PRAHA 1. Orloj odpočítává rok 2009! Měsíčník městské části Praha 1 leden Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) STŘELECKÝ OSTROV 23 DŮKLADNÁ KONTROLA 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1. Orloj odpočítává rok 2009! Měsíčník městské části Praha 1 leden 2009. Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) STŘELECKÝ OSTROV 23 DŮKLADNÁ KONTROLA 12"

Transkript

1 PRAHA 1 Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 leden 2009 Orloj odpočítává rok 2009! DŮKLADNÁ KONTROLA 12 MČ narovnává nájemní vztahy. Rozhovor s Michalem Valentou. STŘELECKÝ OSTROV 23 Oblíbená lokalita sloužila jako cvičiště lučištníků a kušařů. STAROsTA BILANCUJE 6 7 S Petrem Hejmou o tom, co se povedlo a co se chystá. REPORTÁŽ Z VIOLY Zajímavosti ze zákulisí přípravy nové hry v malém divadle.

2 KUPÓN NA KOKTEJL / DRINK ZDARMA POUZE VEČER OD 18:00 Otevírací doba: 11:30-24:00 a déle, Neděle od 15:00-24:00 Politických vězňů w w w. b i b i t a. c z Jindřišská PIZZERIE Vladislavova Jungmannova Palackého Sokolská Vodičkova MŮSTEK bar V Jámě 8 RESTAURANT Štěpánská Václavské nám. muzeum NEJLEPŠÍ PIZZERIE V PRAZE MUZEUM Více než 50 druhů pizzy, ovocná pizza Více než 50 druhů těstovin a salátů ODPOLEDNÍ nabídka: OVOCNÉ koktejly, tiramisu, ITALSKÉ PUDINKY Víkendové koktejlové párty, OSLAVY, PROMOCE Ve Smečkách Krakovská Opletalova Wilsonova Polední nabídka 11:30-15:00 pizzy, těstoviny, rissota, lasagne za 99,- Objednávky a rezervace na čísle :

3 Editorial Obsah praha 1 AKTUALITY 4 Výstava Budoucnost a přítomnost Prahy 1 představila důležité projekty. téma 8 11 Centrum metropole se má zklidnit a zkultivovat tak, aby se stalo příjemnějším místem. Vážení sousedé, před několika dny jsme společně vstoupili do roku, kdy si připomínáme dvacáté výročí pádu režimu, který tragicky poznamenal životy statisíců Čechů i Slováků, vyhnal z vlastní země řadu talentovaných osobností a s jehož neblahým dědictvím se dodnes potýkáme a mnoho let ještě potýkat budeme. Vstoupili jsme také do roku, ke kterému kvůli stupňující se světové hospodářské krizi vzhlíží většina z nás s oprávněnými obavami. Dovolte, abych vám všem na prahu roku 2009 popřál mnoho osobní pohody, pevného zdraví i úspěchů v konfrontaci s problémy, jež příštích dvanáct měsíců přinese. Chci vás také ubezpečit, že vedení MČ Praha 1 udělá vše pro to, aby bylo vaším spolehlivým partnerem. V bilanci poločasu Vám představujeme v omezeném prostoru plnění našich programových cílů. Dosud se podařila řada změn, jež vrátily důstojnou tvář parkům, dětským hřištím či ulicím. Byly provedeny rozsáhlé a zároveň smysluplné investice do školství a volnočasových aktivit našich dětí. Následující týdny budou sloužit mj. k tomu, abyste nám mohli zasílat připomínky k nově spuštěnému internetevému portálu, abychom společně pokročili na cestě k modernímu úřadu, který i umožní komunikovat s radnicí elektronicky. Velké množství úkolů ale zároveň stojí ještě před námi. Jsme teprve na polovině cesty a plně si ovědomujeme, že ne vše se nám ještě podařilo uskutečnit. Mnoho práce nás ještě čeká a já veřím, že s Vaší pomocí se nám vše podaří realizovat. Vše nejlepší v roce Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 ROZHOVOR 12 O problematice pronájmu nebytových prostor se zástupcem starosty Michalem Valentou. reportáž 14 Navštivte s námi zkoušku nové hry ve Viole, v divadle s nezaměnitelnou atmosférou. osobnost Orlojník Otakar Zámečník pečuje o Staroměstský orloj již více než dvacet roků. kultura 20 V průběhu letošního roku bude obnovena původní reklamní plocha v ulici V Jámě. názory, glosy 24 Radní Martin Skála se zamýšlí nad kulturním a společenským děním v loňském roce. radniční servis Předseda finančního výboru Jan Votoček komentuje schválený rozpočet na letošní rok. Volný čas, sport 28 Radní plní programový cíl Rozvoj příležitostí pro naplnění volného času. fotoreportáž 30 Ohlédnutí za vánočními svátky a sousedskou atmosférou na Kampě. Vladimír Jiránek vtip měsíce Přehledně na webu 5 Lidé budou moci sledovat jednotlivé projekty krok za krokem. historie Na Střeleckém ostrově měli hlídku i obydlí lučištníci a kušaři již ve 14. století. Občanská společnost 25 Systém tísňové péče je služba, která se již osmý rok stará o seniory. Měsíčník Městské části Praha 1 ročník XVIII Vychází 11x ročně místo vydání Praha Registrace: MK ČR E Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, Praha 6 Vedoucí redaktor: Alexandr Koráb redakce: příjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. tel.: ) Redakční rada: Petr Hejma, Michal Valenta, Karel Koželuh, Jozef Helmeczy, Daniel Hodek, Filip Dvořák, Ivan Solil, Antonín Kazda, Martin Skála, Radka Fleischmannová Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. leden

4 Aktuality Rozpočet schválen, jeden z prvních Zastupitelé Prahy 1 schválili rozpočet. Důkladným projednáváním položky po položce se dokonce podařilo ušetřit některé původně plánované výdaje. Praha 1 je tak mezi prvními městskými částmi, které mají pro letošní rok jasno. Pečlivé práci na rozpočtu jsme se věnovali již od září. Návrh byl několikát projednáván v radě městské části, jejích komisích i na pracovním zasedání zastupitelstva. Díky tomu se podařilo sestavit rozpočet, který je velmi transparentní a vychází vstříc všem klíčovým potřebám městské části, uvedl starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma. Schválený rozpočet snižuje běžné výdaje téměř o 20 mil. Kč a posiluje kapitálové výdaje v oblasti investic, a to především do rekonstrukce veřejných prostranství, parků, škol a výstavby domů s pečovatelskou službou. Jsem rád, že se podařilo schválit vyvážený rozpočet se sníženými běžnými výdaji a posílit obecně prospěšné investice do rozvoje městské části. I nadále chceme ekonomicky stabilní a nezadluženou Prahu 1, uvedl P. Hejma. Majetek nám vydělává Městská část má Praha 1 v současné době majetek (budovy, byty, nebytové prostory) Jednou z investičních priorit je i rekonstrukce Střeleckého ostrova na odpočinkovou zónu. oceněný v účetních hodnotách ve výši 4,4 mld. Kč. Stav finančních prostředků na termínovaných vkladech a na bežných účtech v současné době činí řádově 2,5 mld. Kč. Z toho na běžných účtech má městská část zhruba 800 mil. Kč. Praha 1 díky svému majetku hospodaří s přebytkem. Její majetek vydělává každý rok prostředky, které lze investovat do nákladů na běžný chod městské části (např. úklid, údržba zeleně, opravy komunikací, škol či nemocnice) a do strategických investic. V tomto roce městská část získá v rámci běžných rozpočtových příjmů cca 400 mil. Kč. Zároveň z běžné zdaňované činnosti získá dalších cca 600 mil. Kč, které bude moci zapojit. Tím má k dispozici cca 1 mld. Kč, aniž by musela sahat do svých úspor. Na dofinancování strategických investic do rozvoje městské části pak zapojuje jen menší část ze svých úspor. Komentář k rozpočtu naleznete na str. 26 Praha 1 chce více klidu v ulicích Zklidnění pražského centra, omezení automobilového provozu a vytvoření příjemných poetických zákoutí se zelení a místy k odpočinku to byla hlavní témata letošního ročníku výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1, která se uskutečnila již podvanácté. Výstavu nově hostila výstavní síň Akademie věd na Národní třídě. Mottem letošního ročníku bylo Veřejný prostor prostor nás všech. Velmi nás těší, že si řada návštěvníků toto heslo vzala za své a poskytla nám řadu námětů pro další zkvalitňování veřejných prostranství. Pořádáním tradiční výstavy premiérově v Akademii věd začínáme po 11 letech psát její novou kapitolu; rádi bychom zde uspořádali i její 13. ročník. Ten se zde pravděpodobně uskuteční příští rok v listopadu, uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. Další projekty Vedle studií úprav veřejných prostranství vyvolala největší zájem studie budoucích garáží Na Františku, usnadňujících parkování především návštěvníkům přilehlé nemocnice, a plánovaná výstavba kolektoru mezi ulicemi Revoluční a Dlouhá v rámci rozšiřování kolektorové sítě. S velkým ohlasem se setkal i pohled do architektonicko-urbanistického vývoje Václavského náměstí od roku 1800 až do současnosti. Na besedě se zástupci Prahy 1 a architekty se diskutovalo o současnosti a budoucnosti Národní třídy i Betlémské a Anenské čtvrti jako stěžejních prostor centra města. Jak uvedl Karel Koželuh, zástupce starosty Prahy 1, ačkoli bylo prvotní motivací první městské části pro úpravy na Národní třídě zlepšení bezpečnosti provozu přispívající k pohodlnějšímu pohybu chodců, je třeba budoucnost Národní třídy s ohledem na její význam v rámci pražského centra řešit celistvě, tj. včetně její architektury, městského mobiliáře, zeleně apod. Proto již architektonické studio Znamení čtyř připravilo studii, řešící problematiku Národní třídy jako celku. Studie na úpravy řady zákoutí v Betlémské a Anenské čtvrti zpracoval ing. arch. Jan Sedlák, jenž při besedě uvedl, že cílem je především vytvořit v malých poddimenzovaných uličkách této lokality příjemnější atmosféru jak pro obyvatele centra, tak pro jeho návštěvníky a turisty. Více téma na str krátce Sociální podpora se reorganizovala, pro občany se však téměř nic nemění Poslanecká sněmovna schválila 31. října 2008 novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mimo jiné odstraňuje dosavadní organizační anomálii ve výkonu agendy Státní sociální podpory. Od 1. ledna 2009 jsou útvary Státní sociální podpory v Praze převedeny z Úřadů městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy a budou mít stejný statut jako v celé České republice. Pro pražské občany se však toho mnoho nezměnilo. Mohou dále chodit vyřizovat své záležitosti na stejné místo, ke stejným úřednicím a ve stejných úředních hodinách. Na budovách uvidí pouze nové označení stejně jako na rozhodnutích a jiných písemnostech. Občané však mohou nadále počítat s tím, že kvalita práce a vstřícnost pracovnic se nezmění. red 4 leden 2009

5 Pokuty: dvacet milionů korun! V čem nejčastěji hřešili v roce 2008 obyvatelé v Městské části Praha 1? Stáli se svými automobily tam, kde nesměli, a to v případech. Podle obvodního ředitele Městské policie v Praze 1 Miroslava Stejskala se řidiči ale také nezdráhali a jezdili na červenou, nedodržovali rychlost a nerespektovali zákazy vjezdu. praha 1 V souvislosti s dopravními přestupky jsme museli použít botičky ve více než šestnácti tisících případech, odtaženo bylo více než deset a půl tisíce vozidel, přičemž u odtahů a botiček se z devadesáti procent případů jednalo o přestupky spáchané v zóně placeného stání. V osmadvaceti případech byli přistiženi řidiči při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, upozornil Stejskal. Strážníci v letošním roce v ulicích městské části ale například také nalezli tři kradená vozidla a na svobodě omezili 141 pachatelů trestné činnosti. Veřejný pořádek lidé porušili a různých přestupků se dopustili v 6634 případech a 939 správních deliktech. Na pokutách museli kvůli svým prohřeškům zaplatit téměř tři miliony korun. Za všechna protiprávní jednání jsme za jedenáct měsíců letošního roku uložili pokuty ve výši za bezmála dvacet milionů tři sta třicet tisíc korun, poznamenal Stejskal. Strážníci kontrolují mimo jiné dodržování městských vyhlášek. Doplnil, že do povědomí obyvatel a návštěvníků Prahy 1 již vstoupily městské vyhlášky zaměřené na oblast veřejného pořádku. Díky vyhlášce o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích klesl počet opilých bezdomovců, kteří svým chováním obtěžovali své okolí. Situace s veřejným pořádkem se zlepšila podle Stejskala například na Václavském náměstí, náměstí Republiky či v oblasti hlavního nádraží. Předpokládáme, že do jara příštího roku poklesne i stávající počet problémových bezdomovců a my budeme již řešit jen jednotlivé případy, uvedl Stejskal. Konstatoval, že městská police připravuje v novém roce v Praze 1 rozšíření spolupráce strážníků se základními školami i rodiči v oblasti prevence kriminality a poskytování první pomoci. Stejskal podotkl, že začátkem jara by se mělo uskutečnit několik setkání, kde si budou moci děti pod dozorem strážníků hrát a rodiče se poučí v preventivních programech. V novém roce by na bezpečí obyvatel a dodržování veřejného pořádku mělo také dohlížet o něco více strážníků. Chceme opět doplnit stavy městských policistů v pražských městských částech tak, aby byl zabezpečen v maximálně možné míře klidný chod metropole, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek. TEG Lidé budou sledovat projekty krok za krokem Rada plní programový cíl Zlepšení informovanosti o chystaných stavebních akcích Přehledná a kvalitní prezentace radničních projektů je úkolem nové webové aplikace, kterou spustí radnice Prahy 1. Občané tak získají možnost, jak sledovat nové i probíhající projekty od jejich počátku až do kolaudace. Zřídíme proto novou aplikaci webového portálu která bude zachycovat vývoj investičních záměrů financovaných z rozpočtu Prahy 1, uvádí radní Filip Dvořák a současně věří, že se bude jednat o další z nástrojů, který přispěje k větší otevřenosti radnice a informovanosti obyvatel Prahy 1. Občané totiž mnohdy sami požadují snadnější a komplexnější přístup k informacím, jako tomu bylo například při říjnovém veřejném slyšení v Truhlářské ulici, kde někteří z nich tvrdili, že prezentaci investičních projektů v rámci výstavy Přítomnost a budoucnost Prahy 1 považují za nedostatečnou. Webová aplikace, která bude plněna daty od počátku letošního roku, poskytne zájemcům ilustrativní přehled týkající se samotného záměru i jednotlivých etap přípravy, a to jak prostřednictvím obrazové dokumentace, tak i slovním popisem. Zájemci budou moci sledovat, jak se projekt bude v jednotlivých stupních přípravy (záměr studie projekt pro územní řízení projekt pro stavební povolení) vyvíjet. RED leden

6 Poločas změn Na podzim 2009 se otevře Malostranská beseda v plné kráse. Petr Hejma: V poločase změn Stávající Rada Městské části Praha 1 má za sebou polovinu svého funkčního období. Jak se jí daří plnit úkoly, které si předsevzala ve svém programovém prohlášení, co už má za sebou a co na své řešení teprve čeká? O tom všem hovořil s měsíčníkem Praha 1 starosta první městské části Ing. Petr Hejma. BEZPEČNOST Hlavní cíle: Omezení a regulace prostituce Zpřísnění podmínek pro provoz výherních automatů a kasin Rozšiřování kamerového systému Více městských strážníků v ulicích a spolupráce s policií ČR Boj proti požívání alkoholu, drog na veřejných místech V této oblasti musím vyzdvihnout stále se lepšící spolupráci radnice s Městskou policií, Policií ČR a dalšími orgány, která nám pomáhá jak v boji proti kriminalitě, tak i v účinné prevenci, řekl starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. Městská část se také snaží stabilizovat i zvyšovat počet strážníků. Motivujeme je finančními odměnami a pomáháme také řešit jejich bytovou situaci, dodal Petr Hejma. Nejvyšší představitel Městské části Praha 1 si pochvaluje vyhlášku zakazující požívání alkoholu na vybraných veřejných místech: Ta opravdu velmi pomohla. Vedení městské části se také vyplácí mj. tvrdší postoj k provozovatelům erotických podniků, z nichž to už čtyři vzdali. To samé platí o oblasti, jež je s kriminálním jednáním rovněž úzce spjata o hracích automatech, které by chtěla Praha 1 ze svého území postupně úplně vyhnat. V současné době se už podařilo jejich počet snížit. A budeme v tom pokračovat, ujistil Petr Hejma, jenž chce také docílit toho, aby městská část patřila mezi orgány, které rozhodují o povolování kasin. Doposud to je pouze v gesci Ministerstva financí. Dalším prospěšným nástrojem při zajišťování bezpečnosti je kamerový systém. Máme mapu krizových míst a podle ní počet kamer rozšiřujeme. Podpořili jsme například rozvoj kamerového systému o osm kamer ve Vrchlického sadech. Snažíme se monitorovat i nově zrekonstruovaná dětská hřiště. Nově tak máme podchyceno například dětské hřiště Na Františku a plánujeme umístění kamer v parku Lannova, vysvětlil starosta. 6 leden 2009

7 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní cíle: Praha 1 bezbariérová Aktivní řešení problematiky bezdomovectví Aktivní život seniorů v Praze 1 Program snížení negativních dopadů deregulace nájemného Modernizace zdravotnických zařízení Výstavba nových domů s pečovatelskou službou Cílem vedení radnice je bezbariérová Praha 1. Chceme docílit možnosti bezbariérového pohybu po celé městské části, a to včetně přechodů, jichž je zhruba pětapadesát bariérových, popsal záměry starosta. Řešíme ale také problém bariér v přístupu k bydlení. Mapujeme obydlí imobilních občanů, abychom jim mohli pomoci s bezbariérovostí přístupu do domů a bytů. Náš další postup určí analýza, kterou jsme si nechali vypracovat. Vedle toho pracujeme na odstraňování bariér v přístupu do veřejných budov v Praze 1, jako jsou kulturní a společenská zařízení, školy apod., doplnil Hejma. Radnice tak už pomohla mimo jiné Divadlu Palace, kde nechala namontovat speciální plošinu. Praha 1 je ze všech městských částí nejvíce zasažena problémem bezdomovectví. Jednáme aktivně, nikoliv jen represivně, řekl Petr Hejma a ocenil koncepci, kterou schválilo zastupitelstvo a podle níž Praha 1 postupuje při řešení otázky lidí bez domova. Důležitým nástrojem je mobilní jednotka (upravený sanitní vůz) pro pomoc těmto lidem, která poskytuje základní lékařskou péči a poradenství a již provozujeme ve spolupráci s občanským sdružením Naděje. S ním také nabízíme každý den práci dvaceti lidem bez přístřeší, kteří uklízejí vybrané lokality, doplnil. Široké jsou služby, jež MČ Praha 1 nabízí seniorům. Považuji za neoddiskutovatelnou povinnost pomáhat našim starším spoluobčanům, kteří si po letech práce zaslouží prožít plnohodnotná léta odpočinku, prohlásil starosta Hejma. Radnice tak zajišťuje či spoluorganizuje kulturní akce, výlety, sportovní turnaje i vzdělávání. Velmi dobře také funguje Středisko sociálních služeb, jež má kromě jiného na starost provoz domů s pečovatelskou službou, sociální služby v domácnostech klientů a systém tísňové péče nepřetržité napojení klientů na službu pomoci v nouzi. Sociálně citlivými jsou dopady deregulace nájemného, které jsou řešeny za pomoci koncepce, jež stanoví opatření na pomoc občanům, jichž se nepříznivě dotýká nárůst poplatků za bydlení. V oblasti zdravotnictví zajišťuje Praha 1 důkladnou modernizaci zdravotnických zařízení, která vlastní Nemocnice Na Františku s Poliklinikou Palackého. Nadále si je chceme ponechat, postupně modernizovat a efektivně provozovat. Pro tento účel připravujeme sanační a reorganizační program, dodal starosta. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA Hlavní cíle: Komplexní systém úklidu a třídění odpadu Regenerace zeleně a výsadba nových stromů Nové cesty v systému parkování Alternativní doprava k MHD V oblasti životního prostředí usilujeme o zlepšení kvality celoplošného úklidu, zavádí se systém vysávání centra města, které zajistí čtyři pojízdné velkoplošné vysavače. Dále pokračujeme v projektu budování dalších podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Vedle toho je zvyšován počet odpadkových košů. Velkou roli ve zlepšování našeho velmi zatíženého životního prostředí hraje revitalizace ploch veřejné zeleně a parků, řekl starosta. Jedním z hlavních úkolů v oblasti dopravy je zvyšování respektovanosti zón placeného stání, jež byly rozšířeny na celé území městské části. Připravujeme alternativní formu dopravy, jako minibusy, které budou zatím zkušebně jezdit do Nemocnice pod Petřínem, dodal Petr Hejma. Úspěšně byl také nastartován projekt lodních přívozů a tzv. vodní tramvaje, na němž se podílejí magistrát, Prahy 2 a 5. ÚZEMNÍ ROZVOJ Hlavní cíle: Investice do obnovy městského centra Boj proti zanedbávání nemovitostí Zpřísnění podmínek pro stavební činnost v centru Ochrana památek Městská část Praha 1 má zpracovánu koncepci revitalizace a generel rozvoje centra Prahy ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství. Revitalizujeme jak jednotlivé chodníky, tak celé ulice a bloky ulic, Vodní doprava se stala atraktivním doplňkem MHD... doplnil Petr Hejma a jako příklady uvedl Betlémskou čtvrť, Nové Město (okolí Opletalovy ulice), ulice Národní, Myslíkovu, Kaprovu či oblast Na Perštýně-Malé náměstí. Součástí prací jsou kompletní obnovy ulic, navrácení jejich historické podoby, původních historických dlažeb, zeleně, laviček, nebo pítek. Z parků a dalších veřejných prostranství se revitalizace dotkne Slovanského ostrova, Střeleckého ostrova, Kampy, Vrchlického sadů, Vojanových sadů, Hradčanského náměstí a dalších. Jako účinný se jeví další krok vytvoření seznamu chátrajících domů a tlak na jejich majitele, aby se začali o svůj majetek řádně starat. Městská část se také snaží o zmírňování dopadů stavební činnosti v centru Prahy, a proto chystá výrazné zpřísnění podmínek pro udělení stavebního povolení a zvýšený dohled. Praha 1 je v území Pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO. A proto se vedení radnice snaží redukovat počet reklam na fasádách, opravilo kubistický kiosek poblíž Hlavního nádraží či v současnosti rekonstruuje fasádu bývalého Osvobozeného divadla v ulici V Jámě. BYDLENÍ A MAJETEK Hlavní cíle: Dokončení privatizace bytového fondu Zabránění úbytku bytové plochy a zvýšení počtu trvale bydlících Jasná pravidla při nakládání s obecním majetkem, přísnější pravidla pro výběrová řízení na obsazování nebytových prostor Inventarizace a kontrola využití všech bytových a nebytových prostor Zastupitelstvo MČ Praha 1 dosud schválilo seznam 394 domů určených k privatizaci. U čtyřiceti domů ještě přetrvávají překážky, které privatizaci v tuto chvíli brání do jejich odstranění. Pokračování na str. 16 leden

8 Téma Návrh revitalizace Národní třídy počítá mimo jiné s odstraněním vstupu do podzemního vestibulu metra umístěného v těsné blízkosti pomníku J. Jungmanna. Centrum: méně aut, více klidu Postupná rehabilitace veřejných prostranství je důležitým úkolem vedení MČ Praha 1 a její radnice, která některé klíčové projekty také letos představila na výstavě Budoucnost a přítomnost Praha 1. S některými projekty se můžete seznámit podrobněji i na tomto místě. Bonusem je stručná historie chodníků. Střelecký ostrov Řešené území je z větší části veřejným prostorem s rekreační funkcí. Jedná se o parkově upravenou plochu osově navázanou na klasicistní budovu restaurace a hostelu. Prostor mezi mostem Legií a hostelem je rozdělen na několik travnatých polí s pravidelnou výsadbou stromů. Severní polovinou ostrova prochází okružní cesta. U vegetačních i technických prvků je zřejmý nedostatek péče a údržby a vše je ve špatném stavu. Stav povrchů komunikací, a to jak pěších, tak dopravních, je převážně ve špatném technickém a provozním stavu. Povrchy komunikací se rozpadají vlivem životnosti použitých materiálů, vrůstající vegetace a rozpadu stabilizačních okrajů. Cíle projektu: Nutnost uskutečnění realizace záměru vyplývá z celkově nevyhovujícího stavu veřejného provozu a jeho dílčích složek, tedy veřejné infrastruktury, komunikací a v neposlední řadě veřejné zeleně. Střelecký ostrov jako pobytové a krátkodobě rekreační zázemí přestává vyhovovat a plnit své funkce, jednotlivé stavebně provozní i vegetační prvky fyzicky dožívají. Řešené technické prvky a komunikace jsou ve špatném technickém a provozním stavu, u vegetačních prvků se projevuje snížená vitalita a špatný zdravotní stav. Spolkový dům a krajinářská úprava celého ostrova pochází z konce 19. století a ze 60. let století, kdy byla provedena rekonstrukce. V této době byly vybudovány veškeré zpevněné povrchy i provedeny vegetační úpravy. Současný stav těchto prvků vyžaduje rekonstrukci. Povrchy komunikací se rozpadají. V území dosud nebyl řešen bezbariérový provoz. Mobiliář je poničen, nevyhovuje, nebo na vybraných místech není. Chybí možnosti pro krátkodobou rekreaci, v území chybí dětské herní prvky. S ohledem na celkové řešení historické zahrady je nutno řešit zeleň a potřebu odborných zásahů do jednotlivých vegetačních prvků. Řešením je rekonstrukce komunikací. Důležitou součástí je vytvoření prostoru pro setkávání návštěvníků a možnosti jejich odpočinku. S tímto souvisí vybavení prostoru vhodným mobiliářem. V území je vyřešen a upraven prostor vhodný pro hru, který bude vybaven vhodnými herními prvky. Stávající vegetační prvky budou upraveny, vysázeny nové stromy a keře, založeny nové plochy trávníků. Rehabilitace Myslíkovy ulice Předmětem upravené studie je posouzení výsadby stromů a jejich případné kolize se stávajícím stavem inženýrských sítí. Studie 8 leden 2009

9 poukazuje na nutné přeložky inženýrských sítí za předpokladu dodržení navržených poloh stromů. Sadové úpravy: Upravená studie nově navrhuje do ulice Myslíkova umístění stromů ve volném stromořadí, po severní osluněné straně mezi ulicemi Vojtěšská a Křemencova, po jižní straně mezi ulicemi Náplavní a Odborů. Pro zjednodušení popisu situace jsou stromy navrženy v úsecích druhé a třetí čtvrtiny ulice, vnímáno od řeky. Ve druhé čtvrtině je po obou stranách navrženo celkem šest stromů, ve třetí čtvrtině je rovněž po obou stranách navrženo celkem osm stromů. Stromy jsou rozmístěny v takových vzdálenostech, aby nedocházelo ke zbytečným úbytkům parkovacích stání. Další kritérium pro umístění stromů byly stávající polohy inženýrských sítí, stromy jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány přeložky sítí. Pro zachování rozmístění stromů po obou stranách ulice a v určitých pravidelných vzdálenostech ke střetům s inženýrskými sítěmi dochází. Vzhledem k šířce uličního profilu je vhodná menší forma tradičních dřevin. Národní třída vizualizace archiv Podmínkou návrhu ze strany zadavatele bylo zachování dopravního řešení v úseku Národní divadlo až Perštýn, úprava zkrácení přechodů pro chodce ve střední části s ohledem na blízké školy. Dále bylo požadováno zdvousměrnění úseku Perštýn-Jungmannova ulice pouze s podélnými stáními a zakončení úseku kruhovým objezdem, omezení vjezdu do Perlové ulice pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu a ponechání stávajícího směru jízdy v ulici Jungmannova a k Perštýnu. Koncepčními požadavky na navrženou urbanistickou studii jsou zklidnění dopravy v celé délce Národní třídy, potlačení stávající dominantní funkce třídy jako dopravní tepny a vytvoření kultivovaného prostředí městského bulváru plynule propojeného svým charakterem na pěší zónu v části Jungmannova náměstí a ulice 28. října. Kruhová křižovatka ulic Jungmannova a Perlová Návrh vychází z požadavku a dlouhodbých analýz městské části na dopravní řešení Národní třídy od Perštýna směrem k Jungmannově náměstí a návaznosti na ulice Jungmannova a Perlová. Principem navrhovaného řešení je prioritně zklidnění dopravy a vytvoření přirozeného, pozvolného přechodu městského bulváru (Národní) a pěší zóny (ul. 28. října). Cílem návrhu je také propojit dvoúrovňový veřejný prostor v místě vestibulu metra. sdílení městského prostoru chodci a ostatní dopravou share space ; vše v jedné úrovni, vymezení pouze nízkými sloupky, typem a barvou povrchu; snížení rychlosti na 30 km, redukce ostatního dopravního značení; částečné prosklení pochozího středu kruhového objezdu, propojení s vestibulem metra. Úpravy parteru ulic Spálená, Vladislavova, Purkyňova, Charvátova Varianta pravidelného ostrůvku na Pohořelci. Předmětem studie je úprava ploch a povrchů jednotlivých výše zmíněných ulic a veřejných prostorů. Vzhledem k připravované výstavbě komplexu COPA Centrum je nutno dotvořit návaznosti na toto území a dořešit toto území jako celek. Cílem studie je vytvořit území s preferencí pěší dopravy zejména v okolí stanice metra Národní a v návaznosti na tramvajovou dopravu v ulici Spálená. Dále je cílem omezení automobilové dopravy a zejména její rychlosti, drobné korekce ploch a míst pro parkování a návrh povrchů eventuální zeleně. Vzhledem k velké kumulaci lidí z městské hromadné dopravy je cílem studie vytvořit předpoklady pro plynulejší a příjemnější pohyb chodců v daném území. Způsobem řešení navodit atmosféru míst, kde je pěší doprava a teprve až pak nezbytná automobilová doprava. Spálená ulice Studie vychází z předpokladu, že vzhledem ke špatnému kolejovému svršku projde Spálená ulice generální přestavbou tramvajového tělesa. Výše kolejového tělesa by se měla dostat do úrovně chodníků a vytvořit tak jednu velkou plochu, právě vzhledem ke kumulaci pěších z městské dopravy. Oblouk při nájezdu do Spálené ulice z Národní třídy bude upraven tak, aby přechod pro chodce po Národní třídě v křížení se Spálenou byl co nejkratší a nejbezpečnější. Vladislavova ulice Vladislavova byla nedávno rekonstruována. Vzhledem k zadání nezasahovat významně do počtu parkovacích stání je nové řešení omezeno pouze na některé detaily. Zejména při vjezdu z Lazarské ulice je rozšířením chodníků eliminována nežádoucí délka pěšího přechodu a zároveň se také eliminuje nahodilé parkování až na hranici křižovatky. Také chodník před pasáží divadla Komedie zasluhuje rozšíření nástupního prostoru. Purkyňova ulice Řešení Purkyňovy ulice bylo do celku zapracováno, nicméně je to řešení, které bylo součástí projektu okolí COPA Centra, podobně jako prostor za COPA Centrem ve Vladislavově ulici. vizualizace archiv leden

10 Téma Charvátova ulice Charvátova ulice dozná také některých dílčích změn. V části slepého konce směrem k průchodu na Národní třídu bude vytvořena pěší zóna s podjezdem do garáží magistrátu. Také šikmé stání směrem k Jungmannově ulici bude upraveno, aby zde vznikl krátký přechod dle nové ČSN. Výjezd do ulice Vodičkovy zůstane zachován v původní podobě. Pro vytvoření nového přechodu směrem k hlavnímu vstupu magistrátní budovy je třeba drobně upravit řešení parteru COPA Centra. Betlémská a Anenská čtvrť Důvodem pořízení studie je podle jejího zadání úprava uličních prostorů s důrazem na pobytovou pohodu pro pěší a zvýšení podílu zeleně. Historická síť velmi úzkých ulic propojená domovními průchody s velmi pestrou strukturou vnitřních dvorů je zde specifickým, v historickém městě v této míře ojedinělým bohatstvím. Současné zatížení řešeného území pěším provozem je významné, a především v sezoně se stává kolizním. Pěší provoz přesahuje v některých místech kapacitní možnosti ulic. Smyslem studie je podle zadání především vytvoření lepších podmínek pro pěší provoz, získání možnosti krátkodobé pobytové rekreace spojené se zlepšením kvality prostředí (mj. za pomoci nových forem městské zeleně) a v neposlední řadě jasnějšího členění ploch, které může napomoci organizaci existujícího potenciálu realizace venkovních částí provozu restaurací. V návrhu jsou sledována čtyři základní východiska: Prostorově funkční uspořádání vytvářející větší prostor pro pěší a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu. Zvýšení pobytové kvality prostředí. Rehabilitace zaniklých hodnot prostředí a dotvoření v jejich duchu. Zvýšení atraktivity území pro obyvatele i pasanty. Profily ulic Patrně nejvýraznější navrhovanou změnou s výjimkou ulic s výraznějším automobilovým provozem je, že v několika místech je aplikováno uspořádání vozovky a chodníku v jedné úrovni. Úprava zadláždění přitom zůstává tradiční: dělicí uliční profil na chodnících (s mozaikovou dlažbou) a vozovka (v tradiční dlážděné podobě). Dalším důvodem tohoto řešení je zmíněný enormní pěší provoz a velmi stísněné prostorové podmínky (šířky jednotlivých ulic). Tato úprava umožňuje bezpečnější, plynulejší a pohodlnější pohyb velkého množství pěších. Touto formou úprav mohou také nenásilně vznikat některá místa vhodná k využití pro posezení na kavárenských terasách. Dopravní řešení Organizace dopravního provozu zůstává stejná jako v současném stavu. V návrhu dochází jen k drobnějším úpravám hran vozovek, resp. chodníků, které by bylo možné nazvat optimalizací profilů. Pohořelec Automobilová a tramvajová doprava zabírá dnes cca 80 procent plochy tohoto veřejného prostoru. Cílem úprav je rozšíření ploch pro chodce: rozšířené chodníky a nová pěší plocha ve středu prostoru. Dále je cílem zvýšení bezpečnosti a komfortu chůze, regulace nepřehledné dopravy a zároveň respektování značné průjezdní zátěže (například obsluha a parkování Ministerstva zahraničí ČR). Rozšíření ploch pro chodce je dosaženo nikoli administrativní úpravou, ale metodou stavebních úprav. V návrhu zůstává pomník sv. Jana Nepomuckého, vždy situován v dnešním stanovišti i orientaci ke světovým stranám. Studie má tři varianty řešení, z nichž městskou částí je preferována varianta Pravidelný ostrůvek. Ten se vyznačuje tímto: Dnešní dopravní režim jízdních je respektován. Průjezdná doprava je obousměrná a je posunuta ke středu náměstí (vznikají klidové pěší plochy podél jižní fronty náměstí, kde je značný pohyb chodců především v turistické sezoně). Podélný charakter náměstí je podpořen zvýšeným středovým ostrůvkem pro chodce, se 2 řadami stromů lip (taxony s menší korunou), variantně s 1 řadou lip. Oboustranně rozšířené chodníky umožňují pohodlnou chůzi chodcům, ale i instalaci předzahrádek. V Keplerově ulici, v místě překřížení tramvajové a automobilové trasy, je nový dopravní ostrůvek, chodník podél čp. 21 je osázen stromořadím. Spálená ulice pohled ke stanici metra Národní (vlevo obchodní dům Tesco). vizualizace archiv Stanovisko Komise územního rozvoje a životního prostředí ke studii Pohořelec (toto stanovisko je zároveň stanoviskem odboru územního rozvoje MČ P1): Požaduje zachovat 30 parkovacích míst. Řešit umístění tramvajových ostrůvků ve variantě proti sobě. Prověřit možnost umístění dalšího stromu v ose podélného ostrůvku na západním konci chodníku. 10 leden 2009

11 Kresba Samuela Prouta znázorňuje povrch vozovky a chodníků kolem roku Kamenné dlažby chodníků Cílem studie je poskytnout stručné informace o vzorech mozaikových chodníků Prahy 1. Pro práci byly především využity poznatky z programového projektu Ministerstva kultury ČR Venkovní historické kamenné dlažby. Ulice a náměstí Prahy 1 prošly dlouhodobým vývojem a jejich povrchy změnily několikrát svoji podobu. Vzhled ulic a náměstí Prahy 1 se na rozdíl od jiných pražských čtvrtí v průběhu staletí proměňoval a vyvíjel. Obec, která měla vždy povrchy městských prostor ve správě, zajišťovala především to, aby dešťová voda a splašky nezatékaly do domů, snažila se o bezpečnou jízdu povozů a konečně i o bezpečnou chůzi. S narůstajícím počtem obyvatel i rozvojem technických dovedností docházelo od konce 18. století k řadě změn až 1870: Cesty pro chodce v ploševozovky Skutečnou pozornost chůzi ve městě věnoval až nejvyšší purkrabí hrabě J. R. Chotek. V nařízení z r byla v Praze podle francouzského vzoru nařízena úprava pěších cest, a to včetně druhu dlažby. V Praze měl dlažební závislosti na starosti městský úřad, nadřízené české gubernium mu opakovaně vytýkalo řadu nedostatků. V roce 1818 se městský úřad změnil na městský stavební úřad s odborně vzdělaným personálem. Ve stejném roce zpracoval ředitel zemského silničního úřadu Wander von Grünwald podrobné dlažební instrukce včetně technologie kladení i soupisu kamenolomů v okolí Prahy. V pasáži věnované chodníkům byly uvedeny chodníkové kameny v rozdílné tloušťce podle toho, zda sloužily pouze pro chůzi nebo i pro povozy. Bylo zdůrazněno i to, že doposud používané kameny z různých lomů v podstatě vytvářely dojem záplatované dlažby. Proto bylo doporučeno používat na chodníky pravidla, která se uplatňovala v mozaice. Ve stejném roce c. k. dvorská stavební rada výše uvedené instrukce doplnila, v části věnované chodníkům však označila střídání různobarevných kamenů jako zbytečné, protože prý vzory pod prachem a blátem zaniknou. Dláždění na způsob mozaiky bylo povoleno jen v případě, že neznamenalo vyšší náklady. O 30 let později se v Praze běžně používal, místo mramorových desek, levnější obyčejný nebo vzorkovaný mozaik až 1950: Zvýšené chodníky Zvýšené chodníky byly v Praze úředně zavedeny po r a jejich mozaikové dlažby jistě vycházely z předchozích zkušeností s mozaikovou dlažbou. Téma mozaiky, pokládané v ploše vozovky, se v archivních spisech objevuje již od 30. let 19. století. Vysoká technická a řemeslná úroveň stavebních řemesel konce 19. století se projevila i v dlaždičství. Technologie se ověřovaly v praxi, hledalo se vhodné technické řešení i kvalitní horniny. V Praze byly zvýšené chodníky zprvu lemovány původními mramorovými deskami postavenými nastojato, později skutečnými mramorovými obrubami, ty se však při provozu rychle poškozovaly. Postupně se ustálilo používání obrub z tvrdých kamenů, převážně ze žuly, andezitu, v šířce až 32 cm. Vozovka i chodník byly vyspádovány k tomuto obrubníku, podél nějž odtékala dešťová voda ke kanálovým mřížím. Ani při přívalových deštích tak nehrozilo riziko zaplavení vstupů do budov a jejich soklů. Zavedením zvýšených chodníků se pražský městský interiér zhruba před 130 lety zásadně proměnil. Budovy dostaly novou, elegantní podnož, která sledovala křivky uličních průčelí. Povrchy ulic a náměstí se rozdělily na plochy pro chodce a plochy pro povozy a to nejen druhem dlažby, ale i výškovým rozdílem. Dešťová voda odtékala rychle od budov na vozovku a při přívalových deštích byla vedena podél obrubních kamenů, v bezpečné vzdálenosti od soklů uličních průčelí. V dalších číslech měsíčníku Vás postupně seznámíme s ostatními projekty, jako například výstavby nových domů sociální péče, včetně novostaveb. repro archiv leden

12 Rozhovor Narovnáváme nájemní vztahy Významné navýšení rozpočtu Městské části Praha 1 přináší důkladná kontrola nájemních vztahů v nebytových prostorech. Na pronájem prostor s neadekvátně nízkým nájemným jsou vypisována výběrová řízení, přičemž podporován je aktuální nájemce. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupce starosty Prahy 1 Michala Valenty (ODS), který zodpovídá za oblast majetku. odpovídá obvyklým cenám pronájmů v dané lokalitě. Lidově řečeno: v jednom domě nájemce platí za metr čtvereční tržní částku, zatímco v sousedním je to pakatel. Jak velké jsou disproporce mezi příliš nízkými nájmy, kde radnice dává výpověď, a těmi obvyklými, jichž chcete dosáhnout? Obrovské! Často nejde opravdu o žádné drobné. Evidujeme i případy, kdy nový nájemce zvítězil v soutěži díky třistaprocentnímu navýšení nájmu, aniž by přitom měnil účel pronájmu. To samozřejmě znamená velký přínos do rozpočtu městské části. I ta se přece musí chovat jako řádný správce a musí hledat rezervy v hospodaření, aby mohla financovat všechny důležité projekty pro všechny obyvatele Prahy 1. Co městská část dělá pro živnostníky, kteří nabízejí základní služby? I v tomto případě se snažíme s kolegou, místostarostou Danielem Hodkem, do jehož kompetence spadá oblast obchodu a služeb nabízet nebytové prostory s konkrétním účelem, a tím je přednostně občanská vybavenost. Za tímto účelem tipujeme nebytové prostory, které se nacházejí v bočních ulicích; zde nájemci platí nájem, který jim umožňuje nabízet služby občanům v přijatelných cenách. Jak postupujete v případech, kdy dojde ke skončení nájmu a nájemce má zájem v nebytovém prostoru dále podnikat? Pro tento případ vedení městské části přijalo opatření, kterým umožňuje současnému nájemci ještě za doby trvání starého pronájmu zúčastnit se soutěže na nový pronájem tak aby nemusel nebytový prostor vyklízet a provozovna nepřerušila svoji činnost. Rád bych dodal, že tato nabídka byla již mnohkrát využita a současný nájemce zvítězil ve výběrovém řízení. Přestože argumentujete logicky, nelze pominout ani jakýsi etický rozměr celé záležitosti; jak si mají podnikatelé vytvořit vztah k místu, v němž podnikají, když jim městská část může vlastně kdykoli vypovědět nájemní smlouvu? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. My teď děláme nepopulární krok, který je však potřebný a logický. Opakuji: nemůžeme tolerovat pokřivení trhu, kde nájemce platí symbolický nájem, zatímco jeho kolega ze stejného oboru o dvě ulice dále dvojnásobně výše. Navíc občan se z pozice daňového poplatníka může oprávněně ptát, proč někomu jakoby odpouštíme plnou výši nájmu, zatímco jinému nikoli. Podnikatele mohu ujistit, že jakmile budou nájemní vztahy narovnány, městská část bude k výpovědím přistupovat již jen v případech hrubého porušení nájemní smlouvy. Zatím jsme mluvili o výpovědích kvůli narovnání nájemních vztahů; co si však počít právě v případech, kdy podnikatel poruší nájemní smlouvu, následně obdrží výpověď, nicméně provozovnu nevyklidí a dělá obstrukce? Máte pravdu, takových případů máme několik desítek a občané je poznají podle toho, že jsou zavřené, v zanedbaném stavu, přičemž městská část vede s bývalými nájemci soudní spor. Nově jsme si proto nechali od právních expertů vypracovat postupy, jak můžeme tyto nebytové prostory převzít a dát možnost novým nájemcům. Takto se nám podařilo situaci řešit zatím jen v několika případech, nicméně věřím, že se tato praxe rozšíří. Zástupce starosty Michal Valenta upozorňuje na velké disproporce mezi jednotlivými nájmy. Výpovědi nájmů nebytových prostor jsou v současné době ostře sledovaným tématem. Proč radnice k výpovědím takto masivně vůbec přistupuje? Cenová hladina pronájmů v Praze 1 se samozřejmě liší podle konkrétní lokality. Jiný nájem je na Pohořelci, jiný v samotném centru. Když jsme zahájili kontrolu všech nájemních smluv, brzy jsme zjistili, že v řadě případů nájemci mají s městskou částí uzavřenou smlouvu s výší nájemného, která nefoto petr našic Přinesly vám kontroly nájemních vztahů nějaké osobní překvapení? Byl jsem velmi překvapen tím, kolik nájemců a jakým způsobem si zvyklo nájemní vztahy křivit a zneužívat. Například ateliéry, které jsou specifickým nebytovým prostorem, se mnohdy pokoutně měnily na byty apod. Podobně nemálo nájemců v oblasti základních služeb porušovalo a stále porušuje nájemní smlouvu tím, že část prodejny orientuje na turistický ruch, místo toho, aby prodávali výhradně potraviny, jak se zavázali ve výběrovém řízení. Takové počínání nelze tolerovat. n 12 leden 2009

13 Bilancování praha 1 Ohlédnutí: poločas sociální komise Sociální komise vyšla ve svém zaměření z toho, že slovo sociální neznamená socialistická a slovo sociální je vlastní konservativní a liberální ideologií... Uvědomujeme si, že populace stárne a že v Praze 1 máme přes 5500 seniorů. Proto se snažme, aby Praha 1 byla i pro ně příjemným domovem a ne místem pro starosti a stresy. Ve své činnosti se zabýváme i ostatními oblastmi (tj. neúplné rodiny, sociálně slabší rodiny, tělesně postižení atd.) Sociální komise měla v minulém období čtyři hlavní sloupy činnosti: 1. byty a pravidla pro jejich přidělení pro sociálně slabší občany, 2. problémy seniorů a spolupráce s nimi, 3. přidělování grantů v sociální oblasti, 4. mladé a neúplné rodiny. Co se týká činnosti seniorů, kde jsme navázali na úspěšnou činnost Klubu DPS v Týnské ulici a podařilo se nám oživit též klub na Malé Straně v Tomášské ulici, kde ze 3 4 návštěvníků dnes chodí až 30 pravidelných seniorů. Kromě základní klubové činnosti zde pořádá zajímavé historicko-kulturní přednášky Bc. Karel Ulm. Pro příští rok připravujeme velmi intenzivní programy a společné akce se školáky. Velmi vítané, ale i užitečné jsou tematické výlety po republice, konané jedenkrát měsíčně. V loňském roce jsme takto odvezli na výlety cca 1000 seniorů Prahy 1. Výlety jsou naplánovány na celý rok 2009, uvádíme zatím první čtvrtletí: Litomyšl, Holice, Ležáky Rychnov nad Kněžnou, Častolovice Slavkov u Brna, Brno, Rajhrad na Moravě Na výlety je nutno se osobně přihlásit na telefonním čísle , p. Ulm, a to pouze ve všední dny mezi ráno. Veškeré informace budou sděleny na uvedeném čísle. Výlety jsou plně hrazeny radnicí Prahy 1 a poskytovány tak pro seniory Prahy 1 zdarma. Otevřené dveře Od září 2008 běží akce Otevřené dveře. V místnosti č. 220 Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, se konají setkání v sociální oblasti ve styku s Úřadem MČ se zastupitelkou městské části Zdenkou Prostějovskou a jejími poradci. Uvádíme zatím termíny setkání v prvním čtvrtletí roku 2009: 5. ledna, 19. ledna, 2. února, 16. února, 2. března, 16. března, 30. března. Od září 2008 navštívilo tuto bezplatnou službu 77 seniorů. Sociální komise se podílela na projektu Setkání se starostou v Hybernii. Tato kulturní akce byla velmi úspěšná, a proto v ní budeme pokračovat i v roce Rozdělování grantů neziskovým organizacím každý projekt a organizaci členové komise navštíví. Komise dále provádí místní šetření před přidělením bytů a doporučuje jejich přidělení. Komise má společný projekt pro rok 2009 s ředitelkou DPS paní Helenou Čelišovou Bál seniorů, který bude s největší pravděpodobností pořádán na Žofíně. Program aktivit pro r rámcově: 1. pokračovat v jednodenních výletech pro seniory Prahy 1 2. připravit setkání seniorů se starostou 3. bytová politika pro sociálně slabší občany 4. rozvinout více klubovou činnost v Tomášském seniorklubu 5. zavedení více plavenek pro seniory 6. spolupráce se školáky Komise v sociální oblasti velmi úspěšně spolupracuje s Prahou 7 a 10. Přivítáme vaše další náměty telefonicky i písemně na adrese: Mgr. Zdenka Prostějovská, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, tel.: n Sociální péče nezahrnuje jen každodenní rutinu její součástí jsou i návštěvy a blahopřání seniorům, kteří slaví významná jubilea. leden

14 Reportáž Nahlédněte do tvůrčího víru violizace David a Goliáš. Podobná myšlenka vám musí proběhnout hlavou, když vcházíte do pasáže Národní třídy 7 vedoucí k Divadlu Viola a za zády necháváte kolos Národního divadla. Atmosféra uvnitř je sice komornější, ale určitě o nic méně tvůrčí než u sousedů na první scéně. klára vostrá Předem se obávám, jak v těch tmavých prostorách budu hledat dveře kanceláře ředitelky Violy Miluše Viklické. Zbytečně, jsou tu jen jediné, víc by se jich sem snad ani nevešlo. Divadlo Viola totiž patří se svými 82 sedadly k malým pražským scénám. Atmosféra je o to intimnější, že hosté neusedají do klasických sedadel v řadách, ale ke stolkům či do boxů. Také na pravidlo nekonzumovat během produkce tady můžete zapomenout. Naopak, z divadelního baru si za přijatelné ceny můžete objednat nějaký ten čaj, kávu, ale i vínko. Divadlo Viola tak navazuje na tradici Poetické vinárny Viola, jejíž první představení se konalo 22. července Láska, která se nekonala Mám štěstí, zrovna se začíná zkoušet hra Emöke podle novely Josefa Škvoreckého Legenda Emöke. Příběh o lásce, která se nekonala, se odehrává koncem 50. let na rekreaci. Vypravěčem je pražský redaktor, který se zamiluje do krásné a tajemné Emöke, Maďarky z východního Slovenska. U stolku sedí čtyři lidé, každý před sebou štos se scénářem plným rukou vepsaných poznámek. Slova se ihned chápe režisér Miloš Horanský, matador českého divadla a poezie. Jak moc si užívá český jazyk, poznáte, jen co začne mluvit. Totiž mluvit on básní, hraje si se slovíčky, hladí je, mazlí se s nimi, vkládá je do nových, osvěžujících kontextů. Nejprve mi představuje svůj tým: Magdalena, hříšná žena (Magdalena Borová, činohra Národního divadla), ctihodná vlasatice z Komedie (Martin Finger, Divadlo Komedie) a konečně má Adelheid (Adéla Kroupová, scenáristka). Záhy zjišťuji, že má poctivá příprava na rozhovor, motivovaná vyděšeným respektem k takové legendě, mi je teď skoro nanic. Miloš Horanský totiž vede monolog a celkem se z něj nenechá vyrušit nějakými nepodstatnými otázkami. Ale poslouchá se to nádherně, no posuďte sami. Tato hra vlastně není hra. Je to slavná novela z 60. let, outlá, ale silná uvnitř. Zbabělci byli prvotina Josefa Škvoreckého, pak přišel Sedmiramenný svícen a konečně Legenda Emöke, která nám padla do mysli a do srdce. Zjistili jsme, že to je možné hrát jen o dvou lidech, přestože jsou tam další rozsochaté figury. Tito dva tu odvyprávějí, tu dialogem vytvářejí milostný karambol, ono přibližování až do úplného oddálení. A to nás na tom bere ten melancholický očistec ztráty velkého možného citu. My všichni, co máme rádi Škvoreckého, si myslíme, že je to novela autobiografická. Ostatně, co autor nežil, tak nepíše. On to žil a prohrál. Láska vždycky bolí, když je neuskutečněná. A to je ta bolest, ten milostný mýtus, ta legenda. Škvorecký na začátku říká: Sára to ví A my máme dojem, že projel nějakou Sáru. Ale zůstala gigantická postava. Víte, já sbírám českou literaturu. Ukažte mi u Kundery, u Vaculíka, u Klimenta, u Kohouta tak hlubokou, velikou, mytickou ženskou postavu. Viola je komorní divadlo, které si stále udržuje svůj nezaměnitelný charakter. 14 leden 2009

15 Na to neměli gajst! S pýchou se musím přiznat, že jsme Emöke trochu dopisovali. Přidali jsme jí víc humoru, lidová úsloví Viola lomeno violoncello Zašilhám do scénářů na stole a divím se, že postava Emöke mluví slovensky. Pamatuji si totiž televizní film Vojtěcha Štursy Legenda Emöke s Viktorem Preissem, Miroslavem Donutilem a Ingrid Timkovou, která ač sama Slovenka, pokoušela se ne právě úspěšně popasovat s českým jazykem. Slovensky je to takové voňavé, sama poezie v jazyku, libuje si režisér Horanský a obrací se na představitelku Emöke Magdalenu Borovou: Magda, buď taká dobrá, prečítaj aspoň kúsek! Půvabná brunetka krásně slovensky protáhne: Nieeeee Namítám, že mladší generace nebude slovensky rozumět. To pana režiséra, který je napůl Moravan a napůl Slovák rozlítí: Ale lidem se tady po slovenštině stýská! Vzpomínají na televizní pondělky s výbornými inscenacemi. Ano, je pár slov, která opakujeme jako důkaz, že prý neumíme slovensky. Ale v kontextu je známe! Začne předehrávat sbírání borůvek: Tak som išiel a sbieral čučuriedky. To dá přeci rozum, že to nebyli nosorožci! Martin Finger potvrzuje moje zkušenosti, že českým mužům přijdou Slovenky i díky jazyku velmi sexy. Pan režisér mě informuje, že slovenština má třikrát víc nadávek než čeština. V Emöke je také několik přísloví o Bohu a je fakt, že když je slyšíte česky, tak jaksi ochudnou, ztrácejí grády. Slovenština tam má cenu, zní mytologicky. Je to díky ní celé voňavé, tam není nesrozumitelné slovéčko, změkčuje se, baladizuje. Ten jazyk rovná se Viola lomeno violoncello, vysvětluje Miloš Horanský. Momentka ze zkoušky hry Emöke... ná, vůbec netušila, že si ji jako posluchačku jeho semináře na FAMU vůbec pamatuje. U poezie jsem sám, až ryčím bolestí. Ale tady to byl ohromný dialog, hned jsem měl odezvu. A přiznávám, že bych rád pokračoval, pěje na svoji kolegyni ódy pan režisér, Tvůrčí spory a hlazení kočky S názvem divadla si pan režisér vůbec rád pohrává. Divadelní pojetí této hry nenazývá dramatizací, ale zásadně violizací ( Termín, který svědčí tomuto něžnému, útlému prostoru. To není normální divadlo, to je místo zázraků! ). K převodu novely do scénáře přizval Miloš Horanský ke spolupráci Adélu Kroupovou. Když ji oslovil, byla prý úplně ochromeale víc o budoucí spolupráci prozrazovat nechce. Scenáristka však jeho nadšení mírní a přiznává, že jakkoliv to byla spolupráce plodná, jisté třecí plochy se tu a tam objevily. Prosazovala prý například projekce, ale pan režisér to v tak malém prostoru tvrdohlavě odmítal. Nakonec se ukázalo, že by opravdu nefungovaly. V jiných sporech jí však přišla SMS: Ano, jdu ke křížku, mělas pravdu. Právem silnějšího, staršího, moudřejšího, letitějšího, poloslepého jsem prosazoval svou. To byly tak nádherné srážky! Ona čelila, souhlasila, nesouhlasila Takhle má vypadat spolupráce! pochvaluje si Miloš Horanský. Když jsem se rozčílila, šla jsem vařit. No a pak jsme se udobřovali společným hlazením kočky, směje se Adéla Kroupová a prozrazuje, kde má pan režisér Achillovu patu miluje zákusky. Nádherný rychlopták Premiéra Emöke je ve Viole naplánována na 16. únor. Tak blízké datum pana režiséra děsí: Chtěl jsem, aby to rostlo devět měsíců. Tedy ne jako slonice tři roky, ale zase ne jako rychlopták tři měsíce. To máte děravé Vánoce, pak nějaká chřipka zaútočí Ještěže mám je, kteří prosvětlují můj pesimismus a mají hru pod srdcem, obsáhne pravačkou všechny kolem stolu. Tu mu dojde, že se tak úplně nedostali ke slovu: Tak a teď zpovídejte herce. Kdepak, vy už jste to všechno řekl, my budeme povídat až na jevišti, zamítá Magdalena Borová. Když ze zkoušky odcházím, automaticky popřeju hodně štěstí. Pak zachytím polekané pohledy. Pardon, přece zlomte vaz! n Vztah s Prahou 1 je naprosto přirozený Divadlo Viola se už několik let pyšní faktem, že jeho návštěvnost neklesá v průměru pod 90 procent. Svoji zásluhu na tom bezpochyby má jeho ředitelka Miluše Viklická, která vede tuto pražskou scénu jemnou, ale jistou rukou už od roku 1992: Od té doby mi dobří bůžkové a stálá přítomnost Rudolfa Hrušínského, Jiřího Adamíry i Borise Rösnera pomáhá pěstovat ji dál. Pořád ta úžasná procenta platí? Teď nám návštěvnost trochu poklesla, jsme někde kolem 80 procent. Možná je to trochu způsobené i ekonomickou krizí lidé více počítají peníze a šetří. Ale když k nám chodí herci z jiných divadel, říkají, že to máme ještě dobré, u nich že hrají před poloprázdným hledištěm. Vypadá to na obecnou tendenci a věřím, že se to zas zlepší. Jak bojujete proti této tendenci? Musím se pochlubit poslední premiéry jsou velice úspěšné. V podstatě jsme teď měli každý měsíc jednu. V říjnu Královnu Matku s Marií Málkovou, která se vrátila do Violy po více než 25 letech, jejím partnerem je Igor Chmela, režie Lucie Bělohradská. Pak byla premiéra na téma Edgar Alan Poe nazvaná Přízraky E. A. P. Jediným umělcem v tomto představení je v režii Tomáše Vondrovice pan Jiří Langmajer. No a nejčerstvější představení je poctou Antoinu de Saint Exupéry Nejen Malý princ intimní večer s Danielou Kolářovou a Tomášem Pavelkou, režie Lída Engelová. Korespondence Saint Exupéryho s matkou, druhá půle je pak věnována vyprávění z Malého prince. A nakonec Vánoce patří našemu každoročnímu hitu Staročeským vánočním hrám se studenty DAMU. Na ty chodí celé rodiny a pravidelně máme vyprodáno. Pondělí 16. února pak bude patřit premiéře Emöke. Rýsují se další plány? Dokonce už mají dost reálné obrysy. Další novinka by měla být začátkem května, a když všechno dobře dopadne, tak poslední v červnu v rámci festivalu Devět bran. Na jaře bude Viola patřit Josefu Škvoreckému jako dárek k jeho 85. narozeninám. Pracovní název zní Jaro Josefa Škvoreckého ve Viole a odstartuje ho právě Emöke. Jsme domluveni s Literární akademií Josefa Škvoreckého, která zde bude mít v květnu svůj literární salon. V jednání je také hudebně-dramatický večer věnovaný Josefu Škvoreckému. Vaše divadlo je pověstné i tvorbou pro děti. Pro ty hrajeme už od roku Naší kmenovou režisérkou je Maria Křepelková. Zakládáme si na tom, že hrajeme tradiční, klasické české pohádky. Jak se žije malému divadlu v Praze 1? Máme skutečně strategické sídlo. Jsme v centru kulturního dění a hosté to k nám mají blízko. A co se já pamatuji, Městská část Praha 1 byla Viole vždy nakloněna. Pravidelně nás finančně podporuje a jsme velice rádi, že máme jako garantku paní Evu Svobodovou. Ještě než se jí stala, byla naší stálou návštěvnicí. Bydlí totiž kousek odtud a i dvakrát do měsíce se zajde na naše představení podívat. Takže vztah s městkou částí není vůbec formální, je naprosto přirozený. Praha 1 si je vědoma, že Viola má jistou nezastupitelnou funkci a podporuje nás, čehož si nesmírně vážíme. Violu si také spousta lidí spojuje s kavárnou a sezením u stolků. Není to, co se týče míst, trochu nepraktické? Už jsme uvažovali, že by bylo pohodlnější mít tu řady. Ale vždycky jsme tu myšlenku nakonec zavrhli. Hosté, kteří sem chodí, jsou zvyklí, že si dají skleničku vína nebo kávu, děti zas nějaké ty čajíčky a sladkosti. Je to jedno z velkých specifik Violy a diváci si to opravdu užívají. leden

16 Poločas změn Dokončení ze str. 7 Dalších cca čtyřicet pět domů je zatím neprivatizovatelných, a to z důvodů právních či spoluvlastnictví, vysvětlil Petr Hejma. Městská část se snaží motivovat k rozšiřování bytové plochy, což už také přináší své ovoce, když na některých místech dochází k přeměně nebytových prostor na byty. Praha 1 se může pochlubit jak důslednou kontrolou obecního majetku, tak i jasnými a transparentními pravidly pro jeho využívání. Osvědčila se navíc spřísněná pravidla výběrových řízení na pronájem nebytových prostor. Hlavní je pro nás optimální využití prostor a maximální výnos, doplnil starosta. Městská část tak může tímto způsobem i doplnit stávající síť služeb pro své občany. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Hlavní cíle: Otevřená a fukční radnice jako služba pro své občany Více nástrojů pro komunikaci s občany Úspora nákladu provozu radnice Radnice prošla po provedených auditech výraznými změnami: došlo ke snížení počtu odborů i zaměstnanců a byla provedena další opatření s cílem zefektivnit provoz i poskytované služby. Podařilo se nám tak snížit náklady na provoz úřadu, řekl starosta. Úspory ale nezabránily rozšiřování služeb rozšířily se úřední hodiny, včetně sobotního provozu. Snažíme se také co nejvíce komunikovat s občany. Vedle řady neformálních setkání pořádáme veřejná slyšení k důležitým plánovaným projektům, další podněty nám zprostředkovávají tzv. Starostovy uši skupiny školených tazatelů v ulicích, a v lednu pak zřídíme Poradní sbor občanů, vyjmenoval některé z dalších výsledků práce Úřadu MČ Praha 1 Petr Hejma. Radnice dále zprovoznila síť třiadvaceti internetových kiosků, zavedla bezplatnou telefonní linku, automatický systém poskytování informací SMS, či em a spouští zkušební provoz moderního informačního portálu. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VOLNÝ ČAS Hlavní cíle: Postupné dokončení rekontrukcí všech škol, včetně dovybavení zařízením a pomůckami v zájmu zkvalitnění výuky. Zavádění a podpora moderních výukových technologií Granty na mimoškolní aktivity, pořádání akcí pro děti a klubovou a spolkovou činnost Program obnovy dětských hřišť Investujeme do rekonstrukcí základních a mateřských škol, abychom tak mohli efektivně podporovat jak kvalitu školního prostředí, tak i úroveň výuky, prohlásil starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. S velkým ohlasem se setkal projekt zřizování a vybavování učeben určených pro interaktivní a multimediální výuku, jejichž základem Bezpečně do školky jedna z preventivních akcí pro naše nejmenší. jsou speciální dotykové interaktivní tabule. Tento tříletý projekt je unikátní v celorepublikovém měřítku, a to i v tom, že jsou díky němu vybavovány nejen oba stupně základních škol, ale i mateřské školy a škola speciální. K tomuto ojedinělému kroku jsme se rozhodli z přesvědčení, že investice do vzdělání dětí je tím nejlepším rozhodnutím. Je to vklad do budoucnosti a prosperity nejen Prahy 1, řekl Hejma. Do tří let tak má být 100 % všech učeben na školách zřizovaných MČ Praha 1 standardně vybaveno připojením na internet, dataprojektorem, ozvučením a notebookem pro učitele a každá žákovská třída bude mít k dispozici interaktivní tabuli. Úřad MČ Praha 1 také podporuje vzdělávání pedagogů; získal například evropský grant na vzdělávání učitelů v angličtině. V oblasti volnočasových aktivit klade radnice důraz na podporu spolků, klubů a především akcí pro děti. Věříme, že i v současné uspěchané době lze udržovat dobré sousedské vztahy, které jsou základním kamenem rozvinuté občanské společnosti, vysvětlil starosta. Součástí toho jsou i rekonstrukce a rozšiřování dětských hřišť (např. park Lannova, pod Karlovým mostem, Žofín, za Haštalem, atd.). SLUŽBY A OBČANSKÁ VYBAVENOST Hlavní cíle: Přehledná databáze obchodů a služeb Nové služby pro živnostníky Oceňujeme kvalitní obchody a služby Provozovna roku Tržní řád přísnější kontrola a vyšší kvalita tržišť a tržních míst Radnice první městské části poskytuje svým občanům velmi užitečný přehled obchodů a služeb na svém území, a to včetně otevírací doby, kontaktů, popř. i sortimentu a cen. Vydali jsme Katalog obchodů a služeb a hojně využívaná je i interaktivní mapa na www. praha1.cz, řekl Petr Hejma s tím, že tento servis je nejen dobrým pomocníkem zákazníků, ale i účinným nástrojem propagace živnostníků a firem. K těmto účelům také slouží soutěž Provozovna roku, jež vyzdvihuje a oceňuje kvalitní obchody a služby. Větší kontrolu kvality prodávaného zboží umožňuje Tržní řád podrobná databáze trhů a tržišť. n 16 leden 2009

17 ZÁMECKÁ leden

18 Osobnost Staroměstský orloj je vedle Karlova mostu nejobdivovanější pražskou památkou. Váže se k němu celá řada legend a pověstí; podle jedné z nich je špatným znamením, pokud se orloj zastaví. Mezi hodináři se dokonce traduje, že v takovém případě čekají českou zemi zlé časy. O to, aby k tomu nedošlo, se stará již více než dvacet let orlojník Otakar Zámečník. 18 leden 2009

19 O. Zámečník: léta s orlojem Bořek Šmíd Před orlojem by si měli asi lidé uvědomit, že to není jen pochod apoštolů a kokrhání kohouta, které každou hodinu vykouzlí úsměv na tvářích přihlížejících turistů. Orloj ukazuje také pohyb hvězdných těles, je kalendářem. Málo lidí asi přitom tuší, co se skrývá za symboly jednotlivých ozdobných prvků, naznačuje Otakar Zámečník téma, které rozhodně nenechává v klidu různé záhadology. Dokonce se objevují názory, že orloj je dílo ďábla, které odpočítává čas do konce světa. Tomu se Otakar Zámečník usmívá. Víte, procestoval jsem nejenom mnoho českých měst, ale navštívil jsem také řadu zahraničních věžních hodin a orlojů. Všechny jsou opředené různými tajemstvími a pověstmi těžko usuzovat, kde se rodily. Zvláštní na nich totiž je, že se velmi často mnoha prvky shodují, říká. Cest za věžními hodinami si považuje. Nejdále byl dokonce v Uzbekistánu, kde ho rozdílná kultura a zvyklosti velmi fascinovaly. Žít bych tam ale nechtěl, rychle dodává. Na otázku, které hodiny ve světě ho zaujaly nejvíc, se zamyslí poměrně krátce. Pražský orloj je zajímavý a opravdu úctyhodný vzhledem k tomu, jak je starý. Většina součástek je navíc originální, takže při pohledu na jednotlivá kola a kolečka, před vámi kráčí historie dlouhých staletí. Mně osobně se ale asi nejvíc líbí Loreta se svými zvonky a melodiemi, přiznává po chvíli. Přesto Otakar Zámečník nedá na Staroměstský orloj dopustit. Vzorně se o něj skoro každý den stará a on se mu odvděčuje tím, že šlape jako hodinky, které nosíme na ruce či v kapse. Jen zjara, když se z velkých mrazů prudce oteplí, začne prý trochu dělat neplechu. Železné součásti soustrojí žijí, roztahují se a smršťují... to je tam pak orlojník od rána do půlnoci, hledá, kde to drhne, nahýbá součásti o zlomky milimetrů na jednu stranu, čeká, co to udělá, a když tento zásah nepomůže, zkusí to na druhou. Ovšem ani tyto patálie nezpůsobí, že by se pražský orloj nějak výrazně odchyloval od přesného času. V létě, kdy jsou velká horka, tak někdy může být odchylka od přesného času až třicet vteřin to je ale většinou výjimečné. Jinak je rozdíl kolem pěti sekund. prozrazuje dále Zámečník. Dodává, že ale novoroční odbíjení bývá naprosto spolehlivé. Čas se totiž tento den seřizuje přesně tak, aby půlnoc byla i na Staroměstském náměstí v tu samou chvilku, jako kdekoli před digitálním přístrojem. Apoštolové vídají ledacos Jestlipak víte, jaká jména mají apoštolové, kteří odbíjení hodin pravidelné provázejí? Asi by je vyjmenoval z hlavy málokterý Pražan. Otakar Zámečník zná ale každého z nich za dlouhé roky soužití velmi důvěrně. Po staletí shlíží dolů na nadšené lidičky Marnivec, Lakomec, Smrt, Turek, Filozof, Anděl, Hvězdář a Kronikář, jmenuje postavičky, které lidem berou dech. Přesto se ale obdiv, který orloj po právu sklízí nejen od obyčejných smrtelníků, ale i panovníků, občas promění v nepochopitelný hlupácký útok. Nejvíc vandalů vedl alkohol. Ať už šlo o házení lahví na Alšův zvěrokruh o silvestrovské noci anebo další útoky. V roce 1998 hokejoví fanoušci slavící zlato zaplnili Staroměstské náměstí. Pár jich bylo ošetřeno, protože si způsobili různá zranění, vzpomíná Zámečník. Policejní spisy tehdy doslova uváděly: Ke kuriózním poraněním patřil úraz mladíka, který spadl z orloje, poté co se snažil najít místo, z něhož je nelepší výhled, uvedl tenkrát mluvčí policie. Orlojník si vzpomíná i na to, jak v roce 2000 museli hasiči sundávat 13. ledna opilého mladíka, který se vyšplhal do sedmimetrové výšky. Prý se chtěl povozit na hodinových ručičkách, diví se Otakar Zámečník. Poškozené ručičky z bočních hodin potom totiž museli odmontovat hodináři a nahradit je novými.zatím posledním známým útokem na orloj bylo prý vystoupení mladého vandala, který se na něj vyšplhal 5. prosince 2007 a houpal se tam. Sundali ho hasiči a strážníci. Tento čin urychlil rozhodnutí radnice chránit památku elektronickým plotem, podobně jako sochy na Karlově mostě. I tak má známá česká hodinářská firma HA- INZ, která se o orloj stará více než 100 let, stále plné ruce práce. Je s orlojem spjatá už od roku Po roce 1948 byla znárodněna a zaměstnanci převedeni pod firmu Pragotron. Právě do této firmy jsem kdysi nastoupil a začal se svému ojedinělému řemeslu blíže věnovat, vypráví dál Zámečník. Po roce 1989 byla firma opět obnovena dědici a zaměstnanci včetně Otakara Zámečníka přešli pod její křídla. není sám... V dobré společnosti Staroměstský orloj bývá tradičně svědkem mnoha velkých shromáždění a akcí. Z novodobé historie jmenujme například noc z 31. dubna na 1. května 2004, kdy odpočítával vstup České republiky do Evropské unie. Na Staroměstském náměstí diváci sledují koncerty zpěváků a skupin, hokejoví fanoušci slaví vítězství atd. Orloj Staroměstské radnice ovšem přináší vavříny celému Česku... Možná málokdo ví, že orloj se po dvou letech od vstupu Česka do Evropské unie stal součástí Bruselského parku miniatur Minievropy, kde má každá země EU umístěn svůj symbol. Náš orloj tam stojí spolu s Eiffelovou věží, Big Benem či secesním Modrým kostelíkem z Bratislavy, upozorňuje na zajímavý fakt Zámečník. Doplňuje, že Staroměstská radnice tam je postavena v poměru 1:25. Je tedy vysoká 2,4 metru. Orloj je na rozdíl od ostatních památek v miniparku pohyblivý a samozřejmě i odbíjí. Jde o dílo modelářského ateliéru Romana Slavíčka a stálo korun, dodává orlojník. Na bruselský orloj finančně přispěla půl milionem korun Praha. Zbytek zaplatilo ministerstvo zahraničních věcí a agentura CzechTourism. Voda v trafostanici O pověstech už byl řeč. To, že by se orloj neměl zastavit, ví snad už každé malé dítko, školou povinné. Přesto se tak někdy děje. Od povodní v roce 2002 to bylo zatím jen dvakrát. Když ale před šesti lety v létě zastavila velká voda hodiny, bylo to opravdu zvláštní. Viděl jsem, jak 14. srpna dav turistů marně čeká, zda se nerozejde. Nešlo to, voda totiž zalila trafostanici, která dodávala proud k mechanismům orloje, vrací se k smutným chvílím Zámečník. Přitom katastrofu, jakou byla povodeň v roce 2002, prý předpovědělo také puknutí srdce zvonu Zikmund na věži chrámu sv. Víta. Orloj hraje i v animovaném filmu Kozí příběh. Děj shrnuje středověké pražské legendy, hlavní jsou motivy Faustova domu, stavby orloje a Karlova mostu. Autory filmu jsou David Sláma, který se stal režisérem výtvarníkem a dále pak kameraman Jane Tománek, který je také spoluautorem scénáře. Na otázku, zda již film viděl i ten, kdo se o orloj tak pečlivě stará, Otakar Zámečník jen vrtí s úsměvem hlavou. Možná, že toho využiju v důchodu, do kterého se v příštím roce chystám, říká. Firmu HAINZ tak zřejmě čeká tvrdý oříšek. Znalosti současného orlojníka jsou totiž natolik individuální, že bude náročné najít adekvátní náhradu za něj. Navíc bude trvat delší dobu, než všechny dovednosti a zkušenosti bude moci postupně svému následníkovi předat. Zatím však nevím, jestli už je takový nový člověk vytipovaný, přiznává závěrem člověk, jehož řemeslo je nejen v Praze, ale i v celém Česku vysoce unikátní a specifické. Nezbývá, než si přát to, aby se i jeho pokračovatel staral o naši vzácnou historickou památku natolik dobře, že ji budeme moci obdivovat ještě řadu generací. I kvůli tomu, aby se ony pověsti o nástupu zlých časů, v případě poruchy pražského orloje, nemohly potvrdit. n Staroměstský orloj není sám, má své protějšky v několika českých a moravských městech. Mezi nejvýznamnější patří orloj olomoucký, s kterým pojí Prahu společný osud. Oba orloje totiž byly zničeny na konci II. světové války v květnu Podle pověsti byl olomoucký kolega zkonstruován v roce Prošel různými úpravami, ta poslední se odehrála v 18. století, kdy ho upravil Kryštof Handke. Jeho práce vydržela až do 7. května 1945, kdy byl zničen dělostřeleckou palbou německé armády. Byla to nesmírná ztráta pro město, a tak bylo rozhodnuto o obnově. leden

20 Kultura České centrum pilně vystavuje Dvě velmi zajímavé výstavy nabízí České centrum Praha, které sídlí v Rytířské ulici č. 31. Centrum ale spolupracuje i na dalších aktivitách. Jan Zrzavý a starosta Petr Hejma na vernisáži výstavy, kterou zahájil 13. prosince. Výstava Orbis Artis, která potrvá do 10. ledna, přibližuje kolekci fotografií známých osobností české výtvarné scény v podání kameramana, režiséra a fotografa Jaroslava Brabce. Soubor fotografií vznikal v průběhu posledních 30 let a zachycuje české umělce v jejich autentickém prostředí. Divák má tak možnost spatřit portréty umělců, sekvenci situací, vystihující jejich charakteristická gesta nebo výraz, ale také pohledy do jejich ateliérů a záběry zachycující jejich rozpracovaná díla. Fotografie, vypovídající o osobnosti portrétovaného i jeho díle, většinou nejsou výsledkem jediného setkání, ale v mnoha případech dlouholetého poznávání umělce a kontinuálního sledování jeho tvorby, přerůstající pak často v trvalé přátelství. Hlavním impuls ke vzniku fotografií byla skutečnost, že se s díly portrétovaných osobnosti, vzhledem ke specifické dobové kulturní politice, nebylo možné setkávat ve výstavních síních. Druhou výstavou v Českém centru Praha je výstava fotografií francouzského umělce Bernarda Lesainga České tváře a krajiny. Potrvá do 30. ledna. Francouzský fotograf reportér a autor mnoha děl a publikací Bernard Lesaing vytváří ve svých projektech rozsáhlé reportáže na místní i mezinárodní témata. V projektu České tváře a krajiny se zaměřil na zachycení autenticity českého uměleckého prostředí. Během svého tříletého hledání, vytvořil Lesaing velmi citlivý a v mnohém originální fotografický příběh, v němž se mísí portréty umělců, krajin a momentky. Snílci a rouhači, kteří si v sobě nesou vědomí zanechávání vlastních stop prostřednictvím umění, byli přistiženi v prostředí barokní Prahy, ale také v soukromí jejich ateliérů nebo v kabaretu. Zajímavou lednovou doprovodnou akcí je prezentace knihy České tváře a krajiny ve Francouzském institutu (Štěpánská ulice č. 35). Prezentace se uskuteční 12. ledna od 18 hodin. České centrum Praha je součástí sítě Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu a spoluvytvářet tak image České republiky jako moderní a dynamické země. n Fasáda W+V v novém pozvánky 7. ledna, Koncert pro seniory Boratův flétnový soubor, Maďarské kulturní středisko, Rytířská 25. V průběhu letošního roku bude obnovena původní stylová reklamní plocha v ulici V Jámě. Ta je nejenom odkazem na charakter původní reklamní tvorby v Praze, ale také cennou zmínkou o činnosti Osvobozeného divadla. Současně se jedná o připomínku díla karikaturisty, ilustrátora, básníka a dramatika Adolf Hoffmeistra autora předlohy reklamní plochy. Takto vyobrazené postavy, včetně barvy podkladu, společně se specifickým fontem písma, použitém u jmen Voskovce a Wericha, reprezentují vynikající, v dnešní době billboardů a letáků zcela ojedinělý styl reklamy, uvedl iniciátor obnovy fasády radní Filip Dvořák. n foto archiv 11. ledna, Léto divadelní představení. Letní zahrada, dvě děti, dva kocouři, dům. Do tohoto malého, uzavřeného světa přijede strávit týden prázdnin milenecký pár. Na scéně se nikdy neobjeví. Jeho příběh je nám vyprávěn dvěma dětmi a jejich kocoury. Studio Saint Germain, Rock Café (Národní 20). Více informací na (sekce divadlo). 21. ledna, Za sluníčkem do Tanzánie promítání a trocha povídání Lucie Rakušanové. Komunitní centrum Kampa, U Sovových mlýnů 3. Kromě celoměsíčního progamu nabízíme pravidelné kurzy: orientálního tance, bubnování džambé, zpívání, afrických bubnů. Kompletní program a další informace o zajímavém dění pro děti i dospělé na 20 leden 2009

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Přes padesát bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý 16. února.

Přes padesát bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý 16. února. Liberec 17. února 2016 Tisková zpráva po 4. schůzi Rady města Liberec Přes padesát bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý 16. února. Město chce zapojit komerční

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

V návrhu rozpočtu se uvádí ovšem náklad stavby o 50% vyšší, t.j. 15 mil. Kč, tedy náklad 1.250 000,- Kč na jednotku malometrážního bytu.

V návrhu rozpočtu se uvádí ovšem náklad stavby o 50% vyšší, t.j. 15 mil. Kč, tedy náklad 1.250 000,- Kč na jednotku malometrážního bytu. I. Návrh úspor v rozpočtu města úspora č. 1 položka: část C, odstavec G (Investice SNO,a.s.), řádek 3 Dolní náměstí 19/47 15 000,00 15 000,00 0,00 návrh: vypustit položku z návrhu rozpočtu navržená úspora:

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více