Obsah. Lukáš Novosad P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO. vodník Lukáše Novosada. Plaveme vstříc vodopádu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Lukáš Novosad P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO. vodník Lukáše Novosada. Plaveme vstříc vodopádu"

Transkript

1 Obsah Plaveme vstříc vodopádu vodník Lukáše Novosada Plaveme vstříc vodopádu Rozhovor s Jovankou otolovou a Stanislavem Rubášem O překladatelských soutěžích a cenách Milan Kundera Linda Asherová C D B L Identité/Identity/Totožnost Richard Podaný O trojím textu řeč Rudolf Leška Pirátské překlady a paragrafy 3 Lukáš Novosad Příšerná slavnost nesnesitelné odpovědnosti věčného návratu James Joyce Jan Losenický Pomes Penyeach/Ennáct bébásní Gearóid Mac Lochlainn Miroslava Kopicová Proud řečí Krzysztof Varga Pavel Peč Tequila/Tequila Márton Gerlóczy Adéla Gálová Omluvená absence 3 Gilles Rozier Jan Seidl Un amour sans résistance/láska bez odporu Michał Witkowski Jan Jeništa Chlípnice 9 Jeroen van den Berg Veronika Havlová a Lenka Křesťanová Blowing 3 Lukáš Novosad Vážené čtenářky a čtenáři bývalo kdysi zvykem vysvléci posla špatných zpráv do naha aby mohl být po doručení pošty za svou drzost ihned a bez vytáček zbičován O tu práci valný zájem nebyl takže ji přidělovali jako čestný kol Podobné je to s postem šéfredaktora a tak tento vodník píšu chráněn jen trenýrkami Směle do toho Jak jste zaznamenali při pla cení o deset korun zdražujeme neplatí pro před platitele Avšak d vod proč byste mohli toto hanebné rozhodnutí podpořit je několik Vaše shá ky po Plavu nás totiž přiměly zvýšit náklad a dodávat časopis na nová prodejní místa V této souvislosti se musím i omluvit protože v době předání listopadového čísla do tisku nebyl ještě nový seznam prodejc hotový a tak ho bohu žel nenajdete jako obvykle vzadu v tiráži ale poprosím vás abyste pravidelněji sledovali web Plavu připomínám adresu: kde jste vždy zavčas informováni o novinkách nejen ve věci našich partnerských knihkupectví Jistý je ale rozchod se sítí Kanzelsberger kde si Plav už nekoupíte Milému Kanzelsbergeru chci rovněž touto cestou poděkovat za spolupráci a ochranná křídla Další pohnutkou ke zdražení je příprava nové tváře a speci čtější náplně Plavu Výsledek uvi díte v lednu zatím vám slibuji že bude stát za to a že vám te víc neprozradím protože počítáme listopad a s ním číslo po roce věnované opět vý sledk m Levého překladatelské soutěže Druhý tematický celek jsme věnovali případu zbojnic kého překladu Kunderovy novely L Identité Trou fám si tvrdit že Plav je ale první periodikum které se víc než morálním rozhořčením věnuje estetickým hodnotám text originálu i překladu a přidává k tomu i návod jak si přitížit Hrajeme s vámi fér milí čtenáři Příště vás zveme k literaturám bývalých sovět ských republik P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

2 ROZHOVOR O překladatelských soutěžích a cenách Po roce se znovu vracíme k překladatelské soutěži Jiřího Levého. O jejím přínosu, ale i ostatních překladatelských soutěžích a cenách hovoří dva členové pořádající Obce překladatelů, Jovanka Šotolová a Stanislav Rubáš. Jovanka Šotolová se narodila roku 1961, vystudovala FF UK, potom pracovala jako redaktorka a učitelka francouzštiny. V současnosti působí na Ústavu translatologie FF UK a je šéfredaktorkou serveru iliteratura.cz. Překládá z francouzštiny mj. díla J. Echenoze, J.-Ph. Toussainta, P. Devilla, A. Jarryho, J. Claira, Ph. Raymonda-Thimonga, J. Geneta; věnuje se také literární publicistice (Host, Lidové noviny, MFDnes, A2). Šotolová je členkou redakční rady našeho měsíčníku. Stanislav Rubáš se narodil roku 1974 v Teplicích. Vystudoval obor translatologie na FF UK v Praze, kde také dnes působí jako učitel literárního překladu (z ruštiny a angličtiny) a ruské literatury, dějin a kultury. Zabývá se především překladem poezie a divadelních textů, teoreticky i prakticky. Je autorem knižně vydané monografie o překladech Shakespearových Sonetů (které rovněž sám překládá). V roce 2004 měla v jeho překladu v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích premiéru Shakespearova hra Measure for Measure. Josef lerka: Jaký je vztah mezi překládáním a literárními cenami Překládá se do cizích jazyk to co v echách vyhrává a naopak překládá se u nás to co vyhrává soutěže p vodní tvorby v cizině Nebo rozhoduje šikovnost agent a jejich spěšnost s prodejem Jovanka otolová: Určitě zabere když se do lektorského posudku napíše že kniha dostala nějakou cenu Na druhou stranu jsem se jednou ptala jednoho oceněného francouzského autora jestli má cena vliv na překládání jeho díla v cizině a on si myslel že ne íkal že ho budou víc číst nebo kupovat Francouzi ale měl pocit přestože je přeložený do dvaceti jazyk že to za hranicemi v bec nehraje roli Ale myslím si že u nás to vliv má J : Rozhodně tím začíná každá recenze a záložka Neměli bychom tedy mít v echách víc cen Když se podíváte na situaci v p vodní tvorbě ve Francii kdo tam nemá cenu je divný Prokazuje to jeho neschopnost Jov : Na jedné straně ceny jsou a lidi je znevažují ale pak jsou rádi když je dostanou Stanislav Rubáš: Když je těch cen pár každý ví že existuje nějaká Jungmannova cena a Státní cena za překlad a docela se to sleduje V momentě kdy by přibylo dalších deset jejich hodnota by devalvo vala A o současné existující ceny je skutečně velký zájem až mě to překvapuje např takový Skřipec a Skřipeček jsou nesmírně vděčná témata k psaní a zárove se těší velké pozornosti i těch lidí kteří se literaturou nezabývají J : Jsou překladatelské soutěže jako naše cena Jiřího Levého i v cizině Nebo je to něco co existuje pouze u nás SR: Například britská rada každoročně vyhlašuje soutěž v překladu jedné povídky z cizího jazyka a to svědčí o tom že si je vědoma určité tradice kterou překládání v Británii má Propaguje tak navíc britskou kulturu Myslím že jako doplnění k soutěžím čistě literárním a těch je v echách nepočítaně je překladatelská soutěž věc užitečná J : A jaký tedy mají takové soutěže smysl Jov : Dostaneš odměnu Ale vážně d ležité spíš je že když začínáš psát nebo překládat nevíš jestli to děláš dobře A jak jinak to m žeš poznat než že ti to potvrdí nějaká porota J : Takže soutěž pro překladatele funguje i jako zpětná vazba protože jejich překlad přečtou odbor níci Jov : Přesně Když neprojdeš něco to znamená J : Soutěž Jiřího Levého má tedy v zásadě pedagogický rozměr spojený s objevováním nových pře kladatel Jak tomu je u Jungmannovy ceny Jov : Jungmannova cena je podle mého názoru trochu složitější Porotu tvoří kolegové a hodnotíme jeden druhého To je zvláštní ale kdo jiný by měl hodnotit SR: Myslím že z podtextu vyplývá že tam občas dochází ke střetu zájm PLAV

3 Jov : Ano i když se všichni snaží aby nedocházelo U Jungmannovy ceny nejsou ani pevně stanovená kritéria hodnocení Za co se ta cena dává Za to že skvěle přeložíš jeden román který není jazykově nic extra ale ty to dodržíš adekvátně ho přeložíš a dá ti to spoustu práce Anebo za to že si vezmeš nějaké experimentální dílo kde se předvedeš a exhibuješ A kdo se k takovým překlad m dostane Je to začarovaný kruh I když máme také jiné překladatele veřejnost má pocit že se na prvních místech objevují pořád ta samá jména Je to zp sobeno i tím že nakladatel dá překlad nějakého oříšku někomu zkušenému Jiří Pelán bude nominován každý rok protože je na svém místě nejlepší J : Pro mě bylo vždycky záhadou jak je to s kritérii Ceny Jiřího Levého Co se vlastně hodnotí víc jak se překladatel předvedl či jak se s daným textem vyrovnal Jov : Odvíjí se to především od textu a jeho výběru Dostáváme spoustu příspěvk ve kterých se dotyčný překladatel má chuť předvést vybere si text ale chybí mu přehled o literatuře neví kam až m že jít co si m že dovolit a tak pohoří Anebo naopak proto že si vybere plytký text na kterém zase nic neukáže Už jsme přemýšleli nad tím že bychom zadali jeden text který by překládali všichni a tam by se ukázalo Soutěž má ale ještě jeden aspekt: je určena mladým překladatel m a m že se v ní objevit autor kterého nakladatelé a překladatelé jedoucí si ve svých smlouvách a objednávkách nevidí Je to možné a často se to stává SR: Přesně je to sonda do toho jaké texty si mladí vybírají čistě ze zájmu A stojí to určitě za zkoumání člověk je vždycky překvapen tím co je za nové autory v Polsku nebo Německu a co zajímavého se nedostane do nakladatelských plán J : Př de mi trochu zvláštní že máme Jungmannovu cenu kterou vnímám trochu jako cenu státní potom Levého soutěž pro mladé překladatele a jednou za rok Státní cenu za překlad Chybí mi tu nějaký mezistupe něco co by hodnotilo Takový Antiskřipec pro kvalitní překlad který se objeví a nesplní kritéria státní ceny vždyť ta se skoro podobá pantheonu Jov : Státní cena se uděluje spíš za celoživotní dílo Protože tu dlouho žádná cena nebyla musí se toho te hodně dohánět J : A nechybí tedy něco pro dobré současné překlady Jov : To je právě Jungmannova cena dává se za překlady za uplynulý rok Existuje i prémie Tomáše Hrácha určená mladým překladatel m J : A mají tato ocenění nějakou zpětnou vazbu od Obce překladatel Iniciují nějaké debaty o podo bách překladu a překládání u nás Jov : V Obci jen v rámci komise která čte texty a určitě si pohovoří o tom jak vypadá překlad jestli se někam posouvá co ti mladí te vyvádějí ale větší dosah soutěže nemají ekla bych že to možná zajímá nakladatele ale co se týče zavedených překladatel jde to mimo ně SR: Myslím si že je to příležitost aby se překlad zviditelnil aby se o něm mluvilo Obec tím chce taky upozornit že není překlad jako překlad že se dnes překládá hodně angloamerických literát a podobně Překlad v současnosti utváří jazykový cit čtenář mnohem víc než p vodní tvorba ale neuvědomujeme si to protože nenahlížíme do tiráží kde je uvedeno že jde o přeloženou knihu Toto by mohla říkat právě kritika překladu kdyby se u nás pěstovala Na stavu translatologie by to mohl být jeden z pro lujících obor určený pro lidi kteří budou sice chtít překládat ale zárove ne jenom sedět u počítače ale zabývat se i jazykem a teorií překladu Srovnávací analýzy dají docela dost práce a je to práce nevděčná protože se musíte zabývat každou stránkou překladu velmi poctivě P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO 3

4 ROZHOVOR nem žete vzít jenom omezený výsek a snad nejvíc by mohly přispět ke kultivaci překladatelského prostředí V rámci soutěže Jiřího Levého je vypisována i samostatná kategorie kritika překladu tam nám ovšem chodí maximálně tři čtyři příspěvky Když jsem měl možnost nějaké kritiky a srovnávací analýzy nabídnout byl o ně v novinách velký zájem J : Je v českém překládání nějaký fenomén který byste vyzdvihli Hodnotili byste jej jako pozitivní Jov : Poslední dobou často narážím na kritérium že překlad musí být hlavně čtivý Na p vodní styl autora trochu kašleme někdy má originál své určité charakteristiky jde proti normě je něčím vý razný má např dlouhé rozvité věty mnoho adjektiv a podobně A je tendence možná překladatel možná redaktor toto zneutralizovat a říkat tohle česky takhle nejde česky to je čtivější takhle Ale u některých autor to prostě dělat nem žeme Je to hrozně nebezpečné protože se tím zkresluje obraz p vodní literatury SR: Myslím si že by se rozhodně a je to stará písnička nic nového měla posílit loha redak tora jeho podíl na nálním překladatelském výrobku protože to co se v nakladatelstvích děje to je rychločtení rychloporovnávání Málokdy se překlad čte paralelně s originálem řádek po řádku Když to pak člověk udělá je najednou překladatel i nakladatel překvapen jak pečlivě je kniha zredi gována a kolik se v ní toho ještě našlo Musí se pak počkat s termínem odevzdání do tisku protože překladatelova řešení nejsou ideální Rozhodně by větší loha redaktora kulturu překladu pozdvihla Jov : Redaktoři mají na celkové kvalitě překladu velký podíl Mohlo by být zajímavé sledovat třeba u Jungmannovy ceny kolik redaktor pracovalo na oceněných knihách a jestli náhodou ty ceny nejdou za jedním SR: Myslím že byly moc pěkné doby Odeonu Vydávali poctivé vypiplané překlady např knížky z edice Světová četba které byly dotaženy do dokonalosti a člověka potěší i po letech PLAV

5 Milan Kundera: Totožnost Český nelegální překlad Totožnosti byl na internetu zveřejněn začátkem června Čtenáři se okamžitě rozdělili Milan Kundera, naro- na dva tábory v prvním český překlad přijali s povděkem a porušení autorských práv omlouvali Kunderovou zen roku 1929 v Brně, je neochotou svolit k oficiálnímu překládání svých děl do češtiny, uvnitř druhého překlad cupovali do posledního česko-francouzský prozaik, písmenka. Média otiskla hned několik kritik překladu, veskrze negativních, a vedly se i spory, zda překlad nebyl dramatik, básník, překladatel pořízen spíše z anglické verze. a esejista. Jeho otcem byl slavný muzikolog Ludvík Kundera, žák Leoše Janáčka. Milan Kundera této události nepřímo předchází v knize Nechovejte se tu jako doma, příteli, kde vysvětluje, proč nechce překlad do češtiny svěřit do rukou překladatelů. Kundera vystudoval hudební skladbu a FAMU. Roku 1975 začal vyučovat na univerzitě L Identité Identity v Remeši, později přednášel také na univerzitě v Paříži. Po vydání románu Kniha smíchu Milan Kundera přeložila Linda Asherová a zapomnění (1978) byl zbaven československého občanství, zůstal ve Francii, kde roku Un h tel dans une petite ville au bord de la mer A hotel in a small town on the Normandy coast 1981 získal státní občanství. normande qu ils avaient trouvé par hasard dans which they found in a guidebook Chantal got V současnosti žije v Paříži. un guide Chantal arriva le vendredi soir pour there Friday night and would spend a night alone Mezi jeho nejznámější díla y passer une nuit solitaire sans Jean Marc qui with out Jean Marc who was to join her on Sat psaná česky patří Směšné lásky devait la rejoindre le lendemain vers midi Elle urday around noon She left a small valise in (1963), Žert (1965) a Nesnesitelná lehkost bytí (franc. 1984, laissa une petite valise dans la chambre sortit et the room went outside and after a short stroll apr s une courte promenade dans des rues in through un familiar streets returned to the ho č v Torontu a 2006 connues revint au restaurant de l h tel sept tel s own dining room At seven thirty the restau v Praze). Ve francouzštině napsal heures et demie la salle était encore vide Elle rant was still empty She sat down at a table and např. sbírku esejí L Art du s assit une table en attendant que quelqu un waited for someone to notice her At the far side roman (Umění románu, 1986), l aper t De l autre c té pr s de la porte de la of the room near the door to the kitchen two romány L Immortalité (Nesmrtelnost, 1993), L Identité (Totožnost, 1997) a L Ignorance cuisine deux serveuses étaient en pleine discus waitresses were deep in dis cussion Since she sion Détestant hausser la voix Chantal se leva hated to raise her voice Chantal got up crossed (Nevědomost, 2003); tato díla traversa la salle et s arr ta pr s d elles mais elles the room and stopped beside them but they nebyla v českém překladu publikována. Za poslední dva roky étaient trop passionnées par leur sujet : Je te were too absorbed by their topic: I m telling dis cela fait déj dix ans Je les connais C est you it s ten years already I know them It s ter nakladatelství Atlantis vydalo terrible Et il n y a aucune trace Aucune On en rible And there s not a trace None It was on několik knih Kunderových esejí a parlé la télé L autre : u est ce qui a pu TV The other one: What could have happened Můj Janáček (2004), Zneuznávané lui arriver On ne peut m me pas l imaginer to him Nobody can even imagine And that s dědictví Cervante- Et c est ce qui est horrible Un meurtre On what s hor rible A murder They looked ev sovo (2005) a konečně Nechovejte se tu jako doma, pří- a fouillé tous les environs Un enl vement erywhere A kidnapping But who would do Mais qui Et pourquoi C était quelqu un qui that And why He wasn t a rich guy or im teli (2006). Roku 2006 vyšla poprvé v České republice i oficiální česká verze Kunderova n était ni riche ni important On les a montrés portant They showed them all on TV His chil la télé Ses enfants sa femme uel désespoir Tu dren his wife It s heart breaking Do you real nejslavnějšího románu Nesnesitelná lehkost bytí. te rends compte ize Puis elle remarqua Chantal : Vous connais Then she noticed Chantal: You know that pro sez l émission la télé sur les gens disparus gramme on TV about people who ve disappeared Perdu de vue a s appelle Lost to Sight it s called Oui dit Chantal Yes said Chantal P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

6 MILAN KUNDERA Linda Asherová biografických údajů této v současné době dvorní překladatelky děl Milana Kundery se nelze při největší snaze dopátrat ani pomocí vyhledávačů berliček, jako je Google. Jisté je, že a) pro významné nakladatelství Penguin přeložila román Georgese Simenona Le Chien jaune (angl. Maigret and the Yellow Dog resp. The Yellow Dog, 1931); b) v roce 2003 obdržela v New Yorku v Kulturním centru francouzské ambasády ocenění France s medal of Chevalier of the Order of Arts and Letters ; c) do angličtiny přeložila i u nás známé Paměti bretonského venkovana od Jeana- -Marie Déguigneta nebo Sachsovu nemoc Martina Wincklera; d) a to pro nakladatelství The New Yorker, kde dříve pracovala jako editorka a překladatelka a soustředila se na díla zejména Restifa de la Bretonna, Victora Huga, George Simenona a Milana Kundery. Do angličtiny přeložila tři francouzsky psané novely Milana Kundery, La Lenteur (Slowness), L Identité (Identity) a L Ignorance (Ignorance), a knihy esejů, L art du roman (The Art of the Novel), Les testaments trahis (Testaments Betrayed. An Essay in Nine Parts). Peut tre que vous avez vu ce qui est arrivé la famille Bourdieu Ils sont d ici Oui c est a reux dit Chantal ne sachant comment détourner une discussion sur une tra gédie vers une vulgaire question de repas Vous voulez d ner dit en n l autre serveuse Oui J appelle le ma tre d h tel allez vous as seoir Sa coll gue ajouta encore : Vous vous rendez compte quelqu un que vous aimez dispara t et vous ne saurez jamais ce qui lui est arrivé! C est devenir fou! Chantal retourna sa table le ma tre d h tel vint au bout de cinq minutes elle commanda un repas froid tr s simple elle n aime pas manger seule ah ce qu elle déteste cela manger seule! Elle découpait le jambon dans son assiette et ne pouvait arr ter les pensées mises en chemin par les serveuses : dans ce monde o chacun de nos pas est contr lé et enregistré o dans les grands magasins des caméras nous surveillent o les gens se fr lent sans cesse les uns les autres o l homme ne peut m me pas faire l amour sans tre interrogé le lendemain par des chercheurs et des sondeurs o faites vous l amour combien de fois par semaine avec ou sans préservatif comment se peut il que quelqu un échappe la surveillance et disparaisse sans laisser de traces Oui elle conna t bien cette émission avec ce titre qui lui fait horreur Perdu de vue la seule émission qui la désarme par sa sincérité par sa tristesse comme si une inter vention venue d un ailleurs avait forcé la télévi sion renoncer toute frivolité d un ton grave un présentateur invite les spectateurs appor ter un témoignage qui pourrait aider découvrir le disparu la n de l émission on montre l une apr s l autre les photos de tous les perdus de vue dont on a parlé dans les émissions précé dentes quelques uns sont introuvables depuis onze ans déj Elle imagine perdre ainsi un jour Jean Marc Rester dans l ignorance tre réduite tout ima giner Elle ne pourrait m me pas se suicider car Maybe you saw what happened to the Bour dieu family They re from here Yes it s awful said Chantal unsure how to turn talk of a tragedy to the mundane issue of food You want dinner said the other waitress nally Yes I ll get the head waiter Take a seat Her colleague went on: Can you imagine some one you love disappears and you never nd out what happened to him! It could drive you in sane! Chantal returned to her table it took ve min utes for the head waiter to come over she or dered a cold meal very simple she didn t like to eat alone ah how she hated that eating alone! She sliced the ham on her plate and could not still the thoughts the waitresses had stirred up in her: in a world where our every move is monitored and recorded where in department stores cameras watch you where people con stantly jostle you where a person cannot even make love without being quizzed the next day by researchers and poll takers Where do you make love How many times a week With or without a condom how is it possible that someone could slip out of sur veillance and dis appear without a trace Yes she certainly does know that programme with its terrify ing title Lost to Sight the only programme that undoes her with its genuineness its sadness as if an intervention from some other realm has forced television to give up all its frivolity in grave tones the host appeals to the audience to come for ward with any evidence that could help nd the missing person At the end of the programme they show pictures one after the other of all the Lost to Sight people discussed in the previ ous programmes some have been un ndable for as long as eleven years She imagines losing Jean Marc that way some day Never knowing reduced to imagining any thing and everything She could not even kill PLAV

7 le suicide serait une trahison le refus d attendre la perte de la patience Elle serait condamnée vivre jusqu la n de ses jours dans une horreur ininterrompue herself because suicide would be a betrayal a refusal to wait a loss of patience She would be condemned to live until the end of her days in unrelenting horror Francouzský originál převzat z vydání Milan Kundera: L Identité, Gallimard 1997, Paris. Anglický překlad převzat z vydání Milan Kundera: Identity, Faber and Faber 1998, London. Totožnost přeložil a C D B Hotel v městečku na pobřeží Normandie které si náhodou našli v pr vodci Chantal tam dorazila v pátek večer a strávila noc sama bez Jean Marca který za ní měl př et v sobotu kolem poledního Nechala v místnosti malou cestovní tašku šla ven a po krátké procházce neznámými ulicemi se vrátila do hotelové restaurace V sedm třicet byla ještě prázdná Usadila se u stolu a čekala až si jí někdo všimne Na vzdáleném konci místnosti v blízkosti dveří do kuchyně byly zabrány do hovoru dvě servírky Jelikož velice nerada zvyšovala hlas Chantal vstala přešla místnost a zastavila se u nich byly však příliš zaujaty svým tématem: Povídám ti že už je to deset let Já je znám Je to hrozné A nikde ani stopa Ani jediná Bylo to v televizi Druhá servírka: Co se mu jenom mohlo stát Nikdo si to ani nedokáže představit A to je na tom to strašné Vražda Prohledali to všude nos Ale kdo by to dělal A proč Nebyl to žádný boháč ani nikdo d ležitý Ukazovali je v televizi Jeho děti ženu Je to zoufalé Uvědomuješ si to Pak si všimla Chantal: Znáte ten program v televizi o lidech kteří zmizeli Jmenuje se Sešli z očí Ano řekla Chantal Možná jste viděla co se stalo rodině Bourdieuových Jsou odtud Ano je to hrozné řekla Chantal a nevěděla jak obrátit hovor o tragédii k všednímu tématu jakým bylo jídlo Chcete asi večeřet řekla nakonec druhá servírka Ano Zavolám vrchního Jděte se posadit Její kolegyně pokračovala: Představte si že někdo koho milujete zmizí a vy se nikdy nedozvíte co se s ním stalo! To je k zbláznění! Chantal se vrátila ke svému stolu vrchní přišel za pět minut objednala si studené jídlo velmi prosté nerada jí sama ach jak jen nesnáší jíst sama! Krájela šunku na talíři a nedokázala zastavit běh myšlenek který spustily servírky ve světě kde každý náš pohyb je monitorován a zaznamenáván kde nás v obchodních domech sledují kamery kde do sebe lidé neustále navzájem strkají kde se člověk nem že dokonce ani milovat aniž by se ho druhý den dotazovali výzkumníci a lidé provádějící pr zkum veřejného mínění Kde se milujete Kolikrát týdně S kondomem nebo bez jak je možné aby někdo unikl dohledu a ztratil se beze stopy Ano ovšemže zná onen program s tím názvem který jí nahání hr zu Sešli z očí jediný program který ji o brojuje svou opravdovostí svým smutkem jako kdyby zásah odněkud odjinud donutil televizi vzdát se veškeré své povrchnosti moderátor vážným tónem vyzývá diváky aby poskytli všechny P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

8 MILAN KUNDERA d kazy které by mohly pomoci nalézt pohřešovanou osobu Na konci programu ukazují jeden po druhém obrázky všech lidí kteří Sešli z očí a o nichž se mluvilo v předchozích dílech některé nemohli nalézt až jedenáct let Představuje si že jednoho dne takto ztratí Jean Marca e se nikdy nic nedoví a že jí nezbyde než si představovat naprosto všechno a plně cokoliv Dokonce by se ani nemohla zabít neboť sebevražda by byla zradou odmítnutím čekat ztrátou trpělivosti Byla by odsouzena k tomu žít až do konce života v ustavičné hr ze O trojím textu řeč Richard Podaný Richard Podaný se narodil roku 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK, pracoval v časopise zahraničních zajímavostí, poté v nakladatelstvích Svoboda, Harlequin a Knižní klub. Od roku 1994 se živí jako překladatel a nakladatelský redaktor na volné noze. Je organizátorem Akademie sci-fi, fantasy a hororu, členem výboru Obce překladatelů a letitým členem komise OP pro anticenu Skřipec. Překládá z angličtiny a francouzštiny, převážně beletrii, z valné části tu vážnou zmiňme alespoň autory jako Frederick Forsyth, Chuck Palahniuk či Nick Hornby. Často a rád ovšem překládá také sci-fi, fantasy a komiks například Philipa K. Dicka, Neila Gaimana či Alana Moorea. Z rozsáhlé bibliografie uveďme alespoň překlad Keyesovy Růže pro Algernon (2000), Stephensonova Diamantového věku (2001), Rostenova Jidiš pro ještě větší radost (2004), Palahniukovu Ukolébavku (2005) a Dickova Ubika (2000). Kdykoli a jakkoli se bavíme o pirátském českém překladu posledního románu Milana Kundery Totožnost L Identité neměli bychom zapomínat že se jedná o trestný čin Autora či autorku onoho překladu skrývajícímu či skrývající se za šifrou C D B což m že být cokoli od Celkem Decentního Blábolu až po Cíleně Dementní Blbinu rozhodně neomlouvá to že náš geniální krajan jak mnozí naznačovali si svým přístupem k ne překlad m své francouzsky psané beletrie do češtiny o podob nou patálii takřka koleduje To je sice do značné míry pravda nicméně na zločinném charakteru dotyčného překladu to nemění nic Totéž však platí i na druhou stranu: Milan Kundera z hlediska právního a lidského a tím spíše pro své nemalé zásluhy má na tuto svou idiosynkratickou podivnost jistě právo nicméně i my máme právo jeho postup hodnotit pokud tak učiníme korektně věcně a fundovaně čímž bychom se když pámbu dá mohli snad dokonce i vyhnout obvinění z hříchu z nejčeštějších: hříchu pohrdání slavnými rodáky a světoobčany Z řečeného snad dost jasně plyne že když se někdo jako te já chystá do příjemného textolo gického dobrodružství jakým je porovnání pasáží z Kunderova románu ve francouzském originále v anglickém překladu a v české pirátštině musí provést nelítostnou lobotomii jíž oddělí mravní hodnocení celé kauzy od profesního hodnocení všech dotyčných text A jelikož o mravní hodnocení jsem se už ač v maximální zkratce pokusil a to doufám s dost jednoznačným vyzněním m žu se pustit do toho věcného a odborného Především bych se chtěl jako překladatel postavit čelem k onomu smutnému faktu že Milan Kun dera odmítá připustit literární překlady francouzsky psané části svého díla do své mateřštiny Ať pa dají jakékoli argumenty odkudkoli příčinou pravděpodobně bude nikoli deklarovaný strach z chyb jež by mohly nastat nejsem rozhodně první kdo si troufne konstatovat že existuje nejméně p l tuctu skvělých českých překladatel kteří by překlad zvládli po mnoha stránkách tak kvalitně jak se o tom při vší ctě Milanu Kunderovi po letech jazykového odloučení už nem že ani snít ale strach z literárně překladatelské interpretace jako takové Ta je ovšem neodmyslitelnou součástí překladu coby umělecké disciplíny potácející se na pomezí uměn interpretačních a tv rčích kdyby tomu tak nebylo nepatřil by překlad pod autorský zákon ale pod řemesla a služby Z tohoto hlediska přístup našeho skvělého krajana bohužel připomíná ony proslulé tři opičky které nevidí zlo neslyší zlo a nevyřknou zlo čehož dosahují tím že si zakryjí oči uši a sta Neviděným zlem jsou v tomto případě všechny ostatní překlady do jiných jazyk u nichž aniž by se jim autor jakkoli bránil je riziko posun ano i chyb evidentně o řády větší PLAV

9 A někdy to není ani tak riziko jako holá realita ímž se už dostávám k anglickému překladu To tožnosti Ten pořídila Linda Asherová Nebudu se pokoušet předstírat že bych na tom s angličtinou byl tak dobře abych mohl její výkon seriózně hodnotit jako valná část literárních překladatel jsem v tomto ohledu dosti jednosměrný Nicméně na několik kliknutí na internetových vyhledávačích člověk hravě zjistí že kritické př etí překladu Asherové bylo dosti drtivě negativní To je věru s podi vem protože tatáž dáma přeložila i řadu dalších Kunderových děl namátkou Nevědomost Pomalost a Zrazené testamenty A tím spíše když se jedná o britské nakladatelství jehož jméno bývá vyslovováno s patřičnou ctou Je to vskutku trpký komentář ke Kunderově strachu z českých překlad když uvážíme že proslulý anglický nakladatel potažmo jeho překladatel a redaktor nebyli například s to v autorových esejích doplnit u českých místních a osobních jmen hacky a carky : není snad taková práce najít si v mapě znak dlouhé á aby se pak nakladatelský d m nemusel před rozezlenými britskými bohemisty stydět za Jana Skacela a podobně Je naprosto nemyslitelné že by případný český překlad pokud by byl svěřen osobnosti kalibru Kateřiny Vinšové Václava Jamka či Jiřího Pelána o dalších nemluvě opakoval nejen takovéto chyby ale i nedostatky nesrovnatelně drobnější a méně patrné A posuny či odlišnosti v interpretaci které by jistě nastaly by se bezpochyby v textu nedosahujícím ani stovky normostran daly hravě dohodou vyřešit Nicméně opakuji že tu jen vyjadřuji sv j názor a n ak nekádruji rozhodnutí na něž má Milan Kundera právo asto se vyskytne i další výtka v či anglickému překladu pod niž se asi mohu podepsat a která nás pohodlným oslím m stkem dovede k hlavnímu objektu zájmu totiž českému pirátskému interneto vému vydání Totiž že je zplošťující spíše přesný než věrný pedantský v detailu ale neschopný se takříkajíc odvázat tam kde si to autor v styl vyžaduje To byl totiž hlavní argument pro podezření že C D B překládal a jestli ne přímo z anglického textu pak přinejmenším s přihlédnutím k němu Mimochodem C D B už to samo je indicie vedoucí za La Manche protože anglicky mluvící národy píšou písmena podobných zkratek na rozdíl od ech rovnou za sebe bez mezer tedy Američané píší L A ale eši L A a náš naše pirát ka píše svou zkratku také zhuštěně Především je však a obávám se že zcela právem pirátský překlad také považován za sice vcelku přesný ale plochý bez šťávy a postrádající autorské stylové rysy které by člověk u Kunderova díla čekal S tím souhlasím ale zdá se mi to poněkud málo pr kazné Spíš bych se s vaším dovolením pokusil vyhledat v textu nějaké konkrétnější d kazy toho že šlo spíš o překlad z angličtiny případně abych nebyl obviněn z jednostrannosti d kazy o opaku Teprve potom bych se pokusil věnovat samotnému hodnocení překladu jako takového Rovnou musím říct že ačkoli jsem srovnal tyto tři texty větu od věty v rozsahu prvních deseti kapitolek nenašel jsem jediný případ kdy by C D B napsal a něco co by napsat nemohl a pokud by v ruce měl a jen anglický nikoli francouzský text Zato náznak o opaku je tu poměrně dost Samozřejmě že nic nem že být jednoznačné a konečné protože ve hře vždy budou i možnosti že šlo o překlad z angličtiny avšak s nahlížením do francouzského originálu anebo že šlo o případ opačný: překlad z francouzštiny při znalosti anglické verze Nicméně indicií je tu dost Především se autor ka českého překladu dost často uchyluje k drobným mikrotextovým řešením která mají blíž k anglické než ke francouzské verzi Jednotlivě to nedokazuje nic ale dotyčných jednotlivostí je hodně Tak hodně že první najdeme už v první větě románu: Un h tel dans une petite ville au bord de la mer normande A hotel in a small town on the Normandy coast Hotel v městečku na pobřeží Normandie P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO 9

10 MILAN KUNDERA Jak vidíme anonymus anonyma volil a záměrně to co Linda Asherová udělala z nezbytí a z lo giky angličtiny: místo adjektiva normandský je tu místní jméno Normandie To by samozřejmě překladatel udělat mohl třeba už jen proto aby se v češtině vyhnul matoucí dvojici norman ský normandský ale podobných řešení najdeme co hrdlo ráčí Kdekoli Asherová řeší francouzské bord de la mer anglickým slovem beach tam v češtině rovněž najdeme pláž přestože pláž i zdrojové francouzské plage na rozdíl od beach neznamenají zárove pláž i pobřeží Anebo na začátku šesté kapitoly: Cestou na pláž Jean Marc minul autobusovou zastávku Jediná osoba na ní byla dívka v ínách a tričku Najděme si druhou větu v originálu: Il n y avait la qu une jeune lle Račte dovolit: kde se v českém překladu vzala ona odpudivě nečeská vytýkací konstrukce Jediná osoba na ní byla a kde se vzala ta osoba snad z Jeníčka a Mařenky Osobo nešly tudy děti O mnoho jasněji se nám vše jeví když se podíváme na příslušné místo v angličtině: The only person here was a girl Nebudu vás trápit dalšími citacemi ale snad mi uvěříte že podobných krajně podezřelých shod tu jsou desítky už jen proto že poslední dvě indicie pláž a osoba jsem vzal ze dvou vět jdoucích po sobě Nejfatálnější shodu kterou bych už byl téměř nakloněn považovat za velmi přesvědčivý d kaz o tom že se překládalo především z angličtiny jsem ale našel v kapitole: Co je na takových banalitách inteligentního Jeho tón cynické provokace když je říká Prohlédněme si druhou větu ve francouzštině a v angličtině: Le ton de provocation cynique avec lequel il les dit His tone of cynical provocation when he says them Tady to když dovolíte přímo řve Mimochodem ta věta o tónu cynické provokace je snad nejza huhlanější a nejnepovedenější z celého překladu C D B Vskutku děsivá konstrukce ačkoli to šlo řešit několika lepšími metodami: Jak cynickým a provokativním tónem to říká kromě jiných možností Ale to te nechme stranou a věnujme se tomu kde se ta klopotnost vzala Z francouzštiny totiž stěží Za prvé: proč to zájmeno jeho V angličtině ho chápu ale ve francouzštině není Le ton a v češ tině nemá co dělat Za druhé ve francouzštině m že adjektivum cynique klidně patřit k oběma substantiv m ton i provocation což by v češtině kromě jiných lépe řešilo i souřadné spojení cynický a provokativní Zato angličtina k tomu vede přímou pěšinkou A konečně jak vidno i takhle kratičkou větu lze nabít chybami jako jitrnici prejtem co ta předložková vazba na konci Avec lequel tón se kterým to říká To hr zně nečeské když je říká nemohlo spadnout z nebe jako mana Někde se vzít muselo: zřejmě z angličtiny která tento typ předložkové vazby připouští Tak by se dalo pokračovat ale dovolím si považovat za prokázané že tu přinejmenším jsou velice pádné d vody si myslet že opravdu se překládalo z angličtiny Ostatně pokud je tomu tak: byl to ale špatný nápad překládat z překladu který kritika rozedrala na kusy! Ze všeho co jsem dosud napsal by se mohlo zdát že překlad C D B považuji za mizerný To je ovšem optický klam zp sobený tím že když jsem shledával doklady o možném překladu z angličtiny přirozeně jsem si vybíral ty nejdefektnější věty kde je ovlivnění jiným textem nejlépe vidět Přesto bych se nerad nechal unést spravedlivým hněvem k hodnocení které by spíše než odborné bylo emotivní Když chci C D B hodnotit především se musím odvážit alespo opatrného odhadu co se týče jeho její osobnosti a pro lu A i když si možná pokud to někdy praskne uříznu ostudu troufnu si PLAV

11 jednu věc tvrdit dost jistě Totiž že určitě se bude jednat o osamělého vlka někoho koho běžně mezi romanisty nepotkáváte Nějak si totiž nedovedu představit že by kdokoli z mně známých předních českých francouzštinář tajil takovouto supermanovskou dvojí Totožnost excusez le mot e by po vzoru brýlatého a nesmělého Clarka Kenta přes den vysedával v redakci či doma a za počítačem a tvářil se intelektuálně avšak najednou by zasvištěl do nejbližší telefonní budky a pak z ní vyběhl s vlající pláštěnkou a křiklavým logem C D B na vypasovaném trikotu Račte odpustit ale to mi nesedí k tomu čemu kriminalisté tuším říkají pro l pachatele Kromě toho všichni ti které znám by to přeložili líp ímž zárove říkám že pokud bych se tak fatálně mýlil a šlo by o někoho ze zavedených romanistických kruh pak by moje hodnocení znělo o mnoho přísněji Nicméně ono zřejmě opravdu p jde o zoufalý čin samotáře a amatéra a proto moje hodnocení musí být a také bude podstatně smířlivější Vskutku pokud byl text opravdu překládán bez příslušné profesní zkušenosti a redakčního zázemí žádné druhé oči které by jej opravily a vylepšily pak výsledek není zdaleka tak zlý jak by mohl ne li měl být Překlad C D B není žádný klenot ale také žádný propadák Některá řešení jsou vcelku svěží a neotrocká ano včetně onoho slavného S kondomem nebo bez místo kterého jeden kritik nabízel otrockou zeugmatickou hr zu S nebo bez kondomu Vážnější věcné chyby a chyby v reáliích tu skoro nenajdete když nepočítám významově nesprávná užití některých slov jako třeba místnost tam kde se jedná evidentně o hotelový pokoj Občas potkáme i záblesk překladatelské odvahy: e jsi kaput e tv j mozek je vyřízený Tak tomu se přátelé a sousedi říká překladatelská kompenzace: ve francouzštině stojí perdu a foutu v angličtině done for a nished Někam tam zkrátka patří trochu peprnější silnější slovo ale protože do druhé věty se moc nehodí bylo zařazeno do té první místo neutrálnějšího perdu Ovšem jak vidno čert ví jestli i tahle kompenzace není vlastně z pera Lindy Asherové Mikrotextových vad na kráse tu je arci nepočítaně Některé opět možná souvisejí s angličtinou: Její nevolnost vyvolaná snem byla tak mimořádně silná že ji přiměla př ít na to co bylo její příčinou Tady je kamenem razu předpředposlední slovo bylo To je bu neobratnost anebo reziduum po anglické časové souslednosti: v češtině jelikož se jedná o popis stavu nikoli minulého děje patří samozřejmě co je její příčinou Kromě toho místo dokonavého př ít originál evidentně vybízí k nedokonavému řešení: zjišťovat co je její příčinou Redaktor by si také smlsl na sklo ování jména jednoho z hlavních hrdin Jean Marc: ve jménech končících na c cus a podobně má čeština exní k Tedy Jeana Marka Je tu i řada neobratných vazeb typu ach jak nesnáší jíst sama! Když pominu že čeština velmi šetří citoslovci a i tady to šlo přeložit jinak či bez něj zbývá ještě ta ohavná in nitivní konkrece nesnášet jíst : ve francouzštině i angličtině se to snese ale čeština přímo v bolestech řve po nějakém jazykovém obchvatu třeba k smrti nerada či jiném Leckterá věta českého překladu by nezasloužila než rozmetat na kusy a vybudovat od základ jinak: Bez d vodu skutečně nemá to d vod Divný slovosled říkáte Nabídnu ještě divnější: Una vená po špatně strávené noci Chantal vyšla z hotelu Taky čárky občas haprují: Cítila jak se jí melancholie rozprostřela po tváři a věděla okamžitě že e za větu vloženou čárku klademe i když pak souvětí pokračuje spojkou a to by měl vědět i každý kdo se drží překladatelsky o hodně víc při zemi než ve výšinách kde se vznáší Milan Kundera Ostatně p vodní plaqué i nep vodní plastered hovoří o něčem jiném než je nešikovné rozprostírání melancholie po tváři Spíš jí na té tváři ulpěla Anebo takové rozhodnutí dát si rychlý šálek kávy Tak prostě v češtině adjektiva většinou ne fungují aby ve volném čase zaskakovala za adverbia! Ostatně i francouzsky je tu vite boir : další kontaminace angličtinou kde najdeme quick cup of co ee : neřeknu vám zodpovědně jestli to P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

12 MILAN KUNDERA není neobratné i v angličtině ale v češtině tedy rozhodně Kromě toho C D B občas podléhá notoricky známému zlozvyku začínajících překladatel z fran couzštiny jímž je poslušné nadužívání historického vyprávěcího prézensu i na místech kde se češ tina až trpně dožaduje minulého času Sem tam na nás vykoukne i prapodivná formulace typu Měla jsem špatné ráno A zase ta anglič tina: I had oproti francouzskému j ai passé! Nemusíte se mnou souhlasit ale podle mě je tohle jedno z těch míst kde překladatel musí trochu přitlačit na pilku i když mu třeba nějaký pedant vytkne že se dost nedrží originálu : co třeba Vstala jsem špatnou nohou Další často vídanou školáckou chybou je nečeské nadužívání zájmen: co měl za její drdol byl šátek uvázaný kolem její hlavy S dovolením když to měl za její drdol na jaké jiné než zase její hlavě by to mohlo být uvázané C D B se sice nedopouští extrémních hr z tohoto typu vzor Vzal svou ruku a položil jí ji na její paži ale občas by si tužka redaktorova s chutí zaskotačila Nicméně jak říkáme my francouzštináři to make a long story short přestože by se dalo takto pokračovat do alelujá ne li ad nauseam dovolím si ukončit hromadění d kazního materiálu a přejít k celkovému hodnocení Anonymní překlad Kunderovy Totožnosti se ani při největší přísnosti nedá označit jinak než jako pr měrný až lehce podpr měrný V žádném případě se však nejedná o strašlivé zvěrstvo a patvar jak jsme si též mohli přečíst Snad nejlépe to shrnu když si představím dobrého redaktora romanistu sedícího v dobrém nakladatelství který tento překlad právě dostal na st l Jak vidíte pro čely rozboru jsem velkoryse pominul to že špičkový redaktor by špičkový román v první řadě zadal špičkovému překladateli takže by se před podobným dilematem neocitl Jak ho zhodnotí Je to přece člověk který na jedné straně chce aby ta knížka vyšla takže nem že být přehnaně přísný ale na druhé straně mu není jedno jestli na tom bude dělat tři týdny anebo tři měsíce takže nesmí být ani přehnaně laskavý Podle mě by tento redaktor dospěl k názoru že za tenhle překlad nedostane ani on ani překladatel ani nakladatelství žádný metál a kritika taky moc jásat nebude Ale na druhé straně že pokud tomu věnuje dva tři týdny rutinní redaktorské péče udělá z toho hravě překlad publikovatelný za který ho kritika rozhodně nezdrtí Tím se arci dostávám ke svému tvrzení že na dílo vlka samotáře to není tak špatný výkon Takže na sám konec ještě jeden vzkaz neznámému neznámé C D B : možná byste měl a ten su permanský kostým shodit zvlášť když na druhé straně barikády není žádný přímočarý komiksový padouch ale živý člověk a velký spisovatel Milan Kundera a místo do telefonní budky zaskočit ně kam kde se dá přiučit těm překladatelským dovednostem jež vám zatím scházejí Pokud se nemýlím a opravdu se jednalo o amatérskou prvotinu tak tu jisté předpoklady jsou a po pár skromných překla dech detektivek či něčeho podobného na rozcvičení z vás ještě m že být dobrý překladatel dobrá překladatelka PLAV

13 Pirátské překlady a paragrafy Rudolf Leška Chci se pokusit stručně zde nastínit problematiku neoprávněně pořízeného překladu literárního díla a jeho užití z právního hlediska Nedávno publikované pirátské překlady Harryho Pottera Joanne Row lingové a Totožnosti Milana Kundery budiž nám výchozí připomínkou k osvětlení nejprve obecnému poté ve vztahu k právu autorskému správnímu a trestnímu této složité právní oblasti Při porušení právní povinnosti dochází ke vzniku nového odpovědnostního vztahu Ať již mezi státem a rušitelem trestní a správní právo anebo mezi poškozeným a rušitelem právo občanské V našem případě jde o užití díla bez autorem uděleného oprávnění k takovémuto užití tj licence k překladu díla a ke sdělování díla veřejnosti V této souvislosti je potřeba rozlišovat odpovědnost a autora překladu b majitele internetové stránky tzv poskytovatel obsahu c providera posky tovatel připojení d poskytovatele prostoru k umístění stránek e poskytovatele odkazu ten kdo na své stránce umístní odkaz na stránku s nelegálním obsahem f konečného uživatele ten kdo nelegální obsah stahuje Pouze konstatujme že samotné chování konečného uživatele fyzické osoby! při stahování podle výkladu autorského zákona AZ panujícího v české praxi nelegální nebude ačkoli sám zastávám opačný názor srov 9 odst a 3 AZ Rovněž uzavřeme že zásadně odpovědní nebudou ani provider či poskytovatel prostoru taktéž neplatí absolutně! Pokud se zmíníme o odpovědnosti majitele stránky jenž na ní vědomě umístní odkaz na stránku s nelegálním obsahem lze s nutnou dávkou zobecnění napsat že m že být posuzována stejně jako odpovědnost samotného rušitele! Problém je to ovšem složitější a na jeho řešení zde není prostor Soustře me se proto na otázku umístění nelegálního překladu na internetovou stránku Na okraj řečeno samotné neoprávněné zhotovení překladu pro osobní potřebu nelegální není tím je až jeho zveřejnění na internetu pokud se tak stane bez vědomí či přispění autora překladu nelze u něj o odpovědnosti v bec uvažovat v našem případě to ale zřejmě vždy byl autor překladu sám kdo jej umístnil na své stránce takže možnost a a b nám splývá V rovině občanského práva bude tedy v naší problematice pro autora přicházet do vahy nárok a zdržovací aby se rušitel nadále zdržel rušení práva a znepřístupnil nelegální obsah své stránky b satisfakční c na náhradu škody d na vydání bezd vodného obohacení e na sdělení daj od poskytovatele prostoru zejm o totožnosti osob častnících se neoprávněného rozšiřování f na zákaz poskytování služby kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora obdoba zdržovacího nároku směřující proti poskytovateli prostoru g na zveřejnění rozsudku byl li autor ve své žalobě spěšný V praktické rovině jsou podstatné především nároky b d Co se satisfakce týče AZ má na mysli především satisfakci morální omluvu ale také zadostiučinění pe něžité pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím Konečné určení bude na vaze soudu pro nějž vodítkem jsou závažnost jmy a okolnosti za nichž k zásahu do práva došlo AZ V případech Harryho Pottera i Totožnosti jsou zjednodušeně okolnosti velmi závažné a soud by nepochybně nanční zadostiučinění přiznal Nárok na náhradu škody vznikne pokud vznikla skutečná škoda v našem případě nikoliv anebo autor přišel o ušlý zisk přičemž AZ stanovuje že místo skutečně ušlého zisku se autor m že domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny která by byla obvyklá za získání licence! Nárok na vydání bezd vodného obohacení ve výši dvojnásobné než by byla běžná cena za pořízení licence přichází do vahy pouze pokud by se autor překladu obohatil např provozoval své stránky za platu Rudolf Leška se narodil v Bratislavě roku Je posluchačem práva a divadelní vědy na Právnické a Filozofické fakultě UK v Praze. V současnosti píše diplomovou práci Autorskoprávní postavení divadelního režiséra v rámci stipendijního pobytu na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Vedle publikování z oboru autorského práva se jako redaktor internetového magazínu Scena.cz věnuje divadelní kritice. P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO 3

14 MILAN KUNDERA Ještě závažnější je spáchání přestupku příp trestného činu Trestným činem 3 tr zá kona bude myslný čin nikoli nepatrné nebezpečnosti pro společnost jímž pachatel neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu popříp tak učiní ve značném rozsahu Lze za něj uložit trest peněžitý anebo trest odnětí svobody až dvě léta resp šest měsíc až pět let ve druhém případě popříp další tresty Přestupkem bude jednání jímž někdo poruší zájem společnosti neoprávněným užitím autorského díla zák o přestupcích a AZ Za takovýto přestupek lze uložit po poslední novele AZ pokutu do výše Kč místo předchozích Kč V této stati nezbyl prostor abychom se zaobírali teritorialitou práva Uči me tedy jen kratičkou poznámku že autor nelegálního překladu porušil autorské právo autora v každé zemi světa jež autorské právo zná a přiznává také cizím státním příslušník m týká se přinejmenším signatářských zemí Bernské mluvy tj většiny zemí světa a dopustil se také trestného činu v každé zemi jejíž trestní zákon ochranu autorským díl m poskytuje v každé zemi totiž nastal činek trestného činu ačkoli nauka se v této otázce zcela neshoduje Jak je z tohoto přehledu zjevné neoprávněným zhotovením překladu cizího autorského díla a jeho následným zveřejněním nejde pouze o nemorální akt svévole a ne cty k cizím práv m není zde žádný rozdíl ve srovnání se zlodějem nerespektujícím cizí právo vlastnické ale také o protiprávní jednání s celou řadou právních konsekvencí Příšerná slavnost nesnesitelné odpovědnosti věčného návratu Lukáš Novosad O prvním o ciálním vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí dále NLB informovalo pouze několik málo anotací zpětně se dají snadno vypátrat v MfD HN LN AC cz iliteratuře cz Novinkách cz nedohlédnutým patří omluva recenze není k dohledání žádná O vydání NLB se nezmi ují dokonce ani v přehledu zajímavých knižních novinek ani víkendová Kavárna a kulturní příloha MfD Orientace LN kv li státnímu svátku nevyšla lze jí tak těžko něco vyčítat Když píši tyto řádky je vhodně října leží román už možná sedm dn v knihkupectvích Jako kniha mezi jinými tituly obyčejná Pozoruhodné při vědomí povyku nad L Identité Totožností zkraje léta kdy se odp rci a přívrženci nezákonného překladu vzájemně kopali do zadnic ale většinou svorně vzkázali Milanu Kunderovi že neautorizovanou verzí textu mu byl konečně vyťat políček za svéhlavý literární exil Po čtvrt roce přichází prozaikovým kritik m mohutná odpově vydává knihu po které nejvíc pásli Její jak podle poznámky autora nelze nezd raznit definitivní česká edice změní sylaby bohemistických estetických a lozo ckých kateder předtím se snad stane předvánočním bestselle rem Nejistota je vyvolána překvapením nad minimální reklamní kampaní provázející vydání NLB Při takové slavnosti by přece mělo nakladatelství toužit po maximálním zisku zvláště když mohlo pr švihu s překladem Totožnosti využít a informovat o záměru vydat jiný dosud těžko dostupný Kunder v román vzhledem k vyhlášené spisovatelově preciznosti těžko věřit že příprava edice NLB začala až v létě čímž by kulturní diskusi korigovalo ve prospěch svých zájm Jedni by napsali: Vi díte ho jak hned vydává! To je doklad rodákova zmoudření A druzí: Ne ne měli jsme pravdu že to celé s Totožností byl reklamní tah! PLAV

15 S následujícími týdny se nějaká debata určitě přižene vždyť vyrostla generace čtenář která má o významu NLB nedostačující povědomí vždyť si zasloužíme referát o r znočtení tisku torontského a brněnského vždyť vyjádřit se ke Kunderovi hle na mne je vždycky in Zaráží však a o stavu českého knižního byznysu vypovídá že p jde jenom o ohlasy vydání NLB komentující nikoli dopro vázející a předcházející Je nutné předem označit za nesmysl takovou případnou obranu ztichlého trhu která by se opírala o rozlišení Totožnost skandál a NLB kulturní událost tj o předpoklad především hlasité negace a tichého souhlasu Oba atributy mohou být prohozeny a význam spojení se nezmění jiný bude pouze náš předpoklad Vnímat NLB jako skandál shlížela by z výloh knihkupectví výpravná upozornění oznamující možnost zakoupit si nového Kunderu Pro toho kdo je zděšen: Cí lem není bez čelné vychvalování románu NLB Jde o službu o prosté zd raznění českého textu který se bez přece ování stal klasikou světové literatury století a který při svém domácím debutu neměl být vystaven pro něj dávno odbyté třebaže férové soutěži o pult s obálkami běžných titul Současnou pozici NLB na trhu lze analyzovat v pohodlné hře vztahování textu románu k popisu reality jeho vydání Kurzíva speci kuje užití nebo velmi těsné parafrázování románových obrat ve výkladu Reklamu na knihu šlo nejdříve opřít o odpor nebo rozhořčení nad Kunderovým rozhodnu tím nevydávat díla v mateřštině pod jiným než svým dozorem Tedy o city sdílené velkým množstvím čtenář city spočívající na obrazu nevděčného rodáka nebo zrazené vlasti a jen na kýči protože je krásné zlobit se spolu s českým publikem na Kunderu Vzápětí mohla propagace reagovat na city ná sledné totiž na společnou radost a tak využít kýč před nímž najednou není niku Lze se jenom dohadovat zda i proto bylo upozor ování na NLB minimalizováno aby se autor v tomto jednom konkrétním případě nestal kýčem vlastního kýče Na druhou stranu je lehce pochopitelné jaký je nekonečný rozdíl mezi Kunderou, který by své texty publikoval pravidelně a byl tedy v českém prostoru přítomen pořád jednou a který je nechává vydat za odměnu, tj. k českým čtenář m se vrací opakovaně věčně s nostalgií na obou stranách Jinými slovy kol vypořádat se nějak s vydáváním svého díla v češtině představuje pro Francouze Milana Kunderu onu snesitelnou těžkost bytí odpovědnost před břemenem věčného návratu či úděl hodný obdivu Bu bylo tedy vydání NLB nutné, a proto k nikomu nepromlouvá nebo je to náhoda a potom je s podivem že se o něm mlčí V načaté hře by šlo pokra čovat donekonečna výsledek by ale podala vždycky stejný: Absence reklamní kampaně při vydání NLB nabízí každému totální příležitost utéct kýči ale zpět do jiného kýče P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

16 JAMES JOYCE James Joyce: Ennáct bébásní přeložil Jan Losenický Sbírka básní Pomes Penyeach vyšla poprvé v roce 1927 a zahrnuje třináct básní z dlouhého období , označených místem vzniku. Je to druhá a poslední sbírka veršů od tohoto výsostného prozaika, první vyšla pod názvem Chamber Music v roce Joyce sám sebe za básníka nepovažoval, ale právě v nečetných básnických pokusech se odkrývají citové nuance v jeho prožívání skutečnosti. James Joyce se narodil roku 1882 v Dublinu v katolické rodině. Vystudoval univerzitu v Dublinu, po promoci odešel do Paříže, kde se chtěl věnovat medicíně. Do Irska se za svůj život několikrát vrátil, ale nejčastěji pobýval v Paříži, Curychu a Terstu. Ke konci života oslepl, zemřel roku 1941 v Curychu. Joyce vstoupil do literárních dějin především jako prozaik autor modernistické experimentální prózy. Mezi jeho nejznámější díla patří Dubliňané (Dubliners, 1914), Odysseus (Ulysses, 1922) a Finnegans wake (1939). Vydal i dvě sbírky poezie Komorní hudba (Chamber music, 1907) a Pomes penyeach (1927). Jan Losenický se narodil roku 1974, v současné době je učitelem anglického jazyka a historie na gymnáziu v Kadani. Literárně debutoval v roce 1997 sbírkou Útok na bodlák. Od té doby zvítězil v několika literárních soutěžích (Literární cena Vladimíra Vokolka 2000, Svět knihy 2002, Literární soutěž Františka Halase 2002). V překladatelské soutěži Jiřího Levého zvítězil v kategorii poezie s překladem básní Jamese Joyce Ennáct bébásní. Watching The Needleboats At San Sabba I heard their young hearts crying Loveward above the glancing oar And heard the prairie grasses sighing: No more, return no more O hearts O sighing grasses Vainly your loveblown bannerets mourn! No more will the wild wind that passes Return no more return A Flower Given to My Daughter Frail the white rose and frail are Her hands that gave Whose soul is sere and paler Than time s wan wave Rosefrail and fair yet frailest A wonder wild In gentle eyes thou veilest My blueveined child She Weeps over Rahoon Rain on Rahoon falls softly softly falling Where my dark lover lies Sad is his voice that calls me sadly calling At grey moonrise Love hear thou How soft how sad his voice is ever calling Vojenské čluny v San Sabbě Nad veslem slyšel jsem mladá srdce lkát měsíci láskopadu vstříc slyšel jsem trávu na stráních naříkat: nespatříme se nikdy víc Ó srdce ó vzlykající stráně praporec lásky v bezvětří jen dříme s větrem co vilně ovíval nám skráně už nikdy víc se nespatříme Květina pro mou dcerku Křehká je bílá r že a křehké jsou též ruce té která dává kvítí té jejíž duše je malátnější než oceán času po vlnobití Křehokrásná divoška překvapí tě svou bouřlivostí danou za r ži skrýváš ji za víčky mé drahé dítě jak modravé žilky pod k ží Pláč nad Rahoonem Padají na Rahoon dešťové kapky padají na hrob milého an spíce volá mě žalostně hlas jeho sladký volá mě za svitu sivého měsíce Miláčku p jdeš dál jak jemně jak teskně volá a nepřestává PLAV

17 Ever unanswered and the dark rain falling Then as now Dark too our hearts O love shall lie and cold As his sad heart has lain Under the moongrey nettles the black mould And muttering rain v tom temném dešti odpově nedostává a nikdy nedostal Jednou i naše temná srdce lásko ulehnou jako to jeho smutné spí tu v měsíčně sivých kopřivách pod černou zeminou skrápěnou deštěm mýt Tutto sciolto A birdless heaven seadusk one lone star Piercing the west As thou fond heart love s time so faint so far Rememberest The clear young eyes soft look the candid brow The fragrant hair Falling as through the silence falleth now Dusk of the air Why then remembering those shy Sweet lures repine When the dear love she yielded with a sigh Was all but thine Tutto sciolto Nebe bez pták šeré moře a hvězda co jako cetka visí na západní straně a tobě srdce lásky plané v dálce a v mdlobě čas milujících na paměti tane Pohled nevinných mladých očí v bezelstných rámech a vonný vlas vše hasne jako skrz ticho v podvečerních chrámech i vzduch už zhas Proč bolest ze vzpomínek na nesmělé a sladké pokušení do nitra se ti zaryla když její láska kterou dávala všem v roztoužení tvá ani chvíli nebyla Flood Goldbrown upon the sated ood The rockvine clusters lift and sway Vast wings above the lambent waters brood Of sullen day A waste of waters ruthlessly Sways and uplifts its weedy mane Where brooding day stares down upon the sea In dull disdain Povodeň Zlatohnědé nad vodami sytými skalní víno se v hroznech zdvíhá a pne Nenasytná povode choulí se pod křídly obřími mračného dne irá plá nelítostných vod se směle rozpíná a zdvíhá v plevelné své hřívě Na moře vylité z hnízda kukaččí den hledí otupěle a pohrdlivě P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO

18 JAMES JOYCE Uplift and sway O golden vine Your clustered fruits to love s full ood Lambent and vast and ruthless as is thine Incertitude! Vzepni své hrozny ó zlaté víno výš a dále k povodni lásky jež bývá krutá a nenasytná obří a nelítostná a jak ty stále nerozhodnutá! Bahnhofstrasse The eyes that mock me sign the way Whereto I pass at eve of day Grey way whose violet signals are The trysting and the twining star Ah star of evil! star of pain! Highhearted youth comes not again Nor old heart s wisdom yet to know The signs that mock me as I go Bahnhofstrasse Oči které zrazují vedou mě směrem tam kam kráčím podvečerem Nad šedivou cestou nachová hvězda září na sch zce se svou druhou tváří Ó hvězdo zla! ó hvězdo závratí! Bezstarostné mládí se mi nevrátí a před moudrostí stáří oči mé se kroutí jako had který zrazuje mě na mé pouti James Joyce: Pomes Penyeach, Faber and Faber 1927, London. Poznámka překladatele Jan Losenický Odklonit zájem od básníka a soustředit jej na poezii je chvályhodný cíl: protože by to vedlo k spraved livějšímu hodnocení skutečné poezie ať dobré či špatné napsal ve svém eseji Tradice a individuální talent Thomas Stearns Eliot sedm let před vydáním Joyceových Pomes Penyeach Eliot v vahách nad Joyceovými Plačkami nad Finneganem také poznamenal že bez detailních vysvětlivek z stanou jen krásným nesmyslem Sám svou Pustinu opatřil bohatým poznámkovým aparátem Potřebují Joycovy básně poznámky a vysvětlivky Pro překladatele jsou jistě jakékoli vnější in formace d ležité jelikož autorova hra se slovy a resonance vlastních zkušeností jak osobních tak literárních je příznačná nejen pro jeho prózu Již název sbírky Pomes Penyeach jenž vyvolává pocit že jde téměř o cizí jazyk podobný latině či dokonce transkribované řečtině je v podstatě uměleckým překlepem z myšleného poems penny each tedy doslova básně kus za penci Sbírka obsahuje třináct básní a tento pekařský tucet v Joy ceově pojetí spíše mlékařský viz Odysseus I She poured again a measureful and a tilly který se opravdu prodával za dvanáct pencí je obohacen o nádavek proti možným reklamacím zákazníka Tak se jmenuje i první báse sbírky Tilly tj nádavek Nenechal jsem se jako překladatel svázat tímto doslovným převedením do češtiny jímž by názvy jak sbírky tak i její první a tedy d ležité PLAV

19 části ztratily na originalitě Název Ennáct bébásní je českému čtenáři na první pohled podobně cizí jako originál pro anglicky mluvícího čtenáře i když jasně cítí jeho české konotace Až na druhé pře čtení jeho smysl začne být srozumitelnější a zárove si zachová i charakter překlepu Matematická explikace dává na srozuměnou že počet básní sbírky bude v rozmezí od do 9 Pro první báse sbírky se tedy nabídla alternativa p vodně dialektického Tilly z irského tuilleadh v českém názvu Iksnáctá jenž je náležitě odchylný od spisovné češtiny a zárove dopl uje název celé sbírky K pochopení vyjádřené emoce či pocitu překladateli Joyceových básní pomáhají biogra cké daje související někdy volně někdy velmi agrantně s danou básní Báse Iksnáctá byla psána v době po smrti básníkovy matky jejíhož poměrně dlouhého a těžkého umírání byl Joyce přímým svědkem Přinejmenším ponurý tón básně a jejího závěru naznačuje souvislost s touto osobní ranou tak tvrdě nepateticky a přesto hluboce emočně připomínanou na stránkách Odyssea Báse Vojenské čluny v San Sabbě psaná v předvečer první světové války je jistě inspirovaná efemérním dojmem v orig Watching ale i věčným tématem námořnické pouti v tolika podobách opěvované v anglické ostrovní poezii a loučení s láskou Květina pro mou dcerku má v pozadí dva vztahy vztah otcov ský a vztah milenecký tím kdo přinesl Joyceově šestileté dceři Lucii květinu byla pravděpodobně autorova studentka a obdivovatelka zmi ovaná v autobiogra i Giacomo Joyce poprvé vydané 9 Pláč nad Rahoonem je niterným prožitkem pláče vlastní ženy nad hrobem bývalého milence k ně muž se vydali jednoho deštivého dne na kolech Tutto sciolto je jedna z básní inspirovaná mj hudbou popěvek námořník ze San Sabby byl pravděpodobně překladem z Pucciniho opery Děvče ze zlatého západu samotný název Tutto sciolto je citátem z opery Náměsíčná od Vincenza Belliniho z pasáže kdy Elvino obvi uje svou snoubenku Aminu z nevěry které se zneužita dopustila nevě domky v somnambulním stavu I další básně dávají většinou nahlédnout do básníkových citových vztah Na pláži ve Fontáně je prožitkem otcovské lásky k devítiletému synovi tváří v tvář roz bouřenému moři láska k dceři je vyjádřena v básni Koření milenecká láska je hlavním tématem básní Povode Sám a Modlitba Báse Noční výjev je zřejmě reminiscencí básníkova snu zachyceného v deníku Giacomo Joyce pod vlivem opakovaných návštěv pařížské Notre Dame Herci o p lnoci před zrcadlem jsou jistě i odrazem básníkova vztahu k divadlu byl členem skupiny Eng lish Players Bahnhofstrasse pak reaguje na záchvat šedého zákalu který jej v této curyšské ulici potkal Lze tato strohá anotační fakta oddělit od díla Jistě ano na kvalitu verš nemají vliv Nelze je ale oddělit od díla překladatele Ve vlastním překladu jsem se kromě obsahové stránky snažil vystihnout jak autorovu snahu o rým a aliteraci tak především rytmus básní ačkoli rytmus originálu p sobí vzhledem ke koncentraci jednoslabičných anglických slov nutně sevřenějším dojmem Kde to bylo možné převedl jsem i au torovy neologismy vhodně zvolenými českými novotvary měsíc láskopad, křehokrásný, stříbroslizký někdy jsem je nahradil spojením slov praporec lásky, měsíčně sivý, šeré moře, měsíční rosa případně ne vhodný český novotvar nahradil přirozenějším v jiném verši prostoluní, věrolam Historická a knižní angličtina je do značné míry formulována složitější českou skladbou P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO 9

20 GERAÓID MAC LOCHLAINN Gearóid Mac Lochlainn: Proud řečí přeložila Miroslava Kopicová Sbírka Proud řečí již sama obsahuje básně ve dvou jazykových verzích. Snahou autora bylo, aby anglické překlady nezískaly úplnou autonomii a nezastínily irský originál. Také v překladu jsou vzaty v úvahu obě verze, které se místy liší. Sbírka obsahuje delší epické i kratší, lyričtější básně. Témata sahají od života na pozadí severoirského konfliktu a rozporuplné pozice irštiny i básníka, jenž není rodilým mluvčím, až k námětům z tradiční kultury a k tématu přátelství a hudby. Tématem básní v ukázce jsou především básnická tvorba a irský jazyk. Gearóid Mac Lochlainn se narodil roku 1967 v Belfastu. Své básně píše primárně irsky byly vydány ve sbírkách Babylon Gaeilgeoir (1997) a Na Scéalaithe (1999) a jako hudebník vystupuje s irsky zpívající skupinou Bréag. Jeho velmi oceňovaná první dvojjazyčná sbírka Proud řečí (Sruth Teangacha/Stream of Tongues, 2002) obsahuje kromě irských originálů i anglické překlady, na nichž spolupracovali významní irští básníci. Sbírku doplňuje CD recitovaných, téměř zpívaných básní nahraných v přirozeném prostředí ulic a hospod v Belfastu. Miroslava Kopicová absolvovala obor anglistika a amerikanistika na FF UK. Věnuje se překladům do angličtiny z oblasti zpravodajství i jiných oborů (vzdělávání, typografie, kriminalistika), překladům anglicky psané prózy a poezie (např. poezie obsažená v románu Posedlost autorky A. S. Byattové, BB Art, 2002). Momentálně připravuje překlad životopisu W. Shakespeara pro nakladatelství Albatros. Překlady Dneska vážení nebudou žádné překlady nebudu pře ložen pozměněn rozředěn bublinkami angličtiny jež kvas mých básní mění v limonádu Ne dnes nebudou překlady I mean like Co tu vlastně v bec dělám Je to snad nová móda či rozmar tohleto bilingvní čtení poezie in Gaelic To se svět zbláznil Občas vás otráví mluvit k líným irským uším samolibých monoglot co vám řeknou To je hezké. Kéž bych mluvil irsky. Máte to i v překladu? Zírají na mě oči vyvalené jako bych byl nějaký podivín co se sem zatoulal z lingolandu jsou celí nesví A jak jsou rádi když to skončí rádi že po mně nastoupí anglický básník s pár vtipy na vod a překlene ten malý zádrhel večera A už je tady Jeho řeč je samá kavárenská kultura a Seamus Tu ho máme aby jim dokázal že jsou ti bystří kultivovaní s rozhledem že chápou jádro téhle poezie PLAV

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Sebevražda marketingu. Jan Novák JU-TURN Advertising

Sebevražda marketingu. Jan Novák JU-TURN Advertising Sebevražda marketingu Jan Novák JU-TURN Advertising JAN NOVÁK - PŘEDSTAVENÍ Spolumajitel reklamní agentury JU-TURN, konzultant, lektor Spolumajitel a konzultant společnosti J&H Associates, Saudská Arábie

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: English and American Poetry Autor: Název: Mgr. Jan Křeček B. Zephaniah,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více