PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY 1. Způsoby platby za poskytované služby 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb 2.1. Úhrada a vratky za ubytování 2.2. Úhrada a vratky za stravování 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby příspěvek na péči (PnP) 2.4. Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení (CHB) 2.5. Fakultativní služby 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel CHB systémem depozita 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel v CHB 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí 4.2. Převzetí a vedení hospodaření zůstatku důchodů obyvatel klíčovými pracovníky 4.3. Povinnosti klíčového pracovníka 4.4. Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo CHB 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v CHB na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích 5.1. Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka (VOP) 6.1. VOP Město Krnov 6.2. VOP Město Město Albrechtice Zpracoval/a: Bc. Y. Marečková, S. Sedláčková S účinností od Schválil/a Mgr. M.Fofová

2 1. Způsoby platby za poskytované služby Ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je možné si vybrat způsob platby za poskytované služby. Úhradu za ubytování je možno přijímat v hotovosti do depozitní pokladny Harmonie nebo individuálně na depozitní účet obyvatele CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Důchody některých obyvatel CHB jsou zasílány Českou správou sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) na základě hromadného výplatního seznamu. Dobíhá tak zavedená praxe, od které se již postupně odstupuje (ČSZZ již nové klienty do hromadného seznamu nezahrne). Nebo individuálně opatrovníky na depozitní účet obyvatel CHB na číslo účtu Harmonie /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Pověřená sociální pracovnice vypočítá úhrady za bydlení obyvatel CHB a částku zašle na účet Harmonie, č. ú /0100 u KB. Zbývající částky jednotlivých obyvatel CHB vyplatí spolu s příspěvkem na mobilitu obyvatelům CHB. Příspěvek na mobilitu, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie: č. ú /0300 u ČSOB, Poštovní spořitelny v Městě Albrechticích, variabilní symbol rodné číslo. Příspěvek na mobilitu vyplácí obyvatelům CHB pověřená sociální pracovnice zpětně, dle zasílání Úřadem práce. Příspěvek na péči, pokud si obyvatel/opatrovník zažádá, je zasílán na účet Harmonie č. ú /0100 u KB v Krnově. PnP je příjmem obyvatele, za který si hradí zálohově za asistenční služby viz bod 2.3. Výše popsané úkony jsou prováděny na základě žádosti opatrovníka, dobíhá tak zavedená praxe, od které již postupně odstupujeme. Úhradu za ubytování je obyvatel CHB povinen uhradit vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který je služba poskytována. 2. Úhrada a vratky za poskytování sociálních služeb Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí obyvatel ve výši sjednané ve Smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby, dle 91 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 2. 1 Úhrada a vratky za ubytování Maximální výše úhrady v zařízení kategorie A je v dokumentu Zásady pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby (dále jen Zásady) stanovena takto: ubytování v jednolůžkovém pokoji 200,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 180,00 Kč/den Maximální výše úhrady v zařízení kategorie B je Zásadami stanovena: ubytování v jednolůžkovém pokoji 190,00 Kč/den ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 170,00 Kč/den V Zásadách je rovněž stanoveno, že maximální úhrada za bydlení se může dále navýšit dle vybavení obytné jednotky v zařízení: u obytné jednotky s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout) maximálně o 20,- Kč/den, u obytné jednotky s vlastním WC nebo vlastním sprchovým koutem maximálně o 10,- Kč/den u obytné jednotky s vlastním umývadlem na pokoji, případně sociálním zařízením mimo obytnou jednotku, se úhrada nenavyšuje Úhrada za ubytování pro jednotlivé obyvatele CHB je vypočtena podle zařazení do kategorie dle Zásad, podle typu pokoje (jednolůžkový nebo dvoulůžkový) a skutečných dní v kalendářním měsíci (Úhradovník a Smlouva o poskytování sociálních služeb). Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti obyvatele ve službě nevrací. Při úmrtí obyvatele je úhrada vypočítána podle skutečně odebraných dní v kalendářním měsíci. Umře-li obyvatel do 6,00 hodin, pak úhrada za tento den není vypočítána Úhrada a vratky za stravování Obyvatel hradí stravování podle zvoleného způsobu stravování společné, kombinované nebo individuální a podle počtu dní a jídel skutečně odebraných v měsíci (viz příloha č. 1) Úhradovník. Pokud obyvatel pobývá mimo zařízení, je mu vyplacena vratka za stravování do jeho pokladny uložené u klíčového pracovníka. Pokud se obyvatel odhlásí ze stravování v době, když jsou již nakoupeny potraviny, není mu vrácená poměrná část za stravu v penězích, ale v zakoupených potravinách. 3

4 2.3. Úhrada a vratky za asistenční služby, PnP Obyvatel platí za úkony péče podle 17 vyhlášky 505/2006 Sb. zálohově. Záloha je stanovena na základě přílohy ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb Rozsah poskytované služby. Obyvatel platí zálohově za úkony péče vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce. V následujícím měsíci jsou obyvateli vyúčtovány skutečně spotřebované služby a nejpozději do 10. dne v měsíci je koordinátorkou CHB s tímto vyúčtováním seznámen. Vyúčtování je uloženo u koordinátorky s tím, že obyvatelé mohou do něj kdykoli nahlédnout nebo si pořídit kopii.???? Koordinátorky jednotlivých CHB, první den v následujícím měsíci, zašlou em pověřené sociální pracovnici vyplněný formulář Příspěvek na péči (viz příloha č. 2). Pověřená sociální pracovnice následně přepošle em nebo osobně předá koordinátorkám jednotlivých CHB informaci o výši finanční částky za vratky za asistenční služby. Koordinátorky jednotlivých CHB zpracují vyúčtování za asistenční služby do tabulky Čerpání zálohy za poskytované služby (viz příloha č. 3) a nejpozději do 8. dne v měsíci zašlou em nebo osobně předají vyúčtování přeplatky za asistenční služby pověřené sociální pracovnici, která zpracuje podklady k případným vratkám za celé chráněné bydlení, nejpozději do 10. dne v měsíci, přepošle vedoucí ekonomicko správního provozu, která vratky převede na účet obyvatele. Vratky za příspěvek na péči vyplácí vedoucí ekonomicko-správního provozu na základě podkladů od pověřené sociální pracovnice osobě, u které obyvatel pobývá. PnP zpracuje pověřená sociální pracovnice na základě žádosti na formuláři Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení (viz příloha č. 4). Osoba, u které obyvatel pobývá, zaškrtne zda žádá/nežádá o PnP. Vedoucí ekonomicko-správního provozu vyplácí PnP složenkou nebo na účet osoby, u které pobývá, na začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy pobýval obyvatel mimo chráněné bydlení Úhrada pro nového obyvatele chráněného bydlení Při přijetí nového obyvatele se sociální pracovnice chráněného bydlení dohodne na výši zálohy na úhradu pokrytí nezbytně nutných výdajů nového obyvatele. Finanční zálohu přijme koordinátorka chráněného bydlení, která finanční částku předá klíčovému pracovníkovi k zajištění nezbytně nutných potřeb (stravování, osobní hygienické potřeby). Doklad o převzetí finanční částky od nového obyvatele (opatrovníka) přiloží klíčový pracovník k formuláři Nákupů nového obyvatele Fakultativní služby Obyvatel má možnost využívat fakultativní služby tj. přeprava služebním automobilem, volat telefonem/mobilem organizace, provedení revize osobních elektrospotřebičů, vedení depozitního účtu, kopírování a tisk dokumentů pro potřeby obyvatele. 4

5 Obyvatel platí za využití fakultativní služby dle Úhradovníku. 3. Způsob uložení a evidence finančních prostředků obyvatel chráněného bydlení systémem depozita Depozita jsou prostředky obyvatel, jimiž jsou peněžní hotovost, které zařízení převzalo do úschovy od obyvatel, jejich zákonných zástupců, či jiných osob na základě jejich žádosti sjednané ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Finanční depozita - peněžní hotovost přijatá do úschovy. Věcná depozita - vkladní knížky. Obyvatel/opatrovník, který si ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb sjednal možnost ukládat finance na depozitní účet, souhlasí s tím, že klíčový pracovník hospodaří s jeho finančními prostředky. 4. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel chráněného bydlení 4.1. Výběr a předání finančních prostředků obyvatel pověřenou sociální pracovnicí Výpočet zůstatku důchodu provádí pověřená sociální pracovnice prostřednictvím programu Cygnus (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Na základě výpočtu v programu Cygnus počítačové sestavy,,výplatnice za daný měsíc objedná pověřená sociální pracovnice na místní pobočce ČSOB v Městě Albrechticích celkovou částku pro výběr zůstatků důchodů k výplatnímu termínu. K objednávce přiloží soupis požadovaných mincí a bankovek. Na základě předložené peněžní karty a zadání PINu pověřená sociální pracovnice v doprovodu vedoucí chráněného bydlení převezme odpovídající finanční částku. Příjem celkové částky zůstatků důchodů, který byl pověřenou sociální pracovnicí vybrán z depozitního účtu obyvatel vedeného u ČSOB Město Albrechtice, zapíše pověřená sociální pracovnice do depozitní pokladny a vyplní příjmový lístek, který obsahuje všechny potřebné údaje a podpisy. Pověřená sociální pracovnice nachystá do předem připravených a předepsaných obálek částku zůstatků důchodů jednotlivých obyvatel. Vypsaný výdajový lístek s patřičnými údaji podepíše vedoucí chráněného bydlení (popřípadě jí určená osoba zastupující koordinátorka), která převezme obálky s finančním obnosem a tiskopisem Zůstatek důchodu. Tiskopis Zůstatek důchodu obsahuje jmenný seznam obyvatel, částky zůstatků důchodů (po odečtení úhrady za bydlení, popř. individuálního 5

6 spoření obyvatel) a datum předání, podpisy přebírajících klíčových pracovníků, podpis přebírající koordinátorky a podpisy obyvatel, pro které je zůstatek důchodu určen. Pověřená sociální pracovnice a vedoucí chráněného bydlení, (v případě nepřítomnosti zastupující koordinátorka), která má podepsanou Dohodu o hmotné odpovědnosti, vyzvednou celkovou částku důchodů obyvatel chráněného bydlení na poště v Městě Albrechticích. Vedoucí/koordinátorka převezme zůstatky důchodů pro jednotlivá pracoviště chráněného bydlení od pověřené sociální pracovnice na základě stvrzenky. Dle seznamu Zůstatek důchodu, kde je u jednotlivých jmen obyvatel vypsána částka zůstatků důchodů předá vedoucí/koordinátorka chráněného bydlení odpovídající finanční částku koordinátorkám daných pracovišť. Koordinátorka daného pracoviště převzetí finančního obnosu stvrdí podpisem na tiskopisu Zůstatek důchodu. V případě nepřítomnosti koordinátorky, vedoucí chráněného bydlení uloží finanční hotovost do pokladny v uzamčené skříni na jednotlivých pracovištích. Náhradní klíče od pokladen a skříní na jednotlivých pracovištích má vedoucí chráněného bydlení pro případ zastupování Převzetí a vedení hospodaření zůstatků důchodů obyvatel s podporou klíčových pracovníků Zůstatek důchodu obdrží obyvatelé vždy k 15. dni v následujícím měsíci, pokud se jedná o sobotu, neděli nebo svátek, bude výplata přesunuta na poslední pracovní den před 15. dnem v daném měsíci. Dle dohody s vedoucí chráněného bydlení může být dohodnuta výplata v jiný termín. V případě, že pomáhá obyvatelům s hospodařením s finančními prostředky klíčový pracovník, tento tak činí na základě podepsané hmotné odpovědnosti. Hmotnou odpovědnost pro klíčového pracovníka vypracovává a aktualizuje vedoucí chráněného bydlení. Zůstatek důchodu slouží k pokrytí potřeb a přání obyvatele. Společně plánují potřebné výdaje. Obyvatelé CHB si společně se svým klíčovým pracovníkem vyzvednou částku zůstatku důchodu, kterou uloží do své pokladny. Pokladnu mají uloženou u svého klíčového pracovníka v uzamčené skříni. Převzetí finanční částky podepíší do formuláře Zůstatek důchodu a na stvrzenku o převzetí důchodu, kterou vypisuje koordinátorka. Podepsaný formulář Zůstatek důchodu vrací koordinátorka pověřené sociální pracovnici. Podepsanou stvrzenku přiloží k formuláři Nákupy obyvatele (viz příloha č. 5). Přijatou finanční částku zapíší do formuláře Nákupy obyvatele do kolonky příjmů. Každý nákup zapisují do kolonky výdajů a odečtou položku od příjmu. Do poslední kolonky zapíší výslednou částku po odečtení výdajů. Paragony přikládají k formuláři Nákupy. 6

7 Obyvatelé mají formulář Nákupy + originál paragony uložené ve složce u klíčového pracovníka (po dohodě obyvatel klíčový pracovník, ošetřeno v individuálním plánu). V případě, že má obyvatel v pokladně dostatek peněz, může pověřené sociální pracovnici nahlásit zrušení výplaty zůstatku důchodu na daný měsíc na tel. číslo , a poslat žádost na ovou adresu Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, jméno klíčového pracovníka. Zrušení výplaty zůstatku důchodu musí nahlásit nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci. Na později hlášené požadavky nemůže sociální pracovnice reagovat z důvodu vazby na spolupráci s ČSOB. Vyúčtování stravování vedou obyvatel s klíčovým pracovníkem ve formuláři Individuální stravování nebo Společné stravování. Do formuláře Nákupy zapíší jen celkovou částku za stravování. Na konci měsíce připevní sešívačkou paragony za celý měsíc k formuláři Nákupy. Jednotlivé paragony ze společného stravování podepisuje z rubové strany pracovník, který provedl nebo zorganizoval nákup. Jednotlivé paragony z individuálního stravování podepisuje z rubové strany nakupující obyvatel a jeho klíčový pracovník. Jednotlivé paragony z ostatních nákupů podepisuje z rubové strany obyvatel a jeho klíčový pracovník. Na konci měsíce vyúčtování podepíší obyvatel (v případě, že se umí podepsat) a klíčový pracovník. Opatrovník má právo nahlížet a kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky obyvatele Povinnosti klíčového pracovníka: při dlouhodobé nepřítomnosti předá klíčový pracovník finanční hotovost obyvatel a klíče od pokladny na základě předávacího protokolu koordinátorce chráněného bydlení. Předávací protokol - přechodně (viz příloha č. 6) vypracuje koordinátorka chráněného bydlení. Pověřený pracovník zastupováním přiloží předávací protokol k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. v případě neplánované nepřítomnosti zajistí klíčový pracovník dodání klíče od pokladny. klíče převezme koordinátorka chráněného bydlení za přítomnosti svědka (jen v případě, že se klíčový pracovník nedostaví osobně), zkontroluje aktuální hotovost v pokladně a určí pracovníka, který bude daného klíčového pracovníka zastupovat. 7

8 Převzetí podepíší do formuláře Předávací protokol. Předávací protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. klíčový pracovník před nástupem na dovolenou zajistí v předstihu potřebné nákupy pro obyvatele. Po dobu dovolené pověří konkrétního pracovníka zastupováním seznámí obyvatele, na koho se má obrátit v době jeho nepřítomnosti. Pracovník vypracuje seznam úkolů do formuláře Zastupování (viz příloha č. 7) podepíší klíčový pracovník a zastupující pracovník. Po dobu zastupování je formulář Zastupování dostupný všem pracovníkům v kanceláři CHB. při změně klíčového pracovníka nebo ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka, provede koordinátorka chráněného bydlení kontrolu hospodaření s finančními prostředky obyvatele a aktuální finanční hotovosti a vypracuje Předávací protokol - trvale (viz příloha č. 8). Předávací protokol podepíší koordinátorka chráněného bydlení, předávající a přebírající pracovník. Protokol je přiložen k formuláři Nákupy při vyúčtování daného měsíce. veškeré nákupy, včetně osobního majetku, zapisují do vytištěného formuláře Nákupy. v rámci zajištění bezpečnosti plní Harmonie zákonnou povinnost revize všech elektrospotřebičů. Obyvatelé, kteří vlastní elektrospotřebiče vedou společně s klíčovým pracovníkem evidenci elektrospotřebičů. Revizi si hradí z vlastních finančních prostředků. Záruční listy, od zakoupeného zboží, si uloží u sebe. Pokud si obyvatel přeje, záruční list zůstane u klíčového pracovníka. Klíčový pracovník dohlédne na potvrzení záruky zakoupeného zboží Finance obyvatel, mimořádná finanční částka, pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB je řešeno zcela individuálně v Plánu podpory. Základem je schopnost a způsobilost obyvatele hospodařit s finančními prostředky s ohledem na případné rozhodnutí soudu nebo na dohodě s opatrovníkem a dle aktuálních finančních možností obyvatel. Pro transparentnost hospodaření s finančními prostředky, své výdaje dokladují paragony. Nedokladují se finanční prostředky, kterými obyvatel CHB hradí drobnou útratu na výletech, výstavách, jarmarcích apod. U obyvatelů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, se výše svěřené finanční částky na nákupy a různé poplatky, řídí rozhodnutím soudu nebo dohodou s opatrovníkem. V případě, že nemá obyvatel, který je omezený ve svéprávnosti, finanční částku určenou soudem, obyvatel se společně s klíčovým pracovníkem a ve spolupráci se sociální pracovnicí dohodnou s opatrovníkem na odpovídající finanční částce, s kterou může 8

9 nakládat. Výše vydané finanční částky bez dokladování nebo finanční částky na nákupy, nesmí přesáhnout stanovenou částku soudem nebo dohodou s opatrovníkem. Musí se dodržovat také soudem stanovená částka na den popř. na týden. Pokud klíčový pracovník vydá obyvateli vyšší částku, než je stanovena soudem nebo opatrovníkem, tak v případě ztráty nebo zneužití finanční částky obyvatelem, nahradí KP z vlastních peněz. Obyvatel přebírá finanční částku bez dokladování na základě stvrzenky, kterou pak přikládá společně s ostatními paragony k vyúčtování Nákupy. Klíčový pracovník může obyvateli vypsat jednu stvrzenku na vydanou finanční částku s jednotlivými daty vydání peněz nebo na formuláři Vydaná finanční částka, kde společně zapisují jednotlivé výdaje (viz příloha č. 9). V případě, že obyvatel potřebuje vyšší finanční částku, než je dohodnuta s opatrovníkem, domluví si obyvatel individuálně/osobně s opatrovníkem navýšení částky. O mimořádnou finanční částku může obyvatel požádat ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, když nemá dostatek financí např. na rekreaci, na dovolenou nebo zakoupení nějaké věci za vyšší částku, než kterou má v pokladně u klíčového pracovníka. Obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku kdykoli v měsíci u pověřené sociální pracovnice telefonicky i em. Požadovaný finanční obnos vybere pověřená sociální pracovnice z účtu a předá obyvateli chráněného bydlení na základě stvrzenky a podpisu žádosti, kterou zaslal em. Obyvatel zapíše přijatou mimořádnou finanční částku společně s klíčovým pracovníkem do příslušného formuláře Nákupů. Písemná žádost obsahuje: jméno obyvatele, datum žádosti, výši požadované částky, odůvodnění mimořádné finanční částky, jméno klíčového pracovníka. Mimořádná finanční částka o do 3.000,- Kč žádá obyvatel s KP u pověřené sociální pracovnice o nad 3.000,- Kč projednává obyvatel s KP individuálně s opatrovníkem Mimořádnou finanční částku pověřená sociální pracovnice vyplatí dle aktuálních finančních možností obyvatele. V případě, že obyvatel žádá o mimořádnou finanční částku, která přesahuje částku 3.000,-Kč, pošle žádost opatrovníkovi o souhlas s vyplacením mimořádné finanční částky. Tento souhlas opatrovníka uloží do vyúčtování Nákupy (viz příloha č. 10) a přiloží k žádosti pověřené sociální pracovnici. Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení - v případě, že obyvatel pobývá mimo chráněné bydlení a pobyt přesahuje do dalšího dne = přes noc nebo jede obyvatel na celý den na výlet s osobou, která není pracovníkem Harmonie, vypíše klíčový pracovník formulář Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení. Osoba, u které obyvatel pobývá, podepíše a doplní formulář o údaje zda žádá/nežádá o PnP a způsob vyplacení složenkou nebo na účet. 9

10 Pobyt obyvatele mimo chráněné bydlení se vypisuje na každý měsíc zvlášť, i když by se jednalo pouze o jeden den. Např jeden formulář a druhý formulář. Pokud obyvatel pobývá mimo CHB, může mu být vyplacena poměrná část na stravu a na osobní výdaje dle dohody s opatrovníkem, na základě žádosti opatrovníka (žádost musí být písemná s podpisem opatrovníka) a finančních možností obyvatele. Klíčový pracovník dohodnutou finanční částku předá osobně opatrovníkovi nebo osobě, u které obyvatel pobývá na základě stvrzenky nebo finanční částku zašle poštovní poukázkou. Na stvrzence bude napsána výše finanční částky, důvod např. finance na pokrytí nákladů na stravu a osobní výdaje, datum předání, podpisy předávajícího klíčového pracovníka, osoby, která finance přebírá. Vydání finanční hotovosti zapíše obyvatel s klíčovým pracovníkem do formuláře Nákupy a doloží stvrzenkou nebo poštovní poukázkou. Hospitalizace obyvatelům, kteří jsou hospitalizováni, je předána finanční částka, kterou potřebují pro své individuální potřeby v době, kdy jsou mimo zařízení. Finanční částka je dle zdravotního stavu předána obyvateli nebo sociální pracovnici zdravotnického zařízení na základě stvrzenky, kterou přiložíme k formuláři Nákupy. 4.5.kontrola hospodaření s finančními prostředky obyvatel pověřenými klíčovými pracovníky Klíčový pracovník předkládá vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatel koordinátorce chráněného bydlení ke kontrole každý měsíc. Dále provádí namátkovou kontrolu koordinátorka a vedoucí chráněného bydlení. Koordinátorka/vedoucí chráněného bydlení kontroluje všechny položky, zda souhlasí s paragony a zůstatkem hotovosti. Při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatel předkládá klíčový pracovník stav z předešlého měsíce. Klíče od pokladny obyvatele musí mít u sebe klíčový pracovník (druhý klíč od pokladny může, ale nemusí mít obyvatel). Do pokladny nemůže vstupovat nikdo bez přítomnosti daného klíčového pracovníka. Koordinátorka při kontrole hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB klíčovým pracovníkem sleduje obsah nákupu, zda se neopakuje nákup stejného zboží, zda odpovídá množství zakoupeného zboží spotřebě obyvatele. Vydanou zálohu klíčovým pracovníkem obyvateli na nákup, zapíše klíčový pracovník do PC do tabulky Nákupy do kolonky Obsah nákupu nebo do sešitu, kde vede účtování. 10

11 5. Hospodaření s finančními prostředky a spoření obyvatel v chráněném bydlení na depozitním účtu u ČSOB, Poštovní spořitelně v Městě Albrechticích Částku, kterou obyvatel uspořil, má možnost uložit v doprovodu pověřené sociální pracovnice na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice, Poštovní spořitelny č. ú / Postup při ukládání peněz na depozitní účet obyvatel u ČSOB Město Albrechtice obyvatel společně s pověřenou sociální pracovnicí uloží uspořenou finanční částku v Poštovní spořitelně u ČSOB v Městě Albrechticích vklad provede pověřená sociální pracovnice za pomoci platební karty a vložení PINu pověřená sociální pracovnice okopíruje doklad Potvrzení o transakci, který předá obyvateli obyvatel doklad Potvrzení o transakci předá svému klíčovému pracovníkovi, který doklad přiloží k vyúčtování financí obyvatel daného měsíce pověřená sociální pracovnice uloží originál dokladu Potvrzení transakce k vyúčtování na depozitním účtu a změnu zanese do programu Cygnus 6. Hospodaření s finančními prostředky obyvatel CHB prostřednictvím veřejného opatrovníka Město Krnov, Město Město Albrechtice 6.1. VOP Město Krnov Veřejný opatrovník Město Krnov (dále jen VOP) zastoupený Bc. Pavlínou Hlouškovou sídlí na Městském úřadě Krnov, Vodní č.1, Krnov, kancelář č. 513 (zástupce p. Zdráhal Ivo, DiS, kancelář č. 510). Kontakty: Bc. Pavlína Hloušková, , Ivo Zdráhal, DiS, , V souladu s platnou smlouvou o poskytování sociálních služeb zasílá VOP úhradu za ubytování na depozitní účet Harmonie č /0300, VS rodné číslo. V případě, že obyvatel má přiznán příspěvek na péči, je tento zasílán VOP na účet Harmonie č /0100, VS rodné číslo. Obyvatelé chráněného bydlení (CHB) si na základě dohody s VOP dle aktuálních potřeb a finančních možností vyzvedávají platební poukaz u VOP na vyzvednutí finančního obnosu na stravu a své osobní potřeby. Ve dnech úředních hodin hlavní pokladny jde obyvatel s tímto platebním poukazem do pokladny MěÚ, která se nachází v přízemí budovy MěÚ. Zde si sám nebo v doprovodu svého klíčového pracovníka a po předložení občanského průkazu vyzvedne odpovídající finanční částku. S finančním obnosem obyvatel CHB hospodaří za 11

12 pomoci klíčového pracovníka, který vždy začátkem následujícího měsíce zasílá VOP em vyúčtování hospodaření s finančními prostředky obyvatele CHB. Doklady od nákupů jsou uloženy u klíčového pracovníka. V případě potřeby je VOP oprávněn zažádat o předložení dokladů k vyúčtování a žádat podrobnější zprávu k vyúčtování. Potřebuje-li obyvatel CHB vyplatit mimořádné finanční prostředky např. na rekreaci, sportovní akce, zakoupení oblečení, bytových doplňků apod., projedná svou žádost společně s klíčovým pracovníkem osobně s VOP. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Krnov, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o VOP Město Město Albrechtice Veřejný opatrovník Město Město Albrechtice (dále jen VOP) zastoupený Bc. Jiří Boháčkem (zástupce Mgr. Hana Hlisnikovská) sídlí na Městském úřadě Město Albrechtice ČSA 27/10, Město Albrechtice, sociální odbor (přízemí). Kontakty: Bc. Jiří Boháček, , , Mgr. Hana Hlisnikovská, , , VOP zasílá úhradu za ubytování pověřené sociální pracovnici Harmonie. Ta úhrady zkontroluje a přepošle na depozitní účet Harmonie č /0100 u Komerční banky. Příspěvek na péči je zasílám VOP na účet č /0100 u Komerční banky. Zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu předává VOP obyvatelům chráněného bydlení nebo jejich klíčovým pracovníkům, když jsou omezeni ve svéprávnosti, v pondělí nebo středu následující po 10. dni v měsíci, na MěÚ v Městě Albrechticích. Na odboru sociálních věcí u pana Boháčka/paní Hlisnikovské, si vyzvednou platební poukaz, s kterým pak jdou do pokladny MěÚ v prvním poschodí. Zde si po předložení občanského průkazu (v případě omezení ve svépravnosti, klíčového pracovníka) vyzvednou příslušnou finanční částku. Úřední hodiny v pokladně jsou v pondělí a ve středu od 8 11,30 a od 13 do 16 hodin. Převzetí finanční částky stvrdí obyvatel/klíčový (zastupující) pracovník svým podpisem. Pokud bude obyvatel žádat o vyplacení mimořádné finanční částky nebo o nevyplacení zůstatku důchodu a příspěvku na mobilitu, postupují stejně jako u obyvatel, kteří nemají VOP viz výše. Do 8. dne v měsíci zpracuje koordinátorka soupis požadavků na výběr zůstatků důchodů a příspěvků na mobilitu tzn. seznam obyvatel (v případě omezení ve svéprávnosti, klíčových pracovníků a jejich klientů), kteří si vyzvednou zůstatek důchodu a příspěvek na mobilitu a datum výběru. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka, určí koordinátorka pro výběr financí zastupujícího zodpovědného pracovníka. Tento seznam přepošle pověřené sociální pracovnici. V případě změny doprovázejícího pracovníka, koordinátorka telefonicky 12

13 domluví s VOP. Pověřená sociální pracovnice přepošle nejpozději do 10. dne v měsíci požadavky na vyplacení zůstatků důchodů, příspěvků na mobilitu a termíny výplat VOP na jejich ové adresy viz výše. Koordinátorka za všechny obyvatele chráněného bydlení, kteří mají VOP, přepošle k 8. dni v měsíci na VOP vyúčtování hospodaření s financemi obyvatel za předchozí měsíc v elektronické podobě. Harmonie, p.o. Krnov odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná osoba z řad pracovníků Harmonie, p.o. v pokladně Městského úřadu Městě Albrechticích, na základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými pracovníky Harmonie, p.o. a organizací Harmonie, p.o. Veřejný opatrovník je oprávněn kdykoliv na požádání nahlédnout do uvedeného formuláře Nákupy a přepočítat hotovost za přítomnosti zodpovědného pracovníka. Seznam příloh: Příloha č. 1 - Úhradovník za stravování, ubytování a asistenční služby v chráněném bydlení Příloha č. 2 Příspěvek na péči Příloha č. 3 - Čerpání zálohy za poskytované služby Příloha č. 4 - Nákupy v chráněném bydlení Příloha č. 5 - Předávací protokol přechodně Příloha č. 6 - Zastupování Příloha č. 7 - Předávací protokol trvale Příloha č. 8 - Vydaná finanční částka Příloha č. 9 - Souhlas opatrovníka s vyplacením mimořádné finanční částky nad 3.000,-Kč Příloha č Pobyt obyvatele mimo CHB 13

Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů

Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů 1 VNITŘNÍ PRAVIDLA: Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů Evidenční číslo: Zpracoval: Schválil: VP 4X1 - MÚSS Plzeň Jméno a příjmení

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č. podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více