PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY 1. Způsoby platby za poskytované služby 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb 2.1. Úhrada a vratky za ubytování 2.2. Úhrada a vratky za stravování 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby příspěvek na péči (PnP) 2.4. Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení (CHB) 2.5. Fakultativní služby 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel CHB systémem depozita 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel v CHB 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí 4.2. Převzetí a vedení hospodaření zůstatku důchodů obyvatel klíčovými pracovníky 4.3. Povinnosti klíčového pracovníka 4.4. Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo CHB 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v CHB na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích 5.1. Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka (VOP) 6.1. VOP Město Krnov 6.2. VOP Město Město Albrechtice Zpracoval/a: Bc. Y. Marečková, S. Sedláčková S účinností od Schválil/a Mgr. M.Fofová

2 1. Způsoby platby za poskytované služby Ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je možné si vybrat způsob platby za poskytované služby. Úhradu za ubytování je možno přijímat v hotovosti do depozitní pokladny Harmonie nebo individuálně na depozitní účet obyvatele CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Důchody některých obyvatel CHB jsou zasílány Českou správou sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) na základě hromadného výplatního seznamu. Dobíhá tak zavedená praxe, od které se již postupně odstupuje (ČSZZ již nové klienty do hromadného seznamu nezahrne). Nebo individuálně opatrovníky na depozitní účet obyvatel CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Pověřená sociální pracovnice vypočítá úhrady za bydlení obyvatel CHB a částku zašle na účet Harmonie, č. ú /0100 u KB. Zbývající částky jednotlivých obyvatel CHB vyplatí spolu s příspěvkem na mobilitu obyvatelům CHB. Příspěvek na mobilitu, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie: č. ú /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Příspěvek na mobilitu vyplácí obyvatelům CHB pověřená sociální pracovnice zpětně, dle zasílání Úřadem práce. Příspěvek na péči, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie č. ú /0100 u KB v Krnově. PnP je příjmem obyvatele, za který si hradí zálohově za asistenční služby viz bod 2.3. Výše popsané úkony jsou prováděny na základě žádosti opatrovníka, dobíhá tak zavedená praxe, od které již postupně odstupujeme. Úhradu za ubytování je obyvatel CHB povinen uhradit vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který je služba poskytována. 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí obyvatel ve výši sjednané ve Smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby, dle 91 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 2. 1 Úhrada a vratky za ubytování Maximální výše úhrady v zařízení kategorie A je v dokumentu Zásady pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby (dále jen Zásady) stanovena takto: ubytování v jednolůžkovém pokoji 200,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 180,00 Kč/den Maximální výše úhrady v zařízení kategorie B je Zásadami stanovena: ubytování v jednolůžkovém pokoji 190,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 170,00 Kč/den V Zásadách je rovněž stanoveno, že maximální úhrada za bydlení se může dále navýšit dle vybavení obytné jednotky v zařízení: u obytné jednotky s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout) maximálně o 20,- Kč/den, u obytné jednotky s vlastním WC nebo vlastním sprchovým koutem maximálně o 10,- Kč/den u obytné jednotky s vlastním umývadlem na pokoji, případně sociálním zařízením mimo obytnou jednotku, se úhrada nenavyšuje Úhrada za ubytování pro jednotlivé obyvatele CHB je vypočtena podle zařazení do kategorie dle Zásad, podle typu pokoje (jednolůžkový nebo dvoulůžkový) a skutečných dní v kalendářním měsíci (Úhradovník a Smlouva o poskytování sociálních služeb). Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti obyvatele ve službě nevrací. Při úmrtí obyvatele je úhrada vypočítána podle skutečně odebraných dní v kalendářním měsíci. Umře-li obyvatel do 6,00 hodin, pak úhrada za tento den není vypočítána Úhrada a vratky za stravování Obyvatel hradí stravování podle zvoleného způsobu stravování společné, kombinované nebo individuální a podle počtu dní a jídel skutečně odebraných v měsíci (viz příloha č. 1) Úhradovník. Pokud obyvatel pobývá mimo zařízení, je mu vyplacena vratka za stravování do jeho pokladny uložené u klíčového pracovníka. Pokud se obyvatel odhlásí ze stravování v době, když jsou již nakoupeny potraviny, není mu vrácená poměrná část za stravu v penězích, ale v zakoupených potravinách. 3

4 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby, PnP Obyvatel platí za úkony péče podle 17 vyhlášky 505/2006 Sb. zálohově. Záloha je stanovena na základě přílohy ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb Rozsah poskytované služby. Obyvatel platí zálohově za úkony péče vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce. V následujícím měsíci jsou obyvateli vyúčtovány skutečně spotřebované služby a nejpozději do 10. dne v měsíci je koordinátorkou CHB s tímto vyúčtováním seznámen. Vyúčtování je uloženo u koordinátorky s tím, že obyvatelé mohou do něj kdykoli nahlédnout nebo si pořídit kopii.???? Koordinátorky jednotlivých CHB, první den v následujícím měsíci, zašlou em pověřené sociální pracovnici vyplněný formulář Příspěvek na péči (viz příloha č. 2). Pověřená sociální pracovnice následně přepošle em nebo osobně předá koordinátorkám jednotlivých CHB informaci o výši finanční částky za vratky za asistenční služby. Koordinátorky jednotlivých CHB zpracují vyúčtování za asistenční služby do tabulky Čerpání zálohy za poskytované služby (viz příloha č. 3) a nejpozději do 8. dne v měsíci zašlou em nebo osobně předají vyúčtování přeplatky za asistenční služby pověřené sociální pracovnici, která zpracuje podklady k případným vratkám za celé chráněné bydlení, nejpozději do 10. dne v měsíci, přepošle vedoucí ekonomicko správního provozu, která vratky převede na účet obyvatele. Vratky za příspěvek na péči vyplácí vedoucí ekonomicko-správního provozu na základě podkladů od pověřené sociální pracovnice osobě, u které obyvatel pobývá. PnP zpracuje pověřená sociální pracovnice na základě žádosti na formuláři Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení (viz příloha č. 4). Osoba, u které obyvatel pobývá, zaškrtne zda žádá/nežádá o PnP. Vedoucí ekonomicko-správního provozu vyplácí PnP složenkou nebo na účet osoby, u které pobývá, na začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy pobýval obyvatel mimo chráněné bydlení Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení Při přijetí nového obyvatele se sociální pracovnice chráněného bydlení dohodne na výši zálohy na úhradu pokrytí nezbytně nutných výdajů nového obyvatele. Finanční zálohu přijme koordinátorka chráněného bydlení, která finanční částku předá klíčovému pracovníkovi k zajištění nezbytně nutných potřeb (stravování, osobní hygienické potřeby). Doklad o převzetí finanční částky od nového obyvatele (opatrovníka) přiloží klíčový pracovník k formuláři Nákupů nového obyvatele Fakultativní služby Obyvatel má možnost využívat fakultativní služby tj. přeprava služebním automobilem, volat telefonem/mobilem organizace, provedení revize osobních elektrospotřebičů, vedení depozitního účtu, kopírování a tisk dokumentů pro potřeby obyvatele. 4

5 Obyvatel platí za využití fakultativní služby dle Úhradovníku. 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel chráněného bydlení systémem depozita Depozita jsou prostředky obyvatel, jimiž jsou peněžní hotovost, které zařízení převzalo do úschovy od obyvatel, jejich zákonných zástupců, či jiných osob na základě jejich žádosti sjednané ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Finanční depozita - peněžní hotovost přijatá do úschovy. Věcná depozita - vkladní knížky. Obyvatel/opatrovník, který si ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb sjednal možnost ukládat finance na depozitní účet, souhlasí s tím, že klíčový pracovník hospodaří s jeho finančními prostředky. 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel chráněného bydlení 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí Výpočet zůstatku důchodu provádí pověřená sociální pracovnice prostřednictvím programu Cygnus (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Na základě výpočtu v programu Cygnus počítačové sestavy,,výplatnice za daný měsíc objedná pověřená sociální pracovnice na místní pobočce ČSOB v Městě Albrechticích celkovou částku pro výběr zůstatků důchodů k výplatnímu termínu. K objednávce přiloží soupis požadovaných mincí a bankovek. Na základě předložené peněžní karty a zadání PINu pověřená sociální pracovnice v doprovodu vedoucí chráněného bydlení převezme odpovídající finanční částku. Příjem celkové částky zůstatků důchodů, který byl pověřenou sociální pracovnicí vybrán z depozitního účtu obyvatel vedeného u ČSOB Město Albrechtice, zapíše pověřená sociální pracovnice do depozitní pokladny a vyplní příjmový lístek, který obsahuje všechny potřebné údaje a podpisy. Pověřená sociální pracovnice nachystá do předem připravených a předepsaných obálek částku zůstatků důchodů jednotlivých obyvatel. Vypsaný výdajový lístek s patřičnými údaji podepíše vedoucí chráněného bydlení (popřípadě jí určená osoba zastupující koordinátorka), která převezme obálky s finančním obnosem a tiskopisem Zůstatek důchodu. Tiskopis Zůstatek důchodu obsahuje jmenný seznam obyvatel, částky zůstatků důchodů (po odečtení úhrady za bydlení, popř. individuálního 5

6 spoření obyvatel) a datum předání, podpisy přebírajících klíčových pracovníků, podpis přebírající koordinátorky a podpisy obyvatel, pro které je zůstatek důchodu určen. Pověřená sociální pracovnice a vedoucí chráněného bydlení, (v případě nepřítomnosti zastupující koordinátorka), která má podepsanou Dohodu o hmotné odpovědnosti, vyzvednou celkovou částku důchodů obyvatel chráněného bydlení na poště v Městě Albrechticích. Vedoucí/koordinátorka převezme zůstatky důchodů pro jednotlivá pracoviště chráněného bydlení od pověřené sociální pracovnice na základě stvrzenky. Dle seznamu Zůstatek důchodu, kde je u jednotlivých jmen obyvatel vypsána částka zůstatků důchodů předá vedoucí/koordinátorka chráněného bydlení odpovídající finanční částku koordinátorkám daných pracovišť. Koordinátorka daného pracoviště převzetí finančního obnosu stvrdí podpisem na tiskopisu Zůstatek důchodu. V případě nepřítomnosti koordinátorky, vedoucí chráněného bydlení uloží finanční hotovost do pokladny v uzamčené skříni na jednotlivých pracovištích. Náhradní klíče od pokladen a skříní na jednotlivých pracovištích má vedoucí chráněného bydlení pro případ zastupování Převzetí a vedení hospodaření zůstatků důchodů obyvatel s podporou klíčových pracovníků Zůstatek důchodu obdrží obyvatelé vždy k 15. dni v následujícím měsíci, pokud se jedná o sobotu, neděli nebo svátek, bude výplata přesunuta na poslední pracovní den před 15. dnem v daném měsíci. Dle dohody s vedoucí chráněného bydlení může být dohodnuta výplata v jiný termín. V případě, že pomáhá obyvatelům s hospodařením s finančními prostředky klíčový pracovník, tento tak činí na základě podepsané hmotné odpovědnosti. Hmotnou odpovědnost pro klíčového pracovníka vypracovává a aktualizuje vedoucí chráněného bydlení. Zůstatek důchodu slouží k pokrytí potřeb a přání obyvatele. Společně plánují potřebné výdaje. Obyvatelé CHB si společně se svým klíčovým pracovníkem vyzvednou částku zůstatku důchodu, kterou uloží do své pokladny. Pokladnu mají uloženou u svého klíčového pracovníka v uzamčené skříni. Převzetí finanční částky podepíší do formuláře Zůstatek důchodu a na stvrzenku o převzetí důchodu, kterou vypisuje koordinátorka. Podepsaný formulář Zůstatek důchodu vrací koordinátorka pověřené sociální pracovnici. Podepsanou stvrzenku přiloží k formuláři Nákupy obyvatele (viz příloha č. 5). Přijatou finanční částku zapíší do formuláře Nákupy obyvatele do kolonky příjmů. Každý nákup zapisují do kolonky výdajů a odečtou položku od příjmu. Do poslední kolonky zapíší výslednou částku po odečtení výdajů. Paragony přikládají k formuláři Nákupy. 6

7 Obyvatelé mají formulář Nákupy + originál paragony uložené ve složce u klíčového pracovníka (po dohodě obyvatel klíčový pracovník, ošetřeno v individuálním plánu). V případě, že má obyvatel v pokladně dostatek peněz, může pověřené sociální pracovnici nahlásit zrušení výplaty zůstatku důchodu na daný měsíc na tel. číslo , a poslat žádost na ovou adresu Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, jméno klíčového pracovníka. Zrušení výplaty zůstatku důchodu musí nahlásit nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci. Na později hlášené požadavky nemůže sociální pracovnice reagovat z důvodu vazby na spolupráci s ČSOB. Vyúčtování stravování vedou obyvatel s klíčovým pracovníkem ve formuláři Individuální stravování nebo Společné stravování. Do formuláře Nákupy zapíší jen celkovou částku za stravování. Na konci měsíce připevní sešívačkou paragony za celý měsíc k formuláři Nákupy. Jednotlivé paragony ze společného stravování podepisuje z rubové strany pracovník, který provedl nebo zorganizoval nákup. Jednotlivé paragony z individuálního stravování podepisuje z rubové strany nakupující obyvatel a jeho klíčový pracovník. Jednotlivé paragony z ostatních nákupů podepisuje z rubové strany obyvatel a jeho klíčový pracovník. Na konci měsíce vyúčtování podepíší obyvatel (v případě, že se umí podepsat) a klíčový pracovník. Opatrovník má právo nahlížet a kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky obyvatele Povinnosti klíčového pracovníka: při dlouhodobé nepřítomnosti předá klíčový pracovník finanční hotovost obyvatel a klíče od pokladny na základě předávacího protokolu koordinátorce chráněného bydlení. Předávací protokol - přechodně (viz příloha č. 6) vypracuje koordinátorka chráněného bydlení. Pověřený pracovník zastupováním přiloží předávací protokol k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. v případě neplánované nepřítomnosti zajistí klíčový pracovník dodání klíče od pokladny. klíče převezme koordinátorka chráněného bydlení za přítomnosti svědka (jen v případě, že se klíčový pracovník nedostaví osobně), zkontroluje aktuální hotovost v pokladně a určí pracovníka, který bude daného klíčového pracovníka zastupovat. 7

8 Převzetí podepíší do formuláře Předávací protokol. Předávací protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. klíčový pracovník před nástupem na dovolenou zajistí v předstihu potřebné nákupy pro obyvatele. Po dobu dovolené pověří konkrétního pracovníka zastupováním seznámí obyvatele, na koho se má obrátit v době jeho nepřítomnosti. Pracovník vypracuje seznam úkolů do formuláře Zastupování (viz příloha č. 7) podepíší klíčový pracovník a zastupující pracovník. Po dobu zastupování je formulář Zastupování dostupný všem pracovníkům v kanceláři CHB. při změně klíčového pracovníka nebo ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka, provede koordinátorka chráněného bydlení kontrolu hospodaření s finančními prostředky obyvatele a aktuální finanční hotovosti a vypracuje Předávací protokol - trvale (viz příloha č. 8). Předávací protokol podepíší koordinátorka chráněného bydlení, předávající a přebírající pracovník. Protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. veškeré nákupy, včetně osobního majetku, zapisují do vytištěného formuláře Nákupy. v rámci zajištění bezpečnosti plní Harmonie zákonnou povinnost revize všech elektrospotřebičů. Obyvatelé, kteří vlastní elektrospotřebiče vedou společně s klíčovým pracovníkem evidenci elektrospotřebičů. Revizi si hradí z vlastních finančních prostředků. Záruční listy, od zakoupeného zboží, si uloží u sebe. Pokud si obyvatel přeje, záruční list zůstane u klíčového pracovníka. Klíčový pracovník dohlédne na potvrzení záruky zakoupeného zboží Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB je řešeno zcela individuálně v Plánu podpory. Základem je schopnost a způsobilost obyvatele hospodařit s finančními prostředky s ohledem na případné rozhodnutí soudu nebo na dohodě s opatrovníkem a dle aktuálních finančních možností obyvatel. Pro transparentnost hospodaření s finančními prostředky, své výdaje dokladují paragony. Nedokladují se finanční prostředky, kterými obyvatel CHB hradí drobnou útratu na výletech, výstavách, jarmarcích apod. U obyvatelů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, se výše svěřené finanční částky na nákupy a různé poplatky, řídí rozhodnutím soudu nebo dohodou s opatrovníkem. V případě, že nemá obyvatel, který je omezený ve svéprávnosti, finanční částku určenou soudem, obyvatel se společně s klíčovým pracovníkem a ve spolupráci se sociální pracovnicí dohodnou s opatrovníkem na odpovídající finanční částce, s kterou může 8

9 nakládat. Výše vydané finanční částky bez dokladování nebo finanční částky na nákupy, nesmí přesáhnout stanovenou částku soudem nebo dohodou s opatrovníkem. Musí se dodržovat také soudem stanovená částka na den popř. na týden. Pokud klíčový pracovník vydá obyvateli vyšší částku, než je stanovena soudem nebo opatrovníkem, tak v případě ztráty nebo zneužití finanční částky obyvatelem, nahradí KP z vlastních peněz. Obyvatel přebírá finanční částku bez dokladování na základě stvrzenky, kterou pak přikládá společně s ostatními paragony k vyúčtování Nákupy. Klíčový pracovník může obyvateli vypsat jednu stvrzenku na vydanou finanční částku s jednotlivými daty vydání peněz nebo na formuláři Vydaná finanční částka, kde společně zapisují jednotlivé výdaje (viz příloha č. 9). V případě, že obyvatel potřebuje vyšší finanční částku, než je dohodnuta s opatrovníkem, domluví si obyvatel individuálně/osobně s opatrovníkem navýšení částky. O mimořádnou finanční částku může obyvatel požádat ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, když nemá dostatek financí např. na rekreaci, na dovolenou nebo zakoupení nějaké věci za vyšší částku, než kterou má v pokladně u klíčového pracovníka. Obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku kdykoli v měsíci u pověřené sociální pracovnice telefonicky i em. Požadovaný finanční obnos vybere pověřená sociální pracovnice z účtu a předá obyvateli chráněného bydlení na základě stvrzenky a podpisu žádosti, kterou zaslal em. Obyvatel zapíše přijatou mimořádnou finanční částku společně s klíčovým pracovníkem do příslušného formuláře Nákupů. Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, výši požadované částky, odůvodnění mimořádné finanční částky, jméno klíčového pracovníka. Mimořádná finanční částka o do 3.000,- Kč žádá obyvatel s KP u pověřené sociální pracovnice o nad 3.000,- Kč projednává obyvatel s KP individuálně s opatrovníkem Mimořádnou finanční částku pověřená sociální pracovnice vyplatí dle aktuálních finančních možností obyvatele. V případě, že obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku, která přesahuje částku 3.000,-Kč, pošle žádost opatrovníkovi o souhlas s vyplacením mimořádné finanční částky. Tento souhlas opatrovníka uloží do vyúčtování Nákupy (viz příloha č. 10) a přiloží k žádosti pověřené sociální pracovnici. Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení - v případě, že obyvatel pobývá mimo chráněné bydlení a pobyt přesahuje do dalšího dne = přes noc nebo jede obyvatel na celý den na výlet s osobou, která není pracovníkem Harmonie, vypíše klíčový pracovník formulář Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení. Osoba, u které obyvatel pobývá, podepíše a doplní formulář o údaje zda žádá/nežádá o PnP a způsob vyplacení složenkou nebo na účet. 9

10 Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení se vypisuje na každý měsíc zvlášť, i když by se jednalo pouze o jeden den. Např jeden formulář a druhý formulář. Pokud obyvatel pobývá mimo CHB, může mu být vyplacena poměrná část na stravu a na osobní výdaje dle dohody s opatrovníkem, na základě žádosti opatrovníka (žádost musí být písemná s podpisem opatrovníka) a finančních možností obyvatele. Klíčový pracovník dohodnutou finanční částku předá osobně opatrovníkovi nebo osobě, u které obyvatel pobývá na základě stvrzenky nebo finanční částku zašle poštovní poukázkou. Na stvrzence bude napsána výše finanční částky, důvod např. finance na pokrytí nákladů na stravu a osobní výdaje, datum předání, podpisy předávajícího klíčového pracovníka, osoby, která finance přebírá. Vydání finanční hotovosti zapíše obyvatel s klíčovým pracovníkem do formuláře Nákupy a doloží stvrzenkou nebo poštovní poukázkou. Hospitalizace obyvatelům, kteří jsou hospitalizováni, je předána finanční částka, kterou potřebují pro své individuální potřeby v době, kdy jsou mimo zařízení. Finanční částka je dle zdravotního stavu předána obyvateli nebo sociální pracovnici zdravotnického zařízení na základě stvrzenky, kterou přiložíme k formuláři Nákupy. 4.5.kontrola hospodaření s finančními prostředky obyvatel pověřenými klíčovými pracovníky Klíčový pracovník předkládá vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatel koordinátorce chráněného bydlení ke kontrole každý měsíc. Dále provádí namátkovou kontrolu koordinátorka a vedoucí chráněného bydlení. Koordinátorka/vedoucí chráněného bydlení kontroluje všechny položky, zda souhlasí s paragony a zůstatkem hotovosti. Při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatel předkládá klíčový pracovník stav z předešlého měsíce. Klíče od pokladny obyvatele musí mít u sebe klíčový pracovník (druhý klíč od pokladny může, ale nemusí mít obyvatel). Do pokladny nemůže vstupovat nikdo bez přítomnosti daného klíčového pracovníka. Koordinátorka při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB klíčovým pracovníkem sleduje obsah nákupu, zda se neopakuje nákup stejného zboží, zda odpovídá množství zakoupeného zboží spotřebě obyvatele. Vydanou zálohu klíčovým pracovníkem obyvateli na nákup, zapíše klíčový pracovník do PC do tabulky Nákupy do kolonky Obsah nákupu nebo do sešitu, kde vede účtování. 10

11 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v chráněném bydlení na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích Částku, kterou obyvatel uspořil, má možnost uložit v doprovodu pověřené sociální pracovnice na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice, Poštovní spořitelny č. ú / Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice obyvatel společně s pověřenou sociální pracovnicí uloží uspořenou finanční částku v Poštovní spořitelně u ČSOB v Městě Albrechticích vklad provede pověřená sociální pracovnice za pomoci platební karty a vložení PINu pověřená sociální pracovnice okopíruje doklad Potvrzení o transakci, který předá obyvateli obyvatel doklad Potvrzení o transakci předá svému klíčovému pracovníkovi, který doklad přiloží k vyúčtování financí obyvatel daného měsíce pověřená sociální pracovnice uloží originál dokladu Potvrzení transakce k vyúčtování na depozitním účtu a změnu zanese do programu Cygnus 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka Město Krnov, Město Město Albrechtice 6.1. VOP Město Krnov Veřejný opatrovník Město Krnov (dále jen VOP) zastoupený Bc. Pavlínou Hlouškovou sídlí na Městském úřadě Krnov, Vodní č.1, Krnov, kancelář č. 513 (zástupce p. Zdráhal Ivo, DiS, kancelář č. 510). Kontakty: Bc. Pavlína Hloušková, , Ivo Zdráhal, DiS, , V souladu s platnou smlouvou o poskytování sociálních služeb zasílá VOP úhradu za ubytování na depozitní účet Harmonie č /0300, VS rodné číslo. V případě, že obyvatel má přiznán příspěvek na péči, je tento zasílán VOP na účet Harmonie č /0100, VS rodné číslo. Obyvatelé chráněného bydlení (CHB) si na základě dohody s VOP dle aktuálních potřeb a finančních možností vyzvedávají platební poukaz u VOP na vyzvednutí finančního obnosu na stravu a své osobní potřeby. Ve dnech úředních hodin hlavní pokladny jde obyvatel s tímto platebním poukazem do pokladny MěÚ, která se nachází v přízemí budovy MěÚ. Zde si sám nebo v doprovodu svého klíčového pracovníka a po předložení občanského průkazu vyzvedne odpovídající finanční částku. S finančním obnosem obyvatel CHB hospodaří za 11

12 pomoci klíčového pracovníka, který vždy začátkem následujícího měsíce zasílá VOP em vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB. Doklady od nákupů jsou uloženy u klíčového pracovníka. V případě potřeby je VOP oprávněn zažádat o předložení dokladů k vyúčtování a žádat podrobnější zprávu k vyúčtování. Potřebuje-li obyvatel CHB vyplatit mimořádné finanční prostředky např. na rekreaci, sportovní akce, zakoupení oblečení, bytových doplňků apod., projedná svou žádost společně s klíčovým pracovníkem osobně s VOP. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Krnov, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o VOP Město Město Albrechtice Veřejný opatrovník Město Město Albrechtice (dále jen VOP) zastoupený Bc. Jiří Boháčkem (zástupce Mgr. Hana Hlisnikovská) sídlí na Městském úřadě Město Albrechtice ČSA 27/10, Město Albrechtice, sociální odbor (přízemí). Kontakty: Bc. Jiří Boháček, , , Mgr. Hana Hlisnikovská, , , VOP zasílá úhradu za ubytování pověřené sociální pracovnici Harmonie. Ta úhrady zkontroluje a přepošle na depozitní účet Harmonie č /0100 u Komerční banky. Příspěvek na péči je zasílám VOP na účet č /0100 u Komerční banky. Zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu předává VOP obyvatelům chráněného bydlení nebo jejich klíčovým pracovníkům, když jsou omezeni ve svéprávnosti, v pondělí nebo středu následující po 10. dni v měsíci, na MěÚ v Městě Albrechticích. Na odboru sociálních věcí u pana Boháčka/paní Hlisnikovské, si vyzvednou platební poukaz, s kterým pak jdou do pokladny MěÚ v prvním poschodí. Zde si po předložení občanského průkazu (v případě omezení ve svépravnosti, klíčového pracovníka) vyzvednou příslušnou finanční částku. Úřední hodiny v pokladně jsou v pondělí a ve středu od 8 11,30 a od 13 do 16 hodin. Převzetí finanční částky stvrdí obyvatel/klíčový (zastupující) pracovník svým podpisem. Pokud bude obyvatel žádat o vyplacení mimořádné finanční částky nebo o nevyplacení zůstatku důchodu a příspěvku na mobilitu, postupují stejně jako u obyvatel, kteří nemají VOP viz výše. Do 8. dne v měsíci zpracuje koordinátorka soupis požadavků na výběr zůstatků důchodů a příspěvků na mobilitu tzn. seznam obyvatel (v případě omezení ve svéprávnosti, klíčových pracovníků a jejich klientů), kteří si vyzvednou zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu a datum výběru. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka, určí koordinátorka pro výběr financí zastupujícího zodpovědného pracovníka. Tento seznam přepošle pověřené sociální pracovnici. V případě změny doprovázejícího pracovníka, koordinátorka telefonicky 12

13 domluví s VOP. Pověřená sociální pracovnice přepošle nejpozději do 10. dne v měsíci požadavky na vyplacení zůstatků důchodů, příspěvků na mobilitu a termíny výplat VOP na jejich ové adresy viz výše. Koordinátorka za všechny obyvatele chráněného bydlení, kteří mají VOP, přepošle k 8. dni v měsíci na VOP vyúčtování hospodaření s financemi obyvatel za předchozí měsíc v elektronické podobě. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Městě Albrechticích, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o. Veřejný opatrovník je oprávněn kdykoliv na požádání nahlédnout do uvedeného formuláře Nákupy a přepočítat hotovost za přítomnosti zodpovědného pracovníka. Seznam příloh: Příloha č. 1 - Úhradovník za stravování, ubytování a asistenční služby v chráněném bydlení Příloha č. 2 Příspěvek na péči Příloha č. 3 - Čerpání zálohy za poskytované služby Příloha č. 4 - Nákupy v chráněném bydlení Příloha č. 5 - Předávací protokol přechodně Příloha č. 6 - Zastupování Příloha č. 7 - Předávací protokol trvale Příloha č. 8 - Vydaná finanční částka Příloha č. 9 - Souhlas opatrovníka s vyplacením mimořádné finanční částky nad 3.000,-Kč Příloha č Pobyt obyvatele mimo CHB 13

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 15 11. funkční období 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR 11. USNESENÍ z 2. schůze, konané dne 29. listopadu

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Výpočet a odes.vratek za pobyt uživ.mimo domov Číslo: D16 Účinnost od: 1. 1.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 141 USNESENÍ organizačního výboru z 28. schůze 11. února 2015 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 Organizační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. Organizace provozu stravování

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. Organizace provozu stravování PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní ustanovení Školní jídelna - Masarykova Základní škola a mateřská škola 739 53 Hnojník 120 okres Frýdek Místek příspěvková organizace poskytuje stravovací služby: dětem,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo standard kvality služeb číslo zásadní standard 3B 1c ano PŘEDMĚT: Směrnice, kterou se upravuje úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady za pobyt mimo Domov Hlavní vazby

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 UNIVERZITA KARLOVA, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 čj. 829/2016 Praha, 6. prosince 2016 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 k roční účetní závěrce za rok 2016 pro Koleje a menzy I. ÚTVAR UBYTOVACÍCH

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb Domov Arkénie v Brumovicích platné od 1. dubna 2013 1. Změna

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Integrovaném centru sociálních služeb Domov Narnie v Morkůvkách platné od 1. dubna 2013

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytování sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytování sociální služby v chráněném bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pan/í... Narozen /a:... Bydliště:...... Rodné číslo:...... v textu této smlouvy dále jen klient

Více

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyplývá ze: - zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), - vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od 1. 6. 2013 uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ pracoviště Zběšičky 23, 398 43 Bernartice IČ 708 69 669 www.domovzbesicky.cz VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Sazby úhrad ČÍSLO: 5/2012

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Školní jídelna při ZŠ Hanušovice 788 33 Hanušovice Telefon: 581 030 204, mobil: 739 031 683 E-mail: jidelna.hanusovice@seznam.cz 1. 2. Výdej obědů: pro cizí strávníky od 10:50-11:30 hod pro žáky a zaměstnance

Více