Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš."

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním sále zahrála k tanci i poslechu kapela Raffael a dechová hudba Večerka, v Gajdošově sále pobavila přítomné cimbálová muzika Klaret a slovenská hudební dvojice RH Duo a v Sale terreně byla pro návštěvníky připravena diskotéka. Ve foyer vítala příchozí hosty kapela Kvartetno. Večerem v hlavním sále, kam se shlukovala velká část návštěvníků i z ostatních prostor, vtipně provázeli Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. (pokračování na str. 4) Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Amatérští umělci se představili V neděli 8. února se v mikulovské galerii Efram konala vernisáž druhého ročníku výstavy Made in Mikulov. Amatérští umělci zde budou do 7. března vystavovat své obrazy, fotografie, šperky, vyšívané dečky, loutky a podobně. V loňském roce se projektu Made in Mikulov zúčastnilo dvacet umělců. Letos již bylo vystavujících o dvanáct více. Těší mě, že zájem roste. U těch, kteří vystavovali i v loňském roce, můžeme pozorovat posun k lepšímu. To byl smysl výstavy, konstatuje s potěšením majitelka galerie Efram Sylva Chludilová. Stejně jako v loňském roce měli amatérští umělci možnost konzultovat své práce s výtvarnými pedagogy. Letos vystavujícím poradili Jitka Plesz, která působí na Vídeňské umělecké (pokračování na str. 3) Školy připravily jiný zápis Mikulovské školy připravily v letošním roce pro předškoláky zápis odlišný od minulých let. Předcházely mu totiž dny otevřených dveří a návštěvy dětí z místních mateřských škol. Na samotný zápis se každá škola připravila po svém. Na ZŠ Valtická budoucí prvňáčky očekávali šesťáci převlečení za piráty. K zápisu se sem dostavilo dvacet šest dětí, pro něž bude otevřena jedna třída. V budově na ulici Pavlovská tentokráte na děti čekalo téma Hrad se strašidýlky. Žáci 4. a 5. tříd se proměnili v pohádkové bytosti a budoucí školáky doprovodili. Do této školy, kde bude otevřena jedna první třída, se přišlo zapsat třicet dětí. Na ZŠ Hraničářů připravili Dětský obchodní dům. Předškoláci za své dovednosti obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků v obchodním stánku. K zápisu do této školy se dostavilo čtyřicet dva malých žáčků, pro které se otevřou dvě třídy. km, kol Amatérští umělci měli možnost konzultovat své práce s výtvarníky Jitkou Plesz (uprostřed) a Františkem Borovcem (vlevo). Do Dětského obchodního domu na ZŠ Hraničářů se letos přišlo zapsat nejvíce žáčků. Foto: Lenka Burcinová Podklady pro zápis do městské kroniky Kronikář města Mikulova žádá představitele institucí, firem a spolků o poskytnutí podkladů k zápisu do městské kroniky za rok Vítány jsou i informace od soukromých osob. Zprávy lze zaslat poštou na adresu Svatopluk Vrbka, 22. dubna 29, Mikulov nebo elektronickou poštou na adresu Pokud máte aktuální webové stránky, sdělte prosím jejich název. Za spolupráci děkuje Mgr. Svatopluk Vrbka, kronikář města Mikulova ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí pozemku p. č. 1916/1 (orná půda) v lokalitě ulice Republikánské obrany pro nájemce manžele Ondrouškovi, rozšíření účelu pronájmu pro nájemce pana MUDr. A. Hofírka, se sídlem Republikánské obrany o kosmetické služby a relaxačně-mobilizační metody, změnu Zásad pronajímání městských bytů v Oddíle II, čl. II, odst. 3, smlouvu na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov pro rok 2009 z prostředků Jihomoravského kraje, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího sekretariátu tajemníka. Rozhodla dát do výpůjčky část pozemku p. č na ulici Svobody ČR Katastrálnímu úřadu pro JMK, se sídlem Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo dne 18. prosince 2008 tiskovou zprávu o vyjednání 13 miliard korun na zateplování bytů, které dojednali zástupci MMR na Pracovní skupině pro strukturální opatření v Bruselu. Tato částka, která tvoří čtyři procenta z celkové alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), se může využít k ekologickým investicím do bytového fondu. České republice se tak otvírá možnost finančně podpořit zateplování a další ekologické Od roku 2009 upravuje vyhláška č. 383/2001 sběr a výkup odpadů. Oproti roku 2008 dochází ke zpřísnění výkupu kovových odpadů, které se týká zejména vedení přesnější evidence osob, které takový kovový odpad odevzdávají. Při odevzdání kovového odpadu bude vyžadováno jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. Kovový odpad se Rada města projednávala Zateplování budov za podpory Evropské unie Výkup a sběr kovového odpadu od občanů dát do výpůjčky pozemek na ulici M. Majerové p. č. 2433/71 Mgr. H. Robešové, bytem Mikulov za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu, o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ulici Větrná s nájemcem panem J. Gregorovičem. Přiděluje uvolněnou bytovou jednotku v Domě pečovatelské služby v Mikulově Pod Strání paní Jozefíně Ondrašíkové. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 3288/13 a část pozemku p. č. 3288/14, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti pozemky p. č. 2456/2, p. č. 2433/65, p. č. 2455/2, p. č. 2456/6, p. č. 2456/7, p. č. 2455/5, p. č. 2455/1 a p. č. 2456/1 na ulici Dukelská. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov úpravy bytů a domů bez ohledu na to, kde tyto nemovitosti stojí. V současné době probíhají v této věci další jednání, po kterých teprve budou moci čeští zájemci zažádat o dotaci podávání konkrétních projektů k získání evropské podpory na zateplování bytů a domů bude možné nejdříve za půl roku (další informace týkající se podmínek získání podpory budou včas zveřejněny). ORRI dále může od občanů vykupovat a platit za něj v hotovosti. Celou podobu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech můžete nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci legislativa. Kovový odpad můžete odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Česká nebo ve společnosti SH ŠROT, spol. s r. o. na ulici Jiráskova (500 m za železničním přejezdem). Dana Zezulková, Odbor životního prostředí Informace o pronájmu bytu Dne byl na úřední desce zveřejněn záměr města Mikulova pronajmout byt 1+KK o velikosti 41,18 m2 na Náměstí č. or. 24, č. p. 27 v Mikulově. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hod. na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Minimální výše nájemného požadována městem činí Kč/měsíc. Byt je možné si prohlédnout a od do hod. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách (viz Zveřejnění č. 1/B-2009 ). MěÚ Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici i n f o r m a t i k Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na telefonním čísle Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Setkání s podnikateli Ve středu 28. ledna se v mikulovském Kinoklubu uskutečnilo tradiční setkání starosty s podnikateli. Starosta Rostislav Koštial se z důvodu nemoci ze setkání omluvil, proto ho zastoupila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Přítomným poděkovala za dosavadní spolupráci a vyslovila přání, aby podnikatelé zachovali městu přízeň i nadále. km Příjem inzerce Vážení inzerenti, Počínaje příštím číslem bude mít příjem objednávek inzerce na starosti ekonomka Mikulovské rozvojové, s. r. o. Anna Koutná. Vaše objednávky tedy směřujte na ovou adresu nebo na telefonní číslo km Nový internetový portál nejen pro seniory Máte-li zájem o aktuální informace z nejrůznějších oborů a zajímáte-li se o aktivní život, je možné nalézt řadu informací na novém internetovém portálu Dagmar Sochůrková, vedoucí Odboru sociálních věcí 2

3 1. 1. v 3.15 hodin byla operátorem kamerového systému MP Mikulov zaregistrována výtržnost, když se na ulici Piaristů před jedním z barů do sebe pustilo několik osob. Okamžitý příjezd hlídky MP Mikulov následně zamezil pokračování a vygradování vzniklého novoročního incidentu. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že hlavní aktér 25letý mladík z Mikulova se z místa již pro jistotu vzdálil. Strážníci záležitost dokončili v následujících dnech, kdy si vyhledali uprchlého agresivního mladíka a tomu uložili maximální blokovou pokutu. (dokončení ze str. 1) Amatérští umělci se představili škole, a František Borovec, vynikající grafik a člen brněnského Sdružení výtvarných kritiků, uvedla Chludilová. Projektu Made in Mikulov se mohou účastnit umělci z Mikulova a blízkého okolí nebo osoby, které mají s Mikulovem co dočinění. Jednou z vystavujících je i Alena Sirná z Klobouků u Brna, která má v Mikulově sestru. Made in Mikulov je úžasná akce. Vystavovala jsem zde i v loňském roce. Letos tady mám šest obrazů, prozradila Sirná, která je povoláním kadeřnice a malování olejem se věnuje ve volném čase teprve dva roky. Galeristka Chludilová letos zaznamenala žádosti o vystavení prací od amatérských umělců z celé Moravy. Možná by stálo za zvážení, zda Představitelé měst Drasenhofenu a Kútů v letošním roce nepřijali pozvání na Reprezentační ples města v Mikulově. Lidé z Drasenhofenu na tuto akci pravidelně přijížděli od jejího prvopočátku, vedení Kútů bylo přizváno k jubilejnímu 10. ročníku v roce Letos jim město Mikulov nerezervovalo požadovaný počet míst v hlavním sále, proto se jejich zástupci rozhodli plesu nezúčastnit. Společnou partnerskou smlouvu jsme uzavřeli v roce 1990 a společně ji podepsali s tehdejším představitelem města Rudolfem Šímou. Ve smlouvě se píše o přátelských a partnerských aktivitách a tento společenský ples k nim patří. Stejně jako vzájemná výměna zkušeností, pomoci a podpory, což jsme velice často praktikovali. Jeden stůl o deseti místech v letošním roce v sále s kapacitou dvě stě osmdesát dva míst tomu ale neodpovídá, uvedl bývalý starosta Drasenhofenu Hubert Bayer v dopise pro mikulovského starostu, který byl uveřejněn v týdeníku Hlas Palavy. Obě spřátelená města požadovala dohromady přibližně devadesát míst, která pro ně byla rezervována. Ovšem ne pouze v hlavním sále. Byli pozváni čestní hosté, zastupitelé, partneři a sponzoři města, delegace partnerských měst Okénko Městské policie v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ulici Na Hradbách, aby zde řešila podezřelého hosta, který dělá problémy v ubytovacím zařízení. Jaké to bylo nakonec pro přivolané strážníky překvapení, když v problémovém hostu zjistili 37letého muže z Mikulova, který byl hledán Policií ČR, jelikož se vyhýbal nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Strážníci muže nejdříve zklidnili a poté jej předali přivolaným kolegům z Policie ČR. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , neudělat podobnou výstavu i pro zájemce, kteří nejsou z Mikulova. V tom případě by však prostory galerie Efram určitě nebyly dostačující, postěžovala si Chludilová. Řešení tohoto problému jí bylo nabídnuto ze strany města. Navrhla jsem paní Chludilové, že by se výstava v příštím roce mohla rozšířit i do prostor města, tedy do Městské galerie a Dietrichsteinské hrobky, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Ta se letos opět chce zasadit o to, aby výstava Made in Mikulov byla převezena do partnerského města Galanty. V loňském roce jsme práce z Made in Mikulov vystavili společně s pracemi amatérských umělců z Galanty. Vernisáž se konala v rámci akce Mikulov baví Galantu. Doufám, že letos se nám podaří tuto akci zopakovat, věří místostarostka. km Drasenhofen a Kúty na reprezentační ples města nedorazily Galanty a Šumperku a chtěli jsme také myslet na občany našeho města, kteří by měli mít možnost koupit si vstupenku na ples. Minulý rok jsme zaznamenali jistou nespokojenost mezi občany Mikulova, kteří se nedostali na ples, protože všechny lístky byly již prodány, popsala situaci z minulého roku místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Proto jsme letos udělali ples ve všech prostorách zámku. Pro Drasenhofen a Kúty jsme rezervovali dvacet míst v hlavním sále s tím, že jim můžeme poskytnout ještě další uvolněná místa pozvaných hostů, kteří vstupenky na ples odmítnou. Zbytek jsme jim rezervovali v Gajdošově sále. Oni ale tato místa odmítli s tím, že chtějí být spolu a vyhovuje jim pouze hudba v zámeckém sále, řekla místostarostka Žišková Vágnerová, která se domnívá, že partnerský ples je právě i o společném sdílení prostor návštěvníky z různých měst. V průběhu plesu bylo možné navštívit všechny sály. Nabízí se otázka, jak bude v budoucnu organizován reprezentační ples města a zda ponese ještě pečeť plesu tří měst. S Hubertem Bayerem, který mi sdělil, že je pověřen jednat ohledně plesu za obec Drasenhofen, jsme se domluvili, že se již letos pokusíme oprášit myšlenku partnerského plesu tří měst. Možná se nám 3 Kinoklub nabízí promítání filmů, Retro večery a Babinec Od února se v mikulovském Kinoklubu, který byl otevřen v listopadu loňského roku v prostorách Městského kina, začínají konat pravidelné akce. Jednou z nich je taneční a poslechový Retro večer s DJ. Poprvé se uskuteční v pátek 27. února od 21 hodin. Tato akce bude začátkem pravidelných tanečních a poslechových večerů, které se budou konat vždy poslední pátek v měsíci po promítání filmu v kině, tedy ve 21 hodin, uvedla produkční Sylva Chludilová. Pravidelnou aktivitou konanou v Kinoklubu je také promítání filmů pro náročné diváky. V únoru tuto šňůru odstartovala série krátkých filmů Made in FAMU z dílny studentů FAMU a na březen je připraven snímek Ježíš je normální. Na každou první středu v měsíci je plánován program pro ženy s názvem Babinec. Přítomným budou představovány kosmetické, kadeřnické a módní trendy. Pokaždé bude také vylosována jedna z přítomných zájemkyň, na které bude provedena proměna, popisuje novou akci Chludilová. Chceme, aby byl Kinoklub centrem zábavy různých žánrů pro všechny věkové kategorie, dodává Chludilová. V souvislosti s nově plánovanými akcemi vyhlašuje Mikulovská rozvojová, s. r. o. anketu, zda by maminky, které se akcí v Kinoklubu chtějí účastnit, měly zájem o vytvoření dětského koutku v tomto prostoru. Své odpovědi můžete zasílat na ovou adresu km podaří i se slovenskými Kúty zorganizovat ples, na kterém se finančně i organizačně budou všechna tři města spolupodílet, nastiňuje místostarostka, která se nebrání ani myšlence, že by se ples konal jednou v Mikulově, podruhé v Drasenhofenu a další rok v Kútech. Záleží nám na vzájemné spolupráci a chceme pečovat o partnerské vztahy, kterým společná setkání na plese mohou jen pomoci. Podali jsme proto hned žádost o dotaci, abychom v rámci přeshraniční spolupráce získali finanční prostředky na ples tří měst, který by se v roce 2010 mohl uskutečnit v Mikulově, dodává. km UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Žádáme Vás, abyste se dostavili do kanceláře Pohřební služby Mikulov k uzavření nové nájemní smlouvy k hrobovému místu. Informace na hřbitově v kanceláři v pracovní dny Po Pá hod. Tel.: Pohřební služba Chromý

4 Ubytovaných žáků je čím dál méně. SOU snížilo kapacitu internátu Střední odborné učiliště Mikulov ve čtvrtek 29. ledna slavnostně otevřelo zrekonstruovaný domov mládeže na Vídeňské ulici. Kapacita nového internátu je přibližně 40 osob. Důvodem stěhování byl neustále se snižující počet ubytovaných žáků. Před třemi lety jsme se sloučili s Odborným učilištěm, Učilištěm a Praktickou školou v Mikulově. Po tomto kroku jsme měli celkem tři domovy mládeže. Jeden byl brzy odprodán a žáci zůstali pouze ve zbývajících dvou. Před rokem však situace dospěla tak daleko, že jsme menší budovu na Vídeňské museli opustit a využívali jsme jen internát na Koněvově, který měl kapacitu přibližně 70 osob, popisuje vývoj situace ředitel SOU Josef Michna. V současné době však SOU ubytovává pouze 35 žáků. Když se tedy rozhodovalo, zda zrekonstruovat budovu na Koněvově nebo Vídeňské, byl vybrán objekt s nižší kapacitou. Oprava internátu na Koněvově by spolkla 35 milionů. Pro rekonstrukci budovy na Vídeňské jsme potřebovali jen 7 milionů, vyzdvihuje Michna i značnou finanční úsporu a dále přibližuje finanční stránku přestavby: Na rekonstrukci jsme získali účelovou dotaci Jihomoravského kraje a ještě budeme usilovat o dotaci na novou fasádu. Součástí rekonstrukce bylo kromě výměny oken, nové kotelny, elektroinstalace a výměny podlah a nábytku v pokojích také vybudování cvičné kuchyně s jídelnou pro obor kuchař číšník a cukrářské dílny pro obor cukrář. Přestěhování domova mládeže se neobešlo bez komplikací. Objekt je památkově chráněn, proto byla požadována atypická okna, vstupní dveře s dřevořezbou apod. Museli jsme najít nové místo pro ekonomický úsek a také pro posilovnu, která byla umístěna ve starém domově mládeže. Byla přesunuta do tělocvičny gymnázia a bude využívána oběma školami, popisuje ředitel Michna. Pokud by někdy v budoucnu došlo ke zvýšení počtu ubytovaných žáků, situace by se dala řešit vybudováním nových ubytovacích kapacit v prostorách podkroví. km Slavnostního přestřižení pásky se ujali pracovník Odboru školství Jihomoravského kraje Zdeněk Vala, ředitel SOU Mikulov Josef Michna a místostarostka našeho města Ilona Žišková Vágnerová (zleva). Výstava vína Místní vinařský spolek Moravín Mikulov pořádá dne 14. března 2009 Výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti. Jejím posláním je porovnat a zhodnotit vyráběná vína této podoblasti. Akce proběhne za podpory Vinařského fondu ČR, města Mikulova a Regionálního muzea v Mikulově. Výstava se bude konat 14. března 2009 od hodin v sále mikulovského zámku. Od hodin budou předány ceny nejúspěšnějším vinařům. Bude udělena cena za nejlépe hodnocené bílé a červené víno, za nejlépe hodnocené víno člena Moravínu Mikulov, za nejlépe hodnocené speciální víno a bude vyhlášen šampión výstavy. V kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Hrozének Bulhary a od hodin cimbálová muzika Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. Do soutěže se mohou přihlásit všichni výrobci vína, kteří vyrábějí svá vína v souladu se zákonem o vinařství a vinohradnictví. Hodnocení přihlášených vín proběhne dne 7. března 2009 od 9.00 hodin v prostorách Gymnázia Mikulov a hodnotit se bude anonymně podle vyhlášených kategorií stobodovým systémem Mezinárodní enologické unie. Přihlášená vína se budou hodnotit v následujících kategoriích: Bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, speciální vína (ledová, slámová, šumivá). Ve dnech února se budou rozvážet láhve na vzorky vín. Jeden vzorek činí 3 láhve o obsahu 0,75 litru. Svoz vzorků proběhne od 25. do 27. února. Pro vinaře, kteří tento termín nestihnou, existuje možnost osobního předání vzorků ve Štukovém sále panu Varmužovi do 27. února od do hodin. Další informace se zájemci mohou dozvědět na mor Poděkování K termínu 1. února tohoto roku ukončil Dům pečovatelské služby v našem městě jednu ze svých služeb, které jsem využíval i já a byl jsem s ní plně spokojen. Děkuji proto kolektivu pracujících v Domě pečovatelské služby za několikaletý každodenní dovoz obědů spojený vždy s přátelským úsměvem a milým slovem. Kromě toho mi vždy spolehlivě vyřídili můj případný požadavek další služby, například pedikúry až do domu a následně mi sdělili termín provedení. Jak jednoduché a pro mne pohodlné. Moc mi bude jejich každodenní návštěva scházet. Na závěr je všechny srdečně zdravím a v jejich každodenní záslužné činnosti k prospěchu všech potřebných přeji hodně trpělivosti a úspěchů. K poděkování se připojuje i naše sousedka paní Amálie Švandová. Alois Chromík (dokončení ze str. 1) Ples Mikulova byl ve velkém stylu Ve třech vstupech se s latinsko-americkými a standardními tanci představili účastníci soutěže StarDance Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš, kteří se po splnění svých pracovních povinností na plese bavili až do pozdních nočních hodin. Hostem večera měl být také Pavel Novák. Ten však byl kvůli závažnému zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice a nemohl do Mikulova dorazit. Podtitul letošního plesu Možná přijde i Bílá paní se vyplnil těsně po půlnoci. Perchta z Rožmberka, která na mikulovském zámku v 15. století strávila značnou část svého života, dorazila do 4 sálu a pomohla vylosovat prvního šťastného výherce tomboly. Líbil se mi historický podtext plesu Bílá paní i přivítání návštěvníků osobami v historických kostýmech při příchodu. Myslím si, že využití všech prostor bylo zbytečné, protože většina lidí se stejně soustředila v hlavním sále, zhodnotila ples zastupitelka Mikulova Alena Židelová. Zábava na největším letošním mikulovském plese probíhala do časných ranních hodin. km Jak slibovalo motto plesu, o půlnoci dorazila na mikulovský zámek Bílá paní. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH Vstupné: 65 Kč Nostalgická komedie / přístupná / 104 min. / ČR Režie: Viktor Tauš Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Veronika Freimanová, Radoslav Brzobohatý Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 Vstupné: 65 Kč Akční krimi triller / přístupný od 12 let / 110 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Cécile De France, Gérard Depardieu, Roy Dupuis, Gilles Lellouche, Elena Anaya, Ludivine Sagnier, Myriam Boyer Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou fušku se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván mužem tisíce tváří. Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. Pátek v 19 hodin BATHORY Vstupné: 65 Kč Historické drama / přístupné od 15 let / 138 min. / Slovensko, Česko, Maďarsko, Velká Británie Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Bolek Polívka, Jiří Korn, Monika Hilmerová, Jaromír Nosek, Zdeněk Podhůrský, Marek Vašut, Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných pannen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. Alžběta Bathoriová podle pověstí zavraždila na svém slovenském sídle Čachtice na 600 obětí, mezi kterými byly především mladé dívky a ženy. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG Vstupné: 65 Kč Akční krimi thriller / přístupný od 12 let / 130 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Olivier Gourmet, Mathieu Amalric, Georges Wilson Snímek je pokračováním Veřejného nepřítele č. 1. Oba filmy se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech dob. Sobota VII. společenský ples Zámecký sál, začátek ve 20 hodin Střední odborné učiliště vás zve na valentýnský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela Kool Band a cimbálová muzika Guráš. Pro návštěvníky bude připraven také košt vín. Předprodej vstupenek za 370 Kč (v ceně je večeře) zajišťuje Radana Šilingerová v budově Středního odborného učiliště na ulici Svobody 6. Více informací získáte na telefonním čísle Pátek Reprezentační ples Gymnázia Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin K tanci a poslechu zahraje BAFF!BAND a cimbálová muzika Pálava z Dolních Dunajovic. Vstupenky za 350 Kč (v ceně je večeře) jsou v prodeji v kanceláři Gymnázia Mikulov u Martiny Talpové. Informace získáte na telefonních číslech a Akci pořádá Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Gymnáziu, Mikulov, Komenského 7. Organizátoři upozorňují, že vstup na akci je možný pouze ve společenském oblečení. Pátek Autorské čtení Karla Křivánka Kinoklub, začátek v 17 hodin Autorské čtení s názvem Brbláníčko hudebně doplní kapela Jenprotendnešnídenband. Karel Křivánek je v Mikulově známý jako výtvarný pedagog. Je to výborný malíř, grafik a keramik, ale také básník. V Kinoklubu bude předčítat některé ze svých originálních básní. Sobota Fašanková obchůzka Náměstí, začátek v 9 hodin K fašankovým tancům a zpívání zahraje dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kolík ZUŠ Mikulov, vystoupí Národopisný spolek Pálava. Pochování basy se uskuteční od 18 hodin v hotelu Galant. Zatančí a zazpívá Národopisný spolek Pálava a Pálavští senioři, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Píšťalenka. Pátek Retro večer s DJ Kinoklub, začátek ve 21 hodin Každý poslední pátek v měsíci bude v Kinoklubu probíhat taneční a poslechový Retro večer. První z těchto akcí bude věnovaná především hudbě z 50. a 60. let. Vstupenka do mikulovského kina z měsíce února platí jako 50% sleva na vstup na tuto akci. I. reprezentační ples Pátek Základní umělecké školy Mikulov Hotel Galant, začátek v 19 hodin SRPDŠ při ZUŠ Mikulov Vás srdečně zve na I. reprezentační ples. K tanci a poslechu zahrají Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika Kolík, Junior Band, dechová hudba Harcovníci, skupina Graf a cimbálová muzika Píšťalenka. Zatančí členové Tanečního studia Morava a Národopisný soubor Palavánek. Předprodej vstupenek za 240 Kč probíhá v kanceláři ZUŠ. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do hodin Tábor je určen pro děti od 7 do 12 let. Pitný režim a oběd je zajištěn, děti si s sebou vezmou přezůvky a svačinu. Přihlášky můžete podávat v DDM Mikulov do 20. února, cena tábora je 800 Kč. Připravuje se: Březen měsíc divadla Poznačte si do kalendáře Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2009 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 Cateringová společnost ALLMARK Mikulov Vám nově nabízí své služby Tel.: nebo RESTAURACE A PENZION U JESSYHO Perná 315 Naše služby: ubytování: 300 Kč/noc denní menu: 55 Kč speciální menu: 75 Kč rozvozy obědů do firem nebo k Vám domů: 50 Kč TELEFON: HOTEL MBZ M MIKULOV NABÍZÍ DENNÍ MENU, PIZZU a GRILOVANÁ KUŘATA ROZVOZ PO MIKULOVĚ ZDARMA Objednávky na telefonním čísle nebo u SMĚNÁRNA HRANIČNÍ PŘECHOD MIKULOV výkup a prodej valut individuální kurzy dle aktuálního kurzu online množstevní zvýhodnění prodej dálničních známek i rakouských Po Pá 9 16, So 9 14 Tel: , Jarní kurz zdravého životního stylu a snižování nadváhy bude začínat v Břeclavi a Mikulově v týdnu od Tento kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu!!! Podrobnější informace a přihlášky: Irena Prokopová, tel.: , , Hledáme pracovníky ostrahy, zejména ČID, ZTP. Pracoviště Mikulov. Nástup možný od 1. března Info na tel. č Provádíme montáž sádrokartonů, minerálních podhledů, zavěšených konstrukcí. Monolitické prvky, stropy. Tesařské práce Tel.: KOBERCE PVC + PLOVOUCÍ PODLAHY Vzorkový prodej koberců + PVC - šíře: 2, 3, 4, 5 m Plovoucí podlahy zn. BALTERIO (belgická výroba) Doplňkový sortiment přechodové lišty, náběhové lišty, rohože, garnýže Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. RUČÍME KVALITOU Doprodej bytového textilu, záclony se slevou 30 %. Otevírací doba: Po Pá Zdeňka Babicová, Větrná 3, Mikulov (sídliště), tel.: Lenka Kršková Klentnická 167, Pavlov Tel.: Vyzkoušejte proměnu své vizáže zdarma! HLEDÁM ŽENY A DÍVKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM VYZKOUŠET PROMĚNU SVÉ VIZÁŽE ZDARMA! Můžete se těšit na: fotografie před a po proměně profesionální diagnostiku stavu Vaší pleti profesionální tipy, triky a nejnovější trendy v líčení

7 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: Řádková inzerce Hledáme spolupracovníka/-ci pro zavedenou pobočku v Mikulově. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení. Možnost individuálního nastavení pracovní doby. Požadujeme zákl. znalost práce na PC, samostatnost, příjemné vystupování a komunikační schopnosti. Výhodou ŘP sk. B a dobrá znalost mikulovského regionu. Kontakt na tel.: Nevíte, kam pozvat svou milou nebo milého na VALENTÝNA? Při příležitosti Svátku zamilovaných jsme připravili v našem restaurantu příjemné posezení a kulinářský zážitek v podobě masové mísy (včetně příloh) pro 2 osoby a lahve vína za 399 Kč V sobotu od 11 do 1 hod. se těšíme na vaši návštěvu. Rezervace si můžete objednat na tel.: Adresa: 28. října 680E Mikulov (za Agip) Řádková inzerce Zavedená realitní kancelář přijme makléře pro tuto oblast, nadstandardní platové podmínky. Informace na tel.: (p. Bělský). Prodám novostavbu OV 3+1 v Hustopečích, cihla, CP 96m2, lodžie, sklep, tel.: Hledám podnájem v Mikulově (jednu místnost, nejlépe zařízenou). Tel.: Moravín Mikulov pořádá výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti 14. března 2009 od hodin v zámeckém sále od hodin bude hrát cimbálová muzika Kasanica 7

8 BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK Ačkoliv letošní zima přináší svým proměnlivým počasím dospělým spoustu starostí, děti mají radost alespoň z občasné nadílky sněhu. Také ve škole se učitelé snaží obohatit zimní výuku tělesné výchovy, a tak se 28. leden 2009 stal pro devadesát jedna žáčků z 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E dnem plným sportovních aktivit, neboť mohli vyměnit školní lavice, učebnice a sešity za brusle a vyrazili na zimní stadion v Břeclavi, aby se pokusili zvládnout základy tohoto sportu. V průběhu zdokonalování bruslařských schopností uspořádaly dohlížející paní učitelky pro děti soutěže, ve kterých žáci prokázali svou odvahu a odhodlání zvítězit, za což si pak každý z nich odvezl předem připravený diplom. Dětem pobyt na čerstvém vzduchu prospěl a již teď se mohou těšit na jarní prázdniny, které jsou stanoveny pro břeclavský okres na února. zš DĚTSKÝ OBCHODNÍ DŮM Dne 27. ledna 2009 proběhl na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E zápis dětí do 1. třídy. S nastávajícími školáky pracovaly paní učitelky prodavačky v Dětském obchodním domě, a tak si čtyřicet dva dětí mohlo vybrat, zda předvedou své znalosti a dovednosti v oddělení hudebnin, hraček, nebo školních či sportovních potřeb. Zatímco rodiče vyřizovali nutné formality se zapisujícími pedagogy, dětem se nadšeně věnovali budoucí starší spolužáci. Předškoláci za své dovednosti při poznávání základních geometrických tvarů a barev, za básničky, za písničky a za sportovní výkony obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků na obchodním stánku. A protože škola je pro malé lidičky přece jen trošku náročná, občerstvili se dobrým koláčkem, nugetkou a limonádou, které pro ně připravily naše paní kuchařky. Všichni budoucí školáci si poté mohli se svými rodiči prohlédnout školní budovu, na interaktivní tabuli zhlédnout pohádky, vymalovat obrázek nebo si pohrát se svými průvodci v připraveném dětském koutku. Před odchodem domů ještě namalovali a podepsali svůj obrázek na školní zeď. I když ne všechny děti vkročily do naší školy odvážně, strach a rozpaky byly v přátelské atmosféře brzy rozptýleny a my všichni se již teď můžeme těšit na setkání s nimi v první zářijový den školního roku 2009/2010. zš Foto: Lenka Burcinová Informace z mikulovských škol ZÁPIS S PIRÁTY A HRADNÍMI STRAŠIDÝLKY V úterý 27. ledna přišli rodiče se svými dětmi k zápisu do 1. třídy také na základní školu Valtická v Mikulově. Na obou budovách na ulici Valtická i Pavlovská již tradičně připravujeme zápis netradiční. Hned při příchodu na děti čekali na Valtické udatní, ale hodní piráti, aby je doprovodili. Po zvládnutí všech stanovišť získali malí skoro školáci velký poklad. Pavlovská se proměnila v hrad plný malých roztomilých strašidel, která děti po celou cestu provázela. Také v některých třídách na děti čekaly místo paní učitelek pohádkové postavy jako rytíř, veselá čarodějnice, loupežník nebo kouzelná babička, kteří pomáhali dětem překonat strach a zvládnout co nejlépe všechny připravené úkoly. Za ně získávaly nejen dárky vyrobené staršími spolužáky, ale také barevné klíče k otevření hradní brány. Usměvavé a většinou spokojené děti i jejich rodiče jsou nejlepší odměnou pro paní učitelky i pro všechny, kteří pro ně tento velký den připravili. zšv MRAZÍK Ve čtvrtek 22. ledna zhlédly děti ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E pohádkovou taneční show Mrazík, na kterou je pozvala taneční skupina E. M. Dancers Středisko volného času Duhovka v Břeclavi společně s DDM Mikulov. Tento legendární příběh o lásce Ivana a Nastěnky, kteří pomocí dědy Mráze přemohou hloupé loupežníky i zlou babu Jagu, je u nás bezesporu oblíbený. Klasická ruská pohádka byla zdařile převedena do taneční podoby a nepostrádala ani typické hlášky hrdinů známé z filmu. Kdo by neznal věty Nastěnku chci za ženu či Je ti teplo, děvče?. Neobvyklé spojení ruských lidových tanců se současnými tanečními styly, krásná výprava a vynikající taneční a herecké výkony nadchly všechny malé i velké diváky, a tak z městského kina odcházeli s úsměvem a hřejivým pocitem, že kultuře v menších městech ještě neodzvonilo. Na tento benefiční projekt Děti dětem, jehož výtěžek byl již tradičně věnován Dětskému dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem v Mikulově, vybrala naše škola Kč. zš 8 JEDINEČNÝ ZÁŽITEK Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově, který patří k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, navštívili 27. ledna 2009 žáci ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, aby se blíže seznámili s touto kulturní památkou. Po zasvěceném výkladu paní Husákové si mohli prohlédnout nádhernou malířskou výzdobu vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche pocházející z poloviny 18. století, vnitřní zařízení kostela a hlavní a boční oltáře z dílny sochaře Wolfganga Trägera. Jedinečným zážitkem pro mladé návštěvníky však byl veřejnosti běžně nepřístupný kůr s varhanami, někdy označovanými jako královský nástroj, s nimiž je blíže seznámila paní Dita Bartolšicová ze ZUŠ Mikulov. Stručně je provedla historií varhan, vysvětlila, jak jsou konstruovány, jak fungují píšťaly a rejstříky nebo co jsou měchy. Pak se kostelem rozezněl majestátní zvuk tohoto nástroje, který všem přítomným přinesl skutečně nevšední zážitek. Paní Bartolšicové a paní Husákové srdečně děkujeme za ochotu, laskavost a fundovaný výklad. zš PŘEDŠKOLÁCI ZE ZELENÉHO RÁJE My předškoláci jsme měli v době před zápisem do školy opravdu rušné období. Kromě toho, že pro nás a naše rodiče pořádali v základních školách Dny otevřených dveří, dostali jsme pozvání ze všech budov ZŠ k návštěvě s kamarády a paní učitelkou. Tuto nabídku jsme s radostí přivítali. Na ZŠ Pavlovské nás okouzlila interaktivní tabule, od které jsme se nemohli odtrhnout. Na ZŠ Hraničářů nám starší kamarádi půjčili hokejky a zahráli si s námi florbal. Od navštívení budovy ZŠ Valtická nás bohužel odradilo špatné počasí. Ale tady už jsme se byli podívat dříve za našimi kamarády v Barevné třídě. A co nás nejvíc potěšilo i překvapilo? Když se jednoho dne objevila v naší mateřské škole děvčata ze 4. třídy ZŠ Hraničářů, aby nás osobně pozvala k zápisu. Toto neformální a přirozené pozvání zcela nečekaně a spontánně obohatila vystoupením mažoretek. Všechny nás to roztleskalo a potěšilo! Kdyby to šlo, zapsali bychom se do všech škol v Mikulově. Moc se nám tam líbilo! Děkujeme. Předškoláci z MŠ Habánská

9 Greenways Travel Club We require: Fluency in written and spoken English Excellent communication skills Good computer skills (MS Office) Driving license Klub seniorů informuje Dne 21. ledna ve 14 hodin se v Klubu seniorů v Mikulově uskutečnila Výroční členská schůze. Nejprve vystoupily děti MŠ Habánská s kulturním programem O zimě, a to pod vedením paní učitelek M. Dostálové a Š. Hudcové. Bylo to velmi milé a pěkné vystoupení, které se všem přítomným seniorům líbilo, což dokazovali neustálým potleskem. V další části schůze vedoucí KS MUDr. A. Gráfová provedla zhodnocení veškerých akcí za uplynulé období, o hospodaření v KS rovněž v roce 2008 pohovořila paní M. Bařinová a s připravovanými akcemi na 1. pololetí tohoto roku seznámila přítomné seniory paní L. Danielová. Schůzi uváděl pan S. Jelínek, který poděkoval členkám výboru KS za zprávy a vyzval přítomné k diskuzi. Potom následovala volná zábava a pohoštění (věnované členy vedení), a to výborná káva, chlebíčky a oplatky. Vedení senior klubu v Mikulově děkuje ředitelství MŠ Zelený ráj za milý a velmi pěkný Potravinářská firma FRIGOPRIMA spol. s r. o. MIKULOV příjme pracovníka profese údržbář seřizovač Požadavky: SŠ/SOU elektrotechnického směru technické a analytické myšlení manuální zručnost a trpělivost řidičský průkaz sk. B řidičský průkaz na VZV výhodou praxe na pozici údržbáře velkou výhodou nástup možný ihned Informace na tel.: , Náměstí 24/27, Mikulov is looking for a Reservation Manager We offer: Full-time job in travel company Specialization in active vacations Work in a Czech & English team Good salary conditions For more information see: To apply, please send your CV in English to Tomáš Leskovjan, kulturní program a všem, kteří členskou schůzi připravili. Poznačte si do kalendáře akce v KS na 1. pololetí 2009: Únor: Pochovávání basy (hudba) ve 14 hodin Březen: Oslava MDŽ ve 14 hodin Josefská zábava (hudba) ve 14 hodin Duben: Slet čarodějnic (hudba, tombola) ve 14 hodin Květen: Den matek ve 14 hodin Červen: Vystoupení dětem MŠ Habánská (členky pěveckého sboru) asi dopoledne Kabaret U dobré pohody (hudba) ve 14 hodin Červenec, srpen: každé úterý posezení u krbu, opékání špekáčků vždy ve 14 hodin Na tyto akce srdečně zveme nejen všechny naše členy, ale i ty, kteří jsou už v důchodu a nudí se. Přijďte mezi nás, nebudete litovat. Mgr. L. Danielová 9 EAT ART GALLERY Vás zve na: sv. Valentýn Valentýnské menu s afrodizujícím účinkem o 5 chodech (cena 420 Kč / osoba) Milenecký azyl ubytování s 30 % slevou, láhev sektu gratis, snídaně Nutné rezervovat předem Fašank Začátek ve 12 hodin Opulentní zabijačkové hody. Pro hosty bude připraven studený a teplý bufet. Vstupné 200 Kč / osoba vč. konzumace, děti let 100 Kč / osoba, děti do 12 let zdarma. Masky přivítáme pálenkou a děti drobným dárkem Bližší informace na Kurz pletení z pedigu Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově připravilo pro zájemce o tvořivou činnost další z rukodělných kurzů. Velmi oblíbené pletení košíků a ošatek z pedigu se pořádá již počtvrté. V sobotu 14. února od devíti hodin přiblíží lektorka Dana Křivánková zájemkyním další techniky pletení, podělí se s nimi o své dovednosti, ukáže a vysvětlí možnost barvení pedigu a samozřejmě svou radou pomůže s výrobou vlastního košíku. A co to ten pedig vlastně je? Jedná se o zpracovaný vnitřek liány Calamus rotang. Plete se z něj jednodušeji než z proutí, je totiž měkčí a tvárnější. Pokud máte zájem vyzkoušet si práci s tímto přírodním materiálem, naučit se něco nového nebo se zdokonalit v již naučené technice, přihlaste se na adrese nebo na telefonním čísle Srdečně zvou pořadatelé. cev Z florbalových soutěží Další utkání 1. dorostenecké florbalové ligy a Jihomoravského přeboru mužů absolvovali mikulovští hráči na přelomu ledna a února v Pohořelicích. Dorostenci drželi v prvních dvou třetinách zápasu krok s vedoucím týmem soutěže z Ostravy Zábřehu, ale v závěrečné části hry si soupeř vybudoval rozhodující náskok a Mikulov nakonec odešel poražen v poměru 4:9. Dalším soupeřem mikulovských mladíků byl tým Lichnova. V divoké přestřelce, ve které se vedení přelévalo ze strany na stranu, zvítězil Mikulov 9:7. V tabulce patří mikulovskému týmu stále sedmé místo. Muži v utkání s Velkými Bílovicemi podlehli těsně 3:4 a v zápase s Velkými Pavlovicemi zvítězili 5:2. V tabulce klesli na třetí místo. FRC Valná hromada Výbor FC Pálava Mikulov svolává mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 19. února ve 20 hodin v hotelu Eliška, Piaristů 4. Všichni členové jsou srdečně zváni. fc

10 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Srdečně vás zveme na kulinářské speciality Víkendové špízování Rybí speciality Speciality z jehněčího masa Těšíme se na vaši návštěvu. TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: KORFU autokarem a lodí z Benátek VÝLET ZDARMA SLEVY PRO DĚTI, SENIORY, NOVOMANŽELE studio BASILIKA 4850 Kč / os. / 2990 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5390 Kč / os. / 3590 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5930 Kč / os. / 3990 Kč dítě na přistýlce Cena zahrnuje: dopravu autokarem a lodí, transfery na Korfu, ubytování, služby delegáta, pojištění CK pro případ úpadku. Příplatky: cestovní pojištění, možnost dokoupení lůžka na lodi nebo polohovatelné sedačky, možnost polopenze švédské stoly (Fondas) topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář Náměstí 12, Břeclav Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 25. února 2009 Distribuce února 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 17. února 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Anna Koutná, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 28. ledna 2009

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Školní náměstí Z OBSAHU... Blahopřání... Anketa... Inzerce... Vzpomínky... Ordinační hodiny... MKZ zve...

Školní náměstí Z OBSAHU... Blahopřání... Anketa... Inzerce... Vzpomínky... Ordinační hodiny... MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Školní náměstí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Kulturní pasy... Vítání občánků... Regenerace panelového sídliště

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více