O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ"

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 3. březen 2004 O BANKOVNICTVÍ A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZVLÁŠŤ V poslední době jsem zaslechl oprávněné stesky na to, že ve Spáleném Poříčí bude zrušena pobočka České spořitelny. Jsem pevně přesvědčen o tom, že je to velmi chybný obchodní krok této banky. Ale Česká spořitelna je suverénní právnickou osobou, zaměřenou na získávání profitu z poskytování bankovních služeb a jakékoliv rozhodnutí o počtu svých poboček je plně v její režii a kompetenci. Spálené Poříčí je centrem venkovské podbrdské oblasti. Historik PhDr.Václav Davídek je krásně nazýval malou metropolí. Problémem je to, že je opravdu metropolí malou. Dokonce mnohem menší než před téměř 70 lety, kdy pan Davídek tato slova psal. Výrazně se snížil počet obyvatel, zejména na vesnicích. A je tu problém. Je nutné, aby Poříčí plnilo všechny centrální funkce, ale má málo obyvatel, málo peněz, málo žáků a zejména malou kupní sílu. Naštěstí máme u nás hodně chuti, a tak se většinu těchto funkcí daří nejen plnit, ale i výrazně zlepšovat. Jen krátce : Jsou k dispozici : - Veškeré služby v oblasti školství - základní škola, mateřská škola, střední škola, kterou nemají ani dvaapůlkrát větší Přeštice. - Kompetence úřední : cestovní pasy, občanské průkazy, svatby, matrika, stavební úřad, sociální odbor atd. - Zdravotnictví - kompletní služby - zatím mimo lékárnu. - V rámci ČR solidní zaměstnanost v obci a v okolí do km. - V samotném Poříčí slušný komfort infrastruktury; vodovod, plyn, kanalizace, ČOV atd.

2 Protože znám velmi dobře situaci v obcích podobné velikosti, dovolím si, pro někoho možná opovážlivě, tvrdit, že je to ve srovnání s jinými obcemi téže velikosti výrazný nadstandart. Mnoho rozvojových věcí značně ovlivnila obec - město. Ale jsou věci, které se ovlivnit nedají, které se řídí prostou ekonomikou. Jednou z těchto věcí je množství obchodů, jejich návštěvnost (konkurence supermarketů) a další komerční služby - např. peněžní. Přesto jsme se maximálně snažili o zachování banky - České spořitelny. V minulých letech již bylo 2x navrženo zrušení pobočky. Tehdejší ředitel s námi jednal ve chvíli záměru. Potřeboval např. zvýšení počtu účtů, zvýšení obratu na účtech (vkladů bylo v pobočce dost). Každá koruna obecního rozpočtu šla přes Českou spořitelnu. Když jsem se v letošním roce neoficiálně dozvěděl, že zaměstnanci spořitelny dostali výpověď, ihned jsem se objednal na schůzku k panu řediteli. Brzy jsem pochopil, že se tentokrát nejedná o záměr, ale konečné rozhodnutí. (Dokonce ani bankomat nebyl v loňském roce umístěn na místní pobočce). Přesto jsem se pokusil rozhodnutí zvrátit a to osobním přesvědčováním a dopisy nejen do Plzně, ale i na ústředí banky do Prahy. JAK DÁLE S BANKOVNÍMI SLUŽBAMI? Během jednání s Českou spořitelnou jsem jednal i s ředitelstvím Československé obchodní banky v Plzni. ČSOB má jako svou součást Poštovní spořitelnu. Opakovaně jsem byl ubezpečen o tom, že POŠTOVNÍ SPOŘITELNA ZŮSTANE DLOUHODOBĚ ZACHOVÁNA a její strategií je naopak rozšíření obchodních a finančních služeb na svých pobočkách. ČSOB nám předala konkrétní nabídku všech bankovních služeb pro obyvatele, firmy, školy i neziskové organizace ve Spáleném Poříčí. Pro zájemce je nabídka k dispozici na radnici. Podrobné informace jistě poskytnou zaměstnanci pošty a služeb Poštovní spořitelny využije i město, v brzké době budeme u Poštovní spořitelny otevírat jeden účet. Bankovní služby tedy ve Spáleném Poříčí zůstávají. A co poradit klientům všech bankovních ústavů? Ještě jednou porovnejte nabídky různých bank. Zejména poplatky. Pak je třeba si vybrat. Někdo preferuje kontakt přes telefon a internet, jiný se chce poradit přímo s pracovníkem banky, spořitelny. Všechny tyto možnosti jsou dnes ve Spáleném Poříčí možné a dostupné. Č.P. * * * *

3 Nová sonda do historie našeho města Ve sborníku Minulostí západočeského kraje jsem našel zajímavý článek o složení šlechty v době těsně před Bílou horou a brzy po ní. Jsou zde vypsány šlechtické rody s majetkem v západních Čechách a jsou rozděleny na stav panský a rytířský. Soupis pochází z roku 1603 a zaznamenává počet jimi přiznaných poddaných. Ve stavu rytířském je jmenován mezi jeho 188 zástupci rod Vratislavů z Mitrovic, ale pod jménem Salomena, což byla manželka Adama staršího Vratislava z Mitrovic. Je to asi proto, že není přesně známo, kdy se oba manželé ujali vlády nad spálenopoříčským panstvím. Salomena, v roce 1603 možná ještě Horčicová, přiznala v Poříčí 74 poddaných. Panství je zde uvedeno proto, že v dalším pokračování článku z doby po Bílé hoře je vyhodnocení sankcí účastníků stavovského povstání proti habsburskému císaři Ferdinandovi. Článek pokračuje výčtem trestů a v něm je uveden Adam starší Vratislav z Mitrovic, potrestaný jako katolík až v roce 1629 za spolčení proti císaři a hlasování pro zimního krále Fridricha Falckého pouze pokutou 500 zlatých. Je to pokuta někde uprostřed sazebníku, protože občas přesáhla výše pokuty i přes 1000 zlatých. Jistě by bylo zajímavé, co bylo tenkrát za takovou částku možno pořídit, ale pro Poříčí bylo důležité, že Vratislavům byl majetek ponechán a že to byli právě oni, kteří se zasloužili o obnovu městečka i panství. Zajímavé je na tom také to, že sám Adam, účastník vzpoury a potrestaný, zemřel 3. března 1624, což je 5 let před odsouzením. Tíha zaplacení tedy ležela na vdově Salomeně. * * * Ing.M.Tupý Voda začíná být světovým problémem! Organizace spojených národů už si to plně uvědomila, a proto počínaje 22. březnem roku 1993 vyhlásila tento den Světovým dnem vody. Lidstvo začíná mít nedostatek kvalitní pitné vody a její spotřebu je tedy nutno pečlivě sledovat a řídit, ale na druhé straně OSN prosazuje zabezpečení lidstva proti místním přebytkům vody - povodním a jiným vodním katastrofám. Letošní Světový den vody nesl proto podtitul VODA A KATASTROFY. Následující 23. březen byl vyhlášen jako Světový den meteorologie. V naší republice je na obojí tuto problematiku zaměřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ten pořádá každoročně na tyto dny nebo nejbližší víkend Den otevřených dveří v prostorách všech svých poboček. V sobotu 20.března jsem opět navštívil ČHMÚ na Denisově nábřeží. Bylo zde možno prohlédnout si přístroje na měření prachu, ozónu a dalších skleníkových plynů v ovzduší, jinde byly předváděny monitorovací přístroje meteorologických parametrů, mapy a grafy sledování vydatnosti podzemních pramenů a studánek, včetně jejich kvality. Sledování průtoků západočeských řek už bylo po zničení katastrofálními povodněmi v srpnu 2002 obnoveno a modernizováno, takže je lze z centrálního dispečinku průběžně sledovat. Samozřejmě nechybělo video z oněch povodní i záznam jejich následků.

4 Dosavadní pracoviště tohoto velmi prospěšného ústavu sdílí na Denisově nábřeží spolu s podnikem Povodí. Letos však bude pro ČHMÚ dokončena nová provozní budova, vyhovující nejnovějším požadavkům na tyto činnosti. Můžete ji vidět na kopci Mikulka na severním předměstí, těsně nad novou Fakultní nemocnicí na Lochotíně. Po výběru z několika lokalit bylo zvoleno toto místo s úplným kruhovým rozhledem, které zejména meteorologům umožní pohled na oblačnost nad Šumavou a Českým lesem až skoro k Alpám a německým Smrčinám. To je pro naše západní Čechy rozhodující. Dá se předpokládat, že letošní otevření nové budovy bude další příležitostí k představení důležité práce ČHMÚ veřejnosti a vřele doporučuji našim čtenářům zvážit návštěvu a poznat aspoň část zákulisí předpovědí počasí, i další méně známé činnosti ústavu. Budeme se snažit v našem zpravodaji včas na akci upozornit. Připomínám, že ve Spáleném Poříčí má ČHMÚ výborného dobrovolného spolupracovníka Václava Perlíka, jehož zprávy z dešťoměrné stanice už po více než čtvrtinu století používá ústav k vyhodnocování regionálního počasí. Díky mu za to! Není od věci, když připomenu loňský sokolský pochod ke Státnímu svátku 28.října. Ten vedl přes vrchol kopce Praha v Brdech, kde na kótě 862 m.n.m. stojí věž o výšce přibližně 50 m, vybavená mimo jiné nejmodernějším meteorologickým radarem (spuštěn roku 2000). Ten slouží k upřesňování a sledování oblačnosti a k odhadu intenzity srážek do vzdálenosti 120 km a zjišťování výrazné srážkové činnosti do 250 km. Je přínosem pro meteorology v rámci celé střední Evropy. Ing.M.Tupý NOMINACE Často čteme o nominaci různých hvězd a hvězdiček na nejrůznější ceny a ceničky. V současné době je nominováno také Spálené Poříčí. A to na Cenu programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Jedná se o cenu za využití a opravu památek, o cenu za aktivity v oblasti kultury, o vztah obyvatel k tomu, co nám zbylo po našich předcích. Cenu vypisuje Ministerstvo kultury ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Do této soutěže jsme se přihlásili poprvé na přátelské naléhání zástupkyně ředitele Národního památkového ústavu Plzeň. Byli jsme vybráni komisí v letošním roce jako jediní z Plzeňského kraje. Celostátní hodnotící komise nás zařadila mezi 3 nominované v České republice. První samozřejmě nebudeme, ale je velmi dobré, že se do nominace dostalo tak malé sídlo, jako jsme my. V minulých letech dostala cenu taková města - perly, jako jsou Třeboň, Telč,

5 Kroměříž, Kadaň, Litomyšl a jiné. Mnozí si možná řeknete, že kvůli tomu chleba ani párky levnější nebudou. Určitě nebudou, ale je to příjemné ocenění pro naše pěkné městečko, kterého bych se nikdy nenadál. Cizí lidé totiž často vidí naše Poříčí jako mnohem hezčí a příjemnější, než se zdá nám. A tak alespoň všichni sledujme výsledek soutěže. Oficiální nominace i první cena bude vyhlášena 28. dubna 2004 ve Španělském sále Pražského hradu, na shromáždění více než 200 měst, za přítomnosti ministrů, poslanců a dalších představitelů našeho státu. Č.P. Haló, pane Karnevale! Račte dále, račte dále... Říkankou a pohybovou motivací přivítaly děti na svém dětském odpoledni v HOŘEHLEDECH všechny kamarády a přítomné hosty. K dobré náladě a pěkné atmosféře přispěli sponzoři :... hudbou - MELODIE Spálené Poříčí - manželé Kramlovi, příspěvky do tomboly OÚ Borovno, OÚ Nové Mitrovice, Svaz dobrovolných hasičů Hořehledy, firma K. Žmiják Hořehledy, občané z Hořehled, rodiče, zaměstnanci MŠ i pomocí při organizaci pan Josef Šroubek, manželé Ferdovi, rodiče paní Soňa Tikalská, Jitka Hurtová a Olga Berdychová. Děkujeme jim. Děti si tak odnášely nejen věcné ceny, ale i nevšední zážitky.... Princezny tu vzduchem vlály, motýli se třepotali, cupy dupy, cupy dupy, byli tu i čerti s chlupy! Hlavy měli střapatý a kožich až na paty. Abraka, dabra kouzelnice, pivoňky, růže, slunečnice. Zkrátka - hej, hej, hej - to byl správný rej! Za mateřskou školu Marta Hýblová

6 Volejbal Dne se naši muži zúčastnili volejbalového turnaje v Nepomuku. Celkem hrálo 8 družstev. Naši volejbalisté porazili ve finále družstvo Stříbra a celý turnaj vyhráli. Nastoupili tito hráči : Míla Holý, Jiří Louda, Lukáš Vötter, Michal Rous, Jan Krejčí, Katka Hefertová a Iva Kunešová. Muži v krajském přeboru 1.A třídy hráli toto utkání : 1. utkání 2. utkání Spálené Poříčí - Stod 3 : 1 3 : 0 Spálené Poříčí - Klatovy A 1 : 3 3 : 2 Naši jsou z deseti mužstev na pěkném 6. místě. Příští utkání jsou : Mirošov - Spálené Poříčí 3.4. Spálené Poříčí - Kralovice Utkání začínají od 10:00 a hrají se v tělocvičně ZŠ. Zveme všechny, přijďte nás povzbudit. Č.Vötter * * * MĚSTSKÁ KNIHOVNA Ve spálenopoříčské knihovně se nezměnilo jen logo. Dnes slouží knihovna i jako veřejná internetová stanice. K dispozici jsou 2 počítače a neomezený přístup na internet. A tak je možné si půjčit knížku, zjistit, co je ve světě nového, poslat dopisy, y svým známým, případně si zřídit v knihovním počítači vlastní ovou schránku. Knihovnice Milena Věšínová ostatně s počítačem poradí i těm dříve narozeným. Určitě to stojí za zkoušku. ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU V ČESKÉ REPUBLICE V dnešním zpravodaji najdete anketní lístek. Chcete-li se ankety zúčastnit, vyplňte prosím lístek a odevzdejte v knihovnách nebo na internetu. MDŽ se vrací Na sklonku minulého roku přijal náš parlament rozhodnutí, že 8. březen bude Významným dnem našeho státu. To na památku amerických švadlenek, které právě 8. března 1910 vyšly do ulic, aby usilovaly o lepší pracovní podmínky, o volební právo také pro ženy a za zákaz práce dětí... O rok později se sešel v Kodani mezinárodní sjezd žen, který významně podpořil boj za jejich práva v celosvětovém měřítku.

7 pokračování z minulého čísla ČINNOST SKAUTSKÉHO STŘEDISKA DEVĚTSIL navštívily - světlušky, skautky a vedoucí "Dům s pečovatelskou službou v Poříčí." Sice v trochu menším počtu - asi 15 lidí. Betlémským světlem si přítomní rozžali svíčky na svých stolech. Bylo to hezké, tolik světýlek najednou. Přečetla jsem všem přítomným o tomto světle. Odkud pochází a jak se k nám dostává. A že letos, na Štědrý den, budeme tímto světlem spojeni s lidmi ze 140 zemí. Není to úžasný pocit? Skautky předvedly scénku Sněhové vločky a pásmo Vánoční květy. Jaké jsou to květy? Radost, Pokoj, Láska, Štědrost, Vlídnost a Laskavost. Rozdaly se drobné dárky, které jsme pro všechny připravily a vyrobily. Na oplátku jsme dostaly drobné vánoční cukroví a vybrané peníze, které jsme přidaly k naší sbírce na lepru - malomocenství. Poslaly jsme celkem 1.000,-Kč. Na tuto zákeřnou nemoc posíláme peníze již nejméně 10 let.... Snad naše návštěva přispěla k dobré pohodě obyvatelů tohoto domova. Popřály jsme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v roce Ještě týž den šly skautky rozdávat Betlémské světlo do chodby radnice k vánočnímu stromečku. Na Štědrý den předala toto vzácné světlo světluška Verunka - Čiperka na půlnoční mši sv. v kostele, kde se s ním na obětním stole rozžaly svíce jsme oslavili střediskové Vánoce v koncertní síni. Popřáli jsme si na zakončení vše dobré do nového roku 2004 a zazpívali večerku. Děkuji všem, kteří nám pomáhají! Těm, kteří nám fandí a drží palce! Možná, že bychom mohli založit "Klub přátel Junáka," co myslíte, můžete se přihlásit. Budete vítáni!!! Přivítáme též rády děvčátka od 6 let - do světlušek, které nám odrůstají. Přijďte mezi nás! Do celého roku 2004 vše to nejkrásnější a hlavně hodně zdraví přeje všem čtenářům za středisko Devětsil Jarmila Pelikánová - Fajnofka, středisková vedoucí

8 Kdy se stane člověk pamětníkem? Rád čtu pamětnické články Václava Karáska. Ačkoliv jsem do zpravodaje zatím psal zejména o historii starší, začínám teď uvažovat a kalkulovat s tématem podle nadpisu tohoto článku. Kdo si dnes například vzpomene na doby nepříliš vzdálené, kdy ze Spáleného Poříčí odjížděly na Plzeň autobusy se Škodováky a dalšími pracovníky ve 4 hodiny a 12 minut? Autobusem se jelo do Nezvěstic na nádraží, tam se čekalo na první pětku, kterou jezdili lidé do práce v Plzni vzdálenější od nádraží nebo na druhou pětku, pro dělníky pracující blíže. Z Plzně odjížděly po skončení pracovní doby opět dvě trojky, v Nezvěsticích nastával úprk přes rampu do autobusů "urvat" místo k sezení s možností zdřímnout si. Podřimující Poříčáky vzbudil hřmot pneumatik autobusu při sjezdu z asfaltky na kostky u Valčíků. Kdo si dnes vzpomene na sobotní zkrácení pracovní doby o 2 hodiny, kdo na první volnou sobotu, jednu v měsíci, později 2 v měsíci, ví někdo, kdy to bylo? Ví někdo, kdy začaly autobusy jezdit přímo do Plzně? Napsal jsem neprozřetelně... na doby nepříliš vzdálené..., ale už je to historie. A stála by za zaznamenání. Tenkrát jsem to nevnímal jako důležité, protože jsem měl desítky jiných zájmů, ale teď, kdy se asi opravdu blížím věku pamětníka, to pociťuji jako chybu. Proto prosím, má-li někdo podobné události zaznamenány, poskytněte je k doplnění místní kroniky. Nejsou to fakta nepostradatelná, ale kroniky často zaznamenávaly události mnohem bezvýznamnější, motivované požadavky tehdejší strany a vlády. * * * Ing.M.Tupý POZOR - - ZMĚNA SBĚRU PLASTU V HOŘEHLEDECH A LIPNICI Od dubna letošního roku se mění způsob sběru plastového odpadu v Lipnici a Hořehledech. Bude se třídit do tenkých plastových pytlů stejně jako v Poříčí. Při zaplacení poplatku již každá rodina pytle dostala. Pokud by pytle došly, budou k dostání v obchodech pouze za cenu samotného pytle. Naplněné pytle plastovým odpadem prosím ukládejte K MÍSTNÍM OBCHODŮM, tam, kde stály žluté zvony. Plasty bude firma RUMPOLD odvážet 1 x měsíčně.

9 * * * Spálenopoříčské kulturní léto se blíží Po dobrých zkušenostech z minulých let se i letos uskuteční v červenci a v srpnu několik koncertů a letní filmový festival pod společným názvem Spálenopoříčské kulturní léto. Na co se můžeme těšit? Děti se opět mohou zúčastnit soutěže o volné vstupenky do letního kina, které bude promítat od do Již teď víme, že se nám povedly získat tyto filmy : * Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (3.díl) * Želary * Pán prstenů - Návrat krále * Jak básníci neztrácejí naději Rádi bychom uvedli asi 8 filmů. Určitě se opět uskuteční loni velmi úspěšná Oldies diskotéka, kterou pořádá SOKOL, oddíl fotbalu. Plánuje se několik koncertů i na další víkendy, podrobnosti o nich budeme postupně zveřejňovat. Těšíme se, že se Vám naše nabídka bude líbit a zpříjemní Vám letní dny. Těšíme se na Vás. BLAHOPŘEJEME b ř e z e n 70 let SKÁLOVÁ Helena 82 let BILÍK Ladislav VOLDŘICH Miroslav 83 let BILÍKOVÁ Růžena 75 let DARDA Jaromír HORNÍK Josef HERMANOVÁ Božena M.Sedláčková

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 6. ČERVEN 2014 24. ročník Vážení občané. Prázdniny jsou za dveřmi. Na vše bude více času, a tak si dovolujeme přijít s nabídkou. Budete-li trávit část dovolené doma, zkuste se na chvíli změnit v turisty

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání 7. 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání Vážení občané, zatím si příliš neužíváme prázdninového počasí, neboť se nám Medard nějak protáhl. A tak jsme se na obci více věnovali údržbě našich protipovodňových

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Začátkem června byla zahájena

Začátkem června byla zahájena BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, šest měsíců roku 2014 uteklo jako voda a vcházíme do jeho druhé poloviny. Čekají nás prázdninové a dovolenkové

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma 50. J U B I L E J N Í R O Č N Í K slovo starosty Vážení spoluobčané, rok se čtrnáctkou na konci se chýlí ke konci. Prosincové číslo našeho zpravodaje je poslem,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané. S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 8. 9. srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti,

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., PROSINEC 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XII/2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Vyhlášení grantových programů strana 4 Srovnání nájmů a poplatků strana 4 Lidé

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více