HELENA ŠEBLOVÁ. cesta. 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELENA ŠEBLOVÁ. cesta. 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR"

Transkript

1 HELENA ŠEBLOVÁ cesta 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

2 Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN

3 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako dar lásky, který vás připraví k vašemu postupu do vyšších sfér. členové hvězdné konfederace a všichni autoři přednášek z různých planet Světla Znak moudrosti

4

5 HELENA ŠEBLOVÁ ÚVOD Znak zasvěcenců

6 Milí čtenáři! Pokud jste postupovali během čtení podle našeho návodu, získali jste od svých duchovních učitelů řadu informací. Během spánku jste viděli útržky minulých životů, které ukazovaly klíčové situace vašich omylů a chyb. Pokud jste přijali odpovědnost za své životy do vlastních rukou a vedli prosby za odpuštění, nastoupili jste cestu, na které budete osvědčovat svou láskyplnou zdatnost. Je to cesta k osvobození od všech magických připoutaností a závislostí. Tato cesta vede do vesmírné jednoty lásky. Jakmile do ní vstoupíte, obklopí vás bezvýhradná láska. Pochopíte, že nemůžete být ničí obětí, protože vše, co vás potkává, vyplývá z vaší svobodné vůle. To vy jste si zvolili svůj karmický plán. Přestanete se bát, protože jste pochopili, že nemůžete posuzovat svůj život jen z hlediska současného života. Do vašeho života se totiž promítá poznání, chyby a omyly z minulých životů. Pokud jste opravdu zatoužili po duchovních učitelích ze Světla, přijali vás s láskou. Jako doplněk výuky máte k dispozici Knihu léčebných obrazů. I nám s jejich pomocí pomáhali naši učitelé překonat některé překážky ve vývoji. Učili nás pokoře, úctě a vděčnosti. Zejména těžké bylo vést prosby. Teprve později jsme se naučili, že je nutné mít souhlas Boží. Mnoho lidí touží po tom, aby jim byly zjeveny minulé životy. Můžeme vás ujistit, že nezáleží na tom, jakou skvělou bytostí jste byli v minulosti, ale moc záleží na tom, co máte v srdci. Když toto domyslíte, pochopíte, že je to veliká milost, když zjistíte, že se souhlasem Božím můžete napravit, co jste pokazili v dávné minulosti. V Poselství je zachycena naše mystická cesta. Jsou zde zachyceny mezníky, kdy jsme byli posilováni láskou. Byly nám ukázány určité stupně duchovní urozenosti. Tyto mezníky jsou pro všechny bytosti stejné. I vy budete prožívat sounáležitost s lidstvím, ale také s Božstvím. Patří sem i zážitky vaší duchovní urozenosti. (Nakonec zjistíte, že všichni jste všechno.) Budete se cítit jako bohové. Na tomto stupni duchovní urozenosti jste posilováni láskou, která vás vede k Nejvyššímu principu lásky a stvoření. To však neznamená, že jste bohy i ve hmotné dimenzi. (V této dimenzi by i Buddha těžko odolával svým minulým karmickým omylům a chybám.) Berte tyto zážitky jako krásný dar Otcův. Věřte, že největším darem je odhalení karmy, která uzrála a může být vyprošena. 6

7 Pokládejte proto vize, kdy se ztotožňujete s bytostmi božských výšin, za pomoc, abyste naplněni jejich láskou postoupili na své cestě dál a výš. Ještě malý dodatek. Nyní již tušíte, že knihy, které vám předkládáme, jsou ve své podstatě učebnice. Zachycují cestu naší skupiny za poznáním. Zápasy v nich popsané jsou našimi zápasy. Odměny, kdy jsme pochopili podstatu svou a svých bližních, jsou našimi odměnami. Naše cesta je cestou lásky a svobody. Někdo po ní jde rychleji, jiný pomaleji. Vše je ve vašich rukou a záleží na vaší svobodné vůli. Mír a láska s vámi! Helena Šeblová 7

8

9 CESTA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Znak zasvěcenců

10

11

12

13 Dopis Otce Děti moje, blahopřeji vám k zahájení nového, velmi důležitého cyklu výuky. Vaši noví duchovní učitelé se těší na práci s vámi a budou stejně obětaví ve své péči o vás jako ti předešlí. Víme, že se s dosavadními učiteli těžce loučíte, ale buďte ujištěni, že i oni budou stále s napětím a nadšením sledovat vaše pokroky a práci. Poděkujte jim a propusťte je s láskou. Otevírá se vám nová cesta k poznání, které vám umožní poznat mystérium pravé lásky. Ve vaší jednotě lásky bude ohromná síla a moc, která bude s naším souhlasem konat pravé zázraky lásky, jak už vám bylo mnohokrát zdůrazněno. Na vaši pomoc čeká mnoho trpících, kteří budou za vámi postupně přicházet. Vždy přijdou tehdy, kdy uzraje čas pro jejich osvobození a léčení na duchu i na těle. Buďte však opatrní a vždy si ověřujte, zda máte souhlas můj i rady nejvyšších. Pak bude vše v pořádku a vy budete šťastni, že můžete takto pracovat. Naše láska a ochrana vás provázejí. Ve věcech lásky a dobra vám budeme vždy pomáhat. Žehnám vám, děti moje! Mír a láska s vámi! Otec, rada nejvyšších a vaši noví duchovní vůdcové Cesta hadí síly Paní L. ve své vizi dne nejprve viděla most, který shlédla v televizi, ze kterého byly prováděny seskoky, jumping. Hrozilo zřícení mostu. Pod ním se sunula prázdná loďka, i když tam netekla žádná řeka. 13

14 Po hmotné stránce skutečně hrozí nebezpečí zřícení celé konstrukce a jsou ohroženi všichni, kteří zde chtějí provádět tento sport. Jejich víra, že se jim nic nestane, je stejně prázdná jako loďka. Po duchovní stránce je tento most falešnou konstrukcí magického myšlení lidstva. Cvičíte na jeho konstrukci a vrháte se do nebezpečí s falešným přesvědčením, že právě vám se nic nestane. Tušený pocit nebezpečí ve vás budí euforii, která na vás působí jako droga. Přitahuje vás tajemno a vrháte se bezhlavě do jeho dobrodružství v domnění, že vaše chabé jištění vás musí ochránit. Od toho vás neodvrátí ani případy, kdy někteří z vás přišli o život. Že je v sázce i život věčný, již nedomýšlíte. Prázdná loďka je též symbolem prázdné víry v sílu magie. Vidí prudce odvrženou dřevěnou židli, vize mizí a objevuje se bílá kniha, která pohlcuje a spaluje negativitu. Na ní leží svinutý had. Z prvého stadia se může člověk osvobodit jen tím, že od sebe odvrhne pohodlí vyšlapaných cest a předsudků, ve kterých jste se usadili a ze setrvačnosti v nich zůstáváte. Symbolem usazení je dřevěná židle. Ten, kdo hledá poznání a pravou cestu, je odměněn tím, že se mu dostane pravého poznání a je uveden na cestu lásky. Bílá kniha je symbolem poznání učení lásky, které jediné vás může očistit a postavit na cestu. Had je symbolem láskyplné energie, která vás vede k Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Jde o hadí sílu. Vidí zámek u dveří a v něm vzpříčený klíč. Klíč do zámku nesedí, proto se vzpříčil. Je uvolněn silou a vytažen. Je tepaný, zdobený a jeho konec je protažen v kopuli, kterou vidíme na mešitách. Z tohoto stadia se můžete dostat jedině usilovnou prací na sobě samém. Usilování o zdokonalení je klíčem k otevření dveří, jinak se klíč vzpříčí. Pak musíte vynaložit dvojnásobnou energii a usilování na to, abyste se uvedli do souladu, klíč uvolnili a nalezli pravý klíč. Čistota myšlení, cítění a láskyplných skutků vám pomůže otevřít zámek, který otevře dveře k tajemství lásky a postaví vás na cestu pravou. Usilování musí být upřímné a opravdové, zbavené fanatismu, pýchy a násilí i odsuzování druhých, méně pokročilých. To potvrzují znaky vzpříčeného klíče. Ozdoby jsou znakem pýchy. Jsou mnohočetné a nevkusné. Velikost klíče odpovídá množství předsudků a předpojatosti. Kopule na konci ve tvaru, které jsou viděny u minaretů, jsou připomínkou fanatismu, který vykazují některá náboženství. Z tohoto stadia se dostanete láskou, soucitem a sounáležitostí s trpícími. Nejprve je vidět Sochu svobody, ta zmizí a objeví se stříbrná obruč ve tvaru oválu a v něm jsou vymezené tři bílé talíře visící nad sebou. Spodní talíř je malý, prostřední velký a horní je nejmenší. Socha svobody znamená osvobození od připoutanosti a negativity. Ovál s talíři znamená vymezení okruhu prvého stupně poznání. Obraz talíře je 14

15 symbolem postupu duchovní stravy, kterou v této oblasti získáte usilovnou prací na sobě samých. Talíř je též symbolem dávky poznání, kterou jste schopni na této úrovni přijmout. Nejprve je přísun poznání poskytován v malých dávkách, a když vše zvládáte bez chyb, přísun se zvětší. Vrcholná dávka je nejmenší, ale nejnáročnější a nejcennější. Pokud zvládnete učení a přísun informací v prvém okruhu, smíte vstoupit do druhého okruhu poznání, které je vymezeno zlatým oválem a talíři ve stejném poměru velikostí, ale většími. Duchovní strava je náročnější, vydatnější. V tomto okruhu vás vítá bytost plná lásky, která má na krku zavěšený bílý kotouč, který se po energetickém průkazu rozzáří bílým světlem. Z této bytosti je vidět pouze busta. Tento bílý kotouč posiluje svým láskyplným vyzařováním vaší jiskru Boží a otevírá vaši srdeční čakru. Vyzařování lásky rozvíjí bílý lotos s tisíci okvětními lístky. Je to korunní čakra, základní princip čistého bytí. Zde je sídlo nejvyšší dokonalosti v člověku. Třpytí se všemi barvami duhy. Lotos se mění v knihu, ze které tryská světlo. Toto světlo se dělí na dva proudy, které zdvihají vzhůru Duchovní slunce. Při pohledu dolů je vidět ohromný zářivě bílý kříž, ze kterého tryskají jasné paprsky všemi směry. Je to symbol vaší mise. Na této úrovni bylo vidět hnědý proutěný košík, ve kterém byl uložen úpis zvláštního tvaru. Vypadal jako mnohoúhelník. Je to mřížka grálu, je to úpis, který spojuje všechny vyvolence a vyvolené národy určitých úrovní. Světlo se mění v tunel, který stoupá vzhůru a mění se v řeku světla, která se přeměňuje v mohutný vodopád. Na jeho vrcholu je dvanáct bílých knih vedle sebe. Knihy jsou převázány úzkými bílými stužkami, žlutě lemovanými. Uvnitř každé z nich byly uloženy úpisy uzavřené s Otcem a světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Objevuje se bílý proutěný kočárek na vysokých kolech a v něm dítě. Vše září. Dítě je Boží, je Spasitel. Jeho ženský princip se vrací a spojí se opět v přirozený duál. Následuje vstup do vesmírné jednoty lásky. Všechny zaplavuje nesmírná slast lásky, sounáležitosti a střídavý pocit bytí a nebytí. Jste jedinci a současně jste vše, co vás obklopuje. Jste Jednota, všichni jste bratři a sestry. Všichni jste láska. Splýváte s touto Jednotou a rozplýváte se v ní. Toto opětné sjednocení v lásce je splynutí s Božstvím, s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Toto je nirvána. Toto je láska, toto je mír. Zde je podrobně popsána mystická cesta pravdy a lásky, cesta mise vaší skupiny. Jde o podrobný návod, co vám ještě zbývá vykonat. Z této vize 15

16 můžete posoudit, jak jste daleko a čeho se musíte vystříhat. Je zde ukázán i vrcholný cíl cesty s odměnou. Probuzení hadí síly přináší na jednotlivých úrovních krásné dary, které však nejsou cílem, ale můžete jich využít pro blaho svých bližních. Nesmíte na nich lpět, ale je třeba plnit poctivě dílčí úkoly tak, jak vás vede Nejvyšší princip lásky a stvoření a vaši duchovní vůdcové ze Světla. Bylo vám ukázáno i to, že násilí a magické praktiky vás na této cestě jen zdržují. Nechť plyne vše přirozenou cestou bez násilí tak, jak pokračuje váš vývoj na této cestě lásky! Mír s vámi! Vize o planetě Zemi Je vidět naši planetu. Veliké ruce ji rozevřely a do jejího nitra vstoupilo Duchovní slunce. Bylo veliké asi jako třetina naší planety. Duchovní slunce bude pomáhat vaší planetě i lidstvu oprostit se od negativního myšlení a cítění i skutků. Povede k osvícení, které planetě i jejím obyvatelům na této úrovni již náleží. Duchovní slunce bude vše pročišťovat a prozařovat svou láskou, bude usnadňovat všestranný a hlavně žádoucí rozvoj lidstva i planety s jejími obyvateli. Tento proces již nikdo nezastaví. Bude však záležet na lidstvu, jak rychle bude postupovat. 16 Očista korunovačních klenotů Čech od kletby Dne jsem při léčení zahlédla manžele H. Viděla jsem je, jak vystupují z temnot po schodech vzhůru a o něco mne prosí. Domnívám se, že šlo o prosby za uzdravení pana H. Vybídla jsem je, aby mne následovali před radu nejvyšších. Vtom se pan H. zastavuje a rychle se vrací zpět. Čekáme na něho, a když se konečně objeví, vidíme, že nese žezlo korunovačních klenotů. Předstupujeme před radu nejvyšších a pan H. žádá očistu žezla. Je mu vyhověno. Současně mu je řečeno, že toto je jeho pravý životní úkol, zbavit kletby nejen žezlo, ale i říšské jablko a korunu. Pan H. pochopil a poznal i to, že teprve po vykonání tohoto úkolu bude mít možnost se rozhodnout, zda zůstane, či odejde za Světlem. Paní L. slyšela jméno pana H. a měla pocit, že má vážné zdravotní potíže. Dne uviděla poslední z korunovačních klenotů, korunu, a na ní zářivý bílý kříž na znamení, že všechny korunovační klenoty jsou již očištěny. Děkujeme!

17 Vize o vývoji planety Dne vidí paní L. dvě bytosti, jak se drží za obě ruce a vytvářejí kruh, z jehož středu tryská světelný sloup. Na ruce jim stéká sádra, tuhne na nich a vrství se. Nad sloupem světla je planeta, na ní dřevěná čtyřhranná konstrukce se schody. Na konstrukci leží oranžové slunce. Konstrukce je přichycená čtyřmi lany. Potom vidí vysoký strom s mohutnými kořeny. Korunu stromu nevidí. Když strom zmizí, vidí otevřenou knihu, která se zavře a zmizí. Ukáže se ohromný hřeb s kulatou hlavou. Je zabodnutý do planety. Dlaně drží planetu, ta se vyhoupne nad špičky prstů a stoupá vzhůru. Nahoře je omotána bílou šálou. Dále vidí krásnou zelenou louku a na ní je do kruhu postaveno dvanáct bílých stanů s nízkou dřevěnou podsadou a dřevěnou chatu s otevřenými okny, z nichž vyzařuje nádherné světlo. Dvě bytosti představují duál mužského a ženského principu. Jsou to strážci vývoje planety i jejích obyvatel. Jejich spojení vytváří láskyplnou energii, která taví tvrdou kůru okolo srdce planety a lidstva. Kůra v podobě tekuté sádry stéká na ruce strážců. Ve světelném proudu jejich lásky je vidět planeta Země a na ní je čtyřhranná dřevěná konstrukce, která obepíná planetu jako pouzdro asi do poloviny. Na tuto konstrukci vedou dřevěné schody a na konstrukci leží Duchovní slunce. Konstrukce je přichycená čtyřmi lany z provazů a připomíná popraviště. Hrozila duchovní smrt. Sádra, která toto vše pokrývala, měla zastřít pravý duchovní stav planety. Dosavadní vývoj by vedl ke zkáze planety. Konstrukci je třeba vyprosit a odstranit. Planeta i lidstvo jsou z poloviny očištěny. Konstrukce je čtverhranná, protože jde o čtyřrozměrný prostor. Je uchycena lany z provazů na znamení, že uchycení již není tak pevné, jako kdyby bylo z ocelových lan. Naznačuje možnost osvobození. Duchovní slunce, které leží na popravišti, je třeba osvobodit láskyplným myšlením a cítěním. Pak teprve bude schopno vést planetu Zemi i s jejími obyvateli za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Lana značí připoutanost k hmotě a duchovní stagnaci. Tato lana je nutné přetnout a konstrukci eliminovat správným myšlením a cítěním. Jde o postup do pětirozměrného prostoru a vyšší dimenze. Když strom zmizí, objeví se kniha, která je rozevřená uprostřed a zavírá se. Znamená to, že první důležitá vývojová etapa je u konce. Veliký kovový hřebík s kulatou hlavou, který je zaražený do planety, symbolizuje překážky ve vývoji planety a jejích obyvatel. Blokuje celý postup, který bude nastartován teprve tehdy, až tento hřeb zkostnatělého myšlení a tvrdého cítění odstraníte láskyplným vyzařováním. Je to jediný blok v duchovním postupu lidstva a planety. S tím vám pomáhají vaši duchovní rádcové a vůdcové ze světlých sfér. Jakmile je tato překážka odstraněna, zářivé ruce strážce planety Země 17

18 propouštějí tuto planetu z ochrany svých dlaní a ta stoupá do výše. Nejprve se chvíli zdrží nad špičkami jeho prstů a pak stoupá stále výš a výš. Nahoře je uvítána bílou tibetskou šerpou, která ji celou zahalí. Jde o uvítání do vyšší duchovní sféry. Je vidět krásnou zelenou louku a na ní je umístěno do kruhu dvanáct bílých stanů s malými dřevěnými podsadami. Je to dvanáct zasvěcenců, kteří stále střeží tuto planetu a vedou ji i s lidstvem na cestě pravdy a lásky za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Zjevuje se dřevěná chata s otevřenými okny, ze kterých se line nádherná záře poznání pravdy a lásky. Je to vyzařování duchovního vůdce a strážce, vedoucího mistra zasvěcenců. Mír s vámi! 18 Vize o minulém životě Dne jsem se ocitla ve své vizi v jednom ze svých minulých životů, kde jsem žila v područí svého otčíma. Žiji ve strašlivých podmínkách jako sirotek ještě s dalšími dětmi, které si vzal na starost člověk, který je morálně otrlý a úplně bezcitný. Má jednoho vlastního mentálně postiženého syna a osvojil si ještě tři děvčata ve věku od 6 do 12 let. Vlastnímu synovi je 14 let a mně asi let. Původně byl otčím námořníkem, ale přešel na pirátství, protože víc vynášelo. Jeho vazba k penězům byla velice silná. Pokud žila jeho žena, která ho velice milovala, byl ještě poměrně lidský, ona však zavírala oči před jeho nedostatky a týraných sirotků se nezastala. Jen tajně, aby manžel nevěděl, se snažila usnadnit jejich osud. Služba u nich byla velice tvrdá. I této ženě vyhovovalo, že mají laciné pracovní síly, a byla vůči nim skoupá jak s jídlem, tak s ošacením. Muž byl i vůči vlastní manželce tvrdý. Jednoho dne ji v hádce zkopal a ona předčasně porodila. Porod byl zdlouhavý a dítě se narodilo poškozené. Matka po porodu zemřela. Nyní již muže nemělo co brzdit. Opíjel se a znásilňoval nevlastní dcery. Pro nekázeň byl propuštěn ze služby a brzy se mu nedostávalo peněz. Dal se na loupeže. Nejprve přepadal lidi daleko od domova, později si cesty za lupem zkracoval. Brzy upadl v podezření, ale nikdo mu nic nemohl dokázat. Také se rozkřiklo, že špatně zachází se svými svěřenci. Jeho vlastní syn se ho nesmírně bál, protože mu musel pomáhat s likvidacemi jeho obětí. Vše vyvrcholilo vraždou známého hodnostáře, který proslul svou lidumilností a štědrostí. Otčím byl povolán před soud a jako záštitu vzal s sebou k soudu všechny sirotky, o které se podle svého vyjádření staral. Barvitě nám popsal, jak nás

19 bude mučit a jakým způsobem nás sprovodí ze světa, nepotvrdíme-li jeho výpověď. Byli jsme zoufalí a já přemýšlela, jak nás všechny osvobodit. Požádala jsem o soukromé slyšení u soudce a vše mu svěřila. Ten mne vedl u výslechu tak, že bylo jasné, že otčím bude odsouzen a pověšen. Ten mne však napadl se zbraní v ruce a já svou výpověď odvolala. To mu však již nebylo nic platné, naopak mu to před soudem přitížilo. Po jeho popravě jsme byli svěřeni do výchovy na misijní stanici někde uprostřed džungle. Toto rozhodnutí jsme pokládali za nespravedlivé, protože jsme zde byli jako ve vězení. Nebylo úniku, i když s námi slušně zacházeli. Stále jsme měli pocit, že jsme sem byli odvezeni proto, že se obyvatelé našeho města obávali, že nás otčím svou špatnou výchovou zkazil tak, že jsme nebezpečím pro slušné lidi. Na této misijní stanici jsme zemřeli poměrně brzy, protože jsme nesnášeli tamní podnebí. Cesta Na předcházející vizi navazuje vize paní L. ze dne Jde ulicí Ivana Olbrachta v Dubí. Blíží se k domku paní D. Když jde okolo sousedního domu, zastaví ji muž jiné národnosti, který stojí za plotem a hází po ní shnilé brambory. Ptá se ho, proč to dělá, a on odpovídá, že si s ní chce hrát. Paní L. s ním tedy přehazuje brambory přes plot, ale na rozdíl od něho je nehází po něm, ale snaží se, aby ho nezasáhla. Brzy zjistí, že si zamazala ruce, a chce se očistit. Muž ji pozve do domu. Než do něho paní L. vstoupí, zaútočí na ni znovu. Útočník má v jedné ruce pravítko a ve druhé trojúhelník. Opět se ho ptá, proč to dělá. On odpovídá, že chce, aby léčila jeho ženu. Paní L. vstupuje do domu, ale nemůže najít koupelnu. Dům je bohatý, ale je v něm veliký nepořádek. Uvítá ji žena stejné národnosti jako paní L. Sděluje jí své potíže s očima a je ochotna učinit cokoli, co by jí pomohlo, protože lékaři jsou bezmocní a po jejich zásahu se vždy její stav zhoršil. Žena ví, že její potíže jsou karmicky podmíněny. Paní L. se omyje a chce přistoupit k léčení, ale nemají klid, protože děti této ženy je nenechají v klidu. Dvě starší děti se chystají do školy a tři malé dovádějí okolo. Paní L. se ženou odcházejí z domu a snaží se najít klidné místo, ale všude je plno lidí, nikde není klid. Ten nalézají až v krásné zahradě vedle kostela. Paní L. se náhle ocitá ve svém zaměstnání a zjišťuje, že promeškala důležitou pracovní poradu. Její spolupracovníci ji nabádají, aby se vymluvila, což odmítá s tím, že měla něco důležitějšího na práci. Tvoje předcházející vize je jasná, pochází ze středověku. Je karmickou příčinou setkání s lidmi z minulosti i v tomto životě. Vysvětluje i mystickou cestu. 19

20 Cesta ulicí Ivana Olbrachta je cestou za poznáním. Cizinec je ten, který jí první poskytne informace na magickém podkladě. Jeho učení již neodpovídá úrovni této planety s jejími obyvateli, proto jsou brambory jako symbol duchovní stravy shnilé, od nich se může jedině zamazat. Nabídne paní L. očistu podle svého a nabídne jí vstup do svého domu. Veden karmickou vazbou však na ni ještě před vstupem zaútočí. Pravítko je silná vazba na základě minulých životů a trojúhelník je kletba, která je spojuje. Žádá o léčbu manželky, protože jeho duch si je vědom, že ji zbrzdil v duchovním vývoji. Manželka je pokročilá a zná příčiny svých obtíží. V minulosti byla slepá k chybám svého muže a nechtěla vidět utrpení, které způsobili. Opět mají ve své blízkosti ty děti, které u nich v minulosti trpěly. To vysvětluje potíže současného života u obou manželů. Bohatství vědomostí je značné, ale v chaosu a neutříděné. Náhodně sesbírané. Žena je již schopna pracovat na své očistě. Proto jí paní L. může v závěru vize pomoci. Jejich víra jim pomůže najít klid a mír v rajské zahradě svého nitra. Kostel je symbolem víry, rajská zahrada symbolem stavu jejich nitra. Z vize je vidět změna životních hodnot. Přijetí na vysokou školu Paní Z. složila dne ve své vizi maturitu a ví, že je přijata na vysokou školu. Jede v autobuse s mnoha svými známými. Její manžel sedí na sedadle za ní. Obklopují je samí mladí lidé. Všichni jedou na imatrikulaci do stejné školy. Jedou mírně do kopce a obklopuje je nádherná krajina. Jsou šťastni. Cesta zahýbá nejprve mírně doprava, potom jedou zdánlivě rovně, ale paní Z. si uvědomuje, že je tato cesta vede mírně doleva. Na vrcholu kopce stojí krásná budova, kde jsou všichni uvítáni s velkou slávou a nadšením. Zaplavuje je všechny pocit lásky a štěstí. Vize je jednoznačná. V autobuse jedou všichni, kteří složili závěrečné zkoušky vaší výuky a přihlásili se k dalšímu studiu. Jsou zde všichni mladí duchem a pružností myšlení, kteří jsou schopni se zbavit předsudků, kteří jsou schopni jít cestou lásky. Tato cesta je naplňuje štěstím, i když se nejprve musejí vrátit na místa, kde zanechali otisky své negativity, musejí se vrátit tam, kde se dopustili omylů a chyb, aby je s pomocí Boží mohli napravit. Proto vede nejprve doprava. Potom následuje přímá cesta obětí a překážek, aby se dostali na cestu pravou. Ta vede do chrámu srdce a je výsledkem vašeho snažení být láskyplní a čistí v myšlení i cítění. Tato snaha vás vede ke spojení s vesmírnou jednotou lásky a stvoření, poskytuje další informace a schopnosti na vyšší úrovni lásky. Svým láskyplným vyzařováním a skutky se zapisujete na vysokou školu učení lásky. 20

21 O práci v jiných sférách Paní Z. je s paní D. v neznámé, ale krásné a světlé kuchyni. Pracují na výzkumu, který má vyřešit otázku zachování živočišných a rostlinných druhů. Paní D. předává materiály paní Z. a říká jí: Je to na tobě, Helena to nebude moci hlídat. Ještě jí doporučí, aby vzorky uchovávala v lednici. Tím vize končí. Jde o genetický výzkum. V laboratoři je genetická banka všech druhů sluneční soustavy, kde se nachází i planeta Země. V těchto laboratořích pracují mnozí z vás, abyste zachránili ty druhy, které jsou nutné pro život na jednotlivých planetách. Energetický kód Při léčení pacientky dne , která měla nemocnou kyčel, jsme narazili na zvláštní jištění negativního aparátu s programem, který destruoval kyčel jejího protivníka. Vlastní onemocnění této pacientky bylo následkem tohoto magického násilí, kterého se dopustila na svém protivníkovi či oběti. Aparát vypadal jako kovová masivní dvojitá deska, která svým tvarem vzdáleně připomínala vývojovou osmičku. Byla zarostlá do kyčle a spojení i jištění drželi mstitelé. Toto spojení se nemohlo rozdělat ani nebylo možné vyjmout celý aparát, protože by se narušená kost rozpadla. Intuitivně jsem byla přivedena k tomu, že vše kryje energetický kód. Požádala jsem tedy pacientku, aby vyňala energetický kód ze své aury, otevřela přístup k negativnímu programu a předala klíč s číselným kódem Otci, aby napravil, co ona pokazila. Je samozřejmé, že musela odevzdat i příslušné úpisy a kompetence. Pak vedla prosby, aby byla celá složitá konstrukce postupně odblokována a vyjmuta za současného vedení proseb, aby byla poškozená tkáň vyměněna za zdravou a současně vytvořena nová tam, kde chybí. Tyto dvě prosby musely být vedeny současně, aby kyčle byly uzdraveny u obou bytostí, u oběti i útočníka. Dál již léčba pokračovala obvyklým způsobem. Toto je jeden z prvních léčebných postupů, které vám byly na základě vašeho duchovního postupu a zdárně absolvované výuky povoleny. Jste jedni z prvních, kteří mají tu čest léčit tímto způsobem nevyléčitelné choroby, pokud máte souhlas Boží. Tyto zázraky lásky vykonával pouze Otec. Nyní jste pod jeho vedením a budete pokračovat ve výcviku. Gratulujeme vám k novému poznání a přejeme vám hodně lásky, síly, moudrosti a vytrvalosti i odvahy pro další výuku a práci. Mír s vámi! 21

22 22 Poklad Atlantidy Jednou jsem vám vyprávěla vizi, kterou jsem zažila jako kojenec. Viděla jsem zlatou truhlu s ozdobnými reliéfy. Tato truhla se otevřela a z ní vystoupila zářivá světla v podobě barevných kuliček. Cítila jsem přítomnost mocných duchovních bytostí, které mi předváděly, co vše lze s těmito světly dělat. Najednou jsem zjistila, že tato světla ovládám svou myšlenkou, a pohrávala jsem si s nimi. Když jsem se této hry nabažila, poslala jsem světélka do truhly a zaklapla víko. V tomto okamžiku vize zmizela. Celý život jsem si lámala hlavu, co tato vize znamená. Teprve dnes, , při sledování fi lmu o Ztraceném pokladu Atlantidy jsem pochopila, že čas uzrál a mým úkolem je tento poklad opět na sklonku věků předat těm, kteří jdou za poznáním pravdy. Jistě jste již pochopili, že i toto je jedním z vašich úkolů a vlastně ho již plníte. Film je naivně zpracován, ale obsahuje pro nás cenné informace. Ti, kteří na fi lmu pracovali, snímali některé informace přesně. Dlouho jsem nechápala, ale když jsem uviděla v podzemí truhlu a potom konstrukci, která otevírala vstup do místnosti, kde byla uložena pochodeň pravdy, poznala jsem bezpečně konstrukci, se kterou jsme pracovali v podzemí Velkého Března. Přiznám se, že pak už mne nepřekvapovalo, jak má vize přesně souhlasí i s konstrukcí Sluneční soustavy, která otevírala vstup do kráteru sopky, kde byl vybudován chrám věků. V chrámu věků byl instalován computer. K pokladům, které tvořily původní obsah truhlice, patřily platinové desky s programy a pochodeň pravdy. Před chrámem bylo jezero, ve kterém byly uloženy bedny s pokladem. Když se zasunula pochodeň pravdy do computeru a použila jako páka, vystoupil tento poklad na kamenném podstavci z jezera. Pokud jsme stáli před chrámem, měli jsme nad hlavami otvor kráteru, kterým bylo vidět na hvězdy. Tento poklad je možné vyzdvihnout jen v tom okamžiku, kdy jsou hlavní planety naší sluneční soustavy v zákrytu. Tak tomu bude asi v letech 2005 až Poklad Atlantidy je knihovna svitků nejvyššího vědění. Tyto knihy vyvolají sílu dávných lidí. V těchto znalostech bude síla budoucího lidstva věku Vodnáře. Naším úkolem je toto vědění předat. Truhlice, kterou jsem v raném dětství viděla, obsahuje programy, které zpřístupňují poznání. Do této truhlice patří i vyšší programy a pochodeň pravdy. Nejprve je třeba zvládnout nižší programy a nalézt pochodeň pravdy. Potom teprve můžeme zvládnout vyšší programy, které nám otevřou cestu do chrámu věků. Vše je přesně načasováno. Až půjdou bohové v zástupu, jejich působení a vliv budou jednotné, budou planety v zástupu a poklad Atlantidy se stane lidstvu přístupným. Tomuto poslání odpovídá osnova vašeho poznání.

23 Porovnejte názvy jednotlivých dílů vašeho učení. Poklad Atlantidy Truhlice pokladů je Poselství Platinová kniha je Cesta Pochodeň pravdy Chrám věků Vesmírná jednota lásky Platinová kniha evokuje sílu dávných lidí a lidstvo konečně pochopí, že cesta pravdy a lásky je tou pravou cestou. Soukromé vize a zkušenosti z léčení Dne při očistě po léčení jsem pocítila chladný dotyk. Do levé ruky se mi vsunula chladná dlaň. Dotyk nebyl nepříjemný, a ačkoli jsem věděla, že jde o mrtvou bytost z astrálu, nepociťovala jsem strach, ale snažila jsem se bytost převést k Otci. To se mi však samozřejmě nemohlo podařit, protože tato bytost přišla se souhlasem Božím. Byla to veliká milost pro nás obě, jak jsem později pochopila. Za chvilku se dostavila pacientka, která se léčí z revmatické artritidy. Když jsem ukončila přípravu a bylo vyprošeno vše, co bylo nutné, dostala jsem impulz, že mám léčit přiložením rukou. Pozdvihla jsem ruce, aby mi byla navlečena ochrana, ale v tu chvíli jsem pocítila silnou magnetizaci na obou rukou a paní též. Pochopila jsem, že paní má stejné postižení jako moje maminka, která před 16 lety zemřela. Už jsem věděla, že bytost, která mi důvěřivě vložila ruku do levé dlaně, je moje maminka. Bylo mi zjeveno, že pacientka se ve středověku karmicky střetla s mou matkou. Milovaly jednoho muže, obě s ním měly děti a snažily se ho získat různými intrikami na svou stranu. Jejich spor měl tragickou dohru a byla z toho velká aféra. Protože obě manipulovaly s lidmi i dětmi nevybíravým způsobem, byly postiženy jejich ruce. Tento den jim byla udělena milost, a pokud si dokázaly odpustit, byla tato nemoc vyškrtnuta z jejich ákášických záznamů. Po skončení léčení se cítila paní lépe a maminka odešla tam, kam podle vůle Boží náleží. Mír s tebou, maminko, omlouvám se, že jsem hned nepochopila. Posílám ti svou lásku již bez připoutanosti a děkuji ti za tvou lásku, kterou jsi mi osvědčovala. Maminka je tvou paralelní bytostí a muž byl v tomto životě tvým manželem. Ve své vizi dne se procházím naším sídlištěm v Řetenicích se svou přítelkyní a ukazuji jí, kde všude jsem bydlela. Vypočítávám, že v Bratislavské a Anglické ulici celkem čtyřikrát. Dvakrát v současném bydlišti, jednou v Anglické směrem k nádraží a jednou směrem do Řetenic. Přítelkyně stojí na 23

HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR HELENA ŠEBLOVÁ poselství 3. díl TRUHLICE POKLADŮ 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN 80-239-7198-0 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno Jyoti Příběh transformativní energie, která přebývá v těle Anděl zavolal mé jméno Předmluva Claudio Naranjo Přeložili Michal Strenk a Michael Vančura KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jyoti Anděl

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

Knihovna minulých životů

Knihovna minulých životů Knihovna minulých životů 1 Olga Schafferová 2 Pokusím se vybavit si některé části ze svého současného života a hledat spojitost s mými minulými životy a chtěla bych se s Vámi podělit o tyto mnou prožívané

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina Otto Ernst Fritsch, Elisabeth Gecks, Dr. Karl-Heinz Hütter, Wilhelm Lichtenberg, Rosa Markus, Hellmuth Müller-Schlauroth, Dr. Friedrich Rauber, Josef Wagner, Dr. Erich Walkhoff, Anne-Maria Westphal VZPOMÍNKY

Více

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Než přistoupíte ke čtení této knihy, vážený čtenáři, zkontrolujte si stav svých pocitů. Důrazně nedoporučuji číst knihu s vědomím křivdy, podráždění nebo jiných záporných

Více

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D.

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. V nakladatelství Synergie vyšly následující tituly Doreen Virtue: Dárkové komplety: Andělé a svatí (kniha a 44 karet) Andělská terapie (kniha a 44

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová Ze školy pojmů Susanne Schwartzkopfová P o ř á d e k ř á d....3 P í l e....7 P o s l u š n o s t....9 S p o l e h l i v o s t.... 11 D o c h v i l n o s t.... 13 S v o b o d a.... 14 Š t ě s t í.... 17

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Miroslav Lstibůrek Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Olomouc 2012 Úvod Pojem mužská spiritualita je téma, které je pro mnoho mužů neznámým, nebo dokonce vzdáleným. Dokázat

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

Selvarajan YESUDIAN. Sebevýchova jógou

Selvarajan YESUDIAN. Sebevýchova jógou Selvarajan YESUDIAN Sebevýchova jógou Selvarajan Yesudian: Selbsterziehung durch Yoga Překlad byl pořízen podle 2. vydání z roku 1969, Copyright 1961 by Verlag Eduard Fankhauser Zielbrücke (Thielle NE)

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více