Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: I/2 Inovace výuky ČJL Erben-Kytice Sexta ZAH_12_29_Erben-Kytice Zdeněk Záhrobský Český jazyk a literatura Romantismus v české literatuře Námět a žánr, autorský postoj, syžet, balady, divadelní a filmové zpracování Datum:

2 Karel Jaromír Erben KYTICE

3 ŽÁNR A NÁMĚT Literární žánr: lyrickoepický (balada) Námět díla: V Kytici se odráží Erbenův zájem o slovanskou tradici, ale i o vlastenectví. Inspiraci proto hledal v lidové slovesnosti, snažil se připomenout staré pověsti, ale vycházel i z bájí nebo legend, které mají pochmurný děj, jenž vychází z nějakého hrůzného činu, a většinou končí tragicky. V neposlední řadě se stala námětem i víra v Boha, jež zde hraje nemalou roli.

4 AUTORSKÝ POSTOJ Erben proti sobě uvedl dva světy: reálný svět českého venkova a svět nadpřirozených bytostí. Obě různorodá prostředí se navzájem prolínají. Balady mají většinou ženské hrdinky, čímž Erben zřejmě oceňuje postavení ženy ve společnosti a její mateřskou lásku, která se objevuje v téměř všech baladách. Vyskytuje se v nich ale i láska milenecká, vlastenecká a řeší se i otázka viny.

5 SYŽET Konflikty mezi lidmi podle Erbena vznikají narušením základních mezilidských vztahů. V baladách se objevují nadpřirozené bytosti, přírodní síly jako forma nepřiměřeného trestu (za nějaké lidské provinění), proti kterému je sám člověk bezmocný. Autor v každé ze svých balad ukazuje, že osud je nezvratný. K záchraně vede jen pokora a pokání. I když jde o romantické dílo, Erbenovi hrdinové se příliš nebouří. Také popisu prostředí nevěnuje velkou pozornost, je spíše symbolické (chalupa, rybník), čas je neurčitý.

6

7 KYTICE Mrtvá matka představuje vlast. Děti, které hledaly svou matku, nachází kvítek, který nazvaly mateřídouškou. Autor tak čtenáři sděluje, že tak, jako by měl každý milovat svou matku, měl by milovat i svou vlast.

8 KYTICE - úvodní báseň celé sbírky - rým: střídavý (a,b,a,b) Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. - systém: sylabotónický - čas i prostředí neurčeno

9 SVATEBNÍ KOŠILE: Balada vypráví o dívce, které odešel milý do ciziny a ještě se nevrátil. Každý den se za něj modlí, aby se jí vrátil i za cenu, že by se její život zkrátil. Jednoho večera někdo zaklepe na okno a ona poznává svého milého. Ten ji popadne za ruku a utíká s ní, aby si ji vzal za ženu. Cestou zahodí dívce modlící knížku, růženec a košili, kterou mu ušila. Dívka pozná, že dorazili na hřbitov a její milý je duch. Schová se do komory s umrlcem, který na slova jejího mrtvého milého ožívá, aby mu otevřel. V tom zakokrhá kohout, vysvitne první paprsek slunce a sním zmizí zjevení. Lidé pak najdou dívku v komoře a košile rozházené po celém hřbitově.

10 SVATEBNÍ KOŠILE - rým: sdružený (a,a,b,b, popř. a,a,b,b,c,c,d,d,), v první sloce rým tirádový (a,a,a,a) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. - systém: sylabotónický (pravidelný počet slabik v každé sloce) - čas není přesně určen, prostředí částečně, děj se odehrává ve světnici a na hřbitově

11 ZÁVĚR BALADY Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zle bysi byla skonala : tvé tělo bílé, spanilé bylo by co ty košile!

12 POLEDNICE Děj se odehrává v malé světnici, kde matka vaří oběd pro svého muže. K tomu ji ale stále zlobí a křičí její dítě, tak, že nakonec na něj ve vzteku zavolá Polednici. Nečeká ale, že se její,,přání splní. Během chvilky někdo zaklepe na dveře a vzápětí vstoupí Polednice. Matka ve strachu o dítě jej tiskne k sobě tak silně, až ho udusí.

13

14 POLEDNICE - rým: v první sloce je rým tirádový (a,a,a,a), v dalších rým střídavý (a,b,a,b) U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo.,,bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! - systém: sylabotónický (pravidelný počet slabik v každé sloce) - balada není časově určená, dějiště tvoří světnice

15 ZÁVĚR BALADY Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté : matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté.

16 ZLATÝ KOLOVRAT Pan král zabloudí v lese a osud ho zavede k malé chaloupce, kde potká krásnou dívku. Chce se s ní oženit, ale její nevlastní matka mu chce dát za ženu její vlastní dceru. Jednoho dne v lese svou nevlastní dceru zabijí a její oči a, nohy a ruce si vezmou s sebou na hrad, kde se koná svatba. Král nic nepoznal až jednou, když jeho žena hrála na zlatý kolovrátek, který si koupila od jednoho hocha. Ten za něj chtěl pouze oči, nohy a ruce. Zlé ženě to připadalo divné, ale byla tak omámena kolovrátkem, že ho koupila i za takovou zvláštní cenu. Hoch donesl části těla stařečkovy a ten krásnou dceru oživil živou vodou. Král slyšel z kolovrátku, že si vzal zlou ženu, a že zabila svou sestru. Král našel svou milovanou a její nevlastní matku s dcerou ponechal v lese hladovým vlkům.

17 ZLATÝ KOLOVRAT - rým: první čtyři verše mají rým sdružený (a,a,b,b), ale je k nim přidaný pátý verš (a,a,b,b,c) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. - systém: sylabotónický (pravidelný počet slabik v každých prvních čtyřech verších) + poslední verš je volný (má jiný počet slabik, nerýmuje se s jiným) - balada je rozdělena do šesti kapitol - časové určení je neznámé, určení místa symbolické (les, královský dvůr)

18 ZÁVĚR BALADY A což ten zlatý kolovrat? Jakou teď píseň bude hrát? Jen do třetice zahrat přišel, pak ho již nikdo neuslyšel ani nespatřil.

19 VODNÍK Každý den chodí k jezeru prát mladá dívka. Toho si všiml i vodník, kterému se zalíbila, a rozhodl se učinit ji jeho ženou. Příští ráno, kdy chtěla dívka zase k jezeru, ji matka nechtěla pustit, protože měla zlý sen. Dcera přesto odešla, a když byla u jezera, zlomila se pod ní lávka a ona zmizela v hlubinách. S vodníkem měla dítě a po nějaké době se dívce zastesklo po matce. Dlouho přemlouval vodníka, který ji nakonec pustil. Dívka se ovšem nevrátila včas a vodník se jí pomstil smrtí dítěte, které nechal před dveřmi domu její matky.

20

21 VODNÍK - rým: v I. a II. kapitole je rým sdružený (a,a,b,b), ve III. je rým přerývaný (a,b,c,b), ve IV. je složený z přerývaného a sdruženého s výjimkou posledních dvou veršů (a,b,c,b,d,d,e,b) Na topole nad jezerem Seděl Vodník podvečerem:,,sviť měsíčku, sviť, ať mi šije niť. - systém: sylabotónický - balada je rozdělena na čtyři kapitoly - časové určení neznámé, prostředí tvoří chalupa a okolí jezera

22

23 ZÁVĚR BALADY Něco padlo. Pode dveřmi mok se jeví krvavý ; a když stará otevřela, kdo leknutí vypraví! Dvě věci tu v krvi leží mráz po těle hrůzou běží : dětská hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.

24 DCEŘINA KLETBA Dcera jedné ženy zabila své dítě a je z toho smutná. Řešením jí je pouze šibenice. Před smrtí vzkazuje svému milému pozdrav a svou matku proklíná za její zvůli.

25 - rým: schéma rýmu (a,x,a,a,b), kde druhý verš má v celé baladě pouze dvě podoby, a to podoby oslovení matky nebo dcery ( dcero má, matko má),,zabila jsem holoubátko, matko má! Zabila jsem holoubátko opuštěné jediňátko bílé bylo jako sníh! - systém: sylabotónický, tak jako ve všech předchozích baladách - postavy: Balada je založena na dialogu dcery a její matky. Dcera je nahněvaná především sama na sebe, ale vinu klade své matce. I když ji matka milovala, dcera ji proklela. - čas ani prostředí, ve kterém se scéna odehrává není známé

26 DCEŘINA KLETBA Kletbu zůstavuji tobě, matko má! kletbu zůstavuji tobě, bys nenašla místo v hrobě, žes mi zvůli dávala!"

27 POKLAD Matce, která šla na Velký pátek s dítětem do kostela, se zjeví u cesty skála. Když zjistí, že uvnitř je obrovský poklad, odloží dítě a začne sbírat co nejvíce zlata, které vynáší ven. Ale když se chce vrátit pro dítě, skála se před ní zavře. Matka si teprve teď uvědomí, že pro ni bylo přednější bohatství, než vlastní dítě. Rok prožije v slzách a opět na Velký pátek se jí skála otevře. Žena vběhne dovnitř, zde nachází dítě, popadne jej a radostně běží ven.

28 ŠTĚDRÝ DEN Dívky Marie a Hana v době adventu předou len a jdou se podívat na jezero. Když vysekají díru, má se jim zjevit ženich. Haně se zjeví myslivec Václav, Marii však jen kostel, svíce, rakev. Do roka se Hana vdá a Marie zemře. O dalším adventu předoucí dívky radši nechtějí znát, co je čeká.

29 HOLOUBEK Mladá žena jde okolo hřbitova a pláče, neboť jí zemřel manžel. Potká však nového muže, pro starého truchlí sotva tři dny a za měsíc se vdává. Nad hrobem manžela vyroste dub a na něm sedává bílý holoubek. Ten ženě jdoucí okolo zpívá pravdu, že manžela otrávila. Ta to neunese a utopí se v řece. Je pochována u břehu bez pořádného hrobu.

30 ZÁHOŘOVO LOŽE Syn, jenž byl upsán svým otcem ďáblovi, se vydává do pekla, aby získal listinu zpět. Cestou potká loupežníka, který ho pustí s podmínkou, že mu přinese z pekla zprávu, co ho tam čeká. Mládenec tedy pokračuje a v pekle nutí ďábla k vydání listiny různými prostředky. Ale až Záhořovo lože, kterého se bojí i sám ďábel, ho donutí list vydat. Loupežník se to dozvídá z vyprávění a zbytek života se modlí za odpuštění. Za několik let se mládenec, teď už kněz, opět setká s loupežníkem a dá mu rozhřešení. Potom oba zemřou.

31 VRBA Pán se ptá své paní, jak je možné, že je ve dne zdráva, ale v noci jako mrtvá. Řekne mu, ať se tím nezabývá, že je jí to souzeno. Pán neposlechne, jde za babkou, jež mu řekne, že paní se v noci vtěluje do vrby. To se pánovi nelíbí a vrbu skácí. Tím zemře i jeho žena a ze syna je sirotek. Nakonec z vrby udělá kolébku, z jejíchž větví si chlapec bude dělat píšťalky a tak rozprávět s maminkou.

32 LILIE Dívka si nepřála být pohřbena na hřbitově, ale v lese. Tam na jejím hrobě vykvetla lilie, která v lidech vzbuzovala touhu. Místní pán ji objevil, když na honu chtěl skolit laň. Dal ji přenést do své zahrady. Tam zjistí, že lilie v noci chodí po sadě a mluví, bojí se světla. Nabídne jí ochranu, když se za něj vdá. Dá mu i syna. Pán však musí do boje a opatrovnicí určuje svoji matku. Tak pravidla nedodržuje, a když se pán vrací, jsou lilie i dítě mrtvé. Matce nakonec přeje to samé.

33 VĚŠTKYNĚ Skládá se z úryvků šesti lidových pověstí o české zemi. O Libuši, jež pošle pro Přemysla Oráče a na zem dopadne hlad, dokud on nedoorá své pole. O Libuši, která věští založení Prahy a položí svého prvorozeného syna do vody, než nastanou dobré časy. O Karlu IV. a kolébce. O kostelu se zlatým zvonem, který se zaryje do země, dokud se neobnoví ctnosti, láska, víra a naděje. O tom, že by se Češi měli sjednotit k jednomu náboženství. O půlce sochy, která by potřebovala hlavu (rozum) a srdce, aby bylo dobře.

34 KOMPOZICE Celá sbírka se skládá ze stejnojmenné vstupní básně Kytice a dvanácti lyrickoepických balad, osově seřazených tzv. zrcadlový systém ( 1. balada s poslední, 2. s předposlední atd.) mají stejný, nebo velmi podobný námět.

35 JAZYK k jednotlivým básním jsou připsány poznámky (Poznamenání), ve kterých jsou sepsány údaje o jejich původu Erben vycházel z lidové (slovanské) tradice balady obsahují lidové obyčeje a mravní normu sbírka přispěla k obrození českého jazyka neslovesné vět, často beze spojek, a dialogů pravidelný rým tehdejší čeština děj je živě vylíčen a má velmi rychlý spád je zde využito onomatopoie, (Vodník), v níž je Erben mistr, personifikace, metafory

36 DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ Zpracování Kytice má řadu podob. Například v 70. letech 20. století byla úspěšně zpracována Jiřím Suchým v divadle Semafor roku 2000 vznikla její filmová podoba prostřednictvím kameramana a režiséra F.A.Brabce (zpracováno sedm básní).

37

38

39 LITERATURA KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století.2. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Dějiny české literatury. 2., Literatura národního obrození / Redaktor svazku Felix Vodička. 1. vyd. Praha : Československá akademie věd, 1960 Erben, Karel, Jaromír: Kytice, nakladatelství Práh, Praha 2011 AUGUSTA, Pavel, et al. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku vyd. Praha : Libri,

Česká literatura 30. 50. let 19. století

Česká literatura 30. 50. let 19. století Česká literatura 30. 50. let 19. století Charakteristika doby Vznik 1. politického obrozeneckého programu = austroslavismus (Palacký) Radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (Palacký, K. Havlíček). V literatuře:

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY BÁSNICKÁ TVORBA ŠEBESTIÁNA HNĚVKOVSKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renáta Jelínková Učitelství pro střední školy, obor ČJ-VV

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE POSTNÍ 17. ÚNORA 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ZLATÁ MOZAIKA PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOST PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V ABSIDĚ BAZILIKY NA HOŘE TÁBOR

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK Podzim 2014 OBSAH Úvod.... 2 Vzpomínky našich žáků na prázdniny........ 3 Školní zprávy......5 Projekt 72 hodin.....9

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky Báseň a počítač věda 12 kolem nás Výzvy a otázky Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (http://ucl.cas.cz), je jediným neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více