Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš."

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním sále zahrála k tanci i poslechu kapela Raffael a dechová hudba Večerka, v Gajdošově sále pobavila přítomné cimbálová muzika Klaret a slovenská hudební dvojice RH Duo a v Sale terreně byla pro návštěvníky připravena diskotéka. Ve foyer vítala příchozí hosty kapela Kvartetno. Večerem v hlavním sále, kam se shlukovala velká část návštěvníků i z ostatních prostor, vtipně provázeli Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. (pokračování na str. 4) Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Amatérští umělci se představili V neděli 8. února se v mikulovské galerii Efram konala vernisáž druhého ročníku výstavy Made in Mikulov. Amatérští umělci zde budou do 7. března vystavovat své obrazy, fotografie, šperky, vyšívané dečky, loutky a podobně. V loňském roce se projektu Made in Mikulov zúčastnilo dvacet umělců. Letos již bylo vystavujících o dvanáct více. Těší mě, že zájem roste. U těch, kteří vystavovali i v loňském roce, můžeme pozorovat posun k lepšímu. To byl smysl výstavy, konstatuje s potěšením majitelka galerie Efram Sylva Chludilová. Stejně jako v loňském roce měli amatérští umělci možnost konzultovat své práce s výtvarnými pedagogy. Letos vystavujícím poradili Jitka Plesz, která působí na Vídeňské umělecké (pokračování na str. 3) Školy připravily jiný zápis Mikulovské školy připravily v letošním roce pro předškoláky zápis odlišný od minulých let. Předcházely mu totiž dny otevřených dveří a návštěvy dětí z místních mateřských škol. Na samotný zápis se každá škola připravila po svém. Na ZŠ Valtická budoucí prvňáčky očekávali šesťáci převlečení za piráty. K zápisu se sem dostavilo dvacet šest dětí, pro něž bude otevřena jedna třída. V budově na ulici Pavlovská tentokráte na děti čekalo téma Hrad se strašidýlky. Žáci 4. a 5. tříd se proměnili v pohádkové bytosti a budoucí školáky doprovodili. Do této školy, kde bude otevřena jedna první třída, se přišlo zapsat třicet dětí. Na ZŠ Hraničářů připravili Dětský obchodní dům. Předškoláci za své dovednosti obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků v obchodním stánku. K zápisu do této školy se dostavilo čtyřicet dva malých žáčků, pro které se otevřou dvě třídy. km, kol Amatérští umělci měli možnost konzultovat své práce s výtvarníky Jitkou Plesz (uprostřed) a Františkem Borovcem (vlevo). Do Dětského obchodního domu na ZŠ Hraničářů se letos přišlo zapsat nejvíce žáčků. Foto: Lenka Burcinová Podklady pro zápis do městské kroniky Kronikář města Mikulova žádá představitele institucí, firem a spolků o poskytnutí podkladů k zápisu do městské kroniky za rok Vítány jsou i informace od soukromých osob. Zprávy lze zaslat poštou na adresu Svatopluk Vrbka, 22. dubna 29, Mikulov nebo elektronickou poštou na adresu Pokud máte aktuální webové stránky, sdělte prosím jejich název. Za spolupráci děkuje Mgr. Svatopluk Vrbka, kronikář města Mikulova ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí pozemku p. č. 1916/1 (orná půda) v lokalitě ulice Republikánské obrany pro nájemce manžele Ondrouškovi, rozšíření účelu pronájmu pro nájemce pana MUDr. A. Hofírka, se sídlem Republikánské obrany o kosmetické služby a relaxačně-mobilizační metody, změnu Zásad pronajímání městských bytů v Oddíle II, čl. II, odst. 3, smlouvu na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov pro rok 2009 z prostředků Jihomoravského kraje, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího sekretariátu tajemníka. Rozhodla dát do výpůjčky část pozemku p. č na ulici Svobody ČR Katastrálnímu úřadu pro JMK, se sídlem Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo dne 18. prosince 2008 tiskovou zprávu o vyjednání 13 miliard korun na zateplování bytů, které dojednali zástupci MMR na Pracovní skupině pro strukturální opatření v Bruselu. Tato částka, která tvoří čtyři procenta z celkové alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), se může využít k ekologickým investicím do bytového fondu. České republice se tak otvírá možnost finančně podpořit zateplování a další ekologické Od roku 2009 upravuje vyhláška č. 383/2001 sběr a výkup odpadů. Oproti roku 2008 dochází ke zpřísnění výkupu kovových odpadů, které se týká zejména vedení přesnější evidence osob, které takový kovový odpad odevzdávají. Při odevzdání kovového odpadu bude vyžadováno jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. Kovový odpad se Rada města projednávala Zateplování budov za podpory Evropské unie Výkup a sběr kovového odpadu od občanů dát do výpůjčky pozemek na ulici M. Majerové p. č. 2433/71 Mgr. H. Robešové, bytem Mikulov za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu, o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ulici Větrná s nájemcem panem J. Gregorovičem. Přiděluje uvolněnou bytovou jednotku v Domě pečovatelské služby v Mikulově Pod Strání paní Jozefíně Ondrašíkové. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 3288/13 a část pozemku p. č. 3288/14, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti pozemky p. č. 2456/2, p. č. 2433/65, p. č. 2455/2, p. č. 2456/6, p. č. 2456/7, p. č. 2455/5, p. č. 2455/1 a p. č. 2456/1 na ulici Dukelská. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov úpravy bytů a domů bez ohledu na to, kde tyto nemovitosti stojí. V současné době probíhají v této věci další jednání, po kterých teprve budou moci čeští zájemci zažádat o dotaci podávání konkrétních projektů k získání evropské podpory na zateplování bytů a domů bude možné nejdříve za půl roku (další informace týkající se podmínek získání podpory budou včas zveřejněny). ORRI dále může od občanů vykupovat a platit za něj v hotovosti. Celou podobu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech můžete nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci legislativa. Kovový odpad můžete odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Česká nebo ve společnosti SH ŠROT, spol. s r. o. na ulici Jiráskova (500 m za železničním přejezdem). Dana Zezulková, Odbor životního prostředí Informace o pronájmu bytu Dne byl na úřední desce zveřejněn záměr města Mikulova pronajmout byt 1+KK o velikosti 41,18 m2 na Náměstí č. or. 24, č. p. 27 v Mikulově. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hod. na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Minimální výše nájemného požadována městem činí Kč/měsíc. Byt je možné si prohlédnout a od do hod. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách (viz Zveřejnění č. 1/B-2009 ). MěÚ Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici i n f o r m a t i k Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na telefonním čísle Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Setkání s podnikateli Ve středu 28. ledna se v mikulovském Kinoklubu uskutečnilo tradiční setkání starosty s podnikateli. Starosta Rostislav Koštial se z důvodu nemoci ze setkání omluvil, proto ho zastoupila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Přítomným poděkovala za dosavadní spolupráci a vyslovila přání, aby podnikatelé zachovali městu přízeň i nadále. km Příjem inzerce Vážení inzerenti, Počínaje příštím číslem bude mít příjem objednávek inzerce na starosti ekonomka Mikulovské rozvojové, s. r. o. Anna Koutná. Vaše objednávky tedy směřujte na ovou adresu nebo na telefonní číslo km Nový internetový portál nejen pro seniory Máte-li zájem o aktuální informace z nejrůznějších oborů a zajímáte-li se o aktivní život, je možné nalézt řadu informací na novém internetovém portálu Dagmar Sochůrková, vedoucí Odboru sociálních věcí 2

3 1. 1. v 3.15 hodin byla operátorem kamerového systému MP Mikulov zaregistrována výtržnost, když se na ulici Piaristů před jedním z barů do sebe pustilo několik osob. Okamžitý příjezd hlídky MP Mikulov následně zamezil pokračování a vygradování vzniklého novoročního incidentu. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že hlavní aktér 25letý mladík z Mikulova se z místa již pro jistotu vzdálil. Strážníci záležitost dokončili v následujících dnech, kdy si vyhledali uprchlého agresivního mladíka a tomu uložili maximální blokovou pokutu. (dokončení ze str. 1) Amatérští umělci se představili škole, a František Borovec, vynikající grafik a člen brněnského Sdružení výtvarných kritiků, uvedla Chludilová. Projektu Made in Mikulov se mohou účastnit umělci z Mikulova a blízkého okolí nebo osoby, které mají s Mikulovem co dočinění. Jednou z vystavujících je i Alena Sirná z Klobouků u Brna, která má v Mikulově sestru. Made in Mikulov je úžasná akce. Vystavovala jsem zde i v loňském roce. Letos tady mám šest obrazů, prozradila Sirná, která je povoláním kadeřnice a malování olejem se věnuje ve volném čase teprve dva roky. Galeristka Chludilová letos zaznamenala žádosti o vystavení prací od amatérských umělců z celé Moravy. Možná by stálo za zvážení, zda Představitelé měst Drasenhofenu a Kútů v letošním roce nepřijali pozvání na Reprezentační ples města v Mikulově. Lidé z Drasenhofenu na tuto akci pravidelně přijížděli od jejího prvopočátku, vedení Kútů bylo přizváno k jubilejnímu 10. ročníku v roce Letos jim město Mikulov nerezervovalo požadovaný počet míst v hlavním sále, proto se jejich zástupci rozhodli plesu nezúčastnit. Společnou partnerskou smlouvu jsme uzavřeli v roce 1990 a společně ji podepsali s tehdejším představitelem města Rudolfem Šímou. Ve smlouvě se píše o přátelských a partnerských aktivitách a tento společenský ples k nim patří. Stejně jako vzájemná výměna zkušeností, pomoci a podpory, což jsme velice často praktikovali. Jeden stůl o deseti místech v letošním roce v sále s kapacitou dvě stě osmdesát dva míst tomu ale neodpovídá, uvedl bývalý starosta Drasenhofenu Hubert Bayer v dopise pro mikulovského starostu, který byl uveřejněn v týdeníku Hlas Palavy. Obě spřátelená města požadovala dohromady přibližně devadesát míst, která pro ně byla rezervována. Ovšem ne pouze v hlavním sále. Byli pozváni čestní hosté, zastupitelé, partneři a sponzoři města, delegace partnerských měst Okénko Městské policie v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ulici Na Hradbách, aby zde řešila podezřelého hosta, který dělá problémy v ubytovacím zařízení. Jaké to bylo nakonec pro přivolané strážníky překvapení, když v problémovém hostu zjistili 37letého muže z Mikulova, který byl hledán Policií ČR, jelikož se vyhýbal nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Strážníci muže nejdříve zklidnili a poté jej předali přivolaným kolegům z Policie ČR. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , neudělat podobnou výstavu i pro zájemce, kteří nejsou z Mikulova. V tom případě by však prostory galerie Efram určitě nebyly dostačující, postěžovala si Chludilová. Řešení tohoto problému jí bylo nabídnuto ze strany města. Navrhla jsem paní Chludilové, že by se výstava v příštím roce mohla rozšířit i do prostor města, tedy do Městské galerie a Dietrichsteinské hrobky, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Ta se letos opět chce zasadit o to, aby výstava Made in Mikulov byla převezena do partnerského města Galanty. V loňském roce jsme práce z Made in Mikulov vystavili společně s pracemi amatérských umělců z Galanty. Vernisáž se konala v rámci akce Mikulov baví Galantu. Doufám, že letos se nám podaří tuto akci zopakovat, věří místostarostka. km Drasenhofen a Kúty na reprezentační ples města nedorazily Galanty a Šumperku a chtěli jsme také myslet na občany našeho města, kteří by měli mít možnost koupit si vstupenku na ples. Minulý rok jsme zaznamenali jistou nespokojenost mezi občany Mikulova, kteří se nedostali na ples, protože všechny lístky byly již prodány, popsala situaci z minulého roku místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Proto jsme letos udělali ples ve všech prostorách zámku. Pro Drasenhofen a Kúty jsme rezervovali dvacet míst v hlavním sále s tím, že jim můžeme poskytnout ještě další uvolněná místa pozvaných hostů, kteří vstupenky na ples odmítnou. Zbytek jsme jim rezervovali v Gajdošově sále. Oni ale tato místa odmítli s tím, že chtějí být spolu a vyhovuje jim pouze hudba v zámeckém sále, řekla místostarostka Žišková Vágnerová, která se domnívá, že partnerský ples je právě i o společném sdílení prostor návštěvníky z různých měst. V průběhu plesu bylo možné navštívit všechny sály. Nabízí se otázka, jak bude v budoucnu organizován reprezentační ples města a zda ponese ještě pečeť plesu tří měst. S Hubertem Bayerem, který mi sdělil, že je pověřen jednat ohledně plesu za obec Drasenhofen, jsme se domluvili, že se již letos pokusíme oprášit myšlenku partnerského plesu tří měst. Možná se nám 3 Kinoklub nabízí promítání filmů, Retro večery a Babinec Od února se v mikulovském Kinoklubu, který byl otevřen v listopadu loňského roku v prostorách Městského kina, začínají konat pravidelné akce. Jednou z nich je taneční a poslechový Retro večer s DJ. Poprvé se uskuteční v pátek 27. února od 21 hodin. Tato akce bude začátkem pravidelných tanečních a poslechových večerů, které se budou konat vždy poslední pátek v měsíci po promítání filmu v kině, tedy ve 21 hodin, uvedla produkční Sylva Chludilová. Pravidelnou aktivitou konanou v Kinoklubu je také promítání filmů pro náročné diváky. V únoru tuto šňůru odstartovala série krátkých filmů Made in FAMU z dílny studentů FAMU a na březen je připraven snímek Ježíš je normální. Na každou první středu v měsíci je plánován program pro ženy s názvem Babinec. Přítomným budou představovány kosmetické, kadeřnické a módní trendy. Pokaždé bude také vylosována jedna z přítomných zájemkyň, na které bude provedena proměna, popisuje novou akci Chludilová. Chceme, aby byl Kinoklub centrem zábavy různých žánrů pro všechny věkové kategorie, dodává Chludilová. V souvislosti s nově plánovanými akcemi vyhlašuje Mikulovská rozvojová, s. r. o. anketu, zda by maminky, které se akcí v Kinoklubu chtějí účastnit, měly zájem o vytvoření dětského koutku v tomto prostoru. Své odpovědi můžete zasílat na ovou adresu km podaří i se slovenskými Kúty zorganizovat ples, na kterém se finančně i organizačně budou všechna tři města spolupodílet, nastiňuje místostarostka, která se nebrání ani myšlence, že by se ples konal jednou v Mikulově, podruhé v Drasenhofenu a další rok v Kútech. Záleží nám na vzájemné spolupráci a chceme pečovat o partnerské vztahy, kterým společná setkání na plese mohou jen pomoci. Podali jsme proto hned žádost o dotaci, abychom v rámci přeshraniční spolupráce získali finanční prostředky na ples tří měst, který by se v roce 2010 mohl uskutečnit v Mikulově, dodává. km UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Žádáme Vás, abyste se dostavili do kanceláře Pohřební služby Mikulov k uzavření nové nájemní smlouvy k hrobovému místu. Informace na hřbitově v kanceláři v pracovní dny Po Pá hod. Tel.: Pohřební služba Chromý

4 Ubytovaných žáků je čím dál méně. SOU snížilo kapacitu internátu Střední odborné učiliště Mikulov ve čtvrtek 29. ledna slavnostně otevřelo zrekonstruovaný domov mládeže na Vídeňské ulici. Kapacita nového internátu je přibližně 40 osob. Důvodem stěhování byl neustále se snižující počet ubytovaných žáků. Před třemi lety jsme se sloučili s Odborným učilištěm, Učilištěm a Praktickou školou v Mikulově. Po tomto kroku jsme měli celkem tři domovy mládeže. Jeden byl brzy odprodán a žáci zůstali pouze ve zbývajících dvou. Před rokem však situace dospěla tak daleko, že jsme menší budovu na Vídeňské museli opustit a využívali jsme jen internát na Koněvově, který měl kapacitu přibližně 70 osob, popisuje vývoj situace ředitel SOU Josef Michna. V současné době však SOU ubytovává pouze 35 žáků. Když se tedy rozhodovalo, zda zrekonstruovat budovu na Koněvově nebo Vídeňské, byl vybrán objekt s nižší kapacitou. Oprava internátu na Koněvově by spolkla 35 milionů. Pro rekonstrukci budovy na Vídeňské jsme potřebovali jen 7 milionů, vyzdvihuje Michna i značnou finanční úsporu a dále přibližuje finanční stránku přestavby: Na rekonstrukci jsme získali účelovou dotaci Jihomoravského kraje a ještě budeme usilovat o dotaci na novou fasádu. Součástí rekonstrukce bylo kromě výměny oken, nové kotelny, elektroinstalace a výměny podlah a nábytku v pokojích také vybudování cvičné kuchyně s jídelnou pro obor kuchař číšník a cukrářské dílny pro obor cukrář. Přestěhování domova mládeže se neobešlo bez komplikací. Objekt je památkově chráněn, proto byla požadována atypická okna, vstupní dveře s dřevořezbou apod. Museli jsme najít nové místo pro ekonomický úsek a také pro posilovnu, která byla umístěna ve starém domově mládeže. Byla přesunuta do tělocvičny gymnázia a bude využívána oběma školami, popisuje ředitel Michna. Pokud by někdy v budoucnu došlo ke zvýšení počtu ubytovaných žáků, situace by se dala řešit vybudováním nových ubytovacích kapacit v prostorách podkroví. km Slavnostního přestřižení pásky se ujali pracovník Odboru školství Jihomoravského kraje Zdeněk Vala, ředitel SOU Mikulov Josef Michna a místostarostka našeho města Ilona Žišková Vágnerová (zleva). Výstava vína Místní vinařský spolek Moravín Mikulov pořádá dne 14. března 2009 Výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti. Jejím posláním je porovnat a zhodnotit vyráběná vína této podoblasti. Akce proběhne za podpory Vinařského fondu ČR, města Mikulova a Regionálního muzea v Mikulově. Výstava se bude konat 14. března 2009 od hodin v sále mikulovského zámku. Od hodin budou předány ceny nejúspěšnějším vinařům. Bude udělena cena za nejlépe hodnocené bílé a červené víno, za nejlépe hodnocené víno člena Moravínu Mikulov, za nejlépe hodnocené speciální víno a bude vyhlášen šampión výstavy. V kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Hrozének Bulhary a od hodin cimbálová muzika Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. Do soutěže se mohou přihlásit všichni výrobci vína, kteří vyrábějí svá vína v souladu se zákonem o vinařství a vinohradnictví. Hodnocení přihlášených vín proběhne dne 7. března 2009 od 9.00 hodin v prostorách Gymnázia Mikulov a hodnotit se bude anonymně podle vyhlášených kategorií stobodovým systémem Mezinárodní enologické unie. Přihlášená vína se budou hodnotit v následujících kategoriích: Bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, speciální vína (ledová, slámová, šumivá). Ve dnech února se budou rozvážet láhve na vzorky vín. Jeden vzorek činí 3 láhve o obsahu 0,75 litru. Svoz vzorků proběhne od 25. do 27. února. Pro vinaře, kteří tento termín nestihnou, existuje možnost osobního předání vzorků ve Štukovém sále panu Varmužovi do 27. února od do hodin. Další informace se zájemci mohou dozvědět na mor Poděkování K termínu 1. února tohoto roku ukončil Dům pečovatelské služby v našem městě jednu ze svých služeb, které jsem využíval i já a byl jsem s ní plně spokojen. Děkuji proto kolektivu pracujících v Domě pečovatelské služby za několikaletý každodenní dovoz obědů spojený vždy s přátelským úsměvem a milým slovem. Kromě toho mi vždy spolehlivě vyřídili můj případný požadavek další služby, například pedikúry až do domu a následně mi sdělili termín provedení. Jak jednoduché a pro mne pohodlné. Moc mi bude jejich každodenní návštěva scházet. Na závěr je všechny srdečně zdravím a v jejich každodenní záslužné činnosti k prospěchu všech potřebných přeji hodně trpělivosti a úspěchů. K poděkování se připojuje i naše sousedka paní Amálie Švandová. Alois Chromík (dokončení ze str. 1) Ples Mikulova byl ve velkém stylu Ve třech vstupech se s latinsko-americkými a standardními tanci představili účastníci soutěže StarDance Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš, kteří se po splnění svých pracovních povinností na plese bavili až do pozdních nočních hodin. Hostem večera měl být také Pavel Novák. Ten však byl kvůli závažnému zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice a nemohl do Mikulova dorazit. Podtitul letošního plesu Možná přijde i Bílá paní se vyplnil těsně po půlnoci. Perchta z Rožmberka, která na mikulovském zámku v 15. století strávila značnou část svého života, dorazila do 4 sálu a pomohla vylosovat prvního šťastného výherce tomboly. Líbil se mi historický podtext plesu Bílá paní i přivítání návštěvníků osobami v historických kostýmech při příchodu. Myslím si, že využití všech prostor bylo zbytečné, protože většina lidí se stejně soustředila v hlavním sále, zhodnotila ples zastupitelka Mikulova Alena Židelová. Zábava na největším letošním mikulovském plese probíhala do časných ranních hodin. km Jak slibovalo motto plesu, o půlnoci dorazila na mikulovský zámek Bílá paní. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH Vstupné: 65 Kč Nostalgická komedie / přístupná / 104 min. / ČR Režie: Viktor Tauš Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Veronika Freimanová, Radoslav Brzobohatý Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 Vstupné: 65 Kč Akční krimi triller / přístupný od 12 let / 110 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Cécile De France, Gérard Depardieu, Roy Dupuis, Gilles Lellouche, Elena Anaya, Ludivine Sagnier, Myriam Boyer Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou fušku se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván mužem tisíce tváří. Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. Pátek v 19 hodin BATHORY Vstupné: 65 Kč Historické drama / přístupné od 15 let / 138 min. / Slovensko, Česko, Maďarsko, Velká Británie Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Bolek Polívka, Jiří Korn, Monika Hilmerová, Jaromír Nosek, Zdeněk Podhůrský, Marek Vašut, Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných pannen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. Alžběta Bathoriová podle pověstí zavraždila na svém slovenském sídle Čachtice na 600 obětí, mezi kterými byly především mladé dívky a ženy. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG Vstupné: 65 Kč Akční krimi thriller / přístupný od 12 let / 130 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Olivier Gourmet, Mathieu Amalric, Georges Wilson Snímek je pokračováním Veřejného nepřítele č. 1. Oba filmy se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech dob. Sobota VII. společenský ples Zámecký sál, začátek ve 20 hodin Střední odborné učiliště vás zve na valentýnský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela Kool Band a cimbálová muzika Guráš. Pro návštěvníky bude připraven také košt vín. Předprodej vstupenek za 370 Kč (v ceně je večeře) zajišťuje Radana Šilingerová v budově Středního odborného učiliště na ulici Svobody 6. Více informací získáte na telefonním čísle Pátek Reprezentační ples Gymnázia Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin K tanci a poslechu zahraje BAFF!BAND a cimbálová muzika Pálava z Dolních Dunajovic. Vstupenky za 350 Kč (v ceně je večeře) jsou v prodeji v kanceláři Gymnázia Mikulov u Martiny Talpové. Informace získáte na telefonních číslech a Akci pořádá Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Gymnáziu, Mikulov, Komenského 7. Organizátoři upozorňují, že vstup na akci je možný pouze ve společenském oblečení. Pátek Autorské čtení Karla Křivánka Kinoklub, začátek v 17 hodin Autorské čtení s názvem Brbláníčko hudebně doplní kapela Jenprotendnešnídenband. Karel Křivánek je v Mikulově známý jako výtvarný pedagog. Je to výborný malíř, grafik a keramik, ale také básník. V Kinoklubu bude předčítat některé ze svých originálních básní. Sobota Fašanková obchůzka Náměstí, začátek v 9 hodin K fašankovým tancům a zpívání zahraje dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kolík ZUŠ Mikulov, vystoupí Národopisný spolek Pálava. Pochování basy se uskuteční od 18 hodin v hotelu Galant. Zatančí a zazpívá Národopisný spolek Pálava a Pálavští senioři, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Píšťalenka. Pátek Retro večer s DJ Kinoklub, začátek ve 21 hodin Každý poslední pátek v měsíci bude v Kinoklubu probíhat taneční a poslechový Retro večer. První z těchto akcí bude věnovaná především hudbě z 50. a 60. let. Vstupenka do mikulovského kina z měsíce února platí jako 50% sleva na vstup na tuto akci. I. reprezentační ples Pátek Základní umělecké školy Mikulov Hotel Galant, začátek v 19 hodin SRPDŠ při ZUŠ Mikulov Vás srdečně zve na I. reprezentační ples. K tanci a poslechu zahrají Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika Kolík, Junior Band, dechová hudba Harcovníci, skupina Graf a cimbálová muzika Píšťalenka. Zatančí členové Tanečního studia Morava a Národopisný soubor Palavánek. Předprodej vstupenek za 240 Kč probíhá v kanceláři ZUŠ. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do hodin Tábor je určen pro děti od 7 do 12 let. Pitný režim a oběd je zajištěn, děti si s sebou vezmou přezůvky a svačinu. Přihlášky můžete podávat v DDM Mikulov do 20. února, cena tábora je 800 Kč. Připravuje se: Březen měsíc divadla Poznačte si do kalendáře Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2009 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 Cateringová společnost ALLMARK Mikulov Vám nově nabízí své služby Tel.: nebo RESTAURACE A PENZION U JESSYHO Perná 315 Naše služby: ubytování: 300 Kč/noc denní menu: 55 Kč speciální menu: 75 Kč rozvozy obědů do firem nebo k Vám domů: 50 Kč TELEFON: HOTEL MBZ M MIKULOV NABÍZÍ DENNÍ MENU, PIZZU a GRILOVANÁ KUŘATA ROZVOZ PO MIKULOVĚ ZDARMA Objednávky na telefonním čísle nebo u SMĚNÁRNA HRANIČNÍ PŘECHOD MIKULOV výkup a prodej valut individuální kurzy dle aktuálního kurzu online množstevní zvýhodnění prodej dálničních známek i rakouských Po Pá 9 16, So 9 14 Tel: , Jarní kurz zdravého životního stylu a snižování nadváhy bude začínat v Břeclavi a Mikulově v týdnu od Tento kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu!!! Podrobnější informace a přihlášky: Irena Prokopová, tel.: , , Hledáme pracovníky ostrahy, zejména ČID, ZTP. Pracoviště Mikulov. Nástup možný od 1. března Info na tel. č Provádíme montáž sádrokartonů, minerálních podhledů, zavěšených konstrukcí. Monolitické prvky, stropy. Tesařské práce Tel.: KOBERCE PVC + PLOVOUCÍ PODLAHY Vzorkový prodej koberců + PVC - šíře: 2, 3, 4, 5 m Plovoucí podlahy zn. BALTERIO (belgická výroba) Doplňkový sortiment přechodové lišty, náběhové lišty, rohože, garnýže Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. RUČÍME KVALITOU Doprodej bytového textilu, záclony se slevou 30 %. Otevírací doba: Po Pá Zdeňka Babicová, Větrná 3, Mikulov (sídliště), tel.: Lenka Kršková Klentnická 167, Pavlov Tel.: Vyzkoušejte proměnu své vizáže zdarma! HLEDÁM ŽENY A DÍVKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM VYZKOUŠET PROMĚNU SVÉ VIZÁŽE ZDARMA! Můžete se těšit na: fotografie před a po proměně profesionální diagnostiku stavu Vaší pleti profesionální tipy, triky a nejnovější trendy v líčení

7 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: Řádková inzerce Hledáme spolupracovníka/-ci pro zavedenou pobočku v Mikulově. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení. Možnost individuálního nastavení pracovní doby. Požadujeme zákl. znalost práce na PC, samostatnost, příjemné vystupování a komunikační schopnosti. Výhodou ŘP sk. B a dobrá znalost mikulovského regionu. Kontakt na tel.: Nevíte, kam pozvat svou milou nebo milého na VALENTÝNA? Při příležitosti Svátku zamilovaných jsme připravili v našem restaurantu příjemné posezení a kulinářský zážitek v podobě masové mísy (včetně příloh) pro 2 osoby a lahve vína za 399 Kč V sobotu od 11 do 1 hod. se těšíme na vaši návštěvu. Rezervace si můžete objednat na tel.: Adresa: 28. října 680E Mikulov (za Agip) Řádková inzerce Zavedená realitní kancelář přijme makléře pro tuto oblast, nadstandardní platové podmínky. Informace na tel.: (p. Bělský). Prodám novostavbu OV 3+1 v Hustopečích, cihla, CP 96m2, lodžie, sklep, tel.: Hledám podnájem v Mikulově (jednu místnost, nejlépe zařízenou). Tel.: Moravín Mikulov pořádá výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti 14. března 2009 od hodin v zámeckém sále od hodin bude hrát cimbálová muzika Kasanica 7

8 BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK Ačkoliv letošní zima přináší svým proměnlivým počasím dospělým spoustu starostí, děti mají radost alespoň z občasné nadílky sněhu. Také ve škole se učitelé snaží obohatit zimní výuku tělesné výchovy, a tak se 28. leden 2009 stal pro devadesát jedna žáčků z 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E dnem plným sportovních aktivit, neboť mohli vyměnit školní lavice, učebnice a sešity za brusle a vyrazili na zimní stadion v Břeclavi, aby se pokusili zvládnout základy tohoto sportu. V průběhu zdokonalování bruslařských schopností uspořádaly dohlížející paní učitelky pro děti soutěže, ve kterých žáci prokázali svou odvahu a odhodlání zvítězit, za což si pak každý z nich odvezl předem připravený diplom. Dětem pobyt na čerstvém vzduchu prospěl a již teď se mohou těšit na jarní prázdniny, které jsou stanoveny pro břeclavský okres na února. zš DĚTSKÝ OBCHODNÍ DŮM Dne 27. ledna 2009 proběhl na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E zápis dětí do 1. třídy. S nastávajícími školáky pracovaly paní učitelky prodavačky v Dětském obchodním domě, a tak si čtyřicet dva dětí mohlo vybrat, zda předvedou své znalosti a dovednosti v oddělení hudebnin, hraček, nebo školních či sportovních potřeb. Zatímco rodiče vyřizovali nutné formality se zapisujícími pedagogy, dětem se nadšeně věnovali budoucí starší spolužáci. Předškoláci za své dovednosti při poznávání základních geometrických tvarů a barev, za básničky, za písničky a za sportovní výkony obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků na obchodním stánku. A protože škola je pro malé lidičky přece jen trošku náročná, občerstvili se dobrým koláčkem, nugetkou a limonádou, které pro ně připravily naše paní kuchařky. Všichni budoucí školáci si poté mohli se svými rodiči prohlédnout školní budovu, na interaktivní tabuli zhlédnout pohádky, vymalovat obrázek nebo si pohrát se svými průvodci v připraveném dětském koutku. Před odchodem domů ještě namalovali a podepsali svůj obrázek na školní zeď. I když ne všechny děti vkročily do naší školy odvážně, strach a rozpaky byly v přátelské atmosféře brzy rozptýleny a my všichni se již teď můžeme těšit na setkání s nimi v první zářijový den školního roku 2009/2010. zš Foto: Lenka Burcinová Informace z mikulovských škol ZÁPIS S PIRÁTY A HRADNÍMI STRAŠIDÝLKY V úterý 27. ledna přišli rodiče se svými dětmi k zápisu do 1. třídy také na základní školu Valtická v Mikulově. Na obou budovách na ulici Valtická i Pavlovská již tradičně připravujeme zápis netradiční. Hned při příchodu na děti čekali na Valtické udatní, ale hodní piráti, aby je doprovodili. Po zvládnutí všech stanovišť získali malí skoro školáci velký poklad. Pavlovská se proměnila v hrad plný malých roztomilých strašidel, která děti po celou cestu provázela. Také v některých třídách na děti čekaly místo paní učitelek pohádkové postavy jako rytíř, veselá čarodějnice, loupežník nebo kouzelná babička, kteří pomáhali dětem překonat strach a zvládnout co nejlépe všechny připravené úkoly. Za ně získávaly nejen dárky vyrobené staršími spolužáky, ale také barevné klíče k otevření hradní brány. Usměvavé a většinou spokojené děti i jejich rodiče jsou nejlepší odměnou pro paní učitelky i pro všechny, kteří pro ně tento velký den připravili. zšv MRAZÍK Ve čtvrtek 22. ledna zhlédly děti ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E pohádkovou taneční show Mrazík, na kterou je pozvala taneční skupina E. M. Dancers Středisko volného času Duhovka v Břeclavi společně s DDM Mikulov. Tento legendární příběh o lásce Ivana a Nastěnky, kteří pomocí dědy Mráze přemohou hloupé loupežníky i zlou babu Jagu, je u nás bezesporu oblíbený. Klasická ruská pohádka byla zdařile převedena do taneční podoby a nepostrádala ani typické hlášky hrdinů známé z filmu. Kdo by neznal věty Nastěnku chci za ženu či Je ti teplo, děvče?. Neobvyklé spojení ruských lidových tanců se současnými tanečními styly, krásná výprava a vynikající taneční a herecké výkony nadchly všechny malé i velké diváky, a tak z městského kina odcházeli s úsměvem a hřejivým pocitem, že kultuře v menších městech ještě neodzvonilo. Na tento benefiční projekt Děti dětem, jehož výtěžek byl již tradičně věnován Dětskému dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem v Mikulově, vybrala naše škola Kč. zš 8 JEDINEČNÝ ZÁŽITEK Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově, který patří k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, navštívili 27. ledna 2009 žáci ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, aby se blíže seznámili s touto kulturní památkou. Po zasvěceném výkladu paní Husákové si mohli prohlédnout nádhernou malířskou výzdobu vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche pocházející z poloviny 18. století, vnitřní zařízení kostela a hlavní a boční oltáře z dílny sochaře Wolfganga Trägera. Jedinečným zážitkem pro mladé návštěvníky však byl veřejnosti běžně nepřístupný kůr s varhanami, někdy označovanými jako královský nástroj, s nimiž je blíže seznámila paní Dita Bartolšicová ze ZUŠ Mikulov. Stručně je provedla historií varhan, vysvětlila, jak jsou konstruovány, jak fungují píšťaly a rejstříky nebo co jsou měchy. Pak se kostelem rozezněl majestátní zvuk tohoto nástroje, který všem přítomným přinesl skutečně nevšední zážitek. Paní Bartolšicové a paní Husákové srdečně děkujeme za ochotu, laskavost a fundovaný výklad. zš PŘEDŠKOLÁCI ZE ZELENÉHO RÁJE My předškoláci jsme měli v době před zápisem do školy opravdu rušné období. Kromě toho, že pro nás a naše rodiče pořádali v základních školách Dny otevřených dveří, dostali jsme pozvání ze všech budov ZŠ k návštěvě s kamarády a paní učitelkou. Tuto nabídku jsme s radostí přivítali. Na ZŠ Pavlovské nás okouzlila interaktivní tabule, od které jsme se nemohli odtrhnout. Na ZŠ Hraničářů nám starší kamarádi půjčili hokejky a zahráli si s námi florbal. Od navštívení budovy ZŠ Valtická nás bohužel odradilo špatné počasí. Ale tady už jsme se byli podívat dříve za našimi kamarády v Barevné třídě. A co nás nejvíc potěšilo i překvapilo? Když se jednoho dne objevila v naší mateřské škole děvčata ze 4. třídy ZŠ Hraničářů, aby nás osobně pozvala k zápisu. Toto neformální a přirozené pozvání zcela nečekaně a spontánně obohatila vystoupením mažoretek. Všechny nás to roztleskalo a potěšilo! Kdyby to šlo, zapsali bychom se do všech škol v Mikulově. Moc se nám tam líbilo! Děkujeme. Předškoláci z MŠ Habánská

9 Greenways Travel Club We require: Fluency in written and spoken English Excellent communication skills Good computer skills (MS Office) Driving license Klub seniorů informuje Dne 21. ledna ve 14 hodin se v Klubu seniorů v Mikulově uskutečnila Výroční členská schůze. Nejprve vystoupily děti MŠ Habánská s kulturním programem O zimě, a to pod vedením paní učitelek M. Dostálové a Š. Hudcové. Bylo to velmi milé a pěkné vystoupení, které se všem přítomným seniorům líbilo, což dokazovali neustálým potleskem. V další části schůze vedoucí KS MUDr. A. Gráfová provedla zhodnocení veškerých akcí za uplynulé období, o hospodaření v KS rovněž v roce 2008 pohovořila paní M. Bařinová a s připravovanými akcemi na 1. pololetí tohoto roku seznámila přítomné seniory paní L. Danielová. Schůzi uváděl pan S. Jelínek, který poděkoval členkám výboru KS za zprávy a vyzval přítomné k diskuzi. Potom následovala volná zábava a pohoštění (věnované členy vedení), a to výborná káva, chlebíčky a oplatky. Vedení senior klubu v Mikulově děkuje ředitelství MŠ Zelený ráj za milý a velmi pěkný Potravinářská firma FRIGOPRIMA spol. s r. o. MIKULOV příjme pracovníka profese údržbář seřizovač Požadavky: SŠ/SOU elektrotechnického směru technické a analytické myšlení manuální zručnost a trpělivost řidičský průkaz sk. B řidičský průkaz na VZV výhodou praxe na pozici údržbáře velkou výhodou nástup možný ihned Informace na tel.: , Náměstí 24/27, Mikulov is looking for a Reservation Manager We offer: Full-time job in travel company Specialization in active vacations Work in a Czech & English team Good salary conditions For more information see: To apply, please send your CV in English to Tomáš Leskovjan, kulturní program a všem, kteří členskou schůzi připravili. Poznačte si do kalendáře akce v KS na 1. pololetí 2009: Únor: Pochovávání basy (hudba) ve 14 hodin Březen: Oslava MDŽ ve 14 hodin Josefská zábava (hudba) ve 14 hodin Duben: Slet čarodějnic (hudba, tombola) ve 14 hodin Květen: Den matek ve 14 hodin Červen: Vystoupení dětem MŠ Habánská (členky pěveckého sboru) asi dopoledne Kabaret U dobré pohody (hudba) ve 14 hodin Červenec, srpen: každé úterý posezení u krbu, opékání špekáčků vždy ve 14 hodin Na tyto akce srdečně zveme nejen všechny naše členy, ale i ty, kteří jsou už v důchodu a nudí se. Přijďte mezi nás, nebudete litovat. Mgr. L. Danielová 9 EAT ART GALLERY Vás zve na: sv. Valentýn Valentýnské menu s afrodizujícím účinkem o 5 chodech (cena 420 Kč / osoba) Milenecký azyl ubytování s 30 % slevou, láhev sektu gratis, snídaně Nutné rezervovat předem Fašank Začátek ve 12 hodin Opulentní zabijačkové hody. Pro hosty bude připraven studený a teplý bufet. Vstupné 200 Kč / osoba vč. konzumace, děti let 100 Kč / osoba, děti do 12 let zdarma. Masky přivítáme pálenkou a děti drobným dárkem Bližší informace na Kurz pletení z pedigu Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově připravilo pro zájemce o tvořivou činnost další z rukodělných kurzů. Velmi oblíbené pletení košíků a ošatek z pedigu se pořádá již počtvrté. V sobotu 14. února od devíti hodin přiblíží lektorka Dana Křivánková zájemkyním další techniky pletení, podělí se s nimi o své dovednosti, ukáže a vysvětlí možnost barvení pedigu a samozřejmě svou radou pomůže s výrobou vlastního košíku. A co to ten pedig vlastně je? Jedná se o zpracovaný vnitřek liány Calamus rotang. Plete se z něj jednodušeji než z proutí, je totiž měkčí a tvárnější. Pokud máte zájem vyzkoušet si práci s tímto přírodním materiálem, naučit se něco nového nebo se zdokonalit v již naučené technice, přihlaste se na adrese nebo na telefonním čísle Srdečně zvou pořadatelé. cev Z florbalových soutěží Další utkání 1. dorostenecké florbalové ligy a Jihomoravského přeboru mužů absolvovali mikulovští hráči na přelomu ledna a února v Pohořelicích. Dorostenci drželi v prvních dvou třetinách zápasu krok s vedoucím týmem soutěže z Ostravy Zábřehu, ale v závěrečné části hry si soupeř vybudoval rozhodující náskok a Mikulov nakonec odešel poražen v poměru 4:9. Dalším soupeřem mikulovských mladíků byl tým Lichnova. V divoké přestřelce, ve které se vedení přelévalo ze strany na stranu, zvítězil Mikulov 9:7. V tabulce patří mikulovskému týmu stále sedmé místo. Muži v utkání s Velkými Bílovicemi podlehli těsně 3:4 a v zápase s Velkými Pavlovicemi zvítězili 5:2. V tabulce klesli na třetí místo. FRC Valná hromada Výbor FC Pálava Mikulov svolává mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 19. února ve 20 hodin v hotelu Eliška, Piaristů 4. Všichni členové jsou srdečně zváni. fc

10 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Srdečně vás zveme na kulinářské speciality Víkendové špízování Rybí speciality Speciality z jehněčího masa Těšíme se na vaši návštěvu. TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: KORFU autokarem a lodí z Benátek VÝLET ZDARMA SLEVY PRO DĚTI, SENIORY, NOVOMANŽELE studio BASILIKA 4850 Kč / os. / 2990 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5390 Kč / os. / 3590 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5930 Kč / os. / 3990 Kč dítě na přistýlce Cena zahrnuje: dopravu autokarem a lodí, transfery na Korfu, ubytování, služby delegáta, pojištění CK pro případ úpadku. Příplatky: cestovní pojištění, možnost dokoupení lůžka na lodi nebo polohovatelné sedačky, možnost polopenze švédské stoly (Fondas) topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář Náměstí 12, Břeclav Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 25. února 2009 Distribuce února 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 17. února 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Anna Koutná, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 28. ledna 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Country víkend plný tance a pohody

Country víkend plný tance a pohody Country víkend plný tance a pohody Westernové městečko Boskovice 3. 5. června Na první víkend v červnu jsou zváni všichni zájemci o country tancování do malebného westernového městečka Boskovice. Budete

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více