O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ"

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 3. březen 2004 O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ V poslední době jsem zaslechl oprávněné stesky na to, že ve Spáleném Poříčí bude zrušena pobočka České spořitelny. Jsem pevně přesvědčen o tom, že je to velmi chybný obchodní krok této banky. Ale Česká spořitelna je suverénní právnickou osobou, zaměřenou na získávání profitu z poskytování bankovních služeb a jakékoliv rozhodnutí o počtu svých poboček je plně v její režii a kompetenci. Spálené Poříčí je centrem venkovské podbrdské oblasti. Historik PhDr.Václav Davídek je krásně nazýval malou metropolí. Problémem je to, že je opravdu metropolí malou. Dokonce mnohem menší než před téměř 70 lety, kdy pan Davídek tato slova psal. Výrazně se snížil počet obyvatel, zejména na vesnicích. A je tu problém. Je nutné, aby Poříčí plnilo všechny centrální funkce, ale má málo obyvatel, málo peněz, málo žáků a zejména malou kupní sílu. Naštěstí máme u nás hodně chuti, a tak se většinu těchto funkcí daří nejen plnit, ale i výrazně zlepšovat. Jen krátce : Jsou k dispozici : - Veškeré služby v oblasti školství - základní škola, mateřská škola, střední škola, kterou nemají ani dvaapůlkrát větší Přeštice. - Kompetence úřední : cestovní pasy, občanské průkazy, svatby, matrika, stavební úřad, sociální odbor atd. - Zdravotnictví - kompletní služby - zatím mimo lékárnu. - V rámci ČR solidní zaměstnanost v obci a v okolí do km. - V samotném Poříčí slušný komfort infrastruktury; vodovod, plyn, kanalizace, ČOV atd.

2 Protože znám velmi dobře situaci v obcích podobné velikosti, dovolím si, pro někoho možná opovážlivě, tvrdit, že je to ve srovnání s jinými obcemi téže velikosti výrazný nadstandart. Mnoho rozvojových věcí značně ovlivnila obec - město. Ale jsou věci, které se ovlivnit nedají, které se řídí prostou ekonomikou. Jednou z těchto věcí je množství obchodů, jejich návštěvnost (konkurence supermarketů) a další komerční služby - např. peněžní. Přesto jsme se maximálně snažili o zachování banky - České spořitelny. V minulých letech již bylo 2x navrženo zrušení pobočky. Tehdejší ředitel s námi jednal ve chvíli záměru. Potřeboval např. zvýšení počtu účtů, zvýšení obratu na účtech (vkladů bylo v pobočce dost). Každá koruna obecního rozpočtu šla přes Českou spořitelnu. Když jsem se v letošním roce neoficiálně dozvěděl, že zaměstnanci spořitelny dostali výpověď, ihned jsem se objednal na schůzku k panu řediteli. Brzy jsem pochopil, že se tentokrát nejedná o záměr, ale konečné rozhodnutí. (Dokonce ani bankomat nebyl v loňském roce umístěn na místní pobočce). Přesto jsem se pokusil rozhodnutí zvrátit a to osobním přesvědčováním a dopisy nejen do Plzně, ale i na ústředí banky do Prahy. JAK DÁLE S BANKOVNÍMI SLUŽBAMI? Během jednání s Českou spořitelnou jsem jednal i s ředitelstvím Československé obchodní banky v Plzni. ČSOB má jako svou součást Poštovní spořitelnu. Opakovaně jsem byl ubezpečen o tom, že POŠTOVNÍ SPOŘITELNA ZŮSTANE DLOUHODOBĚ ZACHOVÁNA a její strategií je naopak rozšíření obchodních a finančních služeb na svých pobočkách. ČSOB nám předala konkrétní nabídku všech bankovních služeb pro obyvatele, firmy, školy i neziskové organizace ve Spáleném Poříčí. Pro zájemce je nabídka k dispozici na radnici. Podrobné informace jistě poskytnou zaměstnanci pošty a služeb Poštovní spořitelny využije i město, v brzké době budeme u Poštovní spořitelny otevírat jeden účet. Bankovní služby tedy ve Spáleném Poříčí zůstávají. A co poradit klientům všech bankovních ústavů? Ještě jednou porovnejte nabídky různých bank. Zejména poplatky. Pak je třeba si vybrat. Někdo preferuje kontakt přes telefon a internet, jiný se chce poradit přímo s pracovníkem banky, spořitelny. Všechny tyto možnosti jsou dnes ve Spáleném Poříčí možné a dostupné. Č.P. * * * *

3 Nová sonda do historie našeho města Ve sborníku Minulostí západočeského kraje jsem našel zajímavý článek o složení šlechty v době těsně před Bílou horou a brzy po ní. Jsou zde vypsány šlechtické rody s majetkem v západních Čechách a jsou rozděleny na stav panský a rytířský. Soupis pochází z roku 1603 a zaznamenává počet jimi přiznaných poddaných. Ve stavu rytířském je jmenován mezi jeho 188 zástupci rod Vratislavů z Mitrovic, ale pod jménem Salomena, což byla manželka Adama staršího Vratislava z Mitrovic. Je to asi proto, že není přesně známo, kdy se oba manželé ujali vlády nad spálenopoříčským panstvím. Salomena, v roce 1603 možná ještě Horčicová, přiznala v Poříčí 74 poddaných. Panství je zde uvedeno proto, že v dalším pokračování článku z doby po Bílé hoře je vyhodnocení sankcí účastníků stavovského povstání proti habsburskému císaři Ferdinandovi. Článek pokračuje výčtem trestů a v něm je uveden Adam starší Vratislav z Mitrovic, potrestaný jako katolík až v roce 1629 za spolčení proti císaři a hlasování pro zimního krále Fridricha Falckého pouze pokutou 500 zlatých. Je to pokuta někde uprostřed sazebníku, protože občas přesáhla výše pokuty i přes 1000 zlatých. Jistě by bylo zajímavé, co bylo tenkrát za takovou částku možno pořídit, ale pro Poříčí bylo důležité, že Vratislavům byl majetek ponechán a že to byli právě oni, kteří se zasloužili o obnovu městečka i panství. Zajímavé je na tom také to, že sám Adam, účastník vzpoury a potrestaný, zemřel 3. března 1624, což je 5 let před odsouzením. Tíha zaplacení tedy ležela na vdově Salomeně. * * * Ing.M.Tupý Voda začíná být světovým problémem! Organizace spojených národů už si to plně uvědomila, a proto počínaje 22. březnem roku 1993 vyhlásila tento den Světovým dnem vody. Lidstvo začíná mít nedostatek kvalitní pitné vody a její spotřebu je tedy nutno pečlivě sledovat a řídit, ale na druhé straně OSN prosazuje zabezpečení lidstva proti místním přebytkům vody - povodním a jiným vodním katastrofám. Letošní Světový den vody nesl proto podtitul VODA A KATASTROFY. Následující 23. březen byl vyhlášen jako Světový den meteorologie. V naší republice je na obojí tuto problematiku zaměřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ten pořádá každoročně na tyto dny nebo nejbližší víkend Den otevřených dveří v prostorách všech svých poboček. V sobotu 20.března jsem opět navštívil ČHMÚ na Denisově nábřeží. Bylo zde možno prohlédnout si přístroje na měření prachu, ozónu a dalších skleníkových plynů v ovzduší, jinde byly předváděny monitorovací přístroje meteorologických parametrů, mapy a grafy sledování vydatnosti podzemních pramenů a studánek, včetně jejich kvality. Sledování průtoků západočeských řek už bylo po zničení katastrofálními povodněmi v srpnu 2002 obnoveno a modernizováno, takže je lze z centrálního dispečinku průběžně sledovat. Samozřejmě nechybělo video z oněch povodní i záznam jejich následků.

4 Dosavadní pracoviště tohoto velmi prospěšného ústavu sdílí na Denisově nábřeží spolu s podnikem Povodí. Letos však bude pro ČHMÚ dokončena nová provozní budova, vyhovující nejnovějším požadavkům na tyto činnosti. Můžete ji vidět na kopci Mikulka na severním předměstí, těsně nad novou Fakultní nemocnicí na Lochotíně. Po výběru z několika lokalit bylo zvoleno toto místo s úplným kruhovým rozhledem, které zejména meteorologům umožní pohled na oblačnost nad Šumavou a Českým lesem až skoro k Alpám a německým Smrčinám. To je pro naše západní Čechy rozhodující. Dá se předpokládat, že letošní otevření nové budovy bude další příležitostí k představení důležité práce ČHMÚ veřejnosti a vřele doporučuji našim čtenářům zvážit návštěvu a poznat aspoň část zákulisí předpovědí počasí, i další méně známé činnosti ústavu. Budeme se snažit v našem zpravodaji včas na akci upozornit. Připomínám, že ve Spáleném Poříčí má ČHMÚ výborného dobrovolného spolupracovníka Václava Perlíka, jehož zprávy z dešťoměrné stanice už po více než čtvrtinu století používá ústav k vyhodnocování regionálního počasí. Díky mu za to! Není od věci, když připomenu loňský sokolský pochod ke Státnímu svátku 28.října. Ten vedl přes vrchol kopce Praha v Brdech, kde na kótě 862 m.n.m. stojí věž o výšce přibližně 50 m, vybavená mimo jiné nejmodernějším meteorologickým radarem (spuštěn roku 2000). Ten slouží k upřesňování a sledování oblačnosti a k odhadu intenzity srážek do vzdálenosti 120 km a zjišťování výrazné srážkové činnosti do 250 km. Je přínosem pro meteorology v rámci celé střední Evropy. Ing.M.Tupý NOMINACE Často čteme o nominaci různých hvězd a hvězdiček na nejrůznější ceny a ceničky. V současné době je nominováno také Spálené Poříčí. A to na Cenu programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Jedná se o cenu za využití a opravu památek, o cenu za aktivity v oblasti kultury, o vztah obyvatel k tomu, co nám zbylo po našich předcích. Cenu vypisuje Ministerstvo kultury ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Do této soutěže jsme se přihlásili poprvé na přátelské naléhání zástupkyně ředitele Národního památkového ústavu Plzeň. Byli jsme vybráni komisí v letošním roce jako jediní z Plzeňského kraje. Celostátní hodnotící komise nás zařadila mezi 3 nominované v České republice. První samozřejmě nebudeme, ale je velmi dobré, že se do nominace dostalo tak malé sídlo, jako jsme my. V minulých letech dostala cenu taková města - perly, jako jsou Třeboň, Telč,

5 Kroměříž, Kadaň, Litomyšl a jiné. Mnozí si možná řeknete, že kvůli tomu chleba ani párky levnější nebudou. Určitě nebudou, ale je to příjemné ocenění pro naše pěkné městečko, kterého bych se nikdy nenadál. Cizí lidé totiž často vidí naše Poříčí jako mnohem hezčí a příjemnější, než se zdá nám. A tak alespoň všichni sledujme výsledek soutěže. Oficiální nominace i první cena bude vyhlášena 28. dubna 2004 ve Španělském sále Pražského hradu, na shromáždění více než 200 měst, za přítomnosti ministrů, poslanců a dalších představitelů našeho státu. Č.P. Haló, pane Karnevale! Račte dále, račte dále... Říkankou a pohybovou motivací přivítaly děti na svém dětském odpoledni v HOŘEHLEDECH všechny kamarády a přítomné hosty. K dobré náladě a pěkné atmosféře přispěli sponzoři :... hudbou - MELODIE Spálené Poříčí - manželé Kramlovi, příspěvky do tomboly OÚ Borovno, OÚ Nové Mitrovice, Svaz dobrovolných hasičů Hořehledy, firma K. Žmiják Hořehledy, občané z Hořehled, rodiče, zaměstnanci MŠ i pomocí při organizaci pan Josef Šroubek, manželé Ferdovi, rodiče paní Soňa Tikalská, Jitka Hurtová a Olga Berdychová. Děkujeme jim. Děti si tak odnášely nejen věcné ceny, ale i nevšední zážitky.... Princezny tu vzduchem vlály, motýli se třepotali, cupy dupy, cupy dupy, byli tu i čerti s chlupy! Hlavy měli střapatý a kožich až na paty. Abraka, dabra kouzelnice, pivoňky, růže, slunečnice. Zkrátka - hej, hej, hej - to byl správný rej! Za mateřskou školu Marta Hýblová

6 Volejbal Dne se naši muži zúčastnili volejbalového turnaje v Nepomuku. Celkem hrálo 8 družstev. Naši volejbalisté porazili ve finále družstvo Stříbra a celý turnaj vyhráli. Nastoupili tito hráči : Míla Holý, Jiří Louda, Lukáš Vötter, Michal Rous, Jan Krejčí, Katka Hefertová a Iva Kunešová. Muži v krajském přeboru 1.A třídy hráli toto utkání : 1. utkání 2. utkání Spálené Poříčí - Stod 3 : 1 3 : 0 Spálené Poříčí - Klatovy A 1 : 3 3 : 2 Naši jsou z deseti mužstev na pěkném 6. místě. Příští utkání jsou : Mirošov - Spálené Poříčí 3.4. Spálené Poříčí - Kralovice Utkání začínají od 10:00 a hrají se v tělocvičně ZŠ. Zveme všechny, přijďte nás povzbudit. Č.Vötter * * * MĚSTSKÁ KNIHOVNA Ve spálenopoříčské knihovně se nezměnilo jen logo. Dnes slouží knihovna i jako veřejná internetová stanice. K dispozici jsou 2 počítače a neomezený přístup na internet. A tak je možné si půjčit knížku, zjistit, co je ve světě nového, poslat dopisy, y svým známým, případně si zřídit v knihovním počítači vlastní ovou schránku. Knihovnice Milena Věšínová ostatně s počítačem poradí i těm dříve narozeným. Určitě to stojí za zkoušku. ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU V ČESKÉ REPUBLICE V dnešním zpravodaji najdete anketní lístek. Chcete-li se ankety zúčastnit, vyplňte prosím lístek a odevzdejte v knihovnách nebo na internetu. MDŽ se vrací Na sklonku minulého roku přijal náš parlament rozhodnutí, že 8. březen bude Významným dnem našeho státu. To na památku amerických švadlenek, které právě 8. března 1910 vyšly do ulic, aby usilovaly o lepší pracovní podmínky, o volební právo také pro ženy a za zákaz práce dětí... O rok později se sešel v Kodani mezinárodní sjezd žen, který významně podpořil boj za jejich práva v celosvětovém měřítku.

7 pokračování z minulého čísla ČINNOST SKAUTSKÉHO STŘEDISKA DEVĚTSIL navštívily - světlušky, skautky a vedoucí "Dům s pečovatelskou službou v Poříčí." Sice v trochu menším počtu - asi 15 lidí. Betlémským světlem si přítomní rozžali svíčky na svých stolech. Bylo to hezké, tolik světýlek najednou. Přečetla jsem všem přítomným o tomto světle. Odkud pochází a jak se k nám dostává. A že letos, na Štědrý den, budeme tímto světlem spojeni s lidmi ze 140 zemí. Není to úžasný pocit? Skautky předvedly scénku Sněhové vločky a pásmo Vánoční květy. Jaké jsou to květy? Radost, Pokoj, Láska, Štědrost, Vlídnost a Laskavost. Rozdaly se drobné dárky, které jsme pro všechny připravily a vyrobily. Na oplátku jsme dostaly drobné vánoční cukroví a vybrané peníze, které jsme přidaly k naší sbírce na lepru - malomocenství. Poslaly jsme celkem 1.000,-Kč. Na tuto zákeřnou nemoc posíláme peníze již nejméně 10 let.... Snad naše návštěva přispěla k dobré pohodě obyvatelů tohoto domova. Popřály jsme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v roce Ještě týž den šly skautky rozdávat Betlémské světlo do chodby radnice k vánočnímu stromečku. Na Štědrý den předala toto vzácné světlo světluška Verunka - Čiperka na půlnoční mši sv. v kostele, kde se s ním na obětním stole rozžaly svíce jsme oslavili střediskové Vánoce v koncertní síni. Popřáli jsme si na zakončení vše dobré do nového roku 2004 a zazpívali večerku. Děkuji všem, kteří nám pomáhají! Těm, kteří nám fandí a drží palce! Možná, že bychom mohli založit "Klub přátel Junáka," co myslíte, můžete se přihlásit. Budete vítáni!!! Přivítáme též rády děvčátka od 6 let - do světlušek, které nám odrůstají. Přijďte mezi nás! Do celého roku 2004 vše to nejkrásnější a hlavně hodně zdraví přeje všem čtenářům za středisko Devětsil Jarmila Pelikánová - Fajnofka, středisková vedoucí

8 Kdy se stane člověk pamětníkem? Rád čtu pamětnické články Václava Karáska. Ačkoliv jsem do zpravodaje zatím psal zejména o historii starší, začínám teď uvažovat a kalkulovat s tématem podle nadpisu tohoto článku. Kdo si dnes například vzpomene na doby nepříliš vzdálené, kdy ze Spáleného Poříčí odjížděly na Plzeň autobusy se Škodováky a dalšími pracovníky ve 4 hodiny a 12 minut? Autobusem se jelo do Nezvěstic na nádraží, tam se čekalo na první pětku, kterou jezdili lidé do práce v Plzni vzdálenější od nádraží nebo na druhou pětku, pro dělníky pracující blíže. Z Plzně odjížděly po skončení pracovní doby opět dvě trojky, v Nezvěsticích nastával úprk přes rampu do autobusů "urvat" místo k sezení s možností zdřímnout si. Podřimující Poříčáky vzbudil hřmot pneumatik autobusu při sjezdu z asfaltky na kostky u Valčíků. Kdo si dnes vzpomene na sobotní zkrácení pracovní doby o 2 hodiny, kdo na první volnou sobotu, jednu v měsíci, později 2 v měsíci, ví někdo, kdy to bylo? Ví někdo, kdy začaly autobusy jezdit přímo do Plzně? Napsal jsem neprozřetelně... na doby nepříliš vzdálené..., ale už je to historie. A stála by za zaznamenání. Tenkrát jsem to nevnímal jako důležité, protože jsem měl desítky jiných zájmů, ale teď, kdy se asi opravdu blížím věku pamětníka, to pociťuji jako chybu. Proto prosím, má-li někdo podobné události zaznamenány, poskytněte je k doplnění místní kroniky. Nejsou to fakta nepostradatelná, ale kroniky často zaznamenávaly události mnohem bezvýznamnější, motivované požadavky tehdejší strany a vlády. * * * Ing.M.Tupý POZOR - - ZMĚNA SBĚRU PLASTU V HOŘEHLEDECH A LIPNICI Od dubna letošního roku se mění způsob sběru plastového odpadu v Lipnici a Hořehledech. Bude se třídit do tenkých plastových pytlů stejně jako v Poříčí. Při zaplacení poplatku již každá rodina pytle dostala. Pokud by pytle došly, budou k dostání v obchodech pouze za cenu samotného pytle. Naplněné pytle plastovým odpadem prosím ukládejte K MÍSTNÍM OBCHODŮM, tam, kde stály žluté zvony. Plasty bude firma RUMPOLD odvážet 1 x měsíčně.

9 * * * Spálenopoříčské kulturní léto se blíží Po dobrých zkušenostech z minulých let se i letos uskuteční v červenci a v srpnu několik koncertů a letní filmový festival pod společným názvem Spálenopoříčské kulturní léto. Na co se můžeme těšit? Děti se opět mohou zúčastnit soutěže o volné vstupenky do letního kina, které bude promítat od do Již teď víme, že se nám povedly získat tyto filmy : * Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (3.díl) * Želary * Pán prstenů - Návrat krále * Jak básníci neztrácejí naději Rádi bychom uvedli asi 8 filmů. Určitě se opět uskuteční loni velmi úspěšná Oldies diskotéka, kterou pořádá SOKOL, oddíl fotbalu. Plánuje se několik koncertů i na další víkendy, podrobnosti o nich budeme postupně zveřejňovat. Těšíme se, že se Vám naše nabídka bude líbit a zpříjemní Vám letní dny. Těšíme se na Vás. BLAHOPŘEJEME b ř e z e n 70 let SKÁLOVÁ Helena 82 let BILÍK Ladislav VOLDŘICH Miroslav 83 let BILÍKOVÁ Růžena 75 let DARDA Jaromír HORNÍK Josef HERMANOVÁ Božena M.Sedláčková

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Ročník 9 Číslo 1 Vydává Obecní úřad Pašovice Duben 2007. Rekonstrukce kulturního domu

Ročník 9 Číslo 1 Vydává Obecní úřad Pašovice Duben 2007. Rekonstrukce kulturního domu Ročník 9 Číslo 1 Vydává Obecní úřad Pašovice Duben 2007 Rekonstrukce kulturního domu Zpravodaj obce Pašovice strana 2 I/07 Zánik povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Informace vodoprávního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 VODNÍ MLÝNY NA KŘETÍNCE Voda je základ života. Je potřebná pro člověka, zvěř i rostliny. Lidská sídla vznikala vždy tam, kde tekl potok nebo řeka. Zabloudíte-li někdy,

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA ČÍSLO 3 ROČNÍK XVII. ZÁŘÍ 2011 Vesnice roku Na středu 17. srpna připadl termín slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více