PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY 1. Způsoby platby za poskytované služby 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb 2.1. Úhrada a vratky za ubytování 2.2. Úhrada a vratky za stravování 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby příspěvek na péči (PnP) 2.4. Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení (CHB) 2.5. Fakultativní služby 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel CHB systémem depozita 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel v CHB 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí 4.2. Převzetí a vedení hospodaření zůstatku důchodů obyvatel klíčovými pracovníky 4.3. Povinnosti klíčového pracovníka 4.4. Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo CHB 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v CHB na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích 5.1. Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka (VOP) 6.1. VOP Město Krnov 6.2. VOP Město Město Albrechtice Zpracoval/a: Bc. Y. Marečková, S. Sedláčková S účinností od Schválil/a Mgr. M.Fofová

2 1. Způsoby platby za poskytované služby Ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je možné si vybrat způsob platby za poskytované služby. Úhradu za ubytování je možno přijímat v hotovosti do depozitní pokladny Harmonie nebo individuálně na depozitní účet obyvatele CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Důchody některých obyvatel CHB jsou zasílány Českou správou sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) na základě hromadného výplatního seznamu. Dobíhá tak zavedená praxe, od které se již postupně odstupuje (ČSZZ již nové klienty do hromadného seznamu nezahrne). Nebo individuálně opatrovníky na depozitní účet obyvatel CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Pověřená sociální pracovnice vypočítá úhrady za bydlení obyvatel CHB a částku zašle na účet Harmonie, č. ú /0100 u KB. Zbývající částky jednotlivých obyvatel CHB vyplatí spolu s příspěvkem na mobilitu obyvatelům CHB. Příspěvek na mobilitu, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie: č. ú /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Příspěvek na mobilitu vyplácí obyvatelům CHB pověřená sociální pracovnice zpětně, dle zasílání Úřadem práce. Příspěvek na péči, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie č. ú /0100 u KB v Krnově. PnP je příjmem obyvatele, za který si hradí zálohově za asistenční služby viz bod 2.3. Výše popsané úkony jsou prováděny na základě žádosti opatrovníka, dobíhá tak zavedená praxe, od které již postupně odstupujeme. Úhradu za ubytování je obyvatel CHB povinen uhradit vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který je služba poskytována. 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí obyvatel ve výši sjednané ve Smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby, dle 91 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 2. 1 Úhrada a vratky za ubytování Maximální výše úhrady v zařízení kategorie A je v dokumentu Zásady pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby (dále jen Zásady) stanovena takto: ubytování v jednolůžkovém pokoji 200,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 180,00 Kč/den Maximální výše úhrady v zařízení kategorie B je Zásadami stanovena: ubytování v jednolůžkovém pokoji 190,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 170,00 Kč/den V Zásadách je rovněž stanoveno, že maximální úhrada za bydlení se může dále navýšit dle vybavení obytné jednotky v zařízení: u obytné jednotky s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout) maximálně o 20,- Kč/den, u obytné jednotky s vlastním WC nebo vlastním sprchovým koutem maximálně o 10,- Kč/den u obytné jednotky s vlastním umývadlem na pokoji, případně sociálním zařízením mimo obytnou jednotku, se úhrada nenavyšuje Úhrada za ubytování pro jednotlivé obyvatele CHB je vypočtena podle zařazení do kategorie dle Zásad, podle typu pokoje (jednolůžkový nebo dvoulůžkový) a skutečných dní v kalendářním měsíci (Úhradovník a Smlouva o poskytování sociálních služeb). Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti obyvatele ve službě nevrací. Při úmrtí obyvatele je úhrada vypočítána podle skutečně odebraných dní v kalendářním měsíci. Umře-li obyvatel do 6,00 hodin, pak úhrada za tento den není vypočítána Úhrada a vratky za stravování Obyvatel hradí stravování podle zvoleného způsobu stravování společné, kombinované nebo individuální a podle počtu dní a jídel skutečně odebraných v měsíci (viz příloha č. 1) Úhradovník. Pokud obyvatel pobývá mimo zařízení, je mu vyplacena vratka za stravování do jeho pokladny uložené u klíčového pracovníka. Pokud se obyvatel odhlásí ze stravování v době, když jsou již nakoupeny potraviny, není mu vrácená poměrná část za stravu v penězích, ale v zakoupených potravinách. 3

4 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby, PnP Obyvatel platí za úkony péče podle 17 vyhlášky 505/2006 Sb. zálohově. Záloha je stanovena na základě přílohy ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb Rozsah poskytované služby. Obyvatel platí zálohově za úkony péče vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce. V následujícím měsíci jsou obyvateli vyúčtovány skutečně spotřebované služby a nejpozději do 10. dne v měsíci je koordinátorkou CHB s tímto vyúčtováním seznámen. Vyúčtování je uloženo u koordinátorky s tím, že obyvatelé mohou do něj kdykoli nahlédnout nebo si pořídit kopii.???? Koordinátorky jednotlivých CHB, první den v následujícím měsíci, zašlou em pověřené sociální pracovnici vyplněný formulář Příspěvek na péči (viz příloha č. 2). Pověřená sociální pracovnice následně přepošle em nebo osobně předá koordinátorkám jednotlivých CHB informaci o výši finanční částky za vratky za asistenční služby. Koordinátorky jednotlivých CHB zpracují vyúčtování za asistenční služby do tabulky Čerpání zálohy za poskytované služby (viz příloha č. 3) a nejpozději do 8. dne v měsíci zašlou em nebo osobně předají vyúčtování přeplatky za asistenční služby pověřené sociální pracovnici, která zpracuje podklady k případným vratkám za celé chráněné bydlení, nejpozději do 10. dne v měsíci, přepošle vedoucí ekonomicko správního provozu, která vratky převede na účet obyvatele. Vratky za příspěvek na péči vyplácí vedoucí ekonomicko-správního provozu na základě podkladů od pověřené sociální pracovnice osobě, u které obyvatel pobývá. PnP zpracuje pověřená sociální pracovnice na základě žádosti na formuláři Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení (viz příloha č. 4). Osoba, u které obyvatel pobývá, zaškrtne zda žádá/nežádá o PnP. Vedoucí ekonomicko-správního provozu vyplácí PnP složenkou nebo na účet osoby, u které pobývá, na začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy pobýval obyvatel mimo chráněné bydlení Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení Při přijetí nového obyvatele se sociální pracovnice chráněného bydlení dohodne na výši zálohy na úhradu pokrytí nezbytně nutných výdajů nového obyvatele. Finanční zálohu přijme koordinátorka chráněného bydlení, která finanční částku předá klíčovému pracovníkovi k zajištění nezbytně nutných potřeb (stravování, osobní hygienické potřeby). Doklad o převzetí finanční částky od nového obyvatele (opatrovníka) přiloží klíčový pracovník k formuláři Nákupů nového obyvatele Fakultativní služby Obyvatel má možnost využívat fakultativní služby tj. přeprava služebním automobilem, volat telefonem/mobilem organizace, provedení revize osobních elektrospotřebičů, vedení depozitního účtu, kopírování a tisk dokumentů pro potřeby obyvatele. 4

5 Obyvatel platí za využití fakultativní služby dle Úhradovníku. 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel chráněného bydlení systémem depozita Depozita jsou prostředky obyvatel, jimiž jsou peněžní hotovost, které zařízení převzalo do úschovy od obyvatel, jejich zákonných zástupců, či jiných osob na základě jejich žádosti sjednané ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Finanční depozita - peněžní hotovost přijatá do úschovy. Věcná depozita - vkladní knížky. Obyvatel/opatrovník, který si ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb sjednal možnost ukládat finance na depozitní účet, souhlasí s tím, že klíčový pracovník hospodaří s jeho finančními prostředky. 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel chráněného bydlení 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí Výpočet zůstatku důchodu provádí pověřená sociální pracovnice prostřednictvím programu Cygnus (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Na základě výpočtu v programu Cygnus počítačové sestavy,,výplatnice za daný měsíc objedná pověřená sociální pracovnice na místní pobočce ČSOB v Městě Albrechticích celkovou částku pro výběr zůstatků důchodů k výplatnímu termínu. K objednávce přiloží soupis požadovaných mincí a bankovek. Na základě předložené peněžní karty a zadání PINu pověřená sociální pracovnice v doprovodu vedoucí chráněného bydlení převezme odpovídající finanční částku. Příjem celkové částky zůstatků důchodů, který byl pověřenou sociální pracovnicí vybrán z depozitního účtu obyvatel vedeného u ČSOB Město Albrechtice, zapíše pověřená sociální pracovnice do depozitní pokladny a vyplní příjmový lístek, který obsahuje všechny potřebné údaje a podpisy. Pověřená sociální pracovnice nachystá do předem připravených a předepsaných obálek částku zůstatků důchodů jednotlivých obyvatel. Vypsaný výdajový lístek s patřičnými údaji podepíše vedoucí chráněného bydlení (popřípadě jí určená osoba zastupující koordinátorka), která převezme obálky s finančním obnosem a tiskopisem Zůstatek důchodu. Tiskopis Zůstatek důchodu obsahuje jmenný seznam obyvatel, částky zůstatků důchodů (po odečtení úhrady za bydlení, popř. individuálního 5

6 spoření obyvatel) a datum předání, podpisy přebírajících klíčových pracovníků, podpis přebírající koordinátorky a podpisy obyvatel, pro které je zůstatek důchodu určen. Pověřená sociální pracovnice a vedoucí chráněného bydlení, (v případě nepřítomnosti zastupující koordinátorka), která má podepsanou Dohodu o hmotné odpovědnosti, vyzvednou celkovou částku důchodů obyvatel chráněného bydlení na poště v Městě Albrechticích. Vedoucí/koordinátorka převezme zůstatky důchodů pro jednotlivá pracoviště chráněného bydlení od pověřené sociální pracovnice na základě stvrzenky. Dle seznamu Zůstatek důchodu, kde je u jednotlivých jmen obyvatel vypsána částka zůstatků důchodů předá vedoucí/koordinátorka chráněného bydlení odpovídající finanční částku koordinátorkám daných pracovišť. Koordinátorka daného pracoviště převzetí finančního obnosu stvrdí podpisem na tiskopisu Zůstatek důchodu. V případě nepřítomnosti koordinátorky, vedoucí chráněného bydlení uloží finanční hotovost do pokladny v uzamčené skříni na jednotlivých pracovištích. Náhradní klíče od pokladen a skříní na jednotlivých pracovištích má vedoucí chráněného bydlení pro případ zastupování Převzetí a vedení hospodaření zůstatků důchodů obyvatel s podporou klíčových pracovníků Zůstatek důchodu obdrží obyvatelé vždy k 15. dni v následujícím měsíci, pokud se jedná o sobotu, neděli nebo svátek, bude výplata přesunuta na poslední pracovní den před 15. dnem v daném měsíci. Dle dohody s vedoucí chráněného bydlení může být dohodnuta výplata v jiný termín. V případě, že pomáhá obyvatelům s hospodařením s finančními prostředky klíčový pracovník, tento tak činí na základě podepsané hmotné odpovědnosti. Hmotnou odpovědnost pro klíčového pracovníka vypracovává a aktualizuje vedoucí chráněného bydlení. Zůstatek důchodu slouží k pokrytí potřeb a přání obyvatele. Společně plánují potřebné výdaje. Obyvatelé CHB si společně se svým klíčovým pracovníkem vyzvednou částku zůstatku důchodu, kterou uloží do své pokladny. Pokladnu mají uloženou u svého klíčového pracovníka v uzamčené skříni. Převzetí finanční částky podepíší do formuláře Zůstatek důchodu a na stvrzenku o převzetí důchodu, kterou vypisuje koordinátorka. Podepsaný formulář Zůstatek důchodu vrací koordinátorka pověřené sociální pracovnici. Podepsanou stvrzenku přiloží k formuláři Nákupy obyvatele (viz příloha č. 5). Přijatou finanční částku zapíší do formuláře Nákupy obyvatele do kolonky příjmů. Každý nákup zapisují do kolonky výdajů a odečtou položku od příjmu. Do poslední kolonky zapíší výslednou částku po odečtení výdajů. Paragony přikládají k formuláři Nákupy. 6

7 Obyvatelé mají formulář Nákupy + originál paragony uložené ve složce u klíčového pracovníka (po dohodě obyvatel klíčový pracovník, ošetřeno v individuálním plánu). V případě, že má obyvatel v pokladně dostatek peněz, může pověřené sociální pracovnici nahlásit zrušení výplaty zůstatku důchodu na daný měsíc na tel. číslo , a poslat žádost na ovou adresu Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, jméno klíčového pracovníka. Zrušení výplaty zůstatku důchodu musí nahlásit nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci. Na později hlášené požadavky nemůže sociální pracovnice reagovat z důvodu vazby na spolupráci s ČSOB. Vyúčtování stravování vedou obyvatel s klíčovým pracovníkem ve formuláři Individuální stravování nebo Společné stravování. Do formuláře Nákupy zapíší jen celkovou částku za stravování. Na konci měsíce připevní sešívačkou paragony za celý měsíc k formuláři Nákupy. Jednotlivé paragony ze společného stravování podepisuje z rubové strany pracovník, který provedl nebo zorganizoval nákup. Jednotlivé paragony z individuálního stravování podepisuje z rubové strany nakupující obyvatel a jeho klíčový pracovník. Jednotlivé paragony z ostatních nákupů podepisuje z rubové strany obyvatel a jeho klíčový pracovník. Na konci měsíce vyúčtování podepíší obyvatel (v případě, že se umí podepsat) a klíčový pracovník. Opatrovník má právo nahlížet a kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky obyvatele Povinnosti klíčového pracovníka: při dlouhodobé nepřítomnosti předá klíčový pracovník finanční hotovost obyvatel a klíče od pokladny na základě předávacího protokolu koordinátorce chráněného bydlení. Předávací protokol - přechodně (viz příloha č. 6) vypracuje koordinátorka chráněného bydlení. Pověřený pracovník zastupováním přiloží předávací protokol k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. v případě neplánované nepřítomnosti zajistí klíčový pracovník dodání klíče od pokladny. klíče převezme koordinátorka chráněného bydlení za přítomnosti svědka (jen v případě, že se klíčový pracovník nedostaví osobně), zkontroluje aktuální hotovost v pokladně a určí pracovníka, který bude daného klíčového pracovníka zastupovat. 7

8 Převzetí podepíší do formuláře Předávací protokol. Předávací protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. klíčový pracovník před nástupem na dovolenou zajistí v předstihu potřebné nákupy pro obyvatele. Po dobu dovolené pověří konkrétního pracovníka zastupováním seznámí obyvatele, na koho se má obrátit v době jeho nepřítomnosti. Pracovník vypracuje seznam úkolů do formuláře Zastupování (viz příloha č. 7) podepíší klíčový pracovník a zastupující pracovník. Po dobu zastupování je formulář Zastupování dostupný všem pracovníkům v kanceláři CHB. při změně klíčového pracovníka nebo ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka, provede koordinátorka chráněného bydlení kontrolu hospodaření s finančními prostředky obyvatele a aktuální finanční hotovosti a vypracuje Předávací protokol - trvale (viz příloha č. 8). Předávací protokol podepíší koordinátorka chráněného bydlení, předávající a přebírající pracovník. Protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. veškeré nákupy, včetně osobního majetku, zapisují do vytištěného formuláře Nákupy. v rámci zajištění bezpečnosti plní Harmonie zákonnou povinnost revize všech elektrospotřebičů. Obyvatelé, kteří vlastní elektrospotřebiče vedou společně s klíčovým pracovníkem evidenci elektrospotřebičů. Revizi si hradí z vlastních finančních prostředků. Záruční listy, od zakoupeného zboží, si uloží u sebe. Pokud si obyvatel přeje, záruční list zůstane u klíčového pracovníka. Klíčový pracovník dohlédne na potvrzení záruky zakoupeného zboží Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB je řešeno zcela individuálně v Plánu podpory. Základem je schopnost a způsobilost obyvatele hospodařit s finančními prostředky s ohledem na případné rozhodnutí soudu nebo na dohodě s opatrovníkem a dle aktuálních finančních možností obyvatel. Pro transparentnost hospodaření s finančními prostředky, své výdaje dokladují paragony. Nedokladují se finanční prostředky, kterými obyvatel CHB hradí drobnou útratu na výletech, výstavách, jarmarcích apod. U obyvatelů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, se výše svěřené finanční částky na nákupy a různé poplatky, řídí rozhodnutím soudu nebo dohodou s opatrovníkem. V případě, že nemá obyvatel, který je omezený ve svéprávnosti, finanční částku určenou soudem, obyvatel se společně s klíčovým pracovníkem a ve spolupráci se sociální pracovnicí dohodnou s opatrovníkem na odpovídající finanční částce, s kterou může 8

9 nakládat. Výše vydané finanční částky bez dokladování nebo finanční částky na nákupy, nesmí přesáhnout stanovenou částku soudem nebo dohodou s opatrovníkem. Musí se dodržovat také soudem stanovená částka na den popř. na týden. Pokud klíčový pracovník vydá obyvateli vyšší částku, než je stanovena soudem nebo opatrovníkem, tak v případě ztráty nebo zneužití finanční částky obyvatelem, nahradí KP z vlastních peněz. Obyvatel přebírá finanční částku bez dokladování na základě stvrzenky, kterou pak přikládá společně s ostatními paragony k vyúčtování Nákupy. Klíčový pracovník může obyvateli vypsat jednu stvrzenku na vydanou finanční částku s jednotlivými daty vydání peněz nebo na formuláři Vydaná finanční částka, kde společně zapisují jednotlivé výdaje (viz příloha č. 9). V případě, že obyvatel potřebuje vyšší finanční částku, než je dohodnuta s opatrovníkem, domluví si obyvatel individuálně/osobně s opatrovníkem navýšení částky. O mimořádnou finanční částku může obyvatel požádat ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, když nemá dostatek financí např. na rekreaci, na dovolenou nebo zakoupení nějaké věci za vyšší částku, než kterou má v pokladně u klíčového pracovníka. Obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku kdykoli v měsíci u pověřené sociální pracovnice telefonicky i em. Požadovaný finanční obnos vybere pověřená sociální pracovnice z účtu a předá obyvateli chráněného bydlení na základě stvrzenky a podpisu žádosti, kterou zaslal em. Obyvatel zapíše přijatou mimořádnou finanční částku společně s klíčovým pracovníkem do příslušného formuláře Nákupů. Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, výši požadované částky, odůvodnění mimořádné finanční částky, jméno klíčového pracovníka. Mimořádná finanční částka o do 3.000,- Kč žádá obyvatel s KP u pověřené sociální pracovnice o nad 3.000,- Kč projednává obyvatel s KP individuálně s opatrovníkem Mimořádnou finanční částku pověřená sociální pracovnice vyplatí dle aktuálních finančních možností obyvatele. V případě, že obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku, která přesahuje částku 3.000,-Kč, pošle žádost opatrovníkovi o souhlas s vyplacením mimořádné finanční částky. Tento souhlas opatrovníka uloží do vyúčtování Nákupy (viz příloha č. 10) a přiloží k žádosti pověřené sociální pracovnici. Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení - v případě, že obyvatel pobývá mimo chráněné bydlení a pobyt přesahuje do dalšího dne = přes noc nebo jede obyvatel na celý den na výlet s osobou, která není pracovníkem Harmonie, vypíše klíčový pracovník formulář Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení. Osoba, u které obyvatel pobývá, podepíše a doplní formulář o údaje zda žádá/nežádá o PnP a způsob vyplacení složenkou nebo na účet. 9

10 Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení se vypisuje na každý měsíc zvlášť, i když by se jednalo pouze o jeden den. Např jeden formulář a druhý formulář. Pokud obyvatel pobývá mimo CHB, může mu být vyplacena poměrná část na stravu a na osobní výdaje dle dohody s opatrovníkem, na základě žádosti opatrovníka (žádost musí být písemná s podpisem opatrovníka) a finančních možností obyvatele. Klíčový pracovník dohodnutou finanční částku předá osobně opatrovníkovi nebo osobě, u které obyvatel pobývá na základě stvrzenky nebo finanční částku zašle poštovní poukázkou. Na stvrzence bude napsána výše finanční částky, důvod např. finance na pokrytí nákladů na stravu a osobní výdaje, datum předání, podpisy předávajícího klíčového pracovníka, osoby, která finance přebírá. Vydání finanční hotovosti zapíše obyvatel s klíčovým pracovníkem do formuláře Nákupy a doloží stvrzenkou nebo poštovní poukázkou. Hospitalizace obyvatelům, kteří jsou hospitalizováni, je předána finanční částka, kterou potřebují pro své individuální potřeby v době, kdy jsou mimo zařízení. Finanční částka je dle zdravotního stavu předána obyvateli nebo sociální pracovnici zdravotnického zařízení na základě stvrzenky, kterou přiložíme k formuláři Nákupy. 4.5.kontrola hospodaření s finančními prostředky obyvatel pověřenými klíčovými pracovníky Klíčový pracovník předkládá vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatel koordinátorce chráněného bydlení ke kontrole každý měsíc. Dále provádí namátkovou kontrolu koordinátorka a vedoucí chráněného bydlení. Koordinátorka/vedoucí chráněného bydlení kontroluje všechny položky, zda souhlasí s paragony a zůstatkem hotovosti. Při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatel předkládá klíčový pracovník stav z předešlého měsíce. Klíče od pokladny obyvatele musí mít u sebe klíčový pracovník (druhý klíč od pokladny může, ale nemusí mít obyvatel). Do pokladny nemůže vstupovat nikdo bez přítomnosti daného klíčového pracovníka. Koordinátorka při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB klíčovým pracovníkem sleduje obsah nákupu, zda se neopakuje nákup stejného zboží, zda odpovídá množství zakoupeného zboží spotřebě obyvatele. Vydanou zálohu klíčovým pracovníkem obyvateli na nákup, zapíše klíčový pracovník do PC do tabulky Nákupy do kolonky Obsah nákupu nebo do sešitu, kde vede účtování. 10

11 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v chráněném bydlení na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích Částku, kterou obyvatel uspořil, má možnost uložit v doprovodu pověřené sociální pracovnice na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice, Poštovní spořitelny č. ú / Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice obyvatel společně s pověřenou sociální pracovnicí uloží uspořenou finanční částku v Poštovní spořitelně u ČSOB v Městě Albrechticích vklad provede pověřená sociální pracovnice za pomoci platební karty a vložení PINu pověřená sociální pracovnice okopíruje doklad Potvrzení o transakci, který předá obyvateli obyvatel doklad Potvrzení o transakci předá svému klíčovému pracovníkovi, který doklad přiloží k vyúčtování financí obyvatel daného měsíce pověřená sociální pracovnice uloží originál dokladu Potvrzení transakce k vyúčtování na depozitním účtu a změnu zanese do programu Cygnus 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka Město Krnov, Město Město Albrechtice 6.1. VOP Město Krnov Veřejný opatrovník Město Krnov (dále jen VOP) zastoupený Bc. Pavlínou Hlouškovou sídlí na Městském úřadě Krnov, Vodní č.1, Krnov, kancelář č. 513 (zástupce p. Zdráhal Ivo, DiS, kancelář č. 510). Kontakty: Bc. Pavlína Hloušková, , Ivo Zdráhal, DiS, , V souladu s platnou smlouvou o poskytování sociálních služeb zasílá VOP úhradu za ubytování na depozitní účet Harmonie č /0300, VS rodné číslo. V případě, že obyvatel má přiznán příspěvek na péči, je tento zasílán VOP na účet Harmonie č /0100, VS rodné číslo. Obyvatelé chráněného bydlení (CHB) si na základě dohody s VOP dle aktuálních potřeb a finančních možností vyzvedávají platební poukaz u VOP na vyzvednutí finančního obnosu na stravu a své osobní potřeby. Ve dnech úředních hodin hlavní pokladny jde obyvatel s tímto platebním poukazem do pokladny MěÚ, která se nachází v přízemí budovy MěÚ. Zde si sám nebo v doprovodu svého klíčového pracovníka a po předložení občanského průkazu vyzvedne odpovídající finanční částku. S finančním obnosem obyvatel CHB hospodaří za 11

12 pomoci klíčového pracovníka, který vždy začátkem následujícího měsíce zasílá VOP em vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB. Doklady od nákupů jsou uloženy u klíčového pracovníka. V případě potřeby je VOP oprávněn zažádat o předložení dokladů k vyúčtování a žádat podrobnější zprávu k vyúčtování. Potřebuje-li obyvatel CHB vyplatit mimořádné finanční prostředky např. na rekreaci, sportovní akce, zakoupení oblečení, bytových doplňků apod., projedná svou žádost společně s klíčovým pracovníkem osobně s VOP. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Krnov, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o VOP Město Město Albrechtice Veřejný opatrovník Město Město Albrechtice (dále jen VOP) zastoupený Bc. Jiří Boháčkem (zástupce Mgr. Hana Hlisnikovská) sídlí na Městském úřadě Město Albrechtice ČSA 27/10, Město Albrechtice, sociální odbor (přízemí). Kontakty: Bc. Jiří Boháček, , , Mgr. Hana Hlisnikovská, , , VOP zasílá úhradu za ubytování pověřené sociální pracovnici Harmonie. Ta úhrady zkontroluje a přepošle na depozitní účet Harmonie č /0100 u Komerční banky. Příspěvek na péči je zasílám VOP na účet č /0100 u Komerční banky. Zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu předává VOP obyvatelům chráněného bydlení nebo jejich klíčovým pracovníkům, když jsou omezeni ve svéprávnosti, v pondělí nebo středu následující po 10. dni v měsíci, na MěÚ v Městě Albrechticích. Na odboru sociálních věcí u pana Boháčka/paní Hlisnikovské, si vyzvednou platební poukaz, s kterým pak jdou do pokladny MěÚ v prvním poschodí. Zde si po předložení občanského průkazu (v případě omezení ve svépravnosti, klíčového pracovníka) vyzvednou příslušnou finanční částku. Úřední hodiny v pokladně jsou v pondělí a ve středu od 8 11,30 a od 13 do 16 hodin. Převzetí finanční částky stvrdí obyvatel/klíčový (zastupující) pracovník svým podpisem. Pokud bude obyvatel žádat o vyplacení mimořádné finanční částky nebo o nevyplacení zůstatku důchodu a příspěvku na mobilitu, postupují stejně jako u obyvatel, kteří nemají VOP viz výše. Do 8. dne v měsíci zpracuje koordinátorka soupis požadavků na výběr zůstatků důchodů a příspěvků na mobilitu tzn. seznam obyvatel (v případě omezení ve svéprávnosti, klíčových pracovníků a jejich klientů), kteří si vyzvednou zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu a datum výběru. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka, určí koordinátorka pro výběr financí zastupujícího zodpovědného pracovníka. Tento seznam přepošle pověřené sociální pracovnici. V případě změny doprovázejícího pracovníka, koordinátorka telefonicky 12

13 domluví s VOP. Pověřená sociální pracovnice přepošle nejpozději do 10. dne v měsíci požadavky na vyplacení zůstatků důchodů, příspěvků na mobilitu a termíny výplat VOP na jejich ové adresy viz výše. Koordinátorka za všechny obyvatele chráněného bydlení, kteří mají VOP, přepošle k 8. dni v měsíci na VOP vyúčtování hospodaření s financemi obyvatel za předchozí měsíc v elektronické podobě. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Městě Albrechticích, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o. Veřejný opatrovník je oprávněn kdykoliv na požádání nahlédnout do uvedeného formuláře Nákupy a přepočítat hotovost za přítomnosti zodpovědného pracovníka. Seznam příloh: Příloha č. 1 - Úhradovník za stravování, ubytování a asistenční služby v chráněném bydlení Příloha č. 2 Příspěvek na péči Příloha č. 3 - Čerpání zálohy za poskytované služby Příloha č. 4 - Nákupy v chráněném bydlení Příloha č. 5 - Předávací protokol přechodně Příloha č. 6 - Zastupování Příloha č. 7 - Předávací protokol trvale Příloha č. 8 - Vydaná finanční částka Příloha č. 9 - Souhlas opatrovníka s vyplacením mimořádné finanční částky nad 3.000,-Kč Příloha č Pobyt obyvatele mimo CHB 13

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Výpočet a odes.vratek za pobyt uživ.mimo domov Číslo: D16 Účinnost od: 1. 1.

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů

Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů 1 VNITŘNÍ PRAVIDLA: Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů Evidenční číslo: Zpracoval: Schválil: VP 4X1 - MÚSS Plzeň Jméno a příjmení

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, E, F, H Týdenní stacionář

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. I. Smluvní strany Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou IČ: 00875058 Tel: 325 637 304 Fax: 325 637 450 dále jen poskytovatel, zastoupený

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 12/2015 STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Platnost od: 15.2. 2014 Standard č. 4

Platnost od: 15.2. 2014 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, C, E, H Týdenní stacionář

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení, Na Sídlišti 693, 747 87 Budišov nad Budišovkou Podpora samostatného bydlení, ČSA 681, 682, 747 87 Budišov nad Budišovkou Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Provoz

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 7/2013 Závodní stravování Č.j.: SPŠS/834/2015 Vypracoval: Ing. Marie Plechačová,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení

SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení SMLOUVA o poskytnutí pobytové sociální služby chráněné bydlení č 1) Uživatel sociálních služeb.. trvalé bydliště:.. nar.:.. v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Poskytovatel: Diecézní charita České

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více