18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL."

Transkript

1 18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL. KRITICKÝ REALISMUS - z latinského realis - věcný, skutečný, konkrétní, hmatatelný (realita - skutečnost) - je to směr, který vypovídá o naší realitě, jeho cílem bylo obrátit umění od romantických snů ke skutečnosti (kritický pohled na společnost, fantazie a city ustupují před rozumem) - kritický realismus - se snaží zachytit životní realitu kriticky, všímá si zejména záporných stránek života, čímž vlastně nabádá k opravě společnosti - rozvíjí se ve 2. polovině 19. století - znaky - snaha o objektivní zachycení reality - pravdivost zobrazení - historická konkrétnost a hodnověrnost - společenská angažovanost (autor svým dílem chce napomoci změně reality) - typizace postav - postavy jsou nositeli vlastností typických pro určitou společenskou vrstvu, skupinu, nebo třídu - KR je typický především pro prózu (román, povídka, drama), rozvíjí se žurnalistika ANGLIE - v Anglii realismus probíhal ve 2 fázích 1. přípravná fáze - realismus se začal projevovat již v 17. století v dílech Daniela Defoa (Robinson Crusoe) a Jonathana Swifta (Gulliverovy cesty) 2. fáze již znamená rozvoj skutečného realismu a spadá do 2. poloviny 19. století Charles Dickens - nejvýznamnější, nejpopulárnější a nejčtenější autor anglického realismu - narodil se v chudé rodině, od 12 let se musel živit sám jako dělník v továrně na černidla (rodiče skončili ve vězení pro dlužníky) - neměl žádné vzdělání, přesto se vypracoval do lepší společnosti - jeho zážitky z dětství v něm vypěstovaly pochopení pro utrpení chudých lidí, zvláště dětí - znaky jeho díla - většinou dětský hrdina (osobní prožitky) - zavádí čtenáře do tajemného prostředí - kriminální zápletky - motiv rodiny - jeho prvním románem, který ho okamžitě proslavil je - Kronika Pickwickova klubu - původně časopisecky - na rozdíl od ostatních jeho děl si vybíral spíše světlejší stránky ze života tehdejší Anglie - jedná se o 4 příběhy z cest 4 členů PK, které podnikli z Londýna na venkov - výpravy se zvrhnou v série vesměs katastrofických příhod, v nichž hrdinové upadají do nesnází vyvolaných jejich nezpůsobilostí obstát v běžných situacích - Nadějné vyhlídky - román, je považován za jeho vrcholné dílo - hlavní postavou i vypravěčem je sirotek Pip - David Copperfield - autobiografický román, tuto knihu autor nikdy a za žádných okolností nemínil vydat - Malá Dorritka - Oliver Twist - příběh chlapce vyrůstajícího v sirotčinci a nuceného snášet bezpráví, ústrky, krutost a hlad - po útěku z Londýna se nevědomky dostává do zločinecké bandy - při jedné z krádeží je omylem zadržen jako pachatel nevinný Oliver, jenž se všemi silami bránil tomu, aby se dal na dráhu zločinu - před rozsudkem soudce ho zachraňuje pan Brownlow, ale Oliver je znovu unesen svými kumpány - při dalším nezdařeném loupežném přepadení je Oliver zraněn, ale schovanka paní domu o něho pečuje - Oliver se ocitá v láskyplném a idylickém prostředí - nakonec se stává adoptivním synem a dědicem pana Brownlowa. William Makepeace Thackeray (viljem mejkpís sekery) - je znám jako autor drobných prozaických žánrů a vynikající kreslíř a karikaturista - pod různými pseudonymy satiricky parodoval život vyšších vrstev

2 - vrcholem jeho tvorby je Jarmark marnosti - celý příběh je rámován alegorií principála a jeho loutek, kteří hrají divadlo na jarmarku marnosti - děj románu se odehrává od počátku 10. až do začátku 19. století v různých zemích Evropy a v Indii - hlavní dějové pásmo zachycuje příběh společenského vzestupu a pádu dobrodružky Rebeky, druhé pak líčí osudy pasivní kupecké dcerky Amálky Charlotta Bronteová - se svými dvěma sestrami vyrůstala na jedné faře a nedostatek skutečného života si společně vynahrazovaly už od dětství vymýšlením různých příběhů - věnovala se hlavně osudům žen, které trápí jejich osamělost, bída a společenská bezvýznamnost - Jana Eyrová - román, patřil mezi oblíbená díla viktoriánské Anglie - osiřelá JE opouští dům své tety a odjíždí na studia - po ukončení školy získává místo vychovatelky a postupně se sbližuje s majitelem domu - před chystaným sňatkem se však ukáže, že její vyvolený je již ženatý - jeho šílená manželka byla i s ošetřovatelkou zavřená v podkroví domu - tím se vysvětlila řada událostí, které se v domě v poslední době odehrávaly (šílený smích, pokus o upálení ženicha, roztrhání svatebního závoje ) Jana odsud utíká, ale po čase se vrací - dům mezitím vyhořel, šílená manželka jejího milého spáchala sebevraždu a jeho samotného nachází slepého a bezrukého - svatbou pak naplní oba svůj životní sen Emily Bronteová - Na větrné hůrce - román představuje jedno z vrcholných děl anglického románu viktoriánského období příběh, vyprávěný nájemcem panství Drozdov a jeho hospodyní, je zasazen na přelom 18. a 19. století - osou příběhu jsou činy, které spáchal nalezenec Heathcliff, aby pomstil své společenské i lidské ponížení - po smrti majitele Větrné hůrky (svého ochránce) byl vyhnán mezi čeleď, a proto raději odchází - po čase se vrací zpět, bohatý a společensky úspěšný - morálně i hospodářsky ničí všechny, kteří jeho ponížení zavinili - vysvobozením pro všechny je až jeho smrt Robert Louis Stevenson - původem Skot - mezi mládeží je dodnes velmi populární dobrodružný román Poklad na ostrově - Podivuhodný případ doktora Jekylla a pana Hyda - nadaný a ctižádostivý doktor Jekyll si byl vědom boje dobra a zla v lidské podstatě - v jeho lékařském bádání se mu podařilo za pomoci chemického přípravku zlou stránku své osobnosti oddělit - čím více se však do pana Hyda převtěloval, tím více nad ním získával jeho dvojník nadvládu - aby se před svým výtvorem zachránil, spáchal sebevraždu (poté, co zjistil, že přípravek, který by chod věcí navrátil zpět, není schopen vyrobit) Lewis Caroll - učil matematiku a logiku - miloval děti a vymyslel pro ně dvě z nejkouzelnějších knih, které kdy byly pro děti napsány - Alenka v říši divů a za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala -příběhy děvčátka, které se ve snu dostane do podivuhodných říší sir Arthur Conan Doyle - zakladatel anglické detektivky - vymyslel detektiva Sherlocka Holmese, kterého obdařil dýmkou, houslemi a důmyslnou dedukční metodou - Dobrodružství Sherlocka Holmese FRANCIE - za přechod mezi romantismem a realismem je považováno dílo Stendhala - i ve Francii se objevuje řada vynikajících autorů Honoré de Balzac Co nedokázal Napoleon mečem, dokážu já perem! - jeden z největších autorů světového realismu

3 - narodil se na venkově - do literatury vstoupil jako autor umělecky bezcenných dobrodružných románů, které psal na zakázku - Černé romány (detektivky), prvotina Šuani - téma francouzské revoluce - pustil se také do podnikání a spekulací, ty mu však vynesly dluhy na celý život - splácel je svým dílem - zemřel na šálků kávy uštvaný úmornou noční prací - základ jeho díla tvoří cyklus Lidská komedie - který obsahuje 97 románů a povídek - jde o odraz francouzské společnosti od revoluce roku zachytil zde život nejrůznějších společenských vrstev od těch nejvyšších po ty nejubožejší - celé dílo je rozděleno do 3 oddílů : Studie mravů, Studie filozofické, Studie analytické - romány Otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán tvoří ústřední trilogii cyklu - spojuje je postava bývalého galejníka Vautrina (votréna), který v každém z těchto tří románů zbavuje iluzí mladé muže, kteří naivně věří, že ve společnosti založené na moci peněz lze vyniknout i poctivě a čestně - Otec Goriot - příběh úspěšného obchodníka, který celé své jmění předal svým dcerám, aby jim umožnil vstup do lepší společnosti, aby se mohly dobře vdát a předpokládal, že se o něj ve stáří postarají - ty se však za svého otce stydí a nechávají ho umřít ve starobinci (jejich protripólem se jeví student práv Evžen Rastignack) - Ztracené iluze - sledují souběžně příběh Luciena Rubempré, venkovského básníka, který v Paříži poznává rub umělecké slávy, kdy úspěch každého díla je závislý na zájmech kliky, které umělec slouží, a kdy o talentech rozhodují nakladatelé - hrdina je postaven před rozhodnutí žít čestně, nebo se zaprodat a dosáhnout úspěchu. Lucien zvolí druhou možnost - jeho románovým protikladem je vynálezce David Séchard, který je rozvážný a morálně pevný. Jeho vynález však propadá ve prospěch konkurence a on sám končí ve vězení pro dlužníky kvůli směnkám, které jeho jménem zfalšoval v Paříži Lucien - ten se vrací domů a je rozhodnut zemřít, potká však záhadného abbého Herreru, který mu slibuje, že ho zasvětí do tajů společenského úspěchu a bere ho s sebou do Paříže - Lesk a bída kurtizán - ukazuje spojení finančního světa s pařížským podsvětím - Lucien (hrdina předchozího románu) se naučil umění žít, zůstal však slabochem, který se žene pouze za milostným uspokojením nebo společenským úspěchem - na jeho povahu doplácí i milenka Ester (kurtizána, kterou okolnosti donutily obšťastňovat společnost mužů, kterými ve skutečnosti pohrdá) - Lucien končí ve vězení sebevraždou. Kontrast společenských vrstev. - další známé romány : Evženie Grandetová, Šagrénová kůže (hlavním hrdinou je ctižádostivý mladík, který propadl světáckému životu, na pokraji sebevraždy se stane majitelem kouzelné šagrénové kůže, která se však s každým jeho splněným přáním zmenšuje a odměřuje tak čas jeho života) Gustave Flaubert - nemoc mu znemožnila dokončit studia práv a až na občasné cesty do Paříže a Orientu žil v ústraní a věnoval se literární práci - nemoc a osamění v něm posilovaly pesimistický pohled na svět - psal těžce, neboť byl posedlý zoufalou snahou o dokonalost - ve svých dílech popisuje psychické a citové vztahy (hodně ženského prvku) - Paní Bovaryová román, hluboce psychologický příběh romanticky založené ženy, která nemůže ve všedním manželství s venkovským lékařem nalézt uspokojení a životní cíl - hlavní hrdinka je ovlivněna romantickou četbou a chce poznat, existuje-li v životě opravdová vášeň a opojení, chce uniknout z pokryteckého života své doby a touží po vzrušujícím životě - její iluze se však postupně vytrácejí, zaplétá se do milostných i finančních dobrodružství, milenecký vztah odhalen, neví jak situaci řešit a končí sebevraždou - její postava se stala literárním typem, takže se někdy hovoří o tzv. bovarismu (útěk od skutečnosti k iluzím) - Salambo - historický román, ze života starověkého Kartága, o tajné lásce dcery kartaginského vojevůdce Hamilkara k vůdci poražených žoldnéřů - Citová výchova - román o ztrátě iluzí - 2 paralelní příběhy - 1. romantik Moreau se postupně chce stát spisovatelem, skladatelem, malířem, vědcem a politikem, ale nemá vytrvalost, dokáže pouze snít - 2. jeho protějškem je Deslauriers, člověk houževnatý, ale romantický ve svých představách o budoucnosti, rozpor mezi jeho plány a možnostmi tyto plány uskutečnit končí ztroskotáním - nedokončený a posmrtně vydaný román Bouvárd a Pécuchet (buvár a pekišé) byl českou televizí zpracován v seriálu Dva písaři s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích. Důchodci podnikají různá dobrodružství.

4 Emile Zola - zakladatel naturalistické školy - vycházel z filozofie Hypollita Taina, vykonával v životě mnoho povolání. - zabýval se současnou společností, v jeho dílech se postavy často prolínají, Pařížské podsvětí a kontrast s aristokratickou vrstvou. - Cyklus Rougon - Macquartové - 20 románů, 32 stálých postav - naturalistické pojetí (lidé - součást přírody, omezeni pudy, zákony dědičnosti ) - Adelaine Fouge, žena provdaná za Rougona. Jejich děti vysoce postavené, ale najde si milence Macquarta. Děti ze svazku s milencem jsou zločinci a žijí v podsvětí a mezi chudinou. - romány Doktor Pascal, - Břicho Paříže (Pařížská tržnice) - Trestanec Florent se vrací z Guayany, najde si práci na tržišti - prodavač ryb. Z nudy osnuje povstání (ukázán život postaviček na tržišti - spodiny) - Zabiják - žena Gervaisa z venkova do Paříže. Stane se pradlenou, seznámí se s dělníkem (klempíř), ale nadějný svazek je zničen po úrazu dělníka (ztráta práce) a následné závislosti na alkoholu. Zabiják - alkohol. Přesto se jim ale narodí dítě - Nana - román Nana - osudy dívky z předchozího románu, skončí v podsvětí jako prostitutka. - Germinal - podle skutečné události, hornická stávka (srovnání postavení horníka a majitele dolu) Jules Verne - tvůrce vědeckofantastického románu - vystudoval práva a působil jako bankovní úředník - z popudu A. Dumase st. začal psát pro pařížská divadla komedie, operety a vaudevilly (vódvil - lehká komedie) - napsal celou řadu románů, mezi nejznámější patří : Pět neděl v balonu, Děti kapitána Granta, mil pod mořem, Tajuplný ostrov, Patnáctiletý kapitán, Dva roky prázdnin, Ocelové město, Tajemný hrad v Karpatech - celkově se jedná o 63 románů, které Verne sám nazval Podivuhodné výpravy - se svými hrdiny projel celou zeměkouli, prozkoumal moře i zemské jádro, udělal první kroky do Vesmíru, předpověděl existenci vzducholodí, letadel, ponorek i televize - věřil v technický pokrok, ale varoval před jeho zneužitím Alexandre Dumas mladší - Dáma s Kaméliemi RUSKO Ivan Sergejevič Turgeněv - pocházel ze šlechtické statkářské rodiny - poznal tak lesk šlechtických sídel i krutý útlak nevolníků - cyklus črt a povídek Lovcovy zápisky - hlavní hrdina Rudin patří opět do galerie tzv. zbytečných lidí (tento název je odvozen z jiné T. novely Deník zbytečného člověka) - vyjadřuje tu obdiv ke schopnostem venkovanů, kterým však jejich společenské postavení brání v dalším rozvoji. Popis středoruské přírody, rozpor nevolníci x velkostatkář) - Otcové a děti - jeho nejdiskutovanější román - hlavním hrdinou je student medicíny Bazarov, který odmítá tradice, názory i kulturu - stal se prototypem tzv. nihilisty - člověka, který neuznává vůbec nic, stává se zbytečným. Spor starých a mladých. Ivan Alexandrovič Gončarov - vytvořil 3 společenskopsychologické romány, které tvoří volnou trilogii s hrdiny, jejichž romantický rozlet končí v každodenní nudě - Oblomov - vrcholným dílem je román - příběh statkáře, který začne žít v naprosté nečinnosti v Petrohradě pouze z výnosů svého statku - je naprosto pasivní, jeho domácnost pokrývá prach a pavučiny a nikomu z jeho návštěvníků se nepodaří vylákat ho z divanu - z letargie ho vytrhne příjezd energického přítele Štolce (němec) a seznámení s mladou a vzdělanou Olgou - rozruch kolem případného sňatku s Olgou mu však nahání strach a Oblomov nakonec zcela selhává - Olga se v cizině provdá za Štolce a Oblomov upadá do původní letargie - jeho fyzické i duševní ochromení vyústí ve smrt

5 Lev Nikolajevič Tolstoj - jeden z největších světových spisovatelů - také pocházel ze staré šlechtické rodiny, ale už od mládí se pokoušel reformovat společnost - jeho pokusy skončily tím, že přijal mužický způsob života i myšlení, odmítal soukromé vlastnictví, stát i církev, chtěl žít v souladu s přírodou. - k jeho prvním dílům patří trilogie Dětství - Chlapectví - Jinošství a Sevastopolské povídky - vzpomínky na Krymskou válku - Vojna a mír - historický román, čtyřdílná románová epopej, která zobrazuje historický a ideový vývoj ruské společnosti 1. třetiny 19. století ( ) - román se odehrává na velkém prostoru a vystupuje v něm více než 250 postav, z nichž k těm hlavním patří aristokratičtí intelektuálové Andrej Bolkonský a Pierre Bezuchov a také Nataša Rostovová - důležitou roli tu hrají i historické postavy (Kuturov a Napoleon) - Anna Kareninová - společenský román - příběh vášnivé lásky vdané ženy k důstojníku Vronskému, který končí její sebevraždou (skočí pod vlak - zoufalý Vronský odjíždí do války) - protikladem je milostné štěstí manželů Levinových další román : Vzkříšení,(Káťa Maslová, kníže Něchljubov) drama Živá mrtvola Fjodor Michajlovič Dostojevskij - představitel moderní formy románu, psychologie postav, promyšlená kompozice díla, používá vnitřní monolog. - jeho slibný literární rozvoj přerušil zásah carské moci - za členství v kroužku utopických socialistů (tzv. petraševci) byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, přímo na popravišti byl rozsudek změněn na 4 roky vězení a vyhnanství na Sibiři - teprve po 10 letech tělesných a duševních útrap, kdy se mu prudce zhoršila jeho nemoc (epilepsie), se mohl vrátit do Petrohradu - svědectví o pobytu v Omské káznici vydal v Zápiscích z mrtvého domu a Ponížených a uražených - Zločin a trest - jeho nejslavnějším románem - chudý petrohradský student Raskolnikov provede loupežnou vraždu staré lichvářky a její sestry - podaří se mu zahladit stopy, ale přestože si svůj čin dokázal racionálně odůvodnit, uvědomuje si i jeho hrůzu - pak se Raskolnikov seznámí se Soňou, která živí rodinu své nevlastní matky prostitucí - R. se jí svěří a ona mu poradí, aby se přiznal a přijal trest - po těžkém vnitřním boji to udělá a je odsouzen na nucené práce - na Sibiř ho doprovází i Soňa, která svou nesobeckou láskou způsobí jeho přerod. - Idiot - hl. hrdinou je kníže Myškin, který je ztělesněním autorovy představy o dokonale krásném, bezúhonném a ušlechtilém člověku - Myškin, zcela zchudlý a nemocný (epilepsie), prožije po návratu ze sanatoria tak podivuhodné příběhy, že znovu upadne do své duševní nemoci - lidé, kteří nemohou pochopit jeho dobrotu, ho označují za idiota, ačkoli je v něm tolik vnitřní krásy a ušlechtilosti, že jí vyniká nad celým svým okolím - Bratři Karamazovi - román, líčí osudy rodiny - otce a čtyř synů - vražda otce opilce - Běsi - pronikání revolučních myšlenek ze západu x mezigenerační konflikt. Žádná revoluce není správná, revolucionáři mají vždy ruce od krve a to je špatné. - Výrostek - chlapec poznává, že základem všeho jsou peníze a kariéra, proto touží mít milion, aby si ho nikdo netroufl urážet. Anton Pavlovič Čechov - vystudoval medicínu, ale povolání lékaře provozoval pouze dva roky - ještě za studií začal psát mikropovídky o všedním životě (pod pseudonymem Aljoša Čechonte) - později psal rozsáhlejší smutné humoresky (Vaňka, Tlustý a tenký, Pavilon číslo 6) - celosvětově se proslavil divadelními hrami : Racek, Strýček Váňa, Tři sestry a Višňový sad - Višňový sad - děj se odehrává na panském sídle statkářky Raněvské a jejího bratra - ozdobou statku je višňový sad - panství je však před krachem, a tak musí sad do dražby - v dražbě ho získá zbohatlý kupec Lopachin, který je bývalým poddaným a symbolizuje nastupující vrstvu, které je minulost naprosto lhostejná - obraz kvetoucího višňového sadu a jeho zánik je tak zároveň symbolem rozpadu ruské šlechty (kuriózně umírá i starý nemocný sluha, neboť zavřeli dům, který měl být na jaře demolován, i s ním v domnění, že byl před tím odvezen do nemocnice) Nikolaj Vasiljevič Gogol - prozaik a dramatik - také on pocházel z venkovské šlechty - soubor povídek Večery na samotě u Dikaňky se věnuje životu na rodné ukrajinské vesnici - epopej o slavné kozácké minulosti Taras Bulba vynikající jsou i tzv. Petrohradské povídky - Bláznovy zápisky, Plášť, Nos

6 - Gogol je však především dramatikem světového významu - komedie Hráči - Revizor - odehrává se v zapadlém provinčním městečku, kde hlavního hrdinu Chlestakova omylem pokládají za revizora, před nímž se přestavení města snaží utajit nepořádky, a proto ho všemožně uplácí - Ch. dokáže vzniklé situace dokonale využít - nakonec se však prozradí v dopise, který napsal svému příteli a který si přečetl poštmistr - stane se tak ve chvíli, kdy doráží zpráva o příjezdu skutečného revizora - Mrtvé duše - původně mělo jít o třídílnou románovou epopej, ale zůstalo nám jen torzo (1. díl) - ústřední postavou je Čičikov, který projíždí Ruskem a skupuje mrtvé duše zemřelých nebo zmizelých nevolníků, aby za ně jako jejich fiktivní vlastník mohl všelijak získávat peníze - Gogol už měl napsaný i druhý díl, ale několik dní před svou smrtí ho pod vlivem své choroby spálil POLSKO Henryk Sienkiewicz - prozaik a nositel Nobelovy ceny - psal hlavně historické romány, zakládal si na historických faktech. - nejrozsáhlejší je trilogie z polských dějin 17. století Ohněm a mečem - boj polské šlechty s kozáckým povstáním. Potopa - obrana proti nájezdům Švédů. Pan Wolodyjovski - dlouholetý zápas s Turky. - Křižáci- líčí boje s řádem německých rytířů i jejich definitivní porážku v bitvě u Grunwaldu (1410) - těmito díly v duchu romantismu Waltera Scotta se stal S. miláčkem polských čtenářů - Quo vadis (kam kráčíš) - skvěle tu vylíčil poměry ve starém Římě za vlády císaře Nera, zvláště pak jeho pronásledování křesťanů, hlavní osou příběhu je láska Vinicia a Lygie - pro mládež napsal román Pouští a pralesem FINSKO Elias Lónnrot (lénrot) - z dochovaných lidových zpěvů sestavil finský národní epos Kalevala - časově jsou příběhy vloženy mezi stvoření světa a narození Krista NORSKO Henrik Ibsen - světoznámý norský dramatik - tvůrce tzv. analytické hry (základní zápletka se odehrála už v minulosti a postavy na jevišti se pouze pokoušejí dobrat jejích příčin) - pohádková hra Peer Gynt - na mušku si vzal rozpory v norské národní povaze - PG je typ slabocha, který by chtěl v životě leccos dosáhnout, nemá však sílu překonávat překážky - polovičatost ho vede ke lžím a k úniku od reálného světa - hlavní hrdina stále sní a nakonec promarní vše - i lásku - Nora - v tomto dramatu je hlavní hrdinkou vzorná manželka a matka - ta se však odhodlá opustit rodinu, protože poznává, že její muž v ní vidí pouze loutku a prostředek zábavy ŠVÉDSKO Selma Lagerlófová (lagerléfová) - prozaička a nositelka Nobelovy ceny - v jejich příbězích ožívá nejen rodný kraj, ale i bájné a legendární bytosti - její první román byl zároveň i nejslavnější - Gósta Berling - jedná se vlastně o cyklus novel, kde kromě titulního hrdiny, uprchlého faráře, vystupují i podivuhodné postavy žen a 12 kavalírů - celý příběh je převzat z ústní tradice švédských lidových pověstí DÁNSKO Hans Christian Andersen - svými pohádkovými příběhy si zajistil slávu i nesmrtelnost - nejznámější pohádky - O : Císařových nových šatech, Statečném cínovém vojáčkovi, Ošklivém kačátku, Sněhové královně (Káj, Gerda a královna) - Pohádka mého života - autobiografie

7 NĚMECKO Karel May - patří k nejznámějším autorům tzv. westernu - napsal 65 dobrodružných a cestopisných románů - jsou zajímavé tím, že autor neznal prostředí, které popisuje, a ani umělecké ztvárnění není nijak vynikající, ale získaly si čtenáře napínavým dějem, odmítáním násilí a prosazováním ideálů spravedlnosti, statečnosti a přátelství - k nejznámějším patří romány zasazené do prostředí severoamerických indiánů : Vinnetou, Poklad na Stříbrném jezeře, Old Surehand USA Mark Twain - vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens - prožil neradostné dětství, vyučil se tiskařem, dělal lodivoda, zkoušel štěstí jako zlatokop i novinář - jeho pseudonym znamená označení hloubky (značku 2) - slávu mu přinesly zejména dvě knihy : Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna - do příhod dvou chlapců se promítají i autorovy zážitky z dětství - z jeho dalších děl vyniká pohádkový historický příběh Princ a chuďas NATURALISMUS FRANCIE Emile Zola Guy de Maupassant (gy d mopasán) - jako voják se zúčastnil prusko - francouské války - přestože se Zolovým teoriím vysmíval, měl k naturalismu velmi blízko - chtěl, aby jeho příběhy představovaly kusy lidské existence vyrvané ze skutečnosti - kariéru zahájil povídkou (novelou) - Kulička - děj se odehrává v Normandii, kde se snaží skupina občanů vycestovat z obsazeného města - cestou jejich kočár zastaví pruský důstojník - aby cestující mohli jet dál, musí mu být po vůli prostitutka Kulička, která s nimi také cestuje - ačkoliv ji k tomu ostatní ze zbabělosti donutí, zahrnou ji potom pohrdáním - autobiografické rysy nese román Miláček - jde o drsný obraz vysoké pařížské společnosti, především světa novin a politiky ANGLIE Thomas Hardy - prozaik, básník a dramatik (původně architekt) - tvrdil, že úkolem literatury je odrážet a kritizovat život - vrchol jeho tvorby představuje román Tess z d Urbelvillů - otřesný příběh svedené dívky, jež se shodou okolností stává vražedkyní, ale navzdory okolnostem zůstává mravně čistá - její poprava pak svědčí o zvůli a přetvářce tzv. ctihodné společnosti - Starosta casterbridgejský - hlavní hrdina za mlada v opilosti prodá svoji ženu a dítě - později díky své přičinlivosti a energii získá dobré postavení, ale špatný skutek se mu stále vrací a on musí bojovat jak o své společenské postavení, tak o znovunabytí lásky těch, které kdysi ztratil NĚMECKO Gerhard Hauptman - dramatik, prozaik, básník a nositel Nobelovy ceny - jeden z nejplodnějších, ale také nejrozporuplnějších německých autorů - jeho hry vyvolávaly skandály i nadšení díky snaze ukázat člověka jako produkt prostředí, v němž žije, i zákonů dědičnosti - hra Tkalci - jako kolektivní hrdina zde vystupují vzbouření dělníci

8 POLSKO Gabriela Zapolská - dodnes hraná dramatička - ve svých hrách se snaží zachytit životní situace zejména v tzv. spořádaných rodinách - nejznámější hrou je Morálka paní Dulské ŠVÉDSKO August Strindberg - řadu let strávil v zahraničí, neboť ho roztrpčilo nepochopení, s kterým se setkávalo jeho dílo - čtyřdílný autobiografický román Syn služky - líčí osudy autorova dvojníka od dětství po studia na univerzitě, jeho rozhodnutí stát se literátem a také jeho myšlenkové zrání v konfrontaci s dobovými intelektuálskými proudy

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

9. Realismus. Francie

9. Realismus. Francie 9. Realismus Dobové pozadí Realismus není jenom pouhým směrem, ale jedná se o tendenci, kterou pozorujeme jiţ od starověku, ve výtvarném umění dokonce od pravěku. Většině tvůrců literárních nebo výtvarných

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 Mrtví tanečníci : antologie české romantické prózy / sestavil Václav Vaněk a kol.. Vyd. 1., Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010, 229 s. ; 22 cm prózy, antologie, romantismus

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

B E L E T R I E str. 1 29.5.2013

B E L E T R I E str. 1 29.5.2013 B E L E T R I E str. 1 29.5.2013 Ještě jsme ve válce : příběhy 20. století / [editoři Jana Fantová a Jan Polouček ; kresba a scénář Nikkarin... et al.]. Vyd. 1., Praha : Post Bellum : Argo : Ústav pro

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Milí čtenáři, JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISTOPADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI!

Milí čtenáři, JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISTOPADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI! Milí čtenáři, Nakladatelství JOTA má letos na podzim mnoho důvodů k oslavám. JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI!

Více

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové,

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové, Vážení pedagogové, až do této chvíle se chodili žáci do kina bavit a do školy vzdělávat. Nyní mohou spojit oboje dohromady. Společnost Cinema City si Vám dovoluje představit jedinečný projekt - vzdělávací

Více

B E L E T R I E str. 1 2.7.2012

B E L E T R I E str. 1 2.7.2012 B E L E T R I E str. 1 2.7.2012 Mistři thrilleru : strhující povídky od nejlepších autorů thrillerů / sestavil Lee Child ; přeložila Marie Čermáková. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB/art, 2012, 334

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK XIII /2014 24. 11. 7. 12. 2014 23 Vaše knihkupectví Ježíšek nakupuje na kniha.cz, a kde vy? Platné právní

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

B E L E T R I E str. 1 3.9.2012

B E L E T R I E str. 1 3.9.2012 B E L E T R I E str. 1 3.9.2012 Ezopovy bajky / přeložil Rudolf Kuthan ; Původní dřevoryty Zdeněk Mézl ; Přel. ; Ilustr.. 2. vyd., Praha : MF, 1975, 64 s. ; 8 Máj.. 103000 výt.. bajky, povídky Středověké

Více

Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší bestsellery!

Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší bestsellery! Hledáte knihu? www.knizniklub.cz Tisíce knih s klubovou slevou pro Vás! Váš průvodce světem knih Objednací termín: 17. února 2014 ZIMA 1/2014 Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší bestsellery! Čtení pro celou

Více

Nakladatelství JOTA Jaro Leto

Nakladatelství JOTA Jaro Leto Katalog knih Nakladatelství JOTA Jaro Leto Žijeme (s) knihami OBSAH 1 BELETRIE 19 NORD KRIMI 24 PRO ŽENY S NADHLEDEM 31 OPRAVDOVÉ PŘÍBĚHY 34 PRO DĚTI A MLÁDEŽ 46 BIOGRAFIE, OSOBNOSTI A HVĚZDY 48 POPULÁRNĚ

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989

DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989 DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989 Britská prozaička a dramatička Daphne du Maurier se narodila 13. května 1907 v Londýně jako druhá dcera Muriel a Geralda du Maurierových. Vyrůstala v privilegovaném

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více