HaDivadlo pod vedením nového uměleckého šéfa Ivana Buraje míří do své 41. sezóny!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HaDivadlo pod vedením nového uměleckého šéfa Ivana Buraje míří do své 41. sezóny!"

Transkript

1 HaDivadlo - Alfa Pasáž, Poštovská 8D, Brno a HaDivadlo pod vedením nového uměleckého šéfa Ivana Buraje míří do své 41. sezóny! Sezónou 2015/2016 startuje brněnské HaDivadlo již pátou dekádu své existence. Pod vedením režiséra Ivana Buraje, který na postu uměleckého šéfa vystřídal po pěti letech Mariána Amslera, bude prostřednictvím čtyř inscenačních portrétů či selfie umělecky zkoumat fenomén individualismu v západní společnosti. Marián Amsler během svého působení profiloval HaDivadlo jako generační scénu, která uvádí především současnou českou a světovou dramatiku převážně německé provenience, podporoval vznik autorských projektů a zároveň se snažil o to, aby vznikající inscenace akcentovaly současné divadelní prostředky. Na tyto aspekty navazuje také programová koncepce nového uměleckého šéfa Ivana Buraje, absolventa režie na Divadelní fakultě JAMU. Naším základním východiskem je chápání divadla jako veřejného - tedy společného prostoru, divadla jako nástroje zkoumání současného světa a místa společného zakoušení tohoto zkoumání. Věříme, že v době, kdy se mnohá z divadel profilují jako místa s primárně konzumní funkcí jednoduše bavit, je nutné naopak artikulovat divadla druhá, divadla sledující jiný řád. Zamýšlíme HaDivadlo jako scénu, která si ve svém uměleckém programu pokládá nejožehavější otázky naší současnosti a neostýchá se reflexe kontroverzních momentů naší doby, a ne jako muzeální stánek fastfoodových nadčasových emocí, popisuje náplň nového uměleckého směřování Ivan Buraj. Předmětem uměleckého zkoumání se v následujících několika sezónách stanou společenské fenomény a otázky jako např. solidarita versus individualismus, láska jako produkt, analýza rodiny v nových sociálních konstelacích, krize reality versus kult racionality, kultura a válka, demokracie jako ideál a demokracie jako realita, osamělost v době hyperkomunikace či růst sociální vyloučenosti a izolace. Novou dramaturgickou linií Burajovy programové koncepce by se měla stát reinterpretace klasických titulů, textů dramatických i prozaických, které slouží jako rezervoár tradičních hodnot evropské kultury. Odráží se v tom snaha o revizi naší kultury- tedy i divadla samotného a textů na divadle tradičně uváděných. Tento akcent nechápeme jako normalizování HaDivadla, ale naopak, jako radikalizování a problematizování textů samotných a dále i kulturních stereotypů - zdánlivě bezpečných

2 pravd a interpretací - které tyto texty obklopují. Současné adaptace a variace na klasické texty - texty zejména z období 18., 19. a první poloviny 20. století - čili texty rodící se v duchu modernity - chápeme jako zamýšlení se nad tímto velkolepým projektem naší kultury a východisko pro zkoumání naší kulturní identity, dodává Ivan Buraj. Tato dramaturgická linie volně navazuje na úspěšnou sezónu Hrdinové a monstra 2013/2014, v níž HaDivadlo uvedlo klasické texty optikou divadelních tvůrců nejmladší generace. V duchu této dramaturgické linie se ponese také sezóna 2015/2016, která má podtitul Společnost individualismu. V ní HaDivadlo představí svým divákům premiéry čtyř inscenačních projektů čtyř portrétů či selfie. Tři z nich vycházejí z klasických literárních předloh. Paní Bovaryová, autorská dramatizace klasického románu Gustava Flauberta s podtitulem Chci mít svůj paradajs!, slavné drama Strýček Váňa Antona Pavloviče Čechova obé v autorské režii Ivana Buraje, a Fabian, dramatizace meziválečného románu Ericha Kästnera s použitím textů ze hry Elfriede Jelinek Kupcovy smlouvy v režii hostující Lucie Ferenzové. Poslední premiérou sezóny se stane On, autorský projekt režiséra Mariána Amslera, scénická kontemplace o mnohosti virtuálních identit současného člověka. Kromě premiér na hlavní scéně se díky nové umělecké koncepci otevírá nabitému divadelnímu životu také prostor Studia. Studio HaDivadla, které doposud fungovalo jen jako scéna pro komorní inscenace, bude usilovat o pravidelné uvádění projektů mladých tvůrčích týmů ve snaze realizovat zde konkrétní profil generační experimentální scény. HaDivadlo tak chce poskytnout mladým režisérům a jejich týmům alespoň minimální prostor k uměleckému vyjádření v profesionálních podmínkách a také pro první vykročení ze statusu studenta. Dalším společným jmenovatelem všech projektů Studia je, že se jedná o plně autorské projekty, které reflektují aktuální společenská témata. V sezóně 2015/2016 se na Studiu představí tři inscenační projekty: Matyáš Dlab spolu se skladatelem Martinem Ožvoldem vytvoří inscenaci Romeo&Romeo, která se vztahuje k meziválečné homosexuální komunitě v Brně a její perzekuci. Tvar by měl spojovat multimediální, činoherní a operní prvky. Dramaturg a autor Matěj Nytra spolu s režisérkou Marikou Smrekovou se budou v inscenaci Ice Pøz věnovat problematice ztráty fyzična ve stále se zvětšujícím virtuálním prostoru sociálních sítí. Dramaturgyně a autorka Alžběta Michalová spolu s režisérkou Barbarou Herz a dramatikem S. d. Ch. se ve svém projektu s názvem Dokonalost (Show must go on!) inspirují sebezničující posedlostí po vlastní dokonalosti, prostředkům, které nám média podsouvají a my je bezelstně považujeme za vlastní rozhodnutí či vytvořené životní strategie. Dalším prostorem, alternujícím dění na hlavní scéně, bude od příští sezóny také Klubovna. Klubovna volně navazuje na cyklus komorních literárních večerů Café, pořádaných platformou HaDi Staří. Nově by se měly jednotlivé večery profilovat nejen jako setkání s osobnostmi, které jsou s HaDivadlem umělecky či jinak spřízněny, ale budou mít podobu koncertů, autorských či scénických čtení, přednášek a debat s osobnostmi občanských iniciativ nebo akademického prostředí o tématech, která naší společností rezonují nebo se odrážejí přímo v inscenacích dané sezóny.

3 Přejeme si, aby HaDivadlo nebylo jen divadlem, které naplňuje svůj umělecký program, ale aby se z něj stala kulturní instituce, která vytváří veřejný prostor, v němž se mohou lidé setkávat, vést dialog nad aktuálními tématy a také kulturní institucí, která vytváří prostor pro uplatnění mladých začínajících tvůrců, dodává Ivan Buraj k rozšíření aktivit divadla mimo repertoárovou linii hlavní scény. Od sezóny 2015/2016 přivítá umělecký soubor dva nové členy. Z Národního divadla moravskoslezského přichází do HaDivadla dramaturgyně Dagmar Radová. Herecký soubor rozšíří své řady o Jiřího Svobodu, čerstvého absolventa činoherního herectví na Divadelní fakultě JAMU. Z divadla do několikaletém působení odchází herec Jan Grundman. 41. sezóna HaDivadla 2015/2016: Společnost individualismu Být (s) někým? Čtyřicátou první sezónu HaDivadla zastřešuje téma individualismu. Žijeme v době, kdy, jak píše Zygmunt Bauman, identita přestává být daností, ale stává se úkolem. Apel být originální, jedinečný, pečovat o výjimečnost svého JÁ, se stává všeobecnou premisou našich životů. Originalita osobnosti je to, co nesmí jedinec postrádat, jinak svou existenci prohrál. Navíc individualita se dá dost dobře koupit a není ani drahá. Osobitost a jedinečnost moderního JÁ jsou ovšem z velké míry tvořeny médii a marketingem. Posedlost individualitou v posledních letech jen zesilují sociální sítě, podporované s rapidně narůstající technologickou kvalitou mobilních telefonů, které jsou do značné míry vybudované na narcismu svých uživatelů. Sociální sítě se stávají iniciátorem, který ve svých uživatelích vzbuzuje neustálou touhu po vytváření jedinečného obrazu své individuality proti mnohosti kyberpřátel. Současně i cynické prostředí volné soutěže vrcholného kapitalismu a neoliberalismu hlásající zdánlivou rovnost podmínek přispívá k těmto tendencím po jedinečnosti, aby člověk sociálně nezapadl. Neustále je nám všeobecně vštěpována zodpovědnost za sebe samého a to, jak náš život vypadá či bude vypadat. Vše se omezuje na správnost osobních rozhodnutí a prokázání vlastních schopností. JÁ se stává produktem, který se musí prosadit před konkurencí. Ale je ve skutečnosti člověk opravdu tak nezávislý na okolním světě, na společnosti, ve které se pohybuje? Je v dnešním ideově roztříštěném, hyperinformovaném, ale také hyperzmateném věku, kde - jak napsal Slavoj Žižek ubývá reality - skutečně možné racionálně a svobodně řídit projekt svého života? Je touha po jedinečnosti skutečně něčím přirozeným nebo je to jen velmi šikovný marketing, který v nás má vzbuzovat nové a nové touhy, které nelze ukojit? A co lidé, kteří se nestali individualitami? Mají právo se podílet na vytváření této individualistické společnosti? Má solidarita prostor ve věku individualismu? Může vůbec existovat stát a demokracie? Můžeme tvořit společenství? Dá se v dnešní nečitelné době rozdělovat na dobro a zlo? Vůči jakým principům je vymezit? Je možné být spolu? Je kyberprostor rozšířením veřejného prostoru nebo jenom vodní hladinou postmoderního Narcise?

4 Na základě těchto otázek jsme se rozhodli věnovat celou novou sezónu tématu individualismu a společnosti. Jako základní komunikační kód této sezóny je portrét, který toto téma odráží. Každá ze čtyř připravovaných inscenací na hlavní scéně HaDivadla bude de facto portrétem ústřední postavy a její společnosti. Gustave Flaubert, Ivan Buraj, Dagmar Radová: Paní Bovaryová Od roku 2010 žije poprvé v dějinách lidstva víc lidí ve městech než na vesnici, bejbe! Live your dream! Ema žije na vesnici, je krásná. Dívá se na ni Charles Bovary, mladý vesnický lékař. Ema se stává Bovaryovou. Patří mu? Patří na vesnici? Monogamie? Ema onemocní. Musí uniknout, aby se našla. Potřebuje svět, kde je vidět. Potřebuje město! Umění! Kavárny! DJ s! Pártýýýýz! Paříž! Paris! Paradajs, bejbe! More reality!!! Do Paříže jezdí nejdřív s Charlesem, pak za Leonem (zdá se, že je tu taky Rudolf). Ema se teď konečně může stát sama sebou. Skutečnou! Předtím byla jenom trapnou představou Charlese. Ale skutečnost stojí peníze. A peníze někomu patří. Komu má patřit Ema? Komu patří její touha? Komu patří její skutečnost? Autorský scénický experiment o vztahu mezi kapitalismem a realitou, touhou a mocí. Kdo je čí představou? Jak daleko má v životě člověk vyjet, aby byl jeho život skutečný? Je kam jezdit? Je proč zůstávat? Je skutečnost - bejbe? Režie: Ivan Buraj Erich Kästner, Elfriede Jelinek, Lucie Ferenzová: FABIAN příběh moralisty To, co vypadá jako závrať života, může být delirium. Mravní zvrhlost prorůstá do kultury i politiky a diktatura umravňuje. V základní věci jsem obstál: nepřijal jsem existenci parazita. A přesto! Velkoměsto, nezaměstnaní úředníci, učitelé, novináři, umělci a všemu vládnou peníze. Kdo chce mít, musí dát, co má. Kdo tu chce být pro druhé, ten musí zůstat sám sobě cizím. Ve výloze světa spekulují banky. Tahleta nekontrolovatelná spirála peněz zachraňujících peníze! Tahleta arogance a asociálnost vysokých financí! Inscenace vychází z textů Fabian Ericha Kästnera a Obchodníkovy smlouvy Elfriede Jelinek. Erich Kästner napsal román Fabian v roce 1931 jako příběh mladého novináře se

5 specializací na reklamu, který se potuluje berlínskými kluby, kavárnami, ztratí práci, zamiluje se, ztratí lásku, setká se s přítelem ze studií, který nakonec spáchá sebevraždu, navštíví turecký bordel a odjede zpět za matkou na maloměsto. Je to satira doby schylující se ke katastrofě. Elfriede Jelinek napsala Obchodníkovy smlouvy ještě před rokem Podle ní je finanční krize nejen strukturální krizí kapitalismu, ale současně krizí etickou. Pojmy jsou vyprazdňovány a ztrácí své napojení na reálné věci a děje. Je to plynoucí text s podtitulem hospodářská komedie, kde několik hlasů deklamuje sarkastickou vizi o zmanipulované a zdeformované identitě člověka. Režie: Lucie Ferenzová A. P. Čechov: STRÝČEK VÁŇA Alain Badiou říká, že v našem světě zbyla už jenom těla a jazyky, ztratili jsme ale pravdy. Naše společnost se komplikuje, drolí se na fragmenty, a čím je komplikovanější, tím víc potřebuje specialisty, kteří nerozumí společnosti jako celku, ale jen své specializaci. Kromě specializace máme ještě informace - miliony informací!!! SCHÁZÍ nám ale smysl. SCHÁZÍ nám víra v to, co děláme a proč jsme spolu. Společnost a Já se v krajině pozdního individualizmu odcizuje. V domě na ruském venkově se SCHÁZÍ společnost. Profesor Serebrjakov dovršil svoji práci - odchází na důchod - vrací se z města zpět na venkov - zabýval se uměním - realismem. A Váňa pracoval celý život pro Serebrjakova. Obětoval se! Teď je čas konečně tomu všemu porozumět. Čas být konečně spolu!!! Všichni by dům chtěli chápat jako domov, jenomže všichni trpí a každý zoufale hledá ve světě těl a jazyků SVOJI pravdu a i ta ztrácí na věrohodnosti. Jakákoliv jistota se roztéká. Všechno obaluje cynizmus - jazyk ztracených. Je možné ještě rozumět svému životu? Má se ještě usilovat o pravdu, nebo stačí být pragmatickým cynikem? Má smysl se ještě pro někoho obětovat? Jak žít se svými pravdami spolu s ostatními? Jak žít dál a dál a dál? Jak žít na konci smyslu kultury? Režie: Ivan Buraj Marián Amsler: ON Ne že by nebylo nic jiného než On: ale všechno ostatní žije v jeho světle... Jeho notebook, jeho smartphone, profily na sociálních sítích, profily na seznamkách VERSUS jeho matka, jeho bratr, bývalý přítel, dívka, která našla jeho Android, cizí HIV pozitivní muž... Příběh někoho, kdo jakožto fyzická existence zmizel. Ve svých dalších podobách - jako soubor dat, jako ON on-line však zůstává nesmrtelným a dál víří virtuálním prostorem. Fantom povstávajcí z podivné pozůstalosti jedniček a nul. Je náš virtuální život svobodným sebevyjádřením naší SELF identity nepokřivené závazky

6 sociálních rolí? Nebo se z JÁ stává ON - narcistní hra v bezbřehé mase stejně anonymních? Kým skutečně byl tento muž? A je ten, kdo tu zůstává, ještě člověkem? Zážitky pračlověka, vyznačující se setkáním, vztahem, nebyly zajisté krotké a příjemné. Ale lepší je dopouštět se násilí na bytostech, jejichž přítomnost skutečně prožívám, než jako přízrak pečovat o čísla bez tváře! Od onoho násilí vede cesta k Bohu, od této péče jen cesta k nicotě... (Martin Buber: Já a ty) Režie: Marián Amsler Premiéry připravované na Studiu HaDivadla: Na scéně Studia, které se chce od sezóny 2015/2016 profilovat jako generační experimentální scéna, vzniknou tři inscenace. Jejich autory jsou týmy složené z nejmladší režijně-dramaturgické generace a ve většině případů se jedná o absolventy či studenty JAMU. Romeo & Romeo Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Před oponou za oponou nikdo nesmí lhát. Gestapo-Anordnung: veřejné zdraví a říšská mládež v ohrožení stop sodomie v brněnské opeře stop prošetřit soubor stop vůdce se dívá stop. Opera experiment ve Studiu HaDivadla. Autorská inscenace zpracovává skutečný příběh protektorátního Brna - kauzu vyšetřování mileneckého vztahu dvou operních pěvců - Sponner a Holdau. Její scénář vychází z dobové administrativní literatury, výslechových protokolů a ze současné homofobní rétoriky. Scénář a režie: Matyáš Dlab Hudba: Martin Ožvold Výprava: Juliána Kvíčalová Ice Pøz Umístění, prostor, poziční charakter já. Vrrrnění světla diapozitivů vyvolává obrazy ztracených míst. Wwwirtuální návraty vedou k citelnému chladu. Com.takt jako led. Com.takt se ztrácí. Log(os) out. Co se děje s naším vědomím, když fyzično přestává být důležité? Jak odolat výhodám wirtuálních existencí? Zm(n)ožení, únik, escape ven. Život je jinde. Co když návrat zpět je nemožný? Dokáže snad Google Street View zažehnat temnotu post erasmové nostalgie? Hovory raní. Autorská instalace vztahů tělesného a nehmotného bytí. Audio/vizuální pásmo o podobách (ne)přítomných identit. Koncept a režie: Matěj Nytra a Marika Smreková Výprava: Jana Tkáčová DOKONALOST (SHOW MUST GO ON!) Musíme být dokonalí. Přesní. Včas. Bez čehokoliv navíc. Nesmíme na nic čekat. A být

7 dokonalí. Jistěže hned. (Proč je na všechno tak málo času?) Abychom byli dokonalými lidmi, volíme nelidské prostředky. Jíme zdravě. Ekologicky. Bio. Lokálně. Bojujeme proti cukru, bílé mouce a mainstreamu. Hubneme. Běháme. Půlmaraton do hodiny a ekonomicky prospíváme v kolečku pro křečky. Skutečnost je pro člověka zasazena do toku času. Doženeme dokonalost, i kdybychom na to měli chcípnout. Jeden z fenoménů naší doby líčený s nadhledem, humorem i sžíravou ironií. V původní autorské zkratce uvádíme groteskní komentář k naší pozoruhodné přítomnosti, v níž válčíme proti špíně a vše čistíme a vyživujeme do hloubky. Jenže, má oblečení opravdu nějakou hloubku? Banality i mrazivá fakta, novodobé mytologie, hudební nadsázka Maria Buzziho a provokativní glosy bytostně originálního dramatika S.d.Ch., jimiž lze nahlédnout naše dokonalé já. Mystifkace? Hra? Show must go on! Scénář: Herz Michalová S.d.Ch. Režie: Barbara Herz Dramaturgie: Alžběta Michalová Scénografie: Kateřina Miholová Hudba: Mario Buzzi

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Česká televize multimediální galerie pro 21. století Obsah Úvodní slovo generálního ředitele

Více

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech Jak profouknout zeď Centrum Brna se teď počítá od Kounicovy 22, hlásá sebevědomý slogan nově vzniklého brněnského kulturního centra, primárně ovšem centra divadelního, jehož název navazuje na sokolskou

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY Ferda Televizní dokument - portrét Magisterská diplomová práce Odborné vedení práce: Mgr. David Kořínek Vypracovala:

Více

Představení strategie a prvních výsledků disertačního výzkumu na poli amatérského divadla

Představení strategie a prvních výsledků disertačního výzkumu na poli amatérského divadla PROCES KOLEKTIVNÍ AUTORSKÉ DIVADELNÍ TVORBY Z HLEDISKA AMATÉRSKÉHO HERCE V SOUČASNÉM AMATÉRSKÉM DIVADLE NA PODKLADU ROZBORU DVOU INSCENACÍ (Láhor/soundsystem a divadlo skrat: Neberte to osobně!, Divadelní

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ I / 2013 OPONKA SETKÁNÍ DIVADEL MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY pátek 22.3. Festival Setkání divadel Malé jevištní formy pořádá Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve spolupráci s NIPOS

Více

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh 55. mezinárodní Vaše denní dávka kultury a zábavy strojírenský divadla, filmy, kina, kluby, koncerty veletrh Brno výstaviště, www.bvv.cz/msv výstavy, hudba... MSV 2013 7. 11. 10. 2013 kult. Vaše denní

Více

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce:

Více

Editorial. Adéla Vondráková

Editorial. Adéla Vondráková Editorial Adéla Vondráková Někteří si na dovolenou rádi pořizují sbírku křížovek a osmisměrek. I těm vyhovíme, protože nějací malí, neviditelní záškodníci poťouchle přehazují písmenka v textech. Minule

Více

V takové krásné společnosti

V takové krásné společnosti VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ SLAVÍ 20 LET VZNIKU V takové krásné společnosti Dvacet let může být dlouhých a nekonečných. V naší škole mi utekly jako voda. Co jsem se za dvacet let o herecké profesi dozvěděla?

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

sezóna PŘEDPLATNÉ 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL

sezóna PŘEDPLATNÉ 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA PŘEDPLATNÉ sezóna 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL Vážení a milí diváci, drazí abonenti, současní

Více

55 LET LATERNY MAGIKY 31. Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Balet Borise Eifmana v Praze. Připravujeme Pád Arkuna

55 LET LATERNY MAGIKY 31. Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Balet Borise Eifmana v Praze. Připravujeme Pád Arkuna ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2014 / 132. SEZONA 2014 2015 / WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ 06 17 24 Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem Balet Borise Eifmana v Praze Připravujeme Pád Arkuna FOTO: ARCHIV 55

Více

Čas českých hrdinů Karel IV.

Čas českých hrdinů Karel IV. Čas českých hrdinů takar Švec Rudi Mázl Mia, Anča a Ema Kuneš deněk Štěpánek Vlasta Burian Jaroslav Marva ldřich Nový Nataša Gollová Karel IV. Vladim eneš Petr Neužil Bohumil Zálešák Miroslav Bá artin

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Fenomén singles Alena Zajícová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Fenomén singles Alena Zajícová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Fenomén singles Alena Zajícová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie Studijní program Antropologie

Více

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo 2013.18 Časopis DAMU pro kritiku a divadlo obsah Adéla Vondráková: Editorial... 3 Zdeňka Horčicová: Stáří není jen otázka věku... 5 Karolína Macáková: Prázdniny na vsi... 7 Petra Lásková: V parku pokojíček...

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury

I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury Pohlédneme-li do historie Divadla Radost, nalezneme tu několik vrcholných fází divadla, které bylo od počátku koncipováno zejména jako loutkové.

Více

Tři podoby televize 1

Tři podoby televize 1 Tři podoby televize 1 Martin Štoll 2 Tři podoby televize Martin Štoll TŘI PODOBY TELEVIZE Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého Praha 2013 3 Evropský sociální fond Praha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ

Více

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Petr Dub ISBN 978 80 214 4656 4 Petr Dub Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných

Více

JAN BORNA A POETIKA JEHO DIVADLA

JAN BORNA A POETIKA JEHO DIVADLA JAN BORNA A POETIKA JEHO DIVADLA Markéta Nachlingerová Režisér Jan Borna působí v profesionálním českém divadle již více než 25 let. Počátky jeho divadelní práce úzce souvisí se studentskými amatérskými

Více

Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo

Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Magisterská diplomová práce Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo Vypracoval: Lukáš Veselý Vedoucí

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce

Více

Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Disertační práce

Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Disertační práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Disertační práce Prostor v pozadí Dětství jako autonomní zdroj inspirace umělců a jeho význam pro výuku výtvarné výchovy Autorka:

Více