Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš."

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním sále zahrála k tanci i poslechu kapela Raffael a dechová hudba Večerka, v Gajdošově sále pobavila přítomné cimbálová muzika Klaret a slovenská hudební dvojice RH Duo a v Sale terreně byla pro návštěvníky připravena diskotéka. Ve foyer vítala příchozí hosty kapela Kvartetno. Večerem v hlavním sále, kam se shlukovala velká část návštěvníků i z ostatních prostor, vtipně provázeli Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. (pokračování na str. 4) Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Amatérští umělci se představili V neděli 8. února se v mikulovské galerii Efram konala vernisáž druhého ročníku výstavy Made in Mikulov. Amatérští umělci zde budou do 7. března vystavovat své obrazy, fotografie, šperky, vyšívané dečky, loutky a podobně. V loňském roce se projektu Made in Mikulov zúčastnilo dvacet umělců. Letos již bylo vystavujících o dvanáct více. Těší mě, že zájem roste. U těch, kteří vystavovali i v loňském roce, můžeme pozorovat posun k lepšímu. To byl smysl výstavy, konstatuje s potěšením majitelka galerie Efram Sylva Chludilová. Stejně jako v loňském roce měli amatérští umělci možnost konzultovat své práce s výtvarnými pedagogy. Letos vystavujícím poradili Jitka Plesz, která působí na Vídeňské umělecké (pokračování na str. 3) Školy připravily jiný zápis Mikulovské školy připravily v letošním roce pro předškoláky zápis odlišný od minulých let. Předcházely mu totiž dny otevřených dveří a návštěvy dětí z místních mateřských škol. Na samotný zápis se každá škola připravila po svém. Na ZŠ Valtická budoucí prvňáčky očekávali šesťáci převlečení za piráty. K zápisu se sem dostavilo dvacet šest dětí, pro něž bude otevřena jedna třída. V budově na ulici Pavlovská tentokráte na děti čekalo téma Hrad se strašidýlky. Žáci 4. a 5. tříd se proměnili v pohádkové bytosti a budoucí školáky doprovodili. Do této školy, kde bude otevřena jedna první třída, se přišlo zapsat třicet dětí. Na ZŠ Hraničářů připravili Dětský obchodní dům. Předškoláci za své dovednosti obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků v obchodním stánku. K zápisu do této školy se dostavilo čtyřicet dva malých žáčků, pro které se otevřou dvě třídy. km, kol Amatérští umělci měli možnost konzultovat své práce s výtvarníky Jitkou Plesz (uprostřed) a Františkem Borovcem (vlevo). Do Dětského obchodního domu na ZŠ Hraničářů se letos přišlo zapsat nejvíce žáčků. Foto: Lenka Burcinová Podklady pro zápis do městské kroniky Kronikář města Mikulova žádá představitele institucí, firem a spolků o poskytnutí podkladů k zápisu do městské kroniky za rok Vítány jsou i informace od soukromých osob. Zprávy lze zaslat poštou na adresu Svatopluk Vrbka, 22. dubna 29, Mikulov nebo elektronickou poštou na adresu Pokud máte aktuální webové stránky, sdělte prosím jejich název. Za spolupráci děkuje Mgr. Svatopluk Vrbka, kronikář města Mikulova ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí pozemku p. č. 1916/1 (orná půda) v lokalitě ulice Republikánské obrany pro nájemce manžele Ondrouškovi, rozšíření účelu pronájmu pro nájemce pana MUDr. A. Hofírka, se sídlem Republikánské obrany o kosmetické služby a relaxačně-mobilizační metody, změnu Zásad pronajímání městských bytů v Oddíle II, čl. II, odst. 3, smlouvu na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov pro rok 2009 z prostředků Jihomoravského kraje, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího sekretariátu tajemníka. Rozhodla dát do výpůjčky část pozemku p. č na ulici Svobody ČR Katastrálnímu úřadu pro JMK, se sídlem Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo dne 18. prosince 2008 tiskovou zprávu o vyjednání 13 miliard korun na zateplování bytů, které dojednali zástupci MMR na Pracovní skupině pro strukturální opatření v Bruselu. Tato částka, která tvoří čtyři procenta z celkové alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), se může využít k ekologickým investicím do bytového fondu. České republice se tak otvírá možnost finančně podpořit zateplování a další ekologické Od roku 2009 upravuje vyhláška č. 383/2001 sběr a výkup odpadů. Oproti roku 2008 dochází ke zpřísnění výkupu kovových odpadů, které se týká zejména vedení přesnější evidence osob, které takový kovový odpad odevzdávají. Při odevzdání kovového odpadu bude vyžadováno jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. Kovový odpad se Rada města projednávala Zateplování budov za podpory Evropské unie Výkup a sběr kovového odpadu od občanů dát do výpůjčky pozemek na ulici M. Majerové p. č. 2433/71 Mgr. H. Robešové, bytem Mikulov za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu, o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ulici Větrná s nájemcem panem J. Gregorovičem. Přiděluje uvolněnou bytovou jednotku v Domě pečovatelské služby v Mikulově Pod Strání paní Jozefíně Ondrašíkové. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 3288/13 a část pozemku p. č. 3288/14, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti pozemky p. č. 2456/2, p. č. 2433/65, p. č. 2455/2, p. č. 2456/6, p. č. 2456/7, p. č. 2455/5, p. č. 2455/1 a p. č. 2456/1 na ulici Dukelská. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov úpravy bytů a domů bez ohledu na to, kde tyto nemovitosti stojí. V současné době probíhají v této věci další jednání, po kterých teprve budou moci čeští zájemci zažádat o dotaci podávání konkrétních projektů k získání evropské podpory na zateplování bytů a domů bude možné nejdříve za půl roku (další informace týkající se podmínek získání podpory budou včas zveřejněny). ORRI dále může od občanů vykupovat a platit za něj v hotovosti. Celou podobu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech můžete nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci legislativa. Kovový odpad můžete odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Česká nebo ve společnosti SH ŠROT, spol. s r. o. na ulici Jiráskova (500 m za železničním přejezdem). Dana Zezulková, Odbor životního prostředí Informace o pronájmu bytu Dne byl na úřední desce zveřejněn záměr města Mikulova pronajmout byt 1+KK o velikosti 41,18 m2 na Náměstí č. or. 24, č. p. 27 v Mikulově. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hod. na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Minimální výše nájemného požadována městem činí Kč/měsíc. Byt je možné si prohlédnout a od do hod. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách (viz Zveřejnění č. 1/B-2009 ). MěÚ Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici i n f o r m a t i k Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na telefonním čísle Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Setkání s podnikateli Ve středu 28. ledna se v mikulovském Kinoklubu uskutečnilo tradiční setkání starosty s podnikateli. Starosta Rostislav Koštial se z důvodu nemoci ze setkání omluvil, proto ho zastoupila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Přítomným poděkovala za dosavadní spolupráci a vyslovila přání, aby podnikatelé zachovali městu přízeň i nadále. km Příjem inzerce Vážení inzerenti, Počínaje příštím číslem bude mít příjem objednávek inzerce na starosti ekonomka Mikulovské rozvojové, s. r. o. Anna Koutná. Vaše objednávky tedy směřujte na ovou adresu nebo na telefonní číslo km Nový internetový portál nejen pro seniory Máte-li zájem o aktuální informace z nejrůznějších oborů a zajímáte-li se o aktivní život, je možné nalézt řadu informací na novém internetovém portálu Dagmar Sochůrková, vedoucí Odboru sociálních věcí 2

3 1. 1. v 3.15 hodin byla operátorem kamerového systému MP Mikulov zaregistrována výtržnost, když se na ulici Piaristů před jedním z barů do sebe pustilo několik osob. Okamžitý příjezd hlídky MP Mikulov následně zamezil pokračování a vygradování vzniklého novoročního incidentu. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že hlavní aktér 25letý mladík z Mikulova se z místa již pro jistotu vzdálil. Strážníci záležitost dokončili v následujících dnech, kdy si vyhledali uprchlého agresivního mladíka a tomu uložili maximální blokovou pokutu. (dokončení ze str. 1) Amatérští umělci se představili škole, a František Borovec, vynikající grafik a člen brněnského Sdružení výtvarných kritiků, uvedla Chludilová. Projektu Made in Mikulov se mohou účastnit umělci z Mikulova a blízkého okolí nebo osoby, které mají s Mikulovem co dočinění. Jednou z vystavujících je i Alena Sirná z Klobouků u Brna, která má v Mikulově sestru. Made in Mikulov je úžasná akce. Vystavovala jsem zde i v loňském roce. Letos tady mám šest obrazů, prozradila Sirná, která je povoláním kadeřnice a malování olejem se věnuje ve volném čase teprve dva roky. Galeristka Chludilová letos zaznamenala žádosti o vystavení prací od amatérských umělců z celé Moravy. Možná by stálo za zvážení, zda Představitelé měst Drasenhofenu a Kútů v letošním roce nepřijali pozvání na Reprezentační ples města v Mikulově. Lidé z Drasenhofenu na tuto akci pravidelně přijížděli od jejího prvopočátku, vedení Kútů bylo přizváno k jubilejnímu 10. ročníku v roce Letos jim město Mikulov nerezervovalo požadovaný počet míst v hlavním sále, proto se jejich zástupci rozhodli plesu nezúčastnit. Společnou partnerskou smlouvu jsme uzavřeli v roce 1990 a společně ji podepsali s tehdejším představitelem města Rudolfem Šímou. Ve smlouvě se píše o přátelských a partnerských aktivitách a tento společenský ples k nim patří. Stejně jako vzájemná výměna zkušeností, pomoci a podpory, což jsme velice často praktikovali. Jeden stůl o deseti místech v letošním roce v sále s kapacitou dvě stě osmdesát dva míst tomu ale neodpovídá, uvedl bývalý starosta Drasenhofenu Hubert Bayer v dopise pro mikulovského starostu, který byl uveřejněn v týdeníku Hlas Palavy. Obě spřátelená města požadovala dohromady přibližně devadesát míst, která pro ně byla rezervována. Ovšem ne pouze v hlavním sále. Byli pozváni čestní hosté, zastupitelé, partneři a sponzoři města, delegace partnerských měst Okénko Městské policie v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ulici Na Hradbách, aby zde řešila podezřelého hosta, který dělá problémy v ubytovacím zařízení. Jaké to bylo nakonec pro přivolané strážníky překvapení, když v problémovém hostu zjistili 37letého muže z Mikulova, který byl hledán Policií ČR, jelikož se vyhýbal nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Strážníci muže nejdříve zklidnili a poté jej předali přivolaným kolegům z Policie ČR. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 NON-STOP Telefon: , neudělat podobnou výstavu i pro zájemce, kteří nejsou z Mikulova. V tom případě by však prostory galerie Efram určitě nebyly dostačující, postěžovala si Chludilová. Řešení tohoto problému jí bylo nabídnuto ze strany města. Navrhla jsem paní Chludilové, že by se výstava v příštím roce mohla rozšířit i do prostor města, tedy do Městské galerie a Dietrichsteinské hrobky, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Ta se letos opět chce zasadit o to, aby výstava Made in Mikulov byla převezena do partnerského města Galanty. V loňském roce jsme práce z Made in Mikulov vystavili společně s pracemi amatérských umělců z Galanty. Vernisáž se konala v rámci akce Mikulov baví Galantu. Doufám, že letos se nám podaří tuto akci zopakovat, věří místostarostka. km Drasenhofen a Kúty na reprezentační ples města nedorazily Galanty a Šumperku a chtěli jsme také myslet na občany našeho města, kteří by měli mít možnost koupit si vstupenku na ples. Minulý rok jsme zaznamenali jistou nespokojenost mezi občany Mikulova, kteří se nedostali na ples, protože všechny lístky byly již prodány, popsala situaci z minulého roku místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Proto jsme letos udělali ples ve všech prostorách zámku. Pro Drasenhofen a Kúty jsme rezervovali dvacet míst v hlavním sále s tím, že jim můžeme poskytnout ještě další uvolněná místa pozvaných hostů, kteří vstupenky na ples odmítnou. Zbytek jsme jim rezervovali v Gajdošově sále. Oni ale tato místa odmítli s tím, že chtějí být spolu a vyhovuje jim pouze hudba v zámeckém sále, řekla místostarostka Žišková Vágnerová, která se domnívá, že partnerský ples je právě i o společném sdílení prostor návštěvníky z různých měst. V průběhu plesu bylo možné navštívit všechny sály. Nabízí se otázka, jak bude v budoucnu organizován reprezentační ples města a zda ponese ještě pečeť plesu tří měst. S Hubertem Bayerem, který mi sdělil, že je pověřen jednat ohledně plesu za obec Drasenhofen, jsme se domluvili, že se již letos pokusíme oprášit myšlenku partnerského plesu tří měst. Možná se nám 3 Kinoklub nabízí promítání filmů, Retro večery a Babinec Od února se v mikulovském Kinoklubu, který byl otevřen v listopadu loňského roku v prostorách Městského kina, začínají konat pravidelné akce. Jednou z nich je taneční a poslechový Retro večer s DJ. Poprvé se uskuteční v pátek 27. února od 21 hodin. Tato akce bude začátkem pravidelných tanečních a poslechových večerů, které se budou konat vždy poslední pátek v měsíci po promítání filmu v kině, tedy ve 21 hodin, uvedla produkční Sylva Chludilová. Pravidelnou aktivitou konanou v Kinoklubu je také promítání filmů pro náročné diváky. V únoru tuto šňůru odstartovala série krátkých filmů Made in FAMU z dílny studentů FAMU a na březen je připraven snímek Ježíš je normální. Na každou první středu v měsíci je plánován program pro ženy s názvem Babinec. Přítomným budou představovány kosmetické, kadeřnické a módní trendy. Pokaždé bude také vylosována jedna z přítomných zájemkyň, na které bude provedena proměna, popisuje novou akci Chludilová. Chceme, aby byl Kinoklub centrem zábavy různých žánrů pro všechny věkové kategorie, dodává Chludilová. V souvislosti s nově plánovanými akcemi vyhlašuje Mikulovská rozvojová, s. r. o. anketu, zda by maminky, které se akcí v Kinoklubu chtějí účastnit, měly zájem o vytvoření dětského koutku v tomto prostoru. Své odpovědi můžete zasílat na ovou adresu km podaří i se slovenskými Kúty zorganizovat ples, na kterém se finančně i organizačně budou všechna tři města spolupodílet, nastiňuje místostarostka, která se nebrání ani myšlence, že by se ples konal jednou v Mikulově, podruhé v Drasenhofenu a další rok v Kútech. Záleží nám na vzájemné spolupráci a chceme pečovat o partnerské vztahy, kterým společná setkání na plese mohou jen pomoci. Podali jsme proto hned žádost o dotaci, abychom v rámci přeshraniční spolupráce získali finanční prostředky na ples tří měst, který by se v roce 2010 mohl uskutečnit v Mikulově, dodává. km UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Žádáme Vás, abyste se dostavili do kanceláře Pohřební služby Mikulov k uzavření nové nájemní smlouvy k hrobovému místu. Informace na hřbitově v kanceláři v pracovní dny Po Pá hod. Tel.: Pohřební služba Chromý

4 Ubytovaných žáků je čím dál méně. SOU snížilo kapacitu internátu Střední odborné učiliště Mikulov ve čtvrtek 29. ledna slavnostně otevřelo zrekonstruovaný domov mládeže na Vídeňské ulici. Kapacita nového internátu je přibližně 40 osob. Důvodem stěhování byl neustále se snižující počet ubytovaných žáků. Před třemi lety jsme se sloučili s Odborným učilištěm, Učilištěm a Praktickou školou v Mikulově. Po tomto kroku jsme měli celkem tři domovy mládeže. Jeden byl brzy odprodán a žáci zůstali pouze ve zbývajících dvou. Před rokem však situace dospěla tak daleko, že jsme menší budovu na Vídeňské museli opustit a využívali jsme jen internát na Koněvově, který měl kapacitu přibližně 70 osob, popisuje vývoj situace ředitel SOU Josef Michna. V současné době však SOU ubytovává pouze 35 žáků. Když se tedy rozhodovalo, zda zrekonstruovat budovu na Koněvově nebo Vídeňské, byl vybrán objekt s nižší kapacitou. Oprava internátu na Koněvově by spolkla 35 milionů. Pro rekonstrukci budovy na Vídeňské jsme potřebovali jen 7 milionů, vyzdvihuje Michna i značnou finanční úsporu a dále přibližuje finanční stránku přestavby: Na rekonstrukci jsme získali účelovou dotaci Jihomoravského kraje a ještě budeme usilovat o dotaci na novou fasádu. Součástí rekonstrukce bylo kromě výměny oken, nové kotelny, elektroinstalace a výměny podlah a nábytku v pokojích také vybudování cvičné kuchyně s jídelnou pro obor kuchař číšník a cukrářské dílny pro obor cukrář. Přestěhování domova mládeže se neobešlo bez komplikací. Objekt je památkově chráněn, proto byla požadována atypická okna, vstupní dveře s dřevořezbou apod. Museli jsme najít nové místo pro ekonomický úsek a také pro posilovnu, která byla umístěna ve starém domově mládeže. Byla přesunuta do tělocvičny gymnázia a bude využívána oběma školami, popisuje ředitel Michna. Pokud by někdy v budoucnu došlo ke zvýšení počtu ubytovaných žáků, situace by se dala řešit vybudováním nových ubytovacích kapacit v prostorách podkroví. km Slavnostního přestřižení pásky se ujali pracovník Odboru školství Jihomoravského kraje Zdeněk Vala, ředitel SOU Mikulov Josef Michna a místostarostka našeho města Ilona Žišková Vágnerová (zleva). Výstava vína Místní vinařský spolek Moravín Mikulov pořádá dne 14. března 2009 Výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti. Jejím posláním je porovnat a zhodnotit vyráběná vína této podoblasti. Akce proběhne za podpory Vinařského fondu ČR, města Mikulova a Regionálního muzea v Mikulově. Výstava se bude konat 14. března 2009 od hodin v sále mikulovského zámku. Od hodin budou předány ceny nejúspěšnějším vinařům. Bude udělena cena za nejlépe hodnocené bílé a červené víno, za nejlépe hodnocené víno člena Moravínu Mikulov, za nejlépe hodnocené speciální víno a bude vyhlášen šampión výstavy. V kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Hrozének Bulhary a od hodin cimbálová muzika Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. Do soutěže se mohou přihlásit všichni výrobci vína, kteří vyrábějí svá vína v souladu se zákonem o vinařství a vinohradnictví. Hodnocení přihlášených vín proběhne dne 7. března 2009 od 9.00 hodin v prostorách Gymnázia Mikulov a hodnotit se bude anonymně podle vyhlášených kategorií stobodovým systémem Mezinárodní enologické unie. Přihlášená vína se budou hodnotit v následujících kategoriích: Bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l, červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l, speciální vína (ledová, slámová, šumivá). Ve dnech února se budou rozvážet láhve na vzorky vín. Jeden vzorek činí 3 láhve o obsahu 0,75 litru. Svoz vzorků proběhne od 25. do 27. února. Pro vinaře, kteří tento termín nestihnou, existuje možnost osobního předání vzorků ve Štukovém sále panu Varmužovi do 27. února od do hodin. Další informace se zájemci mohou dozvědět na mor Poděkování K termínu 1. února tohoto roku ukončil Dům pečovatelské služby v našem městě jednu ze svých služeb, které jsem využíval i já a byl jsem s ní plně spokojen. Děkuji proto kolektivu pracujících v Domě pečovatelské služby za několikaletý každodenní dovoz obědů spojený vždy s přátelským úsměvem a milým slovem. Kromě toho mi vždy spolehlivě vyřídili můj případný požadavek další služby, například pedikúry až do domu a následně mi sdělili termín provedení. Jak jednoduché a pro mne pohodlné. Moc mi bude jejich každodenní návštěva scházet. Na závěr je všechny srdečně zdravím a v jejich každodenní záslužné činnosti k prospěchu všech potřebných přeji hodně trpělivosti a úspěchů. K poděkování se připojuje i naše sousedka paní Amálie Švandová. Alois Chromík (dokončení ze str. 1) Ples Mikulova byl ve velkém stylu Ve třech vstupech se s latinsko-americkými a standardními tanci představili účastníci soutěže StarDance Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš, kteří se po splnění svých pracovních povinností na plese bavili až do pozdních nočních hodin. Hostem večera měl být také Pavel Novák. Ten však byl kvůli závažnému zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice a nemohl do Mikulova dorazit. Podtitul letošního plesu Možná přijde i Bílá paní se vyplnil těsně po půlnoci. Perchta z Rožmberka, která na mikulovském zámku v 15. století strávila značnou část svého života, dorazila do 4 sálu a pomohla vylosovat prvního šťastného výherce tomboly. Líbil se mi historický podtext plesu Bílá paní i přivítání návštěvníků osobami v historických kostýmech při příchodu. Myslím si, že využití všech prostor bylo zbytečné, protože většina lidí se stejně soustředila v hlavním sále, zhodnotila ples zastupitelka Mikulova Alena Židelová. Zábava na největším letošním mikulovském plese probíhala do časných ranních hodin. km Jak slibovalo motto plesu, o půlnoci dorazila na mikulovský zámek Bílá paní. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH Vstupné: 65 Kč Nostalgická komedie / přístupná / 104 min. / ČR Režie: Viktor Tauš Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Veronika Freimanová, Radoslav Brzobohatý Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 Vstupné: 65 Kč Akční krimi triller / přístupný od 12 let / 110 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Cécile De France, Gérard Depardieu, Roy Dupuis, Gilles Lellouche, Elena Anaya, Ludivine Sagnier, Myriam Boyer Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou fušku se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván mužem tisíce tváří. Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. Pátek v 19 hodin BATHORY Vstupné: 65 Kč Historické drama / přístupné od 15 let / 138 min. / Slovensko, Česko, Maďarsko, Velká Británie Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Bolek Polívka, Jiří Korn, Monika Hilmerová, Jaromír Nosek, Zdeněk Podhůrský, Marek Vašut, Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných pannen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. Alžběta Bathoriová podle pověstí zavraždila na svém slovenském sídle Čachtice na 600 obětí, mezi kterými byly především mladé dívky a ženy. Sobota v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG Vstupné: 65 Kč Akční krimi thriller / přístupný od 12 let / 130 min. / Francie Režie: Jean-François Richet Hrají: Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Olivier Gourmet, Mathieu Amalric, Georges Wilson Snímek je pokračováním Veřejného nepřítele č. 1. Oba filmy se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech dob. Sobota VII. společenský ples Zámecký sál, začátek ve 20 hodin Střední odborné učiliště vás zve na valentýnský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela Kool Band a cimbálová muzika Guráš. Pro návštěvníky bude připraven také košt vín. Předprodej vstupenek za 370 Kč (v ceně je večeře) zajišťuje Radana Šilingerová v budově Středního odborného učiliště na ulici Svobody 6. Více informací získáte na telefonním čísle Pátek Reprezentační ples Gymnázia Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin K tanci a poslechu zahraje BAFF!BAND a cimbálová muzika Pálava z Dolních Dunajovic. Vstupenky za 350 Kč (v ceně je večeře) jsou v prodeji v kanceláři Gymnázia Mikulov u Martiny Talpové. Informace získáte na telefonních číslech a Akci pořádá Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Gymnáziu, Mikulov, Komenského 7. Organizátoři upozorňují, že vstup na akci je možný pouze ve společenském oblečení. Pátek Autorské čtení Karla Křivánka Kinoklub, začátek v 17 hodin Autorské čtení s názvem Brbláníčko hudebně doplní kapela Jenprotendnešnídenband. Karel Křivánek je v Mikulově známý jako výtvarný pedagog. Je to výborný malíř, grafik a keramik, ale také básník. V Kinoklubu bude předčítat některé ze svých originálních básní. Sobota Fašanková obchůzka Náměstí, začátek v 9 hodin K fašankovým tancům a zpívání zahraje dechová hudba Mikulovanka a cimbálová muzika Kolík ZUŠ Mikulov, vystoupí Národopisný spolek Pálava. Pochování basy se uskuteční od 18 hodin v hotelu Galant. Zatančí a zazpívá Národopisný spolek Pálava a Pálavští senioři, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Píšťalenka. Pátek Retro večer s DJ Kinoklub, začátek ve 21 hodin Každý poslední pátek v měsíci bude v Kinoklubu probíhat taneční a poslechový Retro večer. První z těchto akcí bude věnovaná především hudbě z 50. a 60. let. Vstupenka do mikulovského kina z měsíce února platí jako 50% sleva na vstup na tuto akci. I. reprezentační ples Pátek Základní umělecké školy Mikulov Hotel Galant, začátek v 19 hodin SRPDŠ při ZUŠ Mikulov Vás srdečně zve na I. reprezentační ples. K tanci a poslechu zahrají Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika Kolík, Junior Band, dechová hudba Harcovníci, skupina Graf a cimbálová muzika Píšťalenka. Zatančí členové Tanečního studia Morava a Národopisný soubor Palavánek. Předprodej vstupenek za 240 Kč probíhá v kanceláři ZUŠ. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do hodin Tábor je určen pro děti od 7 do 12 let. Pitný režim a oběd je zajištěn, děti si s sebou vezmou přezůvky a svačinu. Přihlášky můžete podávat v DDM Mikulov do 20. února, cena tábora je 800 Kč. Připravuje se: Březen měsíc divadla Poznačte si do kalendáře Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2009 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 Cateringová společnost ALLMARK Mikulov Vám nově nabízí své služby Tel.: nebo RESTAURACE A PENZION U JESSYHO Perná 315 Naše služby: ubytování: 300 Kč/noc denní menu: 55 Kč speciální menu: 75 Kč rozvozy obědů do firem nebo k Vám domů: 50 Kč TELEFON: HOTEL MBZ M MIKULOV NABÍZÍ DENNÍ MENU, PIZZU a GRILOVANÁ KUŘATA ROZVOZ PO MIKULOVĚ ZDARMA Objednávky na telefonním čísle nebo u SMĚNÁRNA HRANIČNÍ PŘECHOD MIKULOV výkup a prodej valut individuální kurzy dle aktuálního kurzu online množstevní zvýhodnění prodej dálničních známek i rakouských Po Pá 9 16, So 9 14 Tel: , Jarní kurz zdravého životního stylu a snižování nadváhy bude začínat v Břeclavi a Mikulově v týdnu od Tento kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu!!! Podrobnější informace a přihlášky: Irena Prokopová, tel.: , , Hledáme pracovníky ostrahy, zejména ČID, ZTP. Pracoviště Mikulov. Nástup možný od 1. března Info na tel. č Provádíme montáž sádrokartonů, minerálních podhledů, zavěšených konstrukcí. Monolitické prvky, stropy. Tesařské práce Tel.: KOBERCE PVC + PLOVOUCÍ PODLAHY Vzorkový prodej koberců + PVC - šíře: 2, 3, 4, 5 m Plovoucí podlahy zn. BALTERIO (belgická výroba) Doplňkový sortiment přechodové lišty, náběhové lišty, rohože, garnýže Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. RUČÍME KVALITOU Doprodej bytového textilu, záclony se slevou 30 %. Otevírací doba: Po Pá Zdeňka Babicová, Větrná 3, Mikulov (sídliště), tel.: Lenka Kršková Klentnická 167, Pavlov Tel.: Vyzkoušejte proměnu své vizáže zdarma! HLEDÁM ŽENY A DÍVKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM VYZKOUŠET PROMĚNU SVÉ VIZÁŽE ZDARMA! Můžete se těšit na: fotografie před a po proměně profesionální diagnostiku stavu Vaší pleti profesionální tipy, triky a nejnovější trendy v líčení

7 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: Řádková inzerce Hledáme spolupracovníka/-ci pro zavedenou pobočku v Mikulově. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení. Možnost individuálního nastavení pracovní doby. Požadujeme zákl. znalost práce na PC, samostatnost, příjemné vystupování a komunikační schopnosti. Výhodou ŘP sk. B a dobrá znalost mikulovského regionu. Kontakt na tel.: Nevíte, kam pozvat svou milou nebo milého na VALENTÝNA? Při příležitosti Svátku zamilovaných jsme připravili v našem restaurantu příjemné posezení a kulinářský zážitek v podobě masové mísy (včetně příloh) pro 2 osoby a lahve vína za 399 Kč V sobotu od 11 do 1 hod. se těšíme na vaši návštěvu. Rezervace si můžete objednat na tel.: Adresa: 28. října 680E Mikulov (za Agip) Řádková inzerce Zavedená realitní kancelář přijme makléře pro tuto oblast, nadstandardní platové podmínky. Informace na tel.: (p. Bělský). Prodám novostavbu OV 3+1 v Hustopečích, cihla, CP 96m2, lodžie, sklep, tel.: Hledám podnájem v Mikulově (jednu místnost, nejlépe zařízenou). Tel.: Moravín Mikulov pořádá výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti 14. března 2009 od hodin v zámeckém sále od hodin bude hrát cimbálová muzika Kasanica 7

8 BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK Ačkoliv letošní zima přináší svým proměnlivým počasím dospělým spoustu starostí, děti mají radost alespoň z občasné nadílky sněhu. Také ve škole se učitelé snaží obohatit zimní výuku tělesné výchovy, a tak se 28. leden 2009 stal pro devadesát jedna žáčků z 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E dnem plným sportovních aktivit, neboť mohli vyměnit školní lavice, učebnice a sešity za brusle a vyrazili na zimní stadion v Břeclavi, aby se pokusili zvládnout základy tohoto sportu. V průběhu zdokonalování bruslařských schopností uspořádaly dohlížející paní učitelky pro děti soutěže, ve kterých žáci prokázali svou odvahu a odhodlání zvítězit, za což si pak každý z nich odvezl předem připravený diplom. Dětem pobyt na čerstvém vzduchu prospěl a již teď se mohou těšit na jarní prázdniny, které jsou stanoveny pro břeclavský okres na února. zš DĚTSKÝ OBCHODNÍ DŮM Dne 27. ledna 2009 proběhl na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E zápis dětí do 1. třídy. S nastávajícími školáky pracovaly paní učitelky prodavačky v Dětském obchodním domě, a tak si čtyřicet dva dětí mohlo vybrat, zda předvedou své znalosti a dovednosti v oddělení hudebnin, hraček, nebo školních či sportovních potřeb. Zatímco rodiče vyřizovali nutné formality se zapisujícími pedagogy, dětem se nadšeně věnovali budoucí starší spolužáci. Předškoláci za své dovednosti při poznávání základních geometrických tvarů a barev, za básničky, za písničky a za sportovní výkony obdrželi barevné žetony k nákupu dárečků na obchodním stánku. A protože škola je pro malé lidičky přece jen trošku náročná, občerstvili se dobrým koláčkem, nugetkou a limonádou, které pro ně připravily naše paní kuchařky. Všichni budoucí školáci si poté mohli se svými rodiči prohlédnout školní budovu, na interaktivní tabuli zhlédnout pohádky, vymalovat obrázek nebo si pohrát se svými průvodci v připraveném dětském koutku. Před odchodem domů ještě namalovali a podepsali svůj obrázek na školní zeď. I když ne všechny děti vkročily do naší školy odvážně, strach a rozpaky byly v přátelské atmosféře brzy rozptýleny a my všichni se již teď můžeme těšit na setkání s nimi v první zářijový den školního roku 2009/2010. zš Foto: Lenka Burcinová Informace z mikulovských škol ZÁPIS S PIRÁTY A HRADNÍMI STRAŠIDÝLKY V úterý 27. ledna přišli rodiče se svými dětmi k zápisu do 1. třídy také na základní školu Valtická v Mikulově. Na obou budovách na ulici Valtická i Pavlovská již tradičně připravujeme zápis netradiční. Hned při příchodu na děti čekali na Valtické udatní, ale hodní piráti, aby je doprovodili. Po zvládnutí všech stanovišť získali malí skoro školáci velký poklad. Pavlovská se proměnila v hrad plný malých roztomilých strašidel, která děti po celou cestu provázela. Také v některých třídách na děti čekaly místo paní učitelek pohádkové postavy jako rytíř, veselá čarodějnice, loupežník nebo kouzelná babička, kteří pomáhali dětem překonat strach a zvládnout co nejlépe všechny připravené úkoly. Za ně získávaly nejen dárky vyrobené staršími spolužáky, ale také barevné klíče k otevření hradní brány. Usměvavé a většinou spokojené děti i jejich rodiče jsou nejlepší odměnou pro paní učitelky i pro všechny, kteří pro ně tento velký den připravili. zšv MRAZÍK Ve čtvrtek 22. ledna zhlédly děti ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E pohádkovou taneční show Mrazík, na kterou je pozvala taneční skupina E. M. Dancers Středisko volného času Duhovka v Břeclavi společně s DDM Mikulov. Tento legendární příběh o lásce Ivana a Nastěnky, kteří pomocí dědy Mráze přemohou hloupé loupežníky i zlou babu Jagu, je u nás bezesporu oblíbený. Klasická ruská pohádka byla zdařile převedena do taneční podoby a nepostrádala ani typické hlášky hrdinů známé z filmu. Kdo by neznal věty Nastěnku chci za ženu či Je ti teplo, děvče?. Neobvyklé spojení ruských lidových tanců se současnými tanečními styly, krásná výprava a vynikající taneční a herecké výkony nadchly všechny malé i velké diváky, a tak z městského kina odcházeli s úsměvem a hřejivým pocitem, že kultuře v menších městech ještě neodzvonilo. Na tento benefiční projekt Děti dětem, jehož výtěžek byl již tradičně věnován Dětskému dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem v Mikulově, vybrala naše škola Kč. zš 8 JEDINEČNÝ ZÁŽITEK Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově, který patří k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, navštívili 27. ledna 2009 žáci ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, aby se blíže seznámili s touto kulturní památkou. Po zasvěceném výkladu paní Husákové si mohli prohlédnout nádhernou malířskou výzdobu vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche pocházející z poloviny 18. století, vnitřní zařízení kostela a hlavní a boční oltáře z dílny sochaře Wolfganga Trägera. Jedinečným zážitkem pro mladé návštěvníky však byl veřejnosti běžně nepřístupný kůr s varhanami, někdy označovanými jako královský nástroj, s nimiž je blíže seznámila paní Dita Bartolšicová ze ZUŠ Mikulov. Stručně je provedla historií varhan, vysvětlila, jak jsou konstruovány, jak fungují píšťaly a rejstříky nebo co jsou měchy. Pak se kostelem rozezněl majestátní zvuk tohoto nástroje, který všem přítomným přinesl skutečně nevšední zážitek. Paní Bartolšicové a paní Husákové srdečně děkujeme za ochotu, laskavost a fundovaný výklad. zš PŘEDŠKOLÁCI ZE ZELENÉHO RÁJE My předškoláci jsme měli v době před zápisem do školy opravdu rušné období. Kromě toho, že pro nás a naše rodiče pořádali v základních školách Dny otevřených dveří, dostali jsme pozvání ze všech budov ZŠ k návštěvě s kamarády a paní učitelkou. Tuto nabídku jsme s radostí přivítali. Na ZŠ Pavlovské nás okouzlila interaktivní tabule, od které jsme se nemohli odtrhnout. Na ZŠ Hraničářů nám starší kamarádi půjčili hokejky a zahráli si s námi florbal. Od navštívení budovy ZŠ Valtická nás bohužel odradilo špatné počasí. Ale tady už jsme se byli podívat dříve za našimi kamarády v Barevné třídě. A co nás nejvíc potěšilo i překvapilo? Když se jednoho dne objevila v naší mateřské škole děvčata ze 4. třídy ZŠ Hraničářů, aby nás osobně pozvala k zápisu. Toto neformální a přirozené pozvání zcela nečekaně a spontánně obohatila vystoupením mažoretek. Všechny nás to roztleskalo a potěšilo! Kdyby to šlo, zapsali bychom se do všech škol v Mikulově. Moc se nám tam líbilo! Děkujeme. Předškoláci z MŠ Habánská

9 Greenways Travel Club We require: Fluency in written and spoken English Excellent communication skills Good computer skills (MS Office) Driving license Klub seniorů informuje Dne 21. ledna ve 14 hodin se v Klubu seniorů v Mikulově uskutečnila Výroční členská schůze. Nejprve vystoupily děti MŠ Habánská s kulturním programem O zimě, a to pod vedením paní učitelek M. Dostálové a Š. Hudcové. Bylo to velmi milé a pěkné vystoupení, které se všem přítomným seniorům líbilo, což dokazovali neustálým potleskem. V další části schůze vedoucí KS MUDr. A. Gráfová provedla zhodnocení veškerých akcí za uplynulé období, o hospodaření v KS rovněž v roce 2008 pohovořila paní M. Bařinová a s připravovanými akcemi na 1. pololetí tohoto roku seznámila přítomné seniory paní L. Danielová. Schůzi uváděl pan S. Jelínek, který poděkoval členkám výboru KS za zprávy a vyzval přítomné k diskuzi. Potom následovala volná zábava a pohoštění (věnované členy vedení), a to výborná káva, chlebíčky a oplatky. Vedení senior klubu v Mikulově děkuje ředitelství MŠ Zelený ráj za milý a velmi pěkný Potravinářská firma FRIGOPRIMA spol. s r. o. MIKULOV příjme pracovníka profese údržbář seřizovač Požadavky: SŠ/SOU elektrotechnického směru technické a analytické myšlení manuální zručnost a trpělivost řidičský průkaz sk. B řidičský průkaz na VZV výhodou praxe na pozici údržbáře velkou výhodou nástup možný ihned Informace na tel.: , Náměstí 24/27, Mikulov is looking for a Reservation Manager We offer: Full-time job in travel company Specialization in active vacations Work in a Czech & English team Good salary conditions For more information see: To apply, please send your CV in English to Tomáš Leskovjan, kulturní program a všem, kteří členskou schůzi připravili. Poznačte si do kalendáře akce v KS na 1. pololetí 2009: Únor: Pochovávání basy (hudba) ve 14 hodin Březen: Oslava MDŽ ve 14 hodin Josefská zábava (hudba) ve 14 hodin Duben: Slet čarodějnic (hudba, tombola) ve 14 hodin Květen: Den matek ve 14 hodin Červen: Vystoupení dětem MŠ Habánská (členky pěveckého sboru) asi dopoledne Kabaret U dobré pohody (hudba) ve 14 hodin Červenec, srpen: každé úterý posezení u krbu, opékání špekáčků vždy ve 14 hodin Na tyto akce srdečně zveme nejen všechny naše členy, ale i ty, kteří jsou už v důchodu a nudí se. Přijďte mezi nás, nebudete litovat. Mgr. L. Danielová 9 EAT ART GALLERY Vás zve na: sv. Valentýn Valentýnské menu s afrodizujícím účinkem o 5 chodech (cena 420 Kč / osoba) Milenecký azyl ubytování s 30 % slevou, láhev sektu gratis, snídaně Nutné rezervovat předem Fašank Začátek ve 12 hodin Opulentní zabijačkové hody. Pro hosty bude připraven studený a teplý bufet. Vstupné 200 Kč / osoba vč. konzumace, děti let 100 Kč / osoba, děti do 12 let zdarma. Masky přivítáme pálenkou a děti drobným dárkem Bližší informace na Kurz pletení z pedigu Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově připravilo pro zájemce o tvořivou činnost další z rukodělných kurzů. Velmi oblíbené pletení košíků a ošatek z pedigu se pořádá již počtvrté. V sobotu 14. února od devíti hodin přiblíží lektorka Dana Křivánková zájemkyním další techniky pletení, podělí se s nimi o své dovednosti, ukáže a vysvětlí možnost barvení pedigu a samozřejmě svou radou pomůže s výrobou vlastního košíku. A co to ten pedig vlastně je? Jedná se o zpracovaný vnitřek liány Calamus rotang. Plete se z něj jednodušeji než z proutí, je totiž měkčí a tvárnější. Pokud máte zájem vyzkoušet si práci s tímto přírodním materiálem, naučit se něco nového nebo se zdokonalit v již naučené technice, přihlaste se na adrese nebo na telefonním čísle Srdečně zvou pořadatelé. cev Z florbalových soutěží Další utkání 1. dorostenecké florbalové ligy a Jihomoravského přeboru mužů absolvovali mikulovští hráči na přelomu ledna a února v Pohořelicích. Dorostenci drželi v prvních dvou třetinách zápasu krok s vedoucím týmem soutěže z Ostravy Zábřehu, ale v závěrečné části hry si soupeř vybudoval rozhodující náskok a Mikulov nakonec odešel poražen v poměru 4:9. Dalším soupeřem mikulovských mladíků byl tým Lichnova. V divoké přestřelce, ve které se vedení přelévalo ze strany na stranu, zvítězil Mikulov 9:7. V tabulce patří mikulovskému týmu stále sedmé místo. Muži v utkání s Velkými Bílovicemi podlehli těsně 3:4 a v zápase s Velkými Pavlovicemi zvítězili 5:2. V tabulce klesli na třetí místo. FRC Valná hromada Výbor FC Pálava Mikulov svolává mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 19. února ve 20 hodin v hotelu Eliška, Piaristů 4. Všichni členové jsou srdečně zváni. fc

10 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Srdečně vás zveme na kulinářské speciality Víkendové špízování Rybí speciality Speciality z jehněčího masa Těšíme se na vaši návštěvu. TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: KORFU autokarem a lodí z Benátek VÝLET ZDARMA SLEVY PRO DĚTI, SENIORY, NOVOMANŽELE studio BASILIKA 4850 Kč / os. / 2990 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5390 Kč / os. / 3590 Kč dítě na přistýlce studio FONDAS 5930 Kč / os. / 3990 Kč dítě na přistýlce Cena zahrnuje: dopravu autokarem a lodí, transfery na Korfu, ubytování, služby delegáta, pojištění CK pro případ úpadku. Příplatky: cestovní pojištění, možnost dokoupení lůžka na lodi nebo polohovatelné sedačky, možnost polopenze švédské stoly (Fondas) topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář Náměstí 12, Břeclav Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 25. února 2009 Distribuce února 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 17. února 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Anna Koutná, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 28. ledna 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013 PROSTEJOV Ceská Republika Vážený pane/paní, dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na mezinárodním hokejovém turnaji U16 který se koná v Prostějově - Česká Republika. Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa -

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zážitkový víkend pro dva

Zážitkový víkend pro dva Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Zážitkový

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 21. 1. 2013 OBECNÍ ÚŘAD Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, jménem Rady obce

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Biopotravina roku 2013

Biopotravina roku 2013 Biopotravina roku 2013 12. ročník soutěže o nejlépe hodnocené víno vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů Statut soutěže I. Pořadatelé a odborný garant 1. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 2. Sdružení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více