Akční nabídka. září-prosinec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční nabídka. září-prosinec 2010"

Transkript

1 Akční nabídka září-prosinec stran aktuálních slev, akčních produktů a důležitých informací Při elektronické objednávce Superakční cena viz. str. 20 Topení Sanita Inženýrské sítě Obnovitelné zdroje energie inovativní kompetentní spolehlivý.

2 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje energie Sluneční energie nám denně poskytuje nesmírný energetický potenciál. Prostřednictvím slunečního záření se každých 20 minut dostává na zemi stejné množství energie, jaké spotřebuje celé lidstvo během jednoho roku. Využívat tuto energii smysluplným způsobem je velikou šancí 21. století. Solární zařízení jsou dnes používána k ohřevu vody, podpůrnému vytápění a k ohřívání vody v bazénech. V solárních systémech se zužitkovává tepelná energie slunečního záření. Kolektor umístěný na střeše či fasádě je pojítkem mezi sluncem a uživatelem teplé vody. Zjednodušeně řečeno funkce je stejná, jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční paprsky ohřívají tekutinu v kolektoru. Oběhové čerpadlo dopravuje ohřátou teplonosnou kapalinu do solárního akumulátoru. Prostřednictvím výměníku zde předává teplonosná kapalina teplo vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se vrací znovu do kolektoru, aby byla znovu ohřívána. Zařízení je řízeno solárním regulátorem. Jakmile teplota v kolektoru převýší teplotu v zásobníku, spustí regulátor čerpadlo solárního okruhu a teplonosná kapalina transportuje teplo, které získala v kolektoru do zásobníku. Solární tepelná zařízení k podpůrnému vytápění vyžadují větší plochu kolektorů a větší obsah zásobníku než zařízení, která slouží jen k ohřevu vody. Ten který zásobník musí odpovídat účelu použití solárního systému. Příklad zařízení Zpětný tok Tok vpřed Spotřebitel vody Ohřev teplé vody Sluneční kolektory (1) přeměňují dopadající sluneční záření na teplo. Teplo předávají teplonosné kapalině (směs vody a glykolu), která cirkuluje v kolektoru. Ohřátá kapalina protéká dál do zásobníku teplé vody (3). Tam je teplo prostřednictvím výměníku předáno teplé vodě. Ochlazená kapalina teče zpět do kolektoru. Ohřátá voda stoupá v zásobníku směrem vzhůru. Solární regulátor a čerpadlové zařízení (2). Přítok studené vody Vhodnost Solární zařízení jsou vhodná zpravidla pro všechny obytné budovy, jak pro novostavby, tak pro dodatečnou vestavbu do stávajících staveb. U novostaveb se ve srovnání s dodatečnou vestavbou ušetří 20 % nákladů. Nejefektivněji pracují solární zařízení k podpůrnému vytápění u domů s dobrou tepelnou izolací a s topením v podlaze, protože ty nevyžadují vysokou vstupní teplotu v topném systému. Výrobci již nabízejí kompaktní zařízení, která kombinují solární zásobník a topná zařízení na pevná paliva. Solární zařízení je ale i vynikajícím doplňkem k topení biomasou, plynem či topnými oleji. Zdroj: thermosolar Velikost zařízení U průměrné spotřeby teplé vody (50 l vody na osobu a den) a stupni krytí 60 %, jsou zapotřebí plošné kolektory s plochou cca 1,5 m 2 nebo trubkové kolektory 1 m 2. Velikost zásobníku na teplou voda by měla být okolo 80 l na osobu, aby bylo k dispozici dostatečné množství teplé vody i ve dnech, které jsou chudší na sluneční svit. U zařízení na podpůrné vytápění je zapotřebí velikost zásobníku mezi 80 až 100 l na každý m 2 kolektorové plochy. Velikost plochy kolektorů by měla být minimálně 10 m 2. Stavební předpoklady Každá střecha orientovaná od jihovýchodu k jihozápadu a se sklonem od 20 do 60 je využitelná pro umístění solárních techniky. Podmínkou je, že statika střechy snese dodatečnou zátěž. Odolnost proti náporu větru hraje často větší roli, než váha. Plocha nesmí být zastíněna. Musí být k dispozici místo pro zásobník tepla, který nasbíranou solární energii pojme. Stavební povolení není zpravidla pro montáž solárních zařízení nutné. Přednosti Zdroj energie je zdarma. Topné období se dá zkrátit. V létě lze většinou běžné topné zařízení odstavit. Cena nemovitosti se zvýší. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: sk lant.cz 2

3 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Tepelné čerpadlo využívá tepla okolního prostředí či odpadního tepla. Jedna z nejefektivnějších technologií k výrobě tepelné energie. Pro topné účely využívá tepla nahromaděného ve vzduchu, vodě či zemi. 80 % potřebné energie je odebíráno zdarma z okolního prostředí. Nechcete být závislí na stále se zvyšujících cenách za energie? Je pro vás důležité, aby provozní náklady byly co nejnižší? Pak je tato technologie pro vás tou pravou! Vzduch Voda Země Expanzní ventil Vytápění a ohřev pitné vody Princip tepelného čerpadla je srovnatelný s funkcí chladničky, která potravinám umístěným uvnitř odejme teplo, a to je pak v zadní části zařízení odevzdáváno zpět do místnosti. Tepelné čerpadlo odjímá svému chladnému okolí vzduchu, vodě nebo zemi- teplo, které je pomocí kompresoru (elektrického nebo poháněného spalovacím motorem) znásobeno, a tím je využitelné pro topné účely nebo pro ohřev vody. Výparník Kondenzátor 3/4 energie z přírody Kompresor 4/4 Užitné teplo Kapalné chladivo Zdroj: uponor 1/4 el. energie Plynné chladivo Tepelná čerpadla země/voda Je to typ tepelných čerpadel, která využívají geotermální energii prostřednictvím cirkulace solanky. Země je dobrým zásobníkem tepla, protože teplota v zemi je po celý rok relativně stálá. Teplo se dostává na povrch pomocí vrtů nebo zemního kolektoru. Zemní vrty Množství a hloubka vrtů určují při vhodném složení horniny výkon tepelného čerpadla. U rodinných domů většinou postačují hloubky vrtů do 100 m. Vrty však prodražují využití tepelných čerpadel. Zato však je pak energie neomezeně k dispozici. Hodnota COP: 4,2 6,5 Zemní kolektor Trubky z umělé hmoty, ve kterých cirkuluje mrazuvzdorná směs, jsou umístěny ve smyčkách v hloubce 1,2 až 1,5 m směrem od sběrače. Množství kolektorových obvodů závisí na výkonnosti zařízení a kvalitě půdy. Stavební předpoklady Čerpadla typu voda/voda, Čerpadla typu země/voda Pokud je pozemek dost velký, lze použít zemní kolektor. V tomto případě se pod hladinu zámrazu, tedy cca 1,2 m pod povrch položí trubky. Plocha kolektoru musí být asi dvakrát větší než vytápěná plocha. Zemní vrt je nejčastější způsob využití geotermální energie, protože je možné ho využít bez závislosti na velikosti pozemku. Avšak hloubkové vrty, které jsou zapotřebí, jsou relativně drahé. Tepelné čerpadlo vzduch/voda Náročnost na místo je relativně malá. Nemusí být k dispozici žádný sklad na pevná paliva. Zařízení může být instalováno vně domu. V tomto případě je třeba dbát na případná protihluková opatření. Čerpadlové systémy se solární podporou Musí být k dispozici pouze dostatečná střešní plocha pro umístění kolektoru či solárního modulu. Tepelné čerpadlo vzduch/voda (vnější provoz) Tepelné čerpadlo solanka/voda (vnitřní provoz) Tepelná čerpadla vzduch/voda Pro tento způsob získávání tepla nejsou zapotřebí žádná ložiska. Zdrojem energie je okolní vzduch, který je tepelným čerpadlem přitahován. Toto je možné dokonce i při vnějších teplotách kolem -20 C. Protože teplota energetického zdroje vzduchu není konstantní, vyrábí tepelné čerpadlo toho to typu při stejné spotřebě elektrické energie více či méně tepla. Zato instalace tohoto zařízení je jednodušší, odpadají finančně náročné zemní či vrtné práce. Proto je tento typ čerpadel vhodný obzvlášť pro sanaci stávajících staveb. (Hodnota COP: 3,0 4,4) Vhodnost Tato technologie je vhodná zvláště pro novostavby, je však realizovatelná i u rekonstrukcí. Tepelná čerpadla jsou mimořádně vhodná pro nízkoenergetické domy, protože jsou kombinovatelná s odvětráváním a ventilací, kterou dobře utěsněné domy vyžadují. Aby bylo možno dosáhnou co možná nejvyššího stupně účinnosti, mělo by být tepelné čerpadlo spojeno s podlahovým topením. V budovách, kde to není možné, představuje vhodnou alternativu plošné topení, či přídavná větší topná tělesa. Ve stávajících budovách by měla být přívodní teplota max. 55 C. Tepelná čerpadla je možno kombinovat se solárními zařízeními. Přednosti Zařízení jsou hlukově optimalizovaná, jsou extrémně prostorově úsporná, dají se bez problémů umístit v každé místnosti domácnosti, ve sklepě, či v odkladných prostorech Jednotlivé části zařízení prakticky nevyžadují údržbu. Jedinými náklady jsou náklady na provoz elektrického čerpadla. Většina dodavatelů však nabízí speciální tarify. Není zapotřebí komín. Odpadají náklady na umístění olejového nádrže či zřízení přípojky plynu. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: p

4 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Využití dřeva a dřevěných pelet je v oblasti obnovitelných zdrojů energie naprostým ideálem Na rozdíl od fosilních paliv, olejů a plynu, se dřevo nepodílí na hromadění CO 2 v ovzduší, na skleníkovém efektu. Při čistém spalování dřeva se uvolňuje tolik CO 2, kolik strom během svého růstu atmosféře odjímá. Není tudíž zatěžováno životní prostředí. To je jeden z důvodů, proč je topení na dřevo takovým hitem současnosti. Pevná biomasa dřeva, která se využívá ve formě štípaného dříví, štěpků a pelet, nabízí vysokou míru bezpečnosti, nezávislosti a flexibility. Předností dřeva jako paliva oproti fosilním palivům jsou nízké provozní náklady, možnost využít regionálních zdrojů a tudíž podpora domácí ekonomiky. Dřevo se tak stává energetickým zdrojem budoucnosti. Topení peletami může probíhat dvěma základními způsoby: 1. Automatické kotle ústředního topení Palivo je dodáváno nepřetržitě a automaticky pomocí šnekového podavače. U delších dopravních vzdáleností se doporučuje odsávání. Vakuový systém umožňuje zásobování peletami až ze vzdálenosti 20m. Skladovací prostor tak může být umístěn mimo obytné prostory, např. v zemním tanku, nebo ve vedlejší budově. Pelety se dopravují pomocí cisterny a vhánějí se do skladových prostor. 2. Ručně plněná peletová kamna Tato zařízení vyžadují větší množství vlastní iniciativy. Při manuelním zásobování je třeba dbát na to, aby balení pelet nebyla pokud možno příliš velká. Nejlépe se osvědčily pytle do 15 kg. Popel obsahuje fosfát a draslík a může být využit jako zahradní hnojivo, anebo zlikvidován jako domovní odpad. Stavební předpoklady Skladovací prostor s možností odvětrávání by měl pokud možno sousedit s vnější zdí, aby byl plnící otvor přístupný zvenku. Jsou tři skladovací varianty: sklepní prostor, zemní tank a pytlové silo. Prostor musí být velký, aby byla k dispozici zásoba paliva na celý rok. Zemní tanky umístěné v zahradě mají velkou přednost: tvoří doplňkový sklepní prostor, či sklep zcela nahrazují. Vhodnost Zařízení jsou vhodná i pro následnou vestavbu do stávajících budov, pokud je k dispozici dostatečně velký skladovací prostor. Ústřední topení na dřevěné pelety lze dobře kombinovat se solárními systémy na ohřev vody či solárními systémy podpůrného vytápění. Technika, u které poptávka stále narůstá, je topení dřevěnými peletami. Slovem pelety se označují slisované kousky vysušeného dřeva v přírodním stavu (piliny, hobliny, zbytky dřeva z lesa). Pelety se vyrábějí bez použití chemických pojiv. Za použití vysokého tlaku se slisují do normované velikosti a konzistence, aby mohly být bez problémů přepravovány. Pelety mají výhřevnost cca 5kW/kg. Závazek a úkol do budoucna S přírodními zdroji je třeba zacházet šetrně a úsporně. K úkolům státu, obcí, firem a každého jednotlivce patří chránit životní zdroje jako je voda, vzduch a půda, a dbát na to, aby s energiemi bylo zacházeno co možná nejšetrnějším způsobem. Hodnota a potenciál Při využívání tepelné energie dřeva hraje rozhodující úlohu obsah vlhkosti. Čím více vody dřevo obsahuje, tím menší je jeho výhřevnost. Průměrná výhřevnost pro všechny druhy dřeva je 4 KW na kg suchého dřeva. Dřevěné pelety mají se zbytkovou vlhkostí cca 10% ideální výhřevnost. Díky vysoké koncentraci energie vyžadují pelety výrazně malý skladovací prostor. Aby bylo dosaženo optimálního spalování štípaného dříví, nesmí obsah vody ve dřevě přesahovat 20 %. Dřevěné štěpky, které mají díky poměrně vysokému obsahu vody nižší energetickou účinnost než pelety a štípané dříví, by měly být s ohledem na emise předsušeny (vlhkost by neměla být vyšší než 30%) Přednosti Palivo je cenově výhodné a šetrné k životnímu prostředí. Moderní, cenově dostupné kotle na dřevěné pelety překonávají už dnes zákonem stanovené normy emisí pro rok Ústřední topení na pelety vyžaduje minimální údržbu je-li vybaveno automatickým systémem čištění těla kotle. Servis je nutný jen jednou ročně. Peletová topení představují pohodlný a plně automatický provoz a jsou srovnatelná s dnešními plynovými kotli. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: ekov.cz 4

5

6 Zelená ená úsporám Program Zelená úsporám je dotačním programem podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie, jehož cílem je podpořit vybraná opatření na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energií. Dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM získá pouze ten zákazník, kterému technologii namontuje dodavatel uvedený v Seznamu odborných dodavatelů a použité komponenty budou zaneseny v Seznamu výrobků a technologií. Naše společnost dodává tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na spalování biomasy a akumulační nádrže, které jsou již v seznamu výrobků a technologií zaregistrovány. Proto je nezbytně nutné, aby montážní firmy byly certifikované a uvedené v Seznamu odborných dodavatelů. Firma Richter + Frenzel Vám proto nabízí odborná školení pro jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů energie, na kterých získáte certifikát potřebný pro uvedení v seznamu odborných dodavatelů. V případě zájmu o školení pište na Odpovědný pracovník se s vámi rád spojí za účelem domluvení konkrétního termínu. Richter + Frenzel je dodavatelem těchto technologií: Solární systémy Tepelná čerpadla Kotle na biomasu Řízené větrání s rekuperací tepla Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim zákazníkům technické poradenství Kontaktní Kontaktní osoba: osoba: a odbornou pomoc při získávání dotací z programu Petr Petr Heřman Heřman Tel.: Tel.: Zelená úsporám Podrobné informace naleznete na

7 Sestavy RF 300 ZÁRUKA 12 LET na kolektory a nosné konstrukce Více informací na straně 31 První naplnění zdarma Získejte dotaci z programu Zelená úsporám Solární sestavy RF pro ohřev teplé vody Zabezpečují ohřev vody v domácnosti během 7-9 měsíců v roce. Po zbytek roku studenou vodu předehřívají a další zdroj energie (kotel, elektrická spirála) ji následně dohřeje na požadovanou teplotu. Domácnost tak ušetří 60 až 70 % nákladů na ohřev vody. Instalace tohoto zdroje tepla zároveň přispívá k snížení spotřeby fosilních paliv a k zlepšení kvality ovzduší. Nadstandardní záruka 12 let na kolektory a nosné konstrukce v případě montáže smluvním partnerem Richter + Frenzel s.r.o. Počet osob v domácnosti 2 až 3 4 až 5 6 až 8 Solární kolektor RF300 2 ks 3 ks 5 ks Střešní konstrukce pro 2kol šikmá tašková střecha (plechová) 1 ks 1 ks 2 ks Střešní konstrukce pro 1kol šikmá tašková střecha (plechová) - 1 ks 1 ks Spojovací střešní konstrukce (plechová) - 1 ks 2 ks Připojovací sada 1 ks 1 ks 1 ks Propojovací sada 1 ks 2 ks 4 ks Expanzní nádoba 12 l 18 l 40 l Dvustoupačková čerpadlová skupina + odvzduš. 1 ks 1 ks 1 ks Teplonosná kapalina 25l 1 ks 1 ks 2 ks Regulace (jednookruhová) 1 ks 1 ks 1 ks Zásobník TUV bivalentní - 2 výměníky 200 l 300 l 500 l Doporučené příslušenství: Termostatický směšovač TUV Možnost sestavení systému na míru. Zelená úsporám Na tyto sestavy je poskytována dotace Kč z programu Zelená úsporám Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim zákazníkům technické poradenství a odbornou pomoc při získávání dotací z programu Zelená úsporám. Podrobné informace naleznete na TOPENÍ SANITA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

8 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Výprodej Artikl Zboží Popis Kód dodavatele kolektor solární KTU 15 vakuový 143X radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K kotel Buderus U K radiátor Kermi vent FTV /1800 LEVÝ FTV L1K kamna krbová Edilkamin IDRO 100 DVOUKŘÍDLÁ PEVNÁ DVÍŘKA radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K panel Arbonia Karotherm KTV150/0.63M PŘÍV.99 BRV CF 7016 KTV CF konvektor Minib podlahový ZAKÁZKA PT-3000 NEREZ MŘÍŽKA PT 3000 INOX hlavice term.dálk.ovl.2m PTH-01 PTH čerpadlo Grundfos AP 50B A1.V nádoba základní Variomat Reflex VG radiátor Radik VKU /700 BEZ UCHYCENÍ C kolektor solární TSC21 10BAR 194X94X10.5 CM konvektor Kermi KNV - L /1500 S MŘ KNV L1K čerpadlo Grundfos CR3-2 HQQE 400 V konvektor Minib podlahový KT RÁM 2000 KT RÁM konvektor Fan-Coil Oplflex FLK NL000 FLK NL osvěžovač vzduchu Oxygen+filtr+M OXRS /COM OXRS /COM radiátor Kermi Plan PTV / W LEVÝ PTV L1K konvektor podlah. Licon PKVT-280/7/28 US OCEL PKVT-280/7/28 US OCEL vestavba Jaga BIUW /DBE BIUW /DBE radiátor Radik VKM /500 STŘEDOVÝ G radiátor Kermi FKO / W FK jednotka řídící extrakční OXEX.101 S ODSÁV. A MODEM OXWX ventil skup.termoskop. RADA 215BC RD radiátor Kermi vent FTV /1200 FTV R1K radiátor Radik Hygiene klasik 20S 503/ W K těleso koupelnové Jaga Sani Ronda SROW /MM SROW /MM konvektor Kermi KNV - L /2600 S MŘ KNV L1K konvektor Boki WLW WLW těleso koup.trubk. Koralux Tubus KT 780 /450 KT radiátor Kermi vent FTV / W LEVÝ FTV L1K konvektor Minib podlahový KT KT radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K regulace Junkers TF20 OVLÁDÁNÍ DÁLK.TÝDEN příslušenství Viessmann REGULACE VITRONIC 200 H panel topný Koratherm horizont /1800 M K20H M radiátor Kermi FKO / W FK radiátor Kermi vent FTV / W LEVÝ FTV L1K příslušenství Junkers 528/1 SOUPR.PŘIP.PLYN-TOP.NADO radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K regulace Junkers TA120E1 EKVIT.TÝD.DIGIT odkouření Junkers ACZH101 VODOR.1.0M-ZE/ZWE+ZR/ZWR radiátor trub. Dekor-V 28čl BÍLÁ D0V radiátor Radik Plan VKM X H radiátor Radik Plan VKM X H čerpadlo Grundfos UPS FB 400/6/ konvektor nadzemní Isan horizontal F20 560/1300 S01 AB F20H AB čerpadlo ponorné Wilo TWU V AKCE ohřívač průtok.beztlak. Mirava M A1 5.0KW 230V ME čerpadlo ponorné Wilo TWU V AKCE radiátor Radik VKM /1400 STŘEDOVÝ G radiátor Kermi FKO / W FK radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K panel topný Koratherm horizont.22 ont 662/ BARVA 35 K22H

9 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Artikl Zboží Popis Kód dodavatele dveře pivotové Hüppe /4kruh STŘÍBRNÁ STŘÍBRNÁ LESKLÁ/SKLO + ÚPR LESKLÁ/SKLO + ÚPR baterie bidet. HG Talis E CHROM baterie sprch. HG Talis S 150 CHROM umyvadlo s otv.laufen Form 70X50CM BÍLÁ umyvadlo s otv.kolo Ego 68X53CM BÍLÉ K pisoár Kolo Nova PŘÍVOD VNITŘ.BÍLÝ baterie van. HG Focus S PODOM.S PŘEP.CHROM kout sprch. Roltechnik CED 1-kř. 5ti-úh 1/1000 BÍLÁ-CHINCHILA vanička oc.kw Superplan X120X2.5 BÍLÁ E zástěna van. Bella Vita Nova Duscholux MATNÝ CHROM/ESG SKLO kout sprch. Roltechnik CR 4-díl.1/4-kru 4/900 BÍLÁ-KŮRA R55S kout sprch. Roltechnik ECR 2-díl.1/4-kr 2/900 ELOX-SKLO R55S zástěna sprch. Riho Scandic S301 90X90X200 BÍLÁ GC senzor umyv.násť. SLU 09B BAT.NAPÁJENÍ 9V box sprch. Roltechnik FCR BÍLÁ-KŮRA senzor umyv. SLU skříňka pod umyv. Kolo Quattro 118X42X41.3 SV.DUB dvojumyvadlo nábyt.řez.laufen Palace 150X57 BÍLÁ 3-OTV kout sprch.roltechnik IRP1 1/4kruh 1-kř 900/2000 BRILLANT/SKLO P dřez Franke Mikado MOX 965 X PŘÍSL MOX vanička Hüppe Marano 1/4-kruh skříňka zrcadlová Keramag Vitelle 58X10X80 TŘEŠEŇ senzor umyv.násť. SLU 09 BK BAT.NAPÁJENÍ KRÁT.VÝT kout sprch. IS Easy 90X90 R.550 CHR-TRANSP. T1212YB kout sprch.2-kř.1/4kr. Ronal Tango ERT 900X1850 BÍLÁ-A44 R.550 ERT stěna pevná Kolo Akord 90X90CM SKLO CREPI RSKS senzor umyv.stoj.směš. SLU 23B BAT.NAPÁJENÍ 2-VODY dveře 1-kř. P Ronal Pur-Light PLPD 900X1900 ALUCHROM-A7 PLPD skříňka pod umyv. Kolo Quattro 58X42X41.3CM SV.DUB kout sprch. Ravak-Elegance ESKKR 45LAT BÍLÁ/BÍLÁ RAVAK výtok van. Hansa Quadris NÁSTĚNNÝ výtok van. Hansa Quadris Art NÁSTĚNNÝ umyvadlo Kolo Ego s otvorem 90X53CM BÍLÉ K umyvadlo Kolo Aplauz BÍLÁ kombifix WC přední skříňka vysoká Laufen Case LEVÁ DUB oblouk WC DN 100 PŘEDSAZENÝ 60MM servopohon el.term.lh Oventrop M30X1.5 24V zařízení SYR IT 3000 na úpravu tvrdost DVOUKOMOROVÉ. PROTI VÁPEN.USAZ filtr odkalovací přírubový Honeywel DN80 F76S-80FA zařízení el.dynam.syr MULTISAFE KS 3000 PROTI TVORBĚ VÁPENITÝCH USAZENIN nářadí aku+lis. UP UNIPIPE 75 (990005) trubka Uponor evalpex-a Q&E difst.topen 32X2.9 6BAR 6M-TYČ kompenzátor gum.přír. P-Teguflex červen 200/16 90 C KVINTING ventil uzav. BOA-Super Compact DN200 PN ventil tlak.voda 24V EVPE EVPE ventil redukce tlaku Honeywell 6/ BAR 80 C D06FN-11/2B šroubení rad.danfoss RLV 3/4 ROHOVÉ NIKL (64) 003L trubka studniční PRAMOSAT s hrdlem 110X spojka vnitřní Wirsbo 20X1/ ventil regul.a měř.danfoss MSV-C DN40 MĚŘ.KONC 003Z klapka uzav.bezpřír. Boax ruční kolo DN 40/ ventil plyn přír. 230V EVPE EVPE šroubení Heimeier Vekotec př.vnější 3/4 NIKL ventil regul.heimeier 1/ nůžky na plastové trubky Rems ROS P R100R 9

10

11

12 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Ventily Schell Cubito vanová zástěna N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě rychlá montáž, snadné čištění filtru. plynulá regulace, dlouhá životnost, německá kvalita za skvělou cenu. 1. Ventil pračkový 1/2x3/ Skladová karta Ventil rohový Comfort s filtrem 1/2x3/8 s matkou Skladová karta Ventil rohový Comfort 1/2x3/8 bez matky Skladová karta Ventil rohový Sanland 1/2x3/8 s nerezovým sítkem Skladová karta Ventil stojánkový samouzavírací Petit na jednu vodu 1/2 Petit SC chrom Skladová karta Zboží na objednávku. Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140 levá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent s úpravou perla Glass Skladová karta Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140 pravá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent s úpravou perla Glass Skladová karta Cubito keramické kartuše: Ø 25 mm, Kerox (Maďarsko), bez systému Optim Eco keramické ventily: pracovní úhel 90, Flühs (Německo) perlátory: speciální plast proti usazování vodního kamene, Neoperl (Německo) připojovací hadice stojánkových baterií: nerezové, včetně těsnění, Tucai (Španělsko) přepínače: Neoperl (Německo) zpětné klapky: Neoperl (Německo) prevence proti zpětnému nasátí znečištěné vody do vodovodního potrubí pitné vody balení: stříbrný textilní sáček s logem Jika, hnědý karton loga Jika pryžové protihlukové vložky: snižují hlučnost montážní návody: v balení prodloužená záruka: 5 let servis výrobce u koncového zákazníka Ke každé baterii obdržíte jako dárek luxusní hotelovou osušku nejvyšší kvality (SAP 80083) Baterie umyvadlová páková stoj. se zátkou click clack chrom Skladová karta Baterie umyvadlová stoj páková pro umyv mísy se zátkou click clack chrom Skladová karta Baterie bidetová stoj. páková s výpustí chrom Skladová karta Baterie vanová nástěnná kohoutková bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie sprchová kohoutková nástěnná bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie vanová podomítková kohoutková s přepínačem chrom Skladová karta Připojovací koleno k podomítkové baterii chrom Skladová karta Vanový výtok ze zdi délka 161 mm chrom Skladová karta

13 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Set Sanitec + Geberit WC set + N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě + + Geberit + Sanitec SET s tlačítkem Modul Kombifix ECO WC závěs Rekord K93100 Izolace haas Sedátko panda tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Geberit + Sanitec SET bez tlačítka kompletní cena za set Skladová karta SET s tlačítkem Modul Duofix WC závěs Piano se sedátkem 233 Izolace haas tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Set Sanitec + Geberit + + N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě WC set + Za nákup dvou setů dostanete jako dárek badmintonovou sadu! (SAP 80117) + + Geberit + Sanitec SET s tlačítkem Modul Kombifix ECO WC závěs Piano se sedátkem 233 Izolace haas tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Geberit + Sanitec SET bez tlačítka kompletní cena za set Skladová karta univerzální splachovací ventil (možnost následné výměny tlačítka START STOP a DUAL FLUSH) nastavitelnost finální výšky závěsných klozetů nosnost 400 kg pevný rám záruka 5 let Jika modul ZK tlačítko dual flush bílá wc závěsné Dino sedátko Zeta izolaze haas set Skladová karta

14 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Sanitec domácí produkt Piano Umývátko 45 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umývátko 45 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 50 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 55 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 55 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 60 cm L Skladová karta SET Domino skřínka postranní nízká vrchní lesklá bílá 30x120x25, pravá Skladová karta Domino skřínka postranní nízká vrchní lesklá bílá 30x120x25, levá Skladová karta Domino skřínka postranní vysoká s košem na prádlo lesklá bílá 37x160x34, pravá Skladová karta Domino skřínka postranní vysoká s košem na prádlo lesklá bílá 37x160x34, levá Skladová karta Domino skřínka universální s dvířky 30x37x42 lesklá bílá, pravá Skladová karta Nábytek skladem Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň nebo na objednávku. Domino skřínka universální s dvířky 30x37x42 lesklá bílá, levá Skladová karta Dále v nabídce zrcadla, a chromové kryty na sifon nábytek i v barvě capuccino/wenge Keramika Možno kombinovat s nábytkem Domino. KERAMAG umyvadlo 50x38 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 55x44 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 60x48 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 65x48 Renova Plan Skladová karta KERAMAG polosloup Renova Plan Skladová karta KERAMAG wc závěsné Renova Plan Skladová karta KERAMAG sedátko Renova Plan Skladová karta KERAMAG sedátko soft close Renova Plan Skladová karta SET KERAMAG wc záv Renova Plan bez sedátka + Geberit kombifix+izol izolace Skladová karta SET

15 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Baterie Metalia Dárek KE KAŽDÉ BATERII Butylka v pouzdře SAP č Český výrobek, v sortimentu i rozteč 100 mm, 7 let záruka. 1. Baterie na umývátko stojánková s výpustí chrom výška 120 mm Skladová karta Baterie umyvadlová stojánková s výpustí chrom výška 150 mm Skladová karta Baterie bidetová stojánková s výpustí chrom Skladová karta Baterie sprchová nástěnná, rozteč 150 mm bez příslušenství chrom 57060/1.0 Skladová karta Baterie vanová nástěnná rozteč 150 mm s příslušenstvím chrom Skladová karta Baterie sprchová podomítková bez přepínače chrom Skladová karta Baterie vanová podomítková s přepínačem chrom 57050R.0 Skladová karta Baterie umyvadlová nebo dřezová nástěnná rozteč 150 mm ramínko 240mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 210 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 150 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 225 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková s vytahovací sprškou chrom Skladová karta Baterie sprchová nástěnná, rozteč 100 mm bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie vanová nástěnná rozteč 100 mm s příslušenstvím chrom Skladová karta Baterie umyvadlová nebo dřezová nástěnná rozteč 100 mm ramínko 240 mm chrom Skladová karta

16 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Baterie 2 Sety Optiline 1 3 Pouze v R+F 1. Nova termostatická baterie sprchová nástěnná Chrom + sprch souprava Sensiva s tyčí 60 cm 7460CY Skladová karta SET Vega baterie umyvadlová bidetta se sprškou 1806F Skladová karta Optima termostatické podomítkové těleso vanové (bez pohledového dílu) 7128 Skladová karta SET umyvadlo Europa/Piano 50 cm L11150 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11150+B9158AA Skladová karta SET SET umyvadlo Europa/Piano 55 cm L11155 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11155+B9158AA Skladová karta SET SET umyvadlo Europa/Piano 60 cm L11160 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11160+B9158AA Skladová karta SET Vany WC kombi + sedátko Nova Riga vana 150x70 ocelová bílá objem 170 l bez nohou Skladová karta Riga vana 160x70 ocelová bílá objem 180 l bez nohou Skladová karta Riga vana 170x70 ocelová bílá objem 190 l bez nohou Skladová karta Riga nohy vanové kovové 1 pár Skladová karta Sofia vanička ocelová bílá 80x80x14, Skladová karta Sofia vanička ocelová bílá 90x90x14, Skladová karta baleno v krabici úsporné splachování 3/6 L sedátko tvrdé z ABS WC kombi + sedátko Nova odpad vodorovný Skladová karta WC kombi + sedátko Nova odpad svislý Skladová karta

17 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Proč právě EUROPA? provedení polystyrol dekor Champagne velká variabilita série EUROPA velmi výhodná cena dosud nepřekonaný rolničkový mechanismus pro posuv dveří kvalitní hliníkový profil jednoduchá montáž dveře do niky s možností snadného vysazení a čištění čtvrtkruhové kouty ve smontovaném stavu záruka 3 roky ČESKÝ VÝROBEK Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 80 cm R550 rám bílý, plexi Champagne SAP Obj. kód SPCR2/80 Sprchový kout Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 90 cm R550 rám bílý, plexi Champagne SAP Obj. kód SPCR2/90 Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 90 cm R550 rám bílý, bezpečnostní sklo čiré SAP Obj. kód SPCR2/90 Transparent Sprch kout rohový posuvné dveře, 90 cm rám bílý,plexi Champagne SAP Obj. kód SPCS2/80 Sprchový kout Sprch kout rohový posuvné dveře, 80 cm rám bílý,plexi Champagne SAP Obj. kód SPCS2/90 Sprch dveře do niky 80 cm posuvné, rám bílý,plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/80 Sprchové dveře Sprch dveře do niky 90 cm posuvné, rám bílý,plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/90 Sprch dveře do niky 100 cm posuvné, rám bílý, plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/100 17

18 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Výprodej Sanita Zobrazené položky jsou pouze výběr z výprodejních položek u společnosti R+F - více na Umývátko Kolo Panda solo bílé 40X33 CM BEZ OTVORU, BEZ BATERIE, SANITEC Katalogové číslo Skladová karta Umyvadlo Ideal Standard Ecco V cm bez otvoru pro bat Skladová karta Vanička oc. KW Zirkon x 80 x 6.5 BÍLÁ, R500, KALDEWEI Katalogové číslo Skladová karta Polička roh. Novatorre III. 24X24 CM, CHROM, NOVASERVIS Katalogové číslo Skladová karta Vana Akrylátová Carmina 150x70 Katalogové číslo Skladová karta x70 Katalogové číslo Skladová karta x70 Katalogové číslo Skladová karta Baterie umyv. Raf Perfekt STOJ. BEZ ANK. CHR, RAF ARMATURY Katalogové číslo PN26 Skladová karta Baterie dřez. Raf Polar 100 R. KUL. 200 CHR, RAF ARMATURY Katalogové číslo PL01A Skladová karta Nohy k vanám Carmina Katalogové číslo Skladová karta Tlačítko Geberit Tango funkce start/stop bílá Katalogové číslo Skladová karta Některé uvedené obrázky jsou pouze ilustrační. 18

19 Vaničky z litého mramoru s lineárním odtokovým žlabem NOVINKA! Samonosné vaničky z litého mramoru Povrchová úprava Gelcoat z polyesterové pryskyřice Možnost postavení na nožičky a přisazení předního panelu Výška předních panelů 95 mm Výška ustavovacích nožiček mm Dvoukomorový sifon SIWI Bílý, černý nebo aluchromový kryt sifonu z hliníkového profilu WIA / Obdélníková vanička WIQ / Čtvercová vanička WIR / Čtvrtkruhová vanička Typ vaničky Šířka (mm) Výška (mm) Bílá Černý granit Typ L-panelu Bílá Aluchrom / Černá WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč DOPLŇKY Bílá Aluchrom Černá matná Cena Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení) PWIF.04 PWIF.50 PWIF Kč Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku) AR Kč WIA WIQ WIR Sprchové vaničky ILA z litého mramoru s dvoukomorovým sifonem a lineárním krytem sifonu byly vyvinuty pro náročného klienta, který požaduje vynikající užitné vlastnosti produktu a zároveň moderní minimalistický design. Použití vaničky ILA je z praktických důvodů výhodnější alternativou podlahových odtokových žlabů, a to zejména v rekonstruovaných koupelnách, ale uplatnění v zásadě najde v jakémkoliv sprchovém koutu, kde je kladen důraz na estetiku, hygienu, těsnost a snadnou údržbu. Vaničky jako celek splňují všechna kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Výrobce všechna tato kritéria ověřil v náročných testech reálných produktů. K vaničkám ILA byl vyvinut speciální sifon s dvěma komorami, který zaručuje vysokou průtočnost až 44 l/min a splňuje nejvyšší kritéria příslušné normy EN :2002. Důmyslná konstrukce zajišťuje vodotěsné spojení sifonu s vaničkou. Vnitřní uspořádání sifonu řeší dostatečnou výšku hladiny v komorách a zároveň průchod menších nečistot a tím částečnou samočistitelnost sifonu. Pro pravidelnou údržbu stačí občasné mechanické vyčištění snadno přístupných sítek sifonu. Model vaničky v řezu Uvedené ceny jsou bez DPH. K dodání od SanSwiss s.r.o. Popovická 1123 CZ JIČÍN Tel.: / Fax: /

20 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Akční nabídka obkladů a dlažeb K dodání na objednávku. Reale Oblíbená série REALE je neustále žádána pro svůj zcela neopakovatelný design a velkou škálu zdobení a dekorů. Série je vhodná jak pro malé, tak i větší koupelny. Série Reale má lesklý povrch. GASTON L 157 Listela 20 5,7 SAP GASTON L 157 U Listela 20 3 SAP REALE 951 SAP Obklad REALE 95 SAP Obklad REALE 951 GASTON S 57 střed. Obklad SAP REALE D 95 Dlažba SAP PEI III Concorde Série CONCORDE je složena ze dvou základních barev s možností kombinovat světlý a tmavý odstín obkladů, které jsou vhodně doplněny o prořezávanou mozaiku v barvě základů. GASTON L 59 R Bombáto 20 5 GASTON L 59 U Bombáto 20 3 I NKA NOV SAP SAP PRO ROK PL3610 CONCORDE BEIGE Obklad SAP PL3980 CONCORDE CHOCOLATE Obklad SAP QF1980 CONCORDE CHOCOLATE Dlažba PEI II SAP QE9980 L PLUS CHOCOLATE Listela 4 40 SAP CONCORDE BEIGE Mozaika SAP CONCORDE CHOCOLATE Mozaika SAP Simona, Corida, Neapol Vysoce slinuté mrazuvzdorné dlaždice sérií SIMONA,CORIDA a NEAPOL se vyznačují jemně reliéfním povrchem v příjemně teplých zemitých odstínech. NEAPOL SAP Dlažba PEI V 20 SIMONA COTTO CORIDA BEIGE 49 CORIDA COTTO 59 Dlažba PEI IV Dlažba PEI V Dlažba PEI V SAP SAP SAP

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Akce Podzim 2012 vč.dph bez mtž. Akce Podzim 2012 vč.dph s mtž. běžná cena s DPH 20% kod set popis - veškeré výrobky v barvě bílá

Akce Podzim 2012 vč.dph bez mtž. Akce Podzim 2012 vč.dph s mtž. běžná cena s DPH 20% kod set popis - veškeré výrobky v barvě bílá kod set popis - veškeré výrobky v barvě bílá Akce Podzim 2012 vč.dph bez mtž. Akce Podzim 2012 vč.dph s mtž. běžná cena s DPH 20% 234262###0001 Alma Ocelová vana 160 x 75 cm 5 054 4 801 5 946 234262###0101

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

www.staviva.cz Platnost akce: 10. 2. 31. 3. 2014 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

www.staviva.cz Platnost akce: 10. 2. 31. 3. 2014 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. www.staviva.cz Platnost akce: 10. 2. 31. 3. 2014 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. *Nabídka koupelny obsahuje kompletní vybavení obklady, dlažby, sanitu, stavební materiál, baterie,

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400

NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400 NOVINKA БЕЗРАМНЫЕ ДУШЕВЫЕ RADOST ОГРАЖДЕНИЯ ZE SPRCHOVÁNÍ С ПРИСТЕНОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400 Katalog 2015 MODUL 1400 je kompletní sprchová kabina doplněná dveřmi ze série TOP line. Mnohonásobnost

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen)

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) 2013 KOUPELNOVÁ KERAMIKA VANIČKY KOUPELNOVÝ NÁBYTEK VODOVODNÍ BATERIE SaphirKeramik

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

:DLOUHÁ LOUKA. katalog standardů

:DLOUHÁ LOUKA. katalog standardů :DLOUHÁ LOUKA katalog standardů KOUPELNY PODLAHY DVEŘE KOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ ELEKTRO KOUPELNY umyvadla 1 umývátko Ideal standard Eurovit tlačítko Ambia 2 umyvadlo Vitra, série S50 1 umývátko Ideal standard Eurovit

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Série REKORD. koupelny. Svěží moderní linie za atraktivní cenu. včetně cen s DPH

Série REKORD. koupelny. Svěží moderní linie za atraktivní cenu. včetně cen s DPH katalog Série REKORD včetně cen s DPH Svěží moderní linie za atraktivní cenu koupelny Série REKORD Svěží moderní linie za atraktivní cenu Rekord přináší do Vaší koupelny svěžest, originalitu a moderní

Více

CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014

CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014 CENÍK KARTELL BY LAUFEN 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31. 3. 2014 2013 KOUPELNOVÁ KERAMIKA VANY A VANIČKY KOUPELNOVÝ NÁBYTEK VODOVODNÍ BATERIE KARTELL by LAUFEN volně

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

GUSTAVSBERG CENÍK 2011

GUSTAVSBERG CENÍK 2011 DPH (ČR): 20% 1,20 DPH (SR): 19% 1,19 Kurz Kč/euro: 25 GUSTAVSBERG CENÍK 2011 Platnost: od 1. 2. 2011 Sanitární keramika (změny cen, technických informací, osazení výrobků, tiskové chyby či omyly vyhrazeny)

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 01.01.2010 Protože myslí dopředu. Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Komfortní řešení Vaší koupelny. Nyní výhodněji!

Komfortní řešení Vaší koupelny. Nyní výhodněji! AKČNÍ PODZIM ZIMA 2010 platí do 31. 12. 2010 ceny jsou včetně DPH Oras Cubista 2816F Světová novinka! Zaváděcí cena: 8 280,- Komfortní řešení Vaší koupelny. Nyní výhodněji! Váš prodejce: Firma Oras je

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. a. DOMOVNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 0,00 0,00 2. 1. Potrubí 0,00 3. HTEM 40, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 47,00 0,00 0,00 4. HTEM 50, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 35,00 0,00 0,00 5. HTEM

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6 CENÍK PRACÍ uvedené ceny jsou bez DPH KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6 WWW.VODA-TOPENI-PLYN.EU, INFO@VODA-TOPENI-PLYN.EU LEŽATÁ KANALIZACE Ø 70-200 240,00Kč/bm Ø 250-300

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné.

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Katalog standardů Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Budova je vyzděna z vápenopískových cihel Kalksandstein, které se používají pro stavby pasivních

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6 CENÍK PRACÍ uvedené ceny jsou bez DPH KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 PLYN,SOLAR str.6 LEŽATÁ KANALIZACE Ø 70-200 240,00Kč/bm Ø 250-300 330,00Kč/bm Ø 400-500 420,00Kč/bm pokládka

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Položka č Strana CZK Položka č Strana CZK 10... 16 021 05 6, 8, 10, 12, 15 7.323,00 10 020 05-00 31 1.440,00

Položka č Strana CZK Položka č Strana CZK 10... 16 021 05 6, 8, 10, 12, 15 7.323,00 10 020 05-00 31 1.440,00 REJSTŘÍK Položka č Strana CZK Položka č Strana CZK 10... 16... 10 010 05-00 31 1.166,00 16 021 05 6, 8, 10, 12, 15 7.323,00 10 020 05-00 31 1.440,00 16 021 45 6, 8, 10, 12, 15 15.765,00 10 105 05-00 31

Více

topení instalace sanita inženýrské sítě koupelnová centra sanita čerpadla rekuperace odpadní teplé vody

topení instalace sanita inženýrské sítě koupelnová centra sanita čerpadla rekuperace odpadní teplé vody topení instalace sanita inženýrské sítě koupelnová centra S NÁMI UŠETŘÍTE! sanita čerpadla rekuperace odpadní teplé vody Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 215. Nejvíce studené a teplé vody spotřebuje každý

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.5.2012 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných elektrokotlů

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 21, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou teplotu

Více

Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků

Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků [ Vzduch ] [ Voda ] Family Komplety [ Země] [ Buderus ] Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků Family Komplet GB162 Family Komplet GB172 Logamax plus GB172 T Family Komplet GB072 Family Komplet U052/U054

Více

... 18 roků zkušeností. Ceník

... 18 roků zkušeností. Ceník ... 18 roků zkušeností Ceník platný od 1.3.2012 MODEL PM Nejžádanější Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL PM je díky svým rozměrům a ceně nejžádanějším z řady průtokových ohřívačů - ohřívač není tlakový,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Zehnder Aura a Zeta Technické údaje 03/2014 CZ. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý Saubere vzduch Luft

Zehnder Aura a Zeta Technické údaje 03/2014 CZ. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý Saubere vzduch Luft Zehnder Aura a Zeta Technické údaje 03/2014 CZ Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý Saubere vzduch uft zehnder aura Popis výrobku Teplovodní a kombinovaný provoz Designový koupelnový radiátor Zehnder

Více

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 JÍMKY str.6 PLYN,SOLAR str.7 KRBY str.

CENÍK PRACÍ. uvedené ceny jsou bez DPH. KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 JÍMKY str.6 PLYN,SOLAR str.7 KRBY str. CENÍK PRACÍ uvedené ceny jsou bez DPH KANALIZACE str.2 TOPENÍ str.3 VODA str.4 SANITA str.5 JÍMKY str.6 PLYN,SOLAR str.7 KRBY str.8 Tupolevova 470, 199 00 Praha 9 Tel.: 775 209 704, e-mail: tomasrout@seznam.cz

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Umyvadlo s baterií se slevou až 50 %.

Umyvadlo s baterií se slevou až 50 %. Balíček za zvýhodněnou cenu Vybavte si koupelnu výhodně. Připravili jsme pro vás balíčky za mimořádné ceny. Umyvadlo s baterií se slevou až 50 %. Umyvadlo Cubito 2 747 Kč Baterie Cubito 2 555 Kč 8.6127.6.100.000.1

Více

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ. ohřívače kolektory. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ. ohřívače kolektory. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Rozdělovače pro radiátory a solární systémy Rozdělovače jsou vybavené

Více

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Od 1. 4. do 30. 6. 2010 solární bonus Viessmann Náš kompletní program pro všechny druhy energií: Olejové kotle Plynové kotle Solární

Více

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-03/2013

VODOVODNÍ BATERIE. Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 CZ-03/2013 VODOVODNÍ BATERIE Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 2013 CZ-03/2013 Umyvadlová kohoutková s otočným výtokem 150 mm 3.1270.1.004.221.1 s automatickou

Více

CENÍK SANITÁRNÍ TECHNIKY 2008

CENÍK SANITÁRNÍ TECHNIKY 2008 CENÍK SANITÁRNÍ TECHNIKY 2008 Automatické splachovače pisoárů SLP 02K 01022 Splachovač pisoáru s montážní krabicí 3.630,- SLP 02KZ 01023 Varianta SLP 02K s integrovaným zdrojem 4.270,- SLP 06K 01062 Bateriový

Více

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle!

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! N A Á V O T N A R A G let A Z Á R U K A P R O D L O U Ž E N Á Od září 215 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK 215 / 8 Edizione Gennaio 214 Platný od

Více

Předstěnová/splachovací technika T7 Náhradní díly a přítokové příslušenství

Předstěnová/splachovací technika T7 Náhradní díly a přítokové příslušenství Ceník 2012 - SK Předstěnová/splachovací technika Náhradní díly a přítokové příslušenství Pro všechny komponenty předstěnové techniky Viega je zaručen dlouhodobý nákup náhradních dílů. EAN-Code Číslo EAN

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více

OBSAH Ceník platný od 17. 8. 2009

OBSAH Ceník platný od 17. 8. 2009 OBSAH Ceník platný od 17. 8. 2009 V případě zájmu o jiné příslušenství než je standardně dodáváno k vanovým a sprchovým bateriím, je možno provést libovolnou záměnu z naší nabídky sprchového programu.

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Ceník VIGOUR 2014. keramika, baterie, žlaby, rošty, příslušenství

Ceník VIGOUR 2014. keramika, baterie, žlaby, rošty, příslušenství Ceník VIGOUR 20 keramika, baterie, žlaby, rošty, příslušenství Zkratka 1 Název DPC bez DPH strana VIGCLIVN VIGDTOPN VIGDTOPSTYHS VIGCLIVNSWB VIGCLIVNS VIGDTOPSTYS VIGCLIVNBD VIGDTOPNBD VIGCLIVNTB VIGCLIVNB

Více

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz

Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva Hercules U26 model 2010 litinový kotel na pevná paliva Hercules U24 litinový odhořívací kotel na pevná paliva možnost spalování dřeva vyšší vlhkosti

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

OBSAH Ceník platný od 1. 4. 2007

OBSAH Ceník platný od 1. 4. 2007 OBSAH Ceník platný od 1. 4. 2007 V případě zájmu o jiné příslušenství než je standardně dodáváno k vanovým a sprchovým bateriím, je možno provést libovolnou záměnu z naší nabídky sprchového programu. VODOVODNÍ

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění Zásobník TUV ROTEX SANICUBE 1 )Přednosti hygienicky optimalizovaný nepodléhá korozi zcela bezúdržbový systém Minimal limescale Vysoká účinnost díky vysokému objemu Nízké tepelné ztráty díky skvělé izolaci

Více

VANOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE METALIA 56345, 57345

VANOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE METALIA 56345, 57345 Vážení obchodní přátelé, chceme vám stručně představit naše NOVINKY 2013, které jsme pro vás připravili. Všechny novinky jsou tentokrát z naší továrny ve Znojmě. Rozšiřujeme především nabídku českých vodovodních

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více