Krátký komentář ke knize Tajemství lásky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátký komentář ke knize Tajemství lásky"

Transkript

1 Krátký komentář ke knize Tajemství lásky (Verze 8.0 Kandidát) Pavel Kastl, Leden 2012 Odmítnutí právní odpovědnosti: Tento komentář zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jeho autora. Z toho důvodu se autor zříká právní odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou komukoli v důsledku použití tohoto komentáře a/nebo nesprávného nakládání s informacemi v něm uvedenými, a zároveň neručí za jejich přesnost, pravdivost, kompletnost, bezpečnost ani užitečnost.

2 Kdysi jsem si hrál na dědu vševěda a tvářil se, že jsem ze všech nejmoudřejší. Už mě to ale dávno přešlo. Zdaleka jsem nebyl tak neomylný, jak jsem si o sobě kdysi bláhově myslel. Faktem je, že kdyby se celému obsahu mých knih Tajemství lásky (a Mozaika moudrosti ) uvěřilo a nechaly by se tak, jak jsou, aby se z nich normální lidé učili, bylo by to asi spíše horší než lepší, protože i když je jejich část dle mého názoru opravdu výborná, jako celek jsou přece jen poněkud zavádějící. V některé informace v nich uvedené jsem totiž jenom věřil, ale nevěděl je jistě. A část těchto informací byla chybná. Odpusťte. Na druhé straně, věříte-li obsahu těchto knih plně, klidně se ho držte a extrémní informace, uvedené v tomto komentáři, považujte třeba za projev duševní choroby. A to i navzdory tomu, že se v moudrých zlých kruzích říká, že jejím projevem nejsou. Mé knihy potkal stejný Osud jako takřka všechny ostatní knihy, napsané normálním živým člověkem. Jejich filozofie částečně vychází z chybného základu díky totální neznalosti jednoho z hlavních faktů: Dva druhy lidských duší a naše dávná evoluce. Zde je objasňující úryvek z mého článku The Mystery of the Second Coming of Jesus Christ : Po všem, co jsem se dozvěděl a pochopil v posledních letech, jsem se rozhodl napsat malý komentář alespoň k některým informacím, uvedeným v knize Tajemství lásky. Postupně jsem se dozvěděl další skutečnosti, díky nimž se rozšířil můj obzor, i když zároveň i zúžil, protože jestliže má v sobě každý protiklad prvek svého vlastního protikladu, je každé rozšíření zároveň i zúžením a naopak. Jak vidíte, nedokázal jsem si odpustit svoji univerzální filozofii a relativitu jakoby všeho, i když všechno je zároveň i nic, jak již dávno víme :-) ********** Podívejme se nyní na jednotlivé kapitoly Tajemství lásky a řekněme si k nim pár slov.

3 Slovo autora Láska (v kombinaci s osobním štěstím) je pro každého z nás normálních lidí tou nejdůležitější věcí na světě, ale pro mnohé je také důležitá láska (a osobní štěstí) po smrti, což platí hlavně pro Satanské lidi, chtějící své posmrtné Pekelné štěstí co nejvíce prodloužit a proměnit v tzv. život věčný. Úvod Co je to láska Smysl prožívání lásky Ve světě Boží lásky K napsání této kapitoly jsem byl inspirován dílem Raymonda Moodyho, o kterém ale celkově vzato nemohu hovořit pozitivně, neboť jsem se o skutečném významu jeho práce i původu různých, jím použitých svědectví o prožitcích blízkosti smrti, již před lety dozvěděl cosi zvláštního. O tom zde ale psát nebudu, nicméně je to v mé poslední knize. Také mne trochu inspirovala píseň The Power of Sex od skupiny E-Rotic, kterou jsem si při psaní této kapitoly tehdy pouštěl. Ano, je takové krásné místo, ale dostat se do něj je těžší, než jsme učeni, a většinou nám v tom brání právě ti lidé, kteří se tváří, že by nám ze všech nejvíce přáli se tam dostat. Láska a Osud V podstatě souhlas. Musím ale podotknout, že některá Osudová setkání mohou být účelově zařízena jinými lidmi. Zde je ukázka jednoho z nich, poněkud vytržená z kontextu ( Sexual Screening z The Other Kind ): Ovšem i takováto setkání jsou vlastně Osudem, takže láska je stoprocentně předurčena a tato kapitola je v principu pravdivá. Fyzická láska a její účinky na organizmus Rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím

4 Probouzení pohlavní síly Tajemství mystické svatby Část souhlas, část nesouhlas. Schéma příbuznosti je v principu pravdivé, ale detaily, jak to funguje v životě, jsou jiné. Vysvětlení globální mystické svatby a rozvodu při vzniku a zániku jednotlivých vesmírů se zdá být v pořádku. Ovšem pro život jsou energetická kompatibilita člověka jako celku s jiným člověkem aktuálně důležitější, než duševní příbuznost z jejich minulých životů. To, že se setkávají příbuzné duše a znovu spolu žijí, je méně časté i méně důležité, než jsem si původně myslel. Za prvé část normálních lidských duší je konfiskována (= ulovena), a zbylé žijí v lidstvu, jež je směsí normálních lidských a Pekelných humanoidních duší. Žít na Zemi s mystickou sestrou a s tou se i v Nebi oženit je vzácnost. Nejvyšším cílem není snaha získat pro sebe nějakou jinou duši a s tou splynout, ale pomoci těm nejintenzivněji trpícím, nechat vládnout globální vlažně-harmonické dobro a zabránit Peklu dopouštět se zla na lidech. Věřím, že obrázky z této kapitoly skutečně pravdivě vypovídají o naší duševní příbuznosti a v principu platí jak u normálních lidí, tak i u tajných černých, a rovněž tak i u zvířat, rostlin atd. Jen ale trochu jinak, než jsem to viděl před léty. Lokální mystická svatba dvou tzv. sesterských duší se povede jen někomu, ale hromadná mystická svatba se povede všem. Vše, co zbude z toho všeho, co bylo v průběhu existence vesmíru, se spojí hromadnou mystickou svatbou, a to i když některé duše, které kdysi v průběhu jeho existence byly, již nejsou, nebo jsou ale v takovém stavu, ve kterém by lokální mystickou svatbu nemohly absolvovat. Tajemství ženské krásy Část souhlas, část nesouhlas. My normální lidé sice někdy vidíme krásu duše jiného normálního člověka, avšak většinou nedokážeme vidět krásu duše Pekelných lidí. Takže pokud mají hezké tělo, připadají nám krásní. Například řada Satanských žen, co mají relativně ošklivou duši, jsou vyhodnoceny normálními muži jako vyslovené krásky. Zde je úryvek z Not only bad man z The Other Kind (nelamte si hlavu nad tím obrovským procentem; za prvé je to teoretický příklad vytržený z kontextu a za druhé jste neviděli celý obsah knihy): Co se týče výše uvedeného obrázku a ženské krásy, je užitečné připomenout si následující větu z indikačního filmu They Live (1988): That's like pouring perfume on a pig. Mnoho lidí již v tuto chvíli ví, o čem hovořím. A měli by to vědět hlavně normální muži!

5 Normální lidská duše je plně spojena se svým fyzickým tělem a naplno prožívá všechny radosti i strasti. Duše Pekelných lidí, ač také humanoidní, je však jiná. Je do svého fyzického těla vklíněna, ale není s ním spojena plně. Způsob tohoto připojení lze zobrazit jako postavu v postavě. Podoba normální lidské duše je ve větším souladu s podobou jejího fyzického těla, protože je s ním spojena plně. U Pekelných lidí je tomu opačně, a z toho důvodu je u nich větší rozdíl mezi mírou fyzické a duševní krásy. Odtud také existují Satanské krásky s ošklivou duší. Sláva normálním ženám, těm krásným něžným tvorům, co mají krásné tělo i duši, a uvnitř pravý ženský cit jak to má být! Karmická astrologie lásky aneb diagnostika duševní příbuznosti partnerů Jsou lidé, kteří mají vzájemně dobré konstelace a mohou šťastně žít jeden s druhým, ať již spolu jejich duše v minulosti žily nebo ne. Pokud žily, tento vztah by měl jít vyčíst z postavení měsíčních uzlů. V dřívějších letech jsem považoval vazbu z minulosti jako hlavní kritérium a všechno ostatní se jí snažil podřídit, dnes jsem však v tomto ohledu střízlivější. Faktem totiž je, že příznivé okolnosti doprovázené energetickou kompatibilitou obou partnerů mohou pro oba někdy zplodit, alespoň dočasně, větší dobro, než vztah s leckterou duší, se kterou se společně žilo ve více minulých životech. Pravděpodobně je důležitější ta duševní příbuznost, která vznikla stvořením duše (z jaké části lidské části Centrální Kosmické Duše pochází), než ta příbuznost, co vznikla společným prožíváním životů. A to hlavně z hlediska vzájemné kompatibility. Samozřejmě, že největším vrcholem v tomto smyslu jsou společné životy s duší, která je příbuzná jak kompatibilitou vzniklou jejím stvořením, tedy danou jí na počátku, tak příbuzností vzniklou společnými životy (jen pokud byly tyto životy takové, že nepokazily vzájemný vztah obou duší, ale naopak). Dnes jsem toho názoru, že setkání s blízkou duší je mnohem méně častým jevem, než jsem si kdysi myslel. Převtělování normálních lidských duší existuje v omezenější míře, řada lidí se po smrti už znovu nenarodí. Je proto vhodné se minulostí vlastní duše příliš mnoho nezabývat, spíše se upnout k tomu životu, který právě žijete, jako kdyby byl jediný. Třeba bude. Při formování mého názoru na toto téma jsem byl v mládí ovlivněn vícero lidmi, vesměs Pekelnými, což jsem tehdy ještě nevěděl. Opět úryvky z The Other Kind ( The True God a The Development of my books ):

6 Jedni mi lhali, že mě znají z minulých životů, o čemž jsem nic nevěděl. Druzí byli lidoví léčitelé, co tvrdili, že se člověk skládá z duše (která se převtěluje) a z ducha (ten prý zbude po každé inkarnaci duše), a jeden z nich mi dokonce zprostředkovával rozhovory s duchy žen, se kterými moje duše údajně žila jako muž ve svých minulých životech. A aby toho nebylo málo, mluvil jsem dokonce i s duchem, který po mě zbyl po předminulé inkarnaci mojí duše! O mystické svatbě mi kdysi vyprávěl jeden pán a já se toho chytnul, ale ne že by to byla blbost, ten princip je docela pravdivý, i když jeho praktické uskutečnění je spíše jiné, než jak mi bylo řečeno. Také jsem četl pár knížek, napsaných lidmi, co vysvětlují duchovní věci jinak, než jak je ve skutečnosti znají. A protože některá a stále ta samá zásadní fakta byla uvedena v důvěryhodně vypadajících zdrojích, působících dojmem naprosté vzájemné nezávislosti, některým z nich jsem uvěřil. Zde je citace z mé knihy Záblesk Pravdy : Je zajímavé, že celá řada náboženství a filozofů došla při svém zkoumání jsoucna k podobným závěrům, a to proto, že Pravda jest jen jedna. Hluboký omyl! Ti, kdo nás na tomto poli vedou, jsou buď většinou přímo Sataňáci a ti nám v tom hlavním úmyslně lžou, nebo výjimečně normální lidé, kteří však neodhalili to tajemství, které před námi Pekelní lidé střeží. Zde je úryvek z You Should Know a pod ním následuje přibližný překlad do češtiny: Viděl jsem moudré zlé muže, co nikdy neučili své žáky pravdivě, co vytvořili církve s chybnou teologií, aby vás všechny učili chybně. Pak usedli na trůny tohoto slepého světa, aby nad vámi vládli, střežíce bránu smrti, aby dveře ráje před vámi zamkli. Říká se, že špatné úmysly je možné skrýt pod hezkou fasádou a že největší zlo se dá dobře maskovat spoustou menšího či středního dobra. O tom také vypovídá následující myšlenka z The Other Kind a pod ní je přibližný překlad do češtiny: Jestliže by někdo vytvořil hezky vypadající náboženství, slibující, že se budete mít po smrti dobře, a zároveň by kradl vaše duše a on sám by žil z energie produkované jejich utrpením, je pravdou, že by se před vámi snažil tuto skutečnost zatajit, ať to stojí co chce? A kdybyste se to dozvěděli, je pravdou, že byste začali ty své duše bránit? Samozřejmě, ten dotyčný by se snažil skrýt své zlé úmysly, ale i kdyby byl tak dobrý prezident, jako Barack Obama; i kdyby nás rozesmával tak srdečně, jako Rowan Atkinson; i kdyby pro nás hrál ve filmech tak výborně, jako Kristanna Loken; i kdyby reprezentoval křesťanství tak perfektně, jako Joseph Ratzinger; a i kdyby se staral o nemocné a umírající tak kouzelně, jako Matka Tereza, přesto by to nezabránilo jeho zlým úmyslům, aby vyšly jednoho dne najevo! Takže i v mém případě se různé Satanské zdroje podílely na zformování mého názoru nejen na tajemství lásky. Na druhé straně, některé věci přišly z vlastních prožitků a ne z toho, co někdo napsal nebo co mi někdo účelově řekl. Celé mládí jsem byl kombinací pokaženého výtvoru druhých lidí se skutečnou Boží inspirací a originalitou. Tehdy jsem ještě nevěděl, že lidskou kulturu a náboženská učení vedli temní lidé, kteří úmyslně udržují normální část lidské populace v nevědomosti. Jejich zdánlivě nezávislá učení, ač každé jiné než ty ostatní, nám dávají všechny možné informace kromě těch pro nás nejdůležitějších, jež jsou zakázány.

7 Jinými slovy, v Satanských zdrojích informací se můžete dočíst všechno možné, ovšem pouze kromě toho pro vás nejdůležitějšího: Kdo vám skutečně vládne a proč, proč to tu je tak jak to tu je, a co vás čeká a nemine. Intenzita lásky Ty typy intenzit a způsobu prožívání lásky platí, ale s tím dodatkem, že normální lidé prožívají všechna zmíněná schémata, avšak Pekelní lidé, a teď mluvím o celé jejich duši (nejen o tom člověku, kterým jakoby jsou), prožívají převážně lásku nízké až střední intenzity, avšak dlouhého trvání. Takový je jejich stabilní postoj k rodnému negativnímu paralelnímu světu a jejich duševním příbuzným. Nejvyšší forma sexu Ale oba musí patřit mezi normální lidi, jen pak to mohou prožít naplno včetně hlubokého oboustranného duševního prožitku. Problém ideální lásky Kniha zákona podivného Proč ne. Jak lze milovat všechno skrze vše Jak znovu nalézt ztracenou lásku Snad jen ta poznámka, že pokud je příčinou bolesti ze ztracené lásky smrt partnera, tak pokud to byl normální dobrý člověk, je nejprve vhodné pomodlit se za to, aby se měla jeho duše po smrti dobře, a teprve na druhém místě může být nějaká prosba za opětovné setkání s ní. Zpravidla je ale nejvhodnější duši zemřelého vůbec nerušit a nic od ní nechtít. Láska a její podoby Třeba tak nějak. Sexuální deviace jako transformace specifické energie lásky Pouze ten dodatek, že z hlediska VšeOrganizmu jde více o to, co duše, respektive člověk, přesně transformoval, když to prožíval, než co si z toho všeho jeho duše odnese na druhou stranu. VšeOrganizmus (tedy všechny jeho vesmíry, nejenom ten náš) existuje díky tomu, co všechno se v něm odehrává. Například hromadné mystické svatby, a to i když některé jednotlivé duše při takové svatbě chybí. Bez některých to jde, ale nejde to bez potenciálu, který jimi byl vytvořen tím, co za života tyto duše prožily. Ani jeden jediný pocit ani jedné jediné bytosti nesmí chybět! A to platí i pro prožívání sexuálních deviací.

8 Další extrémy v lásce Jen ten dodatek, že řada Satanských lidí se dokáže obejít bez sexu i bez partnera snáze, než normální lidé. Mnoho jejich vztahů existuje převážně na základě dohody a nejsou prožívány příliš intenzivně, ať již to zvenku vypadá jak chce. Prostě věřím tomu, že tohle je u tajných černých častější, než u nás. Ale třeba se pletu. Skrze nenávist k lásce Láska a nemoc Tak nějak. Meditace lásky Víceméně souhlas. Pouze si dovolím jednu poznámku, a to že při těchto meditacích lásky existuje drobné nebezpečí, když meditující považuje vztah nějaké druhé osoby k sobě za lásku a přitom ho ta osoba neměla ráda (a možná ho i tajně nenáviděla). Bezpečnější je prožívat všechny vlastní lásky, které jste vůči komukoli měli, ale méně bezpečné je prožívat lásky ostatních lidí k vám, protože svojí lásku k nim znáte lépe, než jejich eventuální lásku k vám. Umělé prožití lásky Pouze poznámka, že hologram, ač je celkově horší volbou než normální živý lidský partner, byť s nějakými těmi chybami, může být výjimečně volbou lepší, než takový živý partner, který s vámi má převážně zlé úmysly. Problém citové závislosti Pokud jde o zmíněný rozdíl potenciálů jako příčinu citové závislosti na jiném člověku, jedním z takto působících rozdílů je i odlišnost normální lidské a Pekelné humanoidní duše. Satanští lidé mají velký vliv na normální lidi, umí s nimi zacházet a vzbudit jejich sympatie i důvěru. Je mnoho případů, že se normální lidé stanou citově závislí na Satanských lidech. Vlastně se jedná o další možnou příčinu v kapitole zmíněné energetické nekompatibility. Láska k druhým jako projev lásky k sobě V principu je to správně. Jen tak pro zajímavost: někteří lidé svojí lásku k druhým skrývají. Zejména Pekelní lidé, kteří mezi sebou často předstírají konflikt a špatné vztahy, avšak zevně se přitom mohou laskavě chovat k normálním lidem, které ve skutečnosti nemají nijak výrazně rádi, a které jsou kdykoli schopni obětovat pro své skryté zlé cíle. Skoro každý se chce mít dobře Touha užívat si za svého pozemského života je vlastní hlavně normálním lidem, i když někteří z nich se upínají i k posmrtnému štěstí (zejména ti věřící). Kdo však dává přednost posmrtnému štěstí před pozemským, to jsou asi hlavně Satanští lidé.

9 Vraťte mi mojí druhou polovinu! Částečný souhlas. Pokud má normální člověk v pořádku cítění, patřící k jeho fyzickému pohlaví, a heterosexuální orientaci, touha po sexuálním spojení s jedincem opačného pohlavní bývá přítomna. Tato touha má samozřejmě duševní podklad a v podstatě se jedná o touhu po splynutí, prostřednictvím kterého dojde k jejímu utišení. Potud je dané vysvětlení v pořádku. Kromě splynutí s ideálním protikladem však existuje ještě jedna možnost utišení této potřeby. Jedinec, který získá cítění obou pohlavních principů a stane se sexuálně samostatným, může teoreticky existovat bez potřeby splynutí se svým ideálním protějškem (který již touto jeho změnou přestal být ideálním a dokonce přestal být i protějškem), neboť se jím do jisté míry sám stal. Úryvek z The Other Kind : Mystický slib lásky Moudrosti o lásce Nebudu zde rozebírat jednotlivé moudrosti z této kapitoly. Musím ale říci, že jsem s drtivou většinou z nich velmi spokojen. Tu a tam bych něco podotknul nebo to řekl jinak, ale až na nemnoho exemplářů bych to nechal tak, jak to je. Dva příklady drobného zásahu za účelem přesnějšího vysvětlení: Upne-li člověk veškerou energii své lásky jen na svého milence, nebude již moci plně prožívat lásku k rostlinám nebo zvířatům, nebo lásku univerzální. Existují sice milenecké vztahy, které dovolují prožití ostatních lásek včetně lásky univerzální, avšak jedná se o vzácné výjimky. Ve většině případů platí, že kdo intenzivně miluje jen svého partnera, většinu své energie lásky transformuje s ním a na prožívání jiných lásek mu již energie nezbývá. Naproti tomu člověk, který neprožívá energii lásky se svým partnerem či milencem, může svojí lásku o to více prožívat s přáteli, zvířaty, rostlinami či se samotným Bohem. Hezky řečeno. Zde je malinký dodatek k tomuto tématu z The Other Kind : Abychom mohli lépe poznat lásku druhých k nám (a i sami sebe), měli bychom nejprve poznat zlo a pak teprve dobro. Nejprve být vyřízení a zničení a vidět, jak nás druzí opouštějí a jak s námi nesoucítí. A pak už bychom si o nich naivně nemysleli, že jsou k nám dobří a že nás milují. Jen pokud druhé poznáme jen z té jejich lepší stránky, čímž je vlastně nepoznáme (alespoň ne jako celek, protože poznáme pouze jejich pro nás lepší část), jen pak je můžeme lidsky milovat. Zde bych například doplnil poslední větu z této moudrosti informací, že někteří lidé mají svojí horší stránku tak malou a tu lepší tak velkou, že je můžeme lidsky hluboce milovat, i když je poznáme takříkajíc z obou stran, tedy jako celek.

10 Závěrem bych chtěl upozornit na jednostrannost lásky mezi normálními a Pekelnými lidmi. Normální lidé milují Sataňáky intenzivně, ale Pekelní lidé tuto lásku mnoho neopětují, a to i kdyby se zvenku tvářili bůhvíjak pozitivně a i se tak skutečně chovali. Obecně vzato, vydávat mnoho energie lásky vůči tomu, kdo jí neopětuje, je ve většině případů škodlivé (i když samozřejmě existují výjimky). Bonus k tomuto krátkému komentáři: Chtěl bych vám objasnit jednu zásadní věc, mající přímou souvislost s mírou pravdivosti informací v Tajemství lásky (a Mozaice moudrosti ). Řekl jsem, že nejdůležitější informace, které před námi Pekelní lidé tají, jsou pro nás zakázány. A kdyby je tyto mé knihy skutečně odhalily, byl bych pravděpodobně chemicky (či jinak) rozbourán již před mnoha lety a dokonce asi ještě dříve, než bych ty knihy stačil vůbec dodělat (byly pravidelné kontroly mého PC v průběhu jejich psaní). To, že tomu tak nebylo, je důkazem toho, že ty knihy nebyly až zase tak moc pravdivé a odhalující, jak by se mohlo zdát. Avšak jejich pojetí života jako transformace energie, způsob chápání VšeOrganizmu i část jejich filozofie se zdají být správnými.

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky TAJEMSTVÍ LÁSKY Tajemství lásky (VERZE 6) Obsah SLOVO AUTORA ÚVOD CO JE TO LÁSKA SMYSL PROŽÍVÁNÍ LÁSKY VE SVĚTĚ BOŽÍ LÁSKY LÁSKA A OSUD FYZICKÁ LÁSKA A JEJÍ ÚČINKY NA ORGANIZMUS ROZDÍLY MEZI MUŽSKÝM A

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

TAJEMSTVÍ LÁSKY. (Verze 8.0 Kandidát)

TAJEMSTVÍ LÁSKY. (Verze 8.0 Kandidát) TAJEMSTVÍ LÁSKY (Verze 8.0 Kandidát) SLOVO AUTORA Jmenoval jsem se Pavel Kastl a obdržel jsem některé informace, které byly před lidstvem ukrývány po celé věky. Láska je pro každého z nás tou nejdůležitější

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním Kolik centimetrů se líbí homosexuálním mužům? Jaroslava Valentová 1,2, Vít Třebický 1, Jan Havlíček 1 1 Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií UK 2 Centrum pro teoretická e studia, UK & AVČRČ Výška

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie 1. Co je to psychologie Psychologie - odvozeno od řeckého Psyché logos (duše věda), tedy věda o duši Co je to ta duše? termín duše je velmi často užívaný

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání Better way Jihlava 1.Vydání Občasník skupiny distribuce zdarma Skupina lidí pod názvem "BETTER WAY" byla založena se záměrem zlepšování fyzického a psychického zdraví sportem a tělesnou aktivitou přirozenou

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více