O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ"

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 3. březen 2004 O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ V poslední době jsem zaslechl oprávněné stesky na to, že ve Spáleném Poříčí bude zrušena pobočka České spořitelny. Jsem pevně přesvědčen o tom, že je to velmi chybný obchodní krok této banky. Ale Česká spořitelna je suverénní právnickou osobou, zaměřenou na získávání profitu z poskytování bankovních služeb a jakékoliv rozhodnutí o počtu svých poboček je plně v její režii a kompetenci. Spálené Poříčí je centrem venkovské podbrdské oblasti. Historik PhDr.Václav Davídek je krásně nazýval malou metropolí. Problémem je to, že je opravdu metropolí malou. Dokonce mnohem menší než před téměř 70 lety, kdy pan Davídek tato slova psal. Výrazně se snížil počet obyvatel, zejména na vesnicích. A je tu problém. Je nutné, aby Poříčí plnilo všechny centrální funkce, ale má málo obyvatel, málo peněz, málo žáků a zejména malou kupní sílu. Naštěstí máme u nás hodně chuti, a tak se většinu těchto funkcí daří nejen plnit, ale i výrazně zlepšovat. Jen krátce : Jsou k dispozici : - Veškeré služby v oblasti školství - základní škola, mateřská škola, střední škola, kterou nemají ani dvaapůlkrát větší Přeštice. - Kompetence úřední : cestovní pasy, občanské průkazy, svatby, matrika, stavební úřad, sociální odbor atd. - Zdravotnictví - kompletní služby - zatím mimo lékárnu. - V rámci ČR solidní zaměstnanost v obci a v okolí do km. - V samotném Poříčí slušný komfort infrastruktury; vodovod, plyn, kanalizace, ČOV atd.

2 Protože znám velmi dobře situaci v obcích podobné velikosti, dovolím si, pro někoho možná opovážlivě, tvrdit, že je to ve srovnání s jinými obcemi téže velikosti výrazný nadstandart. Mnoho rozvojových věcí značně ovlivnila obec - město. Ale jsou věci, které se ovlivnit nedají, které se řídí prostou ekonomikou. Jednou z těchto věcí je množství obchodů, jejich návštěvnost (konkurence supermarketů) a další komerční služby - např. peněžní. Přesto jsme se maximálně snažili o zachování banky - České spořitelny. V minulých letech již bylo 2x navrženo zrušení pobočky. Tehdejší ředitel s námi jednal ve chvíli záměru. Potřeboval např. zvýšení počtu účtů, zvýšení obratu na účtech (vkladů bylo v pobočce dost). Každá koruna obecního rozpočtu šla přes Českou spořitelnu. Když jsem se v letošním roce neoficiálně dozvěděl, že zaměstnanci spořitelny dostali výpověď, ihned jsem se objednal na schůzku k panu řediteli. Brzy jsem pochopil, že se tentokrát nejedná o záměr, ale konečné rozhodnutí. (Dokonce ani bankomat nebyl v loňském roce umístěn na místní pobočce). Přesto jsem se pokusil rozhodnutí zvrátit a to osobním přesvědčováním a dopisy nejen do Plzně, ale i na ústředí banky do Prahy. JAK DÁLE S BANKOVNÍMI SLUŽBAMI? Během jednání s Českou spořitelnou jsem jednal i s ředitelstvím Československé obchodní banky v Plzni. ČSOB má jako svou součást Poštovní spořitelnu. Opakovaně jsem byl ubezpečen o tom, že POŠTOVNÍ SPOŘITELNA ZŮSTANE DLOUHODOBĚ ZACHOVÁNA a její strategií je naopak rozšíření obchodních a finančních služeb na svých pobočkách. ČSOB nám předala konkrétní nabídku všech bankovních služeb pro obyvatele, firmy, školy i neziskové organizace ve Spáleném Poříčí. Pro zájemce je nabídka k dispozici na radnici. Podrobné informace jistě poskytnou zaměstnanci pošty a služeb Poštovní spořitelny využije i město, v brzké době budeme u Poštovní spořitelny otevírat jeden účet. Bankovní služby tedy ve Spáleném Poříčí zůstávají. A co poradit klientům všech bankovních ústavů? Ještě jednou porovnejte nabídky různých bank. Zejména poplatky. Pak je třeba si vybrat. Někdo preferuje kontakt přes telefon a internet, jiný se chce poradit přímo s pracovníkem banky, spořitelny. Všechny tyto možnosti jsou dnes ve Spáleném Poříčí možné a dostupné. Č.P. * * * *

3 Nová sonda do historie našeho města Ve sborníku Minulostí západočeského kraje jsem našel zajímavý článek o složení šlechty v době těsně před Bílou horou a brzy po ní. Jsou zde vypsány šlechtické rody s majetkem v západních Čechách a jsou rozděleny na stav panský a rytířský. Soupis pochází z roku 1603 a zaznamenává počet jimi přiznaných poddaných. Ve stavu rytířském je jmenován mezi jeho 188 zástupci rod Vratislavů z Mitrovic, ale pod jménem Salomena, což byla manželka Adama staršího Vratislava z Mitrovic. Je to asi proto, že není přesně známo, kdy se oba manželé ujali vlády nad spálenopoříčským panstvím. Salomena, v roce 1603 možná ještě Horčicová, přiznala v Poříčí 74 poddaných. Panství je zde uvedeno proto, že v dalším pokračování článku z doby po Bílé hoře je vyhodnocení sankcí účastníků stavovského povstání proti habsburskému císaři Ferdinandovi. Článek pokračuje výčtem trestů a v něm je uveden Adam starší Vratislav z Mitrovic, potrestaný jako katolík až v roce 1629 za spolčení proti císaři a hlasování pro zimního krále Fridricha Falckého pouze pokutou 500 zlatých. Je to pokuta někde uprostřed sazebníku, protože občas přesáhla výše pokuty i přes 1000 zlatých. Jistě by bylo zajímavé, co bylo tenkrát za takovou částku možno pořídit, ale pro Poříčí bylo důležité, že Vratislavům byl majetek ponechán a že to byli právě oni, kteří se zasloužili o obnovu městečka i panství. Zajímavé je na tom také to, že sám Adam, účastník vzpoury a potrestaný, zemřel 3. března 1624, což je 5 let před odsouzením. Tíha zaplacení tedy ležela na vdově Salomeně. * * * Ing.M.Tupý Voda začíná být světovým problémem! Organizace spojených národů už si to plně uvědomila, a proto počínaje 22. březnem roku 1993 vyhlásila tento den Světovým dnem vody. Lidstvo začíná mít nedostatek kvalitní pitné vody a její spotřebu je tedy nutno pečlivě sledovat a řídit, ale na druhé straně OSN prosazuje zabezpečení lidstva proti místním přebytkům vody - povodním a jiným vodním katastrofám. Letošní Světový den vody nesl proto podtitul VODA A KATASTROFY. Následující 23. březen byl vyhlášen jako Světový den meteorologie. V naší republice je na obojí tuto problematiku zaměřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ten pořádá každoročně na tyto dny nebo nejbližší víkend Den otevřených dveří v prostorách všech svých poboček. V sobotu 20.března jsem opět navštívil ČHMÚ na Denisově nábřeží. Bylo zde možno prohlédnout si přístroje na měření prachu, ozónu a dalších skleníkových plynů v ovzduší, jinde byly předváděny monitorovací přístroje meteorologických parametrů, mapy a grafy sledování vydatnosti podzemních pramenů a studánek, včetně jejich kvality. Sledování průtoků západočeských řek už bylo po zničení katastrofálními povodněmi v srpnu 2002 obnoveno a modernizováno, takže je lze z centrálního dispečinku průběžně sledovat. Samozřejmě nechybělo video z oněch povodní i záznam jejich následků.

4 Dosavadní pracoviště tohoto velmi prospěšného ústavu sdílí na Denisově nábřeží spolu s podnikem Povodí. Letos však bude pro ČHMÚ dokončena nová provozní budova, vyhovující nejnovějším požadavkům na tyto činnosti. Můžete ji vidět na kopci Mikulka na severním předměstí, těsně nad novou Fakultní nemocnicí na Lochotíně. Po výběru z několika lokalit bylo zvoleno toto místo s úplným kruhovým rozhledem, které zejména meteorologům umožní pohled na oblačnost nad Šumavou a Českým lesem až skoro k Alpám a německým Smrčinám. To je pro naše západní Čechy rozhodující. Dá se předpokládat, že letošní otevření nové budovy bude další příležitostí k představení důležité práce ČHMÚ veřejnosti a vřele doporučuji našim čtenářům zvážit návštěvu a poznat aspoň část zákulisí předpovědí počasí, i další méně známé činnosti ústavu. Budeme se snažit v našem zpravodaji včas na akci upozornit. Připomínám, že ve Spáleném Poříčí má ČHMÚ výborného dobrovolného spolupracovníka Václava Perlíka, jehož zprávy z dešťoměrné stanice už po více než čtvrtinu století používá ústav k vyhodnocování regionálního počasí. Díky mu za to! Není od věci, když připomenu loňský sokolský pochod ke Státnímu svátku 28.října. Ten vedl přes vrchol kopce Praha v Brdech, kde na kótě 862 m.n.m. stojí věž o výšce přibližně 50 m, vybavená mimo jiné nejmodernějším meteorologickým radarem (spuštěn roku 2000). Ten slouží k upřesňování a sledování oblačnosti a k odhadu intenzity srážek do vzdálenosti 120 km a zjišťování výrazné srážkové činnosti do 250 km. Je přínosem pro meteorology v rámci celé střední Evropy. Ing.M.Tupý NOMINACE Často čteme o nominaci různých hvězd a hvězdiček na nejrůznější ceny a ceničky. V současné době je nominováno také Spálené Poříčí. A to na Cenu programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Jedná se o cenu za využití a opravu památek, o cenu za aktivity v oblasti kultury, o vztah obyvatel k tomu, co nám zbylo po našich předcích. Cenu vypisuje Ministerstvo kultury ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Do této soutěže jsme se přihlásili poprvé na přátelské naléhání zástupkyně ředitele Národního památkového ústavu Plzeň. Byli jsme vybráni komisí v letošním roce jako jediní z Plzeňského kraje. Celostátní hodnotící komise nás zařadila mezi 3 nominované v České republice. První samozřejmě nebudeme, ale je velmi dobré, že se do nominace dostalo tak malé sídlo, jako jsme my. V minulých letech dostala cenu taková města - perly, jako jsou Třeboň, Telč,

5 Kroměříž, Kadaň, Litomyšl a jiné. Mnozí si možná řeknete, že kvůli tomu chleba ani párky levnější nebudou. Určitě nebudou, ale je to příjemné ocenění pro naše pěkné městečko, kterého bych se nikdy nenadál. Cizí lidé totiž často vidí naše Poříčí jako mnohem hezčí a příjemnější, než se zdá nám. A tak alespoň všichni sledujme výsledek soutěže. Oficiální nominace i první cena bude vyhlášena 28. dubna 2004 ve Španělském sále Pražského hradu, na shromáždění více než 200 měst, za přítomnosti ministrů, poslanců a dalších představitelů našeho státu. Č.P. Haló, pane Karnevale! Račte dále, račte dále... Říkankou a pohybovou motivací přivítaly děti na svém dětském odpoledni v HOŘEHLEDECH všechny kamarády a přítomné hosty. K dobré náladě a pěkné atmosféře přispěli sponzoři :... hudbou - MELODIE Spálené Poříčí - manželé Kramlovi, příspěvky do tomboly OÚ Borovno, OÚ Nové Mitrovice, Svaz dobrovolných hasičů Hořehledy, firma K. Žmiják Hořehledy, občané z Hořehled, rodiče, zaměstnanci MŠ i pomocí při organizaci pan Josef Šroubek, manželé Ferdovi, rodiče paní Soňa Tikalská, Jitka Hurtová a Olga Berdychová. Děkujeme jim. Děti si tak odnášely nejen věcné ceny, ale i nevšední zážitky.... Princezny tu vzduchem vlály, motýli se třepotali, cupy dupy, cupy dupy, byli tu i čerti s chlupy! Hlavy měli střapatý a kožich až na paty. Abraka, dabra kouzelnice, pivoňky, růže, slunečnice. Zkrátka - hej, hej, hej - to byl správný rej! Za mateřskou školu Marta Hýblová

6 Volejbal Dne se naši muži zúčastnili volejbalového turnaje v Nepomuku. Celkem hrálo 8 družstev. Naši volejbalisté porazili ve finále družstvo Stříbra a celý turnaj vyhráli. Nastoupili tito hráči : Míla Holý, Jiří Louda, Lukáš Vötter, Michal Rous, Jan Krejčí, Katka Hefertová a Iva Kunešová. Muži v krajském přeboru 1.A třídy hráli toto utkání : 1. utkání 2. utkání Spálené Poříčí - Stod 3 : 1 3 : 0 Spálené Poříčí - Klatovy A 1 : 3 3 : 2 Naši jsou z deseti mužstev na pěkném 6. místě. Příští utkání jsou : Mirošov - Spálené Poříčí 3.4. Spálené Poříčí - Kralovice Utkání začínají od 10:00 a hrají se v tělocvičně ZŠ. Zveme všechny, přijďte nás povzbudit. Č.Vötter * * * MĚSTSKÁ KNIHOVNA Ve spálenopoříčské knihovně se nezměnilo jen logo. Dnes slouží knihovna i jako veřejná internetová stanice. K dispozici jsou 2 počítače a neomezený přístup na internet. A tak je možné si půjčit knížku, zjistit, co je ve světě nového, poslat dopisy, y svým známým, případně si zřídit v knihovním počítači vlastní ovou schránku. Knihovnice Milena Věšínová ostatně s počítačem poradí i těm dříve narozeným. Určitě to stojí za zkoušku. ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU V ČESKÉ REPUBLICE V dnešním zpravodaji najdete anketní lístek. Chcete-li se ankety zúčastnit, vyplňte prosím lístek a odevzdejte v knihovnách nebo na internetu. MDŽ se vrací Na sklonku minulého roku přijal náš parlament rozhodnutí, že 8. březen bude Významným dnem našeho státu. To na památku amerických švadlenek, které právě 8. března 1910 vyšly do ulic, aby usilovaly o lepší pracovní podmínky, o volební právo také pro ženy a za zákaz práce dětí... O rok později se sešel v Kodani mezinárodní sjezd žen, který významně podpořil boj za jejich práva v celosvětovém měřítku.

7 pokračování z minulého čísla ČINNOST SKAUTSKÉHO STŘEDISKA DEVĚTSIL navštívily - světlušky, skautky a vedoucí "Dům s pečovatelskou službou v Poříčí." Sice v trochu menším počtu - asi 15 lidí. Betlémským světlem si přítomní rozžali svíčky na svých stolech. Bylo to hezké, tolik světýlek najednou. Přečetla jsem všem přítomným o tomto světle. Odkud pochází a jak se k nám dostává. A že letos, na Štědrý den, budeme tímto světlem spojeni s lidmi ze 140 zemí. Není to úžasný pocit? Skautky předvedly scénku Sněhové vločky a pásmo Vánoční květy. Jaké jsou to květy? Radost, Pokoj, Láska, Štědrost, Vlídnost a Laskavost. Rozdaly se drobné dárky, které jsme pro všechny připravily a vyrobily. Na oplátku jsme dostaly drobné vánoční cukroví a vybrané peníze, které jsme přidaly k naší sbírce na lepru - malomocenství. Poslaly jsme celkem 1.000,-Kč. Na tuto zákeřnou nemoc posíláme peníze již nejméně 10 let.... Snad naše návštěva přispěla k dobré pohodě obyvatelů tohoto domova. Popřály jsme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v roce Ještě týž den šly skautky rozdávat Betlémské světlo do chodby radnice k vánočnímu stromečku. Na Štědrý den předala toto vzácné světlo světluška Verunka - Čiperka na půlnoční mši sv. v kostele, kde se s ním na obětním stole rozžaly svíce jsme oslavili střediskové Vánoce v koncertní síni. Popřáli jsme si na zakončení vše dobré do nového roku 2004 a zazpívali večerku. Děkuji všem, kteří nám pomáhají! Těm, kteří nám fandí a drží palce! Možná, že bychom mohli založit "Klub přátel Junáka," co myslíte, můžete se přihlásit. Budete vítáni!!! Přivítáme též rády děvčátka od 6 let - do světlušek, které nám odrůstají. Přijďte mezi nás! Do celého roku 2004 vše to nejkrásnější a hlavně hodně zdraví přeje všem čtenářům za středisko Devětsil Jarmila Pelikánová - Fajnofka, středisková vedoucí

8 Kdy se stane člověk pamětníkem? Rád čtu pamětnické články Václava Karáska. Ačkoliv jsem do zpravodaje zatím psal zejména o historii starší, začínám teď uvažovat a kalkulovat s tématem podle nadpisu tohoto článku. Kdo si dnes například vzpomene na doby nepříliš vzdálené, kdy ze Spáleného Poříčí odjížděly na Plzeň autobusy se Škodováky a dalšími pracovníky ve 4 hodiny a 12 minut? Autobusem se jelo do Nezvěstic na nádraží, tam se čekalo na první pětku, kterou jezdili lidé do práce v Plzni vzdálenější od nádraží nebo na druhou pětku, pro dělníky pracující blíže. Z Plzně odjížděly po skončení pracovní doby opět dvě trojky, v Nezvěsticích nastával úprk přes rampu do autobusů "urvat" místo k sezení s možností zdřímnout si. Podřimující Poříčáky vzbudil hřmot pneumatik autobusu při sjezdu z asfaltky na kostky u Valčíků. Kdo si dnes vzpomene na sobotní zkrácení pracovní doby o 2 hodiny, kdo na první volnou sobotu, jednu v měsíci, později 2 v měsíci, ví někdo, kdy to bylo? Ví někdo, kdy začaly autobusy jezdit přímo do Plzně? Napsal jsem neprozřetelně... na doby nepříliš vzdálené..., ale už je to historie. A stála by za zaznamenání. Tenkrát jsem to nevnímal jako důležité, protože jsem měl desítky jiných zájmů, ale teď, kdy se asi opravdu blížím věku pamětníka, to pociťuji jako chybu. Proto prosím, má-li někdo podobné události zaznamenány, poskytněte je k doplnění místní kroniky. Nejsou to fakta nepostradatelná, ale kroniky často zaznamenávaly události mnohem bezvýznamnější, motivované požadavky tehdejší strany a vlády. * * * Ing.M.Tupý POZOR - - ZMĚNA SBĚRU PLASTU V HOŘEHLEDECH A LIPNICI Od dubna letošního roku se mění způsob sběru plastového odpadu v Lipnici a Hořehledech. Bude se třídit do tenkých plastových pytlů stejně jako v Poříčí. Při zaplacení poplatku již každá rodina pytle dostala. Pokud by pytle došly, budou k dostání v obchodech pouze za cenu samotného pytle. Naplněné pytle plastovým odpadem prosím ukládejte K MÍSTNÍM OBCHODŮM, tam, kde stály žluté zvony. Plasty bude firma RUMPOLD odvážet 1 x měsíčně.

9 * * * Spálenopoříčské kulturní léto se blíží Po dobrých zkušenostech z minulých let se i letos uskuteční v červenci a v srpnu několik koncertů a letní filmový festival pod společným názvem Spálenopoříčské kulturní léto. Na co se můžeme těšit? Děti se opět mohou zúčastnit soutěže o volné vstupenky do letního kina, které bude promítat od do Již teď víme, že se nám povedly získat tyto filmy : * Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (3.díl) * Želary * Pán prstenů - Návrat krále * Jak básníci neztrácejí naději Rádi bychom uvedli asi 8 filmů. Určitě se opět uskuteční loni velmi úspěšná Oldies diskotéka, kterou pořádá SOKOL, oddíl fotbalu. Plánuje se několik koncertů i na další víkendy, podrobnosti o nich budeme postupně zveřejňovat. Těšíme se, že se Vám naše nabídka bude líbit a zpříjemní Vám letní dny. Těšíme se na Vás. BLAHOPŘEJEME b ř e z e n 70 let SKÁLOVÁ Helena 82 let BILÍK Ladislav VOLDŘICH Miroslav 83 let BILÍKOVÁ Růžena 75 let DARDA Jaromír HORNÍK Josef HERMANOVÁ Božena M.Sedláčková

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas.

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas. 2. 10. 2013 Vážení, dne 2.8.2013 jsem na olomoucké pobočce společnosti Gigacomputer reklamoval výrobek Sony Vaio VPC-SB1B9E/B, který jsem zde zakoupil dne 4.12.2012. Byl mi vystaven příjmový protokol č.135200537.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více