MOTORPAL, a.s., Strojírenská 5/9, , Jihlava, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Strojírenská 5/9, 587 22, Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA emitenta kótovaného cenného papíru MOTORPAL, a.s. za rok 2004 MOTORPAL, a.s., Strojírenská 5/9, , Jihlava, IČ:

2 I. ÚVOD II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 3. Údaje o činnosti emitenta kótovaného cenného papíru 4. Údaje o finanční situaci emitenta kótovaného cenného papíru 5. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ za období 2004 IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V. ZPRÁVA AUDITORA VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Strana 2

3 I. ÚVOD Vážení akcionáři, rok 2004 byl pro Motorpal, stejně jako pro většinu společností pohybujících se v automobilovém průmyslu rokem těžkým, charakterizovaný hledáním cest k vykompenzování nákladů z neočekávaného zvýšení ceny oceli na světovém trhu, rokem dokončování zásadních změn započatých v roce Kromě změn ve vedení společnosti se postupovalo v naplňování již započaté strategie společnosti orientované na aktivity v diesel programu a programu pro automobilový průmysl. Obdobně jako v roce 2003 tak i v roce 2004 se pokračovalo v realizaci všech aktivit podporujících přijatou strategii, v restrukturalizačních projektech, projektech zaměřených na profilování zákaznického portfolia, zvyšování produktivity a snižování nákladů. Aktivity naší společnosti byly nasměrovány především do oblasti kontinuálního zlepšování a controllingu, s hlavním zaměřením na oblast snižování nákladů a na cash flow management. Tyto projekty, započaté již v roce 2003, v roce 2004 stabilizovaly klíčové procesy a finanční pozici společnosti. Společnost vytvořila kladný hospodářský výsledek, přestože jeho výše byla dosti ovlivněna náklady spojené s realizací restrukturalizace, nečekaným zvýšením cen vstupních surovin a velmi rychlým a nákladově náročným růstem potřeb našeho klíčového zákazníka. Negativní dopad do zisku mělo také velmi rychlé a trvalé posilování české měny. V roce 2004 byla dokončena realizace sestěhování výrob z vybraných lokalit společnosti v souvislosti se strategií zacílenou na snižování nákladů a jasnou zodpovědnost výrobních SBU (Strategic Business Unit) za výrobek od dodávky materiálu a nástrojů až po dodávku zákazníkovi. Vedení společnosti opustilo staré, ekonomicky náročné prostory a přestěhovalo se do efektivněji navržených prostor sousedících bezprostředně s výrobou. Intenzivní práce s kalkulacemi, controllingem oběžných aktiv, tlak na zvyšování obrátky zásob a prodlužování lhůt splatností u našich dodavatelů, úzká spolupráce s partnery v hodnotovém řetězci vedla ke konkrétním pozitivním výsledkům a stabilizaci cash flow. Nejzásadnější změnou ve společnosti byla realizace strategie štíhlé flexibilní výroby podporující strategii diferentiation. Za největší úspěch týmu je nutné označit rychlé zvládnutí a osvojení si výroby nového programu 2011 pro klíčového zákazníka naší společnosti. Rok 2002 byl rokem zahájení zásadních změn, rok 2003 byl rokem jejich hlavní realizace a rok 2004 byl rokem dokončování již rozběhlých a zahájením zcela nových projektů. Očekávaný efekt změn započatých v roce 2002 byl částečně znehodnocen neočekávanými změnami v externím prostředí. Přesto lze potvrdit, že společnost měla úspěšný rok, vydala se správnou cestou a důsledné pokračování ve změnách a v restrukturalizačním procesu povedou k výsledkům, které potvrdí a upevní pozici naší společnosti na českém i světovém trhu. Ing. Jiří Drlík MBA předseda představenstva Strana 3

4 II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU Výroční zpráva emitenta kótovaných cenných papírů byla sestavena v souladu s požadavky 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a 118 zák. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. 1. ÚDAJE O MOTORPAL, a.s. JAKO O EMITENTOVI KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPIRU 1.1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru Motorpal, a.s. Obchodní firma: MOTORPAL, a. s. Sídlo: Strojírenská 5/9, Jihlava PSČ: Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 226 Internetová adresa: Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti Motorpal,a.s. dle čl. 3 Stanov společnosti je: - výroba vstřikovacích zařízení naftových motorů - výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel - výroba zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výzkumné, vývojové a konstruktérské práce vstřikovacího zařízení - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - stavba strojů s mechanickým pohonem - projektování elektrických zařízení - opravy motorových vozidel - školení pro seřizování vstřikovacích čerpadel - broušení a leštění kovů - kovoobráběčství - zámečnictví - nástrojářství - galvanizérství - tepelné zpracování kovů - inženýrská činnost ve výstavbě - projektová činnost ve výstavbě - automatizované zpracování dat - poskytování software Strana 4

5 - činnost účetních poradců - činnost organizačních a ekonomických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - silniční motorová doprava - nákladní - nakládání s odpady vyjma nakládání s nebezpečnými odpady - svářečské práce - distribuce elektřiny - obchod s elektřinou - distribuce plynu - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie - výroba a hutní zpracování železa a oceli - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 1.3. Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti stav k Organizační strukturu společnosti tvoří čtyři maticově uspořádané strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (dále jen SBU ), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility, které jsou začleněny do samostatné SBU tj. SBU1. Dceřinná společnost Motorpal Autoparts, s.r.o. (100% vlastník Motorpal, a.s.) je organizačně zcela samostatná. Org. jednotka Působnost Výrobní program SBU 1 Správa SBU 2 Trysky lokalita Jihlava lokality Jihlava a Velké Meziříčí Management, prodejní, nákupní a ostatní správní činnosti Vstřikovače a vstřikovací trysky SBU 3 - Čerpadla lokality Jihlava, Batelov, Jemnice Vstřikovací čerpadla a jejich komponenty SBU 4 - Autodíly lokalita Havlíčkův Brod Díly pro automobilový průmysl SBU 5 Technický servis 100% dceřinná společnost Motorpal Autoparts 100% dceřinná společnost Motorpal Stamag lokalita Jihlava lokalita Světlá Hora lokalita Světlá Hora Přípravky, nářadí a měřidla, výroba a opravy jednoúčelových strojů Komponenty pro DC motory Statory pro DC motory Strana 5

6 Výrobní areál ve Velkém Meziříčí byl v roce 2004 prodán, a v části prostor, které si SBU2 pronajalo od nového majitele se realizuje výroba krátkých trysek. Dále došlo již v průběhu roku 2003 k celopodnikové centralizaci tzv. měkké výroby, tedy výroby automatových dílců do areálu závodu Telč. K datu byl tento závod vyčleněn do 100% dceřinné společnosti Telčská strojírenská, a.s. Podíl Motorpalu, a.s. v této společnosti byl následně v září 2004 odprodán managementu Telčské strojírenské, a.s. Zbylá část aktiv (nevýrobního charakteru) v lokalitě Telč je nadále ve vlastnictví Motorpalu a je pronajímána nebo se připravuje k prodeji. V roce 2004 založil Motorpal 100% dceřinnou společnost Motorpal Stamag, a.s. určenou k připravované výrobě statorů s vlepenými magnety pro DC motory užívané v automobilovém průmyslu. V současné době probíhají technické zkoušky již vyrobených vzorků a předpokladem je zahájení sériové výroby v II. polovině roku Největším odběratelem by měla být americká firma Arvin Meritor, roční tržby po náběhu výroby se předpokládají v objemu 150 mil. Kč Osoby, ve kterých má Motorpal, a.s. k přímou nebo nepřímou účast, činící nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta Obchodní firma: Motorpal Autoparts, s.r.o. Sídlo: Světlá Hora, část obce Světlá 334, okres Bruntál PSČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka Předmět činnosti: - výroba a hutní zpracování oceli a železa - velkoobchod Podíl na základním kapitálu: 100% - přímá účast Obchodní firma: Motorpal Stamag, a.s. Sídlo: Světlá Hora, část obce Světlá 334, okres Bruntál PSČ: Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2834 Předmět činnosti: - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - velkoobchod - činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky - výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení Podíl na základním kapitálu: 100% - přímá účast Strana 6

7 Obchodní firma: Teniscentrum Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Mostecká 3700/24 PSČ: Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 2409 Předmět činnosti: - velkoobchod - reklamní činnost a marketing - zprostředkování služeb - zprostředkování obchodu - opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb - překladatelská a tlumočnická činnost Podíl na základním kapitálu: 12,6 % - přímá účast 1.4. Informace o emitovaných cenných papírech Emitované cenné papíry stav k Druh: akcie kmenová Forma: zaknihovaná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: ,- Kč ISIN: CZ V roce 1994 byly akcie přijaty k obchodování na veřejných trzích: - RM-Systém, a.s. - Burza cenných papírů Praha, a.s. (dne byla tato emise vyřazena z obchodování na Burze CP Praha na základě rozhodnutí tohoto organizátora veřejného trhu) Dne se v Jihlavě konala mimořádná valná hromada společnosti Motorpal, a.s. Akcionáři na ní rozhodli o snížení základního kapitálu a o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Základní kapitál společnosti se sníží o tis. Kč na novou výši tis. Kč, a to zrušením akcií, které má Motorpal, a.s. ve svém vlastnictví. Tyto akcie Motorpal, a.s. získal v roce 2001 na základě fúze se svojí mateřskou společností Motorpal Diesel, s.r.o. Povinnost snížit základní kapitál o vlastní akcie, pokud se tyto akcie nepodaří ve stanovené lhůtě zcizit, stanovuje obchodní zákoník. Nová výše základního kapitálu bude do obchodního rejstříku zapsána cca do konce června Akcionáři dále rozhodli o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Proti usnesení valné hromady o přeměně podoby akcií podal u Krajského soudu v Brně žalobu na neplatnost akcionář Traianus, s.r.o. Krajský soud v Brně na žádost Traianus, s.r.o. dále vydal předběžné opatření, kterým Motorpalu, a.s. zakázal provádět kroky směřující k přeměně podoby akcií. Proti předběžnému opatření se Motorpal, a.s. odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který předběžné opatření dne zrušil, a vrátil zpět Krajskému soudu v Brně, který dne návrh Traianus, s.r.o. na vydání předběžného opatření zamítl. Ve věci žaloby na neplatnost bodu usnesení valné hromady Krajský soud v Brně dosud neučinil žádné rozhodnutí. Strana 7

8 1.4.2 Způsob převodu cenného papíru K převodu akcií dochází registrací tohoto převodu v evidenci stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, na základě příkazu k registraci převodu ( 96 zákona číslo 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ), a to k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele. Zápisy na obou účtech je Centrální evidence cenných papírů povinna provést k témuž dni Způsob zdaňování výnosů Výnos z akcií je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň z výnosu z akcie je vybírána srážkou při výplatě dividendy Veřejná nabídka převzetí V roce 2004 ani v účetním období předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta Zaměstnanecké akcie nebyly vydány Práva vyplývající z vlastnictví cenného papíru Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části, o vydání Výroční zprávy, popřípadě smlouvy o fúzi, projektu rozdělení, smlouvy o rozdělení nebo rozhodnutí o změně právní formy společnosti. To vše po celou dobu existence společnosti. Každá akcie představuje 1 hlas. Každý akcionář má právo na podíl na zisku v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcií. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií Právo na dividendu Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla. Dividenda je splatná jeden měsíc ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada. Strana 8

9 1.5. Struktura hlavních akcionářů Motorpal, a.s. Společnost Motorpal, a.s. měla k následující strukturu akcionářů s uvedením akcionářů majících podíl na hlasovacích právech větší než 5%: Název 1 MOTORPAL, a.s. 2 Indurain Partners, Ltd. 3 Diesel Invest, Ltd. Sídlo Strojírenská 5/9, Jihlava Finchley Road, London NW117TJ Albert Place, London N31QA Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech na VH 55,95 % - 15,47 % 35,11 % 14,26 % 32,38 % 4 Ostatní 14,32 % 32,51 % CELKEM 100 % 100 % 1.6. Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy) Dle stavu věci známého představenstvu společnosti nebyl od do ve vztahu ke společnosti MOTORPAL, a.s., žádný subjekt v pozici ovládající osoby dle obchodního zákoníku, 66a (o ovládajících a ovládaných osobách) zákona č. 513/1991 Sb. 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 2.1. Činnost společnosti v roce 2004 Vývoj hospodaření společnosti v letech byl výrazně ovlivněn prováděnou restrukturalizací. Rozhodnutí managementu z ledna 2003 o zastavení dodávek dlužníkům a ztrátovým zákazníkům mělo za následek, že tržby za rok 2003 v porovnání s rokem 2002 klesly o 18 %. Zeštíhlením výroby provedeným v předchozích letech bylo dosaženo mj. absolutního snížení osobních nákladů, z 558 mil. Kč v roce 2002 až na 452 mil. Kč v roce 2004, a ke snížení podílu osobních nákladů na celkových nákladech z 38% v roce 2002 na 30% v roce 2004, při srovnatelném obratu. Tyto úspěchy byly ale eliminovány vícenáklady, které vznikly při uvedených restrukturalizačních opatřeních a promítly se i do výsledku v roce V roce 2004 Motorpal realizoval významnou obměnu zákaznického portfolia. Ukončené dodávky komponentů pro konkurenci (Bosch Jihlava) byly nahrazeny nově vyvinutým čerpadlem pro motor 2011 německé motorárny Deutz AG (v roce 2004 činí tržby Deutz cca 41% celkových tržeb). Tím došlo nejen k razantnímu nárůstu obratu (meziroční nárůst 2004/2003 o 200 mil. Kč ), ale i k současnému zvýšení podílu exportu. Tržby společnosti ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 25%, a to přes negativní vliv války v Iráku, kdy velká část produkce dlouhých trysek (SBU2) je realizována prostřednictvím dealerské sítě v tomto teritoriu. Strana 9

10 V průběhu roku 2003 došlo k ukončení dodávek pístních čepů a hydraulických zdvihátek pro Škoda Auto (v roce mil. Kč). Tento výpadek byl v roce 2004 částečně nahrazen dodávkami dílců brzdových soustav pro firmu Wabco. Pokles poptávky po produkci trysek pro náhradní spotřebu a dodávek vyvažovacích hřídelí pro Škoda Auto má za důsledek nižší využití stávající kapacity a nedostatečné pokrytí fixních nákladů, přičemž alternativní naplnění výroby se podařilo zatím najít pouze zakázkami s nižší přidanou hodnotou. Skokově zvýšená poptávka po sortimentu vstřikovacích čerpadel zejména ve 2. čtvrtletí (Deutz AG) měla za důsledek vyšší neplánované náklady na materiál, energie a služby a dále vznik vícenákladů a to především v oblasti přesčasů, nákladů na nejakost, vyšších nákladů na kooperace a jejich zajištění, přepravného, apod. Celkový dopad do hospodaření Motorpalu v roce 2004 z tohoto titulu byly vícenáklady, které po kompenzačních platbách ze strany zákazníků zatížily náklady o dalších 21 mil. Kč. V roce 2004 čelila společnost neudržitelnému růstu cen klíčových vstupních surovin, především oceli (vlivem obrovské poptávky čínského trhu) a ropných derivátů (další negativní vliv války v Iráku), které zatížily nákladovou stránku Motorpalu neplánovanými náklady ve výši 20,2 mil. Kč. Tento růst materiálových nákladů se v roce 2004 nepodařilo kompenzovat adekvátním zvýšením prodejních cen. Posilování české koruny vůči EUR (66% tržeb) a především vůči USD (10% tržeb) rovněž negativně ovlivnilo hospodaření společnosti, která je orientována na export z 80% tržeb. Přirozené kurzové zajištění devizových tržeb Motorpalu není možné, protože téměř 100% nákladů je v Kč. Částečně jsou kurzové dopady eliminovány prostřednictvím měnového hedgingu (opce) ve spolupráci s financující bankou ABN Amro. Všechny výše uvedené negativní dopady způsobily relativní pokles přidané hodnoty a proti plánovanému EBITu ve výši 70 mil. Kč docílila společnost EBIT ve výši 22 mil. Kč. Ve vývoji bilančních položek v posledních třech letech dominuje snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku (-170 mil. Kč), jakožto důsledek delimitačních opatření realizovaných s cílem zeštíhlení výroby a odstranění zbytných procesů. Prostředky získané odprodejem majetku pak byly použity na snížení úvěrového zatížení (snížení dluhové služby o 90 mil. Kč ) a dále na krytí jednorázových restrukturalizačních nákladů (přemísťování výroby a optimalizace výrobních procesů (viz. výše). Zefektivnění metod nákupu materiálu, nářadí a služeb se kladně projevilo zejména v prodloužení lhůt splatnosti závazků v průměru o 20 dnů, dále ve zřízení konsignačních skladů dodavateli a zavedení TFM (total fluid management). Realizoval se outsourcing interní dopravy. Pohledávky se přes rostoucí objem tržeb v roce 2004 podařilo udržet v objemu 270 mil. Kč, nárůst oproti roku 2003 o 12%, jako důsledek požadavku nových zákazníků na prodlužování splatnosti, přičemž změna od roku 2001 znamená pokles absolutního objemu pohledávek o - 3%. Celá částka krátkodobých pohledávek v roce 2004 tj. 402 mil. Kč zahrnuje cca 98 mil. Kč pohledávku vůči 100% dceřinné společnosti Motorpal Autoparts, která vznikla současně při nákupu této finanční investice převzetím úvěrového závazku přebírané společnosti. Závazky z obchodního styku v roce 2004 činí cca 130 mil. Kč, což je proti minulému roku nárůst o pouhé 1%, změna od roku 2001 znamená nárůst o 76%, což je způsobeno snahou managementu o vyrovnání platební bilance a vyšší procento krytí oběžných aktiv ze strany dodavatelů (prodlužování splatnosti závazků v návaznosti na prodlužování splatnosti pohledávek). Strana 10

11 2.2. Stav majetku společnosti Stav majetku společnosti byl ověřen k fyzickou a dokladovou inventarizací. Zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány do účetního období Nabyté vlastní akcie Společnost vlastní ks vlastních akcií, ( t.j. 55,95 % základního kapitálu společnosti ), které nabyla při fúzi se společností Motorpal Diesel s.r.o. v roce Tyto akcie však neopravňují k hlasování na valné hromadě. Na mimořádné valné hromadě dne rozhodli akcionáři společnosti o snížení základního kapitálu o ,- Kč, které bude provedeno zrušením akcií, které má společnost ve svém vlastnictví. 3. ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ MOTORPAL, a.s Údaje o výrobní činnosti Výrobní program Motorpal, a.s. se od samého počátku zabývá výrobou vstřikovacích zařízení, ale i celým systémem vstřikování paliva: vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, držáky vstřikovacích trysek, palivové filtry a servisní a testovací zařízení. Hlavní výroba je založena na třískovém obrábění polotovarů (profily, výkovky a odlitky), na finálním obrábění (broušení, honování), tepelném zpracování a povrchových úpravách. Dceřinná společnost Motorpal Autoparts, s.r.o. jako tradiční výrobce magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů je dodavatelem komponentů do DC motorů zejména pro automobilový průmysl. Dceřinná společnost Motorpal Stamag, a.s. se bude zabývat výrobou statorů s vlepenými magnety pro DC motory. Strategickým zaměřením společnosti je výroba komponentů pro automobilový průmysl, která se dělí do dvou základních větví: výrobní program Diesel a výrobní program Autodíly. Výrobní program Diesel (SBU2, SBU3) vstřikovací soupravy, trysky, elementy a vstřikovače pro naftové motory Výrobní program Autodíly (SBU4 a dceřinná spol. Motorpal Autoparts) vyvažovací hřídele, komponenty brzdových systémů a převodovek komponenty pro DC motory Výrobní program SBU 2 Trysky a vstřikovače Vstřikovací trysky o použití: dělí se do dvou základních skupin - DOP dlouhé trysky a DN/BDN krátké trysky, celý sortiment trysek je dodáván především jako náhradní díly do vlastních, ale také zahraničních vstřikovacích zařízení o klíčoví zákazníci: Agroad, Englotech, Vertexel, Delphi Strana 11

12 Vstřikovače a tužkové vstřikovače o použití: vstřikovač se dodává jako samostatný komponent pro dieslové motory o klíčoví zákazníci: Deutz, Steyr, Tatra, Zetor, Englotech, Andoria, Výrobní program SBU 3 Čerpadla víceválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro těžká a lehká užitková silniční vozidla, traktory a zemědělské stroje, lodní motory, drážní motory a generátory o klíčoví zákazníci: DEUTZ, Andoria, Cummins, John Deere, ZETOR jednoválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro zemědělskou a stavební techniku o klíčoví zákazníci: DEUTZ elementy o použití: vstřikovací jednotky, tvořeny pístem a válcem, vytvářející tlak pro vstřikování paliva o klíčoví zákazníci: Agroad, Vertexel, DTP Výrobní program SBU 4 Autodíly vyvažovací hřídele o použití: vyvažovací systém pro spalovací motory o zákazníci: Volkswagen, Škoda Auto dílce pro brzdové systémy o použití: brzdové systémy nákladních automobilů o zákazníci: WABCO komponenty převodovky o použití: převodovky těžké techniky o zákazníci: ZF STEYR Výrobní program Motorpal Autoparts, s.r.o. Společnost vyrábí a dodává izotropní a anizotropní magneticky tvrdé ferity, plastomagnety a slinované NdFeB jako komponenty pro DC motory, převážně pro automobilový průmysl. Klíčoví zákazníci : Visteon, PAL Int., ZEM, Denso, Valeo Výrobní program Motorpal Stamag, a.s. Společnost bude vyrábět statory s vlepenými magnety pro DC motory, použitelnými především v automobilovém průmyslu. Klíčoví zákazníci : ArvinMeritor, Phoenix Mecano. Strana 12

13 3.2. Údaje o tržbách Základní rozdělení tržeb tis. Kč / období Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tuzemsko Export Export % 46% 59% 75% z toho EUR (%) 69% 80% 68% z toho USD (%) 22% 18% 14% z toho ostatní (%) 9% 2% 18% Vývoj tržeb dle sortimentu Sumarizace prodeje dle Typ sortimentu tržby v mil. Kč tis. ks tržby tis. ks tržby tis. ks tržby C vstřikovače CT tužkové vstřikovače D trysky dlouhé DA trysky krátké U díly Duap Celkem SBU A vstřikovací čerpadlo víceválcové B vstřikovací čerpadlo 1+2 válcové CS vstřikovací jednotky Steyr G přesuvníky H dopravní čerpadla J elementy ostatní Celkem SBU U21 vyvažovací hřídel (Škoda Auto) U15 ZF Steyr U16 Wabco ostatní Celkem SBU Ostatní tržby (SBU 1 a SBU5) Celkem Motorpal Pozn.: rozdělení na SBU v letech je pouze orientační - dle sortimentu, SBU byly ustaveny v průběhu roku 2003 Strana 13

14 3.2.3 Vývoj tržeb dle odběratelů Sumarizace prodeje dle zákazníků v tis. Kč tržby tržby tržby DEUTZ AG Zetor Trade, s.r.o "ANDORIA-MOT" SPOL.Z O.O AGROAD,s.r.o WABCO Radbremsen GMBH John Deere STEYR MOTORS GmbH ENGLOTECH CO LTD DTP MOTORTEILE GMBH VERTEXCEL DIESELECTRA S.p.A TATRA, a.s ŠKODA AUTO a.s ALTA,a.s CUMMINS INDIA LTD DUAP AG ROBERT BOSCH AG AMEX,spol.s r.o KOEL TORFIN,spol.s r.o ostatní Celkem Obchodní obrat společnosti narostl v roce 2004 proti roku 2003 o 25 %. Nárůst obratu byl způsoben plným náběhem dodávek pro firmu Deutz a oživením dodávek pro firmy Andoria, John Deere, KOEL a Cummins. Skladba vyráběného sortimentu se výrazně posunula ve prospěch vyšších montážních celků čerpadel a vstřikovačů (Deutz, Englotech, Andoria a John Deere). Podíl přímého a nepřímého exportu se pohyboval na úrovni 90 %, mírně se ale měnila struktura exportu pokles vývozu do Itálie (Lombardini, Electrocar), Rakouska (Steyr Motors) a celkově snížený objem dodávek komponentů na trh náhradní spotřeby (DTP Motorteile, Monark Diesel, Vetexcel...) byl kompenzován navýšením objemu exportu do Německa (Deutz, Wabco) a oživením vývozu do USA (J.Deere), Polska (Andoria) a do Indie (KOEL, CIL) Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Motorpal, a.s. Budovy Stavby Pozemky Lokalita výměra PC ZC PC ZC v tis. m2 tis. Kč Jihlava Jemnice Havlíčkův Brod Telč Batelov Velké Meziříčí MOTORPAL a.s Strana 14

15 Nevyužité budovy a stavby jsou nabízeny k pronájmu nebo prodeji. Nemovitosti v tržním ocenění 361 mil. Kč byly použity k zajištění úvěru u ABN AMRO N.V Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta Není takových Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta Co se týká významných soudních sporů vedených proti společnosti Motorpal a.s. z minulých období, zůstává v evidenci prakticky jediný významnější spor, a to společně podaná žaloba společností Monark Diesel GmbH & Co. a společností HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. Spor nebyl dosud ukončen. Jedná se o složité technické posouzení uplatněných reklamací a výsledek sporu proto nelze předpokládat. V průběhu roku 2004 nezahájila společnost Motorpal, a.s. žádný soudní spor, který by svým rozsahem měl významný dopad na společnost, ani neeviduje žádný nově zahájený významný spor vedený proti společnosti. Spor vedený se společností Traianus, s.r.o. ( viz. str. 7 ) nemůže mít významný dopad Údaje o investicích Investiční rozvoj společnosti byl v uplynulých letech zabezpečován převážně z vlastních zdrojů, v roce 2003 a 2004 byl tento rozvoj zajišťován jak z vlastních zdrojů, tak i formou přímého leasingu ( tis. Kč) a zpětného leasingu ( tis. Kč). Struktura investic dle účetní kategorie NEHMOTNÉ INVESTICE Nemovitosti Stroje a zařízení Ostatní DHM HMOTNÉ INVESTICE FINANČNÍ INVESTICE - - *7 100 CELKEM z toho leasing *3 100 tis. Kč 100% podíl Motorpal Autoparts, s.r.o. *2 000 tis. Kč 100% podíl v Motorpal Stamag, a.s. ( firma účelově založená na nový výrobní program statory s vlepenými magnety ) Strana 15

16 Klíčové investice v objemu cca 160 mil. Kč byly v letech realizovány ve prospěch nového strategického programu čerpadla pro motor Deutz Informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsou významné Vývoj směřoval zejména do oblastí: - aplikace vstřikovacích čerpadel Mi pro ruský trh - vstřikovače a trysky pro Peugeot, SA - rozšíření náhrad typů trysek a vstřikovačů - rozšíření modifikací elementů - využití elektronického vstřikování pro splnění emisních předpisů COM 3/EURO vstřikovacího zařízení pro firmu JOHN DEERE - vstřikovacích zařízení pro firmu DEUTZ - vysokotlaké trysky pro firmu DUAP - práce na konceptu malé elektronizace (MERCER) 3.8. Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti Určitá rizika, jichž si je management společnosti vědom a pracuje na jejich minimalizaci, jsou: - růst ceny vstupních surovin zejména oceli a ropných derivátů implementace materiálových doložek do významných kontraktů se zákazníky - posílení kurzu koruny vůči EUR a USD, vzhledem k vysokému podílu vývozu - realizace zajištění proti kurzovému riziku - vznik nedobytných pohledávek individuální opatření dle stanoveného zákaznického ratingu a pojištění pohledávek u společnosti Atradius 3.9. Údaje o přerušeních v podnikání V průběhu roku 2004 nedošlo k přerušení podnikání Údaje o průměrném počtu zaměstnanců podle druhů činnosti: Druh podnikatelské činnosti výroba vstřikovacího zařízení a dílců tepelné zpracování kovů výroba strojů, nástrojů a přípravků výroba odlitků stavební výroba výzkumné a vývojové práce poskytování ubytovacích služeb správa CELKEM ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI Strana 16

17 Zaměstnanost se v jednotlivých závodech (po změně organizační struktury a.s. v roce 2003) vyvíjela následovně (průměrné počty zaměstnanců za rok): Závod 2002 Org jednotka D THP Celkem D THP Celkem D THP Celkem Jihlava Správa Jemnice SBU Havl. Brod SBU Telč SBU Batelov SBU V.Meziříčí Celkem a.s Celkem Skutečné stavy pracovníků k : D D Org. jednotka THP ostatní CELKEM jednicoví režijní Správa a.s SBU 2 - Trysky SBU 3 - Čerpadla SBU 4 - Autodíly SBU 5 Tech. servis CELKEM Údaje o statutárních, dozorčích a vedoucích orgánech společnosti k : Funkce Jméno Vzdělání Představenstvo předseda Jiří Drlík VUT elektroenergetika místopředseda Rostislav Slevinský ÚSO strojírenství člen Pavel Chýňava VŠE ekonomika a řízení zahraničního obchodu Dozorčí rada předseda Jiří E. Huebner London School of Economics člen Helmut Meyer University of Hamburg člen Petr Szelke ÚSO strojírenství Management Generální ředitel Antonín Policar VUT + ČVUT strojírenská technologie Finanční ředitel Pavel Chýňava VŠE ekonomika a řízení zahraničního obchodu Personální ředitel Pavel Nový VŠ provoz a ekonomika zemědělství Technický ředitel (R&D) Vladimír Šalomoun VUT strojírenská technologie + VŠ ekonomika a řízení průmyslu Ředitel útvaru nákup David Votava ÚSO - strojírenství Ředitel útvaru facility Petr Matějka VUT přístrojová, regulační a automatizační technika Projektový manažerrozvoj nových produktů Jiří Drlík VUT elektroenergetika Projektový manažerrestrukturalizace Rostislav Slevinský ÚSO strojírenství Projektový manažerobchodní aktivity Petr Veselský ČVUT - strojírenství Manažer SBU 2 Trysky František Buček VUT - strojírenská technologie Manažer SBU 3 VŠE podniková ekonomika a Jaroslav Chvojka Čerpadla management Strana 17

18 Manažer SBU 4 Autodíly Manažer SBU 5 Technický servis Motorpal Autoparts, s.r.o. - ředitel Motorpal Stamag, a.s. - ředitel Vladimír Boráň Petr Kružík Igor Pavlásek Alois Lakomý VŠ provoz a ekonomika železniční dopravy ÚSO - strojírenství ČVUT - elektrotechnika VUT - strojírenství Změny ke kterým došlo v průběhu účetního období v statutárních orgánech společnosti: Na svoji funkci člena představenstva rezignoval dne Ing. Miroslav Lehký. Dozorčí rada proto v souladu se stanovami společnosti zvolila dne Ing. Pavla Chýňavu a Ing. Jiřího Drlíka MBA novými členy představenstva Motorpal. Dne ukončil svou restrukturalizační misi ve společnosti generální ředitel a předseda představenstva Ing. Petr Hora, k tomuto datu ukončil svůj zaměstnanecký poměr a opustil funkci předsedy představenstva. Novým generálním ředitelem byl k jmenován Ing. Antonín Policar, který dříve působil ve funkci technického ředitele. Novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci společnosti se dne stal Petr Szelke, který nahradil Josefa Váchu. Dne byl Ing. Jiří Drlík MBA zvolen předsedou představenstva. Mimořádná valná hromada dne odsouhlasila změnu stanov společnosti snížení počtu členů představenstva z pěti na tři členy. Dne po krátké a těžké nemoci zemřel předseda dozorčí rady p. Jiří E. Huebner Informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijali v roce 2004 vedoucí osoby a členové dozorčí rady od emitenta a od osob ovládaných emitentem (v tis. Kč) : Osoba Měsíce 2004 Peněžní Naturální Tantiémy Celkem příjmy příjmy Představenstvo Ing. Petr Hora Ing. Jiří Drlík MBA Rostislav Slevinský Ing. Pavel Chýňava Ing. Miroslav Lehký Dozorčí rada Jiří E. Huebner Helmuth Meyer Jiří Vácha Petr Szelke Vedení společnosti Ing. Antonín Policar Strana 18

19 3.14. Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců emitenta k : V osobním držení členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců nebyly k žádné akcie. Výše uvedené osoby v roce 2004 neuzavřely žádné smlouvy týkající se uvedených cenných papírů. Osoby blízké uvedeným osobám v roce 2004 nevlastnily žádné akcie společnosti Motorpal, a.s., ani v uvedeném období neuzavřely žádné smlouvy týkající se uvedených cenných papírů Principy odměňování členů představenstva, vedení společnosti a členů dozorčí rady. Členové představenstva společnosti, kteří jsou současně členy vedení společnosti, jsou odměňováni na základě uzavřených manažerských smluv. Za svoji práci v představenstvu na základě rozhodnutí valné hromady ze dne nepobírají žádnou úplatu. Členové vedení společnosti jsou odměňováni na základě uzavřených manažerských smluv. Členové dozorčí rady jsou na základě rozhodnutí valné hromady ze dne odměňováni částkou 5 000,- Kč za jedno zasedání Odměny uhrazené auditorům za období roku 2004 Auditorům byla v roce 2004 byla vyplacena odměna v následujícím členění: Služba Odměna Audit účetní závěrky a výroční zprávy Audit účetní závěrky Celkem Strana 19

20 4. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI MOTORPAL, a.s Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období: tis. Kč Rok základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozdělený zisk minulých období neuhrazená ztráta minulých období hospodářský výsledek vlastní kapitál celkem Změny v oblasti vlastního kapitálu vyplývají z rozdělení zisku dosaženého v roce Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii V připojené tabulce je uvedený hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na 1 akcii (za poslední tři účetní období): Rok zisk na akcii (Kč) Výše dividendy za poslední tři období Za poslední tři účetní období (2002, 2003, 2004) nebyla dividenda vyplácena Změny v přijatých úvěrech V roce 2004 došlo k obnovení krátkodobého úvěru poskytnutého ABN AMRO Bank N.V. v celkovém objemu 12,6 mil. EUR. Strana 20

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MOTORPAL, a.s. k 30. 6. 2006 MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7 Strana 8 P Ř Í L O H A K ÚČETNÍ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více