Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka"

Transkript

1 Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/250/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: DATUM: Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Zadavatel: Město Nejdek Sídlem: náměstí Karla IV. 239, Nejdek IČ: DIČ: CZ Zastoupené: Ing. Vladimírem Bendou starostou města Jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), na základě výzvy k podání nabídky uveřejněné dne na profilu zadavatele, Vám na základě žádosti uchazeče a v souladu s ustanovením 49 odst. 2 a 3 zákona, sděluji následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 1 V zadávací dokumentaci v příloze č. 1. je uvedeno: 4 Provoz aplikací - datová infrastruktura 4.1 Požadované služby Služba primárního doménového řadiče Služba primárního doménového řadiče Microsoft Active Directory Služba sekundárního doménového řadiče Služba sekundárního doménového řadiče Microsoft Active Directory. 4.2 Kapacitní a výkonnostní požadavky Počet uživatelů Aktuální celkový počet aktivních uživatelů se rovná 50. Pro účely navržení kapacity a licencování je uvažováno s počtem aktivních uživatelů 50. TELEFON FAX INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ KB Karlovy Vary DIČ CZ /0100

2 Dále je uvedeno, že: 3 ový server Zadavatel požaduje pro zajištění ového provozu dostupnost přes klientské ové aplikace i přes webové rozhraní a síť internet. 3.1 Minimální požadované parametry služby: možnost zřizování schránek s užitím vlastní domény II. řádu ochrana před ovými zprávami obsahujícími viry, červy a jiný škodlivý SW ochrana před SPAM y 100 GB prostoru pro zprávy 100 mailboxů pro koncové uživatele podpora přenosu souborů (přílohy k mailům nebo jiný systém přenosu) s velikostí až 50 MB. propojení s Microsoft Active Directory integrovaný nástroj pro centrální archivaci ů a možnost uživatelské samoobsluhy Dotaz 1: Podle výše uvedených informací ze zadávací dokumentace je požadováno zalicencování pro 50 aktivních uživatelů v active directory a 100 mailboxů pro uživatele napojených do active directory. Tento požadavek je v rozporu s licenčními podmínkami. Je požadováno zalicencování přístupů pro 50 aktivních uživatelů a tedy 50 mailboxů pro koncové uživatele, jak odpovídá velikosti úřadu, anebo pročet licencovaných mailboxů napojených na active directory má být 100 a tedy i 100 licencí pro aktivní uživatele v active directory? Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 1 Odpověď viz Dodatečné informace k zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK ze dne , Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ODPOVĚĎ č. 1. Odpověď byla dne odeslána datovou schránkou a uveřejněna na profilu zadavatele. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 2 V příloze č. 4 v bodě 1.7 ZD uvádíte: 1.7. Požadavky na uživatelské služby IP telefonního systému IP telefonní systém musí umožnit implementovat pro každého uživatele následující minimální seznam služeb: sestavení a přijetí hovoru předání hovoru opakované vytáčení posledního čísla zkrácené vytáčení volání druhého účastníka (zpětný dotaz na dostupnost, střídání mezi hovory); variabilní přesměrování volání každé (off-net a on-net), zaneprázdněn, bez odpovědi přidržení hovoru a pokračování připojení k hovoru parkování a vyzvednutí hovoru skupinové převzetí hovoru možnost vytváření přímých linek volba bez vytáčení, pouze zvednutím sluchátka zpětné volání čekání a vyzvednutí hovoru (s konfigurovatelnou zvukovou výstrahou) 2/9

3 identifikace volajícího CLIP (identifikace volající linky CLID - Calling Line Identification, identifikace jména volajícího CNID - Calling Party Name Identification) možnosti nastavování oprávnění pro externí hovory vytvoření konferenčního hovoru odmítnutí hovoru adresářové služby resortní i osobní telefonní seznamy přidělení a přenositelnost uživatelského profilu v prostředí podniku hudba při čekání - Music on Hold (MoH) U vybraných uživatelů navíc služby: sekretářské soupravy spojovatelské pracoviště rozšíření hlasových služeb o video složku integrace mobilních služeb dostupnost na jediném čísle, předávání hovoru mezi pevnou linkou a mobilním přístrojem možnost specifikace času pro dostupnost na jednom čísle (např. pouze v pracovní době v pracovní dny) individuálně pro každého uživatele Pro vybranou skupinu uživatelů umožní navržený telefonní systém navíc integraci s prostředím MS Windows (XP a 7) a MS Office. Integrace musí umožnit: Vytočení telefonního čísla z MS aplikace (Word, Excel, Outlook, SharePoint) na lokálním IP telefonu, indikaci stavu dostupnosti volaného účastníka (volno, obsazeno, nerušit), možnost zaslání krátkého vzkazu na displej IP telefonu nebo klienta na PC. Dotaz 2: Vzhledem k povaze úřadu uchazeč předpokládá dodávku jedné sekretářské soupravy, pokud požadujete jiný počet, zašlete specifikaci. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 2 Zadavatel souhlasí s dodávkou jedné sekretářské soupravy. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 3 Dotaz 3: Vzhledem k povaze úřadu uchazeč předpokládá dodávku dvou spojovatelských pracovišť, pokud požadujete jiný počet, zašlete specifikaci. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 3 Zadavatel souhlasí s dodávkou dvou spojovatelských pracovišť. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 4 Dotaz 4: Vzhledem k povaze úřadu uchazeč předpokládá, že pracoviště se zobrazením presence stavu (indikace stavu dostupnosti) a s posíláním textových zpráv bude na dvou spojovatelských pracovištích. Pokud 3/9

4 požadujete jiný počet, zašlete specifikaci. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 4 Zadavatel souhlasí s dodávkou dvou pracovišť se zobrazením presence stavu. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 5 V ZD uvádíte: 1.4. Požadavky na integraci analogových telefonních přístrojů, faxů a modemů IP telefonní systém umožní v jednotlivých lokalitách připojení a integraci analogových přístrojů různých typů - telefon, fax a modem. Dotaz 5: Má-li být dodávka analogových portů součástí nabídky, žádáme o specifikaci počtu a typu zařízení v jednotlivých lokalitách, které mají být připojeny. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 5 Zadavatel ruší bod 1.4 Požadavky na integraci analogových telefonních přístrojů, faxů a modemů přílohy č. 4. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 6 Dotaz 6: Zadavatel požaduje dodávku IP bezdrátových telefonních přístrojů. Má-li být součástí příslušná bezdrátová síťová infrastruktura, žádáme o specifikaci počtu a umístění přípojných bodů (AP access pointů). Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 6 Počty i umístění bezdrátových přístrojů jsou v tabulce 1 přílohy č. 4 a jsou zamýšleny jako náhrada za stávající bezdrátové analogové přístroje. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 7 V příloze č. 4 v bodě 1.8 ZD uvádíte telefon typu B manažerský telefon s velkým barevným displejem dále se v ZD v tabulce 3.1 IP telefon typu B manažerský Displej telefonu s minimálními parametry Velký 5 řádkový grafický displej, monochromatický 4/9

5 Dotaz 7: Chápeme správně, že Manažerský telefon typu 8 má mít parametry dle souhrnné tabulky 3.1 tzn. je požadován Velký 5 řádkový grafický displej, monochromatický? Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 7 Zadavatel upravuje následující řádek bodu 1.8 přílohy č. 4 telefon typu B manažerský telefon s velkým barevným displejem následovně: telefon typu B manažerský telefon, grafický displej, monochromatický Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 8 Dotaz 8: Jakým optickým kabelem (přesné technické označení kabelu a jeho výrobce) jsou realizovány optické propoje MěÚ Knihovna a MěÚ Poliklinika? Jaká je přesná délka těchto tras a kolik optických vláken je k dispozici pro realizaci tohoto projektu? Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 8 Propojení MěÚ poliklinika: Označení kabelu: HRUGG 4X62,5 125, výrobce: FOTONA, délka 390m, 2 vlákna k dispozici. Propojení MěÚ knihovna Označení kabelu: OCC 4-vláknový 62,5/125, LSZH FRNC 110, délka 110m, 4 vlákna k dispozici. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 9 Dotaz 9: Kolik má MěÚ zaměstnanců? Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 9 V zaměstnaneckém poměru (včetně zastupitelů, dohod ) je v současné době 130 zaměstnanců, v hlavním pracovním poměru (včetně dělnických profesí) 64, s přístupem k počítačové síti 50 zaměstnanců. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 10 V ZD kap. 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky na str. 3 uvedeno: Zadavatel z poskytovaných služeb vylučuje: správu aplikací městských programů, včetně správy uživatelů těchto programů 5/9

6 Dotaz 10: Co má zadavatel tímto na mysli, co je přesně míněno pojmem správa aplikací městských programů? O jaké konkrétní aplikace jde? O jaké a kolik uživatelů jde? Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 10 Jedná se o poptávaný informační systém, kde předpokládáme, že po zaškolení si budeme běžné provozní činnosti provádět sami. Vyloučení se netýká činností, které musí provádět dodavatel informačního systému např. instalace programů, nové verze atd. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 11 V Příloze č. 2, kap. 3 Základní popis modulů je uveden výčet modulů a specifikace, co musí který modul splňovat. V uvedeném výčtu některé požadované moduly uvedené v tabulce kap. 2 chybí Banka, Volební agenda, Schvalování WF, Mzdy vč. personalistiky, Workflow, Bytová agenda a Manažerské výstupy. Dotaz 11: Prosíme o doplnění chybějících modulů a jejich specifikace. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 11 Základní popis modulů: Banka veškerý elektronický styk s bankami s vazbou na další moduly ekonomického subsystému. Volební agenda podklady pro přípravu a organizaci všech druhů voleb ČR. Rozdělení obyvatel do okrsků, příprava a tisk vyhlášky, volební seznamy atd. Schvalování WF - možnost vytvoření a přizpůsobení workflow vázané na schvalování dokumentů a událostí. Mzdy včetně personalistiky komplexní program pro zpracování mezd všech druhů, vazba na další moduly informačního systému (zejména účetnictví, banka), elektronické podávání oznámení, přehledů a statistik. Personální agenda pro evidenci zaměstnanců, včetně sledování školení, zdravotních prohlídek, školení BOZP, atd. Workflow - Možnost vytváření workflow např. pro oběh dokumentů, předávání informací do jiných úseků, ová notifikace. Bytová agenda tvorba a evidence smluv na bytové a nebytové prostory, výpočet nájemného a vyúčtování, vytváření předpisů včetně tisku faktur. Vazba na ekonomické subsystémy. Manažerské výstupy modul pro rychlou a jednoduchou tvorbu podkladů v přehledné podobě pro rozhodování vedení města z údajů čerpaných zejména z ekonomického subsystému. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 12 Dotaz 12: Prosíme do tabulky z kap. 2. u každého vyjmenovaného modulu o doplnění přesného požadovaného počtu uživatelů/licencí (současně pracujících uživatelů/jmenných uživatelů, apod.). Kolik uživatelů má zadavatel zakoupeno v současně provozovaném EIS Navision? Kolik uživatelů bude zadavatel požadovat v novém EIS v případě Navision nebo jiného EIS? 6/9

7 Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 12 Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví 20/20 Banka 4/2 Kniha došlých faktur 15/15 Majetek 3/2 Pohledávky a místní poplatky 3/2 Pokladna 10/7 Registr obyvatel, Územně identifikační registr 4/2 Účetnictví státu - přenosy 2/1 Stavební úřad 3/3 Kniha vydaných faktur 10/10 Matrika 2/1 Volební agenda 1/1 Sklady 10/5 Objednávky 15/15 Podpora čárového kódu majetku 3/2 Přestupky 1/1 Registr nemovitostí 3/2 Rozpouštění nákladů a výnosů 10/10 Schvalování WF Vidimace a legalizace 2/2 Mzdy vč. personalistiky - 1 uživatel 2/1 Smlouvy 20/5 Propojení systému se základním registrem IK SZR Workflow (WF) Bytová agenda 2/1 Manažerské výstupy 9/5 Spisová služba 50/40 V současnosti má zadavatel zakoupeno 10 licencí EIS Navision. Požadované počty licencí vyplývají z výše uvedené tabulky, v případě Navision zadavatel požaduje 15 licencí. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 13 Dotaz se týká této části zadávací dokumentace: Příloha č.6, sekce Aplikační a doménový server Jeden procesor se 6 jádry, snížená spotřeba. Dotaz: Co zadavatel míní sníženou spotřebou? Je dostačující procesor se spotřebou 80W, nebo je požadována nižší spotřeba? 7/9

8 Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 13 Zadavatel nedefinuje konkrétní hodnotu spotřeby procesoru. Z důvodu úspory elektrické energie by měly procesory podporovat technologii uspávání jader v době, kdy server není vytížen. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - DOTAZ č. 14 Dotaz se týká této části zadávací dokumentace: Příloha č. 1, sekce č Počet uživatelů Aktuální celkový počet aktivních uživatelů se rovná 50. Pro účely navržení kapacity a licencování je uvažováno s počtem aktivních uživatelů 50. Dotaz: Požaduje zadavatel licenci na 50 na každý z modulů požadovaných v Příloze č. 2, sekci 2 Požadované moduly? Pokud některé moduly bude používat jiný počet uživatelů, pro kolik uživatelů požaduje zadavatel licenci pro moduly? 1. Ekonomika Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví Banka Kniha došlých faktur Majetek Pohledávky a místní poplatky Pokladna Kniha vydaných faktur Sklady Objednávky Mzdy vč. personalistiky - 1 uživatel Smlouvy 2. Registry Registr obyvatel, Územně identifikační registr Matrika Volební agenda Registr nemovitostí Vidimace a legalizace 3. Spisová služba Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám - ODPOVĚĎ č. 14 Počet uživatelů a potřebných licencí je uveden ve výše uvedené odpovědi viz. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ODPOVĚĎ č. 12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám DOPLNĚNÍ A OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 8/9

9 Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek. Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel mění znění článku Lhůta a místo pro podání nabídek, termín otevírání obálek, Výzvy k podání nabídky následovně: Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Města Nejdek, nebo doporučeně poštou na adresu Městský úřad Nejdek, nám. Karla IV. 239, Nejdek. Nabídka musí splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Nabídky musí být doručeny zadavateli do do 09,00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek se uskuteční dne v 10,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Nejdek, nám.karla IV. čp. 239, Nejdek. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zadavatel mění znění článku 15. Otevírání obálek, Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky následovně: Otevírání obálek se uskuteční dne v 10,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Nejdek, nám.karla IV. čp. 239, Nejdek. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele. S pozdravem Ing. Vladimír Benda starosta města Příloha Oznámení o změně lhůty pro podání nabídek 9/9

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná

zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná 2015 Technická specifikace zadavatele pro VŘ s názvem Implementace telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná Miroslav Pros Seller Moravia, s.r.o. 1) Seznam zkratek

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb Nová Radnice Městský úřad v Petřvaldě Gen. Svobody 511 735 41 Petřvald VŘ Nová Radnice Městský úřad Petřvald 2015 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více