakého anonyma, což jsou obzvlášť nedůvěryhodní chudáci, ale stojí za pozornost už jenom proto, že někoho vůbec napadne takové informace vyrábět a šířit. Roztomilé také je, že si o majetek, zdraví a život v obou těchto případech usilují profesní kolegové. To není ovšem pro truckery typické, daleko častěji se na silnicích zdraví, jsou ochotni si pomoci a vůbec vykazují více kolegiálního jednání. Stejně tak jako třeba alfisté, subaristé, veteránisté a jiní nadšenci. Například mám jednoho známého, který vlastní historický autobus Škoda 706 RTO. Vlastně mám takových známých daleko víc, protože tento stroj byl mimořádně povedený a několik generací má na něj dodnes krásné nostalgické vzpomínky. Ač sebelépe restaurováno, málokdy toto vozidlo pokoří vyšší rychlost než 60 km/h. Na druhou stranu vzbuzuje takovou vlnu pozitivních emocí, že mu to nikdo nemá za zlé, netroubí na něj, nesvítí ani se ho nestačí riskantně předjíždět. V jeho přítomnosti je náhle otupen i bratrovražedný boj mezi passaty a oktávkami v tédéíčku a všichni se začínají chovat tak nějak normálněji a pohodověji. Škoda, že v BESIPu už nezbyly peníze ani na odrazky pro školáky, mohl by podporovat znovuzprovoznění takových automobilů, a přispět tím ke kultivaci poměrů na našich silnicích ještě více než změnou svého loga, jak o to jeden z předchozích ředitelů usiloval. Je doba dovolených a na nějakou prázdninovou cestu nebo alespoň malý automobilový výlet se chystá snad každý z nás. Do toho se budou plést řidiči, kteří se takto vypravují opravdu jen jednou do roka a možná ještě na Dušičky, ucpe se Brenner a okolní alpské průsmyky, stejně jako cesta na Jadran, děti budou zlobit a drobit, mnohdy i zabloudíme. Přesto nebo právě proto na všechny řidiče apeluji, kolegové, přátelé, složme zbraně, zanechme teroru. A ti, kdo mohou, nechť vyndají z garáží a stodol své staré autobusy, veterány a vůbec vozidla šířící dobrou náladu a úsměv ve tvářích. Martin Felix 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá PřiPOmínkOVAli jsme V červnu jsme dostali k připomínkám materiál, který by měl nastavit strategická pravidla pro údržbu a výstavbu infrastruktury na delší období. Jedná se o první komplexní materiál svého druhu se snahou o objektivní popis a návrhy forem řešení téměř tragického stavu dopravní infrastruktury v ČR. Jedním ze zásadních problémů v ČR je dlouhodobá absence strategického dokumentu věnujícího se oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. Hlavními negativy současného systému financování jsou nedostatečný objem prostředků pro rozvoj DI, jeho nestabilita a obtížná předvídatelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Je naprosto nezbytné výdaje do dopravní infrastruktury minimálně na úrovni nutné pro zajištění jejího provozování a provozuschopnosti ze strany veřejného sektoru považovat za mandatorní a stabilizovat i zdroje investic. Nesouhlasíme s některými uvažovanými opatřeními na příjmové straně vedoucí k úpravě systému financování DI. Jedná se o optimalizaci silniční daně, kde zřejmě mají autoři na mysli zvýšení této daně, zpoplatnění užívání všech silnic I. třídy jen pro vybrané kategorie vozidel a diferenciací mýta. Plně podporujeme návrh na zvýšení podílu příjmů SFDI ze spotřební daně z pohonných hmot ze současných 9,1 % na 25 %. Také jsme konzultovali s europoslankyní Olgou Sehnalovou připravované EU předpisy ve vztahu k technickým kontrolám vozidel. Náš názor je takový, že pokud se kontroly budou provádět spravedlivě a objektivně a přispějí k odstranění neférové konkurence těch dopravců, kteří zanedbávají údržbu vozidel, a pokud se podaří odstranit korupci při provádění technických kontrol vozidel, nemáme námitek. O technických kontrolách a změnách v jejich provádění v ČR jsme jednali i na Ministerstvu dopravy, které připravuje změny českých právních norem, které by měly stav zlepšit. mýtný SySTém Po sérii jednání s ministrem dopravy, ŘSD i Kapsch vznikl souhrnný metodický materiál. Sazby mýta MD drží dle dohody do roku Podařilo se zajistit příslib ŘSD, že nedoplatky se budou vybírat jen do určité lhůty zpětně, navrhujeme šest měsíců. Portál IWP měl efekt ve výrazném snížení pokut z mýtného systému, Sdružení se pokusí o větší propagaci mezi členy. Funkčnost IWP pro pre-pay zřejmě kvůli vysokým finančním požadavkům ze strany Kapsch na zprovoznění funkce zatím realizovaná nebude. Vybírání kaucí se sice rozeběhlo, ale jejich využívání není časté. Nalezl se kompromis k posuzování míry poškození při vracení kaucí, ŘSD připravilo změnu metodiky pro distribuční místa, praxe ukáže, do jaké míry budou dopravci spokojení. GŘC společně s ŘSD se bude více věnovat hopperům. Realizace doplácení mýta přímo obsluze vozidel CÚ bohužel naráží na legislativní nedostatky a v dohledné době nebude možné. CEmT V červnu jednala technická skupina CEMT. Upřesnila požadavky na atesty pro vozidla EURO V EEV a EURO VI, podrobná úprava se objeví v novelizovaném Průvodci používáním povolení CEMT, který bude definitivně schválený v září 2013 s účinností od ledna Skupina dále projednávala možnost výdeje atestů i pro vozidla pod 3,5 tuny, která ale s připojeným přívěsem překračují hranici 3,5 tuny, a tím pádem musí mít povolení. Atesty pro tato vozidla lze vystavit jen tehdy, pokud testy jejich motorů probíhají podle norem pro motory těžkých vozidel. Atesty nelze vystavit, pokud vozidlo je vybavené benzínovým motorem. Pro tato malá vozidla bude vytvořený speciální atest, který by měl být k dispozici do konce letošního roku. CEMT bude prosazovat, aby atesty a označení ekologické kategorie vozidel byly i uznávaným dokladem ke vstupu do nízkoemisních zón. Transport magazín 7/2013 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Paměťová karta řidiče V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se kromě potíží, kdy řidiči na silnici byli podezíráni z podvodů, protože měli u sebe dvě funkční karty, objevila další komplikace. MD ČR bohužel v rozpočtu na letošní rok nemá dostatek peněz na výrobu paměťových karet pro všechny řidiče, kteří by si kartu rádi vyměnili společně s profesním průkazem (řidičským průkazem). Protože nařízení EU 3821/85 stanoví, že na paměťové kartě řidiče se uvádí číslo řidičského průkazu v době výdeje paměťové karty, není podle názoru MD výměna karty nutná. Na základě toho a vzhledem k nedostatku financí MD rozhodlo, že se paměťové karty, kterým nekončí platnost, měnit budou jen tehdy, pokud jsou poškozené, nefunkční, nebo dojde k administrativním změnám u řidiče, jako je změna bydliště či jména. To znamená, že pokud řidič při obměně profesního průkazu dostane nový řidičský průkaz, stará karta mu zůstane, i když číslo řidičského průkazu nebude totožné. MD ČR tuto situaci konzultovalo s ostatními státy EU a prý by neměl nastat problém. Je dobré řidiče upozornit, že při ohlášené ztrátě paměťové karty se náhradní karta za poplatek 700 Kč vydává jen s dobou platnosti té původní, ztracené. Obdobně je platnost omezená při výměně z důvodu nefunkčnosti karty, v tom případě řidič neplatí poplatek 700 Kč, pokud se prokáže výrobní vada karty. Pokud řidič žádá o obměnu karty z důvodu, že stará karta končí platnost, nová karta se vystaví s platností a funkčností ode dne konce platnosti původní karty. Původní, už nefunkční kartu, pak řidič následujících 28 dnů používá pro prokazování aktivit při kontrolách. legislativa V červnu se sešla pracovní skupina, která má za úkol zpracovat a připravit návrhy na změnu legislativy s cílem přenesení spoluodpovědnosti za uložení a upevnění nákladu na odesílatele. Současná legislativa zákonem 361/2000 Sb. odpovědnost za správné naložení a upevnění prakticky výlučně přenáší na dopravce, resp. Řidiče, a to i v případech, kdy řidič ani není u nakládky. Dopravce by si měl samozřejmě podmínky zajištění nákladu projednat v rámci přepravní smlouvy, ale zde opět naráží na to, že neexistují legislativní nástroje, jak odesilatele ke spolupráci přimět. Současná česká ani mezinárodní legislativa tuto situaci neřeší buď vůbec, nebo jde o historický předpis, jako je vyhláška o silničním přepravním řádu 133/1964Sb., nebo ji řeší jen z pohledu škody na zboží úmluva CMR. Skupina navrhla znění ustanovení: Odesílatel má povinnost: - předat náklad k přepravě tak, aby obal, nebo vlastní náklad, byl proveden a uspořádán způsobem odpovídajícím podmínkám v přepravě (zejména dohodnutému typu nástavby, namáháním vniklým jízdou vozidla, případně použitím ostatních druhů dopravy a silám od použitých zajišťovacích prostředků), aby bylo možné provést zajištění nákladu proti posunutí a pádu. kontroly ZAHRAničníCH DOPRAVCů Na základě našich opakovaných požadavků GŘC přislíbilo využívat celníky i pro kontroly jiných povinností, u zahraničních dopravců povolení atd. Po dohodě s ŘSD budou moci celníci při kontrolách mýta provádět kontroly i zahraničních povolení. Sdružení nabídlo možnost vyškolení kontrolních úředníků tak, aby uměli u zahraničních řidičů případné snahy o obcházení povolovacího řízení odhalit. jednání S HEjTmAnEm Proběhlo setkání prezidenta Sdružení V. Starosty a M. Špryňara s hejtmanem Haškem. Kraje si zřejmě uvědomují, že celoplošné rozšíření mýta je neekonomické, ale chtějí získat více peněz na infrastrukturu ze státního rozpočtu. Pokud by RUD určilo finance na infrastrukturu, netrvaly by kraje na rozšiřování mýta. Hašek také slíbil společnou schůzku s Chovancem a pozvání na podzimní setkání Asociace krajů. Z jednání SEkCE nákladní DOPRAVy Součástí jednání byla i účast členů na velké kontrolní akci, která probíhala ve Vyškově. Ukázala, že kontrolní složky by mohly postupovat efektivněji, v některých případech bylo zdržení vozidel zbytečně dlouhé. Kontrola též naznačila, že řidiči často nemají od odesílatelů potřebné doklady. Potvrzuje se, že se po silnici pohybují vozidla ve špatném technickém stavu, byť i s novou technickou kontrolou. V. Hromíř upozornil, že část dopravců se zřejmě nezaregistrovala ke slevám z mýta za rok Ti zaregistrovaní by v nejbližší době měli dostat výzvy k uvedení bankovního spojení pro vrácení slev za rok Připomněl, že je nutné do systému zadávat změny ve vozovém parku či registračních značkách. Z názoru členů vyplynulo přání jednat o sazbách pro vozidla EURO V EEV. M. Špryňar požádal členy, aby se dobře připravili na jednání o sazbách mýta pro vozidla EURO VI, jednání se sice povedou i vinou politické situace asi až na podzim 2014, ale pod časovým tlakem by mohlo dojít ke schválení posunu sazeb o jeden stupeň, což by mohlo znamenat skokové zdražení sazeb pro EURO V až o 50 %! - nepředat náklad k přepravě nejsou li podmínky uvedené v prvním odstavci zabezpečeny, buď odesilatelem samým, nebo na základě výslovného pověření - třetí osobou. Zatím nevyřešené je, do kterého zákona toto ustanovení se pokusit vložit. Nejspíše do zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích do části o přepravě nákladů, ale do úvahy připadají i další předpisy, např. obchodní zákoník, resp. nový občanský zákoník, nebo i technické předpisy 56/2001 Sb. či 341/2002 Sb.. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ legislativa Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 179/2013 zveřejněná s účinností od úprava obchodního zákoníku, kterou se zavádí maximální lhůty splatnosti a sankční úrok. Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle 261 odst. 1 nebo závazku dodatzboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jinávýzva podobné povahy, b) i bez výzvy k plnění 1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, nebobude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve, než zboží nebo služba, 2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím nebo ověřením zboží nebo služby. Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, nesmí být sjednaná doba takového převzetí nebo ověření delšínež 30 dnů. Ujednat dobu převzetí nebo ověření delší než 30 dnů lze jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluvního ujednání; ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Ustanovení věty první se použije i na vztahy mezi věřitelem a subdodavatelem, plní-li věřitel závazek veřejnému zadavateli prostřednictvím subdodavatele. Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.. Základním cílem nové právní úpravy je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a minimalizovat tak nešvar spočívající v opožděných platbách za dodané zboží či služby. Tento jev má negativní dopad na likviditu podniku a na jeho finanční řízení, důsledkem čehož může v mnoha případech dojít i k následné, druhotné, platební neschopnosti dodavatelů zboží a služeb. Nově se tak nastavuje maximální doba splatnosti na 60 dnů. Novela se dotkne přímo běžné obchodní činnosti zejména společností, které nemají smluvně sjednanou splatnost obchodních faktur, neboť novela nadále počítá primárně s formou dohody smluvních stran o splatnosti a až v případě, že splatnost není takto určena, uplatní se automaticky podpůrná lhůta splatnosti 30 dnů. Je však nutné poukázat na to, že případné smluvní ujednání doby splatnosti faktury překračující 60 dnů bude možné sjednat pouze tehdy, pokud takovýto postup nebude vůči věřiteli tzv. hrubě nespravedlivý. Pro posouzení, zda konkrétní smluvní ujednání je hrubě nespravedlivé, bude třeba zkoumat například okolnosti týkající se dodávaného zboží nebo poskytované služby nebo skutečnost, zda jsou dány objektivní důvody od odchýlení se od zákonné sazby úroku z prodlení apod. Zákon explicitně upravuje dva případy, kdy se smluvní ujednání bude považovat za hrubě nespravedlivé, a to v případě dohody vylučující úrok z prodlení a dohody, která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Další výraznou změnou je zvýšení sazby úroku z prodlení. Česká republika musí do svých právních předpisů stanovit sazbu úroku z prodlení ve výši minimálně osm procentních bodů nad referenční sazbou České národní banky. maďarsko Červen byl ve znamení maďarského mýta. Jak se dalo předpokládat, šibeniční termín na spuštění mýta s sebou přinesl obrovské komplikace. Registrace do systému byla spuštěná v maďarštině jen pár dnů před , informace v jiných jazycích se objevily doslova na poslední chvíli. Ticketing byl zprovozněný , obratem zkolaboval. I přesto, že v podstatě on-line jsme byli ve spojení s maďarskými kolegy, ani oni neměli dostatek informací. Už v polovině června jsme žádali v Bruselu o intervenci na maďarském MD, aby spuštění odložilo minimálně do doby, než bude dostatek palubních jednotek pro ty dopravce, kteří si je hodlají pořídit. Současně jsme protestovali proti skutečnosti, že se zavádí další systém nekompatibilní s již provozovanými. Snažili jsme se do protestů zapojit kolegy z ostatních svazů sdružených v IRU. IRU poslalo dopis jednak na Evropskou komisi, jednak maďarskému ministru dopravy, bez jakékoliv, natož kladné, reakce. Zkoušeli jsme i české velvyslanectví v Budapešti, ani diplomati neuměli pomoci. BělORuSkO Generální tajemník M. Špryňar jednal s běloruským velvyslancem o podmínkách výdeje víz pro řidiče. Bylo nutné uklidnit situaci, která pravděpodobně vznikla na velvyslanectví v Minsku vinou nedobré komunikace s běloruskými úřady, a hrozilo, že Bělorusové zkomplikují výdej víz pro naše řidiče. Po jednání i následném písemném vyjádření se ale zdá, že se podařilo situaci vysvětlit a že žádná změna k horšímu nehrozí. Transport magazín 7/2013 5

6 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZápIS ZE ShROmáŽDěNÍ ZáSTuPců ReGiONů KONANéHO dne V PRAZe V HOTeLu ALBiON Od HOd. Foto: Martin Felix 1. Zahájení (provedl J. Melzer) Podle článku 10, odst. 9 stanov Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (dále jen Sdružení), byl jeho první viceprezident Josef Melzer nucen konstatovat, že ve hod. nejsou přítomny 2/3 členů Shromáždění zástupců regionů (dále jen Shromáždění). V souladu s uvedeným článkem stanov proto zahájil zasedání o 30 minut později a zasedání probíhalo podle původního programu bez ohledu na počet přítomných členů Shromáždění. J. Melzer se dotázal přítomných, zda mají připomínky či návrhy k programu Shromáždění, který obdrželi předem. Nebylo tomu tak, a program byl proto přijat. 2. Volba pracovních orgánů Shromáždění (provedl J. Melzer) Mandátová komise: Daniel Švec, Igor Janulík, Zdeněk Lidaj, Dalibor Chlup, Václav Betka, Petr Rietinger, Jiří Hříbal Návrhová komise: Jiří Povolný, Ladislav Sova, Petr Herman, Bořek Litterbach, Jiří Viktora, Vlastimil Bednář, Václav Rádl Volební komise: Radislav Kusák, Pavel Bürger, Petr Kramný, Vladimír Šmídl, Jiří Málek, Miloslav Neužil, Martin Lagarde Zapisovatel: Jan Svoboda Ověřovatelé: Roman Frank, Karel David Skrutátoři: Lukáš Fojtík, Anna Kozáková, Jana Hujová, Vojtěch Máša, Ivana Čechová, Zdeněk Gerstner, Marie Louženská J. Melzer seznámil přítomné s navrženými osobami a nechal o nich hlasovat. Hlasování proběhlo v souladu se stanovami Sdružení všichni navrhovaní byli schváleni, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. 3. Kontrola usnesení ze Shromáždění zástupců regionů z a zpráva o činnosti předsednictva za volební období (provedl J. Melzer) Úvodem první viceprezident omluvil prezidenta Sdružení V. Starostu, který se z důvodu nemoci nemohl Shromáždění zúčastnit. J. Melzer se věnoval situaci v silniční dopravě za uplynulé období. V rámci tohoto bodu J. Melzer vyjmenoval postupně úkoly uložené v usnesení ze Shromáždění konaného dne a krátce o každém bodu pojednal. Šlo o: o Dořešení slev na mýto, což se povedlo prosadit. o Prosazení snížení spotřební daně z nafty. Sdružení vyvinulo značné úsilí na prosazení tohoto úkolu, ale narazilo na odpor státu, resp. jeho představitelů. Je otázkou, zda se v budoucnu neorientovat na prosazení profesionální nafty. o Zmapování povinných naftových doložek. Nebylo možné nalézt sjednocující prvek, každá dopravní firma hraje sama za sebe. o Maximální splatnosti. Tato otázka má již oporu v legislativě, uvidí se, co přinese. o Ovlivňování rozšíření mýtného systému. O toto se snaží Sdružení od zavedení mýtného systému. Podařilo se zabránit některým nesmyslným rozšířením, a to i na základě realizovaných kampaní. o Efektivnější jsou kontroly neplacení mýta. Začaly se vybírat kauce od zahraničních dopravců, kteří předtím nebyli postihováni. o Požadování dobudování infrastruktury. Tento úkol je plněn na všech jednáních a konferencích, souhlasí s tím i obce a města, ale přes veškerou snahu se nedaří realizovat. o Aktivní řešení podpory veřejných logistických center. Sdružení se podílí na práci příslušné pracovní skupiny. o Nepřipustit zpřísnění podmínek získání profesní způsobilosti řidiče. V současnosti není situace zlá, to se však může změnit. Věcný záměr Ministerstva dopravy, který respektuje návrhy Sdružení, je v procesu připomínek. o Požadovat efektivnější kontroly STK. Stát nekoná tak, jak by měl. 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ o Zavedení odborné způsobilosti spedičních firem se prosadit nedaří, neboť státní instituce si tento problém přehazují jak horkou bramboru. o Regionální komise. J. Melzer poděkoval za práci v komisích a dalších orgánech Sdružení a apeloval na aktivní práci nově zvolených členů. Dnešní podnikatelské prostředí není dle prvního viceprezidenta dobré. Prohlásil, že v čele státu a na místní úrovni je velká fluktuace z hlediska personálního, např. za čtyři roky se na Ministerstvu dopravy vyměnilo pět ministrů, což nemůže vést k realizaci koncepcí a vizí. Těžko si představit, že by toto bylo možné na klíčových místech v soukromých firmách. Neměli bychom se s touto situací smířit, jak se to často děje. Již 20 let dochází k daňovým únikům v oblasti odvodu spotřební daně z pohonných hmot. Představitelé Sdružení jednali v září 2012 s ministrem Kalouskem o spotřební dani a v listopadu 2012 se konal na toto téma odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny. Sdružení je platformou, která pomáhá při kultivaci nedobrého politického a podnikatelského prostředí. J. Melzer závěrem svého vystoupení poděkoval všem, co se podíleli na práci Sdružení v uplynulém období a popřál do budoucna stabilní tým v řadách ČESMADu. Jmenovitě poděkoval J. Kafkovi, K. Havlovi, M. Čmikovi a F. Bicanovi. 4. Zpráva generálního tajemníka o činnosti Sdružení za rok 2012 (přednesl M. Špryňar) Generální tajemník Sdružení Ing. Špryňar v úvodu svého vystoupení zhodnotil hospodářský výsledek za uplynulý rok. Sdružení zaznamenalo za uplynulý rok slušný hospodářský výsledek, hlavní podíl na tom měla školení a společné projekty Sdružení s hospodářskými komorami. Lehce se zvedl počet vydaných karnetů TIR, vratky DPH a členské příspěvky. Dlouhodobě se tolik nedaří v oblasti prodeje zboží a pojištění. Sdružení má v posledních letech stabilní členskou základnu čítající až členů. Došlo k nárůstu počtu evidovaných vozidel. Generální tajemník informoval o vývoji tržeb a hospodářském výsledku za období Hospodaření se Foto: Martin Felix podařilo po roce 2008 opět stabilizovat a výhled do budoucna je pozitivní. Sdružení musí tvořit zisk, aby mělo prostředky pro plnění svých cílů, ale musí být připraveno i na plnění, k němuž může být vyzváno v rámci záručního řetězce TIR. Na Ministerstvu dopravy je opět nový ministr, který ovšem nemá snahu řešit odborné problémy a naslouchat argumentům Sdružení. Potvrzena byla dohoda o sazbách mýta. V oblasti legislativy sice nedošlo k přijetí předpisů, jež by byly namířeny proti silničním dopravcům, ale nedošlo ani k opaku. Dle novely zákona o silniční dopravě bude možné za přestupky proti dobám řízení a odpočinku postihovat řidiče blokově na místě a nevést správní řízení, jehož účastníkem je v rámci objektivní odpovědnosti též dopravce. Částečný úspěch Sdružení zaznamenalo v kauze nedoplatků mýta, jež byly vysoce chybové. Snaha je též o zamezení poplatků za výměny karet do digitálních tachografů. M. Špryňar se dále věnoval prioritám na období následujících tří let. Státní odborný dozor vůči zahraničním dopravcům chce Sdružení intenzivně řešit i nadále, pilotním regionem je severní Morava. Celní správa by měla daleko více kontrolovat zahraniční vstupní povolení nejen na silnicích, ale i při zaclívání. V rámci nových projektů zmínil generální tajemník poradenství např. pomoc při kontrolách ze strany orgánů státu a místních samospráv, pomoc s inkasem pohledávek, síť právní pomoci, společný nákup energií a posouzení a vyhodnocení pojistných případů. Na legislativní úrovni bude nutné jednat ovývoji sazeb pro vozidla EURO VI. Sdružení nadále prosazuje zavedení odborné způsobilosti zasilatelů a snaží se o nastavení systémových pravidel a stabilního financování infrastruktury bez ohledu na to, kdo vyhraje volby. Sdružení bude prosazovat podporu silniční dopravy u programového období a financování cílů EU v letech , snažit se zabránit vzniku nedostatku řidičů, podporovat kombinovanou dopravu a veřejná logistická centra. Novou podobu dostaly webové stránky služeb, resp. e-shopu, kde je možnost využití široké nabídky způsobů úhrad. Závěrem svého vystoupení oznámil generální tajemník, že koncem roku odchází ze Sdružení a vyjádřil názor, že svému nástupci předá Sdružení v dobrém stavu. J. Melzer poděkoval M. Špryňarovi za práci, kterou Sdružení věnoval. 5. Zpráva revizní komise (přednesl F. Bican) Revizní komise plnila i v r své úkoly v souladu se stanovami a schváleným plánem práce. V r obdržela komise jednu stížnost od společ- Transport magazín 7/2013 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ předávání dokumentů do archivu. Pro vlastní kontrolu bylo vybráno ukládání zápisů z regionálních shromáždění. Tři regiony předaly zápisy v souladu se Spisovým, archivním a skartačním řádem. Ostatní regiony předaly zápisy s mírným zpožděním.v oblasti archiválií je pro odpovědné pracovníky a vedení sekretariátu doporučeno, aby průběžně zajišťovali předávání vybraných dokumentů do archivu. Kontrolu placení účtů platebními kartami a vyúčtování cestovních náhrad provedli P. Bohánek a Z. Dítě. Při kontrole používání platebních karet nebyly zjištěny závady platební karty jsou používány v souladu se směrnicí generálního tajemníka č. 15. Rovněž u kontrolovaných vyúčtování cestovních náhrad nebyly shledány závady. Vyúčtování jsou v souladu se směrnicí generálního tajemníka č. 3. Kontrolu profesního vzdělávání provedl J. Heidrich. Vlastní kontrola byla provedena v regionu Ostrava se zaměřením na dodržování směrnice generálního tajemníka č. 16, její přílohy č. 15 a platných norem pro profesní vzdělávání. Kontrolovaná školení, včetně přípravných procesů probíhala v souladu s předmětnými normami. Vzhledem k tomu, že v letošním roce došlo ke změně zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákonem č. 297/2011 Sb., doporučujeme provést revizi přílohy č. 15 a zapracovat do ní nová ustanovení zákona. Revizní komise projednala výsledky hospodaření za r za účasti generálního tajemníka a ekonoma Sdružení. Byly projednány výsledky hospodaření, zpráva auditora z auditu účetní závěrky k , návrh na rozdělení zisku za r a návrh rozpočtu na r Za r byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 3,713 mil. Kč, po odečtení daňové povinnosti je výsledek hospodaření ,37 Kč a ten je určen k rozdělení. Generální tajemník předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku a to: zvýšení vlastního jmění v částce ,37 Kč a příděl do sociálního fondu v částce Kč. Společnost SP Audit, s.r.o., která provedla audit Sdružení, ve zprávě uvedla následující výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA k a nákladů, výnosů a výnosti, která nebyla přijata za člena Sdružení. Revizní komise posoudila dostupné podklady a konstatovala, že v postupu předsednictva Sdružení a jeho rozhodnutí nebylo shledáno porušení stanov ani jiných právních předpisů. Revizní komise konstatuje, že Sdružení je občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a řídí se svými stanovami. Na členství v tomto Sdružení není právní nárok. O žádostech nových členů rozhoduje v souladu se stanovami předsednictvo po posouzení všech okolností. Svá rozhodnutí sděluje žadateli bez povinnosti odůvodnění. Revizní komise vedle těchto bodů pravidelně projednávala za účasti ekonoma Sdružení stav hospodaření Sdružení a prostřednictvím předsedy komise se věnovala pohledávkám po splatnosti. Členové komise sledovali činnost regionálních pracovišť a účastnili se zasedání regionálních komisí. Revizní komise na svém jednání projednala a dala jednotlivým členům tyto úkoly: Kontrola investic, včetně výběrových řízení, kontrola evidencí dlouhodobého a drobného majetku, kontrola ukládání archiválií, kontrola vyúčtování cestovních náhrad a používání platebních karet, kontrola evidence služebních vozidel a kontrola školení prováděných Sdružením, vše v kontextu dodržování příslušných směrnic, které tu kterou oblast upravují. Kontrolu investic, včetně výběrových řízení provedl F. Luža. Kontroloval zejména obměnu vozového parku, prodeje vozidel, nákup zařízení a vybavení regionálních pracovišť. Celkem byl v r pořízen investiční majetek v hodnotě 2,808 mil. Kč. Ve všech případech proběhla výběrová řízení, případně bylo poptáváno více dodavatelů, takže byla dodržena směrnice generálního tajemníka č. 8. Prodána byla dvě vozidla v hodnotě 273 tis. Kč. Není nutné navrhovat nápravná opatření. Kontrolu evidence majetku a ukládání archiválií provedl František Bican. Pro kontrolu evidence majetku zvolil regionální pracoviště v Hradci Králové a kontrolu ukládání archiválií zaměřil na ukládání zápisů z regionálních shromáždění. Položky dlouhodobého hmotného majetku souhlasily se seznamem, vyjma inv. čísla , jež však bylo později dohledáno, neboť se jednalo o již nefunkční kopírku UTAX, jež byla nahrazena novou. Při kontrole archiválií došlo k nápravě Generální tajemník Martin Špryňar 8

9 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ sledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Vzhledem k tomu, že revizní komise předložené materiály posoudila, v účetní závěrce žádné nesrovnalosti neshledala, konstatuje, že nemá k hospodaření Sdružení za r výhrady. Revizní komise doporučuje schválit účetní závěrku bez výhrad a zároveň doporučuje schválit rozpočet na r F. Bican závěrem poděkoval jménem předsedy komise i svým všem členům komise za spolupráci a popřál jim hodně úspěchů v dalším životě. Popřál též nově zvolené revizní komisi hodně úspěchů v její nadcházející činnosti. 6. Zpráva předsedy mandátové komise (přednesl D. Švec) Předseda mandátové komise D. Švec sdělil přítomným, že komise provedla kontrolu způsobu svolání Shromáždění, počtu jeho členů a počtu přítomných členů a konstatuje, že předsednictvo Sdružení provedlo svolání Shromáždění v souladu se stanovami, a to dopisem prezidenta ze dne Shromáždění je tvořeno 126 členy. Ve 12:00 hod. bylo zaregistrováno 75 zástupců se stejným počtem hlasů, tj. 59,5 % členů Shromáždění, což nedosahovalo nezbytné 2/3 většiny všech členů Shromáždění. Z tohoto důvodu byl začátek zasedání o 30 minut posunut a zasedání pak proběhlo bez ohledu na počet přítomných členů. Předseda mandátové komise konstatoval, že Shromáždění je usnášeníschopné. 7. Zpráva předsedy ekonomické komise o plnění rozpočtu Sdružení za r a předložení návrhu rozpočtu na r (přednesl M. Čmiko) Ekonomická komise pravidelně na svých zasedáních sleduje hospodaření Sdružení a projekty přispívající k optimalizaci nákladů a další obchodní aktivity Sdružení. Rok 2012 byl rokem prohlubující se ekonomické recese, kdy došlo k meziročnímu poklesu HDP o 1,2 %. Taktéž v hospodaření Sdružení došlo meziročně k poklesu celkového objemu tržeb, zejména u prodeje zboží. Zároveň se podařilo snížit některé položky provozních nákladů Sdružení. Celkové výnosy za r činily 383 mil. Kč, což v porovnání s rozpočtem představuje nárůst o 3 %, který byl způsoben především vyššími tržbami za prodej zboží a služeb. Nejvyšší nárůst tržeb oproti rozpočtu zaznamenalo Sdružení u tržeb za dálniční poplatky v zahraničí, školení a za prodej dálničních známek. V oblasti členských příspěvků Sdružení naplnilo plán přijatých členských příspěvků na 107 %, což absolutně činilo 11,21 mil. Kč. Ve finančních a ostatních činnostech se za r podařilo dosáhnout vyššího výsledku hospodaření oproti rozpočtu. Celkové náklady za r činily 380 mil. Kč, oproti rozpočtu tak byly vyšší o 3 %. Tento nárůst oproti rozpočtu byl způsoben především zvýšením nákladů na nákup zboží a služeb. Oproti předchozím rokům se naopak podařilo optimalizací snížit objem kurzových rozdílů a výše provozních nákladů byla nižší než v r Výsledek hospodaření před zdaněním byl dle rozpočtu na r plánován ve výši 1,9 mil. Kč, přičemž ve skutečnosti byl výsledek hospodaření překročen o 1,813 mil. Kč a dosáhl tak 3,713 mil. Kč před zdaněním. Z toho provozní výsledek hospodaření představuje zisk ve výši 831 tis. Kč a finanční výsledek hospodaření zisk ve výši 2,882 mil. Kč. V porovnání s r. 2011, kdy byl dosažen zisk ve výši 5,491 mil. Kč, došlo v r k vytvoření čistého zisku ve výši 3,157 mil. Kč. Meziroční snížení čistého zisku bylo způsobeno především nižší hrubou marží oproti předchozímu roku. U rozvahových položek v meziročním srovnání vzrostla bilanční suma o 3 mil. Kč na hodnotu 220 mil. Kč, 1. vicepresident Josef Melzer a to především z důvodu zvýšení stavu dlouhodobého majetku při současném mírném nárůstu krátkodobého majetku. Na straně pasiv se zvýšila hodnota vlastních zdrojů o 3 mil. Kč především vlivem nárůstu vlastního jmění. Stav cizích zdrojů se oproti minulému období nezměnil. Investiční akce se v r realizovaly v souladu se schváleným plánem pořízení dlouhodobého majetku a celkem byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 2,808 mil. Kč, což v porovnání s plánem představuje úsporu ve výši 960 tis. Kč. Největšími investičními akcemi byla rekonstrukce parkovací plochy v Ústí nad Labem, obnova části HW a SW vybavení a obnova další části vozového parku. Účetní závěrka za r byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou, kterou se provádí zákon o účetnictví, a Českými účetními standardy, platnými pro r Audit zahrnoval ověření účetních záznamů a dalších informací výběrovým způsobem včetně posouzení účetních postupů a významných dokladů použitých při sestavení účetní závěrky. Ze zprávy o ověření roční účetní závěrky vyplývá, že účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění Sdružení a auditor k ní neměl výhrady. Na základě výroku auditora doporučuje předsednictvo Shromáždění schválit předloženou roční účetní zá- Transport magazín 7/2013 9

10 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ věrku Sdružení za r v plném rozsahu. Předsednictvo navrhuje výsledek hospodaření po zdanění ve výši ,37 Kč rozdělit následovně: částku ,37 Kč přidělit do vlastního jmění a částku Kč přidělit do sociálního fondu, a tím vypořádat r a uzavřít účetní knihy r V návrhu rozpočtu na r plánuje Sdružení ve výnosech jejich celkové snížení oproti skutečnosti předchozího roku o 3 %, což představuje pokles o 12 mil. Kč. Snížení tržeb souvisí s očekáváním dalšího zhoršení ekonomické situace v důsledku snížení výnosů u některých druhů služeb. V nákladech Sdružení předpokládá snížení o 2,4 %, což představuje pokles o 9 mil. Kč, a to především u nákladů na nákup zboží a služeb o 7 mil. Kč a dále u provozních nákladů. Na r jsou naplánovány investice ve výši 5,333 mil. Kč, přičemž největšími položkami budou obnova další části firemních vozidel, obnova části multifunkčních zařízení a pořízení zálohovacího systému. Zdrojem financování budou odpisy a prodej majetku. Výsledek hospodaření na r je plánován ve výši 1,1 mil. Kč před zdaněním, přičemž ekonomická komise bude v průběhu r sledovat vývoj hospodaření a plnění jednotlivých rozpočtových ukazatelů. 8. Schválení výsledků hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013 (přednesl J. Melzer) J. Melzer se nejprve dotázal, zda jsou k výsledkům hospodaření za uplynulý rok a návrhu rozpočtu na r doplňující návrhy či dotazy, a protože tomu tak nebylo, navrhl, aby se schválení výsledků hospodaření za r a rozpočtu na r projednalo v rámci hlasování o usnesení. Za tím účelem dal hlasovat aklamací, návrh byl jednomyslně přijat, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. 9. Informace o výsledcích voleb do předsednictva (přednesl J. Melzer) První viceprezident ve stručnosti přečetl jména zvolených kandidátů za jednotlivé regiony: Praha V. Starosta, J. Melzer, J. Povolný, Brno J. Hanák, R. Kusák, Ostrava R. Frank, J. Mainuš, Hradec Králové D. Švec, A. Wilert, Ústí nad Labem P. Kučera, P.Svoboda, České Budějovice K. David, R. Šrůma, Plzeň V. Rádl, O. Grill. 10. Odvolání a volba nových členů revizní komise (provedl R. Kusák) Předseda volební komise nejprve připomněl jména dosavadních členů revizní komise, jimž skončilo funkční období. Následně představil navržené kandidáty. Za jednotlivé regiony byli navrženi: Praha Ludomír Landa a Štěpán Ševčík (náhradník) Brno František Luža a Radek Hrazdíra (náhradník) Ostrava Jan Heidrich a Petr Kramný(náhradník) Hradec Králové Libor Vomočil a Zdeněk Dítě (náhradník) Ústí n. Labem Jiří Beneša Jiří Málek(náhradník) České Budějovice Jan Brázda (bez náhradníka) Plzeň Pavel Bohánek a Karel Vodička (náhradník). R. Kusák následně poukázal na konkrétní volební lístek, vysvětlil jakým způsobem dát hlas a členové Shromáždění následně odevzdali hlasovací lístky skrutátorům. 11. Diskuse (provedl J. Melzer) Úvodem tohoto bodu požádal J. Melzer viceprezidenta J. Hanáka, aby se ujal slova. Ten informoval o svém působení ve Svazu průmyslu a dopravy, ve Svazu dopravy, v tripartitě a ve funkci poradce prezidenta České republiky. J. Hanák kritizoval vládu pro její neodbornost. Za hlavní příčinu označil špatné fungovaní veřejné správy a korupci. Konkurence republiky poklesla o dvě příčky za Polsko a Kazachstán. Ministrovi Stanjurovi se některé věci podařily jsou připraveny normativy na výstavbu dopravní infrastruktury. Bude převedeno 1,6 mld. Kč ze státu na kraje ve vztahu k veřejné dopravě. Na opravy infrastruktury by měly připadnout nejméně 2 mld. Kč. J. Hanák kritizoval pomalý postup dostavby silničního spojení České Budějovice Linz a Brno Znojmo. J. Hanák upozornil, že enormní investice půjdou z fondů EU do energetické infrastruktury, neboť energetická síť je nastavena špatně, za což mohou hlavně větrné elektrárny v SRN, které pro svoji nestabilitu ohrožují i energetickou síť u nás. Investovat by se mělo více do výzkumu, neboť jde o rychle návratné prostředky. Export vzrostl meziročně o 6,5 %. Česká republika má značné možnosti exportu směrem na východ, ale nejen tam. Česká exportní banka má nového schopného ředitele a změny k lepšímu jsou na pořadu dne i u jiných proexportních institucí. Poslaneckou sněmovnou prošel návrh podpory technického vzdělávání, kdy je znovu kladen důraz na spolupráci mezi školou a firmou. Situace ve vzdělání je jinak špatná a týká se to nejen přírodních věd, ale např. i znalosti cizích jazyků. Vysokých škol je nesmyslně mnoho. Je nutné zavést registrační pokladny v obchodě a pohostinství. Jejich absence znamená ztrátu na daních ve výši mld. Kč. Penzijní reforma, přestože byla odborníky od počátku odmítána, se zavedla, avšak s nevalným úspěchem. Ani k církevním restitucím se v současné nestabilní době nemělo přistoupit. Dojde k podpoře ekologické veřejné dopravy v řádech miliard Kč. Závěrem vyjádřil J. Hanák jistý optimismus a popřál přítomným mnoho úspěchů. Dále se do diskuse zapojil Dalibor Chlup, který se věnoval problému tzv. otirování návěsů s třístrannými shrnovacími plachtami. Celní správa se chystá proti tomu vystupovat a rušit otirování, přestože bylo těchto typů návěsů otirováno vysoké množství. Bohužel se změny mají týkat i vozů, které již certifikované jsou, a to způsobí řadu problémů, protože některé typy návěsů nepůjdou předělat tak, aby následně byly znovu otirovány. Z tohoto důvodu chtěl D. Chlup upozornit své kolegy na tento problém, s nímž se mnozí patrně setkají. 12. Zpráva předsedy volební komise (přednesl R. Kusák) Předseda volební komise oznámil výsledky hlasování k volbě nových členů a náhradníků do revizní komise. Bylo odevzdáno celkem 82 hlasovacích lístků, všechny platné. Všichni kandidáti (jak navrhovaní členové, tak náhradníci) obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Shromáždění a byli proto platně zvoleni. 13. Schválení návrhu usnesení (přednesl J. Povolný) 10

11 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ J. Povolnýpřednesl za návrhovou komisi návrh usnesení ze Shromáždění zástupců regionů konaného dne v Praze, které je přílohou tohoto zápisu. J. Melzer vyzval přítomné členy Shromáždění k hlasování o návrhu usnesení prostřednictvím modrých hlasovacích lístků. 14. Zpráva předsedy mandátové komise o výsledku hlasování o usnesení (přednesl D. Švec) Předseda mandátové komise konstatoval, že celkem bylo odevzdáno 77 hlasovacích lístků z celkového počtu 82. Platných hlasovacích lístků bylo 76, neplatný byl jeden. Pro předložený návrh bylo odevzdáno 76 platných hlasů, žádný platný hlas proti, nikdo se nezdržel. Pro přijetí usnesení bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Shromáždění. Pro přijetí hlasovalo 93 % přítomných členů Shromáždění (76 hlasů) a usnesení, jež je přílohou tohoto zápisu, tak bylo platně přijato. 15. Závěr Generální tajemník poděkoval za účast na Shromáždění a pozval všechny přítomné na večerní slavnostní setkání podnikatelů v silniční dopravě, které se uskuteční od hod. v pražském Michnově paláci. Shromáždění ukončil J. Melzer v hod. V Praze dne inzerce Doprava s budoucností! Tracking Hanka, speditérka: má o všem přehled! CZ Burza nákladů Tracking Platforma výběrových řízení Hanka má ráda, když ví, co se děje. A to platí i pro její dopravce. Díky nové funkci sledování vozidel v TC emap může sledovat GPS zařízení svých dopravců od rozdílných poskytovatelů telematických služeb v jedné platformě. A co to pro Hanku znamená? Větší transparentnost, větší efektivitu a především více času na ostatní aktivity. Neváhejte a vyzkoušejte TC emap v reálném provozu 4 týdny zdarma. Zavolejte na: (z pevné linky zdarma)* nebo stahujte přímo z *Pro hovory z pevné linky zpravidla zdarma. V závislosti na síti nebo tarifu používaného poskytovatele telekomunikačních služeb mohou být účtovány i jiné ceny. Transport magazín 7/

12 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ USNESENÍ ShROmáŽDěNÍ ZáSTUpců REgIONů konaného DNE 31. května 2013 v praze Shromáždění zástupců regionů 1. ScHVALuje a) v souladu s ustanovením volebního řádu členy mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele a skrutátory ve složení: Mandátová: daniel Švec, PAP TRUTNOV, s.r.o. igor janulík, JAPO-AUTODOPRAVA s.r.o., Střelice Zdeněk Lidaj, ABS BONIFER CZECH s.r.o., Šumperk dalibor chlup, Bohuslav Chlup autodoprava, Mladějov Václav Betka, Ing. Václav Betka CARING, Proboštov Petr Reitinger, Petschl transporte s.r.o., Č. Budějovice jiří Hříbal, DUVENBECK LOGISTIK s.r.o., Volduchy Návrhová: jiří Povolný, MÁTRA TRANSPORT, a.s., Benešov Ladislav Sova, ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Tišnov Petr Herman, CONE-DOPRAVA, a.s., Ostrava-Přívoz Bořek Litterbach, CDS s.r.o. Náchod jiří Viktora, AUDO Viktoria s.r.o., Děčín Vlastimil Bednář, KAFKA TRANSPORT a.s., Opařany Václav Rádl, RÁDL s.r.o., Plzeň Volební: Radislav Kusák, ČSAD Uherské Hradiště a.s. Pavel Bürger, BÜRGER TRANSPORT, s.r.o., Libice nad Cidlinou Petr Kramný, TQM-HOLDING s.r.o., Opava Vladimír Šmídl, Šmídl s.r.o., Žamberk jiří Málek, KIMA Transport s.r.o., Děčín miloslav Neužil, CN Cargo, spol. s r.o., Č. Budějovice Martin Lagarde, Lagarde Spedition s.r.o., Cheb ověřovatelé zápisu: Roman frank, FRAMA CZ, s.r.o., Ostrava-Vítkovice Karel david, ČESAD Počátky, s.r.o. zapisovatel: jan Svoboda, ČESMAD BOHEMIA skrutátoři: ivana Čechová, Vojtěch Máša, Lukáš fojtík, jana Hujová, Zdeněk Gerstner, marie Louženská, Anna kozáková b) zprávu o plnění rozpočtu Sdružení za rok 2012 včetně roční uzávěrky Sdružení a rozdělení zdrojů c) rozpočet Sdružení na rok 2013 včetně plánu pořízení, likvidace a prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku d) zprávu Předsednictva přednesenou prezidentem Sdružení Vladimírem Starostou e) zprávu Revizní komise včetně jejích závěrů, přednesenou místopředsedou komise Františkem Bicanem f) zprávu mandátové komise g) odvolání stávajících členů a náhradníků Revizní komise z důvodu ukončení volebního období 2. VOLÍ a) členy Revizní komise pro nové funkční období ve složení: praha - Ludomír Landa, ČSAD MHD Kladno, a.s. Brno - František Luža, ČSAD Hodonín a.s. Ostrava - Jan heidrich, H.A.S. spol. s r.o., Frýdek Místek hradec králové - Libor vomočil, Livott camion Ústí nad Labem - Jiří Beneš, Flor Express Kadaň s.r.o. České Budějovice - Jan Brázda, IESA Logistics a.s., Humpolec plzeň - pavel Bohánek, Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. b) náhradníky Revizní komise pro nové funkční období ve složení: Štěpán Ševčík, ČSAD Střední Čechy, a.s. Radek Hrazdíra, DONAK spol. s r.o., Vyškov Petr Kramný, TQM - HOLDING s.r.o., Opava Zdeněk dítě, DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. Náchod jiří Málek, KIMA Transport s.r.o., Děčín České Budějovice bez náhradníka karel vodička, RÁDL, spol. s r.o., Plzeň 3. POTVRZuje výši členských příspěvků, které pro rok 2014 zůstávají zachovány ve stávající výši 4. BERE NA vědomí a) zprávu generálního tajemníka o činnosti Sdružení za rok 2012 b) kontrolu plnění Usnesení Shromáždění zástupců regionů Sdružení, konaného dne v Praze c) informaci o výsledcích regionálních voleb do Předsednictva Sdružení na další funkční období 5. ukládá I) Předsednictvu Sdružení: a) neprodleně, tj. po ukončení Shromáždění zástupců regionů zvolit prezidenta a viceprezidenty sdružení b) prosazovat realizaci legislativních pozic sdružení prezentovaných na dnešním Shromáždění zástupců regionů II) Generálnímu tajemníkovi informovat členskou základnu Sdružení o závěrech dnešního Shromáždění zástupců regionů do III) Revizní komisi zvolit předsedu a místopředsedu komise na nejbližším zasedání. V Praze dne 31. května 2013 Předseda návrhové komise: Jiří Povolný 12

13 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ MiMOřádNý VŠeSOKOLSKý SLeT dopravců Martin felix 31. května již po osmnácté uspořádal ČeSMAd BOHeMiA tradiční Slavnostní večer podnikatelů v silniční dopravě. Jako místo konání byl tentokráte vybrán Michnův palác v Praze 1 na Malé Straně. Protože tento palác ze 17. století je také znám pod názvem Tyršův dům a je současně sídlem České obce sokolské, bylo téměř povinností pojmout letošní spole- čenský večer jako mimořádný všesokolský slet dopravců. S tímto záměrem evidentně souhlasilo i počasí, neboť týdenní vytrvalé deště asi na osm hodin přestaly, a hosté si tak mohli pod vedením někdejšího mluvčího prvního obnoveného sletu Jana Kovaříka i po sokolsku zacvičit. Neméně působivý byl i slavnostní průvod sokolů-dopravců s mávátky a dechovou hudbou, který obzvlášť nadšeně zdravili zahraniční turisté. Za pomocnou ruku při pořádání Mimořádného všesokolského sletu dopravců děkujeme všem novým i tradičním partnerům, kterými v letošním roce byly společnosti: MAN Truck & Bus czech Republic, Hesti, Transics, Shell, eurowag, Timocom, AiG, OMV, PeMA, Goodyear a Madison. Transport magazín 7/

14 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ O kulturní program se postarala rocková dívčí kapela Zuby nehty, diváky k tanci na parket pak přilákala nestárnoucí Heidi Janků. O sportovní část se průběžně starala skupina Retro gymnastů, kteří dokazovali nejen svou mrštnost a sílu, ale také doslova nerozbitnost a smysl pro humor, parádní kousky také předvedli tanečníci akrobatického rokenrolu. Zhruba 500 hostů mohlo nejen probrat aktuální problematiku v oboru silniční dopravy, ale znovu se přesvědčit, že Cvičit se vždy vyplatí. Bylo totiž možné účastnit se několika sportovních disciplín, jako Hod (buřtem do grilu) nebo vzpírání (pivního půllitru), odměnou byla nejen stylizovaná vzpomínka na legendární cvičky Jarmilky v podání oblíbeného kreslíře a humoristy Zdeňka Hofmana, ale také velmi zajímavá kulinářská nabídka a několik překvapení. 14

15 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ ŠpANěLSkO: výborné víno i PřÍSNá POLicie Text a foto Vojtěch Máša a Martin felix Španělsko je pro členy Sdružení ČESmAD BOhEmIA a silniční dopravce z ČR jedna z klíčových destinací, kam jezdí a kde v poslední době dochází k problémům a nejasnostem, převážně u silničních kontrol. i to byl jeden z důvodů, proč Sdružení začátkem června zorganizovalo pracovní cestu právě tam. Partnerem podnikatelské mise byla společnost iveco czech Republic, a.s. - divize Trucks, která pomáhala s organizací cesty. Následně si vzal slovo rada vyslanec pan JUDr. Pavel Zrůst a seznámil přítomné s aktuální situací v silniční dopravě ve Španělsku: Silniční síť má ve Španělsku délku km (údaj k ). Z celkové dopravní sítě Španělska tvoří km velkokapacitní silnice (dálnice s poplatkem, bez poplatku a silnice pro motorová vozidla). Španělsko má dnes nejrozsáhlejší síť těchto komunikací v Evropě. Vzdálenosti se měří z Plaza de Sol v Madridu (nultý kilometr), odtud tyto silnice směřují do celého Španělska, jsou označovány čísly od 1 do 6 (označení A1,A2 atd.). Paprskový systém s centrem v Madridu v poslední době přechází na Prvním cílem podnikatelské mise bylo Velvyslanectví ČR v Madridu, kde popsal aktuální situaci ve Španělsku velvyslanec ČR pan Karel Beran. Dopady hospodářské krize se projevují například ve snaze prosadit do zákona splatnosti faktur pro stát, který v současnosti se svou platební morálkou způsobuje španělským firmám obrovské problémy. Transport magazín 7/

16 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ síťový, který vytvoří osy pro průjezd zemí, aniž by bylo nutné projíždět hlavním městem. Silniční doprava je důležitým sektorem ekonomiky, podílí se z cca 4 % na tvorbě DPH, z toho 86 % odpovídá dopravě nákladů a dodatečným službám. Silniční doprava vytváří více než půl milionu pracovních míst. Španělsko má přijatý tzv. Strategický plán infrastruktury a dopravy (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT), který určuje základní úkoly pro aktivity státu v infrastruktuře a dopravě pro časový úsek Původně bylo plánováno proinvestovat každoročně v průměru 15 mld. EUR (cca 1,5 % HDP). Celkový objem investic měl dosáhnout téměř 250 miliard EUR. Dalším přínosem mělo být vytváření nových pracovních míst ročně. Autobusová doprava je ve Španělsku velice rozšířena. Společností je mnoho, většinou se zaměřují na dopravu v určité autonomní oblasti. Jedni z největších autobusových dopravců jsou např. Grupo Alsa, Grupo Avanza a Arriva. Pan rada Zrůst dále informoval o situaci s neplatiči v Španělsku. Česká ambasáda má přístup do španělské obdoby českého obchodního rejstříku a v případě nějakých pochybností se firmy mohou obrátit na pracovníky zastupitelství a informace o existenci firmy je jim sdělena obratem. U soukromých firem, pokud dobře fungují, podle pracovníků české ambasády problémy s pohledávkami nejsou. Další, kdo přivítal účastníky podnikatelské mise, byl konzul Jindřich Kubovský, který přítomné informoval o situaci, kdy se na konzulární oddělení nejvíce obracejí čeští silniční dopravci. Neděje se tak především kvůli vykradeným nákladům či silničním nehodám, ale převážně kvůli kontrolám sociálních předpisů a následně udělených kaucí, které bývají často ve výši EUR. Policie ve Španělsku je velice přísná a pokuty jsou vysoké. Jsou- -li však zaplaceny do deseti dnů, jsou poloviční, znamená to však velmi zkomplikované odvolání. Pokud tedy řidič nebo dopravce vědí, že chyba byla na jejich straně, je lépe zaplatit ihned. Dopravci sice podle něj mají šanci domoci se spravedlnosti, pokud je sankce neoprávněná, ale ne okamžitě. V danou chvíli potřebují především uvolnit blokované vozidlo. Vrácení peněž lze tudíž vymáhat zpětně. Správní řízení probíhá formou rychlosoudu, zhruba do tří týdnů, ale je třeba se k němu dostavit. Je třeba také počítat s velkou byrokracií a podle informací některých advokátů nelze ani vyloučit, že cizinec bude mít u soudu horší postavení než Španěl. Profesionální řidiči si musejí dávat pozor především na dodržování dob řízení. Navíc policie kamion imobilizuje a trvá i den nebo dva, než jej uvolní. Během léta se dozvíme třeba o dvaceti takových případech. Pokud k tomu dojde a firma se na nás obrátí, zjistíme číslo účtu policie, kam lze požadované peníze zaslat. Držíme pro všechny občany České republiky 24hodinovou službu (kontakt je na adrese madrid). Bohužel není v našich možnostech poskytnout manuál pro postup ve správních řízeních či katalog pokut a postihů. Je to kvůli formální neorganizovanosti španělské veřejné správy v daných záležitostech a značné roztříštěnosti úpravy a praxe z důvodu silné decentralizace země. Vždy platí, že jsme vám v rámci našich kompetencí a možností plně k dispozici v případech již nastalých konkrétních problémů, uvedl Jindřich Kubovský. Další informace směřovaly k možné právní pomoci ve Španělsku, z nichž byly doporučeny tři. Prvním je pan Guillermo Moreno (hovoří česky) z advokátní kanceláře Moreno - Vlk: 0034/ Jedná se o česko-španělskou advokátní kancelář se sídly v Madridu a Praze. Dále lze doporučit dva španělské právníky, kteří jsou zároveň českými honorárními konzuly. V Barceloně je to pan Jaime Martín: 0034/ V Bilbau je to pan Mikel Garteiz-goxeaskoa: mzv.cz, 0034/ Jednání se zúčastnil i pan Petr Pavlík, který ve Španělsku zastupuje agenturu CzechTrade. Informoval přítomné o podmínkách podnikání ve Španělsku a možnostech, které nabízí vládní agentura CzechTrade. Nabídl členům pomoc s vytipováním dopravců ve Španělsku pro vzájemnou pomoc - servis na cestě, možnost parkování, zakázky apod. další zastávka patřila výrobnímu závodu iveco v Madridu V areálu výrobního závodu přivítal přítomné ředitel zastoupení IVECO v ČR pan ing. Aleš Konrád a prodejní manažer těžké řady pan Jaroslav Kříž, který s dopravci prošel celý výrobní proces. V roce 1993 zde již byla zrušena standardní montážní 16

17 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ linka a výroba vozidel probíhá čistě podle individuálních přání zákazníků. Dá se říci, že se zde staví vlastně samé originály. Náročnost na přesnost a kvalitu výroby dokumentuje například to, že výroba kabin je z 65 procent obstarávána roboty. V madridské továrně se dnes vyrábí nová generace vozidel Stralis Hi-Way pro celou Evropu. IVECO je ovšem celosvětový výrobce, mezi producenty nákladních vozidel je třetí největší. Další cesta směřovala do autonomní oblasti Španělska Baskicka, kde čeští dopravci navštívili dva dopravní a logistické terminály. Prvním z nich, areál společnosti CTVi v Irun, vznikl v roce 1990 a v pronajatých objektech dnes sídlí na sto firem. Navíc na volných prostranstvích lze stavět další zařízení přímo podle požadavků zákazníků. Do areálu, který se nachází v těsné blízkosti dálnice, denně zajíždí kolem tisíce kamionů. Uživatelé mají k dispozici rozlehlé parkovací plochy, bezcelní zónu, v těsné blízkosti je železnice a ve vzdálenosti čtyř kilometrů se nachází letecký cargo terminál. Vzhledem k této strategické poloze může být zboží snadno distribuováno mezi jednotlivými sklady i druhy dopravy a roste poptávka po intermodálních přepravách. Jedná se totiž o jediný terminál v Baskicku, který disponuje napojením na silnici, železnici, letiště i nedaleké přístavy. Dalším areálem byl Industriální polygon u obce Urgate v blízkosti Bilbaa, který byl založen před třiceti lety a byl prvním dopravním centrem ve Španělsku. Přestože se jedná už o starší stavby, jejich design byl v době vzniku natolik promyšlený, že jsou plně funkční i dnes; z kanceláří je vidět přímo do jednotlivých hal. Centrum provozuje anonymní společnost podporovaná provinční vládou, radnicí v Bilbau a Ministerstvem průmyslu a vodní dopravy Baskicka. Po roce 1995 začala v okolí vyrůstat i jiná centra, ale ta jsou privátní. Areál má rozlohu 220 tisíc m 2, nachází se v něm parkovacích míst a další jsou i v přístavu 220 pro vozidla ADR a 330 pro vozidla s ostatním zbožím. Tak rozsáhlá kapacita je podle provozovatelů centra možná jen díky tomu, že místí vláda poskytla pozemky pro parkoviště za nízké ceny. Jinde ve Španělsku tak rozsáhlé odstavné plochy nejsou. Je to dáno tím, že jen v nejbližším okolí žije na 120 tisíc obyvatel a připočteme k tomu i vzdálenější oblasti, je jich kolem milionu. Jezdí zde velký počet vozidel, a aby kamiony nezajížděly přímo do města, podporuje místní správa parkování mimo Bilbao. Toto centrum nemá železniční spojení, ale nachází se přímo u hlavní nezpoplatněné silnice vedoucí na Transport magazín 7/

18 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ hranice s Francií, do Madridu a na okruh kolem Bilbaa. Všechny prostory jsou pouze k pronajmutí, nelze je zakoupit. Sídlí v nich zhruba 20 mezinárodních firem, je zde servis pro kamiony, veřejná čerpací stanice či celní pracoviště, na něž zajíždějí k odbavení i kamiony z přístavu. Centrum těží především z blízkosti přístavu, z něhož se dováží zboží, které se v areálu přerozděluje a poté směřuje do celého Španělska. Pětidenní cesta po Španělsku přinesla všem účastníkům mnohá poznání i zajímavá srovnání. Infrastruktura, bohatě financovaná Evropskou unií, je nesrovnatelně kvalitnější než v České republice. Na naše zvyklosti se jeví až předimenzovaná. Je otázkou, jak si její údržba i rozvoj poradí s dotačními škrty, které nutně musí přijít. Stejně tak úspory v dosud velkorysé sociální politice nebudou určitě bezproblémovým procesem, zvláště když v populaci do 25 let je 50% nezaměstnanost. Velké problémy způsobují v otázce zaměstnanosti paradoxně silné odbory, neboť pro podniky je téměř nemožné kohokoliv propustit, a tak se bojí přijímat nové zaměstnance. Velmi odlišná je zde také ekonomická decentralizace úzce související s decentralizací politickou a správní. Přestože španělské HDP klesá již šesté čtvrtletí za sebou, jedná se stále o obrovskou ekonomiku se silným potencionálem. Příležitosti pro české dopravce jsou v exportu i importu především v oblasti automobilového průmysl, importu do České republiky pak celoročně dominují ovoce a zelenina i další produkty potravinářského průmyslu. Osobně jsme se přesvědčili, že Španělská sušená šunka jamón serrano a jamón ibérico i víno z oblasti La Rioja převážně z odrůdy Tempranillo dosahují takové kvality, že by neměly uniknout pozornosti žádného českého gurmána. 18

19 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT SHOw 2013 LiBice NAd cidlinou Text a foto Martin felix Výstavnictví skomírá nejen v Česku, ale až na pár výjimek po celé Evropě. Není divu, účast na odborném veletrhu stojí vystavovatelé až několikamilionové částky a výměnou za to mnohdy rozdají jen pár propisovaček a reklamních předmětů studentům, kteří se s chutí ulili z dopoledního vyučování. přesto zájem představit svou nabídku skutečným potencionálním zákazníkům tak říkajíc naživo stále je a v době pochybných a nejistých ekonomických výhledů v některých případech i roste. Že by jako alternativa k tradičním monstr podnikům mohlo fungovat daleko komornější setkání několika desítek, maximálně stovek našich členů s dodavateli techniky a služeb silniční dopravy, jsme si vyzkoušeli už minulý rok v Brně. Pro Čechy letos takové premiérové setkání uspořádala společně regionální pracoviště z Prahy, Ústí nad Labem a Hradce Králové. Místo pro vystavení dopravní techniky a prostory pro před- nášky a doprovodné akce velkoryse poskytla členská firma Bürger transport, s.r.o. Asi sto padesát dopravců si zde mohlo nejen prohlédnout, ale doslova i osahat vystavenou techniku. Samozřejmě byla možnost probrat se zástupci vystavujících firem technické detaily jejich produktů, ať již to byly nové tahače a návěsy nebo příslušenství, doplňky, softwarové vybavení případně další služby umožňující podnikání v silniční dopravě. Součástí byla i řada přednášek vystavujících partnerů a představení nabídky zboží a služeb Sdružení ČESMAD BOHE- MIA jako program EcoEffect, nový pracovní portál Truckjobs a ČESMAD Asistence. Došlo i na jízdy zručnosti a představení práce Policie ČR Týmu kamion a celní správy, osvěžením v parném Transport magazín 7/

20 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ dnu byla kromě piva, limonád a grilovaných specialit závěrečná módní přehlídka modelek v bikinách. Velký zájem vzbudila také autogramiády mistra Evropy cestovních vozů Michala Matějovského, který nechal přítomným nahlédnout do útrob svého závodního automobilu BMW. 20

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 7/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com Členové

Více

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 4/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

2/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

2/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 2/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

4/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

4/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 4/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

5/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

5/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 5/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 9/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 3/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 9/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 3/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky S p o l e č n í k v e s v ě t ě p o d n i k á n í Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele Komunikaci úřadů a firem

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více