Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8 Měsíční plán: So ,00 hodin Horní Stropnice slavnostní otevření: Sýpka Stropnice Muzeum Novohradských hor více informací uvnitř listu So ,00 hodin Hojná Voda DŘEVORUBECKÉ SLAVNOSTI Pá ,00 hodin penzion Kamínek Radim Hladík + Blue Effect So ,00 hodin Horní Stropnice koupaliště - Rewajvl Rock Čt ,30 hodin tvrz Cuknštejn NOVOHRADSKÁ HUDEBNÍ TRILOGIE, 3. ročník Koncert pro rytíře účinkují Štěpán Rak a Jan Matěj Rak Pá ,00 hodin Borovany pódium v zahradě kláštera HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA - koncert Pá ,30 hodin Buškův hamr T. Sviny Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí hru Aloise Jiráska LUCERNA vstupné 100,- Kč So ,30 hodin Buškův hamr T. Sviny Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí hru Aloise Jiráska LUCERNA vstupné 100,- Kč Čt ,00 hodin Zámek Nové Hrady nádvoří divadelní představení pro děti Tajemství lesní tůně vstupné 50,- Kč Pá ,00 hodin penzion Kamínek Michal Prokop + Framus 5 Pá Novohradské náměstí koncert kapely Švihadlo více informací na Pá ,00 hodin Kulturně-spolkový dům Nové Hrady koncert Jan Spálený TRIO více informací na Pá ,00 hodin penzion Kamínek Kamil Střihavka + kapela Leaders Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 11/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 10/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 7/ Pronájem části pozemku v kat. území Údolí u Nových Hradů 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Horní Stropnice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 6. Žádost o prodloužení otevírací doby na koupališti 7. Žádost o prodloužení otevírací doby ve sportovní hale 8. Projednání materiálů na IV. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice

2 9. Odchod do starobního důchodu 10. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 11/2015. Usnesení č. 120/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 10/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 10/2015 ze dne , ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 10/2015 ze dne Usnesení č. 121/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 7/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,80,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. Usnesení č. 122/2015 bylo přijato K bodu č. 3 Pronájem části pozemku v kat. území Údolí u Nových Hradů Místostarosta seznámil radu obce s žádostí Ing. Jiřího Marka, Chvalkov 22, Čížkrajice, o pronájem části pozemku parc. č. PK 698 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Pronájem části pozemku byl zveřejněn na úřední desce od do (příloha č. 2). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít nájemní pachtovní smlouvu na dobu určitou a to od do za cenu 2 000,- Kč/ha/rok. Usnesení č. 123/2015 bylo přijato K bodu č. 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde Obec Horní Stropnice figuruje jako budoucí povinná a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice jako budoucí oprávněná. Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemcích obce stavbu s názvem Horní Stropnice, K 83/1, SOHORS NN. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (náhrada za uložení kabelu do pozemku obce bude ve výši 5 000,- Kč). Usnesení č. 124/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Horní Stropnice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Rada obce se seznámila se smlouvou o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, kde Obec Horní Stropnice figuruje jako budoucí povinná a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucí oprávněná. Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemku obce stavbu s názvem ,TM_BTA_České Budějovice CBHST OK (uložení optického kabelu do pozemku obce v délce cca 1 bm). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (náhrada za uložení optického kabelu do pozemku obce bude ve výši 5 000,- Kč). Usnesení č. 125/2015 bylo přijato

3 K bodu č. 6 Žádost o prodloužení otevírací doby na koupališti Rada projednala žádost SDH Horní Stropnice o prodloužení otevírací doby na koupališti v Horní Stropnici do 04,00 hodin dne z důvodu konání koncertu Tlusté Berty a hosta. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje prodloužení otevírací doby na koupališti v Horní Stropnici do 04,00 hodin dne Usnesení č. 126/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Žádost o prodloužení otevírací doby ve sportovní hale Rada projednala žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o prodloužení otevírací doby ve sportovní hale v Horní Stropnici do 04,00 hodin dne z důvodu konání sportovní taneční zábavy. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje prodloužení otevírací doby ve sportovní hale v Horní Stropnici do 04,00 hodin dne Usnesení č. 127/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Projednání materiálů na IV. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice Starosta a místostarosta seznámil radu obce s materiály, jež budou probírány na IV. veřejném zasedání ZO Horní Stropnice. Rada obce žádosti o změnu územního plánu v k. ú. Staré Hutě u Horní Stropnice (bod č. 9 v programu jednání ZO Horní Stropnice) v současné době nedoporučuje vyhovět, ale doporučuje žádost zaevidovat a projednávat při periodické aktualizaci územního plánu pro celé správní území obce Horní Stropnice. Dále rada projednala jednotlivé žádosti o koupi, směnu, zřízení věcných břemen (bod č. 10 v programu jednání ZO Horní Stropnice). Oznámení o záměru Obce Horní Stropnice realizovat majetkové právní úkony bylo řádně zveřejněno na úřední desce dne (příloha č. 3). Návrh na usnesení: Rada obce nedoporučuje ZO schválit změnu územního plánu v k. ú. Staré Hutě u Horní Stropnice a dále rada obce doporučuje ZO provést majetkové právní úkony podle předloženého návrhu rady příloha č. 3. Usnesení č. 128/2015 bylo přijato K bodu č. 9 Odchod do starobního důchodu Rada obce projednala odchod do starobního důchodu zaměstnankyň Jany Kovácsové, která pracovala u obce 40 let a Dany Vejsadové, která pracovala u obce 7 let. Starosta navrhl oběma odcházejícím mimořádnou odměnu. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje udělení mimořádné odměny. Usnesení č. 129/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - rozhodnutí (souhlas s ošetřením památného stromu) Památný strom Rychnovská lípa lípa velkolistá Obec Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, odbor životního prostředí), - nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/ C Ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu vymezené ochranné pásmo zahrnuje tato: k. ú.: Božejov u Nových Hradů, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dlouhá Stropnice, Horní Stropnice, Hranice u Nových Hradů, Nakolice, Nové Hrady, Obora u Vyšného, Svébohy, Štiptoň, Těšínov, Údolí u Nových Hradů, Veveří u Nových Hradů, Vyšné (vyřizuje Státní veterinární správa pro Jčk), - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Studna na p. č. 719 v k.ú. Konratice studna pro RD Ventile & Fittings s.r.o., Líbeznice (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí),

4 - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Šachtová domovní studna S-1 na p. č. 708 v k. ú. Konratice studna pro RO Mgr. Anna Roulová, Praha (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení o vstupu na pozemek v souvislosti s realizací stavby Rychnov u Nových Hradů, K 1441/5 NN ve dnech (vyřizuje SETERM CB a.s.), - kolaudační souhlas s užíváním stavby ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY stavební úpravy spočívající ve změně užívání části stavby č. p. 1 na pozemku p. č. st. 83/1 a 2498 v k. ú. Horní Stropnice CTS INVEST s.r.o., Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad) - územní rozhodnutí Novostavba RD na pozemku parc. č. KN 319/3, k. ú. Hojná Voda Martin Hlavsa a Renata Tomášová, České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad) Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18 K bodu č. 1 Starosta zahájil zasedání ZO Horní Stropnice. Zapisovatelkou jmenoval Janu Kovácsovou. Přednesl: a) návrh na složení návrhové komise: p. Šupler, p. Vaněček a p. Golombek Usnesení č. 71 bylo přijato. b) návrh na ověřovatele zápisu: pí. Šuplerová, p. Socher Usnesení č. 72 bylo přijato. Starosta přednesl návrh na vyjmutí bodu č. 7 z programu jednání ZO z důvodu, že návrh vyhlášky byl poslán k vyjádření na ministerstvo vnitra, které jej vrátilo s vyjádřením, že vyhláška v tomto znění není platná. Pan Zifčák řekl, že by to neměla být vyhláška ale směrnice a její správnost by měl ověřit krajský úřad. Paní Šuplerová vznesla dotaz proč některé úřady tuto vyhlášku mají. Zodpověděl p. starosta: nemají ji schválenou ministerstvem. Pan Baláš navrhl bod č. 7 z jednání ZO vypustit a případnou směrnicí se zabývat v dalším zastupitelstvu. Návrh usnesení: ZO schvaluje vypustit z programu jednání ZO bod č. 7. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 73 bylo přijato. Starosta předložil ZO návrh programu jednání: 2) Informace z jednání rady obce 3) Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 4) Plnění rozpočtu obce k ) Schválení účetní závěrky za rok ) Schválení závěrečného účtu obce H. Stropnice 8) Projednání studie na vybudování bezbariérového domu pro seniory 9) Žádost o změnu v územním plánu v k. ú. Staré Hutě 10) Dispozice s obecním majetkem 11) Diskuse 12) Závěr Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený program jednání zastupitelstva. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 74 bylo přijato.

5 Starosta informoval o připomínce k zápisu ZO č. III/2015 podané pí. Šuplerovou, která žádá doplnění zápisu - opravu v bodu č. 7 Jakým způsobem se na obecním úřadě obsazují pracovní místa a zda se výběrová řízení zveřejňují na úřední desce, internetu či v informačním listu obce? přesné znění dotazu. Paní Šuplerová upozornila, že její žádost o doplnění zápisu byla obsáhlejší. Starosta řekl, že další připomínky byly spíše formou dotazů. Paní Šuplerová se vyjádřila, že netrvá na doplnění zápisu, ale že ji spíše zajímají odpovědi. Pan starosta poté sdělil zastupitelům, že pokud chtějí své otázky v zápisu přesně formulovat, musí je předložit před jednáním, nebo během jednání v písemné formě. Návrh usnesení: ZO obce schvaluje návrh na opravu v bodu č. 7 přesné znění dotazu pí. Šuplerové Jakým způsobem se na obecním úřadě obsazují pracovní místa a zda se výběrová řízení zveřejňují na úřední desce, internetu či v informačním listu obce? Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí Šuplerová Usnesení č. 75 bylo přijato. Příloha č. 1 K b o d u č. 2 Starosta podal informaci z jednání rady obce č. 6/ /2015. Paní Šuplerová vystoupila s dotazem týkajícím se rady č. 3/2015 ze dne k bodu č. 2 bylo rozpočtové opatření 1, kde se navyšují náklady, a v první položce bylo navýšení rozpočtu redakční radě. Tuto otázku spolu s dotazem kdo ustanovil redakční radu, jsem položila v minulém zastupitelstvu a nebyla validně interpretována. Po druhém nahlédnutí do tohoto rozpočtového opatření 1, jsem se již setkala s jinak označenou položkou a to Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v částce ,-Kč. Proč se předefinovala položka v rozpočtovém opatření a co nyní znamená toto označení a kam uvedená finanční částka směřuje. Zodpověděla H. Tomášková k navýšení rozpočtu - jedná se o odměnu 300,- za prosinec 2014, která byla vyplacena v roce Předefinovaná částka ,-Kč v rozpočtu se týká nákladů na tisk, poštovné a ostatní materiální výdaje na informační list. Pan Baláš sdělil, že provádí každý měsíc opravu informačního listu obce bezplatně. Paní Šuplerová se dotázala, proč žádost o finanční dar Domova pro Seniory Dobrá Voda nebyla postoupena zastupitelstvu, které má v kompetenci ZO, poněvadž DpS žádal finanční dar přesahující ,-Kč, když domov žádal ,-Kč na aktivity klientů a dar na pořízení křesla v hodnotě ,- Kč. Rada obce schválila pouze polovinu z ,- Kč dotaci na křeslo. Zákonně se domnívám, že dary týkající se ,-Kč a výše projednává zastupitelstvo, a tudíž se zastupitelům nedostalo se vyjádřit a poskytnout dar např. v celé výši a to ,-Kč. Proč by domov pro seniory nemohl dostat ,-Kč, když tam bydlí klienti i odsud? A z jakého důvodu rada obce takto konala? Zodpověděl p. starosta: výši daru schválila rada. Myslím se, že výše daru je dostačující. Pokud by chtěla obec přispět vyšší částkou, je možné toto projednat a schválit v ZO. Pí. Šuplerová se dotázala proč v radě č. 10/2015 ze dne v bodech č. 9, 10, 11 a 12 je uvedena grantová dotace pouze od Jihočeského kraje, ale ne již finanční spoluúčast obce na Rožmberské dny, fotoaparát pro mladé hasiče, zajištění připravenosti zásahových vozů a podporu provozu a materiálně technického zabezpečení klubovny Rychnov. Zajímá jistě i ostatní kolik obec bude muset vynaložit finančních prostředků na spolufinancování jednotlivých zmíněných položek. Zodpověděl starosta: spoluúčast obce je 15 20%. Pí. Šuplerová chtěla vědět konkrétní částky. Pan starosta odpověděl, že spoluúčast obce na Rožmberské dny bude činit cca 20%, fotoaparát pro hasiče bude stát cca ,-Kč. K zajištění připravenosti zásahových vozů se bude pořizovat dobíječka k autům a kompresor. U klubovny Rychnov je také spoluúčast obce 20%. Pí. Šuplerová se dotázala, jak obec, resp. rada obce, má schválený program pro udílení dotací. Domnívala jsem se, že to má v kompetenci zastupitelstvo, jako je to např. i u krajského zastupitelstva. Zodpověděl starosta: některé schvaluje rada a některé zastupitelstvo obce. Dále se pí. Šuplerová dotázala, zda se mohou zastupitelé seznámit se zápisy kontrolního a finančního výboru. Starosta zodpověděl, že zápisy jsou k nahlédnutí na obci a toto potvrdil i předseda finančního výboru p. Přibyl. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání rady obce č. 6/ /2015. Příloha č. 2

6 K b o d u č. 3 Připomínky k zápisu byly projednány v úvodu jednání zastupitelstva a jiné připomínky vzneseny nebyly. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva. Příloha č. 3 K b o d u č. 4 Informaci o plnění rozpočtu obce k podala H. Tomášková. Paní Šuplerová vznesla dotaz k rozpočtu ke dni , který je k dispozici, je nákup nového auta Škoda Octavia za ,-Kč. Nemusí být na takovou částku vedené poptávkové řízení na portálu zadavatele? Zodpověděl starosta: obec není povinna dělat výběrové řízení. Uskutečnilo se poptávkové řízení a byly osloveny 3 firmy. Paní Šuplerová se ještě jednou dotázala k osobním autům obce. Chtěla se seznámit s likvidačním protokolem vyřazeného osobního auta Škoda Felicia Combi? Oslovila p. starostu, že posledně se zmiňoval, že se vyřazuje z evidence. Pokud není vyřazené, tak obec k dnešnímu dni má k dispozici 4 osobní auta. Starosta odpověděl, že je zatím užíváno a k jeho vyřazení a likvidaci dojde do konce června. Paní Šuplerová se chtěla informovat k autu Škoda 0ctavia Combi, zda je přiměřená pořizovací cena tohoto auta, když na účetním odpisovém plánu pro rok 2015 je toto auto vedené za ,-Kč. Zodpověděla H. Tomášková: vozidlo uvedené v odpisovém plánu není Škoda Octavia Combi, ale vozidlo pořízené pro SDH. Škoda Octavia Combi byla pořízena na leasing a do majetku se zařazuje poslední splátka leasingu, která činila pouze 1 000,-Kč a je tedy zařazena jako drobný dlouhodobý hmotný majetek neodepisuje se, není uvedena v odpisovém plánu. Pí. Šuplerová se dotázala na stále vysoké částky za mobilní telefony. Má už obec zajištěné neomezené tarify u mobilních telefonů? Pan starosta sdělil, že byly uzavřeny nové smlouvy a výdaje na mobilní telefony klesly na polovinu. Předseda kontrolního výboru doplnil, že byly sníženy výdaje na mobilní telefony a že došlo ke zrušení nevyužívané pevné linky ve sportovní hale. Pan Zifčák sdělil, že výpovědní lhůta k zrušení pevné telefonní linky je 3 měsíce a potom dojde ke zrušení. Pí. Šuplerová se dotázala, že v plnění rozpočtu je příspěvek klubovně Rychnov na provoz, resp. materiál, cestovné a honorář veden na pololetí nebo na rok? Ptá se, protože při osobním nahlédnutí do rozpočtového opatření jednané na radě obce, je uvedena částka ,-Kč, která je převáděna na klubovnu Rychnov v podobě položky Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím. Tyto peníze jsou z daní z nemovitosti. Chce se tedy informovat o právní subjektivitě klubovny Rychnov, když by to měla být nezisková organizace, neboť se domnívala, že žádnou subjektivitu nemá, když je klubovna Rychnov sto procenty honorována z rozpočtu obce. Zodpověděla H. Tomášková: na klubovnu Rychnov bylo poskytnuto ,-Kč a ostatní je příspěvek Preventu a Sdružení Růže. Paní Šuplerová nakonec poděkovala, jak obec přispívá nad rámec desetitisícovému ročnímu příspěvku pro osadní výbor Rychnov tím, když navíc pořídila květiny za 3 500,-Kč na Den matek v Rychnově pořádaný osadním výborem. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce k Příloha č. 4 K b o d u č. 5 Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok Zastupitelé neměli žádné připomínky ani dotazy. Pan Baláš poděkoval H. Tomáškové za zaslání veškerých účetních materiálů přes . Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok Hlasováno: pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 76 bylo přijato. Příloha č. 5

7 K b o d u č. 6 ZO obce projednalo: 1) Závěrečný účet obce za rok ) Výsledek auditu hospodaření obce za rok 201 Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených v této zprávě a přijímá tato opatření: V případě odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva bude i nadále postupováno v souladu s usnesením č. 16 ustavujícího Zastupitelstva obce Horní Stropnice. Příplatek podle počtu obyvatel ve výši 180,-Kč bude poskytován neuvolněným členům zastupitelstva ke každé vykonávané funkci. Aby nadále nedocházelo k chybné interpretaci usnesení zastupitelstva, které se bude týkat odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, bude vždy v usnesení uvedena odměna za každou jednotlivou funkci a poznámka o tom, zda k této funkci neuvolněnému členu zastupitelstva náleží, či nenáleží příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám. Usnesení č. 77 bylo přijato. Příloha č. 6 Bod č. 7 byl vypuštěn z programu jednání Příloha č. 7 K b o d u č. 8 Místostarosta obce seznámil zastupitele se studií na vybudování bezbariérového domu pro seniory v Horní Stropnici. Pan Přibyl hovořil o tom, že tato stavba je určitě potřebná pro seniory, je pro postavit objekt nedaleko zdravotního střediska v Horní Stropnici a pro variantu s vyšší kapacitou bytů. Co se týče stavebního materiálu, přiklání se ke klasické zděné stavbě. Pan místostarosta sdělil, že v naší lokalitě se staví jak dřevostavby, tak stavby zděné. Pan Golombek se přiklání k variantě výstavby v oblasti Bedřichova z důvodu, že u zdravotního střediska je málo parkovacích míst pro auta a nebude zde patřičný prostor pro pobyt obyvatel ve venkovním prostředí. Pan Baláš: bydlím v dřevostavbě a jsem spokojen, dům stavěla firma PRADAST. Pan Šupler- nebude to domov pro občany s pečovatelskou službou, je třeba rozšířit prostory s odpočinkovou zónou, k bytům budou i sklepní prostory. Pan starosta sdělil, že žádost o projekt je potřeba schválit do konce června z důvodu, že kraj uhradí částku ,- na projekt. Paní Šuplerová se dotázala, zda bude zohledněn bezbariérový přístup i přístup pro lůžko alespoň v přízemí, paní Vondráčková: zda bude řešena zvuková prostupnost. Zodpověděli starosta i místostarosta: všechny připomínky budou řešeny s projektantem a budou v projektu. Pan Socher vznesl dotaz na vytápění. Přiklání se k vytápění plynem. Pan Vaněček sdělil, že je vytápění zadáno v požadavcích na projekt. Návrh usnesení: Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení domu pro seniory v H. Stropnice jedná se o variantu stavby s více byty. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: p. Golombek Usnesení č. 78 bylo přijato. ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení domu pro seniory v Horní Stropnici jedná se o variantu stavby cihlové. Hlasování: pro: p. Přibyl, pí. Šuplerová, p. Šupler proti: pí. Valentová zdrželi se: p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata

8 Usnesení č. 79 nebylo přijato. Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení domu pro seniory v Horní Stropnici jedná se variantu dřevostavby. Hlasování: pro: p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, pí. Valentová, p. Vrbata, a p. Vaněček proti: p. Přibyl, pí. Šuplerová a p. Šupler zdrželi se: p. Šulista a pí. Vondráčková Usnesení č. 80 bylo přijato. Příloha č. 8 K b o d u č. 9 Projednání žádosti p. Čoudka změna územního plánu v k. ú. Staré Hutě. V úvodu vystoupil p. starosta s názorem rady obce, která ZO doporučuje žádost p. Čoudka na změnu územního plánu přiřadit k ostatním evidovaným žádostem a řešit ji v rámci aktualizace územního plánu obce Horní Stropnice v roce Vystoupil p. Čoudek, který svoji žádost argumentačně podpořil snahou o trvalé osídlení a hospodaření ve Starých Hutích. Na jeho podporu vystoupila pí. Ondriášová, kterou tímto p. Čoudek pověřil. Ta obsáhle přesvědčovala zastupitele obce o nutnosti až povinnosti vyhovět schválení žádosti p. Čoudka. Do její řeči emotivně vstupoval pan Čoudek. Pan Socher řekl, že v předchozích letech byly povolovány stavby pouze na pozemcích, kde dříve již budovy stály. V současné době se připravují pozemky pro stavby v části Bedřichov a Světví. Paní Macková hovořila o tom, že Hojná Voda je osídlena pouze o víkendech a přes týden zde nikdo není. Pan Socher řekl, že několik rodin si na Hojné Vodě postavilo dům, ale z různých důvodů místo trvalého pobytu opustili a objekty využívají k rekreaci. Pan Čoudek řekl, že zde má hospodářství, chce zde bydlet a nechce, aby byl posuzován jako ostatní. Pan Šupler se dotázal, zda byla podána ještě jiná žádost. Zodpověděl p. Vaněček: je podáno více žádostí o změnu ÚP. Pan Šulista oponoval pí. Mackové. V uvedeném prostoru žiji celý život a život je zde jak o víkendech, tak všedních dnech. Dále sdělil, že v uvedené lokalitě jsou v nabídkách realitních kanceláří nabízeny nemovitosti k prodeji a že nic nebrání občanům uvedených nabídek využít. Pan Čoudek neadekvátně reagoval na celý průběh diskuse. Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh: Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhovět žádosti pana Čoudka na změnu územního plánu ve Starých Hutích za podmínek, že žadatel ponese veškeré náklady s tím spojené. Hlasování: pro: 0 proti: p. Golombek, p. Kučera zdrželi se: p. Baláš, p. Přibyl, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková a p. Vrbata Usnesení č. 81 nebylo přijato. Příloha č. 9 K b o d u č. 10 Pan Vaněček seznámil zastupitele se záměrem obce H. Stropnice realizovat majetkové právní úkony zveřejněné na úřední desce. I. Prodej pozemků a) Jiří Kořínek, Žár 79 a Hana Kořínková, Rychnov 18 žádají o prodej pozemku č travní porost o výměře 166 m 2 v k. ú. Rychnov. Návrh usnesení: ZO schvaluje Jiřímu Kořínkovi, Žár 79 a Haně Kořínkové, Rychnov 18 prodej pozemku č travní porost o výměře 166 m 2 v k. ú. Rychnov za cenu 20,-Kč/m 2. Usnesení č. 82 bylo přijato.

9 b) Paní Libuše Masopustová, V Zahrádkách 1448/13, Č. Budějovice žádá o prodej pozemku č ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Rychnov. Návrh usnesení: ZO schvaluje Libuši Masopustové, V Zahrádkách 1448/3, České Budějovice prodej pozemku č ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Rychnov za cenu 35,-Kč/m 2. Usnesení č. 83 bylo přijato. c) Jan Machart, Horní Stropnice 245 žádá o prodej pozemku č travní porost o výměře 616 m 2 v k. ú. H. Stropnice o stejný pozemek žádá Marie Dorschnerová, Pod Zámeckým 397, N. Hrady. Rada obce doporučuje prodat pozemek pí. Dorschnerové z důvodu, že sousedí s její nemovitostí. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č travní porost, o výměře 616 m 2 v k.ú. H. Stropnice Marii Dorschnerové, Pod Zámeckým 397, Nové Hrady za cenu 20,-/m 2. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Přibyl Usnesení č. 84 bylo přijato. d) Irena Lišková, Rychnov u N. H. 3 žádá o prodej pozemku č travní porost o výměře dle GP v k. ú. Rychnov, pozemek č. PK 1631 o výměře dle GP a pozemek č. PK 1635 o výměře dle GP vše v k. ú. Rychnov. Návrh usnesení: ZO schvaluje Ireně Liškové, Rychnov u N. H. 3 prodej pozemku 1980 travní porost o výměře dle GP v k. ú. Rychnov za cenu 20,-/m 2, pozemku č. PK 1631 o výměře dle GP a pozemku č. PK 1635 o výměře dle GP vše v k. ú. Rychnov za cenu 35,-/m 2. Usnesení č. 85 bylo přijato. e) Manželé Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, Praha 2 a Ing. Zdeňka Hezinová, Litvínovice 121 žádají o prodej pozemku č. 56 travní porost o výměře 4423 m 2, č. 107 travní porost o výměře 1808 m 2 a pozemek č. 117 travní porost o výměře 1607 m 2 vše v k. ú. Dobrá Voda. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků č. 56 travní porost o výměře 4423 m 2 pozemku č. 107 travní porost o výměře 1808 m 2 a pozemku č. 117 travní porost o výměře 1607 m 2 vše v k. ú. Dobrá Voda manželům Ing. Františku Hezinovi, Na Folimance 2154/17, Praha 2 a Ing. Zdeňce Hezinové, Litvínovice 121. Hlasování: pro: 0 proti: 12 zdrželi se: p. Šupler, p. Přibyl Usnesení č. 86 nebylo přijato. f) Ing. Zdeněk Zajíček, Vyšný 132, Č. Krumlov žádá o prodej pozemku č. 2619/1 ost. plocha o výměře 1395 m 2 v k. ú. Svébohy o část pozemku č. 2619/1 ost. plocha, výměra dle GP žádá paní Dagmar Lepschi, Humenice 87, která svým domem sousedí s výše uvedeným pozemkem. Návrh usnesení: ZO neschvaluje prodej pozemku č. 2619/1 ost. plocha o výměře 1395 m 2 v k. ú. Svébohy Ing. Zdeňku Zajíčkovi, Vyšný 132 a neschvaluje prodej ani části pozemku č. 2619/1 ost. plocha v k. ú. Svébohy paní Dagmar Lepschi, Humenice 87 z důvodu, že v k. ú. Svébohy není provedena pozemková úprava. Hlasování : pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 87 bylo přijato.

10 g) Zdeněk Halačka, Rychnov 162 žádá o prodej pozemku č travní porost o výměře 1972 m 2 v k. ú. Rychnov o stejný pozemek žádá Josef Šupler, Rychnov 154. Rada obce navrhuje p. Halačkovi prodat část pozemku č travní porost cca m 2, zbytek parcely neprodávat. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části parcely č travní porost o výměře m 2 v k.ú. Rychnov Zdeňku Halačkovi, Rychnov 162 za cenu 20,-/m 2. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 88 bylo přijato. Návrh usnesení: ZO schvaluje, aby zbytek parcely č travní porost v k. ú. Rychnov u N. H. se neprodával. Hlasování: pro: 12 proti: p. Šupler zdržela se: pí. Šuplerová Usnesení č. 89 bylo přijato. h) Stanislav a Andrea Lavičkovi, Rychnov u N. H. 157 žádají o prodej pozemku 1828 travní porost o výměře 579 m 2 v k. ú. Rychnov. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č travní porost o výměře 579 m 2 v k. ú. Rychnov manž. Stanislavu a Andree Lavičkovým, Rychnov u N. H. 157 za cenu 20,-Kč/m 2. Usnesení č. 90 bylo přijato. i) Projednáno v bodu 10 c). j) Ludmila Macková, Zahradní 264, Nové Hrady, žádá o prodej pozemku č. 397 travní porost o výměře 2078 m 2 v k. ú. Dobrá Voda, pozemku č. 349/113 ost. plocha o výměře 579 m 2 v k. ú. Dobrá Voda. Návrh usnesení: Návrh usnesení: ZO neschvaluje prodej pozemku č. 397 travní porost o výměře 2078 m 2 v k. ú. Dobrá Voda, pozemku č. 349/113 ost. plocha o výměře 579 m 2 v k. ú. Dobrá Voda paní Ludmile Mackové, Zahradní 264, Nové Hrady. Hlasování: pro: 0 proti: pí. Valentová zdrželi se: 13 Usnesení č. 91 bylo přijato. ZO schvaluje pronájem pozemku č. 397 travní porost o výměře 2078 m 2 v k. ú. Dobrá Voda, pozemku č. 349/113 ost. plocha o výměře 579 m 2 v k. ú. Dobrá Voda paní Ludmile Mackové, Zahradní 264, N. Hrady na dobu 5 let za cenu pronájmu 2 000,-/ha. Usnesení č. 92 bylo přijato. k) Ing. Přemysl a Ing. Olga Páskovi, Plzeňská 575/5, Č. Budějovice žádají o prodej pozemku č. PK 1629/1 o výměře dle GP v k. ú. Rychnov, pozemku č ost. plocha o výměře 84 m 2 a pozemku č ost. plocha o výměře dle GP vše v k. ú. Rychnov. Rada obce navrhla prodej pozemků za cenu 35,-Kč/m 2. Pan Šupler podal protinávrh na prodej pozemku č ost. plocha o výměře 84 m 2 za cenu 20,-Kč/m 2. Nejdříve zastupitelé hlasovali o návrhu p. Šuplera: Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č ost. plocha o výměře 84 m 2 v k. ú. Rychnov manž. Ing. Přemyslu a Ing. Olze Páskovým, Plzeňská 575/5, Č. Budějovice za cenu 20,-Kč/m 2. Hlasování: pro: p. Šupler proti: pí. Valentová zdrželi se: 12 Usnesení č. 93 nebylo přijato. Hlasování o návrhu rady: Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č. PK 1629/1 o výměře dle GP v k. ú. Rychnov, pozemku č ost. plocha o výměře 84 m 2 a prodej pozemku č ost. plocha o výměře dle GP vše v k. ú. Rychnov manželům Ing. Přemyslu a Ing. Olze Páskovým,

11 Plzeňská 575/5, Č. Budějovice za cenu 35,-Kč/m 2. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: p. Šulista, p. Šupler, pí. Šuplerová Usnesení č. 94 bylo přijato. l) Jaroslav a Romana Šulcovi, Sídliště míru 231, N. Hrady žádají o prodej pozemku č travní porost o výměře 2054 m 2 v k. ú. Dlouhá Stropnice. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č travní porost o výměře 2054 m 2 v k. ú. Dlouhá Stropnice manželům Jaroslavu a Romaně Šulcovým, Sídliště míru 231, Nové Hrady za cenu 20,-Kč/m 2. Usnesení č. 95 bylo přijato. m) JUDr. Karel Janošťák, Na Jarově 2670/1, Praha 3 žádá o prodej pozemku č. 443/8 zahrada o výměře 571 m 2 v k. ú. Šejby. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č. 443/8 zahrada o výměře 571 m 2 v k. ú. Šejby JUDr. Karlu Janošťákovi, Na Jarově 2670/1 Praha 3 za cenu 35,-Kč/m 2. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: p. Golombek Usnesení č. 96 bylo přijato. n) Firma SOHORS spol. s. r. o., Žár 70 žádá o prodej pozemku č ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Horní Stropnice. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č ost. plocha o výměře dle GP v k.ú. H. Stropnice firmě SOHORS, spol. s. r. o., Žár 70 za cenu 35,-Kč/m 2. Usnesení č. 97 bylo přijato. o) Bylo projednáno v bodu 10 f). II. Směna pozemků a) Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu obecního pozemku č. PK 1631 o výměře dle GP v k. ú. Rychnov s pí. Irenou Liškovou, Rychnov č. 3 za pozemek č ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Rychnov. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: p. Šulista Usnesení č. 98 bylo přijato. b) Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu obecních pozemků č. 2371/6 ost. plocha o výměře dle GP, pozemku č. 2371/4 ost. plocha o výměře dle GP a č. 640/9 ost. plocha o výměře dle GP vše v k. ú. Horní Stropnice s p. Oldřichem Dvořákem, Tererova 1355/4, Praha 11 Chodov za pozemek č. 640/3 ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. H. Stropnice. Rozdíl ve výměře bude uhrazen p. Dvořákem za cenu 70,-Kč/m 2. Usnesení č. 99 bylo přijato. c) Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu obecního pozemku č. 576/8 ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Horní Stropnice s Doc. Ing. Ladislavem Rolínkem, PhD., M. Vydrové 635/16, Č. Budějovice za pozemky č. 601/2 zahrada o výměře dle GP a č. 1929/4 ost. plocha o výměře dle GP vše v k. ú. Horní Stropnice. Rozdíl ve výměře bude uhrazen obcí Horní Stropnice za cenu 35,-Kč/m 2. Usnesení č. 100 bylo přijato.

12 d) Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu obecního pozemku č. 2497/8 o výměře 317 m 2 v k. ú. Svébohy s p. Oldřichem Raabem, Střeziměřice 24 za pozemek č ost. plocha o výměře dle GP v k. ú. Svébohy. Rozdíl ve výměře bude uhrazen p. Oldřichem Raabem za cenu 35,-Kč/m 2. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržela se: p. Šuplerová Usnesení č. 101 bylo přijato. e) Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu obecních pozemků č. 1974/7 ost. plocha o výměře dle GP, č. 1974/6 ost. plocha o výměře dle GP, č. 2290/1 ost. plocha o výměře dle GP a č. 203/1 zahrada o výměře dle GP vše v k. ú. Horní Stropnice s Jihočeským krajem za pozemky č ost. plocha o výměře dle GP a č ost. plocha o výměře dle GP vše v k.ú. Horní Stropnice. Usnesení č. 102 bylo přijato. III. Zřízení věcného břemene a) Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení věcného břemene na obecním pozemku č. 576/9 v k. ú. H. Stropnice pro manžele Doc. Ing. Ladislava Rolínka, PhD., a Markétu Rolínkovou, M. Vydrové 635/16, Č. Budějovice za účelem chůze a jízdy přístup k pozemku č. 576/2 v k. ú. Horní Stropnice za úplatu 1,-Kč. Usnesení č. 103 bylo přijato. b) Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ,-Kč bez DPH na obecních pozemcích č. 200/2, 233/3, 233/8, 233/14, 280/5, 302/1, 302/3, 682/1 v k. ú. Hojná Voda pro firmu E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy. Usnesení č. 104 bylo přijato. Příloha č. 10 K b o d u č. 11 Diskuse Paní Šuplerová se dotázala, na termíny konání zastupitelstva do konce roku Zodpověděl p. starosta: Paní Šuplerová se dotázala, zda bude asfaltová cesta ke Kučerům v Rychnově. Zodpověděl p. starosta: komunikace je vlastnictví obce, oprava je v řešení. Bude provedena jako první po provedené pozemkové úpravě, konkrétní termín není možné sdělit. Realizaci záměru financuje státní pozemkový úřad. Dále se p. Šuplerová dotázala na zateplení, výměnu oken a dveří v č. p. 2 v Rychnově. Zodpověděl p. starosta: po vyhlášení dotačního titulu obec požádá a veškeré výměny a opravy na č. p. 2 budou provedeny najednou. Pan Telekeš se dotázal, zda bude asfaltová cesta okolo Kučerů až do Hartunkova. Zodpověděl p. Zifčák: zatím bude ke Kučerům, do budoucna po katastr obce. K b o d u č. 12 Starosta ukončil veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice. Jednání zastupitelstva skončilo ve 20, 30 hodin Zápis vyhotoven: Zapisovatelka: Kovácsová Jana Příloha č otázky pí. Šuplerové dodány zapisovatelce Ing. František Vaněček, místostarosta Václav Kučera, starosta

13 Oznámení o uvolnění bytu Adresa bytu: Horní Stropnice čp. 56, byt č. 6 Umístění: 2. podlaží Kategorie: první plynové topení Velikost: Výměra bytu: kuchyň 8,20 m 2, pokoj 20,10 m 2, pokoj 13,98 m 2, předsíň 5,66 m 2, koupelna se sprchovým koutem 2,10 m 2, WC 0,94 m 2, balkon 2,16 m 2, sklep 7,22 m 2, Vybavení: plynový kotel, kombinovaný sporák, kuchyňská linka, vodoměr na studenou vodu Měsíční nájemné: smluvní cca 2400,- Kč bez záloh na služby Záloha na služby: cca 200,- Kč na osobu /vodné-stočné, osvětlení společných prostor, komín, vodoměr, STA / Stav bytu: po celkové rekonstrukci Byt připraven k převzetí: září říjen 2015 Žádosti o uvolněný byt je možno podávat na předepsaném tiskopise na Obecním úřadě Horní Stropnice a to do Za správu bytů OÚ Miroslava Kusáková Oznámení nájemníkům obecních bytů Žádáme nájemníky, kteří doposud neuhradili nedoplatky, nebo si nevyzvedli přeplatky za vyúčtování služeb, nechť tak učiní nejpozději do u sl. Heleny Tomáškové. Za správu bytů OÚ Miroslava Kusáková Upozornění pro občany Od dochází ke změně výpůjční doby místní knihovny a úředních hodin na správě bytů. Místní knihovna Správa obecních bytů Pondělí 8,00 11,00 12,00 17,00 Úterý 8,00 11,00 12,00 16,00 Středa 12,00 16,30 Středa 8,00 11,00 Čtvrtek 8,00-11,00 Čtvrtek 12,00 15,30 Pátek 8,00-11,00 Miroslava Kusáková

14 Klubovna v Rychnově u Nových Hradů Úspěšný rok 2014/2015 Pojďme se společně ohlédnout za prvním rokem práce klubovny v Rychnově u Nových Hradů, která zahájila svou činnost koncem léta Tým, který vznikl krátce po otevření, zajistil funkčnost klubovny v následujících měsících. K zakládajícím členkám pod vedením paní Zory Tesařové se brzy přidaly další - Mgr. Marie Poláková, Marcela Malovcová, Luba Veselá, Bc. Markéta Bláhová, Edita Halačková, ing. arch. Alena Vinařová, ing. Lucie Hansová, Irena Lišková a Pavel Bartůněk ml. Společně se vymyslel program pro místní děti i dospělé, sestavil se plán na celý školní rok 2014/2015 a začalo se pracovat. Děti i dospělí se začali zdokonalovat v německém jazyce, našli se odvážlivci, kteří se naučili anglické dětské písničky a pohádky, ochutnali anglickou kuchyni. Frekventanti klubu dozdobili na návsi vánoční strom, společně připravili vánoční vystoupení v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy, kam si společně přišlo zazpívat na šest desítek občanů z Rychnova i Kamenné a připravili program ke Dni matek. Výtvarné činnosti, vaření a pečení, besedy o exotických zemích i zdravé a netradiční výživě střídaly lekce pravidel slušného chování. V květnu jsme poprvé vyrazili na společný pěší výlet. Naším cílem byla návštěva a prohlídka tvrze Žumberk, kde nás stejně ochotně jako nanejvýš odborně provedla Markétka Bláhová. Celoroční program jsme zakončili v červnu 2015, kdy jsme se spolu s osadním výborem podíleli na organizaci a realizaci oslavy Dne dětí. Plochu k uspořádání zábavného dne dal místním dětem k dispozici pan Zdeněk Halačka. Během deštivého dopoledne, kdy jsme se naštěstí mohli přesunout do sálu místního hostince, děti soutěžily v různých sportovních disciplínách. Vítězové jak sportovního dopoledne tak i odpoledního zábavného indiánského kvízu si nakonec vybrali svou odměnu v klubovně. Dětský den pokračoval večerním táborákem, kde nechybělo ani tradiční pečení špekáčků. Po setmění všichni vyrazili na stezku odvahy, ze které jsme se naštěstí všichni ve zdraví vrátili. Kdo chtěl, mohl nakonec v klubovně zůstat i přes noc. Dětský den jsme zakončili druhý den v neděli společnou snídaní (tu jsme neplánovaně zopakovali ještě v pondělí před odchodem do školy). Všem, i těm nejmenovaným, kteří se podíleli na práci s našimi dětmi a spoluobčany, patří náš obdiv, neboť pracovali na úkor svého volného času a bez nároku na odměnu. I maminkám, babičkám, dětem a mládeži patří dík za spolupráci a angažovanost. Snad i proto nás všechny velmi potěšila zpráva, že se OÚ v H. Stropnici podařilo na základě dokumentované činnosti klubovny získat grant na technické dovybavení klubu. Jak byly (a budou) finanční prostředky využity, se můžete všichni přesvědčit hned po prázdninách, až se program opět rozběhne. Za organizační tým klubovny RNH Zora Tesařová

15 Provoz moštárny v Borovanech MAS Sdružení Růže nabízí službu lisování ovocného moštu z donesených jablek a hrušek a pasterizaci moštu. Moštárna bude v provozu cca od 15. srpna. Ceny za služby: Lisování ovoce 3 Kč/ kg (mytí, drcení a lisování) nutno mít své nádoby na odvoz moštu Pasterizace 3 Kč/ l moštu Pasterizace moštu je možná do vlastních nádob (skleněných nebo PET), nebo možno na místě zakoupit sytém Bag in box = plastový pytlík na 5 l moštu s kohoutkem za 18 Kč, kartonová krabice za 12 Kč, Provoz moštárny po dohodě: Václav Štumbauer, tel: MAS dále nabízí zapůjčení mobilního drtiče a lisu ovoce, káru, elektrocentrálu pro použití drtiče a lisu mimo zdroj. Nabízíme i další inventář stánky, stany, skákací hrad, sušárnu ovoce. Přehled inventáře k zapůjčení, ceny, zápůjční řád i rezervační systém naleznete na Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže Sýpka Stropnice Muzeum Novohradských hor Vážení přátelé, zveme Vás v sobotu 11. července od 14 hodin na slavnostní otevření opravené historické Sýpky - muzea Novohradských hor v Horní Stropnici. Program slavnostního otevření: 10 hodin zahájení dne sázením chleba do pece 11 hodin komentovaná prohlídka Sýpky 14 hodin oficiální zahájení spuštěním novohradského obilí z fochu sýpky hodin táborští Pouličníci kramářské a pouliční písně 19. a 20. století 15 hodin pohádka nejen pro děti Divadlo Studna Hosín Princ Jaromil 16 hodin koncert písničkáře Václava Koubka 18 hodin táborští Pouličníci kramářské a pouliční písně 19. a 20. století Doprovodný program: Výtvarný ateliér divadla Studna Stanoviště her a soutěží nejen pro děti Pečení chleba od kvásku až po vypečenou kůrku Každou hodinu komentované prohlídky Sýpky Jídlo a pití z lokálních zdrojů Pečený vůl z novohradských pastvin Otevřeno denně 10:00 17:00 hod. Více informací naleznete na webových stránkách: Každou sobotu pořádáme kulturní program pro děti i dospělé.

16 Obecní úřad Kamenná zve všechny rodáky a přátele obce Kamenná na oslavy 70 let od dosídlení obce. 29. srpna 2015 od 16:00 v sále místního hostince. Program: Malý Furiant, Dudlajda, Malá kapela P. Havlíka. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v červenci a srpnu dožívají svých životních jubileí: Margareta Bartůňková Rychnov Jiří Dvořák Rychnov Šarlota Vrobelová Horní Stropnice Cyril Vitanovec Dlouhá Stropnice Anna Šebestová Horní Stropnice František Hromádko Horní Stropnice Štefánie Filipová Dobrá Voda Marie Čobrová Horní Stropnice Pavel Staník Rychnov Jiří Červinka Dlouhá Stropnice Marie Machartová Horní Stropnice Božena Bradáčová Horní Stropnice Jaroslava Buštová Horní Stropnice Jaroslava Malovcová Rychnov Terezie Nejedlá Rychnov Stanislav Rolinek Konratice Vlastislav Zajíček Humenice Josef Kouba Hojná Voda Jana Doležalová Horní Stropnice Marie Martanová Horní Stropnice Věra Frdlíková Dlouhá Stropnice Štěpán Jedlička Rychnov Uzávěrka dalšího čísla bude

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více