HELENA ŠEBLOVÁ. cesta. 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELENA ŠEBLOVÁ. cesta. 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR"

Transkript

1 HELENA ŠEBLOVÁ cesta 4. díl CESTA PLATINOVÁ KNIHA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

2 Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN

3 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako dar lásky, který vás připraví k vašemu postupu do vyšších sfér. členové hvězdné konfederace a všichni autoři přednášek z různých planet Světla Znak moudrosti

4

5 HELENA ŠEBLOVÁ ÚVOD Znak zasvěcenců

6 Milí čtenáři! Pokud jste postupovali během čtení podle našeho návodu, získali jste od svých duchovních učitelů řadu informací. Během spánku jste viděli útržky minulých životů, které ukazovaly klíčové situace vašich omylů a chyb. Pokud jste přijali odpovědnost za své životy do vlastních rukou a vedli prosby za odpuštění, nastoupili jste cestu, na které budete osvědčovat svou láskyplnou zdatnost. Je to cesta k osvobození od všech magických připoutaností a závislostí. Tato cesta vede do vesmírné jednoty lásky. Jakmile do ní vstoupíte, obklopí vás bezvýhradná láska. Pochopíte, že nemůžete být ničí obětí, protože vše, co vás potkává, vyplývá z vaší svobodné vůle. To vy jste si zvolili svůj karmický plán. Přestanete se bát, protože jste pochopili, že nemůžete posuzovat svůj život jen z hlediska současného života. Do vašeho života se totiž promítá poznání, chyby a omyly z minulých životů. Pokud jste opravdu zatoužili po duchovních učitelích ze Světla, přijali vás s láskou. Jako doplněk výuky máte k dispozici Knihu léčebných obrazů. I nám s jejich pomocí pomáhali naši učitelé překonat některé překážky ve vývoji. Učili nás pokoře, úctě a vděčnosti. Zejména těžké bylo vést prosby. Teprve později jsme se naučili, že je nutné mít souhlas Boží. Mnoho lidí touží po tom, aby jim byly zjeveny minulé životy. Můžeme vás ujistit, že nezáleží na tom, jakou skvělou bytostí jste byli v minulosti, ale moc záleží na tom, co máte v srdci. Když toto domyslíte, pochopíte, že je to veliká milost, když zjistíte, že se souhlasem Božím můžete napravit, co jste pokazili v dávné minulosti. V Poselství je zachycena naše mystická cesta. Jsou zde zachyceny mezníky, kdy jsme byli posilováni láskou. Byly nám ukázány určité stupně duchovní urozenosti. Tyto mezníky jsou pro všechny bytosti stejné. I vy budete prožívat sounáležitost s lidstvím, ale také s Božstvím. Patří sem i zážitky vaší duchovní urozenosti. (Nakonec zjistíte, že všichni jste všechno.) Budete se cítit jako bohové. Na tomto stupni duchovní urozenosti jste posilováni láskou, která vás vede k Nejvyššímu principu lásky a stvoření. To však neznamená, že jste bohy i ve hmotné dimenzi. (V této dimenzi by i Buddha těžko odolával svým minulým karmickým omylům a chybám.) Berte tyto zážitky jako krásný dar Otcův. Věřte, že největším darem je odhalení karmy, která uzrála a může být vyprošena. 6

7 Pokládejte proto vize, kdy se ztotožňujete s bytostmi božských výšin, za pomoc, abyste naplněni jejich láskou postoupili na své cestě dál a výš. Ještě malý dodatek. Nyní již tušíte, že knihy, které vám předkládáme, jsou ve své podstatě učebnice. Zachycují cestu naší skupiny za poznáním. Zápasy v nich popsané jsou našimi zápasy. Odměny, kdy jsme pochopili podstatu svou a svých bližních, jsou našimi odměnami. Naše cesta je cestou lásky a svobody. Někdo po ní jde rychleji, jiný pomaleji. Vše je ve vašich rukou a záleží na vaší svobodné vůli. Mír a láska s vámi! Helena Šeblová 7

8

9 CESTA POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Znak zasvěcenců

10

11

12

13 Dopis Otce Děti moje, blahopřeji vám k zahájení nového, velmi důležitého cyklu výuky. Vaši noví duchovní učitelé se těší na práci s vámi a budou stejně obětaví ve své péči o vás jako ti předešlí. Víme, že se s dosavadními učiteli těžce loučíte, ale buďte ujištěni, že i oni budou stále s napětím a nadšením sledovat vaše pokroky a práci. Poděkujte jim a propusťte je s láskou. Otevírá se vám nová cesta k poznání, které vám umožní poznat mystérium pravé lásky. Ve vaší jednotě lásky bude ohromná síla a moc, která bude s naším souhlasem konat pravé zázraky lásky, jak už vám bylo mnohokrát zdůrazněno. Na vaši pomoc čeká mnoho trpících, kteří budou za vámi postupně přicházet. Vždy přijdou tehdy, kdy uzraje čas pro jejich osvobození a léčení na duchu i na těle. Buďte však opatrní a vždy si ověřujte, zda máte souhlas můj i rady nejvyšších. Pak bude vše v pořádku a vy budete šťastni, že můžete takto pracovat. Naše láska a ochrana vás provázejí. Ve věcech lásky a dobra vám budeme vždy pomáhat. Žehnám vám, děti moje! Mír a láska s vámi! Otec, rada nejvyšších a vaši noví duchovní vůdcové Cesta hadí síly Paní L. ve své vizi dne nejprve viděla most, který shlédla v televizi, ze kterého byly prováděny seskoky, jumping. Hrozilo zřícení mostu. Pod ním se sunula prázdná loďka, i když tam netekla žádná řeka. 13

14 Po hmotné stránce skutečně hrozí nebezpečí zřícení celé konstrukce a jsou ohroženi všichni, kteří zde chtějí provádět tento sport. Jejich víra, že se jim nic nestane, je stejně prázdná jako loďka. Po duchovní stránce je tento most falešnou konstrukcí magického myšlení lidstva. Cvičíte na jeho konstrukci a vrháte se do nebezpečí s falešným přesvědčením, že právě vám se nic nestane. Tušený pocit nebezpečí ve vás budí euforii, která na vás působí jako droga. Přitahuje vás tajemno a vrháte se bezhlavě do jeho dobrodružství v domnění, že vaše chabé jištění vás musí ochránit. Od toho vás neodvrátí ani případy, kdy někteří z vás přišli o život. Že je v sázce i život věčný, již nedomýšlíte. Prázdná loďka je též symbolem prázdné víry v sílu magie. Vidí prudce odvrženou dřevěnou židli, vize mizí a objevuje se bílá kniha, která pohlcuje a spaluje negativitu. Na ní leží svinutý had. Z prvého stadia se může člověk osvobodit jen tím, že od sebe odvrhne pohodlí vyšlapaných cest a předsudků, ve kterých jste se usadili a ze setrvačnosti v nich zůstáváte. Symbolem usazení je dřevěná židle. Ten, kdo hledá poznání a pravou cestu, je odměněn tím, že se mu dostane pravého poznání a je uveden na cestu lásky. Bílá kniha je symbolem poznání učení lásky, které jediné vás může očistit a postavit na cestu. Had je symbolem láskyplné energie, která vás vede k Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Jde o hadí sílu. Vidí zámek u dveří a v něm vzpříčený klíč. Klíč do zámku nesedí, proto se vzpříčil. Je uvolněn silou a vytažen. Je tepaný, zdobený a jeho konec je protažen v kopuli, kterou vidíme na mešitách. Z tohoto stadia se můžete dostat jedině usilovnou prací na sobě samém. Usilování o zdokonalení je klíčem k otevření dveří, jinak se klíč vzpříčí. Pak musíte vynaložit dvojnásobnou energii a usilování na to, abyste se uvedli do souladu, klíč uvolnili a nalezli pravý klíč. Čistota myšlení, cítění a láskyplných skutků vám pomůže otevřít zámek, který otevře dveře k tajemství lásky a postaví vás na cestu pravou. Usilování musí být upřímné a opravdové, zbavené fanatismu, pýchy a násilí i odsuzování druhých, méně pokročilých. To potvrzují znaky vzpříčeného klíče. Ozdoby jsou znakem pýchy. Jsou mnohočetné a nevkusné. Velikost klíče odpovídá množství předsudků a předpojatosti. Kopule na konci ve tvaru, které jsou viděny u minaretů, jsou připomínkou fanatismu, který vykazují některá náboženství. Z tohoto stadia se dostanete láskou, soucitem a sounáležitostí s trpícími. Nejprve je vidět Sochu svobody, ta zmizí a objeví se stříbrná obruč ve tvaru oválu a v něm jsou vymezené tři bílé talíře visící nad sebou. Spodní talíř je malý, prostřední velký a horní je nejmenší. Socha svobody znamená osvobození od připoutanosti a negativity. Ovál s talíři znamená vymezení okruhu prvého stupně poznání. Obraz talíře je 14

15 symbolem postupu duchovní stravy, kterou v této oblasti získáte usilovnou prací na sobě samých. Talíř je též symbolem dávky poznání, kterou jste schopni na této úrovni přijmout. Nejprve je přísun poznání poskytován v malých dávkách, a když vše zvládáte bez chyb, přísun se zvětší. Vrcholná dávka je nejmenší, ale nejnáročnější a nejcennější. Pokud zvládnete učení a přísun informací v prvém okruhu, smíte vstoupit do druhého okruhu poznání, které je vymezeno zlatým oválem a talíři ve stejném poměru velikostí, ale většími. Duchovní strava je náročnější, vydatnější. V tomto okruhu vás vítá bytost plná lásky, která má na krku zavěšený bílý kotouč, který se po energetickém průkazu rozzáří bílým světlem. Z této bytosti je vidět pouze busta. Tento bílý kotouč posiluje svým láskyplným vyzařováním vaší jiskru Boží a otevírá vaši srdeční čakru. Vyzařování lásky rozvíjí bílý lotos s tisíci okvětními lístky. Je to korunní čakra, základní princip čistého bytí. Zde je sídlo nejvyšší dokonalosti v člověku. Třpytí se všemi barvami duhy. Lotos se mění v knihu, ze které tryská světlo. Toto světlo se dělí na dva proudy, které zdvihají vzhůru Duchovní slunce. Při pohledu dolů je vidět ohromný zářivě bílý kříž, ze kterého tryskají jasné paprsky všemi směry. Je to symbol vaší mise. Na této úrovni bylo vidět hnědý proutěný košík, ve kterém byl uložen úpis zvláštního tvaru. Vypadal jako mnohoúhelník. Je to mřížka grálu, je to úpis, který spojuje všechny vyvolence a vyvolené národy určitých úrovní. Světlo se mění v tunel, který stoupá vzhůru a mění se v řeku světla, která se přeměňuje v mohutný vodopád. Na jeho vrcholu je dvanáct bílých knih vedle sebe. Knihy jsou převázány úzkými bílými stužkami, žlutě lemovanými. Uvnitř každé z nich byly uloženy úpisy uzavřené s Otcem a světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Objevuje se bílý proutěný kočárek na vysokých kolech a v něm dítě. Vše září. Dítě je Boží, je Spasitel. Jeho ženský princip se vrací a spojí se opět v přirozený duál. Následuje vstup do vesmírné jednoty lásky. Všechny zaplavuje nesmírná slast lásky, sounáležitosti a střídavý pocit bytí a nebytí. Jste jedinci a současně jste vše, co vás obklopuje. Jste Jednota, všichni jste bratři a sestry. Všichni jste láska. Splýváte s touto Jednotou a rozplýváte se v ní. Toto opětné sjednocení v lásce je splynutí s Božstvím, s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Toto je nirvána. Toto je láska, toto je mír. Zde je podrobně popsána mystická cesta pravdy a lásky, cesta mise vaší skupiny. Jde o podrobný návod, co vám ještě zbývá vykonat. Z této vize 15

16 můžete posoudit, jak jste daleko a čeho se musíte vystříhat. Je zde ukázán i vrcholný cíl cesty s odměnou. Probuzení hadí síly přináší na jednotlivých úrovních krásné dary, které však nejsou cílem, ale můžete jich využít pro blaho svých bližních. Nesmíte na nich lpět, ale je třeba plnit poctivě dílčí úkoly tak, jak vás vede Nejvyšší princip lásky a stvoření a vaši duchovní vůdcové ze Světla. Bylo vám ukázáno i to, že násilí a magické praktiky vás na této cestě jen zdržují. Nechť plyne vše přirozenou cestou bez násilí tak, jak pokračuje váš vývoj na této cestě lásky! Mír s vámi! Vize o planetě Zemi Je vidět naši planetu. Veliké ruce ji rozevřely a do jejího nitra vstoupilo Duchovní slunce. Bylo veliké asi jako třetina naší planety. Duchovní slunce bude pomáhat vaší planetě i lidstvu oprostit se od negativního myšlení a cítění i skutků. Povede k osvícení, které planetě i jejím obyvatelům na této úrovni již náleží. Duchovní slunce bude vše pročišťovat a prozařovat svou láskou, bude usnadňovat všestranný a hlavně žádoucí rozvoj lidstva i planety s jejími obyvateli. Tento proces již nikdo nezastaví. Bude však záležet na lidstvu, jak rychle bude postupovat. 16 Očista korunovačních klenotů Čech od kletby Dne jsem při léčení zahlédla manžele H. Viděla jsem je, jak vystupují z temnot po schodech vzhůru a o něco mne prosí. Domnívám se, že šlo o prosby za uzdravení pana H. Vybídla jsem je, aby mne následovali před radu nejvyšších. Vtom se pan H. zastavuje a rychle se vrací zpět. Čekáme na něho, a když se konečně objeví, vidíme, že nese žezlo korunovačních klenotů. Předstupujeme před radu nejvyšších a pan H. žádá očistu žezla. Je mu vyhověno. Současně mu je řečeno, že toto je jeho pravý životní úkol, zbavit kletby nejen žezlo, ale i říšské jablko a korunu. Pan H. pochopil a poznal i to, že teprve po vykonání tohoto úkolu bude mít možnost se rozhodnout, zda zůstane, či odejde za Světlem. Paní L. slyšela jméno pana H. a měla pocit, že má vážné zdravotní potíže. Dne uviděla poslední z korunovačních klenotů, korunu, a na ní zářivý bílý kříž na znamení, že všechny korunovační klenoty jsou již očištěny. Děkujeme!

17 Vize o vývoji planety Dne vidí paní L. dvě bytosti, jak se drží za obě ruce a vytvářejí kruh, z jehož středu tryská světelný sloup. Na ruce jim stéká sádra, tuhne na nich a vrství se. Nad sloupem světla je planeta, na ní dřevěná čtyřhranná konstrukce se schody. Na konstrukci leží oranžové slunce. Konstrukce je přichycená čtyřmi lany. Potom vidí vysoký strom s mohutnými kořeny. Korunu stromu nevidí. Když strom zmizí, vidí otevřenou knihu, která se zavře a zmizí. Ukáže se ohromný hřeb s kulatou hlavou. Je zabodnutý do planety. Dlaně drží planetu, ta se vyhoupne nad špičky prstů a stoupá vzhůru. Nahoře je omotána bílou šálou. Dále vidí krásnou zelenou louku a na ní je do kruhu postaveno dvanáct bílých stanů s nízkou dřevěnou podsadou a dřevěnou chatu s otevřenými okny, z nichž vyzařuje nádherné světlo. Dvě bytosti představují duál mužského a ženského principu. Jsou to strážci vývoje planety i jejích obyvatel. Jejich spojení vytváří láskyplnou energii, která taví tvrdou kůru okolo srdce planety a lidstva. Kůra v podobě tekuté sádry stéká na ruce strážců. Ve světelném proudu jejich lásky je vidět planeta Země a na ní je čtyřhranná dřevěná konstrukce, která obepíná planetu jako pouzdro asi do poloviny. Na tuto konstrukci vedou dřevěné schody a na konstrukci leží Duchovní slunce. Konstrukce je přichycená čtyřmi lany z provazů a připomíná popraviště. Hrozila duchovní smrt. Sádra, která toto vše pokrývala, měla zastřít pravý duchovní stav planety. Dosavadní vývoj by vedl ke zkáze planety. Konstrukci je třeba vyprosit a odstranit. Planeta i lidstvo jsou z poloviny očištěny. Konstrukce je čtverhranná, protože jde o čtyřrozměrný prostor. Je uchycena lany z provazů na znamení, že uchycení již není tak pevné, jako kdyby bylo z ocelových lan. Naznačuje možnost osvobození. Duchovní slunce, které leží na popravišti, je třeba osvobodit láskyplným myšlením a cítěním. Pak teprve bude schopno vést planetu Zemi i s jejími obyvateli za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Lana značí připoutanost k hmotě a duchovní stagnaci. Tato lana je nutné přetnout a konstrukci eliminovat správným myšlením a cítěním. Jde o postup do pětirozměrného prostoru a vyšší dimenze. Když strom zmizí, objeví se kniha, která je rozevřená uprostřed a zavírá se. Znamená to, že první důležitá vývojová etapa je u konce. Veliký kovový hřebík s kulatou hlavou, který je zaražený do planety, symbolizuje překážky ve vývoji planety a jejích obyvatel. Blokuje celý postup, který bude nastartován teprve tehdy, až tento hřeb zkostnatělého myšlení a tvrdého cítění odstraníte láskyplným vyzařováním. Je to jediný blok v duchovním postupu lidstva a planety. S tím vám pomáhají vaši duchovní rádcové a vůdcové ze světlých sfér. Jakmile je tato překážka odstraněna, zářivé ruce strážce planety Země 17

18 propouštějí tuto planetu z ochrany svých dlaní a ta stoupá do výše. Nejprve se chvíli zdrží nad špičkami jeho prstů a pak stoupá stále výš a výš. Nahoře je uvítána bílou tibetskou šerpou, která ji celou zahalí. Jde o uvítání do vyšší duchovní sféry. Je vidět krásnou zelenou louku a na ní je umístěno do kruhu dvanáct bílých stanů s malými dřevěnými podsadami. Je to dvanáct zasvěcenců, kteří stále střeží tuto planetu a vedou ji i s lidstvem na cestě pravdy a lásky za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Zjevuje se dřevěná chata s otevřenými okny, ze kterých se line nádherná záře poznání pravdy a lásky. Je to vyzařování duchovního vůdce a strážce, vedoucího mistra zasvěcenců. Mír s vámi! 18 Vize o minulém životě Dne jsem se ocitla ve své vizi v jednom ze svých minulých životů, kde jsem žila v područí svého otčíma. Žiji ve strašlivých podmínkách jako sirotek ještě s dalšími dětmi, které si vzal na starost člověk, který je morálně otrlý a úplně bezcitný. Má jednoho vlastního mentálně postiženého syna a osvojil si ještě tři děvčata ve věku od 6 do 12 let. Vlastnímu synovi je 14 let a mně asi let. Původně byl otčím námořníkem, ale přešel na pirátství, protože víc vynášelo. Jeho vazba k penězům byla velice silná. Pokud žila jeho žena, která ho velice milovala, byl ještě poměrně lidský, ona však zavírala oči před jeho nedostatky a týraných sirotků se nezastala. Jen tajně, aby manžel nevěděl, se snažila usnadnit jejich osud. Služba u nich byla velice tvrdá. I této ženě vyhovovalo, že mají laciné pracovní síly, a byla vůči nim skoupá jak s jídlem, tak s ošacením. Muž byl i vůči vlastní manželce tvrdý. Jednoho dne ji v hádce zkopal a ona předčasně porodila. Porod byl zdlouhavý a dítě se narodilo poškozené. Matka po porodu zemřela. Nyní již muže nemělo co brzdit. Opíjel se a znásilňoval nevlastní dcery. Pro nekázeň byl propuštěn ze služby a brzy se mu nedostávalo peněz. Dal se na loupeže. Nejprve přepadal lidi daleko od domova, později si cesty za lupem zkracoval. Brzy upadl v podezření, ale nikdo mu nic nemohl dokázat. Také se rozkřiklo, že špatně zachází se svými svěřenci. Jeho vlastní syn se ho nesmírně bál, protože mu musel pomáhat s likvidacemi jeho obětí. Vše vyvrcholilo vraždou známého hodnostáře, který proslul svou lidumilností a štědrostí. Otčím byl povolán před soud a jako záštitu vzal s sebou k soudu všechny sirotky, o které se podle svého vyjádření staral. Barvitě nám popsal, jak nás

19 bude mučit a jakým způsobem nás sprovodí ze světa, nepotvrdíme-li jeho výpověď. Byli jsme zoufalí a já přemýšlela, jak nás všechny osvobodit. Požádala jsem o soukromé slyšení u soudce a vše mu svěřila. Ten mne vedl u výslechu tak, že bylo jasné, že otčím bude odsouzen a pověšen. Ten mne však napadl se zbraní v ruce a já svou výpověď odvolala. To mu však již nebylo nic platné, naopak mu to před soudem přitížilo. Po jeho popravě jsme byli svěřeni do výchovy na misijní stanici někde uprostřed džungle. Toto rozhodnutí jsme pokládali za nespravedlivé, protože jsme zde byli jako ve vězení. Nebylo úniku, i když s námi slušně zacházeli. Stále jsme měli pocit, že jsme sem byli odvezeni proto, že se obyvatelé našeho města obávali, že nás otčím svou špatnou výchovou zkazil tak, že jsme nebezpečím pro slušné lidi. Na této misijní stanici jsme zemřeli poměrně brzy, protože jsme nesnášeli tamní podnebí. Cesta Na předcházející vizi navazuje vize paní L. ze dne Jde ulicí Ivana Olbrachta v Dubí. Blíží se k domku paní D. Když jde okolo sousedního domu, zastaví ji muž jiné národnosti, který stojí za plotem a hází po ní shnilé brambory. Ptá se ho, proč to dělá, a on odpovídá, že si s ní chce hrát. Paní L. s ním tedy přehazuje brambory přes plot, ale na rozdíl od něho je nehází po něm, ale snaží se, aby ho nezasáhla. Brzy zjistí, že si zamazala ruce, a chce se očistit. Muž ji pozve do domu. Než do něho paní L. vstoupí, zaútočí na ni znovu. Útočník má v jedné ruce pravítko a ve druhé trojúhelník. Opět se ho ptá, proč to dělá. On odpovídá, že chce, aby léčila jeho ženu. Paní L. vstupuje do domu, ale nemůže najít koupelnu. Dům je bohatý, ale je v něm veliký nepořádek. Uvítá ji žena stejné národnosti jako paní L. Sděluje jí své potíže s očima a je ochotna učinit cokoli, co by jí pomohlo, protože lékaři jsou bezmocní a po jejich zásahu se vždy její stav zhoršil. Žena ví, že její potíže jsou karmicky podmíněny. Paní L. se omyje a chce přistoupit k léčení, ale nemají klid, protože děti této ženy je nenechají v klidu. Dvě starší děti se chystají do školy a tři malé dovádějí okolo. Paní L. se ženou odcházejí z domu a snaží se najít klidné místo, ale všude je plno lidí, nikde není klid. Ten nalézají až v krásné zahradě vedle kostela. Paní L. se náhle ocitá ve svém zaměstnání a zjišťuje, že promeškala důležitou pracovní poradu. Její spolupracovníci ji nabádají, aby se vymluvila, což odmítá s tím, že měla něco důležitějšího na práci. Tvoje předcházející vize je jasná, pochází ze středověku. Je karmickou příčinou setkání s lidmi z minulosti i v tomto životě. Vysvětluje i mystickou cestu. 19

20 Cesta ulicí Ivana Olbrachta je cestou za poznáním. Cizinec je ten, který jí první poskytne informace na magickém podkladě. Jeho učení již neodpovídá úrovni této planety s jejími obyvateli, proto jsou brambory jako symbol duchovní stravy shnilé, od nich se může jedině zamazat. Nabídne paní L. očistu podle svého a nabídne jí vstup do svého domu. Veden karmickou vazbou však na ni ještě před vstupem zaútočí. Pravítko je silná vazba na základě minulých životů a trojúhelník je kletba, která je spojuje. Žádá o léčbu manželky, protože jeho duch si je vědom, že ji zbrzdil v duchovním vývoji. Manželka je pokročilá a zná příčiny svých obtíží. V minulosti byla slepá k chybám svého muže a nechtěla vidět utrpení, které způsobili. Opět mají ve své blízkosti ty děti, které u nich v minulosti trpěly. To vysvětluje potíže současného života u obou manželů. Bohatství vědomostí je značné, ale v chaosu a neutříděné. Náhodně sesbírané. Žena je již schopna pracovat na své očistě. Proto jí paní L. může v závěru vize pomoci. Jejich víra jim pomůže najít klid a mír v rajské zahradě svého nitra. Kostel je symbolem víry, rajská zahrada symbolem stavu jejich nitra. Z vize je vidět změna životních hodnot. Přijetí na vysokou školu Paní Z. složila dne ve své vizi maturitu a ví, že je přijata na vysokou školu. Jede v autobuse s mnoha svými známými. Její manžel sedí na sedadle za ní. Obklopují je samí mladí lidé. Všichni jedou na imatrikulaci do stejné školy. Jedou mírně do kopce a obklopuje je nádherná krajina. Jsou šťastni. Cesta zahýbá nejprve mírně doprava, potom jedou zdánlivě rovně, ale paní Z. si uvědomuje, že je tato cesta vede mírně doleva. Na vrcholu kopce stojí krásná budova, kde jsou všichni uvítáni s velkou slávou a nadšením. Zaplavuje je všechny pocit lásky a štěstí. Vize je jednoznačná. V autobuse jedou všichni, kteří složili závěrečné zkoušky vaší výuky a přihlásili se k dalšímu studiu. Jsou zde všichni mladí duchem a pružností myšlení, kteří jsou schopni se zbavit předsudků, kteří jsou schopni jít cestou lásky. Tato cesta je naplňuje štěstím, i když se nejprve musejí vrátit na místa, kde zanechali otisky své negativity, musejí se vrátit tam, kde se dopustili omylů a chyb, aby je s pomocí Boží mohli napravit. Proto vede nejprve doprava. Potom následuje přímá cesta obětí a překážek, aby se dostali na cestu pravou. Ta vede do chrámu srdce a je výsledkem vašeho snažení být láskyplní a čistí v myšlení i cítění. Tato snaha vás vede ke spojení s vesmírnou jednotou lásky a stvoření, poskytuje další informace a schopnosti na vyšší úrovni lásky. Svým láskyplným vyzařováním a skutky se zapisujete na vysokou školu učení lásky. 20

21 O práci v jiných sférách Paní Z. je s paní D. v neznámé, ale krásné a světlé kuchyni. Pracují na výzkumu, který má vyřešit otázku zachování živočišných a rostlinných druhů. Paní D. předává materiály paní Z. a říká jí: Je to na tobě, Helena to nebude moci hlídat. Ještě jí doporučí, aby vzorky uchovávala v lednici. Tím vize končí. Jde o genetický výzkum. V laboratoři je genetická banka všech druhů sluneční soustavy, kde se nachází i planeta Země. V těchto laboratořích pracují mnozí z vás, abyste zachránili ty druhy, které jsou nutné pro život na jednotlivých planetách. Energetický kód Při léčení pacientky dne , která měla nemocnou kyčel, jsme narazili na zvláštní jištění negativního aparátu s programem, který destruoval kyčel jejího protivníka. Vlastní onemocnění této pacientky bylo následkem tohoto magického násilí, kterého se dopustila na svém protivníkovi či oběti. Aparát vypadal jako kovová masivní dvojitá deska, která svým tvarem vzdáleně připomínala vývojovou osmičku. Byla zarostlá do kyčle a spojení i jištění drželi mstitelé. Toto spojení se nemohlo rozdělat ani nebylo možné vyjmout celý aparát, protože by se narušená kost rozpadla. Intuitivně jsem byla přivedena k tomu, že vše kryje energetický kód. Požádala jsem tedy pacientku, aby vyňala energetický kód ze své aury, otevřela přístup k negativnímu programu a předala klíč s číselným kódem Otci, aby napravil, co ona pokazila. Je samozřejmé, že musela odevzdat i příslušné úpisy a kompetence. Pak vedla prosby, aby byla celá složitá konstrukce postupně odblokována a vyjmuta za současného vedení proseb, aby byla poškozená tkáň vyměněna za zdravou a současně vytvořena nová tam, kde chybí. Tyto dvě prosby musely být vedeny současně, aby kyčle byly uzdraveny u obou bytostí, u oběti i útočníka. Dál již léčba pokračovala obvyklým způsobem. Toto je jeden z prvních léčebných postupů, které vám byly na základě vašeho duchovního postupu a zdárně absolvované výuky povoleny. Jste jedni z prvních, kteří mají tu čest léčit tímto způsobem nevyléčitelné choroby, pokud máte souhlas Boží. Tyto zázraky lásky vykonával pouze Otec. Nyní jste pod jeho vedením a budete pokračovat ve výcviku. Gratulujeme vám k novému poznání a přejeme vám hodně lásky, síly, moudrosti a vytrvalosti i odvahy pro další výuku a práci. Mír s vámi! 21

22 22 Poklad Atlantidy Jednou jsem vám vyprávěla vizi, kterou jsem zažila jako kojenec. Viděla jsem zlatou truhlu s ozdobnými reliéfy. Tato truhla se otevřela a z ní vystoupila zářivá světla v podobě barevných kuliček. Cítila jsem přítomnost mocných duchovních bytostí, které mi předváděly, co vše lze s těmito světly dělat. Najednou jsem zjistila, že tato světla ovládám svou myšlenkou, a pohrávala jsem si s nimi. Když jsem se této hry nabažila, poslala jsem světélka do truhly a zaklapla víko. V tomto okamžiku vize zmizela. Celý život jsem si lámala hlavu, co tato vize znamená. Teprve dnes, , při sledování fi lmu o Ztraceném pokladu Atlantidy jsem pochopila, že čas uzrál a mým úkolem je tento poklad opět na sklonku věků předat těm, kteří jdou za poznáním pravdy. Jistě jste již pochopili, že i toto je jedním z vašich úkolů a vlastně ho již plníte. Film je naivně zpracován, ale obsahuje pro nás cenné informace. Ti, kteří na fi lmu pracovali, snímali některé informace přesně. Dlouho jsem nechápala, ale když jsem uviděla v podzemí truhlu a potom konstrukci, která otevírala vstup do místnosti, kde byla uložena pochodeň pravdy, poznala jsem bezpečně konstrukci, se kterou jsme pracovali v podzemí Velkého Března. Přiznám se, že pak už mne nepřekvapovalo, jak má vize přesně souhlasí i s konstrukcí Sluneční soustavy, která otevírala vstup do kráteru sopky, kde byl vybudován chrám věků. V chrámu věků byl instalován computer. K pokladům, které tvořily původní obsah truhlice, patřily platinové desky s programy a pochodeň pravdy. Před chrámem bylo jezero, ve kterém byly uloženy bedny s pokladem. Když se zasunula pochodeň pravdy do computeru a použila jako páka, vystoupil tento poklad na kamenném podstavci z jezera. Pokud jsme stáli před chrámem, měli jsme nad hlavami otvor kráteru, kterým bylo vidět na hvězdy. Tento poklad je možné vyzdvihnout jen v tom okamžiku, kdy jsou hlavní planety naší sluneční soustavy v zákrytu. Tak tomu bude asi v letech 2005 až Poklad Atlantidy je knihovna svitků nejvyššího vědění. Tyto knihy vyvolají sílu dávných lidí. V těchto znalostech bude síla budoucího lidstva věku Vodnáře. Naším úkolem je toto vědění předat. Truhlice, kterou jsem v raném dětství viděla, obsahuje programy, které zpřístupňují poznání. Do této truhlice patří i vyšší programy a pochodeň pravdy. Nejprve je třeba zvládnout nižší programy a nalézt pochodeň pravdy. Potom teprve můžeme zvládnout vyšší programy, které nám otevřou cestu do chrámu věků. Vše je přesně načasováno. Až půjdou bohové v zástupu, jejich působení a vliv budou jednotné, budou planety v zástupu a poklad Atlantidy se stane lidstvu přístupným. Tomuto poslání odpovídá osnova vašeho poznání.

23 Porovnejte názvy jednotlivých dílů vašeho učení. Poklad Atlantidy Truhlice pokladů je Poselství Platinová kniha je Cesta Pochodeň pravdy Chrám věků Vesmírná jednota lásky Platinová kniha evokuje sílu dávných lidí a lidstvo konečně pochopí, že cesta pravdy a lásky je tou pravou cestou. Soukromé vize a zkušenosti z léčení Dne při očistě po léčení jsem pocítila chladný dotyk. Do levé ruky se mi vsunula chladná dlaň. Dotyk nebyl nepříjemný, a ačkoli jsem věděla, že jde o mrtvou bytost z astrálu, nepociťovala jsem strach, ale snažila jsem se bytost převést k Otci. To se mi však samozřejmě nemohlo podařit, protože tato bytost přišla se souhlasem Božím. Byla to veliká milost pro nás obě, jak jsem později pochopila. Za chvilku se dostavila pacientka, která se léčí z revmatické artritidy. Když jsem ukončila přípravu a bylo vyprošeno vše, co bylo nutné, dostala jsem impulz, že mám léčit přiložením rukou. Pozdvihla jsem ruce, aby mi byla navlečena ochrana, ale v tu chvíli jsem pocítila silnou magnetizaci na obou rukou a paní též. Pochopila jsem, že paní má stejné postižení jako moje maminka, která před 16 lety zemřela. Už jsem věděla, že bytost, která mi důvěřivě vložila ruku do levé dlaně, je moje maminka. Bylo mi zjeveno, že pacientka se ve středověku karmicky střetla s mou matkou. Milovaly jednoho muže, obě s ním měly děti a snažily se ho získat různými intrikami na svou stranu. Jejich spor měl tragickou dohru a byla z toho velká aféra. Protože obě manipulovaly s lidmi i dětmi nevybíravým způsobem, byly postiženy jejich ruce. Tento den jim byla udělena milost, a pokud si dokázaly odpustit, byla tato nemoc vyškrtnuta z jejich ákášických záznamů. Po skončení léčení se cítila paní lépe a maminka odešla tam, kam podle vůle Boží náleží. Mír s tebou, maminko, omlouvám se, že jsem hned nepochopila. Posílám ti svou lásku již bez připoutanosti a děkuji ti za tvou lásku, kterou jsi mi osvědčovala. Maminka je tvou paralelní bytostí a muž byl v tomto životě tvým manželem. Ve své vizi dne se procházím naším sídlištěm v Řetenicích se svou přítelkyní a ukazuji jí, kde všude jsem bydlela. Vypočítávám, že v Bratislavské a Anglické ulici celkem čtyřikrát. Dvakrát v současném bydlišti, jednou v Anglické směrem k nádraží a jednou směrem do Řetenic. Přítelkyně stojí na 23

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi. 祝 福 : 结 婚 Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

KUSUDAMA. květinka štěstí. od Ivany Neumannové

KUSUDAMA. květinka štěstí. od Ivany Neumannové KUSUDAMA květinka štěstí od Ivany Neumannové MILÍ PŘÁTELÉ ráda bych se s Vámi podělila o svou kreativní činnost, která v poslední době přináší potěšení nejen mně, ale i druhým. Tvořím krásu a harmonii

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více