V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Obecní policie. Také si zavzpomínáme: Historie základní a mateřské školy v Kovářově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Obecní policie. Také si zavzpomínáme: Historie základní a mateřské školy v Kovářově"

Transkript

1 ZPRAVODAJ 4/2004 OBECNÍHO ÚŘADU V dnešním speciálním barevném čísle zpravodaje se dočteme: Úvodní slovo starosty Obecní policie Také si zavzpomínáme: Kovářovan slaví 20 let Útržky z historie Hostín Ochotníci v Kovářově Historie základní a mateřské školy v Kovářově Vážení a milí spoluobčané, dnešní číslo obecního zpravodaje vychází ku příležitosti vyhlášení naší obce jihočeskou vesnicí roku Po šestiletém snažení se to v letošním jubilejním 10. ročníku obci konečně podařilo. Zásluhu na tomto ocenění má většina z nás, a proto Vám všem, kteří jste se o tento úspěch větší či menší měrou zasadili, upřímně děkuji. Jsou to třeba všichni ti, kteří dbají na úpravu vlastního prostranství okolo domu a některým dokonce nejsou lhostejné ani plochy před domem, jež jsou obecní. Veliký dík patří všem, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch práce s dětmi, ať už jde o sportovní oddíly, kroužky nebo sdružení a spolky, jako jsou například hasiči. Významnou měrou přispělo k tomuto obecnímu úspěchu občanské sdružení Kovářovan. Dvacetiletá tradice (píšeme o tom na jiném místě) je důkazem obětavé práce lidí, kteří mají rádi zábavu, zpěv a tanec, scházejí se při pravidelných zkouškách, ale i na mnoha vystoupeních. Kovářovan je důkazem toho, že spolu dokáží pracovat děti, mládež, ale i střední a starší generace. Obec Kovářov je dlouhodobým účastníkem této soutěže, která je vyhlašována v Programu obnovy venkova. Cílem tohoto programu, který byl součástí Ministerstva pro místní rozvoj, je udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, rozvíjení sousedských vztahů mezi venkovem a městy, podpora zaměstnanosti místního

2 obyvatelstva, cestovního ruchu a služeb, obnova vlastního obrazu jednotlivých vesnic a zachování specifického rázu venkovských staveb. Mezi podstatné body tohoto programu patří také zkvalitnění technické infrastruktury, úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti a ochrana a obnova krajiny. V předešlých šesti ročnících soutěže obec vždy získávala nějaká ocenění, ať ve formě diplomů, čestných uznání nebo pamětních litů. Tato ocenění se týkala sociálního programu v obci, rozvoje kulturních tradic, ale i prezentace a informovanosti na internetu. V roce 2001 byla obec vyhodnocena a oceněna modrou stuhou za kulturní život v obci, je to jedno ze čtyřech nejvýznamnějších ocenění, za kterým se skrývá i finanční odměna. Myslím, že toto ocenění získala obec právem, poněvadž Kovářov, ale i všechny jeho vesnice a osady se podílejí na kulturním dění dodnes. V Zahořanech mají již dlouhou řadu let tradici pořádání zábav, plesů a dalších jiných kulturních a společenských akcí. Předbořice si získaly místo v kulturním kalendáři obce pořádáním country zábavy, která s sebou nese spoustu doprovodných programů pro děti. Rok 2003 rozšířil ocenění obce o bílou stuhu, která oceňuje práci s mládeží. I tento úspěch vystihuje dobrovolnou práci mnoha občanů, kteří svůj volný čas věnují dětem. Tato práce je velice záslužná právě v době, kdy na mladou generaci číhá množství moderních nástrah, jakými jsou například alkohol, hrací automaty, násilí či drogy. Všichni dobrovolní trenéři a vedoucí různých kroužků se kromě toho, že nabízejí dětem využít smysluplně volný čas, snaží v dětech rozvíjet schopnosti, které mají velký vliv na růst mladého člověka, ať už jde o sportovní dovednosti nebo dramatické a umělecké cítění. Letošní rok, co se týče soutěže vesnice roku 2004, jsme dospěli až na samotný vrchol. V letošním roce se zapojilo do této soutěže rekordních 31 obcí Jihočeského kraje a celkem 238 obcí z celé České republiky. Tato velmi prestižní soutěž mezi obcemi nás díky získání titulu nejlepší nominuje do celostátního kola této soutěže. Vyhodnocovací komise naši obec navštíví v měsíci září, poněvadž vyhodnocení musí proběhnou počátkem měsíce října. Držme všichni palce naší obci, aby soutěží prošla co nejlépe a umístění bylo jedno z nejvyšších. Po půlmilionové odměně z krajského kola by do obecního rozpočtu mohly přibýt v příštím roce další finance, které by přispěly ke zkvalitnění veřejného prostranství nebo infrastruktury. V pátek bude právě ten slavnostní den, kdy obec převezme ocenění Jihočeská vesnice roku Kovářov se stává tento den hostitelem mnoha vzácných hostů z politického, kulturního a společenského života. Přijedou starostové a zástupci vesnic, kteří byli zapojeni do soutěže, i starostové a členové zastupitelstev ze sousedních obcí. Tato slavnost vyvrcholí devatenáctou hodinou, kdy začne kulturní program ku příležitosti 20. výročí založení folklorního souboru Kovářovan. Po skončení programu bude hrát k tanci a poslechu chrástecká kapela RATATA a všichni jste co nejsrdečněji zváni. Jídlo a občerstvení je zajištěno. Pavel Hroch, starosta obce Jihočeský folklórní soubor Kovářovan slaví 20 let V letošním roce se stal folklorní soubor Kovářovan jubilantem. Je tomu již dvacet let, kdy se sešli příznivci lidové kultury, aby v naší obci založili folklorní soubor. Těm, kteří stáli u zrodu Kovářovanu, Jaroslavu Bartoňovi, manželům Martě a Aloisovi Pešičkovým a dalším,

3 patří velký dík za jejich obětavost při vytváření skupiny nadšenců, jež by udržovala folklorní tradice a rozdávala radost divákům. Je třeba poděkovat za podporu i místnímu Zemědělskému družstvu, pod jehož záštitou soubor Kovářovan dlouhou řadu let pracoval. Od roku 1997 působí Kovářovan jako občanské sdružení s cílem udržovat místní lidové tradice a dalšími aktivitami napomáhat rozvoji veřejného života obce. Tento cíl se nám všem daří naplňovat, a to nejen díky zpěvákům, tanečníkům a muzikantům dospělého souboru, ale též dalším složkám sdružení, mezi které patří dětské soubory Kovářovánek, Malý Kovářovan a Divadelní společnost Podkova. V této souvislosti je nutné připomenout i další dvě jubilea. Prvním z nich je desetiletá činnost Kovářovánku, ve kterém působí děti ze zdejší základní školy a učí se poznávat lidové písně, hry i tance zejména Kovářovska. Pětiletým jubilantem je Divadelní společnost Podkova, jejíž činnost navázala na dlouholetou ochotnickou tradici v naší obci. Za dlouhá léta svého působení potěšil kovářovský folklor tisíce diváků, kteří oceňovali jeho vystoupení doma i v zahraničí. Kovářovanu se také podařilo ve spolupráci s dalšími partnery vytvořit Jihočeský folklorní festival Kovářov, jenž bude v příštím roce slavit první desetiletí svého trvání. Tento festival je jedinečným projektem svého druhu v Jihočeském kraji a řadí se mezi významné festivaly a slavnosti v České republice. Aktivitu souboru dále dokumentují nejen prezentační materiály související s folklorem, ale též činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Kovářovan inicioval a ve spolupráci s Obcí Kovářov a dalšími partnery se podílel na vytvoření Naučné stezky Kovářovska. Soubor Kovářovan patří mezi členy Folklorního sdružení ČR, Jihočeského folklorního sdružení a dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Ministerstvem kultury ČR, Jihočeským krajem, Nadací Vltava, dalšími organizacemi, institucemi a jeho činnost mu pomáhají významně zajišťovat sponzoři, kteří mají zájem o udržení lidových tradic kraje. Nesmíme zapomenout na podporu našich volených zástupců, zastupitelů Obce Kovářov, kteří v uplynulých letech pod vedením starosty Jiřího Nováka podporovali činnost souboru. Jsme rádi, že tuto podporu nacházíme též u současného zastupitelstva obce i starosty Pavla Hrocha a že si společně uvědomujeme potřebnost souborové činnosti, která přispívá k rozvoji občanské společnosti Kovářova. Na závěr bychom ještě jednou rádi poděkovali všem zakládajícím členům a těm, kteří za dvě desetiletí pracovali v souboru a ve vzpomínce jsme i se členy, kteří již nejsou mezi námi. Velké poděkování vyjadřujeme i současným členům zato, že pokračují i nadále v této kulturní aktivitě a rozdávají tak radost sobě i druhým. V letošním roce se Kovářov stal vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2004 v Programu obnovy venkova a nás těší, že práce občanského sdružení Kovářovan k tomuto ocenění významnou měrou přispěla. Slavnostní vyhlášení výsledků krajské soutěže proběhne 3. září v Kovářově a na ní naváže od 19 hodin v Kulturním domě oslava 20 let Kovářovanu, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Vedoucí souboru Kovář ovan manželé Milan a Pavla Škochovi

4 Útržky z historie Nedaleko od Kovářova leží obec Hostín, dnes obývaná hlavně rekreanty. V horní části najdeme památník letce Václava Pešičky. 8. září 2004 tomu bude 65 let, co byl tento rodák zastřelen v Polsku. Bylo mu 24 let. Na kamenném památníku je vrtule, která symbolicky připomíná příslušnost k druhu vojska, fotografie, trochu oprýskaná, asi se do ní učil střílet vzduchovou puškou nějaký místní kluk, a text: Dokud synové dovedou pro národ umírat, dotud bude žít Jaký je příběh Václava Pešičky a tohoto pomníku? Narodil se v chalupě těsně pod pomníkem v roce V letech první světové války. Jeho charakter a povaha se formovala v dobách meziválečného Československa. Z vyprávění matky, která byla jeho sestrou, vím, co znamenaly tenkrát pojmy vlast, národ. Václav se dobře učil a po základní škole odešel na učitelský ústav. Vojnu strávil u letectva. Když 15.března 1939 obsadila německá armáda pohraničí, byla to pro celý národ velká rána. A Václav byl jedním z mnoha, kteří se rozhodli odejít a bojovat za hranicemi za svobodu vlasti. Bratr Václava Pešičky, Alois, žijící v Pechově Lhotě, vzpomíná: Je dnes těžké popsat tehdejší dobu, když nás Němci zabírali pod svou ochranu. Pro chlapce - vojáky o to horší, že (ti správní) přímo cítili zodpovědnost za to, co se stalo. Za pokoření národa. Zvláště letci vojáci a jedním z nich byl můj bratr Václav. Mně bylo tehdy 15 let, jemu 24. Byl pro mě idolem. Měl jsem ho moc rád. Dodnes cítím tak trochu vinu na tom, že není. Jako každé prázdniny, když studoval, spali jsme spolu na palandě pod kůlnou venku. Tu noc, co odešel, jsme debatovali do noci. Řekl mi: mám nemám odejít? A já na to: Kdybych tam měl nějakou cenu, jako ty, šel bych také. A ráno byl pryč navždy. Tolik vyprávění mého strýce Aloise Pešičky. Václav Pešička odletěl přes Ostravu do Polska. 1. září 1939 napadlo Německo Polsko. Polsko nevydrželo a po 3 týdnech kapitulovalo. Smrt zastihla Václava Pešičku na letišti Ksierz u Belsyze Lublin. Zde přistáli a kamarádi odešli do vesnice. Václav zůstal u letadel. Polský lesník pokládal československou uniformu za německou v té době bylo Polsko již ve válce. Vypráví se, že lesník pokládal sítko od nádrže v ruce za granát a vystřelil. Když se vrátili kamarádi, byl již mrtvý. V ruce prý držel šátek od mámy- dala mu jej na cestu. Václav byl druhou obětí v řadách našich vojáků a letců za 2. světové války. Jeho příběh popsal Antonín Liška v povídce LAVINA. Mně je dnes 50 let. Pomník v Hostíně je pěkně upravený, zasloužili se o to manželé Pešičkovi ze Lhoty Pechovy. Pokaždé, když procházím Hostínem a vidím upravený pomník, vzpomenu si na svého strýce. Jestli bychom my a naše děti dokázali to, co brali oni jako samozřejmost. Jestli jsme byli my tak vychováni a jestli tak vychováváme svoje děti. Také myslím na toho kluka, který asi střílel do zažloutlé fotografie na pomníku. Jestli věděl, na koho střílí. A jestli by dokázal to, co Václav Pešička. Odejít a vědět, že to může být navždy. Kovářov Kahoun Jaroslav

5 Vzpomínky na činnost divadelního ochotnického spolku v Kovářově Herecké výkony tohoto spolku se vyznačovaly dobrou úrovní. V obecní kovářovské kronice se jako zajímavost uvádí, že na prknech kovářovského jeviště hrála jako mladá studentka (rozená) Emilie Věnceslava Jindřiška Pavlína Kittlová, proslavená svým pěveckým uměním, Ema Destinová. Od roku 1940 byl režisérem ochotnického spolku pan učitel František Landa. V pozdějších létech mu pomáhal Jan Schmidt, který měl divadlo velmi rád a herectví studoval. Ti, kteří měli možnost být členy ochotnického spolku a prožívali svou aktivní činnost na prknech jeviště, na tuto dobu rádi vzpomínají. Byl to spolek dobrých kamarádů a přátel. Dávali svůj volný čas pro lidi, aby se pobavili jejich vystoupeními. Někdy to byla představení veselá, jindy smutná. Televize v tu dobu nebyla, a tak diváci rádi přišli zhodnotit výkony těch, kteří na jevišti vystupovali. Pro herce byl odměnou za ten čas navíc potlesk diváka. Rádi se dívali malým otvorem v divadelní oponě, než začalo představení, jaký je divácký zájem. Většina členů pracoval v zemědělství nebo měla na starosti vlastní hospodářství, a přesto na zkoušky docházeli. Dobří herci byli nejen v Kovářově, ale též v dalších vesnicích - Pechova Lhota, Hostín, Březí, Vepice, Radvánov. Vychovat dobré herce nebylo pro režiséra lehké, když někteří museli odejít za zaměstnáním, nastoupila další generace a to se opakovalo. Byli vděční a respektovali toho, kdo je vedl a naučil je dávat pro společnost něco navíc. Láska a zájem o divadlo, to bylo v hercích vypěstováno. Ochotnický divadelní spolek byl dobrým příkladem práce s mládeží (zpěv, přátelství, kamarádství). Hrála se představení o Velikonocích, v letních měsících a o Vánocích. V zimě bylo v sále u Šimečků chladno, protože se tam netopilo, proto pan učitel Fr. Landa (režisér) nabídl svůj byt, kde se zkoušky uskutečnily. Zažily se též i veselé příhody. Při zkoušce v bytě Fr. Landy měl mládenec políbit svou dívku, dveře u komory povolily a milenecký pár se ocitl mezi regály a zavařeninou. Veselých zážitků a příhod bylo mnohem víc, vždyť se též jezdilo s vystoupením do vedlejších vesnic. Diváci měli možnost vidět na jevišti různé hry. Kvapilova Oblaka, Matku (slovenského spisovatele), Slovanské nebe, Markytánka, Matka pluku, Radhúz a Mahulena a mnoho dalších. Na jevišti za oponou prožívali herci nervozitu, trému a obavy, jaká bude spokojenost diváků. Konec dobrý, všechno dobré. Finanční výtěžek sloužil ke zlepšení divadelní scény a zakoupení vybavení, které bylo nutné. Také ochotnické plesy měly vždy svoji tradici. Výzdoba sálu se vždy vyznačovala něčím novým a zvláštním, proto tyto plesy byly hojně navštěvovány. Čas je neúprosný a odchází ti, kteří měli divadlo velmi rádi. Mohli by vnoučatům o tom všem vyprávět jako o pohádce, která byla, ale odchod, odkud není již návratu, to nedovolí. Vzpomínají jen pamětníci, kteří tuto dobu znají, pak vše upadne v zapomnění. Nesmí se zapomínat na důležité pomocníky, kteří pro herce jeviště postavili, řídili světla, hudbu, reflektory a vyměňovali kulisy. To vše souviselo s tou dobrou přátelskou a kamarádskou partou k o m e d i a n t ů, jak někteří lidé říkali. Důkazem o činnosti ochotnického spolku v Kovářově je restaurovaná opona, která je zavěšena v zasedací síni v budově obecního úřadu. Blažena Hrochová

6 Z historie Mateřské školy v Kovářově To, že již v roce 1947 mohly kovářovské děti navštěvovat mateřskou školu, dokládají záznamy v kronice, která je dodnes vedena v mateřské škole. V Praze byla výnosem zemské školní rady zřízena Mateřská škola v Kovářově. Provoz byl zahájen v konfiskovaném domě u Jiroušků. Dnes již tato budova neexistuje. Nacházela se nad dnešním pekařstvím. Mateřská škola sloužila jako veřejné pedagogické, zdravotní a sociální zařízení, přístupné všem dětem bez rozdílu náboženského vyznání a společenských tříd. Celkem bylo zapsáno 26 dětí. Učitelkou se stala paní Helena Fořtová (dnes p. H. Novotná, kterou všichni jistě znají). Vystudovala odbornou školu pro ženská povolání v Praze. Poté absolvovala pětitýdenní kurz pro přípravu učitelek mateřských škol a dálkové roční studium v Praze. Stravování dětí nebylo zajištěno a rodiče si odváděli děti na oběd domů. Věcné náklady na provoz hradil místní národní výbor. V roce 1954 byla mateřská škola přemístěna do budovy obecné školy na návsi, kterou stále vedla stávající p. učitelka. O čtyři roky později došlo opět k přemístění, a to do prostor tehdejší kampeličky nastoupila na místo ředitelky p. Marie Válová, kvalifikovaná učitelka z Plané. Od roku 1961 bylo zavedeno v mateřské škole stravování s celodenním provozem. Po třech letech odchází a na její místo je jmenována p. učitelka Marta Baštýřová, která se společně s p.učitelkou Věrou Škochovou starala o chod školy. V roce 1964 se začalo s výstavbou nové mateřské školy a byla slavnostně otevřena nová budova MŠ. Byla zřízena jeslová třída a třída pro děti od tří do šesti let. Protože školku navštěvovaly i děti z okolních vesnic, bylo nutno přistoupit k jejímu rozšíření přístavbou dvou tříd a jídelny, které byly v roce 1977 otevřeny. Od roku 1985 do 1996 mateřskou školu řídila p. učitelka J.Šimečková. V lednu 1991 byly jesle zrušeny. Obecní úřad rozhodl využít tyto prostory k přestavbě na dům s pečovatelskou službou pro místní občany. Po celou dobu existence mateřské školy v Kovářově se vystřídala řada kvalifikovaných učitelek. Dnešní mateřská škola je stále plná dětí. Na školní rok 2004/2005 je zapsáno 50 dětí, ale od září nastoupí pouze 47 dětí. Ostatní přijdou během roku při dovršení tří let. Pracují zde tři učitelky a tři provozní zaměstnanci, kteří se snaží zpříjemnit pobyt dětem v MŠ. Milena Fauknerová Z HISTORIE KOVÁŘOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kolem roku 1700 byla v Kovářově zřízena obecná škola. Do školního obvodu tehdy patřily obce: Kovářov, Březí, Dobrošov, Hostín, Klisinec, Kotýřina, Lhota Pechova, Předbořice, Radejšín, Radvánov, Řenkov, Vepice, Vesec, Zahrádka Mladotova a Zaluží. Vyučovalo se v najatých místnostech a první, ještě dřevěná, škola byla postavena roku Na jejím místě byla v roce 1811 vybudována jednotřídní zděná školní budova, ke které pak v roce 1826 přistavěli druhou třídu. Počet dětí v obou třídách byl veliký - až 385 žáků. Proto byla otevřena (r.1877) třetí třída. V roce 1883 postavila obec novou školní budovu a v roce 1891 měla škola již pět tříd. Tuto školní budovu můžeme vidět na kovářovské návsi - dnešní obecní úřad.

7 V roce 1921 byla v Kovářově zřízena měšťanská škola a hlavně pro ni byla v roce 1930 postavena nová pětitřídní škola s bytem pro ředitele školy. Mezi zajímavosti naší školy patří také to, že kolem r.1928 naší školu navštěvoval Josef Gabčík, který se v r.1942 osobně účastnil atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V obou školách se vyučovalo až do roku V tomto roce byl z větší části dokončen nový školní areál a škola starou budovu opustila. Školní areál je tvořen původní budovou z roku 1930 (v ní je 1.stupeň, školní družiny, počítačové učebny a kanceláře), k ní je přistavěna tělocvična a kotelna. Spojovací chodbou se prochází do šestitřídního pavilonu (2.stupeň a kabinety) a do pavilonu dílen a školní jídelny. Součástí areálu je také školní hřiště a školní pozemek. Před několika lety byla dokončena komplexní úprava budov se zaměřením na zateplení a snížení tepelných ztrát, kromě jiného tak získal celý objekt novou fasádu a sedlovou střechu. Prvním učitelem, o kterém byla nalezena zmínka, byl Tomáš Teska z Mirovic - přišel do Kovářova roku Po něm následovali učitelé, řídící učitelé a ředitelé: Tomáš Brůžek, Jan Brůžek, Ignác Brůžek, Josef Koubek, Václav Janák, Josef Vaněk, Karel Cvrk, František Dubský (první ředitel měšťanské a obecní školy), Karel Brož, Josef Skalička, Karel Vaněk, Jaroslav Branšovský, František Landa, Jiří Ira, Josef Barda a Stanislav Pulec. V současnosti je Základní škola Kovářov, okres Písek plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Otevřeno je celkem devět tříd (z každého ročníku jedna) a letos budou naplněny zhruba dvěma sty žáky. Součástí školy je dále školní družina s dvěma odděleními, školní klub a čerstvě i školní jídelna. Výuka probíhá podle učebního plánu Základní škola a kromě možnosti vybrat si z několika volitelných a nepovinných předmětů nabízíme žákům různorodé zájmové kroužky (sportovní, umělecké i naukové). Pestrou škálu aktivit tradičně obsahuje mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, sportovní výcviky, divadlo apod. Výuku a výchovu zajišťuje kromě ředitele a jeho zástupce dalších 12 učitelů a dvě vychovatelky, o veškeré zázemí žáků pečuje pět správních zaměstnanců a čtyři kuchařky. S využitím několika zdrojů zpracoval Mgr. Libor Mandovec Obecní policie Letní měsíce byly především ve znamení častých dopravních nehod. Dále obecní policie řešila několik případů volného pobíhání psů na veřejném prostranství. Zde došlo i k pokousání jednoho rekreanta psem. Tohoto psa pravděpodobně někdo v lese u Žebrákova odložil. Pes musel být odchycen a dán na pozorování do útulku, aby bylo možné vyloučit podezření na vzteklinu. Dále obecní policie zadržela na základě oznámení občany romské národnosti, kteří obtěžovali občany v Radvánově. V obci Kovářov také obecní policie kontrolovala občany rumunské národnosti, kteří nabízeli různé zboží. Obecní policie musela také zasahovat v ordinaci praktického lékaře v Kovářově, kam se dobývali dva mladíci, kde lékař ošetřoval zraněného při rvačce na diskotéce. strážník: Pavel Škoch, tel

8

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 OBEC Kovářov Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 Místo jednání: zasedací místnost OÚ Kovářov Začátek: 18.00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Pavel Hroch Přítomni: Omluveni: Pavel

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé!

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! Dolnorakouský domov pro děti d a mláde dež ve městě Hollabrunn ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! představuje DSA Mag.. Eva Kreiner ředitelka Dolnorakouského domova pro děti d a mláde dež ve m Hollabrunn

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více