èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby èasopis Vydavatelství JAGA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA"

Transkript

1 èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby èasopis 32 Vydavatelství JAGA

2 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè* Rozsah: 56 a 112 stran Roèník: 57. Náklad: výtiskù * Aktuální cena předplatného je na. Zábìr èasopisu Titul je federálním periodikem, tedy časopisem určeným českým a slovenským odborníkům, kteří se zároveň podílejí na jeho tvorbě. Cílové skupiny realizační společnosti projektanti investoři výzkumné a poradenské společnosti státní správa, samospráva pedagogové, studenti a absolventi stavebních fakult Distribuce předplatitelé directmailing cílovým skupinám distribuce ve specializovaných obchodech prodej na výstavách zaměřených na stavebnictví, dopravu a strojírenství Podpora prodeje directmailové kampaně zaměřené na cílovou skupinu B2B inzerce v odborných periodických i neperiodických printových médiích (segment B2B) internetová podpora v podobě vlastní stránky a prostřednictvím internetového portálu a on-line magazínu cross promotion prostřednictvím dalších médií vydavatelství JAGA mediální partnerství s dopravními a strojařskými konferencemi dárky pro předplatitele čtenářský informační servis (akce, slevy pro čtenáře časopisu) prezentace na výstavách a veletrzích Redakèní rada Členové redakční rady jsou špičkoví odborníci z teoretické i praktické oblasti inženýrských staveb v ČR i SR, kteří do časopisu přispívají cennými radami a doporučeními a jsou přínosem zejména pro redakci. Profil ètenáøe Typickým čtenářem je vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný muž, ale mezi čtenáři nechybějí ani vysokoškolsky vzdělané ženy. Převážnou většinu čtenářů tvoří pracovníci inženýrsko-projekčních a realizačních společností. Čtenáři Inžinierskych stavieb / Inženýrských staveb jsou v produktivním věku a informace získané z časopisu využívají ve své profesi. I díky dlouholeté tradici časopisu považují mnozí čtenáři sledování časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby za samozřejmost. Zdroj: interní průzkumy vydavatele Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby má na adrese i svoji internetovou podobu. Čtenář má díky ní možnost nahlédnout do aktuálního čísla časopisu, případně si najít potřebné informace o starších číslech. Prostřednictvím webové stránky lze komunikovat s redakcí, objednat si konkrétní číslo časopisu nebo jeho předplatné, či získat informace o možnostech prezentace. Pravidelné rubriky èasopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby Aktuality Novinky z oblasti inženýrských staveb v České a Slovenské republice i ze zahraničí. Aktuální informace o připravovaných konferencích, seminářích a školeních Analýza Širokospektrální pohled na aktuální témata z oblasti inženýrských staveb prezentovaný v názorové různorodosti jednotlivých příspěvků pomáhá vykreslovat nastolenou problematiku v celospolečenských souvislostech Investice a projekty Čerstvé informace o připravovaných investičních záměrech z oblasti inženýrských staveb v České a Slovenské republice a v okolních zemích. Zajímavé projekty, které jsou v přípravné nebo realizační fázi Realizace Představení nových inženýrských staveb, které se díky konstrukčnímu řešení nebo použití konkrétní technologie při výstavbě staly zajímavým stavebním dílem Profil osobnosti Rozhovor s osobností, která se v oblasti inženýrských staveb významným způsobem zapsala do povědomí nejen odborné veřejnosti Profil spoleènosti Profil společnosti působící v oblastech, které jsou úzce spjaty s problematikou inženýrských staveb, a přiblížení jejich aktivit na stavebním trhu, jakož i cílů, plánů a vizí do budoucnosti Veletrhy / Konference Důležité veletrhy a konference z oblastí inženýrských staveb a geotechniky Geotechnika a zakládání staveb Informace o technologiích používaných v geotechnice, o chování zemin při zakládání staveb, praktické zkušenosti s realizacemi a rady pro projektanty Dopravní stavby Výstavba dopravních staveb, mostů, podjezdů, skladba a kladení vozovek, vývoj materiálů používaných v dopravním stavitelství, vlastnosti vozovek, jejich údržba a rekonstrukce, železniční stavby Vodohospodáøské stavby Příprava, navrhování a provoz vodohospodářských staveb. Praktické informace pro realizátory i projektanty Inenýrské sítì Materiály a technologické postupy používané při výstavbě inženýrských sítí Technologie a materiály Nové a zajímavé technologie a jejich správné použití. Materiály a výrobky používané v Česku, na Slovensku i v zahraničí, jejich vlastnosti a doporučení užitečná při jejich aplikaci Stavební technika a pomocné konstrukce Stavební stroje, technika a pomocné konstrukce používané při inženýrských stavbách Speciální stavby Doporučení pro projektanty, nové technologie, materiály a principy při výstavbě čističek odpadních vod, odkališť, skládek a spaloven odpadu Speciál Rubrika, která dopodrobna mapuje vybranou oblast inženýrských staveb náklad výtiskù 33

3 èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby Pøehled hlavních témat èasopisu 3/2008 a 4/2008 / Inenýrské stavby 3/2008 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Likvidace odpadů a opětovné použití stavebního materiálu při inženýrských stavbách Stavební stroje a zařízení Speciál: Ochrana proti vodě v inženýrském školitelství / Inenýrské stavby 4/2008 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Bezpečnost při provozu dopravních staveb Stavební stroje a zařízení Speciál: Beton jako materiál pro budování inženýrských staveb 34 Vydavatelství JAGA

4 Pøehled hlavních témat èasopisu 1/2009 až 4/2009 / Inenýrské stavby 1/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: PPP projekty Realizace PPP projektů v dopravním stavitelství v České republice a na Slovensku, vybrané stavby, připravenost firem a stavební techniky, finanční nároky Speciál: Technologické vybavení dopravních staveb Technologické vybavení při jednotlivých druzích dopravních staveb, příslušné národní evropské normy, aktuální trendy a vývoj technologií / Inenýrské stavby 2/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Železniční doprava Aktuální stav železniční dopravy v ČR a na Slovensku, jeho rozvoj a podpora, potřebné investice, navrhované projekty a řešení Veletrhy: CONECO, RACIOENERGIA, CLIMATHERM 2009 ( ) IBF, SHK, URBIS INVEST 2009 ( ) Speciál: Mosty Mostní stavitelství v ČR a na Slovensku, jeho aktuální stav a prognóza, nejnovější technologie při realizaci nových staveb a rekonstrukcích mostů, diagnostice mostů, a příslušné normy / Inenýrské stavby 3/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Tunelová výstavba v ČR a SR Výstavba tunelů v České republice a na Slovensku, aktuální stav a prognóza, nejnovější technologie při realizaci tunelů, technologické vybavení, monitoring, příslušné normy Veletrhy: Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2009 ( ) ENVIBRNO, NO-DIG BRNO 2009 ( ) Roadware 2009 ( ) Speciál: Beton Použití betonu v celém spektru inženýrských staveb, aktuální trendy, technologie, zkušebnictví, diagnostika, ochrana a sanace betonu / Inenýrské stavby 4/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Zavádění euronorem Aktuální stav zavádění euronorem v oblasti inženýrských staveb, zhodnocení přínosů, očekávání, rizik a nedostatků, jak se promítne zavedení euronorem do praxe, výhled do budoucnosti Speciál: Stavební technika a mechanizace Použití stavební techniky a mechanizace při realizaci inženýrských staveb vzhledem k charakteru jednotlivých staveb, stavební technika určená na recyklaci stavebního odpadu, aktuální stav ve vybavenosti firem stavební technikou ceník inzerce najdete na stranì 37 35

5 èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby Pøehled hlavních témat èasopisu 5/2009 až 7/2009 / Inenýrské stavby 5/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Investice v dopravě v ČR a SR Navrhované investice pro jednotlivé oblasti dopravy v České republice a na Slovensku, cíle, problémy, řešení, konkrétní projekty, výhled do budoucnosti Veletrhy: Mezinárodní strojírenský veletrh 2009, Transport a Logistika ( ) FOR ARCH Praha ( ) Speciál: Sanace Možnosti sanací inženýrských staveb, aktuální technologie, řešení, aplikace, problémy v praxi, monitoring / Inenýrské stavby 6/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Protipovodňová ochrana Zajištění inženýrských staveb proti povrchové vodě, aktuální stav realizace navrhovaných protipovodňových opatření v České republice a na Slovensku, sledované cíle a způsoby jejich řešení, problémy v praxi, perspektivní úlohy Speciál: Speciální zakládání Specifická řešení při zakládání inženýrských staveb, případy použití, konkrétní metody, aktuální trendy a technologie, zkušenosti z praxe / Inenýrské stavby 7/2009 do časopisu: a podkladů k PR informacím: k plošné inzerci: v prodeji od: Analýza: Ekologické inženýrské stavby Realizace a rekonstrukce ekologických inženýrských staveb, využití a přínosy, aktuální technologie a trendy, perspektiva této oblasti inženýrských staveb Speciál: Degradace vozovek Degradace asfaltových i cementobetonových vozovek, ovlivňující faktory, řešení degradací vozovek a související získávání podkladů a metody jejich vyhodnocení, aplikace modelů degradace vozovek 36 Vydavatelství JAGA

6 Inzerce v èasopisu Ploná inzerce 2/ Kč 1/ Kč 2/ Kč 1/ Kč 1/ Kč 1/4* Kč * Formát bez možnosti výběru pozice umístění inzerátu bude přizpůsobeno layoutu časopisu. Reprezentaèní strany klopa na titulní straně Kč Z-gate Kč 2. strana obálky Kč 1. strana časopisu Kč 2. strana časopisu Kč 3. strana obálky Kč 4. strana obálky Kč PR materiály* 2/1 PR Kč 1/1 PR Kč 1/2 PR Kč 1/3 PR Kč Redakèní rubrika Redakční rubrika** Formáty inzerátù 2/1 1/ mm na spadávku* (+ 5 mm z každé strany na oøez) mm Kč *Spadávka je možná jen u u 2/1 strany a 1/1 strany. * PR materiály zalamuje redakce podle layoutu časopisu viz ukázka. ** V redakční rubrice se uveřejňují pouze novinky a informace, které ještě nebyly publikovány v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby. Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou, stylistickou a formální úpravu dodaných textových materiálů a úpravu délky textu. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit v těchto rubrikách všeobecné informace o výrobci a jeho sortimentu. Pøíplatek 10 % za požadované umístění Vkládaná inzerce Minimální cena vkládané inzerce mm na spadávku* (+ 5 mm z každé strany na oøez) mm Kč Definitivní cena a termín vkládání a vlepování bude určena po doručení vzorku na základě rozměrů, hmotnosti. Cenu ovlivňuje i počet kusů vkládané přílohy a aktuální cena poštovného a manipulačního poplatku. Bez doručení vzorku vkladu je kalkulovaná cena jen orientační. Vkládaná inzerce přesahující časopisu bude složena na přijatelný (manipulační poplatek hradí objednavatel). Vydavatel má právo odmítnout vklad, který nezodpovídá parametrům, na které byla cena vkladu kalkulovaná. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od do /2 šíøka 1/2 výška mm Slevy 5 % 2 až 3 opakování 7,5 % 4 až 5 opakování 7,5 % 9 až 11 opakování 10 % více než 11 opakování 15 % agenturní provize* 10 % agenturní provize za PR článek* * Poskytujeme jen smluvním partnerům. Storno poplatky 50 % před oficiálním termínem uzávěrky objednávek pro dané číslo časopisu* 100 % po oficiálním termínu uzávěrky objednávek pro dané číslo časopisu* * Podle edičního plánu. Inzertní podmínky 1. Vydavatelství se zavazuje zaslat objednavateli bezplatně 2 výtisky časopisu ve lhůtě 14 dnů od vydání časopisu. 2. Vydavatelství vystaví fakturu do 3 dnů od vydání objednaného titulu. 3. Objednavatel je povinen uhradit fakturu vystavenou vydavatelstvím do 14 dnů od data jejího vystavení. Bankovní spojení vydavatelství bude uvedeno na faktuře. 4. V případě omeškání objednavatele s úhradou faktury je vydavatelství oprávněno uplatňovat si mm 2/3 šíøka mm vůči objednavateli úrok z omeškání ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den omeškání a zároveň nezařadit do připravovaných titulů další objednanou inzerci. 5. Bankovní poplatky a případné kurzovní rozdíly spojené s úhradou faktury snáší objednavatel. 6. Objednavatel může zaslat objednávku faxem, avšak do 5 dnů je povinen zaslat vydavatelství její originál doplněný podpisem. 7. Reklamace se přijímají do 14 dnů od expedice titulu, v němž byl inzerát uveřejněn. 8. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát, který by byl v rozporu s etikou nebo by poškozoval jeho zájmy. 9. Objednavatel bere na vědomí, že příplatek za požadované umístnění je 10 % z ceny inzerce. 10. Objednavatel bere na vědomí skutečnost, že storno poplatky za odstoupení od objednávky jsou: a) 50 % při stornování před oficiální uzávěrkou objednávek daného čísla časopisu (podle edičního plánu), b) 100 % při stornování po oficiální uzávěrce objednávek daného čísla časopisu (podle edičního plánu). 11. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti si vydavatel vyhrazuje právo na doúčtování poskytnuté slevy. 12. V případě, že objednavatel nedodá podklady k inzerci do termínu uzávěrky daného titulu, vydavatel má právo použít podklady objednavatele uveřejněné v některém z předcházejících titulů. 13. Pro potřeby uveřejnění inzerce klienta v titulech 2/3 výška mm 1/3 šíøka 1/3 výška 1/ mm vydavatelství JAGA je výroba podkladů hrazena vydavatelem. Inzerát se tak stává majetkem vydavatelství. V případě zájmu o odkoupení inzerátu je cena výroby stanovena na 10 % ze základní ceny inzerce. Podklady pro inzerci PDF s rozlišením 300 dpi, barevnost CMYK soubory pro PC ve ech: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG média: CD, DVD, mail, USB klíč, FTP server Vydavatel nezodpovídá za kvalitu uveřejněné inzerce v případě dodání jiného podkladu a zároveň nezodpovídá za kvalitu v případě nedodání cromalinového nátisku. PR materiál ukázka mm mm V pøípadì zájmu o inzerci se obraśte na nìkterého z našich obchodních zástupcù kontakty najdete na stranì 3 a 5 edièního plánu. V pøípadì nejasností v otázce dodání podkladù volejte na tel. è , , pøípadnì pište na 37

MEDIAKIT. pro správné čtenáře

MEDIAKIT. pro správné čtenáře MEDIAKIT 2014 Správné informace pro správné čtenáře Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám prostřednictvím této brožury představil portfolio Vydavatelství Nová média, s. r. o., které se zabývá

Více

PROFIT profil týdeníku, rubriky

PROFIT profil týdeníku, rubriky MEDIAKIT 2010 platný od 1. 1. 2010 PROFIT profil týdeníku, rubriky PROFIT podnikatelský týdeník pro majitele menších a středních firem Podnikatelský týdeník PROFIT, týdeník pro majitele a jednatele firem,

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis (zdroj: Výzkum decision-makers

Více

Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční zajímavost Příroda

Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční zajímavost Příroda Radost z poznání Největší české vydavatelství populárně-naučných časopisů Extra Publishing, s. r. o. www.epublishing.cz 20 15 Mediainfo Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství Strana 2 Vydavatelství RINGIER ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: 003-40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství strana 2 Vydavatelství Ringier ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: CZ40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

mediakit 2011 15 minut pro ekonomiku & byznys

mediakit 2011 15 minut pro ekonomiku & byznys Foto reuters 01_E15_0306.indd 1 2.6.2011 18:57:50 deník pátek 3. 6. 2011 > jednou větou < > Sazce půjčí peníze na provoz kellnerova ppf Věřitelský výbor Sazky zvolil pro zajištění chodu firmy finanční

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011 2011 11. prosince 2010 9 Kč Číslo 287 Ročník 19 www.blesk.cz Tatínek Mahuleny Jan Bočan ( 73) PRAHA Mahulena Bočanová (43) je na pokraji zhroucení. Jen co se vrátila

Více

Představení tištěných médií

Představení tištěných médií Představení tištěných médií Exkluzivně světem golfu S přehledem ve světě podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Technologie pro inovaci Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje se na informace

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

Ceník 20 15. Ceny inzerce platné od 1. 1. 2015

Ceník 20 15. Ceny inzerce platné od 1. 1. 2015 Ceník 20 15 1Největší Ceny inzerce platné od 2015 deník v české republice! Vydavatel MaFRa, a. s. Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351 Místo dodání tiskových podkladů MaFRa,

Více

ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013

ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013 ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013 partner Vašeho podnikání Představení MAFRA digital regio TOPkontakt.cz - Firmy na idnes.cz Partnerství Clever Mozaika - inzerce na míru Jízdní řády.idnes.cz/idos.cz TOPtext

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Ceník online inzerce Platný od 1. 4. 2015 Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Platný od 1. 4. 2015 2 SALES KIT MINI IHNED.cz 795 097 RU,

Více

Ceník týdeníku 5plus2

Ceník týdeníku 5plus2 Ceník týdeníku 5plus2 platný od 2014 Týdeník 5plus2 Týdeník 5plus2 vychází každý pátek v nákladu převyšujícím 820 000 ks. Je u nás největším zdarma distribuovaným týdeníkem. Naší strategií je poskytnout

Více

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2.

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2. 2009 Časopis MÁMA a já Pro časopis MÁMA a já je rok 2009 už jeho čtvrtou sezónou. Na českém trhu je velice oblíbený a získal si širokou základnu čtenářů. K jeho oblíbenosti přispívá více faktorů: KVALITA

Více

www.centrumnews.cz CENÍK 2014

www.centrumnews.cz CENÍK 2014 www.centrumn.cz CENÍK 2014 CENTRUM NEWS obchodní zastoupení CENTRUM MEDIA s.r.o. Tůmova 2236/3, 616 00 BRNO Tel.: 543 220 230(1) E-mail.: inzerce@centrumn.cz Jižní Morava www.centrumn.cz 01 C CENÍK CENTRUM

Více

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz CENÍK INZERCE 2015 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 PŘÍJEM INZERCE 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz PŘÍJEM REGIONÁLNÍ INZERCE V ČECHÁCH:

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu. LIDOVÉ NOVINY jsou

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

bìhej.com 7 000 PRŮMĚRNÝ NÁKLAD INTERNET ÈASOPIS

bìhej.com 7 000 PRŮMĚRNÝ NÁKLAD INTERNET ÈASOPIS bìhej.com bìžecké stránky psané bìžci PŘES 800 000 SHLÉDNUTÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ PŘES 50 000 UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU MĚSÍČNĚ PŘES 12 000 REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ 23 000 ČTENÁŘŮ ČASOPISU BĚHEJ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1,76 Eur 20 LE. Číslo 25. stran. Za volan. Kia Cadenz. Test čísla. Reportá Test. Fascinace

1,76 Eur 20 LE. Číslo 25. stran. Za volan. Kia Cadenz. Test čísla. Reportá Test. Fascinace FIGURA 2007 12/1/1 0 2:01 PM Stránk a 1 www.i-au totip.cz Číslo 25 Prosinec 2010 1,76 Eur Jubil ejní v ydán í! 1990 2010 20 LE T Jak jsm e Naivní i začínali Ve lký vtipná: reklam přehled: nejvě a v proud

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více