ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 2 únor 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 2 únor 2011"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 2 únor 2011 Nejsem schopen, Pane, dávat svůj život kousek po kousku Co neslouží ničemu, to odhodíme. Ale my chceme, aby náš život sloužil těm, které milujeme, ba dokud je to možné, aby sloužil všem našim bratrům. Je tedy co dělat na této zemi, kde v nejrůznějších podobách zmáhá lidi tolikeré utrpení! Kdo nikdy nesnil o tom, že dá celý svůj život druhým a Pánu? Ale těžko se moříme s vlastními omezeními a velmi rychle se vzdáváme, myslíme si, že absolutní šlechetnost je vyhrazená jen hrdinům a světcům. Odrazuje nás především to, že je tak třeba jednat stále. Nabízet každý den, v každém okamžiku našeho života - je to možné? Člověk sám toho není schopný. Jenom s Kristem. Neboť jemu můžeme dát všechno; to nejlepší z nás, to méně dobré, ba dokonce i hřích. A On umí vrcholy i pády našeho života proměnit na milodar. Věřím, Pane, že jsem schopen vykonat nějaké výjimečné činy, jen tak, mimochodem. Čin, který by zmobilizoval celou moji bytost, protože mě vyburcuje bída, protože mě pobuřuje nespravedlnost, protože nikdo z mých blízkých je ohrožen. Ba někdy věřím, že bych byl schopen riskovat život, dokonce ho darovat najednou, celý, za můj ideál, za moji lásku, za moje dítě a možná i za jiné dítě. A pokud mi tato myšlenka, bohužel, potajmu, umožňuje, abych trochu sám sebe obdivoval, stejně mě přesvědčuje o tom, vždyť tys nám to řekl, Pane, že dát svůj život druhým je nejvyšším důkazem lásky. Ale co mne ponižuje a co mě často odzbrojuje,

2 je to, že nejsem schopen dávat svůj život kousek po kousku, po kousíčkách, den za dnem, hodinu za hodinou, minutu za minutou, dávat, ustavičně dávat a sebe dávat. To nemůžu, ale právě toto ode mne žádáš. To, co žádáš ode mě, Pane, je tak jednoduché! Velmi jednoduché a velmi těžké. Dělat každý den, co mám dělat, krůček, potom další, a zítra znovu další na své každodenní cestě. Každý den postupovat se svými blízkými, s manželem, ženou, dětmi, s kolegy z práce, se sousedy a s mnoha náhodnými bratry. Každý den, v každém okamžiku bojovat za to, abych žil, tak jak ty chceš. I s druhými se přít, abychom všichni mohli žít jako lidé. Každý den dát tisíc kousíčků v tisících možných skutcích lásky, které nejsou víc vidět, tak jsou obyčejné, které nejdou víc tušit, tak jsou banální, ale ty říkáš, že je potřebuješ, abys snoval oběť a abych jednoho dne mohl pravdivě říct: dal jsem bratrům celý svůj život. Tak si to přeješ, Pane, ale já toho nejsem schopen. Proč jsi vynalezl trvání, Pane, a vytrvalost v drobnostech, a lásku, která ustavičně něco vyžaduje. Snil jsem kdysi, že dám celý svůj život někomu jinému, nějaké jiné, jiným, a neuvědoměně jsem si představoval, že na to, aby se mi to podařilo, stačí jediné ano, jediný skutek, jediná oběť. Ale přišel jsem na to, že je jich třeba tisíce a možná milióny. Snil jsem kdysi o životě, který plane v několika velkých činech, a velmi rychle jsem poznal, že je třeba ho míjet pomalu, aby ho živily drobné větvičky, které ustavičně oživují plamen, aby nikdy nevyhasl. Vždy znovu začínat, vždy. Pane můj, nezvládnu to, a vím, a bojím se, že když před Tebou, ve tvém Světle obsáhnu svůj život, odhalím, že za několik darovaných okamžiků jsem odmítl tisíce, ale dal jsem z něho jenom několik kousků. Pravdou je, můj milý, říká Pán, 2

3 že někdy někteří mohou vydat celé své světlo v několika jiskřivých blescích, ale od mnoha se vyžaduje zapalovat malá světélka lásky v hluboké noci času. Nelituj. Nesuď. Vždyť kdo ti řekl, že miliony svíček zapálených během jednoho dlouhého života nevydají větší světlo než výbušný ohňostroj? A nakonec, můj milý, nežádám od tebe, abys byl vždy úspěšný, ale abys vždy zkoušel. A především, poslouchej mě, žádám od tebe, přijmi nakonec svá omezení, odhal svoji ubohost a uval ji na mne. Protože dávat svůj život, to neznamená dávat jen své bohatství, ale i svou chudobu, ba i své hříchy. Učiň tak, milý můj, a promarněnými kousky života, a tebou zachráněnými pro všechny, co čekají, zaplním prohlubně a vrátím ti trvání, neboť v mých rukách se tvá nabízená chudoba stane bohatstvím pro věčnost. Michael Quoist) Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim:»kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Protože kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání si ho. Vždyť co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Copak by mohl člověk dát, aby svůj život dostal zase nazpět? Mk 8,34-37 Ale nekonečně milosrdný Bůh nám dal poznat svou velikou lásku. Byli jsme mrtví, protože jsme se dopustili hříchů, a on nás přivedl k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal ho zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Ef 2,4-6 Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 3

4 Světec na únor Jako světce na měsíc únor jsme vybrali Petra Damianiho. Ačkoli nebyl ostijský kardinál-biskup a velký teolog Petr Damiani nikdy oficiálně svatořečen, prohlásil ho papež Lev XII. r církevním učitelem. Neúnavný bojovník za čistotu církve hrál za svého života významnou roli v církevní politice a stýkal se s vedoucími osobnostmi své doby. Petr se narodil kolem r v Ravenně a dostal příjmení Damiani pravděpodobně od svého bratra Damiána, který mu umožnil studium v Parmě a ve Faenze. R se stal Petr Damiani převorem v klášteře Fonte Avellana u Gubbia v umbrijské provincii Perugii. Klášter byl sdružením poustevníků, jehož Členové byli nazýváni avellanisté. Vyznačoval se neobyčejnou přísností. Sdružení se spojilo r s kamaldulskými mnichy. Petr se staral intenzivně o kláštery, přidružené k Fonte Avellana a s ohnivou horlivostí hlásal asketický způsob života pro mnichy. Poprvé se provádělo v klášterech bičování. Ostře vystupoval Petr proti nezdrženlivosti duchovenstva, mocně bojoval proti svatokupectví (prodávání duchovních úřadů za peníze). R byl Petr Damiani přinucen papežem Štěpánem IX. přijmout kardinálskou a biskupskou hodnost v Ostii. Přijal ji proti své vůli a v příštích letech mnohokrát nabídl své odstoupení. Z papežova pověření podnikl Petr četné významné cesty jako legát, např. r na synodu do Frankfurtu. Bojovný kardinál-biskup a neústupný potírač necírkevního počínání zemřel 22. nebo 23. února 1072 ve Faenze na zpáteční cestě ze své rodné Ravenny do Ostie. Svůj poslední odpočinek nalezl v městské katedrále, která byla po něm nazvána S. Pietro". Sv. Petr Damiani je ochránce proti bolestem hlavy. TŘI SLOVA 4 (Podle Rok se svatými) Jedna žena, ještě mladá, propadla hluboké depresi. Přestala vycházet z domova; vstávat z postele jí začalo působit utrpení a vyčerpávalo ji, jídlo bylo pro ni trestem. Denní světlo se jí zdálo nesnesitelné. Okna zůstávala zavřená a žaluzie stažené. V hlavě jí kroužily nejčernější myšlenky, které se často dovolávaly smrti jako určitého způsobu vysvobození. Manžel, který ji něžně miloval a zahrnoval ji láskou a pozornostmi, byl stále víc znepokojený a sklíčený. Přesvědčil ji, aby se nechala prohlédnout nejváženějšími neurology a psychiatry, známými doma i v zahraničí. Řada profesorů předepisovala léky, terapeutická sezení, cestování, dovolenou. Vyzkoušeli všechno - bez jakéhokoliv úspěchu. Žena se stále víc utápěla ve svém bezútěšném světě a nevycházela z trudnomyslnosti. A přece ji manžel uzdravil. Svou prostou a nezištnou láskou a třemi slovíčky. Jednou ráno se k ní sklonil, pohlédl na ni a se slzami v očích jí řekl: Máš ještě mě.

5 Domov je prostor v lidském srdci Všude dobře, doma nejlíp. Kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. Cenu domova poznáme až tehdy, když ho ztratíme. Penězi si můžeme koupit budovu, ale ne domov. Všechna tato známá přísloví nám naznačují, že domov je pro člověka vzácnou perlou. Každý bez výjimky touží po domově. A osobitně se tato touha u nás stupňuje na Vánoce. Krášlíme, zdobíme si příbytky, abychom zdůraznili, jak velmi nám záleží na hodnotě domova. Touha po návratu do ráje Domov však není jen prostor mezi zdmi domu ve vlastním rodišti. Někteří lidé tvrdí, že se cítí doma kdekoliv na světě. Existují kočovné skupiny a etnika, jejichž život se neváže na přesné místo. Ze zkušenosti víme i to, že když navštívíme domovy lidí, někde se cítíme útulně, jinde jaksi cize. Na čem to závisí? U někoho se rádi zdržíme, u jiného nás to žene se co nejrychleji vzdálit. Když cestujeme, cítíme se v některých městech okamžitě jako doma, i když se tam objevíme poprvé v životě. Co je to vlastně domov? Vytváří ho člověk - kouzlo jeho osobnosti? Jde o nějaký nehmatatelný prostor v srdci, který uvolníme, čímž druhému umožníme, aby do něj vstoupil s důvěrou jako do domu? Zřejmě v každém člověku už prvotně existuje receptor na vnímání domova. Smysl, kterým citlivě eviduje vše, co vyvolává atmosféru blízkosti. Říká se, že touha po domově je vlastně podvědomá sentimentalita po ztraceném ráji. A představa ráje - to je rozkvetlý život, zahrada oblažujících vztahů. Vstup do komnat duší Domov se v našem chápání téměř automaticky váže na rodinu. Asi proto, že v ní pramení a udržuje se život. Otec, matka, děti, sourozenci jsou živými a nepředvídatelně reagujícími bytostmi, které nemůžeme jen tak přetvořit do jednoty podle vlastních projektů. Domov není stavba v technickém smyslu. Na vybudování domova je třeba čas, je to dlouhodobý proces dozrávání vztahů, když si otevíráme navzájem dveře srdcí a nesměle vstupujeme do komnat našich duší. Křesťanství nabízí takový obraz domova, z kterého všichni pocházíme a kam všichni směřujeme. Jsme stvořeni k Božímu obrazu a Bůh je vztahem osob. Domovem jsou tedy ve své podstatě osobní vztahy. Domov je způsob bytí člověka, kde kraluje důvěra a lásky. Taková definice potom překračuje hranice úzkého chápání 5

6 domova jen na základě pokrevnosti. Sám Ježíš považoval za svoji rodinu ty, které spojuje jeho láska. Domov jsou ruce, na kterých smíš plakat, vzpomínáme si na známý básnický obraz Miroslava Válka. Vyjadřuje jím velkou blízkost k osobám, u kterých se cítíme otevřeně a uvolněně jako doma. Člověk však na druhé straně může prožívat i bezdomovectví. Když se mu nepodaří najít nikoho, komu by se otevřel, zdůvěřil, před kým by vylil slzy své duše. Takový člověk může po čase ztvrdnout, znecitlivět i vůči hodnotě domova, dokonce jí pohrdat. První a druhý domov Pro domov má člověk smysl nejen od přirozenosti, ale si ho i pěstuje, vychovává pro něj své srdce. První zkušenost získává v dětství, když se automaticky stává součástí rodinného společenství. Domov pro něj připravil někdo jiný. Otec a matka mu vyhradili prostor v rámci svého vztahu. Vzdali se sobeckého štěstí v partnerství a rozšířili místo pro další osobu - dítě, případně více dětí. Tento první zážitek domova je podstatný a zanechává hlubokou brázdu v psychice člověka. Až takovou, že psychologové zaznamenali fakt, že ke konci života nebo při umírání se k ní člověk opětovně vrací. Vzpomínky na dětství, rodinný kruh, domov se v něm silně vynořují z podvědomí, dokonce se hlásí i ve stavu narušeného vědomí. Ti, co měli možnost doprovázet lidi při umírání, získali o tom konkrétní představu. Když člověk vyroste z dětství, postupně je sám pozván vytvářet domov pro druhé. Může se to dít více způsoby. Vstupem do manželství a založením rodiny - to je základní a nejpřímější forma budování domova, ne však jediná. Domov může vytvářet člověk i každým nesobeckým vztahem lásky a péče o druhého. Domov si přece vytvářejí i zasvěcené osoby ve svých řeholních komunitách, kněz vytváří farní domov pro věřící. Neboť domov je prostě společenství, kde se cítíme dobře, kde jsme přijati jako rovnocenní, kde si důvěřujeme a máme se rádi. Přičemž podstatné není místo, kde se domov nachází, ale klíčoví jsou lidé, kteří nám opakovaně zprostředkovávají pozitivní pocity. K domovu se vždy váží vzpomínky na dobro, patří k němu atmosféra lásky a věrnosti. Místo, kde se žije i umírá V dějinných kulturách se domov vždy spojoval i s hodnotami posvátnosti, nedotknutelnosti, byl chráněným prostorem člověka. V lidech vyvolával vznešené city, neboť v něm se rodí i uchovává láska. Řečtina používá termín domos na vyjádření stavby, příbytku, ale i sítě vztahů, vyjadřuje také spolupráci a příbuznost. Druhý výraz oikos - znamená domov, hnízdo, tedy místo, kde člověk díky vztahům s ostatními může být šťastný, kde se dělí o radost. Zároveň vyjadřuje blízkost osob, neboť komu svěřuji své vnitřní pocity, stává se pro mne blízkým člověkem. Vytvářím s ním jedinečný vztah já - ty. Už nejde jen o pracovní záležitosti, obchodní či jinak výhodné kontakty, ale o vztah, který buduje moji osobnost zevnitř, a který se současně zúčastňuje na dozrávání osobnosti toho druhého. Tento specifický personální vztah zahrnuje vzájemnou bohatou výměnu nitra obou osob - vytváří jejich společný domov. Domov je tedy osobitné místo k setkání, dialogu, vzájemné komunikaci a společnému prožívání života. Taková 6

7 hluboká duchovní zkušenost radosti a bolesti umožňuje přijmout a respektovat i vzájemné odlišnosti jednotlivých osob. Neboť domov ve skutečnosti vždy spojuje i to, co by jinak zůstalo izolováno. Proměňme cizí svět na domov Domov je především prouděním života, ale k životu nevyhnutelně patří i jeho konečné završení - smrt. Takže lidé touží nejen žít, ale i umírat doma. V kruhu svých nejdražších se cítí mnohem bezpečněji než v nejodborněji vybavených zdravotnických prostorách. Se svými nejbližšími jsou ochotni překročit práh života a obrátit se k věčnosti. Domov je místo, kde se umírá v pokoji. Velmi dobře to pochopila současná světice Matka Tereza, která dělala všechno pro to, aby lidem z ulice poskytla domov. Aspoň na prožití několika minut pokoje a lásky, aby vyloudila poslední úsměv na tváři umírajícího. Protože jsme stvořeni k Božímu obrazu, naší podstatou i cílem je vytvářet společenství lásky. Člověka nikdy nemůže naplnit ani poznání, ani vysoké postavení, moc, bohatství - jedině láska dokáže nasytit jeho srdce. Tato láska ze své povahy má schopnost se šířit, proto jsme všichni vyzváni proměňovat svět cizoty na domov lásky. Každé ničení, rozbíjení mezilidských vztahů rozmnožuje ve skutečnosti počet bezdomovců na světě. Právo na domov patří k základním lidským právům. Jeho ztráta vážně narušuje jistoty člověka a negativně zasahuje do jeho psychiky. Rozvrat v rodině, rozvody, ztráta střechy nad hlavou, nucený exil - to všechno jsou hluboké rány, které zanechávají dlouhodobé následky na lidské duši. Domov je tedy základní existenční potřebou, zakotvením člověka. Jsme stvoření tak, že domov nás tvoří a zároveň ho vytváříme my a vrůstáme do něj. Zkušenost nestálosti a proměn v tomto životě nás však učí, že domova se musíme i vzdávat. Zakusili jsme jeho štěstí, okamžiky radosti a potom ho musíme opustit a hledat nové domovy. Neustále jsme na cestě od domova k domovu až po definitivní domov v nebi. Ani to nejútulnější místo a nejlíbeznější vztahy na této zemi nás neuspokojí. Jenom Bůh umí naplnit lidskou duši a vytvořit pravý domov pro člověka. To neznamená, že domovem jsou jen dva (Bůh a člověk), ale že žádný vztah a štěstí bez Boží přítomnosti nepřetrvá. Nesmrtelnost dodává lásce a vztahům jenom Bůh. S ním budujeme duchovní domov už nyní a do něho budou patřit všichni, kteří o takový domov s Pánem a námi stojí. (Mária Raučinová - KN) Domov není místo, kde bydlíš, ale kde ti rozumí. Christian Morgenstern Domov je dílo překrásné, stejně ale i přetěžké. A každodenní. Miroslav Horníček Sladkost domova není v pohodlí, ani v hojnosti, ale v tajemné hudbě srdcí, která náleží k sobě. Martin Rázus 7

8 8

9 Kdy oddělit děti od rodičů, nebo: Tak běž! Poučení před křtem bývají velmi živá, vážnost slov nejednou přeruší dětský pláč či zvuk malého autíčka. Do této idylky a radosti rodičů obyčejně vložím realistická slova, která je vyruší. Cituji přitom libanonského básníka Chalíla Džibrána - jeho knihu Prorok, část, kterou věnuje dětem. Džibrán píše: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás, a i když jsou s vámi, nikdy vám nepatří. Můžete jim dát svoji lásku, ale ne svoje myšlenky, můžete vytvořit domov pro jejich těla, ale ne pro jejich duše. Stále častější fenomén Přiznám se, že vždy při těchto slovech pozorně sleduji reakce rodičů. Těm, kteří prožívají nepopsatelnou radost z narození dítěte, jako bych v tom okamžiku to dítě bral. Málokdy přikývnou, spíše zvážnějí, nebo reagují odmítavě. I přes tuto zkušenost si uvědomujeme, že slova libanonského básníka vyjadřují pravdu. Tak či tak přijde okamžik, kdy dítě dozraje a opustí rodiče, aby mohlo začít žít svůj život na vlastních nohách. Přesto ale v posledních letech vnímáme zajímavý fenomén: jaksi víc dětí po skončení školy a dosažení věku dospělosti, po nástupu do práce, zůstává žít se svými rodiči. S tímto faktem přichází otázka: Jak mají nažívat rodiče s dospělými dětmi? Jaká pravidla platí pro 23 či 30-tileté, žijící ve společné domácnosti s rodiči? Písmo a katechismus říkají Pro odpověď nemusíme chodit daleko. Stačí otevřít Písmo svaté a Katechismus Katolické církve (KKC). Tam se dostaneme k pravdám a tradici, které nám přinášejí odpovědi na naše otázky. Úcta k rodičům je úkonem vděčnosti vůči těm, kteří darem života, svou láskou a svou prací, přivedli své děti na svět a umožnili jim růst věkem, v moudrosti a v milosti (KKC 2215). K tomu je třeba dodat Sirachovcova slova: Z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomínej, co vytrpěla tvá matka. Vzpomeň si, že ti dali život: co jim podáš za to, co pro tebe udělali? (Sir 7,27-28). Úcta k rodičům, jak je to vyjádřeno v katechismu, se projevuje pravou ochotou a poslušností. To znamená: Dokud dítě žije v domě svých rodičů, má poslechnout každou jejich žádost, odůvodněnou svým vlastním dobrem nebo dobrem celé rodiny. Poslušnost vůči rodičům přestává osamostatněním se (emancipací) dětí, ale nepřestává úcta, kterou k nim musí mít vždy (srov. KKC 2217). Takže i když děti vyrostou, mají nadále ctít své rodiče. Vytuší jejich přání, budou je často žádat o radu, a přijmou jejich oprávněná napomenutí (KKC 2217). Tato slova nás mohou vést k myšlence, že potom je ideální odstěhovat se od rodičů co nejdál, abychom nemuseli i po odchodu z domu naslouchat jejich slovům a konfrontovat svůj život s jejich představami či radami. Ani dálka nás však nezbavuje zodpovědnosti za rodiče. V Katechismu dále čteme, že podle svých možností jim mají hmotně i mravně pomáhat v letech jejich stáří a v době nemoci, osamocení nebo nouze (KKC 2218). Příklad péče a citlivosti dítěte na rodiče nacházíme i u samotného Ježíše. On, vědomý si svého odchodu (fyzického vzdálení se) z tohoto světa, svěřuje svoji matku do ochrany a opatrování jednomu ze svých učedníků, kterého, jak píše Písmo svaté, nejvíc miloval. Omyly rodičů a dospělých dětí Psát o vztazích je lehké, ale prožívat dobré vztahy je umění. I proto se nám někdy může zdát, že i přes existenci jasných slov, zkušeností, které nám mluví o spolužití dospělých dětí a rodičů, přece na vlastní kůži zažíváme nejednou něco úplně jiného. Kde je tedy ten kámen úrazu, který nejvíce ztěžuje vzájemné spolužití? Možná se tato slova nebudou všem příjemně číst, ale na prvním místě je za tím vědomý či nevědomý omyl dospělých - rodičů. Nemoudře si počínají ti, kteří z dospělého člověka dělají dítě. Podívejme se na pár chyb, kterých se nejčastěji dopouštějí rodiče ve vztahu ke svým dětem. 9

10 Omyl první: rodiče jako uklízecí servis Těžko se to poslouchá, když si nejedna máma potichu a ve skrytosti stěžuje na své dospělé dítě, které nechává všechno na své mámě. Máma uklidí, vyžehlí, posbírá z pokoje špinavé prádlo. A i když několikrát nahlas deklarovala, že to už víckrát za své dítě dělat nebude, opak je pravdou. Prý jí to srdce nedovolí. A dítě zůstává dítětem. Nezískává, bohužel, návyky potřebné ke společnému životu, ale neřesti, které v mnoha případech vedou k nemožnosti manželského soužití. Ano, je těžké dívat se na nepořádek v pokoji svého dítěte. Ale dovolím si tvrdit, že mnhem těžší a bolestnější je hledět na nepořádek, který způsobí lehkovážně vedené dítě ve svém manželství. Rodiče nemohou být servisní službou. Rodiče musí být živým příkladem. Příkladem, který vede k návykům života v domácnosti. Omyl druhý: dítě má peníze jen pro sebe Jinak řečeno, nepřispívá na společnou domácnost. Rodiče často ve snaze pomoci svému dítěti neurčí žádnou částku, se kterou by dítě přispívalo do rodinného rozpočtu. Dospělé dítě tak získává mylnou zkušenost, že všechno, co je jeho, je jen jeho. Platí však, že i když jsou rodiče na tom finančně dobře, měli by svému dítě určit taxu, kterou by ze své výplaty vyčlenilo na domácnost. Dítě se tak učí správně rozdělovat svůj výdělek, získává reálnější představu o výdajích v rodině nebo jen prostě zpestří stravu, či přispěje na rekonstrukci bydlení. Moudře a radostně postupovali ti rodiče, kterým se podařilo příspěvek dětí odložit a potom i s úrokem odevzdat svému dítěti jako svatební dar. Tady je hodno vzpomenout i jednu životní moudrost: Neptej se lidí, kolik vydělají, ale kolik uspoří. Omyl třetí: citové vydírání ze strany rodičů Stává se, že rodič nepochopí, že mu je dítě propůjčené na určitou dobu a že velikost rodiče se ukazuje právě ve chvíli, když ho jako dar odevzdává do manželství či do služby v Církvi. Jakékoliv přisvojování, naléhání na nepřirozenou vděčnost či lásku ze strany rodičů na dítě je důkazem nevyzrálosti či nepochopení úlohy rodiče. Dítě se nikdy nemůže stát cílem. I dítě je prostředkem a nezaslouženým darem. Bohužel, církevní právníci by o nevyzrálosti rodičů dokázali asi hodně vyprávět. Kolik takových rodičů se postaralo o osobnostní krizi, psychické trauma či až rozpad manželství svého dítěte? Všechny omyly však nevychází jen ze strany rodičů. I dospělé dítě umí svým způsobem přilít oleje do ohně. Vzpomenu zde mnou vnímané tři nejčastější omyly. Rodič jako sponzor Taťka to zatáhne, máma to zaplatí! Tyto postoje nemluví o lásce rodičů, ale o nechutném finančním vydírání dětí. Bohužel tady platí, že lehce nabyl, lehce pozbyl. I když rodič lehce dává, nevděčnost dítěte či jeho samozřejmost při přijímání musí být jasným signálem pro rodiče, že něco není v pořádku. Ale vynucování si důkazů lásky rodičů skrze jejich finanční příspěvky se v dnešní době stalo jakousi běžnou věcí, ale normální to není. Zvlášť u dětí, které postavily rodiče do role soupeřů. Kdo mi dá víc, ten mě víc miluje. To se potom nejednou přesouvá i k porovnávání tchánů - kteří víc dají, ti víc přejí novomanželům. Takové projevy však mluví spíš o egoismu a bezcitnosti dítěte. 10

11 Dům jako hotelový pokoj Druhým vědomým nebo nevědomým omylem dětí je myslet si, že dům rodičů je hotel. Můžu si přijít, kdy chci, jak chci, s kým chci. Rodič však, jako ten, který vlastní dům či byt, je povinen stanovit domácí řád. A dítě, i když je dospělé a žije s rodiči, má povinnost ho dodržovat. To, že se někdo cítí dospělý, neznamená automaticky, že si v domě rodičů může dělat, co chce. A i když je naděje, že ten byt či dům se po určité době dostane do jeho vlastnictví, nemůže si sám, už dopředu, určovat pravidla. Rodič má právo, ba povinnost určit, jak se bude doma nažívat. Majitel domu je zodpovědný za to, co se v jeho domě děje. Ztráta odvahy opustit rodiče Těžko říct, co všechno vede mladé k tomu, že zůstávají tak dlouho s rodiči. Někdo by naše myšlení posunul k sociálním a ekonomickým problémům. Drahé byty, nestálá práce, drahé hypotéky, úroky. Nedá se to přehlédnout. K tomu je však třeba přidat ještě i cosi jiného. Ztrátu odvahy, nedůvěru, zkušenost s nevěrností, nereálné představy o standartu, pohodlí poskytované rodiči. Opět katechismus: Když děti dospějí, mají povinnost a právo zvolit své povolání a svůj životní stav (KKC 2230). Nejde jen o právo, ale i povinnost. Výsledkem dobré výchovy je zralý muž, zralá žena, kteří vědí, co chtějí, a umí toho i dosáhnout. Dobrý rodič vede své dítě k poznání, že na vrchol se dostane, když dělá krok za krokem. Nic nespadne automaticky, nic nepřichází náhodně. Všechno je důsledkem jistého úsilí, nebo naopak, ztráty šance. Přirovnal bych to k šachové partii. Ne vždy rozhoduje o výsledku počet figurek hráčů. Často o vítězi rozhodne tempo hry či čas protihráčů. Omylem mladého člověka je i přesvědčení, že nejdřív musí mít byt, auto, finance na dovolenou, až potom může opustit rodiče či vstoupit do manželství. Při pohledu na generaci mých rodičů (mám 34 let) si uvědomuji, že to, co mají, je výsledkem jejich společného snažení, odvahy a i ctnosti skromnosti. Nechtěli a neměli všechno hned. Možná proto uměli skloubit život v manželství s osamostatněním se od rodičů až po dosažení dober, která požívají. Ne oddělení, ale smíření Nutí mne to dodat k tomu slova Józefa Augustyna SJ, který v Desateru zralého rodičovství píše: Opustit rodiče fyzicky i emocionálně je nevyhnutnou podmínkou dobrého otcovství i mateřství. Toto opuštění se však neuskutečňuje oddělením od rodičů, ale prostřednictvím vnitřního smíření se s nimi. Odchod z rodičovského domu bez vnitřního smíření se s matkou a otcem způsobuje, že je to spíš útěk než odchod. Pro úplnou autonomii vůči rodičům je nevyhnutné osvobodit se od nich. Osvobození se od rodičů má za následek, že žena a muž mohou na jedné straně využívat plnost darů, které od nich dostali, a na druhé straně se postupně vymaňovat ze stereotypů, kterými byla poznamenána celá jejich výchova. Před pár dny jsem vezl svého bratra na krakovské letiště. Už několik let žije v zahraničí. I když jsme se nejednou loučili před jeho odchodem, přece toto poslední loučení bylo jiné. Poznamenala ho skutečnost, že do letadla nastupoval už jako ženatý muž se svou manželkou. V tom okamžiku mne jako bratra naplnila radost, že pokračuje v tom, co jsme u svých rodičů a prarodičů viděli. Dobrá výchova a pravá láska rodičů k dětem se ukazuje v lásce, s jakou žijí jejich děti, a v odvaze nést zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiného člověka. (podle KN) 11

12 Co je láska Skupina amerických odborníků položila tuto otázku dětem ve věku 4-8 let. Zde jsou jejich odpovědi: Když dostala moje babička artritidu, nemohla se ohnout a namalovat si nehty na nohou. A tak jí je potom stále maloval děda, i když později také onemocněl na artritidu. To je láska. Když vás někdo miluje, vyslovuje vaše jméno jiným způsobem. Víte, že vaše jméno je v jeho ústech v bezpečí. Láska je, když se dívka navoní voňavkou a chlapec si dá na sebe vodu po holení a pak jdou spolu ven a navzájem se voní. Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu většinu svých hranolek bez toho, abys chtěla jeho. Láska je to, co tě rozesměje, když jsi unavený. Láska je, když moje mamka udělá kávu pro taťku a trochu z ní odpije než mu ji dá, aby si byla jistá, že chutná dobře. Láska je to, co je s vámi v místnosti během Vánoc, když přestanete otvírat dárky a posloucháte. Když se chcete naučit milovat lépe, začněte od někoho, koho nesnášíte. Láska je, když řekneš klukovi, že máš ráda jeho tričko - a on ho pak nosí každý den. Moje maminka miluje tatínka, proto mu dává nejlepší kousek z kuřete. Láska je, když maminka uvidí tatínka zpoceného a smradlavého, a i tak ho považuje za krásnějšího než Roberta Redforda. Opravdu byste neměli říkat někomu "miluji tě", pokud to nemyslíte vážně, ale pokud to tak myslíte, raději to říkejte často. Lidé zapomínají! Když se mají dva rádi, zůstanou spolu, i když jsou z nich malá stařenka a malý dědeček. Přestože se znají tak dobře. Je svátek sv. Valentýna jen pro zamilované nezadané? Přinášíme pár nápadů pro manžele k tomuto svátku zamilovaných. 1. Romantika na celý týden - vyčleňte si čas pro věci, které jste dělali v době vašeho chození, které způsobily tu kouzelnou atmosféru. 2. Napište jeden druhému lístečky s vyznáními a rozmístěte je po celém bytě, aby ten druhý měl možnost je postupně objevovat. 3. Pozvěte nějaký další manželský pár ve svém okolí na společnou večeři při svíčkách a Uchovejte si trvalé vzpomínky na dobré období vašeho manželství. 4. Pozvěte pár svobodných, nebo ve vztahu izolovaných lidí ve vašem okolí jen kvůli tomu, aby měli příjemný večer s vámi - s láskou si poslechněte jejich příběhy. 5. Vytvořte "milenecký pakt" jeden s druhým a zavažte se, že se budete milovat každý večer během tohoto týdne - a pozorujte jaký dopad to bude mít na váš vztah během zbytku roku. 6. Kupte si knihu (nebo DVD) zaměřenou na posílení manželství a čtěte (nebo viz) si to spolu během tohoto týdne. 7. Najděte si možnost být někde sami. Uvařte si spolu něco dobrého a navzájem krmte s láskou a něžně jeden druhého. 8. Napište jeden druhému zamilovaný dopis, ve kterém vyjádříte svému manželovi jaký jedinečný je pro vás a co na něm oceňujete. Ztlumte světlo a čtěte svůj dopis jeden druhému. 12

13 Hráli si králové, hrejme si v rodině i my Fenomén hry. Mnozí si myslí, že hra je ztracený čas a raději je třeba dělat něco serióznějšího. Přátelé, opak je pravdou. Hra má při výchově dětí a mládeže nezastupitelnou roli. Během ní vyzařuje do prostoru jakási jiskra, fluidum, které unáší hráče. Odhalil to i Don Bosco, který se v jednom období dostal do těžké situace. Stavěl chrám v Římě, sháněl na něj peníze, mnoho cestoval a proto často chyběl mezi chlapci v Turíně. Odtud k němu přicházely nedobré zprávy. Atmosféra v oratoři byla dusná, disciplína se uvolnila. Chlapci reptali a dělali vychovatelům naschvály. Tehdy měl Don Bosco sen, ve kterém viděl příčinu i řešení tohoto stavu. Do Turína poslal dopis. Víte, co napsal? Představte si - příčinu našel v tom, že jeho salesiáni si s mladíky nehráli. Byli sice mezi nimi, ale jenom v roli dozorců. Proto Don Bosco od nich žádal urychlený návrat ke hrám. Moje rodina může být také domácí oratoř Nyní si představte vlastní rodinu, kterou můžeme klidně nazvat domácí oratoří. Jste v podobné situaci jako Don Bosco? Atmosféra je v ní hustá? Vy máte moc práce, děti jsou divoké, vztekají se, neposlouchají, jsou drzé? Ptáte se, co dělat? Kontruji protiotázkou: Kdy jste si s nimi naposled hráli? Co tedy vyzařuje ze hry, když je při výchově téměř nenahraditelná? Při dobré hře vzniká něco cenného. Do prostoru se vyzařuje jakási jiskra, vůně života, čarovné fluidum, které přítomné unáší přímo do extáze. Uvolňuje se napětí, zapomíná se na stres. Duše se na chvíli spojí v jednom rytmu. Dochází mezi nimi k souhře a harmonii. Život se nadlehčí a na chvíli se všechno díváme z jiného úhlu. Člověk zjistí, že i ten druhý je úplně jiný, přijatelný a normální. Smích naplní prostor a najednou se s ostatními dělí o život. Probudí se dovádění a kreativita. Je jakoby vyměněný, zachvácený štěstím. Ve hře se odehrála proměna, ve které se stává dítětem a daruje se tím druhým. Dává jim svůj čas, nápaditost, dobrodružství. Přátelé pocítí, že je má rád. Skutečně miluje a to ho dělá šťastným. Hra je energie pro život a nejlepší investice Během společné hry vzniká atmosféra, která rozvíjí rodinného ducha. V ní se utvoří prostor k opravdové výchově, protože dětem rozšiřujeme srdce o spontánnost, velkodušnost a radost ze života. Naučíme je brát život s humorem. Hra posiluje jejich trpělivost, rozvíjí dobré návyky. Pomáhá jim překonávat vlastní omezenost a probouzí v nich schopnost nadchnout se. Pokud si tedy opravdu nevíte rady se svou rodinou, zkuste si s ní hrát. Věřte, že dobrá hra je energie pro život. Když si jednou král Jindřich IV. hrál se synem Pokud však máte ostych, jestli je třeba až tak klesnout před dětmi, kéž vám pomůže tento příklad: Francouzský král Jindřich IV. si často hrával se svým synem. Bral ho na ramena a tak s ním běhával po královských komnatách. Dělal mu koníčka. Jednou je nečekaně překvapil velvyslanec z jiného království. Vznikla nepříjemná diplomatická situace. Král se hosta zeptal: Pane, jste otcem? Ano, jsem, vaše veličenstvo, jednoznačně odpověděl velvyslanec. Tak můžu pokračovat v běhu, klidně odpověděl král. Přátelé, když to dokázali králové, proč bychom to nezvládli my? S pozdravem zůstává také hrající si Jozef Luscoň SDB (Podle KN) 13

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk

Více

ZRNÍČKO. Svazek 13, číslo 11 listopad 2013

ZRNÍČKO. Svazek 13, číslo 11 listopad 2013 ZRNÍČKO Svazek 13, číslo 11 listopad 2013 Milovat znamená darovat se Všichni lidé mluví o lásce, volají po lásce, opěvují lásku, oplakávají lásku. Ve jménu lásky pracují, trpí po celý život, objímají se

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

5/2011 ROČNÍK 20 (14)

5/2011 ROČNÍK 20 (14) Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, přijede do České republiky 2 5/2011 ROČNÍK 20 (14) Mnoho církví, avšak jeden lid 22 Návštěva Jeruzaléma 20 Když je i smrt životem Proces blahořečení Renaty Borlone

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Proč potřebujeme chodit do kostela?

Proč potřebujeme chodit do kostela? Farnost ravodaj S novým rokem přichází i nový Farní zpravodaj. Bude vycházet častěji, vždy začátkem každého měsíce, o letních prázdninách vyjde pouze jedno číslo. Důležitou změnou je i to, že nyní je farní

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

P ipomìnky k vzorov m proslov m

P ipomìnky k vzorov m proslov m VZOROV PROSLOVY 153 154 P ipomìnky k vzorov m proslov m P ipomìnky k vzorov m proslov m Pronést krátký a věcný proslov k určité příležitosti každý neumí. V následujících kapitolách vám chceme nabídnout

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Obnova manželské lásky a její konkrétní program

Obnova manželské lásky a její konkrétní program Obnova manželské lásky a její konkrétní program P. Zdeněk Rafael Budil OFMCap 1 OBSAH PROLOG OBDOBÍ MANŽELSKÉ KRIZE I. KRIZE MANŽELŮ II. III. IV. JEDNÁNÍ, KTERÉ NIČÍ LÁSKU OCHRANA MANŽELSTVÍ PŘED VETŘELCI

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více