Ý L Í S T E K N V I N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ý L Í S T E K N V I N"

Transkript

1 L Í S T E K Ý V I N N

2 ŠUMIVÁ VÍNA Hrabal Sekt Brut / Vinaøství Hrabal, Velké Bílovice 0,75l 460,- Velice pøíjemný suchý sekt, vyrábìný klasickou metodou kvašení v láhvi (9 mìsícù). Vyroben citlivou kupáží odrùd Ryzlink Rýnský a Ryzlink vlašský Bohemia Sekt Brut / Demi 0,75l 310,- Tradièní èeský sekt. Moravský Sekt Ch. C André Brut / 0,75l 340,- Vinaøství Šlechtitelská stanice vinaøská, Velké Pavlovice Suchý sekt vyrobený výhradnì z domácích hroznù vyznaèující se jemným dlouhotrvajícím perlením. Pøíjemné aroma po vyzrálém ovoci, na patøe pøíjemné a osvìžující. Prosecco DOC brut, Anna Spinato 0,75l 540,- Prosecco svìtle zlatavé barvy s jemným perlením a bohatou pìnou. Aroma pøipomínající mandle, limetky a broskve. V chuti plné, výbornì korespondující s vùní, s typicky citrusovým tónem a velmi suchým závìrem. Prosecco Superiore DOCG Brut, Nino Franco 0,375l 430,- Suché, dobøe vyzrále s velice jemnými tóny vyzrálého jablka a bylin. Krémovité perlení, vyvážené a osvìžující. Je vynikajícím aperitivem a dobøe se snoubí se smaženými plody moøe jako calamari a krevety. CHAMPAGNE Forget Brimont 1er Cru Brut 0,75l 1 600,- Champagne zlatavé barvy. Ve vùni svìží zelená jablka, bílé kvítí a oøechy. Lehký medový závìr. Bohaté a uhlazené s dlouhotrvajícím jemným perlením. Moët Chandon Brut Impérial 0,75l 2 200,- Slavný Brut Impérial je velice dobøe vyvážená kupáž tøí odrùd. Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier. Moët Chandon Brut Impérial Rosé 0,75l 2 700,- Živé, výrazné víno s vùní lesních jahod. Chardonnay, Pinot noir, Pinot menieur. Dom Pérignon vintage ,75l 8 800,- Klenot prestižního vinaøství Moët&Chandon. Dom Pérignon je jejich bezpochyby nejznámìjší a nejjemnìjší šampaòské. Veuve Cliquot Ponsardin Brut 0,75l 2 450,- Jeho aroma probouzí smysly. Zpoèátku pøipomíná bílé ovoce a rozinky, následuje vanilka a poté brioche.

3 Rozlévaná vína / Bílá Ryzlink rýnský 2012 / Paralere 49 Michlovský, kabinetní, suché 0,15l / 50,- 0,75 / 250,- Velice pìkný svìží Ryzlink od pøedního moravského vinaøe. Sauvignon blanc T Air d Oc 2013 / Francie-Languedoc, suché 0,15l / 60,- 0,75 / 300,- Absolutnì èisté suché víno s plným aromatickým charakterem, výrazným projevem ovoce a pøíjemnou kyselinkou. Rozlévaná vína / Èervená Svatovavøinecké 2011 / Paralere 49 Michlovský, kabinetní, suché 0,15l / 50,- 0,75 / 250,- Velice pitelné víno, v chuti dominují lesní plody. Syrah T'Air d'oc 2012 / Francie-Languedoc, suché 0,15l / 60,- 0,75 / 300,- Toto víno má vynikající tmavou barvu, plnou koøenitou a ovocnou vùni, vláènou a èistou mìkkou chuś na patøe, která má nádech po vyzrálých tøešních, malinách a vanilce. BÍLÁ VÍNA Èeská Republika / Vinaøská oblast Èechy a Morava Cuvée Enotrion 2012, zemské, suché / Vinaøství Kraus, Mìlník 0,75l 590,- Enotrion má vùni a chuś jemného Chardonnay obohacenou vláèností vín Pinot gris a pøitom mu nechybí královský výraz vznešenosti jaký mùže docílit jen Pinot blanc, který uzavírá délku požitku zralou kyselinou a ta vínu nedovolí zanechat ani stopu fádnosti. Rulandské šedé 2012, pozdní sbìr, suché / Vinaøství Michlovský, Rakvice 0,75l 390,- Víno s pøíjemnou vùní citrusových plodù, svìtlého bobulového ovoce a dozrávajících jádrovin pùsobivì souzní s pøíjemnì asimilovanými kyselinami a elegantní vanilkovou koøenitostí. Pálava 2011, výbìr z hroznù, polosladké / Vinaøství Valihrach, Krumvíø 0,75l 550,- Pálava je aromatická odrùda, takže pøi pøivonìní oèekávejte plnou kvìtino-bylinkovou vùni. V chuti koøenité tramínové tóny podpoøené sladkým medovým závìrem. Ryzlink Rýnský, Cépage 2012, jakostní odrùdové, suché / Nové vin., Drnholec 0,75l 480,- Zelenožluté víno s vùní zralé meruòky a kvìtin. Chuś je meruòková až minerální.

4 Sauvignon blanc 2012, pozdní sbìr, suché / Vinaøství Lahofer, Znojmo 0,75l 430,- V koøenité chuti zelenkavì zlatavého vína se projevuje svìží kyselinka, v dochuti rozeznáte tóny angreštového kompotu a žlutomasé broskve. Chardonnay Barrique 2011, pozdní sbìr, polosuché / Vinaø. Hrabal, Velké Bílovice 0,75l 490,- Víno s nádechem vyzrálého tropického ovoce, zakonèené chutí i vùní karamelu a vanilkového lusku. Rulandské bílé 2009, výbìr z hroznù, polosladké / Vinaø. Marcinèák, Mikulov 0,75l 440,- Víno je charakteristické svìtle žlutou barvou, buketem zralého ovoce kdoule, žlutý meloun, angrešt a meduòky. V chuti je smetanové s výraznou dochutí. Ryzlink Vlašský 2011, pozdní sbìr, suché / Vinaøství Spielberg, Archlebov 0,75l 390,- Víno zelenkavé barvy s výrazným ovocným aroma kvetoucí louky. Ovocnost se projevuje i v chuti vína, která je doplnìna o jemné minerální tóny. Francie / Vinaøská oblast Bourgogne Chablis AOC Domaine 2011, Joseph Garnier 0,75l 710,- Svìtlá zeleno-žlutá barva. Vùnì bílého peckovitého ovoce a zralých bobulí. Svìží a ovocné s dùrazným minerálním charakterem. Chablis moderního stylu. Chardonnay 100%. Bourgogne Chardonnay 2011, Philippe Bouzereau 0,75l 690,- Støednì plné až plné víno jemné a bohaté chuti a vùnì. Svìží a temperamentí v klasickém stylu odrùdy Chardonnay. Toto základní víno od vynikajícího producenta patøí ke špièce ve své tøídì. Rodina Bouzereau obhospodaøuje vinice již více než sedm generací. Francie / Vinaøská oblast Loire Sancerre 2012, Domaine des Caves du Prieuré 0,75l 750,- Suché, støednì plné víno, svìží, nádhernì minerální s intenzivní vùní angreštu, broskví a èerného rybízu. Sauvignon blanc 100%.

5 Itálie Pinot Grigio 2012, Cormóns 0,75l 650,- Typické víno odrùdy Rulandské šedé, které se pìstuje v severovýchodní Itálii. Zlatavá barva se zelenými odlesky. Intenzivní ovocná vùnì s dobøe zakomponovanou výraznou kyselinou. Ve vùni nalezneme tóny tropického ovoce a mandlí. Víno vytøíbené elegance. Pinot gris 100%. Gavi di Gavi 2012, Villa Sparina 0,75l 810,- Živé víno z odrùdy Cortese. Je záøivé barvy s kvìtnatou vùní, s jemným tónem broskve. Plná, jemná chuś a velice jemné aroma. Vynikající k rybám a plodùm moøe. Víno zraje v nerezových tancích. Moscato D Asti 2011, Marchesi di 0,75l 750,- Lisuje se z hroznù odrùdy Muškát, má tóny suchého exotického ovoce, intenzivní, jemnì perlivé, harmonické a nasládlé. Vynikající dezertní víno skvìlé lehkosti a dobré kyseliny, s nízkým obsahem alkoholu. Španìlsko Rioja Blanco 2010, Izadi 0,75l 680,- Ultraèiré víno - lehké, svìží a suché vyrobeno z regionálních bílých odrùd Viura a Malvasia. Víno fermentuje v døevìném sudu, díky kterému je hezky zakomponován dotek døeva a z nìho plynoucí jemné tóny vanilky. Lahodné a velmi elegantní. Viura 80%, Malvasia 20%. Rakousko, Nìmecko Veltlínské zelené 2012, Steininger 0,75l 470,- Svìtlá, zlatavá barva se zelenými odlesky. Bohatá, decentní a živá vùnì, podpoøená výrazným minerálním aroma s pepøovými tóny a nádechem èerstvých zahradních bylin. Chuś navazuje na vùni. Riesling Sauvage 2012, George Breurer 0,75l 730,- Svìží, èisté víno s minerálním charakterem. Ve vùni nalezneme citrusové aroma s tóny bílého, tropiského ovoce. V chuti celkovì opulentní.

6 ÈERVENÁ VÍNA Èeská Republika / Vinaøská oblast Èechy a Morava Dornfelder 2012, moravské zemské, suché / Vinaøství Kosík, Trdonice 0,75l 330,- Víno velmi tmavé barvy, ve vùni s tóny pøezrálých lesních plodù. Chuś je plná a vyvážená, jemné koøenitá. Bokovka 2009, pozdní sbìr, suché / Vinaøství Marcinèák, Mikulov 0,75l 770,- Víno je charakteristické intenzivní rubínovou barvou, mohutností a plností. Vyniká nádhernou vùní zralých plodù (jahody, èerný rybíz, borùvky, tøešnì), hoøké èokolády, kakaa, perníku, tabáku. Svatovavøinecké 100%. Cabernet Moravia 2013, jakostní odr., suché / Vin. Milan Sùkal, N. Poddvorov 0,75l 350,- Fialovo èervená barva vína, ve vùni tóny èerného ovoce jako je èerný rybíz a ostružiny doplnìno lehkým travnatým aroma Cabernetu Sauvignon. Víno se støednì plným tìlem a v chuti pøipomínající kombinaci hoøké èokolády a divoké trnky. Merlot 2012, jakostní odrùdové, suché / Vinaøství Lahofer, Znojmo 0,75l 390,- Víno pøíjemné granátové barvy. Ve vùni ucítíte èerné tøešnì, švestková povidla, èerné moruše a višeò. Chuś má plnou, harmonickou, s výraznou, ale kulatou tøíslovinou. V dochuti se objevuje èerný rybíz a hoøká èokoláda. Merlot Family Reservé 2009, výbìr z hroznù, suché / Vin. Springer, Boøetice 0,75l 780,- Hluboké, temnì zbarvené víno, v jehož vùni dominují zralé drobné peckoviny a fíky. Víno je na patøe harmonické, støedního tìla s pevnými tøíslovinami a svìžími kyselinkami, které dokonale harmonizují s alkoholem. Je pøíjemné, šśavnaté, s jemnì èokoládovým závìrem. Zweigeltrebe Barrique 2011, jakostní odr., suché / Vin. Hrabal, Velké Bílovice 0,75l 490,- Plné víno s výraznou ovocnou chutí drobného èerveno-èerného ovoce, které se zráním v sudech barrique obohatilo o tóny sladkého døeva, èokolády a jemné vanilky. Cabernet Sauvignon 2012, výbìr z hroznù, suché / Vinaøství Moravíno, Valtice 0,75l 460,- Víno sytì èervené barvy. Vùnì výrazná, sladce džemová s tóny exotického koøení. Chuś je jemná s vyrovnanými tøíslovinami a s výraznou perzistencí. Doporuèujeme ke zvìøinì s ovocnými omáèkami a k tvrdým sýrùm.

7 Francie / Vinaøská oblast Bourgogne Santenay Rouge 2010, Lequin Colin / Vieilles Vignes (staré vinice) 0,75l 790,- Svìží a upøímné víno s ryzím rozpukem hroznové chuti odrùdy Pinot noir, podpoøené stálou strukturou a hedvábnou delikátností. Pinot noir 100%. Chassagne Montrachet 2010, Lequin Colin 0,75l 950,- Nádhernì komplexní víno temnìjší barvy se stálým charakterem, jemností a smyslným šarmem, intenzivním buketem a stálým koøenìným hroznovým aromatem. Pinot noir 100%. Francie / Vinaøská oblast Bordeaux Chateau la Maroutine Rouge Bordeaux AOC 2009, J. Derriet 0,75l 480,- Vyzrálé víno, harmonické, komplexní, sametová chuś odrùdy Merlot, podpoøená koøenitostí Cabernetu Sauvignon. Lacoste 2007, Borie Pauillac 0,75l 1 390,- Druhé víno Chateau Grand Puy Lacoste. Temné, plné víno s množstvím koncentrované, koøenìné, skoøicovì ovocné chuti se zralým vanilkovì dubovým aromatem. Cabernet sauvignon 75%, Merlot 20%, Cabernet franc 5% Chateau La Fleur des Rouzes 2010, Pomerol 0,75l 1 090,- Lahodné, mìkké, bohaté a dráždivé. Velmi dobøe zakulacené s hroznovou chutí a koøenitou pøíchutí po odrùdì Merlot. Merlot 80%, Cabernet franc 20%. Chateau Ferreyre 2010, Bordeaux AOC 0,75l 470,- Intenzivní rudá barva, ovocnì-koøenìná vùnì, v chti vyzrálé hrozny, sušené švestky a tøešnì. Pøíjemnì vyvážené se smetanovou dochutí. Cabernet sauvignon 19%, Cabernet franc 39%, Merlot 42%. Roc de Lussac 2011, St. Emilion 0,75l 650,- Víno intenzivní rubínové byrvy, èisté vùnì, vyvážené chuti èerstvého ovoce a koøení. Vyrobeno v klasickém Bordeaux stylu. Cabernet souvignon 12%, Cabernet franc 20%, Merlot 68%. Francie / Vinaøská oblast Rhone Cotes du Rhone Les Abeilles 2010, J. Luc Colombo 0,75l 540,- Svìží, dobøe zbarvené víno s hojností hroznové chuti a charakteru s hedvábnì koøenìnou delikátností. Neuvìøitelnì bohaté s dubovou hladkostí a výraznou komplexností.

8 Crozes Hermitage 2010, J. Luc Colombo 0,75l 850,- Víno s jemnou malinovou chutí a nádechem èerného pepøe s projevem dýmového a malinového aroma. Pøekvapivá je jeho celková delikátnost. Itálie Chianti Riserva DOCG 2007, Villa Pissoni 0,75l 470,- Víno tmavé inkoustové barvy s bohatým aroma ovoce, vanilky a lehkým dotekem døeva. Komplexní v tìle s pevnou strukturou. Plné, vyzrálé, hladké víno s pøíjemnou kulatou tøíslovinou a dlouhým intenzivním závìrem. Sangiovese 100% Barbera D Alba DOC 2012, Conterno 0,75l 890,- Zraje 10 mìsícù v podruhé užitých baricích a poté v láhvi. Má intenzivní rubínovou barvu, vùni po èerných tøešních a bylinách. V ústech je plné s dobrou perzistencí. Španìlsko Rioja Crianza 2009, Izadi 0,75l 680,- Víno vyrobeno v oblasti Rioja Alavesa, nejlepší oblasti Rioja. Plné, vyrovnané s mohutným aromatem a nádhernou zakulacenou tøíslovinou se støednì dlouhým závìrem. Víno zraje 14 mìsícù ve francouzském dubovém sudu. Tempranillo 100%. ROSÉ Zweigeltrebe Rosé 2013, pozdní sbìr, suché / Vinaøství Marcinèák, Mikulov 0,75l 530,- Víno je charakteristické svùdnou rùžovou barvou, mimoøádným buketem zralého ovoce s jemnými podtóny pøezrálých kdoulí èi žlutého melounu. V chuti je jemné, svìží a ovocné s vyváženým pøírodním cukrem, kyselinkou a tøíslovinou. Svatovavøinecké Rosé 2011, pozdní sbìr, polosuché / Vinaøství Lahofer, Znojmo 0,75l 275,- Módní, lehké rùžové víno se zajímavou barvou svìtle jahodových tónù. V jeho chuti se projevuje jak výraznìjší kyselinka, tak pøíjemnì nasládlá chuś rozmaèkaných jahod s cukrem. Mas Belles Eaux Rosé 2011, Languedoc 0,75l 450,- Suché, plné víno s pøíjemnými tøíslovinami a ovocnou chutí. Poddajné, aromatické a svìží. Aroma tropického ovoce.

9 DEZERTNÍ VÍNA Ryzlink vlašský 2006, ledové, sladké / Vinaøství Marcinèák, Mikulov 0,375l 995,- Víno se 164 gramy zbytkového cukru. Intenzivní aroma zralého ovoce a medu s tóny merunìk, broskví a citrusù. Krémová a jemná chuśí. Sauvignon blanc 2012, výbìr z bobulí, sladké / Vinaøství Lahofer, Znojmo 0,75l 420,- Harmonické sladké víno se zelenkavou barvou a nasládlou chutí kvìtù èerného bezu a grapefruitù.

10 HOTEL NAUTILUS & RESTAURACE GOLDIE Žižkovo námìstí Tábor Tel. Recepce: Tel. Restaurace:

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK Kavárna Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA 0,15l 0,75l Groovey Salomon 73,-Kč 365,-Kč Nádherně čistý, svěží, jemně meruňkový Veltlín. V chuti jemně pikantní s typickým pepřovým aroma. Odrůda: 100% Veltlínské

Více

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ CHAMPAGNE Jean Pernet 0,75l 1 455 Kč Champagne "Tradition Brut" NV Champagne AOC Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2 455 Kč Moët & Chandon, Champagne

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Sommeliér doporučuje

Sommeliér doporučuje Páava Sommeiér doporučuje Moravíno Vatice ročník 2012 poosadké vinařská obec Mikuov výběr z hroznů viniční trať Pod Vatickou barva je sámově zatavá vůně je jemná a výrazná, typický ovocně květinový nádech

Více

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak zima 2014 Perlivý svět / 16 / Téma Víno a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / SOMMELIER DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak / 12 / Tereza Maxová Své první víno jsem ochutnala v Paříži editorial KDO KLADE

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014 Degustační festival růžových vín Pražská paroplavební společnost na nebo nás navštivte ve vinotéce, která se nachází 150 m od Flory S námi poznáte Vltavu od Slap

Více

Aperitivy / Aperitifs. Bílá Vína / White Wines (12) Růžová Vína / Rosé Wines (12) Tuzemská / Local 0,2 l 0,75 l. Itálie / Italy.

Aperitivy / Aperitifs. Bílá Vína / White Wines (12) Růžová Vína / Rosé Wines (12) Tuzemská / Local 0,2 l 0,75 l. Itálie / Italy. Aperitivy / Aperitifs Campari 0,07 l 70 Kč Aperol (12) 0,07 l 70 Kč Martini Bianco 0,07 l 70 Kč Martini Rosso 0,07 l 70 Kč Martini Dry 0,07 l 70 Kč Royal Oporto Late Bottled Vintage (12) 0,05 l 60 Kč Royal

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

DĚKUJEME VÁM, café NONA. Moučníky, dorty, poháry a drobné občerstvení podle denní nabídky

DĚKUJEME VÁM, café NONA. Moučníky, dorty, poháry a drobné občerstvení podle denní nabídky OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁKAZNÍKŮM, ALE V DOBĚ PŘED PŘEDSTAVENÍM A O DIVADELNÍ PŘESTÁVCE NEMŮŽEME VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU HOSTŮ PODÁVAT NA BARU JÍDLA A NÁPOJE, KTERÉ JSOU ČASOVĚ NÁROČNÉ NA PŘÍPRAVU. PROSÍME

Více

Sekty a Prosecco Sparkling wines and Prosecco / Sekt und Prosecco...

Sekty a Prosecco Sparkling wines and Prosecco / Sekt und Prosecco... Sekty a Prosecco Sparkling wines and Prosecco / Sekt und Prosecco... Bohemia Sekt brut 0,10 l 60 Kč 2,40 0,75 l 450 Kč 18,00 Glera Veneto frizzante DOC 0,10 l 70 Kč 2,80 Itálie Sacchetto 0,75 l 560 Kč

Více

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč A P E R I T I V Y Martini Bianco / Rosso / Dry............................8 cl.......... 60,- Kč Campari bitter..........................................5 cl.......... 50,- Kč Sherry Sandeman Medium Dry.........................4

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA APERITIVY

ROZLÉVANÁ VÍNA APERITIVY ROZLÉVANÁ VÍNA Veltlínské zelené, cabinet 0.15l 120,-Czk 2010, Vinařský dům-vinohrad, Horní Věstonice Chardonnay Premium Pálava, 0.15l 160,-Czk pozdní sběr 2008, Vinařský dům-vinohrad, Horní Věstonice

Více

A. ASTERIONSKÁ VÍNA. Jaroslav,,Oggysu Vrba

A. ASTERIONSKÁ VÍNA. Jaroslav,,Oggysu Vrba A. ASTERIONSKÁ VÍNA Jaroslav,,Oggysu Vrba Vinařství na Asterionu má poměrně dlouhou tradici sahající do dob založení Eldebranu. Vinná réva je původní v oblastech západního Almendoru a Danérie, ale díky

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY pro váš zdravý stůl 05/13 KVětEN 2013 TESTOVALI JSME eidamy strana 18 cena 29 Kč Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita květen 2013

Více

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV přímý konzum a konzervace průměrné i horší půdy, přímý konzum a konzervace úrodné a záhřevné půdy ASTRID Původ: CZE, vznikla křížením odrůd Dan s Mistake Zelený hruškovitý. Růstové vlastnosti: vzrůstnost

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

Jak se stravovat při diabetu 2. typu

Jak se stravovat při diabetu 2. typu Jak se stravovat při diabetu 2. typu Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha, projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jde o onemocnění, při kterém je relativní nebo

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

DS 61. z Kuchyňská váha s analýzou nutričních. hodnot potravin Návod k použití

DS 61. z Kuchyňská váha s analýzou nutričních. hodnot potravin Návod k použití DS 61 z Kuchyňská váha s analýzou nutričních hodnot potravin Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer-medical.de

Více

KALORICKÉ TABULKY. Zelenina, luštěniny, houby. Potravina - 100 g. Zelenina - 100 g

KALORICKÉ TABULKY. Zelenina, luštěniny, houby. Potravina - 100 g. Zelenina - 100 g Následující tabulka uvádí průměrné hodnoty živin - bílkovin, tuků a cukrů, obsah energie a nejdůležitějších minerálů v jednotlivých potravinách na 100 g dané potraviny. Podle konkrétního typu potraviny

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více