Tříkrálová sbírka 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tříkrálová sbírka 2003"

Transkript

1 Struktura městského úřadu Seznámení se změnou struktury Městského úřadu v Rožnově p. R. - od Poznej své město Nový seriál Spektra o pamětihodnostech v našem městě. Beskydy panoramatické Výstava fotografií k 30. výročí založení CHKO Beskydy. Hokejisté bez bodů Našim mužům se nedaří, v tomto roce nezískali ani bod. STRANA 3 STRANA 4 STRANA 5 STRANA 8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII 16. LEDNA 2003 CENA 4 Kč Z města Tříkrálová sbírka 2003 Upozornění! Změna telefonních čísel u České pošty s. p. Rožnov p. R. 1 (od ) Poštmistr Zástup. poštmistra Doručovatelé Důchod. přepážka Balík. přepážka Listovní přepážka Poděkování T klubu - kulturní agentuře a Městské knihovně Vážení přátelé, vedení Dětského domova v Zašové děkuje jménem našich 24 dětí za předání finanční částky ve výši ,- Kč, kterou se Vám podařilo získat ze vstupného na Vámi a Městskou knihovnou pořádaném benefičním koncertě ve prospěch zdejšího domova. Váš dar byl použit na nákup vánočních dárků předaných dětem u příležitosti vánoční besídky 13. prosince Vážíme si Vaší přízně a v nadcházejícím novém roce 2003 přejeme úspěchy ve vaší práci. S pozdravem Mgr. Jaromír Štěpán, ředitel dětského domova Lyžařské pré I když v podhůří je to o letošní zimě se sněhem bidač, v hořejších patrech hor mají lyžaři pré. Asi 20 cm přírodního sněhu na tvrdém podkladu dává na Pustevnách a Radhošti dobré podmínky pro sjezdaře i běžkaře. V této nadmořské výšce, ale i v nižších polohách, si za mrazivého počasí vypomáhají technickým zasněžováním a lyžovačka je tak prakticky ve všech lyžařských střediscích. Pustevny jsou už tradičně z velké části využívány polskými turisty, zaslechnout lze kromě češtiny také němčinu i ruštinu. -sb- Informace o MÚ Rožnov p. R. naleznete na adrese a informace o Rožnově p. R. naleznete na adrese Přijdou nás odpady draho? Prezentace města Tak nám zase městští zastupitelé zvýšili poplatek za odpady, řekl si asi leckterý Rožnovák po přečtení minulého vydání těchto novin. Na prosincovém zasedání městského zastupitelstva byla skutečně schválena příloha k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích za odpady, která zvýšila sazbu z 350 na 384 Kč. Jistě to nebylo rozhodnutí populistické, ale za dané situace patrně nejrozumnější. Pro toto usnesení jsme zvedli ruku i my, zástupci sdružení Zdravý Rožnov, přestože stávající poplatkový systém nepovažujeme za zcela ideální. Je třeba říci, že nové zastupitelstvo bylo v situaci, kdy mělo roz- Minulý týden se v Brně uskutečnil hodovat pouze o výši poplatku pracování komplexní analýzy, již 12. ročník výstavy turistických tak, aby odrazila skutečné náklady. Návrat k systému poplatku nanční, ale i ekologickou a sociální Naše město se této akce pravi- která bude brát v potaz nejen fi- možností v regionech Regiontour za službu (tj. za každou odvezenou popelnici) se k tomuto kalen- mělo být srovnání účelnosti obou výjimkou. Rožnov p. R. se tento- stránku problému. Výsledkem by delně účastní a ani letošní rok nebyl dářnímu roku již ani realizovat nedal. Jsme si vědomi negativních širší veřejnou diskusi na stránkách rámci celku Zlínského kraje. systémů. Budeme také iniciovat kráte již podruhé prezentoval v aspektů poplatkového systému, tohoto periodika a uspořádání diskusního fóra, kde budou na otázky regionální agentura cestovního ru- Expozici našeho města připravila jenž není zcela spravedlivý k občanům, kteří se snaží produkovat co občanů odpovídat pracovníci chu Beskydy - Valašsko ve spolupráci s Městským úřadem. Dejme nejméně odpadu. S tím souvisí i MěÚ. Pevně věříme, že příští rok malá motivace k třídění odpadů. systém sběru odpadů zohlední připomínky občanů našeho města. Václavu Mikuškovi, který vedl dele- slovo starostovi Rožnova RNDr. Po konzultaci s kompetentní pracovnicí MěÚ, paní Všetulovou, Petr Kopecký a Vojtěch Bajer gaci našeho města: Myslím, že v letošním roce byl Regiontour nabídkově jsme však dospěli k závěru, že při (Městští zastupitelé bohatší, o čemž svědčí i větší počet návštěvníků. Mohu říci,že naše město se zvážení všech pro a proti není tak za Zdravý Rožnov) jednoduché říci, který z uvažovaných systémů je efektivnější. jdete na: Nová expozice, která byla PS: Podrobnější informace na- prezentovalo již tradičně velmi dů- Hodláme se proto zasadit o vyperlink.cz/mesto/hlavni.htm umístěna ve stylové dřevěné chalupě, Vzdělávat či vychovávat?!? V nadcházejícím pololetním shonu jsem si vždy kladla otázku, co je důležitější. Vychovávat či vzdělávat?! Nebo vzdělávat a vychovávat?! Zdálo by se, že odpověď je jednoduchá. Zvláště pak v našem školství, které rozhodně není bez úspěchů. Otázkou však zůstává, zda-li chceme zůstat při obvyklém šedém průměru. Na to mohu odpovědět jednoznačně, protože musíme jako rodiče - jako učitelé - jako veřejně činní obyvatelé i jako občané směřovat naše školství cíleně od všech šedých průměrů k budoucnosti, která vychovává a vzdělává své občany (bez rozdílu pleti, věku či postavení). Není frází, že vychovaní a vzdělaní občané jsou zárukou vychovaného a vzdělaného národa, jenž je celkově bohatý nejen ekonomicky ale i morálně. Velmi často se však tyto dvě spojité nádoby od sebe oddělují, V rámci působnosti rožnovské Charity bylo ve městech Rožnov p. R. a Zubří a obcích Vidče, Zašová, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva sesbíráno 68 tříkrálovými skupinkami celkem ,30 Kč. Z toho: Rožnov p.r ,- Kč Zubří ,30 Kč Zašová ,- Kč Hutisko-Solanec ,50 Kč Dolní Bečva ,10 Kč Horní Bečva ,90 Kč Vidče ,- Kč Prostřední Bečva ,50 Kč Velká Lhota 7 040,- Kč Jsme velmi mile překvapeni tímto výsledkem a upřímně děkujeme všem organizátorům a koledníkům, kteří se na této akci podíleli. Zvláštní poděkování patří samozřejmě všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. Pomohou tak prostřednictvím Charity mnoha lidem u nás i v zahraničí, kteří potřebují cizí pomoc. Opět jsme se přesvědčili, že Valašsko je chudý kraj, ale jeho obyvatelé jsou většinou srdeční a štědří a dokáží pomáhat. Ještě jednou upřímně děkujeme a přejeme Vám všem, kteří jste pomohli dobré věci, všechno dobré v novém roce 2003 a těšíme se na další Tříkrálovou sbírku Za rožnovskou Charitu Radim Mikunda, ředitel Za Římskokatolickou farnost Rožnov pod Radhoštěm P. Jiří Polášek, farář Tři králové. Foto: R. Sobotka což je pak patrno v každodenním životě. Každý z nás na tomto neutěšeném stavu nese svůj malý podíl viny. Rodiče, že přeceňují či nedoceňují význam těchto dvou složek. Učitelé, že nedokáži pohlížet do budoucnosti v širším pohledu, než je jejich předmět, jejich zvyky, jejich schopnost pracovat sami na sobě. Veřejní činitelé, kteří považují chod školství v tomto státě za zaběhnutou disciplínu, o níž se tzv. stará stát. A občané? Většinou na tuto oblast nemají čas nebo je ani tak moc nezajímá. Proč tato krátká úvaha? Právě proto, že nastává pololetí. Stresová situace pro žáky, studenty i učně. Človíčky či skoro hotové lidi, jež mají příliš malé šance tento neblahý a neproduktivní shon nějak ovlivnit. Pouze jen tím, že se poctivě učí. Jenomže to je trochu málo. V evropském měřítku naše děti a mládež je neúspěšná v oblasti sběru informací, jejich setřídění a následném použití. Jak pak by ne. Kolik dospěláků výše již jmenované spojité nádoby nerozpojuje? Proto si dovolím požádat rodiče, aby při pohledu na vysvědčení svého potomka nešíleli a hlavně si vzpomněli na své vlastní zážitky. Učitelé, aby chápali, že slovníkový typ žáka či studenta není pro náš život potřebný...a za jako veřejně činnou osobu mohu slíbit, že se stále budu snažit naše místní školství vést k tomu, aby bylo ku prospěchu našeho města - tedy ku prospěchu všech občanů. Můj názor je podložen nejen dlouholetou praxí, ale i hlubokým přesvědčením, že se musíme stále vzájemně vychovávat a přitom vzdělávat. P.S. - Žáci a studenti hlaste se o své právo, aby vaše práce byla hodnocena celým půlrokem či rokem. Jeden měsíc je z hlediska lidského bytí pouze malým zrnkem v písku. Nakonec každý dospělák si nechává na svůj rozjezd tři měsíce hájení. Není to výzva ke vzpouře, ale uvědomění si sebe sama, protože se velmi líbila. Návštěvníkům jsme mohli nabídnout pestrou paletu propagačních materiálů, proběhla celá řada jednání se zástupci různých cestovních kanceláří, které měly o náš region mimořádný zájem. Jednání se zúčastnila i delegace z partnerského města Povážská Bystrica - my na oplátku se zúčastníme podobných akcí na Slovensku. Zajímavá byla také návštěva naší expozice krajany z Texasu, které vedl Tim Orság - původem z Nového Hrozenkova. Tato nová expozice nás bude reprezentovat i na mezinárodním turistickém veletrhu Holliday World v Praze. Dodejme jenom, že samozřejmou součástí naši expozice byla i prezentace Valašského muzea v přírodě, která byla také úspěšná. -vp- jen odvážní lidé, mající před sebou jasný cíl, mohou uspět. A my všichni - bez rozdílu - chceme být úspěšní, stejně jako zdraví a šťastní. Mgr. Libuše Rousová, místostarostka Rožnova

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 Úspěšný Kessel Tradiční závěr rockového roku se tentokráte uskutečnil v sobotu 28. prosince 2002 ve Společenském domě. T klub - kulturní agentura opět připravila pestrou nabídku zábavných melodií a pod názvem Ein Kessel Buntes zde vystoupilo šest rockových kapel z našeho regionu. Zájem o tuto akci je značný, takže se nikdo nedivil, že návštěva byla opravdu velmi pěkná a nálada výborná. Vždyť se zde každoročně setkávají příznivci dobrého rocku a je možné, že příště se uvidí zase až na tomto pořadu. Z kapel, které nejvíce zaujaly, je zapotřebí jmenovat valašskomeziříčskou formaci Do cuku s protagonistou Jiřím Buksou a primášem Soláně Lukášem Španihelem. Rožnovské seskupení Křehké, netřepat! opět zaujalo výbornou technikou a skvělým zapojením dechových nástrojů do zvuku kapely. Na závěr celého programu vystoupili nestoři rožnovského rocku - již legendární skupina Černí berani, kteří zahráli přesně to, co od nich publikum čekalo. Program to byl nadmíru vydařený a snad nikomu nevadilo, že se končilo pěkně k ránu. Bylo to skvělé ukončení rockového roku vp- Zápis do I. třídy Sedmikráska - Soukromá základní škola o.p.s. 13. a 14. února hod. ve Viganticích - vzdělávací program Základní škola - 16 dětí ve třídě - individuální přístup - alternativní i klasické metody SkupinovÆ estetickæ gymnastika Cena: 1.250,- Kč Příjem přihlášek začátečnic na II. pololetí na tel. - fax úterý - čtvrtek hodin Už od 1. ledna otevřelo Dřevěné městečko Valašského muzea, národní kulturní památky, návštěvníkům svou náruč. Kdežto premiéra Valašské dědiny a Mlýnské doliny se tradičně odbude až 1. května. V letošním roce je v nabídce Valašského roku celkem 51 pořadů. Tím prvým je 22. února rozverný rej masopustních masek a pochovávání basy v pořadu Masopust, spojeném se 6. ročníkem soutěže mistrů řeznického řemesla O nejlepší valašskou klobásu. K jaru tradičně patří Velikonoce na Valašsku, v jejich rámci to bude 21. dubna v Dřevěném městečku Červené pondělí s ukázkami lidových Také se vám někdy po ránu vtírá z rádia do uší mírně unavený ženský hlas slovy: Poznáváš mne, vzpomínáš? To jsem přece já, tvé novoroční předsevzetí! Není to ani tak dávno, kdy jsme na ně málem přísahali. Vzpomínáte, co všechno jsme si poslední den starého roku předsevzali? Čeho špatného se chceme zbavit a čím novým a ušlechtilejším chceme vyzdobit svůj interiér i exteriér? Ilustrační foto archiv SR. - zkušenost nad informací - hra, tvorba, fantazie - výpravy do přírody a měst - doprava školním autobusem - možnost navštívit školu a nahlédnout do vyučování předem Kontakt: tel , mobil , Vigantice 88, PSČ zvyků a prodejem upomínkových předmětů. Kdo počítá s každým grošem a chce ušetřit na vstupném, ať si poznamená neděli 18. května, kdy je na Den muzeí po celý den vstup do všech areálů Valašského muzea volný. Z květnových pořadů stojí za povšimnutí Voňavá zahrádka (24.) s jarmareční nabídkou potřeb pro zahrádkáře, prodejem travin, bylin a okrasných květin, pak také Slabikář devatera řemesel (31.) s kouzlením tradičních řemeslných prací. V červnu to bude už XI. ročník Mezinárodního festivalu armádních folklórních souborů a V. ročník přehlídky skupin historického šermu v pořadu Ještě je čas Každé předsevzetí se dá rozdělit na dvě části: 1. co v nastupujícím roce dělat nebudu (lenošit, klít, sprostě mluvit, kouřit, pít alkohol, podvádět, lhát, přivlastňovat si cizí majetek, běhat za ženskými (za chlapy), míchat se do politiky, atd. atd. - doplňte podle vlastní nápaditosti); 2. co v nastupujícím roce dělat budu (pilně pracovat, vzdělávat se, budu zdvořilý, zásadový, sportovat, Jan Richter, saxofonista skupiny Křehké, netřepat! V současném období probíhají diskuze na nejvyšší úrovni i na veřejnosti o vstupu naší republiky do Evropské unie. Se vstupem jistě dojde k výrazným změnám, na které se musíme co nejlépe připravit. Ani zemědělci nemohou zůstat stranou tohoto dění. Vždyť i oni chtějí obstát v tvrdé konkurenci a dosáhnout na dotace. Ve vyspělých zemích EU je odborná kvalifikace zemědělců doporučována a podporována a splnění předepsaného kvalifikačního požadavku je v řadě těchto zemí nezbytnou podmínkou pro získání zemědělských dotací. Ve čtvrtek 16. ledna v bude zahájena jarní část programu ročníku 2003 rožnovského Filmového klubu. V kině Panorama bude uveden dánský film Italština pro začátečníky, který režírovala Lone Scherfigová. Tento film byl natočen podle zásad manifestu Dogma 95. Je to už dvanáctý snímek, který je opatřený certifikátem Dogma 95, poprvé je však režisérkou takového filmu žena. Od ostatních filmů natáčených podle zásad Dogmatu 95 se liší optimistickým laděním a zařazením komediálních prvků. Další klubový program: Valašský rok 2003 Foto: V. Pitron Zahájení jarní části programu Filmového klubu Rožnovská valaška. O posledním červnovém víkendu pak divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice předvede v Dřevěném městečku divadelní hru Miloše Kulišťáka Selský práh. V červenci (20.) si nenechte ujít pořad Čtyry chodníčky přes Javorníčky... k 50. výročí folklórního souboru Rusava, a v srpnu (17.) vzpomínkový pořad ke 100. výročí národopisné pracovnice z Hutiska nazvaný Za Vilmou Volkovou. K pořadům nastupujícího podzimu, které by si návštěvníci Valašského muzea neměli nechat ujít, patří v Mlýnské dolině oblíbený Rybářský výlet - Ve znamení ryb (23. srpna), a pořad Až se Nařízení Rady Evropských Společenství z roku 1999 stanovuje, že žadatel o podpůrné prostředky z fondu EU musí prokázat odbornou zemědělskou kvalifikaci. To se vztahuje také na čerpání prostředků v rámci programu SAPARD již nyní. Ministerstvo zemědělství proto vytvořilo vzdělávací program jako součást rezortního odborného vzdělávání se zaměřením na zemědělskou praxi, podíl zemědělství při tvorbě a zachování krajiny, efektivní využívání dotací a státních subvencí. Formou kurzů lze dosáhnout minimální zemědělské kvalifikace podle článku Starověrci, Svěcení jara, rež. Jana Ševčíková, ČR Zločin a trest, rež. Aki Kaurismäki, Finsko Ticho, rež. Masahiro Šinoda, Japonsko Nonstop, rež. Jan Gogola ml., ČR Human Traffic, rež. Justin Kerrigan, Velká Británie, Irsko Pro jarní část Filmového klubu je třeba zakoupit průkazky, které budou platit po celý rok 2003 pro všechny Filmové kluby v České republice. Dále budou tyto průkazky opravňovat ke slevě na projekce Filmového klubu pro středoškoláky a na filmy uváděné v rámci cyklu Projekt 100. Vlastimil Čich zima zeptá s ukázkami tradičních podzimních a zimních prací (13. září). V Dřevěném městečku pak Výstava starých odrůd ovoce Valašska ( ), výstava ovoce, kterou spolupořádá MZLU ZF Lednice. Prosinec pak bude tradičně ve znamení oblíbených vánočních pořadů. I v tomto roce poskytuje Valašské muzeum různé druhy vstupného, na které je dobře informovat se u pokladny. Například snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty, vojáky ZS, důchodce nad 70 let a držitele průkazu ZTP. Celoroční vstupenky, oblíbené permanentky, mají tentokrát cenu 490 Kč, snížené 390 Kč. -sb- kouřit jen mírně nebo vůbec, pít jen v malém množství pro utužení zdraví, žít jen z vlastnoručně vydělaných peněz, ohlížet se jen za pěknými ženskými (chlapy), ovlivňovat politiku ku prospěchu obce, atd. atd. - doplňte podle vlastní nápaditosti). Pokud vám snad těch i oněch předsevzetí připadá málo (velké cíle dělají velkého člověka), nebo naopak příliš mnoho (někdy je lepší začít s málem a postupně vyrůst v giganta), je ještě čas provést jejich korekci. A pokud přece během roku ve svých předsevzetích zakolísáte, nevěšejte hlavu. Důležité je, aby ony dvě nuly mezi oběma numery, které nás od roku 2001 provázejí (a budou nás provázet až do roku 2009), ani tentokrát jedním potáhnutím za provázek všechna naše předsevzetí jednoduše nespláchla. Kdyby se nějakým nedopatřením i to stalo, nezoufejte, Silvestr opět přijde. Takže vystavit seznam nových předsevzetí je tak jako tak vlastně ještě čas. -d- Valašské muzeum v přír írodě v Rožnově pod Radhoštěm přijme: výtvarníka na oddělení programů a propagace Požadujeme: - SŠ, VŠ, vzdělání s výtvarným zaměřením - praxe v oboru vítána - znalost práce na PC (Corel Draw, Adobe Photoshop, Office) Písemné žádosti zasílejte poštou, faxem nebo na do Adresa: Mgr. Dagmar Křivánková, Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, , Rožnov pod Radhoštěm, fax: , Další vzdělávání zemědělců je nutností Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/ ze dne , přičemž stávající osvědčení pozbývají platnost. Zabezpečením tohoto vzdělávání byly pověřeny zemědělské školy, které byly zařazeny do Trvalé vzdělávací základny rezortu MZe. K nim patří i Střední zemědělská škola v Rožnově pod Radhoštěm. Kurz je směřován k aktivním zemědělcům, kterým chybí zemědělské vzdělání pro splnění uvedených podmínek a je vhodný i pro pracovníky v zemědělských podnicích popřípadě ve službách. Dá se předpokládat, že se budou nadále zpřísňovat podmínky pro další dotační tituly ve vztahu k dosaženému vzdělání a absolvování těchto kurzů bude jednou z cest jak na tyto dotace dosáhnout. Zakončení kurzu bude provedeno závěrečnou zkouškou, která bude sestávat z teoretické zkoušky a z ústní obhajoby zadaného absolventského projektu. Je jenom na zemědělcích, kterých se to týká, zda využijí možnosti dále se odborně vzdělávat a tím splnit podmínky pro využití finančních prostředků určených právě jim. Ing. Jaroslav Krčmář, ředitel školy Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 30. ledna 2003! Turistická zima 2003 byla zahájena Také letos pořádá Klub českých turistů TJ Rožnov p. R. turisticko - lyžařské výlety na běžkách. Prvý 25. ledna s odjezdem v 7.00 hodin s volbou tras: 20 km Javorový - Ropička - Prašivá - Kamenité; nebo 35 km Javorový - Slavíč - M. Polom - B. Kříž - Grúň - Bílá. Druhý 8. února s odjezdem v 8.00 hodin na 25 km dlouhou trať: Konečná - B. Kříž - M. Polom - V. Polom - Raková. Třetí je naplánován na 15. února s odjezdem v 8.00 hodin ve dvou variantách: 13 km Konečná - Bobek - Bumbálka, delší 30 km Konečná - Bobek - Bumbálka - H. Bečva kostel. Poslední 1. března s odjezdem v 8.00 hodin na 25 km dlouho trať: Melocik - Kasárna - Portáš - Vranča. Odjezdy z nádraží ČSAD od turistické mapy. Bližší informace o poplatcích a případných změnách Zbyněk Vaňura (tel , ), Jan Kubáček (tel , ). -sb- Mateřské centrum Domeček 2003 Milá maminko! Jsi na mateřské dovolené a měla bys chuť potkávat se s jinými maminkami a dětmi v klubu maminek? Srdečně tě zveme každou středu a pátek 9-12 hod. do DOMEČKU v areálu mateřské školy na Koryčanských Pasekách - naproti krytému bazénu. Program pro maminky i děti, malé občerstvení zajištěno. Přezůvky s sebou. Příspěvek na občerstvení a provoz 10,- Kč Doplňujeme vitamíny - výměna receptů na osvědčené zeleninové saláty, doneste nám ochutnat svůj oblíbený (pozor na salmonelu) Aranžování květin - nechejme se inspirovat odborníky a Jarní prázdniny, MC je uzavřeno! Vyrábíme s Maruškou - možná z papíru, možná z textilu, uvidíme Masky veselé i hrůzostrašné Rej masek - hudba, tanec, klání, soutěž o masku roku Cvičení: vždy v pátek 9-10 hod. pro rodiče a děti od 2 let, od hod. si mohou přijít pohrát i rodiče s menšími dětmi. Plavání: podle zájmu pravděpodobně od února vždy ve čtvrtek ve hod.. Informace: v Poradně pro ženy a dívky na tel./záz Případné změny i aktuální informace obdržíte zprávou SMS pod heslem Domeček po vašem zařazení do databáze. Kontakt na správce databáze

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 TÉMA STRANA 3 Změna struktury městského úřadu - umístění odborů Budova MěÚ - Masarykovo náměstí 128 Přízemí: odbor kanceláře starosty - 1. část - občansko správní oddělení evidence obyvatel matrika občanské průkazy pasy odbor výstavby a územního plánování - 1. část vedoucí odboru a administrativa stavební úřad 1. patro: tajemník vedoucí kanceláře starosty Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání dne schválilo podle ustanovení 10 b) zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 11/02 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se stanovuje sazba tohoto místního poplatku pro rok 2003 v částce 384,- Kč na poplatníka a rok. Místní poplatek jste povinni odbor kanceláře starosty - 2. část - hospodářsko správní oddělení podatelna, pokladna, poštovní doručování auditor odbor výstavby a územního plánování - 2. část stavební úřad územní plánování stavební úřad odbor rozvoje a správa majetku sekretariát příprava a realizace investic správa nemovitostí nebytového charakteru, pohřebnictví správa veřejného osvětlení, údržba místních komunikací očista, údržba zeleně zaplatit v termínu do jednorázově v částce 384,- Kč za 1 poplatníka, nebo ve dvou splátkách k (192,- Kč) a (192,- Kč) za 1 poplatníka na bankovní účet číslo /0800, variabilním symbolem je rodné číslo plátce. Dojde-li ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti během roku 2003 (změna trvalého bydliště, narození nebo úmrtí poplatníka) je plátce (rodič, zůstavitel) povinen splnit oznamovací povinnost u MěÚ v Rožnově Přístavba - 1. patro: vedení města starosta místostarostové odbor kanceláře starosty - 3. část sekretariát kanceláře starosty vedoucí občansko správního oddělení vedoucí hospodářsko správního oddělení přestupky Přístavba - 2. patro: oddělení městského informačního systému - finanční a majetkoprávní oddělení mzdová a personální agenda civilní služba poplatky za psy, poplatky za odpady majetkoprávní oddělení Budova MěÚ - Palackého budova vedle tržiště - 2. patro živnostenský úřad oddělení registrace - živnostenské listy, koncese oddělení kontrolně správní Budova MěÚ - Stefánium - Palackého 480 Přízemí: podatelna, pokladna (- oddělení odboru kanceláře starosty) školské oddělení (- oddělení finančního a majetkoprávního odboru) sociální odbor - 1. část dávky sociální péče Placení místního poplatku za odpady v roce 2003 Vážení spoluobčané, sdělujeme vám, že systém svozu odpadů zůstává pro rok 2003 stejný, jako byl v roce minulém. Termíny vývozů jednotlivých druhů odpadů jsou: Komunální odpad: kontejnery na sídlištích: pondělí nebo pondělí a pátek, pokud jsou označeny známkou na vývoz 2x za týden, popelnice u rodinných domků a bílé pytle s logem: pondělí od 6.00 hodin Tříděný odpad: plast - kontejnery: pondělí a pátek, žluté pytle s logem: pondělí v lichém týdnu (1., 3., 5., 7.,) papír - kontejnery: pondělí sklo - kontejnery: dle potřeby, cca 1x za 14 dní Nádoby na směsný komunální odpad jsou majetkem občanů. Každý by měl mít takovou nádobu, aby nedocházelo k přeplňování a odkládání odpadů mimo nádobu. Týká se zejména domů na sídlištích, kde u některých kontejnerů bývá v den svozu množství odpadů, které by naplnilo další kontejner. Někdy je kontejner vyplněn velkou krabicí - obalem od nějakého zařízení, jindy jde o trvalý jev. Je jen na občanech, aby si zvážili, zda je nutné zajistit si další nádobu, nebo zda budou stávající nádobu využívat účelně, to znamená, že ji nebudou vyplňovat vzduchem (velké prázdné krabice), papírové obaly a plasty budou ukládat do kontejnerů k tomu určených, velkoobjemový odpad (koberce, kusy nábytku.) budou odvážet do sběrného dvoru, do kontejneru budou ukládat pouze zbytkový komunální odpadu. Každá nádoba, aby mohla být vyvážena, musí být označena známkou. Do konce ledna 2003 platí známky z roku Známky na rok 2003 si vyzvedněte v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí 128, dveře č Pro bytové domy, spravované bytovým družstvem, známky zajistí SBD. Za společenství vlastníků vyzvedne známku jeho zástupce. Bytové domy, které nemají svého správce, si určí, koho pověří zajištěním známky. Informace k odvozu odpadů vám budou poskytnuty na tel. č nebo pod Radhoštěm (kancelář číslo dveří 307) do 15-ti dnů ode dne kdy k vzniku, či zániku poplatkové povinnosti došlo. Protože Česká spořitelna a.s. zavedla u vkladů v hotovosti na běžné účty manipulační poplatek ve výši 45,- Kč, doporučuji vám platit tento místní poplatek bezhotovostním převodem ze svých sporožirových nebo běžných účtů dle údajů uvedených na poukázce, která vám bude zaslána. Pokud budete platit místní poplatek ve dvou splátkách, můžete si vyzvednout poukázky na městském úřadě, které budou k dispozici před matrikou u hlavního vchodu do budovy. Při platbě v hotovosti u přepážky vám Česká pošta s.p. naúčtuje manipulační poplatek ve výši 20,- Kč. Dovoluji si vás upozornit, že tento místní poplatek není možno zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu V Rožnově pod Radhoštěm dne Ing. Miroslav Martinák, vedoucí odboru finančního a majetkoprávního. Odvoz odpadů v roce 2003 Informační centrum na Palackého ulici. Všem zájemcům o kompletní informace v našem regionu. Otevřeno každý den od 8.30 do hodin. tel.: , Upozornění: Do systému města se za úplatu a na základě písemné smlouvy mohou zapojit i právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Těmto bude známka přidělena právě na základě smlouvy. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které budou využívat systému zavedeného městem bez písemné smlouvy nebo nebudou mít zajištěno využití nebo odstraňování odpadů uloží orgán obce pokutu podle 66 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. V Rožnově p. R., dne , MěÚ, odbor životního prostředí, Všetulová sociální pomoc kurátor pro dospělé 1. patro: sociální odbor - 2. část vedoucí sociálního odboru dávky sociální péče sociální pomoc právní ochrana kurátor pro mladistvé oddělení bytů Půdní vestavba: vojenská správa a krizové řízení (- oddělení odboru kanceláře starosty) odbor životního prostředí: ochrana ovzduší vodní hospodářství - průměrná teplota -3,703 C - teplota minimální -18,0 C - teplota maximální 10,0 C - tepelná zátěž 6,50 C - průměrná relativní vlhkost 78,0% - směr větru: S - 7,53% SV - 12,90% V - 5,38% JV - 5,38% J - 0 % JZ - 0 % Z - 12,90% SZ - 4,30% klid - 51,61% - rychlost větru: 1-3 B t.j. 0,3-5,4 ms -1 - množství srážek: 39,0 mm (cca 70 % dlouhodobého prosincového průměru) - počet jasných dní 9 - počet oblačných dní 18 odpadové hospodářství zemědělský půdní fond, ochrana přírody lesní hospodářství, myslivost, rybářství Budova Městské policie - Čechova půdní vestavba odbor dopravy: registr vozidel registr řidičských průkazů technická způsobilost zkušební komisař dopravní přestupky dopravní značení silniční správní úřad INFORMACE Pozorování počasí v prosinci průměrná roční teplota 9,32 C - teplota minimální -23,5 C - teplota maximální 33,0 C - průměrná roční relativní vlhkost 68,6% - směr větru: S - 5,76% SV - 7,00% V - 10,54% JV - 4,28% J - 5,68% JZ - 8,70% Z - 17,20% SZ - 7,14% klid - 33,70% - rychlost větru: 1-6 B, t.j. 0,3-13,8 ms- 1 - množství srážek: 917,1 mm (odpovídá dlouhodobému průměru) Nejteplejší měsíc byl červenec s průměrnou teplotou 19,81 C. Nejvyšší teplota 33,0 C byla naměřena v červnu a v červenci. - minimální teplota -18,0 C byla naměřena minimální průměrná teplota - 14,15 C byla naměřena (nejchladnější den) - maximální teplota 10,0 C byla naměřena maximální průměrná teplota 5,25 C byla naměřena (nejteplejší den) Měření prašného spadu v prosinci Jižní město 2,20 gm Masarykovo náměstí 2,55 gm ulice Čechova 1,51 gm Sladské 0,84 gm ulice Beskydská 0,90 gm MŠ 1. máj 0,72 gm ulice Oděská 1,34 gm Zuberská vzorek znehodnocen Pozorování počasí v roce 2002 Nejchladnější měsíc byl prosinec s průměrnou teplotou -3,70 C. Nejnižší teplota -23,5 C byla naměřena v lednu. Nejvíce srážek spadlo v měsíci srpnu (136, 7mm) - počet jasných dnů 53 - počet oblačných dnů 177 Měření prašného spadu v roce průměr (prašný spad v gm -2 za 30 dní) 1. Jižní město 2,96 gm Masarykovo náměstí 2,37 gm ulice Čechova 3,26 gm Sladské 2,48 gm ulice Beskydská 2,57 gm MŠ 1. máj 1,37 gm ulice Oděská 2,14 gm ulice Zuberská 2,93 gm -2 V Rožnově p. R., dne , MěÚ - OŽP(všet) I v Rožnově můžeme v případě ohrožení bezplatně telefonovat na: Linka bezpečí: Poradna AIDS: Prodáme nepoužívaný tablet A4 INTUOS (WACOM). Kontakt: INTERNET V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Městská knihovna Rožnov p. R. nabízí připojení k Internetu (rychlost 256 kbit/s) pro registrované uživatele 0,50/1min., neregistrované 0,70/1min. Otevřeno: Po, pá hod. út - st hod. (přístup zadním vchodem), čt hod. so hod. Nezaměstnaní mají každý týden 30 minut v dopoledních hodinách zdarma. Už si Vaše děti vybraly z nabídky mimoškolních aktivit? Celou škálu těchto aktivit nabízí Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže: ZUŠ Rožnov p.r. - nebo DDM Rožnov p.r. - Toužíte po aktivní dovolené v Alpách? Pak si prohlédněte stránky CA Skialpin Melcher - Láká Vás v tomto období návštěva útulné restaurace? Vše co tam můžete dostat a také kousek z atmosféry rožnovské restaurace Písečná a restaurace Myslivna na Hutisku - Solanci můžete vidět na stránkách a Hledáte ubytování pro své zaměstnance či známé? Pak si prohlédněte stránky VYUŽIJTE I VY VÝHODNÝCH SLUŽEB ROŽNOVSKÝCH STRÁNEK Roční předplatné Vaší prezentace včetně jejího zhotovení činí 1200,- Kč + DPH. PCentrum s.r.o., Bučiska 617, Rožnov p.radh., tel , Michaela Kleinová:

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 Rožnovští Holanďané pomáhali chystat holandské vánoce Velmi neobvyklou akci uspořádala na konci roku valašskomeziříčská radnice ve spolupráci s Rožnováky, kteří se už dlouhá léta podílejí na česko-holandském partnerství: Alenou Vašků, koordinátorkou spolupráce, a Jackem Lucasem, Holanďanem žijícím v Rožnově. Holandské vánoce na Valašsku měly oplatit Valachům zážitky z českých vánoc, které připravila před dvěma lety skupinka z Rožnova a Valašského Meziříčí v nizozemském partnerském městě Bussum a v sousedním Naardenu. Holandský tým přijel v silném obsazení: kromě zástupců bussumské radnice vážili 15 - ti hodinovou cestu kuchaři z potravinářské školy College de Brink a studenti bussumské hudební školy, všichni v doprovodu velitele bussumských hasičů. Chystala se dvě vánoční odpoledne s programem a občerstvením pro více než 200 účastníků. První setkání s veřejností vyvrcholilo o třetí adventní neděli ve valašskomeziříčské městské knihovně, kterou zvědaví návštěvníci zaplnili tak, že řada z nich musela po celou dobu stát. K autentičnosti holandského odpoledne přispěli moderátoři v holandských krojích - Alena Vašků a asistent starosty Piet Vermeulen, kteří se pohybovali mezi posluchači v nefalšovaných dřevácích. Přestože se v Holandsku dochovalo přes 350 různých krojů, Bussum vlastní kroj nemá, takže vás dnes tak trochu šidíme. Kroje jsme si půjčili z rybářského Volendamu - poznáte to podle širokých gatí a tvarovaného bílého čepce, prozradil Piet Vermeulen divákům. Na programu se podílely také rožnovské děti. Michaela a Petr Vašků sklidili obrovský úspěch za česko-anglické konferování i za své hudební vystoupení, ve kterém předvedli klavírní a kytarové skladby českých autorů. S flétnami se přidaly další žákyně rožnovské ZUŠ, Dáša Říhová a Zuzana Mazáčová. Zvláštní atmosféru pak navodilo jejich společné vystoupení s bussumskými žáky, při kterém se hrály české koledy. Druhá část koncertu patřila žákům z Holandska. Úroveň vašich malých muzikantů nás velmi překvapila. A především to, s jakou suverenitou vystupují - hrají velmi spolehlivě a bezchybně. Naše děti v tomto věku zdaleka nejsou tak hudebně vyspělé, reagoval na dětský koncert ředitel bussumské hudební školy Bollebakker. Ocenění publika se dočkala také recitace Čapkovy prózy Svatá noc, která zazněla opět Rožnované v karikaturách Mucha w kuzni. Foto: autor V rámci vzájemné dohody partnerských měst Šrem (Polsko) a Rožnova p. R. o spolupráci v oblasti kultury připravuje šremský kreslíř Ryszard Zawadzki náčrtky tří desítek osobností města Rožnova. Několik prvních už bylo doručeno a setkalo se s velmi příznivým ohlasem. Výstava karikatur polského malujícího lékaře se uskuteční v Rožnově p. R. v dubnu 2003 a kromě osobností Rožnova na ní návštěvníci také uvidí karikatury osobností polského města Šrem. O kreslířské dovednosti a pohotovosti R. Zawadzkého svědčí i náčrtky Štramberku, které pořizoval doslova za pochodu, a také karikatura kováře z Mlýnské doliny Mucha w kuzni, pořízena během pouhých několika minut průvodcovského výkladu v kovárně Mlýnské doliny Valašského muzea v přírodě. -sb- POZNEJ SVÉ MĚSTO Pamětihodnosti Rožnova pod Radhoštěm Rozhlédněme se kolem sebe, co všechno dokáží lidské ruce, lidský um, dovednost. Jaké památky pro nás vytvořili ti, kteří zde žili před námi a udržují je ti, kteří zde žijí nyní. Foto: autor Městské sídliště výškových panelových budov Koryčanské Paseky, vybudované v členitém terénu, se nachází v těsném sousedství lesnaté enklávy Boří a zvlněných polí, které se táhnou až ke vzdálené budově Hraničky, typické dřevěnou nadstavbou. Středoškoláci sídlištěm denně spěchají vzdělávat se do budovy gymnázia. Mezi výškovými domy se stěnami šedivě bílými betonové architektury jsou ponechány zelené plochy. Na jedné z nich, při odbočce do ulice Valašská, je umístěna monumentální plastika. Žena v poloze pololeže drží v náručí dítě. Je to symbol mateřství, dětství a naděje. Autory plastiky z roku 1978 jsou sochař Ambrož Špetík a sochař Josef Skalík. Kolem sochy je vysazena okrasná zeleň. Od sochy je mezi panelovými domy výhled na modravý pás Vsetínských vrchů. -r- Uznání sklidili také účinkující děti Michaela a Petr Vašků z Rožnova. Foto: archiv SR v podání Michaely Vašků, vítězky mnoha recitačních soutěží. Próza byla vybrána jako paralela k vánoční povídce osobitého holandského autora Godfried Bomanse, kterou si přáli bussumští zařadit do programu pro diváky a kterou zaslali v holandském originále. Poděkování za překlad do češtiny si vysloužil Jack Lucas, kompliment za interpretaci sklidila Alena Vašků. Čapkova i Bomansova próza mají hodně společného. Neoslavují vánoce, hovoří o nich prostě a pravdivě, v souvislosti s lidskou malostí a snobstvím. Svým sarkasmem nutí k zamyšlení. Byla radost na Není to tak dávno, kdy stráně Valašských hor zdobily roubené chalupy, nad lesy se vznášel tón pastýřovy fujary a kam člověk šlápl tam zavadil o nějakého toho skřítka, vílu či hejkala. Nelehké živobytí lidé nesli s písněmi na rtech i v srdcích, těšíc se na dobu překladu spolupracovat, přiznala Vašků. Hlavní část odpoledne byla věnována besedě s diváky. Při ní servírovali studenti bussumské potravinářské školy pravý holandský eidam, toasty s úhořem a holandské vánoční cukroví Kerstkrans. Připíjelo se holandskou pálenkou Jenever, ženám se nabízela jemnější bylinná Beerenburg. Dotazy diváků směřovaly nejen na přátele z Bussum, ale také k přítomným Holanďanům z Rožnova. Henk Rudolphy se např. svěřil, že české vánoce mu docela vyhovují, až na kapra a rybí polévku, Dárek rybářům připravili dva excelentní rožnovští rybáři Jaromír Karafiát a Miroslav Macháček v podobě exkluzivní knížky Muškaření a vázání mušek. Podnět k jejímu napsání dal vydavatel pan Václav Liška z nakladatelství FOX, řekl jeden z autorů, Jaromír Karafiát. Knížku jsme rozdělili na tři částí: textovou, mušky s popisem a katalog výrobků naší firmy. Na knize jsme pracovali rok a tři měsíce. Kniha se dostala na trh před Vánoci 2002 a je o ní mezi rybáři takový zájem, že v polovině ledna 2003 nám z celkového nákladu 3400 kusů zůstalo asi 300 ks výtisků. Jedná se o jejím vydání v Maďarsku, Polsku, Německu a vydavatel ji chce nabídnout také na knižním velkoobchodu v Anglii. Oba autoři chtějí v této činnosti pokračovat a uvažují o sepsání a vydání další rybářské knihy Historie české nymfy. Je to umělá muška, napodobující vývojová stádia vodního hmyzu, upřesnil J. Karafiát. Chytá se s ní převážně u dna, ale i ve vodním sloupci, nebo pod povrchem. Představuje určitý styl muškaření, specifický pro Českou republiku, se kterým jsme se v zahraničí a ve světě prosadili, proto se mu říká česká nymfa. Spolu s polskou nymfou, ta je však hodně pletená a háčkovaná, jsou už v rybářském světě pojmem. Předpokládáme, že knížka by se měla dostat na trh koncem roku Knížku Muškaření a vázání mušek vydalo nakladatelství FOX, Nové Město nad Metují 2002, barevnými fotografiemi ji opatřili Jaromír Karafiát a Martin Klika. Muškařský životopis obou autorů je téměř totožný. Potkali se před 25 lety v rybářském kroužku v Rožnově p. R. Jejich první kroky k poznání muškaření vedl jeden z našich nejznámějších muškařů jak v ní plave ta hlava i s očima. Jack Lucas vysvětlil tradiční výzdobu stromku holandskými baňkami - ručně malovanou bílou keramikou zdobenou delftskou modří. Cennými postřehy přispěl Čecho-Holanďan Mirek Kabela. Od něj se posluchači dozvěděli, že mnohem významnějším svátkem, kdy se rozdávají dárky, je v Holandsku Mikuláš - Sinterklaas. Děti na něj netrpělivě čekají už 5. prosince a po celý den kontrolují, jestli se nachystalo dost mrkve a sena pro Mikulášova koně. V noci pak Mikulášův pomocník Černý Petr proklouzne komínem do domu a vymění mrkev za dárky pro celou rodinu. V tom je určitě odlišnost, že si na Mikuláše dávají dárky i dospělí. Nemusí to být drahé dárky, důležitější je, jak se zabalí a s jakým přáním se věnují, popsal holandskou tradici Mirek Kabela. Kromě dárků se pro každého člena rodiny napíše básnička, která obdarovaného pochválí za to, co se mu podařilo, a současně ho taktně upozorní na jeho nedostatky. Holanďané jí říkají surprise - překvapení. Je těžké pokaždé vymyslet novou báseň, proto se dají v Holandsku koupit i knihy Dárek rybářům ing. Jaromír Kudlák. Oba rybáři se věnovali své zálibě i závodně a tak úspěšně, že se brzy propracovali mezi českou elitu sportovních rybářů, získali několik titulů Mistrů ČR a v mezinárodním měřítku několik titulů Mistrů světa. V současnosti už několik let společně podnikají a z celého roku nejklidnější a nejradostnější, na svátky vánoční. A právě o nich a pro ně je kniha s názvem POHÁDKA VÁNOC. Pohádkový příběh, v němž dětští hrdinové zažívají nevšední dobrodružství společně se zvířátky či nadpřirozenými bytostmi, oslovuje jak malé tak i dospělé čtenáře. Nechejme se unést s malými hrdiny do dob našich prababiček a prožijeme onu pohádku Vánoc, tak jako kdysi oni. Vyprávění sepsané valašskomeziříčským rodákem Markem s takovými mikulášskými říkankami, dodal Kabela. Besedou v knihovně prezentace holandské vánoční tradice neskončila. Následující večer čekal účinkující ještě náročnější úkol - předat tuto tradici všem zaměstnancům valašskomeziříčské radnice, pro které se vařilo kompletní štědrovečerní menu v prostorech zámeckého M-klubu. Jelikož typická vánoční kuchyně v Holandsku neexistuje, zvolili bussumští menu o čtyřech chodech: hrachovou polévku s párkem, černým chlebem a slaninou, jehněčí žebírko s bramborovo-jablečnou kaší a jako desert Wentelteefjes, placičky s rozinkami v likéru a holandské vánoční pečivo. Dětští hudebníci z Rožnova se opět velmi líbili, s holandskými staršími kolegy si tentokrát troufli i na kvarteto. Sedělo se dlouho do noci, zpívaly se holandské i české koledy a vypadalo to, jako by se Holanďanům tentokrát vůbec nechtělo domů. V atmosféře vánočního přátelství zněla společná myšlenka: Stále je spousta důvodů vracet se, vzájemně se učit a obohacovat. -ra- Jaromír Karafiát, jeden z autorů knihy o muškaření. Foto: autor vlastní firmu, která vyvíjí a vyrábí potřeby pro muškaře známé nejen u nás pod logem HENDS PRODUCTS. Knihu Muškaření a vázání mušek lze získat v knihkupectvích a v rybářských obchodech se specializací na muškaření. -sb- Valašsko má novou knihu pro děti Barošem, veselými kresbami doplnil rodák z téhož města Radek Brgol. Vyšlo při Nezávislé knihovně ve vydavatelství a nakladatelství Marek Baroš. K dostání u vašich knihkupců a prodejců nebo přímo na tel. čísle Památník hajného v Zašové V závěru roku 2001 nebo během roku 2002 se v horní části Protože hajný Dořičák pro peníze do hájenky nedošel, ani se byl oblastí do krve obnažených vášní, píše ve své knize. Nešlo o mrazivé měsíční noci byl hajný vystopován, přepaden a ubodán třiceti dvěma ranami dýkou. Oba pa- obce Zašová objevil v lese Pod s nimi nevrátil, začali jej hledat a složité zločiny a k jejich vyšetření Ostrým u paty mohutného buku našli ho tam u buku zastřeleného. Jiné svědectví místní panické stanici geniálních vyšetřova- odsouzeni k hrdelním trestům. nebylo zapotřebí na zašovské četchatelé byli i tentokrát dopadeni a památník. Nápis na šedivé žulové desce vypovídá o důvodu mětnice však vypráví, že pytláci telů. Oba pytláci, František Odvolali se však až k prezidentskému stolci a trest jim byl změ- jejího umístění: V roce 1924 hajného ubodali noži, údajně měl Stavinoha je uvádí pod jmény tragicky zahynul ve službě myslivosti hajný Adolf Dořičák. mětníci shodně vypovídají, že chytat u zhaslého srnce. Hajný je- na těle 32 bodných ran. Oba pa- Baryčák a Trnka, se nechali naněn na doživotní žalář. Starší Baryčák zemřel v kriminále, píše Zprávy místních usedlíků se o pytláci byli dva. Četníci je brzy jich čin dosvědčil, za což byl odměněn pochvalou a hodinkami. František Stavinoha. Trnka byl příčině neštěstí poněkud rozcházejí. Podle jednoho, z nedalezení. V něm jeden zemřel. Druhý Pytláci byli odsouzeni ke dvěma chytili, oba byli odsouzeni do vě- v pětačtyřicátém roce propuštěn. kého rodinného domku na pasekách Pod Ostrým, bydlel hajný divoké oči. kání trestu na paseky s potupným berském katastru pod bukem, asi se vrátil a měl pak takové černé, letům vězení. Vrátili se po odpy- Mord hajného se stal už na zu- Adolf Dořičák už na zuberské Mord hajného Dořičáka popisuje ve své knížce Podbeskydské oko žili životem napravených, ve Zašovského potoka, který tady pro- cejchem dopadených pytláků. Na 50 m nad jedním z přítoků straně. V osudný den šel k večeru do zašovské hájenky ke Šťastným pastorále zašovský spisovatel skutečnosti připravovali hajnému téká v meandrech pěkným údolíčkem. vyzvednout výplatu pro chlapy. František Stavinoha, který materiál pomstu. Po několik měsíců hlídali I dnes v těch místech panuje Cestou narazil na pytláky. čerpal ze zašovské kroniky. Les každý jeho krok. Jedné jiskrně zvláštní a trochu tajemné ticho. -sb-

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 POZVÁNKY STRANA 5 V letošním roce si chráněná krajinná oblast Beskydy připomíná 30 let od svého vyhlášení. CHKO Beskydy je se svými 1160 km 2 rozlohy největší z 24 chráněných krajinných oblastí u nás, zahrnuje horské masívy Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Jedinečnost oblasti, pro kterou zde byla zřízena CHKO, je dána nejen pestrostí a bohatostí přírody - Beskydy jsou jedinou oblastí, kde trvale žije medvěd, vlk a rys; mohou se pochlubit opravdovými pralesy či porosty orchidejí na jalovcových pastvinách. Beskydy to jsou však také valašské dřevěnice a goralské chaloupky roztroušené Pozvánka na výstavu po úbočích hor a v údolích potoků vysoko do hor, kapličky a křížky a další stopy staletého rozumného využívání krajiny našimi předky. K Beskydám dnes už neodmyslitelně patří i pohádkové stavby na Pustevnách, areál Valašského muzea v přírodě, či horské chaty sloužící již více než sto let turistům. Zachytit genius loci - ducha místa, krajiny, se pokusil známý fotograf Petr Sikula na svých širokoúhlých záběrech, které představí na putovní výstavě Beskydy panoramatické, instalované v galerii Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava je otevřena do 2. února 2003, úterý - pátek od do hodin, sobota - neděle od do hodin. Výstavu, coby narozeninový dárek připravila Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve spolupráci s vydavatelstvím Montanex a.s. a T klubem - kulturní agenturou Rožnov p. R. Během letošního jubilejního roku budou moci výstavu shlédnout ještě obyvatelé a návštěvníci Beskyd ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Frenštátě, Novém Jičíně, Velkých Karlovicích a na podzim pravděpodobně i ve Frýdlantu n. O. a Jablunkově. Chorchestr & Petra Vanova Sobota 25. ledna hodin - restaurace Harcovna Chorchestr - Brno se snoubilo s podporou přátel, stal se z tohoto původně nahodilého sdružení muzikantů - amatérů, poloprofesionálů standardy, tu jako banda punkerů s trumpetama, tu jako šraml, tu jako německý jazz. Na jaře 98 nahrála nec chutná můžete koneckonců zjistit sami od listopadu, kdy deska vyšla. Petra Vanova - Valašské a profesionálky, re- kapela své první demo a v červenci Složení skupiny: Dorotka Meziříčí gulérní orchestr - Chorchestr na chalupě na Vysočině nazkoušeli Barová - zpěv, Petra Svozilová - Za datum narození Chorchestru Zpočátku jich bylo sedm. písně na debutové CD zpěv, Terezie Zoubková - trom- se může považovat první jarní den roku Neboť tento krásný, blankytně modrý den byl důvodem jejich počátečního snažení. V sochařově Koncerty byly hlavně takovými večírky s publikem (což ostatně často platí dodnes), hodně se kalilo a trochu hrálo. Kapela poměrně záhy ARABIGBIT. Za účasti Pavla Fajta v roli moudrého rádce se pokusili vložit do skladbiček to nejlepší co mohli ze sebe v daném období vybón, zpěv, Ivo Zoubek - trubka, Radim Hanousek - saxofon, David Butula - baskytara, konferenciér, Mario Buzzi - kytara, domě na Vysočině proběhl vešla ve známost. Snad také díky dat. Deska se pak nahrávala, mí- klávesy, sampler, zpěv, Jiří večírek s hudbou (Zlámalova hudební kuchyně). A protože nadšení nasazení a drzosti s níž hrála obecně známé soul-jazz-funkové chala a mástrovala až do podzimku. Jak tento bublající tvůrčí hr- Hradil - Hammond, Wurlitzer, Martin Čech - bicí nástroje. V pondělí bude zahájena první část každoroční přehlídky významných nekomerčních filmů Projekt 100. Jako první bude uveden působivý americký dokument režiséra Godfrey Reggia Naqoyqatsi. Je to poslední část trilogie, jejíž první dvě části tvoří filmy Koyaanisqatsi a Powaqqatsi, které se zabývaly problematikou životního prostředí v průmyslovém a rozvojovém světě. Tento film se věnuje roli násilí v lidské civilizaci. Dále bude v lednu v rozšířené verzi uveden proslulý film Miloše Formana Amadeus, groteskní film Terryho Gilliama Brazil a osobní výpověď režiséra Jana Němce Noční hovory s matkou. Tento film byl celý snímán ruční digitální kamerou. Úplný program Projektu 100 (všechny filmy začínají v 17.30): Naqoyqatsi, rež. Godfrey Reggio, USA Amadeus, rež. Miloš Forman, USA Brazil, rež. Terry Gilliam, Velká Británie Noční hovory s matkou, rež. Jan Němec, ČR Diktátor, rež. Charlie Chaplin, USA Ostrov, rež. Kim Ki-duk, Korea Amarcord, rež. Federico Fellini, Itálie Mléčná dráha, rež. Luis Bunuel, Francie Idioti, rež. Lars von Trier, Dánsko Zvětšenina, rež. Michelangelo Antonioni, VB Měsíc leden nabízí připomínku několika kulturních výročí, která mají vztah k městu i kraji. Dne 11. ledna uplynulo 100 let od narození sochaře Antonína Chromka ( v obci Těmnice u Hodonína). Absolvoval AVU v Praze, žil a pracoval ve Zlíně a v Liptále. Jeho práce jsou spojeny především s Valašskem. Karel Solařík: Horečky u Rožnova, olej. Projekt 100 Je autorem reliéfů Valašská rodina, Valašský mesiáš, Tomáš Baťa. Rovněž plastik T. G. Masaryka, patří k nim i socha z rožnovského náměstí, která měla pohnutý osud a po roce 1990 se znovu vrátila na své místo. Před 115 lety se ve Frýdlantě nad Ostravicí narodil grafik, keramik a malíř Ferdiš Duša ( ). Pod tímto názvem byla v úterý 14. ledna 2003 otevřena výstava uměleckých fotografií Petra Sikuly, která byla připravena k 30. výročí založení chráněné krajinné oblasti Beskydy. Fotografie, které návštěvníci na výstavě mohou vidět vlastně autor začlenil do nově vydané publikace BES- KYDY PANORAMATICKÉ, která je druhou obrazovou publikací edice nazvané Tady jsme doma, jíž se vydavatelství MONTANEX a.s. snaží přiblížit čtenářům - obdivovatelům umělecké fotografie - nejkrásnější místa naší vlasti. Petr Sikula byl jako autor vybrán pro vysokou uměleckou úroveň a naprostou výjimečnost jeho pohledu na krajinu, kterou důvěrně zná. Věříme že vystavené fotografie nadchnou všechny návštěvníky, zejména ty, kteří jsou obdivovatelé našich překrásných Beskyd. Kulturní výročí v lednu Setkání slova s hudbou autorů století. V pondělí 20. ledna 2003 zahájí T klub - kulturní agentura letošní koncertní sezonu Kruhu přátel hudby 2003 programem Navštívení krásy. Rožnovským milovníkům vážné hudby se v něm představí Bořivoj Navrátil, dlouholetý člen čino- Dva světy Karla Solaříka Vlastimil Čich Foto archiv SR Beskydy panoramatické Výstavu, kterou T klub - kulturní agentura připravil ve spolupráci s CHKO Rožnov p. R. zahájil vedoucí správy CHKO Beskydy Mgr. František Jaskula. Navštívení krásy Jiří Černý - Poezie a rock Čtvrtek 23. ledna hodin - T klub Jiří Černý - Poezie a rock Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů bude povídat o Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně připravilo pro své návštěvníky novou výstavu pod názvem DVA SVĚTY KARLA SOLAŘÍKA. Poprvé představí v zámecké galerii na jeho rodném Valašsku rozsáhlý výběr z dosavadního díla, především malby a grafiky, které organizátoři výstavy považují za největší přínos jeho umělecké tvorby. Významnější průřez tvorbou doposud viděli jen návštěvníci jeho švýcarských výstav, výstavu takového rozsahu autor doposud neměl. Výstava bude otevřena ve vsetínském zámku v neděli 19. ledna 2003 v 15 hod. a potrvá do 16. března Výstavu uvede PhDr. Karel Bogar, který výstavu připravil. V kulturním programu zahraje na cimbál Růžena Děcká. K výstavě vyjde rozsáhlejší katalog s autorovými texty a návštěvníci budou moci nahlédnout i do ukázek z jeho literární tvorby. Malíř a grafik Karel Solařík se narodil v Krhové u Valašského Meziříčí 27. února Jeho působení na Valašsku je spojeno s Rožnovem pod Radhoštěm, kde si zřídil jeho otec známou malírnu porcelánu, a kde i on začal svou výtvarnou dráhu. Po soukromých studiích u malíře Hoplíčka v Olomouci byl v roce 1936 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, do školy prof. M. Švabinského. Studia, přerušená válkou, kterou prožil v otcově rožnovské dílně, dokončuje po roce 1945 u prof. J. Obrovského. V roce 1945 se usazuje v Praze i s rodinou. Díky bratrovi, akademickém sochaři Emilu Solaříkovi, se dlouhá léta poezii B. Reynka, J. Skácela, J. Préverta, J. Seiferta, J. Kainara a dalších. V tomto tradičním poslechovém pořadu zazní tato poezie z CD zhudebněná I. Bittovou, V. Formace Petra Vanova vznikla v roce 1998 v Hardyho sklepě ve Frenštátě p. R. Před rokem přivítala nového hráče na piáno, syntezátor a vokalistu v jedné osobě Pavla Mičku (Nový Jičín), který svou invencí velice rychle do kapely zapadl a s ním pak dala dohromady program prorostlý novými zvuky a rytmy. Na podzim loňského roku taky přibyl nový hráč na perkuse a vokalista Petr Skypala (Valmez). V kapele od jejího počátku působí baskytarista Pavel Hynek (Valmez), dále dva kytaristé Karel Cinibulk (Vsetín) a Tomáš Frieb (Valmez), bubeník Marek Hromada (Valmez) a věnuje i výtvarné dokumentaci severočeské krajiny. Jeho tvorba je mimořádně rozsáhlá. Věnoval se malbě na porcelán, zabýval se replikami významných středověkých i pozdějších výtvarných děl. V malbě a grafice se věnoval Valašsku, Praze a jejímu okolí, severním a středním Čechám a také jihočeským motivům. Vedle krajiny najdeme zde také zátiší, portrétní a figurální malbu. Část tvorby je věnována i cestám, hlavně italským námětům, Jugoslávii a Švýcarsku. V malbě často experimentoval, jeho dílo je ovlivněno expresionismem a kubismem, později se inspiruje barevně postimpresionismem a výrazně se kloní k poetizaci námětu. Také v grafice se vedle expresivních motivů Na přípravě výstavy se dále podílelo vydavatelství MONTA- NEX a.s. a studio GRAFIS RE- PRO, s.r.o., kterým TKA děkuje za spolupráci. Petr Sikula a Václav Mikušek na vernisáži výstavy Beskydy panoramatické. Foto: V. Pitron Začínal s malováním keramiky v Rožnově, později žil v Kunčicích, ve Frýdlantě a v Praze. Je autorem mistrovských dřevorytů, zobrazoval motivy valašských Beskyd, rovněž ilustroval básně Petra Bezruče. V Rožnově založil a nějaký čas vedl Jaroňkovu keramickou dílnu. Prací v keramické dílně později léčil a vyplňoval čas v protialkoholní léčebně v Kunčicích pod Ondřejníkem. Byl spoluzakladatelem uměleckého sdružení Koliba ve Frenštátě. V r vydal knižně studii o lidovém dřevorytu. Od smrti Ferdyše Duši uplyne letos 45 let (zemř ). V domku ve Frýdlantě nad Ostravicí je jeho památník. Před 70 lety zemřel zakladatel Valašského muzea v přírodě, malíř a grafik Bohumír Jaroněk ( ). Vyučil se řezbářem a absolvoval Státní odbornou školu na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Hodně cestoval, ale od roku 1900 žil ve Valašském Meziříčí a od r v Rožnově, tady založil s bratrem Aloisem umělecké dílny. Stal se vůdčí osobností Muzejního spolku a posléze v r uskutečnil svůj sen otevřením Valašského muzea v přírodě, kde je dnes se svými sourozenci Aloisem a Julií pohřben na Valašském Slavíně. -sb- hry Národního divadla v Praze, který v současné době hostuje v šesti pražských divadelních scénách. Za kytarového doprovodu Miloslava Klause přednese ukázky z děl autorů Giovanni Boccaccia, Michelangela Buonarotiho, Francesca Petrarcy aj. Program, který bude jistě krásným startem letošní řady abonentních koncertů se uskuteční v koncertním sále Základní umělecké školy, začátek v hodin. Hodinu před začátkem koncertu budou ještě prodávány permanentní vstupenky KPH Cena jednotlivé vstupenky na tento koncert je 80, Kč. Zájemci si je mohou zakoupit v TKA nebo před koncertem v ZUŠ. Mišíkem a skupinami Hradišťan, C&K Vocal... Vstupné v předprodeji: 60,- Kč, na místě: 70,- Kč, studentské: 40,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 13. ledna v T klubu a v rožnovských knihkupectvích. hlavní postavička kapely zpěvačka Petra Friebová (Valmez). Seskupení hraje vlastní skladby otextované česky, slovensky a svahilsky, které vznikají hluboko v sklepích kulturáku na periferii města. Po čtyřech letech hraní v klubech, na festivalech i beneficích nyní vydali své první album LIVE. Hudba, které dali název VANROCK určitě nevychází ze šedi paneláků, ale spíše z míst, kterým frontmenka kapely říká játro (srdce). Vstupné v předprodeji: 70,- Kč, na místě: 90,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 13. ledna v T klubu a v rožnovských knihkupectvích. objevuje spíše sklon k lyrizaci. Jeho originálními technikami jsou serigrafie pomocí rýžového papíru a technika šablonování. Autorovo výtvarné dílo, ale i pozdní dílo literární, které představuje veřejnosti dosud neznámou kapitolu, je vždy dialogem světa domova - Valašska a toho ostatního. Konfrontace domova a světa, malby a grafiky, avantgardy a tradice, klasického a postmoderního je hybným dramatem jeho tvorby. Je to dílo neustáleho hledače pravdy, smyslu života a poselství krásy. Pro milovníky umění bude jistě výstava objevem: Nejen autora, spojeného s naším krajem, ale i tvůrce, který dovedl bránit tradice klasické malby a jemuž dává současný vývoj zadostiučinění. PhDr. Karel Bogar Několik slov o autorovi. Petr Sikula se narodil ve Zlíně, od roku 1969 žije a tvoří v Ostravě. Vyučil se soustružníkem kovů, fotografovat začal v roce Absolvoval dvouleté studium oboru fotografie na Lidové škole umění J. Kvapila v Brně a poté čtyřleté studium na střední uměleckoprůmyslové škole, které úspěšně ukončil v roce Zúčastnil se mnoha celostátních i mezinárodních fotografických soutěží. Za výsledky dosažené ve fotografických soutěžích mu byl v roce 1974 udělen titul ASČF, v témže roce i titul Mistr SČF a v roce 1973 mu mezinárodní fotografická asociace propůjčila titul AFIAP. Petr Sikula zaslouženě patří mezi naše nejlepší umělecké fotografy. -tka- Vladimír Mišík a ETC Středa 12. února hodin - Společenský dům Koncert legendy českého bigbítu. Vstupné v předprodeji: 110,- Kč, na místě: 130,- Kč. Předprodej vstupenek bude probíhat od 27. ledna v T klubu a v rožnovských knihkupectvích. Na všechny akce vás srdečně zve T klub - kulturní agentura.

6 STRANA 6 ZPRÁVY A INFORMACE SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 U S N E S E N Í 2. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne /2 Rada města schvaluje ve smyslu 102, písm. a), odst. 2, zákona uzavření smlouvy na pronájem pozemků st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 ve prospěch manželů Aloise a Blanky Krůpových, bytem J. Wolkera 890, st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 ve prospěch manželů Josefa a Ludmily Roučkových, bytem Pionýrská 955, st. p. č zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 ve prospěch manželů Jaroslava a Jany Holubcových, bytem Pionýrská 955, st. p. č zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 ve prospěch manželů Vladimíra a Marie Cabákových, bytem Pionýrská 956, všichni bytem Rožnov p. R., st. p. č zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 ve prospěch manželů Júlia a Anděly Suchancových, bytem Valašská Bystřice 671, v k. ú. Rožnov p. R., Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 2, písm. m), zákona 26/2 uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3690/2 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch manželů ing. Jaroslava a ing. Evy Kopeckých, bytem Karlova 1728, Rožnov p. R., 27/2 pronájem části pozemku st. p. č. 1333/6 - zast. plocha, dvůr o výměře 42 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. s vlastníkem pozemku společností Tesla Television, a. s., Rožnov p. R., 1. máje 1000, IČO: , dle důvodové Rada města vyhlašuje ve smyslu 102, odst. 3 a 39, odst. 1, zákona 28/2 záměr města na prodej pozemku p. č. 2359/26 - orná půda o výměře 353 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch Dany Chobotové, bytem Rožnov p. R., 29/2 záměr města a pronájem části pozemku p. č. 1002/22 - ost. plocha o výměře 1237 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch společnosti Tesla Sezam, a. s., Rožnov p. R., 1. máje 2230, dle důvodové 30/2 Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zásady užívání zasedacích místností v budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 2, písm. m), zákona 31/2 nájem městského bytu 1+1 č. 10 v domě čp na ulici Moravská v Rožnově p. R., dle návrhů bytové komise rady města, 32/2 nájem bytu č. 46 v domě čp současné nájemkyni p. Ludmile Jurkové a dále jejímu vnukovi Davidu Fiuráškovi, dle důvodové 33/2 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o správě bytových jednotek ve společenstvích vlastníků bytových jednotek se společností Komerční domy Rožnov s.r.o. s účinností od podle předloženého návrhu, 34/2 Rada města schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2002 a souvisejících činností se společností Realitní kancelář Rožnov s.r.o. na dobu určitou od do podle předloženého návrhu, Rada města schvaluje v souladu s 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 35/2 znění modelové smlouvy o odstraňování komunálního odpadu od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání napojených na systém nakládání s odpady města v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Rožnova p. R. č. 4/01. Zároveň rada města zmocňuje uzavíráním těchto smluv Ing. Jana Štěpaníka, 36/2 podepsání přílohy smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů ve městě Rožnov p. R. ze dne uzavřené s firmou Rethmann - Jeřala v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, dle důvodové 37/2 uzavření darovací smlouvy s obcí Dolní Bečva na přijetí účelového daru na realizaci investiční akce Venkovní osvětlení - cesta Vaškovy Skalky, dle důvodové 38/2 uzavření smlouvy o umístění movitého majetku státu s Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO: , zastoupené ředitelem PČR správy Sm kraje Ostrava, plk. Mgr. Radimem Pražákem, 39/2 uzavření smlouvy o výpůjčce techniky s Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO: , dle důvodové 40/2 uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na provozování internetového připojení č s p. Vladislavem Ludíkem, Tylovice 2027, Rožnov p. R., IČO: , dle důvodové 41/2 uzavření smluv týkajících se software k zajištění agend přecházejících na Městský úřad v Rožnově p. R., 42/2 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst. 3, zákona smlouvu o provozování městského informačního centra na rok 2003 s Valašským královstvím s.r.o., 43/2 Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 2, písm. f), zákona organizační strukturu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm s účinností od , dle přílohy podání. 44/2 Rada města schvaluje ve smyslu 102, odst. 2, písm. j), zákona počet zaměstnanců Městského úřadu v Rožnově p. R. ve výši 120 osob s účinností od , dle přílohy podání. 45/2 Rada města odvolává ve smyslu 102, odst. 2, písm. g), zákona Ing. Jana Štěpaníka z funkce vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu v Rožnově p. R. a to k /2 Rada města ve smyslu 102, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích od : a) ruší odbor rozvoje a životního prostředí b) zřizuje odbor životního prostředí c) zřizuje odbor rozvoje a správy majetku 47/2 Rada města souhlasí se jmenováním do funkcí vedoucích oddělení Městského úřadu v Rožnově p. R. a to od ) Ing. Dušana Vrážela do funkce vedoucího školního oddělení 2) Ing. Hany Žatkové do funkce vedoucí oddělení územního plánu 3) Heleny Dvořákové do funkce vedoucí oddělení stavebního úřadu 48/2 Rada města v souladu s 108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, stanoví, že všichni členové rady města mohou užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech, zejména pak svatebních, dle důvodové 49/2 Rada města odvolává podle ust. 102, odst. 2, písm. h), zákona z funkce člena bytové komise rady města Rožnova p. R. PhDr. Michala Kročila a Jaromíra Nohavicu. Zároveň jmenuje do funkce předsedkyně bytové komise Mgr. Libuši Rousovou a do funkce člena komise Mgr. Jarmilu Maleňákovou, ing. Helenu Lačíkovou, Pavlu Bambuškovou, Mgr. Olgu Vrublovou, Miroslavu Žitníkovou, Helenu Poláškovou, Libuši Tesařovou, Mgr. Libuši Vlčkovou, Ladislavu Štěpaníkovou a Mgr. Helenu Zábranskou, dle důvodové Ing. František Šulgan místostarosta RNDr. Václav Mikušek starosta města U S N E S E N Í z II. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova p. R., konaného dne Obecně závázná vyhláška o spádových obvodech základních škol na území města pro školní rok 2003/2004 Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm po schválení na svém zasedání dne v souladu s ustanovením 35, odst. 2 a 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením 14, odst. 1 zák.č. 564/1999 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydalo obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol pro školní rok 2003/2004. Článek 1 - spádové obvody ZŠ ZŠ Záhumení Boženy Němcové, Chobot, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Kramolišov, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Čechova, Uhliska, Náměstí míru, Sokolská, Zátiší, Sluneční, Bayerova, Tylovice, Hážovice ZŠ Videčská Bučiska, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží, Videčská, Nádražní, Chodská, Pivovarská, Pionýrská, Na Zahradách, Zemědělská, Masarykovo náměstí, Láň ZŠ Koryčanské Paseky Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, 1. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 84, odst.2, písm. c), zákona rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2002 v částce ,- Kč, 2. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 85, písm. i), zákona přijetí kontokorentního úvěru ve výši ,- Kč od České spořitelny a.s. Nový Jičín na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2003 s konečnou dobou splatnosti do Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. 3. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 84, odst. 2, písm. c), zákona zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 84, odst. 2, písm. i), zákona obecně závaznou vyhlášku č. 11/02, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/01 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 85, odst. 1, písm. a), zákona 5. prodej části pozemku p. č. 1543/11 - ost. plocha a pozemku p. č. 1543/3 - ost. plocha o celkové výměře cca 200 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch Jana Křenka, bytem J. Fučíka 1048, Rožnov p. R., 6. prodej části pozemku p. č. 1040/55 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch společnosti SENSIT - Holding s.r.o. Rožnov p. R., Školní 2610, IČO , 7. prodej části p. č. 2129/2 o výměře cca 1000 m 2 a části p.č. 2132/4 o výměře cca 2000 m 2, obě v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch manželů Antonína a Jany Kubíkových, bytem Lesní 2330, R. p. R., 8. prodej pozemku st. p. č. 3179/4 o výměře 2 m 2 v obci a k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch SBD Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, Rožnov p. R., IČO: , Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 85, odst. 1, písm. a), zákona 9. odkoupení kanalizačního řadu PVC DN 200 o délce 185,9 m v k. ú. Rožnov p. R. od společnosti Lesy Rožnov a. s., Láň 2461, Rožnov p. R., IČO: a jeho nabytí do majetku města Rožnov p. R., 10. odkoupení kanalizačního řadu PVC DN 200 o délce 142 bm a NTL plynovodního řadu PE 80 o délce 101 bm, vše v k. ú. Rožnov p. R. od sdružení fyzických osob, které zastupují Jan Bittner, r. č /968, Obránců míru 988, Kopřivnice a Ladislav Kosňovský, r. č /417, Valašská 1658, Rožnov p. R. a jejich nabytí do majetku města Rožnov p. R., dle důvodové 11. převod pozemků určených k zastavění veřejně prospěšnou stavbou v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - p. č. 125/4 - zahrada o výměře 92 m 2, p. č. 125/6 - zahrada o výměře 66 m 2, - část p. č. 249/11 - zahrada o výměře cca 20 m 2 (celková 988 m 2 ), - p.č. 390/9 - ost. plocha o výměře 142 m 2, - p.č. 906/3 - ost. plocha o výměře 221 m 2, - p.č. 516/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 389 m 2, - p. č. 1560/4 - orná půda o výměře 444 m 2, - p. č. 2387/7 - ost. plocha o výměře 280 m 2, p.č. 2399/5 - ost. plocha o výměře 975 m 2, p. č. 2666/13 - louka o výměře 897 m 2, část p.č o výměře cca 300 m 2 (celková m 2 ), p.č. 4849/7 - ost. plocha o výměře 93 m 2, dále schvaluje převod pozemků určených k zastavění veřejně prospěšnou stavbou v k. ú. Tylovice - p. č. 732/2 - ost. plocha, neplodná o výměře 145 m 2, p.č. 734/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 199 m 2, p. č ost. plocha, neplodná o výměře 219 m 2, p. č. 750/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 753 m 2, p. č ost. plocha o výměře 3527 m 2, p. č. 785/4 - louka o výměře 381 m 2, p. č. 785/9 - louka o výměře 7058 m 2, p. č. 785/12 - louka o výměře 528 m 2, p. č. 785/24 - louka o výměře 132 m 2, p. č. 785/32 - louka o výměře 2755 m 2, p.č ost. plocha o výměře 3219 m 2, p. č. 838/12 - louka o výměře 4536 m 2, p. č. 837/1 - ost. plocha o výměře m 2, p. č ost. plocha o výměře 2473 m 2, p. č. Valašská, Láz, 1. máje (domy č.p ), Pod Hrází ZŠ Pod Skalkou Beskydská, Družstevní, Bezručova, Dolní Paseky, Dr. Milady Horákové, Horní Paseky, Letenská, Nábřeží Dukelských hrdinů, Sladské, Slezská, Čs. armády, Pod Kozincem, Hradišťko, Javornická, Lesní, Pletařská, Pod Strání, Frenštátská, Ostravská, Karlova, Rekreační, Příčná, Hřbitovní, Obránců míru, Zahradní, Pod Skalkou, Písečná, 5. května (domy č.p ), 1. máje (domy č.p ), Travinářská 863/8 - louka o výměře 2967 m 2, p. č. 867/2 - louka o výměře 3780 m 2, dále schvaluje převod pozemků určených k zastavění stavbou pro bydlení v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - p. č. 1224/10 - orná půda o výměře 332 m 2, p. č. 1224/12 - orná půda o výměře 971 m 2, p. č. 1224/16 - orná půda o výměře 1014 m 2, p. č. 1224/84 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 525 m 2, p. č. 1250/19 - orná půda o výměře 311 m 2, p. č. 1250/20 - orná půda o výměře 46 m 2, p. č. 2375/18 - orná půda o výměře m 2 z ČR - Správce Pozemkový fond ČR, Ve Smečkách 33, Praha 1 ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové 12. prodej části pozemku p. č. 1012/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 417 m 2 v k. ú. R. p. R., ve prospěch Pavla Zetě, bytem Dolní 440, Frenštát p. R., se zápisem předkupního práva ve prospěch města Rožnov p. R., 13. prodej bytu č. 5 o velikosti 2+1 s nájemcem v domě č. p na ulici Meziříčská v Rožnově p. R., včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na stavebním pozemku manželům Marii a Vladislavu Žitníkovým, bytem Oděská 1572, Rožnov p. R. za kupní cenu ve výši ,- Kč 14. Zastupitelstvo města podle 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním ZŠ 5. května Horská, Dubková, Kulturní, Jaroňková, Vítězná, 5. května (domy č.p a vyšší) Soukromá škola Sedmikráska Protože město Rožnov pod Radhoštěm není zřizovatelem této základní školy, není její spádový obvod stanoven. Článek 2 - účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna Mgr. Libuše Rousová, v.r., zástupce starosty RNDr. Václav Mikušek, starosta města řádu (stavební zákon) a ve znění pozdějších změn a předpisů, a) schvaluje návrh změny č. 1, regulačního plánu Palackého v Rožnově p. R. v rozsahu dle bodu 5 obsahu v důvodové zprávě b) vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku č. 10/02 o závazných částech změny č. 1 regulačního plánu Palackého v Rožnově p. R. 15. Zastupitelstvo města určuje v souladu s 104, odst. 1, zákona že starostu v době jeho nepřítomnosti bude zastupovat místostarosta ing. František Šulgan a nebude-li ani on přítomen pak starostu bude zastupovat místostarostka Mgr. Libuše Rousová. 16. Zastupitelstvo města stanoví ve smyslu 84, odst. 2, písm. r) a 77, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města takto : 1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce ve výši 540,- Kč. 2. za výkon funkce člena rady města ve výši 1.900,- Kč. 3. za výkon funkce předsedy výboru nebo komise ve výši 1.590,- Kč. a to od V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města pouze jedna odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. Neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce oddávajícího při svatebních obřadech bez ohledu na výkon jiné funkce náleží odměna 200,- Kč za 1 svatební obřad a to s účinností od Zastupitelstvo města podle 84, odst. 2, písm. o) a p), zákona a) odvolává z funkce člena a předsedy kontrolního výboru ing. Jiřího Hradila a členy tohoto výboru ing. Lubomíra Hlaváčka, Miroslava Matějce, Antonína Valentu a ing. Marka Šaffera a zároveň volí - Předsedu kontrolního výboru - RNDr. Ivana Lukáše - členy kontrolního výboru - p. Pavla Jašku, p. Jaroslava Kramoliše, ing. Petra Holého a ing. Vojtěcha Darona b) odvolává z funkce člena a předsedy finančního výboru ing. Jaroslava Kučeru a členy tohoto výboru ing. Janu Trpíkovou a ing. Ladislava Mlnaříka a zároveň volí - Předsedu finančního výboru - JUDr. Jaroslava Kubína - členy finančního výboru - ing. Dušana Turzu, ing. Ladislava Mlnaříka, ing. Tomáše Kohouta a ing. Marka Šaffera. 18. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru vypracovat zprávu o finanční situaci města na začátku volebního období pro členy zastupitelstva města a veřejnost v termínu do Mgr. Libuše Rousová místostarostka RNDr. Václav Mikušek starosta města Zápis dětí do I. postupného ročníku Pro školní rok 2003/2004 budou k zápisu do I. postupného ročníku základních škol pozvány děti s trvalým bydlištěm v R. p. R. a narozené v období od do Ve shodě s obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města R. p. R. č. 8/02 budou děti pozvány do stanovené spádové školy podle místa trvalého bydliště. Tímto však není dotčeno právo rodičů zvolit jinou než spádovou školu. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele příslušné základní školy, který přitom přihlíží zejména ke kapacitním možnostem a k jejich efektivnímu využití. Termín zápisu ve zvláštní škole pro děti s těžším zdravotním postižením se bude konat ve středu od do hodin v prostorách zvláštní školy, Tyršovo nábřeží 649, R. p. R. Zápis do prvního ročníku soukromé základní školy SEDMIKRÁSKA se bude konat 13. a v budově Základní školy ve Viganticích, č. p. 88 od do hodin. Ředitelé ostatních rož. základních škol se dohodli na jednotném termínu zápisu do prvního ročníku, který se tak uskuteční od do hodin dne 12. a Pozvánky k zápisu budou rodičům rozeslány do 30. ledna RNDr. Jaroslav Klimek, ved. SO MěÚ R. p. R.

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 INFORMACE PRO ČTENÁŘE STRANA 7 T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA Zemědělská 592, tel , , Každé pondělí, středa a pátek hodin - T klub DISKOTÉKA Uvádí: Drain, Petr - RAM, Martin Coool, Juzba. Pondělí, středa hodin, v pátek hodin a při programech - T klub KAVÁRNA - BAR Nekuřácký večerní bar. Do neděle 2. února - otevřeno úterý - pátek od do hodin, sobota a neděle od do hodin - Galerie MK BESKYDY PANORAMATICKÉ Výstava uměleckých fotografií Petra Sikuly. Výstava je pořádána k 30. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti a studenti vstup zdarma. Čtvrtek 16. ledna hodin - T klub ABSINTH PARTY Uvádí: LSDJDUFF Pondělí 20. ledna hodin - ZUŠ KRUH PŘÁTEL HUDBY 2003 NAVŠTÍVENÍ KRÁSY... Setkání slova s hudbou století. Bořivoj Navrátil přednese ukázky z děl autorů Giovanni Boccaccia, Michelangella Buonarotiho, Francesca Petrarcy aj. Za hudebního doprovodu Miloslava Klause zazní v programu skladby autorů Johna Dowlanda, Maura Giulianiho, Nicoly Paganiniho a dalších. Středa 22. ledna - dopoledne - kino Panorama FERDA MRAVENEC Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Čtvrtek 23. ledna hodin - T klub JIŘÍ ČERNÝ - POEZIE A ROCK Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů bude povídat o poezii B. Reynka, J. Skácela, J Préverta, J. Seiferta, J. Kainara a dalších zhudebněnou I. Bitovou, V. Mišíkem a skupinami Hradišťan, C&K Vocal... Sobota 25. ledna hodin - restaurace Harcovna CHORCHESTR - Brno PETRA VANOVA - Valašské Meziříčí Koncert rockových skupin. Připravujeme: Středa 12. února - VLADIMÍR MIŠÍK & ETC - Společenský dům Sobota 15. února - RETROPLES - Společenský dům Sobota 22. února - TY SYČÁCI + CIMENT - restaurace Harcovna SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZUŠ Pionýrská 20, tel , Pondělí - pátek hodin - ZUŠ DESÁTÁ VÝSTAVA NA CHODBÁCH Vystaveny práce žáků ZUŠ - kresba, malba, grafika, keramika. Pondělí 27. ledna hodin - koncertní sál ZUŠ 3. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Vystoupí žáci hudebního oboru. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Chodská 534, tel Středa 22. ledna hodin - ZŠ 5. května TANEČNÍ AEROBIC II. Sobota 25. ledna hodin - DDM DEN PRO MODERNÍ ŽENU Do přírody na běžkách. Neděle 26. ledna - Prostřední Bečva VYSTOUPENÍ ZÚ ZPĚVÁ- ČEK NA VÝROČNÍ SCHŮZI HASIČŮ Čtvrtek 30. ledna hodin - ZŠ Prostřední Bečva DĚTSKÝ KARNEVAL Pátek 31. ledna hodin - DDM PRÁZDNINOVÁ KUTÍRNA PRO DĚTI Pátek 31. ledna hodin - DDM PRÁZDNINOVÉ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ KLUB SENIORŮ 1. máje 1009, tel Čtvrtek 21. ledna - odjezd v hodin z autobus. nádraží do divadla J. Myrona v Ostravě JOHAN STRAUSS: VÍDEŇSKÁ KREV Klasická opereta z pera mistra valčíků, která obsahuje mnoho známých melodií. Veselý příběh z frivolní Vídně s tancem a šampaňským, kde nakonec všechno dobře dopadne. INFORMAČNÍ SERVIS Informace o rekreacích získáte v Klubu seniorů. Kancelář Klubu seniorů bude zavřena od 20. prosince 2002 do 6. ledna Objednejte si časopis Rožnovský senior. Informace v KS. V únoru připravujeme jednodenní zájezd do Prahy na muzikál Kleopatra. SOCIÁLNÍ PROGRAM Každé pondělí v lednu od 8.00 do 9.00 a od 9.00 do hodin - tělocvična Střední zemědělské školy REHABILITAČNÍ A JÓGOVÉ CVIČENÍ Každé pondělí v lednu hodin - kancelář KS MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Každý čtvrtek v lednu od 9.00 hodin PEDIKÚRA A MASÁŽE Na tuto službu je veden pořadník, objednejte se na tel Každý čtvrtek v lednu od hodin - Krytý bazén PLAVÁNÍ PRO SENIORY MĚSTSKÁ KNIHOVNA Bezručova 519, tel Do 31. ledna schodiště knihovny ŘECKÁ MINORITA U NÁS Výstava na chodbách. Pondělí 20. ledna hodin - Galerie MK SAHADŽA JÓGA Meditační setkání. Úterý 21. ledna hodin - Galerie MK LÉČENÍ DUCHOVNÍ CES- TOU Přednáška o lékařsky dokumentované metodě uzdravení podle učení Bruna Gröninga. Čtvrtek 23. ledna hodin - dětské oddělení MK KLUB DĚTSKÉHO DOMOVA HURVÍNEK A TI DRUZÍ Jak si vyrobit loutky a maňásky. Čtvrtek 23. ledna hodin - Galerie MK KLUB HARMONIE HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA PRO DOMÁ- CÍ PRVNÍ POMOC Cyklus přednášek MUDr. Marcely Válkové o léčení přírodní cestou. Čtvrtek 30. ledna hodin - Galerie MK BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY MYSL JOGÍNA Přednáší Karol Sleczek, budhistický učitel, president polského Karma Kagjü. KINO PANORAMA Bezručova 838, tel Čtvrtek 16. ledna jen v hodin FILMOVÝ KLUB Zahájení nového ročníku FK. ITALŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY Dánský psychologický film. Délka filmu je 113 minut. Od pátku 17. do neděle 19. ledna jen v hodin BÍLÁ VDOVA Anglická komedie. Větší, než malé množství srandy. Mládeži do 15 let nevhodný. Délka filmu je 92 minut. Od pátku 17. do neděle 19. ledna jen ve hodin MOULIN ROUGE Nicol Kidman v hlavní roli muzikálu. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 120 minut. PROJEKT100 Pondělí 20. ledna jen v hodin NAQOZQATSI Strhující umělecký dokument vychází z předchozích filmů i název tohoto filmu. Mládeži přístupný. Délka filmu je 89 minut. Úterý 21. ledna jen v hodin AMADEUS Velkolepý historický epos, nádherná oslava hudby Wolfganga Amadea Mozarta od režiséra Miloše Formana. Tentokrát v nezkrácené verzi. Mládeži přístupný. Délka filmu je 188 minut. Středa 22. ledna jen v hodin BRAZIL Anglický film. Groteskní prostředí doplňují stejně groteskní postavy. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 138 minut. Čtvrtek 23. ledna jen v hodin NOČNÍ HOVORY S MATKOU Karel Roden, Zuzana Stivínová, Jan Němec, Marta Kubišová a další se mihnou v novém filmu režiséra Jana Němce. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 70 minut. Pondělí 20. jen ve hodin DENÍK BRIDGET JONESOVÉ Anglická komedie podle románu H. Fieldingové. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 96 minut. Od středy 22. do čtvrtku 23. ledna jen ve hodin MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD Francouzský film. Mládeži do 12 let nevhodný. V pátek 24. v a ve hodin, od soboty 25. do neděle 26. ledna jen ve hodin BRAK Český filmový debut režiséra Karla Spěváčka. Mládeži do 15 let nevhodný. Délka filmu je 85 minut. Od soboty 25. do neděle 26. ledna jen ve hodin MLUV S NÍ Španělské drama. Mládeži do 15 let nevhodný. Délka filmu je 112 minut. Od neděle 27. do středy 29. ledna jen v hodin K - 19: STROJ NA SMRT Americký thriller. Zkáza si našla svého hrdinu. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 138 minut. Od pondělí 27. do středy 29. ledna jen ve hodin ERASMUS A SPOL. Španělsko-francouzská komedie. Sedm Evropanů ve španělské vesnici. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 120 minut. Od čtvrtku 30. ledna do neděle 2. února jen v hodin MINORITY REPORT Tom Cruise v hlavní roli sci-fi thrilleru. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 145 minut. Od čtvrtku 30. do pátku 31. ledna jen ve hodin MUSÍM TĚ SVÉST Ivana Chýlková a Jan Kraus v hlavních rolích českého filmu. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je 88 minut. Od soboty 1. do neděle 2. února jen ve hodin BLADE II Americký akční horor. Mládeži do 15 let nevhodný. Délka filmu je 117 minut. FILMY PRO DĚTI Neděle 19. ledna v hodin V ČERTÍCH SLUŽBÁCH Pásmo pohádek pro nejmenší děti. Délka filmu je 60 minut. VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Palackého 147, tel Provozní doba v areálech v lednu 2003 DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO března hodin Pondělí je zavírací den. VALAŠSKÁ DĚDINA Zavřeno. MLÝNSKÁ DOLINA Zavřeno. KOUPĚ Koupím starší pinpongový stůl za rozumnou cenu. Tel Koupím měděný litinový kotlík se závěsným uchem 5-10 l k vaření guláše. Tel Sběratel koupí mince, medaile, bankovky, odznaky, pohlednice Františka Josefa I. a jiné. Tel Koupím pohlednice S. Moravy do roku 45. Zn. sběratel Lad. Bartek, J. Fučíka 927, Rožnov p. R. Koupím starší pinpong. stůl. Tel Koupím ruské fotoaparáty i poškozené do sbírky. Tel nebo adr. v redakci. Koupím pohlednice Beskydy do r Zn. sběratel. Lad. Bartek, J. Fučíka 927, Rožnov p. R. Koupím mobil Alcatel 501 nebo Sony J-6 nebo 7. Tel nejlépe večer. Koupím vzrostlé aloe. Tel , večer nejpozději do hod. Koupím zachovalé skládací kolo. Tel PLESOVÁ SEZONA 2003 SPOLEČENSKÝ DŮM Ples KDU - ČSL Valašský bál Ples Klubu seniorů Fouskový ples Maturitní ples Gymnázia Retroples Ples SPŠE Ples ZUŠ Ples MÚ Ples SŠCR Ples SZeŠ RESTAURACE PÍSEČNÁ Maškarní discoples Ples ZŠ 5. května Pyžamový ples (vyprodáno) I. jižanský bál Ples ZŠ Pod Skalkou Ples ZŠ Videčská Ples Klubu seniorů Pochovávání basy MDŽ ZŠ Koryčanské paseky RESTAURACE HARCOVNA Hasičský bál Pochovávání basy Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 30. ledna 2003! MALÝ OZNAMOVATEL PRODEJ Prodám klávesy zn. YAMAHA 280 s příslušenstvím. Kontakt tel Prodám kufříkový šicí stroj zn. Veritas - kovová konstrukce. Cena dohodou. Tel Prodám požární dveře nové, nepoužité, 70 cm, pravé, dýha - dub, dále automatickou pračku Tatramat - Mini, levně. Tel Prodám nové plesové šaty. Cena 1000,- Kč. Tel Prodám Mercedes Benz Sprinter 308 D valník, r. v. 1996, ujeto 170 tis. km, rozměr valníku 2,9x2 m o nosnosti 1700 kg. Cena 285,000,- Kč s DPH. Tel Prodám zánovní mrazící samoobslužný prodejní pult za velmi přijatelnou cenu. Tel Prodám dvoudílnou světlou skříň. Polovina - hůlka na pověšení, druhá polovina - prádelník. Dále přední sukni valašského kroje. Tel po hodině. Prodám pračku Mini-romo se ždímačkou, nevyužitou, hrnec na zavařování i s teploměrem, elektrická kamínka, vyšívaný obraz - šeřík. Tel Prodám zemědělské stroje, skoro nový bojler, králikárnu. Josef Bolf, Tylovice 1977, Rožnov p. R. Prodám pěknou ložnici - 3 dvoudílné šatníky. Spěchá. Tel Prodám stoly 80/80 cm, 70/120 cm, 72/100 cm, 55/120 cm, 62/91 cm. Tel Prodám velký výpravný encyklopedický průvodce světem Vše o Zemi, nový. Pořiz. cena 1360,- nyní 950,- Kč. Dohoda možná. Krásný vánoční dárek. Tel Prodám pánské brusle lité č. 46 (9). Tel Prodám zachovalý umělý pánský dubeňák (tmavěhnědý) na vel. 165 cm, levně. Tel , Prodám levně sjezdové lyže s kovovými hranami 1,5 m, hůlky a boty. Tel Prodám štěně černého angl. kokršpaněla bez PP, odčervené, očkované (s oč. průk.), po výborných rodičích. Odběr koncem list., zač. pros. - Frenštát. Tel nebo Prodám dámské skládací kolo Folding bike, vybavení Shimano, nové, nepoužité v záruce. Zelená metalíza. P.c. 3999,- Kč, prodej. cena 2900,- Kč. Tel Prodám starší zachovalý plynový sporák Mora Bytový vodoměr málo použitý. Smrkové obložení 4x120 cm asi 6 b. m. 4 ks židle masivní. Tel Prodám pěknou starožitnou šatní skříň - rozm. 185/60/190 cm - třešeň. Tel ZAMĚSTNÁNÍ AB Kontakt Vsetín zprostředkovává zaměstnání v okrese Vsetín - tel , Hledám pracovníky pro výpomoc na stavbě rod. domu, studenty starší 20 let, dále pracovníka pro položení zámkové dlažby u rod. domku. Tel Přijmu zakázky na frézařské práce. Rožnov - tel od 9.00 do hodin. Hledám firmu, která provede v r rekonstrukci RD v Rožnově. Zejména krov a střešní krytinu, ale i dal. práce HSV a PSV, vč. výstavby dvougaráže. Tel Nabízím volnou kapacitu na soustružnické práce. Tel. 732/ BYTY Vyměním slunný jednopokojový byt s kuchyňkou a balkonem (levný nájem) na Horské ul. za malometrážku s balkonem nebo 1+1s balkonem (v přízemí, v 1. patře nebo s výtahem). Vše v Rožnově p. R. Nebo prodám a koupím. Kontaktujte, prosím: , Pronajmu jednopokojový byt. Tel Hledám podnájem v Rožnově nebo Val. Meziříčí 2+1. Tel Koupím 1+1 nebo 1+0 v Rožnově. Tel Pronajmu levně 3 kanceláře - i jednotlivě - 60 metrů od náměstí v Rožnově. Tel Mladá maminka se 4 letou holčičkou hledá podnájem nebo levný pronájem bytu 1+1 v Rožnově s možností výpomoci starší paní. Tel Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 Rožnov p. R. ul. 1. máje se zahrádkou u domu. Byt je v 2. p. s lodžií, 2 sklepy, 51 m 2, cihlová zástavba, nízký nájem 318,- Kč měsíčně. Vše v dosahu. Cena 470,000,- Kč. Tel Pronajmu zařízený byt 1+1 v Rožnově v blízkosti Billy. Cena 5000,- Kč/měs. + inkaso. Tel Pronajmu zařízený byt 2+1 na Záhumení. Tel Pronajmu 3 pokoje + příslušenství v bytě v Rožnově. Tel nejlépe večer. Vyměním dr. byt 2+1, 8 patro, krásný výhled, telefon, za 3+1 ve vyšším patře. Vše Rožnov-Láz. Tel Prodám rodinný dům 4+1 podsklepený, plynové topení, zahrada 1200 m 2 v Rožnově. Cena dohodou. Tel po hod. nebo Pronajmu byt 3+1 v Rožnově na ulici 5. května. Tel po hodině. RŮZNÉ Prodám meruňkovici Tel Kdo pronajme garáž v Rožnově? Tel Nabízím pomoc - vedení domácnosti podnikatelkám v Rožnově a okolí. Tel Prosím, kdo levně prodá důchodkyni starší kuchyň s dřezem i baterií. Nabídněte, mohu počkat až do února. Tel Prosíme o darování kočárku pro dvojčata i výbavičky. Budeme rádi i za darování fusaků pro klienty. Poradna pro ženy a dívky, Nádražní 23, R. p. R. Nabízíme neúčelové úvěry bez ručitele, úvěry na bydlení, kreditní karty. Inf Půjčovna vozíků denně od 7.00 do hodin. Tel Nabízím přepravu menších nákladů a až 5-ti pasažérů vozidlem Peugot - Boxer. Tel. 723/ nebo Nátěry střech, fasád, rýn a svodů. Práce ve výškách, zateplování domů, izolace plochých střech, zasklívání lodžií. Tel , 603/ Finanční půjčky bez ručitele od 30,000,- Kč. Využijte nový program minimálních splátek. Tel. 777/ Informace o Rožnově p. R. naleznete na internetové adrese Nabízím astrologické poradenství, výpočet, sestavení a výklad horoskopu, partnerské vztahy. Robert Zapletal, astrolog. Tel nebo 737/

8 STRANA 8 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1 /2003 Hokejisté na přelomu roku bez bodů Pavla Janošová v reprezentaci. V rožnovském oddíle badmintonu zřejmě není nouze o talenty. Před několika lety byla v juniorské reprezentaci Lenka Moravcová, v současné době tamtéž působí další rožnovská badmintonová naděje Pavla JANOŠOVÁ. Narodila se a v letošním soutěžním ročníku startuje naposledy v kategorii U 17 (hráčů do 17 - ti let). V rožnovském oddíle hrála pod vedením trenérky Dany Moravcové. Kvalitní výsledky na republikové úrovni, dokonce i o kategorii výš U 19, ji dovedly do druholigového klubu v Kopřivnici, kam loni na jaře, po ročním hostování, přestoupila. Zde trénuje pod vedením ing. Luďka Židka a Libora Hubiňáka. V celostátním žebříčku za sezonu 2001/2002 skončila v kategorii U 17 na 3. místě, v kategorii U 19 na prvním a mezi dospělými ženami na 18. příčce. Na začátku nového roku, kdy se Pavla vrátila s měsíčního tréninkového campu v Indii, kde ještě s 2 našimi hráči a s reprezentačním trenérem trénovali s indickou juniorskou reprezentací, vznikl tento rozhovor. Pavlo, jak jsi se k badmintonu dostala? Jednou, zhruba před osmi lety, jsem byla sama doma. Bylo 5 hodin večer a já neměla co dělat. Tou dobou byla moje sestra na badmintonovém tréninku a tak jsem se šla za ní podívat. V tělocvičně jsem si to s opeřeným míčkem zkusila, to jsem měla ještě na nohou jarmilky a potom jsem přišla na další tréninky, až jsem u badmintonu zůstala. HC Rožnov p. R. - HC Uherský Brod 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1) Před Vánočními svátky se našim hokejistům v 15. kole krajského přeboru, v domácím prostředí, nepodařilo vyhrát. Nepo-vedený zápas nám přiblížil kouč a president klubu v jedné osobě pan Bohumil Zahradník: Hosté byli téměř celý zápas lepším celkem. Nastoupili jsme bez potrestaného Kunčického a navíc v 10. minutě 1. třetiny byl trestem ve hře, podobně jako Kunčický, vyloučen Mačuda. Jeho absence výrazně poznamenala další průběh zápasu. Rožnovští hokejisté nastoupili v této sestavě: Laičiak (od 10. min. Malík) - Krutílek, Kovář - Bártek, Kubík - Fabián, Gregor, Šotek - Mičuda, Kafka, Marian Hanzel - Škapík, Machač, Šrámek - Friedrich, Jakeš. HC Rožnov p. R. - HK Kroměříž 2 : 4 (1:1, 0:0, 1:3) Také další střetnutí krajského přeboru mužů naši hokejisté prohráli. Přesto, že měli se soupeřem pozitivní bilanci, v posledním čtvrtém vzájemném souboji neuspěli. Především díky, možná zbytečným chybám v závěru tohoto klání. Jinak se totiž jeho průběh vyvíjel většinou v jejich prospěch. 1. třetina byla herně vyrovnaná. Je pravda, že hráči Kroměříže měli větší střeleckou potenci, snad i více možností vstřelit gól, ale domácí měli v brance Laičiaka! A tak jim stačilo využít svoji druhou přesilovku, kterou 1. útok sehrál výborně a ve 14. minutě otevřeli skóre Kantorem. V 16. minutě kryl Laičiak samostatný nájezd hostů, ale o minutu později musel kapitulovat před pohotovou tečí Kuneše a minutu před koncem třetiny byl rád, že měl tyče na svém místě. Ve 2. třetině přidali Rožnovští na bojovnosti a několikrát ohrozili branku hostů. Jejich brankář se však také často vyznamenal a tak diváci branku neviděli. Hlavně kapitán Šotek by mohl vyprávět o střelecké smůle na hokejce. V posledním dějství chtěly oba týmy strhnout vítězství na svou stranu. Hosté lépe bruslili a tak jejich nájezdům čelila naše obrana jen s vypětím všech sil. Ve 49. minutě dostal z obrany Malík pas až na útočnou modrou a své sólo proměnil ve vedoucí branku zápasu. Zdálo se, že by Rožnov mohl hubenou výhru uhájit, ale stačil rychlý útok hráčů Kroměříže v 55. minutě a následovalo pohotové vyrovnání. Bohužel to nebylo z jejich strany poslední slovo. V 57. minutě hrály oba celky oslabeni o jednoho muže v poli a při hře 4 na 4 se od modré trefili hosté potřetí. Domácí dostali ještě jednu šanci v závěru utkání. V 58. minutě měli výhodu přesilové hry, o minutu později si pan Zahradník vzal i oddechový čas, ale vyrovnat se našim nepodařilo. Naopak. Šest sekund před koncem při hře bez brankáře jsme inkasovali počtvrté. Sestava Rožnova: Laičiak - Kunčický, Kovář - St. Hanzel, Marian Hanzel - Krutílek, Škapík - Kantor, Malík, Rumplík - Fabián, Šotek, Gregor (od 2. tř. Kantorek) - Jakeš, Machač, Kafka - Friedrich. Pan Zahradník nebyl po utkání příliš spokojen: Bylo to pro nás důležité střetnutí. Bojovali jsme o 4. místo, které zaručovalo postup do play - off. V krajském přeboru se totiž po čtyřkolové základní části utkají spolu první čtyři týmy vyřazovacím způsobem a to 1. se 4. a 2. se 3. Vítěz finále se potom bude ucházet o postup do 2. ligy. Po dnešním neúspěchu patří mezi nejlepší čtyři mužstva Uh. Hradiště, Val. Meziříčí, Uherský Brod a HK Jaký byl tvůj první kontakt s českou reprezentací? Bylo to před třemi a půl lety v červenci Reprezentační trenéři mě pozvali do širšího výběru 8 hráčů a hráček z každé kategorie a tam jsme absolvovali různé testy. Museli jsme zvládnout běh na 12 minut, dvojšvihy, motorický test a skok do dálky. No a potom už jsem dostávala pozvánky na další reprezentační akce. A které byly ty další? První reprezentační akce, které jsem se zúčastnila, když nepočítám testy, byl Mezinárodní turnaj mládeže družstev do 15 - ti let v Českém Krumlově, na konci sezony v červnu, v roce Byli jsme rozděleni do dvou družstev, já jsem hrála v áčku a turnaj jsme vyhráli. V kategorii U 15 (do 15 - ti let) to vlastně tehdy byla každoročně jediná reprezentační akce. Startovala jsem na ní podruhé o rok později, v roce 2001 a tentokrát skončilo naše družstvo na 3. místě. Na podzim téhož roku v sezoně jsem přešla do vyšší kategorie U 17 a reprezentovala jsem hned v září na mistrovství Evropy družstev do 17 - ti let skupiny A, tzv. POLONIA CUP v Belgii, a v únoru 2002 na ME družstev do 19 - ti let skupiny B, FINLANDIA CUP ve Slovinsku. V Belgii naše družstvo mělo ve skupině za soupeře Řecko a Polsko. Zatím, co jsme s Řeckem vyhráli hladce 7:0, v utkání s Polskem jsme po dvouhrách vedli už 3:0, abychom nakonec podlehli 3:4 a dál jsme nepostoupili. Celkově jsme nakonec skončili na 9. místě. Já jsme Kroměříž. Škoda, že se nám nepovedla 3. třetina. Vedli jsme sice 2:1, ale po hrubé chybě jsme z brejku dostali vyrovnávací gól a to rozhodlo o celém utkání. Vedoucí branka hostů na 3:2 byla trochu náhodná, ze skrumáže. Soupeř tentokrát nebyl lepší než my, ale vyhrává se na góly a těch dal víc. Trenér Kroměříže Jiří Augustin: Byl to pro nás těžký zápas, který se vyvíjel podobně jako ty tři vzájemné předchozí. V nich, i když jsme měli ze hry víc, dostávali jsme branky z brejků. I v tomto utkání po vedoucí brance Rožnova to vypadalo, že zase prohrajeme. Naštěstí naši chlapi zabojovali a dotáhli důležitý duel do vítězného konce. TJ Valašské Meziříčí - HC Rožnov p. R. 7 : 1 (2:0, 5:0, 0:1) 17. kolo krajského přeboru přineslo ve valašském derby rožnovským hokejistům vysokou porážku. Více nám řekl pan Zahradník: Po poměrně vyrovnané 1. třetině, jsme se ve druhém dějství dopustili několika zbytečných chyb. Díky jim jsme ve 30., 31. a 33. minutě dostali tři slepené góly a za stavu 5:0 bylo prakticky o výsledku rozhodnuto. I když jsme v poslední třetině už neinkasovali, čestný úspěch vstřelil Krutílek teprve v 59. minutě. Sestava HC Rožnov p. R.: Laičiak (Brandtner) - Kunčický, Kovář - Šotek, Krutílek - Svrček, Škapík - Kocián, Kantorek, Duda - Kroupa, Zezula, Friedrich - Rumplík, Bártek, Machač. hrála ve druhé dvouhře a ve čtyřhře. Oba zápasy s Řeckem jsem vyhrála, s Polskem prohrála. Ve Slovinsku jsme chtěli skončit do 3. místa a vybojovat si postup do skupiny A. Bohužel se nám to o jednu příčku nepodařilo. Obsadili jsme 4. místo a funkcionáři badmintonového svazu to brali jako neúspěch. Kromě reprezentačních akcí hraješ i individuální mezinárodní turnaje. Jakých nejlepších výsledků jsi dosáhla? Předně musím říct, že účast na mezinárodních turnajích mě hradí výhradně rodiče. Bez tohoto zázemí bych se asi nikam daleko nedostala. V žákovských kategoriích jsem byla 2x ve finále na turnaji v polských Glubczycích, v juniorských kategoriích patří k mým nejlepším výsledkům semifinále dvouhry v kategorii U 17, které jsem prohrála s pozdější vítězkou ze Švýcarska na turnaji v Německu v Lagenfeldu letos v září. Ve čtyřhře s Mirkou Vaškovou z Prahy jsme se dostaly rovněž do semifinále a tam jsme prohrály s Angličankami. Dalším, byl v říjnu turnaj ve Švédsku v Malmo v kategorii U 19. Je to tzv. circuit, tzn. okruh badmintonových turnajů, který se započítává do evropského žebříčku. Na něm jsme se ve smíšené čtyřhře s Petrem Koukalem z Hořovic a ve čtyřhře s hráčkou z Dánska, dostali mezi posledních osm. A tvoje poslední reprezentační vystoupení? 24. října - 1. listopadu jsem se spolu s Benešovou, Koukalem a Hobzikem zúčastnila mistrovství HC Rožnov p. R. - HC Uherské Hradiště 1 : 5 (0:1, 0:2, 1:2) Favorit krajského přeboru se v Rožnově v zápase 18. kola rozjížděl pomalu a naši hokejisté mu byli téměř polovinu zápasu důstojným soupeřem. Laičiak se v brance překonával, ale v čem byl podstatný rozdíl, to bylo proměňování šancí. V 1. třetině hostům k tomu stačila pohotová teč před brankářem, v 15. minutě, ve 2. třetině zase dva slepené góly v jejím samotném závěru ve 39. a 40. minutě. V posledním dějství už byl soupeř jasně lepší a naše hokejisty doslova ubruslil. Domácím nepomohla ani dvojnásobná přesilovka mezi 49. a 50. minutou. Jediný úspěch Rožnova zaznamenal jeho kapitán Šotek, v pádu, v 55. minutě hry. Uherské Hradiště dokázalo ještě odpovědět pět vteřin před závěrečnou sirénou po delším obléhání naší branky. Sestava našich: Laičiak (Koňařík) - Kunčický, Kovář - St. Hanzel, Švrček - Fabián, Bártek, Marian Hanzel - Machač, Duda, Kroupa - Sedláček, Šotek, Krutílek. Trenér Zahradník po utkání: O prohře s favoritem na postup do 2. ligy rozhodly dvě branky, které soupeř vstřelil v rychlém sledu v závěru 2. třetiny. Z 0:1 to bylo 0:3 a potom už nebylo skoro o co hrát. Hosté byli jasně lepší, nám se nepodařilo korigovat ani při přesilovce pět na tři. Naše hráče mohu pochválit akorát za bojovnost. Jiří Piska Tabulka přebor mužů ke dni HC Uherské Hradiště : HC Uherský Brod : TJ Valašské Meziříčí : SK Policie Kroměříž : HC Rožnov p. R : TJ Lok. Uh. Brod :73 4 Hvězdičky valašského sportu světa juniorů v Jihoafrické Pretorii. Zde jsme se v soutěži družstev postupně utkali s Čínou, (pozdějším vítězem), dále Indií, Austrálií, Hongkongem a Zambií. Dvakrát se nám podařilo vyhrát a celkově jsme obsadili 17. místo. Ve srovnání s minulým mistrovstvím světa v Číně, před dvěma lety, jsme si polepšili o dvě příčky. Hrálo se vždy 5 zápasů - dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek a smíšená čtyřhra, kdy každý z hráčů může nastoupit pouze ve 2 zápasech. Vzhledem k tomu, že v našem týmu jsme byli pouze čtyři hráči a trenér neměl tudíž žádnou možnost k taktickým variantám, bylo naše umístění v silné konkurenci asijských zemí považováno za úspěch. V soutěži jednotlivců jsem ve dvouhře prohrála v 1. kole s Němkou, ve čtyřhře jsme s Martinou Benešovou prohrály rovněž v 1. kole s hráčkami z Malajsie a ve smíšené čtyřhře s Adamem Hobzikem jsme v 1. kole porazili pár ze Švédska a ve druhém prohráli s Korejci. Jak často trénuješ? Vzhledem k tomu, že v současné době hraji v Kopřivnici 2. ligu a startuji ve dvouhře a čtyřhře, rovněž tam dojíždím na tréninky. Rodiče mě na ně vozí třikrát týdně. Jsi v badmintonu docela dost vytížená. Jak to jde dohromady se školou? Studuji pátým rokem gymnazium a ve škole mně vycházejí vstříc, ale nesmím mít víc jak 25 % zameškaných hodin. Jiří Piska KAM ZA SPORTEM FOTBAL 1. VALAŠSKÝ FC Sobota hřiště Harcovna Valašský FC - FK Bystřice p. H., přípravný zápas. Sobota hřiště Harcovna Valašský FC - FC Baník Ostrava B, přípravný zápas. Neděle hřiště Harcovna TJ Poličná - TJ Zašová, zimní turnaj Valašský FC B - TJ Hutisko-Solanec, zimní turnaj TJ Vidče - TJ Nový Hrozenkov, zimní turnaj LEDNÍ HOKEJ HC ROŽNOV. p. R. Sobota zimní stadion Bučiska dorost HC Rožnov p. R. - TJ Valašské Meziříčí, regionální přebor I. třídy kolo. Neděle zimní stadion Bučiska 9.30 ml. žáci HC Rožnov p. R. - HC Uherské Hradiště, žákovská liga 6. a 7. tříd kolo muži HC Rožnov p. R. - Lokomotiva Uherský Ostroh, krajský přebor kolo. Sobota zimní stadion Bučiska Vánoční stolní tenis V neděli uspořádal oddíl stolního tenisu již 13. ročník Vánočního turnaje mužů ve stolním tenise. Připraveny byly soutěže: Dvouhra mužů OPEN, dvoučlenná družstva a soutěž útěchy pro hráče, kteří nebyli úspěšní v 1. a 2. kole hlavní soutěže. Snad vlivem mrazivého počasí, účast nebyla tak početná jako loni, ale co ubylo na kvantitě, to přibylo na kvalitě. Vždyť z prvních 30 nejlepších hráčů České republiky, startovali v Rožnově hned 4! A tak již od osmifinále byli početní diváci svědky moderního stolního tenisu v podání extraligových či prvoligových hráčů, kteří motivování zajímavými věcnými cenami, jakým byl např. dárkový poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na horském hotelu Tanečnica atd. opravdu předváděli špičkový stolní tenis. Jediným zástupcem, který se vklínil mezi osmičku nejlepších v hlavní soutěži, tvořenou hráči ligových družstev byl domácí divizní Jaroslav Došek, který takto potvrdil pozici nejlepšího rožnovského hráče a třetího nejúspěšnějšího hráče Zlínské divize, kde rožnovské áčko startuje. Právě při vítězném boji o osmifinále, se střetl s dalším rožnovským hráčem Jiřím Konečným, který v předchozím zápase překvapivě porazil nasazeného ligového hráče Mesaroše z KST Mokré Lazce. Podobné dramatické situace byly i v soutěži družstev, kdy ambiciozní dvojice Škrla (TJ Fryšták) - Došek nebo Konečný - Koleček (odchovanec TJ R.p.R, nyní ligový Poslední soutěží, které se rožnovští judisté zúčastnili, byl Vánoční turnaj benjamínků a mladších žáků ve Vsetíně. Konal se v sobotu 14. prosince Soutěže se zúčastnily celky Olomouce, Přerova, Štramberka, Frýdku-Místku, Zlína a domácího Vsetína. Trenérská trojice Klimek, Vasilopulos, Vystavěl vybrala 11 závodníků, kteří v silné konkurenci skvěle reprezentovali a zároveň sbírali cenné zkušenosti. Závodníci byli rozděleni do věkových a hmotnostních kategorií. Nejmenší rožnovský závodník začínal v kategorii benjamínků ve váze 22 kg. Výsledky: benjamínci 27 kg Jan Tomášek 3. místo, 32 kg Tomáš Drda 3. místo, 40 kg Tomáš Kristek 3. místo, mladší žáci 35 kg Naše judo junioři HC Rožnov p. R. - HC Uničov, regionální přebor I. třídy kolo. VOLEJBAL TJ MAXIS R. p. R. Sobota hala SZeŠ 9.00 a ženy TJ MAXIS Rožnov p. R. - Lanškroun, II. liga a 22. kolo. STOLNÍ TENIS TJ ROŽNOV p. R. Neděle Sokolovna 8.00 muži TJ Rožnov p. R. E - TJ Rožnov p. R. C, okresní přebor kolo. Sobota Sokolovna muži TJ Rožnov p. R. A - Zlín C, divize kolo. Neděle Sokolovna 8.00 muži TJ Rožnov p. R. C - Oznice, okresní přebor kolo muži TJ Rožnov p. R. D - Vsetín G, okresní přebor kolo muži TJ Rožnov p. R. A - Fryšták B, divize kolo. HÁZENÁ TJ ROŽNOV p. R. Neděle hala SPŠE, Koryčanské Paseky muži TJ Rožnov p. R. - SKH Ostrava, 1. liga kolo. Frýdlant) zůstali těsně před semifinálovou branou. Celý maraton zápasů odřídila dvojice rozhodčích Jaroslav Ryboň a Petr Míček. Semifinálové zápasy pak u jednotlivých stolů řídila slečna Eva Šubčíková a pan Zdeněk Křenek. Již 13. ročník turnaje potvrdil, že tento má svoje pevné místo v zimním sportovním kalendáři a je krásnou propagací nejen bílého sportu ale i města Rožnova p. R. Oddíl touto cestou děkuje i partnerům turnaje: ARC Impex Frýdek-Místek, p. Liboru Gomolovi - řediteli Horského hotelu Tanečnica, ROBE - show lighting, Obuv - Adámek, Drogerie - Petr Poruba, Drogerie - Libor Urban, Calver - Zbyněk Svačina, Potraviny - Leoš Kořínek, a panu Zapletalovi všem z Rožnova p. R. Dále pak p. Pernickému z Valašského Meziříčí a paní Mgr. Libuši Rousové a Ing. Bedřichu Rousovi za spolupráci při vyhlašování vítězů a udílení hezkých věcných cen. Výsledky: Hlavní soutěž mužů Dvouhra: 1. místo: Frydrych Václav TTT Vítkovice 2. místo: Hanák Martin TJ NH Ostrava 3. místo: Janásek Tomáš KST Robot Mokré Lazce 4. místo: Karásek Karel Altdorf Německo 5.-8.místo: Došek Jaroslav TJ Rožnov pod Radhoštěm, Koleček Martin Ferrum Frýdlant n.o., Škrla Jaroslav TJ Fryšták, Šuba Bedřich SK Přerov -pem- Petr Vystavěl 2. místo, mladší žačky 40 kg Adéla Stodůlková 3. místo. Za zmínku by stála i říjnová soutěž ve Zlíně, které se 26. října 2002 zúčastnilo 6 závodníků. Výsledky: mladší žačky 33 kg Jana Hadačová 2. místo, starší žáci 62 kg Miroslav Špinka 2. místo. Za výsledky rožnovských reprezentantů stojí poctivá práce trenérů i podpora ze strany rodičů. Velkým přínosem pro činnost oddílu se stal zářijový návrat trenéra Zdenka Klimka ml. Dalším významným počinem se stal prosincový nákup druhého tatami, na němž má největší zásluhu předseda oddílu Germanos Vasilopulos. -pv- SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron - tel: Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Štusková. Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, Mediaprint & Kapa, informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Ministerstva kultury České republiky - MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci po - pá a hodin. Číslo odevzdáno k tisku

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad MĚSTO SMIŘICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města Smiřice se dne 09.12.2013 usneslo vydat usnesením č. 10/22/13 na základě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více