Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý."

Transkript

1 Ano, je tomu tak, v obci máme padesát let poštovní úřad. Chtěl jsem k pěknému výročí napsat pár řádek a proto jsem v odborné literatuře a na internetu vyhledal několik zajímavých údajů a věřím, že si je spolu s údaji nalezenými v mělnickém archivu a s údaji poskytnutými některými místními občany s chutí přečtete. Aby byly informace co nejkompletnější, požádal jsem znalce poštovnictví v místním regionu pana Antonína Dostálka, který mi velmi ochotně poskytl některé další poznatky. Nejdříve tedy něco z historie pošty, pak údaje o poštovnictví na Roudnicku, na Mělnicku a ve Spomyšli a na závěr něco o půlstoleté historii našeho zdejšího poštovního úřadu. Listiny, dopisy a jiné zprávy se vždy musely nějakým způsobem dopravovat od odesilatele k adresátovi. V dávných časech to byli běžci, později třeba jezdec na koni nebo koňské spřežení, které již mohlo na voze dopravovat osoby, větší zavazadla i zboží. Jedině šlechta nebo bohatí občané si mohli zaplatit nebo dokonce vydržovat doručovatele zpráv, vlastnit soukromého posla, ale pro běžného občana byla tato služba tehdy nedostupná nebo dokonce zakázaná. V roce 1527 zřídil císař Ferdinand I. státní kurýrní poštu mezi Prahou a Vídní přes Tábor a Jindřichův Hradec, která však přepravovala pouze úřední listiny. Tento Habsburk začal využívat bohatých zkušeností německé šlechtické rodiny Thurn- Taxisů. Ti již od 15.století provozovali v Německu poštu a pak se stali také nejvyššími dvorskými poštmistry ve Vídni. Souvislá síť poštovních stanic původně sloužila na našem území pouze diplomatickým potřebám panovníka, který potřeboval pravidelné a rychlé spojení mezi Vídní a Prahou. V roce 1535 vydal Ferdinand I. první poštovní řád. Rodina Thurn-Taxisů vedla poštovní přepravu v českých zemích až do začátku 17.století, v roce 1624 je v řízení nejvyššího dvorského poštovního úřadu vystřídala knížecí rodina Paarů. Ti organizovali poštu v zemi až do roku 1743, ale to již od roku 1637 existoval císařský dekret, jímž byla veškerá pošta podřízena regálu a). Tímto nařízením byly narušeny všechny dosavadní zvyklosti a šlechta se poměrně právem domnívala, že je okradena o jedno ze svých práv a o zisky z provozování lokální pošty; proto nebylo nařízení z její strany důsledně dodržováno. Z toho důvodu vydal nejprve císař Leopold I. roku 1703 a pak ještě císař Karel VI. v roce 1722 patent, který zdůraznil výhradní právo regálu na provozování pošty. Karlova dcera Marie Teresie pak vydala patentem z roku 1748 řád pro jízdní posly, který zakazoval provozování poštovních služeb formanům a upravoval podmínky k zapůjčování poštovních koní i potahů soukromým osobám. Za jejího panování, v době osvícenských reforem, přešla pošta pod státní správu definitivně. Důležitou událostí v rozvoji poštovních služeb bylo zavedení rychlé přepravy osob i poštovních zásilek pomocí prostorných a dobře větraných kočárových vozů, tzv. diligencí, které začaly jezdit od 1.července roku 1749 na předepsaných tratích a podle jízdního řádu. K tomu, aby mohly dobře vykonávat své poslání, potřebovaly diligence dobré silnice, stanice s možností přepřahání koní, hostince podél silnic, ve kterých se mohli ubytovat cestující čekající na diligenci a také sběrny poštovních zásilek soustředěné podél trasy diligencí. Šíře tzv. císařských (státních) silnic byla určena na 7,6 metru a jejich povrch byl zhutněn několika vrstvami štěrku s pískem. Dvacátého prvního března 1750 převzal přepravu diligencemi pod svá křídla stát. Do konce 18.století byla v provozu skoro stovka poštovních stanic, dále pak 65 poštovních sběren a mezi státní zaměstnance se zařadili listonoši. Od roku 1777 byla v chodu první zahraniční linka z Prahy, a to do Drážďan. V roce 1817 byly zavedeny první poštovní schránky pro dopisy v tuzemském poštovním styku a v témže roce byla zavedena na všech poštách povinnost označit na adresní straně razítkem místo podání zásilky. Od roku 1823 byla nově organizována doprava osob rychlými dostavníky mezi velkými a důležitými městy monarchie. První novodobý poštovní zákon vstoupil v platnost roku 1838 a stanovil přesná pravidla doručování listovní a balíkové pošty. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

2 Prvního června 1850, deset let po Anglii, se objevily na našem území první poštovní známky. Byly to nezoubkované známky s vyobrazením habsburského znaku v hodnotách 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů. Současně vyšly se stejným obrazem známky pro rakouská území v Itálii (Lombardsko-Benátsko) s označením v centesimech. Používání poštovních známek bylo jinou formou placení poštovného. Poštovné činilo za dopis do váhy 1 lotu (ca 16 g) v místě doručení 2 krejcary, do vzdálenosti 10 poštovních mil 3 krejcary, do 20 mil 6 krejcarů a nad 20 mil 9 krejcarů. V roce 1860 se uskutečnilo první doručení na dobírku, za pět let nato se začalo poštovné za zásilky řídit jejich hmotností. 1.říjen 1869 je z pohledu poštovnictví v Rakousko-uherské monarchii významný zavedením korespondenčních lístků a o necelý rok později se může mluvit o vzniku první pohlednice. Od roku 1862 podléhala pošta nově zřízenému ministerstvu obchodu a národního hospodářství a zůstala v jeho správě prakticky až do roku Technický rozvoj v 19.století silně ovlivnil a zkvalitnil kvalitu služeb. Rozvoj železnice, telegrafu a později také telefonu přinesl rozšíření poštovních služeb i do odlehlých oblastí. Telegrafní linky se na území monarchie začaly budovat podél železničních tratí již od roku Státní telegraf byl uvolněn i pro veřejnost. Od byly do vlakových souprav na trati Vídeň Bohumín zařazovány vozy vlakové pošty. Na trati Praha-Podmokly začaly jezdit poštovní vagony od 8.dubna Spolu s rozvojem železnic v českých zemích se začaly rušit diligence a začaly se zřizovat vlakové pošty. Vedle své typické činnosti, jíž byla přeprava zpráv, korespondence, věcí i osob, se pošta starala také o peněžní převody. V roce 1867 byly zavedeny peněžní poukázky a v roce 1884 šeková služba. První meziměstské telefonní spojení mezi Prahou a Vídní se datuje rokem O deset let později zahájila činnost pražská potrubní pošta. V roce 1904 začala c.k.rakouská pošta používat razítka s kolečkovým mechanizmem nastavení dat. Na vnějším vzhledu razítek se to projevilo tzv. můstkem, do něhož bylo umístěno datum. V roce 1916, v průběhu 1.světové války, byl přijat nový poštovní zákon a po ukončení války, s rozpadem rakousko-uherské monarchie, převzalo řízení pošty československé ministerstvo pošt a telegrafů a poštovní zákon z roku 1837 platil s dodatky až do konce první republiky. Ve Vídni a Praze byla v provozu potrubní pošta, po vzniku Československé republiky byla potrubní pošta uvedena do provozu také v Karlových Varech. Po okupaci republiky byly vydány provizorní poštovní známky s přetiskem, československé známky přestaly platit 15.prosince Exilová vláda připravila nové známky, které byly tisknuty v Moskvě a Londýně. První československé poválečné známky byly vydány v osvobozených Košicích. Dvacáté století rozšířilo a urychlilo doručování poštovních zásilek zařazením automobilů do vozového parku pošty a využíváním leteckých spojů při dopravě zásilek. Od 1.ledna 1993 je Česká pošta samostatně hospodařícím podnikem. Vyjmenovat všechny služby a činnosti, které dnes pošta provádí, není až tak důležité. Proto jen v obecné rovině vyjmenuji alespoň nejzákladnější: Shromažďování, třídění a přeprava zásilek (dopisů, pohlednic, obchodních psaní, cenných psaní, balíků, cenných balíků, doporučených zásilek (i slepeckých), obchodních balíků atd. do tuzemska i zahraničí). Přeprava peněz pomocí několika druhů poštovních poukázek. Služby telefonní, spořitelní (Poštovní spořitelna), vklady a vybírání peněz (spořitelní konta). Na vybraných poštách úřaduje Česká pojišťovna. Roznáška propagačních materiálů. Roudnicko. L. Helcl 1) uvádí, že přes území roudnického okresního hejtmanství vedl poštovní kurs Praha-Drážďany, tzv. saský. Jednotlivá místa kursu byla spojována nejprve pěšími posly, definitivní poštovní spojení existovalo od roku Poštovní stanice na této trase existovaly v Praze, Tursku, Velvarech, Budyní nad Ohří, Lovosicích, Ústí nad Labem a Petrovicích, za celnicí pošta pokračovala přes Pirnu do Drážďan. V roce 1759 byla trasa vedena přes Zdiby a Veltrusy do Budyně, ale když velká povodeň smetla v roce 1781 most ve Veltrusích, vrátila se trasa do původních míst. V roce 1754 byla na této trase zavedena přeprava osob poštovními vozy. Celý saský kurs byl zrušen v roce 1850, když byla uvedena do provozu železnice Praha-Ústí n. Labem. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 II Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

3 Mělnicko. Historie poštovnictví na Mělnicku začíná později, protože Mělník ležel mimo hlavní směry poštovních cest z Prahy do okolních zemí. Jak píše Špecinger 2), zemské stezky se tvořily v průběhu času, různě se upravovaly, přizpůsobovaly terénu a postupnému zalidňování území, vyrůstaly i cesty vedlejší. V průběhu století se v naší blízkosti vytvořila síť čtyř cest, které se v některých úsecích vzájemně překrývaly, ale měly jedno společné začínaly v Praze a směřovaly na sever. 1. Praha, Tursko, Mikovice, Velvary, Martiněves, Budyně n.ohří a dále až do Drážďan. 2. Praha, Zdiby, Veltrusy, Sazená, Martiněves a dále po trase pod č Praha, po trase č.1 do Mikovic, přes Nelahozeves, Sazenou, Vražkov a Roudnici n.labem a dále po pravé straně Labe k severu. 4. Od Chlumína přes Veltrusy a Sazenou do Velvar. Daleko později se po kamenitých a blátivých cestách pohybovali nejen kupci, vojáci, poutníci nebo lapkové, ale i poštovní poslové, buď pěšky nebo koňmo. Ve větších obcích byly zřizovány sběrny dopisů, které byly svěřovány důvěryhodným osobám. Ty musely svěřenou korespondenci dopravit k určené poštovní stanici. Za tuto službu se neplatilo, nýbrž správcům sběren bylo povoleno vybírat nad stanovené poštovné určitou částku navíc. Např. město Mělník 3) mělo v 18.století svoji sběrnu dopisů, odkud byly pravidelně odváženy do poštovní stanice ve Slaném. V roce 1825 měla mělnická sběrna svoje první poštovní razítko. Dopisy doručené ze slánské stanice do mělnické sběrny byly roznášeny adresátům do okolních vesnic, např. i do Lužce. Svůj vlastní poštovní úřad otevřelo město Mělník roku Jako určitou pozoruhodnost lze zaznamenat, že druhý mělnický poštmistr Josef Walenta (nastoupil do funkce r. 1845) vydal v revolučních letech vlastní nouzové papírové peníze, protože to byla doba, kdy se z oběhu vytrácely mince. 4) Privilegium vydávat nouzové papírové peníze měli pouze někteří bohatí měšťané a obce. Stavby silnic v 1.polovině 19.století znamenaly možnost rozšířit síť poštovních stanic. Ta v Mělníku vznikla v roce Zdejší poštmistr měl podíl jak z dopisního porta, tak i z jízdní pošty, což byla vlastně přeprava osob. Je třeba si uvědomit, že se stále jedná o předznámkové období, protože první rakouské známky byly vydány až dne 1.června Teprve od této doby platí poštovné pouze odesílatel; dříve tomu mohlo být i opačně, nebo se odesílatel a adresát o poštovné dělili. Dalším pokrokem bylo zasílání pošty vlakem. Železniční doprava z Prahy do Podmokel byla zahájena r.1850 a již 8.dubna 1851 vyjela první vlaková pošta, používající zvláštní vlaková razítka. Historie poštovnictví je velmi dlouhá a bohatá na události. Ve Spomyšelských aktualitách není prostor pro podrobnější popis vzniku a vývoje poštovních razítek, jejich historický a jazykový vývoj, výrobu či používané barvy. Není zde ani prostor pro popis zvláštních razítek pro poštovní poukázky, pro popis pomocných razítek, doporučených zásilek, cenných psaní, expresních dopisů atd. A nemůžeme se věnovat ani razítkům nádražních poštovních schránek, manévrovacích poštovních úřadů, třídíren polních pošt, vlakových poštovních průvodčích, vlakových poštovních úřadů, razítkům příležitostným, razítkům poštoven atd. atd. Je toho mnoho, čím se pošta ve své historii zabývala, čemu se věnovala. Vážní zájemci o toto zajímavé téma si mohou potřebné údaje vyhledat v odborné literatuře. Další vynálezy, usnadňující dorozumívání lidí mezi sebou (mobilní telefony, videotelefony, internet), přinesly pro Českou poštu konkurenční prostředí. Tím se Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 III Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

4 ocitla ve velmi složité situaci a musí o své zákazníky tvrdě bojovat. Lidé totiž na minimum omezují psaní dopisů a zasílání pohlednic a balíčků se využívá hlavně jen v předsvátečních obdobích (Velikonoce a Vánoce), již skoro vůbec se v běžném styku neposílají telegramy. Spomyšl. Historie pošty pro obyvatele Spomyšle nezačíná zřízením poštovního úřadu v obci. Již o hodně dříve měly různé korporace, úřady i občané potřebu zasílat zprávy a balíky jiným úřadům, svým přátelům, známým a příbuzným. K tomu jim sloužila od 1.listopadu 1864 nejprve poštovní expedice (výpravna) JENŠCHOWITZ. Konkurz na obsazení poštovního expeditora byl vyhlášen již 23.května Proti kauci 200 zlatých byl na toto místo stanoven roční plat 80 zlatých a úřední paušál 20 zlatých. Roční paušál za obstarávání listovní a povozné (balíkové) pošty 2x nebo 3x denně poselskou službou k vlakové poště byl stanoven později. 30.srpna téhož roku byl vzat do služební přísahy poštovní expedient Josef Šubrt. Dodací okrsek poštovní expedice byl poměrně rozsáhlý a patřily do něho obce Býkev, Chramostek, Daminěves, Jenšovice, Lužec, Dušníky, Dědibaby, Horní Beřkovice, Jeviněves, Křivousy, Spomyšl, Mlčechvosty, Nová Ves, Vepřek, Vraňany a od 3.dubna 1867 k nim přibyla i obec Bukol. Od 1.ledna 1867 měla poštovní expedice Jenšovice 1 expeditora a 1 posla. 22.října 1870 byla u již povýšeného poštovního úřadu Jenšovice zřízena telegrafní stanice s omezenou denní službou. Veřejnost však již předtím mohla využívat železničního telegrafu. Po zahájení železniční dopravy na lokální trati z Vraňan do Lužce v roce 1886 byl na této trati zahájen provoz vlakové pošty. Pošta Jenschowitz však byla dnem zrušena a přestěhována do Lužce, kde zahájila činnost 14.ledna 1890 pod názvem C.k. poštovní a telegrafní úřad Lužec u Jenšovic. V této době náležely do jeho obvodu obce Bukol, Býkev, Daňoves, Dušníky, Hoření Beřkovice, Chramostek, Jedibaby, Jeňoves, Jenšovice, Křivousy, Lužec, Mlčechvosty, Nová Ves, Spomyšl, Vepřek a Vraňany. Spojení s c.k. rakouskouherskou státní dráhou bylo prováděno sedmkrát denně a to 4x do 10.hodiny dopolední, 1x po poledni a 2x ve večerních hodinách. Telegrafickou zprávu bylo možné poslat i z nádražního telegrafního úřadu v Jenšovicích. Ovšem již na jaře roku 1893 (8.dubna) zasílá Okresní hejtmanství v Roudnici do obce Spomyšl přípis, ve kterém píše o příčinách a nutnosti zřízení pošty v nádraží Jenšovice. Našimi zastupiteli byl přípis vyřízen v tom smyslu, že pan Josef Heller se uvoluje poštovní úřad zřídit. 5) Po čtyřleté přestávce vzniká v původních prostorách jenšovické pošty poštovní úřad Jenšovice-nádraží, jehož počátek je datován dnem 22.prosince 1893, první razítko bylo pro tento úřad vyrobeno 20.září Poštovní věstník ministerstva obchodu ve Vídni č.4 z 8.ledna 1894 sděluje, že poštovní spojení mezi poštou a nádražím k vlakové poště bude udržováno 5x denně pěším poslem. Dodací okrsek jenšovické pošty byl stanoven pro obce a osady Býkev, Daminěves, Dušníky, Dědibaby, Jeviněves, Jenišovice, Křivousy, Mlčechvosty, Spomyšl, Vraňany a nádraží Jenšovice. Tento poštovní úřad používal dvě ruční razítka: 1. JENSCHOWITZ (BAHNHOF) JENŠOVICE (NÁDRAŽÍ) Jednokruhové razítko bez můstku, v černé barvě, první použití v roce 1893, používáno i v roce 1919 (to již byl z razítka vylomen německý název). 2. JENŠOVICE JENSCHOWITZ Dvoukruhové razítko v černé barvě, použití známé od 10.října 1899 a s určitou modifikací používáno i po roce (na snímcích jsou kopie téhož razítka: ze 17.září 1910 s vlastoručním podpisem doručovatele p. Antonína Tyle, z roku 1912 přes známku s císařem Františkem Josefem I. z roku 1918 přes známku s císařem Karlem I.) Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 IV Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

5 Počátkem minulého století došlo k pokusu o zavedení automobilové pošty přes naši obec. Průběh jednání byl asi následující: žádá okresní výbor (OV) v Roudnici stejný úřad ve Slaném o zřízení automobilového poštovního spojení měst Kladno, Slaný, Velvary a Mělník. Ve Spomyšli byla myšlenka podpořena a přípis vrácen do Roudnice s projevem souhlasu sděluje OV ve Slaném, že o zřízení automobilové linie Kladno Mělník bude v nejbližší době jednáno a že obec Spomyšl bude přizvána žádá OV ve Slaném o usnesení spomyšelského obecního výboru ohledně garance na automobilové spojení Kladno-Mělník bylo sděleno, že den předtím zvolil výbor Ladislava Novotného a Karla Štolce (čp. 23), aby obec zastupovali ve společné schůzi zástupců. Okresní výbor na Kladně dopisem ze žádá o sdělení, jaké má Spomyšl obecní daně, kolik měří silniční trať, která připadá obci a kolik obyvatel má obec. Odpovědí jsou tato čísla: předpis daní pro rok 1906 je K, silnice přes obec měří asi 650 m a Spomyšl má 340 obyvatel. Dopisem ze dne zve OV ve Slaném zástupce obce k jednání o automobilové poště Kladno- Mělník ve středu v 10 hodin dopoledne. V červenci 1908 sděluje okresní výbor ve Slaném, že ministerstvo obchodu rozhodlo, že o žádosti o zřízení automobilového spojení Kladno Mělník bude rozhodnuto, až jak se osvědčí podobné trati letos na zkoušku zavedené. Po převratě v roce 1918 nese pošta pouze český název JENŠOVICE, od roku 1921 VRAŇANY, což je zveřejněno ve věstníku ministerstva pošt a telegrafů v Praze č.48 ze 16.září V meziválečném období používá pošta tato ruční razítka: 3. JENŠOVICE Č.S.P. a ( ) Dvoukruhové razítko s širokým datumovým můstkem, nahoře název pošty, dole Č.S.P., pod můstkem rozlišovací písmeno. 4. VRAŇANY Č.S.P. a ( ) Dvoukruhové razítko s širokým nebo užším datumovým můstkem, nahoře název pošty, dole Č.S.P., pod můstkem rozlišovací písmeno. 5. VRAŇANY b ( ) Dvoukruhové razítko s můstkem, nahoře název pošty, dole, pod můstkem rozlišovací písmeno, datum má vždy uveden hodinový údaj. Na počátku 2.světové války lze mezi předběžná razítka uvést: 6. VRAŇANY Č.S.P. a ( ) 7. VRAŇANY b ( ) 8. VRAŇANY a ( ) V dalším průběhu 2.světové války používá poštovní úřad razítko WRANIAN VRAŇANY. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 V Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

6 Po osvobození v roce 1945 mění poštovní úřad svůj název na české VRAŇANY, v prvních letech po válce používá razítka č. 9 a 10 s vylomeným německým názvem obce WRANIAN. V listopadu 1948 začíná pošta používat nových razítek s rozlišovacími písmeny a, b. Někdy v šedesátých letech 20.století je poštovní úřad přestěhován od vlakového nádraží do obce Vraňany a od 1.ledna 1973, po zavedení poštovních směrovacích čísel, dostává pošta název VRAŇANY. nahoře: Razítko pošty Vraňany z 31.ledna 1951 s rozlišovacím písmenem b na tiskopise pro nevyzvednutou zásilku, podpis doručovatele pana Jiřího Tyle. Razítko pošty Vraňany z roku 1955, rozlišovací písmeno a. napravo: Razítko pošty Vraňany z 8.prosince 1948 s rozlišovacím písmenem a na podacím lístku, doporučená zásilka do Roudnice n.labem placena kreditem MNV Spomyšl, podpis doručovatele pana Jiřího Tyle. Jaké tedy vlastně bylo používání pošty a jejích služeb místními občany a úřadem? Na ustavení poštovní výpravny v Jenšovicích, jejíž sídlo bylo v nádražní budově, rychle reagovalo zastupitelstvo obce Spomyšl ve složení Václav Novotný, Josef Jiránek, Václav Šustr, František Ernst, Václav Král, Antonín Šimák a Josef Turek, které hned na začátku roku 1865 při určování povinností obecnímu hlídači Josefu Rybákovi z čp. 19 nařídilo, aby dycky dopoledne o 10 hodinách na poštu Jenšovice chodil, co bude úředního neb jakékoliv psaní do obce Spomyšle všecko přijal a Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 VI Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

7 představenstvu, též každému jednotlivci, odnesl. Když na poštu půjde, pokaždé se u představenstva zastaví a zas všechno na počtu Jenšovice vezme. O dva roky později, dne se zastupitelstvo Spomyšle většinou 8 hlasů usneslo, že obecním hlídačem bude pan Josef Tošner s tím, že bude kromě jiných povinností vykonávat také službu poštovní. Den po Novém roce 1881 se obecní představení dohodli, že bezpečnost v obci se bude zajišťovat pouze noční hlídkou spojenou s poštovní posílkou. 11.prosince téhož roku bylo jednohlasně usneseno, že obecní posluha bude mít kromě dalších povinností také poštovní posílku s podotknutím, že poštovní posílku vykoná vždy buď jeho žena nebo někdo jiný, nikdy však posluha sám. Devátého května 1886 zvolili zastupitelé obce ve složení Josef Jiránek, Ant. Ernst, Jan Kubeš, Václav Král, David Weinberg, Fr. Viktorin a Frant. Turek nového obecního strážníka Josefa Kavku a také on má ve své činnosti uvedenu posílku na poštu. Náročnost služby nebo špatný výběr vhodných osob způsobily, že se obecní hlídač volil velmi často a tak již napřesrok v květnu se zastupitelé obce opět zabývali volbou nového obecního hlídače, tentokrát zvolili pana Hynka Fišera z čp. 36. Rovněž tento nový hlídač měl povinnost zastávat práci poštovního posla. Za poštovní službu dostává ten, kdo ji vykonává, do roku zl. za rok, v letech ,50 zl. Od počátku roku 1892 je poštovní posílka pro obec prováděna obecním strážníkem, který za ni již nedostával žádný zvláštní plat. O čtyři roky později po volbě Hynka Fišera, 19.dubna 1891, je v zápise z porady zastupitelů obce poprvé použit výraz listonoš. Zkrácený zápis zní takto: Obecním strážníkem jednohlasně zvolen pan Bedřich Novák z Lužce za následujících podmínek: služné za rok v hotovosti 180 zl. a 20 zl. na byt, mimo toho přiděluje se mu služba listonoše v ten způsob, že má právo vybírat za každé donešené psaní z pošty 1 krejcar, rovněž i za donešení poštovních poukázek a průvodních listů poštovských. Noviny ale musí předplatitelům zdarma dodávat. Další povinností jeho bude odešel ze Spomyšle dopis adresovaný C.k. poštovnímu úřadu v Jenšovicích. Obecní představenstvo žádá, aby k doručování poštovních zásilek v obvodu c.k. poštovního úřadu v Jenšovicích zavedena byla rurální b) pošta a žádá, aby byly učiněny potřebné kroky stran brzkého vyřízení u c.k. ředitelství pošt a telegrafů. Také stížnosti se občas objevily, ale nebylo jich mnoho, alespoň ne těch, které stály za to, aby se jimi zabývaly obecní orgány. 11.listopadu 1904 si c.k. poštovní úřad Jenšovice dopisem č. 153 z stěžuje na neslušné chování Tréžla a jeho ženy v poštovní kanceláři a žádá, aby někdo jiný z obce na poštu chodil. Odpověď: Věc bude představenstvem vyšetřena a vyřízení zasláno. Co se týče přinášení pošty, nelze prozatím na věci ničeho měniti, an funkce ona byla svěřena str. Tréžlovi a jeho ženě obec. zastupitelstvem a dosud nikým z obce si nebylo stěžováno, že by snad funkci tuto špatně neb nesvědomitě vykonávali. Poslední listopadový den roku 1904 přišel do obce z c.k. poštovního úřadu Jenšovice dotaz ve kterém žádá o sdělení na které místo nejpohodlnější a obecenstvu nejpřístupnější měla by se poštovní schránka připevniti ; zároveň žádá, aby zdejší obecní úřad vzal onu schránku pod svoji ochranu. Odpovědí z naší obce bylo, že nejvýhodnějším místem je dosavadní místo, totiž dveře obchodu p. Josefa Hellera d). Zároveň žádá o sdělení, proč sem dosud nebylo sděleno, od kdy začne svou funkci vykonávat rurální posel. 9.ledna 1905 došlo dopisem č VIII ze 4.ledna 1905 do Spomyšle sdělení c.k. ředitelsví pošt a telegrafů pro král. České v Praze, že se zdejší obec počínaje 16.lednem 1905 vylučuje z místního obvodu c.k. pošt.úřadu v Jenšovicích a zařazuje se do přespolního obvodu téhož úřadu. Přespolní listonoš bude ve Spomyšli doručovat poštovní zásilky denně vyjma pondělí. O osm dní později týž pražský úřad upřesňuje, že přespolní listonoš každodenně vyjma pondělí do obce přijde v 10,20 hodin dopoledne a po hodinovém zdržení v obci bude pokračovat v pro něho předepsané obchůzce. V obci bylo sdělení vzato na vědomí. V předposlední únorový den odešel ze Spomyšle na C.k. ředitelsví pošt a telegrafů pro král. České v Praze dopis se žádostí, aby bylo zařízeno vybírání poštovní schránky před 8. hodinou ráno. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 VII Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

8 12.března roku 1905 zasílá naše obec C.k. ředitelsví pošt a telegrafů pro král. České v Praze žádost o zrušení rurální pošty pro Spomyšl, poněvadž vůbec nevyhovuje. Pražský úřad odpověděl již 21.dubna a sděluje se, že není možné tuto poštu zrušit, ježto prý úplně vyhovuje potřebám obyvatelstva. Tím skončily veškeré peripetie kolem rurální pošty, definitivně skončila éra, kdy se o pravidelnou docházku ze Spomyšle na poštu Jenšovice a zpět starali obecní strážníci. Od té doby, tedy od roku 1905, donášel z jenšovické pošty do naší obce poštovní zásilky a noviny státní úředník, listonoš, a pochopitelně odnášel z obce na poštu zásilky vhozené do poštovní schránky. Na samém začátku I.světové války, již 1.srpna 1914, zasílá C.k. okresní hejtmanství v Roudnici přípis, aby obce uvedly ve známost vyhlášku o zřízení polních poštovních úřadů, což se v naší obci stalo veřejným vyvěšením ještě téhož dne. Po dalších šesti dnech došlo k vyvěšení vyhlášky oznamující, že poštovní polní úřady zahájily dne 4.srpna 1914 činnost. Již v první dekádě dvacátého století měla obec svého zástupce ve vyšších sférách poštovnictví. Oficiálem pošty na Mělníku byl pan Čeněk Svoboda, který pocházel z rodu Svobodů, vlastníků statku čp.27 ve Spomyšli. Čeněk Svoboda bydlel na Mělníku, svoji část statku pronajímal. Po první světové válce, 3.července 1919, zasílá Okresní hejtmanství v Roudnici oběžník č ohledně zařazení poštovních zřízenců do kategorie osob těžce pracujících. Po osmi dnech přišla do naší obce žádost poštovního úřadu v Jenšovicích, aby byli listonoš Antonín Tyle a jeho žena zařazeni mezi osoby těžce pracující , v době změny obecního starosty (František Pém Václav Švec), bylo zaznamenáno, že nový starosta nepřevzal m.j. také 1 brašnu poštovní koženou. Na další schůzce pak starosta Švec oznámil, že se všechny chybějící věci našly, ale byly poškozené - poštovní brašna roztrhaná. Dvanáctého února 1957 píše tehdejší MNV ve Spomyšli na okres do Roudnice žádost o povolení místnosti pro zřízení pošty v čp.8. Zanedlouho přišla odpověď, že se místnost v čp.8 povoluje. Dnem 1.prosince 1957 začíná pro občany Spomyšle nová kapitola v poštovních službách, hlavně v jejich dostupnosti, protože tímto dnem se poprvé v historii otevřel poštovní úřad přímo v obci. O lidech, kteří měli co do činění s poštou, o zřízení poštovního úřadu v naší obci a jeho dalších osudech, se některé podrobnosti dozvíme z naší obecní kroniky: listopadu zemřela paní Antonie Tylová, manželka poštovního zřízence (64 let) V obci byl zřízen poštovní úřad byl otevřen l. prosince 1957 v budově statku čp. 8. Prvním poštmistrem byl Tyle Jiří, dlouholetý zaměstnanec pošty. Přitom bylo otevřeno jednatelství Státní spořitelny v Roudnici n.labem vedoucí též s. Tyle Jiří V polovině šedesátých let byla pošta přestěhována do nových prostor v přízemí domu čp. 20, ve vedlejším vchodu byla k otevřena pobočka Státní spořitelny K datu sčítání lidu a domů je poznamenáno: V neobydleném domě čp. 20 je v přízemí poštovní úřad a jednatelství České spořitelny, v 1. poschodí má JZD zřízenou noclehárnu a kuchyň pro brigádníky. V dubnu 1973 odešel do důchodu náš první vedoucí pošty s. Tyle Jiří (čp. 41), za něho nastoupil jako vedoucí pošty s. Václav Poselt z Kralup nvlt. Doručovatelkou na půl obce a Jeviněves je Řezáčová Hana Od Václava Poselta z Kralup poštu převzala a nastoupila jako její vedoucí s. Libuše Korfelová z Mělníka Skončila vedoucí pošty Libuše Korfelová z Mělníka, odchází na mateřskou dovolenou Jako vedoucí pošty nastupuje paní Vůčková Jarmila z Vraňan Poštu převzala vedoucí Ečerová Zdena z Lužce n.vlt. po důchodci Josefu Vaďurovi Zemřel pan Tyle Jiří (čp. 41) ve věku 65 let, bývalý listonoš ve Vraňanech, pak vedoucí pošty ve Spomyšli a ve Státní spořitelně - pobočce Spomyšl vedl účetnictví Paní Jarmila Vůčková nastupuje po mateřské dovolené zpět na poštovní úřad ve Spomyšli. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 VIII Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

9 leden 1994 srpen 1995 V lednu větrná smršť vyvrátila topoly na návsi, které spadly na poštu a hasičárnu. Rekonstrukce obecního úřadu v čp.120: v budově je zřízen poštovní úřad, který se sem přemístil z čp. 20, kde sídlil plných 30 let Neznámý pachatel se vloupal na poštu v obci (krumpáčem vypáčil dveře) Modernizace pošty - počítač. Ve dvacátém století nám po mnoho desítek let poštu přinášeli poštovní zřízenci z rodiny Tylových. Prvním z nich byl pan Antonín Tyle ( ), pak pan Jiří Tyle ( ) z čp. 41, jako doručovatelka poštovních zásilek byla zaměstnána také jeho dcera Hana a v posledních dvou desetiletích i paní Miroslava Tylová, která pracovala na spomyšelském poštovním úřadě v době od 1.července 1987 do 31.ledna 2007 a rozvážela poštovní zásilky určené občanům ve Spomyšli a v Jeviněvsi. Zastavme se společně na chvíli u osoby pana Antonína Tyle, alespoň ve zkratce si připomeňme některé důležité události jeho života a jeho dlouhé působení u pošty. S největší pravděpodobností byl pan Antonín Tyle prvním člověkem, který od roku 1905, kdy přestali poštu do obce donášet obecní zřízenci a byla zavedena venkovská pošta, doručoval poštovní zásilky z jenšovické pošty do Spomyšle i do dalších obcí. Narodil se v Jenšovicích roku 1882 otci Václavu Tylovi a matce Anně, rozené Švejcarové. Roku 1906 se oženil, nevěstou byla Antonie, za svobodna Cinybulková z Chramostku, nar Další domněnka: Antonín Tyle s velkou pravděpodobností bydlel již před rokem 1910 v podnájmu u někoho ve Spomyšli. Do zdejší obce mu chodily zásilky a byly mu předávány. Např. v květnu roku 1909 mu z hejtmantví v Roudnici přišel a byl předán zavolací lístek, v červenci 1912 je mu z Roudnice zaslán povolávací rozkaz k vojenskému cvičení, v srpnu téhož roku zasílá zeměbranec A.T. na okresní hejtmanství přihlášku nároku na příspěvek k výživě a v listopadu 1913 dostává zeměbranec Ant. Tyle osvobozující list. To vše byly zásilky, které do obce sám donesl s ostatní úřední poštou, předal je starostovi, který je zanesl do knihy příchozí a odchozí Pan Antonín Tyle, zaměstnanec pošty, oblečen do stejnokroje s pláštěm a čepicí, přes rameno koženou poštovní brašnu, objížděl na kole přidělený rajón a doručoval poštu do domů. Na snímku předával poštu paní Písařové v Mlčechvostech. [snímek zapůjčili manželé Marie (roz. Tylová) a Čestmír Lipšovi] korespondence a pak nechal odnést adresátům, od nichž vždy vyžadoval podpis na důkaz přijetí zásilky. Další pošta, týkající se služebního postupu a hodnocení práce Antonína Tyleho, chodila k rukám poštovního úředníka v Jenšovicích, pak ve Vraňanech. Tak např. v roce 1908 přišel dopis z C.k. ředitelství pošt a telegrafů v Praze, v němž se mu jako výpomocnému poštovnímu poslu sděluje, že jeho žádosti je vyhověno a bude mu umožněno složit poselskou zkoušku. Zkouška bude jak praktická, tak i ústní. Praktická zkouška se bude týkat znalostí tiskopisů a pomůcek, zkouška ústní pak znalosti zákonů a poštovních provozních Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 IX Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

10 ustanovení týkajících se doručovací služby, poučení pro přespolní listonoše, pro doručování telegramů, vybírání poštovních schránek, opatřování dopisů razítkem, odvažování balíků a dalších sluhovských výkonů v kancelářské službě. Na podzim 1910 dostává skutečný poštovní posel Antonín Tyle v Jenšovicích dopis se sdělením, že se stává venkovským sluhou poštovním v trvalé vlastnosti. Jeho měsíční plat činí 66 korun počínaje 1.červencem toho roku. Služební poměr může být kdykoliv zrušen, jím čtrnáctidenní, ředitelstvím osminedělní výpovědí. Jako poplatek za propůjčení služby musel zaplatit 7 K 50 h. V dubnu 1914 byl Antonínu Tylemu zvýšen plat na měsíčních 69 korun s příplatkem 15 korun a za propůjčení služby musel zaplatit 38 haléřů. Již více než rok zuřil v Evropě válečný konflikt, když 25.října 1915 obdržel venkovský poštovní sluha v trvalé vlastnosti Antonín Tyle od C.k. ředitelství pošt a telegrafů pro království České sdělení, že dnem 30.června 1915 uspokojivě dovršil pětiletou služební dobu a proto od 1.října 1915 postoupil do III. mzdového stupně s měsíčním platem 75 korun. Jako poplatek za propůjčení služby musí zaplatit 1 K 26 haléřů. Jeden rok po vzniku samostatné Republiky Československé, 4.listopadu 1919, mu zasílá Ředitelství pošt a telegrafů dopis a oznamuje, že dnem 1.června 1919 je jmenován sluhou poštovního úřadu IV.stupně služného a je ponechán ve svém dosavadním působišti. Jeho roční plat bude 1140 korun a činnostní přídavek 342 koruny. Současně mu jsou podle zákona č.453 ze dne 23.července 1919 přiznány celkem 3 starobní přídavky státních podúředníků a sluhů, celkem 300 korun ročně. Na jaře 1921 je poštovnímu sluhovi V.stupně služného Antonínu Tylemu v Jenšovicích sděleno, že pro jeho zařazení a postup do vyšších služebních požitků se započítává celkem 14 roků a 9 měsíců, včetně 5 válečných půlletí. Následkem toho postoupil dnem 1.ledna 1921 do IX.stupně služného kategorie poštovních sluhů, jeho roční služné se stanovuje na 3708 korun s místním ročním přídavkem 1296 K a příslušnými drahotními přídavky. O rok později, prvního dubna 1922, dostává poštovní zřízenec A.T. ve Vraňanech zprávu o svém zařazení do kategorie poštovních zřízenců 10.stupně služného s ročním služným 3900 korun a místním přídavkem 1368 korun. Přesně po dalších třech letech je zařazen do X.stupně služného, od 1.dubna 1925 byl jeho plat 7176 korun a místní přídavek 1440 korun. Rodina Antonína Tyle, ve které je v té době 5 dětí (Josef, František, Marie, Jiří a Antonín) potřebuje k žití více prostoru a proto v úplném konci roku 1925 kupují manželé Antonín a Antonie Tylovi spomyšelský domek čp. 63 spolu se stavební parcelou a zahradami. Domek koupili za Kč od dědiců po Julii Derflové, která domek vlastnila. Ředitelství pošt a telegrafů v Praze zasílá 21.července 1926 poštovnímu zřízenci A.T. do Vraňan podrobnou rekapitulaci jeho dosavadní mzdy a současně sděluje skladbu jeho nového platu od 1.ledna Jeho dosavadní požitky činily: služné 7176 Kč, místní přídavek 1440 Kč, jednotný drahotní přídavek 4646,40 Kč, přídavek na děti 2700 Kč, odměna podle zákona č.289/1924sb. 288 Kč, celkem 16250,40 Kč. Po srážce pensijního příspěvku 656,16 Kč/rok činily roční požitky 15594,24 Kč. Podle nového zákona mu od začátku roku 1926 příslušelo: služné 8.stupně III.platové stupnice Kč, činovné 1656 Kč, výchovné 2100 Kč, přídavek na děti 900 Kč a doplňovací přídavek 456 Kč, úhrnem ročně Kč a po srážce 624 Kč jako pensijního příspěvku činily požitky Kč/rok. Poněvadž takto vypočtený plat byl o 606,24 Kč nižší než plat původní, byl Ant. Tylemu navíc vyplácen vyrovnávací přídavek v částce 612 Kč. V létě 1928, po dalších třech letech služby, postoupil A.T. do 9.stupně III.platové stupnice a od 1.července dostával roční služné Kč s tím, že doplňovací přídavek činil 300 Kč, vyrovnávací přídavek 216 Kč a pensijní příspěvek se zvýšil na 660 Kč ročně. Do 10.stupně platové stupnice se A.T. dostal v roce 1931, jeho roční plat byl stanoven na Kč s doplňovacím přídavkem 156 Kč, pensijní příspěvek se zvýšil na 696 Kč ročně. Poslední dubnový den roku 1936 se A.T. podrobil podúřednické zkoušce u poštovního úřadu Praha 1 před tříčlennou zkušební komisí a byl uznán dostatečně způsobilým. 29.května 1940 dostává Antonín Tyle domovský list podepsaný starostou Václavem Švecem, kterým se dokládá, že má se svou rodinou ve Spomyšli domovské právo. Válečná léta přinesla jakýsi útlum v hodnocení činnosti poštovních zřízenců a tak až v květnu roku 1946 zasílá Ředitelství pošt v Praze dva Dekrety o jmenování se zpětným účinkem. První dekret ustanovuje poštovního zřízence v.v. pana Antonína Tyleho poštovním podúředníkem II.platové stupnice s účinností od 28.října Druhý dekret ustanovuje poštovního podúředníka II.platové stupnice v.v. pana A.T. poštovním podúředníkem I.platové stupnice s účinností od V doprovodném dopise je zdůrazněno, že Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 X Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

11 jmenování je prováděno pod podmínkou, že na něho dodatečně nevyjde najevo nic závadného, pokud jde o jeho národní a státní spolehlivost po dobu poroby. Ještě v roce 1947, tedy s pětašedesátiletým Antonínem Tylem, sjednává Ředitelství pošt v Praze služební smlouvu jako s pomocným poštovním zřízencem a ustanovuje ho ke službě na poště ve Vraňanech. Dlouholetý zaměstnanec pošty, který ve službě občanům prožil dobu monarchie, první i druhé republiky, protektorátu a několik let pracoval i v osvobozené Československé republice, zemřel jako vdovec 1.února 1952 v Roudnici, kde 22.listopadu 1950 zemřela také jeho manželka Antonie. Službu na poště převzal jeho syn Jiří Tyle, který bydlel V Chaloupkách čp. 41. Jeho podpis jsem nalezl na podacím lístku pro doporučenou zásilku již v únoru 1947, tzn., že otec Antonín sloužil se svým synem Jiřím jistou chvíli souběžně. Současně s Jiřím však zásilky roznášel i někdo jiný, kdo své doporučené zásilky parafoval značkou Kr. Během působení Jiřího Tyle v poštovních službách byl ve Spomyšli otevřen poštovní úřad a on se stal jeho prvním vedoucím a současně vedl i místní jednatelství Státní spořitelny. Ve svých šedesáti letech, roku 1973, odešel do důchodu. Po krátké, asi roční odmlce, kdy se na naší poště vystřídali dva vedoucí, nastoupila na poštovní úřad paní Jarmila Vůčková. Paní Jarmila Vůčková po sobě zanechala další, v tom nejlepším slova smyslu nesmazatelnou stopu na spomyšelské poště. Poštovnímu provozu zasvětila celou pracovní část svého života. Začínala po maturitě v roce 1968 na poště v Třebíči, v roce 1974, jakmile začal její manžel pracovat ve zdejším JZD a dostal byt v bytovém domě čp. 21, nastoupila na poštu ve Spomyšli a kromě pětileté přestávky v letech , v níž se jí narodily dvě děti, byla vedoucí pošty v naší obci skoro 33 let. Svoji pracovní činnost ukončila doslova před několika týdny 7.září t.r. Je obdivuhodné jak rychle a bez znatelných problémů si osvojila práci s výpočetní technikou a dokonale ji zvládala. Jako zákazníci pošty jsme si rychle přivykli na její velmi zdvořilé chování, stálý úsměv, ochotu vždy pomoci, poradit a leccos za nás zařídit. Razítka pošty Spomyšl. I přesto, že již 15 let platila razítka s poštovními směrovacími čísly, bylo 30.května roku 1988 použito k orazítkování POTVRZENÍ razítko SPOMYŠL bez PSČ c) s rozlišovacím písmenem b. Ukázka razítka SPOMYŠL s PSČ, datum , rozlišovací číslice 1. Na několika dalších snímcích můžete vidět budovy a vybavení vraňanské a spomyšelské pošty. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XI Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

12 Pošta ve Vraňanech-nádraží, sloužící potřebám našich občanů do roku Odtud přinášel listonoš poštu do Spomyšle, sem odnášel poštovní zásilky určené k odeslání do jiných obcí a zemí. Obytná budova čp.8 Hájkova statku sídlo našeho prvního poštovního úřadu. Budova čp.8 průčelí budovy se vchodem do úřadu, tabulky s nápisem POŠTA a Prodej novin a časopisů. Poštovní úřad v čp.8 telefonní ústředna. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XII Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

13 Detail vchodu do poštovního úřadu v čp.8, vlevo poštovní schránka na dopisy. Interiér pošty v čp.8 s přepážkou pro zákazníky. Pracoviště poštmistra pana Jiřího Tyle v čp.8. Decimální váha na zjišťování hmotnosti zasílaných balíků a jiných předmětů (v čp.8). Nájemníky zničený obytný dům Hájkova statku čp. 8, ve kterém byl dříve umístěn první spomyšelský poštovní úřad. Demolice domu čp. 8 byla provedena v závěru roku 1981 nákladem 80 tisíc Kčs. (snímek zapůjčil pan Miroslav Bureš, čp. 21) Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XIII Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

14 Snímek z roku 2006: V minulosti udržovaná obytná budova Klinderova statku čp. 20, v komunistické éře nahoře ubytovna pro zemědělské pomocnice ze Slovenska nebo pro chmelové brigádníky-vysokoškoláky, v přízemí pak úřadovna Státní spořitelny (dveře vlevo) a druhé sídlo poštovního úřadu v obci (dveře vpravo). Snímek z roku 2007: Budova čp. 120 dosavadního, v pořadí třetího sídla poštovního úřadu v obci (okno v přízemí vpravo). Napravo od vstupu do budovy je znak České pošty, pod ním znak Poštovní spořitelny a nejníže znak České pojišťovny. Kromě pošty je v budově sídlo Obecního úřadu. Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XIV Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

15 Vysvětlivky: a) Regál vyhrazená výsostná práva panovníka k věcem a činnostem, jež jsou zdrojem příjmu (regální právo). b) Rurální venkovský. c) PSČ poštovní směrovací číslo (PSČ byla zavedena k ). d) Obchod Josefa Hellera ve zmiňované době existoval v čp. 2. Zdroje: 1) L. Helcl: Dějiny pošty na Roudnicku, publikace k výstavě Podřipského muzea, leden-březen ) Otakar Špecinger: Saský poštovní kurz a Kralupsko, in: Vlastivědný sborník Kralupska, rok 2006/1 3) Antonín Dostálek (ad): Blíží se sto sedmdesát let mělnické pošty nabízíme pohledy do její historie, in: týdeník Mělnicko č , vydání od 2.8. do ) Numismatické listy, roč. LVI, č.4, str ) SOkA Mělník, Podací protokol obce Spomyšl (zápisy z let ) Monografie československých známek, 13.díl, vydal POFIS, Praha 1975 Monografie československých známek, 14.díl, vydal POFIS, Praha 1978 Monografie československých známek, 16.díl, svazek II., vydal POFIS ve spolupráci se Svazem československých filatelistů, Praha 1982 Monografie československých známek, 17.díl, svazek II., vydal POFIS ve spolupráci se Svazem československých filatelistů, Praha 1988 Monografie československých známek, 20.díl, vydal POFIS ve spolupráci s Českou poštou, Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha 2002 Monografie poštovní historie , 1.díl., Plzeň 1999 Poštovní muzeum Praha, Nové Mlýny 2, Praha 1 Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, Mělník Dovolte, abych poděkoval všem občanům, kteří mi pomohli orientovat se v historii okolních poštovních úřadů a zapůjčili cenné materiály. Zvláště děkuji panu Jiřímu Tyle (čp. 41) za zapůjčené fotografické snímky naší první pošty v čp. 8, manželům Marii a Čestmíru Lipšovým (čp. 63) za nevšední ochotu k rozmluvě a zapůjčení písemných dokladů týkajících se rodiny Tylových a jejího vztahu k poště, panu Antonínu Dostálkovi za důležité informace o poštách ve Vraňanech-nádraží a Spomyšli, paní Jarmile Vůčkové (čp. 21) za poskytnutí údajů z jejího působení u pošty a panu Miroslavu Burešovi (čp. 21) za snímek domu čp. 8 zdevastovaného nájemníky. Jaroslav Marsa Na webových stránkách České pošty s.p. jsem v říjnu 2007 objevil oznámení, že po celý letošní prosinec bude naše pošta používat cenné nálepky Apost s přítiskem - 50 LET POŠTY. Zprávu si můžete ověřit na: p_rnalepky_apost Naše mladá pošta si tak alespoň tímto přítiskem připomene své padesátileté trvání, protože předpokládám, že se jiná sláva ze strany České pošty, s.p. nechystá. Myslím, že není od věci zmínit se o iniciativě pana Antonína Dostálka, který byl tím hlavním, kdo se zasadil o zmiňovaný přítisk. Na jeho popud jsem i já před několika měsíci (se souhlasem starostky) napsal na příslušné místo a jménem obce požádal o povolení přítisku. Dobrá věc se zdařila. - jvm - Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XV Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

16 Poštovní tarify v českých zemích od poloviny 19. století dodnes. dopisnice dopis místní dopis ostatní doporučeně za 1 lot za 1 lot kr 3 kr do 10 mil 6 kr do 20 mil + 3 kr místní + 6 kr ostatní 9 kr nad 20 mil kr 5 kr do 10 mil 10 kr do 20 mil + 5 kr místní + 10 kr ostatní 15kr nad 20 mil kr od kr + 5 kr místní + 10 kr ostatní dopisnice dopis místní dopis ostatní doporučeně do 20 g do 20 g kr 3 kr 5 kr + 5 kr místní + 10 kr ostatní h 6 h 10 h + 25 h do h - 15 h + 25 h I., II. III. a IV. tarifní období (údaje v Kč) dopisnice do 20 g psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní místní ostatní blíže dále ,10 0,20 0,25 0,60 2, ,15 0,25 0,50 0,60 2, ,20 0,30 0,50 0,60 3, ,40 0,60 1,25 1,00 5,00 V. a VI. tarifní období (údaje v Kč) dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní blíže dále ,50 0,60 1,00 2,00 1,00 5, ,50 0,60 1,00 2,00 2,00 I., II. a III. protektorátní tarifní období (údaje v K) dopisnice do 20 g psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní místní ostatní blíže dále ,50 0,60 1,00 2,00 2, ,50 0,80 1,20 2,00 2, ?.? ,50 0,60 0,80 1,20 3,00 4,00 8,00 VII. tarifní období (údaje v K) dopisnice do 20 g psaní + doporučeně + spěšně místní ostatní místní ostatní blíže dále?.? ,50 0,60 1,60 2,40 3,00 4,00 8,00 VIII. a IX. tarifní období (údaje v Kčs) dopisnice do 20 g psaní + doporučeně + spěšně místní ostatní ,20 1,60 2,40 5,00 8, ,50 2,00 3,00 5,00 8,00 Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XVI Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

17 VIII. a IX. tarifní období (údaje v Kčs) dopisnice do 20 g psaní + doporučeně + spěšně místní ostatní ,20 1,60 2,40 5,00 8, ,50 2,00 3,00 5,00 8,00 Měnová reforma (údaje v Kčs) dopisnice do 20 g psaní + doporučeně + spěšně místní ostatní ,00 20,00 30,00 50,00 80,00 X. tarifní období (údaje v Kčs) dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní ,30 0,40 0,60 1,00 1,60 Xa. tarifní období (údaje v Kčs) tarify pro podniky a socialistické organizace dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní ,50 1,00 3,00 3,00 XI. tarifní období (údaje v Kčs) sjednocení tarifů pro soukromé uživatele pošty a podniky dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní ,50 1,00 3,00 3,00 XII. tarifní období (údaje v Kčs) sjednocení tarifů pro soukromé uživatele pošty a podniky dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně místní ostatní ,00 3,00 5,00 8,00 V samostatné České republice (údaje v Kč) dopisnice psaní do 20 g + doporučeně + spěšně ,00 3,00 5,00 8, ,00 3,60 6,00 15, ,00 4,60 8,00 15, ,00 5,40 9,00 15, ,40 5,40 14, ,40 6,40 17, ,50 6,50 17, dosud 7,50 7,50 19,00 Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 XVII Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 92 Vydání cenné nálepky na Apost - Telč 93 Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1 94 Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50 95

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 114 Vydání cenné nálepky na APOST - Mnichovice 115 Vydání cenné nálepky na APOST - Praha 01 116 Vydání příležitostných podacích R- nálepek - Prostějov

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX018UGEG* Čj: MSK 113232/2013 Sp. zn.: DSH/27111/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1058/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 984 ze dne 17.12.2014 Návrh nájemní smlouvy k pronájmu pozemku parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov se společností WH Estate s.r.o.,

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Částka 15 Ročník 2004. Vydáno dne 13. srpna 2004. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 15 Ročník 2004. Vydáno dne 13. srpna 2004. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 15 Ročník 2004 Vydáno dne 13. srpna 2004 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. srpna 2004 o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF PŘEDMĚT : Poštovní technologie ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF 1. MĚNA ČR stručná historie vývoj, měnové reformy hotovostní a bezhotovostní peníze zákonné peníze ČR falzifikační (ochranné) prvky na bankovkách

Více

Návrh na pojmenování komunikací.

Návrh na pojmenování komunikací. Slavnému zastupitelstvu obce Spomyšl Na návsi 120 277 05 Spomyšl Návrh na pojmenování komunikací. Návrh na pojmenování místních komunikací jsme provedli na žádost zastupitelstva. Návrh je proveden pouze

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Představení Projektu Pošta Partner

Představení Projektu Pošta Partner Představení Projektu Pošta Partner Praha, 06. 05. 2015 Obec Svinaře 06. 05. 2015 Informace o poště 267 28 Svinaře Nízká poptávka po službách Počet obyvatel v obci k 01.01.2015: 650 Deficitní v minulých

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Uverejnené: 24.12.1947 Účinnosť od: 01.11.1945

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Uverejnené: 24.12.1947 Účinnosť od: 01.11.1945 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Uverejnené: 24.12.1947 Účinnosť od: 01.11.1945 211 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 12. listopadu 1947, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019PSCQ* Čj: MSK 137621/2013 Sp. zn.: DSH/32313/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP ČÍSLO SMLOUVY.../VOIP SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP uzavřená níže uvedeného dne (dále jen Smlouva ) mezi: Uživatelem: Příjmení a jméno/název firmy: trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více