ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004"

Transkript

1 Českomoravský fotbalový svaz - Krajský fotbalový svaz Zlín Hradská 854, Zlín, Sekretariát: Lukáš Radovan - sekretář KFS Zlín Telefon: Fax: Mobil: Internetové stránky: ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN Soutěže: Rozpis je určen: Krajský přebor mužů I. A třída mužů skup. - A, B I. B třída mužů skup. - A, B, C Krajský přebor starších a mladších dorostenců Krajské soutěže dorostenců skup. - A, B Krajský přebor starších a mladších žáků Krajské soutěže starších a mladších žáků skup. - A, B Krajská soutěž starších a mladších přípravek skup. - A, B všem oddílům soutěží řízených KFS Zlín všem OFS - patřícím do působnosti KFS Zlín UH - ZL - VS - KM členům VV KFS Zlín a členům jeho odborných komisí, rozhodčím a delegátům svazu Zlín, červenec 2003 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

2 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Řízení soutěží Soutěže řídí sportovně technická komise VV Krajského fotbalového svazu Zlín (dále jen KFS Zlín). Článek 2 - Pořadatel utkání Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě; pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí. Článek 3 - Termíny utkání Povinnosti oddílů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny SŘ STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Hracími dny jsou pro muže a dorostenecká družstva krajských soutěží neděle a pro žákovská družstva a družstva krajského přeboru dorostu soboty Trvalé výjímky z hracích dnů a úředních začátků byly schváleny na aktivu s oddíly dne a jsou uvedeny v tomto rozpisu Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopise Hlášenka utkání, kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tj. z neděle na sobotu nebo svátek a pod. (vytvoření souvislého volna, návaznost na místní události, vyšší návštěvnost atd.). Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a uvedou se i návaznosti na předzápasy a pozápasy a oddíly je zašlou STK KFS Zlín a všem soupeřům v těchto termínech: - pro podzimní část do , pro jarní část do V případě, že oddíl nezašle Hlášenku utkání v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo hraje všechny své zápasy na domácím hřišti v termínu dle přihlášky do soutěží, který je uveden v tomto rozpisu (část rozlosování soutěží). Termín uvedený na Hlášence utkání je možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK Po pro podzimní část a po pro jarní část se mohou oddíly ve zvlášť zdůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek), musí být utkání předehráno a STK schválí pouze: a) písemnou žádost s uvedením termínu b) s oboustranným souhlasem oddílů c) zahrnující i změnu předzápasu d) předloženou 21 dní před dohodnutou změnou e) HK odpočítá z vkladu do soutěže 100,- Kč (manipulační poplatek) V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně při nedodržení předepsané hůty 21 dní před dohodnutou změnou (avšak za manipulační poplatek 200,- Kč). Nebude-li mít žádost o změnu termínu veškeré náležitosti, nebude projednávána. Soupeř je povinen na žádost odpovědět. STK KFS přihlédne ke stanoviskům obou oddílů a proti nesouhlasu rozhodne o změně jen v případě veřejného zájmu. Je-li změna termínu utkání nahlášena soupeři a STK KFS minimálně 21 dní před utkáním, je změna utkání schválena i bez souhlasu soupeře, který tuto změnu musí respektovat. V době kratší než 21 dní před utkáním je nutný souhlas soupeře i STK Dopolední utkání mužů se hrají od hodin. Odpolední úřední hrací doba je max. od hodin. Ve všední den max. v 17 hodin. Dorostenecké předzápasy začínají 2 hodiny 15 min. před hlavním utkáním. Oddíly, které mají v krajských soutěžích pouze dorostenecké mužstvo, hrají svá utkání 3 hod. před ÚZM. Krajský přebor staršího a mladší dorostu má hrací den v SO a hraje se v pořadí st. a ml. Žákovské zápasy mají úřední hrací dobu v SO hodin (mladší žáci), resp. ve hodin (starší žáci).stk nepovolí v neděli odpoledne samostatné utkání mládeže K zajištění atraktivnosti a regulérnosti soutěže může řídící orgán stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména v závěrečných kolech Jestliže hostující tým nenastoupí k utkání, zaplatí domácímu oddílu náhradu ve výši 2000,- Kč (muži), resp ,- Kč (dorost a žáci) V případě nesehrání (nedohrání) utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhradním termínu (viz SŘ čl. 30), v jarní části nejpozději do termínu předposledního kola. V předposledním kole pak do termínu posledního kola; v posledním kole do následující středy. Svou dohodu oddíly uvedou do zápisu o utkání - dodržení kontroluje HR a DS. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK KFS. Článek 4 - Místa utkání 4.1. Oddíly oznámí STK KFS místa utkání na přihlášce do soutěže Hrát se může pouze na hřištích schválených STK KFS. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny a nesmí narušit průběh soutěží Oddíly, jejichž družstva postoupila z okresních přeborů přísl. OFS předloží před zahájením soutěže plánky hřišť ke schválení STK KFS V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK KFS i soupeři místo, kde budou utkání hrána. I toto náhradní hřiště musí být schváleno STK KFS Pro veškeré změny míst utkání platí stejné povinnosti pro oddíly jako v čl , písm. a), b), c), d) a e) tohoto rozpisu Utkání mistrovských soutěží KFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně nahlásily v přihláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části rozlosování soutěží tohoto rozpisu má volbu více hracích ploch (tráva, škvára, umělá tráva II. a III. generace) může na škvárové hrací ploše hrát mistrovská utkání po ,resp. do V případě, že je mimo uvedené termíny travnatá hrací plocha v den utkání ke hře nezpůsobilá, rozhoduje o změně hrací plochy výhradně HR utkání, který své rozhodnutí povinně uvede v zápise o utkání. Toto ustanovení platí jak pro dospělé, tak pro dorostenecká družstva v mistrovských utkáních KFS. Žákovská družstva hrají mistrovská utkání KFS zásadně na hřištích s travnatou hrací plochou. V případě, že bude travnatá plocha nezpůsobilá ke hře a oddíly se dohodnou na odehrání zápasu na náhradní hrací ploše, tuto skutečnost uvedou do zápisu utkání. Toto ustanovení se nevztahuje na oddíly, které nemají travnatou hrací plochu k dispozici. Hostující družstva musí s alternativou uvedenou v části I. čl počítat Náležitosti hřišť pro soutěže řízené KFS a) řádně připravená hrací plocha, včetně vyznačené technické zóny b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým v počtu 12 míst c) ohrazení hrací plochy v souladu s PF d) koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, a soupeři přístupná nejpozději 30 minut před utkáním f) zdravotnický koutek pro poskytnutí první pomoci s přísl. zdrav. potřebami, zejména nosítkami a pohotovostní potřebně vybavenou lékarničkou g) samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek písm. d), v chladných dnechí vytápěná. 2 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

3 Článek 5 - Účastníci soutěží 5.1. Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených KFS. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží, které je součástí tohoto rozpisu. Zařazení družstva musí splňovat podmínky dané SŘ Oddíly v krajském přeboru musí mít alespoň tři družstva mládeže, oddíly v I. A dvě družstva mládeže a v I. B třídě alespoň jedno družstvo mládeže (viz. Soutěžní řád fotbalu, čl. 11, bod 2). Neplnění tohoto nařízení bude postihováno finanční náhradou 5.000,- Kč za každé chybějící družstvo mládeže. Článek 6 - Pořadatelská služba Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ (čl ) a hostujícího oddílu určuje SŘ (čl. 25). Počet viditelně označených pořadatelů: - pro KP dospělých 10 - pro I. A tř. 8 - pro I. B tř. 6 - pro dorostenecké soutěže 4 - pro žákovské soutěže 3 Článek 7 - Předpisy 7.1. Hraje se podle platných pravidel fotbalu, změn a doplňků, soutěžního řádu fotbalu a tohoto rozpisu - ve znění změn a dodatků uveřejňovaných ve zprávách Oddíly mají za povinnost odebírání týdeníku Regionsport, kde budou uveřejňovány úřední zprávy, kompletní tabulky KFS a delegace rozhodčích a delegátů Pokud oddíly zjistí nesrovnalost uvedenou v úřední zprávě, nebo v delegaci na utkání, mají za povinnost hlásit tuto skutečnost na sekretariát KFS Zlín. Článek 8 - Startují 8.1. Věkové hranice v jednotlivých soutěžich jsou uvedeny v SŘ (čl. 68) Start ve vyšší věkové kategorii - podle SŘ (čl. 69) Věkové kategorie mládeže: a) v soutěžích staršího dorostu hráči narození od a mladší b) v soutěžích mladšího dorostu hráči narození od a mladší c) v soutěžích starších žáků hráči narození od a mladší d) v soutěžích mladších žáků hráči narození od a mladší e) v minifotbale starších přípravek hráči narození od a mladší f) v minifotbale mladších přípravek hráči narození od po dosažení věku 6-ti let 8.4. V soutěžním utkání je družstvu povolen start 3 cizích státních příslušníků - SŘ (čl. 51) Článek 9 - Podmínky účasti 9.1. Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy. Podmínky platnosti registračního průkazu jsou stanoveny v registračním a soutěžním řádu Zápis o utkání se vyplňuje v jednom provedení, sestavy družstev musí být vypsány psacím strojem nebo hůlkovým písmem; všechny formuláře musí být čitelné. Jako první vyplňují zápis domácí a předají jej společně s RP hráčů obou družstev nejpozději 15 minut před začátkem utkání HR Vedoucí družstev a kapitáni předloží HR před utkáním RP všech nominovaných hráčů (maximálně 18), kteří jsou uvedeni v zápise o utkání. Střídání hráčů je umožněno i náhradníkům, kteří nejsou uvedeni na zápise o utkání před jeho zahájením. Při nástupu na hrací plochu předloží střídající hráč hlavnímu rozhodčímu registrační průkaz Kapitáni družstev jsou povinni při podepisování zápisu před i po utkání být řádně ustrojeni dle PF Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat na lavičce. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér V utkáních se provádí konfrontace hráčů pouze na vyžádání. Podrobnosti viz čl. 35 SŘ Všichni hráči musí mít lékařskou prohlídku (viz SŘ čl. 14) Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ čl. 14, zodpovídá trenér družstva, za které hráč nastoupil Oddíly, jejichž dorostenecká mužstva postoupí do krajského přeboru dorostu, musí přihlásit své družstvo i v kategorii mladšího dorostu.žákovská družstva postupující z okresu musí mít žákovská družstva starší a mladší Domácí oddíl připraví ke hře vždy nejméně 3 míče. Náhradní míče budou připraveny u středového praporku na straně laviček, resp. ve středu hrací plochy u pomezní čáry na téže straně,neurčí-li rozhodčí jinak Hráči mohou nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 22.Hráč s jiným číslem nebude připuštěn ke hře V soutěžích dospělých musí být funkcionáři mužstva řádně označeni visačkami. Článek 10 - Soupisky Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedena v SŘ (čl ) Oddíly předloží soupisky pro podzimní část SR 2003/2004 u dospělých a dorostu do a u žáků Termíny pro předložení soupisek pro jarní část SŘ 2003/2004 u dospělých, dorostu a žáků budou upřesněny Úřední zprávou KFS Zlín Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů Soupisky se předkládají ve 2 vyhotoveních, a to pouze ze strany oddílů, které mají 2 a více družstev ve stejné věkové kategorii. Soupisky musí být vyplněny podle SŘ (čl. 15) a na předepsaných formulářích KFS Zlín Potvrzením soupisky nepřejímá STK KFS Zlín žádnou odpovědnost za nedostatky (porušení SŘ a tohoto rozpisu) zaviněné oddíly Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestánpokutou 500,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu se SŘ (čl. 18) V případě, že hráč uvedený na soupisce z oddílu odejde, je třeba do 7 dnů soupisku doplnit o jiného hráče (zaslat kopii soupisky k záznamu). Článek 11 - Doba hry (SŘ čl. 42 odst. 10) Utkání mužů a staršího dorostu se hrají 2 x 45 minut Utkání mladšího dorostu se hrají 2 x 40 minut Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut. 4 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

4 11.4. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut Utkání starších a mladších přípravek v minifotbalu se hrají 2 x 25 minut Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15 minut (v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují HR, DS a kapitáni družstev. Článek 12 - Střídání hráčů V utkáních dospělých je možno střídat 3 hráče včetně brankáře V utkáních dorostu je možno střídat 4 hráče včetně brankáře V utkáních starších žáků je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře V utkáních mladších žáků lze provádět tzv. "opakované střídání", hráč který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Toto střídání je rovněž možné provádět v přátelských utkáních ve všech kategoriích, za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích. VV KFS Zlín stanovuje pro mistrovská utkání mlad. žáků v rámci krajských soutěží následující podmínky: - výměna se týká všech hráčů, uvedených v zápise o utkání (max. 18 hráčů), - výměna hráčů (i více najednou) musí být HR oznámena předem, lze ji provádět pouze v přerušené hře, a to co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času, - výměna hráčů, kteří jdou ze hřiště nebo na hřiště, musí být prováděna v prostoru středové čáry na straně u střídaček, - není omezen celkový počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může do hry kdykoliv zapojit výše uvedeným způsobem, - za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše, zodpovídá vedoucí mužstva a trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší, ze hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední a hráče potrestá ŽK. Hru následně zahájí míčem rozhodčího v místě, kde byl míč, rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání, - rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 s za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví indi-viduálně. Článek 13 - Systém soutěží Mistrovské soutěže dospělých a dorostu se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování Utkání starších a mladších žáků se hrají souběžně taktéž systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování Českomor. pohár dospělých se hraje podle systému, který je uveden v příslušné kapitole tohoto rozpisu Krajská soutěž přípravek se hraje dle pravidel minifotbalu platných od Článek 16 - Titul a ceny Vítězná družstva ve všech soutěžích obdrží pohár a diplom Nejlepší střelec krajského přeboru mužů obdrží pohár a věcnou cenu. Článek 17 - Doprava Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak ČD, autobus ČSAD, prostředky místní hromadné dopravy), vlastní autobus nebo autobus jiného registrovaného provozovatele než ČSAD Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK KFS Zlín na své nejbližší schůzi. Materiály, potřebné pro jednání řídícího orgánu soutěží (potvrzení policie ČR, příslušného místního úřadu, provozovatele dopravního prostředku atd.) dodá oddíl do 48 hodin na sekretariát KFS Zlín. Článek 18 - Reprezentace Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech ČMFS, ŘKF M a KFS Zlín povolí STK KFS Zlín předehrání mistrovského utkání, jsou-li povoláni tři nebo více hráčů ze soupisky družstva, které žádá změnu. Odkládání utkání nebude povolováno. V případě nesplnění reprezentace bude postupováno dle disciplinárního řádu ČMFS a rozpisu soutěží KFS Zlín. Článek 19 - Hodnocení výkonu rozhodčích Oddíly mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčích přímo ke komisi rozhodčích KFS Zlín Oddíly mohou pro každou část soutěžního ročníku odmítnout až 3 rozhodčí z listiny příslušné mistrovské soutěže. Vetace rozhodčích pro podzimní část je termínovaná do ; vetace rozhodčích ke KR KFS Zlín pro jarní část SR 2003/2004 je termínovaná do Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Vetace oddílů se může týkat pouze rozhodčích, kteří jsou zařazeni na listině rozhodčích KFS Zlín soutěžního ročníku 2003/2004. Článek 20 - Námitky, protest a odvolání V případě podání námitek, protestu a odvolání postupují oddíly kopané podle SŘ (čl ). Článek 21 - Postupy a sestupy Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanoveními SŘ (čl. 7-10) a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z uvedeného klíče v tomto Rozpisu utkání Pokud počet postupujících dorosteneckých a žákovských mužstev z OFS nebude naplněn, může STK KFS Zlín upravit počet sestupujících z KS do jednotlivých OFS. Článek 14 - Hlášení utkání Družstva mají svá utkání rozlosována podle termínové listiny, která je tak jako rozpis utkání všech soutěží řízených obsažená v tomto rozpise. Případné změny termínů nebo místa utkání, jakož i ostatní náležitosti spojené s hlášením utkání, jsou uvedeny v SŘ (čl. 31) a provádějí se v souladu s čl. 3 a 4 tohoto rozpisu. Článek 15 - Hodnocení výsledků v soutěžích V souladu s čl. 62 SŘ dostává družstvo za vítězství 3 body, nerozhodná hra se hodnotí jedním bodem pro obě družstva V případě vyhlášení kontumačního výsledku se postupuje dle čl SŘ. 6 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

5 SOUTĚŽE MUŽŮ a) Krajský přebor (16 oddílů) sestup z divize postup ze KP sestup ze KP postup z I. A třídy b) I. A třída (28 oddílů) sestup ze KP postup do KP postup z I. B sestup z I. A c) I. B třída (42 oddílů) postup do I. A sestup z I. A postup do I. B sestup z I. B SOUTĚŽE DOROSTU a) Krajský přebor (14 oddílů) sestup z MSDD postup do MSDD sestup do krajských soutěží postup ze krajského přeboru b) Krajské soutěže (28 oddílů) sestup z krajského přeboru postup do krajského přeboru sestup do okresního přeboru postup z okresního přeboru SOUTĚŽE ŽÁKŮ a) Krajský přebor (14 oddílů) sestup ze žákovské ligy postup do žákovské ligy sestup do krajských soutěží postup do krajského přeboru b) Krajské soutěže (27 oddílů) sestup z krajského přeboru postup do krajského přeboru sestup do okresního přeboru postup z okresního přeboru Pro určení pořadí mezi oddíly, které v různých skupinách stejné soutěže všech kategorií obsadí potencionálně sestupová nebo postupová místa, rozhoduje: a) umístění družstva (porovnávací systém) b) v případě shodného počtu bodů, b 1) brankový rozdíl b 2) větší počet vstřelených branek c) v případě shody i v odst. b 1, resp. b 2 dvoukolová kvalifikace - určení místa I. utkání provede STK KFS Zlín - o vítězi kvalifikace rozhoduje: c 1) Větší počet získaných bodů z těchto utkání c 2) V případě shodného počtu bodů z obou utkání rozhoduje lepší brankový rozdíl c 3) z obou utkání V případě shodného počtu bodů a skóre z obou utkání se provedou kopy na branku dle PF Podmínkou postupu do krajských soutěží je mít starší a mladší žáky přihlášené do soutěže. V soutěžích mladšího dorostu a mladších žáků se sestupy a postupy řídí podle výsledků a konečného umístění starších dorostenců a starších žáků. Článek 22 - Hodnocení soutěží Oddíly mohou zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím, resp. i k Poháru KFS Zlín. STK KFS Zlín přihlédne k těmto připomínkám oddílů a pokud povedou ke zkvalitnění a zaktraktivnění soutěží,učiní v rozpisu a rozlosování soutěží pro následující soutěžní ročník změny Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK KFS Zlín, kterých se oddíly povinně účastní, a to na vlastní náklady. Článek 23 - Rozhodčí Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací komise KR KFS Zlín, prostřednictvím týdeníku Regionsport, nebo písemně, případně telegraficky. Vždy platí poslední delegace. Pokud zjistí rozhodčí nesrovnalost při nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovací komisi a sekretariátu KFS Zlín Asistenty hlavního rozhodčího na utkání I. B tř. dospělých, pokud nejsou delegováni KR KFS Zlín, delegují obsazovací komise přísl. okresních KR Povinnosti a práva delegovaných rozhodčích se řídí čl.42 SŘ s tím, že delegovaní rozhodčí na utkání KFS Zlín jsou povinni dostavit se nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je utkání pořádáno, k utkání Krajského přeboru mužů nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání Asistenti rozhodčích delegovaní KR KFS Zlín na utkání řízené ŘK ČMFS M se dostaví 60 min. před začátkem utkání Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, a to čitelně a do správných rubrik. Rozhodčí je povinen zapsat do zápisu o utkání žákovských soutěží dva nejlepší hráče z každého družstva. Hodnocení provedou trenéři družstev křížovým způsobem Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně hůlkovým písmem nebo na psacím stroji s výjímkou rubrik: a) Námitky kapitánů b) Napomínání a vyloučení hráčů c) Zranění hráčů a odeslán do 24 hodin doporučenou poštovní zásilkou Rozhodčí musí mít tiskopisy zápisu o utkání s sebou pro případ, že oddíly z různých důvodů nemají zápis o utkání k dispozici. 8 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

6 23.8. Rozhodčí je povinen na zadní straně zápisu o utkání podrobně uvést všechny podstatné okolnosti dle PF, a to zejména k přestupkům vyloučených hráčů, náhradníků nebo vystřídaných hráčů Ve všech utkáních krajských soutěží se na zadní straně uvádějí střelci branek u obou mužstev. Článek 24 - Delegáti svazu a dohlížecí orgány DS deleguje na utkání příslušná komise KFS Zlín. Delegace se provádí prostřednictvím týdeníku Regionsport, nebo písemně, případně telegraficky. Vždy platí poslední delegace. Pokud zjistí delegát svazu nesrovnalost při nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovací komisi a sekretariátu KFS Zlín VV KFS Zlín si vyhrazuje podle důležitosti utkání vyslat do místa utkání dohlížecí orgán na svůj náklad Jako součást disciplinárního opatření může VV KFS Zlín vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady provinivšího se oddílu V každé části soutěžního ročníku 2003/2004 může být na domácí oddíl v I.A a I.B třídě nominováno maximálně pět DS,v krajském přeboru mužů je DS nominován na každé utkání Delegát svazu je povinen dostavit se k utkání I.A a I.B třídy nejpozději 30 minut před jeho začátkem, na utkání KP nejpozději 60 minut před jeho začátkem Delegát svazu je povinen odeslat zápis do 24 hodin doporučenou poštou. II. POHÁR KFS ZLÍN MUŽŮ Článek 25 - Řízení soutěže Pohár KFS Zlín doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro Českomoravský pohár. Řídí jej STK KFS Zlín. Článek 26 - Systém soutěže Pohár KFS Zlín se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají pouze jednou O vítězi Poháru KFS Zlín rozhoduje jednokolové finále, o místu a termínu rozhodne VV KFS Pro všechna utkání Poháru KFS Zlín platí ustanovení pravidel kopané, soutěžního řádu a ostatních platných předpisů KFS Zlín, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze kopy ze značky pokutového kopu dle PF. Utkání Poháru KFS Zlín se neprodlužují. Článek 27 - Účast v Poháru KFS Zlín Poháru KFS Zlín se účastní přihlášené oddíly krajských soutěží a vítězové pohárů OFS dospělých. Vítěze nahlásí OFS nejpozději do Článek 28 - Zařazování účastníků do soutěže Všichni účastníci budou losem zařazeni do postupového schématu Při losování může STK KFS Zlín nasadit účastníky přímo do postupového schématu. Při nasazení přihlédne především k přiměřené vzdálenosti soupeřů a umožní výhodu domácího prostředí účastníku nižší mistrovské soutěže. Článek 29 - Termíny utkání Termíny utkání Poháru KFS Zlín budou dány na vědomí přísl. zprávou KFS Zlín Hracími dny budou středy Začátky utkání budou stanoveny STK KFS Zlín Výjimky povoluje STK KFS Zlín po dohodě zúčastněných oddílů. Článek 30 - Pořadatel a místo utkání Pokud to nevyplývá z nasazení nebo vylosování, je pořadatelem utkání a) vždy účastník nižší soutěže b) v případě shody úrovně mistrovské soutěže obou soupeřů,je pořadatelem utkání oddíl, který v předchozím kole hrál na hřišti soupeře. c) pořadatele určí losem STK KFS Zlín Pro pořadatele utkání při zabezpečování hrací plochy platí zásady uvedené v čl tohoto rozpisu. Článek 31 - Hlášení výsledků utkání Rozhodčí utkání odešle řádně vyplněný zápis o utkání Poháru KFS Zlín nejpozději do 24 hodin doporučenou poštou Pořadatel utkání oznámí jeho výsledek telefonicky sekretariátu KFS Zlín ihned po utkání. Článek 32 - Hospodářské náležitosti Poháru KFS Zlín viz kapitola VII. Hospodářské náležitosti tohoto rozpisu. Článek 33 - Titul a ceny Vítěz Poháru KFS Zlín a) postupuje do soutěže Českomoravského poháru - ŘKF M b) obdrží pohár do vlastnictví a diplom, putovní pohár a finanční odměnu 5.000,- Kč Poražený finalista obdrží diplom, věcnou cenu a finanční odměnu 3.000,- Kč, poražení semifinalisté finanční odměnu 1.000,- Kč. III. KRÁTKODOBÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ Článek 34 - Podmínky pořádání krátkodobých soutěží a přátelských utkání Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže a přátelského utkání (kromě přátelských utkání mezi jednotlivými oddílovými družstvy) je povinen včas oznámit pořádání této nemistrovské soutěže, resp. přátelského utkání přísl. STK OFS, na jehož území má sídlo, pokud podle dalšího ustanovení není tato povinnost dána směrem k KFS Zlín, resp. k ŘK ČMFS M Přísl. OFS resp. KFS Zlín prostřednictvím přísl. KR, resp. komisí rozhodčích, zajistí delegaci rozhodčích s přihédnutím k výkonnostní úrovni účastníků nemistrovské soutěže nebo přátelského utkání. Rovněž tak ŘKF M prostřednictvím obsazovacího úseku KR M Oddíly zařazené do mistrovských soutěží ČMFS a ŘK ČMFS M jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání STK OFS a obsazovacímu úseku KR OFS v jednotlivých okresech Oddíly, zařazené do mistrovských soutěží ČMFS a ŘK ČMFS M, jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí STK ŘK ČMFS M a obsazovacímu úseku KR v Olomouci Oddíly zařazené do mistrovských soutěží KFS Zlín jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí STK a obsazovacímu úseku KR KFS Zlín V ostatním platí přiměřeně čl. 82 SŘ s tím, že za řádné uspořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání je vždy plně odpovědný pořádající oddíl. 10 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

7 34.7. Vyhodnocení krátkodobých turnajů se zasílá STK KFS Zlín Pokud je v turnajovém nebo přátelském utkání vyloučen hráč z oddílu, spadajícího do působnosti KFS Zlín, zašle rozhodčí tento zápis na KFS Zlín. IV. UPŘESNĚNÍ POVINNOSTÍ ODDÍLŮ Článek 35 - Povinnosti oddílu jako pořadatele utkání Oddíly se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatele: - zabezpečení součinnosti s policií - na dodržení počtu a vhodné umístění pořadatelů - na dodržování povinností hlavního pořadatele a jednotlivých pořadatelů - na dodržování opatření k povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto prostoru dle SŘ - na zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami - na zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, popř. až k dopravnímu prostředku ev. na hranice obce - na zabezpečení a realizaci pokynů HR vyplývajících z jeho upozornění na nevhodnéchování na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání (kupř. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, při vhazování předmětů na hrací plochu apod.) - na zajištění podavačů míčů. Článek 36 - Trenérská rada KFS Zlín (TR) TR KFS Zlín nařizuje oddílům angažovat v Krajských soutěžích mužů trenéra minimálně s platnou licencí B (III. tř.). Nesplnění tohoto nařízení bude kompenzováno finančním poplatkem - u KP mužů ve výši 5.000,- Kč, - u ostatních soutěží mužů ve výši 3.000,- Kč. - u mládežnických soutěží TR KFS Zlín pouze doporučuje angažovat trenéry s minimální kvalifikací licence B (III. tř.). Článek 37 - Další povinnosti oddílů Pořádající oddíly jsou povinny hlásit výsledky mistrovských utkání neodkladně, a to takto: KP mužů - výsledek utkání, poločas, střelci branek, ČK, HR a počet diváků. Ostatní soutěže mužů, dorostu a žáků výsledek utkání a střelce branek. U žáků se hlásí nejdříve výsledek starších žáků, pak výsledek mladších. Výsledky hlaste ihned po skončení utkání na tel. čísla (možno využít i záznamníku), v neděli odpoledne po skončení utkání můžete využít i telefonu nebo mobil V neděli odpoledne hlaste výsledek nejpozději do 45 min. po utkání. Utkání hraná v sobotu nebo neděli dopoledne hlaste ihned po skončení na tel. záznamník Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky s čísly, umístěných u středového praporku - mezi střídačkami družstev, na podstavci, včetně náhradních míčů na viditelném místě - podstavci Při fotbalových utkáních je povolen prodej 10 piva a limonád jen v plastových kelímcích,prodej jiných alkoholických nápojů je zakázán Domácí oddíl je povinen vyhradit vhodné místo pro delegáta svazu při mistrovských utkáních KFS Zlín Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je oddíl či klub povinnen nahlásit řídícímu orgánu soutěže jména a adresy viníků (DŘ II příkladová sazebník, čl. 1) V. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Článek 38 - Působnost disciplinární komise KFS Zlín Pravomoc DK KFS Zlín se vztahuje na vítěze KP a na družstva sestupující do OFS do 30. června 2004 a na družstva postupující z OFS a sestupující ze soutěží ŘKF M od 1. července DK KFS Zlín řeší provinění všech hráčů startujících v soutěžích řízených KFS Zlín Neřeší provinění hráčů družstev zařazených do soutěží ČMFS a ŘK ČMFS M v krátkodobých soutěžích a přátelských utkáních. Řešení provinění těchto hráčů podléhá pravomoci přísl. DK vyššího stupně. Článek 39 - Povinnosti kapitána družstva Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni ihned po skončení utkání odejít s rozhodčími do kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí RP hráčů i totožnost napomínaných a vyloučených hráčů. Převzetí RP hráčů mládežnických družstev se v kabině rozhodčího účastní povinně také vedoucí družstva Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku napomínaného nebo vyloučeného hráče, mohou u HR utkání uplatnit své námitky a připomínky, které rozhodčí sám uvede ihned do zápisu o utkání a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Námitky a připomínky k napomínaním či vyloučením hráčům mládežnických družstev může vznést také vedoucí družstva Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s pravidly kopané - viz výklad k pravidlu V.Jiné připomínky může uplatnit oddíl písemně u řídícího orgánu KFS Zlín resp. u KR KFS Zlín. Článek 40 - Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení Za každý projednávaný případ oddílu HK odečte z vkladu a) krajský přebor mužů 150,- Kč, b) I.A a I.B třída 100,- Kč. c) za družstva mládeže 50,- Kč d) za funkcionáře oddílu 200,- Kč e) za rozhodčí a DS 100,- Kč f) za každé projednávané prominutí zbytku trestu, nebo změnu trestu na podmíněný musí být hráč přítomen osobně. I za toto projednání se oddílu odčítá příslušný poplatek Jestliže byl hráč vyloučen nebo oznámí-li DS, že se hráč za zády HR dopustil takového přestupku, které je důvodem pro řízení v DK (SŘ čl. 46), má hráč právo dostavit se na nejbližší jednání DK, kde bude jeho přestupek projednáván. Provinilec může své vyjádření učinit i písemně (tiskopis prohlášení) s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez písemného vyjádření se případ provinilce nebude v DK projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK do 14- ti dnů, bude případ projednáván bez jeho účasti. Oddíl bude pokutován dle sazebníku trestů KFS Zlín. V případě předvolání provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinnen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor TJ, oddílu (klubu). Vyloučený hráč nesmí až do rozhodnutí DK startovat. Prohlášení vyloučeného hráče musí být předáno do DK KFS Zlín jen na předepsaných tiskopisech, jinak nebude případ projednáván! Zástupci oddílů, rozhodčí a DS jsou povinni při jednání DK prokázat se průkazem totožnosti, a to nejlépe občanským průkazem nebo cestovním pasem. 12 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

8 Článek 41 - Opatření k napomínání hráčů Za napomínání ŽK se nezastavuje hráči závodní činnost.po udělení ŽK v počtu 10, 15, 20, 25 atd. a) v součtu za jednotlivé družstvo mužů, se klubu odečítá ze soutěžní zálohy: po 10 ŽK ,- Kč po 15 ŽK ,- Kč po 20 ŽK ,- Kč po 25 ŽK ,- Kč atd. b) v součtu za jednotlivá družstva mládeže se klubu odečítá ze soutěžní zálohy: po 10 ŽK ,- Kč po 15 ŽK ,- Kč po 20 ŽK ,- Kč po 25 ŽK ,- Kč atd ŽK se načítají postupně v průběhu SR 2003/2004. Po skončení tohoto soutěžního ročníku se evidence o uložených ŽK uzavírá a nepřevádí se do následujícího SR. Za evidenci, sledování a úhradu stanovených poplatků odpovídá v plném rozsahu STK a HK KFS Zlín. Článek 42 - Úhrada pokuty a poplatků při odvolání Uloženou částku v disciplinárním řízení (nedostavení se k utkání, inzultace; neoprávněný start apod.) uhradí proviněný oddíl nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušné rozhodnutí o uložení pokuty doručeno. V téže lhůtě musí vyrozumět DK o zaplacení uložené pokuty. Případné odvolání nemá odkladný účinek. Poplatky se platí na složence typu "C" na adresu KFS Zlín Při odvolání proti rozhodnutí DK je odvolavatel povinen připojit doklad o úhradě poplatků 1.000,- Kč dospělí, 500,- Kč mládež; rozhodčí a DS 300,- Kč. Tento poplatek se odvolavateli vrátí, pokud je jeho odvolání alespoň částečně vyhověno Odvolání se podává k ORK KFS Zlín, o odvolání rozhoduje s konečnou platností ORK KFS Zlín. Proti rozhodnutí ORK KFS Zlín není odvolání přípustné, klub nebo provinilec může požádat pouze ORK ČMFS o přezkoumání jejího rozhodnutí. Článek 43 - Sdělení DK KFS Zlín Rozhodčí neodebírají při vyloučení hráče registrační průkaz Oddíly budou informovány o vynesením disciplinárním postihu DK KFS Zlín bezprostředně po skončení disciplinárního řízení nebo dotazem na sekretariátě KFS Zlín u sekretáře KFS nebo u předsedy DK KFS Zlín Zasedání DK KFS Zlín budou v průběhu SR 2003/2004 každou středu a to vždy od hod. na pracovišti KFS Zlín, Hradská 854, ve 2. poschodí Přes ustanovení čl budou oddíly o vyneseném disciplinárním trestu vyrozuměny ze strany DK KFS Zlín, resp. sekretáře KFS Zlín, vhodnou formou písemně. Oddíl nebude písemně informován, pokud se jeho zástupci nebo hráč osobně zúčastní jednání DK KFS. VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI Článek 44 - Základní předpisy Hospodářské níležitosti jsou obsaženy: Ve Směrnici VV ČMFS o ekonomických náležitostech soutěží, ze které pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže KFS Zlín Ve Směrnici VV ČMFS o náhradách a odměnách rozhodčím a delegátům při fotbalových soutěžích, ze které rovněž pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže KFS Zlín. Článek 45 - Dokladování o úhradě poplatků a pokut vůči KFS Zlín Oddíly jsou povinny dokladovat fotokopií ústřižku složenky KFS Zlín uhrazení poplatků a udělených pokut řídícím orgánem a to max. do 5 dní od zaplacení poplatku příp. pokuty (týká se placení pokut za nedostavení se k utkání; inzultace; neoprávněný start; poplatky za odvolání). Článek 46 - Náhrady rozhodčím a DS Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné, stravné a popř. nocležné Jízdné lze účtovat takto: a) do 50 km osobní vlak 2. vozové třídy nebo autobus b) nad 50 km rychlík 2 vozové třídy nebo autobus c) nad 200 km rychlík 1. vozové třídy nebo expresní autobus d) místenky Pokud rozhodčí nebo DS použije vlastního osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu 4 Kč za ujetý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. Na žádost pořadatele je rozhodčí nebo delegát povinen vlastní osobní vozidlo pořadateli ukázat. Pokud by tak neučinil, nemůže mu být náhrada kilometrovného vyplacena Stravné lze vyplatit jen do výše stanovené obecně platným předpisem, a to v současné době takto: při akci od 5 až 12 hodin 58,- Kč V případě, že rozhodčí nebo DS bude účtovat stravné, musí být na zúčtovacím dokladu uvedena hodina odjezdu a příjezdu z a do místa trvalého bydliště V případě,že R se dostaví k utkání a toto se z jakýchkoliv příčin nehraje, je oddíl povinnen uhradit rozhodčímu poštovné za doporučený dopis. Článek 47 - Odměňování rozhodčích Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle následujícího sazebníku: Soutěže řízené KFS Zlín Utkání Utkání přátelské Utkání přátelské Druh soutěže mistrovské turnaje turnaje normální hrací čas zkrácený hrací čas HR AR HR AR HR AR DOSPĚLÍ krajský přebor, pohár KFS I.A. třída I.B. třída DOROST krajský přebor star. a mlad krajské soutěže dorostu ŽÁCI krajské výběry star. a mlad krajský přebor starších a mladších žáků krajské soutěže žáků ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

9 47.2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (dále jen nemistrovské) utkání, v němž se utkávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží mu odměna podle kategorie družstva pořadatele Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek uvedených v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorií zúčastněných družstev. Článek 48 - Odměňování delegátů svazu Delegátům svazu v mistrovských soutěžích KFS Zlín je stanovena odměna ve výši 300,- Kč za krajský přebor mužů, 200,- Kč za I.A a I.B třídu Oddíly hradí DS cestovní výdaje v rozsahu dle čl. 46 tohoto rozpisu. Článek 49 - Společná a závěrečná ustanovení k náhradám rozhodčím a DS Náhrady a odměny rozhodčím a DS vyplácí pořadatel v poločasové přestávce utkání nebo bezprostředně po skončení utkání V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím vyplatit odměny podle sazebníku a DS podle čl tohoto rozpisu. Cestovní výdaje a poštovné pořadatel rozhodčím a DS vyplatí. Článek 50 - Ekonomické náležitosti soutěží Mistrovská a pohárová utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Pořádající oddíl je povinen hostujícímu družstvu zajistit občerstvení v poločase Nařídí-li STK KFS Zlín opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu náhradu ve výši 18,- Kč/km Podmínky nemistrovských utkání se stanoví v propozicích této akce nebo dohodou mezi startujícími družstvy Nesehraje-li se utkání nebo nedohraje-li se utkání z vyšší moci, oddíly se dohodnou na novém termínu a o cestovné k opakovnému utkání se rozdělí napůl ve výši 18,- Kč/km. Článek 51 - Vstupné a vstupenky Výši vstupného a ceny pernamentních vstupenek stanoví pořádající oddíl Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech pokladen Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto: a) jestliže utkání nebylo zahájeno z technických důvodů (povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště), prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu nebo pořadatel vrací vstupné b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, změna hriště apod.), platí zakoupené vstupenky na náhradní program, pořadatel je však povinen na požádání vstupné vracet c) ve všech ostatních případech pořadatel vstupné nevrací Tisk a distribuce vstupenek si zajišťují oddíly samy O vstupenkách vedou oddíly řádnou evidenci podle předpisů pro hospodaření s ceninami vč. skartace Každá vstupenka musí obsahovat nejméně označení druhu (tribuna, stání, zlevněné, volné apod.), výši vstupného, datum utkání a název pořadatele Volný vstup: A. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: a) hráči nominovaní k utkání b) trenéři, rozhodčí a sportovně - techničtí pracovníci zabezpečující utkání c) pořadatelé konající službu d) příslušníci policie, kteří konají službu e) příslušníci požární a zdravotní služby v souvislosti s výkonem své funkce f) zaměstnanci pohostinství prodávající občerstvení a inspektoři obchodní inspekce v souvislosti s výkonem své funkce g) funkcionáři ČMFS, na základě platného průkazu, který vydává registrace ČMFS Praha - s červeným nebo fialovým pruhem platí pro všechny soutěže ČMFS - se žlutým pruhem platí pro všechny soutěže řízené krajskými fotbalovými svazy - se zeleným pruhem platí pro všechny soutěže řízené OFS B. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají: a) sportovní novináři, příp. rozhlasoví a televizní pracovníci b) DS v rozsahu 2 míst c) vedení hostujícího mužstva v rozsahu do maximálního počtu 6 míst d) osoby tělesně postižené na základě předložení průkaz ZTP nebo ZTP/P e) účastníci mládežnického předzápasu v rozsahu maximálně 17 míst. C. Pořadatel utkání je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, služební a volné vstupenky na místa k sezení i k stání. Článek 52 - Náhrada za vyloučení, resp. vystoupení družstva Pořádkovou pokutu za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ a s ohledem na závažnost přestupku v následující výši: Krajský přebor do výše ,- Kč, I.A tř. do výše ,- Kč, I.B tř. do výše ,- Kč a mládežnické oddíly do výše ,- Kč. Peněžité plnění uhradí oddíl na tiskopise pošt. poukázky dle čl tohoto rozpisu. Článek 53 - Pokutový řád KFS Zlín VV KFS si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání a plnění povinností oddílů kopané vůči KFS Zlín a za zjištěné nedostatky a provinění udělovat pořádkové pokuty dle následujícího sazebníku, ve kterém jsou uváděny v Kč. Vyměřené pořádkové pokuty jsou splatné do 8 dnů po doručení platebního výměru od HK KFS Zlín na tiskopise pošt. poukázky popsaného v čl tohoto rozpisu. Neplnění platební povinnosti ze strany oddílů kopané bude postihováno Článek 54 - Zásady pro zařazování družstev do soutěží KFS Zlín Zásady jsou uvedeny v čl. 5 SŘ. Pro družstva, která postupují do vyšších soutěží mimo pořadí stanovil VV KFS Zlín následující poplatky: a) do KP mužů do ,- Kč b) do I.A třídy do ,- Kč c) do I.B třídy do ,- Kč Článek 55 - Zúčtovatelná soutěžní záloha Krajský přebor, I. A třída, I. B třída 3.000,- Kč mládež 1.500,- Kč 16 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

10 Sazebník pokutového řádu Provinění KP/KS KP/KS KP/KS dospělí dorostenci žáci 1) nehlášení výsledku 200,- 100,- 100,- 2) pořádání turnaje bez vědomí STK a KR KFS Zlín 500,- 300,- 300,- 3) přeložení termínu nebo místa utkání bez souhlasu STK KFS Zlín 500,- 300,- 300,- 4) nezaslání zápisu utkán, které řídíl oddílový rozhodčí 500,- 500,- 500,- 5) neodůvodněné čerpání čekací doby 500,- 300,- 300,- 6) neúčast na akcích a reprezentaci KFS Zlín 1.000,- 500,- 500,- 7) nedohrané utkání pro pokles hráčů pod sedm 1.500, , ,- 8) neoprávněný start hráče 3.000, , ,- 9) nedostavení se k utkání do výše ,- Kč 10) ostatní neuvedené neplnění povinností vůči KFS Zlín, porušování směrnic (SŘ, RS, DŘ apod) a jiné do výše ,- Kč 11) nevhodné chování trenérů a oddílových funkcionářů, nevhodné chování hráčů a diváků po utkání dle DŘ čl. 6 12) inzultace rozhodčího dle DŘ čl. 6 VII. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Metodika pořizování videozáznamů zápasů Krajského přeboru mužů, případně dalších zápasů soutěží řízených KFS Zlín. 1. Videozáznam pořizuje instruovaný videotechnik se zkušenostmi z pořizování videozáznamu ze sportovních utkání! 2. Kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na vyvýšeném místě a na stativu. 3. Ve výhledu videokamery nesmí být překážky (sloupy, stromy,sítě,diváci apod.) 4. Kamera musí zabírat celou hrací plochu. 5. záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z hrací plochy (před utkáním, v poločase, po utkání). 6. Videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš detailně. Snímá tak, aby bylo možno posoudit např. ofsajd a ofsajdovou pozici)! 7. Pokud to umožňují situace, je dobré, když je na zánamu vidět rozhodčí. 8. Záznam nesmí být přerušovaný! 9. Videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu. 10. Doporučená délka videokazety 120 minut. 11. Oddíl je povinen doručit kazetu s videozáznamen do 48 hodin na KFS. VIII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ Tento rozpis je nedílnou součástí SŘ fotbalu platného od VV KFS Zlín si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh.všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydávané ČMFS, ŘK ČMFS M nebo přijatá VV KFS Zlín, resp. KR KFS Zlín, budou zveřejňována ve zprávách KFS Zlín popř. také v denním tisku. MUDr. Jan Š e v č í k předseda KFS Zlín Radovan L u k á š Jaroslav V a l e n t a sekretář ČMFS - KFS Zlín předseda STK KFS Zlín TERMÍNOVÁ LISTINA ČMFS - KFS ZLÍN - PODZIM 2003 Datum ÚZM KP I.A, I.B KP, KS KP, KS KS MUŽI MUŽI DOROST ŽÁCI PŘÍPRAVKA Ne ,30 Předkolo Poháru KFS Ne ,30 1.kolo Poháru KFS Ne , Ne , Ne , St ,30 a 17, Čt ,00 2. kolo Poháru Ne , Ne 7.916, St , MKS Ne , St ,30 a 17, Čt ,00 3.kolo Poháru Ne , St MKS Ne , Ne , St MKS Ne , Ne , St MKS Ne , KEMP U15 - Ne , Ne ,30 14 NT NT NT - Vysvětlivky: ÚZM Úřední začátek mužů MKS Mezikrajská soutěž talentovaných žáků U14 (90) a U13 (91) P Pohár starších žáků NIKE PREMIER CUP U15 (88) NT Náhradní termín KEMP Krajské soustředění starších žáků U15 (89) 18 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

11 NOMINAČNÍ LISTINA rozhodčích KFS pro soutěžní ročník Krajský přebor 1. Bělunek Petr VS 13. Ligas Aleš KM 2. Filipenský Zdeněk HO 14. Mikula Petr KM 3. Fojtášek David VS 15. Nedbal Martin ZL 4. Frajt Oldřich ZL 16. Neubauer Kamil ZL 5. Holub Petr VS 17. Ondráš Vít UH 6. Hrabal Pavel KM 18. Paták Jan ZL 7. Kneisl Leoš ZL 19. Schmid Viktor ZL 8. Kolář Stanislav ZL 20. Štefánik Vladimír VS 9. Komín Bohuslav ZL 21. Tříska Zbyněk KM 10. Konečný Petr ZL 22. Valčík Petr ZL 11. Kurcik Stanislav KM 23. Veselský Roman ZL 12. Kypr Zdeněk ml. VS I. A. třída 1. Bednář Roman HO 19. Mikula Milan ZL 2. Dočkal Radek ZL 20. Novotný Rudolf ZL 3. Drozdy Lubomír HO 21. Ogrodník Vlastimil UH 4. Dujka Luděk VS 22. Olša Viktor KM 5. Gloser Jan ZL 23. Polaštík Josef KM 6. Havránek Milan ZL 24. Ponížil Libor KM 7. Hendrych Lumír KM 25. Ruman Miloslav ZL 8. Hlaváč Vladimír UH 26. Rychlík Josef UH 9. Hubál Lukáš UH 27. Skalický Libor VS 10. Hůzl Václav KM 28. Šafář Stanislav ZL 11. Chaloupka František UH 29. Šimčík Petr UH 12. Jablunka Jiří KM 30. Šlancarová Alena ZL 13. Konečný Bronislav ZL 31. Šťastný Petr UH 14. Kopecký Ladislav VS 32. Šturza Michal KM 15. Kotačka Rostislav UH 33. Toman Stanislav UH 16. Malota Vladimír ZL 34. Uhlár Ivo ZL 17. Matucha David ZL 35. Valanta Oldřich ZL 18. Mikoška Zdeněk ZL 36. Vlček Radek HO I. B. třída 1. Bičánek Petr UH 20. Popelák Miroslav ZL 2. Daněk Roman ZL 21. Ptáček František ZL 3. Dokoupil Tomáš VS 22. Rovenský Jan VS 4. Halašta Karel KM 23. Řezáč Jaroslav UH 5. Holáň Drahomír VS 24. Schnürmacher Filip UH 6. Chramcov Josef UH 25. Škubal Jiří ZL 7. Janča Jiří UH 26. Šulc Václav ZL 8. Konečný Bronislav ZL 27. Tkadlec Jaroslav ZL 9. Křenek Rostislav VS 28. Tománek Pavel UL 10. Kučírek Ladislav KM 29. Vala Michal ZL 11. Kypr Zdeněk st. VS 30. Valtr Václav ZL 12. Malý Zdeněk VS 31. Vitásek Tomáš ZL 13. Martykán Štěpán UH 32. Vlčnovský Zbyněk UH 14. Menšík Petr VS 33. Vrábel Petr VS 15. Navrátil Stanislav KM 34. Zelík Tomáš ZL 16. Němec Martin VS 35. Zeman Lubomír KM 17. Novák Antonín KM 36. Palacký Milan-mládež VS 18. Pelikán Dalibor KM 37. Skyba Vlastimil.mládež ZL 19. Plesar Milan ZL NOMINAČNÍ LISTINA delegátů KFS pro soutěžní ročník Babušník Ladislav 10. Mrhálek František 2. Bubela Bohumil 11. Prokop Jan 3. Dubčák Antonín 12. Světlík František 4. Hábl Josef 13. Šimon Ivan 5. Juřica Karel 14. Trčka Jiří st. 6. Karlík Stanislav 15. Volek Stanislav 7. Macskai Jan 16. Vrba Jaroslav 8. Mikulenka Jaroslav 17. Vymětal Antonín 9. Měrka Stanislav 18. Žamboch Antonín Delegáti vyšších soutěží Komise rozhodčích KFS 1. Bednařík František 1. Kubáň Robert 2. Novák Zdeněk 2. Kubíček Jaroslav 3. Rovenský Jiří 3. Ondo Milan 4. Rumplík Zdeněk 5. Semerád Zdeněk 6. Valůšek Josef 7. Zavadil Zdeněk 8. Kovařík Josef 9. Trčka Jiří ml. 22 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

12 KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1 FC Velké Karlovice + Karolínka 2 TJ Sokol Kateřinice 3 SK Boršice 4 FK Chropyně 5 FC Štěrkovna Ostrožská Nová Ves 6 TJ Dolní Němčí 7 SK HS Sokol Hradčovice 8 FC Rudolf Jelínek Vizovice ČZ 1. kolo Vel.Karlovice - Holešov 2 Kateřinice - Vik.Otrokovice 3 Boršice - Ořechov 4 Chropyně - Vlachovice 5 O.N.Ves - Hluk 6 Dol.Němčí - Kostelec 7 Hradčovice - Luhačovice 8 Vizovice - Slušovice ČZ 3. kolo Kateřinice - Holešov 18 Boršice - Vel.Karlovice 19Chropyně - Vik.Otrokovice 20 O.N.Ves - Ořechov 21 Dol.Němčí - Vlachovice 22 Hradčovice - Hluk 23 Vizovice - Kostelec 24 Slušovice - Luhačovice ČZ 5. kolo Boršice - Holešov 34 Chropyně - Kateřinice 35 O.N.Ves - Vel.Karlovice 36 Dol.Němčí - Vik.Otrokovice 37 Hradčovice - Ořechov 38 Vizovice - Vlachovice 39Slušovice - Hluk 40 Luhačovice - Kostelec ČZ 7. kolo Chropyně - Holešov 50 O.N.Ves - Boršice 51 Dol.Němčí - Kateřinice 52 Hradčovice - Vel.Karlovice 53 Vizovice - Vik.Otrokovice 54 Slušovice - Ořechov 55 Luhačovice - Vlachovice 56 Kostelec - Hluk 9 FC Slušovice 10FK Luhačovice 11 FC Kostelec s r.o. 12 TJ Spartak Hluk 13 TJ Vlachovice 14 TJ Sokol Ořechov 15 FC Viktoria Otrokovice 16 FK Holešov ČZ 2. kolo Holešov - Slušovice 10 Luhačovice - Vizovice 11 Kostelec - Hradčovice 12 Hluk - Dol.Němčí 13 Vlachovice - O.N.Ves 14 Ořechov - Chropyně 15 Vik.Otrokovice - Boršice 16 Vel.Karlovice - Kateřinice ČZ 4. kolo Holešov - Luhačovice 26 Kostelec - Slušovice 27 Hluk - Vizovice 28 Vlachovice - Hradčovice 29Ořechov - Dol.Němčí 30 Vik.Otrokovice - O.N.Ves 31 Vel.Karlovice - Chropyně 32 Kateřinice - Boršice ČZ 6. kolo Holešov - Kostelec 42 Hluk - Luhačovice 43 Vlachovice - Slušovice 44 Ořechov - Vizovice 45 Vik.Otrokovice - Hradčovice 46 Vel.Karlovice - Dol.Němčí 47 Kateřinice - O.N.Ves 48 Boršice - Chropyně ČZ 8. kolo Holešov - Hluk 58 Vlachovice - Kostelec 59Ořechov - Luhačovice 60 Vik.Otrokovice - Slušovice 61 Vel.Karlovice - Vizovice 62 Kateřinice - Hradčovice 63 Boršice - Dol.Němčí 64 Chropyně - O.N.Ves ČZ 9. kolo O.N.Ves - Holešov 66 Dol.Němčí - Chropyně 67 Hradčovice - Boršice 68 Vizovice - Kateřinice 69Slušovice - Vel.Karlovice 70 Luhačovice - Vik.Otrokovice 71 Kostelec - Ořechov 72 Hluk - Vlachovice ČZ 11. kolo Dol.Němčí - Holešov 82 Hradčovice - O.N.Ves 83 Vizovice - Chropyně 84 Slušovice - Boršice 85 Luhačovice - Kateřinice 86 Kostelec - Vel.Karlovice 87 Hluk - Vik.Otrokovice 88 Vlachovice - Ořechov ČZ 13. kolo Hradčovice - Holešov 98 Vizovice - Dol.Němčí 99 Slušovice - O.N.Ves 100 Luhačovice - Chropyně 101 Kostelec - Boršice 102 Hluk - Kateřinice 103 Vlachovice - Vel.Karlovice 104 Ořechov - Vik.Otrokovice ČZ 10. kolo Holešov - Vlachovice 74 Ořechov - Hluk 75 Vik.Otrokovice - Kostelec 76 Vel.Karlovice - Luhačovice 77 Kateřinice - Slušovice 78 Boršice - Vizovice 79Chropyně - Hradčovice 80 O.N.Ves - Dol.Němčí ČZ 12. kolo Holešov - Ořechov 90 Vik. Otrokovice - Vlachovice 91 Vel.Karlovice - Hluk 92 Kateřinice - Kostelec 93 Boršice - Luhačovice 94 Chropyně - Slušovice 95 O.N.Ves - Vizovice 96 Dol.Němčí - Hradčovice ČZ 14. kolo Holešov - Vik.Otrokovice 106 Vel.Karlovice - Ořechov 107 Kateřinice - Vlachovice 108 Boršice - Hluk 109Chropyně - Kostelec 110 O.N.Ves - Luhačovice 111 Dol.Němčí - Slušovice 112 Hradčovice - Vizovice Povolené výjimky: Sokol Kateřinice FK Chropyně FC Štěrkovna Ostr. N.Ves FC Slušovice FK Luhačovice SK Vlachovice NE/10.15 NE/10.15 VRBA MIROSLAV SUŠENÍ A PRODEJ ŘEZIVA AUTODOPRAVA LIAZ 24 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

13 I.A TŘÍDA - SKUPINA A 1 TJ Vigantice 2 FC Vsetín 3 TJ Sokol Hutisko-Solanec 4 FC Elseremo Brumov B 5 TJ Fryšták 6 TJ Poličná 7 1.Valašský FC B 8 SK Újezd u Valašských Klobouk 9 SK Hrachovec 10FC Triodyn Bylnice 11 TJ Vidče 12 FC Lhota u Vsetína 13 TJ Juřinka 14 TJ Štítná n/vl. ČZ 9. kolo Fryšták - Štítná n/vl. 58 Poličná - Brumov B 59 1.Valašský FC B - Hutisko 60 Újezd - FC Vsetín 61 Hrachovec - Vigantice 62 Bylnice - Juřinka 63 Vidče - Lhota u Vs. ČZ 10. kolo Štítná n/vl. - Lhota u Vs. 65 Juřinka - Vidče 66 Vigantice - Bylnice 67 FC Vsetín - Hrachovec 68 Hutisko - Újezd 69Brumov B - 1.Valašský FC B 70 Fryšták - Poličná ČZ 1. kolo Vigantice - Štítná n/vl. 2 FC Vsetín - Juřinka 3 Hutisko - Lhota u Vs. 4 Brumov B - Vidče 5 Fryšták - Bylnice 6 Poličná - Hrachovec 7 1.Valašský FC B - Újezd ČZ 2. kolo Štítná n/vl. - Újezd 9Hrachovec - 1.Valašský FC B 10 Bylnice - Poličná 11 Vidče - Fryšták 12 Lhota u Vs. - Brumov B 13 Juřinka - Hutisko 14 Vigantice - FC Vsetín ČZ 11. kolo Poličná - Štítná n/vl Valašský FC B - Fryšták 73 Újezd - Brumov B 74 Hrachovec - Hutisko 75 Bylnice - FC Vsetín 76 Vidče - Vigantice 77 Lhota u Vs. - Juřinka ČZ 12. kolo Štítná n/vl. - Juřinka 79Vigantice - Lhota u Vs. 80 FC Vsetín - Vidče 81 Hutisko - Bylnice 82 Brumov B - Hrachovec 83 Fryšták - Újezd 84 Poličná - 1.Valašský FC B ČZ 3. kolo FC Vsetín - Štítná n/vl. 16 Hutisko - Vigantice 17 Brumov B - Juřinka 18 Fryšták - Lhota u Vs. 19Poličná - Vidče 20 1.Valašský FC B - Bylnice 21 Újezd - Hrachovec ČZ 4. kolo Štítná n/vl. - Hrachovec 23 Bylnice - Újezd 24 Vidče - 1.Valašský FC B 25 Lhota u Vs. - Poličná 26 Juřinka - Fryšták 27 Vigantice - Brumov B 28 FC Vsetín - Hutisko ČZ 13. kolo Valašský FC B - Štítná n/vl. 86 Újezd - Poličná 87 Hrachovec - Fryšták 88 Bylnice - Brumov B 89Vidče - Hutisko 90 Lhota u Vs. - FC Vsetín 91 Juřinka - Vigantice Povolené výjimky: TJ Vigantice FC Vsetín FC ELSEREMO Brumov B TJ Sokol Poličná 1.Valašský FC B SK Hrachovec TJ Vidče TJ Juřinka Tyršova NE/10.00 NE/hlášenka Zubří ČZ 5. kolo Hutisko - Štítná n/vl. 30 Brumov B - FC Vsetín 31 Fryšták - Vigantice 32 Poličná - Juřinka 33 1.Valašský FC B - Lhota u Vs. 34 Újezd - Vidče 35 Hrachovec - Bylnice ČZ 6. kolo Štítná n/vl. - Bylnice 37 Vidče - Hrachovec 38 Lhota u Vs. - Újezd 39Juřinka - 1.Valašský FC B 40 Vigantice - Poličná 41 FC Vsetín - Fryšták 42 Hutisko - Brumov B ČZ 7. kolo Brumov B - Štítná n/vl. 44 Fryšták - Hutisko 45 Poličná - FC Vsetín 46 1.Valašský FC B - Vigantice 47 Újezd - Juřinka 48 Hrachovec - Lhota u Vs. 49Bylnice - Vidče ČZ 8. kolo Štítná n/vl. - Vidče 51 Lhota u Vs. - Bylnice 52 Juřinka - Hrachovec 53 Vigantice - Újezd 54 FC Vsetín - 1.Valašský FC B 55 Hutisko - Poličná 56 Brumov B - Fryšták 26 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

14 I.A TŘÍDA - SKUPINA B 1 SFK Target Břestek 2 FC RAK Provodov 3 TJ Nedachlebice 4 FK Lužkovice 5 TJ Sokol Prakšice-Pašovice 6 SK Slovácká Viktoria Bojkovice 7 TJ Lokomotiva Uherský Ostroh 8 TJ Sokol Mladcová 9 SK Jalubí 10TJ Jiskra Otrokovice 11 FC Kvasice 12 TJ Sokol Březolupy 13 FC Slovácká Sparta Spytihněv 14 TJ Sokol Nedakonice ČZ 9. kolo Prakšice - Nedakonice 58 Bojkovice - Lužkovice 59Uh.Ostroh - Nedachlebice 60 Mladcová - Provodov 61 Jalubí - Břestek 62 J.Otrokovice - Spytihněv 63 Kvasice - Březolupy ČZ 10. kolo Nedakonice - Březolupy 65 Spytihněv - Kvasice 66 Břestek - J.Otrokovice 67 Provodov - Jalubí 68 Nedachlebice - Mladcová 69Lužkovice - Uh.Ostroh 70 Prakšice - Bojkovice ČZ 1. kolo Břestek - Nedakonice 2 Provodov - Spytihněv 3 Nedachlebice - Březolupy 4 Lužkovice - Kvasice 5 Prakšice - J.Otrokovice 6 Bojkovice - Jalubí 7 Uh.Ostroh - Mladcová ČZ 2. kolo Nedakonice - Mladcová 9Jalubí - Uh.Ostroh 10 J.Otrokovice - Bojkovice 11 Kvasice - Prakšice 12 Březolupy - Lužkovice 13 Spytihněv - Nedachlebice 14 Břestek - Provodov ČZ 11. kolo Bojkovice - Nedakonice 72 Uh.Ostroh - Prakšice 73 Mladcová - Lužkovice 74 Jalubí - Nedachlebice 75 J.Otrokovice - Provodov 76 Kvasice - Břestek 77 Březolupy - Spytihněv ČZ 12. kolo Nedakonice - Spytihněv 79Břestek - Březolupy 80 Provodov - Kvasice 81 Nedachlebice - J.Otrokovice 82 Lužkovice - Jalubí 83 Prakšice - Mladcová 84 Bojkovice - Uh.Ostroh ČZ 3. kolo Provodov - Nedakonice 16 Nedachlebice - Břestek 17 Lužkovice - Spytihněv 18 Prakšice - Březolupy 19Bojkovice - Kvasice 20 Uh.Ostroh - J.Otrokovice 21 Mladcová - Jalubí ČZ 4. kolo Nedakonice - Jalubí 23 J.Otrokovice - Mladcová 24 Kvasice - Uh.Ostroh 25 Březolupy - Bojkovice 26 Spytihněv - Prakšice 27 Břestek - Lužkovice 28 Provodov - Nedachlebice ČZ 13. kolo Uh.Ostroh - Nedakonice 86 Mladcová - Bojkovice 87 Jalubí - Prakšice 88 J.Otrokovice - Lužkovice 89Kvasice - Nedachlebice 90 Březolupy - Provodov 91 Spytihněv - Břestek Povolené výjimky: FC RAK Provodov Jiskra Otrokovice FC Slov. Sparta Spytihněv NE/ÚZM Nový stadion ČZ 5. kolo Nedachlebice - Nedakonice 30 Lužkovice - Provodov 31 Prakšice - Břestek 32 Bojkovice - Spytihněv 33 Uh.Ostroh - Březolupy 34 Mladcová - Kvasice 35 Jalubí - J.Otrokovice ČZ 6. kolo Nedakonice - J.Otrokovice 37 Kvasice - Jalubí 38 Březolupy - Mladcová 39Spytihněv - Uh.Ostroh 40 Břestek - Bojkovice 41 Provodov - Prakšice 42 Nedachlebice - Lužkovice ČZ 7. kolo Lužkovice - Nedakonice 44 Prakšice - Nedachlebice 45 Bojkovice - Provodov 46 Uh.Ostroh - Břestek 47 Mladcová - Spytihněv 48 Jalubí - Březolupy 49J.Otrokovice - Kvasice ČZ 8. kolo Nedakonice - Kvasice 51 Březolupy - J.Otrokovice 52 Spytihněv - Jalubí 53 Břestek - Mladcová 54 Provodov - Uh.Ostroh 55 Nedachlebice - Bojkovice 56 Lužkovice - Prakšice 28 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

15 I.B TŘÍDA - SKUPINA A 1 TJ Sokol Střítež nad Bečvou 2 FC Semetín 3 TJ Sokol Choryně 4 SK Lidečko 5 TJ Zašová 6 TJ Sokol Horní Bečva 7 TJ Sokol Prostřední Bečva 8 TJ Sokol Loučka 9 TJ Sokol Podlesí 10TJ Sokol Hovězí 11 TJ Horní Lideč 12 TJ Sokol Valašská Polanka 13 TJ Družstevník Valašské Příkazy 14 TJ Sokol Valašská Bystřice ČZ 9. kolo Zašová - Val.Bystřice 58 Hor.Bečva - Lidečko 59Prostř.Bečva - Choryně 60 Loučka - Semetín 61 Podlesí - Střítež n/b. 62 Hovězí - Val.Příkazy 63 Hor.Lideč - Val.Polanka ČZ10. kolo Val.Bystřice - Val.Polanka 65 Val.Příkazy - Hor.Lideč 66 Střítež n/b. - Hovězí 67 Semetín - Podlesí 68 Choryně - Loučka 69Lidečko - Prostř.Bečva 70 Zašová - Hor.Bečva ČZ 1. kolo Střítež n/b. - Val.Bystřice 2 Semetín - Val.Příkazy 3 Choryně - Val.Polanka 4 Lidečko - Hor.Lideč 5 Zašová - Hovězí 6 Hor.Bečva - Podlesí 7 Prostř.Bečva - Loučka ČZ 2. kolo Val.Bystřice - Loučka 9Podlesí - Prostř.Bečva 10 Hovězí - Hor.Bečva 11 Hor.Lideč - Zašová 12 Val.Polanka - Lidečko 13 Val.Příkazy - Choryně 14 Střítež n/b. - Semetín ČZ 11. kolo Hor.Bečva - Val.Bystřice 72 Prostř.Bečva - Zašová 73 Loučka - Lidečko 74 Podlesí - Choryně 75 Hovězí - Semetín 76 Hor.Lideč - Střítež n/b. 77 Val.Polanka - Val.Příkazy ČZ 12. kolo Val.Bystřice - Val.Příkazy 79Střítež n/b. - Val.Polanka 80 Semetín - Hor.Lideč 81 Choryně - Hovězí 82 Lidečko - Podlesí 83 Zašová - Loučka 84 Hor.Bečva - Prostř.Bečva ČZ 3. kolo Semetín - Val.Bystřice 16 Choryně - Střítež n/b. 17 Lidečko - Val.Příkazy 18 Zašová - Val.Polanka 19Hor.Bečva - Hor.Lideč 20 Prostř.Bečva - Hovězí 21 Loučka - Podlesí ČZ 4. kolo Val.Bystřice - Podlesí 23 Hovězí - Loučka 24 Hor.Lideč - Prostř.Bečva 25 Val.Polanka - Hor.Bečva 26 Val.Příkazy - Zašová 27 Střítež n/b. - Lidečko 28 Semetín - Choryně ČZ 13. kolo Prostř.Bečva - Val.Bystřice 86 Loučka - Hor.Bečva 87 Podlesí - Zašová 88 Hovězí - Lidečko 89Hor.Lideč - Choryně 90 Val.Polanka - Semetín 91 Val.Příkazy - Střítež n/b. Povolené výjimky: FC Semetín Sokol Horní Bečva Sokol Prostř. Bečva TJ Horní Lideč TJ Družstevník Val. Příkazy Dol.Bečva NE/ÚZM Vigantice NE/10.15 ČZ 5. kolo Choryně - Val.Bystřice 30 Lidečko - Semetín 31 Zašová - Střítež n/b. 32 Hor.Bečva - Val.Příkazy 33 Prostř.Bečva - Val.Polanka 34 Loučka - Hor.Lideč 35 Podlesí - Hovězí ČZ 6. kolo Val.Bystřice - Hovězí 37 Hor.Lideč - Podlesí 38 Val.Polanka - Loučka 39Val.Příkazy - Prostř.Bečva 40 Střítež n/b. - Hor.Bečva 41 Semetín - Zašová 42 Choryně - Lidečko ČZ 7. kolo Lidečko - Val.Bystřice 44 Zašová - Choryně 45 Hor.Bečva - Semetín 46 Prostř.Bečva - Střítež n/b. 47 Loučka - Val.Příkazy 48 Podlesí - Val.Polanka 49Hovězí - Hor.Lideč ČZ 8. kolo Val.Bystřice - Hor.Lideč 51 Val.Polanka - Hovězí 52 Val.Příkazy - Podlesí 53 Střítež n/b. - Loučka 54 Semetín - Prostř.Bečva 55 Choryně - Hor.Bečva 56 Lidečko - Zašová 30 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

16 I.B TŘÍDA - SKUPINA B 1 1.SK METROPOL Podkopná Lhota 2 SK Lukov 3 SK Břest 4 TJ Mrlínek 5 TJ Kelč 6 Sokol Mysločovice 7 FK Holešov B 8 FK Admira Hulín 9 SK STELLA Příluky 10TJ Sokol Žalkovice 11 TJ Sokol Hvozdná 12 SK Žeranovice 13 SK Chemolak Štípa 14 TJ Sokol Míškovice ČZ 9. kolo Kelč - Míškovice 58 Mysločovice - Mrlínek 59Holešov B - Břest 60 Ad. Hulín - Lukov 61 Příluky - Podkopná Lhota 62 Žalkovice - Štípa 63 Hvozdná - Žeranovice ČZ 10. kolo Míškovice - Žeranovice 65 Štípa - Hvozdná 66 Podkopná Lhota - Žalkovice 67 Lukov - Příluky 68 Břest - Ad. Hulín 69Mrlínek - Holešov B 70 Kelč - Mysločovice ČZ 1. kolo Podkopná Lhota - Míškovice 2 Lukov - Štípa 3 Břest - Žeranovice 4 Mrlínek - Hvozdná 5 Kelč - Žalkovice 6 Mysločovice - Příluky 7 Holešov B - Ad. Hulín ČZ 2. kolo Míškovice - Ad. Hulín 9Příluky - Holešov B 10 Žalkovice - Mysločovice 11 Hvozdná - Kelč 12 Žeranovice - Mrlínek 13 Štípa - Břest 14 Podkopná Lhota - Lukov ČZ 11. kolo Mysločovice - Míškovice 72 Holešov B - Kelč 73 Ad. Hulín - Mrlínek 74 Příluky - Břest 75 Žalkovice - Lukov 76 Hvozdná - Podkopná Lhota 77 Žeranovice - Štípa ČZ 12. kolo Míškovice - Štípa 79 Podkopná Lhota - Žeranovice 80 Lukov - Hvozdná 81 Břest - Žalkovice 82 Mrlínek - Příluky 83 Kelč - Ad. Hulín 84 Mysločovice - Holešov B ČZ 3. kolo Lukov - Míškovice 16 Břest - Podkopná Lhota 17 Mrlínek - Štípa 18 Kelč - Žeranovice 19Mysločovice - Hvozdná 20 Holešov B - Žalkovice 21 Ad. Hulín - Příluky ČZ 4.kolo Míškovice - Příluky 23 Žalkovice - Ad. Hulín 24 Hvozdná - Holešov B 25 Žeranovice - Mysločovice 26 Štípa - Kelč 27 Podkopná Lhota - Mrlínek 28 Lukov - Břest ČZ 13. kolo Holešov B - Míškovice 86 Ad. Hulín - Mysločovice 87 Příluky - Kelč 88 Žalkovice - Mrlínek 89Hvozdná - Břest 90 Žeranovice - Lukov 91 Štípa - Podkopná Lhota Povolené výjimky: SK Lukov SK Břest Sokol Mysločovice SFK Holešov B Sokol Hvozdná Sokol Míškovice NE/10.00 NE/10.15 Všetuly NE/10.15 ČZ 5. kolo Břest - Míškovice 30 Mrlínek - Lukov 31 Kelč - Podkopná Lhota 32 Mysločovice - Štípa 33 Holešov B - Žeranovice 34 Ad. Hulín - Hvozdná 35 Příluky - Žalkovice ČZ 7. kolo Mrlínek - Míškovice 44 Kelč - Břest 45 Mysločovice - Lukov 46 Holešov B - Podkopná Lhota 47 Ad. Hulín - Štípa 48 Příluky - Žeranovice 49Žalkovice - Hvozdná ČZ 6. kolo Míškovice - Žalkovice 37 Hvozdná - Příluky 38 Žeranovice - Ad. Hulín 39Štípa - Holešov B 40 Podkopná Lhota - Mysločovice 41 Lukov - Kelč 42 Břest - Mrlínek ČZ 8. kolo Míškovice - Hvozdná 51 Žeranovice - Žalkovice 52 Štípa - Příluky 53 Podkopná Lhota - Ad. Hulín 54 Lukov - Holešov B 55 Břest - Mysločovice 56 Mrlínek - Kelč Neubuz 155, Slušovice CZECH REPUBLIC Tel.: , fax: VÝROBCE KÁVY, KAPUČÍNA A PŘÍCHUTÍ DO KÁVY 32 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

17 I.B TŘÍDA - SKUPINA C 1 FC Strání 2 1.FC Polešovice 3 1.FC SYNOT a.s. C 4 TJ Sokol Újezdec-Těšov 5 TJ Slavoj Jarošov 6 FC Bánov 7 FC Morkovice B 8 TJ Pilana Zborovice 9 TJ Šumice 10TJ Tupesy 11 TJ Sokol Slavkov 12 TJ Sokol Kudlovice 13 SK Zlechov 14 TJ Zdounky ČZ 9. kolo Jarošov - Zdounky 58 Bánov - Újezdec 59Morkovice B - 1.FC SYNOT C 60 Zborovice - Polešovice 61 Šumice - Strání 62 Tupesy - Zlechov 63 Slavkov - Kudlovice ČZ 10. kolo Zdounky - Kudlovice 65 Zlechov - Slavkov 66 Strání - Tupesy 67 Polešovice - Šumice 68 1.FC SYNOT C - Zborovice 69Újezdec - Morkovice B 70 Jarošov - Bánov ČZ 1. kolo Strání - Zdounky 2 Polešovice - Zlechov 3 1.FC SYNOT C - Kudlovice 4 Újezdec - Slavkov 5 Jarošov - Tupesy 6 Bánov - Šumice 7 Morkovice B - Zborovice ČZ 2. kolo Zdounky - Zborovice 9Šumice - Morkovice B 10 Tupesy - Bánov 11 Slavkov - Jarošov 12 Kudlovice - Újezdec 13 Zlechov - 1.FC SYNOT C 14 Strání - Polešovice ČZ 11. kolo Bánov - Zdounky 72 Morkovice B - Jarošov 73 Zborovice - Újezdec 74 Šumice - 1.FC SYNOT C 75 Tupesy - Polešovice 76 Slavkov - Strání 77 Kudlovice - Zlechov ČZ 12. kolo Zdounky - Zlechov 79Strání - Kudlovice 80 Polešovice - Slavkov 81 1.FC SYNOT C - Tupesy 82 Újezdec - Šumice 83 Jarošov - Zborovice 84 Bánov - Morkovice B ČZ 3. kolo Polešovice - Zdounky 16 1.FC SYNOT C - Strání 17 Újezdec - Zlechov 18 Jarošov - Kudlovice 19Bánov - Slavkov 20 Morkovice B - Tupesy 21 Zborovice - Šumice ČZ 4. kolo Zdounky - Šumice 23 Tupesy - Zborovice 24 Slavkov - Morkovice B 25 Kudlovice - Bánov 26 Zlechov - Jarošov 27 Strání - Újezdec 28 Polešovice - 1.FC SYNOT C ČZ 13. kolo Morkovice B - Zdounky 86 Zborovice - Bánov 87 Šumice - Jarošov 88 Tupesy - Újezdec 89Slavkov - 1.FC SYNOT C 90 Kudlovice - Polešovice 91 Zlechov - Strání Povolené výjimky: 1.FC Polešovice 1.FC SYNOT a.s. C FC Morkovice B Sokol Slavkov SK Zlechov TJ Zdounky NE/10.15 NE/ÚZM Sady Prasklice NE/10.00 NE/10.00 Lubná ČZ 5. kolo FC SYNOT C - Zdounky 30 Újezdec - Polešovice 31 Jarošov - Strání 32 Bánov - Zlechov 33 Morkovice B - Kudlovice 34 Zborovice - Slavkov 35 Šumice - Tupesy ČZ 6. kolo Zdounky - Tupesy 37 Slavkov - Šumice 38 Kudlovice - Zborovice 39Zlechov - Morkovice B 40 Strání - Bánov 41 Polešovice - Jarošov 42 1.FC SYNOT C - Újezdec ČZ 7. kolo Újezdec - Zdounky 44 Jarošov - 1.FC SYNOT C 45 Bánov - Polešovice 46 Morkovice B - Strání 47 Zborovice - Zlechov 48 Šumice - Kudlovice 49Tupesy - Slavkov ČZ 8. kolo Zdounky - Slavkov 51 Kudlovice - Tupesy 52 Zlechov - Šumice 53 Strání - Zborovice 54 Polešovice - Morkovice B 55 1.FC SYNOT C - Bánov 56 Újezdec - Jarošov 34 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

18 KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH A MLADŠÍCH DOROSTENCŮ 1 FC Velké Karlovice + Karolínka 2 FC Vsetín 3 FC TVD Slavičín 4 FC Slušovice 5 SFK Holešov 6 FC Rudolf Jelínek Vizovice 7 FK Kunovice a.s. 8 FK Chropyně 9 FK Luhačovice 10TJ Dolní Němčí 11 TJ FS Napajedla 12 1.Valašský FC 13 FC Morkovice 14 ČSK Uherský Brod ČZ 9. kolo Holešov - Uh.Brod 58 Vizovice - Slušovice 59Kunovice - Slavičín 60 Chropyně - FC Vsetín 61 Luhačovice - Vel.Karlovice 62 Dol.Němčí - Morkovice 63 Napajedla - 1.Valašský FC ČZ 10. kolo Uh.Brod - 1.Valašský FC 65 Morkovice - Napajedla 66 Vel.Karlovice - Dol.Němčí 67 FC Vsetín - Luhačovice 68 Slavičín - Chropyně 69Slušovice - Kunovice 70 Holešov - Vizovice ČZ 1. kolo Vel.Karlovice - Uh.Brod 2 FC Vsetín - Morkovice 3 Slavičín - 1.Valašský FC 4 Slušovice - Napajedla 5 Holešov - Dol.Němčí 6 Vizovice - Luhačovice 7 Kunovice - Chropyně ČZ 2. kolo Uh.Brod - Chropyně 9Luhačovice - Kunovice 10 Dol.Němčí - Vizovice 11 Napajedla - Holešov 12 1.Valašský FC - Slušovice 13 Morkovice - Slavičín 14 Vel.Karlovice - FC Vsetín ČZ 11. kolo Vizovice - Uh.Brod 72 Kunovice - Holešov 73 Chropyně - Slušovice 74 Luhačovice - Slavičín 75 Dol.Němčí - FC Vsetín 76 Napajedla - Vel.Karlovice 77 1.Valašský FC - Morkovice ČZ 12. kolo Uh.Brod - Morkovice 79Vel.Karlovice - 1.Valašský FC 80 FC Vsetín - Napajedla 81 Slavičín - Dol.Němčí 82 Slušovice - Luhačovice 83 Holešov - Chropyně 84 Vizovice - Kunovice ČZ 3. kolo FC Vsetín - Uh.Brod 16 Slavičín - Vel.Karlovice 17 Slušovice - Morkovice 18 Holešov - 1.Valašský FC 19Vizovice - Napajedla 20 Kunovice - Dol.Němčí 21 Chropyně - Luhačovice ČZ 4. kolo Uh.Brod - Luhačovice 23 Dol.Němčí - Chropyně 24 Napajedla - Kunovice 25 1.Valašský FC - Vizovice 26 Morkovice - Holešov 27 Vel.Karlovice - Slušovice 28 FC Vsetín - Slavičín ČZ 13. kolo Kunovice - Uh.Brod 86 Chropyně - Vizovice 87 Luhačovice - Holešov 88 Dol.Němčí - Slušovice 89Napajedla - Slavičín 90 1.Valašský FC - FC Vsetín 91 Morkovice - Vel.Karlovice ČZ 5. kolo Slavičín - Uh.Brod 30 Slušovice - FC Vsetín 31 Holešov - Vel.Karlovice 32 Vizovice - Morkovice 33 Kunovice - 1.Valašský FC 34 Chropyně - Napajedla 35 Luhačovice - Dol.Němčí ČZ 7. kolo Slušovice - Uh.Brod 44 Holešov - Slavičín 45 Vizovice - FC Vsetín 46 Kunovice - Vel.Karlovice 47 Chropyně - Morkovice 48 Luhačovice - 1.Valašský FC 49Dol.Němčí - Napajedla ČZ 6. kolo Uh.Brod - Dol.Němčí 37 Napajedla - Luhačovice 38 1.Valašský FC - Chropyně 39Morkovice - Kunovice 40 Vel.Karlovice - Vizovice 41 FC Vsetín - Holešov 42 Slavičín - Slušovice ČZ 8. kolo Uh.Brod - Napajedla 51 1.Valašský FC - Dol.Němčí 52 Morkovice - Luhačovice 53 Vel.Karlovice - Chropyně 54 FC Vsetín - Kunovice 55 Slavičín - Vizovice 56 Slušovice - Holešov Povolené výjimky: FC V. Karlovice+Karolinka SO/14.15 st. a ml. Karolinka FC Vsetín NE/10.00 st. a ml. Ohrada FC TVD Slavičín, FS Napajedla SO/10.00 st. a ml. FC Slušovice SO/14.00 st. a ml. Holešov, Vizovice, Luhačovice SO/ml. ÚZM a st. 2,15 před Dol.Němčí SO/ml. ÚZM a st. 2,15 před FK Kunovice SO/9.00 st. a ml. Nedakonice II FK Chropyně, Uh.Brod SO/hlášenky 1.Valašský FC SO/hlášenky Zubří FC Morkovice SO/ml. ÚZM a st před Prasklice 36 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

19 KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTENCŮ - SKUPINA A 1 TJ Vigantice 2 TJ Sokol Mladcová 3 FC Triodyn Bylnice 4 FK Lužkovice 5 TJ Zašová 6 TJ Vlachovice 7 TJ MORAVAN Kostelec u Holešova 8 TJ Sokol Valašská Polanka 9 TJ Sokol Podlesí 10TJ Malenovice 11 TJ Sokol Bynina 12 FC Lhota u Vsetína 13 Sokol Mysločovice 14 TJ Štítná n/vl. ČZ 9. kolo Zašová - Štítná n/vl. 58 Vlachovice - Lužkovice 59Kostelec u Hol. - Bylnice 60 Val.Polanka - Mladcová 61 Podlesí - Vigantice 62 Malenovice - Mysločovice 63 Bynina - Lhota u Vs. ČZ 10. kolo Štítná n/vl. - Lhota u Vs. 65 Mysločovice - Bynina 66 Vigantice - Malenovice 67 Mladcová - Podlesí 68 Bylnice - Val.Polanka 69Lužkovice - Kostelec u Hol. 70 Zašová - Vlachovice ČZ 1. kolo Vigantice - Štítná n/vl. 2 Mladcová - Mysločovice 3 Bylnice - Lhota u Vs. 4 Lužkovice - Bynina 5 Zašová - Malenovice 6 Vlachovice - Podlesí 7 Kostelec u Hol. - Val.Polanka ČZ 2. kolo Štítná n/vl. - Val.Polanka 9Podlesí - Kostelec u Hol. 10 Malenovice - Vlachovice 11 Bynina - Zašová 12 Lhota u Vs. - Lužkovice 13 Mysločovice - Bylnice 14 Vigantice - Mladcová ČZ 11. kolo Vlachovice - Štítná n/vl. 72 Kostelec u Hol. - Zašová 73 Val.Polanka - Lužkovice 74 Podlesí - Bylnice 75 Malenovice - Mladcová 76 Bynina - Vigantice 77 Lhota u Vs. - Mysločovice ČZ 12. kolo Štítná n/vl. - Mysločovice 79Vigantice - Lhota u Vs. 80 Mladcová - Bynina 81 Bylnice - Malenovice 82 Lužkovice - Podlesí 83 Zašová - Val.Polanka 84 Vlachovice - Kostelec u Hol. ČZ 3. kolo Mladcová - Štítná n/vl. 16 Bylnice - Vigantice 17 Lužkovice - Mysločovice 18 Zašová - Lhota u Vs. 19Vlachovice - Bynina 20 Kostelec u Hol. - Malenovice 21 Val.Polanka - Podlesí ČZ 4. kolo Štítná n/vl. - Podlesí 23 Malenovice - Val.Polanka 24 Bynina - Kostelec u Hol. 25 Lhota u Vs. - Vlachovice 26 Mysločovice - Zašová 27 Vigantice - Lužkovice 28 Mladcová - Bylnice ČZ 13. kolo Kostelec u Hol. - Štítná n/vl. 86 Val.Polanka - Vlachovice 87 Podlesí - Zašová 88 Malenovice - Lužkovice 89Bynina - Bylnice 90 Lhota u Vs. - Mladcová 91 Mysločovice - Vigantice ČZ 5. kolo Bylnice - Štítná n/vl. 30 Lužkovice - Mladcová 31 Zašová - Vigantice 32 Vlachovice - Mysločovice 33 Kostelec u Hol. - Lhota u Vs. 34 Val.Polanka - Bynina 35 Podlesí - Malenovice ČZ 6. kolo Štítná n/vl. - Malenovice 37 Bynina - Podlesí 38 Lhota u Vs. - Val.Polanka 39Mysločovice - Kostelec u Hol. 40 Vigantice - Vlachovice 41 Mladcová - Zašová 42 Bylnice - Lužkovice Povolené výjimky: TJ Vigantice Sokol Mladcová FC Triodyn Bylnice, TJ Zašová FK Lužkovice Vlachovice,Val.Polanka,Podlesí Kostelec u Hol., Malenovice Sokol Bynina, Sokol Mysločovice FC Lhota u Vs, TJ Štítná n/vl. SO/3 hod. před ÚZM SO/ÚZD NE/10.00 NE/2,5 hod. před ÚZM NE/3 hod. před ÚZM NE/ÚZD ČZ 7. kolo Lužkovice - Štítná n/vl. 44 Zašová - Bylnice 45 Vlachovice - Mladcová 46 Kostelec u Hol. - Vigantice 47 Val.Polanka - Mysločovice 48 Podlesí - Lhota u Vs. 49Malenovice - Bynina ČZ 8. kolo Štítná n/vl. - Bynina 51 Lhota u Vs. - Malenovice 52 Mysločovice - Podlesí 53 Vigantice - Val.Polanka 54 Mladcová - Kostelec u Hol. 55 Bylnice - Vlachovice 56 Lužkovice - Zašová 38 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

20 KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTENCŮ - SKUPINA B 1 FC Strání 2 1.FC Polešovice 3 TJ Nedachlebice 4 TJ Sokol Újezdec-Těšov 5 FC Štěrkovna Ostrožská Nová Ves 6 SK Slovácká Viktoria Bojkovice 7 TJ Lokomotiva Uherský Ostroh 8 TJ Zdounky 9 TJ Šumice 10TJ Tupesy 11 FC Kvasice 12 TJ Spartak Hluk 13 FC Bánov 14 FC Babice ČZ 9. kolo O.N.Ves - Babice 58 Bojkovice - Újezdec 59Uh.Ostroh - Nedachlebice 60 Zdounky - Polešovice 61 Šumice - Strání 62 Tupesy - Bánov 63 Kvasice - Hluk ČZ 10. kolo Babice - Hluk 65 Bánov - Kvasice 66 Strání - Tupesy 67 Polešovice - Šumice 68 Nedachlebice - Zdounky 69Újezdec - Uh.Ostroh 70 O.N.Ves - Bojkovice ČZ 1. kolo Strání - Babice 2 Polešovice - Bánov 3 Nedachlebice - Hluk 4 Újezdec - Kvasice 5 O.N.Ves - Tupesy 6 Bojkovice - Šumice 7 Uh.Ostroh - Zdounky ČZ 2. kolo Babice - Zdounky 9Šumice - Uh.Ostroh 10 Tupesy - Bojkovice 11 Kvasice - O.N.Ves 12 Hluk - Újezdec 13 Bánov - Nedachlebice 14 Strání - Polešovice ČZ 11. kolo Bojkovice - Babice 72 Uh.Ostroh - O.N.Ves 73 Zdounky - Újezdec 74 Šumice - Nedachlebice 75 Tupesy - Polešovice 76 Kvasice - Strání 77 Hluk - Bánov ČZ 12. kolo Babice - Bánov 79Strání - Hluk 80 Polešovice - Kvasice 81 Nedachlebice - Tupesy 82 Újezdec - Šumice 83 O.N.Ves - Zdounky 84 Bojkovice - Uh.Ostroh ČZ 3. kolo Polešovice - Babice 16 Nedachlebice - Strání 17 Újezdec - Bánov 18 O.N.Ves - Hluk 19Bojkovice - Kvasice 20 Uh.Ostroh - Tupesy 21 Zdounky - Šumice ČZ 4. kolo Babice - Šumice 23 Tupesy - Zdounky 24 Kvasice - Uh.Ostroh 25 Hluk - Bojkovice 26 Bánov - O.N.Ves 27 Strání - Újezdec 28 Polešovice - Nedachlebice ČZ 13. kolo Uh.Ostroh - Babice 86 Zdounky - Bojkovice 87 Šumice - O.N.Ves 88 Tupesy - Újezdec 89Kvasice - Nedachlebice 90 Hluk - Polešovice 91 Bánov - Strání Povolené výjimky: 1.FC Polešovice Ostr. N.Ves, Tupesy, Bánov TJ Zdounky FC Babice NE/13.30 SO/ÚZD NE/3 hod. před ÚZM Troubky NE/3 hod. před ÚZM ČZ 5. kolo Nedachlebice - Babice 30 Újezdec - Polešovice 31 O.N.Ves - Strání 32 Bojkovice - Bánov 33 Uh.Ostroh - Hluk 34 Zdounky - Kvasice 35 Šumice - Tupesy ČZ 7. kolo Újezdec - Babice 44 O.N.Ves - Nedachlebice 45 Bojkovice - Polešovice 46 Uh.Ostroh - Strání 47 Zdounky - Bánov 48 Šumice - Hluk 49Tupesy - Kvasice ČZ 6. kolo Babice - Tupesy 37 Kvasice - Šumice 38 Hluk - Zdounky 39Bánov - Uh.Ostroh 40 Strání - Bojkovice 41 Polešovice - O.N.Ves 42 Nedachlebice - Újezdec ČZ 8. kolo Babice - Kvasice 51 Hluk - Tupesy 52 Bánov - Šumice 53 Strání - Zdounky 54 Polešovice - Uh.Ostroh 55 Nedachlebice - Bojkovice 56 Újezdec - O.N.Ves Neubuz 155, Slušovice CZECH REPUBLIC Tel.: , fax: VÝROBCE KÁVY, KAPUČÍNA A PŘÍCHUTÍ DO KÁVY 40 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY AFK LoKo Chomutov Oddíl: AFK LoKo Chomutov Adresa: ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Stadion: Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Vlastník: AFK LoKo Chomutov, Březenecká

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Adresa: Vídeňská 9, 639 00 Brno IČO: 70940029 Bankovní spojení: 27-5826790267/0100 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Web: www.jmkfs.cz Sekretariát:

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Občanské sdružení Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E Svaz národní házené K O M I S E M L Á D E Ž E V V S N H Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441 IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz STATUT Komise rozhodčích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu Část I. Článek 1. Úvod a složení Komise rozhodčích 1. Statut Komise rozhodčích MS KFS upravuje základní pravomoci a zásady činnosti

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM 2013 v malé kopané 17.ročník ------------------------------------------------------------------------------------------------- Klatovský ligový pohár 2013 8.ročník

Více