KRIZOVÁ KARTA OBCE. Základní kontakty. Příjmení, jméno. Pavel Novosadová Pavla. Radim Winkler Jan. Zdenek. Vladimír Urbanovský Pavel Divínová Marie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÁ KARTA OBCE. Základní kontakty. Příjmení, jméno. Pavel Novosadová Pavla. Radim Winkler Jan. Zdenek. Vladimír Urbanovský Pavel Divínová Marie"

Transkript

1 KRIZOVÁ KARTA OBCE DOLNÍ BEČVA Počet obyvatel: ORP Obec Sousední obce Významné objekty Hasiči Subjekt Prostřední Bečva Vigantice Hutisko Solanec Základní škola Mateřská škola VAJA TABÁK Pr.Bečva č.20 H.J.H. PIPETECH Pr.Bečva 949 Zdrav. zařízení Dolní Bečva čp.577 Základní kontakty Příjmení, jméno Mana Pavel Novosadová Pavla Holiš Radim Winkler Jan Gálik Radim Porubský Zdenek Petružela Vladimír Urbanovský Pavel Divínová Marie MUDr. Marie Valášková MUDr. Ivo Chromek Funkce pracoviště mobilní starosta místostarostka starosta ORP Krizové řízení a plánování, tajemník BR starosta starosta starosta ředitel vedoucí učitelka dětská dospělí KOPIS Zlín ,112 SDH obce Hasičský sbor města RpR Martyčák Miroslav Janoušek Karel velitel ředitel Hasiči 150 Tísňové a další důležité linky Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Evropské číslo tísňového volání 112 1

2 Elektřina Krajská hygienická správa Zlínského kraje, pracoviště Vsetín Krajská veterinární správa Zlínského kraje, pracoviště Vsetín Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov pod Radh. Havarijní služby nepřetržitě 24 hodin denně Plyn poruchy = 1239 MUDr. Jana Hošková, ved. odd.epidemiologie MVDr. Milan Krpec Ing. Marie Hrabovská Voda havárie Rožnovsko Správa a údržba silnic V.Meziříčí p.marek Správa a údržba silnic V.Meziříčí středisko Prostřední Bečva; zimní údržba p.hruškovský Rizika v obci Druh rizika Zdroj rizika Poznámka Přirozená povodeň Zvláštní povodeň Blesková povodeň Únik nebezpečné chemické látky Silniční nehoda přeprava NL Železniční nehoda přeprava NL Rožnovská Bečva významně neohrožuje zástavbu obce podle Povodňového plánu pod VD Horní Bečva (dle Povodňového plánu) potoky Horní a Dolní při přívalových deštích Rozpitý přímo v obci zdroj není; Látka, množství (zraňující zóna v m) dosah cizích zdrojů: Zimní stadion RpR amoniak (1.900 kg); (únik) ERPG-2= m ON Semiconductor - PA chlorovodík (9.527 kg reálný únik Rožnov p.r. (únik) kg) ERPG-2= m Gumárny Zubří oxid siřičitý z požáru síry (7.000 kg síry (požár) reálně max. množství síry = cca 7000 kg SO2) ERPG-3= m ERPG-2= m Průmyslové podlahy suroviny s obsahem izokynátů (průměrně Plaček - PA Rožnov p.r kg při požáru vznik MIC (požár) (methylisokynátu) středně velký požár ERPG-2= m cisternová vozidla s NCHL kyseliny, louhy, org. látky, barvy (podrobněji v příloze) není Velkochov drůbeže - farma Vidče 10 km Velkochovy - ochranné pásmo Hutisko-Solanec 10 km (epizotie) (aviární influenza) Zubří 10 km Sněhová kalamita omezení dopravy jednotlivé RD v odlehlých částech obce 2

3 Prostředek Sirény Varování a informování obyvatel obce Umístění Hasičská zbrojnice DB - střed Ovládání Poznámka dálkové místní ANO ANO Rotační siréna VIS Obecní úřad Rozhlas ANO Bezdrátový/drátový Kabel. TV není Provozovatel - Náhradní způsoby není zasílání SMS, příp. jiné prostředky Evakuace + nouzové ubytování Místo shromáždění Zajištění dopravy 1. u obecního úřadu Autobus ČSAD RpR Místo nouzového ubytování Camp (TJ) (vybavení, včetně stravování); Základní škola Kapacita - počet osob 100 osob Možnosti a kapacity pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí na území obce Firma (osoba) Oblast použití Kapacita/druh Poznámka ČSAD Ohrada 791 Vsetín Jan Jež Pr.Bečva Petr Žitník Pr.Bečva Pavel Maléř Pr.Bečva Distribuce ČEZ Val.Meziříčí Distribuce ČEZ Ostrava Autojeřáby Cáb s.r.o. Hasičská 2630 Rožnov p.r. Autobusová přeprava Autobusy zemní práce rypadlo, NA zemní práce rypadlo, NA zemní práce poruchy na el. vedení náhradní velkokap.zdroje (EC 300kVA, 110kVA) -stěhování -autojeřáby rypadlo, NA služby služby vysokozd.vozíky 2,5 a 6t -AD-30, AD-30, p. Havran Jaroslav Trusina Alois Cáb Tomáš Cáb ks 60 osob do 30 3ks 180 osob do ks 600 osob do 240 3

4 -autodoprava Liebher 35 Renault Magnum 120 m3; 24t ENERGOAQUA a.s., RpR krtek služby p. Levinský čištění kanalizace Povodňová komise obce Mana Pavel Novosadová Pavla Martyčák Miroslav Povodňová komise ORP Předseda Pracoviště Mobil Holiš Radim starosta ORP Tajemník Hrabovská Marie ved OŽP MěÚ RpR MěÚ RpR Krizový štáb obce - není Další údaje: Na pomoc řešení v případě vzniku krizové situace nebo vyhlášení krizového stavu obdrží starosta výpis z operačního plánu ORP (postup) pro následující druhy krizových situací/stavů: - ropná nouze - pandemie (ptačí chřipka, prasečí chřipka) - epizootie (chřipka ptáků aviární influenza) - dlohodobé narušení dodávek pitné vody - regulační opatření (HOPKS) Zpracoval: Jan Winkler Referent bezpečnosti státu Krizové řízení a plánování, vojenská správa MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Dne: 4. prosince 2014 Ing. Pavel Mana starosta obce Přílohy krizové karty obce 4

5 Příloha č.1. Ohrožení obce přirozená povodeň - Rožnovská Bečva Příloha č.2: Ochranná pásma při chřipce ptáků xx. Karta velkochovu drůbeže Vidče 5

6 36. Karta velkochovu drůbeže - Zubří 37. Karta velkochovu drůbeže Hutisko-Solanec 6

7 Příloha č.3.1 Riziko ohrožení toxickými látkami (amoniak - únik) zdroj rizika: Zimní stadion Bučiska - RpR Předpokládaný dosah nebezpečné látky: (modelováno jako těžký plyn) Pásmo Délka (m) Šířka (m) Koncentrace(Hr) Hodnoty červené 768 > 2500 ppm HrCL50 oranžové 1700 > 750 ppm ERPG-3 I.ref.hranice žluté 2900 > 300 ppm IDLH evakuace modré 4300 > 150 ppm ERPG-2 II.ref.hranice 7

8 Červený kruh označuje II. referenční hranici pásma ohrožení osob (ERPG-2), reálně: Vzhledem ke konfiguraci terénu (kopců zejména na S a J zájmového území) lze předpokládat reálně referenční hranici č.ii v rozsahu cca modré elipsy. Dosah nepříznivých účinků toxického úniku kromě RpR může působit v obcích Zubří, Tylovice, Hážovice, částečně Vigantice a Vidče v závislosti na směru větru ten může být během celé doby úniku a předpokládané expozice (1hod) a v jednotlivých částech území proměnlivý. Případný dosah do obytné zástavby katastrálního území Dolní Bečvy nebude mít nepříznivý vliv s trvalými následky na zdravotní stav nekrytého obyvatelstva. Příloha č.3.2 Riziko ohrožení toxickými látkami (chlorovodík únik z návěsu mimo objekt) ON Semiconductor RpR Předpokládaný dosah nebezpečné látky Pásmo Délka (m) Šířka (m) Koncentrace(Hr) Hodnoty červené 333 > 1000 ppm Smrtelná konc. oranžové > 150 ppm ERPG-3 I. ref. hranice žluté > 50 ppm IDLH ukrytí-evakuace modré > 20 ppm ERPG-2 II. ref. hranice 8

9 Dosah nepříznivých účinků toxického úniku kromě RpR může působit v obcích Zubří, Tylovice, Hážovice, částečně Vigantice a Vidče v závislosti na směru větru ten může být během celé doby úniku a předpokládané expozice (1hod) a v jednotlivých částech území proměnlivý. Případný dosah do obytné zástavby katastrálního území Dolní Bečvy nebude mít nepříznivý vliv s trvalými následky na zdravotní stav nekrytého obyvatelstva. Příloha č.3.3 Riziko ohrožení toxickými látkami (methylisokyanát požár surovin) zdroj rizika: Průmyslové podlahy Plaček RpR Předpokládaný dosah nebezpečné látky Pásmo Délka (m) Šířka (m) Koncentrace(Hr) Hodnoty červené 460 > 25 ppm Smrtelná konc. oranžové 2000 > 1,5 ppm ERPG-3 I. ref. pásmo žluté 2500 > 1 ppm IDLH (R) ukrytí-evakuace modré 5200 > 0,25 ppm ERPG-2 II. ref. pásmo 9

10 Dosah nepříznivých účinků toxického úniku kromě RpR může působit v obcích Zubří, Tylovice, Hážovice, částečně Vigantice a Vidče v závislosti na směru větru ten může být během celé doby úniku a předpokládané expozice (1hod) a v jednotlivých částech území proměnlivý. Případný dosah do obytné zástavby katastrálního území Dolní Bečvy nebude mít nepříznivý vliv s trvalými následky na zdravotní stav nekrytého obyvatelstva. Příloha č.3.4 Riziko ohrožení toxickými látkami - silniční doprava (ADR) po komunikaci I/35 Zubří Horní Bečva Hlavní druhy přepravovaných nebezpečných chemických látek 10

11 Příloha č.4: Materiál nouzového přežití - majetek ORP RpR Zapůjčení materiálu lze žádat cestou starosty ORP (tel ) nebo tajemníka BR ORP (tel ) na dobu nezbytně nutnou. ORP materiál množství (ks) poznámka trojdílné nádobí (ešus) 60 sklad CO (obj. C6 PA) polní láhev s obalem 240 sklad CO (obj. C6 PA) zdravotnická nosítka skládací 32 sklad CO (obj. C6 PA) pláštěnka šusťáková CO 40 sklad CO (obj. C6 PA) Materiál je zapůjčován bezplatně. Příloha č.5: Zásoby materiálu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro nouzové přežití, humanitární pomoc a pro záchranné a likvidační práce, způsoby jejich vyžádání a použití Prostředky se vyžadují cestou Operačního a informačního střediska HZS kraje. 1. Souprava materiálu nouzového přežití k okamžitému použití (pro 20 osob) Účel a použití: Souprava obsahuje přikrývku a základní oblečení, prostředky pro dopravu, ohřev a konzumaci teplého nápoje nebo jednoduchého jídla pro 20 osob. Umístění: Stanice Valašské Meziříčí, Vsetín 2. Souprava nouzového přežití k následnému použití (pro 50 osob) Účel a použití: Souprava slouží k nouzovému pobytu zachráněných a evakuovaných 50 osob. Použití se předpokládá při ohrožení více osob (druhý a vyšší stupeň poplachu). Na tento počet osob obsahuje úplné oblečení, přikrývku a spací pytle, prostředky pro dopravu, ohřev a konzumaci stravy a nápojů. Umožňuje uložit osoby na lehátkách a v případě nutnosti je ubytovat polním způsobem ve stanech. Umístění: sklad Vizovice-Chrastěšov 3. Další materiál pro zabezpečení nouzového ubytování osob 50 ks rozkládací postel včetně matrace - sklad HZS Zlínského kraje, Uherské Hradiště 100 ks rozkládací postel včetně matrace - sklad ZZS ZLK Vizovice - Chrastěšov 11

12 4. Vysoušecí agregáty Pro mimořádné události, kdy dojde k zatopení vnitřních prostor, disponuje Hasičský záchranný sbor vysoušeči pro řešení nastalé situace.. Možnosti výpůjčky a) bezúplatná výpůjčka ve veřejném zájmu, bez úhrady revize výpůjčka pouze při mimořádných událostech (povodeň, záplava) na základě vyhlášení krizového stavu nebo zasedání krizového štábu všem, kterým vznikla škoda v souvislosti s hasebním zásahem jednotky b) bezúplatná výpůjčka ve veřejném zájmu, revize za úhradu revizi na své náklady zajišťuje vypůjčitel obcím a jejich organizacím (např. školám), státním organizacím a organizačním složkám státu při mimořádné události (prasklé potrubí, zatečení střechou, povodeň a záplava bez zasedání krizového štábu) pouze v jejich vlastních prostorách. HZS Zlínského kraje udržuje stav minimálně 50 ks funkčních vysoušečů (z toho je uloženo 20 ks na KŘ, po 10 ks na jednotlivých územních odborech). Dále jsou k dispozici vysoušeče v majetku HZS ČR uložené na Základně logistiky v Olomouci. 5. Čerpadla V majetku HZS Zlínského kraje jsou: plovoucí a kalová čerpadla, které jsou umístěny na výjezdových vozech 10 sad čerpacích soustav umístěných na valníkových kontejnerech HZS Zlínského kraje; čerpací sady obsahují čerpadla Koshin KTH100X (profesionální průmyslové kalové čerpadla o výkonu 1600l/min, max.výšce výtlaku 25 m a max.hloubce sání 8m. Kontejnery obsluhují vždy příslušníci HZS kraje) 6. Protipovodňové pytle Ve skladech HZS kraje Uherské Hradiště a Základny logistiky Vizovice jsou uskladněny jednokomorové i dvoukomorové pytle. 12

13 7. Soupravy materiálu nouzového přežití Souprava k okamžitému použití (pro 20 osob) Název materiálu Jednotka Počet Místo uložení Termos na 20 l ks 1 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Přikrývka civilní různá ks 20 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Trenýrky khaki ks 20 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Tričko bílé kr. rukáv L ks 2 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Tričko bílé kr. rukáv XL ks 10 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Tričko bílé kr. rukáv XXXL ks 3 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Tričko bílé kr. rukáv XXL ks 5 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Ponožky letní ks 20 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Kecky /voják/ ks 20 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Tepláková souprava ks 20 souprava 20 - PS Val. Meziříčí Souprava k následnému použití (pro 50 osob) Název materiálu Jednotka Počet Místo uložení Kapesník látkový ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Kapesník látkový ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Nádobí jídelní třídílné-ešus ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Přikrývka vlněná ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Přikrývka civilní různá ks 10 souprava 50 - sklad Vizovice Přikrývka civilní různá ks 40 souprava 50 - sklad Vizovice Ručník ks 100 souprava 50 - sklad Vizovice Tílko bílé ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Kecky /voják/ ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Trenýrky khaki ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Utěrka na nádobí ks 90 souprava 50 - sklad Vizovice Utěrka na nádobí ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Utěrka na nádobí ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Pytel spací ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Tepláková souprava ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Mýdlo toaletní kusové ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Stan zdrav.velký ZS 2 ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Košile různá ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Ponožky zimní ks 20 souprava 50 - sklad Vizovice Ponožky letní ks 10 souprava 50 - sklad Vizovice Tričko bílé kr. rukáv ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Termos na 10 l ks 2 souprava 50 - sklad Vizovice Termos na 20 l ks 3 souprava 50 - sklad Vizovice Příbor jídelní sp 50 souprava 50 - sklad Vizovice Naběračka 0,25 l ks 3 souprava 50 - sklad Vizovice Otvírač konzerv a láhví ks 50 souprava 50 - sklad Vizovice Nádoba 50l PVC (barel na vodu) ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Hrnec smalt. 5 l ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Brašna zdravotní malá prázdná ks 2 souprava 50 - sklad Vizovice Nosítka zdravotnická skládací ks 3 souprava 50 - sklad Vizovice Stůl kempový ks 2 souprava 50 - sklad Vizovice Lehátko skládací hliníkové PLÁTNO ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Vařič petrolejový ks 2 souprava 50 - sklad Vizovice 13

14 Název materiálu Jednotka Počet Místo uložení Kamna polní ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Umyvadlo smaltované ks 5 souprava 50 - sklad Vizovice Sekera dom. s násadou ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Lopata s násadou špičatá ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Krumpáč bez násady ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Násada na krumpáč ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice Pila oblouková ruční ks 1 souprava 50 - sklad Vizovice 14

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. února 2010 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10. Pokyn generálního ředitele

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Strana 2 Obsah organizační části C C.1 Povodňová komise... 4 C.1.1 Povodňová komise obce Nesovice... 4 C.1.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 C1 NAHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI č. situace str. 1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 1. Kdy které číslo volat 150 Hasiči požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk

PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk Počet listů: 10 Výpis pro občany města PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě Žamberk Obsah : 1. Úvod 2. Zásady provedení evakuace 3. Místa nouzového ubytování a stravování 4. Místa a obsazení

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje krajské ředitelství Teplého 1526, 530 02, Pardubice

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje krajské ředitelství Teplého 1526, 530 02, Pardubice Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje krajské ředitelství Teplého 1526, 530 02, Pardubice Schvaluji: plk. Ing. Miroslav Kvasnička Dne: 19. 1. 2015 Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

H U M A N I T Á R N Í P O M O C V ČESKÉ REPUBLICE (III. aktualizované vydání)

H U M A N I T Á R N Í P O M O C V ČESKÉ REPUBLICE (III. aktualizované vydání) Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR H U M A N I T Á R N Í P O M O C V ČESKÉ REPUBLICE (III. aktualizované vydání) pplk. Ing. Zdeněk Procházka Praha 2006 Humanitární

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín A-PDF MERGER DEMO Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín I. Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji II. Zpráva o činnosti a hospodaření Hasičského záchranného sboru

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více