ČESKÁ ŽELEZNICE. Jiří Kolář: Jsme jako chirurgové STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 2 ZÁŘÍ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŽELEZNICE. Jiří Kolář: Jsme jako chirurgové STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 2 ZÁŘÍ 2012"

Transkript

1 Ročník I Číslo 2 ZÁŘÍ 2012 Jiří Kolář: Jsme jako chirurgové ČESKÁ ŽELEZNICE STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST Časopis nejen pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty

2 U příležitosti 10. výročí existence státní organizace Správa železniční dopravní cesty a na podporu propagace české železnice vyhlašujeme I. ročník fotografické soutěže v těchto kategoriích: 1. ČESKÁ ŽELEZNICE v krajině 2. ČESKÁ ŽELEZNICE ve městě 3. ČESKÁ ŽELEZNICE a lidé Do I. kola soutěže se může přihlásit každý. Na našich webových stránkách najdete podrobné pokyny k zasílání soutěžních fotografií. Uzávěrka I. kola soutěže je 30. září FOTOSOUTĚŽ ČESKÁ ŽELEZNICE 2012 Vybraných 90 vítězných fotografií z I. kola získá ohodnocení v galerii vyhlašovatele s uvedením jména autora a dále tematické upomínkové předměty a knižní publikaci o české železnici. Postupujících 30 snímků (autorů) získává navíc poukázku na jízdu na stanovišti strojvedoucího na vybraných tratích. Hlavní ceny: Křišťálová kolejnice pro každou kategorii, 3x celoroční předplatné časopisu FotoVideo, 3x fotopublikace věnovaná časopisem FotoVideo, 3x nabíječka, 5x poukázka na fotografický kurz ve FotoInstitut.cz v hodnotě Kč, další věcné ceny domluvené s partnery fotosoutěže. Partneři projektu K U R Z Y A Š K O L A F O T O G R A F O V Á N Í F TOINSTITUT.CZ ČVUT Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva kultury ČR a magistrátu hlavního města Prahy.

3 3 Editorial Obsah Fotosoutěž SŽDC 2 Milí čtenáři, naše organizace byla v posledních měsících postavena před důležitý úkol, který byl ale pro nás veskrze příjemný. Bylo potřeba rychle vyhlásit výběrová řízení na důležité stavby, které jsme dosud museli kvůli nedostatku finančních prostředků odkládat. Díky úsporám z poslední doby nám totiž zbylo v evropské pokladničce více peněz, než jsme čekali, a bylo by přece škoda je všechny nevyčerpat. Podmínkou pro jejich využití přitom byly nejen kvalitně připravené projekty, ale také termín dokončení staveb do roku Výsledek společného snažení přináší už toto číslo časopisu, kde najdete informace o projektech, na jejichž financování se bude výrazně podílet Evropská unie z aktuálního Operačního programu Doprava. V souvislosti s článkem, který se vrací k povodním před deseti lety, si dovolím přidat vlastní vzpomínku. Jako tehdejší ředitel oblastního ředitelství Českých drah v Ústí nad Labem jsem se bohužel na vlastní kůži přesvědčil, co dokáže rozbouřená řeka, v tomto případě Labe. I když jsem zpočátku musel jako dopravní prostředek po městě používat člun (což mi tehdejší kolegové nikdy nezapomenou připomenout), dodnes mě těší, že právě železnice jako jediná dokázala alespoň v omezené míře fungovat. Díky jedinému fungujícímu mostu přes Labe jsme byli pro mnoho obyvatel města kapkou naděje v moři zmaru. Ještě potěšitelnější však byla vzájemná solidarita lidí, které dokázala velká voda neuvěřitelně semknout. Doufám, že alespoň její malou část si dodnes nese v sobě každý z nás. Editorial 3 Rozhovor s generálním ředitelem SŽDC 4 Železnice a historické dědictví Funkcionalismus v Zásmukách 6 Anketa s vedoucími pracovníky SŽDC 8 Minirozhovor Čím žijí stavební správy SŽDC 10 Ohlédnutí za povodněmi Na odborné téma Bezbariérové přístupy 16 Vzdělávání zaměstnanců SŽDC 17 Zahraničí Světové zasedání UIC 20 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. Investice do důležitých tratí a uzlů 22 Sport Mistrovství republiky v požárním útoku 25 Zvířata na železnici, 3. část 30 Slovníček Železniční terminologie v angličtině 34 Fejeton 35

4 ROZHOVOR 4 Jsme jako chirurgové. Naše práce musí být bezchybná. Ing. Pavel Halla Jiří Kolář působí celý svůj profesní život na železnici. Z pozice výpravčího se postupně vypracoval až do nejužšího vedení Českých drah. Své bohaté zkušenosti a detailní znalost drážní problematiky může nyní využít ve funkci generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, do které byl jmenován letos 19. dubna. To potvrzuje i v našem rozhovoru, kde se vyznává i ke svému vztahu k železnici. Kdybyste měl jednou větou charakterizovat SŽDC, jakou chcete, aby byla, jak by taková věta zněla? SŽDC je moderní správce železniční infrastruktury, který poskytuje bezpečné a kvalitní služby všem dopravcům. Velíte armádě o téměř 18 tisících zaměstnanců, jaký je váš klíč k řízení tak velkého personálního kolosu? Od svých devatenácti let se věnuji železnici a také jsem prošel od píky řadou provozních profesí a vím, že ačkoliv se to nezdá, je to práce srovnatelná s prací chirurga: člověk musí odevzdávat práci bez jediné chybičky. Jde o bezpečnost a lidské životy. Proto dokážu ocenit náročnost jednotlivých železničních profesí. Snažím se co nejvíce pravidelně komunikovat nejen se svými nejbližšími spolupracovníky, ale také s řadovými zaměstnanci. Respektuji jejich názory a společně s nimi hledám řešení problémů. Jsem však nekompromisní vůči neplnění závazků a povinností, které máme všichni jako zaměstnanci státní organizace. Co je vaším hlavním cílem pro rok 2013 v čele SŽDC v oblasti investic? Mým cílem je nyní především zajistit zahájení realizace plánovaných staveb tak, aby bylo možno využít spolufinancování z Fondu soudržnosti Evropské unie. Rok 2013 je v tomto ohledu limitní, neboť končí programové období fondů EU. Nemáme tedy času nazbyt. Modernizace železniční infrastruktury České republiky je jistě velice potřebná. Co dalšího je podle vás ještě nutné udělat? Kromě modernizace a samozřejmě i zajištění bezpečného a spolehlivého provozu železnice se musíme věnovat i dalším úkolům, které vyplývají z potřeb železniční dopravy. Je to například dokončení majetkového vyrovnání s Českými drahami, které mají často své pozemky pod kolejemi SŽDC, plánované zavedení elektroměrů na elektrická hnací vozidla či zavedení tzv. Performance Regime, které mimo jiné řeší odpovědnost za zpoždění mezi SŽDC a jednotlivými dopravci. Od prosince tohoto roku, tedy od začátku platnosti nového jízdního řádu, začne na trati Praha Ostrava jezdit již třetí osobní dopravce, vnímáte to jako důkaz konkurenčního prostředí na železnici? Ano, zcela jistě je to výsledek konkurenčního prostředí mezi dopravci na železnici. Z pohledu SŽDC se jedná o nárůst vlakových kilometrů, a tím pádem o zvýšení tržeb u ceny za užití dopravní cesty, což je pro nás velice pozitivní. Pro cestující veřejnost nyní bude existovat větší výběr poskytovaných služeb, pohodlí při cestování a zlepší se i přístup jednotlivých dopravců ke svým klientům. V čem vidíte největší potenciál železnice v České republice? Železnice má velké možnosti v příměstské a dálkové osobní dopravě a také v dopravě nákladní. Vše je ale něčím podmíněno. Příměstská osobní doprava je limitována odstraněním úzkých dopravních hrdel v uzlech či na radiálních tratích. Dálková osobní doprava je podmíněna konkurenceschopnými rychlými tratěmi, kterých je u nás, vyjma spojení Prahy a Ostravy, zatím dokončeno málo. Nákladní doprava potřebuje ke svému životu dostatečnou kapacitu, a to nejen pro nákladní vlaky na tratích, ale také z pohledu počtu míst pro nakládku a vykládku. Všechny tři segmenty dopravy mají svůj potenciál, ale musíme umožnit jejich rozvoj. V září byste se měl stát viceprezidentem významné mezinárodní železniční organizace CER. Co to pro vás a také pro SŽDC znamená? Jak hodláte využít možnosti, které tato pozice skýtá? Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) je bezesporu jedním z nejvýznamnějších sdružení, jehož cílem je posilovat pozici železnice v evropském dopravním systému. Dlouhodobě sleduji jeho aktivity a jsem rád, že se budu moci, pokud budu zvolen, do jeho práce ještě aktivněji zapojit, a tím i dlouhodobě ovlivňovat jeho stanoviska a názory, které jsou předkládány evropským institucím. Uvědomuji si, že pokud chceme být rovnocennými partnery v evropském železničním prostoru, musíme být nejen u zdroje informací, ale

5 5 musíme, pokud možno, dění také ovlivňovat. To lze jenom prohlubováním našeho zapojení na všech úrovních, od řídicích orgánů mezinárodních sdružení až po pracovní skupiny, ve kterých již dnes působí řada našich expertů. Jde zejména o oblasti: železniční systémy, přidělování kapacity, jízdní řády, prohlášení o dráze a cena za přístup na železniční dopravní cestu a ekologie. Konkurenční prostředí přináší SŽDC nárůst vlakových kilometrů, a tím pádem i zvýšení tržeb u ceny za užití dopravní cesty, což je pro nás velice pozitivní. Železnice může obstát v konkurenčním prostředí, jen pokud bude nadále zlepšovat své služby, bude spolehlivá, rychlá, bezpečná a zejména interoperabilní. To znamená, že nabídne jednotný celoevropský železniční prostor bez bariér na hranicích jednotlivých států, způsobených jak legislativními, tak technickými překážkami. Tento záměr nebude možné splnit bez úzké spolupráce s ostatními správci infrastruktury a železničními společnostmi. Tím by ani nebylo možné naplnit cíle Bílé knihy, která počítá s přesunem značného objemu nákladní dopravy z přetížených silnic na železnici, zejména na dlouhé vzdálenosti. Tranzitní zemí historicky byla, je a doufám, že i bude, Česká republika a její železnice. A teď tradiční otázky. Cestujete vlakem a kde jste byl nejdál? Vždycky když dostanu tuto otázku, napadne mě: vrtá si zubař vlastní zuby a cpe se cukrář vlastními dorty? Ale ano, vlaky miluji, a když můžu, svezu se jimi. Dnes sice ne tak často jako dříve, ale stále jim dávám přednost při cestě na delší vzdálenosti, například do Ostravy a vůbec na Moravu. Myslím, že vlakové spojení na východ naší republiky je bezkonkurenční. A to jak z hlediska času, tak z pohledu nákladů, cestovního komfortu a bezpečnosti. Ve vlaku mohu i pracovat, číst nebo jen tak odpočívat. Nejdále jsem byl vlakem v tureckém Istanbulu, ale to už je hodně dávno. Jaká trať nebo železniční stanice v České republice je vaše nejoblíbenější? Nejoblíbenější a nejhezčí je pro mě trať Pražského Semmeringu, která vede ze smíchovského nádraží, stoupá po smyčce nad Zlíchovem, dál po viaduktech překoná Prokopské údolí a zastávku Žvahov a kolem Dívčích hradů pokračuje až do Jinonic. Teď, co se konečně věnuje větší pozornost prořezávání křovin, jsou na této trati nádherné výhledy na Prahu, do Prokopského a Dalejského údolí a na oblast Jinonic a Košíř.

6 ŽELEZNICE A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 6 Funkcionalismus na železnici co skrývá malá stanička na Kouřimsku Ing. arch. Pavel Andršt Mgr. Ilona Slámová V blízkosti historické Kouřimi na Kolínsku leží malé městečko Zásmuky s pouhými 1785 obyvateli. I když tato velikost sídla odpovídá některým nepříliš velkým moravským vesnicím, historie Zásmuk sahá nejméně do roku 1285, ze kterého je první zmínka o tvrzi vladyky Sulislava ze Zásmuk, kuchmistra manželky krále Václava II. královny Guty. Na město byly Zásmuky povýšeny v roce Původní tvrz byla postupně přestavěna na zámek, který byl po více než čtyřicetileté devastaci v rukou armády vrácen v restituci Dianě Phipps-Sternberg. Město je rodištěm několika významných osobností, z nichž nejznámější je František Kmoch, ale třeba i Antonín Neruda, otec Jana Nerudy. Remíza pro motorové vozy v Zásmukách od severovýchodu v 80. letech minulého století (foto autor) Na železniční síť byly Zásmuky napojeny 15. února 1882, kdy byl zahájen Rakouskou společností místních drah (ÖLEG) provoz na místní dráze Pečky Zásmuky s odbočkou z Bošic do Kouřimi a Svojšic. Podnětem k vybudování trati byla zejména potřeba obsluhy cukrovarů v jejím okolí. Podmínkou koncese z bylo zaústění vleček cukrovarů Pečky, Plaňany, Svojšice, Zásmuky, Kouřim a továrny na zemědělská hnojiva v Pečkách. Jak bylo také obchodní strategií společnosti ÖLEG, na územích, kterými její tratě procházely, se budovala i veřejná skladiště, kamenolomy a další podniky nebo pomocná infrastruktura, jež měla odstranit negativní vliv silné sezónní dopravy v době sklizně cukrové řepy a naopak útlum dopravy v ostatních ročních obdobích. V roce 1884 se stala vlastníkem dráhy Rakouská společnost státní dráhy (StEG) a 1. srpna 1887 byl zahájen provoz na vlečce ze Zásmuk do cukrovaru v Bečvárech. Teprve po vybudování železniční trati z Kolína do Bečvár a dále směrem na Rataje nad Sázavou byla tato vlečka 6. srpna 1901 přeměněna na veřejnou dráhu. Tímto zajímavým vývojem došlo k tomu, že se ze stanice Zásmuky stala stanice úvraťová. (Pro úplnost: úvraťová stanice je taková, ve které musí vlak pro pokračování v jízdě po trati změnit směr jízdy, tedy stanice, která má oba navazující úseky trati připojeny pouze do jednoho zhlaví). Stanice Zásmuky má dvě dopravní a dvě manipulační koleje, u jedné manipulační koleje je situována skládka, u druhé, kusé, je výpravní budova stavebně spojená se skladištěm s rampou. Výpravní budova se skladištěm je typovou stavbou společnosti ÖLEG, použitou i v nedaleké Kouřimi, ale také například v Třemošnici a Ronově nad Doubravou na trati Čáslav Třemošnice. Na vjezdu od Bošic je do vjezdové koleje zaústěna krátká vlečka, další vlečka míří do stanice z jihu (v současné době jde o pokračování 1. staniční koleje). Otevřená vrata do nepoužívané remízy v 80. letech minulého století (foto autor) Vzhledem k odlišné hustotě dopravy na obou navazujících traťových úsecích ale již od počátku provozu některé vlaky v Zásmukách nocovaly. A pro tyto účely musela být stanice také patřičně vybavena. Pro odstavení parních lokomotiv sloužila v prodloužení 1. staniční koleje na jižní straně stanice malá výtopna. Už v roce 1928 byl na této trati zaveden motorový provoz a od nového jízdního řádu 1929 v Zásmukách nocovaly dva motorové vozy a parní lokomotiva. Původní budova výtopny tomuto provozu nepostačovala, a tak byla v listopadu 1929 zahájena stavba garáže pro motorové vozy na severním zhlaví stanice, mezi kolejemi do Bečvár a do Bošic. Stavba pokračovala rychle a do provozu byla dána již na konci února roku V roce 1931 byl do stanice, výtopny a garáže zaveden elektrický proud. Velkou změnou bylo ukončení parního provozu v úseku Bošice Zásmuky Bečváry k To mělo za následek postupné ukončení užívání budovy původní výtopny a její následnou demolici po druhé světové válce.

7 7 Samotná budova garáže pro motorové vozy se naprosto vymyká obecné představě o drážních stavbách z té doby a pravděpodobně by ji málokdo jako drážní stavbu identifikoval. Jedná se totiž o budovu ve stylu funkcionalismu, tedy architektonického stylu, který byl vedoucím od 20. až do 70. let 20. století. Podstatou tohoto stylu je, že forma následuje funkci. Jeho přední představitel, Le Corbusier (vlastním jménem Charles-Edouard Jeanneret, ), vychvaloval přednosti čisté formy, jež vzniká srovnáním primárních tvarů koulí, krychlí, kvádrů a válců. Jiným způsobem vyjádřil myšlenky funkcionalismu v roce 1923 jeho další čelný představitel Walter Gropius ( ): Chceme jasnou, organickou architekturu, jejíž vnitřní logika bude zářící a nepokrytá, nezatížená liniemi, fasádami a klamy; chceme architekturu přizpůsobenou našemu světu strojů, rádií a rychlých automobilů, architekturu, jejíž funkce je jasně rozpoznatelná ve vztahu k její formě. Nutno podotknout, že u nás je funkcionalismus vnímán spíše ve své degradované podobě masové výstavby, která má ovšem s principy funkcionalismu ve skutečnosti velmi málo společného. Typizovaná výpravní budova se skladištěm Pohled od jihu ze stanice. Vlevo kolej do Bošic, zcela vpravo kolej na Bečváry. Budova remízy pro motorové vozy v Zásmukách je složena ze tří částí ve tvaru kvádru, přičemž každý má svoji jedinečnou funkční náplň. Za vjezdovými vraty je vyšší a širší hala pro odstavení vozů, která tvoří zhruba třetinu celkové délky budovy. Tento prostor byl určen pro provozní ošetření vozidel včetně doplnění písku a olejů. Je proto vybaven i prohlídkovou jámou mezi kolejnicemi. Za ním přímo navazovala nižší a užší hala s jedinou funkcí odstavení vozidel. Malá boční místnost propojená s odstavnou halou a vybavená vlastním vchodem z venkovního prostoru podle popisu ve výkresech sloužila pro řidiče. Pohled od severozápadu Rozdíl v jednotlivých funkcích se projevuje i na uspořádání okenních otvorů, které jsou dostatečně velké na to, aby zajistily dobré osvětlení vnitřního prostoru. Budova je zastřešena plochou střechou, jak je pro funkcionalistickou architekturu typické. S výjimkou promyšlené kompozice okenních otvorů a vodorovného členění fasády není objekt opatřen nadbytečnými zdobnými prvky. Funkcionalistická architektura jako nový styl v architektuře využívala často netradiční a ne zcela prověřené stavební konstrukce, proto mnoho staveb při nepříliš vzorné údržbě podléhá rychlému chátrání. Remíza v Zásmukách je ale vzhledem ke svému stáří v dobrém stavebním stavu a je v současné době využívána po dlouhé době opět pro původní účel, tedy garážování motorového vozu. Nejedná se sice o stavbu výjimečných architektonických kvalit, přesto je zajímavým dokladem své doby. Doufejme, že tato stavba bude mít nadále své využití a nepodlehne zubu času a devastaci.

8 ANKETA 8 Dvě otázky pro 1) Co chcete zrealizovat do konce tohoto roku? 2) Co je pro vás hlavní výzvou roku 2013? Ing. Jarmila Ozimá ředitelka odboru investičního Životní motto: Problémy jsou od toho, aby se řešily. Nebo další, které se mi již mnohokrát potvrdilo: Co mě nezabije, to mě posílí. JUDr. Luděk Eichler ředitel Hasičské záchranné služby SŽDC Životní motto: Když se chce, všechno jde. 1) Především bude nejen mojí, ale i naší (tedy všech pracovníků jakýmkoliv i malým dílem se podílejících na procesu investiční výstavby) snahou zahájit realizace dalších staveb, u kterých SŽDC hodlá využít spolufinancování ze zdrojů OPD. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele stavby Modernizace trati Rokycany Plzeň. Klademe si za cíl tuto významnou investici realizačně zahájit ještě do konce tohoto roku. Letos rovněž plánujeme zadat, tj. zasmluvnit, s vítězným uchazečem další významné akce spolufinancované z OPD. Konkrétně jde o stavby Rekonstrukce žst. Olomouc, Modernizace trati Tábor Sudoměřice, Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov, Rekonstrukce žst. Břeclav, 2. stavba, Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice a Průjezd želelezničním uzlem Ústí n. Orlicí. Určitě stranou našeho zájmu nejsou ani další investiční akce, včetně investic menšího charakteru, které plynule připravujeme. A to tak, aby mohla být část z nich zrealizována v rámci stávajícího rozpočtového období Operačního programu doprava (resp. 2015). Další balík akcí by přišel na řadu již v následujícím rozpočtovém období tohoto programu, tedy od roku ) V kostce řečeno: nepolevovat v přípravě ani v realizaci. Tedy neustále připravovat dostatek kvalitních projektů, pak je zadat a v konečném důsledku kvalitně zrealizovat do konce roku Rok 2013 je posledním, kdy mohou být tzv. velké projekty zadány v rámci stávajícího rozpočtového období EU (OPD), práce na poli investic proto nemohou polevovat. I v roce následujícím bude hlavní prioritou zahájení velkých projektů plánovaných ke spolufinancování z EU. Mám-li některé z nich jmenovat, pak se jedná například o stavby: Modernizace trati Veselí n. L. Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. Soběslav; Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění Stéblová Opatovice nad Labem; Modernizace traťového úseku Praha Běchovice Úvaly; Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno Zastávka u Brna. 1) Po provedené restrukturalizaci jednotek požární ochrany Hasičské záchranné služby SŽDC chceme dokončit potřebné zázemí nově vzniklé jednotky v Havlíčkově Brodě a u posílených JPO HZS Brno, Přerov, Ostrava a Česká Třebová zajistit úpravy prostor pro zaměstnance a techniku, která byla přemístěna ze zrušených JPO. S tím souvisí i dořešení převodu majetku u objektů, ve kterých tyto jednotky sídlí, od akciové společnosti České dráhy. 2) Tento rok je pro Hasičskou záchrannou službu velmi významný, neboť před 60 lety vznikly první profesionální hasičské sbory na dráze. A těch 60 let svědčí o tom, že naše jednotky mají nezanedbatelný podíl na řešení mimořádných událostí na železnici. V tomto roce bych se rád zaměřil na dokončení projektu řešícího odstraňování nehodových událostí s vykolejením železničních kolejových vozidel vzniklých při provozování drážní dopravy na železnici s pomocí technických zařízení pro nakolejování Hasičské záchranné služby. Jeho cílem je maximálně zkrátit čas na zprovoznění dopravní cesty a minimalizovat omezení vlivů na další dopravu. Tento projekt prokázal svou životaschopnost a byl kladně hodnocen mimo jiné i jednotlivými dopravci. V současné době probíhá zkušební provoz u JPO HZS Praha, Přerov, Havlíčkův Brod a Nymburk. Například jednotka v Nymburce je vybavena základní nakolejovací sadou Hoesch, kterou je schopna odstranit téměř 70 % nehodových událostí při vykolejení železničního kolejového vozidla. Naše vize spočívá v ukončení zkušebního provozu a vybudování fungujícího systému s opěrnými jednotkami na území celé republiky, což předpokládá vybavení potřebnými technickými prostředky včetně doplnění a zkompletování stávajících nakolejovacích sad a zajištění výcviku a odborností zaměstnanců JPO HZS. Pokud bych měla stručně jednou větou definovat mé hlavní výzvy a cíle v nejbližší době na poli pracovním, tak je to určitě co nejefektivnější využití plné výše alokovaných zdrojů pro SŽDC v rámci OPD.

9 9 vedoucí pracovníky SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Životní motto: Jednou budem dál Ing. Zbyněk Honys ředitel odboru komunikace Životní motto: Jedno z těch, které jsem musel v životě už párkrát použít, je biblické: Pomož si a bude ti pomoženo! 1) V současné době pracujeme na přípravě tzv. malých projektů OPD, kde jsme vytvořili celkem čtyři oblasti: zvýšení zabezpečení přejezdů, nástupiště zastávky (rekonstrukce nástupišť na výšku hrany 550 mm nad temenem kolejnice, vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště, výstavba nových zastávek), umělé stavby (rekonstrukce mostů a tunelů) a zvýšení kapacity dráhy (modernizace zabezpečovacího zařízení, vybudování kolejových spojek, výhyben aj.). Od tohoto programu si slibuji odstranění řady bolístek, které na síti trápí jak nás, tak především dopravce a objednatele dopravy. Ještě tento rok chci připravit k realizaci instalaci traťové části systému Automatického vedení vlaku (AVV) na vybraných traťových úsecích, např. v okolí Prahy a Ostravy nebo na trati Brno Jihlava. Jde o unikátní systém s řadou výhod v oblasti snížení spotřeby trakční energie, zvýšení bezpečnosti bez ohledu na vybavení trati vlakovým zabezpečovačem, zvýšení přesnosti dodržování a spolehlivosti jízdního řádu, zvýšení propustnosti ve zhlaví stanic a úspor investičních nákladů při výstavbě nástupišť. Již téměř 20 let tento systém rutinně funguje na trati Praha Kolín a následně se rozšířil i na další tratě. Bohužel po vzniku SŽDC došlo k pozastavení instalace traťové části tohoto systému, tzv. magnetických informačních bodů. Dnes je AVV nainstalováno na více než 200 vozidlech a je škoda toho nevyužít. Navíc pořízení magnetických informačních bodů není příliš nákladná záležitost. 2) V roce 2013 se plnou silou vrhneme na aktualizaci strategického obchodního plánu. Naše firma bohužel nemá v této době aktuální dokument, který by jasně definoval požadavky a potřeby jednotlivých tratí. Bude to především o komunikaci se zákazníky a o tvorbě priorit. Tuto záležitost vnímám jako stěžejní poslání odboru strategie. V roce 2013 také plánujeme rozjetí přípravy tratí tzv. Rychlých spojení neboli vysokorychlostních tratí. Nyní tvoříme jakýsi jízdní řád pro přípravu této dlouhodobé vize. Pokud chceme zahájit výstavbu těchto tratí po roce 2020, musíme se už v tuto chvíli hodně činit. 1) Především provést revizi komunikace SŽDC. V oblasti dopravy máme zcela výjimečné úkoly vůči veřejnosti a navíc jsme jeden z největších zaměstnavatelů v zemi. Tomu zatím neodpovídala struktura a rozsah komunikace. Byl tu svět hodně uzavřený sám do sebe. Zažil jsem to před lety i v Českých drahách. Ty se ale od té doby změnily ve standardně komunikující společnost. A nově přicházející dopravci vnímají PR jako neodmyslitelnou součást svého podnikání. Chci nabídnout vedení společnosti a všem zaměstnancům mnohem otevřenější model komunikace a spolupráce. To platí nejen o komunikaci s ministerstvy a kraji nebo s novináři a s veřejností. Je tu obrovský prostor i pro vnitropodnikovou komunikaci. Přál bych si, aby se tu vytvořily motivující standardy komunikace, a časem bylo zcela běžné, že vlastně každý zaměstnanec spoluvytváří komunikaci uvnitř SŽDC. 2) Předpokládám zcela nový model komunikace. Nechci spoléhat jen na to, co o nás média napíší a natočí. V dnešní komunikační době můžeme sami s veřejností odborněji a otevřeněji komunikovat. Budeme poskytovat čím dál více informací o našich činnostech, o nejvýznamnějších dopravních stavbách, o výlukách i mimořádných událostech. Jedním z kritérií je rychlost přenosu informace z místa události všem myslitelným příjemcům a jakou jim zároveň nabídnete ať už sami, nebo ve spolupráci s ostatními dopravci alternativu dopravy. Tady očekávám, že daleko více navážeme na spolupráci s Českými drahami, například na mapovém portálu. Odborná spolupráce probíhala už dříve, ale potenciál elektronických vrstev mapy byl zatím SŽDC využit minimálně. Dojde k proměně periodik SŽDC a doufám, že přibude jedno pro zaměstnance, a to nejen v papírové, ale především v elektronické podobě. Celkově musíme nabídnout pravidelný informační servis především posilováním elektronických médií. Můžeme tak mnohem rychleji seznamovat uživatele s našimi činnostmi. Každý si bude moci zvolit, o jaký okruh informací se zajímá, z jakého kraje, v jaké periodicitě, jestli za pomoci aplikace do mobilního telefonu či tabletu, u, sms nebo i jiných kanálů. Zároveň ale záleží na tom, jaká péče bude věnována rozvoji informačních technologií.

10 MINIROZHOVOR Čím žije Stavební správa západ 10 Životní motto: Nemám krédo, podle kterého žiju celý svůj život. Na to je současná doba příliš rychlá a stále se měnící. Ale uznávám určité zásady, ke kterým určitě v zaměstnání patří profesionalita, korektnost a loajalita. Ing. Lubor Hrubeš ředitel Stavební správy západ Co ještě zbývá provést na probíhajících stavbách do konce tohoto roku? K nejvýznamnějším počinům bude určitě patřit zprovoznění jedné a v závěru roku i druhé traťové koleje na IV. TŽK mezi Bystřicí u Benešova a Olbramovicemi v nové stopě přes vybudované tunely Zahradnický, Tomický I a Tomický II. Na III. TŽK pak dokončení stavby Optimalizace trati Zbiroh Rokycany s úpravami směrových poměrů pro rychlosti 120/160 km/h. Centrum Plzně žije aktuálně stavbou Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK. Letos budou dokončeny mostní objekty přes Radbuzu, Vejprnický potok, Vejprnickou a Prokopovu ulici, dokončí se nástupiště a opěrné zdi v prostoru stanice Plzeň jižní předměstí a kompletní rekonstrukce spodku a svršku v 1. a 2. koleji. Mimo výše uvedené stěžejní stavby jsou to desítky dalších, z nichž připomenu jen dokončení Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany, 1. stavba, dále 1. a 2. nástupiště včetně přístřešků a výtahů v Českých Budějovicích, prakticky dokončení GSM-R Ostrava Přerov Česká Třebová a také stavby DOZ Františkovy Lázně Aš. Jak se postoupí na těchto stavbách v roce 2013? V příštím roce se určitě mohou těšit cestující v Českých Budějovicích na dokončení stavby Modernizace trati České Budějovice Nemanice I a dále v západních Čechách na dokončení Průjezdu uzlem Plzeň ve směru III. TŽK. Finišovat budou i některé technologické stavby jako GSM-R Děčín Všetaty Kolín, dokončí se trakční měnírna Pečky, velmi pokročí ETCS Kolín Břeclav. Na kterou novou stavbu na železnici se nejvíc těšíte? Je to jako u horolezců. Sotva stanete udýchaný na vrcholu jedné hory, už se těšíte na ten další. Takže určitě se těším na stavby, které jsou těsně před zahájením nebo se právě soutěží. Z dlouhodobého hlediska to dále budou klíčové stavby v uzlu Praha a dořešení spojení na Kladno a letiště Ruzyně a koridor na České Budějovice. A kdo absolvoval jízdu vlakem nad 200 km/h v českých podmínkách (např. zkušební jízdy Vranovice Břeclav a Uhersko Pardubice), ví, že to jde, a má laťku jasně danou... Připravil Ing. Pavel Halla

11

12 MINIROZHOVOR Čím žije Stavební správa východ 12 Životní motto: Stále dopředu k cíli. Dr. Ing. Václav John ředitel Stavební správy východ Co ještě zbývá provést na probíhajících stavbách do konce tohoto roku? Na naší nejvýznamnější stavbě Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba, bude mimo jiné zprůchodněn nový podchod pro cestující a budou pokračovat práce na přemostění Bečvy; konkrétně bude uveden do provozu most ve směru na Prosenice. Akce tratě Bystřice nad Olší Český Těšín zahrne vybudování zastávky Třinec-Lyžbice, u další akce na severu Moravy, Optimalizace tratě státní hranice SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší, pokračuje ražba Jablunkovského tunelu. Do konce roku bude dokončena Rekonstrukce žst. Bylnice 1. stavba. Zmiňuji jen vybrané a technicky nejzajímavější stavby. Jak se postoupí na těchto stavbách v roce 2013? V Přerově bude mostem na 3. výtažné koleji dokončena soustava mostů přes Bečvu. Do 30. června by měly být dokončeny stavební práce, např. zapínání zabezpečovacího zařízení bude pokračovat až do 30. listopadu. Velké požadavky na řízení provozu bude mít rekonstrukce žst. Olomouc, u které právě probíhá výběrové řízení na dodavatele. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí dokončí rekonstrukci pražského zhlaví. Bude zahájena optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice. Nově zahájená 2. stavba rekonstrukce železničního uzlu Břeclav zmodernizuje střední zhlaví této stanice a zajistí rekonstrukci zabezpečovacího zařízení. Zase se zmiňuji jen o vybraných stavbách velkého objemu. Na kterou stavbu na železnici se nejvíc těšíte? Těším se na přestavbu železničního uzlu Olomouc. Jako milovník drážní historie vím, že první doložitelné snahy o doplnění počtu nástupišť byly již ve třicátých letech minulého století. Před několika lety se podařilo po více než stoleté snaze tzv. Novým podchodem propojit obě části města, rozdělené v minulosti výstavbou nádraží. Nyní konečně bude celé dílo dokončeno, a to včetně přestavby stávajícího podchodu, vybudování nového a modernizace stávajících nástupišť a rekonstrukce kolejiště. Je krásné být u přípravy a realizace každé stavby, jejíž logiku a technickou krásu budou, jak doufám, obdivovat i další generace. Připravil Ing. Pavel Halla

13

14 OHLÉDNUTÍ 14 Vzpomínka na povodně 2002 Ing. Bedřich Pecka, vedoucí oddělení výkonu služby HZS SŽDC Praha archiv HZS Mnozí z nás si ještě dobře pamatují dvoje ničivé povodně z přelomu tisíciletí, které zasáhly do běžného života nejednoho z nás. Na letošní rok vycházejí výročí, která jsou příležitostí připomenout si, co všechno jsme před patnácti, respektive deseti lety na železnici prožívali. Nejprve se krátce vraťme do roku Dlouhodobé přívalové deště tehdy zapříčinily velké záplavy ve východních Čechách a na celé Moravě. Voda rychle stoupala a zanechávala za sebou uvězněné lidi ve svých bytech, na svých pracovištích, rychle se evakuoval materiál ze sklepů či nádvoří. Někde byl vzestup vody tak rychlý, že pod vodou zůstaly i automobily záchranářů. Než se čluny se zachráněnými lidmi vrátily zpět, byla již jejich auta utopená ve vodě. Byla zaplavena celá nádraží, depa kolejových vozidel, podchody i ulice. Voda podemílala tratě, padaly mosty, domy. Podemletá propust vykolejila EC 104 Sobieski u Suchdola nad Odrou s bilancí 28 zraněných, z toho 7 těžce; škody na soupravě a železniční trati šly do desítek milionů korun. Likvidace následků povodní trvala několik měsíců, někde i roků. Zaměstnanci Hasičské záchranné služby Českých drah spolu s ostatními záchranáři prošli v té době tvrdou školu. Většina jejich požárních stanic byla bez elektrického proudu, telefonů, z velké části obklíčena vodou. Minimální odpočinek zasahujících hasičů a jejich velitelů a namáhavá práce byly prubířským kamenem nejen jejich pracovního nasazení, ale často i osobní odvahy. Tehdy přijeli do ohrožených oblastí Moravy na pomoc hasiči z jiných jednotek PO HZS ČD z celé republiky. Každý si jen přál, aby přestalo pršet, voda opadla a vše se už nikdy neopakovalo. Tragická repríza v roce 2002 Přívalové deště 7. srpna 2002 mění jihočeská města v jeden velký rybník. Vltava a Malše ukazují, co umí. Voda postupuje přes vltavskou kaskádu k Praze. Do Českých Budějovic přijíždí posily zaměstnanců JPO HZS Praha a Přerov. Po opadnutí první záplavové vlny a ukončení čerpání především v DKV se vracejí zpět domů. Vše ale nekončí. Již v noci z 12. na 13. srpna přichází druhá záplavová vlna a celý kolotoč se opakuje. 13. srpna přijíždí opět na pomoc hasiči z Přerova, Ostravy, Olomouce, Břeclavi a Brna. Většinou ti, kteří již mají zkušenost z povodní před pěti lety. Ti vědí, co mohou očekávat. Rozbouřená Radbuza, Úslava, Mže a Berounka zase prověřují hasiče po celé délce svých toků. Postupně zaplavují Plzeň, Beroun a Karlštejn, Berounka vydatně přispívá k zvýšení hladiny Vltavy v Praze. Záplavová vlna postupuje dále na sever. Na své si přijdou i Kralupy nad Vltavou, kde musí být jednotka PO HZS ČD přemístěna do DKV, voda se zastavuje dva metry od garáží požární stanice. Přes velkou nerovnost terénu by

15 15 a první garáže jednotky HZS. Tak daleko Labe ve městě snad ještě nikdy nebylo! Pomoc se z Českých Budějovic přesouvá na sever, pak do Kralup nad Vltavou a Prahy. Až 20. srpna se situace natolik stabilizuje, že téměř u všech jednotek již běží skoro normální režim. A to ještě České Budějovice čeká 1. září třetí záplavová vlna! Intenzivní déšť si ve svých následcích pohrává s víky kanalizačních sběračů tak, že je rozházuje po mnoha vozovkách v krajském městě. Voda opět zaplavuje mnoho objektů prostory SDC, SNV, spěšninový dvůr, točny DKV i stanice v okolí Českých Budějovic. Stále se čerpá, čistí, odstraňují se naplaveniny u mostů, sčítají se škody. Předběžná škoda na technice, výzbroji, výstroji a budovách HZS ČD je vyčíslena na 13,5 milionu Kč. se již nikdo nedostal do města. Voda zaplavuje nádraží ČD, sklepy i podchod na nástupiště. Ohrožuje železniční most, který se nakonec nádražákům podaří zachránit před odstřelením; hasiči jej čistí od nánosů. Po ukončení evakuace obyvatel se podílejí na čerpání vody zejména na nádraží, věnují se také úklidu prostor. V Praze se vše připravuje na stoletou vodu. Hasiči zachraňují nosorožce v zoo, odklízejí nánosy naplavenin na železničních mostech u Vyšehradu a Negrelliho viaduktu. Jsou hlášeny pády podmáčených stromů na železniční tratě u Stromovky i jinde. Pod vodou je Křižíkova ulice, SDC Holešovice stejně tak i nádraží, voda je i ve sklepích a z části kolem budovy GŘ ČD tam voda na nádvoří dosahuje výšky 1,5 m. Hasiči odčerpávající vodu ve sklepích GŘ ČD musí rychle utéci. Čerpadla ještě stačí odnést; na místě ale zanechávají hadice, tak rychle voda stoupá. Po opadnutí záplavové vlny se nepřetržitě tři dny čerpá voda a umývá se nádvoří a chodník kolem budovy generálního ředitelství. Tento úkol provádí hasiči z jednotek PO Brno a Přerov, práce řídí velitel brněnské jednotky Drahomír Dokoupil, který později vypráví: Naše jednotka byla pověřena vyčerpáním obrovských suterénních prostor v objektu GŘ. V celé budově byla odpojena elektřina, takže na průzkum jsme se vydali za svitu ručních svítilen. Při sestupování do podzemí jsem na prvním schodě uviděl knihu, kterou jsem při cestě zpět ze zvědavosti vynesl ven. Na slunečním světle mi však bylo jasné, že voda vykonala své. Kniha byla zničena. Jediné, co šlo alespoň trochu přečíst z desek knihy, byl její titul. Jmenovala se POTOPA. V Ústí nad Labem se pytluje písek, staví se zábrany, evakuuje materiál. Voda však stoupá výše, než se očekává. Je zaplaveno dokonce i DKV Zásahů při povodních se zúčastnily všechny jednotky PO HZS ČD. I v Libereckém kraji naši hasiči nezaháleli. Podmáčené stromy, místní záplavy, odstraňování ucpaných koryt potoků a říček, osvětlování míst zásahu, to je jen krátký výčet jejich činnosti. V průměru bylo každý den nasazeno asi 120 hasičů přímo v terénu. Další zajišťovali týl stravování, pohonné hmoty, náhradní díly apod. Všechny práce řídil a organizoval zástupce ředitele HZS ČD Ing. Vojtěch Pařízek, dále velitelé JPO a jejich zástupci: Mgr. Tupý, Ing. Mach, pánové Vojtíšek, Koloc, Bechyně a Korf. Posledně jmenovaný ne svojí vinou tragicky zahynul společně se strojníkem Bílkem 2. září 2002 při jízdě pro opravenou požární techniku po povodních v Teplicích. Bohužel, z povodní 2002 pořídili zaměstnanci HZS jen málo fotografií. Prvořadým úkolem byla záchrana osob a majetku.

16 NA ODBORNÉ TÉMA 16 Když se řekne... Ing. Pavel Halla... bezbariérový přístup Snahou a v podstatě i zákonnou povinností investorů ve veřejné dopravě, tedy i státní organizace Správa železniční dopravní cesty, je v rámci staveb budovat bezbariérové přístupy. Takový přístup k vlaku ale neznamená jen výtah nebo rampu k nástupišti, ale zahrnuje v sobě celou řadu technických doplňků usnadňujících příchod k vlakům a orientaci ve stanici také cestujícím se zrakovým handicapem. Více se o této problematice dozvíte v rozhovoru s Ing. Petrem Lněničkou ze společnosti Metroprojekt, který zároveň spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jak vnímáte snahu a plnění povinností ze strany SŽDC v rámci realizace bezbariérových přístupů na železnici? Rozhodně nepatřím k lidem, kteří často chválí. Ale na adresu SŽDC lze vyslovit chválu hned v několika směrech. Především je to v systémovém a vysoce profesionálním přístupu k bezbariérovému prostředí na železnici, a to především v relativně nové oblasti opatření pro zrakově postižené. Jak tento přístup vypadá? Vše začíná dobře zpracovanými a formulovanými požadavky ve vnitřních předpisech SŽDC. Zde bych chtěl zmínit například mimořádný význam vzorového listu Ž8.7, který se týká hmatových úprav pro nevidomé na železničních nástupištích, i technické specifikace 3/2007-Z. Ta pro změnu řeší dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé, doplňující světelné přejezdové zařízení. V praxi srozumitelné a dobře fungující předpisy vedou ke správným řešením jak v přípravné, tak i v projektové dokumentaci a následně i při vlastní realizaci. Bezbariérový přístup si nejčastěji spojujeme s usnadněním pohybu cestujících s tělesným postižením, problematika je ale rozsáhlejší. Řeší také odstraňování překážek pro cestující se smyslovými poškozeními? V dopravních i ostatních stavbách musíme vždy počítat se dvěma velkými skupinami lidí se zdravotním postižením pohybově postiženými a zrakově postiženými. Vzhledem k vizuální orientaci civilizace lze (zejména v dopravních stavbách) třetí skupinu zdravotně postižených sluchově postižené považovat za skupinu s menšími nároky, nikoli však opominutelnou. Zatímco úpravy pro pohybově postižené jsou známy a přijímány obecně již delší dobu jako běžná součást prostředí staveb, problematika zrakově postižených byla formulována později. Je třeba mít také na zřeteli, že požadavky na bezbariérové prostředí se u obou základních skupin principiálně liší; zjednodušeně lze říci, že je spojuje pouze stříška zdravotního omezení a postižení. Na nedávno dokončené rekonstruované části III. tranzitního železničního koridoru mezi Berounem a Zbirohem byl představen elektronický akustický systém informování cestujících, který by měl informovat zrakově postižené o provozu ve stanici (příjezdy a odjezdy vlaků, včetně navazující lokalizace nástupišť a kolejí pro jednotlivé spoje, mimořádnosti v provozu atd.) Na jakém principu funguje? Ing. Petr Lněnička Projektant v sekci odstraňování bariér v dopravní infrastruktuře České republiky. Odborný konzultant Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), autor řady odborných publikací na téma odstraňování bariér a technologických řešení v rámci ČKAI Metroprojekt a.s. Tento systém je softwarovým a hardwarovým doplněním elektronických závěsných informačních prvků pro cestující veřejnost. Zjednodušeně lze říci, že po dálkové aktivaci systému speciální multifunkční vysílačkou nevidomého je tabule hlasově přečtena. Ideální stav by asi byl, kdyby se tento akustický systém nacházel všude. To je ale nereálné. Kde je podle vás nyní nejvíc potřebný nejen na železnici? Rozhodně tento systém chybí v důležitých dopravních terminálech a uzlech, tedy na autobusových nádražích a velkých vlakových nádražích především v krajských centrech. Pokud pomineme finanční limity, v čem vidíte největší překážky v dovybavení systémem dalších stanic a zastávek? Jednou z překážek je i to, že je třeba uživatelské požadavky formulované v návrhu vnitřního předpisu SŽDC převést do obecně platné právní normy v rezortu dopravy. Jak jsme na tom s bezbariérovostí ve srovnání s okolními státy nejen na železnici? Tady se opět musíme vrátit k dvěma velkým skupinám zdravotního postižení. Vlastní zkušenosti prakticky z celé Evropy a zprostředkovaně i z Kanady a USA ukazují náskok evropských zemí v počtu a rozšíření bezbariérových úprav pro pohybově postižené. K překvapení mnohých (a nedávná návštěva na relativně novém hlavním nádraží v Berlíně i ve městě samém mne v tom znovu utvrdila) je Česká republika zemí, kde jsou úpravy prostředí staveb pro zrakově postižené (hmatové i akustické prvky) pojaty systémově a jsou i odpovídajícím způsobem zakotveny v základním právním prostředí. Navíc se u nás provádějí plošně. Bez nadsázky je možné konstatovat, že Evropa i další země jsou v této oblasti za námi. Srovnání si lze udělat i z některých dokumentů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, kde jsou dokumentována a komentována opatření pro zrakově postižené na pozemních komunikacích v přibližně 25 evropských městech.

17 17 VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy a školení pro zaměstnance Jitka Češková, vedoucí skupiny rozvoje lidských zdrojů Důležitou podmínkou pro úspěšné fungování firmy jsou odborně připravení a vzdělaní zaměstnanci. Nabyté znalosti pak využijí při své každodenní práci. Odborné vzdělávání nařízené zákonem o drahách i další vzdělávací aktivity pro zaměstnance SŽDC zajišťuje skupina rozvoje lidských zdrojů, která je součástí oddělení benefitů na odboru personálním. Největší objem činnosti i finančních prostředků se týká vzdělávání, které je zajišťováno dle předpisu SŽDC Zam1 (prozatímní) Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC. Zajišťování odborné způsobilosti vyplývá ze zákona č. 266/1994Sb., o dráhách, a pro její udržování slouží systém pravidelného školení, které se skládá z dopravní a technické části. Především dopravní část školení má na základě rámcové smlouvy na starosti Dopravní vzdělávací institut (DVI). Naopak většina technického školení probíhá přímo v organizačních jednotkách, kde je zajišťují naši zkušení zaměstnanci. Při organizování těchto školení je nutná úzká spolupráce personálního odboru se všemi zainteresovanými odbornými útvary. Nejde jen o to, aby zaměstnanci znali strohá fakta, která najdou v předpisech, ale i získali zkušenosti a znalosti potřebné při šetření mimořádných událostí a seznámili se se všemi novinkami, které provozování dráhy a drážní dopravy přináší. Další podstatnou částí vzdělávání je pořádání odborných kurzů a školení, které jsou součástí přípravy zaměstnanců k odborným zkouškám. Ve spolupráci s námi a odborem základního řízení provozu pořádají oblastní ředitelství kurzy k přípravě na odbornou zkoušku D-07 (výpravčí). Tyto kurzy byly v letošním roce velmi zásadně upraveny, a to především zařazením praktické části přímo mezi výuku teoretickou. Díky této úpravě si účastníci kurzů okamžitě ověřují teoretické vědomosti a vidí je v praxi. Rozsah kurzu byl proto z původních 7 týdnů výuky navýšen na 12 týdnů. Kandidáti do kurzů výpravčích nově procházejí vstupními pohovory, jejichž cílem je ověření předpokladů jednotlivých uchazečů k výkonu tohoto velmi důležitého povolání. Pohovory zároveň slouží ke zmapování situace možného dalšího odborného růstu těchto zaměstnanců. Dle této nové metodiky se v letošním roce uskutečnily již dva kurzy (v Praze a v Brně) a v současné době jsou v běhu další dva. Důležitou součástí přípravy výpravčích je i školení z ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP). Jedná se o třídenní kurzy, které probíhají u společnosti Signal Projekt, jež byla vybrána na základě výběrového řízení. Na vzdělávacím trenažéru se účastníci kurzu naučí JOP ovládat a vyzkouší si technologii na modelovém kolejišti. Na tomto výukovém trenažéru proběhne od letošního podzimu rovněž jednodenní kurz, který se bude týkat problematiky praktického řešení poruchových stavů, které mohou vzniknout při obsluze tohoto zabezpečovacího zařízení. Dalším kurzem, který odbor personální pořádá ve spolupráci s odborem traťového hospodářství, je pětitýdenní kurz pro traťmistry. Koná se zpravidla jednou za rok a při jeho výuce se vystřídá až 45 vyučujících odborníků SŽDC. Pro tento kurz byl odborem traťového hospodářství vytvořen sborník Učební texty pro kurz mistrů tratí, tyto texty jsou před každým kurzem obnovovány a upravovány s ohledem na změny, ke kterým během roku došlo. Kurz je zakončen odbornou zkouškou K-05. Současně s ním jsou pořádány i dvoutýdenní doškolovací kurzy pro vedoucí provozu infrastruktury. Na jaře letošního roku jsme rovněž organizovali ve spolupráci s odborem základního řízení provozu a Dopravním vzdělávacím institutem školení zaměstnanců zapojených do kontrolní činnosti zaměřené na sdělovací, zabezpečovací a informační techniku používanou v působnosti OŘ. Ve spolupráci s Dopravním vzdělávacím institutem je zajišťováno školení ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti k získání Licence strojvedoucího, kterou vydává Drážní úřad, a následně se uskuteční školení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vydání Doplňkového osvědčení strojvedoucího, které vydává SŽDC. V této oblasti je od letošního roku mnoho změn a k celé této problematice přineseme samostatný článek. Personální odbor spolupracuje na dalších vzdělávacích akcích, odborných seminářích i nad rámec předpisu Zam1 (prozatímní). Připravujeme výběrové řízení na dlouho očekávané jazykové kurzy pro zaměstnance. Veškeré novinky, dokumenty a vše, co se týká vzdělávání, naleznete na intranetových stránkách odboru personálního, které jsou pravidelně aktualizovány. Závěrem je třeba říci, že za každou jednotlivou hodinou školení stojí práce mnoha dalších útvarů a mnoho času jednotlivců. Pouze díky této spolupráci může personální odbor jednotlivá školení zajišťovat a koordinovat tak, aby se vše podařilo a aby na konci celého procesu stál správně vzdělaný zaměstnanec.

18 Opava Studénka Vejprty Kadaň 035 Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a označení podle knižního jízdního řádu počty traťových kolejí: Hranice v Čechách Selb- Plößberg Zwotental Bad Brambach Fr.Lázně Schirnding Cheb Odb Dubina Aš Chomutov jednokolejná trať dvoukolejná trať trojkolejná trať Vojtanov odděleně vedená kolej dvou- nebo vícekolejné tratě; obvyklý směr jízdy systémy trakčních proudových soustav: Odb Dolní Rybník 137 Odb Chomutov město stejnosměrná trakční soustava 3 kv střídavá trakční soustava 25 kv, 50 Hz střídavá trakční soustava 15 kv/16 2/3 Hz stejnosměrná trakční soustava 1,5 kv ve výstavbě číslo tratě podle knižního jízdního řádu Chomutov seř.n. Luby u Chebu CHOMUTOV Johanngeorgenstadt Kraslice Sokolov Tršnice Bečov nad Teplou Lipová u Chebu Mariánské Lázně Nová Role Nové Chodov Sedlo u L. Planá u Mar. Lázní 184 Bor Poběžovice Potůčky 142 K.Vary-Sedlec Domažlice odb. výh. 401 Merklín Krásný Jez Cranzahl KARLOVY VARY Bezdružice Svojšín 182 Dalovice Bochov Heřmanova Huť 180 Staňkov Staňkov-Vránov Domažlice Vejprty Chomutov Kadaň-Prunéřov Klášterec n.o Vilémov u Kadaně Kadaňský Rohozec Pňovany Janovice n. Úhl. Protivec Odb Dol.Rybník Kaštice Mladotice -Jižní předměstí 170 Nýřany Klatovy Jirkov Blatno u Jes. Chrást u Plzně Nezvěstice Oldřichov u Duch. Louka u Litv. Litvínov Odb Velichov západ Kolešovice Nepomuk Most n.n. 130 Třebušice Moldava v Krušných horách Odb Vrbka Březno u Ch. Postoloprty 161 Radnice -hl.n. -Koterov Žatec- Most Rokycany Řetenice Bílina Odb Č.Zlatníky Obrnice Krupá Lužná u Rak. Rakovník Rožmitál pod Tř Úpořiny Odb Bažantnice Louny Louny předm Čížkovice Libochovice 174 Lochovice Blatná Kladno Dolní Poustevna Panský Bad Schandau Krásná Lípa Odb Jeneček výh.č.5 Rudná u Prahy PLZEŇ- -Závodí Beroun- Zdice západ Dolní Žleb ÚSTÍ N.L.- Děčín- -hl.n. -Střekov Lovosice Zlonice Podlešín Dobříš -hl.n. Zadní Třebaň Březnice odb. výh. 101 Březnice V. Žernoseky Žalhostice Roudnice n.l. Kralupy n.v. předm Prostř. Žleb -východ Benešov n.pl. Straškov Vraňany Velvary Odb Jeneček výh.č Trmice Hostivice Odb Jeneček Řetenice Úpořiny Sedlčany Ústí n.l. záp. výh. č. 852 Mikulášovice d.n. Rybniště Č.Kamenice 072 Lužec n.v. Kralupy n.v ÚSTÍ N.L. Ústí n.l. západ St.5 Kam. Šenov Srní u Č.L. Vrané n.vlt. Odb Skochovice Ebersbach (Sachs) Mělník Jiříkov Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf Zittau Jedlová Česká Lípa hl.n. Čerčany Benešov u Prahy PRAHA Tábor Všetaty Neratovice Bystřice u Benešova Votice Bystřice u B.: 2. kolej ve výstavbě , Výh Žizníkov Ústí n.l. západ Bakov nad Jiz. Olbramovice Ústí n.l. hl.n. jih 090 Lovosice Černousy Milovice Lysá n.l. Kouřim Ledečko Ledečko St.1 Zawidów Frýdlant v Č. Hrádek n.n. LIBEREC Odb Zálučí Ml. Boleslav hl.n Bečváry Turnov Veleliby Bošice Trhový Štěpánov Nymburk Josefův Důl Smržovka Železný Brod Libuň Sz Porę Dolní Bousov Jičín Čelákovice -město Velký Mochov Poříčany Osek Ch Pečky prům. zóna TP Obrataň Ústí n.l. hl.n Jindřichovice pod Smrkem 037 Odb Obora 011 Děčín hl.n. Ústí n.l. -Střekov Děčín východ V.Žernoseky 039 Raspenava Bílý Potok pod Křinec 061 Kolín-Hradišťko Kolín Zruč n.sáz Tanval Kutná H Čáslav Har Kopidlno Odb Kamensk 020 Světlá nad Sáz. Humpolec Ostrav Ostr V Odb O Výh Po nad Martini Havlíč 203 Tišnov Brno-Královo Pole BRNO Střelice Brno dolní nádraží Furth im Wald Odb Brno-Židenice , Odb Brno-Černovice, zhlaví Táborská Brno hl.n. Odb Brno-Černovice Brno-Hor. Heršpice 240,244 Brno-Horní Heršpice-St. silnice Modřice 250 Droužkovice Brno jih 250 Hrušovany u B. Žatec Brno-Maloměřice St.3 Brno-H. Heršpice-výh. č. 651 Brno-H. Heršpice-modř. zhlaví Brno-Maloměřice Chrlice Skalice nad Svitavou Brno-Maloměřice St.6 250,340 Brno-Slatina Holubice Blažovice Ústí nad Orlicí Odb Parník Česká Třebová odjezdová skupina Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch Eisenstein Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina ČESKÁ TŘEBOVÁ 260,262,270 Odb Les Horažďovice předm. 185 Odb Zádulka Svitavy Třebovice v Č. Rudoltice v Čechách Chornice Strakonice 198 Volary 190 Černý Kříž Nové Údolí Písek Bechyně Putim Týn nad Vltavou Ražice Protivín Číčenice 192 Dívčice 190 Zliv Netolice Výh Nemanice Č.Budějovice odbočná výh Lipno Horní Dvořiště 196 Summerau ČESKÉ BUDĚJOVICE Rybník Dynín 220 Ševětín Chotýčany Odb Dobřejovice Odb Doubí u Tábora Veselí n. Luž České Velenice J.Hradec St J.Hradec St.5 Jindřichův Hradec 229 Nová Bystřice Gmünd NÖ Horní Cerekev 225 Slavonice

19 Hostivice Hostivice Rudná u Prahy Lysá n.l. klarska ba Górna rachov d Smrkem Rokytnice nad Jiz. ce v Kr. o Bohumín-Vrbice a-třebovice ava-svinov Ostravaítkovice dra lanka Odrou Vratimov Frýdek-Místek Stará Paka lumec n.c. CA Ostroměř Hněvčeves Přelouč ora hl.n. Heřmanův Městec kův Brod , Třemošnice Dobronín 225 Chalupki 270 Ostrava-Hrušov Ostrava hl.n. Ostrava uhelné n. Kostelec u Jihlavy Ostrava střed Jemnice Ostrava-Kunčice 323 Žacléř Vrchlabí Svoboda n.ú. 020 Kunčice n.l. Odb Plačice PARDUBICE- Chrudim- Prachovice Jaroměř Lubawka -Rosice n.l. - hl.n. Moravany -město Polná JIHLAVA Okříšky 320 Dětmarovice Bohumín Odb Koukolná Ostrava-Bartovice -střed -hl.n. Smiřice Havířov -Poříčí Starkoč Opatovice n.l. Žďár n. Sáz. Žďárec u Sk. Studenec Mor. Budějovice Znojmo Retz Karviná hl.n. OSTRAVSKO HR. KRÁLOVÉ hl.n Královec Mieroszów Václavice Opočno pod Orl. h. Šatov Dobruška Častolovice Týniště n.o. Teplice n.m. Otovice Borohrádek Odb ZávadaPetrovice Albrechtice u Č.T. 020 Křižanov Solnice Choceň Louky nad Olší 321 Meziměstí 026 Č.Třebová Litomyšl Rokytnice v O. horách Doudleby n.o. Lichkov Letohrad Oslavany u K. Odb Chotěbuz zastávka Ústí n.o. Svitavy Březová nad Svitavou Hevlín 023 Zebrzydowice Č. Těšín 024 Skalice nad Sv. Tišnov Střelice BRNO 244 Praha-Bubeneč Praha-Jinonice Odb Tunel Dolní Lipka Międzylesie Lanškroun Rudoltice v Č. Třebovice v Č. Praha-Dejvice Praha-Smíchov spol.n Moravské Bránice Praha-Žvahov 173 Zadní Třebaň Chornice Výh Praha-Vyšehrad Vranovice Pohořelice Hustopeče u Brna Šakvice Zaječí Hrušovany nad Jev. Lednice 260 Kralupy n.vlt. Praha M.n. výh.č.703 Praha Masarykovo n. 122 Javorník ve Sl. St. Město pod Sněžníkem Han.-Morava Hanušovice Sobotín Petrov nad Des. Šumperk Štíty Blažovice Zábřeh na Mor. Litovel předm. Kostelec na Hané Prostějov Výh Dluhonice Tovačov Nezamyslice Ivanovice na H. Hohenau Praha-Bubny Praha-Smíchov Praha-Braník Boří les 091, ML Vrané nad Vltavou Velká Kraš Lipová Lázně Bludov Praha-Holešovice-Stromovka Mladeč Senice na Hané 271 Holubice Čejč Praha-Vršovice Uhřice u Kyjova Hodonín Břeclav Lanžhot Praha-Holešovice Červenka Kúty Praha hl.n.-balabenka Praha hl.n. Praha-Vršovice odj.n. Praha-Krč Vidnava Mikulovice Rohatec Kojetín Bzenec Kroměříž Głuchołazy Vrbno pod Prad. Kouty nad Des M. Morávka Praha M.n. výh.č.107 Praha M.n.- Sluncová Rýmařov Zborovice Otrokovice St. Město u Uh. Hradiště Mor. Písek Zlaté Hory Třemešná ve Sl. Bruntál Nedakonice Sudoměřice nad Mor. Skalica na Slovensku Holíč nad Moravou P.-Hol.- Rokytka Praha odstavné nádr. 311 Valšov Přerov Odb Záběhlice Hulín Krnov Kunovice Újezdec u Luh. Veselí nad Mor. Praha-Vysočany Praha-Libeň Praha-Malešice-Žižkov 011 OLOMOUC hl.n Vrbovce Osoblaha Milotice n. O. Svobodné Heřmanice Budišov nad Budišovkou Prosenice 343 Praha-Vršovice vjezd.n Praha-Malešice Opava vých. Luhačovice Kravaře ve Sl. Hradec nad Moravicí Fulnek Suchdol n. O. Hranice na Mor. Drahotuše Valašské Meziříčí ZLÍN střed Velká nad Veličkou Vizovice Neratovice Praha-Hostivař Odb Moravice 315 Horní Lideč Bylnice Chuchelná Hlučín Výh Polanka n.o. Bílovec Vsetín Vsetín-Bečva 341 -město Vlárský průsmyk Odb Skály Veleliby Svinov OSTRAVA- Trutnov- Praha- Radotín 171 Praha-Satalice Praha- Horní Počernice -hl.n. Studénka Praha-Běchovice Veřovice Nemšová Praha-Uhříněves Nymburk hl.n. Nymburk město 060 Poříčany PRAHA Nymburk seř.n. Chałupki 270 Rožnov pod Radhoštěm Bohumín -hor.nádr. N. Jičín- -Kunčice 323 Velké Karlovice Lúky pod Makytou Praha-Běchovice -Blatov NYMBURK 320 Odb Babín 011 Dětmarovice 321 Český Těšín 322 Frýdek-Místek Poříčany Čelákovice Čerčany Velký Osek Petrovice u K. Zebrzydowice Karviná město Cieszyn 320 Frýdlant nad Ostr. 324 Mosty u Jablunkova Ostravice Čadca jízdní řád 2012 poslední aktualizace: Ing. Pavel Krýže, Ph.D.

20 ZAHRANIČÍ 20 Světové zasedání UIC Ing. Anna Kodysová, MBA Za předsednickým stolem zprava: prezident UIC Yoshio Ishida, generální ředitel UIC J-P Loubinoux, generální ředitel italských železnic a viceprezident UIC Mauro Moretti, ve výřezu generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář, Ph.D. Celosvětové valné shromáždění železniční organizace UIC (Mezinárodní železniční unie), v pořadí již osmdesáté, se konalo v červenci v americké Filadelfii. Jednání tohoto nejvyššího statutárního zasedání se zúčastnil také generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář, Ph.D. Mezinárodní železniční unie (UIC; Union Internationale des Chemins de Fer) je historicky nejdéle fungujícím sdružením železnic, které bylo založeno v roce 1922 a k jejímž zakladatelům patřily i tehdejší Československé státní dráhy. Organizace sídlí v Paříži a v současné době má téměř 200 členů z 91 zemí všech pěti kontinentů. Jde jak o železniční podniky, infrastrukturní manažery, dopravce a leasingové společnosti, tak i firmy zajišťující další služby například jídelní a lůžkové a také organizace zabývající se veřejnou a námořní dopravou. Zasedání celosvětového valného shromáždění řídil Yoshio Ishida z Japonska (bývalý ředitel EJRC Východní japonská železniční společnost), který nedávno získal funkci ředitele skupiny Japonských železnic. V čele UIC stojí od března 2009 a mandát mu končí v prosinci O tuto prestižní pozici (předsedy/prezidenta UIC) se ucházejí Ruské železnice, a pokud tento návrh bude odsouhlasen, bude prezident a generální ředitel Ruských železnic (RŽD) Vladimir Jakunin stát v čele UIC následující dva roky ( ). Rozhodnutí by mělo padnout na valném shromáždění letos v prosinci. Ruské železnice jsou plnoprávným členem UIC od 8. června 2006, do této doby Rusko stálo mimo západoevropská železniční uskupení a zahraniční spolupráce se orientovala výhradně na OSŽD (Organizace pro spolupráci železnic se sídlem ve Varšavě). Jeho vstup byl v té době popisován jako zlom v historii UIC. Zajímavostí pro naši organizaci je skutečnost, že se na tomtéž valném shromáždění ( ) stala plnoprávným členem také SŽDC. Od počátku vzniku SŽDC ( ) až do této doby jsme spolupracovali s UIC (zejména ve fóru Infrastruktura) v souladu se smlouvou o mezinárodní spolupráci mezi SŽDC a Českými drahami. Na akciovou společnost ČD totiž ze zákona (č. 77/2002 Sb.) přešla všechna práva i závazky týkající se mezinárodní činnosti. Generální ředitel Jean-Pierre Loubinoux popsal činnost UIC a jeho pracovních orgánů a spolupráci s členskými železnicemi za uplynulé období od posledního valného shromáždění. Nemělo by se v této souvislosti zapomínat, že jsme všichni čelili celosvětové finanční krizi a jen pomalu se z ní, alespoň doufám, dostáváme, uvedl ve svém úvodním projevu a dodal, že cestou z krize by mohla být intenzivnější spolupráce nejen mezi evropskými státy, ale zejména v celosvětovém měřítku. Standardizace, výzkum UIC zaměřuje svou pozornost na rozvoj standardizace jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech. Některé technické vyhlášky UIC se mají stát mezinárodními železničními standardy UIC (IRS) a nadále se bude prohlubovat spolupráce v této oblasti s ISO. Připravuje se Smlouva o technické spolupráci UIC a ISO. Další oblastí je rozvíjení spolupráce s mezi-

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník setřídění podle stanic Bakov nad Jizerou Hradec Králové hl.n. Bečov nad Teplou Ing. Vrtěl Hranice na Moravě Bečváry Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Hulín Benešov u Prahy Bc. Pechková Cheb Beroun

Více

Seznam tratí pro zpracování TTP JŘ 2011/2012 Číslo tratě

Seznam tratí pro zpracování TTP JŘ 2011/2012 Číslo tratě Seznam tratí pro zpracování TTP JŘ 2011/2012 Číslo tratě Název tratě 301A (Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK - Bohumín 301B (Zebrzydowice) - St. hranice CZ/PL - Petrovice u K. - Dětmarovice 301C Odb. Koukolná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o zahájení správního řízení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o zahájení správního řízení DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: 35 906/07 OŘ Vyřizuje: Ing. Lehovec Č. j.:3 4278a/07 DÚ/Le Telefon: 972241841; 602686792 V Praze dne 19.12.2007 E mail: lehovec@du

Více

Strategie technologie řízení dopravy - příloha 2

Strategie technologie řízení dopravy - příloha 2 Dispečerské pracoviště DOZ, dirigující stanice D3 nebo samostatně řízená stanice počet dispečerů (výpravčích) řízená oblast Aš 1 Aš - Hranice v Čechách Bečov nad Teplou 1 Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Petr Varadinov K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VIII. ZČU 05/2013 Pilotní projekt ETCS 2001 Studie aplikace ETCS v ČR a specifikace

Více

Seznam tratí pro zpracování TTP JŘ 2014/2015

Seznam tratí pro zpracování TTP JŘ 2014/2015 Číslo tratě Název tratě 301A 301B 301C 301D 301E 301F 301G 302A 302B 302C 302E 304A 304B 304C 304D 304E 304G 305A 305B 305C 305E 305F 305G (Čadca ŽSR) - Mosty u Jabl.st.hr. - Bohumín (Zebrzydowice) - Petrovice

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Návrh změny národní přílohy NA k ČSN EN 1991-2 Příloha : Kategorie železničních tratí z hlediska mostů (CR)

Návrh změny národní přílohy NA k ČSN EN 1991-2 Příloha : Kategorie železničních tratí z hlediska mostů (CR) Kategorie železničních tratí z hlediska mostů - stav 09/2014 Poznámka 1.třída 180 (státní hranice - Česká Kubice - Domažlice - Plzeň) - 190 (Plzeň -České Budějovice) - 220 (České Budějovice - Veselí n.luž.)

Více

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb Příprava technologických staveb Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb České Budějovice 10.-12.11.2015 Příprava staveb CO? JAK? KDY? ZA KOLIK? 2 Příprava 2011-2015 3 Specifika technologických staveb Většinou

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy (č.j. 66/08-OJ) Jen pro služební

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do Příloha G Plán investic výběr Název investiční akce / stavebních 07/2014 06/2016 Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - I. část - žst. Praha Hostivař Přestavba stanice pomalá jízda

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Platí od 12. prosince 2010 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy (č.j. 44555/10-JŘ) Jen pro

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Může být železnice součástí moderní dopravy 21. století???

Může být železnice součástí moderní dopravy 21. století??? Může být železnice součástí moderní dopravy 21. století??? Jan Komárek generální ředitel SŽDC 12.1.2010 VIZE 2020 - "Moderní doprava" 1 Železnice v České republice - součást evropské železniční sítě 12.1.2010

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD Platí od 14. prosince 2014 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 39153/2014-O16) Jen pro služební potřebu 2 Z m ě n y

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Informace k objednávce pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro 2015/2016 platný od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016 ======================================================================= Pomůcky GVD

Více

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 24/2015 11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 060/24/2015

Více

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Dlouhodobé priority a cíle železniční dopravní infrastruktury ing. Jan Komárek generální ředitel SŽDC Praha 18.5.2010 IVD - cesta první 1 Úvod potřeba

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží 0101 0112 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181 0191 0202 0203 0204 0211 0221 0222 Praha-Bubny - Chomutov P1 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P2 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P3 P30 P31 P32

Více

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

Předpokládané datum ukončení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení Předpokládané datum zahájení D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více

Priority rozvoje železniční

Priority rozvoje železniční Priority rozvoje železniční dopravní cesty Ing. Petr Šlegr Dopravní komise Asociace krajů Poslání a vize SŽDC Poslání SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD

ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy (č.j. 66/08-OJ) Jen pro služební potřebu SENA

Více

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny.

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. 14. května Odemykání točny Valašské Meziříčí Olomouc a zpět Lok.: T334.090, Souprava: Ce Olomouc - Prostějov a zpět Lok.: 534.432,

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Roční plán výluk na rok 2016

Roční plán výluk na rok 2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 003/7 0 00 PRAHA Roční plán výluk na rok 06 výlukové akce dle 3 c (modernizační, optimalizační a rekonstrukční práce)

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Vážení občané, v minulém týdnu byl Středočeským krajem zaslán městu návrh železničního jízdního řádu na období od 9.12.2012 do 14.12.2013.

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train Operation) = zařízení

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - SEZNAM RUŠÍCÍCH VLAKŮ A OPATŘENÍ PRO JEJICH JÍZDY. Platí od 14. prosince 2014

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - SEZNAM RUŠÍCÍCH VLAKŮ A OPATŘENÍ PRO JEJICH JÍZDY. Platí od 14. prosince 2014 PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - SEZNAM RUŠÍCÍCH VLAKŮ A OPATŘENÍ PRO JEJICH JÍZDY Platí od 14. prosince 2014 Změny Číslo změny Platí od Opravil 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015 KANGO 3. 14.

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 15.12.2013 do 13.12.2014

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 15.12.2013 do 13.12.2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24670/2013-OJŘ NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 15.12.2013 do 13.12.2014 Obsahuje

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Správa železniční dopravní cesty Státní organizace. Česká republika ERTMS. v České republice. Petr Varadinov. varadinov@szdc. www.

Správa železniční dopravní cesty Státní organizace. Česká republika ERTMS. v České republice. Petr Varadinov. varadinov@szdc. www. ERTMS v České republice Petr Varadinov varadinov@szdc szdc.czcz www.szdc szdc.czcz 1 Projekty ERTMS European Rail Traffic Management System Evropský železničnířídící systém KOMUNIKACE EIRENE GSM-R ŘÍZENÍ

Více

Tratě na území České republiky

Tratě na území České republiky 1 - CZ Tratě na území České republiky I. Seznam železničních tratí, na nichž je podle platného jízdního řádu provozována pravidelná osobní doprava (včetně traťových a staničních spojek) a jejich délka

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU TEORIE GRAFŮ DATUM ODEVZDÁNÍ 21.5.2007 JIŘÍ KALINA, 150824 JIŘÍ KALINA 1. OBSAH: 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Kruskalův algoritmus 4

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 15. prosince 2013

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 521 nákladní pro tratě Praha-Vršovice seř.n. Praha-Radotín (Praha) Praha-Smíchov Beroun Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Konkurenceschopnost regionální železnice v systému veřejné dopravy. Seminář Telč, 12.11.2009 Ing. Jan Hrabáček

Konkurenceschopnost regionální železnice v systému veřejné dopravy. Seminář Telč, 12.11.2009 Ing. Jan Hrabáček Konkurenceschopnost regionální železnice v systému veřejné dopravy Ing. Jan Hrabáček Regionální železniční doprava (RŽD) Spletitý konglomerát celé řady odběratelsko-dodavatelských vztahů, na jejichž konci

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 1 Č.j.: 25228/2014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Obsahuje

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 22. října 2007 č. j.: 32469/07-OP. Účinnost od 1. listopadu 2007

Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 22. října 2007 č. j.: 32469/07-OP. Účinnost od 1. listopadu 2007 1 / 30 Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace traťových rádiových systémů a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu Schváleno generálním

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

Seznam tras nákladních vlaků smluvních dopravců

Seznam tras nákladních vlaků smluvních dopravců Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Seznam tras nákladních vlaků smluvních dopravců Jen pro služební potřebu Platí od 11. prosince 2011 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více