Akční nabídka. září-prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční nabídka. září-prosinec 2010"

Transkript

1 Akční nabídka září-prosinec stran aktuálních slev, akčních produktů a důležitých informací Při elektronické objednávce Superakční cena viz. str. 20 Topení Sanita Inženýrské sítě Obnovitelné zdroje energie inovativní kompetentní spolehlivý.

2 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje energie Sluneční energie nám denně poskytuje nesmírný energetický potenciál. Prostřednictvím slunečního záření se každých 20 minut dostává na zemi stejné množství energie, jaké spotřebuje celé lidstvo během jednoho roku. Využívat tuto energii smysluplným způsobem je velikou šancí 21. století. Solární zařízení jsou dnes používána k ohřevu vody, podpůrnému vytápění a k ohřívání vody v bazénech. V solárních systémech se zužitkovává tepelná energie slunečního záření. Kolektor umístěný na střeše či fasádě je pojítkem mezi sluncem a uživatelem teplé vody. Zjednodušeně řečeno funkce je stejná, jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční paprsky ohřívají tekutinu v kolektoru. Oběhové čerpadlo dopravuje ohřátou teplonosnou kapalinu do solárního akumulátoru. Prostřednictvím výměníku zde předává teplonosná kapalina teplo vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se vrací znovu do kolektoru, aby byla znovu ohřívána. Zařízení je řízeno solárním regulátorem. Jakmile teplota v kolektoru převýší teplotu v zásobníku, spustí regulátor čerpadlo solárního okruhu a teplonosná kapalina transportuje teplo, které získala v kolektoru do zásobníku. Solární tepelná zařízení k podpůrnému vytápění vyžadují větší plochu kolektorů a větší obsah zásobníku než zařízení, která slouží jen k ohřevu vody. Ten který zásobník musí odpovídat účelu použití solárního systému. Příklad zařízení Zpětný tok Tok vpřed Spotřebitel vody Ohřev teplé vody Sluneční kolektory (1) přeměňují dopadající sluneční záření na teplo. Teplo předávají teplonosné kapalině (směs vody a glykolu), která cirkuluje v kolektoru. Ohřátá kapalina protéká dál do zásobníku teplé vody (3). Tam je teplo prostřednictvím výměníku předáno teplé vodě. Ochlazená kapalina teče zpět do kolektoru. Ohřátá voda stoupá v zásobníku směrem vzhůru. Solární regulátor a čerpadlové zařízení (2). Přítok studené vody Vhodnost Solární zařízení jsou vhodná zpravidla pro všechny obytné budovy, jak pro novostavby, tak pro dodatečnou vestavbu do stávajících staveb. U novostaveb se ve srovnání s dodatečnou vestavbou ušetří 20 % nákladů. Nejefektivněji pracují solární zařízení k podpůrnému vytápění u domů s dobrou tepelnou izolací a s topením v podlaze, protože ty nevyžadují vysokou vstupní teplotu v topném systému. Výrobci již nabízejí kompaktní zařízení, která kombinují solární zásobník a topná zařízení na pevná paliva. Solární zařízení je ale i vynikajícím doplňkem k topení biomasou, plynem či topnými oleji. Zdroj: thermosolar Velikost zařízení U průměrné spotřeby teplé vody (50 l vody na osobu a den) a stupni krytí 60 %, jsou zapotřebí plošné kolektory s plochou cca 1,5 m 2 nebo trubkové kolektory 1 m 2. Velikost zásobníku na teplou voda by měla být okolo 80 l na osobu, aby bylo k dispozici dostatečné množství teplé vody i ve dnech, které jsou chudší na sluneční svit. U zařízení na podpůrné vytápění je zapotřebí velikost zásobníku mezi 80 až 100 l na každý m 2 kolektorové plochy. Velikost plochy kolektorů by měla být minimálně 10 m 2. Stavební předpoklady Každá střecha orientovaná od jihovýchodu k jihozápadu a se sklonem od 20 do 60 je využitelná pro umístění solárních techniky. Podmínkou je, že statika střechy snese dodatečnou zátěž. Odolnost proti náporu větru hraje často větší roli, než váha. Plocha nesmí být zastíněna. Musí být k dispozici místo pro zásobník tepla, který nasbíranou solární energii pojme. Stavební povolení není zpravidla pro montáž solárních zařízení nutné. Přednosti Zdroj energie je zdarma. Topné období se dá zkrátit. V létě lze většinou běžné topné zařízení odstavit. Cena nemovitosti se zvýší. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: sk lant.cz 2

3 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Tepelné čerpadlo využívá tepla okolního prostředí či odpadního tepla. Jedna z nejefektivnějších technologií k výrobě tepelné energie. Pro topné účely využívá tepla nahromaděného ve vzduchu, vodě či zemi. 80 % potřebné energie je odebíráno zdarma z okolního prostředí. Nechcete být závislí na stále se zvyšujících cenách za energie? Je pro vás důležité, aby provozní náklady byly co nejnižší? Pak je tato technologie pro vás tou pravou! Vzduch Voda Země Expanzní ventil Vytápění a ohřev pitné vody Princip tepelného čerpadla je srovnatelný s funkcí chladničky, která potravinám umístěným uvnitř odejme teplo, a to je pak v zadní části zařízení odevzdáváno zpět do místnosti. Tepelné čerpadlo odjímá svému chladnému okolí vzduchu, vodě nebo zemi- teplo, které je pomocí kompresoru (elektrického nebo poháněného spalovacím motorem) znásobeno, a tím je využitelné pro topné účely nebo pro ohřev vody. Výparník Kondenzátor 3/4 energie z přírody Kompresor 4/4 Užitné teplo Kapalné chladivo Zdroj: uponor 1/4 el. energie Plynné chladivo Tepelná čerpadla země/voda Je to typ tepelných čerpadel, která využívají geotermální energii prostřednictvím cirkulace solanky. Země je dobrým zásobníkem tepla, protože teplota v zemi je po celý rok relativně stálá. Teplo se dostává na povrch pomocí vrtů nebo zemního kolektoru. Zemní vrty Množství a hloubka vrtů určují při vhodném složení horniny výkon tepelného čerpadla. U rodinných domů většinou postačují hloubky vrtů do 100 m. Vrty však prodražují využití tepelných čerpadel. Zato však je pak energie neomezeně k dispozici. Hodnota COP: 4,2 6,5 Zemní kolektor Trubky z umělé hmoty, ve kterých cirkuluje mrazuvzdorná směs, jsou umístěny ve smyčkách v hloubce 1,2 až 1,5 m směrem od sběrače. Množství kolektorových obvodů závisí na výkonnosti zařízení a kvalitě půdy. Stavební předpoklady Čerpadla typu voda/voda, Čerpadla typu země/voda Pokud je pozemek dost velký, lze použít zemní kolektor. V tomto případě se pod hladinu zámrazu, tedy cca 1,2 m pod povrch položí trubky. Plocha kolektoru musí být asi dvakrát větší než vytápěná plocha. Zemní vrt je nejčastější způsob využití geotermální energie, protože je možné ho využít bez závislosti na velikosti pozemku. Avšak hloubkové vrty, které jsou zapotřebí, jsou relativně drahé. Tepelné čerpadlo vzduch/voda Náročnost na místo je relativně malá. Nemusí být k dispozici žádný sklad na pevná paliva. Zařízení může být instalováno vně domu. V tomto případě je třeba dbát na případná protihluková opatření. Čerpadlové systémy se solární podporou Musí být k dispozici pouze dostatečná střešní plocha pro umístění kolektoru či solárního modulu. Tepelné čerpadlo vzduch/voda (vnější provoz) Tepelné čerpadlo solanka/voda (vnitřní provoz) Tepelná čerpadla vzduch/voda Pro tento způsob získávání tepla nejsou zapotřebí žádná ložiska. Zdrojem energie je okolní vzduch, který je tepelným čerpadlem přitahován. Toto je možné dokonce i při vnějších teplotách kolem -20 C. Protože teplota energetického zdroje vzduchu není konstantní, vyrábí tepelné čerpadlo toho to typu při stejné spotřebě elektrické energie více či méně tepla. Zato instalace tohoto zařízení je jednodušší, odpadají finančně náročné zemní či vrtné práce. Proto je tento typ čerpadel vhodný obzvlášť pro sanaci stávajících staveb. (Hodnota COP: 3,0 4,4) Vhodnost Tato technologie je vhodná zvláště pro novostavby, je však realizovatelná i u rekonstrukcí. Tepelná čerpadla jsou mimořádně vhodná pro nízkoenergetické domy, protože jsou kombinovatelná s odvětráváním a ventilací, kterou dobře utěsněné domy vyžadují. Aby bylo možno dosáhnou co možná nejvyššího stupně účinnosti, mělo by být tepelné čerpadlo spojeno s podlahovým topením. V budovách, kde to není možné, představuje vhodnou alternativu plošné topení, či přídavná větší topná tělesa. Ve stávajících budovách by měla být přívodní teplota max. 55 C. Tepelná čerpadla je možno kombinovat se solárními zařízeními. Přednosti Zařízení jsou hlukově optimalizovaná, jsou extrémně prostorově úsporná, dají se bez problémů umístit v každé místnosti domácnosti, ve sklepě, či v odkladných prostorech Jednotlivé části zařízení prakticky nevyžadují údržbu. Jedinými náklady jsou náklady na provoz elektrického čerpadla. Většina dodavatelů však nabízí speciální tarify. Není zapotřebí komín. Odpadají náklady na umístění olejového nádrže či zřízení přípojky plynu. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: p

4 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Využití dřeva a dřevěných pelet je v oblasti obnovitelných zdrojů energie naprostým ideálem Na rozdíl od fosilních paliv, olejů a plynu, se dřevo nepodílí na hromadění CO 2 v ovzduší, na skleníkovém efektu. Při čistém spalování dřeva se uvolňuje tolik CO 2, kolik strom během svého růstu atmosféře odjímá. Není tudíž zatěžováno životní prostředí. To je jeden z důvodů, proč je topení na dřevo takovým hitem současnosti. Pevná biomasa dřeva, která se využívá ve formě štípaného dříví, štěpků a pelet, nabízí vysokou míru bezpečnosti, nezávislosti a flexibility. Předností dřeva jako paliva oproti fosilním palivům jsou nízké provozní náklady, možnost využít regionálních zdrojů a tudíž podpora domácí ekonomiky. Dřevo se tak stává energetickým zdrojem budoucnosti. Topení peletami může probíhat dvěma základními způsoby: 1. Automatické kotle ústředního topení Palivo je dodáváno nepřetržitě a automaticky pomocí šnekového podavače. U delších dopravních vzdáleností se doporučuje odsávání. Vakuový systém umožňuje zásobování peletami až ze vzdálenosti 20m. Skladovací prostor tak může být umístěn mimo obytné prostory, např. v zemním tanku, nebo ve vedlejší budově. Pelety se dopravují pomocí cisterny a vhánějí se do skladových prostor. 2. Ručně plněná peletová kamna Tato zařízení vyžadují větší množství vlastní iniciativy. Při manuelním zásobování je třeba dbát na to, aby balení pelet nebyla pokud možno příliš velká. Nejlépe se osvědčily pytle do 15 kg. Popel obsahuje fosfát a draslík a může být využit jako zahradní hnojivo, anebo zlikvidován jako domovní odpad. Stavební předpoklady Skladovací prostor s možností odvětrávání by měl pokud možno sousedit s vnější zdí, aby byl plnící otvor přístupný zvenku. Jsou tři skladovací varianty: sklepní prostor, zemní tank a pytlové silo. Prostor musí být velký, aby byla k dispozici zásoba paliva na celý rok. Zemní tanky umístěné v zahradě mají velkou přednost: tvoří doplňkový sklepní prostor, či sklep zcela nahrazují. Vhodnost Zařízení jsou vhodná i pro následnou vestavbu do stávajících budov, pokud je k dispozici dostatečně velký skladovací prostor. Ústřední topení na dřevěné pelety lze dobře kombinovat se solárními systémy na ohřev vody či solárními systémy podpůrného vytápění. Technika, u které poptávka stále narůstá, je topení dřevěnými peletami. Slovem pelety se označují slisované kousky vysušeného dřeva v přírodním stavu (piliny, hobliny, zbytky dřeva z lesa). Pelety se vyrábějí bez použití chemických pojiv. Za použití vysokého tlaku se slisují do normované velikosti a konzistence, aby mohly být bez problémů přepravovány. Pelety mají výhřevnost cca 5kW/kg. Závazek a úkol do budoucna S přírodními zdroji je třeba zacházet šetrně a úsporně. K úkolům státu, obcí, firem a každého jednotlivce patří chránit životní zdroje jako je voda, vzduch a půda, a dbát na to, aby s energiemi bylo zacházeno co možná nejšetrnějším způsobem. Hodnota a potenciál Při využívání tepelné energie dřeva hraje rozhodující úlohu obsah vlhkosti. Čím více vody dřevo obsahuje, tím menší je jeho výhřevnost. Průměrná výhřevnost pro všechny druhy dřeva je 4 KW na kg suchého dřeva. Dřevěné pelety mají se zbytkovou vlhkostí cca 10% ideální výhřevnost. Díky vysoké koncentraci energie vyžadují pelety výrazně malý skladovací prostor. Aby bylo dosaženo optimálního spalování štípaného dříví, nesmí obsah vody ve dřevě přesahovat 20 %. Dřevěné štěpky, které mají díky poměrně vysokému obsahu vody nižší energetickou účinnost než pelety a štípané dříví, by měly být s ohledem na emise předsušeny (vlhkost by neměla být vyšší než 30%) Přednosti Palivo je cenově výhodné a šetrné k životnímu prostředí. Moderní, cenově dostupné kotle na dřevěné pelety překonávají už dnes zákonem stanovené normy emisí pro rok Ústřední topení na pelety vyžaduje minimální údržbu je-li vybaveno automatickým systémem čištění těla kotle. Servis je nutný jen jednou ročně. Peletová topení představují pohodlný a plně automatický provoz a jsou srovnatelná s dnešními plynovými kotli. Doporučujeme výrobky těchto výrobců: ekov.cz 4

5

6 Zelená ená úsporám Program Zelená úsporám je dotačním programem podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie, jehož cílem je podpořit vybraná opatření na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energií. Dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM získá pouze ten zákazník, kterému technologii namontuje dodavatel uvedený v Seznamu odborných dodavatelů a použité komponenty budou zaneseny v Seznamu výrobků a technologií. Naše společnost dodává tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na spalování biomasy a akumulační nádrže, které jsou již v seznamu výrobků a technologií zaregistrovány. Proto je nezbytně nutné, aby montážní firmy byly certifikované a uvedené v Seznamu odborných dodavatelů. Firma Richter + Frenzel Vám proto nabízí odborná školení pro jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů energie, na kterých získáte certifikát potřebný pro uvedení v seznamu odborných dodavatelů. V případě zájmu o školení pište na Odpovědný pracovník se s vámi rád spojí za účelem domluvení konkrétního termínu. Richter + Frenzel je dodavatelem těchto technologií: Solární systémy Tepelná čerpadla Kotle na biomasu Řízené větrání s rekuperací tepla Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim zákazníkům technické poradenství Kontaktní Kontaktní osoba: osoba: a odbornou pomoc při získávání dotací z programu Petr Petr Heřman Heřman Tel.: Tel.: Zelená úsporám Podrobné informace naleznete na

7 Sestavy RF 300 ZÁRUKA 12 LET na kolektory a nosné konstrukce Více informací na straně 31 První naplnění zdarma Získejte dotaci z programu Zelená úsporám Solární sestavy RF pro ohřev teplé vody Zabezpečují ohřev vody v domácnosti během 7-9 měsíců v roce. Po zbytek roku studenou vodu předehřívají a další zdroj energie (kotel, elektrická spirála) ji následně dohřeje na požadovanou teplotu. Domácnost tak ušetří 60 až 70 % nákladů na ohřev vody. Instalace tohoto zdroje tepla zároveň přispívá k snížení spotřeby fosilních paliv a k zlepšení kvality ovzduší. Nadstandardní záruka 12 let na kolektory a nosné konstrukce v případě montáže smluvním partnerem Richter + Frenzel s.r.o. Počet osob v domácnosti 2 až 3 4 až 5 6 až 8 Solární kolektor RF300 2 ks 3 ks 5 ks Střešní konstrukce pro 2kol šikmá tašková střecha (plechová) 1 ks 1 ks 2 ks Střešní konstrukce pro 1kol šikmá tašková střecha (plechová) - 1 ks 1 ks Spojovací střešní konstrukce (plechová) - 1 ks 2 ks Připojovací sada 1 ks 1 ks 1 ks Propojovací sada 1 ks 2 ks 4 ks Expanzní nádoba 12 l 18 l 40 l Dvustoupačková čerpadlová skupina + odvzduš. 1 ks 1 ks 1 ks Teplonosná kapalina 25l 1 ks 1 ks 2 ks Regulace (jednookruhová) 1 ks 1 ks 1 ks Zásobník TUV bivalentní - 2 výměníky 200 l 300 l 500 l Doporučené příslušenství: Termostatický směšovač TUV Možnost sestavení systému na míru. Zelená úsporám Na tyto sestavy je poskytována dotace Kč z programu Zelená úsporám Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim zákazníkům technické poradenství a odbornou pomoc při získávání dotací z programu Zelená úsporám. Podrobné informace naleznete na TOPENÍ SANITA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

8 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Výprodej Artikl Zboží Popis Kód dodavatele kolektor solární KTU 15 vakuový 143X radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K kotel Buderus U K radiátor Kermi vent FTV /1800 LEVÝ FTV L1K kamna krbová Edilkamin IDRO 100 DVOUKŘÍDLÁ PEVNÁ DVÍŘKA radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K panel Arbonia Karotherm KTV150/0.63M PŘÍV.99 BRV CF 7016 KTV CF konvektor Minib podlahový ZAKÁZKA PT-3000 NEREZ MŘÍŽKA PT 3000 INOX hlavice term.dálk.ovl.2m PTH-01 PTH čerpadlo Grundfos AP 50B A1.V nádoba základní Variomat Reflex VG radiátor Radik VKU /700 BEZ UCHYCENÍ C kolektor solární TSC21 10BAR 194X94X10.5 CM konvektor Kermi KNV - L /1500 S MŘ KNV L1K čerpadlo Grundfos CR3-2 HQQE 400 V konvektor Minib podlahový KT RÁM 2000 KT RÁM konvektor Fan-Coil Oplflex FLK NL000 FLK NL osvěžovač vzduchu Oxygen+filtr+M OXRS /COM OXRS /COM radiátor Kermi Plan PTV / W LEVÝ PTV L1K konvektor podlah. Licon PKVT-280/7/28 US OCEL PKVT-280/7/28 US OCEL vestavba Jaga BIUW /DBE BIUW /DBE radiátor Radik VKM /500 STŘEDOVÝ G radiátor Kermi FKO / W FK jednotka řídící extrakční OXEX.101 S ODSÁV. A MODEM OXWX ventil skup.termoskop. RADA 215BC RD radiátor Kermi vent FTV /1200 FTV R1K radiátor Radik Hygiene klasik 20S 503/ W K těleso koupelnové Jaga Sani Ronda SROW /MM SROW /MM konvektor Kermi KNV - L /2600 S MŘ KNV L1K konvektor Boki WLW WLW těleso koup.trubk. Koralux Tubus KT 780 /450 KT radiátor Kermi vent FTV / W LEVÝ FTV L1K konvektor Minib podlahový KT KT radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K regulace Junkers TF20 OVLÁDÁNÍ DÁLK.TÝDEN příslušenství Viessmann REGULACE VITRONIC 200 H panel topný Koratherm horizont /1800 M K20H M radiátor Kermi FKO / W FK radiátor Kermi vent FTV / W LEVÝ FTV L1K příslušenství Junkers 528/1 SOUPR.PŘIP.PLYN-TOP.NADO radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K regulace Junkers TA120E1 EKVIT.TÝD.DIGIT odkouření Junkers ACZH101 VODOR.1.0M-ZE/ZWE+ZR/ZWR radiátor trub. Dekor-V 28čl BÍLÁ D0V radiátor Radik Plan VKM X H radiátor Radik Plan VKM X H čerpadlo Grundfos UPS FB 400/6/ konvektor nadzemní Isan horizontal F20 560/1300 S01 AB F20H AB čerpadlo ponorné Wilo TWU V AKCE ohřívač průtok.beztlak. Mirava M A1 5.0KW 230V ME čerpadlo ponorné Wilo TWU V AKCE radiátor Radik VKM /1400 STŘEDOVÝ G radiátor Kermi FKO / W FK radiátor Kermi vent FTV / W FTV R1K panel topný Koratherm horizont.22 ont 662/ BARVA 35 K22H

9 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Artikl Zboží Popis Kód dodavatele dveře pivotové Hüppe /4kruh STŘÍBRNÁ STŘÍBRNÁ LESKLÁ/SKLO + ÚPR LESKLÁ/SKLO + ÚPR baterie bidet. HG Talis E CHROM baterie sprch. HG Talis S 150 CHROM umyvadlo s otv.laufen Form 70X50CM BÍLÁ umyvadlo s otv.kolo Ego 68X53CM BÍLÉ K pisoár Kolo Nova PŘÍVOD VNITŘ.BÍLÝ baterie van. HG Focus S PODOM.S PŘEP.CHROM kout sprch. Roltechnik CED 1-kř. 5ti-úh 1/1000 BÍLÁ-CHINCHILA vanička oc.kw Superplan X120X2.5 BÍLÁ E zástěna van. Bella Vita Nova Duscholux MATNÝ CHROM/ESG SKLO kout sprch. Roltechnik CR 4-díl.1/4-kru 4/900 BÍLÁ-KŮRA R55S kout sprch. Roltechnik ECR 2-díl.1/4-kr 2/900 ELOX-SKLO R55S zástěna sprch. Riho Scandic S301 90X90X200 BÍLÁ GC senzor umyv.násť. SLU 09B BAT.NAPÁJENÍ 9V box sprch. Roltechnik FCR BÍLÁ-KŮRA senzor umyv. SLU skříňka pod umyv. Kolo Quattro 118X42X41.3 SV.DUB dvojumyvadlo nábyt.řez.laufen Palace 150X57 BÍLÁ 3-OTV kout sprch.roltechnik IRP1 1/4kruh 1-kř 900/2000 BRILLANT/SKLO P dřez Franke Mikado MOX 965 X PŘÍSL MOX vanička Hüppe Marano 1/4-kruh skříňka zrcadlová Keramag Vitelle 58X10X80 TŘEŠEŇ senzor umyv.násť. SLU 09 BK BAT.NAPÁJENÍ KRÁT.VÝT kout sprch. IS Easy 90X90 R.550 CHR-TRANSP. T1212YB kout sprch.2-kř.1/4kr. Ronal Tango ERT 900X1850 BÍLÁ-A44 R.550 ERT stěna pevná Kolo Akord 90X90CM SKLO CREPI RSKS senzor umyv.stoj.směš. SLU 23B BAT.NAPÁJENÍ 2-VODY dveře 1-kř. P Ronal Pur-Light PLPD 900X1900 ALUCHROM-A7 PLPD skříňka pod umyv. Kolo Quattro 58X42X41.3CM SV.DUB kout sprch. Ravak-Elegance ESKKR 45LAT BÍLÁ/BÍLÁ RAVAK výtok van. Hansa Quadris NÁSTĚNNÝ výtok van. Hansa Quadris Art NÁSTĚNNÝ umyvadlo Kolo Ego s otvorem 90X53CM BÍLÉ K umyvadlo Kolo Aplauz BÍLÁ kombifix WC přední skříňka vysoká Laufen Case LEVÁ DUB oblouk WC DN 100 PŘEDSAZENÝ 60MM servopohon el.term.lh Oventrop M30X1.5 24V zařízení SYR IT 3000 na úpravu tvrdost DVOUKOMOROVÉ. PROTI VÁPEN.USAZ filtr odkalovací přírubový Honeywel DN80 F76S-80FA zařízení el.dynam.syr MULTISAFE KS 3000 PROTI TVORBĚ VÁPENITÝCH USAZENIN nářadí aku+lis. UP UNIPIPE 75 (990005) trubka Uponor evalpex-a Q&E difst.topen 32X2.9 6BAR 6M-TYČ kompenzátor gum.přír. P-Teguflex červen 200/16 90 C KVINTING ventil uzav. BOA-Super Compact DN200 PN ventil tlak.voda 24V EVPE EVPE ventil redukce tlaku Honeywell 6/ BAR 80 C D06FN-11/2B šroubení rad.danfoss RLV 3/4 ROHOVÉ NIKL (64) 003L trubka studniční PRAMOSAT s hrdlem 110X spojka vnitřní Wirsbo 20X1/ ventil regul.a měř.danfoss MSV-C DN40 MĚŘ.KONC 003Z klapka uzav.bezpřír. Boax ruční kolo DN 40/ ventil plyn přír. 230V EVPE EVPE šroubení Heimeier Vekotec př.vnější 3/4 NIKL ventil regul.heimeier 1/ nůžky na plastové trubky Rems ROS P R100R 9

10

11

12 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Ventily Schell Cubito vanová zástěna N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě rychlá montáž, snadné čištění filtru. plynulá regulace, dlouhá životnost, německá kvalita za skvělou cenu. 1. Ventil pračkový 1/2x3/ Skladová karta Ventil rohový Comfort s filtrem 1/2x3/8 s matkou Skladová karta Ventil rohový Comfort 1/2x3/8 bez matky Skladová karta Ventil rohový Sanland 1/2x3/8 s nerezovým sítkem Skladová karta Ventil stojánkový samouzavírací Petit na jednu vodu 1/2 Petit SC chrom Skladová karta Zboží na objednávku. Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140 levá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent s úpravou perla Glass Skladová karta Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140 pravá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent s úpravou perla Glass Skladová karta Cubito keramické kartuše: Ø 25 mm, Kerox (Maďarsko), bez systému Optim Eco keramické ventily: pracovní úhel 90, Flühs (Německo) perlátory: speciální plast proti usazování vodního kamene, Neoperl (Německo) připojovací hadice stojánkových baterií: nerezové, včetně těsnění, Tucai (Španělsko) přepínače: Neoperl (Německo) zpětné klapky: Neoperl (Německo) prevence proti zpětnému nasátí znečištěné vody do vodovodního potrubí pitné vody balení: stříbrný textilní sáček s logem Jika, hnědý karton loga Jika pryžové protihlukové vložky: snižují hlučnost montážní návody: v balení prodloužená záruka: 5 let servis výrobce u koncového zákazníka Ke každé baterii obdržíte jako dárek luxusní hotelovou osušku nejvyšší kvality (SAP 80083) Baterie umyvadlová páková stoj. se zátkou click clack chrom Skladová karta Baterie umyvadlová stoj páková pro umyv mísy se zátkou click clack chrom Skladová karta Baterie bidetová stoj. páková s výpustí chrom Skladová karta Baterie vanová nástěnná kohoutková bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie sprchová kohoutková nástěnná bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie vanová podomítková kohoutková s přepínačem chrom Skladová karta Připojovací koleno k podomítkové baterii chrom Skladová karta Vanový výtok ze zdi délka 161 mm chrom Skladová karta

13 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Set Sanitec + Geberit WC set + N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě + + Geberit + Sanitec SET s tlačítkem Modul Kombifix ECO WC závěs Rekord K93100 Izolace haas Sedátko panda tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Geberit + Sanitec SET bez tlačítka kompletní cena za set Skladová karta SET s tlačítkem Modul Duofix WC závěs Piano se sedátkem 233 Izolace haas tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Set Sanitec + Geberit + + N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě WC set + Za nákup dvou setů dostanete jako dárek badmintonovou sadu! (SAP 80117) + + Geberit + Sanitec SET s tlačítkem Modul Kombifix ECO WC závěs Piano se sedátkem 233 Izolace haas tlačítko Samba bílá kompletní cena za set Skladová karta Geberit + Sanitec SET bez tlačítka kompletní cena za set Skladová karta univerzální splachovací ventil (možnost následné výměny tlačítka START STOP a DUAL FLUSH) nastavitelnost finální výšky závěsných klozetů nosnost 400 kg pevný rám záruka 5 let Jika modul ZK tlačítko dual flush bílá wc závěsné Dino sedátko Zeta izolaze haas set Skladová karta

14 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Sanitec domácí produkt Piano Umývátko 45 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umývátko 45 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 50 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 55 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 55 cm L Skladová karta SET Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii + Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou lesklá bílá pod umyvadlo 60 cm L Skladová karta SET Domino skřínka postranní nízká vrchní lesklá bílá 30x120x25, pravá Skladová karta Domino skřínka postranní nízká vrchní lesklá bílá 30x120x25, levá Skladová karta Domino skřínka postranní vysoká s košem na prádlo lesklá bílá 37x160x34, pravá Skladová karta Domino skřínka postranní vysoká s košem na prádlo lesklá bílá 37x160x34, levá Skladová karta Domino skřínka universální s dvířky 30x37x42 lesklá bílá, pravá Skladová karta Nábytek skladem Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň nebo na objednávku. Domino skřínka universální s dvířky 30x37x42 lesklá bílá, levá Skladová karta Dále v nabídce zrcadla, a chromové kryty na sifon nábytek i v barvě capuccino/wenge Keramika Možno kombinovat s nábytkem Domino. KERAMAG umyvadlo 50x38 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 55x44 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 60x48 Renova Plan Skladová karta KERAMAG umyvadlo 65x48 Renova Plan Skladová karta KERAMAG polosloup Renova Plan Skladová karta KERAMAG wc závěsné Renova Plan Skladová karta KERAMAG sedátko Renova Plan Skladová karta KERAMAG sedátko soft close Renova Plan Skladová karta SET KERAMAG wc záv Renova Plan bez sedátka + Geberit kombifix+izol izolace Skladová karta SET

15 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Baterie Metalia Dárek KE KAŽDÉ BATERII Butylka v pouzdře SAP č Český výrobek, v sortimentu i rozteč 100 mm, 7 let záruka. 1. Baterie na umývátko stojánková s výpustí chrom výška 120 mm Skladová karta Baterie umyvadlová stojánková s výpustí chrom výška 150 mm Skladová karta Baterie bidetová stojánková s výpustí chrom Skladová karta Baterie sprchová nástěnná, rozteč 150 mm bez příslušenství chrom 57060/1.0 Skladová karta Baterie vanová nástěnná rozteč 150 mm s příslušenstvím chrom Skladová karta Baterie sprchová podomítková bez přepínače chrom Skladová karta Baterie vanová podomítková s přepínačem chrom 57050R.0 Skladová karta Baterie umyvadlová nebo dřezová nástěnná rozteč 150 mm ramínko 240mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 210 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 150 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková ramínko 225 mm chrom Skladová karta Baterie dřezová stojánková s vytahovací sprškou chrom Skladová karta Baterie sprchová nástěnná, rozteč 100 mm bez příslušenství chrom Skladová karta Baterie vanová nástěnná rozteč 100 mm s příslušenstvím chrom Skladová karta Baterie umyvadlová nebo dřezová nástěnná rozteč 100 mm ramínko 240 mm chrom Skladová karta

16 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Baterie 2 Sety Optiline 1 3 Pouze v R+F 1. Nova termostatická baterie sprchová nástěnná Chrom + sprch souprava Sensiva s tyčí 60 cm 7460CY Skladová karta SET Vega baterie umyvadlová bidetta se sprškou 1806F Skladová karta Optima termostatické podomítkové těleso vanové (bez pohledového dílu) 7128 Skladová karta SET umyvadlo Europa/Piano 50 cm L11150 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11150+B9158AA Skladová karta SET SET umyvadlo Europa/Piano 55 cm L11155 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11155+B9158AA Skladová karta SET SET umyvadlo Europa/Piano 60 cm L11160 s otv +baterie umyvadlová stojánková Europa B9158AA L11160+B9158AA Skladová karta SET Vany WC kombi + sedátko Nova Riga vana 150x70 ocelová bílá objem 170 l bez nohou Skladová karta Riga vana 160x70 ocelová bílá objem 180 l bez nohou Skladová karta Riga vana 170x70 ocelová bílá objem 190 l bez nohou Skladová karta Riga nohy vanové kovové 1 pár Skladová karta Sofia vanička ocelová bílá 80x80x14, Skladová karta Sofia vanička ocelová bílá 90x90x14, Skladová karta baleno v krabici úsporné splachování 3/6 L sedátko tvrdé z ABS WC kombi + sedátko Nova odpad vodorovný Skladová karta WC kombi + sedátko Nova odpad svislý Skladová karta

17 Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na Proč právě EUROPA? provedení polystyrol dekor Champagne velká variabilita série EUROPA velmi výhodná cena dosud nepřekonaný rolničkový mechanismus pro posuv dveří kvalitní hliníkový profil jednoduchá montáž dveře do niky s možností snadného vysazení a čištění čtvrtkruhové kouty ve smontovaném stavu záruka 3 roky ČESKÝ VÝROBEK Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 80 cm R550 rám bílý, plexi Champagne SAP Obj. kód SPCR2/80 Sprchový kout Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 90 cm R550 rám bílý, plexi Champagne SAP Obj. kód SPCR2/90 Sprch kout ¼ kr posuvné dveře, 90 cm R550 rám bílý, bezpečnostní sklo čiré SAP Obj. kód SPCR2/90 Transparent Sprch kout rohový posuvné dveře, 90 cm rám bílý,plexi Champagne SAP Obj. kód SPCS2/80 Sprchový kout Sprch kout rohový posuvné dveře, 80 cm rám bílý,plexi Champagne SAP Obj. kód SPCS2/90 Sprch dveře do niky 80 cm posuvné, rám bílý,plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/80 Sprchové dveře Sprch dveře do niky 90 cm posuvné, rám bílý,plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/90 Sprch dveře do niky 100 cm posuvné, rám bílý, plexi Champagne montážní rozměr mm SAP Obj. kód PD3/100 17

18 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Výprodej Sanita Zobrazené položky jsou pouze výběr z výprodejních položek u společnosti R+F - více na Umývátko Kolo Panda solo bílé 40X33 CM BEZ OTVORU, BEZ BATERIE, SANITEC Katalogové číslo Skladová karta Umyvadlo Ideal Standard Ecco V cm bez otvoru pro bat Skladová karta Vanička oc. KW Zirkon x 80 x 6.5 BÍLÁ, R500, KALDEWEI Katalogové číslo Skladová karta Polička roh. Novatorre III. 24X24 CM, CHROM, NOVASERVIS Katalogové číslo Skladová karta Vana Akrylátová Carmina 150x70 Katalogové číslo Skladová karta x70 Katalogové číslo Skladová karta x70 Katalogové číslo Skladová karta Baterie umyv. Raf Perfekt STOJ. BEZ ANK. CHR, RAF ARMATURY Katalogové číslo PN26 Skladová karta Baterie dřez. Raf Polar 100 R. KUL. 200 CHR, RAF ARMATURY Katalogové číslo PL01A Skladová karta Nohy k vanám Carmina Katalogové číslo Skladová karta Tlačítko Geberit Tango funkce start/stop bílá Katalogové číslo Skladová karta Některé uvedené obrázky jsou pouze ilustrační. 18

19 Vaničky z litého mramoru s lineárním odtokovým žlabem NOVINKA! Samonosné vaničky z litého mramoru Povrchová úprava Gelcoat z polyesterové pryskyřice Možnost postavení na nožičky a přisazení předního panelu Výška předních panelů 95 mm Výška ustavovacích nožiček mm Dvoukomorový sifon SIWI Bílý, černý nebo aluchromový kryt sifonu z hliníkového profilu WIA / Obdélníková vanička WIQ / Čtvercová vanička WIR / Čtvrtkruhová vanička Typ vaničky Šířka (mm) Výška (mm) Bílá Černý granit Typ L-panelu Bílá Aluchrom / Černá WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIA x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIQ x Kč Kč PWIL Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč WIR x Kč Kč PWIR Kč Kč DOPLŇKY Bílá Aluchrom Černá matná Cena Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení) PWIF.04 PWIF.50 PWIF Kč Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku) AR Kč WIA WIQ WIR Sprchové vaničky ILA z litého mramoru s dvoukomorovým sifonem a lineárním krytem sifonu byly vyvinuty pro náročného klienta, který požaduje vynikající užitné vlastnosti produktu a zároveň moderní minimalistický design. Použití vaničky ILA je z praktických důvodů výhodnější alternativou podlahových odtokových žlabů, a to zejména v rekonstruovaných koupelnách, ale uplatnění v zásadě najde v jakémkoliv sprchovém koutu, kde je kladen důraz na estetiku, hygienu, těsnost a snadnou údržbu. Vaničky jako celek splňují všechna kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Výrobce všechna tato kritéria ověřil v náročných testech reálných produktů. K vaničkám ILA byl vyvinut speciální sifon s dvěma komorami, který zaručuje vysokou průtočnost až 44 l/min a splňuje nejvyšší kritéria příslušné normy EN :2002. Důmyslná konstrukce zajišťuje vodotěsné spojení sifonu s vaničkou. Vnitřní uspořádání sifonu řeší dostatečnou výšku hladiny v komorách a zároveň průchod menších nečistot a tím částečnou samočistitelnost sifonu. Pro pravidelnou údržbu stačí občasné mechanické vyčištění snadno přístupných sítek sifonu. Model vaničky v řezu Uvedené ceny jsou bez DPH. K dodání od SanSwiss s.r.o. Popovická 1123 CZ JIČÍN Tel.: / Fax: /

20 Téma čísla RF doporučuje Firemní informace Sanita Topení Instalace Obnovitelné zdroje Akční nabídka obkladů a dlažeb K dodání na objednávku. Reale Oblíbená série REALE je neustále žádána pro svůj zcela neopakovatelný design a velkou škálu zdobení a dekorů. Série je vhodná jak pro malé, tak i větší koupelny. Série Reale má lesklý povrch. GASTON L 157 Listela 20 5,7 SAP GASTON L 157 U Listela 20 3 SAP REALE 951 SAP Obklad REALE 95 SAP Obklad REALE 951 GASTON S 57 střed. Obklad SAP REALE D 95 Dlažba SAP PEI III Concorde Série CONCORDE je složena ze dvou základních barev s možností kombinovat světlý a tmavý odstín obkladů, které jsou vhodně doplněny o prořezávanou mozaiku v barvě základů. GASTON L 59 R Bombáto 20 5 GASTON L 59 U Bombáto 20 3 I NKA NOV SAP SAP PRO ROK PL3610 CONCORDE BEIGE Obklad SAP PL3980 CONCORDE CHOCOLATE Obklad SAP QF1980 CONCORDE CHOCOLATE Dlažba PEI II SAP QE9980 L PLUS CHOCOLATE Listela 4 40 SAP CONCORDE BEIGE Mozaika SAP CONCORDE CHOCOLATE Mozaika SAP Simona, Corida, Neapol Vysoce slinuté mrazuvzdorné dlaždice sérií SIMONA,CORIDA a NEAPOL se vyznačují jemně reliéfním povrchem v příjemně teplých zemitých odstínech. NEAPOL SAP Dlažba PEI V 20 SIMONA COTTO CORIDA BEIGE 49 CORIDA COTTO 59 Dlažba PEI IV Dlažba PEI V Dlažba PEI V SAP SAP SAP

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA VYDÁNÍ 09 2007» TEPELNÁ ČERPADLA» VENTILACE» SOLÁR» DATA, FAKTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Kvalita není náhoda 03 Máme

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz TEPELNÁ ČERPADLA IVT 4 Základní rozvaha o vhodnosti použití tepelného

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

Katalog profi topení a instalací 2014

Katalog profi topení a instalací 2014 Katalog profi topení a instalací 2014 2. INSTALACE Kapitola instalací představuje průřez odborným montážním sortimentem v oblastech izolací, upevňovací techniky, filtrací, čerpací techniky, protipožární

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách Vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Solární systémy Tepelná čerpadla HPSol HPSol V WPSol 300 Plánovací příručka Schüco Solární systémy Plánovací příručka pro Schüco tepelná čerpadla HPSol, HPSol V a HPSol 300, Číslo produktu 29 625 Verze

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA. TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA. TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm OBSAH 1. Popis výrobku a jeho funkce...2 1.1. Vytápění objektu...3 1.1.1. Topný výkon...3 1.1.2. Dimenzování výkonu tepelného čerpadla...4 1.1.2.1. Návrh

Více

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Kalea pure PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY 1 2 při certifikované montáži s nástěnnou lištou Historie společnosti HÜPPE sahá až do roku 1889, přičemž je první

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství PRO KONCOVÉ UŽIVATELE Pohodlné klima po celý rok Vytápění Katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2010 Daikin Altherma, ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ pro domácnost! DAIKIN

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více