ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS TMB PS TMB PS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03"

Transkript

1 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS TMB PS TMB PS SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným ramenem e1 * 94/20 * 0979 *

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 TAŽNÉ ZAÍZENÍ ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN Upozornní Tažné zaízení je ureno pouze k odborné montáži v autrizovaných servisech. Montáž vyžaduje použití speciálního náadí, dílenských píruek a proto nesmí být tažné zaízení prodáno konenému uživateli v nenamontovaném stavu. Tažné zaízení typ TMB PS 009 je ureno pro pipojení pívs do hmotnosti 1200 kg za osobní automobily Škoda Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan. Všeobecné údaje Konstrukce tažného zaízení odpovídá všem eským i mezinárodním pedpism. Zapojení elektrické instalace je v souladu s SN Zaízení prošlo pevnostními zkouškami dle SN a zkouškami dle evropské smrnice 94/20/ES. Konstrukce je chránna osvdením o zápise užitného vzoru Tažné rameno je opateno kulovým epem o prmru 50 mm dle ISO 3853 íslo schválení e1*94/20*0979*01. Pi montáži je nutné vyíznout otvor do zadního nárazníku. Jednorázov je teba objednat Sadu pro drování zadního nárazníku: - pro vozidla Škoda Fabia obj.. VP pro vozidla Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan obj.. VP a pro každý vz krytku pro zaslepení otvoru v nárazníku: - pro vozidla Škoda Fabia obj. VP pro vozidla Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan obj..vp Krytku lze olakovat dle barvy vozu. Elektrická instalace pro tažné zaízení není souástí dodávky a je teba ji dle požadovaného typu objednat samostatn. Seznam díl: Kompletní balení tažného zaízení obsahuje tyto díly: Název dílu Kus Nosník úplný s pevným držákem zásuvky 1 Tažné rameno 1 Identifikaní štítek (pevn spojený s nosníkem) 1 Šroub M10 x 35 4 Krytka kulového epu 1 Krytka upínacího pouzdra 1 Klí k zámku ovládací páky 2 Samolepící štítek 50 kg 1

8 8 Sada elektrické instalace obsahuje tyto díly: Název dílu Kus Svazek elektrické instalace s prchodkou do karoserie 1 Kabelová spona 8 Zásuvka dle požadovaného typu 1 Prchodka pod zásuvku 1 Šroub M5 x 35 3 Elektrická instalace je dodávána v tchto modifikacích: - se sedmipólovou zásuvkou bez kontaktu na odpojení zadního mlhového svtla tažného vozidla obj.. VP s tináctipólovou zásuvkou bez kontaktu na odpojení zadního mlhového svtla tažného vozidla obj.. VP Sada pro drování zadního nárazníku VP (Škoda Fabia) obsahuje tyto díly: Název dílu Kus Pozice Papírová šablona 1 A1 Stižná deska 1 H1 Spodní oprná deska se tymi šrouby 1 G1 Vrchní oprná deska 1 I1 Matice M10 4 F1 Sada pro drování zadního nárazníku VP (Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan) obsahuje tyto díly: Název dílu Kus Pozice Papírová šablona 1 A2 Stižná deska 1 H2 Spodní oprná deska se dvma šrouby 1 G2 Vrchní oprná deska 1 I2 Matice M10 4 F2 Šroub stahovací s hákem 2 E2 Seznam požitého náadí: Vrtaka AKU Dlík pro oznaení otvor Navrtávací hrot prmr 8 mm Vrták pro vyvrtávání otvoru prmru 10,3 mm Nástrkový klí OK 16 Devný kolík Šroubovák Momentový klí Mkká podložka

9 9 Postup montáže - Ustavte vozidlo na ramena dílenského zvedáku a vozidlo vyzvednte do potebné výšky. Pozor! U vozidel Škoda Fabia demontujte zadní kola! - Demontujte zadní nárazník a píník (u vozidel Škoda Fabia demontujte i vložky zadních blatník), panel prahu zavazadlového prostoru a levý a pravý panel. Vysvtlivky k obrázkm: - s indexem a platí pro vozidla Škoda Fabia - s indexem b platí pro vozidla Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan - bez indexu platí pro všechny typy Drování zadního nárazníku pro tažné zaízení - 1a, 1b - - Demontovaný zadní nárazník položte na mkkou plstnou podložku spodní stranou smrem nahoru. - Piložte papírovou šablonu (A1, A2) pro drování zadního nárazníku pesn na obrys prolisu vyznaeného na spodní stran nárazníku. - V míst osových kíž vyznate dlíkem (B) pes šablonu místa pro vyvrtání ty otvor. - 2a, 2b - - Navrtejte na vyznaených místech stedící dlky. Použijte vrtaku AKU (C) a speciální navrtávací hrot prmr 8 mm (D). Pozor na pesné umístní budoucích otvor. - 3a, 3b - - V míst stedících dlk vyvrtejte otvory prmr 10,3 mm. - 4a - - Vyšroubováním matic M10 (F1) rozložte stižnou sestavu na ti díly spodní oprnou desku (G1), stižnou desku (H1) a vrchní oprnou desku (I1). - 4b - - Vyšroubováním matic M10 (F2) rozložte stižnou sestavu na následující díly spodní oprnou desku (G2), stižnou desku (H2), vrchní oprnou desku (I2) a stahovací šrouby s hákem (E2). - 5a - - Obrate nárazník vrchní lakovanou stranou smrem nahoru.

10 10 - Spodní oprnou desku (G1) piložte na spodní stranu nárazníku tak, aby její tai šrouby procházely vyvrtanými otvory -šipky- - 5b - - Na spodní oprnou desku (G2) nasate stižnou desku (H2) ostím nahoru. Tuto sestavu piložte na vrchní lakovanou stranu nárazníku tak, aby dva šrouby oprné desky procházely krajními vyvrtanými otvory. - na šrouby nasate ze spodní strany nárazníku vrchní oprnou desku (I2), stlate ji rukou a dvma maticemi (F2) lehce sestavu stáhnte. Pozor na poškození laku nárazníku! Vizuáln zkontrolujte polohu zkompletované stižné šablony. Popípad jemn dorovnejte v rámci vle mezi šrouby a pedvrtanými otvory v nárazníku její polohu vzhledem ke spodnímu okraji nárazníku. Nyní dotáhnte matice tak, až dojde k narovnání stny nárazníku mezi stižnou a vrchní oprnou deskou -detail-. - 6a - - Z vrchní lakované strany nárazníku nasate na vynívající šrouby spodní oprné desky (G1) stižnou desku (H1) a vrchní oprnou desku (I1). Celý komplet lehce stáhnte maticemi M10 (F1). Pozor na poškození laku nárazníku! Vizuáln zkontrolujte polohu zkompletované stižné šablony. Popípad jemn dorovnejte v rámci vle mezi šrouby a pedvrtanými otvory v nárazníku její polohu vzhledem ke spodnímu okraji v nárazníku. - 6b - - Dva stahovací šrouby s hákem (E2) prostrte z vrchní lakované strany nárazníku stižnou sestavou a zaklesnte je za okraj spodní oprné desky (G2). - Z druhé strany sestavy našroubujte dv zbývající matice M10 (F2). - 7a, 7b - - Utahujte postupn kížem matice M10 (F1, F2) na vrchní oprné desce (I1, I2) vždy maximáln o jeden závit. Použijte nástrkový klí OK 16. Tento postup opakujte tak dlouho, až bit stižné desky (H1, H2) dosedne na spodní oprnou desku. Max. utahovací moment matic je 30 Nm. Po dotažení matic dojde k prostižení otvoru v nárazníku. - 8a - - Rozšroubujte matice M10 (F1) a stižnou sestavu opatrn demontujte. Odeberte vrchní oprnou desku (I1) potom vytáhnte spodní oprnou desku se šrouby (G1) a nakonec uvolnte stižnou desku (H1) s výstižkem z hotového otvoru.

11 11-8b - - Rozšroubujte matice M10 (F2) a stižnou sestavu opatrn demontujte. Odeberte vrchní oprnou desku (I2) a z hotového otvoru vytáhnte spodní oprnou desku (G2) se stižnou deskou (H2) vetn vystižené ásti nárazníku. - 9a - - Okraj vystiženého otvoru je po stižení mírn vytlaen do vrchní lakované strany zadního nárazníku. - Vytlaenou hranu zatlate lehkým tlakem devným kolíkem (J) po celém obvodu otvoru. Vystižený díl vytlate ze stižné desky (H1) devným kolíkem jejím prostedním otvorem -šipka-. Po opotebení papírové šablony je pro následnou montáž možné použít tento výstižek jako šablonu. - 9b - - Okraj vystiženého otvoru je po stižení mírn vytlaen do vrchní lakované strany zadního nárazníku. Vytlaenou hranu zatlate lehkým tlakem devným kolíkem (J) po celém obvodu otvoru. - Ze stižné sestavy vyrazte gumovou palikou stahovací šrouby s hákem (E2) a sejmte výstižek. Tento výstižek nelze použít jako šablonu. Takto pipravený zadní nárazník odložte na vhodné místo. Montáž tažného zaízení na vozidlo - 10a - - Na tažném zaízení pro montáž na vozidlo Škoda Fabia je na nosníku namontována pepážka -detail-. Rozte otvor (dležitá pro montáž na vozidlo) je 188 mm. - 10b - - Rozte otvor (dležitá pro montáž na vozidlo) je pro vozidla Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan 166 mm Strhnte záslepky otvor pro uchycení tažného zaízení v prostoru zadních podbh -šipky Nasute do otvor na zadním ele vozidla podélné nosníky tažného zaízení šipky-. Tažné zaízení ustavte do správné polohy.

12 12 - Pišroubujte podélné nosníky pomocí ty šroub M10 (K) k podvozku vozidla - detail-. Šrouby utahujte souasn na obou stranách. Nakonec dotáhnte šrouby momentovým klíem na utahovací moment 70 Nm! Montáž sady elektrické instalace pro tažné zaízení Odpojte záporný pól akumulátoru Vyjmte záslepku otvoru prmr 40 mm na zadním ele vozidla -šipka-. - Otvorem protáhnte svazek kabel elektrické instalace a otvor uzavete prchodkou (L), která je souástí kabelového svazku -detail Kabelový svazek vedoucí k zásuvce protáhnte prchodkou (M) pod zásuvku. - Vyjmte zásuvku (N) z jejího krytu. Jednotlivé kabely zapojte následujícím zpsobem: Sedmipólová zásuvka bez kontaktu na odpojení zadního mlhového svtla tažného vozidla Zásuvka Barva vodie Funkce L erno-bílá smrová svtla levá 54g (52) šedo-bílá mlhová koncová svtla 31 hndá uzemnní R erno-zelená smrová svtla pravá 58R šedo-ervená obrysová svtla pravá 54 erno-ervená brzdová svtla 58L šedo-erná obrysová svtla levá Zbylé šedo-žluté vodie zapojte do spoje 54g (52) spolen s vodiem. šedo-bílým Tináctipólová zásuvka bez kontaktu na odpojení zadního mlhového svtla tažného vozidla Zásuvka Barva vodie Funkce 1 erno-bílá smrová svtla levá 2 šedo-bílá mlhová koncová svtla 3* hndá (slabý vodi) uzemnní (pro 1-8) 4 erno-zelená smrová svtla pravá 5 šedo-ervená obrysová svtla pravá 6 erno-ervená brzdová svtla 7 šedo-erná obrysová svtla levá 8 neobsazeno 9** ervená pívod proudu (trvalé plus) 10 erná pívod proudu (vypínané plus) 11 neobsazeno

13 12 neobsazeno 13* hndá (silnjší vodi) uzemnní (pro 9-12) Zbylé šedo-žluté vodie zapojte do spoje 2 spolen s šedo-bílým vodiem. 13 Poznámka */ Ob kostící vedení nesmí být na stran tažného zaízení elektricky spojena. **/ Zde mohou být zapojeny dodatené spotebie (obytný automobil, vnitní osvtlení, apod.) Zapojenou zásuvku nacvaknte zpt do jejího krytu. - Nasute prchodku (M) na kryt zásuvky a celý komplet ustavte na držák zásuvky tažného zaízení. - Pišroubujte temi šrouby M5 (O) -šipky Vyzkoušejte nasazení tažného ramena (P) do upínacího pouzdra v tažném zaízení. Po utažení ovládací páky (R) tažného ramena nahoru musí být mezi pákou a horním okrajem otvoru v nárazníku vle minimáln 3 mm (viz. kóta). - Vyjmte tažné rameno a uložte ho do vany rezervního kola v zavazadlovém prostoru. - Samolepící štítek 50 kg nalepte nad vyíznutý otvor v zadním nárazníku (místo ped nalepením oistte a odmastte vhodným istiem). - Namontujte zpt vložky zadních blatník. - Provete montáž zadního nárazníku a zadních lapa neistot. - 17a, 17b - - Nasate ochrannou zátku (S) do uoínacího pouzdra tažného zaízení a otvor v zadním nárazníku zakryjte krytkou (T1, T2) ve stejném odstínu barvy jako nárazník. - Namontujte zadní skupinové svítilny. - Namontujte zpt zadní kola vozidla a dotáhnte šrouby kol na pedepsaný utahovací moment (viz. Servisní prohlídky a údržba) V zavazadlovém prostoru vete kabely elektrické instalace tažného zaízení dle stávající elektrické instalace vozidla k zadním skupinovým svítilnám. - Kabelový svazek s barvami (erno-bílá, hndá, šedo-erná) vete vlevo (ve smru jízdy) a upevnte kabelovými sponami (U) ke stávající elektrické instalaci. - Kabelový svazek s barvami (erno-zelená, šedo-ervená) vete vpravo (ve smru jízdy) a upevnte kabelovými sponami (U) ke stávající elektrické instalaci -detail-.

14 14 - Bílou svorkovnici (píprava napájení (12 V) pro ostatní spotebie obytného pívsu) upevete stahovací páskou ke svazku elektrické instalace. - Hndý vodi s okem (ukostení) pipojte pod nejbližší kostící šroub u levé skupinové svítilny Vyjmte ze skupinové svítilny šestipólovou svorkovnici a propojte ji se svorkovnicí (V) na kabelovém svazku tažného zaízení ob strany vozidla. - Zasute volnou svorkovnici (X) kabelového svazku tažného zaízení do skupinové svítilny na místo pvodní šestipólové svorkovnice ob strany vozidla. - Upevete kabelovými sponami (U) propojené svorkovnice ke stávajícímu svazku elektrické instalace. - Pipojte minusovou svorku akumulátoru a provete funkní zkoušku celého zaízení. - Zjistte diagnostickým pístrojem V.A.G. kódové íslo BSG (adresa 09). - Kódové íslo zvyšte o 1 a zapište do BSG (funkce 07-zápis kódového ísla). - Namontujte zpt všechny zbývající demontované díly.

15 15

16 16 Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy R pod íslem Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnjším vzhledu se vztahují na období zadávání návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo zmny (vetn zmny technických parametr se zmnami jednotlivých modelových opatení). Výrobce: Manufacturer: Hersteller: PROF SVAR s.r.o., Pestavlcká 1474, CZ Mnichovo Hradišt, Tel.: Fax.: LDPE

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: 00 000 SKLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-005 VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE.

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE. INSTALAČNÍ MANUÁL Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších dopravních prostředků s minimálními

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více