Krátký komentář ke knize Tajemství lásky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátký komentář ke knize Tajemství lásky"

Transkript

1 Krátký komentář ke knize Tajemství lásky (Verze 8.0 Kandidát) Pavel Kastl, Leden 2012 Odmítnutí právní odpovědnosti: Tento komentář zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jeho autora. Z toho důvodu se autor zříká právní odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou komukoli v důsledku použití tohoto komentáře a/nebo nesprávného nakládání s informacemi v něm uvedenými, a zároveň neručí za jejich přesnost, pravdivost, kompletnost, bezpečnost ani užitečnost.

2 Kdysi jsem si hrál na dědu vševěda a tvářil se, že jsem ze všech nejmoudřejší. Už mě to ale dávno přešlo. Zdaleka jsem nebyl tak neomylný, jak jsem si o sobě kdysi bláhově myslel. Faktem je, že kdyby se celému obsahu mých knih Tajemství lásky (a Mozaika moudrosti ) uvěřilo a nechaly by se tak, jak jsou, aby se z nich normální lidé učili, bylo by to asi spíše horší než lepší, protože i když je jejich část dle mého názoru opravdu výborná, jako celek jsou přece jen poněkud zavádějící. V některé informace v nich uvedené jsem totiž jenom věřil, ale nevěděl je jistě. A část těchto informací byla chybná. Odpusťte. Na druhé straně, věříte-li obsahu těchto knih plně, klidně se ho držte a extrémní informace, uvedené v tomto komentáři, považujte třeba za projev duševní choroby. A to i navzdory tomu, že se v moudrých zlých kruzích říká, že jejím projevem nejsou. Mé knihy potkal stejný Osud jako takřka všechny ostatní knihy, napsané normálním živým člověkem. Jejich filozofie částečně vychází z chybného základu díky totální neznalosti jednoho z hlavních faktů: Dva druhy lidských duší a naše dávná evoluce. Zde je objasňující úryvek z mého článku The Mystery of the Second Coming of Jesus Christ : Po všem, co jsem se dozvěděl a pochopil v posledních letech, jsem se rozhodl napsat malý komentář alespoň k některým informacím, uvedeným v knize Tajemství lásky. Postupně jsem se dozvěděl další skutečnosti, díky nimž se rozšířil můj obzor, i když zároveň i zúžil, protože jestliže má v sobě každý protiklad prvek svého vlastního protikladu, je každé rozšíření zároveň i zúžením a naopak. Jak vidíte, nedokázal jsem si odpustit svoji univerzální filozofii a relativitu jakoby všeho, i když všechno je zároveň i nic, jak již dávno víme :-) ********** Podívejme se nyní na jednotlivé kapitoly Tajemství lásky a řekněme si k nim pár slov.

3 Slovo autora Láska (v kombinaci s osobním štěstím) je pro každého z nás normálních lidí tou nejdůležitější věcí na světě, ale pro mnohé je také důležitá láska (a osobní štěstí) po smrti, což platí hlavně pro Satanské lidi, chtějící své posmrtné Pekelné štěstí co nejvíce prodloužit a proměnit v tzv. život věčný. Úvod Co je to láska Smysl prožívání lásky Ve světě Boží lásky K napsání této kapitoly jsem byl inspirován dílem Raymonda Moodyho, o kterém ale celkově vzato nemohu hovořit pozitivně, neboť jsem se o skutečném významu jeho práce i původu různých, jím použitých svědectví o prožitcích blízkosti smrti, již před lety dozvěděl cosi zvláštního. O tom zde ale psát nebudu, nicméně je to v mé poslední knize. Také mne trochu inspirovala píseň The Power of Sex od skupiny E-Rotic, kterou jsem si při psaní této kapitoly tehdy pouštěl. Ano, je takové krásné místo, ale dostat se do něj je těžší, než jsme učeni, a většinou nám v tom brání právě ti lidé, kteří se tváří, že by nám ze všech nejvíce přáli se tam dostat. Láska a Osud V podstatě souhlas. Musím ale podotknout, že některá Osudová setkání mohou být účelově zařízena jinými lidmi. Zde je ukázka jednoho z nich, poněkud vytržená z kontextu ( Sexual Screening z The Other Kind ): Ovšem i takováto setkání jsou vlastně Osudem, takže láska je stoprocentně předurčena a tato kapitola je v principu pravdivá. Fyzická láska a její účinky na organizmus Rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím

4 Probouzení pohlavní síly Tajemství mystické svatby Část souhlas, část nesouhlas. Schéma příbuznosti je v principu pravdivé, ale detaily, jak to funguje v životě, jsou jiné. Vysvětlení globální mystické svatby a rozvodu při vzniku a zániku jednotlivých vesmírů se zdá být v pořádku. Ovšem pro život jsou energetická kompatibilita člověka jako celku s jiným člověkem aktuálně důležitější, než duševní příbuznost z jejich minulých životů. To, že se setkávají příbuzné duše a znovu spolu žijí, je méně časté i méně důležité, než jsem si původně myslel. Za prvé část normálních lidských duší je konfiskována (= ulovena), a zbylé žijí v lidstvu, jež je směsí normálních lidských a Pekelných humanoidních duší. Žít na Zemi s mystickou sestrou a s tou se i v Nebi oženit je vzácnost. Nejvyšším cílem není snaha získat pro sebe nějakou jinou duši a s tou splynout, ale pomoci těm nejintenzivněji trpícím, nechat vládnout globální vlažně-harmonické dobro a zabránit Peklu dopouštět se zla na lidech. Věřím, že obrázky z této kapitoly skutečně pravdivě vypovídají o naší duševní příbuznosti a v principu platí jak u normálních lidí, tak i u tajných černých, a rovněž tak i u zvířat, rostlin atd. Jen ale trochu jinak, než jsem to viděl před léty. Lokální mystická svatba dvou tzv. sesterských duší se povede jen někomu, ale hromadná mystická svatba se povede všem. Vše, co zbude z toho všeho, co bylo v průběhu existence vesmíru, se spojí hromadnou mystickou svatbou, a to i když některé duše, které kdysi v průběhu jeho existence byly, již nejsou, nebo jsou ale v takovém stavu, ve kterém by lokální mystickou svatbu nemohly absolvovat. Tajemství ženské krásy Část souhlas, část nesouhlas. My normální lidé sice někdy vidíme krásu duše jiného normálního člověka, avšak většinou nedokážeme vidět krásu duše Pekelných lidí. Takže pokud mají hezké tělo, připadají nám krásní. Například řada Satanských žen, co mají relativně ošklivou duši, jsou vyhodnoceny normálními muži jako vyslovené krásky. Zde je úryvek z Not only bad man z The Other Kind (nelamte si hlavu nad tím obrovským procentem; za prvé je to teoretický příklad vytržený z kontextu a za druhé jste neviděli celý obsah knihy): Co se týče výše uvedeného obrázku a ženské krásy, je užitečné připomenout si následující větu z indikačního filmu They Live (1988): That's like pouring perfume on a pig. Mnoho lidí již v tuto chvíli ví, o čem hovořím. A měli by to vědět hlavně normální muži!

5 Normální lidská duše je plně spojena se svým fyzickým tělem a naplno prožívá všechny radosti i strasti. Duše Pekelných lidí, ač také humanoidní, je však jiná. Je do svého fyzického těla vklíněna, ale není s ním spojena plně. Způsob tohoto připojení lze zobrazit jako postavu v postavě. Podoba normální lidské duše je ve větším souladu s podobou jejího fyzického těla, protože je s ním spojena plně. U Pekelných lidí je tomu opačně, a z toho důvodu je u nich větší rozdíl mezi mírou fyzické a duševní krásy. Odtud také existují Satanské krásky s ošklivou duší. Sláva normálním ženám, těm krásným něžným tvorům, co mají krásné tělo i duši, a uvnitř pravý ženský cit jak to má být! Karmická astrologie lásky aneb diagnostika duševní příbuznosti partnerů Jsou lidé, kteří mají vzájemně dobré konstelace a mohou šťastně žít jeden s druhým, ať již spolu jejich duše v minulosti žily nebo ne. Pokud žily, tento vztah by měl jít vyčíst z postavení měsíčních uzlů. V dřívějších letech jsem považoval vazbu z minulosti jako hlavní kritérium a všechno ostatní se jí snažil podřídit, dnes jsem však v tomto ohledu střízlivější. Faktem totiž je, že příznivé okolnosti doprovázené energetickou kompatibilitou obou partnerů mohou pro oba někdy zplodit, alespoň dočasně, větší dobro, než vztah s leckterou duší, se kterou se společně žilo ve více minulých životech. Pravděpodobně je důležitější ta duševní příbuznost, která vznikla stvořením duše (z jaké části lidské části Centrální Kosmické Duše pochází), než ta příbuznost, co vznikla společným prožíváním životů. A to hlavně z hlediska vzájemné kompatibility. Samozřejmě, že největším vrcholem v tomto smyslu jsou společné životy s duší, která je příbuzná jak kompatibilitou vzniklou jejím stvořením, tedy danou jí na počátku, tak příbuzností vzniklou společnými životy (jen pokud byly tyto životy takové, že nepokazily vzájemný vztah obou duší, ale naopak). Dnes jsem toho názoru, že setkání s blízkou duší je mnohem méně častým jevem, než jsem si kdysi myslel. Převtělování normálních lidských duší existuje v omezenější míře, řada lidí se po smrti už znovu nenarodí. Je proto vhodné se minulostí vlastní duše příliš mnoho nezabývat, spíše se upnout k tomu životu, který právě žijete, jako kdyby byl jediný. Třeba bude. Při formování mého názoru na toto téma jsem byl v mládí ovlivněn vícero lidmi, vesměs Pekelnými, což jsem tehdy ještě nevěděl. Opět úryvky z The Other Kind ( The True God a The Development of my books ):

6 Jedni mi lhali, že mě znají z minulých životů, o čemž jsem nic nevěděl. Druzí byli lidoví léčitelé, co tvrdili, že se člověk skládá z duše (která se převtěluje) a z ducha (ten prý zbude po každé inkarnaci duše), a jeden z nich mi dokonce zprostředkovával rozhovory s duchy žen, se kterými moje duše údajně žila jako muž ve svých minulých životech. A aby toho nebylo málo, mluvil jsem dokonce i s duchem, který po mě zbyl po předminulé inkarnaci mojí duše! O mystické svatbě mi kdysi vyprávěl jeden pán a já se toho chytnul, ale ne že by to byla blbost, ten princip je docela pravdivý, i když jeho praktické uskutečnění je spíše jiné, než jak mi bylo řečeno. Také jsem četl pár knížek, napsaných lidmi, co vysvětlují duchovní věci jinak, než jak je ve skutečnosti znají. A protože některá a stále ta samá zásadní fakta byla uvedena v důvěryhodně vypadajících zdrojích, působících dojmem naprosté vzájemné nezávislosti, některým z nich jsem uvěřil. Zde je citace z mé knihy Záblesk Pravdy : Je zajímavé, že celá řada náboženství a filozofů došla při svém zkoumání jsoucna k podobným závěrům, a to proto, že Pravda jest jen jedna. Hluboký omyl! Ti, kdo nás na tomto poli vedou, jsou buď většinou přímo Sataňáci a ti nám v tom hlavním úmyslně lžou, nebo výjimečně normální lidé, kteří však neodhalili to tajemství, které před námi Pekelní lidé střeží. Zde je úryvek z You Should Know a pod ním následuje přibližný překlad do češtiny: Viděl jsem moudré zlé muže, co nikdy neučili své žáky pravdivě, co vytvořili církve s chybnou teologií, aby vás všechny učili chybně. Pak usedli na trůny tohoto slepého světa, aby nad vámi vládli, střežíce bránu smrti, aby dveře ráje před vámi zamkli. Říká se, že špatné úmysly je možné skrýt pod hezkou fasádou a že největší zlo se dá dobře maskovat spoustou menšího či středního dobra. O tom také vypovídá následující myšlenka z The Other Kind a pod ní je přibližný překlad do češtiny: Jestliže by někdo vytvořil hezky vypadající náboženství, slibující, že se budete mít po smrti dobře, a zároveň by kradl vaše duše a on sám by žil z energie produkované jejich utrpením, je pravdou, že by se před vámi snažil tuto skutečnost zatajit, ať to stojí co chce? A kdybyste se to dozvěděli, je pravdou, že byste začali ty své duše bránit? Samozřejmě, ten dotyčný by se snažil skrýt své zlé úmysly, ale i kdyby byl tak dobrý prezident, jako Barack Obama; i kdyby nás rozesmával tak srdečně, jako Rowan Atkinson; i kdyby pro nás hrál ve filmech tak výborně, jako Kristanna Loken; i kdyby reprezentoval křesťanství tak perfektně, jako Joseph Ratzinger; a i kdyby se staral o nemocné a umírající tak kouzelně, jako Matka Tereza, přesto by to nezabránilo jeho zlým úmyslům, aby vyšly jednoho dne najevo! Takže i v mém případě se různé Satanské zdroje podílely na zformování mého názoru nejen na tajemství lásky. Na druhé straně, některé věci přišly z vlastních prožitků a ne z toho, co někdo napsal nebo co mi někdo účelově řekl. Celé mládí jsem byl kombinací pokaženého výtvoru druhých lidí se skutečnou Boží inspirací a originalitou. Tehdy jsem ještě nevěděl, že lidskou kulturu a náboženská učení vedli temní lidé, kteří úmyslně udržují normální část lidské populace v nevědomosti. Jejich zdánlivě nezávislá učení, ač každé jiné než ty ostatní, nám dávají všechny možné informace kromě těch pro nás nejdůležitějších, jež jsou zakázány.

7 Jinými slovy, v Satanských zdrojích informací se můžete dočíst všechno možné, ovšem pouze kromě toho pro vás nejdůležitějšího: Kdo vám skutečně vládne a proč, proč to tu je tak jak to tu je, a co vás čeká a nemine. Intenzita lásky Ty typy intenzit a způsobu prožívání lásky platí, ale s tím dodatkem, že normální lidé prožívají všechna zmíněná schémata, avšak Pekelní lidé, a teď mluvím o celé jejich duši (nejen o tom člověku, kterým jakoby jsou), prožívají převážně lásku nízké až střední intenzity, avšak dlouhého trvání. Takový je jejich stabilní postoj k rodnému negativnímu paralelnímu světu a jejich duševním příbuzným. Nejvyšší forma sexu Ale oba musí patřit mezi normální lidi, jen pak to mohou prožít naplno včetně hlubokého oboustranného duševního prožitku. Problém ideální lásky Kniha zákona podivného Proč ne. Jak lze milovat všechno skrze vše Jak znovu nalézt ztracenou lásku Snad jen ta poznámka, že pokud je příčinou bolesti ze ztracené lásky smrt partnera, tak pokud to byl normální dobrý člověk, je nejprve vhodné pomodlit se za to, aby se měla jeho duše po smrti dobře, a teprve na druhém místě může být nějaká prosba za opětovné setkání s ní. Zpravidla je ale nejvhodnější duši zemřelého vůbec nerušit a nic od ní nechtít. Láska a její podoby Třeba tak nějak. Sexuální deviace jako transformace specifické energie lásky Pouze ten dodatek, že z hlediska VšeOrganizmu jde více o to, co duše, respektive člověk, přesně transformoval, když to prožíval, než co si z toho všeho jeho duše odnese na druhou stranu. VšeOrganizmus (tedy všechny jeho vesmíry, nejenom ten náš) existuje díky tomu, co všechno se v něm odehrává. Například hromadné mystické svatby, a to i když některé jednotlivé duše při takové svatbě chybí. Bez některých to jde, ale nejde to bez potenciálu, který jimi byl vytvořen tím, co za života tyto duše prožily. Ani jeden jediný pocit ani jedné jediné bytosti nesmí chybět! A to platí i pro prožívání sexuálních deviací.

8 Další extrémy v lásce Jen ten dodatek, že řada Satanských lidí se dokáže obejít bez sexu i bez partnera snáze, než normální lidé. Mnoho jejich vztahů existuje převážně na základě dohody a nejsou prožívány příliš intenzivně, ať již to zvenku vypadá jak chce. Prostě věřím tomu, že tohle je u tajných černých častější, než u nás. Ale třeba se pletu. Skrze nenávist k lásce Láska a nemoc Tak nějak. Meditace lásky Víceméně souhlas. Pouze si dovolím jednu poznámku, a to že při těchto meditacích lásky existuje drobné nebezpečí, když meditující považuje vztah nějaké druhé osoby k sobě za lásku a přitom ho ta osoba neměla ráda (a možná ho i tajně nenáviděla). Bezpečnější je prožívat všechny vlastní lásky, které jste vůči komukoli měli, ale méně bezpečné je prožívat lásky ostatních lidí k vám, protože svojí lásku k nim znáte lépe, než jejich eventuální lásku k vám. Umělé prožití lásky Pouze poznámka, že hologram, ač je celkově horší volbou než normální živý lidský partner, byť s nějakými těmi chybami, může být výjimečně volbou lepší, než takový živý partner, který s vámi má převážně zlé úmysly. Problém citové závislosti Pokud jde o zmíněný rozdíl potenciálů jako příčinu citové závislosti na jiném člověku, jedním z takto působících rozdílů je i odlišnost normální lidské a Pekelné humanoidní duše. Satanští lidé mají velký vliv na normální lidi, umí s nimi zacházet a vzbudit jejich sympatie i důvěru. Je mnoho případů, že se normální lidé stanou citově závislí na Satanských lidech. Vlastně se jedná o další možnou příčinu v kapitole zmíněné energetické nekompatibility. Láska k druhým jako projev lásky k sobě V principu je to správně. Jen tak pro zajímavost: někteří lidé svojí lásku k druhým skrývají. Zejména Pekelní lidé, kteří mezi sebou často předstírají konflikt a špatné vztahy, avšak zevně se přitom mohou laskavě chovat k normálním lidem, které ve skutečnosti nemají nijak výrazně rádi, a které jsou kdykoli schopni obětovat pro své skryté zlé cíle. Skoro každý se chce mít dobře Touha užívat si za svého pozemského života je vlastní hlavně normálním lidem, i když někteří z nich se upínají i k posmrtnému štěstí (zejména ti věřící). Kdo však dává přednost posmrtnému štěstí před pozemským, to jsou asi hlavně Satanští lidé.

9 Vraťte mi mojí druhou polovinu! Částečný souhlas. Pokud má normální člověk v pořádku cítění, patřící k jeho fyzickému pohlaví, a heterosexuální orientaci, touha po sexuálním spojení s jedincem opačného pohlavní bývá přítomna. Tato touha má samozřejmě duševní podklad a v podstatě se jedná o touhu po splynutí, prostřednictvím kterého dojde k jejímu utišení. Potud je dané vysvětlení v pořádku. Kromě splynutí s ideálním protikladem však existuje ještě jedna možnost utišení této potřeby. Jedinec, který získá cítění obou pohlavních principů a stane se sexuálně samostatným, může teoreticky existovat bez potřeby splynutí se svým ideálním protějškem (který již touto jeho změnou přestal být ideálním a dokonce přestal být i protějškem), neboť se jím do jisté míry sám stal. Úryvek z The Other Kind : Mystický slib lásky Moudrosti o lásce Nebudu zde rozebírat jednotlivé moudrosti z této kapitoly. Musím ale říci, že jsem s drtivou většinou z nich velmi spokojen. Tu a tam bych něco podotknul nebo to řekl jinak, ale až na nemnoho exemplářů bych to nechal tak, jak to je. Dva příklady drobného zásahu za účelem přesnějšího vysvětlení: Upne-li člověk veškerou energii své lásky jen na svého milence, nebude již moci plně prožívat lásku k rostlinám nebo zvířatům, nebo lásku univerzální. Existují sice milenecké vztahy, které dovolují prožití ostatních lásek včetně lásky univerzální, avšak jedná se o vzácné výjimky. Ve většině případů platí, že kdo intenzivně miluje jen svého partnera, většinu své energie lásky transformuje s ním a na prožívání jiných lásek mu již energie nezbývá. Naproti tomu člověk, který neprožívá energii lásky se svým partnerem či milencem, může svojí lásku o to více prožívat s přáteli, zvířaty, rostlinami či se samotným Bohem. Hezky řečeno. Zde je malinký dodatek k tomuto tématu z The Other Kind : Abychom mohli lépe poznat lásku druhých k nám (a i sami sebe), měli bychom nejprve poznat zlo a pak teprve dobro. Nejprve být vyřízení a zničení a vidět, jak nás druzí opouštějí a jak s námi nesoucítí. A pak už bychom si o nich naivně nemysleli, že jsou k nám dobří a že nás milují. Jen pokud druhé poznáme jen z té jejich lepší stránky, čímž je vlastně nepoznáme (alespoň ne jako celek, protože poznáme pouze jejich pro nás lepší část), jen pak je můžeme lidsky milovat. Zde bych například doplnil poslední větu z této moudrosti informací, že někteří lidé mají svojí horší stránku tak malou a tu lepší tak velkou, že je můžeme lidsky hluboce milovat, i když je poznáme takříkajíc z obou stran, tedy jako celek.

10 Závěrem bych chtěl upozornit na jednostrannost lásky mezi normálními a Pekelnými lidmi. Normální lidé milují Sataňáky intenzivně, ale Pekelní lidé tuto lásku mnoho neopětují, a to i kdyby se zvenku tvářili bůhvíjak pozitivně a i se tak skutečně chovali. Obecně vzato, vydávat mnoho energie lásky vůči tomu, kdo jí neopětuje, je ve většině případů škodlivé (i když samozřejmě existují výjimky). Bonus k tomuto krátkému komentáři: Chtěl bych vám objasnit jednu zásadní věc, mající přímou souvislost s mírou pravdivosti informací v Tajemství lásky (a Mozaice moudrosti ). Řekl jsem, že nejdůležitější informace, které před námi Pekelní lidé tají, jsou pro nás zakázány. A kdyby je tyto mé knihy skutečně odhalily, byl bych pravděpodobně chemicky (či jinak) rozbourán již před mnoha lety a dokonce asi ještě dříve, než bych ty knihy stačil vůbec dodělat (byly pravidelné kontroly mého PC v průběhu jejich psaní). To, že tomu tak nebylo, je důkazem toho, že ty knihy nebyly až zase tak moc pravdivé a odhalující, jak by se mohlo zdát. Avšak jejich pojetí života jako transformace energie, způsob chápání VšeOrganizmu i část jejich filozofie se zdají být správnými.

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

PŘÍBĚHY NOVÉHO ZÁKONA

PŘÍBĚHY NOVÉHO ZÁKONA Vážení rodiče, už jsme v druhém pololetí misijní katecheze. Sami jste se přesvědčili, že se nejedná o výuku náboženství, ale o seznámení s pojmy křesťanské skutečnosti. Děti milují příběhy jak svých kamarádů

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

TAJEMSTVÍ LÁSKY. (Verze 8.0 Kandidát)

TAJEMSTVÍ LÁSKY. (Verze 8.0 Kandidát) TAJEMSTVÍ LÁSKY (Verze 8.0 Kandidát) SLOVO AUTORA Jmenoval jsem se Pavel Kastl a obdržel jsem některé informace, které byly před lidstvem ukrývány po celé věky. Láska je pro každého z nás tou nejdůležitější

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

PARHELIUM. Zpravodaj o pozorování optických jevů

PARHELIUM. Zpravodaj o pozorování optických jevů PARHELIUM Zpravodaj o pozorování optických jevů Halo Observation Project 2007 Prosinec 2007 Úvodní slovo... Říká se, že život je změna. Většinou tu změnu ani sami nedokážeme ovlivnit. Stějně tak je tomu

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Příloha 1 Tabulky a Grafy

Příloha 1 Tabulky a Grafy Příloha 1 Tabulky a Grafy Tabulka 1 : Vzájemné korelace všech závislých proměnných - Spearmanův koeficient Bůh existuje Posmrtný život existuje Peklo existuje Nebe existuje Telepati e existuje Reinkarnac

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Formy sexuálního chování a zneužívání

Formy sexuálního chování a zneužívání Formy sexuálního chování a zneužívání Homosexualita Homosexuální založení se obvykle projevuje celoživotně v citové, vztahové i genitální rovině. Za příznivých okolností bývá spojeno se schopností vytvářet

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky TAJEMSTVÍ LÁSKY Tajemství lásky (VERZE 6) Obsah SLOVO AUTORA ÚVOD CO JE TO LÁSKA SMYSL PROŽÍVÁNÍ LÁSKY VE SVĚTĚ BOŽÍ LÁSKY LÁSKA A OSUD FYZICKÁ LÁSKA A JEJÍ ÚČINKY NA ORGANIZMUS ROZDÍLY MEZI MUŽSKÝM A

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více