Obsah. Clověk a organizace verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Clověk a organizace verze 1.0"

Transkript

1 Obsah Obsah Psychologie jako obor, prožívání, chování, využití psychologie v reálné praxi Osobnost, definice osobnosti, typologie osobnosti, psychologický kříž Typy spolupracovníků a jednání s nimi IQ, EQ, morální inteligence, výkonové vlastnosti Zátěžové situace, stres, reakce na něj, řešení stresu Pracovní výkon, pracovní režim, zátěž, emoce v zátěži, sociální potřeby Vlastnosti osobnosti, charakter, temperament Paměť, učení, myšlení Sociální komunikace, sociální interakce Neverbální komunikace Slovní komunikace Nezařazeno (prozatím) Tyto podklady slouží pouze pro přípravu ke zkoušce z předmětu Clověk a organizace. Kapitoly se shodují s jednotlivými okruhy otázek. Některé otázky chybějí nebo se s jinými překrývají. Veškerý zde uvedený text je převzat z přednášek a cvičení a není určen pro komerční účely

2 1. Psychologie jako obor, prožívání, chování, využití psychologie v reálné praxi Psychologie - je jako věda o prožívání a chování člověka - Prožívání je to co člověk cítí a zažívá uvnitř => vnitřní stav člověka - existují čtyři znaky prožívání: 1) jedinečnost: každý okamžik se dá prožít jen jednou 2) subjektivnost: každý prožívá jinak 3) plynulost v čase 4) nevyjádřitelnost chování a řečí: pocit se nedá vyjádřit - Chování = projev člověka navenek, existují čtyři druhy chování: 1) reakce => vrozené reflexy 2) odpovědi => naučené vzorce chování, čím víc tím lépe => ale svazuje to člověka 3) jednání => racionální uvědomělá činnost chování a jednání člověka 4) mimika, gesta a řeč - prožívání a chování se překrývá ve 20 % - 2 -

3 2. Osobnost, definice osobnosti, typologie osobnosti, psychologický kříž - osobnost = každý člověk - osobnost = organická jednotka vrozeného a získaného psychického a fyzického, která se u člověka projevuje chováním Typy osobností 1) introvert člověk uzavřený, většinou s bohatým vnitřním světem 2) extrovert člověk otevřený, většinou výřečný, pohotový Základní typologie osobností 1) cholerik = člověk s nápady, většinou velmi spontánní, kreativní, který jde rychle do vzruchu a pomalu do útlumu (něco udělá a pak se trápí) 2) sangvinik = stabilní člověk s označením tzv. šťastné dítě. Má v sobě vnitřní jistotu 3) flegmatik = vázán na svůj vlastní názor a nenechá si ho vzít, poměrně mlčenlivý, ale stabilní 4) melancholik = profituje s pochvaly. I když je uzavřený potřebuje většinou oporu z vnějšího svět. Struktura osobnosti - Struktura osobnosti je tvořena jednotlivými vlastnostmi. - Vlastnost = (něco co je stabilní) stránka jedince (osobnosti), kterou posuzujeme z jeho relativně stálého chování. Vlastnosti se dělí do pěti druhů: 1) aktivačně motivační vlastnosti podněcují člověka k určité činnosti. Patří sem: vlohy = vrozené rozdíly mezi lidmi zájmy = citový vztah k určitému předmětu nebo jevu potřeby = viz potřeba místa aj. sociální a biologické potřeby aspirace = ideál životní hodnoty cíle 2) vztahově postojové vlastnosti vlastnosti, kterými člověk vysvětluje svůj vztah ke světu. Postoj ustálená tendence reagovat určitým způsobem na určité podměty (přesvědčení, mínění, předsudek). Čím starší je člověk, tím více lpí a nedělá žádné kompromisy. Charakter soubor vlastností, které tvoří jádro osobnosti Světový názor soubor představ člověka o tom, co je podstatou světa a jaké je postavení člověka v tomto světě. 3) výkonové vlastnosti jsou vlastnosti do, kterých patří IQ, EQ (emocionální intelekt), morální a sociální inteligence. 4) seberegulační vlastnosti patří sem: sebeuvědomění (uvědomění si své vlastní existence), sebepoznání, sebekritika, - 3 -

4 svědomí (to co si uvědomíme, co v nás zůstává), vůle. Využití pro podnikatelskou praxi: pokud člověk zná dobře sám sebe, nepotřebuje tolik korekcí a pochvalu z vnějšího světa. Stanovuje si sám dobře své limity. 5) dynamické vlastnosti vlastnosti, které jsou z temperamentu. Viz temperament a typy osobnosti. Vývoj osobnosti Vývoj osobnosti od narození do 50 až 55 let 0 15 let - vytváření dojmu kdo jsem a kam patřím - tvoří se základ agrese - kolem 5 roku se začínáme vázat na vrstevníky - od 6 do 10 velká fixace na autoritu - od 12 se osamostatňuje osobnost od autorit - 13 až 15 příchod do puberty let - uznání opačného pohlaví 18 let - uznání rodičů jako dospělého let - adolescence (přesně nevíme co a proč děláme) let - fáze rozplození, partnerská fáze let - fáze kariéry let - období stabilizace let - krize středního věku 55 a dál - najití jiného životního smyslu než je rodina rozum emoce čin Motivace: chuť nebo nechuť něco udělat Emoce => motivace (je nejdůležitější) Rádce = viník (matka, otec) Oběť (žák) Pronásledovatel (učitel) Psychologický kříž melancholik cholerik introvert.. extrovert flegmatik sangvinik - 4 -

5 3. Typy spolupracovníků a jednání s nimi Typy spolupracovníků 1) asertivní lidé: dokáže si ustát svůj názor a nepotřebuje korekci druhých umí vyjádřit své city umí se sám pochválit dokáže vést rozhovor s neznámým člověkem dokáže jasně říct ne dokáže konstruktivně kritizovat umí přijmout kritiku bez odvety umí přijmout kompliment umí prosadit své oprávněné požadavky není s nimi jednoduchá komunikace 2) pasivní lidé: velmi rychle přijme názor druhé strany většinou jde rychle do podřízené role často jde do pozice oběti cítí se většinou ohrožený stěžuje si, že co se stane je vinou okolí, svaluje vinu na druhé zbytečně všechno vysvětluje snadný objekt pro citové vydírání nespolehlivý lidé, kteří neplní nic 3) agresivní lidé: agrese vychází z nesebevědomí, tlaku, strachu, stresu nejistí lidé agresivita plyne z nejistoty většinou tvrdí, že za všechno mohou druzí okamžitá připravenost k útoku používají výraz je amorální feministky, mravokárci v pozadí stojí většinou komplex mají tunelové myšlení a vidění nemůžeme reagovat agresí dát mu zpětnou vazbu formou komentování 4) manipulativní lidé: to jsou lidé, kteří dokáží přehrát situaci tak, že z ní vyjdou jako výherci udržují ostatní v nejistotě dokáží nabízet něco, dokáží manipulovat hlasem jsou nebezpeční vědí po čem kolegové touží a to se snaží nabídnout - 5 -

6 - Tyto typy osob berte jako orientační. Většinou se snaží každý z nás tyto typy odhalit => výhoda spočívá v tom, který začne mluvit (jednat) jako druhý => má možnost posoudit jaký je protějšek - Pozor na citové vyděrače: překrucují situaci v partnerských vztazích to bývá většinou dívka většinou se snaží naše chování označit za patologické (stále neměnné) schovávají se za autoritu většinou se nesmíří s prohrou a zvyšují kalibry začít omluvnou větou typu je mi to líto že si to myslíte označit citového vyděrače za spojence => slyšet jeho názor tzv. výměnný obchod neboli kompromis - 6 -

7 4. IQ, EQ, morální inteligence, výkonové vlastnosti Dělení vlastností osobnosti Aktivačně motivační - podněcují člověka k určité činnosti vlohy vrozené rozdíly mezi lidmi zájmy citový vztah k určitému předmětu nebo jevu potřeby viz potřeba místa atd. aspirace životní hodnoty a cíle životní hodnota čest - pokud nejsme motivováni k činnosti, tak je neuděláme Vztahově postojové - vysvětlení svého vztahu ke světu postoj ustálená tendence reagovat určitým způsobem na určité podněty přesvědčení, předsudek, mínění charakter soubor vlastností, které tvoří jádro osobnosti světový názor soubor představ člověka o tom, co je podstatou světa a jaké je postavení člověka v tomto světě Výkonové vlastnosti IQ EQ emocionální inteligence Sociální inteligence jak zvládáme vedení pracovního kolektivu Morální inteligence Seberegulační vlastnosti sebeuvědomění uvědomění si své existence sebepoznání jaký jsme, co umím sebekritika svědomí vůle - využití pro podnikatelskou praxi pokud člověk zná dobře sám sebe, nepotřebuje tolik korekcí a pochval z vnějšího světa, stanovuje si sám sobě svoje limity Dynamické vlastnosti - viz temperament a typy osobností - 7 -

8 5. Zátěžové situace, stres, reakce na něj, řešení stresu Stres Stres = reakce na situace, které člověk pro sebe vyhodnotí jako ohrožení duševního nebo tělesného zdraví. Různost situací se projevuje u každého člověka jinak (např. veřejná vystoupení). Jiní lidé vyhodnotí situaci jinak Typy: o Dlouhodobí = lidé, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu vydávají v konkrétní zátěži malý výkon. Mají zúžené vidění, myšlení a začnou zmatkovat. o Krátkodobý = intenzivní zátěž, která nás vede k maximálním výkonům. Člověk si vzpomene i na to, co se naučil před mnoha lety. o Střídavý = do zátěže se dostáváme v nepředvídatelných situacích. Člověk si neví rady s tím co nastává a neodhadne jak se bude chovat => nezná sám sebe. Do jisté míry je střes potřebný Zvládání stresu nebo zátěže Možnosti jak reagovat v zátěži: 1) uvědomit si že jsme v zátěži 2) uvědomit si co to dělá s tělem 3) pokusit se eliminovat zátěž na krátkou dobu 4) soustředit se sám na sebe soustředit se na své tělo ukotvit se v prostoru a čase Existují dva typy střesu. Jeden stres je stres ALFA a druhý je stres BETA: ALFA STRES = bezprostřední stres, kdy většinou odplavíme negativní emoce přímo v zátěžové situaci. BETA STRES = lidé kteří většinou v zátěžové situaci dokáží jednat racionálně a dokáží se vnitřně zpomalit. Pak fyzické projevy stres přijdou s odstupem několika hodin nebo dnů. Se stresem souvisí uzavírání situací. Uzavírání = racionalizace toho, co se opravdu stalo. Antistresová cvičení 1) snažit se hlavou odtlačit zeť, opřít hlavu (čelo) o zeť a uvolnit tělo) 2) háčky: zaháknout ruce, napnout až do bolesti a potom povolit 3) natáhnout ruku s nataženým palcem a koukat na něj a přibližovat ho až do chvíle, kdy vidíme dva a koukat mezi ně a zase vrátit palec 4) celková relaxace: zatnout prsty u nohou, kotníky, kolena (snažíme se je dát dozadu) stehna, hýždě, celý trup, ruce => držíme dokud to půjde a pustíme (cca 20 s). 5) naučit se chodit v nitce

9 6. Pracovní výkon, pracovní režim, zátěž, emoce v zátěži, sociální potřeby Potřeby potřeba je nedostatek nebo nadbytek něčeho potřeba: primární jídlo, pití, sexuální potřeba sekundární sociální potřeby, má každý člověk nastaveny jinak. Patří sem uznání, estetika, krásno, potřeba lásky, vzdělat se. Primární potřeby musí být uspokojeny, aby se mohly uspokojovat sekundární. ZÁKLADNÍ ČTYŘI SOCIÁLNÍ POTŘEBY: Potřeba místa (základní sociální potřeba) Bezpečí (nebezpečí) Potřeba opory (potřeba podpory, opory, výživy) Potřeba limitu hranice kam až můžeme jít - 9 -

10 7. Vlastnosti osobnosti, charakter, temperament

11 8. Paměť, učení, myšlení

12 9. Sociální komunikace, sociální interakce Sociální komunikace Sociální komunikace = proces předávání informací tak,a by jim příjemce porozuměl. Účastníci (aktéři) procesu komunikace: odesílatel (jedinec, skupina, organizace) příjemce (jedinec, skupina, organizace) Význam sociální komunikace a) pro jedince: umožňuje mu získat informace nutné pro jeho: socializaci (bez komunikace je jedinec izolován a strádá) uspokojení jeho individuálních potřeb (např. potřeby znalosti a rozumění, seberealizace, uznání a úcty, sounáležitosti, bezpečí atd.) b) pro skupinu: umožňuje řídit skupinu (zvláště důležité při změnách) je základem pro vznik, udržování a rozvoj sociálních vztahů udržuje skupinu soudržnou podílí se na sociálním klimatu skupiny c) pro společnost: zajišťuje fungování společnosti (komunikace mezi různými institucemi ve společnosti, např. mezi vládou a parlamentem, senátem, dalšími státními úřady, podniky, sdruženími apod.) udržuje kulturní integritu (celistvost)ú společnosti tím, že zajišťuje životnost jazyka, který je klíčovým elementem kultury. Obsah: 1. Informace (obsah sdělení) 2. Metakomunikační klíč (jak má příjemce informaci chápat, např. vážně, pravděpodobně, ironicky, s humorem apod. 3. Postoj odesílatele k informaci (zda ho informace zajímá, souhlasí s ní nebo ne, vadí mu, nebo mu je sympatická apod.) 4. Postoj odesílatele k příjemci (zda k němu cítí úctu, důvěru, odstup, nepřátelství, rivalitu apod.) 5. Sebepojetí odesílatele (na co si hraje, co předstírá, jak se cítí zkušenost, moc, nadřazenost, hloupost apod.) 6. Pravidla hry (komunikační rituály daného sociálního prostředí, promítnutí sociálních norem do komunikace, které určuje kultura sociálního prostředí způsoby oslovení, zdvořilost atd.) Faktory ovlivňující proces komunikace 1. individuální faktory a. osobní dispozice ke komunikaci všech aktérů, tzn. JAK UMÍ a MOHOU komunikovat, čili jaké jsou jejich vlastnosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti s komunikací aj. b. motivace aktérů ke komunikaci, tzn. JAK CHTĚJÍ komunikovat, čili jak chtějí odesílat, přijímat a pochopit sdělované informace

13 2. sociální faktory představují vliv sociálního prostředí ve kterém komunikace probíhá, zahrnují: a. sociální normy, které regulují komunikaci (co je dovoleno a co ne) b. sociální vztahy mezi aktéry (nadřízenost, podřízenost, formální a neformální vztahy) c. sociální klima v konkrétním sociální prostředí (otevřenost, spolupráce, nedůvěra, strach aj.) 3. situační faktory a. čas přiměřené množství času, tzn. aby se stíhlo vše potřebné sdělit. b. prostor vzdálenost mezi aktéry komunikace c. médium člověk (resp. Lidé) jako zprostředkovatel sdělení, nebo technický prostředek (technické médium), které ovlivňuje rozsah a kvalitu záznamu informací

14 10. Neverbální komunikace - komunikace beze slov - patří sem: gesta, postoje, oční kontakt, barevná typologie, mimika, dotek Oční kontakt: neustálý oční pohled nebo vůbec žádný => výraz nejistoty koukat se na něj cca 10 s a potom střelit pohledem na horizont vlevo očima => tzv. sluchová vzpomínka vpravo očima => tzv. sluchová fantazie vlevo dolů očima => tzv. vnitřní dialog vpravo dolů očima => odpovídá to představám a emocím šikmo nahoru doleva očima => zraková vzpomínka šikmo nahoru vpravo očima => tzv. zraková fantazie pokud jednáme s 3 až 5 lidmi najednou, je dobré hlídat si krajní pozice Barvy: ČERVENÁ: temperament, kreativita, energie, umění se předvést, sexuální potence, hodně toho zvládnout MODRÁ: partnerství, vztah ke druhým lidem ČERNÁ: barva změny, odstup od lidí, některé věci si necháváme pro sebe ZELENÁ: barva růstu, hodně o vůli, čím více máme rádi => více vůle dobře strukturalizovaný svět : čistota, nevinnost, očekávání co přijde ORANŽOVÁ: to samé jako červená, ale bez sexuálního podtextu, naivita RŮŽOVÁ: dětskost, sociální nevyzrálost ŠEDÁ: je výrazem nejistoty ŽLUTÁ: barva komunikace a opory z vnějšího světa HNĚDÁ: vztah ke vlastnímu tělu, akceptujeme sami sebe FIALOVÁ: malá skupina lidí, kreativita + pohoda => chaos, nevhodná barva pro reklamy a pro propagační materiály Gesta: překřížené ruce = obranné gesto ruka v bok = výraz agrese (agresivní člověk je nesebevědomý) zaujmout spíše postoj k ústupu, stáhnout se, neprotahovat to ruka v kapse = nejistota, člověk hledá oporu, u lidí s vysokou inteligencí natáčení vlasů nebo přehrabování vousu = nuda nesezení na celé židli, nohy přes nohy = obranné gesto tzv. kotva = sedí se nohy přes nohy a ruka vložená mezi nohy => hodně moc nejistý člověk strašně vytažený malíček = sebestředný člověk

15 Proxemika: = vzdálenost mezi lidmi 1. ZÓNA INTIMNÍ: 0 15 cm, je určena pro rodiče, partnerku, kamarády. Může se porušit jestli toho dotyčného požádáme 2. ZÓNA OSOBNÍ: cm, určena pro soukromé účely, nebo v práci mezi kolegy, dobré přátele, pro rodinné vztahy 3. ZÓNA SOCIÁLNÍ: cm, měla by se dodržovat v pracovním kontaktu 4. ZÓNA VEŘEJNÁ: cm Zasedací pořádek u obchodního jednání dvě ženy: sedávají naproti sobě, hlídají si pravdivost výpovědi dva muži: sedávají do úhlu 90 o, když to místo neumožňuje tak se vytočí aby nebyly v očním kontaktu žena muž: je to jedno, buď do úhlu 90 o nebo naproti sobě

16 11. Slovní komunikace Komunikace je vzájemný vztah mezi jednou a druhou osobou. 4 typy komunikace: 1) dotek matka dítě, dotek ruky, milenecký vztah 2) slovní 3) mimoslovní gesta, barvy, vzdálenost mezi lidmi 4) písemná Slovní komunikace Jazyk a podhoubí jazyka vzniká v rodinách a způsob vyjadřování se tvoří již v útlém věku. Pro slovní komunikaci používáme většinou dvě roviny komunikace: racionální - rozumová emocionální - prožitková - radost X smutek - strach, agrese, žal, láska, nenávist V komunikaci je důležité používat obě roviny najednou. Roviny se používají v závislosti na cíli. Komunikační styly Konvence pozdrav + jedna věta na úvod Konverzace cílem je pobavit se na téma, které je mimo práci. Úskalí má tento styl v tom, že na sebe většinou poměrně dost prozradíme. Cílem je prohloubit neformální vztahy mezi spolupracovníky a spolužáky. Operativní styl chybí v něm emocionální rovina. Většinou se používá mezi nadřízeným a podřízeným Vyjednávání komunikace na úrovni dospělý dospělý. Vezmete druhou stranu na svou úroveň a oceníte ho pochvalou, povzbuzením. Osobní Ideální komunikace při obchodním jednání V pracovní komunikaci existují dva typy vztahů: 1. formální přesně daná, v rámci práce, závazná 2. neformální nepsaná Od toho se odvíjí typy komunikace. Transakční analýza - člověk ve slovní komunikaci jedná na třech úrovních: - dítě odmlouvá, je upřímné, občas si něco vymýšlí, zlobí, je naivní - rodič vychovává, poučuje, autorita - dospělý rozumově, ví co chce, nepotřebuje soutěžit

17 7. Zpětná vazba Proces komunikace 1. Myšlenka 2. Zakódování 3. Přenos 4. Příjem 5. Dekódování 6. Pochopení - v této fázi odesílatel: a) má nápad, pocit apod. b) motivaci určitou myšlenku sdělit c) provede percepci (tj. uvědomí si, představí si) příjemce informace - odesílatel přiřadí myšlence určité symboly (verbální, neverbální), a to tak, že jim příjemce rozuměl (na základě percepce) - odesílatel vysílá zakódované sdělení, a to buď přímo nebo zprostředkovaně s využitím určitého média (lidského nebo technického) - příjemce zachytí sdělení (signály)ú příslušnými smysly (zvuk sluchem, obraz zrakem atd.), ale pouze ty, které je schopen nebo ochoten přijmout - příjemce přiřazuje zachyceným signálům (symbolům) určitý výhnam, a to podle svých osobních zkušeností a znalostí (které mohou být jiné než u odesílatele) - na základě širších souvislostí (kdo mu sděluje informaci, jakým způsobem atd.) příjemce sdělení určitým způsobem pochopí Zpětná vazba Příjemce reaguje na sdělení určitým způsobem a tím se příjemce stává odesílatelem a odesílatel příjemcem. Je to důležitá kontrolní fáze procesu komunikace. Verbální komunikace Sdělování informací prostřednictvím slov, která jsou ovšem vždy doplněna o neverbální symboly. Rozeznáváme tyto dva druhy verbální komunikace: 1) ústní komunikace 2) písemná komunikace Ústní komunikace opírá se o slova, která jsou doplněna akustickými signály výhoda ústní komunikace: při přímé ústní komunikaci (pokud se nejedná o zvukový záznam řeči) je možná okamžitá zpětná vazba, komunikace je tedy pružnější nevýhoda ústní komunikace: většinou náročnější na čas (než písemné sdělení). Vliv nepředvídaných komunikačních šumů (hluk, únava, rozptylování okolím apod.). Možnost deformace ústního sdělení pokud je komunikace zprostředkovaná přes další jedince (tzv. dlouhý komunikační kanál způsobuje efekt tiché pošty). Písemná komunikace využívá písemného záznamu sdělení, je tedy vždy nepřímá. výhody písemné komunikace: Možnost kvalitnějšího zpracování písemného sdělení (lze opravovat text před odesláním, minimalizovat komunikační šumy při psaní)

18 Možnost minimalizovat komunikační šumy při čtení (příjemce si může vytvořit vhodné podmínky pro pochopení textu). Možnost snadnějšího uchování písemného textu na delší dobu (levnější než zvukový záznam). nevýhody písemné komunikace: Neexistuje okamžitá zpětná vazba (proto hrozí častěji vytvoření nesrozumitelného nebo nezajímavého textu). Možnost, že se písemné sdělení ztratí (zvláště, když zpráva jde přes více zprostředkovatelů, je tedy dlouhý komunikační kanál). Finančně náročnější než přímá ústní komunikace (náklady na papír a distribuci)

19 Nezařazeno (prozatím) Sociální skupiny Znaky sociálních skupin 1. Členství: členové o všichni účastníci každé skupiny role v sociální skupině funkce neboli úloha v sociální skupině. Dělíme je: o vůdce nebývá vedoucí firmy, ale je to někdo kdo na sebe strhne pozornost a vede skupinu => přirozená autorita o šedá eminence velký vliv ale není vidět o role černého Petra (mrzáka) ten kdo má momentálně nejhorší postavení ve skupině o šašek (bavič) člověk, který nezkazí legraci, skupina si o ně+m myslí že má dobrou náladu (těžká role) o sluníčko role pohodáře, rozptýlí chmury tím,ž e je příjemný ale nezábavný. Pozice soubor práv a povinností, které vyplývají z určité funkce Prestiž je ohodnocení v pracovní skupině 2. Sociální vztahy: Vzájemná interakce a komunikace mezi jednotlivými jedinci a skupinou. Sociální vztahy jsou: Formální dán právním předpisem. Jsou většinou neosobní a jsou dvojího druhu: Horizontální mezi studenty Vertikální studenti 1. až 3. ročníku Sociální distanc = odstup. Dán formálními vztahy, předpisem. Nejvíce lékaři, právníci aj. Neformální se řídí pouze pravidly morálky. Jsou kladné = úcta, přátelskost, pokora. Neb jsou dále negativní = fámy a pomluvy. Fáma = jeden něco řekne další si k tomu něco přidá. Pomluva = nepravda (nereagovat pokud je to možné). Neformální vztahy ve skupině se zjišťují pomocí sociometrie. Sociometrická matice: - zjišťování, kdo je ve skupině přirozeným vůdcem nebo vedoucí pracovník pro danou skupinu osob aj. - výzkumná metoda sociologie

20 3. Skupinový cíl: důvod proč daná skupina trvá. V počátku při zrodu skupiny může být cíl jiný než ve finále cíl souvisí s potřebami skupiny nebo jednotlivce cíle mohou být např.: sociální: aby se lidé cítili dobře => např. v práci politický ekonomický morální 4. Skupinové hodnoty: dělíme je na hmotné (= index, studijní slevy) nebo nehmotné (=hymna, pozdrav) většinou zajišťují preferenci určité sociální skupiny identifikační znaky, respektování těchto hodnot vede k získávání členů skupiny k příznivému sociálnímu klimatu. 5. Skupinové normy: pravidla, která regulují chování členů skupiny závazné formálně stanovené (školní řád aj.) doporučené spíš doplňují normy závazné, souvisí spíše s morálkou z hlediska způsobu vymezení: formální = rozvrh písemná podoba (většinou). Jsou obsažené v organizačních řádech. neformální = sociální vazby, slušnost, domluva s kantorem aj. Podmínky pro fungování sociální skupiny: a) systém kontroly = kdo, kdy a za co kontroluje b) systém sankcí = donucovací prostředek něco udělat pozitivní nehmotné pochvala hmotné zvýšení platu, služební telefon, služební auto negativní nehmotné dám vám za 3, ale byla to hrůza hmotné c) systém komunikace = kdo s kým jak komunikuje Motivace zaměstnanců a interpersonální vztahy Motivace = důvod nebo cíl, proč něco dělat, vede nás k nějakému skutku Vnější (např. peníze v zaměstnání) = Vnitřní (vnitřní uspokojení) = seberealizace, pocit že něco dokážu Nach motiv, který je mezi, nedá se zařadit ani do vnitřních ani do vnějších. Čím vyšší je motivace, tím větší je výkon, ale jen do určité míry. Funkční fixace: dělám věci pořád dokola, klesá motivace a nevšímám si

21 Zachránce (kamarád) Oběť (žák) Pronásledovatel (učitel) Tři role v interpersonálních vztazích. Většinou se nezmění role pronásledovatele, ale oběti a zachránce Motivátor Ten komu se pomáhá Ten, který pomáhá = někdy viník ROZUM EMOCE ČIN Pronásledovatel = Emoce Motivátor = Rozum Pro většinu z nás je nejdůležitější emoce a tím nás štvou pronásledovatelé. Musíme si to převést do rozumu a udělat z něj motivátora. - když se s někým hádám tak musím víc přemýšlet a ne jenom se prostě hádat - to co je lehké nemá takovou cenu Abych nebyl zachránce musím jen komentovat, nedávat názor!! Pokud o něco jde, tak si to ta oběť musí vyřešit sama. Zachránci bývají často v pozici viníků. Typy osobností Typ A: - chtějí se prosadit za každou cenu - jeho názor musí být ten správný - uznává autoritu jen navenek (vlezprdýlka) - touží po úspěchu, bývají servilní (přehnaná úcta) - často je bolí hlava, žaludek, záda bývají hodně výkonní Typ B: - vyvážení, klidní, vyrovnaní, mívají vnitřní motivaci - smutní, depresivní zamyšlení

22 - umí mít radost z toho co sami vytvoří, dokáží se sami pochválit Typ C: - rakovinový typ - šílené vázání na vztahy a všechno jim obětují - obětují se pro druhé => onemocní tělo Typ D: - prožívají více ztrát jak ostatní, hodně se podceňují a vše berou jako své selhání - mají problémy zvládnout zátěž

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net 1. Psychologie: www.cz-milka.net 1. Systém psychologických věd: Základní: Obecná psychologie schopnost soustředěnosti, učení, pozornost, paměť Vývojová psychologie o vývoj člověka od početí až do doby

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠHL Frýdlant podzim 2013 jaro 2014

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

PROSPĚCH ŽÁKŮ VE VZTAHU K INDIVIDUÁLNĚ POCIŤOVANÉ KOMUNIKAČNÍ OSTÝCHAVOSTI

PROSPĚCH ŽÁKŮ VE VZTAHU K INDIVIDUÁLNĚ POCIŤOVANÉ KOMUNIKAČNÍ OSTÝCHAVOSTI Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Kombinace: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE VZTAHU K INDIVIDUÁLNĚ

Více