P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, Praha 4, tel.: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal."

Transkript

1 P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, Praha 4, tel.: , fax: , P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových soutěţí S POŠTOVNÍ SPOŘITELNOU DO FINÁLE - PRAHA ==================================================== I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěţe 1.1. Regionální soutěže beachvolejbalu vyhlašuje Asociace beachvolejbalu ČVS (ABV ČVS) pro kategorie: DOSPĚLÍ Muţi + Ţeny + Mixy, MLÁDEŢ Junioři + Juniorky Řízením regionálních soutěží v Praze sezóně 2010 je pověřen regionální kordinátor Pražského volejbalového svazu (PVS): Ing. Jaroslav H á z a, PTU-PVS, Pod Děkankou 82, Praha 4 TZ: , mobil: , fax: , Potřebnou korespondenci zasílejte dle výše uvedeného kontaktního spojení Řídící soutěží (regionální koordinátor) zajišťuje: a) spolupráci s pořadateli jednotlivých turnajů (promotéry) b) vypracování výsledkových listin turnajů a jejich zasílání v elektronické formě řídícímu celostátních soutěží nejpozději do pondělí hod. c) průběžné udržování regionálních žebříčků d) veškerou korespondenci se soutěžícími a s řídícím celostátních soutěží ABV ČVS e) ostatní kontakty: řídící celostátních Region. soutěží: Jan B i j e č e k, mobil: sekretariát ABV ČVS: Klára Klaudová, TZ: , mobil: nebo 2. Pořadatelé 2.1. A/ DOSPĚLÍ (MUŢI + ŢENY) pořadí turnaje Datum: Beachvolejbalový areál: Promotér (pořadatel): 1. turnaj: BC Strahov Beach Club Strahov 2. turnaj BK Pankrác Beach Klub Pankrác 3. turnaj BC Strahov Beach Club Strahov 2.2. A/ MLÁDEŢ - (JUNIOŘI + JUNIORKY) + DOSPĚLÍ - MIXY pořadí turnaje Datum: Beachvolejbalový areál: Promotér (pořadatel): 1. turnaj: BC Strahov Beach Club Strahov 2. turnaj BK Pankrác Beach Klub Pankrác 3. turnaj BC Strahov Beach Club Strahov 2.3 Finálový celostátní turnaj všech kategorií z regionů

2 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3. Účastníci a úhrada nákladů 3.1. Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči bez omezení ( tzn. také reprezentanti či nejlepší hráči žebříčku ABV), a kterýkoli hráč se může zúčastnit libovolného turnaje i ve vzdáleném regionu V případě menšího zájmu mládeže je možné na jednotlivých turnajích dvojice juniorů a juniorek začlenit mezi soutěže dospělých Účastníci startují na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí Počet dvojic na jednotlivých turnajích a) Dospělí MUŢI + ŢENY + MIXY: 16 dvojic, maximálně však 24 dvojic dle možností pořadatele. V případě vyššího počtu přihlášených dvojic může být uspořádána kvalifikace do hlavní soutěže. b) Mládeţ JUNIOŘI + JUNIORKY: 16 dvojic, maximálně však 24 dvojic dle možností pořadatele. V případě vyššího počtu přihlášených dvojic může být uspořádána kvalifikace do hlavní soutěže. 4. Přihlášky 4.1. Přihlášky dvojic budou přijímány pořadatelem (promotérem) turnaje pouze v písemné formě tj. em ve stanoveném termínu na následující adresy: - pro turnajů pořádaných Beachclub Strahov: - pro turnaj pořádaný Beachklub Pankrác: 4:2: V přihlášce na turnaj je dvojice povinna uvést jména a příjmení obou hráčů/hráček přihlašující se dvojice, vč. úplné adresy, kontaktní spojení včetně čísel telefonů, i ových adres Uzávěrka přihlášek je vždy ve čtvrtek toho týdne, shodném s termínem (víkendem) turnaje, a to do 24:00 hodin Přihlášky po termínu je možné odeslat pořadateli (promotéru) turnaje, avšak přihlášky budou akceptovány výjimečně pouze v případě, nebude-li naplněn limitní počet přihlášených dvojic a pořadatel (promotér) udělí souhlas s potvrzením přihlášky, kterou je nutné v tomto případě doručit nejpozději do pátku do 12:00 hodin Omluvy z účasti: a) řádná omluva z turnaje se přijímá do 16:00 hodin posledního dne před termínem konání turnaje b) řádně omluvená dvojice má právo - změnit zraněného hráče nejpozději do hodin v den před začátkem turnaje - změnu nahlásit pořadatelovi, promotérovi turnaje - náhradní dvojice bude nasazena podle nového bodového hodnocení. c) nedostavení se k turnaji bez omluvy může být sankcionováno zákazem účasti ve zbývajících turnajích. O tom rozhodne krajský koordinátor Finálový turnaj Dvojice, která se na základě konečného pořadí v regionu chce zúčastnit finálového turnaje,

3 se musí na tento turnaj řádně přihlásit. Přihlášky po schválení krajským zmocněncem se zasílají řídícímu soutěže na adresu: do 4. července 2010 do 24:00 hodin. 5. Licence registrace 5.1. Pro účastníky turnajů v jednotlivých regionech (krajích) nebudou požadovány registrace ani licenční příspěvky 2009/10. Povinnost prokazovat se registrací a zaplaceným licenčním příspěvkem platí pouze pro kategorie mužů a žen a to pro hráče (hráčky), kteří jsou aktuálně v žebříčku ABV ČVS do 20. místa. Tyto základní náležitosti (registrace + LP 2009/10 ve VISu ČVS) budou požadovány pro všechny finálového turnaje o titul Mistra regionů ČR, jakož i pro účastníky M-ČR. Všichni jsou povinni si je vyřídit ještě před zasláním přihlášky k uvedenému finálovému turnaji. Postup pro vyřízení základních náležitostí je podrobně uveden v Hracím řádu ABV ČVS pro celostátní turnaje dospělých a mládeže. 6. Vklad startujících do soutěţe 6.1. Dvojice hráčů/hráček/ má povinnost nejpozději před zahájením svého prvého utkání na každém jednotlivém turnaji uhradit pořadateli (promotérovi) turnaje vklad ve výši - Dospělí: 200, - Kč/ 1 dvojice - Mládeţ: 100, - Kč/ 1 dvojice 6.2. Výnos ze startovného hráčů/hráček zůstává promotérovi turnaje (pořadateli) Sleva na startovném: Slevu na startovném mohou uplatnit držitelé Maxkarty Poštovní spořitelny a.s. Pro Muže/Ženy a dospělé-mixy činí sleva 20% z částky stanoveného startovného, pro Juniory/Juniorky sleva činí 100%. Zájemci o slevu se prokáží předloženou Maxkartou, promotér si zaeviduje identifikační číslo a jméno/příjmení hráče/hráčky a souhrnný seznam uplatněných slev zašle na sekretariát ABV K. Klaudové, která provede ověření dokumentů v Poštovní spořitelně a.s. a zajistí doplacení startovného promotérům z účtu ČVS s.r.o. II. T E C H N I C K Á U S T A N O V E N Í 7. Systém soutěţe V regionu Praha se uskuteční 3 turnaje v každé vypsané kategorii Hraje se doporučeným způsobem dle ABV ČVS a) při vyšším počtu dvojic nad základní počet 16 vyřazovacím způsobem na 2 porážky (systém pavouk) nebo b) při počtu 16 dvojic 1. část ve skupinách 4x 4 dvojice a 2. část play off (K.O. systém) pro postupující z jednotlivých skupin. Pořadatel (promotér) po dohodě s krajským zmocněncem určí způsob hry v utkání buď na jeden set anebo 2 sety, resp. na 2 vítězné sety. To se týká i finálových utkání o místo a o místo v turnaji kategorie Systém rozlosování bude upřesněn dle počtu přihlášených a startujících dvojic nejpozději vždy 1 den před termínem konání jednotlivého turnaje pro každou kategorii zvlášť Nasazení dvojic do turnaje a regionální žebříček:

4 a) pro úvodní turnaje bude rozhodující los nebo datum přihlášení. Na další turnaje již bude nasazováno dle regionálního žebříčku. Doplňujícím kritériem bude postavení na žebříku ABV. Dvojice bez bodů budou do hracího pořadí losovány b) po úvodních turnajích bude vytvořen žebříček regionální soutěže, který bude sloužit pro nasazení do dalších turnajů. Vedení žebříčku bude v kompetenci regionálního koordinátora PVS ČVS. Do žebříčku se dvojici počítá vždy součet získaných bodů obou hráčů či hráček Finálový turnaj: Finálový turnaj (kategorie mužů, žen, juniorů, juniorek a mixů) v Uh. Hradišti se hraje systémem na dvě porážky pro 16 dvojic, dohrávaný semifinálovými a finálovými utkáními. Jedná se o třídenní akci a hrací dny pro jednotlivé kategorie budou stanoveny v propozicích k finálovému turnaji, které budou včas zveřejněny. 8. Bodování 8.1. Na každém turnaji budou přidělovány body (uvedeny body pro jednotlivce): 1. místo: 15 bodů 2. místo: 13 bodů 3. místo: místo: místo: místo: místo: místo: místo: V případě, že turnaj nebude z jakýchkoli technických důvodů nebo z vyšší moci dohrán, body se dělí podle aktuálního stavu turnaje. Body budou započítány pouze do kategorie, ve které daná dvojice startuje. 9. Ceny Prize money 9.1 Pro všechny kategorie tj. muži, ženy, junioři, juniorky a mixy a pro všechny regionální turnaje finanční odměny nebudou udělovány, ale pro nejlepší dvojice budou odměněny věcnými cenami (dárky), které poskytne reklamní agentura ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a.s Finálový turnaj: Finálový turnaj v kategoriích MUŽI, ŽENY se hraje každý o prize money ,- Kč, a V kategorii MIXY o ,- Kč. 10. Povinnosti hráčů/hráček/ Hráči/hráčky/ mají následující povinnosti a) zaplatit pořadateli vklad do turnaje podle bodu 6. Propozic b) nastoupit k utkání dle herního rozpisu turnaje, resp. po vyzvání pořadatele turnaje c) splnit požadavek pořadatele turnaje ve funkci rozhodčího řídit utkání dle bodu 11. těchto Propozic d) dvojice startují ve stejných tričkách a trenýrkách Nesplnění jakékoli povinností dle bodu může mít za následek vyloučení z turnaje. O případném vyloučení rozhoduje regionální koordinátor se zástupcem promotéra turnaje.

5 11. Míče Oficiálním hracím míčem regionálních ABV soutěží 2009 je míč zn. GALA Beach Smash. Hrací míče v počtu 2ks pro každý turnaj zabezpečí ABV ČVS. 12. Rozhodčí Veškerá utkání v rámci regionálních turnajů budou rozhodována rozhodčími z řad přítomných hráčů a to dle delegace zástupce promotéra (pořadatele) turnaje. Odmítnutí požadavku na řízení utkání bude potrestáno vyloučením hráče/hráčky/ z turnaje Rozhodčí budou delegováni pouze na finálový turnaj regionálních vítězů. Na finálový turnaj tvoří delegaci komise rozhodčích ABV. 13. Postupy Celkový vítěz každé kategorie kraje celkem 14 dvojic z regionů postupuje do finálového turnaje vítězů. Dále do finále postupuje 1 dvojice na divokou kartu pořadatele a 1 dvojice na divokou kartu ABV ČVS Další dvojice do počtu 16 dvojic a na uvolněná místa vítězů některých regionů budou doplněny ze druhých, resp. dalších míst na základě data podání přihlášky (přitom se bude brát zřetel na umístění v regionu a na ochotě přicestovat na finálový turnaj jako náhradní dvojice V případě odhlášení některé dvojice bezprostředně před turnajem, bude finálový turnaj doplněn o místní dvojice, pokud již nebude možné zajistit účast další dvojice v pořadí První dvě dvojice z finálového turnaje MUŽI, ŽENY, postoupí přímo na celostátní M-ČR.

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO Definice - základní pojmy Organizátoři, pořadatelé jsou fyzické nebo právnické osoby pověřené UŠO organizací soutěží. Terč - všechny hrací segmenty včetně nulového pole

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS http://plzen.cvf.cz,

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více