Obsah. Clověk a organizace verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Clověk a organizace verze 1.0"

Transkript

1 Obsah Obsah Psychologie jako obor, prožívání, chování, využití psychologie v reálné praxi Osobnost, definice osobnosti, typologie osobnosti, psychologický kříž Typy spolupracovníků a jednání s nimi IQ, EQ, morální inteligence, výkonové vlastnosti Zátěžové situace, stres, reakce na něj, řešení stresu Pracovní výkon, pracovní režim, zátěž, emoce v zátěži, sociální potřeby Vlastnosti osobnosti, charakter, temperament Paměť, učení, myšlení Sociální komunikace, sociální interakce Neverbální komunikace Slovní komunikace Nezařazeno (prozatím) Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu Clověk a organizace. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení a není určen pro komerční účely

2 1. Psychologie jako obor, prožívání, chování, využití psychologie v reálné praxi Psychologie - je jako věda o prožívání a chování člověka - Prožívání je to co člověk cítí a zažívá uvnitř => vnitřní stav člověka - existují čtyři znaky prožívání: 1) jedinečnost: každý okamžik se dá prožít jen jednou 2) subjektivnost: každý prožívá jinak 3) plynulost v čase 4) nevyjádřitelnost chování a řečí: pocit se nedá vyjádřit - Chování = projev člověka navenek, existují čtyři druhy chování: 1) reakce => vrozené reflexy 2) odpovědi => naučené vzorce chování, čím víc tím lépe => ale svazuje to člověka 3) jednání => racionální uvědomělá činnost chování a jednání člověka 4) mimika, gesta a řeč - prožívání a chování se překrývá ve 20 % - 2 -

3 2. Osobnost, definice osobnosti, typologie osobnosti, psychologický kříž - osobnost = každý člověk - osobnost = organická jednotka vrozeného a získaného psychického a fyzického, která se u člověka projevuje chováním Typy osobností 1) introvert člověk uzavřený, většinou s bohatým vnitřním světem 2) extrovert člověk otevřený, většinou výřečný, pohotový Základní typologie osobností 1) cholerik = člověk s nápady, většinou velmi spontánní, kreativní, který jde rychle do vzruchu a pomalu do útlumu (něco udělá a pak se trápí) 2) sangvinik = stabilní člověk s označením tzv. šťastné dítě. Má v sobě vnitřní jistotu 3) flegmatik = vázán na svůj vlastní názor a nenechá si ho vzít, poměrně mlčenlivý, ale stabilní 4) melancholik = profituje s pochvaly. I když je uzavřený potřebuje většinou oporu z vnějšího svět. Struktura osobnosti - Struktura osobnosti je tvořena jednotlivými vlastnostmi. - Vlastnost = (něco co je stabilní) stránka jedince (osobnosti), kterou posuzujeme z jeho relativně stálého chování. Vlastnosti se dělí do pěti druhů: 1) aktivačně motivační vlastnosti podněcují člověka k určité činnosti. Patří sem: vlohy = vrozené rozdíly mezi lidmi zájmy = citový vztah k určitému předmětu nebo jevu potřeby = viz potřeba místa aj. sociální a biologické potřeby aspirace = ideál životní hodnoty cíle 2) vztahově postojové vlastnosti vlastnosti, kterými člověk vysvětluje svůj vztah ke světu. Postoj ustálená tendence reagovat určitým způsobem na určité podměty (přesvědčení, mínění, předsudek). Čím starší je člověk, tím více lpí a nedělá žádné kompromisy. Charakter soubor vlastností, které tvoří jádro osobnosti Světový názor soubor představ člověka o tom, co je podstatou světa a jaké je postavení člověka v tomto světě. 3) výkonové vlastnosti jsou vlastnosti do, kterých patří IQ, EQ (emocionální intelekt), morální a sociální inteligence. 4) seberegulační vlastnosti patří sem: sebeuvědomění (uvědomění si své vlastní existence), sebepoznání, sebekritika, - 3 -

4 svědomí (to co si uvědomíme, co v nás zůstává), vůle. Využití pro podnikatelskou praxi: pokud člověk zná dobře sám sebe, nepotřebuje tolik korekcí a pochvalu z vnějšího světa. Stanovuje si sám dobře své limity. 5) dynamické vlastnosti vlastnosti, které jsou z temperamentu. Viz temperament a typy osobnosti. Vývoj osobnosti Vývoj osobnosti od narození do 50 až 55 let 0 15 let - vytváření dojmu kdo jsem a kam patřím - tvoří se základ agrese - kolem 5 roku se začínáme vázat na vrstevníky - od 6 do 10 velká fixace na autoritu - od 12 se osamostatňuje osobnost od autorit - 13 až 15 příchod do puberty let - uznání opačného pohlaví 18 let - uznání rodičů jako dospělého let - adolescence (přesně nevíme co a proč děláme) let - fáze rozplození, partnerská fáze let - fáze kariéry let - období stabilizace let - krize středního věku 55 a dál - najití jiného životního smyslu než je rodina rozum emoce čin Motivace: chuť nebo nechuť něco udělat Emoce => motivace (je nejdůležitější) Rádce = viník (matka, otec) Oběť (žák) Pronásledovatel (učitel) Psychologický kříž melancholik cholerik introvert.. extrovert flegmatik sangvinik - 4 -

5 3. Typy spolupracovníků a jednání s nimi Typy spolupracovníků 1) asertivní lidé: dokáže si ustát svůj názor a nepotřebuje korekci druhých umí vyjádřit své city umí se sám pochválit dokáže vést rozhovor s neznámým člověkem dokáže jasně říct ne dokáže konstruktivně kritizovat umí přijmout kritiku bez odvety umí přijmout kompliment umí prosadit své oprávněné požadavky není s nimi jednoduchá komunikace 2) pasivní lidé: velmi rychle přijme názor druhé strany většinou jde rychle do podřízené role často jde do pozice oběti cítí se většinou ohrožený stěžuje si, že co se stane je vinou okolí, svaluje vinu na druhé zbytečně všechno vysvětluje snadný objekt pro citové vydírání nespolehlivý lidé, kteří neplní nic 3) agresivní lidé: agrese vychází z nesebevědomí, tlaku, strachu, stresu nejistí lidé agresivita plyne z nejistoty většinou tvrdí, že za všechno mohou druzí okamžitá připravenost k útoku používají výraz je amorální feministky, mravokárci v pozadí stojí většinou komplex mají tunelové myšlení a vidění nemůžeme reagovat agresí dát mu zpětnou vazbu formou komentování 4) manipulativní lidé: to jsou lidé, kteří dokáží přehrát situaci tak, že z ní vyjdou jako výherci udržují ostatní v nejistotě dokáží nabízet něco, dokáží manipulovat hlasem jsou nebezpeční vědí po čem kolegové touží a to se snaží nabídnout - 5 -

6 - Tyto typy osob berte jako orientační. Většinou se snaží každý z nás tyto typy odhalit => výhoda spočívá v tom, který začne mluvit (jednat) jako druhý => má možnost posoudit jaký je protějšek - Pozor na citové vyděrače: překrucují situaci v partnerských vztazích to bývá většinou dívka většinou se snaží naše chování označit za patologické (stále neměnné) schovávají se za autoritu většinou se nesmíří s prohrou a zvyšují kalibry začít omluvnou větou typu je mi to líto že si to myslíte označit citového vyděrače za spojence => slyšet jeho názor tzv. výměnný obchod neboli kompromis - 6 -

7 4. IQ, EQ, morální inteligence, výkonové vlastnosti Dělení vlastností osobnosti Aktivačně motivační - podněcují člověka k určité činnosti vlohy vrozené rozdíly mezi lidmi zájmy citový vztah k určitému předmětu nebo jevu potřeby viz potřeba místa atd. aspirace životní hodnoty a cíle životní hodnota čest - pokud nejsme motivováni k činnosti, tak je neuděláme Vztahově postojové - vysvětlení svého vztahu ke světu postoj ustálená tendence reagovat určitým způsobem na určité podněty přesvědčení, předsudek, mínění charakter soubor vlastností, které tvoří jádro osobnosti světový názor soubor představ člověka o tom, co je podstatou světa a jaké je postavení člověka v tomto světě Výkonové vlastnosti IQ EQ emocionální inteligence Sociální inteligence jak zvládáme vedení pracovního kolektivu Morální inteligence Seberegulační vlastnosti sebeuvědomění uvědomění si své existence sebepoznání jaký jsme, co umím sebekritika svědomí vůle - využití pro podnikatelskou praxi pokud člověk zná dobře sám sebe, nepotřebuje tolik korekcí a pochval z vnějšího světa, stanovuje si sám sobě svoje limity Dynamické vlastnosti - viz temperament a typy osobností - 7 -

8 5. Zátěžové situace, stres, reakce na něj, řešení stresu Stres Stres = reakce na situace, které člověk pro sebe vyhodnotí jako ohrožení duševního nebo tělesného zdraví. Různost situací se projevuje u každého člověka jinak (např. veřejná vystoupení). Jiní lidé vyhodnotí situaci jinak Typy: o Dlouhodobí = lidé, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu vydávají v konkrétní zátěži malý výkon. Mají zúžené vidění, myšlení a začnou zmatkovat. o Krátkodobý = intenzivní zátěž, která nás vede k maximálním výkonům. Člověk si vzpomene i na to, co se naučil před mnoha lety. o Střídavý = do zátěže se dostáváme v nepředvídatelných situacích. Člověk si neví rady s tím co nastává a neodhadne jak se bude chovat => nezná sám sebe. Do jisté míry je střes potřebný Zvládání stresu nebo zátěže Možnosti jak reagovat v zátěži: 1) uvědomit si že jsme v zátěži 2) uvědomit si co to dělá s tělem 3) pokusit se eliminovat zátěž na krátkou dobu 4) soustředit se sám na sebe soustředit se na své tělo ukotvit se v prostoru a čase Existují dva typy střesu. Jeden stres je stres ALFA a druhý je stres BETA: ALFA STRES = bezprostřední stres, kdy většinou odplavíme negativní emoce přímo v zátěžové situaci. BETA STRES = lidé kteří většinou v zátěžové situaci dokáží jednat racionálně a dokáží se vnitřně zpomalit. Pak fyzické projevy stres přijdou s odstupem několika hodin nebo dnů. Se stresem souvisí uzavírání situací. Uzavírání = racionalizace toho, co se opravdu stalo. Antistresová cvičení 1) snažit se hlavou odtlačit zeť, opřít hlavu (čelo) o zeť a uvolnit tělo) 2) háčky: zaháknout ruce, napnout až do bolesti a potom povolit 3) natáhnout ruku s nataženým palcem a koukat na něj a přibližovat ho až do chvíle, kdy vidíme dva a koukat mezi ně a zase vrátit palec 4) celková relaxace: zatnout prsty u nohou, kotníky, kolena (snažíme se je dát dozadu) stehna, hýždě, celý trup, ruce => držíme dokud to půjde a pustíme (cca 20 s). 5) naučit se chodit v nitce

9 6. Pracovní výkon, pracovní režim, zátěž, emoce v zátěži, sociální potřeby Potřeby potřeba je nedostatek nebo nadbytek něčeho potřeba: primární jídlo, pití, sexuální potřeba sekundární sociální potřeby, má každý člověk nastaveny jinak. Patří sem uznání, estetika, krásno, potřeba lásky, vzdělat se. Primární potřeby musí být uspokojeny, aby se mohly uspokojovat sekundární. ZÁKLADNÍ ČTYŘI SOCIÁLNÍ POTŘEBY: Potřeba místa (základní sociální potřeba) Bezpečí (nebezpečí) Potřeba opory (potřeba podpory, opory, výživy) Potřeba limitu hranice kam až můžeme jít - 9 -

10 7. Vlastnosti osobnosti, charakter, temperament

11 8. Paměť, učení, myšlení

12 9. Sociální komunikace, sociální interakce Sociální komunikace Sociální komunikace = proces předávání informací tak,a by jim příjemce porozuměl. Účastníci (aktéři) procesu komunikace: odesílatel (jedinec, skupina, organizace) příjemce (jedinec, skupina, organizace) Význam sociální komunikace a) pro jedince: umožňuje mu získat informace nutné pro jeho: socializaci (bez komunikace je jedinec izolován a strádá) uspokojení jeho individuálních potřeb (např. potřeby znalosti a rozumění, seberealizace, uznání a úcty, sounáležitosti, bezpečí atd.) b) pro skupinu: umožňuje řídit skupinu (zvláště důležité při změnách) je základem pro vznik, udržování a rozvoj sociálních vztahů udržuje skupinu soudržnou podílí se na sociálním klimatu skupiny c) pro společnost: zajišťuje fungování společnosti (komunikace mezi různými institucemi ve společnosti, např. mezi vládou a parlamentem, senátem, dalšími státními úřady, podniky, sdruženími apod.) udržuje kulturní integritu (celistvost)ú společnosti tím, že zajišťuje životnost jazyka, který je klíčovým elementem kultury. Obsah: 1. Informace (obsah sdělení) 2. Metakomunikační klíč (jak má příjemce informaci chápat, např. vážně, pravděpodobně, ironicky, s humorem apod. 3. Postoj odesílatele k informaci (zda ho informace zajímá, souhlasí s ní nebo ne, vadí mu, nebo mu je sympatická apod.) 4. Postoj odesílatele k příjemci (zda k němu cítí úctu, důvěru, odstup, nepřátelství, rivalitu apod.) 5. Sebepojetí odesílatele (na co si hraje, co předstírá, jak se cítí zkušenost, moc, nadřazenost, hloupost apod.) 6. Pravidla hry (komunikační rituály daného sociálního prostředí, promítnutí sociálních norem do komunikace, které určuje kultura sociálního prostředí způsoby oslovení, zdvořilost atd.) Faktory ovlivňující proces komunikace 1. individuální faktory a. osobní dispozice ke komunikaci všech aktérů, tzn. JAK UMÍ a MOHOU komunikovat, čili jaké jsou jejich vlastnosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti s komunikací aj. b. motivace aktérů ke komunikaci, tzn. JAK CHTĚJÍ komunikovat, čili jak chtějí odesílat, přijímat a pochopit sdělované informace

13 2. sociální faktory představují vliv sociálního prostředí ve kterém komunikace probíhá, zahrnují: a. sociální normy, které regulují komunikaci (co je dovoleno a co ne) b. sociální vztahy mezi aktéry (nadřízenost, podřízenost, formální a neformální vztahy) c. sociální klima v konkrétním sociální prostředí (otevřenost, spolupráce, nedůvěra, strach aj.) 3. situační faktory a. čas přiměřené množství času, tzn. aby se stíhlo vše potřebné sdělit. b. prostor vzdálenost mezi aktéry komunikace c. médium člověk (resp. Lidé) jako zprostředkovatel sdělení, nebo technický prostředek (technické médium), které ovlivňuje rozsah a kvalitu záznamu informací

14 10. Neverbální komunikace - komunikace beze slov - patří sem: gesta, postoje, oční kontakt, barevná typologie, mimika, dotek Oční kontakt: neustálý oční pohled nebo vůbec žádný => výraz nejistoty koukat se na něj cca 10 s a potom střelit pohledem na horizont vlevo očima => tzv. sluchová vzpomínka vpravo očima => tzv. sluchová fantazie vlevo dolů očima => tzv. vnitřní dialog vpravo dolů očima => odpovídá to představám a emocím šikmo nahoru doleva očima => zraková vzpomínka šikmo nahoru vpravo očima => tzv. zraková fantazie pokud jednáme s 3 až 5 lidmi najednou, je dobré hlídat si krajní pozice Barvy: ČERVENÁ: temperament, kreativita, energie, umění se předvést, sexuální potence, hodně toho zvládnout MODRÁ: partnerství, vztah ke druhým lidem ČERNÁ: barva změny, odstup od lidí, některé věci si necháváme pro sebe ZELENÁ: barva růstu, hodně o vůli, čím více máme rádi => více vůle dobře strukturalizovaný svět : čistota, nevinnost, očekávání co přijde ORANŽOVÁ: to samé jako červená, ale bez sexuálního podtextu, naivita RŮŽOVÁ: dětskost, sociální nevyzrálost ŠEDÁ: je výrazem nejistoty ŽLUTÁ: barva komunikace a opory z vnějšího světa HNĚDÁ: vztah ke vlastnímu tělu, akceptujeme sami sebe FIALOVÁ: malá skupina lidí, kreativita + pohoda => chaos, nevhodná barva pro reklamy a pro propagační materiály Gesta: překřížené ruce = obranné gesto ruka v bok = výraz agrese (agresivní člověk je nesebevědomý) zaujmout spíše postoj k ústupu, stáhnout se, neprotahovat to ruka v kapse = nejistota, člověk hledá oporu, u lidí s vysokou inteligencí natáčení vlasů nebo přehrabování vousu = nuda nesezení na celé židli, nohy přes nohy = obranné gesto tzv. kotva = sedí se nohy přes nohy a ruka vložená mezi nohy => hodně moc nejistý člověk strašně vytažený malíček = sebestředný člověk

15 Proxemika: = vzdálenost mezi lidmi 1. ZÓNA INTIMNÍ: 0 15 cm, je určena pro rodiče, partnerku, kamarády. Může se porušit jestli toho dotyčného požádáme 2. ZÓNA OSOBNÍ: cm, určena pro soukromé účely, nebo v práci mezi kolegy, dobré přátele, pro rodinné vztahy 3. ZÓNA SOCIÁLNÍ: cm, měla by se dodržovat v pracovním kontaktu 4. ZÓNA VEŘEJNÁ: cm Zasedací pořádek u obchodního jednání dvě ženy: sedávají naproti sobě, hlídají si pravdivost výpovědi dva muži: sedávají do úhlu 90 o, když to místo neumožňuje tak se vytočí aby nebyly v očním kontaktu žena muž: je to jedno, buď do úhlu 90 o nebo naproti sobě

16 11. Slovní komunikace Komunikace je vzájemný vztah mezi jednou a druhou osobou. 4 typy komunikace: 1) dotek matka dítě, dotek ruky, milenecký vztah 2) slovní 3) mimoslovní gesta, barvy, vzdálenost mezi lidmi 4) písemná Slovní komunikace Jazyk a podhoubí jazyka vzniká v rodinách a způsob vyjadřování se tvoří již v útlém věku. Pro slovní komunikaci používáme většinou dvě roviny komunikace: racionální - rozumová emocionální - prožitková - radost X smutek - strach, agrese, žal, láska, nenávist V komunikaci je důležité používat obě roviny najednou. Roviny se používají v závislosti na cíli. Komunikační styly Konvence pozdrav + jedna věta na úvod Konverzace cílem je pobavit se na téma, které je mimo práci. Úskalí má tento styl v tom, že na sebe většinou poměrně dost prozradíme. Cílem je prohloubit neformální vztahy mezi spolupracovníky a spolužáky. Operativní styl chybí v něm emocionální rovina. Většinou se používá mezi nadřízeným a podřízeným Vyjednávání komunikace na úrovni dospělý dospělý. Vezmete druhou stranu na svou úroveň a oceníte ho pochvalou, povzbuzením. Osobní Ideální komunikace při obchodním jednání V pracovní komunikaci existují dva typy vztahů: 1. formální přesně daná, v rámci práce, závazná 2. neformální nepsaná Od toho se odvíjí typy komunikace. Transakční analýza - člověk ve slovní komunikaci jedná na třech úrovních: - dítě odmlouvá, je upřímné, občas si něco vymýšlí, zlobí, je naivní - rodič vychovává, poučuje, autorita - dospělý rozumově, ví co chce, nepotřebuje soutěžit

17 7. Zpětná vazba Proces komunikace 1. Myšlenka 2. Zakódování 3. Přenos 4. Příjem 5. Dekódování 6. Pochopení - v této fázi odesílatel: a) má nápad, pocit apod. b) motivaci určitou myšlenku sdělit c) provede percepci (tj. uvědomí si, představí si) příjemce informace - odesílatel přiřadí myšlence určité symboly (verbální, neverbální), a to tak, že jim příjemce rozuměl (na základě percepce) - odesílatel vysílá zakódované sdělení, a to buď přímo nebo zprostředkovaně s využitím určitého média (lidského nebo technického) - příjemce zachytí sdělení (signály)ú příslušnými smysly (zvuk sluchem, obraz zrakem atd.), ale pouze ty, které je schopen nebo ochoten přijmout - příjemce přiřazuje zachyceným signálům (symbolům) určitý výhnam, a to podle svých osobních zkušeností a znalostí (které mohou být jiné než u odesílatele) - na základě širších souvislostí (kdo mu sděluje informaci, jakým způsobem atd.) příjemce sdělení určitým způsobem pochopí Zpětná vazba Příjemce reaguje na sdělení určitým způsobem a tím se příjemce stává odesílatelem a odesílatel příjemcem. Je to důležitá kontrolní fáze procesu komunikace. Verbální komunikace Sdělování informací prostřednictvím slov, která jsou ovšem vždy doplněna o neverbální symboly. Rozeznáváme tyto dva druhy verbální komunikace: 1) ústní komunikace 2) písemná komunikace Ústní komunikace opírá se o slova, která jsou doplněna akustickými signály výhoda ústní komunikace: při přímé ústní komunikaci (pokud se nejedná o zvukový záznam řeči) je možná okamžitá zpětná vazba, komunikace je tedy pružnější nevýhoda ústní komunikace: většinou náročnější na čas (než písemné sdělení). Vliv nepředvídaných komunikačních šumů (hluk, únava, rozptylování okolím apod.). Možnost deformace ústního sdělení pokud je komunikace zprostředkovaná přes další jedince (tzv. dlouhý komunikační kanál způsobuje efekt tiché pošty). Písemná komunikace využívá písemného záznamu sdělení, je tedy vždy nepřímá. výhody písemné komunikace: Možnost kvalitnějšího zpracování písemného sdělení (lze opravovat text před odesláním, minimalizovat komunikační šumy při psaní)

18 Možnost minimalizovat komunikační šumy při čtení (příjemce si může vytvořit vhodné podmínky pro pochopení textu). Možnost snadnějšího uchování písemného textu na delší dobu (levnější než zvukový záznam). nevýhody písemné komunikace: Neexistuje okamžitá zpětná vazba (proto hrozí častěji vytvoření nesrozumitelného nebo nezajímavého textu). Možnost, že se písemné sdělení ztratí (zvláště, když zpráva jde přes více zprostředkovatelů, je tedy dlouhý komunikační kanál). Finančně náročnější než přímá ústní komunikace (náklady na papír a distribuci)

19 Nezařazeno (prozatím) Sociální skupiny Znaky sociálních skupin 1. Členství: členové o všichni účastníci každé skupiny role v sociální skupině funkce neboli úloha v sociální skupině. Dělíme je: o vůdce nebývá vedoucí firmy, ale je to někdo kdo na sebe strhne pozornost a vede skupinu => přirozená autorita o šedá eminence velký vliv ale není vidět o role černého Petra (mrzáka) ten kdo má momentálně nejhorší postavení ve skupině o šašek (bavič) člověk, který nezkazí legraci, skupina si o ně+m myslí že má dobrou náladu (těžká role) o sluníčko role pohodáře, rozptýlí chmury tím,ž e je příjemný ale nezábavný. Pozice soubor práv a povinností, které vyplývají z určité funkce Prestiž je ohodnocení v pracovní skupině 2. Sociální vztahy: Vzájemná interakce a komunikace mezi jednotlivými jedinci a skupinou. Sociální vztahy jsou: Formální dán právním předpisem. Jsou většinou neosobní a jsou dvojího druhu: Horizontální mezi studenty Vertikální studenti 1. až 3. ročníku Sociální distanc = odstup. Dán formálními vztahy, předpisem. Nejvíce lékaři, právníci aj. Neformální se řídí pouze pravidly morálky. Jsou kladné = úcta, přátelskost, pokora. Neb jsou dále negativní = fámy a pomluvy. Fáma = jeden něco řekne další si k tomu něco přidá. Pomluva = nepravda (nereagovat pokud je to možné). Neformální vztahy ve skupině se zjišťují pomocí sociometrie. Sociometrická matice: - zjišťování, kdo je ve skupině přirozeným vůdcem nebo vedoucí pracovník pro danou skupinu osob aj. - výzkumná metoda sociologie

20 3. Skupinový cíl: důvod proč daná skupina trvá. V počátku při zrodu skupiny může být cíl jiný než ve finále cíl souvisí s potřebami skupiny nebo jednotlivce cíle mohou být např.: sociální: aby se lidé cítili dobře => např. v práci politický ekonomický morální 4. Skupinové hodnoty: dělíme je na hmotné (= index, studijní slevy) nebo nehmotné (=hymna, pozdrav) většinou zajišťují preferenci určité sociální skupiny identifikační znaky, respektování těchto hodnot vede k získávání členů skupiny k příznivému sociálnímu klimatu. 5. Skupinové normy: pravidla, která regulují chování členů skupiny závazné formálně stanovené (školní řád aj.) doporučené spíš doplňují normy závazné, souvisí spíše s morálkou z hlediska způsobu vymezení: formální = rozvrh písemná podoba (většinou). Jsou obsažené v organizačních řádech. neformální = sociální vazby, slušnost, domluva s kantorem aj. Podmínky pro fungování sociální skupiny: a) systém kontroly = kdo, kdy a za co kontroluje b) systém sankcí = donucovací prostředek něco udělat pozitivní nehmotné pochvala hmotné zvýšení platu, služební telefon, služební auto negativní nehmotné dám vám za 3, ale byla to hrůza hmotné c) systém komunikace = kdo s kým jak komunikuje Motivace zaměstnanců a interpersonální vztahy Motivace = důvod nebo cíl, proč něco dělat, vede nás k nějakému skutku Vnější (např. peníze v zaměstnání) = Vnitřní (vnitřní uspokojení) = seberealizace, pocit že něco dokážu Nach motiv, který je mezi, nedá se zařadit ani do vnitřních ani do vnějších. Čím vyšší je motivace, tím větší je výkon, ale jen do určité míry. Funkční fixace: dělám věci pořád dokola, klesá motivace a nevšímám si

21 Zachránce (kamarád) Oběť (žák) Pronásledovatel (učitel) Tři role v interpersonálních vztazích. Většinou se nezmění role pronásledovatele, ale oběti a zachránce Motivátor Ten komu se pomáhá Ten, který pomáhá = někdy viník ROZUM EMOCE ČIN Pronásledovatel = Emoce Motivátor = Rozum Pro většinu z nás je nejdůležitější emoce a tím nás štvou pronásledovatelé. Musíme si to převést do rozumu a udělat z něj motivátora. - když se s někým hádám tak musím víc přemýšlet a ne jenom se prostě hádat - to co je lehké nemá takovou cenu Abych nebyl zachránce musím jen komentovat, nedávat názor!! Pokud o něco jde, tak si to ta oběť musí vyřešit sama. Zachránci bývají často v pozici viníků. Typy osobností Typ A: - chtějí se prosadit za každou cenu - jeho názor musí být ten správný - uznává autoritu jen navenek (vlezprdýlka) - touží po úspěchu, bývají servilní (přehnaná úcta) - často je bolí hlava, žaludek, záda bývají hodně výkonní Typ B: - vyvážení, klidní, vyrovnaní, mívají vnitřní motivaci - smutní, depresivní zamyšlení

22 - umí mít radost z toho co sami vytvoří, dokáží se sami pochválit Typ C: - rakovinový typ - šílené vázání na vztahy a všechno jim obětují - obětují se pro druhé => onemocní tělo Typ D: - prožívají více ztrát jak ostatní, hodně se podceňují a vše berou jako své selhání - mají problémy zvládnout zátěž

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Společenské role, skupiny. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Společenské role, skupiny. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Společenské role, skupiny MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 3 Název materiálu: Společenské

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více