NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní Myslím, že o úspěšné aktivitě města při získávání fi nancí svědčí fakt, že v poslední době jsme dosáhli na nemalé dotace, a to jak ze státních, tak i z evropských zdrojů. Jde například o peníze na odborný katalog sbírky Sklářského muzea ke 120. výročí jeho založení z Ministerstva kultury ČR ve výši 200 tis. Kč, státní dotace na obnovu válečných hrobů na Lesním hřbitově, v Arnultovicích a v Janově v celkové výši 802 tis. Kč, na rekonstrukci topného systému v ZŠ Arnultovice 200 tis. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo 400 tis. Kč na podporu Sklářských slavností ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR. Největší objem peněz se nám ale podařilo získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na chodníky v dolním Pihelu (3,5 mil. Kč) a na cyklostezku Nový Bor Sloup v Čechách (6,8 mil. Kč). V malé výši se také budeme podílet na získané dotaci na cyklostezku ze Skalice u České Lípy do Nového Boru. Všechny tyto akce by se měly realizovat ještě v letošním roce. Nejvíce bodů a tím i rozhodnutí o získání fi nanční podpory ve výši Kč obdržel náš projekt na nástavbu a rekonstrukci MŠ Svojsíkova z operačního programu Cíl 3. Započat bude v příštím roce. Z malého Cíle 3 z přeshraniční spolupráce se vydá Katalog IGS za Kč. Po nezbytné přípravě je zažádáno i o další prostředky na investice např. na zateplení MŠ Pohádka v ul. Žižkova či vybudování sportovního hřiště nejen pro ZŠ Náměstí Míru v areálu v Kalinově ulici atd. V současné době probíhá druhá fáze rekonstrukce ZUŠ, která by měla vyvrcholit obnovou střešního pláště. Opravili jsme podlahy ve všech částech knihovny. Začali jsme rekonstruovat Horovy sady, brzy by měla být vyhlášena i veřejná sbírka na tuto akci. Chceme pokračovat v projektu Sklo v ulicích města, a to odhalením skleněného artefaktu na kruhovém objezdu - křižovatek ulic T. G. Masaryka a Husova. Pro pořádání Mezinárodního sklářského sympozia (IGS), které připravujeme na říjen tohoto roku, tentokrát pod osobními záštitami předsedy vlády a ministra zahraničí, se nám podařilo sehnat sponzorské dary už dnes převyšující 600 tis. Kč. Chtěl bych aspoň touto cestou poděkovat všem zaměstnancům úřadu i ostatních složek města, ale také mnoha spoluobčanům, kteří nám nezištně pomáhají tyto pozitivní věci prosazovat a uskutečňovat. Jedině společným úsilím zkrášlíme a zároveň učiníme Nový Bor příjemným místem k životu.jsme jedním z mála měst termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města středa zasedací místnost měú 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin Návštěvníci letošních sklářských slavností v regionu, jemuž neklesá počet obyvatel, kde jsou i pro příští rok naplněny kapacity mateřských a základních škol. To mě velmi těší a zavazuje. Jsem rád, že se postupně daří léčit bolavá místa města. Myslím tím hlavně rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků. Jsem si vědom toho, že stav komunikací je největším problémem, s nímž se denně potýkáme. Kromě letmých oprav na řadě míst byly letos provedeny celoplošné rekonstrukce v ulicích V Lomech, Hálkově, Riegrově, Na Výsluní a v horním Pihelu v celkové výši cca 3 mil. Kč. Měli bychom se dočkat nových chodníků v ul. Rumburských hrdinů a Na Výsluní, snad i celoplošné opravy povrchu na městské tržnici. Intenzivně se zabýváme parkováním v různých částech města. Poměrně jednoduchou úpravou vznikla Pokračování na str. 2

2 Zprávy z města starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní Dokončení z titulní strany nová místa v Liberecké ulici, probíhá řízení na tzv. šikmé stání před Komerční bankou. Víme o kritických situacích na sídlišti B. Němcové, Rumburských hrdinů. Zde se intenzivně pracuje na projektech, které by spolu s vysoutěžením dodavatele s nejvýhodnější cenou zlevnily jejich realizaci. Ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností by měla proběhnout rekonstrukce kanalizace v ulicích Sklářská, Rumburských hrdinů a Nemocniční. V ulici Sklářská (mezi ul. Dvořákovou a B. Egermanna) zároveň proběhne rekonstrukce vodovodu a elektrických sítí spojená s pokládkou nového povrchu. Zdaleka jsem nevyjmenoval vše, co připravujeme, na čem pracujeme. Velmi mě však mrzí, že nám někteří obyvatelé města ničí majetek, do kterého jsme v době nedávné investovali nemalé peníze. Jedná se třeba o skatepark, kde byl jen vloni proveden nový nátěr za cca 30 tis. Kč a přes dozor městské policie, jeho uzavírání v nočních hodinách a další opatření je opakovaně ničeno oplocení i samotný povrch. Podobně jsme v minulém roce investovali více než 200 tis. Kč do údržby a vylepšení dětských hřišť v ul. Žižkova, Svojsíkova, Husova, Sadová a na sídlišti Rumburských hrdinů. Tato hřiště se každý den uklízejí, přesto dochází k pálení sítí, ničení branek, povrchu, herních prvků... Nové koše a desky na basketbal vydržely vloni jen 29 dní!!! Je mi skutečně líto, když na herním prvku určeném pro dítě do deseti let vidím dovádět stokilového tatínka...od začátku roku město na své náklady odstranilo už 16 (!!!) černých skládek. V Pihelu a v ul. Generála Svobody nám do kontejnerů na separovaný odpad pravidelně někdo vyhazuje odpad směsný. Při likvidaci tohoto druhu odpadu je rozdíl v ceně Kč za jeden kontejner. Takto zbytečně vynaložené peníze bychom uměli samozřejmě použít jinak a lépe. Na základě podnětů občanů jsme papírové sáčky na psí exkrementy vyměnili za plastové. Ty nám však v celých balících mizí...prosím, nebuďme lhostejní k tomu, co se děje kolem nás a pomozte nám udržovat čistotu a pořádek. Doufám, že jste si užili nejen Sklářské slavnosti, ale i akci Hurá prázdniny. Rád bych Vás ještě pozval na Loučení s létem (1. 9.), které proběhne v areálu koupaliště a město tuto akci pořádá ve spolupráci s Jiskrou, DDM Smetankou a dalšími organizacemi. Věřím, že všechny podobné aktivity města přispějí k tomu, že čas prázdnin a dovolených strávíte podle svých představ. To si Vám za město i za sebe dovoluji ze srdce popřát. Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor areál horových sadů by měl veřejnosti opět sloužit na podzim Vedení města Nový Bor má v plánu obyvatelům Nového Boru i jeho návštěvníkům opět zpřístupnit chátrající areál bývalého letního kina v Horových sadech. Možnost podílet se na jeho rekonstrukci pak s největší pravděpodobností dostanou také sami občané, a to formou fi nančních příspěvků v rámci veřejné sbírky. Rada města Nový Bor na svém zasedání 18. června odsouhlasila záměr uspořádat peněžní sbírku na rekonstrukci Horových sadů. Jedná se o velmi krásný kout zeleně v centru města, který místní obyvatelé s oblibou využívali k trávení chvil odpočinku. Tuto možnost jim opět chceme navrátit. Proto jsme se rozhodli areál bývalého letního kina rekonstruovat. Část fi nancí na opravy máme Foto: walter John Foto: walter John v plánu získat také formou veřejné sbírky, o jejímž zřízení reálně uvažujeme, sdělila Stanislava Silná, místostarostka města. Tento záměr pak na svém červnovém zasedání odsouhlasilo rovněž Zastupitelstvo města Nový Bor. Následně bude o povolení veřejné sbírky rozhodovat Krajský úřad Libereckého kraje. Veřejná sbírka na Horovy sady by tak mohla být pravděpodobně vyhlášena od poloviny letních prázdnin. Již nyní ale byly zahájeny v této lokalitě dílčí rekonstrukční práce a úpravy. Za pomoci pracovníků veřejně prospěšných prací bude proveden mimo jiné úklid areálu nebo opraveno zábradlí, uzavřela Stanislava Silná. Jana Maněnová NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdaléna Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP : Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

3 Zprávy z města město nový bor nabízí k prodeji... Město Nový Bor nabízí k prodeji parcelu st. 91/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru výměra parcely 259 m², minimální cena 100 Kč/m 2 Bližší informace na tel.: nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku Město Nový Bor nabízí k prodeji parcelu st. 240/4 v k.ú. Janov u Nového Boru výměra parcely 241 m², minimální cena 120 Kč/m 2 Bližší informace na tel.: nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku Město Nový Bornabízí k prodeji parcelu pč. 690/12 (237 m²) v k.ú. Arnultovice u N. Boru a pč. 690/11 (336 m²) v k.ú. Arnultovice u N. Boru minimální cena 300 Kč/m 2 Bližší informace na tel.: nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku vydání prvního občanského průkazu v 15 letech Město Nový Bor nabízí k pronájmu nebytový prostor v Alšově ulici č.p. 844 v Novém Boru výměra prostor je celkem 100,01 m 2 minimální cena pronájmu Kč 650/m 2 ročně prodejna (38,41 m 2 ) Kč 300/m 2 ročně sklad (59,00 m 2 ) a WC (2,6 m 2 ) Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) starostův den otevřených dveří Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku středa od 13:00 hodin středa od 13:00 hodin Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dostáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru uzávěrka na září: středa 15. srpna Ilustrační foto Novoborský měsíčník / červenec - srpen

4 Zprávy z města sběrové soboty 1. Sběrové soboty v roce 2012 v Novém Boru: Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COM- PAG CZ s.r.o. 2. Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky (u rybníčku) a u restaurace, a v Chomoutech v roce 2012: , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV-kompletní, svázaný papír a železný šrot. zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing.Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku svoz odpadů s čárovými kódy 2012 Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop 2. 7., 6. 8., 3. 9., , , Má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku sběrné kontejnery na textil a obuv Od ledna loňského roku si občané města zvykli odkládat nepotřebný a použitý textil do kontejnerů k tomu určených, které byly v rámci projektu KOUTEX průběžně umísťovány na území města. Některé z nich byly umístěny u obchodního řetězce Penny Market, který nám k vypověděl místa. Po ukončení spolupráce s tímto obchodním řetězcem jsme se zástupci města občanům vytipovali místa nová, a to v ulicích Rumburských hrdinů, Sluneční (Hřebenka) a na autobusovém nádraží (naproti divadlu). Do kontejnerů lze vkládat čistý a suchý textil v igelitových a jiných obalech neboť tím, že textil není zabalen, dochází k jeho zničení a následně ke znehodnocení. Do kontejnerů nepatří koberce, matrace, netextilní nebo mokré textilie. Odložené ošacení, které může ještě sloužit k dalšímu upotřebení předáváme pravidelně charitativním organizacím, které se zabývají jejich další distribucí (v okolí města se jedná o Oblastní charitu Česká Kamenice a Farní charitu v České Lípě). Ostatní textil je využit při výrobě čistících hadrů nebo je předán k další recyklaci dle povahy materiálu. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány, aby byla zajištěna čistota v jejich okolí. Děkujeme občanům za zapojení do projektu Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku červený kontejner - sběr elektrozařízení je určen pro veškeré elektrické a elektronické spotřebiče o max. rozměru 30 x 50 cm seznam stanovišť červených kontejnerů: 1. v ul. U VODÁRNY 2. v ul. SEVERNÍ 3. v ul. RUMBURSKÝCH HRDINŮ 4. v ul. MÁCHOVA 5. v ul. ČESKÁ Zpracoval: Mgr.Petr Škop Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku trhy 2012 na náměstí Míru v Novém Boru 19. července 16. srpna 13. září 11. října 8. listopadu 6. prosince 4 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

5 Zprávy z města vysaď si strom č. 2 Odbor životního prostředí a odbor správy majetku Městského úřadu Nový Bor připravují opět i v letošním roce po loňském úspěšném prvním ročníku akci Vysaď si strom č. 2. Loňskou akcí byla ve městě Nový Bor založena nová tradice, kdy občané, fi rmy a společnosti v našem městě vysadili na Palackého náměstí 23 kusů dřevin a také byl v rámci akce založen nový park u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vytipovanými lokalitami pro nové výsadby jsou část pozemku areálu ZŠ U Lesa, kde z bezpečnostních důvodů byly vykáceny topoly, a dále parčík Kapraska u křižovatky ulic Husova, Česká a Lesná. Na výsadbě se opět budou podílet fi rmy Stromy, s.r.o., Polevsko a Zahradnictví Doubek. Akce se uskuteční v podzimních měsících. V měsíci září budou v Novoborském měsíčníku a na internetových stránkách Města Nový Bor uvedeny k akci veškeré podrobnosti. Takže všichni, kdo mají zájem či přání vysadit ve městě a pro město strom, budou mít i v letošním roce možnost si toto přání splnit. Zpracovala: Bohumila Krenická Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí celoroční soutěž lesy Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor pořádá celoroční soutěž pro žáky základních škol na Novoborsku s názvem Lesy. Soutěž je rozdělena na čtyři části - podle ročních období. Nyní máme za sebou již třetí, jarní část soutěže, ve které žáci měli za úkol nakreslit ilustrace k pohádce o Smolíčkovi, vyplnit kvíz Liška už spí v noře a napsat básničku o jarním lese. Pro potěšení uvádíme ukázku došlých básniček: Tanec v lese (žáci 4.A ZŠ a MŠ Cvikov) Pod zářivou lunou, tančí jelen s kunou. Tančí liška s lišákem, taky myška s myšákem. Medvěd chytil vlčí holku zatančil s ní skočnou polku. Tančí tu i vlk, natahuje krk. Už je toho plný les, na pasece, že je ples. Kdo rád tančí, ten je vítán. Máme tady zábavu! Pojďte všichni velcí, malí na tu valnou hromadu. A když vyšlo slunko, skončil velký ples. Všude bylo ticho, usnul celý les. Došlé ilustrace od dětí jsou vystaveny v prostorách chodby MěÚ Nový Bor, ve druhém patře budovy A u kanceláří OŽP. Vítězná třída obdrží věcné ceny. Zpracovala: Světlana Svobodová Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí V lese (Nikola Lohnertová) Voní stromy, voní les, na hříbky si jdeme dnes. Sova sedí sama v lese, ani trochu nepohne se. Všude žijí zvířátka, les je jako pohádka. Divoké prase ve vsi (Nella Formánková) V našem malém lese, kanec žalud nese. Utíká jak pes přes tu naši ves. Potkal se tam s liškou, která hází šiškou. Potkal zvířat mnoho, kdo ví koho. No, koho? výpis usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne USNESENÍ č. 684/12/ZM19 Informace vedení města o proběhlých jednáních. ZM po projednání bere na vědomí informace vedení města o proběhlých jednáních Nový Bor, IČ , ve výši Kč na akci Rekondiční a rehabilitační pobyt 49 seniorů v Sezimově Ústí a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ní jménem města Nový Bor na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. na r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí kanalizace Sloup, IČ: za r dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 685/12/ZM19 Smlouva o poskytnutí grantu v oblasti sociální a zdravotnické. ZM po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z grantového programu města č. 5 - oblast, sociální a zdravotnická pro Svaz důchodců České republiky, o.s., Žižkova 159, USNESENÍ č. 686/12/ZM19 Delegování starosty města k jednání na valnou hromadu SVS a.s. ZM po projednání souhlasí s delegováním Mgr. Jaromíra Dvořáka, starosty Města Nový Bor, dle 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k účasti a jedná- USNESENÍ č. 687/12/ZM19 Schválení Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí kanalizace Sloup za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí. ZM po projednání schvaluje Návrh závěrečného účtu Svazku obcí kanalizace Sloup USNESENÍ č. 692/12/ZM19 RO č. 20/ Rozpis rozpočtu Krizového fondu. ZM po projednání schvaluje RO č. 20/2012, kterým je rozepsán rozpočet Krizového fondu na rok 2012, v celkové výši Kč. Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / červenec - srpen

6 Zprávy z města výpis usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne Dokončení ze str. 5 USNESENÍ č. 693/2012/ZM19 RO č. 21/ Rozpis rozpočtu Fondu rozvoje bydlení. ZM po projednání schvaluje RO č. 21/2012, kterým je rozepsán rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2012, ve výši Kč. USNESENÍ č. 694/2012/ZM19 RO č. 22/ přijetí a rozpis dotací za měsíc duben ZM po projednání schvaluje RO č. 22/2012, kterým jsou do rozpočtu města přijaty dotace z vyšších rozpočtů za měsíc duben, a rozepsány dle účelu a určení, celkem ve výši Kč. USNESENÍ č. 695/2012/ZM19 Užití části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2011 na veřejně prospěšné účely. ZM po projednání schvaluje použití příjmu z výtěžku odvedeného městu provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2011 (povinnost dle Zák. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) na veřejně prospěšné účely, a to na poskytnutí grantů do těchto oblastí: Sociální a zdravotní, sport, kultura a cestovní ruch, podpora školství, vědy, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže. USNESENÍ č. 698/12/ZM19 Veřejná zakázka - oprava jednotné stoky v ul. B. Egermanna. ZM po projednání pověřuje starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka podepsat návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce Oprava jednotné kanalizační stoky B. 500 mm, ul. B. Egermanna, Nový Bor s tím, že v letošním roce se bude realizovat pouze úsek Š7 - Š13. USNESENÍ č. 699/12/ZM19 RO č. 14/ refundace nákladů na sociální pohřby (vrácené vynaložené náklady). ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012, kterým je řešen rozpočet odboru správy majetku na rok 2012, vrácené náklady na sociální pohřby v příjmové položce ve výši Kč a převod na výdajovou položku určenou na sociální pohřby ve výši Kč. USNESENÍ č. 700/12/ZM19 Záměr prodeje parcely pč. 12/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita B. Egermanna). ZM po projednání neschvaluje záměr prodat parcelu pč. 12/2 o výměře 291 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. USNESENÍ č. 701/12/ZM19 Záměr prodeje parcely st. 91/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru (lokalita Chomouty). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu st. 91/1 o výměře 259 m 2 zastavěná plocha, zbořeniště v k.ú. Bukovany u Nového Boru, za minimální cenu 100 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, dle přiložené průvodky převodu nemovitosti. USNESENÍ č. 702/12/ZM19 Záměr prodat parcelu st. 240/4 v k.ú. Janov u Nového Boru (po levé straně hned při příjezdu do obce Janov od hlavní silnice směrem na Sloup). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu st. 240/4 o výměře 241 m 2 zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Janov u Nového Boru, za minimální cenu 120 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, za účelem rozšíření zázemí k nemovitostem, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovistosti. USNESENÍ č. 703/12/ZM19 Záměr prodeje parcel pč. 690/11 a pč. 690/12 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Luční ulice). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 690/12 o výměře 237 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru rozdělenou na 2 parcely, dle přiloženého návrhu, za účelem rozšíření zázemí k nemovitostem, s výjimkou nutnosti výstavby rodinného domu, za minimální cenu 300 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené. Rozdělení pozemku bude upřesněno geometrickým plánem, který si na své náklady zajistí žadatelé nejpozději do Pokud nebude geometrický plán doručen do , bude parcela pč. 690/12 prodána jako celek, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti a schvaluje záměr prodat parcelu pč. 690/11 o výměře 336 m 2 orné půdy v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu 300 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti s výjimkou nutnosti výstavby rodinného domu, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti. USNESENÍ č. 705/12/ZM19 Záměr prodeje parcel pč. 1126/1 a pč. 1125/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Gen. Svobody). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 1126/1 o výměře 93 m 2 zahrady a parcelu pč. 1125/1 o výměře 41 m 2 ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za účelem dle zařízení v územním plánu plochy bydlení předměstského, za minimální cenu 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitostí. USNESENÍ č. 708/12/ZM19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě s budoucím zřízením věcného břemene uzavřené dne ZM po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě s budoucím zřízením věcného břemene uzavřené dne mezi městem Nový Bor jako budoucím kupujícím a xxxx bytem xxx a xxx, bytem xxx jako budoucími prodávajícími, kterým se doplňuje článek III o závazek budoucího kupujícího, že pozemky odkoupí před realizací cyklostezky a pokud stavba přesáhne rozsah dohodnutý v předchozím odstavci (čl. III smlouvy), části dotčené stavbou nechá oddělit geometrickým plánem a odkoupí je za cenu 200 Kč za 1 m 2 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 v předloženém znění. USNESENÍ č. 709/12/ZM19 Projekt Zažít vrcholy. ZM po projednání schvaluje účast města Nový Bor v projektu Zažít vrcholy, jehož zpracovatelem a partnerem je Svazek obcí Novoborska. USNESENÍ č. 710/12/ZM19 Kamerový systém - rekonstrukce. ZM po projednání schvaluje a) žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 MV ČR, na modernizaci kamerového systému b) podíl města ve výši ,00 Kč a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci. USNESENÍ č. 711/12/ZM19 Asistent prevence kriminality. ZM po projednání schvaluje a) podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 MV ČR, na obsazení 2 asistentů prevence kriminality b) podíl města ve výši Kč a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci. USNESENÍ č. 712/12/ZM19 Náměty a připomínky zastupitelů a občanů - připojení k výzvě boj proti hazardu. ZM po projednání souhlasí, aby se Město Nový Bor připojilo k výzvě občanského sdružení Brnění, občanské sdružení Občané proti hazardu a Transparency International - ČR, o.p.s. adresované panu RNDr. Petru Nečasovi, předsedovi vlády České republiky ve věci požadavku na zpracování komplexní studie dopadů hazardu na českou společnost. Mgr. Jaromír Dvořák Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách 6 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

7 Zprávy z města úřad práce informuje - karta sociálních systémů (skarta) Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. skarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. skarty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty, budou tedy obsahovat stejné ochranné prvky. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA. Pro koho je skarta určena? skarta je určena příjemcům následujících nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, které se vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně: Dávky státní sociální podpory Dávky pomoci v hmotné nouzi Dávky příspěvku na péči Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky v nezaměstnanosti Jakou funkci bude skarta plnit? skarta bude mít tři funkce: identifi kační, autentizační a platební. Sloužit bude zejména k identifi kaci na úřadě. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. Autentizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách. Platební funkce umožní příjemci skartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. Prostředky bude možné si bezplatně převést na svůj vlastní účet. Co bude skarta obsahovat? skarta bude obsahovat běžné identifi kační údaje, které jsou obvyklé pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům. U osob zdravotně postižených bude skarta obsahovat také fotografii a informaci o stupni mimořádných výhod. Přechod na nový systém Karty sociálních systémů, tzv. skarty, budou na úřady práce v České republice distribuovány od konce června letošního roku, od července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce této skarty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Nejprve tedy držitel skarty obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí skarty. Při převzetí skarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití skarty a také sazebník plateb při nakládání s skartou. Přičemž zdarma je pro příjemce skarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu. skarty budou na úřady práce zaváženy postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. Denně by mělo být na úřady práce v celé České republice distribuováno v součtu 7 10 tisíc karet. Takový počet je zvolen, aby nedocházelo k přetížení jednotlivých pracovišť. informace pro klienta Každý klient, pro něhož bude karta připravena, o tom bude informován dopisem z ÚP ČR. První dávky budou prostřednictvím těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak obdrží svoji skartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si poprvé prostřednictvím skarty vyzvedne až v lednu roku Harmonogram distribuce skaret počítá s tím, že nejprve budou skarty distribuovány ve velkých městech. Zde v první řadě mezi ty klienty, kteří již dnes čerpají dávky prostřednictvím svých bankovních účtů. Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P U speciálních skaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografi i, která bude na skartě uvedena. Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou návštěvu úřadu práce (například při dokládání povinných dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své skarty. Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím skarty. Pokud příjemce dávek nebude chtít s skartou nakládat a bude například chtít i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samostatně prostřednictvím bankomatu ČS. Více viz menu/cs/main/nav02_pouziti_karty Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v případech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi to znamená, že kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně. Novoborský měsíčník / červenec - srpen

8 Zprávy z města korálky z nového boru přispěly ke světovému rekordu Název Korálkiáda nesl projekt, který měl za cíl podpořit tvořivost lidí se zdravotním postižením. Jeho smyslem bylo od ledna do května sesbírat a navlékat korálky, které budou v následujících týdnech prostřednictvím České abilympijské asociace předány klientům vybraných chráněných dílen, ústavů a stacionářů. S myšlenkou sbírat korálky a následně je předávat zdravotně postiženým přišel internetový portál pro kreativně založené lidi Potvor.cz. Postupně se pak do něho zapojila řada jednotlivců, školských zařízení, muzeí, galerií, ale například i kaváren v celé České republice. Ambicí pořadatelů zároveň bylo nejen pomoci zdravotně postiženým, ale zapsat se i do Guinessovy knihy rekordů. S velkým pozitivním ohlasem se během jarních měsíců tato akce setkala právě v Novém Boru a jeho okolí. Navlékání v rámci Korálkiády probíhalo například při jarních akcích DDM Smetanka. Během nich se podařilo navázat šňůru korálků dlouhou 113 metrů. Velkým dílem přispěly praktická škola a základní škola z náměstí Míru, tady děti navlékly dohromady 215 metrů. Stranou nezůstalo ani sklářské muzeum fi rmy Ajeto, jehož návštěvníci přispěli 66 metry korálků. Korálkiáda pak v Novém Boru fi nišovala 19. května, kdy byla součástí programu Muzejní noci pořádané Sklářským muzeem Nový Bor. Zde se podařilo navléknout šňůru dlouhou 42 metrů, popsala Anna Mikešová z novoborské prodejny Korálky - Beads - Perlen, jejíž prostory fungovaly po celou dobu jako sběrné místo Korálkiády. Podle Anny Mikešové se v hojné míře zapojili také jednotlivci. Lidé k nám vozili navlečené šňůry například i z Podlesí, Stružnice, Žandova, Horní Police, Kamenického Šenova, České Lípy a dokonce až z Děčína, upřesnila Anna Mikešová s tím, že hlavní pořadatelé Korálkiády si tak 21. května z Nového Boru odvezli dvě obří špulky, na nichž byla navázána celkem více než kilometr a půl dlouhá šňůra korálků. Světový rekord byl překonán Ofi ciální měření navlečených šňůr, které provedli komisaři agentury Dobrý den, následně proběhlo 26. května v průběhu 20. ročníku Národní abilympiády v ČEZ Aréně v Pardubicích. Výsledná délka nakonec dosáhla 14 kilometrů a 805 metrů. Tím tak byl překonán dosavadní rekord z loňského roku z Kanady o více než osm kilometrů. Odhadem byly navlečeny asi tři miliony korálků, které nyní poslouží zdravotně postiženým lidem. Všichni, kteří se akce zúčastnili a podpořili tím dobrou věc, si zaslouží velký dík, a to nejen za svou píli a čas, který navlékání věnovali, ale i za vytváření skvělé atmosféry a dobré nálady, jež společné navlékání vždy doprovázela, uzavřela Anna Mikešová. Jana Maněnová pachové ohradníky v okolí města chrání řidiče i zvěř Jízda autem lesními úseky v nočních a brzkých ranních hodinách představuje riziko střetu se zvěří. Ta totiž právě v této době vychází za pastvou a často vbíhá na silnice. Ochránit řidiče i zvířata pak mají pachové ohradníky. na obyvatele Novoborska, aby tyto chemické zábrany od cest neodstraňovali. Je to velmi účinný nástroj, prospěšný nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Chemický ohradník funguje jednoduše. Jedná se o dřevěný kolík, který je umístěn v místech migrace zvěře. Na kolíku je pak nastříkána speciální hmota napuštěná chemickou látkou, jež odpuzuje lesní zvěř. Tato látka je zároveň ekologicky nezávadná a při dešti tak nehrozí žádné zamoření okolí, upřesnila Jitka Kopčáková s tím, že tento nápad má původ v Nizozemí. První pachové ohradníky měly podobu váčků ze silonových punčoch naplněných lidskými vlasy. Ty byly rozvěšeny poblíž zemědělských ploch a polí. Prvotním účelem tak bylo ochránit úrodu, uzavřela Jitka Kopčáková. Jana Maněnová Speciální pachové ohradníky V okolí Nového Boru jsou tyto speciální pachové ohradníky rozmístněny podél komunikací ve směru na Sloup v Čechách a Pihel. V těchto úsecích v okolí Nového Boru je rozmístil Okresní myslivecký spolek v České Lípě, kterému jsme také na jejich instalaci poskytli několikatisícovou dotaci. Další ohradníky pak díky přispění Libereckého kraje chrání řidiče na hlavních tazích regionu, sdělila Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru. Ta zároveň apeluje důležitá telefonní čísla PORUCHy VEŘ. OSVĚTLENÍ - KOMUNiKACE NONSTOP Po-Pá 6:00-14: PORUCHy ELEKTŘiNy V DOMÁCNOSTi HASiČi NONSTOP 150 Po-Pá MĚSTSKÁ POLiCiE ODPADy - ZELEŇ Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

9 Zprávy z města Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) HIstoRICkÉ RoMáNY Bauer Jan / Král zvedá meč Benzoni Juliette / Zlatá chiméra Borgiů Rolečková Eva / Hofmistr královny Johany Dvořák Otomar / Smrt ve stříbrné zbroji Lark Sarah / Volání ptáka kivi DetektIVNÍ RoMáNY Rozkovec Patrik / Třetí tvář Stallwood Veronica / Stíny nad univerzitou Vondruška Vlastimil / Podivná svatba na Lichnici Welsh Louise / Abeceda kostí thrillery Crais Robert / Hlídka McKay Gardner / Hračička psychologické RoMáNY Jakoubková Alena / Pes, který štěká, taky kouše Braunová Petra / Česká služka, aneb, Byla jsem au-pair po dvaceti letech sci-fi, FaNtasY Stackpole Michael A. / Věk objevů McNeill Graham / Kladivonoš romány Pro ŽenY Körnerová Hana Marie / Heřmánkové údolí Janouchová Kristýna / Flying foxes Bronte Charlotte / Villette. 3.díl Hudský Petr / Zlatý časy Urbaníková Eva / Vztahová níže Životopisné romány Javorová Hana / Modlitba za déšť Bibi Asia / Rouhání? Kadlasová Jaroslava / Cukr na nitku McLain Paula / Pařížská manželka DobroDrUŽnÉ romány Christopher Paul / Rudý templář. 6.díl Mareš Jaroslav / Šepot buše HUMoR Pawlowská Halina / Velká žena z Východu Teulé Jean / Potřeby pro sebevrahy Mazetti Katarina / Chlápek od vedlejšího hrobu Rodinná hrobka Konštacký Michal / Nejezte hříbata! Povídky Drašar Jiří / Cesta ohněm a jiné povídky Brabo, J.B. / Jak milují ženy Holásková Kamila / Jak dny jdou Hlaváč Zdeněk / O srncích a myslivcích NAUČNÁ LiTERATURA Kosatík Pavel / Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora Čeští demokraté Laudin Radek / Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana Ježková Alena / České nebe Roberts Jane / Královna Alžběta II. Vondruška Vlastimil / Život ve staletích 15.století Tatry Novoborský měsíčník / červenec - srpen

10 Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) PŘÍběHY Pro DÍvkY Hauptmann Gaby / Alexa, cvičitelka koní. 1.a 2.díl Březinová Ivona / Blbnutí s Oscarem Hagmar Pia / Klářino trápení DetektIVNÍ RoMáNY Blyton Enid / Tajemné moře FaNtasY Emerson Kevin / Oliver Nocturno. Lovec démonů Webb Holly / Rose komiks Schulz Charles M. / Můj ty smutku! DrUHÉ čtení Drijverová Martina / Nezbedníci PŘÍběHY o ZvÍŘateCH Webb Holly / O Pralince, která chtěla na procházku Harper Aimee / Psí ráj. Kája PŘÍběHY o DěteCH MacDonald Alan / Rošťák Bertík Kinney Jeff / Deník malého poseroutky 4.a 5.díl pohádky Binar Ivan / Králík Fiala Helena Krajčová MěK Nový Bor výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé : Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:30 hodin turistické informační centrum nový bor průběh oprav roubených obvodových stěn tic 10 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

11 Organizační složky města sklářské muzeum nový bor řemeslo a umění ve skle nový bor 2012 Sklářské muzeum Nový Bor, pod záštitou starosty města Mgr. Jaromíra Dvořáka, letos uspořádalo již sedmé trienále soutěže Řemeslo a umění ve skle. Na úvod programu každoročních novoborských sklářských slavností byly v pátek v Navrátilově sále vyhlášeny výsledky a otevřena výstava všech soutěžních prací ve sklářském muzeu. Soutěž Řemeslo a Umění ve skle, kterou jako trienále pořádáme od roku 1994, je určena všem bez omezení: sklářským výrobcům, rafi nérům, návrhářům, výtvarníkům či studentům sklářských škol. Naším cílem je propagace českého sklářství ve všech jeho podobách, a proto možnost prezentovat svou práci nabízíme bez rozdílu všem. V letošním roce se soutěžního klání zúčastnilo celkem 94 prací. Počátkem června se sešla odborná porota tradičně složená ze zástupce města, teoretika skla, představitelů odborných institucí, technologa, výtvarníka, designéra a také zástupců jednotlivých sklářských profesí. Ocenění získalo celkem 18 prací. V devíti z deseti předem vyhlášených kategorií byla vybrána jedna vítězná práce. Napříč kategoriemi byla udělena hlavní cena soutěže - Cena Karla Rybáčka, dotovaná částkou Kč. Letos poprvé byla vyhlášena cena České sklářské společnosti. Několik prací bylo oceněno čestným uznáním za originální výtvarný nápad, precizní řemeslné provedení nebo originalitu technického řešení. Další letošní novinkou je Cena návštěvníků muzea, o níž mohou návštěvníci hlasovat po celou dobu výstavy. Široká veřejnost se tak má možnost přesvědčit, že české sklo je stále živé, originální a inspirativní. Všechny soutěžní práce budou vystaveny ve Sklářském muzeu Nový Bor do CENA KARLA RyBÁČKA / OLGA STAŇKOVÁ, Turnov Práce Olgy Staňkové CENA ČSS ZA NETRADiČNÍ TECHNOLOGiCKÉ ŘEŠENÍ / JOSEF NOVOTNÝ, Spider Glass Heřmanice OCENĚNÍ V JEDNOTLiVÝCH KATEGORiÍCH: 1. MALOVANÉ SKLO / ŠÁRKA VAČKÁŘOVÁ, SUPŠS Kamenický Šenov 2. RYTÉ SKLO / PAVLÍNA ČAMBALOVÁ, Frýdlant v Čechách ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ / ZDENKA BOUDOVÁ, Moser a.s., Karlovy Vary Vítězná práce v kategorii kombinované techniky 3. HUTNÍ SKLO / MAREK EFFMERT, Hrdějovice ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA NÁPADITOST / PETR DOUBEK, Praha 4. HUTNĚ TVAROVANÁ PLASTIKA ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ PETRA ŘEHOŘOVÁ, Nový Bor 5. BROUŠENÉ SKLO / VLADiSLAVA CHLADOVÁ VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ VÁCLAV PROKŮPEK, Nový Bor 6. BROUŠENÁ PLASTIKA / MARTiN HLUBUČEK Železný Brod 7. VITRÁŽE, ZRCADLA A SKLENĚNÉ OBRAZY LENKA TiCHÁ, Vitro Stained Glass, Šluknov 8. SKLENĚNÝ OBJEKT / ANNA MUSiLOVÁ Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ORIGINALITU / MiCHAL KOŽENÝ SUPŠS Kamenický Šenov 9. KOMBINOVANÉ TECHNIKY / JiŘÍ SVOBODA Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA JEDINEČNOST KONCEPTU iveta ZLATNÍKOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 10. DESIGN / ONDŘEJ STRNADEL, Valašské Meziříčí ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA SVĚŽÍ PŘÍSTUP / RiCARDO HOiNEFF VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Všem soutěžícím děkujeme, vítězům blahopřejeme a budeme se těšit opět za 3 roky. Petra Ajšmanová Novoborský měsíčník / červenec - srpen

12 Společenská kronika jubilea - červenec V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Bedřich Elich, Ladislav Symon, Hana Pázmányová, Vilém Pokora, Zdeňka Šustová, Věra Řepová, Růžena Horáková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak šťastně. Epikúros jubilea - srpen V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Valter Brosche, Hana Markvartová, Marie Zámecká, Jiří Dlouhý, Anna Hejná, Ludmila Nacházelová, ing. Zdeněk Mareš, Josef Ešpander Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. Jan Werich státoobčanský slib Foto: Markéta Růžičková Dne složily paní Stanisława Havlíčková, Malgorzata Melová, Beata Urszula Pňačková, občanky Polska, státoobčanský slib do rukou tajemníka Městského úřadu Nový Bor Mgr. Josefa Chýleho za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se staly pí. Stanisława Havlíčková, Malgorzata Melová, Beata Urszula Pňačková právoplatnými občankami České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru Foto: Markéta Růžičková Státoobčanský slib složila (zleva) Urszula Pňačková, Malgorzata Melová a Stanisława Havlíčková Tajemník Městského úřadu Mgr. Josef Chýle blahopřeje ke složení slibu úřední hodiny městského úřadu nový bor PO 8:00-11:30 12:30-17:00 ÚT 8:00-11:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ČT zavřeno - místní šetření PÁ 8:00-11:00 Pracovní doba - podatelna PO 8:00-11:30 12:30-17:00 ÚT 8:00-11:30 12:30-15:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ČT 8:00-11:30 12:30-15:00 PÁ 8:00-11:30 12:30-13:00 Pracovní doba - pokladna PO 8:00-11:30 12:30-17:00 ÚT 8:00-11:30 12:30-15:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ČT Zavřeno PÁ 8:00-11:30 12:30-13:00 12 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

13 Ze školních lavic ZŠ nám. míru naše školní knihovna Chcete si půjčit knihu, přečíst si časopis, poslechnout si muziku, potřebujete si napsat referát, dozvědět se něco zajímavého, potřebujete si vyhledat něco na internetu? Navštivte naši školní knihovnu na II. stupni. A co nabízíme: půjčování knih, časopisů, CD, počítačových her, vyhledávání informací na počítačích s připojením k internetu, studijní prostředí, informační a poradenské služby ohledně vyhledávání informací, objednávky knih z knižního klubu Mladé fronty a z nakladatelství Fragment. Školní knihovna je využívána i pro výuku s možností využití audiotechniky. Odebíráme pravidelně časopis ABC, REDWAY a časopis pro multikulturní mládež ROMANO VODORI. V letošním školním roce se zde uskutečnilo již poněkolikáté Vánoční kvízování, pořádali jsme soutěžní setkání se žáky novoborského gymnázia na téma Co víš o své škole? nebo Co víš o historii našeho města? Nedílnou součástí činnosti je také spolupráce s oddělením pro děti a mládež Městské knihovny v Novém Boru, kde bych chtěla poděkovat za ochotu pořádat pro naše žáky besedy v rámci školního vyučování. Základní dovednost, která podmiňuje další vzdělávání a celoživotní učení, získávají děti na počátku své cesty ke vzdělání. Touto klíčovou dovedností je čtení s porozuměním a orientace v textu. Bez ní se žáci nenaučí učit se, ani nezvládnou práci s moderními informačními technologiemi. Funkce knihovny na naší základní škole spočívá především ve vytvoření dovedností a návyků v oblasti čtenářství a práce s informacemi (učení učit se), vytvoření sytému výchovy ke čtenářství, výchově k samostatnému úspěch malé počtářky Matematický klokan je populární mezinárodní soutěž, které se žáci naší školy pravidelně zúčastňují. Při řešení náročných matematických úloh si nejlépe vedla Markéta Hošmánková ze třídy 3. A, která obsadila v kategorii Cvrček v krajském kole 1. místo. Děkujeme Markétě za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy v matematických soutěžích. Ludmila Váňová ročníková práce aneb soutěž malého einsteina V rámci hodin fyziky byl v září 6. ročníkům představen projekt s názvem Ročníková práce aneb Soutěž malého Einsteina. Žáci v období od září 2011 do května 2012 měli vytvořit výrobek vynález, kde využijí svého nadání, schopností, zručnosti, tvořivosti a především znalostí učiva fyziky, se kterým se v průběhu školního roku seznámili a zároveň svou práci slohově obhájí (náčrt, pomůcky, popis postupu práce, vlastní hodnocení včetně fotodokumentace). Tohoto projektu se zúčastnilo 80 žáků. Tímto bych chtěla nesmírně mnohokrát poděkovat všem žákům, kteří strávili mnoho času nad vymýšlením, zpracováním a obhajobou. Dále všem rodičům, příbuzným a známým, kteří byli nápomocni. Výrobky se všem moc povedly. Andrea Štichhauerová kam se starým papírem? Celý školní rok sbírali pilně žáci ZŠ náměstí Míru starý papír. Měli jsme proto velkou radost z 2. místa na okrese ve sběrové soutěži, kterou pořádá Kovošrot Česká Lípa. Můžeme se pochlubit kg odpadového papíru. Nejlepšími sběrači byli prvňáčci z 1. A se kg, hned za nimi třída 3. A se kg a 3. místo obsadili žáci ze 4. B s kg. Michal Vomáčka s pomocí rodičů nasbíral 906 kg a zařadil se na 1. místo mezi jednotlivci. Ludmila Váňová vyhledávání potřebných informací, jejich kritickému hodnocení a využívání k tvořivé práci. A co napsaly děti?: Můžu snít s otevřenýma očima. Rád si čtu ve Snáři, vždycky hledám, co se mi zdálo, co to znamená Dobrej koutek pro holky, sedíme v naší sedačce a smějeme se, děláme si kvíz Je tu sranda a půjčuju si cool knížky. Jsou tady i módní časopisy. Můžu si přečíst drby z časopisů Abych si odpočinul od všeho! Najdu si tu časopis, knihu, CD podle srdce Mgr. Kateřina Mašková sluníčka na ozdravném pobytu V období celého školního roku plnily děti z přípravné třídy různě těžké úkoly, za které si zasloužily odměnu. A protože forma odměny může být různá, zúčastnily se v měsíci květnu ozdravného pobytu v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Po celou dobu, kdy se děti učily, sportovaly a hrály nové naučné hry, jim kromě jejich třídní učitelky pomáhaly studentky VOSŠ a SŠ Nový Bor P. Madarászová a K. Ranfusová a studentka SPgŠ J.H.Pestalozziho z Litoměřic T. Vosáhlová. Ráda bych tímto způsobem všem studentkám poděkovala za aktivní spolupráci a zapojení při společných akcích PT a prvních tříd. za učitelky 1. ročníků I. Kremsová poděkování Jako každý rok i letos proběhla Školní akademie, dle ohlasu dětí i diváků se povedla. Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, bez kterých by to vážně nešlo, především pak panu Zdeňku Rejnovi, všem pracovníkům divadla, dále panu Wallachovi, který nám opět vypomohl s odvozem rekvizit. Mgr. Kateřina Mašková Novoborský měsíčník / červenec - srpen

14 Ze školních lavic zš nám. míru den pro ekologii na horní světlé Dne se žáci šestých ročníků zúčastnili akce DEN PRO EKOLOGII, která se konala na Horní Světlé. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o přírodě, čekaly na ně různé znalostní testy, dovednostní soutěže a hry. Desátý ročník Dne pro ekologii byl koncipován jako prožitková vědomostní a soutěžní akce pro vybrané tříčlenné školní kolektivy žáků základních škol a víceletých gymnázií. Vedle našich žáků se zúčastnili také žáci těchto škol: ZŠ Rynoltice, ZŠ Jablonné v Podještědí, ZŠ a MŠ Cvikov B. Hynka, Gymnázium Mimoň, ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ U Lesa Nový Bor, ZŠ Křižany Žibřidice a ZŠ Pátova Česká Lípa. Byli jsme úspěšní a dětem se líbilo. Za organizaci je třeba poděkovat OS SKI LUŽ, LČR Česká Lípa, Vlastivědnému muzeu a galerii Česká Lípa a SCHKO Lužické hory. Mgr. Kateřina Mašková ozdravný pobyt ve starých splavů Foto: archiv školy Okružní jízda parníkem po Máchově jezeře Den byl koncipován jako prožitková vědomostní a soutěžní akce ven ze Školních lavic Etapu školních ozdravných pobytů odstartovaly třídy 3. A a 4. B netradičně již května. Vypravily se do okouzlující přírody Českého Švýcarska. S krásami této oblasti se děti nejprve seznámily v interaktivní a hravé expozici Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Vybaveni znalostmi o regionu jsme se vydali do Doubice, místa našeho pobytu. Tady začíná opravdové dobrodružství. Víla Škodolibka zaklela skřítka Skalníčka v kámen. Kdo jej osvobodí? Děti s elánem plnily úkoly, kterými krůček po krůčku skřítka nakonec zachránily. Kyjovské údolí dětem jen přidalo na síle. Putovaly skalními schodišti, branami a jeskyněmi celých 10 km! Závěrečná prohlídka štoly v Jiřetíně jen podtrhla tajemno celého pobytu v nedotčené přírodě. Děti se vrátily příjemně unaveny, ale také hrdé na to, co během výletu poznaly a dokázaly. Jitka Šťástková, Ludmila Váňová Foto: archiv školy Děti z 1. A, 1. B a přípravné třídy se v týdnu od do zúčastnily ozdravného pobytu ve Starých Splavech. Ubytované byly ve velmi pěkném penzionu Nový Mlýn nedaleko Máchova jezera. Každý den se dopoledne učily, stejně jako ve škole. Odpoledne pro ně jejich paní učitelky J. Dietiová, V. Tomišková a I. Kremsová společně s jejich staršími spolužáky a paní vychovatelkou I. Hazdrovou připravily Honbu za pokladem, Pohádkový les, Stezku odvahy a Sportovní olympiádu. Dětem se moc líbila i okružní jízda parníkem po Máchově jezeře a večerní opékání buřtů. Počasí se opravdu vydařilo a děti byly moc spokojené. Vendula Tomišková Víla Škodolibka zaklela skřítka Skalníčka v kámen. Kdo jej osvobodí? 14 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

15 Ze školních lavic zš nám. míru nádorová onemocnění a jejich prevence na zš náměstí míru K nejobávanějším onemocněním v posledních letech patří nádorová onemocnění. O tom, že zdraví závisí především na nás, slýcháme často. Myslím, že je velmi důležité být včas seznámen s prevencí a nemoci předcházet a k tomu je třeba využít všech dostupných prostředků. Proto jsem na naši školu pozvala naši bývalou dlouholetou kolegyni Mgr. Evu Barkmanovou. Ta pro deváté třídy připravila besedu právě na toto téma. Děvčata i chlapci byli seznámeni nejen s prevencí, ale i druhy léčby v současné době. Všichni si vyzkoušeli vyhledávání bulek v prsu a dostalo se jim kvalitních poznatků předaných zkušenou pedagožkou a nyní předsedkyní ČESKOLIPSKÉ VESNY. Děkuji paní Barkmanové a jejím kolegyním, že si na naše žáky udělaly čas a doufám, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Monika Valentová zš u lesa francouzští žáci opět v novém boru Na jaře loňského roku strávila skupina 23 žáků ze ZŠ U Lesa velmi zajímavý týden ve Francii v partnerském městě Aniche. Letos 28. dubna přijeli na oplátku francouzští žáci k nám do Nového Boru. Byli ubytováni v rodinách svých českých kamarádů, kteří jim tak mohli oplatit vřelé přijetí a velkou pohostinnost. Francouzští žáci byli doprovázeni starostou města Aniche, panem Michelem Meurdesoif a jeho manželkou Daniele. Jako pedagogický doprovod působila i mladá dvojice Cecile a Baptiste. Snažili jsme se pro francouzskou návštěvu připravit pestrý program, který by jim umožnil poznat naše město, kraj, ale i další zajímavá místa naší země. V neděli jsme se vypravili do středních Čech. Prohlédli jsme si pohádkový zámek Loučeň s nádherným parkem plným labyrintů. Po obědě v zámecké restauraci jsme si prohlédli Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Pondělí jsme strávili v Liberci. IQ centrum v Babylonu všechny nadchlo. Česko francouzské skupinky si vyzkoušely své duševní i tělesné schopnosti. Po výborném obědě ve stylové restauraci Panoptikum jsme se v Dinoparku přenesli do dob dávno minulých. Obdivovali jsme zdařilé modely pravěkých zvířat a se zájmem jsme počkali na tropickou bouři. Příjemná byla i pěší procházka centrem našeho krajského města. Státní svátek strávili francouzští žáci v rodinách svých českých kamarádů, kteří si pro ně spolu s rodiči připravili také zajímavý a zábavný program. Po volném dni nás čekal náročný, ale velmi hezký den v Praze. Nejprve jsme obdivovali exponáty Národního technického muzea. Po pikniku s vyhlídkou na Prahu následovala prohlídka Hradu, hlavně chrámu sv.víta. Měli jsme štěstí, protože jsme mohli zhlédnout představení Hradní stráže. Seznámila diváky s aktivitami, které doprovázejí významné státní návštěvy. Když jsme se pokochali pohledem na stověžatou Prahu, sešli jsme Královskou cestou na Staroměstské náměstí. Naše hlavní město jsme opouštěli unaveni, ale okouzleni jeho krásou. Ve čtvrtek jsme se vydali do Harrachova, kde jsme si prohlédli 300 let starou sklárnu. Po typickém českém jídle v restauraci v areálu sklárny jsme se prošli k Mumlavským vodopádům. Pohled na rozčeřenou vodu se nám moc líbil. Večer v hodin se uskutečnilo slavnostní přijetí francouzské delegace a českých žáků s rodiči na Městském úřadě v N.Boru. Celou skupinu přivítal pan starosta Jaromír Dvořák. Ocenil dlouholetou tradici česko francouzských výměn, které přispívají k lepšímu vzájemnému poznání obyvatel Aniche a Nového Boru. Letošní výměna byla jubilejní dvacátá! Francouzský starosta pan M.Meurdesoif spolu se svým českým kolegou vyjádřil přání, aby se přátelské vztahy mezi našimi městy rozvíjely i nadále. V pátek jsme se vypravili do Děčína, kde nás čekala plavba na parníku do Hřenska a zpět. Celý týden nám přálo počasí, a tak sluncem prosluněná projížďka byla opravdu nádherná. Náladu umocňovala i jasná zeleň okolní přírody. Po tomto zážitku nás čekal hrad Střekov. Nejprve jsme se naobědvali na terasách hradu, odkud jsme mohli obdivovat údolí Labe. Starověký hrad skrýval nejedno tajemství, včetně strašidel země Koruny české. V hodin začal ve školní jídelně závěrečný rozlučovací večírek. V úvodu zatančily dva taneční páry: Štěpánka Mesteková s Lukášem Kolčem a Kateřina Kolčová s Markem Ježdíkem. Jejich vystoupení se všem moc líbilo. O pohoštění se postarala vedoucí naší školní jídelny paní Jana Nedvědová, ale spoustou dobrot přispěli i rodiče žáků. Hudbu zajistil kolega Tomáš Bruckner. Poslední společné chvíle byly příjemné, ale zároveň předznamenaly chvíle loučení. V sobotu ráno jsme se všichni sešli u školy, abychom se s francouzskými přáteli rozloučili. Společně jsme se vyfotografovali, ujistili se, že si brzy napíšeme a snad se i znovu uvidíme. Loučení doprovázela srdečná objetí a sem tam slzička v oku. Děkujeme Městu Nový Bor, které i letos přispělo fi nanční částkou na česko francouzskou výměnu. Bez ní bychom výměnný pobyt nemohli uskutečnit. Poděkování náleží i fi rmám Ajeto a Crystalex za sponzorské dary, které byly předány francouzskému doprovodu na ofi ciálním přijetí na radnici. V průběhu výměnného pobytu nám pomáhali i naši kolegové. Čeští rodiče se o francouzské děti velmi dobře starali a vytvořili jim ve svých rodinách přátelské prostředí. Vlasta Nováková kontakty zš u lesa tel: mob Novoborský měsíčník / červenec - srpen

16 Ze školních lavic zš u lesa dopoledne s malířem aneb program nehulíme, kreslíme Ve čtvrtek 7. června navštívil naši školu akademický malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Jeho program určený pro děti druhého stupně zhlédli naši žáci šestého a sedmého ročníku. Měli jsme se původně sejít v naší městské knihovně, ale jak všichni jistě víte, zabránil nám v tom její současný stav. Foto: archiv školy Ilustrátor Adolf Dudek zaujal děti i učitele Ale nakonec vše začalo víc než dobře. Místo knihovny nás všechny pojala naše lesácká aula. A pan Dudek? Ten nešetřil chválou na tento náš nový prostor. Místo původně plánované besedy jen pro dvě třídy mohly tak jeho vynikající program zhlédnout hned celé dva ročníky. Adolf Dudek děti i učitele velmi zaujal. Svou bezprostředností, vitalitou, chápáním dětského projevu a hlavně svým kreslením. Ti, kteří se zezačátku obávali toho, že budou muset kreslit, své obavy zakrátko ztratili. Vždyť na místě se přesvědčili, že stačí jen čtyři základní geometrické tvary. Čtverec, kruh, trojúhelník a obdélník a dokážeme nakreslit život kolem sebe, od krajiny až po postavu a lidskou dlaň. A to vše děti pochopily pomocí hry, s radostí a s prožitkem. Ilustrátor je vtáhl takříkajíc do děje. Sám svůj program nazval Nehulíme, kreslíme. Ukázal cestu, jak lze trávit volný čas, že kreslení je úžasná věc, která vůbec nemusí být složitá a těžká. Je krásné kreslit si jen tak pro radost a sledovat přitom svět kolem sebe. Adolf Dudek nám ukázal i své knihy, které ilustroval a téměř každý žák si uvědomil, že to jsou přesně ty obrázky, které děti provázejí od nejútlejšího věku v časopise Sluníčko a v knihách pro nejmenší. Pak se ale zatajil žákům dech, když se mohli seznámit i s jeho tvorbou na výtvarné škole. Svůj program završil pan Dudek výtvarnými hádankami, kde jsme zjistili, jak báječně funguje lidská představivost a fantazie. Když beseda a kreslení skončilo, nahrnuli se sedmáci a šesťáci kolem pana Dudka a nechávali si podepsat výkresy, které pod jeho vedením vytvořili. Nejenom podepsat, vedle autogramu stačil každému nakreslit i svého jmenovce dudka. A našli se i tací, kteří si dudka odnášeli i na čele nebo vzadu na krku. Prostě, bylo to krásné dopoledne. Musíme především poděkovat pracovnicím Městské knihovny v Novém Boru, hlavně paní vedoucí Pavle Kleinové. Bez jejich nabídky by nás tento malíř zcela minul. A to by byla škoda. Pevně doufáme, že jsme se s panem Dudkem neviděli naposledy. Příští školní rok bychom určitě chtěli další takovou besedu a jeho program. Ať už u nás U Lesa nebo už v nově opravené a krásné knihovně. Tímto přejeme naší knihovně, aby se brzy opět zaskvěla v celé své kráse a našim knihovnicím hodně trpělivosti a další takové nápady, jako bylo setkání s panem Adolfem Dudkem. My se určitě zapojíme. Krásné prázdniny!! Mgr. Petra Košťálová kinderiáda ročník v ústí nad labem Ve středu 30. května se na Městském stadionu v Ústí nad Labem konal 14. ročník Kinderiády. Tato soutěž je určena pro žáky tříd a letos se jí zúčastnilo 32 škol a přibližně 320 dětí. Každý žák soutěžil v běhu na 60 metrů, druháci mají dále skok do dálky z místa, třeťáci hod obouruč medicinbalem, čtvrťáci hod kriketovým míčkem a páťáci skok do dálky s rozeběhem. Na závěr se běžela štafeta 4x60 metrů. V individuálních disciplínách si nejlépe vedla Andrea Tiefenbachová, která obsadila v hodu medicinbalem 2. příčku, stejného umístění dosáhl i Petr Adam v hodu kriketovým míčkem (43,45m) a lesácká štafeta doběhla na pěkném 3. místě. V celkovém hodnocení naše škola s velkým náskokem zvítězila. Po loňském 2. místu jsme tak opět vystoupali na stupně vítězů a doufáme, že příští rok do třetice obhájíme medailové umístění. Naši školu reprezentovali: Veronika Günterová, Jakub Kalenda (oba 2. B), Vendula Ryšavá (3. C), Andrea Tiefenbachová, Filip Plass (oba 3. B), Andrea Šimůnková (4. B), Petr Adam (4. A), Kateřina Kučerová (5. A) a Jiří Kraif (5. B). Jarmila Nováková Foto: archiv školy Tým, který reprezentoval naší školu 16 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

17 Ze školních lavic zš u lesa poznáváme sousedy Na první květnové dny jsme připravili pro žáky jazykových tříd, kteří se učí německy, exkurzi do Spolkové republiky Německo. Vlastně se nejednalo o jednu exkurzi, ale rovnou o tři. Cílem bylo, aby se žáci seznámili s kulturou a historií našich sousedů a vyzkoušeli si své jazykové znalosti v praxi. Foto: archiv školy Středa 2. května V městečku Radebeul u Drážďan jsme navštívili Muzeum Karla Maye, ve kterém jsme se dověděli řadu zajímavostí ze života této literární osobnosti. Také jsme zde měli možnost prohlédnout si etnologickou indiánskou sbírku, jež je jednou z nejvzácnějších v Evropě. Poté jsme odjeli do Drážďan a během procházky historickým centrem jsme obdivovali krásné barokní stavby: Zwinger, Semperovu operu, kostely Hofkirche a Frauenkirche atd. Prý se o Drážďanech říká, že jsou Florencie na Labi, jistě právem. Čtvrtek 3. května Dnes byl cílem naší exkurze barokní klášter v Marienthalu několik kilometrů od Žitavy. Je to nejstarší cisterciácký ženský Exkurze se všem líbili klášter na území Německa, který založila česká královna Kunhuta ve 13.století. Na zpáteční cestě, po překročení hranic České republiky, jsme se zastavili v Hrádku nad Nisou a prohlédli si tamější muzeum Brána Trojzemí. Ve stálé expozici muzea jsme sledovali záhadnou pouť vampýra Tobiáše, který přišel do kraje v okolí Nisy před 650 lety, zde zemřel a byl zakopán za hřbitovní zdí. Nyní jeho kostra spočívá v sarkofágu ve sklepních prostorách muzea. A kdo to vlastně vampýr je? Podle mytologie prý zemřelý, jenž se vrací mezi žijící lidi a škodí jim na zdraví a majetku. A to měl být právě tajemný Tobiáš. Pátek 4. května Poslední den byl věnován pěší turistice. Vyšlápli jsme si na Hvozd, po náročném výstupu jsme byli odměněni krásnou vyhlídkou na českou i německou krajinu. Poté jsme sestoupili do Oybína, prohlédli jsme si hrad a z Krompachu odjeli do Nového Boru. Závěr: Všechny tři exkurze se nám vydařily, poznali jsme nová Foto: archiv školy a zajímavá místa. Rovněž počasí bylo bez chyb, sluníčko hřálo. Co víc si přát?! Jazykové třídy na exkurzi v Německu Mgr. Jana Bartošová, Mgr. Jana Voldřichová, Mgr. Eva Mahdalová ohlédnutí za letošními výsledky žáků zš u lesa Skončil školní rok 2011/2012. Jako každý jiný byl ve znamení běžných učebních a školních povinností, uskutečněných exkurzí, výletů. Nově byl ve znamení hojně diskutovaného testování žáků 5. a 9. tříd. Přinesl i řadu úspěchů v soutěžích všeho druhu od vědomostních přes umělecké až po sportovní. S velkou radostí a hrdostí jsme sledovali úspěšnou cestu několikrát završenou účastí v nejvyšších kolech na úrovni republikového soupeření. Všem žákům, kteří se na soutěže připravovali, touto cestou děkujeme za práci nad rámec jejich běžných povinností a zároveň jim patří poděkování za reprezentaci školy i našeho města. Zároveň děkujeme všem učitelům, kteří žáky připravovali. Naši žáci se zúčastnili i dalších olympiád a soutěží přírodopisné olympiády, ekologické soutěže, soutěže s fi nanční tematikou, ale i dalších sportovních soutěží basketbalu, odbíjené, vybíjené či čtyřboji chlapců, ve fl orbalu O pohár starosty K. Šenova, fotbalového Mc Donaldu, lyžařských přeborů okresu ve sjezdovém i klasickém lyžování, ve snowboardingu. Všem žákům i jejich pedagogům děkujeme za celoroční práci a přejeme pěkné slunné prázdniny a všem rodičům příjemnou dovolenou. Vedení školy Novoborský měsíčník / červenec - srpen

18 Ze školních lavic zš u lesa zuš nový bor dům s pečovatelskou službou Foto: archiv školy kostel nanebevzetí panny marie Žáci z fl étnové a klavírní třídy vystoupili 1. června v rámci projektu Noc kostelů. Program začal po mši v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V průběhu večera se po blocích střídali mladí fl étnisté a klavíristé, kteří si mohli vyzkoušet na kůru hru na varhanní manuál. Program obohatil PhDr. Vladislav Jindra, který posluchačům poutavě přiblížil historii novoborského kostela. žáci a pedagogové ZUŠ Poděkování po vystoupení v DPS Dne 29. května žáci z fl étnové třídy Ivety Šudové a klavírní třídy Radka Poláčka zpříjemnili odpoledne pacientům s roztroušenou sklerózou, kteří se sešli v domě s pečovatelskou službou při příležitosti 20. výročí regionální organizace Unie Roska v České republice. Málokteré publikum dokáže vytvořit mladým muzikantům tak krásnou a vděčnou atmosféru. Žáci si připravili pro vystoupení repertoár z jazzové a populární hudby. Členové Rosky odměnili děti čokoládami, ovocem a dalšími dobrotami. Pokud to bude možné, určitě opět rádi tak úžasnému publiku zahrajeme. Děkujeme za pozvání. žáci a pedagogové ZUŠ Naši mladí fl étnisté v kostele 18 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

19 Ze školních lavic zuš nový bor koncert ve sklárně Díky panu Novotnému a ochotnému personálu s panem Nečasem v čele se Hudba k poslechu tentokrát rozezněla v útulném sále fi rmy Ajeto. První červnovou neděli dopoledne tam proběhlo už patnácté setkání s třídami Ivety Šudové (fl étny) a Radka Poláčka (klavír-klávesy) z naší ZUŠky na uvedené téma. Nečekaný zájem pořadatele překvapil, bylo nutné narychlo přistavovat další židle. Pódium bylo nezvykle umístěno podélně uprostřed místnosti, takže na účinkující všichni dobře viděli ze tří stran. Většinu muzikantů to ale z míry nevyvedlo. Od nejmenších žáčků po ty nejstarší, poloviční profíky všichni se snažili předvést, co už se naučili. Program byl velmi pestrý: od lidových písniček z Anglie nebo ze Španělska přes instruktivní skladbičky českých autorů až po světové evrgrýny jako Yesterday nebo El Condor Pasa. Organizátoři i účinkující si zasluhují jednoznačný respekt, pochvalu a poděkování. Bylo to příjemně strávené dopoledne, přítomnost restaurační obsluhy trochu připomínala hudební kavárnu. Napadá mě jen pár drobností, které ovšem nemusí ostatní posluchači sdílet. Že by mladí muzikanti poslouchali právě jen Ježka, Michajlova, Presleyho nebo Ellingtona? Nová generace si snad doma hraje pro radost jiný, současnější repertoár. Ti pokročilejší by mohli znát taky efektní klavírní skladby Růžičky a Viklického nebo Dvořákovy jazzové etudy. Možná byl ale program záměrně takto sestaven pro posluchače o jednu nebo dvě generace starší? Ragtimy (ale i blues) by se měly podstatně zrychlit, interpreti by to určitě dokázali. Žáci ZUŠ jsou pochopitelně vedeni k přesné interpretaci notového zápisu. Jen málokterý z nich pak dokáže přeladit žánr a předvést, že má synkopy a swingování v krvi jako třeba Radka Štroblová nebo Radek Galabov. Hru střídavě doprovázeli dva hosté u bicí Foto: Gábina Svobodová soupravy. Aby ale skladby nekončily rozpačitě do ztracena, neměli by se sólisté stydět dát pohledem nebo gestem najevo doprovázejícím hráčům, že končí. Louis Armstrong to přece dělal taky. Po skončení ofi ciálního programu se krátce předvedla borská skupina LKP, která se v poslední době často hlásí o pozornost (majáles v Č. Lípě, New Bor Fest na zámku v H. Libchavě, českolipský Všudybud). Čtveřice středoškoláků tak dostala příležitost získat si další příznivce. Těšíme se na podzimní setkání, v pořadí už šestnácté. Naši muzikanti předvedou interpretačně i posluchačsky jistě náročnější Hudbu 20. století. Jan Tichý absolventi zuš nový bor Školní rok kontakty zuš nový bor tel: Novoborský měsíčník / červenec - srpen

20 Ze školních lavic gymnázium nový bor soutěž bible a biblické mytologie Dne se žáci novoborského gymnázia pod vedením paní učitelky PaedDr. Heleny Studecké zúčastnili soutěže, která se týkala znalostí Bible a biblické mytologie. Tato soutěž byla pořádána v rámci projektu Kořeny evropské kultury Podještědským gymnáziem v Liberci. Konkurence byla opravdu veliká!! Soutěž byla spojená s exkurzí do kostela sv. Antonína Paduánského, kde se studenti dozvěděli o historii kostela i řádu františkánů, který zde působí. Obě soutěžící skupiny novoborského gymnázia nakonec předvedly své znalosti týkající se Bible a biblické mytologie tak, že obsadily se stejným počtem bodů nádherné 1. místo!!! Radost byla obrovská!!! Petra Košťálová studentka 3.ročníku Gymnázia Nový Bor internetové stránky novoborských Škol: ZŠ nám. Míru : ZŠ U Lesa: ZŠ Arnultovice: MŠ Klíček: ZUŠ Nový Bor: VOŠS a SŠ Nový Bor: www. zusnb.cz mateřská Škola motýlek přes prázdniny máme otevřeno Opět jako jediná školka v Novém Boru budeme mít letos celé letní prázdniny otevřeno! A proto využijte možnosti hlídání dětí nejen předškolního věku, ale i dětí, které navštěvují 1. třídu ZŠ. Cena zůstává 100 Kč / den se stravou. Na děti se budou těšit 3 učitelky a brigádnice (ze SPgŠ), které v Motýlku pracují. Budeme hrát plno her a poznávat naši přírodu. Také se budeme učit hrát na fl étničky, tancovat, cvičit a malovat. Stačí jen dětičky přihlásit v naší školičce, nebo na našich webových stránkách prostřednictvím ové adresy! Více informací také na tel. čísle: 774/ Kamila Hejtmanová ředitelka soukromé MŠ Zájmová činnost zlatá srnčí trofej Dne 12. května 2012 organizoval Okresní myslivecký spolek v České Lípě okresní fi nále celostátní soutěže pro děti O zlatou srnčí trofej. Této soutěže se zúčastňují děti z kroužku mladých myslivců a ochránců přírody. Při této soutěži prokazují své teoretické a praktické dovednosti a znalosti o přírodě se zaměřením na myslivost. Vítěz této soutěže postupuje do celostátního fi nále. Již druhým rokem poskytlo zázemí pro tuto soutěž MS Diana Brniště společně s Honebním společenstvem Brniště. Mimo jiné také zdarma zajistili celodenní občerstvení pro zúčastněné včetně doprovodu a organizátorů. Soutěž byla poprvé fi nančně podpořena v grantovém programu města Nový Bor. Tyto prostředky byly použity na nákup cen a trofejí pro soutěžící. Za fi nanční podporu i organizaci všem výše uvedeným patří velký dík nejen od dětí, rodičů, ale také od Okresní myslivecké rady. Libor Šírlo Děti z kroužku mladých myslivců a ochránců přírody 20 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2012

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2015 cena: 10 Kč Informace o IGS 2015 str. 25-28 Fotogalerie z akcí str. 23, 24, 29, 30 Hurá prázdniny 26. 6. 2015 str. 45 starostův úvodník Je už poměrně všeobecně

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str. 25-28

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2014 cena: 10 Kč starostův den otevřených dveří str. 6 FOTOGALERIE vernisáž v muzeu odhalení lavičky v. havla den veteránů str. 23-26 ADVENTNÍ KONCERTY str.

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2010 MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA strana č. 33-43 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010 více informací str. 7, 8 cena: 9 Kč Program regenerace městských

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2008 cena: 9,-- Kč Dny evropského dědictví - více str. 11 Vědomostní soutěž k výročí založení Československé republiky na str. 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost končí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Začátkem června byla zahájena

Začátkem června byla zahájena BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, šest měsíců roku 2014 uteklo jako voda a vcházíme do jeho druhé poloviny. Čekají nás prázdninové a dovolenkové

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více