V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Obecní policie. Také si zavzpomínáme: Historie základní a mateřské školy v Kovářově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Obecní policie. Také si zavzpomínáme: Historie základní a mateřské školy v Kovářově"

Transkript

1 ZPRAVODAJ 4/2004 OBECNÍHO ÚŘADU V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Úvodní slovo starosty Obecní policie Také si zavzpomínáme: Kovářovan slaví 20 let Útržky z historie Hostín Ochotníci v Kovářově Historie základní a mateřské školy v Kovářově Vážení a milí spoluobčané, dnešní číslo obecního zpravodaje vychází ku příležitosti vyhlášení naší obce jihočeskou vesnicí roku Po šestiletém snažení se to v letošním jubilejním 10. ročníku obci konečně podařilo. Zásluhu na tomto ocenění má většina z nás, a proto Vám všem, kteří jste se o tento úspěch větší či menší měrou zasadili, upřímně děkuji. Jsou to třeba všichni ti, kteří dbají na úpravu vlastního prostranství okolo domu a některým dokonce nejsou lhostejné ani plochy před domem, jež jsou obecní. Veliký dík patří všem, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch práce s dětmi, ať už jde o sportovní oddíly, kroužky nebo sdružení a spolky, jako jsou například hasiči. Významnou měrou přispělo k tomuto obecnímu úspěchu občanské sdružení Kovářovan. Dvacetiletá tradice (píšeme o tom na jiném místě) je důkazem obětavé práce lidí, kteří mají rádi zábavu, zpěv a tanec, scházejí se při pravidelných zkouškách, ale i na mnoha vystoupeních. Kovářovan je důkazem toho, že spolu dokáží pracovat děti, mládež, ale i střední a starší generace. Obec Kovářov je dlouhodobým účastníkem této soutěže, která je vyhlašována v Programu obnovy venkova. Cílem tohoto programu, který byl součástí Ministerstva pro místní rozvoj, je udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, rozvíjení sousedských vztahů mezi venkovem a městy, podpora zaměstnanosti místního

2 obyvatelstva, cestovního ruchu a služeb, obnova vlastního obrazu jednotlivých vesnic a zachování specifického rázu venkovských staveb. Mezi podstatné body tohoto programu patří také zkvalitnění technické infrastruktury, úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti a ochrana a obnova krajiny. V předešlých šesti ročnících soutěže obec vždy získávala nějaká ocenění, ať ve formě diplomů, čestných uznání nebo pamětních litů. Tato ocenění se týkala sociálního programu v obci, rozvoje kulturních tradic, ale i prezentace a informovanosti na internetu. V roce 2001 byla obec vyhodnocena a oceněna modrou stuhou za kulturní život v obci, je to jedno ze čtyřech nejvýznamnějších ocenění, za kterým se skrývá i finanční odměna. Myslím, že toto ocenění získala obec právem, poněvadž Kovářov, ale i všechny jeho vesnice a osady se podílejí na kulturním dění dodnes. V Zahořanech mají již dlouhou řadu let tradici pořádání zábav, plesů a dalších jiných kulturních a společenských akcí. Předbořice si získaly místo v kulturním kalendáři obce pořádáním country zábavy, která s sebou nese spoustu doprovodných programů pro děti. Rok 2003 rozšířil ocenění obce o bílou stuhu, která oceňuje práci s mládeží. I tento úspěch vystihuje dobrovolnou práci mnoha občanů, kteří svůj volný čas věnují dětem. Tato práce je velice záslužná právě v době, kdy na mladou generaci číhá množství moderních nástrah, jakými jsou například alkohol, hrací automaty, násilí či drogy. Všichni dobrovolní trenéři a vedoucí různých kroužků se kromě toho, že nabízejí dětem využít smysluplně volný čas, snaží v dětech rozvíjet schopnosti, které mají velký vliv na růst mladého člověka, ať už jde o sportovní dovednosti nebo dramatické a umělecké cítění. Letošní rok, co se týče soutěže vesnice roku 2004, jsme dospěli až na samotný vrchol. V letošním roce se zapojilo do této soutěže rekordních 31 obcí Jihočeského kraje a celkem 238 obcí z celé České republiky. Tato velmi prestižní soutěž mezi obcemi nás díky získání titulu nejlepší nominuje do celostátního kola této soutěže. Vyhodnocovací komise naši obec navštíví v měsíci září, poněvadž vyhodnocení musí proběhnou počátkem měsíce října. Držme všichni palce naší obci, aby soutěží prošla co nejlépe a umístění bylo jedno z nejvyšších. Po půlmilionové odměně z krajského kola by do obecního rozpočtu mohly přibýt v příštím roce další finance, které by přispěly ke zkvalitnění veřejného prostranství nebo infrastruktury. V pátek bude právě ten slavnostní den, kdy obec převezme ocenění Jihočeská vesnice roku Kovářov se stává tento den hostitelem mnoha vzácných hostů z politického, kulturního a společenského života. Přijedou starostové a zástupci vesnic, kteří byli zapojeni do soutěže, i starostové a členové zastupitelstev ze sousedních obcí. Tato slavnost vyvrcholí devatenáctou hodinou, kdy začne kulturní program ku příležitosti 20. výročí založení folklorního souboru Kovářovan. Po skončení programu bude hrát k tanci a poslechu chrástecká kapela RATATA a všichni jste co nejsrdečněji zváni. Jídlo a občerstvení je zajištěno. Pavel Hroch, starosta obce Jihočeský folklórní soubor Kovářovan slaví 20 let V letošním roce se stal folklorní soubor Kovářovan jubilantem. Je tomu již dvacet let, kdy se sešli příznivci lidové kultury, aby v naší obci založili folklorní soubor. Těm, kteří stáli u zrodu Kovářovanu, Jaroslavu Bartoňovi, manželům Martě a Aloisovi Pešičkovým a dalším,

3 patří velký dík za jejich obětavost při vytváření skupiny nadšenců, jež by udržovala folklorní tradice a rozdávala radost divákům. Je třeba poděkovat za podporu i místnímu Zemědělskému družstvu, pod jehož záštitou soubor Kovářovan dlouhou řadu let pracoval. Od roku 1997 působí Kovářovan jako občanské sdružení s cílem udržovat místní lidové tradice a dalšími aktivitami napomáhat rozvoji veřejného života obce. Tento cíl se nám všem daří naplňovat, a to nejen díky zpěvákům, tanečníkům a muzikantům dospělého souboru, ale též dalším složkám sdružení, mezi které patří dětské soubory Kovářovánek, Malý Kovářovan a Divadelní společnost Podkova. V této souvislosti je nutné připomenout i další dvě jubilea. Prvním z nich je desetiletá činnost Kovářovánku, ve kterém působí děti ze zdejší základní školy a učí se poznávat lidové písně, hry i tance zejména Kovářovska. Pětiletým jubilantem je Divadelní společnost Podkova, jejíž činnost navázala na dlouholetou ochotnickou tradici v naší obci. Za dlouhá léta svého působení potěšil kovářovský folklor tisíce diváků, kteří oceňovali jeho vystoupení doma i v zahraničí. Kovářovanu se také podařilo ve spolupráci s dalšími partnery vytvořit Jihočeský folklorní festival Kovářov, jenž bude v příštím roce slavit první desetiletí svého trvání. Tento festival je jedinečným projektem svého druhu v Jihočeském kraji a řadí se mezi významné festivaly a slavnosti v České republice. Aktivitu souboru dále dokumentují nejen prezentační materiály související s folklorem, ale též činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Kovářovan inicioval a ve spolupráci s Obcí Kovářov a dalšími partnery se podílel na vytvoření Naučné stezky Kovářovska. Soubor Kovářovan patří mezi členy Folklorního sdružení ČR, Jihočeského folklorního sdružení a dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Ministerstvem kultury ČR, Jihočeským krajem, Nadací Vltava, dalšími organizacemi, institucemi a jeho činnost mu pomáhají významně zajišťovat sponzoři, kteří mají zájem o udržení lidových tradic kraje. Nesmíme zapomenout na podporu našich volených zástupců, zastupitelů Obce Kovářov, kteří v uplynulých letech pod vedením starosty Jiřího Nováka podporovali činnost souboru. Jsme rádi, že tuto podporu nacházíme též u současného zastupitelstva obce i starosty Pavla Hrocha a že si společně uvědomujeme potřebnost souborové činnosti, která přispívá k rozvoji občanské společnosti Kovářova. Na závěr bychom ještě jednou rádi poděkovali všem zakládajícím členům a těm, kteří za dvě desetiletí pracovali v souboru a ve vzpomínce jsme i se členy, kteří již nejsou mezi námi. Velké poděkování vyjadřujeme i současným členům zato, že pokračují i nadále v této kulturní aktivitě a rozdávají tak radost sobě i druhým. V letošním roce se Kovářov stal vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2004 v Programu obnovy venkova a nás těší, že práce občanského sdružení Kovářovan k tomuto ocenění významnou měrou přispěla. Slavnostní vyhlášení výsledků krajské soutěže proběhne 3. září v Kovářově a na ní naváže od 19 hodin v Kulturním domě oslava 20 let Kovářovanu, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Vedoucí souboru Kovář ovan manželé Milan a Pavla Škochovi

4 Útržky z historie Nedaleko od Kovářova leží obec Hostín, dnes obývaná hlavně rekreanty. V horní části najdeme památník letce Václava Pešičky. 8. září 2004 tomu bude 65 let, co byl tento rodák zastřelen v Polsku. Bylo mu 24 let. Na kamenném památníku je vrtule, která symbolicky připomíná příslušnost k druhu vojska, fotografie, trochu oprýskaná, asi se do ní učil střílet vzduchovou puškou nějaký místní kluk, a text: Dokud synové dovedou pro národ umírat, dotud bude žít Jaký je příběh Václava Pešičky a tohoto pomníku? Narodil se v chalupě těsně pod pomníkem v roce V letech první světové války. Jeho charakter a povaha se formovala v dobách meziválečného Československa. Z vyprávění matky, která byla jeho sestrou, vím, co znamenaly tenkrát pojmy vlast, národ. Václav se dobře učil a po základní škole odešel na učitelský ústav. Vojnu strávil u letectva. Když 15.března 1939 obsadila německá armáda pohraničí, byla to pro celý národ velká rána. A Václav byl jedním z mnoha, kteří se rozhodli odejít a bojovat za hranicemi za svobodu vlasti. Bratr Václava Pešičky, Alois, žijící v Pechově Lhotě, vzpomíná: Je dnes těžké popsat tehdejší dobu, když nás Němci zabírali pod svou ochranu. Pro chlapce - vojáky o to horší, že (ti správní) přímo cítili zodpovědnost za to, co se stalo. Za pokoření národa. Zvláště letci vojáci a jedním z nich byl můj bratr Václav. Mně bylo tehdy 15 let, jemu 24. Byl pro mě idolem. Měl jsem ho moc rád. Dodnes cítím tak trochu vinu na tom, že není. Jako každé prázdniny, když studoval, spali jsme spolu na palandě pod kůlnou venku. Tu noc, co odešel, jsme debatovali do noci. Řekl mi: mám nemám odejít? A já na to: Kdybych tam měl nějakou cenu, jako ty, šel bych také. A ráno byl pryč navždy. Tolik vyprávění mého strýce Aloise Pešičky. Václav Pešička odletěl přes Ostravu do Polska. 1. září 1939 napadlo Německo Polsko. Polsko nevydrželo a po 3 týdnech kapitulovalo. Smrt zastihla Václava Pešičku na letišti Ksierz u Belsyze Lublin. Zde přistáli a kamarádi odešli do vesnice. Václav zůstal u letadel. Polský lesník pokládal československou uniformu za německou v té době bylo Polsko již ve válce. Vypráví se, že lesník pokládal sítko od nádrže v ruce za granát a vystřelil. Když se vrátili kamarádi, byl již mrtvý. V ruce prý držel šátek od mámy- dala mu jej na cestu. Václav byl druhou obětí v řadách našich vojáků a letců za 2. světové války. Jeho příběh popsal Antonín Liška v povídce LAVINA. Mně je dnes 50 let. Pomník v Hostíně je pěkně upravený, zasloužili se o to manželé Pešičkovi ze Lhoty Pechovy. Pokaždé, když procházím Hostínem a vidím upravený pomník, vzpomenu si na svého strýce. Jestli bychom my a naše děti dokázali to, co brali oni jako samozřejmost. Jestli jsme byli my tak vychováni a jestli tak vychováváme svoje děti. Také myslím na toho kluka, který asi střílel do zažloutlé fotografie na pomníku. Jestli věděl, na koho střílí. A jestli by dokázal to, co Václav Pešička. Odejít a vědět, že to může být navždy. Kovářov Kahoun Jaroslav

5 Vzpomínky na činnost divadelního ochotnického spolku v Kovářově Herecké výkony tohoto spolku se vyznačovaly dobrou úrovní. V obecní kovářovské kronice se jako zajímavost uvádí, že na prknech kovářovského jeviště hrála jako mladá studentka (rozená) Emilie Věnceslava Jindřiška Pavlína Kittlová, proslavená svým pěveckým uměním, Ema Destinová. Od roku 1940 byl režisérem ochotnického spolku pan učitel František Landa. V pozdějších létech mu pomáhal Jan Schmidt, který měl divadlo velmi rád a herectví studoval. Ti, kteří měli možnost být členy ochotnického spolku a prožívali svou aktivní činnost na prknech jeviště, na tuto dobu rádi vzpomínají. Byl to spolek dobrých kamarádů a přátel. Dávali svůj volný čas pro lidi, aby se pobavili jejich vystoupeními. Někdy to byla představení veselá, jindy smutná. Televize v tu dobu nebyla, a tak diváci rádi přišli zhodnotit výkony těch, kteří na jevišti vystupovali. Pro herce byl odměnou za ten čas navíc potlesk diváka. Rádi se dívali malým otvorem v divadelní oponě, než začalo představení, jaký je divácký zájem. Většina členů pracoval v zemědělství nebo měla na starosti vlastní hospodářství, a přesto na zkoušky docházeli. Dobří herci byli nejen v Kovářově, ale též v dalších vesnicích - Pechova Lhota, Hostín, Březí, Vepice, Radvánov. Vychovat dobré herce nebylo pro režiséra lehké, když někteří museli odejít za zaměstnáním, nastoupila další generace a to se opakovalo. Byli vděční a respektovali toho, kdo je vedl a naučil je dávat pro společnost něco navíc. Láska a zájem o divadlo, to bylo v hercích vypěstováno. Ochotnický divadelní spolek byl dobrým příkladem práce s mládeží (zpěv, přátelství, kamarádství). Hrála se představení o Velikonocích, v letních měsících a o Vánocích. V zimě bylo v sále u Šimečků chladno, protože se tam netopilo, proto pan učitel Fr. Landa (režisér) nabídl svůj byt, kde se zkoušky uskutečnily. Zažily se též i veselé příhody. Při zkoušce v bytě Fr. Landy měl mládenec políbit svou dívku, dveře u komory povolily a milenecký pár se ocitl mezi regály a zavařeninou. Veselých zážitků a příhod bylo mnohem víc, vždyť se též jezdilo s vystoupením do vedlejších vesnic. Diváci měli možnost vidět na jevišti různé hry. Kvapilova Oblaka, Matku (slovenského spisovatele), Slovanské nebe, Markytánka, Matka pluku, Radhúz a Mahulena a mnoho dalších. Na jevišti za oponou prožívali herci nervozitu, trému a obavy, jaká bude spokojenost diváků. Konec dobrý, všechno dobré. Finanční výtěžek sloužil ke zlepšení divadelní scény a zakoupení vybavení, které bylo nutné. Také ochotnické plesy měly vždy svoji tradici. Výzdoba sálu se vždy vyznačovala něčím novým a zvláštním, proto tyto plesy byly hojně navštěvovány. Čas je neúprosný a odchází ti, kteří měli divadlo velmi rádi. Mohli by vnoučatům o tom všem vyprávět jako o pohádce, která byla, ale odchod, odkud není již návratu, to nedovolí. Vzpomínají jen pamětníci, kteří tuto dobu znají, pak vše upadne v zapomnění. Nesmí se zapomínat na důležité pomocníky, kteří pro herce jeviště postavili, řídili světla, hudbu, reflektory a vyměňovali kulisy. To vše souviselo s tou dobrou přátelskou a kamarádskou partou k o m e d i a n t ů, jak někteří lidé říkali. Důkazem o činnosti ochotnického spolku v Kovářově je restaurovaná opona, která je zavěšena v zasedací síni v budově obecního úřadu. Blažena Hrochová

6 Z historie Mateřské školy v Kovářově To, že již v roce 1947 mohly kovářovské děti navštěvovat mateřskou školu, dokládají záznamy v kronice, která je dodnes vedena v mateřské škole. V Praze byla výnosem zemské školní rady zřízena Mateřská škola v Kovářově. Provoz byl zahájen v konfiskovaném domě u Jiroušků. Dnes již tato budova neexistuje. Nacházela se nad dnešním pekařstvím. Mateřská škola sloužila jako veřejné pedagogické, zdravotní a sociální zařízení, přístupné všem dětem bez rozdílu náboženského vyznání a společenských tříd. Celkem bylo zapsáno 26 dětí. Učitelkou se stala paní Helena Fořtová (dnes p. H. Novotná, kterou všichni jistě znají). Vystudovala odbornou školu pro ženská povolání v Praze. Poté absolvovala pětitýdenní kurz pro přípravu učitelek mateřských škol a dálkové roční studium v Praze. Stravování dětí nebylo zajištěno a rodiče si odváděli děti na oběd domů. Věcné náklady na provoz hradil místní národní výbor. V roce 1954 byla mateřská škola přemístěna do budovy obecné školy na návsi, kterou stále vedla stávající p. učitelka. O čtyři roky později došlo opět k přemístění, a to do prostor tehdejší kampeličky nastoupila na místo ředitelky p. Marie Válová, kvalifikovaná učitelka z Plané. Od roku 1961 bylo zavedeno v mateřské škole stravování s celodenním provozem. Po třech letech odchází a na její místo je jmenována p. učitelka Marta Baštýřová, která se společně s p.učitelkou Věrou Škochovou starala o chod školy. V roce 1964 se začalo s výstavbou nové mateřské školy a byla slavnostně otevřena nová budova MŠ. Byla zřízena jeslová třída a třída pro děti od tří do šesti let. Protože školku navštěvovaly i děti z okolních vesnic, bylo nutno přistoupit k jejímu rozšíření přístavbou dvou tříd a jídelny, které byly v roce 1977 otevřeny. Od roku 1985 do 1996 mateřskou školu řídila p. učitelka J.Šimečková. V lednu 1991 byly jesle zrušeny. Obecní úřad rozhodl využít tyto prostory k přestavbě na dům s pečovatelskou službou pro místní občany. Po celou dobu existence mateřské školy v Kovářově se vystřídala řada kvalifikovaných učitelek. Dnešní mateřská škola je stále plná dětí. Na školní rok 2004/2005 je zapsáno 50 dětí, ale od září nastoupí pouze 47 dětí. Ostatní přijdou během roku při dovršení tří let. Pracují zde tři učitelky a tři provozní zaměstnanci, kteří se snaží zpříjemnit pobyt dětem v MŠ. Milena Fauknerová Z HISTORIE KOVÁŘOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kolem roku 1700 byla v Kovářově zřízena obecná škola. Do školního obvodu tehdy patřily obce: Kovářov, Březí, Dobrošov, Hostín, Klisinec, Kotýřina, Lhota Pechova, Předbořice, Radejšín, Radvánov, Řenkov, Vepice, Vesec, Zahrádka Mladotova a Zaluží. Vyučovalo se v najatých místnostech a první, ještě dřevěná, škola byla postavena roku Na jejím místě byla v roce 1811 vybudována jednotřídní zděná školní budova, ke které pak v roce 1826 přistavěli druhou třídu. Počet dětí v obou třídách byl veliký - až 385 žáků. Proto byla otevřena (r.1877) třetí třída. V roce 1883 postavila obec novou školní budovu a v roce 1891 měla škola již pět tříd. Tuto školní budovu můžeme vidět na kovářovské návsi - dnešní obecní úřad.

7 V roce 1921 byla v Kovářově zřízena měšťanská škola a hlavně pro ni byla v roce 1930 postavena nová pětitřídní škola s bytem pro ředitele školy. Mezi zajímavosti naší školy patří také to, že kolem r.1928 naší školu navštěvoval Josef Gabčík, který se v r.1942 osobně účastnil atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V obou školách se vyučovalo až do roku V tomto roce byl z větší části dokončen nový školní areál a škola starou budovu opustila. Školní areál je tvořen původní budovou z roku 1930 (v ní je 1.stupeň, školní družiny, počítačové učebny a kanceláře), k ní je přistavěna tělocvična a kotelna. Spojovací chodbou se prochází do šestitřídního pavilonu (2.stupeň a kabinety) a do pavilonu dílen a školní jídelny. Součástí areálu je také školní hřiště a školní pozemek. Před několika lety byla dokončena komplexní úprava budov se zaměřením na zateplení a snížení tepelných ztrát, kromě jiného tak získal celý objekt novou fasádu a sedlovou střechu. Prvním učitelem, o kterém byla nalezena zmínka, byl Tomáš Teska z Mirovic - přišel do Kovářova roku Po něm následovali učitelé, řídící učitelé a ředitelé: Tomáš Brůžek, Jan Brůžek, Ignác Brůžek, Josef Koubek, Václav Janák, Josef Vaněk, Karel Cvrk, František Dubský (první ředitel měšťanské a obecní školy), Karel Brož, Josef Skalička, Karel Vaněk, Jaroslav Branšovský, František Landa, Jiří Ira, Josef Barda a Stanislav Pulec. V současnosti je Základní škola Kovářov, okres Písek plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Otevřeno je celkem devět tříd (z každého ročníku jedna) a letos budou naplněny zhruba dvěma sty žáky. Součástí školy je dále školní družina s dvěma odděleními, školní klub a čerstvě i školní jídelna. Výuka probíhá podle učebního plánu Základní škola a kromě možnosti vybrat si z několika volitelných a nepovinných předmětů nabízíme žákům různorodé zájmové kroužky (sportovní, umělecké i naukové). Pestrou škálu aktivit tradičně obsahuje mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, sportovní výcviky, divadlo apod. Výuku a výchovu zajišťuje kromě ředitele a jeho zástupce dalších 12 učitelů a dvě vychovatelky, o veškeré zázemí žáků pečuje pět správních zaměstnanců a čtyři kuchařky. S využitím několika zdrojů zpracoval Mgr. Libor Mandovec Obecní policie Letní měsíce byly především ve znamení častých dopravních nehod. Dále obecní policie řešila několik případů volného pobíhání psů na veřejném prostranství. Zde došlo i k pokousání jednoho rekreanta psem. Tohoto psa pravděpodobně někdo v lese u Žebrákova odložil. Pes musel být odchycen a dán na pozorování do útulku, aby bylo možné vyloučit podezření na vzteklinu. Dále obecní policie zadržela na základě oznámení občany romské národnosti, kteří obtěžovali občany v Radvánově. V obci Kovářov také obecní policie kontrolovala občany rumunské národnosti, kteří nabízeli různé zboží. Obecní policie musela také zasahovat v ordinaci praktického lékaře v Kovářově, kam se dobývali dva mladíci, kde lékař ošetřoval zraněného při rvačce na diskotéce. strážník: Pavel Škoch, tel

8

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/12

Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Zprávu vypracovala: Mgr. Lenka Mudrochová Obsah 1. úvodní slovo 3 2. základní údaje o škole 3 3. výroční

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011:

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011: Základní škola Kosoř, okres Praha-západ, 252 26 p.třebotov telefon:257912053, 736772029 e-mail: zs.kosor@seznam.cz www.zskosor.eu ředitelka školy: Mgr.Ludmila Lochmanová zřizovatel: Obec Kosoř, Průběžná

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více