PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY 1. Způsoby platby za poskytované služby 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb 2.1. Úhrada a vratky za ubytování 2.2. Úhrada a vratky za stravování 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby příspěvek na péči (PnP) 2.4. Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení (CHB) 2.5. Fakultativní služby 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel CHB systémem depozita 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel v CHB 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí 4.2. Převzetí a vedení hospodaření zůstatku důchodů obyvatel klíčovými pracovníky 4.3. Povinnosti klíčového pracovníka 4.4. Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo CHB 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v CHB na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích 5.1. Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka (VOP) 6.1. VOP Město Krnov 6.2. VOP Město Město Albrechtice Zpracoval/a: Bc. Y. Marečková, S. Sedláčková S účinností od Schválil/a Mgr. M.Fofová

2 1. Způsoby platby za poskytované služby Ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je možné si vybrat způsob platby za poskytované služby. Úhradu za ubytování je možno přijímat v hotovosti do depozitní pokladny Harmonie nebo individuálně na depozitní účet obyvatele CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Důchody některých obyvatel CHB jsou zasílány Českou správou sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) na základě hromadného výplatního seznamu. Dobíhá tak zavedená praxe, od které se již postupně odstupuje (ČSZZ již nové klienty do hromadného seznamu nezahrne). Nebo individuálně opatrovníky na depozitní účet obyvatel CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Pověřená sociální pracovnice vypočítá úhrady za bydlení obyvatel CHB a částku zašle na účet Harmonie, č. ú /0100 u KB. Zbývající částky jednotlivých obyvatel CHB vyplatí spolu s příspěvkem na mobilitu obyvatelům CHB. Příspěvek na mobilitu, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie: č. ú /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Příspěvek na mobilitu vyplácí obyvatelům CHB pověřená sociální pracovnice zpětně, dle zasílání Úřadem práce. Příspěvek na péči, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie č. ú /0100 u KB v Krnově. PnP je příjmem obyvatele, za který si hradí zálohově za asistenční služby viz bod 2.3. Výše popsané úkony jsou prováděny na základě žádosti opatrovníka, dobíhá tak zavedená praxe, od které již postupně odstupujeme. Úhradu za ubytování je obyvatel CHB povinen uhradit vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který je služba poskytována. 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí obyvatel ve výši sjednané ve Smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby, dle 91 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 2. 1 Úhrada a vratky za ubytování Maximální výše úhrady v zařízení kategorie A je v dokumentu Zásady pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby (dále jen Zásady) stanovena takto: ubytování v jednolůžkovém pokoji 200,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 180,00 Kč/den Maximální výše úhrady v zařízení kategorie B je Zásadami stanovena: ubytování v jednolůžkovém pokoji 190,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 170,00 Kč/den V Zásadách je rovněž stanoveno, že maximální úhrada za bydlení se může dále navýšit dle vybavení obytné jednotky v zařízení: u obytné jednotky s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout) maximálně o 20,- Kč/den, u obytné jednotky s vlastním WC nebo vlastním sprchovým koutem maximálně o 10,- Kč/den u obytné jednotky s vlastním umývadlem na pokoji, případně sociálním zařízením mimo obytnou jednotku, se úhrada nenavyšuje Úhrada za ubytování pro jednotlivé obyvatele CHB je vypočtena podle zařazení do kategorie dle Zásad, podle typu pokoje (jednolůžkový nebo dvoulůžkový) a skutečných dní v kalendářním měsíci (Úhradovník a Smlouva o poskytování sociálních služeb). Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti obyvatele ve službě nevrací. Při úmrtí obyvatele je úhrada vypočítána podle skutečně odebraných dní v kalendářním měsíci. Umře-li obyvatel do 6,00 hodin, pak úhrada za tento den není vypočítána Úhrada a vratky za stravování Obyvatel hradí stravování podle zvoleného způsobu stravování společné, kombinované nebo individuální a podle počtu dní a jídel skutečně odebraných v měsíci (viz příloha č. 1) Úhradovník. Pokud obyvatel pobývá mimo zařízení, je mu vyplacena vratka za stravování do jeho pokladny uložené u klíčového pracovníka. Pokud se obyvatel odhlásí ze stravování v době, když jsou již nakoupeny potraviny, není mu vrácená poměrná část za stravu v penězích, ale v zakoupených potravinách. 3

4 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby, PnP Obyvatel platí za úkony péče podle 17 vyhlášky 505/2006 Sb. zálohově. Záloha je stanovena na základě přílohy ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb Rozsah poskytované služby. Obyvatel platí zálohově za úkony péče vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce. V následujícím měsíci jsou obyvateli vyúčtovány skutečně spotřebované služby a nejpozději do 10. dne v měsíci je koordinátorkou CHB s tímto vyúčtováním seznámen. Vyúčtování je uloženo u koordinátorky s tím, že obyvatelé mohou do něj kdykoli nahlédnout nebo si pořídit kopii.???? Koordinátorky jednotlivých CHB, první den v následujícím měsíci, zašlou em pověřené sociální pracovnici vyplněný formulář Příspěvek na péči (viz příloha č. 2). Pověřená sociální pracovnice následně přepošle em nebo osobně předá koordinátorkám jednotlivých CHB informaci o výši finanční částky za vratky za asistenční služby. Koordinátorky jednotlivých CHB zpracují vyúčtování za asistenční služby do tabulky Čerpání zálohy za poskytované služby (viz příloha č. 3) a nejpozději do 8. dne v měsíci zašlou em nebo osobně předají vyúčtování přeplatky za asistenční služby pověřené sociální pracovnici, která zpracuje podklady k případným vratkám za celé chráněné bydlení, nejpozději do 10. dne v měsíci, přepošle vedoucí ekonomicko správního provozu, která vratky převede na účet obyvatele. Vratky za příspěvek na péči vyplácí vedoucí ekonomicko-správního provozu na základě podkladů od pověřené sociální pracovnice osobě, u které obyvatel pobývá. PnP zpracuje pověřená sociální pracovnice na základě žádosti na formuláři Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení (viz příloha č. 4). Osoba, u které obyvatel pobývá, zaškrtne zda žádá/nežádá o PnP. Vedoucí ekonomicko-správního provozu vyplácí PnP složenkou nebo na účet osoby, u které pobývá, na začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy pobýval obyvatel mimo chráněné bydlení Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení Při přijetí nového obyvatele se sociální pracovnice chráněného bydlení dohodne na výši zálohy na úhradu pokrytí nezbytně nutných výdajů nového obyvatele. Finanční zálohu přijme koordinátorka chráněného bydlení, která finanční částku předá klíčovému pracovníkovi k zajištění nezbytně nutných potřeb (stravování, osobní hygienické potřeby). Doklad o převzetí finanční částky od nového obyvatele (opatrovníka) přiloží klíčový pracovník k formuláři Nákupů nového obyvatele Fakultativní služby Obyvatel má možnost využívat fakultativní služby tj. přeprava služebním automobilem, volat telefonem/mobilem organizace, provedení revize osobních elektrospotřebičů, vedení depozitního účtu, kopírování a tisk dokumentů pro potřeby obyvatele. 4

5 Obyvatel platí za využití fakultativní služby dle Úhradovníku. 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel chráněného bydlení systémem depozita Depozita jsou prostředky obyvatel, jimiž jsou peněžní hotovost, které zařízení převzalo do úschovy od obyvatel, jejich zákonných zástupců, či jiných osob na základě jejich žádosti sjednané ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Finanční depozita - peněžní hotovost přijatá do úschovy. Věcná depozita - vkladní knížky. Obyvatel/opatrovník, který si ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb sjednal možnost ukládat finance na depozitní účet, souhlasí s tím, že klíčový pracovník hospodaří s jeho finančními prostředky. 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel chráněného bydlení 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí Výpočet zůstatku důchodu provádí pověřená sociální pracovnice prostřednictvím programu Cygnus (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Na základě výpočtu v programu Cygnus počítačové sestavy,,výplatnice za daný měsíc objedná pověřená sociální pracovnice na místní pobočce ČSOB v Městě Albrechticích celkovou částku pro výběr zůstatků důchodů k výplatnímu termínu. K objednávce přiloží soupis požadovaných mincí a bankovek. Na základě předložené peněžní karty a zadání PINu pověřená sociální pracovnice v doprovodu vedoucí chráněného bydlení převezme odpovídající finanční částku. Příjem celkové částky zůstatků důchodů, který byl pověřenou sociální pracovnicí vybrán z depozitního účtu obyvatel vedeného u ČSOB Město Albrechtice, zapíše pověřená sociální pracovnice do depozitní pokladny a vyplní příjmový lístek, který obsahuje všechny potřebné údaje a podpisy. Pověřená sociální pracovnice nachystá do předem připravených a předepsaných obálek částku zůstatků důchodů jednotlivých obyvatel. Vypsaný výdajový lístek s patřičnými údaji podepíše vedoucí chráněného bydlení (popřípadě jí určená osoba zastupující koordinátorka), která převezme obálky s finančním obnosem a tiskopisem Zůstatek důchodu. Tiskopis Zůstatek důchodu obsahuje jmenný seznam obyvatel, částky zůstatků důchodů (po odečtení úhrady za bydlení, popř. individuálního 5

6 spoření obyvatel) a datum předání, podpisy přebírajících klíčových pracovníků, podpis přebírající koordinátorky a podpisy obyvatel, pro které je zůstatek důchodu určen. Pověřená sociální pracovnice a vedoucí chráněného bydlení, (v případě nepřítomnosti zastupující koordinátorka), která má podepsanou Dohodu o hmotné odpovědnosti, vyzvednou celkovou částku důchodů obyvatel chráněného bydlení na poště v Městě Albrechticích. Vedoucí/koordinátorka převezme zůstatky důchodů pro jednotlivá pracoviště chráněného bydlení od pověřené sociální pracovnice na základě stvrzenky. Dle seznamu Zůstatek důchodu, kde je u jednotlivých jmen obyvatel vypsána částka zůstatků důchodů předá vedoucí/koordinátorka chráněného bydlení odpovídající finanční částku koordinátorkám daných pracovišť. Koordinátorka daného pracoviště převzetí finančního obnosu stvrdí podpisem na tiskopisu Zůstatek důchodu. V případě nepřítomnosti koordinátorky, vedoucí chráněného bydlení uloží finanční hotovost do pokladny v uzamčené skříni na jednotlivých pracovištích. Náhradní klíče od pokladen a skříní na jednotlivých pracovištích má vedoucí chráněného bydlení pro případ zastupování Převzetí a vedení hospodaření zůstatků důchodů obyvatel s podporou klíčových pracovníků Zůstatek důchodu obdrží obyvatelé vždy k 15. dni v následujícím měsíci, pokud se jedná o sobotu, neděli nebo svátek, bude výplata přesunuta na poslední pracovní den před 15. dnem v daném měsíci. Dle dohody s vedoucí chráněného bydlení může být dohodnuta výplata v jiný termín. V případě, že pomáhá obyvatelům s hospodařením s finančními prostředky klíčový pracovník, tento tak činí na základě podepsané hmotné odpovědnosti. Hmotnou odpovědnost pro klíčového pracovníka vypracovává a aktualizuje vedoucí chráněného bydlení. Zůstatek důchodu slouží k pokrytí potřeb a přání obyvatele. Společně plánují potřebné výdaje. Obyvatelé CHB si společně se svým klíčovým pracovníkem vyzvednou částku zůstatku důchodu, kterou uloží do své pokladny. Pokladnu mají uloženou u svého klíčového pracovníka v uzamčené skříni. Převzetí finanční částky podepíší do formuláře Zůstatek důchodu a na stvrzenku o převzetí důchodu, kterou vypisuje koordinátorka. Podepsaný formulář Zůstatek důchodu vrací koordinátorka pověřené sociální pracovnici. Podepsanou stvrzenku přiloží k formuláři Nákupy obyvatele (viz příloha č. 5). Přijatou finanční částku zapíší do formuláře Nákupy obyvatele do kolonky příjmů. Každý nákup zapisují do kolonky výdajů a odečtou položku od příjmu. Do poslední kolonky zapíší výslednou částku po odečtení výdajů. Paragony přikládají k formuláři Nákupy. 6

7 Obyvatelé mají formulář Nákupy + originál paragony uložené ve složce u klíčového pracovníka (po dohodě obyvatel klíčový pracovník, ošetřeno v individuálním plánu). V případě, že má obyvatel v pokladně dostatek peněz, může pověřené sociální pracovnici nahlásit zrušení výplaty zůstatku důchodu na daný měsíc na tel. číslo , a poslat žádost na ovou adresu Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, jméno klíčového pracovníka. Zrušení výplaty zůstatku důchodu musí nahlásit nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci. Na později hlášené požadavky nemůže sociální pracovnice reagovat z důvodu vazby na spolupráci s ČSOB. Vyúčtování stravování vedou obyvatel s klíčovým pracovníkem ve formuláři Individuální stravování nebo Společné stravování. Do formuláře Nákupy zapíší jen celkovou částku za stravování. Na konci měsíce připevní sešívačkou paragony za celý měsíc k formuláři Nákupy. Jednotlivé paragony ze společného stravování podepisuje z rubové strany pracovník, který provedl nebo zorganizoval nákup. Jednotlivé paragony z individuálního stravování podepisuje z rubové strany nakupující obyvatel a jeho klíčový pracovník. Jednotlivé paragony z ostatních nákupů podepisuje z rubové strany obyvatel a jeho klíčový pracovník. Na konci měsíce vyúčtování podepíší obyvatel (v případě, že se umí podepsat) a klíčový pracovník. Opatrovník má právo nahlížet a kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky obyvatele Povinnosti klíčového pracovníka: při dlouhodobé nepřítomnosti předá klíčový pracovník finanční hotovost obyvatel a klíče od pokladny na základě předávacího protokolu koordinátorce chráněného bydlení. Předávací protokol - přechodně (viz příloha č. 6) vypracuje koordinátorka chráněného bydlení. Pověřený pracovník zastupováním přiloží předávací protokol k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. v případě neplánované nepřítomnosti zajistí klíčový pracovník dodání klíče od pokladny. klíče převezme koordinátorka chráněného bydlení za přítomnosti svědka (jen v případě, že se klíčový pracovník nedostaví osobně), zkontroluje aktuální hotovost v pokladně a určí pracovníka, který bude daného klíčového pracovníka zastupovat. 7

8 Převzetí podepíší do formuláře Předávací protokol. Předávací protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. klíčový pracovník před nástupem na dovolenou zajistí v předstihu potřebné nákupy pro obyvatele. Po dobu dovolené pověří konkrétního pracovníka zastupováním seznámí obyvatele, na koho se má obrátit v době jeho nepřítomnosti. Pracovník vypracuje seznam úkolů do formuláře Zastupování (viz příloha č. 7) podepíší klíčový pracovník a zastupující pracovník. Po dobu zastupování je formulář Zastupování dostupný všem pracovníkům v kanceláři CHB. při změně klíčového pracovníka nebo ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka, provede koordinátorka chráněného bydlení kontrolu hospodaření s finančními prostředky obyvatele a aktuální finanční hotovosti a vypracuje Předávací protokol - trvale (viz příloha č. 8). Předávací protokol podepíší koordinátorka chráněného bydlení, předávající a přebírající pracovník. Protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. veškeré nákupy, včetně osobního majetku, zapisují do vytištěného formuláře Nákupy. v rámci zajištění bezpečnosti plní Harmonie zákonnou povinnost revize všech elektrospotřebičů. Obyvatelé, kteří vlastní elektrospotřebiče vedou společně s klíčovým pracovníkem evidenci elektrospotřebičů. Revizi si hradí z vlastních finančních prostředků. Záruční listy, od zakoupeného zboží, si uloží u sebe. Pokud si obyvatel přeje, záruční list zůstane u klíčového pracovníka. Klíčový pracovník dohlédne na potvrzení záruky zakoupeného zboží Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB je řešeno zcela individuálně v Plánu podpory. Základem je schopnost a způsobilost obyvatele hospodařit s finančními prostředky s ohledem na případné rozhodnutí soudu nebo na dohodě s opatrovníkem a dle aktuálních finančních možností obyvatel. Pro transparentnost hospodaření s finančními prostředky, své výdaje dokladují paragony. Nedokladují se finanční prostředky, kterými obyvatel CHB hradí drobnou útratu na výletech, výstavách, jarmarcích apod. U obyvatelů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, se výše svěřené finanční částky na nákupy a různé poplatky, řídí rozhodnutím soudu nebo dohodou s opatrovníkem. V případě, že nemá obyvatel, který je omezený ve svéprávnosti, finanční částku určenou soudem, obyvatel se společně s klíčovým pracovníkem a ve spolupráci se sociální pracovnicí dohodnou s opatrovníkem na odpovídající finanční částce, s kterou může 8

9 nakládat. Výše vydané finanční částky bez dokladování nebo finanční částky na nákupy, nesmí přesáhnout stanovenou částku soudem nebo dohodou s opatrovníkem. Musí se dodržovat také soudem stanovená částka na den popř. na týden. Pokud klíčový pracovník vydá obyvateli vyšší částku, než je stanovena soudem nebo opatrovníkem, tak v případě ztráty nebo zneužití finanční částky obyvatelem, nahradí KP z vlastních peněz. Obyvatel přebírá finanční částku bez dokladování na základě stvrzenky, kterou pak přikládá společně s ostatními paragony k vyúčtování Nákupy. Klíčový pracovník může obyvateli vypsat jednu stvrzenku na vydanou finanční částku s jednotlivými daty vydání peněz nebo na formuláři Vydaná finanční částka, kde společně zapisují jednotlivé výdaje (viz příloha č. 9). V případě, že obyvatel potřebuje vyšší finanční částku, než je dohodnuta s opatrovníkem, domluví si obyvatel individuálně/osobně s opatrovníkem navýšení částky. O mimořádnou finanční částku může obyvatel požádat ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, když nemá dostatek financí např. na rekreaci, na dovolenou nebo zakoupení nějaké věci za vyšší částku, než kterou má v pokladně u klíčového pracovníka. Obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku kdykoli v měsíci u pověřené sociální pracovnice telefonicky i em. Požadovaný finanční obnos vybere pověřená sociální pracovnice z účtu a předá obyvateli chráněného bydlení na základě stvrzenky a podpisu žádosti, kterou zaslal em. Obyvatel zapíše přijatou mimořádnou finanční částku společně s klíčovým pracovníkem do příslušného formuláře Nákupů. Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, výši požadované částky, odůvodnění mimořádné finanční částky, jméno klíčového pracovníka. Mimořádná finanční částka o do 3.000,- Kč žádá obyvatel s KP u pověřené sociální pracovnice o nad 3.000,- Kč projednává obyvatel s KP individuálně s opatrovníkem Mimořádnou finanční částku pověřená sociální pracovnice vyplatí dle aktuálních finančních možností obyvatele. V případě, že obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku, která přesahuje částku 3.000,-Kč, pošle žádost opatrovníkovi o souhlas s vyplacením mimořádné finanční částky. Tento souhlas opatrovníka uloží do vyúčtování Nákupy (viz příloha č. 10) a přiloží k žádosti pověřené sociální pracovnici. Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení - v případě, že obyvatel pobývá mimo chráněné bydlení a pobyt přesahuje do dalšího dne = přes noc nebo jede obyvatel na celý den na výlet s osobou, která není pracovníkem Harmonie, vypíše klíčový pracovník formulář Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení. Osoba, u které obyvatel pobývá, podepíše a doplní formulář o údaje zda žádá/nežádá o PnP a způsob vyplacení složenkou nebo na účet. 9

10 Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení se vypisuje na každý měsíc zvlášť, i když by se jednalo pouze o jeden den. Např jeden formulář a druhý formulář. Pokud obyvatel pobývá mimo CHB, může mu být vyplacena poměrná část na stravu a na osobní výdaje dle dohody s opatrovníkem, na základě žádosti opatrovníka (žádost musí být písemná s podpisem opatrovníka) a finančních možností obyvatele. Klíčový pracovník dohodnutou finanční částku předá osobně opatrovníkovi nebo osobě, u které obyvatel pobývá na základě stvrzenky nebo finanční částku zašle poštovní poukázkou. Na stvrzence bude napsána výše finanční částky, důvod např. finance na pokrytí nákladů na stravu a osobní výdaje, datum předání, podpisy předávajícího klíčového pracovníka, osoby, která finance přebírá. Vydání finanční hotovosti zapíše obyvatel s klíčovým pracovníkem do formuláře Nákupy a doloží stvrzenkou nebo poštovní poukázkou. Hospitalizace obyvatelům, kteří jsou hospitalizováni, je předána finanční částka, kterou potřebují pro své individuální potřeby v době, kdy jsou mimo zařízení. Finanční částka je dle zdravotního stavu předána obyvateli nebo sociální pracovnici zdravotnického zařízení na základě stvrzenky, kterou přiložíme k formuláři Nákupy. 4.5.kontrola hospodaření s finančními prostředky obyvatel pověřenými klíčovými pracovníky Klíčový pracovník předkládá vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatel koordinátorce chráněného bydlení ke kontrole každý měsíc. Dále provádí namátkovou kontrolu koordinátorka a vedoucí chráněného bydlení. Koordinátorka/vedoucí chráněného bydlení kontroluje všechny položky, zda souhlasí s paragony a zůstatkem hotovosti. Při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatel předkládá klíčový pracovník stav z předešlého měsíce. Klíče od pokladny obyvatele musí mít u sebe klíčový pracovník (druhý klíč od pokladny může, ale nemusí mít obyvatel). Do pokladny nemůže vstupovat nikdo bez přítomnosti daného klíčového pracovníka. Koordinátorka při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB klíčovým pracovníkem sleduje obsah nákupu, zda se neopakuje nákup stejného zboží, zda odpovídá množství zakoupeného zboží spotřebě obyvatele. Vydanou zálohu klíčovým pracovníkem obyvateli na nákup, zapíše klíčový pracovník do PC do tabulky Nákupy do kolonky Obsah nákupu nebo do sešitu, kde vede účtování. 10

11 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v chráněném bydlení na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích Částku, kterou obyvatel uspořil, má možnost uložit v doprovodu pověřené sociální pracovnice na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice, Poštovní spořitelny č. ú / Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice obyvatel společně s pověřenou sociální pracovnicí uloží uspořenou finanční částku v Poštovní spořitelně u ČSOB v Městě Albrechticích vklad provede pověřená sociální pracovnice za pomoci platební karty a vložení PINu pověřená sociální pracovnice okopíruje doklad Potvrzení o transakci, který předá obyvateli obyvatel doklad Potvrzení o transakci předá svému klíčovému pracovníkovi, který doklad přiloží k vyúčtování financí obyvatel daného měsíce pověřená sociální pracovnice uloží originál dokladu Potvrzení transakce k vyúčtování na depozitním účtu a změnu zanese do programu Cygnus 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka Město Krnov, Město Město Albrechtice 6.1. VOP Město Krnov Veřejný opatrovník Město Krnov (dále jen VOP) zastoupený Bc. Pavlínou Hlouškovou sídlí na Městském úřadě Krnov, Vodní č.1, Krnov, kancelář č. 513 (zástupce p. Zdráhal Ivo, DiS, kancelář č. 510). Kontakty: Bc. Pavlína Hloušková, , Ivo Zdráhal, DiS, , V souladu s platnou smlouvou o poskytování sociálních služeb zasílá VOP úhradu za ubytování na depozitní účet Harmonie č /0300, VS rodné číslo. V případě, že obyvatel má přiznán příspěvek na péči, je tento zasílán VOP na účet Harmonie č /0100, VS rodné číslo. Obyvatelé chráněného bydlení (CHB) si na základě dohody s VOP dle aktuálních potřeb a finančních možností vyzvedávají platební poukaz u VOP na vyzvednutí finančního obnosu na stravu a své osobní potřeby. Ve dnech úředních hodin hlavní pokladny jde obyvatel s tímto platebním poukazem do pokladny MěÚ, která se nachází v přízemí budovy MěÚ. Zde si sám nebo v doprovodu svého klíčového pracovníka a po předložení občanského průkazu vyzvedne odpovídající finanční částku. S finančním obnosem obyvatel CHB hospodaří za 11

12 pomoci klíčového pracovníka, který vždy začátkem následujícího měsíce zasílá VOP em vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB. Doklady od nákupů jsou uloženy u klíčového pracovníka. V případě potřeby je VOP oprávněn zažádat o předložení dokladů k vyúčtování a žádat podrobnější zprávu k vyúčtování. Potřebuje-li obyvatel CHB vyplatit mimořádné finanční prostředky např. na rekreaci, sportovní akce, zakoupení oblečení, bytových doplňků apod., projedná svou žádost společně s klíčovým pracovníkem osobně s VOP. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Krnov, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o VOP Město Město Albrechtice Veřejný opatrovník Město Město Albrechtice (dále jen VOP) zastoupený Bc. Jiří Boháčkem (zástupce Mgr. Hana Hlisnikovská) sídlí na Městském úřadě Město Albrechtice ČSA 27/10, Město Albrechtice, sociální odbor (přízemí). Kontakty: Bc. Jiří Boháček, , , Mgr. Hana Hlisnikovská, , , VOP zasílá úhradu za ubytování pověřené sociální pracovnici Harmonie. Ta úhrady zkontroluje a přepošle na depozitní účet Harmonie č /0100 u Komerční banky. Příspěvek na péči je zasílám VOP na účet č /0100 u Komerční banky. Zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu předává VOP obyvatelům chráněného bydlení nebo jejich klíčovým pracovníkům, když jsou omezeni ve svéprávnosti, v pondělí nebo středu následující po 10. dni v měsíci, na MěÚ v Městě Albrechticích. Na odboru sociálních věcí u pana Boháčka/paní Hlisnikovské, si vyzvednou platební poukaz, s kterým pak jdou do pokladny MěÚ v prvním poschodí. Zde si po předložení občanského průkazu (v případě omezení ve svépravnosti, klíčového pracovníka) vyzvednou příslušnou finanční částku. Úřední hodiny v pokladně jsou v pondělí a ve středu od 8 11,30 a od 13 do 16 hodin. Převzetí finanční částky stvrdí obyvatel/klíčový (zastupující) pracovník svým podpisem. Pokud bude obyvatel žádat o vyplacení mimořádné finanční částky nebo o nevyplacení zůstatku důchodu a příspěvku na mobilitu, postupují stejně jako u obyvatel, kteří nemají VOP viz výše. Do 8. dne v měsíci zpracuje koordinátorka soupis požadavků na výběr zůstatků důchodů a příspěvků na mobilitu tzn. seznam obyvatel (v případě omezení ve svéprávnosti, klíčových pracovníků a jejich klientů), kteří si vyzvednou zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu a datum výběru. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka, určí koordinátorka pro výběr financí zastupujícího zodpovědného pracovníka. Tento seznam přepošle pověřené sociální pracovnici. V případě změny doprovázejícího pracovníka, koordinátorka telefonicky 12

13 domluví s VOP. Pověřená sociální pracovnice přepošle nejpozději do 10. dne v měsíci požadavky na vyplacení zůstatků důchodů, příspěvků na mobilitu a termíny výplat VOP na jejich ové adresy viz výše. Koordinátorka za všechny obyvatele chráněného bydlení, kteří mají VOP, přepošle k 8. dni v měsíci na VOP vyúčtování hospodaření s financemi obyvatel za předchozí měsíc v elektronické podobě. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Městě Albrechticích, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o. Veřejný opatrovník je oprávněn kdykoliv na požádání nahlédnout do uvedeného formuláře Nákupy a přepočítat hotovost za přítomnosti zodpovědného pracovníka. Seznam příloh: Příloha č. 1 - Úhradovník za stravování, ubytování a asistenční služby v chráněném bydlení Příloha č. 2 Příspěvek na péči Příloha č. 3 - Čerpání zálohy za poskytované služby Příloha č. 4 - Nákupy v chráněném bydlení Příloha č. 5 - Předávací protokol přechodně Příloha č. 6 - Zastupování Příloha č. 7 - Předávací protokol trvale Příloha č. 8 - Vydaná finanční částka Příloha č. 9 - Souhlas opatrovníka s vyplacením mimořádné finanční částky nad 3.000,-Kč Příloha č Pobyt obyvatele mimo CHB 13

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Výpočet a odes.vratek za pobyt uživ.mimo domov Číslo: D16 Účinnost od: 1. 1.

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Integrovaném centru sociálních služeb Domov Narnie v Morkůvkách platné od 1. dubna 2013

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, E, F, H Týdenní stacionář

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o.

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o. INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01321/2012 Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o. V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

Postup při vyplácení přímé podpory v projektu Práce pro každého v Ústeckém kraji

Postup při vyplácení přímé podpory v projektu Práce pro každého v Ústeckém kraji Postup při vyplácení přímé podpory v projektu Práce pro každého v Ústeckém kraji Příspěvky přímé podpory Příspěvky přímé podpory v projektu jsou určeny k poskytnutí cílené podpory účastníkům a to na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Příkaz ředitelky č. 1/2014/PŘ

Příkaz ředitelky č. 1/2014/PŘ Příkaz ředitelky č. 1/2014/PŘ k programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září prosinec 2014 Č. j.: SŠNM/914/2014 Zpracovala: Bc. Lucie

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více